KD-S641 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KD-S641 INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD"

Transkript

1 RECEIVER -SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED -VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ KD-S641 FM LOUD SSM DISP 7 8 MO RPT 12 RND MODE COMPACT SVENSKA DIGITAL AUDIO Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation og tilslutning. Katso asennus- ja liitäntäohjeet erillisestä ohjekirjasta. Για πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στο αντίστοιχο ξεχωριστό εγχειρίδιο. INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIOSBOG KÄYTTÖOHJE Ο ΗΓΙΕΣ GET A [EX] ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI

2 Placering og genskabelse af etiketter Bundpanelet på hovedenheden CAUTION: Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BE. (e) ADVAR: Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgåudsættelse for stråling. (d) VARNING:Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. (s) VARO: Avattaessa ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen. (f) Plade til navn/klassificering Advarsel: Dette produkt indeholder en laserenhed klassificeret højere end klasse 1. VIGTIGT: OM LASERPRODUKTER Forholdsregler: 1.KLASSE 1 LASERPRODUKT 2.ADVAR: Usynlige laserstråler, når den er åben og stikket ikke er i eller er ødelagt. Undgå at blive udsat for direkte stråling. 3.ADVAR: Tag ikke toppen af kabinettet af. Der er ingen dele her, som kan serviceres af brugere. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. 4.ADVAR: Denne -afspiller bruger usynlige laserstråler og er udstyret med sikkerhedskontakter for at undgå stråling, når man tager er ud. Det er farligt at sætte disse sikkerhedskontakter ud af kraft. 5.ADVAR: Betjening, justeringer eller gennemførelse af procedurer ud over de her beskrevne kan resultere i, at man udsættes for farlig stråling. Nulstilling af dit apparat Hold knapperne for både (vælg) og (standby/on/dæmpning) inde på samme tid i flere sekunder. Dette vil nulstille den indbyggede mikrocomputer. (standby/on/dæmpning) FM LOUD SSM DISP 7 8 MO RPT 12 RND MODE (vælg) Bemærkninger: Dine indstillinger så som valgte stationer eller lydindstillinger vil også blive slettet. Hvis der er en i apparatet, vil den komme ud, når du nulstiller. Pas på ikke at tabe en. 2

3 Tak fordi du købte et JVC produkt. Vær venlig at læse brugsanvisningen omhyggeligt inden brug for at sikre, at du har en fuld forståelse af og får det bedst mulige udbytte af apparatet. INDHOLD Nulstilling af dit apparat... 2 Brug af MODE-knappen... 3 KNAPPERNES PLACERING... 4 Kontrolpanel... 4 ALMINDELIG BETJENING... 5 Tænde for apparatet... 5 Justering af ur... 6 BETJENING AF RADIOEN... 7 Lytte til radioen... 7 Lagring af stationer i hukommelsen... 9 Valg af en forudindstillet station BETJENING AF Afspilning af en Finde et nummer eller en bestemt del på en Valg af mode for -afspilning Forhindre at skydes ud LYDINDSTILLINGER Indstilling af lyden At slå loudness-funktionen til og fra Brug af hukommelse for lydindstillinger () Lagring af dine egne lydindstillinger ANDRE HOVEDFUNKTIONER Valg af visning af lydniveau på displayet LEVEL Afbrydelse af avanceret LINK Aftagning af kontrolpanelet LØSNING AF PROBLEMER VEDLIGEHOLDELSE Håndtering af er SPECIFIKATIONER Brug af MODE-knappen Hvis du trykker på MODE, går enheden ind i funktionsmode og nummerknapperne vil virke som funktionsknapper. MODE MO 7 8 MO RPT 12 RND Indikator for nedtælling af tid For at bruge disse knapper som nummerknapper igen efter at have trykket på MODE, skal du vente 5 sekunder uden at trykke på nogle af nummerknapperne indtil den er gået ud af funktionsmode. Ved et tryk igen på MODE går den også ud af funktionsmode. Bemærk: Af sikkerhedshensyn leveres et nummereret ID-kort med denne enhed. Det samme ID-nummer er prentet i enhedens kabinet. Opbevar kortet på et sikkert sted, da det vil hjælpe myndighederne med at identificere din enhed, hvis den bliver stjålet. FØR BRUG *Af hensyn til sikkerheden... Lad ikke lydstyrken være for høj, da dette vil overdøve udefrakommende lyde, hvilket vil gøre det farligt at køre. Stop bilen inden du udfører nogen form for kompliceret betjening. *Temperaturen inde i bilen... Hvis du har parkeret bilen i lang tid i varmt eller koldt vejr, bør du vente indtil temperaturen i bilen bliver normal, inden du bruger apparatet. 3

4 KNAPPERNES PLACERING Kontrolpanel Display ; a s d f g h j k MO ST RND RPT l / p LOUD FM SSM DISP 7 8 MO RPT 12 RND MODE 4 q w 1 (standby/on/dæmpning) knap 2 LOUD (loudness) knap 3 (vælg) knap 4 Display 5 -skuffen 6 0 (eject) knap 7 knap 8 knap 9 FM knap p /4 knapper Virker også som SSM-knapper, når der trykkes samtidigt på dem. q +/ knapper w DISP (display) knap e MO (mono) knap r Nummerknapper t RPT (gentag) knap y RND (random) knap u MODE knap i (hukommelse for lydindstillinger) knap o Knap til aftagning af kontrolpanel e r t y u i o Display ; (hukommelse for lydindstillinger) indikator a Indikation af afspilning af s FM-båndindikatorer (FM1, FM2, FM3) d -båndindikator f Indikation af radiomodtagelse MO (mono), ST (stereo) g RND (random) indikator h RPT (repeat) indikator j LOUD (loudness) indikator k Indikator for -ilagt l Hoveddisplay / Indikator for lydstyrke

5 ALMINDELIG BETJENING FM LOUD SSM DISP 7 8 MO RPT 12 RND MODE Tænde for apparatet Trin for lydstyrke vises. 1 Tænd for apparatet. Bemærkning om betjening via ét tryk: Når du vælger lydkilde i trin 2 nedenfor, tændes apparatet samtidigt automatisk. Du behøver altså ikke at trykke på denne knap for at tænde. 2 Vælg lydkilde. FM Indikator for valgt lydstyrke (se side 17) 4 Indstil lyden som du vil. (Se side 14 16). At sænke lydstyrken hurtigt Tryk let på uanset lydkilde. ATT vil begynde at blinke på displayet, og lydstyrken vil øjeblikkeligt sænkes. For at vende tilbage til den tidligere lydstyrke, trykkes let på knappen igen. Betjening af radioen (FM eller ), se side Afspilning af, se side Ændring af lydstyrke. At slukke apparatet Hold inde i mere end ét sekund. SEE YOU vises, hvorefter enheden slukkes. Hvis du slukker, mens du lytter til en, vil afspilningen af en starte der, hvor du var nået til, næste gang du tænder for apparatet. For at øge lydstyrken For at mindske lydstyrken ADVAR vedr. lydstyrkeindstilling: er afgiver meget lidt støj sammenlignet med andre lydkilder. Hvis lydstyrkeniveauet f.eks. er tilpasset radioen, kan højtalerne blive skadet ved en pludselig stigning i output-niveauet. Sænk derfor lydstyrken, inden du starter med at afspille en og tilpas derefter lydstyrken til det ønskede niveau under afspilningen. 5

6 FM LOUD SSM DISP 7 8 MO RPT 12 RND MODE Justering af ur 2 Ændring af minutter. 1 Hold (vælg) inde i mere end 2 sekunder. CLOCK H, CLOCK M, LINK eller LEVEL vises i displayet. 4 Afslutning af indstillinger. 2 Vælg time. 1 Vælg CLOCK H (time) hvis det ikke vises i displayet. CLOCK H LEVEL 2 Ændring af time. CLOCK M LINK Kontrol af urets tid eller ændring af displaymode Tryk gentagne gange på DISP DISP (display). Hver gang du trykker på knappen, vil displaymode ændres på følgende måde: Ved brug af radio: Frekvens Ur 3 Vælg minutter. 1 Vælg CLOCK M (minuter). CLOCK H CLOCK M Ved brug af : Afspillet tid Ur I slukket tilstand Apparatet tændes og urets tid vises i 5 sekunder, hvorefter apparatet slukkes igen. LEVEL LINK 6

7 BETJENING AF RADIOEN FM LOUD SSM DISP 7 8 MO RPT 12 RND MODE Lytte til radioen Du kan enten bruge automatisk søgning eller manuel søgning til at finde en bestemt station. Automatisk søgning af station: Automatisk søgning 1 Vælg båndområde (FM1 3, ). FM 2 Start af søgning efter station. Søgning af station med højere frekvens Søgning af station med lavere frekvens Når en station er fundet, stopper søgningen. FM1 FM2 FM3 For at stoppe en søgning inden en station er fundet, trykkes igen på samme knap, som du trykkede på for at søge. Valgte båndområde vises. ST Vises når der modtages en FM stereoudsendelse med tilstrækkeligt kraftigt signal. Bemærk: Denne radio har tre FM bånd (FM1, FM2, FM3). Du kan bruge hver af dem til at lytte til en FM station. 7

8 Manuel søgning af station: Manuelt søgning 1 Vælg båndområde (FM1 3, ). FM Når du løfter din finger fra knappen, vil det manuelle søgemode automatisk slå efter 5 sekunder. Hvis holder knappen nede, vil frekvensen blive ved med at ændre sig (i 50 khz trin for FM og 9 khz trin for MB/LB) indtil du slipper knappen. FM1 FM2 FM3 Bemærk: Denne radio har tre FM bånd (FM1, FM2, FM3). Du kan bruge hver af dem til at lytte til en FM station. 2 Hold eller 4 nede indtil M (manuel) begynder at blinke på displayet. Når en FM-station er svær at modtage: MODE 8 MO 1 Tryk på MODE for at gå ind i funktionsmode, mens du lytter til en FM stereoudsendelse. 2 Tryk på MO (mono) mens du er i funktionsmode, indtil MOindikatoren vises på displayet. Hver gang du trykker på knappen, vil indikatoren MO skiftevis blive tændt og slukket. MO Når MO-indikatoren er tændt på displayet, vil lyden du hører være i mono, men modtagelsen af stationen vil være forbedret. 3 Find den ønskede station, mens M (manuel) blinker. Find en stationer med højere frekvens Find en stationer med lavere frekvens 8

9 Lagring af stationer i hukommelsen Du kan bruge en af de følgende to metoder til at lagre stationer i hukommelsen. Automatisk forvalg af FM-stationer: SSM (Strong-station Sequential Memory, dvs. sekventiel hukommelse for kraftige stationer) Manuelt forvalg af både FM- og -stationer Automatisk forvalg af FM-station: SSM Du kan forvælge 6 lokale FM-stationer in hvert FM-bånd (FM1, FM2 og FM3). 1 Vælg det FM-bånd (FM1 3) du ønsker at gemme FM-stationer i. 2 Hold begge knapper inde i mere end 2 sekunder. SSM FM FM1 FM2 FM3 Manuelt forvalg Du kan forvælge op til 6 lokale stationer i hvert bånd (FM1, FM2, FM3 og ). Eks.: Gemme en FM station med 88,3 MHz i forvalg nummer 1 i FM1-området. 1 Vælg båndområde (FM1 3, ) du ønsker at gemme stationer i (i dette eksempel, FM1). FM FM1 FM2 FM3 2 Find en station (i dette eksempel på 88,3 MHz). Find en stationer med højere frekvens Find en stationer med lavere frekvens - -SSM- - vises - og forsvinder igen, når det automatiske forvalg er gennemført. De lokale FM-stationer, der har det stærkeste signal, søges og lagres automatisk i det båndområde, som du har valgt (FM1, FM2 eller FM3). Disse stationer er der nu som forvalg via nummerknapperne nr. 1 (laveste frekvens) til nr. 6 (højeste frekvens). Når det automatiske forvalg er gennemført, vil radioen automatisk spille den station, der er gemt i knap 1. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE 9

10 3 Hold nummerknappen inde (i dette eksempel, 1) i mere end 2 sekunder. 7 Valg af en forudindstillet station Du kan let vælge en forvalgt station. Husk, at du skal forvælge stationerne først. Hvis du ikke har lagret dem endnu, se Lagring af stationer i hukommelsen på side 9 og Vælg båndområde (FM1 3, ). P1 blinker i nogle få sekunder. 4 Gentag denne fremgangsmåde for at gemme andre stationer i andre forvalgsnumre. Bemærkninger: En tidligere gemt station er slettet, når en ny station gemmes i det samme forvalgsnummer. De forvalgte stationer slettes, når strømmen til hukommelseskredsløbene er afbrudt (f.eks. ved udskiftning af batteri). Hvis det sker, forvælges stationerne igen. FM FM1 FM2 FM3 2 Vælg nummeret (1 6) på den forvalgte station, som du ønsker. 7 8 MO RPT 12 RND 10

11 BETJENING AF FM LOUD SSM DISP 7 8 MO RPT 12 RND MODE Afspilning af en Indsæt en i sprækken til er. Apparatet tændes, trækker en ind og begynder at spille automatisk. Bemærkning om betjening via ét tryk: Når der i forvejen er en i apparatet, vil et tryk på -knappen tænde enheden og starte afspilning automatisk. ilagt indikatoren blinker. Bemærk: Når en er indsat på hovedet, vises EJECT i displayet og en skydes automatisk ud. At stoppe og tage en ud Tryk på 0. Afspilningen stopper og en skydes ud fra -skuffen. Der skiftes til radio som lydkilde (du vil høre samme station, som du hørte sidst). Hvis du skifter lydkilde, vil afspilningen af en også stoppe (uden at skyde en ud). Næste gang du vælger som lydkilde, vil afspilningen af en starte, der hvor den tidligere blev stoppet. ilagt indikatoren lyser. Bemærkninger: Hvis en, der er skudt ud, ikke fjernes inden for omkring 15 sekunder, bliver den automatisk trukket ind i -skuffen igen for at beskytte den mod støv. ( en vil i dette tilfælde ikke starte). Du kan skyde en ud, selv når enheden er slukket. Total spilletid for en Totalt antal numre for en Om manglende sporing: Manglende sporing kan skyldes kørsel på ekstremt ujævne veje. Dette skader ikke enheden eller en, men vil være irriterende. Vi anbefaler, at du ikke spiller, når du kører på sådanne veje. Afspillet tid Nuværende nummer Alle numre vil blive spillet gentagne gange, indtil du stopper afspilning. 11

12 Finde et nummer eller en bestemt del på en At gå hurtigt frem eller tilbage i et nummer Hold inde, når du spiller en, for at gå hurtigt frem i nummeret. Valg af mode for -afspilning Afspilning i tilfældig rækkefølge (Random afspilning) Du kan afspille af numrene på en i tilfældig rækkefølge. MODE 1 Tryk på MODE for at gå ind i funktionsmode under afspilning af en. Hold 4 inde, når du spiller en, for at gå hurtigt tilbage i nummeret. At hoppe til de næste numre eller de foregående numre Tryk let på, når du spiller en, for at gå videre til begyndelsen af næste nummer. Hver gang du efterfølgende trykker på knappen, vil begyndelsen af næste nummer blive fundet og afspillet. Tryk let på 4, når du spiller en, for at gå hurtigt tilbage til starten af nummeret. Hver gang du efterfølgende trykker på knappen, vil begyndelsen af det forrige nummer blive fundet og afspillet. At gå direkte til et bestemt nummer 12 RND 2 Tryk på RND (random) mens du er i funktionsmode, indtil RND-indikatoren vises på displayet. Hver gang du trykker på knappen, vil -randomfunktionen skiftevis blive slået til og fra. RND-indikator Når random-afspilning er slået til, vil RNDindikatoren vises på displayet og et tilfældigt valgt nummer begynder at spille. RND 7 8 MO RPT 12 RND Tryk på nummerknappen, der svarer til nummeret for at starte afspilning. For at vælge et nummer fra 1 6: Tryk let på 1 (7) 6 (12). For at vælge et nummer fra 7 12: Hold 1 (7) 6 (12) inde i mere end 1 sekund. 12

13 Gentaget afspilning af numre (Repeat afspilning) Du kan blive ved med at afspille det samme nummer. Forhindre at skydes ud Du kan forhindre, at skydes ud og låse en i -skuffen. MODE 11 RPT 1 Tryk på MODE for at gå ind i funktionsmode under afspilning af en. 2 Tryk på RPT (gentag) mens du er i funktionsmode, indtil RPTindikatoren vises på displayet. Hver gang du trykker på knappen, vil -gentagefunktionen skiftevis blive slået til og fra. RPT-indikator Mens der trykkes på, holdes 0 inde i mere end 2 sekunder. EJECT blinker på displayet i omkring 5 sekunder, og en låst og kan ikke skydes ud. Nummer på det afspillede nummer Når repeat-afspilning er slået til, vil RPTindikatoren vises på displayet. RPT For at fjerne forhindringen og låse en op, trykkes 0 igen i mere end 2 sekunder, mens der trykkes på. EJECT vises på displayet og en skydes ud fra -skuffen. ilagt indikatoren blinker. 13

14 LYDINDSTILLINGER Indstilling af lyden Du kan justere lydbilledet efter dine ønsker. 1 Vælg det, som du ønsker at justere. Hver gang du trykker på knappen, skifter de justerbare områder på følgende måde: 2 Juster niveauet For at øge niveauet For at sænke niveauet BAS (bas) VOL (lydstyrke) TRE (diskant) BAL (balance) FAD (dæmpning) Visning Gør dette: Område BAS Justering af 06 (min.) bassen. +06 (max.) TRE Justering af 06 (min.) diskanten. +06 (max.) FAD* Justere balancen R06 (Kun bagerste) mellem for- og bag- højtalere. F06 (Kun forreste) BAL Justere balancen L06 (Kun venstre) mellem højre og venstre højtalere. R06 (Kun højre) VOL Ændring af 00 (min.) lydstyrke. 50 (max.) * Hvis du bruger et 2-højtaler-system, så sæt FAD (for-bag-balancen) til 00. Bemærk: Normalt bruges + og knapperne til justering af lydstyrke. Så du behøver ikke vælge VOL for at justere lydstyrken. At slå loudness-funktionen til og fra Det menneskelige øre er mindre følsomt overfor dybe og høje frekvenser ved lav lydstyrke. Loudness-funktionen forstærker disse frekvenser for at give en velafbalanceret lyd ved lave lydstyrker. LOUD Hver gang du trykker på LOUD, vil loudness-funktionen henholdsvis tændes og slukkes. 14

15 Brug af hukommelse for lydindstillinger () Du kan vælge og lagre en lydindstilling passende for hver enkelt lydkilde (Avanceret ). Valg og lagring af lydindstillinger Når du har valgt en lydindstilling, er den gemt i hukommelsen. Den vil blive kaldt frem, hver gang du vælger den samme lydkilde og vil blive vist i displayet. Der kan gemmes en lydindstilling for hver af de følgende kilder FM1, FM2, FM3, og. Hvis du ikke ønsker at lagre separate indstillinger for hver lydkilde, men ønsker at bruge den samme indstilling for alle kilder, se Afbrydelse af avanceret LINK på side 17. Vælg den ønskede lydmode. Hver gang du trykker på knappen, skifter lydmoden på følgende måde: OFF BEAT SOFT POP Eks.: Når du vælger BEAT Når LINK er sat til LINK ON kan den valgte lydmode lagres i hukommelsen for den nuværende lydkilde og det vil kun have indflydelse på den nuværende lydkilde. Når LINK er sat til LINK OFF vil den valgte lydmode bruges enhver lydkilde. Visning For: Forvalgte værdier BAS TRE LOUD OFF (Jævn lyd) ON BEAT Rock eller ON disco musik SOFT Stille OFF baggrundsmusik POP Let musik OFF Hentning af lydmodes Når LINK er sat til LINK ON vælges lydkilde. Hver gang du skifter lydkilde, FM vil -indikatoren blinke på displayet. Lydmode svarende til den valgte lydkilde hentes i hukommelsen. Bemærkninger: Du kan justere hver enkelt lydmode efter dine ønsker og lagre den i hukommelsen. Hvis du ønsker at justere og gemme din oprindelige lydmode, se Lagring af dine egne lydindstillinger på side 16. For at justere niveauerne for fremhævelse af bas og diskant eller for at slå loudness-funktionen midlertidigt til/fra, se side 14. (Dine justeringer vil blive slået fra igen, hvis en anden lydkilde er valgt). ENGLISH 15

16 Lagring af dine egne lydindstillinger Du kan justere hver enkelt lydmode (BEAT, SOFT, POP) efter dine ønsker og lagre den i hukommelsen. Der er en tidsbegrænsning ved gennemførelsen af den følgende procedure. Hvis indstillingen afbrydes, inden du er færdig, skal du starte fra trin 1 igen. 1 Gå til den lydmode, som du ønsker at justere. Se mere på side Gentag trin 2 for at justere de andre områder. 4 Hold inde indtil den lydmode, du valgte i trin 1, blinker på displayet. Lydindstillingerne lavet til den valgte lydkilde gemmes i hukommelsen. 5 Gentag denne fremgangsmåde for at gemme andre lydmodes. Eks.: Når du vælger SOFT 2 Justering af bas- og diskantniveauet. 1 Vælg BAS (bas) eller TRE (diskant). For at gå til indstillingerne fra fabrikken gentages den samme procedure, og der vælges de oprindelige indstillinger som vist i tabellen på side 15. Eks.: Når du vælger TRE (diskant) 2 Juster niveauet. Slå loudness-funktionen til og fra. LOUD Se mere på side

17 Valg af visning af lydniveau på displayet LEVEL ANDRE HOVEDFUNKTIONER Afbrydelse af avanceret LINK Du kan efter behag vælge visningen af lydniveau på displayet. Den leveres fra fabrikken med VOL 2 valgt. VOL 1: Viser indikator for lydstyrke. VOL 2: Ændrer VOL 1 -indstillingerne og oplyser displayet. OFF: Fjerner lydstyrkeindikatoren. 1 Hold (vælg) inde i mere end 2 sekunder. CLOCK H, CLOCK M, LINK eller LEVEL vises i displayet. 2 Vælg LEVEL, hvis det ikke vises i displayet. CLOCK H CLOCK M Du kan afbryde den avancerede (hukommelse for lydindstillinger) og fjerne sammenkædningen mellem lyd-mode og lydkilde. Ved afsendelse fra fabrikken kan der i hukommelsen lagres en forskellig lyd-mode for hver lydkilde, således at disse lyd-modes kan ændres ved blot at ændre lydkilde. LINK ON: Advanceret (forskellige lydindstilling for forskellige lydkilder). LINK OFF: Konventionel (én lydindstilling for alle lydkilder). 1 Hold (vælg) inde i mere end 2 sekunder. CLOCK H, CLOCK M, LINK eller LEVEL vises i displayet. LEVEL LINK 2 Vælg LINK, hvis det ikke vises i displayet. 3 Vælg den ønskede mode (indstilling) VOL 1, VOL 2 eller OFF. CLOCK H CLOCK M VOL 1 OFF VOL 2 LEVEL 3 Vælg LINK OFF. LINK 4 Afslutning af indstillinger. 4 Afslutning af indstillinger. For at aktivere (hukommelse for lydindstillinger), gentages den samme procedure og der trykkes på + for at vælge LINK ON i trin 3. 17

18 Aftagning af kontrolpanelet Du kan tage kontrolpanelet af, når du forlader bilen. Vær forsigtig med ikke at skade stikkene bag på kontrolpanelet eller dets holder, når panelet tages af. Påsætning af kontrolpanelet 1 Indsæt den venstre side af kontrolpanelet i falsen i panelholderen. Aftagning af kontrolpanelet Vær sikker på, at apparatet er slukket, inden knappanelet tages af. 1 Hægt kontrolpanelet af. 2 Tryk på højre side af kontrolpanelet for at fæstne det til panelholderen. 2 Løft og træk kontrolpanelet ud af enheden. Bemærkning om rengøring af stikkene: Hvis du jævnligt tager kontrolpanelet af, vil stikkene blive slidt. For at mindske dette bør du jævnligt tørre stikkene med en bomulds vatpind eller klud vædet med sprit. Vær forsigtig med ikke at skade stikkene. 3 Læg kontrolpanelet i den medfølgende æske. Stik 18

19 LØSNING AF PROBLEMER Opståede problemer er ikke altid så alvorlige. Tjek følgende punkter før henvendelse til et servicecenter. Symptomer Årsager Hvad gøres Ingen lyd fra højtalerne. Lydstyrken er skruet helt ned. Skru op til ønsket niveau. Forbindelserne er ikke korrekte. Tjek kabler og stik. Generelt Apparatet virker overhovedet ikke. Den indbyggede mikrocomputer virker måske ikke korrekt pga. støj osv. Hold knapperne for både (vælg) og (standby/ on/dæmpning) inde på samme tid i flere sekunder for at nulstille enheden. (Urindstillingerne og de forvalgte stationer i hukommelsen er slettet). (Se side 2). FM/ Det automatiske forvalg for SSM (Strong-station Sequential Memory) virker ikke. Statisk støj ved radiolytning. Signalerne er for svage. Antennen er ikke sat ordentligt fast. Gem stationer manuelt. Sæt antennen ordentligt fast. skydes ud automatisk. indsat på hovedet. Indsæt korrekt. -R kan ikke afspilles. Numre på -R kan ikke springes over. -R er lukket ved brændingen. Indsæt en lukket -R. Luk -R en med det program, som du brugte til brændingen af en. -afspilning kan hverken afspilles eller skubbes ud. Der er huller i lyden fra en. er låst. -afspilleren fungerer måske ikke korrekt. Du kører på ujævne veje. Lås op for (Se side 13). Tryk samtidigt på (standby/on/dæmpning) og 0 i mere end 2 sekunder. Pas på ikke at tabe en, når den er ude. Stop afspilning, når du kører på ujævne veje. er ridset. Skift. Forbindelserne er ikke korrekte. Tjek kabler og stik. NO DISC vises i displayet. Ingen i -stuffen. Indsæt en. er ikke isat korrekt. Indsæt korrekt. 19

20 VEDLIGEHOLDELSE Håndtering af er Denne enhed er designet til at gengive er og -R er. Denne enhed kan ikke afspille MP3-filer. Hvordan er håndteres Når en tages ud fra sin -holder i æske, trykkes ned i holderen i midten af æsken midten af æsken og en løftes ud ved at holde på kanterne. Hold altid en i kanten. Berør ikke overfladen med optagelsen. Når en lægges i dens æske, placeres en blidt omkring holderen i midten (med den trykte side opad). Opbevar altid en i æske efter brug. Renholdelse af er En snavset vil måske ikke kunne afspilles korrekt. Hvis en bliver snavset, tørres den af med en blød klud i en lige linie fra centrum til kant. Afspilning af nye er Nye er kan have ujævne steder på de indre eller ydre kanter. Hvis en sådan bruges, vil apparatet måske skyde en ud igen. For at fjerne disse ujævne steder gnides kanterne med blyant eller ball-point pen el. lign. Kondens Fugt kan kondensere på linserne inde i afspilleren i følgende situationer: Efter at varmeapparatet i bilen er startet. Der kommer meget høj luftfugtighed inde i bilen. Skulle dette ske, vil -afspilleren måske ikke fungere ordentligt. I så fald, tag en ud og lad enheden være tændt i nogle timer, indtil fugten er fordampet. Afspilning af -R Før afspilning af -R ere bør deres instruktioner og advarsler læses omhyggeligt. Brug kun lukkede -R ere. Nogle -R ere kan måske ikke afspilles på denne enhed på grund af deres diskegenskaber eller af følgende grunde: erene er snavsede eller ridsede. Fugt kondenserer på linsen inde i enheden. Pickuplinsen inde i -spilleren er snavset. -R ere er følsomme overfor høje temperaturer og høj fugtighed, så efterlad dem ikke i din bil. Brug ikke følgende -R ere. ere med klæbemærker, labels eller beskyttelsessegl på overforfladen. ere hvorpå labels kan udskrives direkte med en inkjetprinter. Brug af disse ere ved høje temperaturer eller høj fugtighed kan give funktionsproblemer eller skade erne. F.eks.: Klæbemærker eller labels kan krympe eller gøre en skæv. Klæbemærker eller labels kan falde af, så en ikke kan tages ud. Det trykte på en kan blive klæbrigt. Læs vejledninger og advarsler om labels og trykbare ere nøje. -RW ere (genindspilbar) kan ikke afspilles i denne enhed. ADVARSLER: Indsæt ikke en 8 cm (single ) i skuffen. (Sådanne er kan ikke skubbes ud igen). Indsæt ikke nogen med usædvanlig form som f.eks. et hjerte eller blomst, da det vil forårsage fejl. Udsæt ikke er for direkte sollys eller nogen form for varmekilde eller placere dem noget sted med høje temperaturer og fugtighed. Efterlad dem ikke i bilen. Brug ikke nogen form for opløsningsmidler (som f.eks. konventionel pladerens, spray, fortynder, benzin osv.) til rengøring af er. Skæv Klæbemærke Klæbrig limrest Label til påklæbring 20

21 FORSTÆRKER SEKTION Maksimum effekt: Front: 45 W pr. kanal Bag i: 45 W pr. kanal Vedvarende effekt (RMS): Front: 17 W pr. kanal over 4 Ω, 40 Hz til Hz med højest 0,8% total harmonisk forvrængning. Bag i: 17 W pr. kanal over 4 Ω, 40 Hz til Hz med højest 0,8% total harmonisk forvrængning. Impedansområde for højtalere: 4 Ω (mellem 4 Ω till 8 Ω) Område for tonekontrol: Bas: ±10 db ved 100 Hz Diskant: ±10 db ved 10 khz Frekvensområde: 40 Hz til Hz Signal/støjforhold: 70 db Udgangsimpedansniveau/Impedans: 2,0 V/20 kω belastning (fuld skala) Output impedans: 1 kω RADIOSEKTION Frekvensområde: FM: 87,5 MHz til 108,0 MHz : (MB) 522 khz til khz (LB) 144 khz til 279 khz -AFSPILLER SEKTION Type: Compact disc afspiller Signaldetektionssystem: Non-kontakt optisk pickup (halvleder laser) Antal kanaler: 2 kanaler (stereo) Frekvensområde: 5 Hz till Hz Dynamikområde: 90 db Signal/støjforhold: 95 db Wow og Flutter: Under den målbare grænse GENERELT SPECIFIKATIONER Strømkrav: Driftsspænding: DC 14,4 V (mellem 11 V til 16 V) Jordforbindelse: Minus er jordforbindelse Arbejdstemperatur: 0 C til +40 C Størrelse (B H D): Installationsstørrelse (ca.): 182 mm 52 mm 150 mm Panelstørrelse (ca.): 188 mm 58 mm 11 mm Vægt (ca.): 1,3 kg (eksklusivt tilbehør) Ret til ændringer uden varsel i design og specifikationer forbeholdes. [FM Tuner] Følsomhed: 11,3 dbf (1,0 µv/75 Ω) Følsomhed ved 50 db dæmpning: 16,3 dbf (1,8 µv/75 Ω) Kanaladskillelse (400 khz): 65 db Frekvensområde: 40 Hz till Hz Stereoadskillelse: 30 db Capture-forhold: 1,5 db [MB Tuner] Følsomhed: 20 µv Selektivitet: 35 db [LB Tuner] Følsomhed: 50 µv 21

22 Har DRIFTPROBLEM uppstått? Nollställ i så fall apparaten Vi hänvisar till sidan med rubriken Hur apparaten nollställs PROBLEMER med betjeningen? Nulstil apparatet. Se mere pa siden vedrorende nulstilling af dit apparat. Onko Käytössä ONGELMIA? Säädä laite alkutilaan Katso kohtaa Laitteen Säätö alkutilaan Αντιµετωπίζετε ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ λειτουργίας; Εκτελέστε επαναφορά της µονάδας Ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά της µονάδας SW, DA, FI, GR 2002 VICTOR COMPANY OF JAPAN LIMITED JVC 1102KKSMDTJEIN

23 KD-S641 Installations/anslutningshandbok Brugsanvisning for installation og tilslutning Asennus/Liitäntäohjekirja Εγχειρίδιο εγκατάστασης/συνδέσεων GET A [EX] JVC 1102KKSMDTJEIN SW, DA, FI, GR SVENSKA SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ Enheten får drivas av 12 V likströmsystem med NEGATIV jordning. INSTALLATION (MONTERING I INSTRUMENTBRÄDA) Illustrationen nedan visar en normal installation. Du ska emellertid göra de anpassningar som är lämpliga för just din bil. Har du frågor, eller behöver information om installationssatser, ska du kontakta återförsäljaren för JVC BILRADIO/-SPELARE eller ett företag som säljer satser. 1 Före montering: Tryck på (kontrollpanelfrigöring) för att lossa kontrollpanelen om den har satts på plats. * Vid leveransen fran fabriken är kontrollpanelen forpackad i den harda kapan. 2 Ta bort kantplåten. 3 Lossa på hylsspärrarna och ta bort hylsan. 1 Ställ enheten på högkant. OBS: Var försiktig så att du inte skadar säkringen på baksidan när du ställer enheten på högkant. 2 För in de 2 handtagen mellan enheten och hylsan, som på bilden, för att lossa hylsspärrarna. 3 Ta bort hylsan. OBS: Tänk på att spara handtagen när du har installerat enheten, för framtida bruk. 4 Installera hylsan i instrumentbrädan. * När hylsan sitter på plats ordentligt i instrumentbrädan böjer du ut tillämpliga flikar för att hålla hylsan på plats ordentligt. Se illustrationen. 5 Skruva i monteringsbulten på baksidan av enhetens kåpa och placera gummibufferten över bulthuvudet. 6 Utför de elektriska anslutningarna. 7 För in enheten i hylsan tills den låser fast på plats. 8 Sätt fast frontramen. 9 Sätt tillbaka kontrollpanelen. Denne enhed er designet til at køre på 12 V DC, med NEGATIV jord. INSTALLATION (MONTERING I INSTRUMENTBRÆT) Billedet nedenfor viser en typisk montering. Du bør imidlertid foretage de fornødne tilpasninger til din specifikke bil. Hvis du har spørgsmål eller behøver information vedrørende installationssættene, bedes du henvende dig til din JVC IN-CAR ENTERTAINMENT-forhandler eller et andet firma, der leverer sættene. 1 Før installationen: Tryk på (Knap til aftagning af kontrolpanel) for at aftage knappanelet, hvis det allerede er sat på. * Ved afsendelse fra fabrikken er knappanelet pakket i sin æske. 2 Fjern panelholderen. 3 Tag monteringshuset af efter at have løsnet låsemekanismerne. 1 Stil enheden på højkant. Bemærkning: Pas på ikke at skade sikringen på bagsiden, når du stiller enheden op. 2 Før de to greb ind mellem enheden og monteringshuset, som på billedet, for at åbne låsemekanismerne på monteringshuset. 3 Fjern monteringshuset. Bemærkning: Husk at gemme de to greb til fremtidigt brug efter installationen af enheden. 4 Indsæt monteringshuset i instrumentbrættet. * Når monteringshuset er korrekt placeret i instrumentbrættet, bukkes tapperne til at holde monteringshuset på plads, som vist på billedet. 5 Placér monteringsbolten på bagsiden af enhedens kabinet og placer gummimanchetterne ned over enden af bolten. 6 Forbind de nødvendige ledninger. 7 Skub enheden ind i monteringshuset, indtil det går i lås. 8 Sæt panelholderen på. 9 Hægt kontrolpanelet på. Tämä laite on suunniteltu toimimaan 12 V tasavirralla ja NEGATIIVISESTI maadoitetuissa sähköjärjestelmissä. ASENNUS (KOJELAUTA-ASENNUS) Seuraavassa kuvassa esitetään tyypillinen asennus. Suorita asennus kuitenkin omaan autoosi sopivalla tavalla. Jos sinulla on kysymyksiä asennussarjasta tai tarvitset siihen liittyvää tietoa, ota yhteys JVC IN- CAR ENTERTAINMENT -jälleenmyyjääsi tai asennussarjoja myyvään liikkeeseen. 1 Ennen asennusta: Paina (Ohjauspaneelin vapautuspainike) ja poista ohjauspaneeli, jos se on jo kiinni laitteessa. * Ohjauspaneeli on pakattu sen säilytyskoteloon tehtaalla. 2 Poista etulevy. 3 Poista kehikko, kun olet poistanut kehikon lukituksen. 1 Aseta laite pystysuoraan asentoon. Huom! Kun pidät laitetta pystysuorassa, varo vahingoittamasta takana olevaa sulaketta. 2 Pane laitteen ja kehikon väliin kaksi kahvaa kuvan osoittamalla tavalla, jolloin kehikon lukitus purkautuu. 3 Poista kehikko. Huom! Säilytä kahvat myöhempää käyttöä varten, kun olet asentanut laitteen. 4 Asenna kehikko kojelautaan. * Kun kehikko on asennettu oikein kojelautaa, väännä asianmukaisia ulokkeita niin, että kehikko pysyy tiukasti paikallaan kuvan osoittamalla tavalla. 5 Kiinnitä asennusruuvi laitteen rungon takaosaan ja pane ruuvin pään päälle kumipeite. 6 Tee tarvittavat sähkökytkennät. 7 Liu uta laite kehikkoon, kunnes se lukittuu. 8 Kiinnitä reunalevy. 9 Kiinnitä ohjauspaneeli. Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασµένη να λειτουργεί σε ηλεκτρικά συστήµατα οχηµάτων στα 12 V DC, µε ΑΡΝΗΤΙΚΗ γείωση. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΩ) Η εικόνα που ακολουθεί απεικονίζει µια τυπική εγκατάσταση. Ωστόσο, θα πρέπει να κάνετε τις αναγκαίες προσαρµογές για το δικό σας όχηµα. Για οποιαδήποτε απορία σας ή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε κιτ εγκατάστασης, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο συστηµάτων ψυχαγωγίας οχηµάτων της JVC ή σε εταιρείες που παρέχουν τέτοια κιτ. 1 Πριν από την τοποθέτηση: Πατήστε το (κουµπί απόσπασης πρόσοψης) για να αποσπάσετε την πρόσοψη, εάν αυτή είναι ήδη προσαρτηµένη στη συσκευή. * Κατά την αποστολή από το εργοστάσιο, η πρόσοψη είναι συσκευασµένη µέσα στην προστατευτική άκαµπτη θήκη της. 2 Αφαιρέστε το διακοσµητικό πλαίσιο. 3 Αφαιρέστε τη βάση, απασφαλίζοντας τις ασφάλειές της. 1 Τοποθετήστε τη συσκευή σε όρθια θέση. Σηµείωση: Όταν τοποθετείτε τη συσκευή σε όρθια θέση, προσέχετε να µην προκαλέσετε ζηµιά στην ασφάλεια που βρίσκεται στο πίσω µέρος της συσκευής. 2 Εισαγάγετε τα δύο κλειδιά ανάµεσα στη συσκευή και στη βάση της, όπως φαίνεται στην εικόνα, για να απασφαλίσετε τις ασφάλειες της βάσης. 3 Αφαιρέστε τη βάση. Σηµείωση: Βεβαιωθείτε ότι θα φυλάξετε τα κλειδιά για µελλοντική χρήση, µετά από την εγκατάσταση της συσκευής. 4 Εγκαταστήστε τη βάση στο ταµπλώ του οχήµατος. * Αφού ολοκληρώσετε τη σωστή εγκατάσταση της βάσης µέσα στο ταµπλώ, λυγίστε τις κατάλληλες γλωττίδες για να στερεώσετε τη βάση καλά στη θέση της, σύµφωνα µε την εικόνα. 5 Τοποθετήστε τη βίδα στερέωσης στο πίσω µέρος της συσκευής και κατόπιν περάστε το ελαστικό παρέµβυσµα πάνω από το άκρο της βίδας. 6 Κάντε τις αναγκαίες ηλεκτρικές συνδέσεις. 7 Σύρετε τη συσκευή µέσα στη βάση της µέχρις ότου ασφαλίσει στη θέση της. 8 Προσαρτήστε το διακοσµητικό πλαίσιο. 9 Προσαρτήστε την πρόσοψη. Kontrollpanelen Kontrolpanel Ohjauspaneeli 1 2 Πρόσοψη Kantplåt Panelholder Etulevy ιακοσµητικό πλαίσιο 3 Handtag Greb Kahva Κλειδί Skåra Sprække Aukko Υποδοχή Säkring Sikring Sulake Ασφάλεια Hylsa Monteringshus Kehys Βάση Låsplatta Låseplade Lukituslevy Έλασµα ασφάλισης Kontrollpanelen Kontrolpanel Ohjauspaneeli Πρόσοψη 9 8 Hylsa Monteringshus Kehys Βάση 7 Kantplåt Panelholder Etulevy ιακοσµητικό πλαίσιο Gummibuffert Gummimanchet Kumipäällyste Ελαστικό παρέµβυσµα 4 4 * Instrumentbräda Instrumentbræt Kojelauta Ταµπλώ 184 mm 5 53 mm Monteringsbult Monteringsbolt Kiinnitysruuvi Βίδα στερέωσης 6 Se ELANSLUTNINGAR. Se ELEKTRISKE TILSLUTNINGER. Lisätietoja on osassa SÄHKÖKYTKENNÄT. Βλέπε ενότητα ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ. 1

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch & Installationshandbuch Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Læs mere

RM-SUXJ50R REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

RM-SUXJ50R REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS RM-SUXJ60R REMOTE CONTROL RM-SUXJ50R REMOTE CONTROL Svenska MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MICROKOMPONENT SYSTEM MIKRO-KOMPONENTEN-SYSTEM SYSTEME DE MICROCOMPOSANTS

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574

Din brugermanual KONICA MINOLTA CF9001 http://da.yourpdfguides.com/dref/589574 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA CF9001 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA LT-7R70BU/SU LT-7E70BU LT-R70BU/SU LT-E70BU LT-6R70BU/SU LT-6E70BU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG BREDBILDS LCD- BRUKSANVISNING

Læs mere

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter. Brugsanvisning. Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en.

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter. Brugsanvisning. Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før printeren anvendes. Brother Laserprinter Brugsanvisning Gem denne brugsanvisning på et sted tæt på PC en. Forsendelse af printeren Hvis du skal sende printeren,

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING

19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19 HD DIGITAL LCD TV/DVD 23 FULL HD DIGITAL LCD TV/DVD BRUGERVEJLEDNING 19'' Model B19F6D, B19F6 W19F6D, W19F6 23'' Model B23F6D, B23F6 W23F6D, W23F6 INdesign blan ADVARSLER Forsigtig Fjernsynet indeholder

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare

Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare Victor Reader Classic 3.1 ved HumanWare Humanware Technical Writing www.humanware.ca Kom i gang session med Victor Reader Classic Velkommen til Victor Reader Classic, din nye digitale talende bogafspiller.

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening Scandinavia Brugervejledning Opsætning Montering Betjening S5-TOUCH MANUAL VER. DK2015.01.001 SikkertHjem Scandinavia 2015 SikkertHjem Scandinavia. Alle rettigheder forbeholdt. SikkertHjem, SikkertHjem

Læs mere

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det.

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. SL-D90 Til egne notater DANSK QUICK GUIDE Før ibrugtagning Generelt

Læs mere

Golf Scooter Monobuggy

Golf Scooter Monobuggy Golf Scooter Monobuggy Danmark: Manual og samlevejledning 06725_DE-GB-FR-NL.indb 1 20.01.11 16:55 GB Indhold Symbolforklaring 3 Sikkerhedsforeskrifter 3 Garantibestemmelser 6 Hvad følger med 6 Oversigt

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning MIKROCHIP KATTELEM Brugervejledning Bemærk venligst Læs venligst alle disse anvisninger FØR montering af SureFlap kattelem. Meget vigtigt undersøg venligst: om der er metal i det materiale, hvor kattelemmen

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Oversigt over anlægget...................... Vigtige informationer.........................

Læs mere