TWIST-ID TWIST-ID. Torben Svanholm Jensen / Jonathan Fromholt Larsen / semester B4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TWIST-ID TWIST-ID. Torben Svanholm Jensen 2003139 / 300204. Jonathan Fromholt Larsen 2004102 / 302312. 6. semester B4."

Transkript

1 Gruppe 8 - Twister - Lett Advokater, Jonathan Fromholt Larsen / Gruppe 8 - Twister - Lett Advokater, Torben Svanholm Jensen / Jonathan Fromholt Larsen / Gruppe 8 - Twister - Lett Advokater, Torben Svanholm Jensen / Gruppe 8 - Twister - Lett Advokater, TWIST-ID TWIST-ID

2 TWIST-ID Det skjulte er vigtigt Med udgangspunkt i tre kontormiljøer fokuserer Twist-id på det, der forsøges skjult eller er overset, da det ofte er vigtigt for vores trivsel. Vi sanser udsving i indeklima og påvirkes f.eks. af strømudfald, men vi ser f.eks. ikke temperatur, luftfugtighed og strøm. Objekter og elementer, der fordeler strøm og håndterer forskellige parametre for indeklima, er måske af denne grund ikke traditionelt genstande for visuel og formgivningsmæssig fokus, men tværtimod forsøgt skjult. Twist-it finder, at det visuelle og taktile, dvs. det æstetiske, ligeledes har stor betydning for vores trivsel, velbefindende samt glæde og ønsker derfor at sætte fokus på og skabe æstetisk bevidsthed omkring disse objekter og elementer. Tre virksomheder De tre kontormiljøer er advokatfirmaet Lett, det kreative kontorfællesskab Lynfabrikken og læreværelset på Jellebakkeskolen, alle i Århus. De repræsenterer indbyrdes forskellige arbejdsformer, sociale omgangsformer og stiller forskellige krav til kontorindretning. Fælles for de tre arbejdsmiljøer er dog at de er afhængige af strøm og indeklima, hvilke er områder, der traditionelt har haft mere pragmatisk end æstetisk fokus. Twister undrer sig over dette. Hvorfor lige netop dem? De tre kontormiljøer er valgt ud fra et ønske om at kunne få et bredt overblik over forskellige arbejdssituationer og registrere eventuelle overlappende problemstillinger. TWIST-ID undrer sig Projektet udspringer af en undren over designfeltets udstrækning i kontormiljøer. Hvorfor er visse elementer ikke genstande for designbevidsthed og -perception? Fokus Ofte har disse oversete objekter stor betydning for kontorets fremtræden og brug samt medarbejdernes trivsel, men objekterne søges skjult eller ignoreres som ikke-eksisterende. Twist-id retter fokus mod disse objekters designpotentiale. Kontekstregistreringer Twist-id registrerede designtomrum i det A) gennemdesignede advokatkontor, konventionelle løsninger på det B) æstetisk eksperimenterende kreative kontorfællesskab og ufleksible løsninger i det C) multifunktionelle læreværelse. FORHOLD TIL SLIP A) Lett. På trods af et stort fokus på design og æstetik registrerede Twister objekter til indeklima med stort designpotentiale. Kontorfaciliteterne er under indretning i en bygning tiltænkt privat beboelse og derfor er udluftning ikke indlagt men efterfølgende adderet, hvilket er problematisk, da etageadskillelserne ikke har en dybde, der kan indeholde udluftning til erhverv. Resultatet er synlig rørføring på loftfladerne i alle rum og kontrasten til det rensede, minimalistiske udtryk er derfor stor. Gulvvarme var ikke indlagt og temperaturregulering var derfor i form af synlige og gængse radiatorer. HR-chefen hos virksomheden udtalte at, målet for deres indkøb af designinventar var at signalere det moderne, dynamiske og friske da firmaet var under omdannelse til fra traditionelt advokatkontor til videnshus. Twist-id registrede at stikkontakter var nedlagt i gulvet alle steder, men at stikdåser blev brugt i stedet for med udtag langs væggen. B) Lynfabrikken Twist-id registrede et stort fokus på designede løsninger ifht kontorinventar og produkter. Kontorfællesskabet brugte designede stikdåser fra Ikea (der har sponsoreret det meste inventar). Twist-id registrede dårligt indeklima, der var varmt og tørt. Twist-id bifaldt de anderledes radiatorer, der alle var placeret under vinduer og forsøgt skjult. Disse radiatorer kan dog ikke placeres anderledes. Twist-id registrede en stor mangel på stikkontakter. Æstetikken på Lynfabrikken er rå og kontrastfyldt og vægten er lagt på det overraskende design. Rørføringer var synlige og fremhævede. Det var ledninger fra kontorartikler til gengæld ikke, de var forsøgt skjult, hvilket skabte en kontrast til de ellers æstetiske og fremhævede ledninger til loftlamper. Det åbne kontorlandskab med delvist fritstående borde skabte mange ledningsreder, der tydeligt ikke var en del af indretningen. Twist-id undrede sig over dette. Professionerne repræsenteret på Lynfabrikken var alle kendetegnet ved at være kreative og have et stort behov for elektronisk udstyr. C) Læreværelse på Jellebakkeskole Læreværelset var kendetegnet ved et dårligt indeklima, der var koldt og fugtigt. Radiatorer og udluftning placeret langs vægge og under smalle borde ved vinduer. Twist-id registrede at der på læreværelset er hele 17 stikkontakter, hvoraf dog kun én sidder centralt og denne oppe i 4,5 meters højde, resten langs vægge (heraf tre i tre meters højde) og ved dørkarme. Læreværelset skal kunne bruges til forskellige formål, herunder forberedelse. Hypotesen er her, at fremtidens lærer benytter bærbare computere og som andre professioner er afhængige af sparing og samarbejde og dermed af en vis fleksibilitet. Twist-id registrerede stort designpotentiale for fleksibel indretning af det store rum mht. imdeklima og strømadgang. Fælles for disse objekter er deres tilknytning til indeklima og strøm og deres betydning for trivslen på arbejdspladsen, æstetisk såvel som funktionelt.

3 Individuelt program Jonathan Fromholt Emne Jeg ønsker at arbejde med fordeling af strøm ud fra både en æstetisk og en funktionel vinkel. Projektet vil i form som objekt til fordeling af strøm sætte fokus på egenskaber, æstetik og design: at gøre strømfordeling og forlængning til et æstetisk objekt og derved at åbne op for en alternativ æstetik ved at udfordre hvad der anses for rodet og visuelt mindre tiltalende og derfor må skjules. Skala Projektets skala er både ID og Rum, da det skal kunne optræde som mindre designelement/produkt samt indgå i større rumsammenhæng som udsmykning. Baggrund Flere arbejdspladser i dag karakteriserer sig som vidensfællesskaber med behov for vidensdeling og sparing for at opnå innovation og synergieffekt. Centralt for disse arbejdspladser er at den enkelte medarbejder kan indgå i forskellige og skiftende arbejdsrelationer og situationer og dele arbejdserfaringer og resultater i en fortløbende arbejdsproces. Dette stiller nye krav til opfattelsen af kontoret, herunder den gældende æstetik, da normaliserende æstetik kan lede til arbejdsklima præget af konformitet og kassetænkning. Happiness på arbejdspladsen kampen mod normalitet og konformitet En måde at skabe et givende, inspirerende arbejdsklima og dermed en større grad af glæde på arbejdspladsen kan være at fokusere på medarbejderens muligheder for at placere sig frit. Men flere arbejdsredskaber og arbejdssituationer kræver i dag elektricitet, og adgangen til og fordelingen af strøm kan være sparsom, da der ofte ikke er tilstrækkeligt med stikkontakter i ældre byggerier samt at de, der findes, ofte er placeret på kanten af rummet, i vægge, langs fodlister mv. Uanset kontormiljø og -indretning er behovet for strøm stort pga. en stor mængde af elkrævende arbejdsredskaber. Hvorfor? Arbejdsredskaberne på kontorer fås alle som designobjekter, hvilket blandt andet kan forklares som en følge af en generel designbevidsthed hos forbrugeren, som tegn på engagement for og glæde ved designede objekter med æstetiske kvaliteter og grundlæggende fordi vi interesserer os æstetisk for det, vi sanser i vores omgivelser. Strøm er et begreb, der traditionelt har været behandlet som pragmatisk designemne trods dets massive tilstedeværelse og nødvendighed blandt og for designobjekter. Strøm og adgang til samt fordeling af dette er overset ifht design på trods af at det er en vigtig del af flere designobjekters æstetiske udtryk. Vision om en mulig ny kontoræstetik Projektet vil fokusere på designpotentialet i det at fordele og forlænge elektricitet. Traditionelt er objekter med dette formål kun blevet opfattet som middel, som abstrakte strømadgangsgeneratorer, strømfordelingspunkter og som strømafstandsminimerende elementer, aldrig som objekter i sig selv med egen designpotentiale og æstetiske kvaliteter. Succeskriterier er at strømforlængere og fordeleres egenskaber forbedres og fornyes, samt disse bliver designobjekter med æstetiske kvaliteter. Visionen er at strømforlængere og fordelere skal æstetisk kunne påvirke et rum positivt. Udfordringen Udfordringen ligger i anskueliggørelsen af fordelingen og forlængelsen af strøm som udgangspunkt for skabelsen af en ny æstetik, der kombinerer det underfundige og uhøjtidelige udtryk med det mere formelle og funktionelle, samt det rå og synlige med det forfinede. Krav Kravet til objektet er at det skal udgøre en del af en større produktfamilie, hvoraf projektet vil fokusere på en mindre bordmodel samt en større til placering på gulv eller til ophængning i loft. Altså vil objektet skulle kunne fungere i flere skalaer. Indlæringsmål Jeg ønsker at lære at strukturere min arbejdsproces samt at lære den komplekse proces fra abstrakt idé til håndgribelig virkelighed med alle dens faser og generelle optimale rækkefølge, altså kombinationen af den almene struktureringslogik i den kreative proces og den særegne for den kreative designproces. Metoder Mapping af eksisterende stikkontakter og stikdåser i relation til elkrævende enheder i de valgte kontormiljøer. Fotos. Uformelle interviews, gentagne uformelle besøg på forskellige tidspunkter. Analyser Formanalyser af eksisterende stikdåser. Farveanalyser. Viser generel styling. Kan inspirere og indkredse æstetik positivt/negativt. Betjeningsanalyse, problemstillinger vedr. brug. Funktionelle analyser af eksisterende stikdåser, herunder længden af ledninger, samlinger og antallet af stik pr stikdåse og eventuelle andre egenskaber såsom afbryderknap, strømforbrugsindikator mm. Overordnet analyse af placering af eksisterende stikdåser på markedet ifht pris, segment og egenskaber mining på nettet og i udvalgte forretninger.

4 Litteratur Om æstetik på arbejdspladsen. Samarbejde og åbne kontorlandskaber. Om struktur i kreative processer. Tidsplan Fase 5: 19/11 2/12 Brainstorming, mindmapping, tænkeskrivning. Rhizomatisk idégenerering (Gilles Deleuze og Felix Gautari, Tusind Plateauer), idédivergens, udvælgelse, konvergens og endelig udvælgelse, alt ifht strømfordeling og elektricitetsforlængelse. Ønske: Nye idéer og større spilerum. Fase 6: 3/12-16/12 Hurtig visualisering; analog 2-dimensionel skitsering, herunder markertegning. Hurtig visualisering; digital 3-dimensionel skitsering, Rhino, bruges som underlag til videre analog tegning. Kan vise komplekse krumninger og formkonsekvensen af det fra flere vinkler. Modellering i diverse materialer. Assemblage af forskellige materialer til undersøgelse af materialesammensætning og mulige former. Hurtig prototyping; 3-dimensional skitsering. Quick dirty; fokus på udvalgte områder. Ergonomi, tyngde eller betjening. Diverse materialer. Metoderne vil tages i brug skiftevis. Ønske: Flere muligheder afsøges, den bedste udvælges ifht. æstetiske og funktionelle parametre. Fase 7: 17/12-22/12 Detaljering i model og skitsering analogt og digitalt. Forbedring. Evt ændring af detaljer. Ønske: Et mere gennemarbejdet objekt. Større bevidsthed om samlinger, materialer etc. Fase 8: 27/ / Visualisering i model og skitse. Analogt og evt digital (Rhino). Udprint 8/ Ønske: Planche der kan formidle idéen bedst muligt; markedsføring ; overbevisende objekt og formidling af koncept og idé. Fase 9: 9/1-16/ Reflektionark. Læringsmål opnået? Proces struktreret? Opnået hvad jeg ville? Evt. forbedringer. Opnåede redskaber og deres relevans. Præsentation 1:1 model. 1 A0 planche. Powerpoint. DEN RÅ ÆSTETIK DET SKJULTES SKØNHED Individuelt program Torben Svanholm Jensen Emne Jeg ønsker at arbejde med temperaturregulering ud fra en æstetisk og funktionel vinkel. Projektet vil i form som temperaturfordelende objekt sætte fokus på egenskaber, æstetik og design: at gøre temperaturfordeling til et æstetisk objekt, udfordre den klassiske opfattelse og at få brugeren til af reflektere over vante rutiner og adfærd ved brugen, og derved åbne op for en alternativ æstetik. Skala Projektets skala bevæger sig et sted mellem ID og Møbel, da det skal kunne optræde som udfordrende designelement/produkt samt tilføre temperaturfordelingen en alternativ funktionallitet og æstetik. Baggrund Flere arbejdspladser er i dag bevidste omkring design og udviser et bredt engagement for og glæde ved designede objekter. Kaster man et blik på det æstetiske udtryk for temperaturfordelende installationer som vi registrede på de tre kontorer, følger de i høj grad ukritisk funktion. Der bliver gjort et stort stykke arbejde for at udvikle nye og innovative produkter inden for denne branche. Produkterne er implimenteret overalt og skal derfor spille op mod mere designede produkter. Der afspejles dog en generel mangel på design-bevidsthed omkring temperaturfordelende objekter i de registrede kontekster. Installationerne forsøges gemt væk, hvilket bevirker at de til en vis grad bliver gjort ufunktionelle i det daglige og det selvom de er nødvendige for at vi kan opretholde det indeklima, som vi forbinder med velvære på arbejdspladsen i den moderne vestlige verden. Happiness på arbejdspladsen bevidsthed omkring det skjulte og nødvendige En måde at skabe et givende, inspirerende arbejdsklima og dermed en større grad af glæde på arbejdspladsen kan være at fokusere på bevidstheden omkring hvilke objekter vi omgiver os med, i lige så høj grad som med dem vi har i hjemmet. I takt med at vi bruger mere tid på arbejdspladsen end tidligere skabes derfor et naturligt større fokus på arbejdspladsen. Det som tidligere blot var en nødvendighed for at udføre arbejdet, er nu oftere også designede objekter, som kan tilføre den enkelte medarbejder/bruger en fornemmelse af merværdi. Der er en vis inkonsekvens i den måde de teperaturfordelende installationer er behandlet på hos de registrede kontormiljøer, installationerne har stort designpotentiale og dermed mulighed for bedre samspil med de tilstedeværende designobjekter. Hvorfor? På trods af den massive tilstedeværelse og store udvikling inden for

5 disse objekter har der uden for branchen generelt set ikke været den store bevidtshed omkring det æstetiske udtryk for de temperaturfordelende installationer. Mange faktorer spiller ind, men det kan bl.a. skyldes en manglende branding af disse produkter som designobjekter. Der er et stort behov for at tilpasse sig på forhånd givne ramme når man som erhversdrivende skal installere sig på en ny adresse. Det kan betyde at installationer, der ikke er tænkt som synlige, bliver fritlagt og skal indgå i indretningen på lige fod med de nøje udvalgte designermøblers klare æstetiske udtryk. Vision om positiv påvirkning af rum Projektet vil fokusere på designpotentialet i det at fordele varme. Traditionelt er objekter med dette formål kun blevet opfattet som middel, som abstrakte klimainstallationer og temperaturfordelingspunkter, aldrig som objekter i sig selv med eget designpotentiale og æstetiske kvaliteter. Succeskriterier er bl.a at temperaturinstallationerne kan få nye egenskaber samt at installationer bliver designobjekter med æstetiske kvaliteter. Visionen er at fordelingsinstallationer bringes frem som æstetiske og funktionelle elementer og dermed skal kunne påvirke et rum positivt. Udfordringen Udfordringen ligger i anskueliggørelsen af fordelingen af temperatur og dets naturligt følgende installationer som udgangspunkt for skabelsen af en ny æstetik, der kombinere et mere udfordrende udtryk i former, materialer og placering med det mere formelle og funktionelle. Krav Kravet til objektet er at det skal udfordre opfattelsen af temperaturfordelings-installationens æstetik og funktion og skabe en ny oplevelse ved brugen og dermed en merværdi (som set i designs fra Droog). Projektet ønskes at kunne implimenteres i flere forskellige kontekster, med forskellige æstetiske udtryk. Metoder Mapping af eksisterende temperaturfordelende installationer i relation til indeklima i de valgte kontormiljøer. Fotos. Uformelle interviews, gentagne uformelle besøg på forskellige tidspunkter. Analyser Formanalyser af eksisterende temperaturfordelende installationer. Farveanalyser. Viser generel styling. Kan inspirere og indkredse æstetik positivt/negativt. Betjeningsanalyse, problemstillinger vedr. brug. Funktionelle analyser af eksisterende temperaturfordelende installationer, herunder omfanget af rør og/eller ledninger, samlinger og eventuelle andre egenskaber såsom temperaturregulering og forbrugsindikator. Overordnet analyse af placering af eksisterende fordelende installationer på markedet ifht pris, segment og egenskaber mining på nettet STARCK - STAMME M RYG STARCK - BEDSIDE PISTOL DROOG - OPBEVARINGSTRAPPE DROOG -SKUFFEKOMODE og i udvalgte forretninger. Litteratur Om æstetik på arbejdspladsen. Samarbejde og åbne kontorlandskaber. Om temperaturfordelende installationers udvikling. Tidsplan Fase 5: 19/11 2/12 Brainstorming, mindmapping, tænkeskrivning. Rhizomatisk idégenerering (Gilles Deleuze og Felix Gautari, Tusind Plateauer), idédivergens, udvælgelse, konvergens og endelig udvælgelse, alt ifht varmefordeling og elektricitetsforlængelse. Ønske: Nye idéer og større spilerum. Fase 6: 3/12-16/12 Hurtig visualisering; analog 2-dimensionel skitsering, herunder markertegning. Hurtig visualisering; digital 3-dimensionel skitsering, Rhino, giver et overblik fra flere vinkler. Modellering i diverse materialer. Hurtig prototyping; 3-dimensional skitsering. Quick dirty; fokus på udvalgte områder. Ergonomi og betjening. Diverse materialer. Metoderne vil tages i brug sideløbende og skiftevis. Ønske: Flere muligheder afsøges, den bedste udvælges ifht. æstetiske og funktionelle parametre. Fase 7: 17/12-22/12 Detaljering i model og skitsering analogt og digitalt. Forbedring. Evt ændring af detaljer. Ønske: Et mere gennemarbejdet objekt. Større bevidsthed om samlinger, materialer etc. Fase 8: 27/ / Visualisering i model og skitse. Analogt og digitalt (Rhino). Udprint 8/ Ønske: Planche der kan formidle idéen bedst muligt; markedsføring ; overbevisende objekt og formidling af koncept og idé. Fase 9: 9/1-16/ Reflektionark. Læringsmål opnået? Proces struktreret? Opnået hvad jeg ville? Evt. forbedringer. Opnåede redskaber og deres relevans. Model til præsentation i enten 1:1 elelr 1:5. Præsentation 1:1 el. 1:5 model. 1 A0 planche. Powerpoint.

6 EN LEDNING HØRER TIL SAMMENFIL- IFÆR ENER- GIZONE GE OG DØRE SKABER PER- TIL STRØM LANGS VÆG- PLACERING AF ADGANG EN LEDNING HØRER TIL PLACERING AF ADGANG TIL STRØM LANGS VÆGGE SK- ABER ENERGITOMRUM CEN- TRALT DIAGRAMMATISK PLAN AF REGISTRERING FRA KONTEK- STER. PLACERING AF ADGANG TIL STRØM LANGS VÆG- GE OG DØRE SKABER PER- IFÆR ENER- GIZONE HVAD? PLACERING AF ADGANG TIL STRØM LANGS VÆG- GE OG DØRE SKABER PER- IFÆR ENER- GIZONE SAMMENFIL- EN LEDNING HØRER TIL HVAD? SAMMENFIL- DIAGRAMMER OVER KONTEKSTREGISTRERINGER HVAD? DIAGRAMMER OVER KONTEKSTREGISTRERINGER EN LEDNING

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Af: Sofie Beck Stine Stadum Yodana Santiago Jens Kruse. Mulighedernes rum? en kreativ analyse af det åbne kontorlandskabs muligheder & udfordringer

Af: Sofie Beck Stine Stadum Yodana Santiago Jens Kruse. Mulighedernes rum? en kreativ analyse af det åbne kontorlandskabs muligheder & udfordringer Af: Sofie Beck Stine Stadum Yodana Santiago Jens Kruse Mulighedernes rum? en kreativ analyse af det åbne kontorlandskabs muligheder & udfordringer Gruppe 7 Institut 4 Efterår 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

Introduktion til RH Mereo

Introduktion til RH Mereo Introduktion til RH Mereo RH Mereo RH lancerer en arbejdsstol, der samtidig er et arbejdsredskab og et forretningsværktøj. RH Mereo er designet med det formål at forbedre både din og hele arbejdspladsens

Læs mere

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC HF enkeltfag Design C Linda Bendiks

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 14/ juni 15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Design C Mette

Læs mere

En aktiv siddestilling for alle uden undtagelse. Nyd godt af en perfekt arbejdsstilling

En aktiv siddestilling for alle uden undtagelse. Nyd godt af en perfekt arbejdsstilling RH Mereo RH Mereo RH lancerer en arbejdsstol, der samtidig er et arbejdsredskab og et forretningsværktøj. RH Mereo er designet med det formål at forbedre både din og hele arbejdspladsens arbejdspræstation.

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

TÆNK: TÆNK: DESIGNt MANUAL DESIGNMANUAL GRUPPE 3 HOTEL HJEMLIGHED ARBEJDSMETODE

TÆNK: TÆNK: DESIGNt MANUAL DESIGNMANUAL GRUPPE 3 HOTEL HJEMLIGHED ARBEJDSMETODE ARBEJDSMETODE Gennem hele processen indgår alle gruppemedlemmer i et tæt samarbejde for at sikre vedholdelse af fokus. Desuden afholdes pinup 2 gange om ugen, eller efter behov, hvor der samles op på hvert

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius.

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius. Design C - Introduktion Af Morten Fabricius. Indhold: Del 1 1. Introduktion. 2. Designanalyse. 3. Designer - Erik Magnussen. 4. Plakat. Del 2 1. Nyt og eget design - Skitsering - Uddybning 20-10-2012 Introduktion:

Læs mere

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd

Installationssystemer. - Når design og funktion går hånd i hånd Installationssystemer - Når design og funktion går hånd i hånd Når design og funktion går hånd i hånd Den er nødvendig. Vi har brug for den, men vi vil helst ikke se den. Sådan er det ofte med el-installationen,

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

Tema: UMV undervisningsmiljø

Tema: UMV undervisningsmiljø Tema: UMV undervisningsmiljø Klassetrin: 5. og 6. klasse 1. Med erfaringerne fra gæstelærerens besøg og undervisning kan eleverne arbejde over en længere periode, hvor de indsamler registreringer af problemer

Læs mere

Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding. Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele.

Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding. Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele. Hjemmeopgave 2015 - Designskolen Kolding Hjemmeopgaven er i år opdelt i 2 dele, og du skal løse begge dele. Opgaverne er formuleret åbent for at give dig mulighed for at vise din personlige tænkning, kreativitet,

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Indretning af skolen Klasseværelset

Indretning af skolen Klasseværelset Indretning af skolen Klasseværelset SONESSON INDRETNING lære lytte planlægge opbevare udvikle Den kreative arbejdsplads for store og små Få arbejdsmiljøer skal tilfredsstille så mange forskellige behov

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS : INSTITUT IV : BACHELORUDDANNELSEN : E06 : HOTEL HJEMLIGHED

ARKITEKTSKOLEN AARHUS : INSTITUT IV : BACHELORUDDANNELSEN : E06 : HOTEL HJEMLIGHED TÆNK! BUDGETHOTELLET NU MOODBOARD...forsøger at imitere en følelse af hjemlighed, ved at genskabe en miniudgave af gæsternes hjem med discountprodukter. GRUPPENS MÅL...at understrege at man befinder sig

Læs mere

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson Kreative processer kan udvikle og styrke sproget Jeg er Tosprogspædagog og vejleder Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog. Fokus på brug af billedsproglige arbejdsformer i sprogstimulering.

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Ledelse Kompetencer i maskinmesteruddannelsen

Ledelse Kompetencer i maskinmesteruddannelsen Ledelse Kompetencer i maskinmesteruddannelsen Niels Haastrup, LMM, Skibsofficer Lektor, Fredericia Maskinmesterskole Ledelse i maskinmesteruddannelsen Ledelsesfag, samlet set, dækker 20 ECTS af i alt 180

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Jeg har arbejdet i dialog med

Jeg har arbejdet i dialog med Jeg har arbejdet i dialog med - stedets eksisterende udtryk. Særlig stjernerne rammer noget formelt og æstetisk som findes overalt på stedet, nemlig en klar materiale fornemmelse, materialerne er synlige

Læs mere

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B]

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Innovation i praksis Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Industrielt Design kunstnerisk konference? Underviser indenfor teknologisk

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop.

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop. Braintrust LABS er et konferencekoncept, som udruster deltagerne med nye værktøjer, som styrker deres evner til tværfagligt samarbejde og kommunikation. Ved at benytte Braintrust s Visual Lingua Franca-metode,

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

aar hus arki design tekt erne

aar hus arki design tekt erne design aar hus arki tekt design grafik / tekst: aarhus arkitekterne a/s 2. udgave afdeling for design For os er design en integreret del af dét at skabe bygninger og rum, og designafdelingens opgaver ligger

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Design C Anders Baunbæk

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Transformérbar Happiness

Transformérbar Happiness Transformérbar Happiness Fællesprogram af (GR05)_SOLERO_Col: F1A42E Agnete Plauborg Lorentzen (302748)_Khoa Dang Ngo ( 301994 )_Jakob Purup ( 302602)_Lene Schødt (302560)_ID_5. semester_aaa Indenfor emnet

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde 1 Danish Science Factory 10. april 2014 Titel ISI 2015 er et samarbejde mellem Industriens Fond, Odense Kommune og Danish Science Factory Fem skoler deltager med den årgang, som startede i 6. klasse i

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Bring bevægelse i køkkenet

Bring bevægelse i køkkenet Bring bevægelse i køkkenet Ergonomi i køkkenet For vor eget velbefindende og sundheds skyld stilles der krav til mulighederne for at arbejde i forskellige højder og arbejdsstillinger på jobbet. En sund

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

# 6 Grafisk design, lay-out d. 7. & 8. dec

# 6 Grafisk design, lay-out d. 7. & 8. dec # 6 Grafisk design, lay-out d. 7. & 8. dec Den iterative designer Den iterative designer Ord, formundersøgelser Moodboards/styleboards Persona Modeller Scenarios Valg af koncepter Narrowing down Afprøv

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

Styr PÅ det praktiske

Styr PÅ det praktiske Styr PÅ det praktiske OPBEVARING Sæt bøgerne til vægs, del opslagstavlen op, og gem rodet væg i lommer og kasser på hjul. Her kommer syv skarpe opbevaringsidéer samt en nem vejledning til, hvordan du fører

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Skandinavisk design på gulvet

Skandinavisk design på gulvet Skandinavisk design på gulvet Skandinavisk design på gulvet En fryd for øjet Gulvet anses ofte for det element, der danner fundamentet for bygningens indretning. Gulvet kan derfor også betragtes som et

Læs mere

Værd at vide... www.efg.dk. Fleksible kontormøbler

Værd at vide... www.efg.dk. Fleksible kontormøbler Værd at vide... www.efg.dk Fleksible kontormøbler Kontorets ABC De fleste mennesker køber kun kontormøbler få gange i deres liv og da det er en vigtig investering, skal resultatet også være bedst muligt.

Læs mere

Design ikon Rapportskrivning,research og visualisering Tværfagligt: innovation - engelsk - historie dansk,

Design ikon Rapportskrivning,research og visualisering Tværfagligt: innovation - engelsk - historie dansk, Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin: 2013/2014, 2014/2015 Institution: Uddannelse: Herning HF og VUC HF-kreativ Fag og niveau: Design B Lærer(e):

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 tobias.loessing@aarch.dk DISPOSITION fordi du nu må tegne, skal du ikke tro at det bliver lettere... mod noget spændende? Evaluering Image boards Skitsering

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator.

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. Kort præsentation er stifter og indehaver af Konsulentgruppen Innovator. Uddannet indenfor voksenpædagogik, organisation og psykologi. Jens har

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer:

Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: Vejledning Arbejdsmiljømæssig korrekt placering af Hewlett Packard printer: HP Color LaserJet 8500 DN Udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard på baggrund af Teknologisk Instituts

Læs mere