TWIST-ID TWIST-ID. Torben Svanholm Jensen / Jonathan Fromholt Larsen / semester B4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TWIST-ID TWIST-ID. Torben Svanholm Jensen 2003139 / 300204. Jonathan Fromholt Larsen 2004102 / 302312. 6. semester B4."

Transkript

1 Gruppe 8 - Twister - Lett Advokater, Jonathan Fromholt Larsen / Gruppe 8 - Twister - Lett Advokater, Torben Svanholm Jensen / Jonathan Fromholt Larsen / Gruppe 8 - Twister - Lett Advokater, Torben Svanholm Jensen / Gruppe 8 - Twister - Lett Advokater, TWIST-ID TWIST-ID

2 TWIST-ID Det skjulte er vigtigt Med udgangspunkt i tre kontormiljøer fokuserer Twist-id på det, der forsøges skjult eller er overset, da det ofte er vigtigt for vores trivsel. Vi sanser udsving i indeklima og påvirkes f.eks. af strømudfald, men vi ser f.eks. ikke temperatur, luftfugtighed og strøm. Objekter og elementer, der fordeler strøm og håndterer forskellige parametre for indeklima, er måske af denne grund ikke traditionelt genstande for visuel og formgivningsmæssig fokus, men tværtimod forsøgt skjult. Twist-it finder, at det visuelle og taktile, dvs. det æstetiske, ligeledes har stor betydning for vores trivsel, velbefindende samt glæde og ønsker derfor at sætte fokus på og skabe æstetisk bevidsthed omkring disse objekter og elementer. Tre virksomheder De tre kontormiljøer er advokatfirmaet Lett, det kreative kontorfællesskab Lynfabrikken og læreværelset på Jellebakkeskolen, alle i Århus. De repræsenterer indbyrdes forskellige arbejdsformer, sociale omgangsformer og stiller forskellige krav til kontorindretning. Fælles for de tre arbejdsmiljøer er dog at de er afhængige af strøm og indeklima, hvilke er områder, der traditionelt har haft mere pragmatisk end æstetisk fokus. Twister undrer sig over dette. Hvorfor lige netop dem? De tre kontormiljøer er valgt ud fra et ønske om at kunne få et bredt overblik over forskellige arbejdssituationer og registrere eventuelle overlappende problemstillinger. TWIST-ID undrer sig Projektet udspringer af en undren over designfeltets udstrækning i kontormiljøer. Hvorfor er visse elementer ikke genstande for designbevidsthed og -perception? Fokus Ofte har disse oversete objekter stor betydning for kontorets fremtræden og brug samt medarbejdernes trivsel, men objekterne søges skjult eller ignoreres som ikke-eksisterende. Twist-id retter fokus mod disse objekters designpotentiale. Kontekstregistreringer Twist-id registrerede designtomrum i det A) gennemdesignede advokatkontor, konventionelle løsninger på det B) æstetisk eksperimenterende kreative kontorfællesskab og ufleksible løsninger i det C) multifunktionelle læreværelse. FORHOLD TIL SLIP A) Lett. På trods af et stort fokus på design og æstetik registrerede Twister objekter til indeklima med stort designpotentiale. Kontorfaciliteterne er under indretning i en bygning tiltænkt privat beboelse og derfor er udluftning ikke indlagt men efterfølgende adderet, hvilket er problematisk, da etageadskillelserne ikke har en dybde, der kan indeholde udluftning til erhverv. Resultatet er synlig rørføring på loftfladerne i alle rum og kontrasten til det rensede, minimalistiske udtryk er derfor stor. Gulvvarme var ikke indlagt og temperaturregulering var derfor i form af synlige og gængse radiatorer. HR-chefen hos virksomheden udtalte at, målet for deres indkøb af designinventar var at signalere det moderne, dynamiske og friske da firmaet var under omdannelse til fra traditionelt advokatkontor til videnshus. Twist-id registrede at stikkontakter var nedlagt i gulvet alle steder, men at stikdåser blev brugt i stedet for med udtag langs væggen. B) Lynfabrikken Twist-id registrede et stort fokus på designede løsninger ifht kontorinventar og produkter. Kontorfællesskabet brugte designede stikdåser fra Ikea (der har sponsoreret det meste inventar). Twist-id registrede dårligt indeklima, der var varmt og tørt. Twist-id bifaldt de anderledes radiatorer, der alle var placeret under vinduer og forsøgt skjult. Disse radiatorer kan dog ikke placeres anderledes. Twist-id registrede en stor mangel på stikkontakter. Æstetikken på Lynfabrikken er rå og kontrastfyldt og vægten er lagt på det overraskende design. Rørføringer var synlige og fremhævede. Det var ledninger fra kontorartikler til gengæld ikke, de var forsøgt skjult, hvilket skabte en kontrast til de ellers æstetiske og fremhævede ledninger til loftlamper. Det åbne kontorlandskab med delvist fritstående borde skabte mange ledningsreder, der tydeligt ikke var en del af indretningen. Twist-id undrede sig over dette. Professionerne repræsenteret på Lynfabrikken var alle kendetegnet ved at være kreative og have et stort behov for elektronisk udstyr. C) Læreværelse på Jellebakkeskole Læreværelset var kendetegnet ved et dårligt indeklima, der var koldt og fugtigt. Radiatorer og udluftning placeret langs vægge og under smalle borde ved vinduer. Twist-id registrede at der på læreværelset er hele 17 stikkontakter, hvoraf dog kun én sidder centralt og denne oppe i 4,5 meters højde, resten langs vægge (heraf tre i tre meters højde) og ved dørkarme. Læreværelset skal kunne bruges til forskellige formål, herunder forberedelse. Hypotesen er her, at fremtidens lærer benytter bærbare computere og som andre professioner er afhængige af sparing og samarbejde og dermed af en vis fleksibilitet. Twist-id registrerede stort designpotentiale for fleksibel indretning af det store rum mht. imdeklima og strømadgang. Fælles for disse objekter er deres tilknytning til indeklima og strøm og deres betydning for trivslen på arbejdspladsen, æstetisk såvel som funktionelt.

3 Individuelt program Jonathan Fromholt Emne Jeg ønsker at arbejde med fordeling af strøm ud fra både en æstetisk og en funktionel vinkel. Projektet vil i form som objekt til fordeling af strøm sætte fokus på egenskaber, æstetik og design: at gøre strømfordeling og forlængning til et æstetisk objekt og derved at åbne op for en alternativ æstetik ved at udfordre hvad der anses for rodet og visuelt mindre tiltalende og derfor må skjules. Skala Projektets skala er både ID og Rum, da det skal kunne optræde som mindre designelement/produkt samt indgå i større rumsammenhæng som udsmykning. Baggrund Flere arbejdspladser i dag karakteriserer sig som vidensfællesskaber med behov for vidensdeling og sparing for at opnå innovation og synergieffekt. Centralt for disse arbejdspladser er at den enkelte medarbejder kan indgå i forskellige og skiftende arbejdsrelationer og situationer og dele arbejdserfaringer og resultater i en fortløbende arbejdsproces. Dette stiller nye krav til opfattelsen af kontoret, herunder den gældende æstetik, da normaliserende æstetik kan lede til arbejdsklima præget af konformitet og kassetænkning. Happiness på arbejdspladsen kampen mod normalitet og konformitet En måde at skabe et givende, inspirerende arbejdsklima og dermed en større grad af glæde på arbejdspladsen kan være at fokusere på medarbejderens muligheder for at placere sig frit. Men flere arbejdsredskaber og arbejdssituationer kræver i dag elektricitet, og adgangen til og fordelingen af strøm kan være sparsom, da der ofte ikke er tilstrækkeligt med stikkontakter i ældre byggerier samt at de, der findes, ofte er placeret på kanten af rummet, i vægge, langs fodlister mv. Uanset kontormiljø og -indretning er behovet for strøm stort pga. en stor mængde af elkrævende arbejdsredskaber. Hvorfor? Arbejdsredskaberne på kontorer fås alle som designobjekter, hvilket blandt andet kan forklares som en følge af en generel designbevidsthed hos forbrugeren, som tegn på engagement for og glæde ved designede objekter med æstetiske kvaliteter og grundlæggende fordi vi interesserer os æstetisk for det, vi sanser i vores omgivelser. Strøm er et begreb, der traditionelt har været behandlet som pragmatisk designemne trods dets massive tilstedeværelse og nødvendighed blandt og for designobjekter. Strøm og adgang til samt fordeling af dette er overset ifht design på trods af at det er en vigtig del af flere designobjekters æstetiske udtryk. Vision om en mulig ny kontoræstetik Projektet vil fokusere på designpotentialet i det at fordele og forlænge elektricitet. Traditionelt er objekter med dette formål kun blevet opfattet som middel, som abstrakte strømadgangsgeneratorer, strømfordelingspunkter og som strømafstandsminimerende elementer, aldrig som objekter i sig selv med egen designpotentiale og æstetiske kvaliteter. Succeskriterier er at strømforlængere og fordeleres egenskaber forbedres og fornyes, samt disse bliver designobjekter med æstetiske kvaliteter. Visionen er at strømforlængere og fordelere skal æstetisk kunne påvirke et rum positivt. Udfordringen Udfordringen ligger i anskueliggørelsen af fordelingen og forlængelsen af strøm som udgangspunkt for skabelsen af en ny æstetik, der kombinerer det underfundige og uhøjtidelige udtryk med det mere formelle og funktionelle, samt det rå og synlige med det forfinede. Krav Kravet til objektet er at det skal udgøre en del af en større produktfamilie, hvoraf projektet vil fokusere på en mindre bordmodel samt en større til placering på gulv eller til ophængning i loft. Altså vil objektet skulle kunne fungere i flere skalaer. Indlæringsmål Jeg ønsker at lære at strukturere min arbejdsproces samt at lære den komplekse proces fra abstrakt idé til håndgribelig virkelighed med alle dens faser og generelle optimale rækkefølge, altså kombinationen af den almene struktureringslogik i den kreative proces og den særegne for den kreative designproces. Metoder Mapping af eksisterende stikkontakter og stikdåser i relation til elkrævende enheder i de valgte kontormiljøer. Fotos. Uformelle interviews, gentagne uformelle besøg på forskellige tidspunkter. Analyser Formanalyser af eksisterende stikdåser. Farveanalyser. Viser generel styling. Kan inspirere og indkredse æstetik positivt/negativt. Betjeningsanalyse, problemstillinger vedr. brug. Funktionelle analyser af eksisterende stikdåser, herunder længden af ledninger, samlinger og antallet af stik pr stikdåse og eventuelle andre egenskaber såsom afbryderknap, strømforbrugsindikator mm. Overordnet analyse af placering af eksisterende stikdåser på markedet ifht pris, segment og egenskaber mining på nettet og i udvalgte forretninger.

4 Litteratur Om æstetik på arbejdspladsen. Samarbejde og åbne kontorlandskaber. Om struktur i kreative processer. Tidsplan Fase 5: 19/11 2/12 Brainstorming, mindmapping, tænkeskrivning. Rhizomatisk idégenerering (Gilles Deleuze og Felix Gautari, Tusind Plateauer), idédivergens, udvælgelse, konvergens og endelig udvælgelse, alt ifht strømfordeling og elektricitetsforlængelse. Ønske: Nye idéer og større spilerum. Fase 6: 3/12-16/12 Hurtig visualisering; analog 2-dimensionel skitsering, herunder markertegning. Hurtig visualisering; digital 3-dimensionel skitsering, Rhino, bruges som underlag til videre analog tegning. Kan vise komplekse krumninger og formkonsekvensen af det fra flere vinkler. Modellering i diverse materialer. Assemblage af forskellige materialer til undersøgelse af materialesammensætning og mulige former. Hurtig prototyping; 3-dimensional skitsering. Quick dirty; fokus på udvalgte områder. Ergonomi, tyngde eller betjening. Diverse materialer. Metoderne vil tages i brug skiftevis. Ønske: Flere muligheder afsøges, den bedste udvælges ifht. æstetiske og funktionelle parametre. Fase 7: 17/12-22/12 Detaljering i model og skitsering analogt og digitalt. Forbedring. Evt ændring af detaljer. Ønske: Et mere gennemarbejdet objekt. Større bevidsthed om samlinger, materialer etc. Fase 8: 27/ / Visualisering i model og skitse. Analogt og evt digital (Rhino). Udprint 8/ Ønske: Planche der kan formidle idéen bedst muligt; markedsføring ; overbevisende objekt og formidling af koncept og idé. Fase 9: 9/1-16/ Reflektionark. Læringsmål opnået? Proces struktreret? Opnået hvad jeg ville? Evt. forbedringer. Opnåede redskaber og deres relevans. Præsentation 1:1 model. 1 A0 planche. Powerpoint. DEN RÅ ÆSTETIK DET SKJULTES SKØNHED Individuelt program Torben Svanholm Jensen Emne Jeg ønsker at arbejde med temperaturregulering ud fra en æstetisk og funktionel vinkel. Projektet vil i form som temperaturfordelende objekt sætte fokus på egenskaber, æstetik og design: at gøre temperaturfordeling til et æstetisk objekt, udfordre den klassiske opfattelse og at få brugeren til af reflektere over vante rutiner og adfærd ved brugen, og derved åbne op for en alternativ æstetik. Skala Projektets skala bevæger sig et sted mellem ID og Møbel, da det skal kunne optræde som udfordrende designelement/produkt samt tilføre temperaturfordelingen en alternativ funktionallitet og æstetik. Baggrund Flere arbejdspladser er i dag bevidste omkring design og udviser et bredt engagement for og glæde ved designede objekter. Kaster man et blik på det æstetiske udtryk for temperaturfordelende installationer som vi registrede på de tre kontorer, følger de i høj grad ukritisk funktion. Der bliver gjort et stort stykke arbejde for at udvikle nye og innovative produkter inden for denne branche. Produkterne er implimenteret overalt og skal derfor spille op mod mere designede produkter. Der afspejles dog en generel mangel på design-bevidsthed omkring temperaturfordelende objekter i de registrede kontekster. Installationerne forsøges gemt væk, hvilket bevirker at de til en vis grad bliver gjort ufunktionelle i det daglige og det selvom de er nødvendige for at vi kan opretholde det indeklima, som vi forbinder med velvære på arbejdspladsen i den moderne vestlige verden. Happiness på arbejdspladsen bevidsthed omkring det skjulte og nødvendige En måde at skabe et givende, inspirerende arbejdsklima og dermed en større grad af glæde på arbejdspladsen kan være at fokusere på bevidstheden omkring hvilke objekter vi omgiver os med, i lige så høj grad som med dem vi har i hjemmet. I takt med at vi bruger mere tid på arbejdspladsen end tidligere skabes derfor et naturligt større fokus på arbejdspladsen. Det som tidligere blot var en nødvendighed for at udføre arbejdet, er nu oftere også designede objekter, som kan tilføre den enkelte medarbejder/bruger en fornemmelse af merværdi. Der er en vis inkonsekvens i den måde de teperaturfordelende installationer er behandlet på hos de registrede kontormiljøer, installationerne har stort designpotentiale og dermed mulighed for bedre samspil med de tilstedeværende designobjekter. Hvorfor? På trods af den massive tilstedeværelse og store udvikling inden for

5 disse objekter har der uden for branchen generelt set ikke været den store bevidtshed omkring det æstetiske udtryk for de temperaturfordelende installationer. Mange faktorer spiller ind, men det kan bl.a. skyldes en manglende branding af disse produkter som designobjekter. Der er et stort behov for at tilpasse sig på forhånd givne ramme når man som erhversdrivende skal installere sig på en ny adresse. Det kan betyde at installationer, der ikke er tænkt som synlige, bliver fritlagt og skal indgå i indretningen på lige fod med de nøje udvalgte designermøblers klare æstetiske udtryk. Vision om positiv påvirkning af rum Projektet vil fokusere på designpotentialet i det at fordele varme. Traditionelt er objekter med dette formål kun blevet opfattet som middel, som abstrakte klimainstallationer og temperaturfordelingspunkter, aldrig som objekter i sig selv med eget designpotentiale og æstetiske kvaliteter. Succeskriterier er bl.a at temperaturinstallationerne kan få nye egenskaber samt at installationer bliver designobjekter med æstetiske kvaliteter. Visionen er at fordelingsinstallationer bringes frem som æstetiske og funktionelle elementer og dermed skal kunne påvirke et rum positivt. Udfordringen Udfordringen ligger i anskueliggørelsen af fordelingen af temperatur og dets naturligt følgende installationer som udgangspunkt for skabelsen af en ny æstetik, der kombinere et mere udfordrende udtryk i former, materialer og placering med det mere formelle og funktionelle. Krav Kravet til objektet er at det skal udfordre opfattelsen af temperaturfordelings-installationens æstetik og funktion og skabe en ny oplevelse ved brugen og dermed en merværdi (som set i designs fra Droog). Projektet ønskes at kunne implimenteres i flere forskellige kontekster, med forskellige æstetiske udtryk. Metoder Mapping af eksisterende temperaturfordelende installationer i relation til indeklima i de valgte kontormiljøer. Fotos. Uformelle interviews, gentagne uformelle besøg på forskellige tidspunkter. Analyser Formanalyser af eksisterende temperaturfordelende installationer. Farveanalyser. Viser generel styling. Kan inspirere og indkredse æstetik positivt/negativt. Betjeningsanalyse, problemstillinger vedr. brug. Funktionelle analyser af eksisterende temperaturfordelende installationer, herunder omfanget af rør og/eller ledninger, samlinger og eventuelle andre egenskaber såsom temperaturregulering og forbrugsindikator. Overordnet analyse af placering af eksisterende fordelende installationer på markedet ifht pris, segment og egenskaber mining på nettet STARCK - STAMME M RYG STARCK - BEDSIDE PISTOL DROOG - OPBEVARINGSTRAPPE DROOG -SKUFFEKOMODE og i udvalgte forretninger. Litteratur Om æstetik på arbejdspladsen. Samarbejde og åbne kontorlandskaber. Om temperaturfordelende installationers udvikling. Tidsplan Fase 5: 19/11 2/12 Brainstorming, mindmapping, tænkeskrivning. Rhizomatisk idégenerering (Gilles Deleuze og Felix Gautari, Tusind Plateauer), idédivergens, udvælgelse, konvergens og endelig udvælgelse, alt ifht varmefordeling og elektricitetsforlængelse. Ønske: Nye idéer og større spilerum. Fase 6: 3/12-16/12 Hurtig visualisering; analog 2-dimensionel skitsering, herunder markertegning. Hurtig visualisering; digital 3-dimensionel skitsering, Rhino, giver et overblik fra flere vinkler. Modellering i diverse materialer. Hurtig prototyping; 3-dimensional skitsering. Quick dirty; fokus på udvalgte områder. Ergonomi og betjening. Diverse materialer. Metoderne vil tages i brug sideløbende og skiftevis. Ønske: Flere muligheder afsøges, den bedste udvælges ifht. æstetiske og funktionelle parametre. Fase 7: 17/12-22/12 Detaljering i model og skitsering analogt og digitalt. Forbedring. Evt ændring af detaljer. Ønske: Et mere gennemarbejdet objekt. Større bevidsthed om samlinger, materialer etc. Fase 8: 27/ / Visualisering i model og skitse. Analogt og digitalt (Rhino). Udprint 8/ Ønske: Planche der kan formidle idéen bedst muligt; markedsføring ; overbevisende objekt og formidling af koncept og idé. Fase 9: 9/1-16/ Reflektionark. Læringsmål opnået? Proces struktreret? Opnået hvad jeg ville? Evt. forbedringer. Opnåede redskaber og deres relevans. Model til præsentation i enten 1:1 elelr 1:5. Præsentation 1:1 el. 1:5 model. 1 A0 planche. Powerpoint.

6 EN LEDNING HØRER TIL SAMMENFIL- IFÆR ENER- GIZONE GE OG DØRE SKABER PER- TIL STRØM LANGS VÆG- PLACERING AF ADGANG EN LEDNING HØRER TIL PLACERING AF ADGANG TIL STRØM LANGS VÆGGE SK- ABER ENERGITOMRUM CEN- TRALT DIAGRAMMATISK PLAN AF REGISTRERING FRA KONTEK- STER. PLACERING AF ADGANG TIL STRØM LANGS VÆG- GE OG DØRE SKABER PER- IFÆR ENER- GIZONE HVAD? PLACERING AF ADGANG TIL STRØM LANGS VÆG- GE OG DØRE SKABER PER- IFÆR ENER- GIZONE SAMMENFIL- EN LEDNING HØRER TIL HVAD? SAMMENFIL- DIAGRAMMER OVER KONTEKSTREGISTRERINGER HVAD? DIAGRAMMER OVER KONTEKSTREGISTRERINGER EN LEDNING

Gruppeprogram for Twister og individuelle programmer for henholdsvis Jonathan Fromholt og Torben Svanholm

Gruppeprogram for Twister og individuelle programmer for henholdsvis Jonathan Fromholt og Torben Svanholm 1 Gruppeprogram for Twister og individuelle programmer for henholdsvis Jonathan Fromholt og Torben Svanholm (15812 tegn) Med udgangspunkt i tre kontormiljøer undersøger Twister det skjulte og oversete.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Værdier for fremtiden

Værdier for fremtiden Værdier for fremtiden Duelco har siden grundlæggelsen i 1974 haft fokus på at levere service, produkter og tekniske specialløsninger af højeste kvalitet. Med udgangspunkt i værdier som kompetence, dynamik,

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Lov om børnemiljø i dagtilbud trådte i kraft den 1. juli 2006. I Rising Børnehus tager vi udgangspunkt i nedenstående skema til udarbejdelse af Børnemiljøvurderinger.

Læs mere

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i dagtilbud har, temperaturens påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 maj 2013 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Design B Kamilla Ørnstedt

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

Energirådgivning EnergiMidt

Energirådgivning EnergiMidt Energirådgivning EnergiMidt Silkeborg d. 15 nov. 2012 V. Ulf Rytter Jensen Ingeniør, Fagansvarlig Disposition (40 min.) Fra energiforlig i Folketinget til energibesparelser ved slutbrugeren Netselskabernes

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Indretning af skolen Klasseværelset

Indretning af skolen Klasseværelset Indretning af skolen Klasseværelset SONESSON INDRETNING lære lytte planlægge opbevare udvikle Den kreative arbejdsplads for store og små Få arbejdsmiljøer skal tilfredsstille så mange forskellige behov

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Udvikling af digital kultur

Udvikling af digital kultur Udvikling af digital kultur Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein Gripsrud 2005) Det er vigtigt

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

EFG Room, EFG play & EFG Flow. Screens for focusing

EFG Room, EFG play & EFG Flow. Screens for focusing EFG Room, EFG play & EFG Flow Screens for focusing Design med respekt for miljøet Her er systemet, hvor du kan kombinere fleksibiliteten i en åben planløsning med trivsel for den enkelte medarbejder.

Læs mere

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard

OM AT SKRIVE PROGRAM. OM AT SKRIVE PROGRAM - Studio Transformation & Architectural herritage - 6. oktober 2015 - Maj Bjerre Dalsgaard Programarbejdet er et analytisk udfoldet undersøgelsesarbejde, der har til formål at udvikle et kvalificeret grundlag for projektarbejdet Fra studieordningen Projektforløb Arbejdsproces Arbejdsmetode PROCES

Læs mere

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser Fysiske omgivelser Indledning Ved Roskilde Tekniske Gymnasium overvejes pt. en bearbejdning af de fysiske rammer, således at disse i højere grad understøtter, afspejler og inspirerer et tidssvarende læringsmiljø.

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS : INSTITUT IV : BACHELORUDDANNELSEN : E06 : HOTEL HJEMLIGHED

ARKITEKTSKOLEN AARHUS : INSTITUT IV : BACHELORUDDANNELSEN : E06 : HOTEL HJEMLIGHED TÆNK! BUDGETHOTELLET NU MOODBOARD...forsøger at imitere en følelse af hjemlighed, ved at genskabe en miniudgave af gæsternes hjem med discountprodukter. GRUPPENS MÅL...at understrege at man befinder sig

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Gyptone BIG Curve. Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten. Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer.

Gyptone BIG Curve. Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten. Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer. Gyptone BIG Curve Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer. Gyptone BIG Curve leveres i standardmønstrene Line 6, Quatrro 41,

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Skandinavisk design på gulvet

Skandinavisk design på gulvet Skandinavisk design på gulvet Skandinavisk design på gulvet En fryd for øjet Gulvet anses ofte for det element, der danner fundamentet for bygningens indretning. Gulvet kan derfor også betragtes som et

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 14/ juni 15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Design C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og

Læs mere

Den Digitale læsesal - Indhold: Ide: Udfordringer: Softvare Evaluering Konklusion. Udfordringer: Design Skitser -skitseoversigt

Den Digitale læsesal - Indhold: Ide: Udfordringer: Softvare Evaluering Konklusion. Udfordringer: Design Skitser -skitseoversigt Den Digitale læsesal - Indhold: Ide: Udfordringer: Softvare Evaluering Konklusion Udfordringer: Design Skitser -skitseoversigt Udvikling -designproces Delkonklusion Model Konstruktionstegning Prototype

Læs mere

Af: Sofie Beck Stine Stadum Yodana Santiago Jens Kruse. Mulighedernes rum? en kreativ analyse af det åbne kontorlandskabs muligheder & udfordringer

Af: Sofie Beck Stine Stadum Yodana Santiago Jens Kruse. Mulighedernes rum? en kreativ analyse af det åbne kontorlandskabs muligheder & udfordringer Af: Sofie Beck Stine Stadum Yodana Santiago Jens Kruse Mulighedernes rum? en kreativ analyse af det åbne kontorlandskabs muligheder & udfordringer Gruppe 7 Institut 4 Efterår 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor lys er vigtigt, samt forskellen på dagslys og kunstigt lys. Herudover beskrives, hvilke lovmæssige krav der

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Donationsansøgning Trygt opvågningsmiljø for nyopererede børn

Donationsansøgning Trygt opvågningsmiljø for nyopererede børn Donationsansøgning Trygt opvågningsmiljø for nyopererede børn 1 Randers den 01.11.15 Donationsansøgning Opvågningsafsnittet på Regionshospitalet Randers ansøger hermed Randers Storcenters velgørenhedspulje

Læs mere

Læseplan for faget håndværk og design. Indledning Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen på 4. -7. klasse.

Læseplan for faget håndværk og design. Indledning Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen på 4. -7. klasse. Læseplan for faget håndværk og design Indledning Håndværk og design er et obligatorisk fag i Folkeskolen på 4. -7. klasse. Grundlæggende for faget håndværk og design er håndværksmæssig forarbejdning af

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Psykiatri, 1-sengsstue med bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Region Hovedstaden

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 maj 2014 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Design B Kamilla Ørnstedt

Læs mere

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 2 3 fermacell ACOUSTIC Designet af Lars Vejen Det skal være ok at lege, tale, hygge og leve i et hjem. Med fermacell ACOUSTIC kan du kombinere

Læs mere

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011 Idekatalog Fra konferencen De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune den 6. april 2011 Vejle skal være en attraktiv bosætningskommune og tiltrække ressourcestærke borgere, som kan være med til

Læs mere

SCREENS FOR FOCUSING 1

SCREENS FOR FOCUSING 1 SCREENS FOR FOCUSING 1 Design med respekt for miljøet Her er systemet, hvor du kan kombinere fleksibiliteten i en åben planløsning med trivsel for den enkelte medarbejder. Med EFG Rooms lydabsorberende

Læs mere

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS Lautrup & Lyngsø opfører gennemarbejdede kvalitetshuse med fokus på form, funktion, fornyelse og fornuftige priser LAUTRUPOGLYNGSOE.DK

Læs mere

FYSISK BØRNEMILJØ Sikkerhedsgruppen afdækker dette i første omgang og følgende skema udfyldes: November 2008

FYSISK BØRNEMILJØ Sikkerhedsgruppen afdækker dette i første omgang og følgende skema udfyldes: November 2008 FYSISK BØRNEMILJØ Sikkerhedsgruppen afdækker dette i første omgang og følgende skema udfyldes: November 2008 Begrund gerne felterne JA DELVIST Børnehuset Skarntyden 1. Vurderes det, at børnehuset har plads

Læs mere

Introduktion til RH Mereo

Introduktion til RH Mereo Introduktion til RH Mereo RH Mereo RH lancerer en arbejdsstol, der samtidig er et arbejdsredskab og et forretningsværktøj. RH Mereo er designet med det formål at forbedre både din og hele arbejdspladsens

Læs mere

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ November 203 Undervisning Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Individuel fordybelse Fordybelse

Læs mere

En aktiv siddestilling for alle uden undtagelse. Nyd godt af en perfekt arbejdsstilling

En aktiv siddestilling for alle uden undtagelse. Nyd godt af en perfekt arbejdsstilling RH Mereo RH Mereo RH lancerer en arbejdsstol, der samtidig er et arbejdsredskab og et forretningsværktøj. RH Mereo er designet med det formål at forbedre både din og hele arbejdspladsens arbejdspræstation.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 maj 2013 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Design B Kamilla Ørnstedt

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver

Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver - Dialogredskaber til forståelse af komplekse børn og unge - Ved Neel Svane Kruse & Christine Winckler pæd.vejledere på Brøndagerskolen Udfordringer omkring

Læs mere

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition.

VARIERET INDRETNING. l Skolens erfaringer: Eleverne bliver bevidste omkring egen optimal arbejdsposition. VARIERET INDRETNING DCUM anbefaler varieret indretning, som understøtter individuelle læringsstile og forskellige arbejdsformer. Maglegårdsskolen i Gentofte er en 3-sporet skole, som byder på varieret

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Sundt indeklima skaber trivsel

Sundt indeklima skaber trivsel Sundt indeklima skaber trivsel Danmark er et videnssamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. En forbedring af indeklimaet i undervisningslokalerne

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Ugen der gik. So far. Frokost. 5. Intro til Efterforskning 6. Abstrakte maskiner øvelser. Om Efterforskning

Ugen der gik. So far. Frokost. 5. Intro til Efterforskning 6. Abstrakte maskiner øvelser. Om Efterforskning Ugen der gik So far 1. Opsamling workshop med Morten 2. Opsamling på forelæsninger om hjemlighed 3. Opsamling på Studiegrupper (tragtmodel) 4. Oplevelser på hotel Frokost 5. Intro til Efterforskning 6.

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

Infrarød-terrassevarmer princippet

Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød varmestråling fungerer efter et helt naturligt princip nemlig varmen fra solen. De infrarøde stråler har den egenskab, at de ikke opvarmer luften, men alle objekter

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Robotter med følelser

Robotter med følelser Robotter med følelser Studieretningsforløb Studieretning nr 3: Teknologi A, Informationsteknologi B og Programmering C Fag: Studieområdet Teknologi Dansk Kommunikation/IT Engelsk Projektperiode: 21. oktober

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Temperatur Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer på uddannelsessteder. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i undervisningslokalet har, temperaturens påvirkning af præstationsevnen, og

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Afdeling: Sirius Udfyldt af gruppe: Fisk Dato: 31.12.2015 SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper.

Læs mere

Tema: UMV undervisningsmiljø

Tema: UMV undervisningsmiljø Tema: UMV undervisningsmiljø Klassetrin: 5. og 6. klasse 1. Med erfaringerne fra gæstelærerens besøg og undervisning kan eleverne arbejde over en længere periode, hvor de indsamler registreringer af problemer

Læs mere

Koncept for indretning af naturfagslokaler

Koncept for indretning af naturfagslokaler Koncept for indretning af naturfagslokaler Læs om betydningen af naturfagslokalernes spændvidde, fokuszoner, æstetik, farver, rumelementer og muligheden for iscenesættelser og forskellig social adfærd.

Læs mere

Design B De kunstneriske fags didaktik. Case: Siddemøbel

Design B De kunstneriske fags didaktik. Case: Siddemøbel Design B De kunstneriske fags didaktik Case: Siddemøbel Formål Design B:! Formålet er, at eleverne tilegner sig redskaber til at gennemføre en selvstændig, struktureret designproces, der indeholder identificering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December, 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Fredericia HF Design og arkitektur

Læs mere

INSPIRATION LÆRERFORBEREDELSE

INSPIRATION LÆRERFORBEREDELSE INSPIRATION LÆRERFORBEREDELSE HØJER MØBLER A/S Højer Møbler A/S er en dansk virksomhed med over 20 års erfaring i at udvikle, producere og levere møbler til undervisningssektoren. Vi tror på, at en omhyggelig

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Valgfag Innovation. Fra menneske til menneske - Medborgerskab - Kommunikation & formidling Birkerød Skole

Valgfag Innovation. Fra menneske til menneske - Medborgerskab - Kommunikation & formidling Birkerød Skole Valgfag Innovation F Fra menneske til menneske - Medborgerskab - Kommunikation & formidling Birkerød Skole 1 Valgfaget Innovation Indledning Formål med valgfaget Overordnet opbygning af valgfaget Overordnede

Læs mere

JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen.

JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen. JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen. DET PRAKTISKE Stillingens titel? Pædagoger - 1 stilling på 37 Hvem er den nærmeste leder/ chef? Hvor er arbejdsstedet?

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Medialiseringsredskaber som refleksionsværktøj

Medialiseringsredskaber som refleksionsværktøj Medialiseringsredskaber som refleksionsværktøj Hvorfor er medialisering godt i sprogundervisning? Det er helt tydeligt, at det øger motivationen for faget hos den enkelte elev, når det er muligt at anvende

Læs mere

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler

Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Et praktisk bud på hvordan man kan arbejde med driftsledelse og visuelle styringstavler Motivation for at skrive artiklen er at dele erfaringer med driftsledelse som ledelsesdisciplin og brug af visuelle

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

HØJER MØBLER A/S. Højer Møbler A/S er udvalgt af SKI som 1. leverandør af undervisningsmøbler

HØJER MØBLER A/S. Højer Møbler A/S er udvalgt af SKI som 1. leverandør af undervisningsmøbler LOCKERS HØJER MØBLER A/S Højer Møbler A/S er en dansk virksomhed med over 20 års erfaring i at udvikle, producere og levere møbler til undervisningssektoren. Vi tror på, at en omhyggelig og gennemtænkt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj, juni, 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Fredericia HF Design C Klavs

Læs mere

Møbler og indretning

Møbler og indretning Møbler og indretning Denne DCUM-vejledning handler om møbler og indretning på uddannelsessteder. en beskriver hvorfor gode og korrekte møbler, og god indretning er vigtig på uddannelsessteder. Den beskriver,

Læs mere