Corporate Branding: Kunsten at gøre en forskel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Branding: Kunsten at gøre en forskel"

Transkript

1 Corporate Branding: Kunsten at gøre en forskel Af Glenn Jacobsen, På afstand ligner mange konkurrerende virksomheder hinanden til forveksling. De udbyder i aftagernes øjne bl.a. mere eller mindre identiske produkter, ydelser, services el. lign. Ligesom de kommunikerer noget nær enslydende budskaber om mere eller mindre samme egenskaber og fordele. I det lys handler corporate branding grundlæggende om at finde nye og andre veje til at skille sig ud fra flokken og både være og gøre den forskel, som gør den afgørende forskel i konkurrencen. Virksomhedens brand er med andre ord det andet og mere, der får fx kunder, medarbejdere, leverandører, investorer m.fl. til at foretrække, vælge og måske oveni købet tilmed advokere for lige netop denne virksomhed frem for andre udbydere. Hvorfor corporate branding? Meningerne er unægtelig mange i den til tider ophedede debat om værdien af corporate branding. Alt fra ekstremer som, at branding er det rene bluff og derfor et totalt spild af penge, fordi investerede millioner bliver til illusioner, til at branding ophøjes til en form for religion i virksomheden og nærmest forveksles med en hammer, der ser søm alle vegne. Uanset strømningerne i tiden lever corporate branding disciplinen i bedste velgående. Af den indlysende årsag, at grundprincippet i branding om at ville og rent faktisk gøre en positiv forskel næppe aldrig går af mode. Hvis virksomheden arbejder professionelt og dygtigt med branding ER det stadig en kilde til bl.a. øget sammenhængskraft indadtil i organisationen og øget konkurrencekraft udadtil i markedet. MEN omvendt er corporate branding heller ikke bare et universalmiddel, som alt og alle kan sprayes med. Et stærkt brand er en unik position, som trods alt kun tilkommer de få. Det er ikke bare et quick fix, men kræver ofte et langt, sejt træk at opbygge. Brand et er endvidere ikke bare et trylleformular, der med ét kan løse alverdens virksomheders forskellige problemer. Brand et bliver jo ikke stærkere end fx virksomhedens forretningsmodel; ledelsesmæssige kompetencer; kvaliteten af de produkter eller ydelser, som den afsætter; distribution; kundeservice mv. I markeder med generelt ensartede produkter eller ydelser handler kampen for mange virksomheder i høj grad om kommunikation og branding, men brand et er heller ikke bare identisk med virksomhedens markedsføring og reklame. Sandhedens øjeblik for ethvert brand er således ikke det, som virksomheden siger, men hvad den rent faktisk gør. Det er til syvende og sidst ikke nok for virksomheden at fortælle, hvor god den er, men den skal jo være mindst lige så god, som den fortæller. Semantik er en ting, og adfærd en helt anden. Det nytter fx ikke at være et hestehoved foran i sin kreative markedsføring og reklame, hvis virksomheden ikke er gearet til at få kroppen med altså hele organisationen, i tanke og handling. Derfor skal enhver virksomhed bl.a.

2 nøje overveje, hvorfor den skal brande sig; hvad den rent faktisk vil opnå; hvilke fordele og ulemper, som er forbundet hermed; og hvad det kræver af ledelsen og hele organisationen. Hvad er corporate branding? Udtrykket branding bruges til at beskrive den disciplin, som det er at arbejde professionelt med brands. Ordet brand rummer hele essensen af, hvad branding handler om. Nok er det efterhånden fortærsket at drage parallellen til amerikanske cowboys brandmærkning af deres kvæg med det formål at markere hvilket kvæg der tilhørte hvem, men pointen er mere indlysende end nogensinde: Branding handler fundamentalt set om at have et særkende og følgelig skille sig ud fra mængden, hvor de fleste er i konkurrence med mange andre om at sælge deres produkter, ydelser, budskaber mv. På afstand ligner konkurrerende brands til forveksling hinanden og selvom forskellene bliver stadig tydeligere, desto tættere man komme på de enkelte brands, så er de nøgternt set ofte så marginale, at de forskellige brands alligevel klumper sig sammen og bliver til profilgrød i markedets bevidsthed. Vellykket branding handler om at brænde for det unikke, som man gør, og brænde igennem med det i markedet. Langt de fleste markeder præges af profilgrød. Nogle mere end andre. Profilgrøden er særligt udtalt i bl.a. forsyningssektoren, hvor teleselskaber, energiselskaber m.fl. basalt set udbyder samme grundprodukt måtte det være bredbåndsforbindelser, strøm i stikkontakterne el.lign., og hvor udbyderne følgelig investerer mange ressourcer til først og fremmest at kommunikere deres prissætning. Der er spredte tilløb til at kommunikere andet og mere end priser, tilbud mv. og måske tilmed på mere kreative og højtråbende måder end andre, men til syvende og sidst er det reelt kun meget få, der virkelig lykkes med corporate branding. I andre markeder, hvor fx service og den menneskelige faktor i det hele taget potentielt kan være en stærk parameter, fx mht. detailhandel, finansiel virksomhed, luftfart, rådgivning og bygge- og anlægsvirksomhed, eller hvor udbyderne reelt har bedre muligheder for at differentiere deres produkter og ydelser, fx mht. IT, forbrugerelektronik, medico, fødevarer, beklædning, møbler og underholdning, er der flere eksempler på vellykket corporate branding. Eksempler herhjemme er bl.a. Novo Nordisk, A.P. Møller - Mærsk, Egmont og Lego. De udmærker sig ved at arbejde 360 grader med deres brands og bygger dem indefra-og-ud med afsæt i stærke, engagerede ledelser og ikke mindst tilsvarende stærke produkter. På den internationale scene skiller virksomheder som bl.a. Coca-Cola, Apple, Google, Microsoft, IBM og Samsung sig ud fra flokken. Som et lille kuriosum skal i øvrigt nævnes, at især IT- og teknologivirksomheder verden over dominerer diverse ranglister over brands og at selvsamme virksomheder er gode beviser på, at store markedsføringsbudgetter ikke er den eneste vej til stærke brand positioner.

3 Mange synes, at de nye branding teorier, som de præsenteres for, ligner noget, de har set før. Det er ikke overraskende. Branding har således udviklet sig til en slags hybriddisciplin, som i høj grad lader sig inspirere af allerede kendte teorier og koncepter indenfor bl.a. discipliner som kommunikation, markedsføring, salg, HR, personlig udvikling mv. Og netop derfor træder branding også frem i begreber som fx personlig branding, intern branding og employer branding. Der er gjort mange mere eller mindre helhjertede forsøg på at definere, hvad brands og branding er. Der findes dog ingen endegyldig sandhed på, hvad branding er, og dermed ingen standarddefinition. Den ultrakorte definition, uanset om brands er byer, virksomheder, arbejdspladser, lande, foreninger, produkter, personer el.lign., er, at et brand er: et særkende. Altså det, som adskiller fx en virksomhed fra andre. Branding er følgelig at definere, kommunikere, leve og levere sit særkende mhp. at skabe merværdi for sig selv og andre. Hvordan corporate branding? Der er grundlæggede 4 hovedfaser i en corporate branding proces. De første to faser er planlæggende, således hhv. at analysere og definere brand et. De efterfølgende to faser er implementerende, således at hhv. leve og levere brand et. I den planlæggende del analyseres først den pågældende virksomheds brand både udadtil og indadtil. I denne forbindelse undersøges bl.a., hvor virksomheden kommer fra, hvor den vil hen og hvor den så står lige nu. På denne baggrund kan der fx udarbejdes en slags tilstandsrapport, som danner ramme for beslutningsgrundlaget i den efterfølgende fase. Den næste fase i planlægningen er følgelig at definere brand et. I denne fase udarbejdes kort sagt strategi, idé, koncept og plan for virksomhedens brand. Den implementerende del er sandhedens øjeblik for ethvert corporate brand og også den allersværeste del. For at organisationen skal kunne leve virksomhedens brand skal der gennemføres en forandring, og ledelsen og organisationen skal kalibreres til at kunne leve op til det forpligtende løfte til markedet, som et brand er. Herefter skal virksomhedens brand rent faktisk leveres i markedet. Her skal virksomheden huske, at løftebrud straffes bredt ikke kun i den politiske verden. Så snart en virksomhed stikker næsen frem så forventes der også mere af den, hvorfor der ikke er så langt fra at bade sig i mediernes lys til at ende på øretævernes holdeplads sammesteds. I øvrigt uden at jeg skal forholde mig til, hvor reelle og rimelige fx imageproblemer kan være, er eksemplerne mange. Herhjemme har senest fx Pandora, Dong Energy og Vestas fået særlige imageudfordringer. Før dem har fx Parken Sport & Entertainment, SAS, DSB og Grundfos også haft deres problemer. Brand ets succes vil til syvende og sidst handle mere om, hvordan strategien reelt gennemføres end hvordan den er planlagt og formuleret. Sat på spidsen kommer 10

4 % af et brands succes af den planlagte strategi; 10 % af den position, som brand et har afsæt i; samt 80 % af, hvordan strategien rent faktisk gennemføres. Holdninger før handlinger Corporate branding handler meget om at tro, om værdier, og om at turde og gøre det anderledes. Krydret med sund fornuft. Og så handler det om stærke holdninger før handlinger. Erfaringsmæssigt kommer nogle corporate branding processer skævt i gang eller flopper oveni købet mere eller mindre, fordi virksomheder ikke indledningsvis i processen har afstemt ambitioner, behov, krav og forventninger mht. corporate branding. Det er i den forbindelse væsentligt at gøre sig klart, hvilke grundprincipper, der skal drive corporate branding arbejdet frem i den givne virksomhed. Især 5 grundprincipper kan tjene som inspiration. Det første grundprincip er, at corporate branding er en forretnings- og ledelsesfilosofi. Et stærkt corporate brand udspringer af og er forankret i en kompetent, engageret ledelse, der går forrest i arbejdet. Corporate branding kræver et stærkt lederskab i organisationen for at skabe et tilsvarende stærkt lederskab i markedet. Det andet grundprincip er, at et corporate brand vokser indefra. Brand et er et ansvar for hele organisationen ikke blot et marketing- og kommunikationsanliggende. Sandhedens øjeblik for ethvert brand er ikke, hvad virksomheden siger, syner eller i øvrigt udtrykker om sig selv, men hvad den rent faktisk gør. Brand et er et løfte til andre om, at virksomheden tilbyder noget ekstra. Hele organisationen skal hjælpe med at føre bevis herfor. Et corporate brand er ikke stærkere end det svageste led. Alle kontaktpunkter tæller og djævlen er ikke sjældent gemt i detaljen. Det tager typisk lang tid at bygge et corporate brand op, men der skal desværre ikke så meget til at nedbryde det. Brand et bliver aldrig bedre end selve produktet/ydelsen og den oplevelse, som bl.a. kunden har heraf. Og heller ikke bedre end bl.a. virksomhedens serviceapparat, leverancesystem, finansielle styring, medarbejdere osv. Lang tid efter fx hårdt pumpede imagekampagner, opfindsomme slogans, ekstraordinært lave priser m.v. huskes et produkts eventuelle dårlige kvalitet. Det tredje grundprincip er, at et corporate brand skal have et særkende. Noget unikt, relevant og attraktivt, som differentierer den. Et brand kommer sjældent foran, hvis det går i konkurrenternes fodspor eller lader sig opsluge af den store grå masse. Branding handler grundlæggende om at skille sig ud fra flokken, om at træde ud af profilgrøden, og om at finde og demonstrere den forskel, der rent faktisk gør en forskel. Virksomheden må jo lade være med at råbe sammen med andre, hvis den ønsker at lige netop dens stemme, dens brand, skal blive hørt. Det fjerde grundprincip er, at et corporate brand skal skabe reel eller oplevet merværdi for aftageren. Et corporate brand er til syvende og sidst ikke noget på grund af sig selv, men i egenskab af at være noget for andre.

5 Det femte grundprincip er, at corporate branding er forretning, ikke filantropi. Det er ikke blot en udgift på marketing- og kommunikationsbudgettet, hvis effekt kan isoleres til det år, hvori udgiften er afholdt. Det er en investering, der skal måles, og ultimativt skal give det ønskede afkast. Således Return On Investment. Virksomheden kan reelt ikke købe sig til et stærkt corporate brand det er noget, som den gør sig fortjent til. Som afrunding skal således understreges, at corporate branding er meget mere og andet end bare virksomhedens markedsføring og kommunikation af sig selv. Det er i bedste fald en forretnings- og ledelsesfilosofi, der grundlæggende handler om at gøre en forskel i konkurrencen, og som gennemsyrer virksomheden fra tanke til handling.

Noget om strategiplanlægning

Noget om strategiplanlægning Noget om strategiplanlægning I mange mange år har jeg regelmæssigt beskæftiget mig med strategiplanlægning. Sammen med klienter, da jeg var partner og direktør i PA Consulting Group, naturligvis også for

Læs mere

SERVICE ER MARKETING. Stærke brands skabes ikke af det, en virksomhed siger, men af det, den gør. Søren Bechmann. Gyldendal Business

SERVICE ER MARKETING. Stærke brands skabes ikke af det, en virksomhed siger, men af det, den gør. Søren Bechmann. Gyldendal Business SERVICE ER MARKETING Stærke brands skabes ikke af det, en virksomhed siger, men af det, den gør Søren Bechmann Gyldendal Business 3 Service er marketing reklamens verden og virkelighedens Gennem flere

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

mentale forretningsgrundlag.

mentale forretningsgrundlag. Det mentale forretningsgrundlag Al ledelse handler om adfærd. Det er virksomhedens evne til skabe relationer ud fra markedets, kundernes og medarbejdernes behov og forventninger, der afgør styrken af et

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

Oplevelser i den ejerledede virksomhed

Oplevelser i den ejerledede virksomhed Oplevelser i den ejerledede virksomhed Det er i virksomhedens kultur, at brands lever og udvikles. Forståelsen af en kulturs parathed er altafgørende for implementering af en succesfuld brandingproces.

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Du er, hvad du kommunikerer

Du er, hvad du kommunikerer Du er, hvad du kommunikerer Tager man konsekvensen af, at der er stor sammenhæng mellem virksomhedens evne til at skabe relationer og dens bundlinje, så kommer man heller ikke uden om at arbejde strategisk

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Henvisninger i Nykredit Forsikring

Henvisninger i Nykredit Forsikring Henvisninger i Nykredit Forsikring Kundetilfredshed og kundeloyalitet Afsluttende projekt HD 1. del, 4. semester Forår 2010 Vejleder: Jørgen Lægaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Problemformulering...

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Virksomheders erfaringer med Investors in People

Virksomheders erfaringer med Investors in People Virksomheders erfaringer med Investors in People - evalueringsrapport fra pilotprojektet 'Investors in People Et værktøj til strategisk kompetenceudvikling' Maj Fagerberg Kubix Birgit Hjermov September

Læs mere

Gør tankeboblerne målbare

Gør tankeboblerne målbare Gør tankeboblerne målbare Tal er taknemmelige, og bliver de ikke brugt kritisk, kan de dræne virksomheder for energi og værdi. Kapitel 5 samler op på de begrænsninger, der ligger i de kvantitative måle-

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter.

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter. Forord Bachelorrapporten er udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2008. Forløbet har strukket sig over et semester, og har været den første store aflevering i uddannelsen til at blive

Læs mere

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet Netværks Akademiet WORKBOOK DNA networking udnyt dit netværkspotentiale - FÅ HEMMELIGHEDEN VED AT KOBLE ENKLE EFFEKTFULDE COACHING-TEKNIKKER MED DINE NETVÆRKSKOMPETENCER Netværks Akademiet NAVN... VIRKSOMHED...

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse CSR - Partnerskaber En vej til større værdiskabelse Indhold Indledning 4 Hvad er socialøkonomiske virksomheder og CSR 5 Socialøkonomiske virksomheder 5 CSR 6 CSR- partnerskab 6 CSR partnerskaber med socialøkonomisk

Læs mere