Komplet kameravejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komplet kameravejledning"

Transkript

1 DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk

2 Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera. For at få størst mulig glæde af dit Nikon-kamera skal du sørge for at læse "For din sikkerheds skyld" (A iii-iv) samt alle øvrige anvisninger grundigt og opbevare dem et sted, hvor de bliver læst af alle, der anvender kameraet. Symboler og konventioner For at gøre det nemmere at finde de nødvendige oplysninger anvendes der følgende symboler og konventioner: Dette ikon markerer forholdsregler; information, der bør læses, inden kameraet tages i brug for at undgå at beskadige det. Dette ikon markerer bemærkninger; information, der bør læses, inden kameraet tages i brug. Dette ikon viser dig vej til relaterede afsnit i denne brugervejledning. A Dette ikon angiver henvisninger til andre sider i denne brugervejledning. Menuer eller anden tekst, der vises på kameraet eller i computerprogrammer, står skrevet med fed. Illustrationerne i denne brugervejledning kan være forenklede for at forklare begreber. 0

3 sfortegnelse For din sikkerheds skyld...iii Bemærkninger...v Gør klar...1 Kameraets dele...5 Anvendelse af berøringsskærmen...6 Justering af kameraindstillinger...7 Optag 8 "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse...8 Stillbilleder... 8 Visningen for optageindstilling...11 Optagemenuen...13 Videoer Visningen for videoindstilling...17 Menuen for video...18 Mere om fotografering og videooptagelse...20 Selvudløseren Valg af flashindstilling Specialeffekter Eksponeringskompensation Billedstørrelse Ét-tryks-optagelse Autofokusindstilling Videobilledstørrelse Vis 30 Grundlæggende billedvisning Visning af billeder på fuld skærm Visning af video Billedvisningen...32 Billedvisningsmenuen...33 Mere om billedvisning Zoom under billedvisning Visning af flere billeder (miniaturevisning) Tilføjelse af billeder til Favoritter Visning af Favoritter Visning af billeder efter dato Lysbilledshows Filtereffekter Sletning af billeder sfortegnelse i

4 Tilslut 46 Kopiering af billeder over på computer...46 Installation af ViewNX Anvendelse af ViewNX 2: Download billeder Udskrivning af fotografier...48 Udskriftsbestillinger (DPOF)...51 Visning af billeder på et fjernsyn...53 Opsætningsmenuen 54 Valg af HOME-design...55 Opstartsbillede...56 Tidszone og dato...57 Lydindstillinger...59 Formatering...60 Valg af sprog...61 Videoindstilling...62 Computeropladning...63 Gendannelse af standardindstillinger...65 Firmwareversion...66 Tekniske bemærkninger 67 Fil- og mappenavne Vedligeholdelse af kameraet: Forholdsregler Rengøring og opbevaring Fejlfinding Fejlmeddelelser Specifikationer sfortegnelse ii

5 For din sikkerheds skyld Læs de medfølgende sikkerhedsanvisninger før du tager udstyret i brug for at undgå personskade eller beskadigelse af dit Nikon-produkt. Opbevar disse sikkerhedsinstrukser et sted, hvor alle der benytter produktet, har adgang til dem. Konsekvensen af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne (angivet i dette afsnit) beskrives med følgende symbol: Dette ikon indikerer advarsler. For at forhindre eventuelle skader skal du læse alle advarsler, inden du anvender dette Nikon-produkt. ADVARSLER Sluk omgående kameraet i tilfælde af funktionsfejl. Hvis du oplever røg eller usædvanlig lugt fra udstyret eller opladningsadapteren, skal du frakoble adapteren. Du kan komme til skade ved fortsat brug. Når du har slukket udstyret, skal du afvente, at det køler af og derefter indlevere det til eftersyn hos et Nikon-autoriseret servicecenter. Undgå brug i nærheden af brændbar gas. Brug ikke elektronisk udstyr i nærheden af brændbar gas, da dette kan medføre eksplosion eller brand. Skil ikke kameraet ad. Berøring af kameraets indvendige dele kan medføre skader. I tilfælde af funktionsfejl må produktet kun repareres af en uddannet tekniker. Hvis produktet går i stykker, hvis det bliver tabt, eller der sker et andet uheld, skal du frakoble opladningsadapteren og indlevere produktet til eftersyn hos et Nikon-autoriseret servicecenter. Hold den tør. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Håndtér ikke stikket eller opladningsadapteren med våde hænder. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød. Hold dig væk fra stikket i tordenvejr. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød. Støv på eller omkring metaldelene på stikket til opladningsadapteren skal fjernes med en tør klud. Der kan opstå brand ved fortsat brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det føre til personskade. Desuden bør du bemærke, at små dele udgør kvælningsfare. Hvis et barn kommer til at sluge noget af dette udstyr, skal du omgående søge lægehjælp. Læg ikke remmen om halsen på et spædbarn eller et barn. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan det medføre kvælning. Vær forsigtig ved brug af flashen. Hvis flashen kommer meget tæt på huden eller andre genstande, kan der opstå forbrænding. Brug af flashen tæt på motivets øjne kan forårsage midlertidig synsskade. Vær særlig opmærksom på, når du fotograferer spædbørn, at flashen ikke bør være nærmere end en meter på motivet. Ret ikke flashen mod føreren af et motorkøretøj. Hvis denne anvisning ikke overholdes, kan der ske ulykker. Undgå kontakt med flydende krystaller. Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på ikke at skære dig på glasset og undgå at få væsken med flydende krystaller fra skærmen på huden, i øjnene eller i munden. For din sikkerheds skyld iii

6 Anvend ikke opladningsadapteren med rejseadaptere eller adaptere designet til at konvertere fra én spænding til en anden eller med DC-til-AC-omformere. Overholdes denne anvisning ikke, kan det medføre beskadigelse af produktet eller forårsage overophedning eller brand. Brug de passende kabler. Når der sluttes kabler til ind- og udgangsstikkene, må der kun anvendes de kabler, der medfølger eller kan købes hos Nikon til dette formål. Dermed sikres det, at den gældende lovgivning overholdes. Undgå at beskadige, opvarme, ændre eller rykke kraftigt i eller bøje kablerne, og stil ikke tunge genstande på dem. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Dæk ikke produktet til under anvendelse. Den opsamlede varme kan gøre kamerahuset deformt eller medføre brand. Hvis du oplever ændringer ved produktet såsom deformering eller misfarvning, skal du øjeblikkeligt indstille brugen af kameraet. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke overholdes, kan det medføre lækage i det indbyggede batteri, overophedning eller brud. Rør ikke ved kameraet eller opladningsadapteren i længere tid ad gangen, når enhederne er tændt eller i brug. Enhedens dele kan blive varme. Vedvarende direkte kontakt med huden kan medføre småforbrændinger. Anvend egnede opladningsadaptere. Ved opladning af kameraet i en stikkontakt må du kun anvende opladningsadaptere beregnet til anvendelse med dette produkt. Opbevar det ikke i direkte sollys. Når produktet ikke er i brug, skal du slukke for det og sørge for, at objektivet er dækket, før du lægger det til opbevaring væk fra direkte sollys. Sollys fokuseret af objektivet kan medføre brand. Følg anvisningerne fra luftfarts- og hospitalspersonale. Sluk produktet, når du letter og lander med fly, eller når luftfarts- eller hospitalspersonalet beder dig herom. Radiobølger fra enheden kan forstyrre flynavigations- eller hospitalsudstyr. Hvis kameraets batteri lækker, og du får væske fra kameraets batteri på tøjet eller huden, skal du omgående skylle det pågældende område med vand. For din sikkerheds skyld iv

7 Bemærkninger Ingen dele af de medfølgende brugsanvisninger til dette produkt må gengives, overføres, omskrives, gemmes på et søgesystem eller oversættes til noget sprog i nogen form eller via noget medie, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nikon. Nikon forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for den hardware og software, der beskrives i disse brugsanvisninger. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forårsages af brugen af dette produkt. Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i disse brugsanvisninger er så nøjagtige som muligt. Skulle du finde fejl eller udeladelser, er du velkommen til at kontakte den lokale Nikon-repræsentant (adressen medfølger separat). Bemærkninger v

8 Bemærkning til kunder i Europa Dette symbol angiver, at dette produkt skal indleveres separat. Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande: Dette produkt er beregnet til separat indlevering hos et særligt anlæg for denne slags affald. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering. Bemærkning om forbud mod kopiering eller gengivelse Vær opmærksom på, at blot det at være i besiddelse af materiale, der er digitalt kopieret eller gengivet med en scanner, digitalkamera eller andet, er strafbart. Enheder, der ved lov er forbudt at kopiere eller gengive Man må ikke kopiere eller reproducere pengesedler, mønter, værdipapirer, statsobligationer eller lokale statsobligationer, selvom sådanne kopier eller gengivelser er stemplet "Sample". Kopiering eller gengivelse af pengesedler, mønter eller værdipapirer, der er udstedt i et andet land, er forbudt. Medmindre man har fået tilladelse af myndighederne, er kopiering eller gengivelse af ubrugte frimærker eller postkort, der er udstedt af myndighederne, forbudt. Kopiering eller gengivelse af frimærker, der er udstedt af myndighederne, og certificerede dokumenter, der er betinget af loven, er forbudt. Advarsel vedrørende visse kopier og gengivelser De offentlige myndigheder har advaret om fremstilling af kopier eller gengivelser af værdipapirer udstedt af private virksomheder (aktier, regninger, checks, gavebeviser osv.), pendlerkort eller kuponer, undtagen hvis en virksomhed skal bruge et minimum af nødvendige kopier til forretningsbrug. Kopiér eller gengiv heller ikke pas udstedt af myndighederne, licenser udstedt af offentlige institutioner og private grupper, ID-kort og billetter, såsom adgangsbilletter og måltidskuponer. Overholdelse af loven om ophavsret Kopiering eller gengivelse af ophavsretligt beskyttede kreative værker som f. eks. bøger, musik, malerier, træaftryk, kort, tegninger, video og billeder reguleres af den nationale og internationale lovgivning vedrørende ophavsret. Anvend ikke dette produkt med det formål at producere ulovlige kopier eller at overtræde love om ophavsret. Bemærkninger vi

9 Bortskaffelse af datalagringsudstyr Vær opmærksom på, at sletning af billeder eller formatering af kameraets hukommelse eller andet datalagringsudstyr ikke fuldstændigt sletter de originale billeddata. Det er sommetider muligt at gendanne slettede filer fra kasseret lagringsudstyr. Dette kan potentielt medføre misbrug af personlige billeddata. Det er brugerens ansvar at sikre fortroligheden af sådanne data. Før du kasserer datalagringsudstyr eller overdrager det til andre, skal du formatere enheden og derefter fylde det helt igen med billeder, der ikke indeholder private oplysninger (for eksempel billeder af en blå himmel). Sørg også for at erstatte billeder, der er valgt til HOME-visningen. Anvend kun elektronisk udstyr fra Nikon Nikon-kameraer er designet efter de højeste standarder og indeholder komplekse, elektroniske kredsløb. Kun elektronisk tilbehør fra Nikon (deriblandt opladningsadaptere), som er godkendt af Nikon specielt til brug med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet og testet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske kredsløb. Anvendelse af udstyr, der ikke er produceret af Nikon, kan beskadige kameraet og gøre din Nikon-garanti ugyldig. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikon-ekstraudstyr, kan du kontakte en lokal autoriseret Nikon-forhandler. Bemærkninger vii

10 Anvend kun originalt tilbehør fra Nikon: Kun tilbehør fra Nikon, som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene. Anvendelse af tilbehør, der ikke er produceret af Nikon, kan beskadige kameraet og gøre din Nikon-garanti ugyldig. Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f. eks. til bryllupper eller før du tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen af produktet. Vær opdateret hele tiden: I overensstemmelse med Nikons "Vær opdateret hele tiden"-målsætning om at tilbyde vores kunder vedvarende, relevant produktsupport og undervisning, kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder: Brugere i USA: Brugere i Europa og Afrika: Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få yderligere oplysninger hos den lokale Nikon-repræsentant. Kontaktoplysninger findes på følgende webside: Bemærkninger viii

11 Gør klar 1 Kontrollér pakkens indhold. Kontrollér, at pakken indeholder nedenstående effekter. Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget i pakken. COOLPIX S01-digitalkamera 1 Kamerarem Brugervejledning Opladningsadapter EH-69P 2 USB-kabel UC-E16 For din sikkerheds skyld Garanti 1 Leveres med hukommelse og genopladeligt batteri, begge dele indbygget. Hukommelseskort kan ikke anvendes. 2 Der medfølger en stikadapter i lande eller områder, hvor det er påkrævet. 2 Montér remmen. Hvis der medfølger en stikadapter, skal den sættes godt fast i opladningsadapteren; bemærk, at når først adapteren er monteret, kan du beskadige produktet, hvis du fjerner stikadapteren på voldsom vis. Stikadapterens udformning varierer alt efter købsland eller -region. Brugere i Argentina og Korea kan udelade dette trin, idet stikadapteren leveres permanent forbundet til opladningsadapteren. Gør klar 1

12 3 Oplad kameraet. Anvend den medfølgende opladningsadapter, når du oplader kameraet for første gang. 3.1 Sluk kameraet, og tilslut USB-kablet til kameraet (q) og opladningsadapteren (w). 3.2 Sæt adapteren til (e). Tændt-lampen blinker under opladning og slukker efter endt opladning. q 3.3 Opladning tager omtrent to timer og 50 minutter. Efter endt opladning skal du frakoble opladningsadapteren og USBkablet. w e Tændt-lampen blinker langsomt orange under opladning og slukker efter endt opladning. Hvis tændtlampen blinker hurtigt orange, er der opstået en fejl. Kontrollér, at USB-kablet er korrekt tilsluttet, og at den omgivende temperatur ligger på mellem 5 C og 35 C. Mens opladningsadapteren er tilsluttet, fungerer kameraet kun i billedvisningsindstilling (A 30), og der kan ikke tages billeder. Det forlænger opladning at tænde kameraet. Når uret er blevet indstillet (A 3), oplades kameraet også, når det er tilsluttet til en computer via et USB-kabel (A 63). Gør klar 2

13 4 Gør kameraet klar til optagelse. 4.1 Tænd kameraet. 4.2 Tryk på det ønskede sprog. 4.3 Indstil uret. Når du bliver bedt om at vælge, hvorvidt kameraets ur skal indstilles, skal du trykke på Ja. Tryk på C eller D for at markere din egen tidszone, og slå let på I for at vælge. Slå let for at vælge datoformat. Indstillingerne til højre vises; tryk på dem for at markere punkter, og tryk på A eller B for at ændre det. Ved at trykke på I vises en dialogboks for bekræftelse; tryk på Ja for at indstille uret. For at slå sommertid til eller fra skal du trykke på p. Uret forsynes af kameraets indbyggede batteri. Hvis batteriet er afladet, bliver du bedt om at indtaste datoen og tiden igen, næste gang du tænder kameraet. Sørg for at indstille uret, før du fortsætter. For at vælge et andet sprog eller justere uret skal du anvende indstillingerne Sprog/Language (A 61) eller Tidszone og dato (A 57) i opsætningsmenuen. Gør klar 3

14 4.4 Vælg et design til HOME-visningen. Tryk for at markere et HOME-design, og tryk på I for at vælge. Kameraet afslutter og går til HOME-visningen efter endt opsætning. HOME-visningen...A 7 Gør klar 4

15 Kameraets dele Afbryder/tændt-lampe Skærm/berøringsskærm Udløserknap Højttaler Knappen c (billedvisning) Stikdæksel...2, 47, 48, 53 4 Zoomknap... 9, 34, Knappen HOME Øsken til kamerarem USB- og A/V-udgang...2, 47, 48, 53 6 Selvudløserlampe Nulstillingsknap...72, 78 AF-hjælpelys Flash Mikrofon Objektiv 10 Objektivdæksel For at slå kameraet til eller fra skal du trykke på afbryderen. Hvis kameraet er slukket, tændes det igen ved at trykke på knappen c og holde den nede, og billedvisning starter uden forlængelse af objektivet. Kameraets dele 5

16 Anvendelse af berøringsskærmen Du kan udføre følgende funktioner ved at røre ved skærmen eller lade en finger glide hen over den: Tryk: Tryk på skærmen. Berør og hold: Rør ved skærmen, og lad kortvarigt fingeren blive på det sted. Træk: Lad en finger glide hen over skærmen. Træk og slip: Rør ved et punkt i visningen, træk det til den ønskede placering (q), og flyt fingeren fra skærmen (w). Berøringsskærmen: Rør ikke ved visningen med skarpe genstande, og tryk ikke voldsomt på den. Berøringsskærmen er muligvis ikke kompatibel med visse typer beskyttelsesfilm. Anvendelse af berøringsskærmen: Enheden reagerer muligvis ikke som forventet, hvis du svirper med fingeren for at trække punkter på tværs af visningen, kun trækker punkterne et lille stykke på visningen, lader fingeren glide let hen over visningen, eller hvis du flytter fingeren for hurtigt. Skærmen reagerer muligvis ikke som forventet, hvis den berøres to eller flere steder samtidig. Anvendelse af berøringsskærmen 6

17 Justering af kameraindstillinger Anvend HOME-visningen ved justering af kameraindstillingerne eller skift mellem indstillingerne for billede, video og billedvisning. For at få vist HOME-visningen skal du røre ved knappen W. Optagelse Tag billeder (A 8). Afspil Vis billeder (A 30). Video Optag videoer (A 16). Opsætning Justér de grundlæggende kameraindstillinger (A 54). Menuer Knappen W Indstillingerne justeres i menuerne. Tryk på C eller træk HOME-visningen opad for at få vist menuen for den aktuelle indstilling. Optagemenu...A 13 Menu for video...a 18 Billedvisningsmenu...A 33 Justering af kameraindstillinger 7

18 Optag Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse Stillbilleder 1 Rør ved knappen W. 2 Tryk på Optagelse. Batteriniveau og resterende hukommelse...a 11 Udløserknappen...A 9 Selvudløseren... A 20 Flashen...A 21 Specialeffekter...A 23 Eksponeringskompensation...A 24 Billedstørrelse...A 25 Ét-tryks-optagelse...A 26 Mere om fotografering...a 14 "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 8

19 3 Komponér billedet. Gør kameraet klar, og komponér billedet. 4 Fokusér. Tryk udløserknappen halvt ned for at låse fokus og eksponering. Når du holder kameraet: Pas på, at dine fingre eller dit hår, kameraremmen eller andre genstande ikke kommer i vejen for objektivet, flashen, AF-hjælpelyset eller mikrofonen. Ved komposition af billeder i "høj" (portræt) format skal du holde kameraet, så flashen befinder sig over objektivet. Zoom: Anvend zoomknappen til at zoome ind eller ud. f (h): Zoome ud g (i): Zoome ind 5 Optag. Tryk udløserknappen helt ned. Lukkertid Blænde For at fokusere skal du trykke let på udløserknappen, indtil du mærker modstand. Dette betegnes "at trykke udløserknappen halvt ned". Derefter skal du trykke udløserknappen helt ned for at udløse lukkeren. "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 9

20 Visning af billeder...a 30 Sletning af billeder...a 43 "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 10

21 Visningen for optageindstilling 1 Motiv Makroområde for zoom Zoomindikator...9, 14 4 Indikator for "dato ikke indstillet"... 12, 54 Rejsedestination Batteriniveau Selvudløser Flashindikator Fokuspunkt... 11, 14 9 Flashindstilling Lukkertid 11 Blænde 12 Antal resterende billeder De viste indikatorer varierer alt efter kameraindstillingerne og optageforholdene. Visse indikatorer vises kun i nogle få sekunder, når kameraet tændes, eller en funktion udføres; for at få vist indikatorerne igen skal du trykke på A. Når udløserknappen trykkes halvt ned, vises status for fokus som følger: c Q Ansigt genkendt Intet ansigt genkendt Digitalt zoom aktiveret Hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere, blinker fokuspunktet eller fokusindikatoren rødt; komponér atter billedet, og prøv igen Batteriniveau vises som følger: D Batteri ladet op. B Lavt batteriniveau. Oplad kameraet. NBatteriet er Batteriet er afladet. Oplad kameraet. fladt. Antal resterende billeder varierer alt efter tilgængelig hukommelse og indstillingen valgt for Billedindstilling (A 25). "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 11

22 Kameraet vælger automatisk mellem følgende motivindstillinger i henhold til motivtypen: e (portrætter), f (landskaber), h (aftenportrætter), g (aftenlandskaber), i (nærbilleder), j (motiver i modlys) og G (andre motiver). Bemærk, at hvis der vælges udfyldningsflash, vælger kameraet automatisk indstillingen G, mens kameraet i andre tilfælde muligvis ikke er i stand til at vælge det passende motiv. Bevægelsesregistrering: Hvis kameraet registrerer motivbevægelse eller kamerarystelse, hæver det ISOfølsomheden for hurtigere lukkertider, og lukkertid og blændeåbning vises med grønt. Ved standardindstillingen for flash w Auto, går flashen af for at give ekstra belysning efter behov. For at slukke flashen skal du trykke på B og vælge y Fra (A 21). Hvis O blinker på skærmen under optagelse, skal du sørge for at nulstille uret (A 57). "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 12

23 Optagemenuen Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Du kan få vist optagemenuen ved at trykke på knappen W, når kameraet er i optageindstilling og ved at trykke på C. Tryk på B eller C for at få vist det ønskede punkt, og tryk på det for at få vist indstillingerne. B C Selvudløser Udløs lukkeren ti sekunder efter tryk på udløserknappen. A 20 Flashindstilling Vælg en flashindstilling. A 21 Specialeffekter Tag billeder med specialeffekter. A 23 B C Eksponeringskomp. Justér eksponeringen for at gøre billederne lysere eller mørkere. A 24 Billedindstilling Vælg en billedstørrelse. A 25 Ét-tryks-optagelse Vælg, hvorvidt der kan tages billeder ved at trykke på visningen. A 26 "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 13

24 Fotografering Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Hvis du holder zoomknappen på g efter at have zoomet ind til positionen for maksimalt optisk zoom, kan du øge forstørrelsen yderligere med indtil 4 med digitalt zoom. Indstillingen G vælges, når digitalt zoom er aktiveret. Bemærk, at billederne bliver mærkbart "grovkornede" på placeringerne efter ikonet V i zoomvisningen som følge af den digitale billedbehandling, der Optisk zoom anvendes til forstørrelse af billedet. For at undgå tab af kvalitet ved høje zoomværdier skal du vælge en mindre værdi for Billedindstilling (A 25). Når indstillingen i er valgt, vises ikonet G i zoomvisningen, og zoomvisningen bliver grøn, når zoomet ligger mellem dette ikon og positionen W. På positionen W kan kameraet fokusere på genstande på en afstand af helt ned til 5 cm fra objektivet, mens det på positionen G kan fokusere på motiver på en afstand af helt ned til ca. 20 cm. f Digitalt zoom g Digitalt zoom aktiveres Autofokus: Hvis der registreres ansigter, fokuserer kameraet på ansigtet, der er tættest på kameraet. Hvis der ikke registreres ansigter, eller digitalt zoom er aktiveret, fokuserer kameraet på motivet midt i visningen. AF-hjælpelyset (A 5) lyser muligvis for at støtte fokuseringen, hvis motivet er dårligt belyst. Hjælpelyset har en rækkevidde på cirka 1,4 m ved maksimal vidvinkelposition og cirka 0,8 m ved maksimal telefotoposition. Selvom fokuspunktet muligvis stadig vises, eller fokusindikatoren lyser grønt, er kameraet muligvis ikke i stand til at fokusere, hvis motivet er meget mørkt, bevæger sig hurtigt, blander områder af skarpt kontrasterende lysstyrke (motivet befinder sig eksempelvis halvt inde i skyggen). Det samme gør sig gældende med genstande, der er tæt på eller langt væk (eksempelvis bag tremmerne i et bur), hvis motiverne domineres af regulære geometriske mønstre (eksempelvis persienner eller en række vinduer i en skyskraber) eller står i dårlig kontrast til baggrunden (har eksempelvis samme farve som baggrunden). Forekommer dette, skal du prøve at trykke udløserknappen halvt ned endnu en gang eller komponere billedet igen. "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 14

25 Ét-tryks-optagelse: Ved standardindstillingerne kan du tage billeder blot ved at trykke på motiverne i visningen (A 26). Hvis der registreres ansigter, kan du fokusere og tage billeder ved at trykke på et punkt inden for dobbeltrammen. Dvale: Hvis der ikke udføres nogen handlinger i et indstillet tidsrum, slukker visningen, og tændt-lampen blinker. Tryk på udløserknappen, afbryderen eller knappen c aktiverer visningen igen. Hvis der ikke udføres nogen handlinger i yderligere tre minutter, slukker kameraet. "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 15

26 Videoer 1 Rør ved knappen W. 2 Tryk på Video. Selvudløseren... A 20 Specialeffekter...A 23 Eksponeringskompensation...A 24 Ét-tryks-optagelse...A 26 Autofokusindstilling...A 28 Billedstørrelse...A 29 Mere om videoer...a 19 3 Komponér billedet. 4 Start optagelsen. Tryk udløserknappen helt ned. Zoom: Anvend zoomknappen til at zoome ind eller ud. f (h): Zoome ud g (i): Zoome ind 5 Afslut optagelse. Tryk udløserknappen helt ned endnu en gang for at afslutte optagelse. For at få vist videoer skal du trykke på knappen c. Visning af video...a 31 Sletning af videoer...a 43 "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 16

27 Visningen for videoindstilling Kameraet fokuserer på motivet midt i billedet. Fokusindikatoren lyser grønt, når kameraet fokuserer, og rødt, hvis kameraet er ude af stand til at fokusere. 1 Indikator for videoindstilling Zoomindikator... 16, 19 3 Indikator for "dato ikke indstillet"... 12, 54 Rejsedestination Batteriniveau Selvudløser Resterende tid "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 17

28 Menuen for video Du kan få vist menuen for video ved at røre ved knappen W, når kameraet er i videoindstilling og ved at trykke på C. Tryk på B eller C for at få vist det ønskede punkt, og tryk på det for at få vist indstillingerne. B C Selvudløser Start optagelsen omtrent ti sekunder efter tryk på udløserknappen. A 20 Autofokusindstilling Vælg, hvordan kameraet fokuserer under videooptagelse. A 28 Specialeffekter Optag videoer med specialeffekter. A 23 B C Eksponeringskomp. Justér eksponeringen for at gøre videoerne lysere eller mørkere. A 24 Videoindstillinger Vælg en billedstørrelse. A 29 Ét-tryks-optagelse Vælg, hvorvidt der kan optages videoer ved at trykke på visningen. A 26 "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 18

29 Optagelse af video Kameraet optager muligvis lyde fra kameraknapperne eller objektivet under fokusering eller ved justering af blændeåbningen for at afspejle ændringer i motivets lysstyrke. Der kan anvendes digitalt zoom, men optagelser taget med digitalt zoom bliver mærkbart "grovkornede" (A 14); optisk zoom er ikke tilgængeligt. Alt efter zoomforholdet og afstanden til motivet kan der ses moiré" ved motiver med regelmæssige, gentagne mønstre. Det er et naturligt forekommende interferensmønster, der opstår mellem billedsensorens gitterlinjer med et regelmæssigt, gentaget gitter i motivet og er ikke tegn på funktionsfejl. Derudover kan der optages udtværing (A 69), når der i billedet er lyse motiver som solen, sollys eller elektriske lys; undgå så vidt muligt at komponere kraftige lyskilder i visningen. Temperaturen i kameraet kan stige, hvis det anvendes i længere tid eller i varme omgivelser. Hvis der er risiko for overophedning under videooptagelse, vises en nedtællingstimer; optagelsen slutter automatisk, og kameraet slukker, når timeren udløber. Autofokus: Når der er valgt Enkelt AF (standardindstillingen; A 28) for Autofokusindstilling i menuen for video, fokuserer kameraet, når udløserknappen trykkes halvt ned, og fokus og eksponering låser under videooptagelse. Hvis kameraet er ude af stand til at fokusere (A 14), skal du prøve følgende metode: 1 Vælg Enkelt AF for Autofokusindstilling i menuen for video. 2 Find en genstand med samme afstand til kameraet som dit motiv, og komponér den midt i visningen. 3 Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere. 4 Mens du holder udløserknappen trykket halvt ned, skal du komponere billedet igen med dit oprindelige motiv på den ønskede placering. 5 Tryk udløserknappen helt ned for at starte optagelse. "Peg og skyd"-fotografering og videooptagelse 19

30 Mere om fotografering og videooptagelse Selvudløseren Indstilling: A eller Tryk på: W C Selvudløser D Lukkerudløsningen forsinkes i indtil ti sekunder efter tryk på udløserknappen. 1 Tryk på Selvudløser. 2 Tryk på Til. 3 Indstil fokus og eksponering. Tryk udløserknappen halvt ned. 4 Start timeren. Tryk udløserknappen helt ned. Mens timeren tæller ned, vises en nedtælling, og selvudløserlampen blinker. Lampen holder op med at blinke omtrent ét sekund, før lukkeren udløses. For afbrydelse af timeren før der tages et billede, skal du trykke på udløserknappen igen. Selvudløseren slukker, når lukkeren udløses. Hvis Ét-tryksoptagelse (A 26) er aktiveret, kan du starte timeren ved at trykke på visningen. For at afslutte uden ændring af indstillingerne skal du trykke på J. Mere om fotografering og videooptagelse 20

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S5200 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L610 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 36 Du skal blot rette kameraet mod motivet, så vælger kameraet selv et egnet

Læs mere

Din brugermanual NIKON COOLPIX S52C http://da.yourpdfguides.com/dref/1180829

Din brugermanual NIKON COOLPIX S52C http://da.yourpdfguides.com/dref/1180829 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NIKON COOLPIX S52C i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L820 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 36 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Indledning Kameraets dele Grundlæggende optagelse og billedvisning Optagefunktioner Billedvisningsfunktioner Optagelse og afspilning af videoer Generel kameraopsætning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Indholdsfortegnelse Få mest muligt ud af dit kamera... 3 Komplet kameravejledning... 6 For din sikkerheds skyld... 7 Resistens overfor stød, vand og støv...10 Stødresistens...10

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor den er tilgængelig for alle personer, der anvender

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Quick Start Guide

DIGITALKAMERA. Quick Start Guide DIGITALKAMERA Quick Start Guide Indledning ii Inden fotografering 1 Grundlæggende optage- og billedvisningsfunktioner 6 Brug af menuer 13 Brug af Wi-Fi-funktionen (trådløst LAN) 15 Tekniske bemærkninger

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk For en komplet guide til anvendelsen af dit kamera, se Komplet kameravejledning (0 iv). For at få mest muligt ud af dit kamera skal du sørge for at læse denne Brugervejledning

Læs mere

Opdatering af firmware til Nikon 1-kameraer med avanceret udskifteligt objektiv, 1 NIKKORobjektiver og tilbehør til Nikon 1

Opdatering af firmware til Nikon 1-kameraer med avanceret udskifteligt objektiv, 1 NIKKORobjektiver og tilbehør til Nikon 1 Opdatering af firmware til Nikon 1-kameraer med avanceret udskifteligt objektiv, 1 NIKKORobjektiver og tilbehør til Nikon 1 Tak, fordi du har valgt et Nikon-produkt. Denne guide beskriver opdatering af

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning (med garantibevis)

DIGITALKAMERA. Brugervejledning (med garantibevis) DIGITALKAMERA Brugervejledning (med garantibevis) Dk For at få en komplet guide til anvendelse af dit kamera, se Komplet kameravejledning (0 i). Læs denne brugervejledning nøje, så du får størst mulig

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R740-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-View eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera

Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera Tak for at du har valgt et Nikon-produkt. Denne guide forklarer, hvordan man foretager firmwareopdateringen. Hvis du ikke er sikker på at du selv kan udføre

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Fremhævede funktioner i COOLPIX S31 Lad dit kamera tage styringen A Peg og skyd...a 34 Når du indstiller kameraet til A Peg og skyd, skifter kameraet automatisk til

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugermanual. Wireless

Brugermanual. Wireless Brugermanual Wireless Æskens indhold 4 1. Unimouse 2. Dongle (trådløs modtager) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Brugervejledning 2 3 5 1 /1 Unimouse funktioner Naviger tilbage Scrollhjul

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera

Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera Opdatering af firmware til digitalt SLR-kamera Tak for at du har valgt et Nikon-produkt. Denne guide forklarer, hvordan man foretager firmwareopdateringen. Hvis du ikke er sikker på at du selv kan udføre

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M537 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opdatering af kamerafirmware

Opdatering af kamerafirmware Opdatering af kamerafirmware Tak for at du har valgt et Nikon-produkt. Denne guide forklarer, hvordan man foretager firmwareopdateringen. Hvis du ikke er sikker på at du selv kan udføre opgraderingen,

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R827 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere