Scooter Billboard Mediainformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scooter Billboard Mediainformation"

Transkript

1 Scooter Billboard Mediainformation

2 Scooter Billboard Scooter Billboard er det ideelle mobile outdoor medie, der bringer dit budskab til steder, hvor andre medier kommer til kort. Det er efterhånden velkendt, at innovation og kreativ tænkning er vejen til at skabe opmærksomhed i dagens mediebillede. Scooter Billboard gør det muligt at målrette sine kampagner helt ned på lokalt niveau på en spændende måde, som skaber effekt og positiv erindring. Mediets mobilitet gør, at man kan bruge det steder, hvor der ikke fi ndes andre eksponeringskanaler og budskabet kan dermed yderligere målrettes mod en præcis målgruppe. Mediet kan derfor bruges både taktisk og strategisk. Mediet, Scooter Billboard, er baseret på den fl otte og velkendte italienske Vespascooter med matchende, specialdesignet anhænger med lysskilt. Reklamen monteres i lysskiltet, og herved opnår kampagnen maksimal synlighed på et højt æstetisk niveau. Man kan derudover udvide kampagnen til også at omfatte uddeling af vareprøver, og chaufførerne kan iklædes tøj, der passer til kampagnen. Referencer Ambient Media kan være én af vejene til at nå den eftertragtede opmærksomhed fra de travle forbrugere. At man så oveni har muligheden for at målrette sine kampagner helt ned på lokalt niveau kan være en stor styrke, især hvis man kan gøre det på en anderledes måde. Reklamen opnår derved en ekstra høj opmærksomhedsværdi, og man når derigennem sit mål for kampagnen. Nedenstående annoncører har blandt andet benyttet sig af Scooter Billboard.

3 CASE: Danske Spil I den travle juletid kunne forbrugerne møde seks julemænd på scootere, der kørte rundt i det københavnske bybillede. Julemændene vinkede til de begejstrede børn og var glade og positive overfor de julehandlende, der fyldte gaderne. Budskabet var, at man kunne vinde 16 mio. i Lotto. Scooterne vækker positiv reklameopfattelse, og bud skabet huskes. Hvad synes du om reklamen for Lotto? I forbindelse med kampagnen for Lotto gennemførtes stop-interview centrale steder i København for at afdække forbrugernes oplevelse af den nye reklameform. Resultaterne var meget positive og den uhjulpne erindring af både mediet, annoncøren og budskabet var særdeles højt. 47,9% af de adspurgte har uhjulpet bemærket Scooter Billboard. Uhjulpet erindring af Scooter Billboard De adspurgte syntes overvejende godt om reklamen for Lotto. 75,5% svarede godt eller meget godt på spørgmålet, hvad syntes du om reklamen for Lotto?. Scooter Billboard vurderes at have overvejende positiv indvirkning på både reklame og forbrugere. 41% af de adspurgte mente, at Scooter Billboard var morsomt/sjovt, mens kun 1,1% mente, at det var kedeligt. Undersøgelsens samlede resultater kan fås eller præsenteres ved henvendelse til Scooter Media. Hvad synes du om Scooter Billboard? Kilde: Viinblad & Partners Research, december 2007 I julen 2007 havde vi en meget omfattende kampagne på Lotto. Lotto blev eksponeret i høj grad på radio, TV og i øvrige medier. Vi ville gerne tilføre kampagnen lidt ekstra opmærksomhed og søgte efter forholdsvis nye medier. Vi synes scooterne gav supergod opmærksomhed på en sjov og meget sympatisk måde. Det gav kampagnen ekstra opmærksomhed på selve puljestørrelsen, men tilførte også Lotto ekstra image værdi. Personalet på scooterne var klædt ud i julemandskostume, hvilket hang rigtig godt sammen med selve julekampagnen og den kreative eksekvering. Desuden synes jeg, det var en yderst vigtig brik i det positive udtryk kampagnen fik, at julemændene på scooterne var så glade og positive, man blev i godt humør af at møde dem på gaden, hvor de smilede og vinkede til alle på deres vej. Derudover virkede det godt, at de kørte fl ere rundt sammen. Vi har efterfølgende fået meget positiv respons, og har desuden været på forsiden af Markedsføring og i Jyllandsposten. Louise Bykær Nielsen, Marketingansvarlig, Danske Spil

4 Scooter Billboard - Priser Grundpriser Medieleje per ugepakke* (25 timer) Medieleje pr. lørdag/søndag (5 timer i tidsrummet 9-16) Medieleje pr. hverdag (5 timer i tidsrummet 8-17) Parkering pr. dag (ubevogtet 9-16) Reklameproduktionspris pr. sæt, inkl. montage Medieleje pr. time på hverdage efter 17 og weekend Medieleje pr. time på hverdage, , , , , , , ,- Medieleje er inklusiv chauffør(er), benzin, forsikring og transport op til 20 km pr. sccoter pr. dag, herefter aftales særlig pris for transport. Produktionspris er inkl. produktion og tryk, samt 1 gang opsætning og nedtagning. *ugepakke indeholder 25 effektive kampagnetimer, fordelt over 5 hverdage á 5 timer indenfor tidsrummet 8-17 Medieomsætningsrabat Kr. 0 - Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr derover 0 % 5 % 10 % 20 % 30 % Særskilte betingelser: Der ydes ikke rabat på produktionsomkostninger. Eksprestillæg: DKK % på produktionsomkostningerne. I øvrigt gælder Scooter Medias generelle forretningsbetingelser. Scooter Billboard - Digital Sampling Scooter Media tilbyder derudover digital sampling via bluetoothteknologi i forbindelse med Scooter Billboard. Vi har tilføjet denne mediekanal for at nå forbrugernes mobiltelefoner direkte. Via digital sampling kan man overføre musik, billeder, video, ringetoner og meget mere. Kontakt Scooter Media for infor mation om priser og muligheder.

5 Materialespecifikationer Format Layoutet kan leveres på to forskellige formater: 1 - Samlet format: B 275 cm x H 156 cm eller 2 - Modulformat: A + B + A (se tegning). A = 105 cm x 150 cm, B = 59 cm x 150 cm. Samlet format (1) er den enkleste løsning, hvor hele layoutet opsættes på et samlet areal. Modulformat (2) muliggør til gengæld anvendelse af layouts produceret i standardformat til abribus/ad shel. Derved monteres reklame som angivet nedenfor, hvor A-stykkerne passer i dimensionerne for layout til abribus/ad shel. B-stykket (bagenden af Scooter Billboard) kan bruges til logo visning og/eller kontaktoplysning/webadresse. 1 2 Geografisk dækningsområde Scooter Billboard kører i hele Danmark og Sverige. Ruterne kortlægges efter dine ønsker til kørsel og parkering. Anvendelse Kørsel rundt i landet Bykørsel og parkering Parkering ved events Kørsel foran messehaller, koncert venues, stadions etc. Tillægsydelse Sampling Særformater Scooter Billboardet er gennemsigtigt og det er muligt at lave reklameopstilling i form af produkter eller andre effekter. Disse effekter kan være op til 1,51 meter inden for nedenstående breddemål. Pris for montage aftales individuelt i forhold til montagens kompleksitet. Startpris for alle særformater er kr. Dækning Eksempel: Ved kørsel i København omkring Nørreport Station, Hovedbanegården og Rådhuspladsen eksponeres ca * personer for dit budskab. *Kilde: Københavns Kommune (Færdselstællinger) Målgruppe Takket være sin mobilitet kan mediet ramme enhver målgruppe. Scooter Media rådgiver gerne om, hvordan optimal dækning af din målgruppe kan nås gennem køreplan eller parkering. Medietekniske egenskaber Mediet er en scooter med specialdesignet anhænger med reklame. Materialespecifikationer Grafik og farver skal være CMYK Grafik leveres som trykklar PDF Opløsning skal være minimum 300 dpi ved 1:1 Logo og tekst skal konverteres til vektorgrafi k Eventuelle skrifttyper og farvekoder vedhæftes Deadlines Booking: 14 hverdage før kampagnestart Materiale: 14 hverdage før kampagnestart Ekspres: 7-13 hverdage før kampagnestart Rapportering Billeddokumentation samt evaluering efter kampagnen

6 Scooter Media ApS Bødkervej 2B 4660 St. Heddinge Telefon: Telefax: Generelle forretningsbetingelser for Scooter Media GENERELT Disse forretningsbetingelser gælder for alle produkter og ydelser som Scooter Media leverer, medmindre andet er aftalt på forhånd. TILBUD Tilbud fra Scooter Media er gældende i 8 dage fra tilbuddets datering. Den endelige aftale er gældende, når kunden eller kundens bureau skriftligt har bekræftet aftalen. PRISER Alle priser er ekskl. moms og andre statsafgifter. Alle priser i trykte og på elektroniske medier er vejledende, og kan uden varsel ændres af Scooter Media. De opgivne priser er på medialeje ekskl. produktion, og er baseret på, at kunden leverer materiale efter de af Scooter Media opgivne specifi kationer. Disse specifi kationer oplyses i tilbud og ordrebekræftelse. GODTGØRELSE Scooter Media yder 3,0 % i informationsgodtgørelse, 1,0 % i sikkerhedsstillelse samt 1,5 % i materialegodtgørelse. Informationsgodtgørelse ydes til ordregivere, der holder sig tilstrækkeligt informeret omkring det aktuelle medie for ordren. Materialegodtgørelse ydes til ordregiver, der afleverer rettidigt og korrekt materiale. Godtgørelse for sikkerhedsstillelse ydes til ordregivere, som stiller bankgaranti eller på anden måde stiller sikkerhed for betaling. BETALINGSBETINGELSER Betalingen skal ske 8 dage netto fra aftalens indgåelse. Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 2 % pr. måned af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Betaling af morarenter afskærer ikke Scooter Media fra at kræve erstatning for det yderligere tab, kundens misligholdelse af betalingspligten måtte medføre. Betalingsbetingelserne fremgår desuden af ordrebekræftelsen. LEVERING OG FORSINKELSE En overskridelse af leveringstiden med 7 dage på grund af Scooter Media betragtes som rettidig levering, hvorved kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor Scooter Media. Såfremt en eventuel forsinkelse ved leveringen skyldes, at Scooter Media er forhindret i levering på grund af arbejdskonfl ikt, brand, krig, vejrlig, vindforhold, nedbør, vareknaphed, ansatte og ansattes sikkerhed, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed, samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Scooter Media påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering. Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 1 måned. YDELSE FRA KUNDEN Kunden leverer reklamematerialet til Scooter Media eller en underleverandør i det aftalte oplag, teknisk udførelse og størrelse og til en dato som fremgår af ordrebekræftelsen. I tilfælde af at det leverede reklamemateriale eller trykklart layout ikke opfylder de nødvendige krav forbeholder Scooter Media sig ret til, på kundens regning, at redigere reklamematerialet så det opfylder de tekniske specifi kationer. Hvis det leverede reklamemateriale ikke opfylder de tekniske krav, eller ikke er leveret til den aftalte dato, kan dette forsinke produktion og det færdige produkt. Enhver omkostning i forbindelse med eventuel forsinkelse eller forkert leveret materiale påhviler kunden. Scooter Media hæfter ikke for eventuelle forsinkelser, der skyldes underleverandører. Kunden er ansvarlig for at reklamematerialet bliver udformet i overensstemmelse med det internationale kodeks for markedsføring. Scooter Media har ret til at nægte reklamemateriale som indeholder partipolitiske, religiøse eller pornografi ske budskaber. Eventuelle krav, som Scooter Media kunne blive mødt med fra tredjemand, påhviler kunden. Kunden er ansvarlig for korrektur af reklamematerialet. INDGÅELSE AF AFTALE Når indrykningsaftale/ordren er underskrevet af kunden, er den uopsigelig. Modtagelse af bureauordre fra mediebureau betragtes som uopsigelig aftale og reguleres efter Scooter Media forretningsbetingelser og eventuelle særskilte betingelser jævnført tilbud, ordrebekræftelse eller fremsendte indrykningsaftale. ANSVAR Et erstatningskrav overfor Scooter Media kan ikke overstige ordrens værdi. Scooter Media hæfter ikke for driftstab og/eller avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Lovvalg og værneting Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

CHANGE. CASE kunst på hjul i hjertet af København side 6 TEMA Effektiv, dynamisk, digital skiltning side 4. Mediabørs Danmarks kundemagasin

CHANGE. CASE kunst på hjul i hjertet af København side 6 TEMA Effektiv, dynamisk, digital skiltning side 4. Mediabørs Danmarks kundemagasin CHANGE Nr. 2 okt. 2007 Mediabørs Danmarks kundemagasin CASE kunst på hjul i hjertet af København side 6 TEMA Effektiv, dynamisk, digital skiltning side 4 Glædelige nyheder! I denne 2. udgave af CHANGE

Læs mere

PRISER OG BETINGELSER 2015

PRISER OG BETINGELSER 2015 PRISER OG BETINGELSER 2015 Priser og betingelser 2015 Side 1 /8 PRISER OG BETINGELSER 2015 ÅRSAFTALER Årsaftaler er en bindende aftale mellem annoncør og Modern Times Group MTG Limited ( MTG ) vedrørende

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge.

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. Handelsbetingelser Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. I Handelsbetingelserne finder du Zalandos generelle vilkår, der gør

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014)

Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Salgs- og leveringsbetingelser (juni 2014) Nedenstående betingelser gælder for alle aftaler mellem DLG Tele I/S og kunder om DLG Teles salg af telefoner m.v. indgået via DLG Teles internetbutik www.dlgteleshop.dk

Læs mere

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014

Brand By Hand Brand By Hand: Handelsbetingelser - august 2014 Brand By Hand CVR: 34845808 Møllevangsallé 142, 8200 Aarhus N 1 Indledning Vi yder altid vores bedste for at opfylde dine behov og indfri dine forventninger. Vi har i det følgende formuleret vores handelsbetingelser,

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere