Vision for Andelslandsbyen Nyvang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision for Andelslandsbyen Nyvang"

Transkript

1 Vision for Andelslandsbyen Nyvang Godkendt på bestyrelsesmøde den 28. november 2012 Opfølgning 2013 Godkendt på visionsmøde 28. oktober 2013 Beslutninger og bilag indarbejdet heri og på det opdaterede kort 1

2 Indhold Indledning... 3 Mission... 4 Vision... 4 Andelslandsbyen skal være en attraktion på nationalt og internationalt niveau... 4 Mål... 4 Baggrund... 4 Strategi... 5 Andelslandsbyen skal være et af de bedst besøgte oplevelsescentre i Danmark... 7 Mål... 7 Baggrund... 7 Strategi... 7 Andelslandsbyen skal fortsat udvikle og forbedre sin formidling af Andelstidens historie og dens betydning for nutiden og fremtiden... 7 Mål... 7 Baggrund... 7 Strategi... 8 Andelslandsbyen skal fremstå som et komplet frilandsmuseum, der viser alle aspekter af landsbylivet i andelstiden Mål Baggrund Strategi Andelslandsbyen skal tilbyde gode oplevelser, mulighed for at lære nyt og hyggelige fællesskaber i laugene til de frivillige Mål Baggrund Strategi Andelslandsbyen skal være videncenter for andelsbevægelsens historie Mål Baggrund Strategi Andelslandsbyen skal være uddannelsessted for gamle håndværk

3 Mål Baggrund Strategi Andelslandsbyen skal have en sund økonomi med mulighed for opsparing til medfinansiering til EU og andre projekter Mål Baggrund Strategi Andelslandsbyen skal være aktiv deltager i Holbæk Kommunes bosætnings, turisme, senior og integrationspolitik Mål Baggrund Strategi Andelslandsbyen understøtter sine aktiviteter med en veludbygget og fokuseret markedsføring Mål Baggrund Strategi: Andelslandsbyen er en attraktiv arbejdsplads, hvor udvikling, ansvar og selvstændighed er i centrum Mål Baggrund Strategi Indledning Andelslandsbyen Nyvang kunne med stolthed fejre sit 20 års jubilæum i Det er en veletableret institution med en kæmpe flok af entusiastiske frivillige, en engageret medarbejderstab, en veludbygget landsby og en stabil økonomi. Andelslandsbyen Nyvang adskiller sig fra andre danske attraktioner ved at tilbyde en meget omfattende levendegørelse af bygningerne til publikum. Sammen med en målrettet markedsføring og en stærk fokusering på den gode publikumsoplevelse har det båret Andelslandsbyen frem mod et enestående godt besøgstal på i Men man skal aldrig hvile på sine laurbær! Stagnation fører til tilbagegang, og bestyrelse, personale og frivillige brænder alle for at gøre et besøg i Andelslandsbyen til en endnu bedre oplevelse. Derfor har bestyrelsen den 19. november 2012 vedtaget denne visionsplan, som både viser den overordnede vision, og hvordan den bør udmønte sig inden for de kommende tre år. 3

4 Mission Andelslandsbyens formål er gennem levendegørelse og inddragelse af publikum at fortælle om Andelstiden i Danmark og den betydning den har og kan få for nutidens og fremtidens samfund. Vision Andelslandsbyen skal være en attraktion på nationalt og internationalt niveau Mål I 2016: har Andelslandsbyen udvidet sin åbningstid mod helårsåbent. har Andelslandsbyen udarbejdet en tidsplan for mærkning som 4 stjernet attraktion, og har påbegyndt arbejdet efter tidsplanen. er Andelslandsbyen godkendt til at være repræsenteret på de brune motorvejstavler. Har Andelslandsbyen en kongelig protektor. Baggrund Andelslandsbyen har i 2013 åbent eller har aktiviteter: 20. januar, februar, februar, marts, 13. april 20. oktober, november, november, 30. november 1. december, i alt ca. 28 uger. Åbningstiden ud over sommerhalvåret er langsomt blevet udvidet de sidste år, hvilket har bidraget til det øgede besøgstal. I 2009 blev Andelslandsbyen godkendt som 3 stjernet attraktion (attraktion af meget høj værdi på regionalt niveau). Forud var gået et omfattende arbejde, blandt andet med skiltning på flere sprog. Det betød samtidig at oplevelsen for de besøgende generelt blev forbedret. I ordningen kan også tildeles 4 stjerner til en helstøbt attraktion, som på nationalt niveau er af meget høj værdi. 5 stjerner tildeles en helstøbt attraktion på internationalt niveau. Der er i alt 13 attraktioner med 5 stjerner i Danmark. I 2011 udvidede Vejdirektoratet ordningen med opsætning af brune tavler, der henviser til nationale seværdigheder. I alt er der opsat 53 tavler. Attraktionerne er udvalgt af Vejdirektoratet i samarbejde med Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og VisitDenmark. Forsøget skal evalueres i Kongehusets medlemmer har valgt at være protektorer for flere forskellige kulturinstitutioner. Det sender et vigtigt signal om betydningen af det emne som institutionerne behandler og om institutionernes generelle betydning for samfundet. Samtidig udbreder den kongelige protektion kendskabet til institutionen og inspirerer dermed til at andre mennesker også ønsker at støtte på forskellig vis. Det er bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen fortsat bør udvide sin åbningstid mod helårsåbent. Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen vil få styrket sin markedsføring markant ved at blive 4 og senere 5 stjernet attraktion, samt ved at få motorvejstavle opsat. Der bør derfor afsættes de fornødne ressourcer til de to opgaver. Det er samtidig bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyens emne og generelle betydning for samfundet er så stor at en kongelig person efter ansøgning kan ønske at blive protektor for institutionen. 4

5 Strategi 2013: Ledelsen udarbejder en oversigt over, hvilke krav der skal opfyldes for at opnå 4 stjerner. Stjerne ordningen nedlagt og ikke erstattet af tilsvarende ordning, som oprindelig oplyst. VisitDenmark har en liste over de 50 største attraktioner, alle med besøgstal over Ledelsen ansøger Vejdirektoratet om opsætning af motorvejstavle. Via Holbæk Kommune er der kontakt til Naturstyrelsen vedr. tilladelse til at bruge brunt johanneskors. Dette er første skridt frem mod brun motorvejstavle. Ledelsen udarbejder en plan for formidling i forbindelse med helårsåbent i weekenden. I planen vurderes behovet for forøgede frivillig og personaleressourcer i vinter weekenderne, indførelse af særlige vinterattraktioner samt formidling ved QR koder og evt. digitale guider. Opfølgning 2013: På personalemøde den 22.marts blev det besluttet at satse på tema åbninger i vinterhalvåret frem for generelt åbent alle weekender, bla. fordi der skal være tid til klargøring af husene. Planlagte vinteraktiviteter: Lørdag 9. søndag 10. november 2013: Workshop med nålefilt: Søndag: 10.november 2013: Søndag 12. januar 2014: Søndag 2. februar 2014: Søndag 16. februar 2014 kl 13 16: Bankospil Slædehundekørsel Bankospil Store Kagedag. I Hovedhuset? Entré: 50 kr. Lørdag 29. marts 2014 kl : Undertøj og kropskultur. I Forsamlingshuset. Catwalk med historisk undertøj Foredrag om kropskultur ved fx Lone Kühlmann (Skønhed til salg) el. anden. Snitter og øl/vand i pause. Butik med vintageundertøj inviteres til at sælge fra Brugsens lejlighed, åbent i Brugsen evt. med eget salg af produkter, som kan indgå i kommende frisørsalon (parfume 4711, hårklemmer mm). 5

6 Rammerne giver mulighed for deltagere. Udbydes i første omgang til personer med speciel kulturel interesse for emnet (fx Kvinfo). Når de har fyldt op, sælges øvrige billetter frit. På mødet uddeles materiale om besættelsestidsarrangementet, som har appel til samme publikum, og som er særdeles attraktivt for os, fordi de er et nyt segment hos os og er købestærke. Pris: Beregnes, men ca. 250 kr. Fredag den 31. okt kl : Allehelgens /halloween arrangement. Mød din heks aftenløb. Indledes med spisning. Udgangspunkt i figurer fra nordisk mytologi. Pris: Beregnes ud fra en entré på 50 kr. + mad Ledelsen indstiller til bestyrelsen, hvem der skal ansøges om at blive protektor og sender en ansøgning. Opfølgning 2013: Ansøgning afsendt til H.K.H. Prinsesse Marie den Desværre kom der afslag den : Helårsåbent i weekenderne gennemføres. Se ovenfor under 2013 Ledelsen udarbejder på baggrund af oversigten en tidsplan for opfyldelse af kravene til at blive 4 stjernet attraktion. Se ovenfor under 2013 Nov. 2014: Bestyrelsen godkender og iværksætter tidsplan for ansøgning om 4 stjerner. Opfølgning 2013: Udgår, se under strategi

7 Andelslandsbyen skal være et af de bedst besøgte oplevelsescentre i Danmark Mål I 2016 har Andelslandsbyen fortsat øget sit besøgstal med et gennemsnit pers om året. Det samlede besøgstal i 2016 er på ca besøgende. Baggrund besøgte Andelslandsbyen i Det er et ganske imponerende besøgstal. Til sammenligning besøgte ca Hjerl Hede og ca Sagnlandet Lejre samme år. I perioden er besøgstallet steget med pers., svarende til et gennemsnit på om året. Mange faktorer bestemmer det årlige besøgstal herunder vejret på de store besøgsdage, og gennemsnitstallet dækker da også over store variationer. Men den samlede stigning i besøgstallet afspejler tydeligt Andelslandsbyens evne som turistattraktion. Det er bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen fortsat skal holde fokus på at udvide besøgstallet, dels fordi Andelslandsbyens mission udbredes til flest mulig gæster, dels fordi Andelslandsbyens økonomi styrkes. Da målet kun dækker en 4 årig periode, vil det være svært at rette op efter et evt. dårligt år. Derfor sættes målet ikke højere end det hidtil opnåede mål. Strategi : På baggrund af foregående års besøgstal vurderer Ledelsen årligt om målet kan nås og hvilke tiltag der evt. skal iværksættes. Bestyrelsen godkender og iværksætter evt. tiltag. Foreløbig foran sidste års besøgstal. Andelslandsbyen skal fortsat udvikle og forbedre sin formidling af Andelstidens historie og dens betydning for nutiden og fremtiden Mål I 2016: har Andelslandsbyen implementeret en plan for udvikling af formidlingen i Andelslandsbyen, baseret på oplægget 8 veje til en endnu bedre ansigt til ansigt formidling har Andelslandsbyen udviklet og afholdt to store events. har Andelslandsbyen deltaget i fejringen af 150 året for andelsbevægelsens start i Danmark. Har Andelslandsbyen vurderet og evt. gennemført ændringer i den tidsperiode, som formidlingen dækker. Baggrund Levendegørelse og personlig formidling er Andelslandsbyens vigtigste brand. Det er derfor bestyrelsens opfattelse at der bør afsættes de nødvendige ressourcer til fortsat udvikling af disse to ting. I april

8 udarbejdede Tom og Helle oplægget: 8 veje til en endnu bedre ansigt til ansigt formidling. Med udgangspunkt i dette oplæg fastlægges snarest muligt et sæt retningslinjer for arbejdet. I 2010 afholdt Andelslandsbyen første gang besættelsestids weekend, hvor hele Andelslandsbyen blev omdannet til et totalteater. Med baggrund i de gode erfaringer herfra har Andelslandsbyen indgået et samarbejde med andre kulturinstitutioner i Holbæk Kommune om at omdanne Holbæk til Korsbæk en weekend i Det er bestyrelsens opfattelse at store events og totaloplevelser er en effektiv måde at nå et moderne publikum på. I 1866 blev Andelsbevægelsen startet i Danmark med åbningen af en brugsforening i Thisted. Coop Danmark har besluttet at fejre 150 året med en mangfoldighed af aktiviteter, som alle interesserede inviteres til at deltage i. Det er bestyrelsens opfattelse af Andelslandsbyen bør markere sin centrale betydning for formidling af Andelsbevægelsens historie og betydning ved at lægge betydelige ressourcer i fejring af 150 året. Andelslandsbyen dækker i øjeblikket tidsperioden Perioden er tidligere blevet vurderet til at være dækkende for andelstiden, men endnu i 1950 erne var stort set alle landmænd tilknyttet en eller flere andelsselskaber, andelsmejerier og slagterier var helt dominerende og brugsbevægelsen havde 50 % af detailomsætningen på landet. På den baggrund er det bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen bør udvide sin tidsperiode til Det kan kun gøres ved en vedtægtsændring, og den er sat i gang i Det er samtidig bestyrelsens opfattelse, at tidsperioden bør revurderes med henblik på evt. nye udvidelser om 5 10 år. Bestyrelsen er i sin beslutning bl.a. inspireret af Den Gamle By i Aarhus, som nu også viser bygninger fra 1970 erne og senest er gået helt op til nutiden med en udstilling om hjemløse. Strategi 2013: Med udgangspunkt i 8 veje til endnu bedre ansigt til ansigt formidling godkender og iværksætter bestyrelsen en plan for udvikling af levendegørelse og personlig formidling i Andelslandsbyen. Formidlingen i Nyvang De fortællende interiører De fortællende interiører skal styrkes. Udstillinger og montrer skal gentænkes, og efterhånden erstattes af fortællende interiører. Interiørerne skal indrettes, så de understøtter de frivillige i deres værtsrolle. Eksempelvis som når den henkogte høne fra 1928 og 2002 åbner for en snak om henkogning og sparsommelighed i en økonomisk krisetid. På den måde kan de gode genstande understøtte formidlingen af den historiske samtid. Interiørerne skal indrettes, så de kan stå for sig selv, når der ikke er en frivillig til stede. Der skal fortsat ikke være genstandstekster i interiørerne. Men der kan ligge tidstypisk tekstmateriale som aviser, håndskrevne dagbøger, noter, breve, reklamer, postkort, blade og andet der kan understrege den relevante fortælling for stedet. En slags genstandstekster der virker som en håndskrevet note i tiden, men som understreger en historie. Andelslandsbyens huse skal tilsammen dække vores tidsperiode, men de enkelte huse skal have en begrænset tidsperiode, fx perioden , samt et tema, fx kirke. Interiøret skal matche temaet i netop denne periode, modsat nu hvor interiøret hovedsageligt er 8

9 tematisk. Fx skal der i brugsens stuer være interiør der passer til en sådan bolig i denne periode, og ikke forskelligt der er relateret til brugsen at gøre gennem tiden. Der skal være forskel på udstilling og områder bag scenen hvor der ikke er adgang for publikum. Fx område med kaffemaskiner, telefoner og lign. skal lukkes af for publikum. Genstande og aktiviteter Andelslandsbyen har en stor fordel i forhold til andre frilandsmuseer, idet vi ikke er underlagt Museumslovens restriktioner på brug af vores genstande. De skal derfor i sving og ikke skal gemmes væk i montrer. Publikum skal kunne røre og benytte vores genstande. Særligt værdifulde genstande gemmes væk eller vises frem i forbindelse med aktiviteter. Publikum skal have tilbud om selv at deltage i de daglige aktiviteter ikke kun se på. Fx at hente vand, hjælpe med opvasken, vaske på vaskebræt, prøve tøjet, slå græs med en gammel græsslåmaskine osv. Aktiviteterne kan styres af de frivillige. Formidlingen kan ske via roller, som kan spilles af ansatte eller frivillige, fx Fru Brugsuddeler Egon Larsen f. 1903, Husholdningskonsulent Frk. Petersen f. 1881, Husmand Jens Hansen f osv. Én samlet fortælling Andelslandsbyens formål er at formidle andelsperiodens historie. Alle Andelslandsbyens bygninger, interiører og aktiviteter skal underbygge den fortælling: Nyvang skal være et sted der formår at samarbejde på tværs af de forskellige bygninger: så husmoderlauget kan benytte sig af alle køkkener, husflid kan udføres i mange stuer, havelaug må plante blomster i alle haver og lign. Interiørerne skal være fokuserede, hver genstand skal understøtte fortællingen, så kvaliteten i fortællingen og ikke antallet af indsamlede genstande er i centrum. Fortællinger om Nyvang som geografisk sted eller frivilligt aktivitetscenter, Nyvang bag scenen, skal kun kunne tilgås af dem der søger den. Alle arrangementer skal have en historisk fortælling der understreger Andelslandsbyens formål. Hobbyarrangementer og leje af grund på Nyvang bør ikke automatisk betegnes som Nyvangs arrangementer. Skriftlig kommunikation til gæsterne i Nyvang Intro brochure til AN: I 2014: Format som hidtidig arrangementskalender. Med introduktion til Andelslandsbyen, oversigtskort og kalender over vigtigste særarrangementer. Følgende år: Format ændres til foldet A6. Samme indhold. Udleveres som nuværende arrangementskalender. 9

10 Avis, designet som Holbæk Amts Venstreblad 1940 erne: Indeholder beskrivelser af bygninger, aktiviteter, andelsperioden mm, leveret som nyhedsstof og annoncer. Erstatter guide, brochurer, flyers, opslag mm. Revideres årligt, men skrives ikke fra ny hvert år. Trykkes hos Nordvestnyt, finansieres helt eller delvist med sponsorater og annoncer. Iværksættes snarest muligt. Lægges frem til publikum Uddeles til gæster til arrangementer mm Vejvisningsskilte og oversigtskort Som hidtil Flyers om større arrangementer I takt med at ansigt til ansigt markedsføringen intensiveres vil det til tider være hensigtsmæssigt at trykke små oplag af flyers om arrangementer, der er rettet mod et særligt segment (julefoldere ved optræden i Nisseland, besættelsesfoldere ved optræden på Bunker by night osv.). Nyvangs Tidende Aftales med lauget Øvrige brochurer udgår Digital information Endelig afgørelse udskydes til efter implementering af øvrige tiltag. GPS styret til mobiltelefon el.lign. Ikke synlige QR koder el. lign. Kan indeholde fx skattejagt, personer fra tiden mm. Mad på Nyvang Hver dag skal der være gang i et køkken der laver og fortæller om en traditionel dansk ret. Til store dage skal der være gang i alle (4 5) køkkener. Hvis man veksler mellem køkkenerne på Nyvang, vil det give en mere varieret oplevelse for det publikum der kommer jævnligt. De forskellige køkkener giver også mulighed for at variere maden og fortællingen herom; en dag laver husmandskonen fløjlsgrød og snakker om formad og økonomi, den næste fortæller fruen i brugsen om fokus på vitaminer i mellemkrigstiden eller ernæringsrestriktioner Mikkel Hindhede og hans økonomiske kostomlægning. Husmoderlauget skal have mulighed for uproblematisk at veksle mellem de forskellige køkkener så alle køkkener skal være funktionsdygtige og husmoderlauget skal understøttes og serviceres, hvor der mangler frivillige skal ansatte formidlere assistere. I forbindelse med brug af køkkenerne orienteres relevante laugsformænd om aktiviteterne Efterårsferie i den gode smags tjeneste 10

11 Stort efterårsmarked med lækre lokale råvarer den første weekend i efterårsferien. Den efterfølgende uge er der særlig fokus på maden overalt og der laves mad i alle køkkener. Brug af lokale fødevareprodukter I samarbejde med Gro grønne regionale oplevelser kan vi netop nu få hjælp til at få kontakt til de attraktive madproducenter der findes i lokalområdet, og som kan styrke både dem og os til at få bedre salg. Uddannelse af relevant personale og frivillige lige nu gratis gennem Gro Salg af mad med historisk og lokalt tvist i bager, slagter og madam blå og siden hen på kroen. Facebook/hjemmeside der indsamler lokale og gamle opskrifter Evt. madlejrskole Madkulturens projekt der hjælper lejrskoler til et fokus på mad og maddannelse Videre potentiale: Samarbejde med Madkulturen/uddannelsesinstitutioner/museer mulighed for foredrag og aftenskoler Husmandsstedet Principiel tilslutning til nedenstående forslag. Behandles konkret på budgetmøder, da forslagene kræver flere ressourcer tilført. Dyrene En gang om ugen særligt fokus på en enkelt dyregruppe, f.eks. får/lam, høns/fjerkræ, geder. Frivillige kan evt. hjælpe med slagtning af kyllinger, vi fortæller hvad man bruger fjerene til, gåsens brystben som legetøj m.m. og slagtning af lam i efteråret, klipning, spinding, vævning m.m. Dagligt kan børn og voksne være med til at give halm og stråfoder, samle æg o. lign. Der står en hønsefamilie ved Brugsen og en ved skolestuen. Det er nemt at få vand begge steder og foder kunne stå i stalden under skolestuen. Kirkefolden deles op, så der går en lille flok får i den ene halvdel og den anden halvdel til heste, når der er heste udefra. Hestene (gerne Anna og en mindre hest end Dolly evt.) går enspand for gammel vogn, enten arbejdsvogn med junger, kornsække osv. Eller være med i marken. En dag ugentligt lægges saddel på og børn kan få en træktur. Hestene trækkes til smedjen, når de beskæres eller skoes. De 2 heste går for turvognen, når der er bestilte ture. Mange oplevelsessteder, fx Sommerland Sjælland, er der klappedyr, fx kaningårde og minibondegårde. Det er en helt anden type af dyreformidling, som ikke understøtter Andelslandsbyens fortælling. Hvis noget sådant skal indføres, skal det ligge skarpt adskilt fra frilandsmuseums-delen. Men i første omgang bør der tages kontakt til en 11

12 professionel dyreformidler, som kan bidrage med forslag til dyreformidling inden for Andelsbevægelsens fortælling. Hvis der for alvor skal være fokus på dyrene, vil det kræve ressourcer til en dyreformidler til at varetage det administrative arbejde med dyrene og til at formidle i sæsonen. Andelslandsbyens nuværende dyrebestand er kun på Nyvang i sæsonen. Vi låner eller lejer dyr, eller køber dyr, der skal slagtes. Forbruget af ressourcer ved at have dyr hele året bør vurderes i forhold til formidlingsmæssige fordele, både med hensyn til personaleressourcer og staldfaciliteter.. Markerne og hestevognen Det udendørs arbejde med at dyrke marken og maskinerne er en vigtig fortælling på et museum der handler om landbrug. I øjeblikket formidles den kun enkelte dage om året. Dette arbejde kan varetages af en husmand. Han skal kunne formidle og kende til jordbrug og maskiner samt kunne køre med heste. Udendørs skulle vi finde flere frivillige mænd, der kløver brænde og ordner håndredskaber, mens publikum ser på og evt. deltager Markerne drives med hjælp fra Veterantraktorlauget, som står for markplan i samarbejde med f.eks. Torben Bjerregaard. Noget af arbejdet kan udføres med heste, hesten gerne skulle i fokus en gang ugentlig gennem hele sæsonen. Der kunne fortælles om hvilket foder man selv dyrkede på markerne og vise hvordan de 4 kornsorter ser ud. Havelauget forsøges forstærket, så der er formidling i haverne rundt om i landsbyen en gang ugentligt. Hjemmet Husmoderlauget forsøges styrket ved at vi lægger ressourcer i at få flere ind i lauget. Husmoderlauget kan inddrage alle Andelslandsbyens huse og køkkener. Mere publikumsinddragelse i køkkenaktiviteterne og flere aktiviteter end servering af kaffe med Richs. Mere afvekslende mad i de køkkener hvor der er indlagt vand. Handel og salg Salg koncentreres til at ske fra butikkerne så det ikke fylder andre steder, som fx husmandsstedets stuebord. Der skal tilnærmelsesvis være historiske varer i butikkerne. Der skal være trådløse dankortterminaler hvor det er muligt. Trådløse dankortterminaler kan stilles under disken og kun tages frem, når der handles. 12

13 Gaden: Bagerbutikken udvides til flere siddende gæster, produktion af flødeskumskager og produktion af brød og kager til Madam Blå Slagterbutikkens åbningstid udvides i det omfang, der kan skaffes frivilige, så der er åbent i Andelslandsbyens åbningstid som i de andre butikker. Produktion af kødvarer til Madam Blå. Den røde pavillon: Mellemgangen skal indrettes i højere grad som en minigade med skilte og indgange til butikker Butikkerne skal skærpes så det er en klar fortælling i hver, i stedet for eksempelvis kombinationen af post og skomager der kan virke forvirrende på publikum. Alle butikker laver interiør og ikke planche/montreformidling Post: Posten fylder 2/3 af pavillonen, det kan rykkes sammen til de tre nederste rum. Hvilket også vil give en bedre fornemmelse af at komme ind i et brevsamlingssted. I det bagerste og midterste rum (nu plancheudstilling) kan selve kontoret (nu er spredt i første rum og skomagerbutikken), stilles op. Forslag til aktiviteter: skriv et brevkort med blæk og sende det, salg af postkort Frisørsalon: I de første rum laver vi frisørsalonen. Dobbelt bord med to spejle, stole, maskiner og diverse rekvisitter samt et ventearrangement. Alt i alt til størrelsen af det rum. Andelslandsbyen har fået tilbudt en frisørsalon. Forslag til aktiviteter: Få sat hår, gammeldags barbering (hvis vi finder frivillige, der kan). Salg af hårklemmer, parfume 4711 og andet. Skrædderværksted: Tekstilstuen skal være mere attraktiv at komme i for lauget, der pt. kommer meget sjældent. Det skal indrettes mere tydeligt som et skrædderværksted med mands og kvindedragter fra forskellige årtier på tøjstativer. Forslag til aktiviteter: Prøv det gamle tøj og tag et billede. Evt. salg af vintagetøj. Legetøjsbutik: I det nuværende skomagerværksted. Indrettes som legetøjsbutik. Interiør skal skaffes. Forslag til aktiviteter: Mulighed for at prøve gammelt legetøj. Salg af gammeldags legetøj, fx klodser, spil og andet. Ev. kan bøger også sælges herfra. Andelsgartneriudsalg: Forslag fra magasinlauget om opførelse af et Andelsgartneri udsalg på pladsen over for radio, bager og slagterbutik. 13

14 Skal ikke placeres over for slagter/bager, da det vil ødelægge gårdmiljø. Placeres nær udgang. Vognsamlingen De mange gode arbejdsvogne stilles rundt omkring på området i sommerhalvåret. De vogne der kan køre skal bruges til hestevognskørsel for publikum. Ideelt holder hestevognen ikke stille men kører rundt så der er af og påstigning her og der. De vogne der er i så slem forfatning at de er ved at forfalde og ikke kan bruges til noget (især de vogne der står ved indgangen til hallen) skal fjernes, så vi ikke har døde vogn lig stående omkring på museet. De vogne der kan bruges skal med tiden restaureres og bruges De vogne der ikke er vores (og vi ikke må/kan bruge) skal returneres til ejeren. De fylder og er ikke til glæde og gavn for et levende frilandsmuseum. Nutidige maskiner og diverse arbejdsrod koncentreres i vognhallen, så den røde lade holdes mere historisk korrekt. På generalforsamling stilles forslag om udvidelse af tidsperioden til Godkendt på ordinær generalforsamling den 6. april og ekstraordinær generalforsamling 20. september

15 2014: Ledelsen gennemfører eventen Korsbæk i Holbæk Andelslandsbyen besættes er blevet flyttet til AN, det har vist sig umuligt at omdanne Algade til en troværdig kulisse anno 1942, handelsstandens medlemmer tæller blot 30 40% af de handlende. Efter anmodning fra Holbæk Kommune blev eventen flyttet til pinsen i 2014, der var et udtalt ønske fra kommunen side om at der skulle foregå noget stort i pinsen hvert år, så ok. AN afholder fra 2015 igen besættelsesweekenden omkring 4/5 maj. Besættelsestidsarrangementet 2014 bliver stort: Fredag i pinsen afholdes det på Havnen. Lørdag og søndag afholdes det i Nyvang med aftenunderholdning. Niveauet bliver generelt højnet. Der bliver gratis adgang. 2014: Ledelsen udarbejder en plan for deltagelse i Adelsbevægelsens jubilæum i Helle Schummel har holdt med Museum Vestsjælland den 3. oktober 2013 vedr. samarbejde om afholdelse af jubilæet. Museum Vestsjælland har efterfølgende meddelt, at de ikke ønsker at indgå i et samarbejde. Andelslandsbyen fortsætter arbejdet i eget regi, evt. i samarbejde med Danmarks Landbrugsmuseum. Andelslandsbyen skal fremstå som et komplet frilandsmuseum, der viser alle aspekter af landsbylivet i andelstiden Mål I 2016 er Andelslandsbyen udbygget med 1 2 nye bygninger. Baggrund Frilandsmuseet i Andelslandsbyen består af fuld skala kopier af bygninger, hovedsageligt fra området omkring Holbæk. I 2012 er en vognmandsforretning under opførelse og i 2013 færdiggøres en keglebane. I 2013 overtager Andelslandsbyen et stykke jord i umiddelbar forlængelse af frilandsmuseet. Her skal bygges en firlænget gård. Andelslandsbyens bygninger er næsten alle opført ved sponsorstøtte eller fondsmidler. Det vil også være tilfældet fremover. Det betyder at prioriteringer og tidsplaner vil være afhængige af mulighederne for konkret at skaffe midler. Det er bestyrelsens opfattelse at det er vigtigt at prioritere kontinuerlig udbygning af Andelslandsbyen, fordi bygningerne vil danne rammerne for nye laug og nye aktiviteter. Det er også bestyrelsens opfattelse at udbygningsplanerne skal være fleksible og tilpasse sig de muligheder, der viser sig for ekstern støtte. Derfor har bestyrelsen startet udarbejdelsen af en udbygningsplan i efteråret

16 Strategi 2013: Ledelsen præsenterer den vedtagne udbygningsplan for Regions Sjællands EU kontor, mulige sponsorer mm. På basis af tilbagemeldingerne udarbejdes en prioriterings og tidsplan for udbygning af Andelslandsbyen. Arkitektfirmaet Kullegaard har udarbejdet projektskitse og budgetoverslag for kro, placeret over for kirken og for restaurant i Hovedbygningen. Der søges fondsmidler til anlæg af kro ved kirken. Der udskrives konkurrence om navn til kroen blandt frivillige og ansatte. Dommerkomiteen består af Helle Helmich, Poul Wissing og Helle Schummel. Der er kontakt til Udvikling Nordvestsjælland vedr. Keglebanen, som forventes færdig i 2014/15. De formelle aftaler med Udvikling Nordvestsjælland er nu på plads. Der er sendt ansøgning om landzone og byggetilladelse til Holbæk Kommune slut september Vi forventer at starte byggeriet, når frosten går af jorden forår Hangar til zonefly er i forberedende fase. Kontrakt med samarbejdspartnere er nær underskrift. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse afsendes i slutningen af I oktober/november 2013 sendes ansøgning til Veluxfonden vedr. opførelse af vagtmesterstue til Frederik Madsens Garage. Damptromleklubben planlægger at bygge tromlehal i Andelslandsbyen. Godkendt af bestyrelsen 13. august Der skal indgås aftale med Holbæk Kommune, som ejer grunden. Derefter skal der søges sponsor og fondsstøtte til den del, som Damptromleklubben ikke selv kan finansiere. Andelslandsbyen bistår i processen. Næste skridt er en samarbejdsaftale mellem Andelslandsbyen og Damptromleklubben om bygningen. Aftalen forventes indgået i starten af Helge Fredslund har via netværkskontakter fået kontakt med Realdania vedr. gårdbrug : Ledelsen vurderer årligt om planen skal justeres og indstiller til bestyrelsen. Der blev afholdt visions opfølgningsmøde i bestyrelsen den 28. oktober

17 Andelslandsbyen skal tilbyde gode oplevelser, mulighed for at lære nyt og hyggelige fællesskaber i laugene til de frivillige Mål I 2016 har Andelslandsbyen fortsat et omfattende korps af frivillige tilknyttet. Frivillige kan både vælge at være tilknyttet laug og deltage på dag til dag basis, eller de kan vælge at deltage på ugebasis i ferierne. Baggrund Andelslandsbyen har i 2012 registreret 508 aktive frivillige. Det findes ikke magen til andetsteds i Danmark og de frivillige er rygraden i Andelslandsbyens formidling. Det er derfor vigtigt at de frivillige vælger at være tilknyttet Andelslandsbyen gennem længere tid, og at Andelslandsbyen fortsat får nye frivillige, når de gamle stopper Det er bestyrelsens opfattelse at de frivillige fortsat skal være omdrejningspunktet i Andelslandsbyens formidling. Det er derfor vigtigt at de frivillige høres og introduceres grundigt til de nye formidlingstiltag. Det er også bestyrelsens opfattelse at aldersgrupperne bør differentieres, så også børn og voksne i den arbejdsdygtige alder får tilbud om at være en del af Andelslandsbyens fællesskab. Strategi : Ledelsen fortsætter og udvikler frivilligmøder i takt med de frivilliges ønsker. Sker løbende. 2013: Ledelsen udarbejder et forslag til reviderede regler for frivillige, som godkendes af bestyrelsen, så de kan implementeres inden sæsonstart. Er udarbejdet. Tvungen medlemsskab for frivillige implementeres pr. 1. januar : Ledelsen forestår oprettelse af en log in hjemmeside for frivillige under andelslandsbyen.dk. Processen er i gang. Skal kombineres med nyt regnskabs og bookingsystem. 2013: Ledelsen inviterer en forsøgsfamilie til at tilbringe en uge som husmandsfamilie på husmandsstedet. Forsøget evalueres efterfølgende. I 2014 planlægges sommerlejr for bedsteforældre/børnebørn erstattet af tilbud om en deltagelse for familier i aktiviteter i Andelslandsbyen. 17

18 Andelslandsbyen skal være videncenter for andelsbevægelsens historie Mål I 2016 arbejder Andelslandsbyen aktivt for at opnå status som Videnspædagogisk Aktivitetscenter har andelsbevægelsens historie en fremtrædende placering inden for undervisning i historie og andre fag på Holbæk Kommunes skoler Baggrund Viden og spændende, varieret formidling hænger tæt sammen. Det er derfor bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen skal udbygge sin viden om andelstiden og blive det naturlige sted at gå hen, når man ønsker at forbedre sin viden om andelstiden. Det er også bestyrelsens opfattelse at det er en langvarig og ressourcekrævende proces, som rækker langt ud over denne visionsplans tidsrammer. Undervisningsministeriet uddeler hvert år tilskud til aktivitetscentre, som baserer sit virke på aktiv formidling af forskning inden for deres felt. Andelslandsbyen opfylder allerede flere af kravene inden for formidlingen og markedsføring og vil kunne bruge en plan for opfyldelse af de resterende faglige krav til at danne de første netværk til forskningsmiljøet inden for landbrugshistorie. Tilskuddet vil samtidig betyde øgede indtægter til Andelslandsbyen. Andelsbevægelsen og dens virke i fortid og nutid indeholder mange spændende indfaldsvinkler. Det er bestyrelsens opfattelse at disse indfaldsvinkler kan udnyttes langt bedre i undervisning af børn og unge i første omgang på Holbæk Kommunes skoler Strategi 2013: Ledelsen undersøger indholdet i kravene og udarbejder en plan for opnåelse af status som videnspædagogisk aktivitetscenter. Ansøgning sker tidligst om 3 5 år når kravet om samarbejde med forskningsinstitutioner kan dokumenteres.. Ledelsen udarbejder et oplæg med forslag til, hvordan forskellige vinkler på Andelsbevægelsen og dens virke kan indgå i opfyldelse af fagmål på forskellige trin i folkeskolen. Er udført (ligger på hjemmeside). Evt. opfølgning ved Aase Nielsen. 2014: Planen for opnåelse af status som videnspædagogisk aktivitetscenter iværksættes. Ledelsen retter henvendelse til skolerne i Holbæk Kommune for at få kontakt med lærere der vil indgå i arbejdet med at udarbejde relevante undervisningsforløb. 18

19 Andelslandsbyen skal være uddannelsessted for gamle håndværk Mål I 2016 er Andelslandsbyen uddannelsessted for en eller flere af gamle håndværk, fx bødker, karetmager, skomager eller beslagsmed. Baggrund Flere af de gamle håndværk er det ikke længere muligt at blive uddannet i. For alle de gamle håndværk gælder imidlertid at der ligger en stor generel håndværksmæssig viden gemt i dem, samt at der stadig i begrænset omfang er efterspørgsel på deres varer. Det er bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen kan få stor nytte i sin formidling af at bidrage til bevarelse af de gamle håndværk. Det vurderes at det er nødvendigt med et samarbejde med en eller flere andre virksomheder for at få uddannelsen godkendt. Strategi 2013: Ledelsen sammensætter en uddannelse i samarbejde med Jobcenter Holbæk og kontakter andre museer om samarbejde. Tom Christensen kontakter EUC. Frank Tonsberg fra EUC mente at det var muligt at få den ministerielle godkendelse af uddannelsesforløbet. Unni Mathiason, jobcenter Holbæk vil gerne gå ind i uddannelserne med tilskud. Der har været holdt møde med fagforeningen 3F, de organiserer træfolket, de vil prøve at finde en egnet og villig voksenlærling. Ansøgningsprocedure indledes når relevant person er fundet. Nærmere tidsplan er ikke mulig. 2014: Andelslandsbyen ansætter en voksenlærling. Andelslandsbyen skal have en sund økonomi med mulighed for opsparing til medfinansiering til EU og andre projekter Mål I 2016 har Andelslandsbyen årligt afsat til medfinansiering Baggrund EU og de fleste fonde kræver en medfinansiering for selv at bidrage til et projekt. Det kræves sjældent at der er tale om egentlig egen finansiering fra modtagers side, men det kan forsinke og i sidste instans skrinlægge et projekt, at alle afventer den første finansiering falder på plads. Det er derfor bestyrelsens opfattelse at der bør afsættes midler til en pulje, hvor der over et eller flere år akkumuleres midler til medfinansiering af projekter. Det er også bestyrelsens opfattelse at Holbæk Kommune vil have forståelse for at en sådan opsparing ikke er udtryk for at Andelslandsbyen ikke kan udnytte det modtagne tilskud. 19

20 Denne opfattelse kan yderligere imødegås ved at øremærke de opsparede midler til konkrete projekter fra start. Strategi : Hvert af årene afsættes til pulje til medfinansiering. Beløbene øremærkes til projekter, udvalgt fra udbygningsplanen. Er afsat i budget Øremærkes af bestyrelsen, når oplæg foreligger. Andelslandsbyen skal være aktiv deltager i Holbæk Kommunes bosætnings, turisme, senior og integrationspolitik Mål I 2016 har Andelslandsbyen en fast stok af frivillige som en gang årligt besøger integrationsprojekter, plejehjem, seniorbofællesskaber o.lign med foredrag og relevante aktiviteter indgår en introduktion til Andelslandsbyen som en del af velkomsten til tilflyttere, fx ved afholdelse af velkomstarrangement 1 2 gange årligt i samarbejde med Holbæk Kommune. Er Andelslandsbyen fortsat aktiv i turismesamarbejdet i Holbæk Kommune. Baggrund Holbæk Kommune er Andelslandsbyens eneste faste tilskudsgiver, og det er derfor naturligt at Andelslandsbyen bidrager til kommunes arbejde, hvor det passer naturligt ind. Samtidig vil det betyde at kendskabet til Andelslandsbyen udbredes yderligere blandt kommunens borgere. Det er derfor bestyrelsens opfattelse at der bør afsættes de fornødne ressourcer til opgaven. Andelslandsbyen er en aktiv partner i kommunens turismesamarbejde, idet Tom sidder i Erhvervsforums bestyrelse. Det er bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen fortsat bør være en aktiv i turismesamarbejdet. Strategi 2013: Ledelsen udarbejder en oversigt over relevante samarbejdspartnere. I samarbejde med frivillige fra rundviserlauget og udvalgte institutioner udarbejder ledelsen tilbud til konkrete institutioner. Tom Christensen tager kontakt til relevante samarbejdspartnere. Ledelsen aftaler rammer og indhold for samarbejde med Holbæk Kommune om velkomst til tilflyttere. 20

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008

Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008 Odense Bys Museer Årsplan 2005 Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008 Odense november 2004 Indholdsfortegnelse 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers mission og værdigrundlag. 6 3. Organisationsplan..

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen Youfly Hovedopgave Mia N. Simonsen Uddannelsessted : VIA University College Uddannelse : Markedsføringsøkonom Rapportens titel : Youfly Forfattere : Mia Simonsen Vejledere : Flemming Bentzen Opgavetype

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding

Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding Udvikling af Tønder Kommune Tønder Profilen & Tønder Place Branding - Hvordan bliver den til? Tønders sjæl og værdier Byrummet Tønders tilbud Erhvervene Borgerne Turis Magtstrukturen Infrastrukturen Strategiske

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere