Pro900 Series Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pro900 Series Brugervejledning"

Transkript

1 Pro900 Series Brugervejledning November Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E

2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering af printerens miljøpåvirkning...7 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Om printerens dele...10 Bestilling og udskiftning af forbrugsstoffer...13 Bestilling af blækpatroner...13 Brug af originale blækpatroner fra Lexmark...13 Udskiftning af blækpatroner...14 Bestilling af papir og andre forbrugsstoffer...15 Genbrug af Lexmark-produkter...15 Brug af printerkontrolpanelets knapper og menuer...16 Brug af printerens kontrolpanel...16 Om startsiden...17 Navigering i menuer ved hjælp af den berøringsfølsomme skærm...18 Ændring af strømsparertimeout...20 Sådan sparer du papir og energi med økotilstand...20 Nulstilling til fabriksindstillingerne...20 Brug af printersoftwaren...21 Minimumsystemkrav...21 Brug af Windows-printersoftware...21 Brug af Macintosh-printersoftwaren...23 Søgning efter og installation af valgfrit software...24 Opdatering af printersoftwaren (kun Windows)...25 Geninstallation af printersoftwaren...25 Ilægning af papir og originaldokumenter...27 Ilægning i papirbakken...27 Ilægning af konvolutter eller fotopapir...30 Ilægning af forskellige papirtyper...32 Indhold 2

3 Lagring af standardindstillinger for papir...35 Ilægning af originaldokumenter på scannerens glasplade...35 Ilægning af originaldokumenter i ADF'en...36 Udskrivning...37 Tip til udskrivning...37 Udskrivning af basisdokumenter...37 Udskrivning af specialdokumenter...41 Arbejde med fotos...43 Udskrivning fra en Bluetooth-aktiveret enhed...49 Udskrivning på begge sider af papiret (dupleksudskrivning)...53 Håndtering af udskriftsjob...55 Kopiering...59 Tip til kopiering...59 Oprettelse af kopier...59 Kopiering af fotos...60 Kopiering af et id-kort...60 Kopiering af et tosidet dokument...60 Forstørrelse eller reduktion af billeder...61 Justering af kopieringskvalitet...61 Oprettelse af en lysere eller mørkere kopi...61 Sortering af kopier ved brug af printerens kontrolpanel...62 Gentagelse af et billede på én side...62 Kopiering af flere sider på et ark...62 Oprettelse af en duplekskopi...63 Annullering af kopieringsjob...64 Scanning...65 Tip til scanning...65 Scanning til en lokal computer eller netværkscomputer...65 Scanning til et flashdrev eller hukommelseskort...66 Scanning af fotos i et redigeringsprogram...66 Scanning af dokumenter i et redigeringsprogram...68 Scanning direkte til ved brug af printersoftwaren...69 Scanning til en pdf-fil...69 Ofte stillede spørgsmål om scanning...70 Indhold 3

4 Annullering af scanningsjob Opsætning af printeren til Oprettelse af en -kontaktliste...73 Afsendelse af s...75 Annullering af en Faxning...78 Opsætning af printeren til faxning...78 Konfiguration af faxindstillingerne...89 Oprettelse af en kontaktliste...91 Afsendelse af faxer...93 Modtagelse af faxer...94 Ofte stillede spørgsmål om faxning...96 Netværk Installation af printeren på et trådløst netværk Avanceret trådløs opsætning Installation af printeren på et Ethernet-netværk Ofte stillede spørgsmål om netværk Brug af SmartSolutions Hvad er SmartSolutions? Oprettelse og tilpasning af printerløsninger Vedligeholdelse af printeren Vedligeholdelse af blækpatroner Rengøring af printerens ydre Rengøring af scanneroverfladen Rengøring af den berøringsfølsomme skærm Fejlfinding Inden du foretager fejlfinding Brug af Servicecenteret til at løse printerproblemer Hvis fejlfinding ikke løser problemet Fejlfinding ved opsætning Fejlfinding ved papirstop og forkert indføring Indhold 4

5 Fejlfinding ved udskrivning Fejlfinding i forbindelse med kopiering og scanning Fejlfinding ved Fejlfinding ved faxning Fejlfinding ved hukommelseskort Fejlfinding ved netværk Meddelelser Produktoplysninger Meddelelse om udgave Strømforbrug Indeks Indhold 5

6 Sikkerhedsoplysninger Tilslut netledningen til en lettilgængelig stikkontakt med korrekt jordforbindelse i nærheden af produktet. Placer og brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser. Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten. Brug udelukkende en AWG 26 eller en større telekommunikationsledning (RJ-11), når du slutter dette produkt til et offentligt telefonnetværk. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte. Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en kvalificeret servicetekniker. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Du må ikke skære netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: For at undgå risiko for elektrisk stød skal du tage netledningen ud af stikkontakten på væggen og frakoble alle kabler fra printeren, før du fortsætter. FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: Du må ikke benytte faxfunktionen i tordenvejr. Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger, som f.eks. netledningen eller telefonen, i tordenvejr. FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Området bag dupleksdækslet har fremskudte stivere som del af papirstien. Vær forsigtig, når du afhjælper et papirstop i dette område for ikke at komme til skade. GEM DISSE INSTRUKTIONER. Sikkerhedsoplysninger 6

7 Om printeren Tak, fordi du har valgt denne printer! Vi har arbejdet hårdt for at sikre os, at den opfylder dine behov. Du kan begynde at anvende din nye printer med det samme ved at bruge det installationsmateriale, der fulgte med printeren og derefter skimme Brugervejledningen for at finde ud af, hvordan du udfører en række grundlæggende opgaver. For at få det maksimale udbytte ud af printeren skal du læse Brugervejledningen omhyggeligt og sørge for at holde øje med de nyeste opdateringer på vores websted. Vi bestræber os til det yderste, for at vores printere skal have mest mulig ydeevne og værdi, og vi vil gerne sikre os, at du er tilfreds. Hvis du støder på problemer hen ad vejen, kan en af vores dygtige supportmedarbejdere hjælpe dig med hurtigt at komme tilbage på sporet. Finder du noget, vi kan gøre bedre, må du også meget gerne give os besked. Du er trods alt grunden til, at vi laver det, vi gør, og dine forslag kan hjælpe os med at gøre det endnu bedre. Minimering af printerens miljøpåvirkning Vi gør vores yderste for at beskytte miljøet og forbedrer løbende vores printere for at reducere deres miljøpåvirkning. Ved at vælge bestemte printerindstillinger eller printeropgaver kan du være med til at reducere printerens miljøpåvirkning endnu mere. Reduktion af energiforbrug Aktiver Økotilstand. Denne funktion indstiller skærmens lysstyrke til lav og indstiller printeren til at skifte til strømbesparende tilstand, når printeren har været inaktiv i ti minutter. Vælg den laveste strømsparertimeout. Den strømbesparende funktion sætter printeren i standbytilstand med minimalt strømforbrug, når printeren har været inaktiv i et angivet tidsrum (strømsparertimeout). Del printeren. Trådløse printere og netværksprintere giver dig mulighed for at dele en enkelt printer mellem flere computere og på den måde spare energi og andre ressourcer. Reduktion af papirforbrug Aktiver Økotilstand. På udvalgte printermodelle indstiller denne funktion printeren til automatisk at udskrive på begge sider af papiret (dupleksudskrivning) ved kopi- og faxjob og ved udskrivning i Windows og Mac OS X 10.6 eller nyere. Udskriv flere sidebilleder på hver side af papiret. Funktionen "Sider pr. ark" giver dig mulighed for at udskrive flere sider på ét ark. Du kan udskrive op til otte sidebilleder på én side af et ark papir. Udskriv på begge sider af papiret. Dupleksudskrivning gør det muligt at udskrive på begge sider af papiret manuelt eller automatisk (afhængigt af printermodellen). Få vist en udskrift inden udskrivning. Brug funktionen Vis udskrift, der findes på værktøjslinjerne, i dialogboksen Udskriv eller Udskriftsvisning eller i printerdisplayet (afhængigt af printermodellen). Scan og gem. Du kan undgå at udskrive flere kopier ved at scanne dokumenter eller fotos og gemme dem i et computerprogram eller på et flashdrive til en præsentation. Brug genbrugspapir. Om printeren 7

8 Reduktion af blækforbrug Brug Hurtig udskrivning eller Kladdetilstand. Disse tilstande kan bruges til at udskrive dokumenter med mindre blæk end normalt og er ideelle til udskrivning af dokumenter, der hovedagelig består af tekst. Brug blækpatroner med høj ydelse. Blæk i blækpatroner med høj ydelse giver dig mulighed for at udskrive flere sider med færre blækpatroner. Rens skrivehovedet. Inden du udskifter og genbruger blækpatroner, kan du prøve at bruge funktionerne "Rens skrivehoved" og "Rens skrivehoved grundigt". Disse funktioner renser skrivehoveddyserne for at forbedre kvaliteten for dine udskrifter. Genbrug Returner blækpatroner med henblik på genbrug via Lexmarks program til indsamling af blækpatroner. Hvis du vil returnere en blækpatron, skal du gå til Følg vejledningen for at anmode om en frankeret kasse. Genbrug produktpakken. Genbrug den gamle printer i stedet for at smide den ud. Genbrug papir fra kasserede udskriftsjob. Brug genbrugspapir. Du kan læse Lexmarks rapport om miljømæssig bæredygtighed på Sådan finder du oplysninger om printeren Udgivelser Det, du søger Vejledning til startkonfiguration: Tilslutning af printeren Installation af printersoftwaren Finder du her Dokumentation til installation Dokumentationen til installation fulgte med printeren og er også tilgængelig på Lexmarks websted på Om printeren 8

9 Det, du søger Yderligere konfiguration og vejledning til brugen af printeren: Valg og lagring af papir og specialmedier Ilægning af papir Udførelse af udskrivnings-, kopierings-, scannings- og faxopgaver, afhængigt af printermodellen Konfiguration af printerindstillinger Visning og udskrivning af dokumenter og fotos Konfiguration og brug af printersoftware Opsætning og konfiguration af printeren på et netværk, afhængigt af printermodellen Pleje og vedligeholdelse af printeren Fejlfinding og løsning af problemer Oprettelse og tilpasning af printerløsninger, afhængigt af printermodellen Hjælp til brugen af printersoftwaren Finder du her Brugervejledning Brugervejledningen findes på cd'en med installationssoftwaren. Du kan finde opdateringer på vores websted på SmartSolutions Brugervejledning og Hjælp Gå til Klik på linket Brugervejledning for at få vist grundlæggende oplysninger om SmartSolutions, eller klik på? for at få vist kontekstafhængige oplysninger. Windows eller Mac Hjælp Åbn et printerprogram, og klik derefter på Hjælp. Klik på for at få vist kontekstafhængige oplysninger. Bemærkninger: Hjælpen installeres automatisk sammen med printersoftwaren. Printersoftwaren findes i mappen med printerprogrammet eller på skrivebordet, afhængigt af operativsystemet. De nyeste supplerende oplysninger, opdateringer og teknisk onlinesupport: Tip til fejlfinding Ofte stillede spørgsmål Dokumentation Hentning af drivere Support via livechat -support Lexmarks websted for support - Bemærk! Vælg område, og vælg derefter produkt for at få vist det relevante supportwebsted. Noter følgende oplysninger (kan ses på kvitteringen og bag på printeren), og hav dem klar, når du kontakter support, så de kan betjene dig hurtigere: Maskintypenummer Serienummer Købsdato Butik, hvor varen er købt Om printeren 9

10 Det, du søger Telefonisk support Garantioplysninger Finder du her I USA skal du kontakte os på: Mandag-fredag ( ET), lørdag og søndag ( ET) Du kan finde telefonnumre til support og åbningstider for dit område eller land på supportwebstedet (http://support.lexmark.com) eller på den trykte garanti, der fulgte med printeren. Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område: I USA - Se erklæringen om begrænset garanti, der følger med denne printer, eller gå til Resten af verden - Se den trykte garanti, der fulgte med printeren. Om printerens dele Brug dette For at 1 ADF-bakke (automatisk dokumentføder) Lægge originaldokumenter i ADF'en. Anbefales til scanning, kopiering eller faxning af dokumenter på flere sider. Bemærk! Læg ikke postkort, fotokort, små emner eller tynde medier (f.eks. udklip fra et blad) i ADF'en. Placer disse emner på scannerens glasplade. 2 ADF-udskriftsbakke Opbevare dokumenter, når de skubbes ud af ADF'en. 3 Wi-Fi-indikator Kontroller den trådløse status. 4 Hukommelseskortport Indsæt et hukommelseskort. 5 PictBridge- og USB-port Slutte et PictBridge-aktiveret digitalkamera, en USB Bluetooth-adapter eller et flashdrev til printeren. 6 Papirudskriftsbakke Opbevar papiret, når det kommer ud af printeren. 7 Papirbakke (bakke 1) Ilæg papir. Om printeren 10

11 LINE EXT Brug dette 8 Anden papirbakke (bakke 2) Bemærk! Din printermodel har muligvis ikke denne indstilling. For at Ilæg mere papir. Du kan ilægge samme papirtype som i bakke 1, eller du kan ilægge en anden papirtype og ændre standardpapirindstillingerne, så printeren tager papir fra bakke 2 til bestemte jobtyper. 9 Printerens kontrolpanel Betjen printeren. 10 ADF Scanne, kopiere eller faxe dokumenter på flere sider i Letter-, Legal- og A4-størrelse < < Brug dette For at 1 Scannerenhed Få adgang til blækpatronerne og skrivehovedet. Fjerne papirstop. 2 Adgang til blækpatron Installer, udskift eller fjern blækpatroner. 3 Ethernet-port Slutte printeren til en computer, et lokalt netværk eller et eksternt DSL- eller kabelmodem. 4 USB-port Slut printeren til en computer ved brug af et USB-kabel. Advarsel! Potentiel skade: Rør ikke ved USB-porten, undtagen når et USB-kabel eller installationskabel til- eller frakobles. 5 LINE-port Slut printeren til en aktiv telefonlinje (via en normal stikkontakt, et DSL-filter eller en VoIP-adapter) for at sende og modtage faxer. LINE 6 EXT-port EXT Slutte yderligere enheder (telefon eller telefonsvarer) til printeren og telefonlinjen. Brug denne port, hvis du ikke har en dedikeret faxlinje til printeren, og hvis denne forbindelsesmetode understøttes i dit land eller område. Bemærk! Fjern proppen for at få adgang til porten. 7 Strømforsyning med port Slut printeren til en strømkilde. Om printeren 11

12 Brug dette For at 8 Dupleksenhed Udskrive på begge sider af et ark papir. Fjerne papirstop. 9 Adgang til skrivehoved Installer skrivehovedet. Bemærk! Holderen flyttes til adgangsområdet for skrivehovedet, hvis der ikke er installeret noget skrivehoved på printeren. Om printeren 12

13 Bestilling og udskiftning af forbrugsstoffer Bestilling af blækpatroner Sideydelserne findes på Du opnår de bedste resultater ved kun at bruge blækpatroner fra Lexmark. Lexmark Pro900 Series-modeller Komponent Blækpatron i returneringsprogram 1 Normal blækpatron 2 Sort blækpatron A Sort blækpatron med høj ydelse 100XL, 105XL 100XLA Gul farveblækpatron A Gul farveblækpatron med høj ydelse 100XL 100XLA Cyan farveblækpatron A Cyan farveblækpatron med høj ydelse 100XL 100XLA Magentarød farveblækpatron A Magentarød farveblækpatron med høj ydelse 100XL 100XLA 1 Kun licenseret til en enkelt brug. Efter brug skal denne blækpatron returneres til Lexmark til genproduktion, genopfyldning eller genbrug. 2 Kun tilgængelig på Lexmarks websted på Brug af originale blækpatroner fra Lexmark Printere, blækpatroner og fotopapir fra Lexmark er udviklet til sammen at levere høj udskriftskvalitet, og vores blækpatroner er designet til at samarbejde med printeren og hjælpe med at forlænge levetiden for dit produkt. Vi anbefaler, at du kun bruger ægte Lexmark-blækpatroner. Lexmarks garanti dækker ikke skader, der er forårsaget af blæk eller blækpatroner, der ikke er fra Lexmark. Bestilling og udskiftning af forbrugsstoffer 13

14 Udskiftning af blækpatroner Kontroller, at du har en eller flere nye blækpatroner, inden du starter. Du skal installere nye blækpatroner, lige efter at du har fjernet de gamle for at undgå, at den resterende blæk i skrivehoveddyserne tørrer ud. 1 Tænd printeren. 2 Åbn printeren. Bemærk! Skrivehovedet flyttes til positionen for installation af blækpatronen. 3 Tryk på udløsertappen, og fjern derefter den eller de brugte blækpatroner Installer begge blækpatroner. Brug begge hænder til at installere den sorte blækpatron. Bemærk! Installer de nye blækpatroner, så snart du har fjernet beskyttelseshætten for at undgå, at blækken tager skade af luften. 5 Luk printeren. Bestilling og udskiftning af forbrugsstoffer 14

15 Bestilling af papir og andre forbrugsstoffer Hvis du vil bestille forbrugsstoffer eller finde en forhandler i nærheden af dig, skal du besøge vores websted på Komponent Varenummer USB-kabel Se for at få yderligere information. Papir Lexmark-fotopapir Lexmark PerfectFinish-fotopapir Bemærkninger: Papirstørrelse Letter A4 4 x 6 tommer L Letter A4 4 x 6 tommer L Tilgængeligheden kan variere efter land eller område. Hvis du udskriver fotos eller andre billeder i høj kvalitet, skal du bruge Lexmark-fotopapir eller Lexmark PerfectFinish TM -fotopapir for at opnå de bedste resultater. Se for at få yderligere information. Genbrug af Lexmark-produkter Du kan returnere Lexmark-produkter til Lexmark mhp. genbrug: 1 Besøg vores websted på 2 Find den produkttype, du ønsker at genbruge, og vælg dernæst dit land fra listen. 3 Følg vejledningen på computerskærmen. Bestilling og udskiftning af forbrugsstoffer 15

16 Brug af printerkontrolpanelets knapper og menuer Brug af printerens kontrolpanel Følgende diagrammer viser delene i printerens kontrolpanel: Bemærk! Ikonerne vises, når de kan vælges på det aktuelle skærmbillede. Hvis et ikon ikke vises, er funktionen ikke tilgængelig Brug For at 1 afbryderknap Tænd og sluk printeren. Skift til strømbesparende tilstand. Bemærk! Hvis printeren er tændt, skal du trykke på for at skifte til strømbesparende tilstand. Hold nede i tre sekunder for at slukke printeren. 2 Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. Gå tilbage fra et menuniveau til et højere. 3 Berøringsfølsomt display Bemærk! Displayet slukkes i strømbesparende tilstand. Naviger i printermenuerne. Rediger indstillinger. Få vist printermeddelelser og -animationer. 4 Start Start et job, afhængigt af den valgte tilstand. 5 Annuller Annuller det aktuelle job eller opgave. 6 Hjælp Få vist hjælptekst og -animation. Brug af printerkontrolpanelets knapper og menuer 16

17 Brug For at 7 Privat Vend tilbage til startsiden. Om startsiden Efter at printeren er tændt og har varmet op i en kort periode, viser displayet følgende grundlæggende side, der kaldes startsiden. Brug valgmulighederne på startsiden til at igangsætte en handling, fx kopiering eller faxning, eller til at ændre printerindstillinger A Copy Scan Fax Memory Smart Device Solutions Displayelement 1 Kopier Beskrivelse Åbn kopimenuen, og opret kopier. A A 2 Scan Åbn scanningsmenuen, og scan dokumenter. 3 Fax Få adgang til menuen Fax og sende faxmeddelelser. 4 Hukommelsesenhed Få vist, vælg, udskriv eller vedhæft fotos og dokumenter til s. Bemærk! Dette ikon vises kun, når du vender tilbage til startsiden, mens der er sluttet et hukommelseskort, et flashdrev eller et PictBridge-aktiveret kamera til printeren. eller PictBridge Brug af printerkontrolpanelets knapper og menuer 17

18 Displayelement Beskrivelse 5 SmartSolutions Åbn SmartSolutions-menuen. 6 Blækniveauikon Få vist de aktuelle blækniveauer for de installerede blækpatroner. Få adgang til funktioner til vedligeholdelse og oplysninger om blækpatroner. 7 Opsætningsikon Åbn opsætningsmenuen, og rediger printerindstillinger. 8 Tosidet ikon Udskrive på begge sider af et ark papir Økotilstandsikon Aktiver økotilstand for at vælge følgende indstillinger: Udskriv på begge sider af papiret (dupleks) Skift til strømbesparende tilstand, når printeren har været inaktiv i ti minutter. Indstil skærmens lysstyrke til lav. Navigering i menuer ved hjælp af den berøringsfølsomme skærm PREVIEWING PHOTOS Accept PAPER TYPE Accept Auto Detect Plain Matte Photo Transparency Brug For at 1 venstre pil Rul til venstre. 2 Højre pil Rul til højre. Brug af printerkontrolpanelets knapper og menuer 18

19 Brug For at 3 Accepter Gem indstillingerne. 4 Pil ned Rul ned. 5 Rullelinje Rul op og ned på menulisten. 6 Pil op Rul op. Sådan navigeres der ved hjælp af den berøringsfølsomme skærm: Træk rullelinjen, eller tryk på pilene, inden den ønskede menu eller indstilling vises på displayet. Du kan bekræfte en indstilling eller vælge en menu eller et punkt ved at trykke på den. Tryk om nødvendigt på Accepter, OK eller, hver gang du har foretaget et valg eller ændret en indstilling. Derved gemmes indstillingen. Sådan navigerer du fx til Papirtype og ændrer papirtypeindstillingen: 1 Tryk på. Bemærk! Alle instruktionerne i denne vejledning starter på startsiden. 2 Tryk på Kopi. 3 Tryk på Flere indstillinger. 4 Rul ned (ved hjælp af rullelinjen eller pilene), indtil Papirtype vises på listen. 5 Tryk på Papirtype. 6 Rul op eller ned (ved hjælp af rullelinjen eller pilene) for at få vist listen over papirtyper. 7 Vælg en papirtypeindstilling ved at trykke på den, og tryk derefter på Accepter for at gemme indstillingen. Brug af printerkontrolpanelets knapper og menuer 19

20 Ændring af strømsparertimeout Strømbesparertimeouten er den tid, det tager for printeren at skifte til strømbesparende tilstand, når printeren er inaktiv. Den strømbesparende funktion optimerer energieffektiviteten ved at reducere printerens strømforbrug (op til 28% på visse printermodeller) i forhold til standardindstillingerne for printeren. Vælg den laveste strømsparertimeout for at spare mest energi. 1 Naviger til Strømbesparende tilstand på startsiden: > Enhedsopsætning > Strømbesparende tilstand 2 Vælg en timeout for strømbesparende tilstand, og tryk derefter på Accepter. Sådan sparer du papir og energi med økotilstand Funktionen Økotilstand skærer betydeligt ned på papirbruget, reducerer papirspildet, optimerer energieffektiviteten og medfører en økonomisk besparelse. 1 Tryk på på startsiden. 2 Tryk på den eller de økotilstandsindstillinger, du vil aktivere, og tryk derefter på Accepter. Strømbesparende tilstand efter 10 minutter Dæmpning af skærm Tosidet udskrivning Bemærk! Hvis du vælger Tosidet udskrivning, udskriver printeren på begge sider af papiret (dupleksudskrivning) ved kopi- og faxjob og ved udskrivning i Windows. Nulstilling til fabriksindstillingerne Hvis du nulstiller til fabriksindstillingerne, slettes alle printerindstillinger, du tidligere har valgt. 1 Tryk på på startsiden, og tryk derefter på Brug fabriksindstillinger. 2 Tryk på Ja. 3 Når du bliver bedt om at angive startindstillingerne for printeren, skal du foretage valgene ved hjælp af den berøringsfølsomme skærm. Brug af printerkontrolpanelets knapper og menuer 20

21 Brug af printersoftwaren Minimumsystemkrav Printersoftwaren kræver op til 500 MB ledig diskplads. Understøttede operativsystemer Microsoft Windows 7 (kun web) 1 Microsoft Windows Vista (SP1) Microsoft Windows XP (SP3) Microsoft Windows 2000 (SP4 eller nyere) Macintosh PowerPC OS X v eller nyere Macintosh Intel OS X v eller nyere Linux Ubuntu 8.04 LTS og 8.10 (kun web) 1 Linux OpenSUSE 11.0 og 11.1 (kun web) 1 Linux Fedora 10 (kun web) 1 1 Printerdriveren til dette operativsystem er kun tilgængelig på Brug af Windows-printersoftware Software, der er installeret under printerinstallation Da du installerede printeren ved hjælp af installationssoftware-cd'en, blev al nødvendig software installeret. Du har muligvis valgt at installere nogle yderligere programmer. Følgende tabel indeholder en oversigt over forskellige programmer, og hvad de kan hjælpe dig med at gøre. Hvis du ikke installerede disse yderligere programmer under den oprindelige installation, skal du indsætte cd'en med installationssoftware igen, køre installationssoftwaren og derefter vælge Installer yderligere software på skærmbilledet Software allerede installeret. Brug af printersoftwaren 21

22 Printersoftware Brug dette Lexmark TM Printerhjem (kaldes Printerhjem) Lexmark Fast Pics (kaldes Fast Pics) Lexmark Værktøjslinje (kaldes Værktøjslinje) Lexmark-værktøjer til Office (kaldes Værktøjer til Office) Lexmark Faxløsninger (kaldes Faxløsninger) Abbyy Sprint OCR Lexmark Trådløst Opsætningsværktøj (kaldes Trådløst opsætningsværktøj) Lexmark Servicecenter (kaldes Servicecenter) For at Åbn programmer. Åbn Faxløsninger. Scan eller et foto eller dokument. Rediger scannede dokumenter. Scan dokumenter til PDF. Tilpasse printerens indstillinger. Bestille forbrugsstoffer. Vedligeholdelse af blækpatroner. Udskrive en testside. Registrere printeren. Kontakt teknisk support. Håndter, rediger, overfør og udskriv fotos og dokumenter. Udskriv websider i sider eller med kun tekst for at spare blæk. Planlæg automatisk udskrivning af websider. Åbn Picnik, og rediger fotos online. Udskriv, scan eller konverter lokale filer fra Windows. Åbn dine foretrukne indstillinger i Microsoft Office Sende en fax Modtag en fax på tre-i-en-printere. Tilføje, redigere eller slette kontaktpersoner i den indbyggede telefonbog. Åbn Lexmark Faxopsætningsværktøj på fire-i-en-printere. Brug Faxopsætningsværktøj til at angive hurtigopkaldsnumre og gruppeopkaldsnumre, indstille ringning og besvarelse og udskrive faxhistorik og statusrapporter. Scan et dokument, og producer tekst, du kan redigere med et tekstbehandlingsprogram. Konfigurer den trådløse printeren på et trådløst netværk. Rediger printerens trådløse indstillinger. Bemærk! Dette program installeres automatisk sammen med printersoftwaren, hvis printeren har trådløs funktionalitet. Foretag fejlfinding af printeren. Åbn funktionerne til printervedligeholdelse. Kontakt teknisk support. Bemærkninger: Dette program installeres automatisk med printersoftwaren. Du bliver muligvis bedt om at installere dette program fra internettet, afhængigt af printermodellen. Brug af printersoftwaren 22

23 Brug dette Udskrivningsindstillinger For at Hvis du vælger Filer Udskriv, mens der er et dokument åbent, og derefter klikker på Egenskaber, vises dialogboksen Udskrivningsindstillinger. Dialogboksen giver dig mulighed for at vælge indstillinger for udskriftsjobbet, f.eks. følgende: Vælge det antal kopier, du vil udskrive. Udskriv tosidede kopier. Vælge papirtypen. Tilføj et vandmærke. Foretag forbedringer af billeder. Gemme indstillinger. Bemærk! Udskrivningsindstillinger installeres automatisk med printersoftwaren. Bemærk! Nogle af disse programmer eller nogle af funktionerne i disse programmer følger muligvis ikke med printeren, afhængigt af funktionerne i den printer, du har købt. Brug af Macintosh-printersoftwaren Software, der er installeret under printerinstallation Software, der er indbygget i Macintosh-operativsystemet Brug dette Udskriv, dialogboks Dialogboksen Printertjenester (ikke tilgængelig i Mac OS X version v eller nyere) For at Tilpas udskriftsindstillinger, og planlæg udskriftsjob. Åbning af printerværktøjet Foretage fejlfinding. Bestille blækpatroner eller forbrugsstoffer. Kontakt Lexmark. Kontroller den version af printersoftwaren, der er installeret på computeren. Printersoftware Programmer installeres også med printersoftwaren under installationen. Disse programmer gemmes i den printermappe, der vises i Finder-vinduet efter installationen. 1 Dobbeltklik på printermappen i Finder-vinduet. 2 Dobbeltklik på ikonet for det program, du vil bruge. Brug dette Lexmark All-In-One-center (kaldes All-In-One-center) Lexmark AIO-opsætningsværktøj (kaldes AIO-opsætningsværktøj) For at Scan fotos og dokumenter. Tilpas indstillinger for scanningsjob. Tilpas indstillinger for faxjob. Opret og rediger kontaktlisten. Brug af printersoftwaren 23

24 Brug dette Lexmark Netværkskortlæser (kaldes Netværkskortlæser) Lexmark Printerværktøj (kaldes Printerværktøj) Lexmark Trådløs Opsætningsassistent (kaldes Trådløs opsætningsassistent) For at Vis indholdet på en hukommelsesenhed, der er indsat i en netværksprinter. Overfør fotos og pdf-dokumenter fra en hukommelsesenhed til computeren over et netværk. Få hjælp til installation af blækpatroner. Udskrive en testside. Udskrive en justeringsside. Rense skrivehoveddyserne. Bestille blækpatroner eller forbrugsstoffer. Registrere printeren. Kontakt teknisk support. Konfigurer printeren på et trådløst netværk. Bemærk! Disse programmer følger muligvis ikke med printeren, afhængigt af funktionerne i den printer, du har købt. Søgning efter og installation af valgfrit software Til Windows-brugere 1 Klik på eller Start. 2 Klik på Alle programmer eller Programmer, og vælg derefter mappen med printerprogrammet på listen. 3 Vælg Printerhjem. 4 Vælg printer på rullelisten over printere. 5 Klik på Onlinesupport under fanen Support. 6 Vælg din printer, og hent driveren fra webstedet. 7 Installer yderligere eller valgfri software. Til Macintosh-brugere 1 Dobbeltklik på printermappen i Finder-vinduet. 2 Dobbeltklik på ikonet Printerværktøj. 3 Klik på Kundesupport under fanen Hyperlinks. 4 Vælg din printer, og hent driveren fra webstedet. 5 Installer yderligere eller valgfri software. Brug af printersoftwaren 24

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one referencehåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LEXMARK PLATINUM PRO900. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere