Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose"

Transkript

1 Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!! 3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag De efter følgende punkter er til afstemning på generalforsamlingen, og punkterne afgøres ved simpelt flertal. 4.1 Markedsføring og rekruttering af nye medlemmer til Munke Mose Motion (bestyrelsen) Markedsføring af klubben ved f.eks. opsætning af posters på arbejdspladser, skoler, butikker og/eller husstandsomdelte løbesedler i lokalområdet. Vores webside, åben/lukket Facebookgruppe, opslag i klub og verbal info anvendes til markedsføring og information. Forum nedlægges. Der etableres modtagelsesambassadører i de forskellige løbegrupper. Se bilag 1 for yderligere detaljer. 4.2 Fastholdelse og bedre træning af medlemmer (bestyrelsen) En løbetræner deltager to gange om måneden Fast stadiontræning én gang om måneden En coretræner deltager en gang om måneden Se bilag 2 for yderligere detaljer. 4.3 Bedre organisation og fordeling af arbejdet igennem 4 udvalg, som består af en række medlemmer, hvoraf ét medlem kommer fra bestyrelsen (bestyrelsen) Markedsføringsudvalg, som har til opgave at planlægge og styre vores markedsføring jævnfør punkt 4.1 Et eventudvalg, der planlægger sommerfest, DHL, fælles event og julefrokost. Et klubaftensudvalg, som planlægger 4 klubaftener i løbet af et år. 1

2 Et løbeudvalg, som planlægger løbeprogram per kvartal, input til vores trænere, DAF crossløb, fælles event og klubmesterskaber. Til sidst indfører vi en gruppe medlemmer som er modtagelsesambassadører for vores 5 løbegrupper (4:30,5:00,5:30,6:00,6:30+), der tager imod nye løbere. Se bilag 3 for yderligere detaljer. 5. Forelæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent Fremlæggelse af budget 2014, som bygger på 2013-resultatet og erfaringer. Hvis punkterne 4.1 eller 4.2 bliver godkendt, så skal det besluttes, om vi ønsker at lave det som en investering eller øge vores kontingent. Option til budget 2014 Ad 4.1 Indstilles som et investeringsprojekt, så vi bruger 18tdk af de opsparede midler til investering i øget medlemstal. Ad 4.2 Vi skal kunne fastholde nuværende medlemmer og tilbyde nuværende og nye medlemmer en bedre træning og vejledning, således at vi får en højere kvalitet i vores træning. Bestyrelsen indstiller til, at dette vil være en investering af 8tdk i Valg af bestyrelse Formand: Alex Severin genopstiller Sekretær: Tommy Christiansen genopstiller ikke Kasserer: Kim Klixbull genopstiller ikke Medlem: Morten Jepsen genopstiller Medlem: Lars Bjarne Nielsen genopstiller ikke 7. Valg af suppleanter Suppleant: Søren Valentin genopstiller Suppleant: Yvonne Brandt genopstiller ikke 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Bilag 1-3 er tilgængelig i uge 9 på weben og i klubhus. 2

3 Bilag 1: Markedsføring og rekruttering af nye medlemmer til Munke Mose Motion. (bestyrelsen) Vi ønsker at få et professionelt marketingsfirma til at udarbejde en kampagne for os, som har til mål at rekruttere nye medlemmer til klubben. Målet er at få flere løbere til at bruge klubben, hvor de får en platform for den gode løbeoplevelse, da vores aktive løbermasse er kritisk lavt. Målgruppen er løbere, som kan løbe 10 km, og som har lyst til at deltage i og bidrage til et socialt løbefællesskab. Klubben tilbyder: Vi dækker løbehastigheder fra 4:30 til +6:30 med et aldersspænd fra 18 til +80år. Vi dækker de fem løbetyper: traditionsløberne, socialløberne, udfordringsløberne, de selvorganiserede løbere og sundhedsløberne. Træningen i MMM foregår 3 gange om ugen, og den er frivillig. Herudover tilbyder klubben sine medlemmer en platform for mere fleksibleaftaler og deltagelse i arrangementer f.eks.hos DGI og DAF. Udarbejdelse og opsætning af posters på arbejdspladser, skoler, butikker m.fl. kr ,- Husstandsomdelte løbesedler i lokalområdet. Kr 6.000,- Opslag og omdeling af posters og løbesedler gøres af klubbens medlemmer. Kr 0,- Samlet set vil klubben investere kr For at understøtte kampagnen og fastholde nye medlemmer må følgende aktiviteter være på plads: Løbende opdateret information/reklame på vores hjemmeside, i klubhuset, i en åben/lukket facebookgruppe og verbal ved træningssamlinger. Vi etablerer en tydelig skiltning af løbehastigheder ved træningsopstart. Vi udnævner 2-3 modtagelsesambassadører i hver løbegruppe 4:30, 5:00, 5:30, 6:00, +6:30 En modtagelsesambassadørs opgave er: o Komme regelmæssigt til klubbens træning o Opdage nye løbere i klubben o Vejlede dem i løb og valg af løbegruppe o Sikre at de får en god løbeoplevelse o Fortælle om kommende fælles aktiviteter Følgende personer har udvist interesse for at være modtagelsesambassadør: o 4:30, Morten Jepsen, Alex Severin,? o 5:00, Thomas Dahl Jensen, Thomas Holmgaard,? o 5:30, Lars Bjarne Nielsen, Carsten Friis Larsen?,? o 6:00,??? o +6:30??? Vi nedsætter et markedsføringsudvalg, som har til at opgave at planlægge og styre ovenstående aktiviteter. Udvalget består et bestyrelsesmedlem og 3-4 af klubbens medlemmer. Følgende medlemmer har vist interesse for dette udvalg: Bastian Jonatan Fietje, Peter SR. Vil du også være med?! 3

4 Bilag 2 Fastholdelse af medlemmer og højere kvalitet i træningen (bestyrelsen) Vi skal blive bedre til at fastholde nye og nuværende medlemmer i vores fællesskab ved at vi tilbyder mere professionel træning og vejledning. Hertil er det vigtigt, at vi får en bredere deltagelse af vores medlemmer i de planlagte fælles aktiviteter, som de ikke kan finde andre steder så som klubaftner, fælles turer og arrangementer. Bedre træning og løb: Etablering af modtagelsesambassadører se bilag 1 for flere information En løbetræner deltager to gange om måneden og en træner som laver coretræning med os en gang om måneden i sommerhalvåret. Løbetræneren kunne være Ole Stougaard, som har været forbi to gange i 2013, og coretræneren kunne være Janne Risbjerg Andreasen. Begge to er villige til at træne os, men kun forslag hertil. En investering på kr 8.000,- Fast stadiontræning en gang om måneden i sommerhalvåret. Vi ansøger kommunen om adgang til atletikstadion eller banen ved universitetet. Et bredere løbeprogram og bedre adgang til løb. Vi nedsætter et løbeudvalg, som består af et bestyrelsesmedlem og 3-4 medlemmer, som har til opgave at planlægge vores løbeprogram og løbetilbud i koordination med træner, løb, events og konkurrence. Det er vigtigt at vi bliver bedre til at tilbyde nemmere adgang til lokale løb f.eks. Fruens Bøge Maraton, DAF events f.eks. cross, DGI events f.eks. SDU løbeseminar m.m. Følgende medlemmer har vist deres interesse for dette udvalg: Brian Conradsen, Jens Christian Simonsen. Vil du også være med?! Bedre fællesaktiviteter: Det har været en udfordring for den nuværende bestyrelse at finde frivillige til at planlægge og udføre fælles aktiviteter i klubben, f.eks. måtte vi aflyse sidste års nytårsevent. For at imødekomme dette forslår vi at etablere to udvalg: et klubaftensudvalg og et eventudvalg, som består af et bestyrelsesmedlem og 3-4 medlemmer, som har til opgave at planlægge aktiviteterne i god tid. Udvalget for klubaftner har til opgave at planlægge 4 klubaftner i løbet af året, som henvender sig til bredden i klubben. Hertil skal de finde frivillige blandt klubbens medlemmer, som gerne vil hjælpe med denne aktivitet. Følgende medlemmer har vist deres interesse for dette udvalg: Jakob Dyrgaard,. Vil du også være med?! Udvalget for events har til opgave at planlægge 4 events: en sommerfest, en bustur, DHL deltagelse og julefrokost, så det henvender sig til bredden i klubben. Hertil skal de finde frivillige blandt klubbens medlemmer, som gerne vil hjælpe med denne aktivitet. Følgende medlemmer har vist deres interesse for dette udvalg: Søren Valentin, Steen Madsen. Vil du også være med?! 4

5 Bilag 3 Et bedre fællesskab og fordeling af opgaver Flere har peget på, at klubånden er vigende og bestyrelsen har svært ved at komme ud til alle medlemmer, derfor er der i de foregående bilag forslået, at bestyrelsens og klubbens arbejde fordeles på en ny måde ved hjælp af udvalg. På denne måde skulle opgaver gerne blive færre for den enkelte, og det skulle blive nemmere at deltage i klubbens arbejde uden at opgaverne bliver for store og af længere varighed. Det skulle give grobund for en bredere deltagelse og et bedre engagement fra alle grupperinger i klubben. Det betyder, at bestyrelsens arbejde bliver koordination mellem udvalg og håndtering af de administrative opgaver. Klubbens centrale arbejde er planlægning og udførelse af fælles aktiviteterne, som vil ligge i udvalgene, som også bliver bindeled til vores medlemmer. Det forventes, af bestyrelsen og de forskellige udvalg mødes 4 gange om året. Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær, 2 medlemmer og 2 suppleanter Marketingsudvalget består af et bestyrelsesmedlem og 4 medlemmer Eventudvalget består af et bestyrelsesmedlem og 4 medlemmer Klubaftenudvalget består af et bestyrelsesmedlem og 4 medlemmer Løbeudvalget består af et bestyrelsesmedlem og 4 medlemmer Vi etablerer 2-3 modtagelsesambassadører i hver løbegruppe 4:30, 5:00, 5:30, 6:00, +6:30 Forretningsorden for udvalg er: Udvalgenes mandat bliver udarbejdet af bestyrelsen Udvalg oprettes og nedlægges af bestyrelsen Udvalgets medlemmer skal afspejle bredden i klubben. Sammensætning af et udvalg besluttes af bestyrelsen. Afgørelse i udvalget afgøres ved konsensus så længe det ligger indenfor udvalgets mandat. Uenighed herom afgøres af bestyrelsen 5

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB

KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB 2015 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om klubben. Formål med håndbogen 3 Historie 3 Bredde og Elite politik 3 Målsætninger: Organisations mål 3 Sportslige mål 3 Forretningsorden.

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Generalforsamling 20. februar 2007

Generalforsamling 20. februar 2007 Generalforsamling 20. februar 2007 Dirigent: Brian Referent: Sofie Fremmødte: 45 Bestyrelsens beretning fremlægges ingen bemærkninger Se beretning bilag 1 Reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Odense Orienteringsklub. Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset

Ordinær Generalforsamling. Odense Orienteringsklub. Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset Ordinær Generalforsamling i Odense Orienteringsklub Torsdag d. 9/2 2012 kl. 19.30 i Jægerhuset 36 stemmeberettigede tilstede. Ad 1 Valg af dirigent HV Jensen (HVJ) blev valgt med akklamation Ad 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 18.31 Ejbyhallen, Mosetoften 30, 2600 Glostrup Ca. 20 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere