Men i betjeningen af turisterne på Ærø har vi stadig den gode gamle service med tre turistkontorer og en venlig og professionel service.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Men i betjeningen af turisterne på Ærø har vi stadig den gode gamle service med tre turistkontorer og en venlig og professionel service."

Transkript

1 Beretning til generalforsamlingen 2015 Carl Jørgen Heide 2014 har igen været et travlt og succesfyldt år for Ærø Turist- og Erhvervsforening. Og samtidig er der i 2014 sket en nyskabelse i forhold til Ærø Kommune med hvem vi har indgået en omfattende og detaljeret resultatkontrakt, der dels beskriver de overordnede rammer for samarbejdet, dels går helt ned på detaljeniveau for de enkelte områder og aktiviteter. Resultatkontrakten og evalueringen af resultatkontrakten har vi ikke printet ud, men den kan fås ved henvendelse til vores kontor ligesom den fremgår af dagsordenen for kommunens ETHU, da den netop har været til politisk behandling der. Denne beretning vil give et summarisk overblik over nogle highlights indenfor turisme, erhverv, bosætning og fundraising samt det lidt mere løse som f.eks. lobbyisme. Turisme Markedsføringen af Ærø er næsten gået helt viralt. Vi er blandt de førende i Danmark i brugen af de sociale medier som Facebook og Instagram. Det er ikke blot noget vi selv tror og siger. Der bliver bekræftet fra noget så fornemt som Visit Denmark, der gang på gang anvender materiale fra Ærø til deres hjemmeside. Men i betjeningen af turisterne på Ærø har vi stadig den gode gamle service med tre turistkontorer og en venlig og professionel service. I 2014 har vi personligt betjent omkring 7000 gæster på de tre kontorer vi har i Ærøskøbing, Marstal og Søby. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke personalet på biblioteket i Marstal og Brian og Eigil fra Søby Havn for en enestående service i forhold til øens gæster. Vi har blandt gæsterne på kontorerne foretaget en tilfredshedsundersøgelse sommeren 2014 og den afslører blandt andet, at 80 % af gæsterne er mellem 40 og 70 år. Knap 60 % havde besøgt Ærø tidligere 40 % var blevet inspireret til besøget på nettet 97 % var enten tilfredse eller meget tilfredse med servicen på øens turistkontorer 94 % var enten tilfredse eller meget tilfredse med servicen i øens forretninger, restauranter og overnatningssteder Og meget vigtigt: 98 % ønskede at besøge Ærø igen 60 % af de besøgende bruger mere end 400 kroner om dagen, 25 % bruger mere end 600 kroner om dagen Ærøportalen er vigtig i markedsføringen af Ærø. Her har været knap besøgende i Vi har også i 2014 haft vores strategi rettet mod medierne. Og det giver bonus. Vi har fået mindst 40 artikler enten i trykte medier eller på digitale platforme. I alt 35 journalister fra Danmark, Rusland, Norge, Kina, Tyskland, USA og Italien har besøgt Ærø i 2014.

2 De digitale platforme for en større og større betydning. Blot nogle få eksempler hvor vi har haft artikler præsenteret: Yahoo.com / Travel 3,9 millioner besøgende per måned Foodrepublic.com 2,8 millioner besøgende om måneden De digitale medier har stor indflydelse og påvirkningskraft. Vi havde besøg af en blogger, Nana, der postede et billede fra Ærøskøbing på sin blog syntes godt om dette billede. Altså 1815 påvirkninger for næsten ingen penge. Teksten under billedet lød: We are spending the next couple of days on the small and very charming Danish island Ærø. I am already in love Mediebevågenheden kan også opgøres i cool cash, altså den markedsføringsmæssige værdi opgjort i annoncekroner. Her blot et par eksempler: En artikel i det tyske tidsskrift Yacht, værdi kroner En artikel på yahoo.com/travel, værdi Vi har på vores kontor et meget professionelt team indenfor turisme; Ane Katrine og Bjørg. Medier og VisitDenmark ved, at de altid vil blive modtaget vel. Vi har en enorm styrke med egen fotograf, vist det eneste turistkontor i Danmark. Tak til både Ane Katrine og Bjørg for deres dedikerede arbejde, deres kvalitet, deres produktivitet og deres gode relationer internt og eksternt. Jeg vil også gerne her benytte lejligheden til at slå et slag for vores presseservice, hvorfra vi kan sende pressemeddelelser ud over det ganske land til 1600 medier om vi vil. I 2014 sendte vi 11 landsdækkende pressemeddelelser ud på vegne af os selv eller andre (regentbesøg, tuk-tuk træf, klimakommune, bogudgivelser) PR er ud i verden, men også lidt mere lokalt og dog alligevel globalt. I forbindelse med besøget af MARSTAL MÆRSK sponserede vores forening en gave til skibet, en række storfotos af Marstal Havn til ophængning ombord. En anden påvirkningskanal er vore nyhedsbreve. Nej, jeg taler ikke om det ugentlige brev, der jo både er skidt og kanel. Jeg taler om det rigtige nyhedsbrev, der kommer fra vores kontor en gang om måneden. Vi begyndte året med 346 modtagere og sluttede med 690 modtagere. Hvis vi fortsætter med samme stigning i modtagere vil vi i 2020 have modtagere. Det er vores ambition, hverken mere eller mindre. Vores fokus på de digitale medier betyder ikke, at vi fuldstændig har glemt de traditionelle virkemidler, selv om vi fornemmer, at de får mindre og mindre betydning. Vi har også annonceret og vi har deltaget i feriemessen i Herning, vi har uddelt guider i Flensborg og på forskellige fødevaremesser udenøs.

3 Men vi ved, at fremtiden vil være den digitale påvirkning, både fordi vi rammer mange flere, rammer mere målrettet og til en langt mindre pris per påvirkning end gennem de traditionelle kanaler. Medlemmers forretningsmæssige trivsel er os meget på sinde. Derfor har vi afholdt 4 møder for disse i løbet af året ligesom vi støttede op om vore medlemmer med en annoncekampagne om åbne spisesteder. Vi har desuden etableret et turismenetværk på Facebook med mere end 100 deltagere. Her kan turismevirksomheder netværke og udveksle interne informationer. Vi har også besøgt og sparret med en række turismevirksomheder hen over året, 10 i alt. Det er en mulighed for alle, der ønsker et åbent og professionelt syn på deres virksomhed set udefra. Skærmene på færgerne har vi overtaget her fra 1. januar, nu er der foreløbig film på igen og der kommer meget mere hen over året, når de tekniske udfordringer bliver løst. Ærø Booking er en selvstændig del af Ærøportalen ApS. Her har vi haft et samarbejde, der betyder at vi i stort omfang har brugt denne kanal til at sælge f.eks. billetter og ture. Har vores arbejde så givet nogle resultater? Ja, hvordan skal vi måle det? Rent faktuelt har vi haft 5 % flere overnattende gæster på Ærø i 2014 end året før. De officielle tal er godt og vel overnatninger, men her er overnatninger i feriehuse og B&B ikke medregnet. Vores egne interne beregninger siger at overnatningerne på Ærø nok nærmere er om året. Hvad har det så kostet alt det vi har gjort indenfor turisme? Omkring 1½ million kroner der indeholder markedsføring, lønninger, administration og lokaler. Set i lyset af kontoret produktivitet og resultater vil jeg ikke tøve et øjeblik med at sige, at øen har fået valuta for hver en krone. Erhverv Formålet med erhvervsfremmeindsatsen på Ærø er at skabe optimale betingelser for øens erhvervsliv og dermed medvirke til en positiv udvikling i beskæftigelsen og befolkningstallet på øen. Jeg siger med det samme, at vores indsats ikke har levet op til vore egne forventninger. Det skyldes i høj grad de ressourcer vi har til rådighed. Vi har i 2014 anvendt uforholdsmæssigt mange timer, mere end 400, på et Interregprojekt, hvor Ærø var leadpartner. Det har taget tid fra vores erhvervsarbejde. Vi har i 2014 konkret kun været på besøg på 9 virksomheder for at sparre og rådgive. Det er alt for lidt. Vores ambition er at gøre dette meget bedre i Derfor har vi startet en intensiv besøgsrunde i 2015, der allerede har vist meget positive resultater var også året, hvor Fremtidsfabrikkens iværksætteruddannelse sluttede. Her har 45 personer fra Ærø deltaget, det absolut højeste fra nogen kommune set i forhold til indbyggertal.

4 Vi har i samarbejde med Jobinvest i Esbjerg gennemfør et kursus i salg og markedsføring over 6 dage med 20 deltagere. Siden KUC blev nedlagt har der ikke været noget formelt samarbejde om efteruddannelse på Ærø, men vi har dog været mellemmænd mellem to kursus for godschauffører og et kursus i fødevarehygiejne. Ifølge vores resultatkontrakt skulle vi holde 3 møder for erhvervslivet. Vi har holdt 6 møder, blandt andet et møde med Carina Christensen fra Erhvervscenter Vejen og et møde med DI. Der er ikke udsendt målrettede nyhedsbreve til øens virksomheder, men vi har fokuseret på nyhedsbreve til foreningens medlemmer, hvoraf vi har udsendt 10. Til erhvervslivet har vi løbende informeret gennem ugebrevet, der modtages af mere end Her er en række emner blevet omtalt løbende, f.eks. om tilbud fra Væksthus Syddanmark. Væksthus Syddanmark vil jeg godt give et ekstra ord med på vejen. Det er en gratis service for vækstvirksomheder. De tilbyder en hel pakke af løsninger, der udover konkret vejledning også kan omfatte økonomisk støtte til f.eks. kompetenceudvikling af et firmas medarbejdere. Væksthus Syddanmark har været i kontakt med en række virksomheder i 2014 og fortsætter denne service. I morgen er de f. eks. på øen igen og skal besøge 3 af øens virksomheder med ambition om vækst. Som et lille erhvervskontor uden ansatte og uden specielle kompetencer er vi rigtig glade for at kunne trække på VHS. Det er en service jeg gerne opfordrer til at flere virksomheder tager imod. Hvad koster så øens erhvervsservice? Omkring ½ million inklusive lønninger, møder, annoncer, administration og husleje. Bosætning Formålet med bosætningsindsatsen på Ærø er at tiltrække nye indbyggere til øen gennem aktiv markedsføring af øens muligheder og aktivt integrere nye borgere på øen og dermed stabilisere øens befolkningstal. Interessen er stor, men tilflytning hæmmes af mangel på job. Mange er tiltrukket af det gode liv øen er eksponent for, men de behøver naturligvis et forsørgelsesgrundlag for at flytte hertil. Derfor har vi fra 2014 også kastet vore øjne på aktive seniorer. Det lancerede vi højt og tydeligt med det resultat at rigtig mange kommuner så lyset og nu også fokuserer på denne målgruppe. Hvorfor nu det? Jo aktive seniorer bringer meget godt med sig, både aktiviteter og gode penge. Derfor taler vi på Ærø heller ikke om en ældrebyrde, men om en ældrestyrke. For 2013 havde vi et fald i tilflytningen til Ærø på 32, altså 32 flere flyttede fra Ærø end til Ærø. For 2014 er tallene

5 Befolkningens udvikling efter tid, nytilgang/bestand og område Bornholm Ærø Samsø Læsø 2014 Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Vi er naturligvis ikke tilfredse med denne udvikling og har derfor intensiveret vores markedsføring af Ærø som et godt sted at bo. Vi har netop lanceret en brochure rettet mod seniorer. Vi har den med her i aften. Og så har vi indgået et samarbejde med folkene bag oprør fra udkanten. De kommer i forsamlinger over hele Danmark, vil tale pænt om Ærø, vil uddele vores brochurer, og vil i artikler skrive pænt om øen. Til gengæld støtter vi dem med nogle beskedne midler. En helt igennem win-win situation. Men måske tendensen er ved at vende. For de to første måneder af 2015 er der flyttet 11 flere til Ærø end der er flyttet fra Ærø. Vi vejrer morgenluft og krydser fingre for effekten af vores kampagne. Bosætningskonsulenten havde i 2014 kontakt med 90 emner, altså enten familier eller enlige, der overvejede at flytte til Ærø. 19 af disse er efterfølgende flyttet hertil. En succesrate på mere end 20 % er vel ikke så ringe? Bosætningskonsulenten og Bosætningshuset er et stærkt symbol på, at Ærø ønsker tilflyttere. Der er nu en venteliste indtil 2017på at komme ind i Bosætningshuset. Rent faktuelt betyder huset ikke meget, der kan jo kun bo en familie ad gangen, men som markedsføringsredskab er det stærkt. Vi kunne ønske os et par huse mere. Jeg vil gerne også sige tak til Jytte for hendes konstante entutiasme med at skaffe bosætning til Ærø. Jytte har også været den drivende kraft bag Ærødagen, der i 2014 i Søby samlede mere end 1000 mennesker, der kunne besøge 75 unikke stande og boder. I år er Ærødagen i Marstal, forberedelserne er begyndt. Vi venter igen at få en rekord i både antal deltagere og stande. Men vejret spiller her en stor rolle. Hvad koster så bosætningsindsatsen? Ja i 2014 knap en ½ million inklusive lønninger, markedsføring, administration og lokaler. I 2015 har vi fået mere til opgaven. Derfor har vi fået råd til den nye brochure rettet mod seniorer. Fundraising Formålet med fundraising indsatsen på Ærø er at medvirke til at finde finansiering til projekter til gavn for Ærø Kommune, øens foreninger og øens virksomheder og dermed bidrage til en positiv udvikling i levevilkår og beskæftigelse på Ærø. Fundraising er en voksende prioritering for alle foreninger og kommuner i Danmark, men er også en rigtig svær opgave. Aktuelt får på landsplan 9 ud af 10 ansøgere afslag.

6 Hvordan arbejder vi med fundraising? Vi overvåger udbud af midler både fra private fonde og fra ministerielle midler. Vi gør relevante aktører på øen opmærksom på disse midler, både foreninger, private firmaer og kommunale afdelinger. Og så hjælper vi med ansøgninger, ja skriver faktisk i nogle tilfælde ansøgningerne. Vi har således blandt andet skaffet 1,4 millioner til busdrift på Ærø. Vi kunne godt ønske os at anvende mere tid på fundraising, men antallet af timer til vores daglige rådighed sætter en naturlig begrænsning. Fundraising koster årligt godt og vel om året, der dækker lønninger, projektomkostninger, databaser, administration og lokaleomkostninger. Generelle ikke områdebestemte aktiviteter Aktiviteterne indenfor det vi kalder ikke områdebestemte aktiviteter har meget at gøre med lobbyisme, altså kontakter med enkeltpersoner eller organisationer, der kan være med til at gøre noget godt for Ærø eller påvirke beslutninger i den rigtige retning for øen. Det gælder når vi aktivt deltager som forening i Folkemødet på Bornholm, det gælder når f.eks. 20 medlemmer af Folketinget modtager det ugentlige nyhedsbrev, det gælder når vi inviteret centrale beslutningstagere til øen, f.eks. til vores nytårskur. Men aktiviteterne dækker også vores deltagelse i f.eks. styregruppen for Søby Havns udvidelse, for projektet Den digitale ø, eller projektet yderområder på forkant. De ikke områdebestemte aktiviteter koster omkring kroner om året medregnet lønninger, møder, administration og lokaler Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for en god sparring året igennem, jeg vil takke mine kolleger på kontoret for et forbilledligt arbejde og samarbejde men først og fremmest vil jeg takke foreningens mange medlemmer for både kontingent og gode ideer. Jeg er stolt af at være chef for en forening, der i den grad er med til at forandre, udvikle og understøtte Ærø. Det er uden beskedenhed jeg siger: Ærø var ikke den samme ø uden den aktive turist- og erhvervsforening. Vi er stolte over vore resultater. Det skjuler vi ikke. Det fortæller vi gerne selv. Uden falsk beskedenhed. Tak for ordet Carl

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Læs mere på www.midtjyskturisme.com

Læs mere på www.midtjyskturisme.com CONTENT MARKETING Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab i Region Midtjylland. Vores overordnede idé og målsætning er væsentligst at stimulere turisterhvervets

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

TEMA:: Udvikling. nr.01 2010. Vokseværk med Growthbooster. RUN på butiksudvidelser. vejen til vækst. www.billund-erhvervsfremme.dk

TEMA:: Udvikling. nr.01 2010. Vokseværk med Growthbooster. RUN på butiksudvidelser. vejen til vækst. www.billund-erhvervsfremme.dk Udvikling og fremme af Billund Kommune og erhvervsliv nr.01 2010 TEMA:: Udvikling Vokseværk med Growthbooster NETVÆRK er vejen til vækst 05:: 08:: 18:: RUN på butiksudvidelser www.billund-erhvervsfremme.dk

Læs mere

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Ledernes KarriereHjul Karriere er en løbende udvikling. Gennem KarriereHjulets seks trin får du konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig videre i karrieren. Du kan

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 LINKEDIN REKRUTTERINGS- BUREAUER A-KASSER SENIOR ERHVERV JOBCENTRE VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE JOBINDEX INDEX Side 3 - Leder Frivillig indsats og bedre

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE

FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE - plads til rummelighed Udgivet af CABI og Projekt Fra Udsat Til Ansat, december 2010 ISBN til trykt version: 9788791442377 ISBN til elektronisk: 9788791442384

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Kampe er til for at vindes

Kampe er til for at vindes Nr. 4 december 2008 Den gammeldags sælger er populær... Tæt på»udsolgt«på Kontorhotellet... Færre tør tage springet... Færre iværksættere ønsker at låne penge... Arbejdsstyrken på vej ned i Holbæk... 1

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere