Vision for Andelslandsbyen Nyvang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision for Andelslandsbyen Nyvang"

Transkript

1 Vision for Andelslandsbyen Nyvang Godkendt på bestyrelsesmøde den 28. november 2012 Opfølgning 2013 Godkendt på visionsmøde 28. oktober 2013 Beslutninger og bilag indarbejdet heri og på det opdaterede kort 1

2 Indhold Indledning... 3 Mission... 4 Vision... 4 Andelslandsbyen skal være en attraktion på nationalt og internationalt niveau... 4 Mål... 4 Baggrund... 4 Strategi... 5 Andelslandsbyen skal være et af de bedst besøgte oplevelsescentre i Danmark... 7 Mål... 7 Baggrund... 7 Strategi... 7 Andelslandsbyen skal fortsat udvikle og forbedre sin formidling af Andelstidens historie og dens betydning for nutiden og fremtiden... 7 Mål... 7 Baggrund... 7 Strategi... 8 Andelslandsbyen skal fremstå som et komplet frilandsmuseum, der viser alle aspekter af landsbylivet i andelstiden Mål Baggrund Strategi Andelslandsbyen skal tilbyde gode oplevelser, mulighed for at lære nyt og hyggelige fællesskaber i laugene til de frivillige Mål Baggrund Strategi Andelslandsbyen skal være videncenter for andelsbevægelsens historie Mål Baggrund Strategi Andelslandsbyen skal være uddannelsessted for gamle håndværk

3 Mål Baggrund Strategi Andelslandsbyen skal have en sund økonomi med mulighed for opsparing til medfinansiering til EU og andre projekter Mål Baggrund Strategi Andelslandsbyen skal være aktiv deltager i Holbæk Kommunes bosætnings, turisme, senior og integrationspolitik Mål Baggrund Strategi Andelslandsbyen understøtter sine aktiviteter med en veludbygget og fokuseret markedsføring Mål Baggrund Strategi: Andelslandsbyen er en attraktiv arbejdsplads, hvor udvikling, ansvar og selvstændighed er i centrum Mål Baggrund Strategi Indledning Andelslandsbyen Nyvang kunne med stolthed fejre sit 20 års jubilæum i Det er en veletableret institution med en kæmpe flok af entusiastiske frivillige, en engageret medarbejderstab, en veludbygget landsby og en stabil økonomi. Andelslandsbyen Nyvang adskiller sig fra andre danske attraktioner ved at tilbyde en meget omfattende levendegørelse af bygningerne til publikum. Sammen med en målrettet markedsføring og en stærk fokusering på den gode publikumsoplevelse har det båret Andelslandsbyen frem mod et enestående godt besøgstal på i Men man skal aldrig hvile på sine laurbær! Stagnation fører til tilbagegang, og bestyrelse, personale og frivillige brænder alle for at gøre et besøg i Andelslandsbyen til en endnu bedre oplevelse. Derfor har bestyrelsen den 19. november 2012 vedtaget denne visionsplan, som både viser den overordnede vision, og hvordan den bør udmønte sig inden for de kommende tre år. 3

4 Mission Andelslandsbyens formål er gennem levendegørelse og inddragelse af publikum at fortælle om Andelstiden i Danmark og den betydning den har og kan få for nutidens og fremtidens samfund. Vision Andelslandsbyen skal være en attraktion på nationalt og internationalt niveau Mål I 2016: har Andelslandsbyen udvidet sin åbningstid mod helårsåbent. har Andelslandsbyen udarbejdet en tidsplan for mærkning som 4 stjernet attraktion, og har påbegyndt arbejdet efter tidsplanen. er Andelslandsbyen godkendt til at være repræsenteret på de brune motorvejstavler. Har Andelslandsbyen en kongelig protektor. Baggrund Andelslandsbyen har i 2013 åbent eller har aktiviteter: 20. januar, februar, februar, marts, 13. april 20. oktober, november, november, 30. november 1. december, i alt ca. 28 uger. Åbningstiden ud over sommerhalvåret er langsomt blevet udvidet de sidste år, hvilket har bidraget til det øgede besøgstal. I 2009 blev Andelslandsbyen godkendt som 3 stjernet attraktion (attraktion af meget høj værdi på regionalt niveau). Forud var gået et omfattende arbejde, blandt andet med skiltning på flere sprog. Det betød samtidig at oplevelsen for de besøgende generelt blev forbedret. I ordningen kan også tildeles 4 stjerner til en helstøbt attraktion, som på nationalt niveau er af meget høj værdi. 5 stjerner tildeles en helstøbt attraktion på internationalt niveau. Der er i alt 13 attraktioner med 5 stjerner i Danmark. I 2011 udvidede Vejdirektoratet ordningen med opsætning af brune tavler, der henviser til nationale seværdigheder. I alt er der opsat 53 tavler. Attraktionerne er udvalgt af Vejdirektoratet i samarbejde med Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og VisitDenmark. Forsøget skal evalueres i Kongehusets medlemmer har valgt at være protektorer for flere forskellige kulturinstitutioner. Det sender et vigtigt signal om betydningen af det emne som institutionerne behandler og om institutionernes generelle betydning for samfundet. Samtidig udbreder den kongelige protektion kendskabet til institutionen og inspirerer dermed til at andre mennesker også ønsker at støtte på forskellig vis. Det er bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen fortsat bør udvide sin åbningstid mod helårsåbent. Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen vil få styrket sin markedsføring markant ved at blive 4 og senere 5 stjernet attraktion, samt ved at få motorvejstavle opsat. Der bør derfor afsættes de fornødne ressourcer til de to opgaver. Det er samtidig bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyens emne og generelle betydning for samfundet er så stor at en kongelig person efter ansøgning kan ønske at blive protektor for institutionen. 4

5 Strategi 2013: Ledelsen udarbejder en oversigt over, hvilke krav der skal opfyldes for at opnå 4 stjerner. Stjerne ordningen nedlagt og ikke erstattet af tilsvarende ordning, som oprindelig oplyst. VisitDenmark har en liste over de 50 største attraktioner, alle med besøgstal over Ledelsen ansøger Vejdirektoratet om opsætning af motorvejstavle. Via Holbæk Kommune er der kontakt til Naturstyrelsen vedr. tilladelse til at bruge brunt johanneskors. Dette er første skridt frem mod brun motorvejstavle. Ledelsen udarbejder en plan for formidling i forbindelse med helårsåbent i weekenden. I planen vurderes behovet for forøgede frivillig og personaleressourcer i vinter weekenderne, indførelse af særlige vinterattraktioner samt formidling ved QR koder og evt. digitale guider. Opfølgning 2013: På personalemøde den 22.marts blev det besluttet at satse på tema åbninger i vinterhalvåret frem for generelt åbent alle weekender, bla. fordi der skal være tid til klargøring af husene. Planlagte vinteraktiviteter: Lørdag 9. søndag 10. november 2013: Workshop med nålefilt: Søndag: 10.november 2013: Søndag 12. januar 2014: Søndag 2. februar 2014: Søndag 16. februar 2014 kl 13 16: Bankospil Slædehundekørsel Bankospil Store Kagedag. I Hovedhuset? Entré: 50 kr. Lørdag 29. marts 2014 kl : Undertøj og kropskultur. I Forsamlingshuset. Catwalk med historisk undertøj Foredrag om kropskultur ved fx Lone Kühlmann (Skønhed til salg) el. anden. Snitter og øl/vand i pause. Butik med vintageundertøj inviteres til at sælge fra Brugsens lejlighed, åbent i Brugsen evt. med eget salg af produkter, som kan indgå i kommende frisørsalon (parfume 4711, hårklemmer mm). 5

6 Rammerne giver mulighed for deltagere. Udbydes i første omgang til personer med speciel kulturel interesse for emnet (fx Kvinfo). Når de har fyldt op, sælges øvrige billetter frit. På mødet uddeles materiale om besættelsestidsarrangementet, som har appel til samme publikum, og som er særdeles attraktivt for os, fordi de er et nyt segment hos os og er købestærke. Pris: Beregnes, men ca. 250 kr. Fredag den 31. okt kl : Allehelgens /halloween arrangement. Mød din heks aftenløb. Indledes med spisning. Udgangspunkt i figurer fra nordisk mytologi. Pris: Beregnes ud fra en entré på 50 kr. + mad Ledelsen indstiller til bestyrelsen, hvem der skal ansøges om at blive protektor og sender en ansøgning. Opfølgning 2013: Ansøgning afsendt til H.K.H. Prinsesse Marie den Desværre kom der afslag den : Helårsåbent i weekenderne gennemføres. Se ovenfor under 2013 Ledelsen udarbejder på baggrund af oversigten en tidsplan for opfyldelse af kravene til at blive 4 stjernet attraktion. Se ovenfor under 2013 Nov. 2014: Bestyrelsen godkender og iværksætter tidsplan for ansøgning om 4 stjerner. Opfølgning 2013: Udgår, se under strategi

7 Andelslandsbyen skal være et af de bedst besøgte oplevelsescentre i Danmark Mål I 2016 har Andelslandsbyen fortsat øget sit besøgstal med et gennemsnit pers om året. Det samlede besøgstal i 2016 er på ca besøgende. Baggrund besøgte Andelslandsbyen i Det er et ganske imponerende besøgstal. Til sammenligning besøgte ca Hjerl Hede og ca Sagnlandet Lejre samme år. I perioden er besøgstallet steget med pers., svarende til et gennemsnit på om året. Mange faktorer bestemmer det årlige besøgstal herunder vejret på de store besøgsdage, og gennemsnitstallet dækker da også over store variationer. Men den samlede stigning i besøgstallet afspejler tydeligt Andelslandsbyens evne som turistattraktion. Det er bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen fortsat skal holde fokus på at udvide besøgstallet, dels fordi Andelslandsbyens mission udbredes til flest mulig gæster, dels fordi Andelslandsbyens økonomi styrkes. Da målet kun dækker en 4 årig periode, vil det være svært at rette op efter et evt. dårligt år. Derfor sættes målet ikke højere end det hidtil opnåede mål. Strategi : På baggrund af foregående års besøgstal vurderer Ledelsen årligt om målet kan nås og hvilke tiltag der evt. skal iværksættes. Bestyrelsen godkender og iværksætter evt. tiltag. Foreløbig foran sidste års besøgstal. Andelslandsbyen skal fortsat udvikle og forbedre sin formidling af Andelstidens historie og dens betydning for nutiden og fremtiden Mål I 2016: har Andelslandsbyen implementeret en plan for udvikling af formidlingen i Andelslandsbyen, baseret på oplægget 8 veje til en endnu bedre ansigt til ansigt formidling har Andelslandsbyen udviklet og afholdt to store events. har Andelslandsbyen deltaget i fejringen af 150 året for andelsbevægelsens start i Danmark. Har Andelslandsbyen vurderet og evt. gennemført ændringer i den tidsperiode, som formidlingen dækker. Baggrund Levendegørelse og personlig formidling er Andelslandsbyens vigtigste brand. Det er derfor bestyrelsens opfattelse at der bør afsættes de nødvendige ressourcer til fortsat udvikling af disse to ting. I april

8 udarbejdede Tom og Helle oplægget: 8 veje til en endnu bedre ansigt til ansigt formidling. Med udgangspunkt i dette oplæg fastlægges snarest muligt et sæt retningslinjer for arbejdet. I 2010 afholdt Andelslandsbyen første gang besættelsestids weekend, hvor hele Andelslandsbyen blev omdannet til et totalteater. Med baggrund i de gode erfaringer herfra har Andelslandsbyen indgået et samarbejde med andre kulturinstitutioner i Holbæk Kommune om at omdanne Holbæk til Korsbæk en weekend i Det er bestyrelsens opfattelse at store events og totaloplevelser er en effektiv måde at nå et moderne publikum på. I 1866 blev Andelsbevægelsen startet i Danmark med åbningen af en brugsforening i Thisted. Coop Danmark har besluttet at fejre 150 året med en mangfoldighed af aktiviteter, som alle interesserede inviteres til at deltage i. Det er bestyrelsens opfattelse af Andelslandsbyen bør markere sin centrale betydning for formidling af Andelsbevægelsens historie og betydning ved at lægge betydelige ressourcer i fejring af 150 året. Andelslandsbyen dækker i øjeblikket tidsperioden Perioden er tidligere blevet vurderet til at være dækkende for andelstiden, men endnu i 1950 erne var stort set alle landmænd tilknyttet en eller flere andelsselskaber, andelsmejerier og slagterier var helt dominerende og brugsbevægelsen havde 50 % af detailomsætningen på landet. På den baggrund er det bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen bør udvide sin tidsperiode til Det kan kun gøres ved en vedtægtsændring, og den er sat i gang i Det er samtidig bestyrelsens opfattelse, at tidsperioden bør revurderes med henblik på evt. nye udvidelser om 5 10 år. Bestyrelsen er i sin beslutning bl.a. inspireret af Den Gamle By i Aarhus, som nu også viser bygninger fra 1970 erne og senest er gået helt op til nutiden med en udstilling om hjemløse. Strategi 2013: Med udgangspunkt i 8 veje til endnu bedre ansigt til ansigt formidling godkender og iværksætter bestyrelsen en plan for udvikling af levendegørelse og personlig formidling i Andelslandsbyen. Formidlingen i Nyvang De fortællende interiører De fortællende interiører skal styrkes. Udstillinger og montrer skal gentænkes, og efterhånden erstattes af fortællende interiører. Interiørerne skal indrettes, så de understøtter de frivillige i deres værtsrolle. Eksempelvis som når den henkogte høne fra 1928 og 2002 åbner for en snak om henkogning og sparsommelighed i en økonomisk krisetid. På den måde kan de gode genstande understøtte formidlingen af den historiske samtid. Interiørerne skal indrettes, så de kan stå for sig selv, når der ikke er en frivillig til stede. Der skal fortsat ikke være genstandstekster i interiørerne. Men der kan ligge tidstypisk tekstmateriale som aviser, håndskrevne dagbøger, noter, breve, reklamer, postkort, blade og andet der kan understrege den relevante fortælling for stedet. En slags genstandstekster der virker som en håndskrevet note i tiden, men som understreger en historie. Andelslandsbyens huse skal tilsammen dække vores tidsperiode, men de enkelte huse skal have en begrænset tidsperiode, fx perioden , samt et tema, fx kirke. Interiøret skal matche temaet i netop denne periode, modsat nu hvor interiøret hovedsageligt er 8

9 tematisk. Fx skal der i brugsens stuer være interiør der passer til en sådan bolig i denne periode, og ikke forskelligt der er relateret til brugsen at gøre gennem tiden. Der skal være forskel på udstilling og områder bag scenen hvor der ikke er adgang for publikum. Fx område med kaffemaskiner, telefoner og lign. skal lukkes af for publikum. Genstande og aktiviteter Andelslandsbyen har en stor fordel i forhold til andre frilandsmuseer, idet vi ikke er underlagt Museumslovens restriktioner på brug af vores genstande. De skal derfor i sving og ikke skal gemmes væk i montrer. Publikum skal kunne røre og benytte vores genstande. Særligt værdifulde genstande gemmes væk eller vises frem i forbindelse med aktiviteter. Publikum skal have tilbud om selv at deltage i de daglige aktiviteter ikke kun se på. Fx at hente vand, hjælpe med opvasken, vaske på vaskebræt, prøve tøjet, slå græs med en gammel græsslåmaskine osv. Aktiviteterne kan styres af de frivillige. Formidlingen kan ske via roller, som kan spilles af ansatte eller frivillige, fx Fru Brugsuddeler Egon Larsen f. 1903, Husholdningskonsulent Frk. Petersen f. 1881, Husmand Jens Hansen f osv. Én samlet fortælling Andelslandsbyens formål er at formidle andelsperiodens historie. Alle Andelslandsbyens bygninger, interiører og aktiviteter skal underbygge den fortælling: Nyvang skal være et sted der formår at samarbejde på tværs af de forskellige bygninger: så husmoderlauget kan benytte sig af alle køkkener, husflid kan udføres i mange stuer, havelaug må plante blomster i alle haver og lign. Interiørerne skal være fokuserede, hver genstand skal understøtte fortællingen, så kvaliteten i fortællingen og ikke antallet af indsamlede genstande er i centrum. Fortællinger om Nyvang som geografisk sted eller frivilligt aktivitetscenter, Nyvang bag scenen, skal kun kunne tilgås af dem der søger den. Alle arrangementer skal have en historisk fortælling der understreger Andelslandsbyens formål. Hobbyarrangementer og leje af grund på Nyvang bør ikke automatisk betegnes som Nyvangs arrangementer. Skriftlig kommunikation til gæsterne i Nyvang Intro brochure til AN: I 2014: Format som hidtidig arrangementskalender. Med introduktion til Andelslandsbyen, oversigtskort og kalender over vigtigste særarrangementer. Følgende år: Format ændres til foldet A6. Samme indhold. Udleveres som nuværende arrangementskalender. 9

10 Avis, designet som Holbæk Amts Venstreblad 1940 erne: Indeholder beskrivelser af bygninger, aktiviteter, andelsperioden mm, leveret som nyhedsstof og annoncer. Erstatter guide, brochurer, flyers, opslag mm. Revideres årligt, men skrives ikke fra ny hvert år. Trykkes hos Nordvestnyt, finansieres helt eller delvist med sponsorater og annoncer. Iværksættes snarest muligt. Lægges frem til publikum Uddeles til gæster til arrangementer mm Vejvisningsskilte og oversigtskort Som hidtil Flyers om større arrangementer I takt med at ansigt til ansigt markedsføringen intensiveres vil det til tider være hensigtsmæssigt at trykke små oplag af flyers om arrangementer, der er rettet mod et særligt segment (julefoldere ved optræden i Nisseland, besættelsesfoldere ved optræden på Bunker by night osv.). Nyvangs Tidende Aftales med lauget Øvrige brochurer udgår Digital information Endelig afgørelse udskydes til efter implementering af øvrige tiltag. GPS styret til mobiltelefon el.lign. Ikke synlige QR koder el. lign. Kan indeholde fx skattejagt, personer fra tiden mm. Mad på Nyvang Hver dag skal der være gang i et køkken der laver og fortæller om en traditionel dansk ret. Til store dage skal der være gang i alle (4 5) køkkener. Hvis man veksler mellem køkkenerne på Nyvang, vil det give en mere varieret oplevelse for det publikum der kommer jævnligt. De forskellige køkkener giver også mulighed for at variere maden og fortællingen herom; en dag laver husmandskonen fløjlsgrød og snakker om formad og økonomi, den næste fortæller fruen i brugsen om fokus på vitaminer i mellemkrigstiden eller ernæringsrestriktioner Mikkel Hindhede og hans økonomiske kostomlægning. Husmoderlauget skal have mulighed for uproblematisk at veksle mellem de forskellige køkkener så alle køkkener skal være funktionsdygtige og husmoderlauget skal understøttes og serviceres, hvor der mangler frivillige skal ansatte formidlere assistere. I forbindelse med brug af køkkenerne orienteres relevante laugsformænd om aktiviteterne Efterårsferie i den gode smags tjeneste 10

11 Stort efterårsmarked med lækre lokale råvarer den første weekend i efterårsferien. Den efterfølgende uge er der særlig fokus på maden overalt og der laves mad i alle køkkener. Brug af lokale fødevareprodukter I samarbejde med Gro grønne regionale oplevelser kan vi netop nu få hjælp til at få kontakt til de attraktive madproducenter der findes i lokalområdet, og som kan styrke både dem og os til at få bedre salg. Uddannelse af relevant personale og frivillige lige nu gratis gennem Gro Salg af mad med historisk og lokalt tvist i bager, slagter og madam blå og siden hen på kroen. Facebook/hjemmeside der indsamler lokale og gamle opskrifter Evt. madlejrskole Madkulturens projekt der hjælper lejrskoler til et fokus på mad og maddannelse Videre potentiale: Samarbejde med Madkulturen/uddannelsesinstitutioner/museer mulighed for foredrag og aftenskoler Husmandsstedet Principiel tilslutning til nedenstående forslag. Behandles konkret på budgetmøder, da forslagene kræver flere ressourcer tilført. Dyrene En gang om ugen særligt fokus på en enkelt dyregruppe, f.eks. får/lam, høns/fjerkræ, geder. Frivillige kan evt. hjælpe med slagtning af kyllinger, vi fortæller hvad man bruger fjerene til, gåsens brystben som legetøj m.m. og slagtning af lam i efteråret, klipning, spinding, vævning m.m. Dagligt kan børn og voksne være med til at give halm og stråfoder, samle æg o. lign. Der står en hønsefamilie ved Brugsen og en ved skolestuen. Det er nemt at få vand begge steder og foder kunne stå i stalden under skolestuen. Kirkefolden deles op, så der går en lille flok får i den ene halvdel og den anden halvdel til heste, når der er heste udefra. Hestene (gerne Anna og en mindre hest end Dolly evt.) går enspand for gammel vogn, enten arbejdsvogn med junger, kornsække osv. Eller være med i marken. En dag ugentligt lægges saddel på og børn kan få en træktur. Hestene trækkes til smedjen, når de beskæres eller skoes. De 2 heste går for turvognen, når der er bestilte ture. Mange oplevelsessteder, fx Sommerland Sjælland, er der klappedyr, fx kaningårde og minibondegårde. Det er en helt anden type af dyreformidling, som ikke understøtter Andelslandsbyens fortælling. Hvis noget sådant skal indføres, skal det ligge skarpt adskilt fra frilandsmuseums-delen. Men i første omgang bør der tages kontakt til en 11

12 professionel dyreformidler, som kan bidrage med forslag til dyreformidling inden for Andelsbevægelsens fortælling. Hvis der for alvor skal være fokus på dyrene, vil det kræve ressourcer til en dyreformidler til at varetage det administrative arbejde med dyrene og til at formidle i sæsonen. Andelslandsbyens nuværende dyrebestand er kun på Nyvang i sæsonen. Vi låner eller lejer dyr, eller køber dyr, der skal slagtes. Forbruget af ressourcer ved at have dyr hele året bør vurderes i forhold til formidlingsmæssige fordele, både med hensyn til personaleressourcer og staldfaciliteter.. Markerne og hestevognen Det udendørs arbejde med at dyrke marken og maskinerne er en vigtig fortælling på et museum der handler om landbrug. I øjeblikket formidles den kun enkelte dage om året. Dette arbejde kan varetages af en husmand. Han skal kunne formidle og kende til jordbrug og maskiner samt kunne køre med heste. Udendørs skulle vi finde flere frivillige mænd, der kløver brænde og ordner håndredskaber, mens publikum ser på og evt. deltager Markerne drives med hjælp fra Veterantraktorlauget, som står for markplan i samarbejde med f.eks. Torben Bjerregaard. Noget af arbejdet kan udføres med heste, hesten gerne skulle i fokus en gang ugentlig gennem hele sæsonen. Der kunne fortælles om hvilket foder man selv dyrkede på markerne og vise hvordan de 4 kornsorter ser ud. Havelauget forsøges forstærket, så der er formidling i haverne rundt om i landsbyen en gang ugentligt. Hjemmet Husmoderlauget forsøges styrket ved at vi lægger ressourcer i at få flere ind i lauget. Husmoderlauget kan inddrage alle Andelslandsbyens huse og køkkener. Mere publikumsinddragelse i køkkenaktiviteterne og flere aktiviteter end servering af kaffe med Richs. Mere afvekslende mad i de køkkener hvor der er indlagt vand. Handel og salg Salg koncentreres til at ske fra butikkerne så det ikke fylder andre steder, som fx husmandsstedets stuebord. Der skal tilnærmelsesvis være historiske varer i butikkerne. Der skal være trådløse dankortterminaler hvor det er muligt. Trådløse dankortterminaler kan stilles under disken og kun tages frem, når der handles. 12

13 Gaden: Bagerbutikken udvides til flere siddende gæster, produktion af flødeskumskager og produktion af brød og kager til Madam Blå Slagterbutikkens åbningstid udvides i det omfang, der kan skaffes frivilige, så der er åbent i Andelslandsbyens åbningstid som i de andre butikker. Produktion af kødvarer til Madam Blå. Den røde pavillon: Mellemgangen skal indrettes i højere grad som en minigade med skilte og indgange til butikker Butikkerne skal skærpes så det er en klar fortælling i hver, i stedet for eksempelvis kombinationen af post og skomager der kan virke forvirrende på publikum. Alle butikker laver interiør og ikke planche/montreformidling Post: Posten fylder 2/3 af pavillonen, det kan rykkes sammen til de tre nederste rum. Hvilket også vil give en bedre fornemmelse af at komme ind i et brevsamlingssted. I det bagerste og midterste rum (nu plancheudstilling) kan selve kontoret (nu er spredt i første rum og skomagerbutikken), stilles op. Forslag til aktiviteter: skriv et brevkort med blæk og sende det, salg af postkort Frisørsalon: I de første rum laver vi frisørsalonen. Dobbelt bord med to spejle, stole, maskiner og diverse rekvisitter samt et ventearrangement. Alt i alt til størrelsen af det rum. Andelslandsbyen har fået tilbudt en frisørsalon. Forslag til aktiviteter: Få sat hår, gammeldags barbering (hvis vi finder frivillige, der kan). Salg af hårklemmer, parfume 4711 og andet. Skrædderværksted: Tekstilstuen skal være mere attraktiv at komme i for lauget, der pt. kommer meget sjældent. Det skal indrettes mere tydeligt som et skrædderværksted med mands og kvindedragter fra forskellige årtier på tøjstativer. Forslag til aktiviteter: Prøv det gamle tøj og tag et billede. Evt. salg af vintagetøj. Legetøjsbutik: I det nuværende skomagerværksted. Indrettes som legetøjsbutik. Interiør skal skaffes. Forslag til aktiviteter: Mulighed for at prøve gammelt legetøj. Salg af gammeldags legetøj, fx klodser, spil og andet. Ev. kan bøger også sælges herfra. Andelsgartneriudsalg: Forslag fra magasinlauget om opførelse af et Andelsgartneri udsalg på pladsen over for radio, bager og slagterbutik. 13

14 Skal ikke placeres over for slagter/bager, da det vil ødelægge gårdmiljø. Placeres nær udgang. Vognsamlingen De mange gode arbejdsvogne stilles rundt omkring på området i sommerhalvåret. De vogne der kan køre skal bruges til hestevognskørsel for publikum. Ideelt holder hestevognen ikke stille men kører rundt så der er af og påstigning her og der. De vogne der er i så slem forfatning at de er ved at forfalde og ikke kan bruges til noget (især de vogne der står ved indgangen til hallen) skal fjernes, så vi ikke har døde vogn lig stående omkring på museet. De vogne der kan bruges skal med tiden restaureres og bruges De vogne der ikke er vores (og vi ikke må/kan bruge) skal returneres til ejeren. De fylder og er ikke til glæde og gavn for et levende frilandsmuseum. Nutidige maskiner og diverse arbejdsrod koncentreres i vognhallen, så den røde lade holdes mere historisk korrekt. På generalforsamling stilles forslag om udvidelse af tidsperioden til Godkendt på ordinær generalforsamling den 6. april og ekstraordinær generalforsamling 20. september

15 2014: Ledelsen gennemfører eventen Korsbæk i Holbæk Andelslandsbyen besættes er blevet flyttet til AN, det har vist sig umuligt at omdanne Algade til en troværdig kulisse anno 1942, handelsstandens medlemmer tæller blot 30 40% af de handlende. Efter anmodning fra Holbæk Kommune blev eventen flyttet til pinsen i 2014, der var et udtalt ønske fra kommunen side om at der skulle foregå noget stort i pinsen hvert år, så ok. AN afholder fra 2015 igen besættelsesweekenden omkring 4/5 maj. Besættelsestidsarrangementet 2014 bliver stort: Fredag i pinsen afholdes det på Havnen. Lørdag og søndag afholdes det i Nyvang med aftenunderholdning. Niveauet bliver generelt højnet. Der bliver gratis adgang. 2014: Ledelsen udarbejder en plan for deltagelse i Adelsbevægelsens jubilæum i Helle Schummel har holdt med Museum Vestsjælland den 3. oktober 2013 vedr. samarbejde om afholdelse af jubilæet. Museum Vestsjælland har efterfølgende meddelt, at de ikke ønsker at indgå i et samarbejde. Andelslandsbyen fortsætter arbejdet i eget regi, evt. i samarbejde med Danmarks Landbrugsmuseum. Andelslandsbyen skal fremstå som et komplet frilandsmuseum, der viser alle aspekter af landsbylivet i andelstiden Mål I 2016 er Andelslandsbyen udbygget med 1 2 nye bygninger. Baggrund Frilandsmuseet i Andelslandsbyen består af fuld skala kopier af bygninger, hovedsageligt fra området omkring Holbæk. I 2012 er en vognmandsforretning under opførelse og i 2013 færdiggøres en keglebane. I 2013 overtager Andelslandsbyen et stykke jord i umiddelbar forlængelse af frilandsmuseet. Her skal bygges en firlænget gård. Andelslandsbyens bygninger er næsten alle opført ved sponsorstøtte eller fondsmidler. Det vil også være tilfældet fremover. Det betyder at prioriteringer og tidsplaner vil være afhængige af mulighederne for konkret at skaffe midler. Det er bestyrelsens opfattelse at det er vigtigt at prioritere kontinuerlig udbygning af Andelslandsbyen, fordi bygningerne vil danne rammerne for nye laug og nye aktiviteter. Det er også bestyrelsens opfattelse at udbygningsplanerne skal være fleksible og tilpasse sig de muligheder, der viser sig for ekstern støtte. Derfor har bestyrelsen startet udarbejdelsen af en udbygningsplan i efteråret

16 Strategi 2013: Ledelsen præsenterer den vedtagne udbygningsplan for Regions Sjællands EU kontor, mulige sponsorer mm. På basis af tilbagemeldingerne udarbejdes en prioriterings og tidsplan for udbygning af Andelslandsbyen. Arkitektfirmaet Kullegaard har udarbejdet projektskitse og budgetoverslag for kro, placeret over for kirken og for restaurant i Hovedbygningen. Der søges fondsmidler til anlæg af kro ved kirken. Der udskrives konkurrence om navn til kroen blandt frivillige og ansatte. Dommerkomiteen består af Helle Helmich, Poul Wissing og Helle Schummel. Der er kontakt til Udvikling Nordvestsjælland vedr. Keglebanen, som forventes færdig i 2014/15. De formelle aftaler med Udvikling Nordvestsjælland er nu på plads. Der er sendt ansøgning om landzone og byggetilladelse til Holbæk Kommune slut september Vi forventer at starte byggeriet, når frosten går af jorden forår Hangar til zonefly er i forberedende fase. Kontrakt med samarbejdspartnere er nær underskrift. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse afsendes i slutningen af I oktober/november 2013 sendes ansøgning til Veluxfonden vedr. opførelse af vagtmesterstue til Frederik Madsens Garage. Damptromleklubben planlægger at bygge tromlehal i Andelslandsbyen. Godkendt af bestyrelsen 13. august Der skal indgås aftale med Holbæk Kommune, som ejer grunden. Derefter skal der søges sponsor og fondsstøtte til den del, som Damptromleklubben ikke selv kan finansiere. Andelslandsbyen bistår i processen. Næste skridt er en samarbejdsaftale mellem Andelslandsbyen og Damptromleklubben om bygningen. Aftalen forventes indgået i starten af Helge Fredslund har via netværkskontakter fået kontakt med Realdania vedr. gårdbrug : Ledelsen vurderer årligt om planen skal justeres og indstiller til bestyrelsen. Der blev afholdt visions opfølgningsmøde i bestyrelsen den 28. oktober

17 Andelslandsbyen skal tilbyde gode oplevelser, mulighed for at lære nyt og hyggelige fællesskaber i laugene til de frivillige Mål I 2016 har Andelslandsbyen fortsat et omfattende korps af frivillige tilknyttet. Frivillige kan både vælge at være tilknyttet laug og deltage på dag til dag basis, eller de kan vælge at deltage på ugebasis i ferierne. Baggrund Andelslandsbyen har i 2012 registreret 508 aktive frivillige. Det findes ikke magen til andetsteds i Danmark og de frivillige er rygraden i Andelslandsbyens formidling. Det er derfor vigtigt at de frivillige vælger at være tilknyttet Andelslandsbyen gennem længere tid, og at Andelslandsbyen fortsat får nye frivillige, når de gamle stopper Det er bestyrelsens opfattelse at de frivillige fortsat skal være omdrejningspunktet i Andelslandsbyens formidling. Det er derfor vigtigt at de frivillige høres og introduceres grundigt til de nye formidlingstiltag. Det er også bestyrelsens opfattelse at aldersgrupperne bør differentieres, så også børn og voksne i den arbejdsdygtige alder får tilbud om at være en del af Andelslandsbyens fællesskab. Strategi : Ledelsen fortsætter og udvikler frivilligmøder i takt med de frivilliges ønsker. Sker løbende. 2013: Ledelsen udarbejder et forslag til reviderede regler for frivillige, som godkendes af bestyrelsen, så de kan implementeres inden sæsonstart. Er udarbejdet. Tvungen medlemsskab for frivillige implementeres pr. 1. januar : Ledelsen forestår oprettelse af en log in hjemmeside for frivillige under andelslandsbyen.dk. Processen er i gang. Skal kombineres med nyt regnskabs og bookingsystem. 2013: Ledelsen inviterer en forsøgsfamilie til at tilbringe en uge som husmandsfamilie på husmandsstedet. Forsøget evalueres efterfølgende. I 2014 planlægges sommerlejr for bedsteforældre/børnebørn erstattet af tilbud om en deltagelse for familier i aktiviteter i Andelslandsbyen. 17

18 Andelslandsbyen skal være videncenter for andelsbevægelsens historie Mål I 2016 arbejder Andelslandsbyen aktivt for at opnå status som Videnspædagogisk Aktivitetscenter har andelsbevægelsens historie en fremtrædende placering inden for undervisning i historie og andre fag på Holbæk Kommunes skoler Baggrund Viden og spændende, varieret formidling hænger tæt sammen. Det er derfor bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen skal udbygge sin viden om andelstiden og blive det naturlige sted at gå hen, når man ønsker at forbedre sin viden om andelstiden. Det er også bestyrelsens opfattelse at det er en langvarig og ressourcekrævende proces, som rækker langt ud over denne visionsplans tidsrammer. Undervisningsministeriet uddeler hvert år tilskud til aktivitetscentre, som baserer sit virke på aktiv formidling af forskning inden for deres felt. Andelslandsbyen opfylder allerede flere af kravene inden for formidlingen og markedsføring og vil kunne bruge en plan for opfyldelse af de resterende faglige krav til at danne de første netværk til forskningsmiljøet inden for landbrugshistorie. Tilskuddet vil samtidig betyde øgede indtægter til Andelslandsbyen. Andelsbevægelsen og dens virke i fortid og nutid indeholder mange spændende indfaldsvinkler. Det er bestyrelsens opfattelse at disse indfaldsvinkler kan udnyttes langt bedre i undervisning af børn og unge i første omgang på Holbæk Kommunes skoler Strategi 2013: Ledelsen undersøger indholdet i kravene og udarbejder en plan for opnåelse af status som videnspædagogisk aktivitetscenter. Ansøgning sker tidligst om 3 5 år når kravet om samarbejde med forskningsinstitutioner kan dokumenteres.. Ledelsen udarbejder et oplæg med forslag til, hvordan forskellige vinkler på Andelsbevægelsen og dens virke kan indgå i opfyldelse af fagmål på forskellige trin i folkeskolen. Er udført (ligger på hjemmeside). Evt. opfølgning ved Aase Nielsen. 2014: Planen for opnåelse af status som videnspædagogisk aktivitetscenter iværksættes. Ledelsen retter henvendelse til skolerne i Holbæk Kommune for at få kontakt med lærere der vil indgå i arbejdet med at udarbejde relevante undervisningsforløb. 18

19 Andelslandsbyen skal være uddannelsessted for gamle håndværk Mål I 2016 er Andelslandsbyen uddannelsessted for en eller flere af gamle håndværk, fx bødker, karetmager, skomager eller beslagsmed. Baggrund Flere af de gamle håndværk er det ikke længere muligt at blive uddannet i. For alle de gamle håndværk gælder imidlertid at der ligger en stor generel håndværksmæssig viden gemt i dem, samt at der stadig i begrænset omfang er efterspørgsel på deres varer. Det er bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen kan få stor nytte i sin formidling af at bidrage til bevarelse af de gamle håndværk. Det vurderes at det er nødvendigt med et samarbejde med en eller flere andre virksomheder for at få uddannelsen godkendt. Strategi 2013: Ledelsen sammensætter en uddannelse i samarbejde med Jobcenter Holbæk og kontakter andre museer om samarbejde. Tom Christensen kontakter EUC. Frank Tonsberg fra EUC mente at det var muligt at få den ministerielle godkendelse af uddannelsesforløbet. Unni Mathiason, jobcenter Holbæk vil gerne gå ind i uddannelserne med tilskud. Der har været holdt møde med fagforeningen 3F, de organiserer træfolket, de vil prøve at finde en egnet og villig voksenlærling. Ansøgningsprocedure indledes når relevant person er fundet. Nærmere tidsplan er ikke mulig. 2014: Andelslandsbyen ansætter en voksenlærling. Andelslandsbyen skal have en sund økonomi med mulighed for opsparing til medfinansiering til EU og andre projekter Mål I 2016 har Andelslandsbyen årligt afsat til medfinansiering Baggrund EU og de fleste fonde kræver en medfinansiering for selv at bidrage til et projekt. Det kræves sjældent at der er tale om egentlig egen finansiering fra modtagers side, men det kan forsinke og i sidste instans skrinlægge et projekt, at alle afventer den første finansiering falder på plads. Det er derfor bestyrelsens opfattelse at der bør afsættes midler til en pulje, hvor der over et eller flere år akkumuleres midler til medfinansiering af projekter. Det er også bestyrelsens opfattelse at Holbæk Kommune vil have forståelse for at en sådan opsparing ikke er udtryk for at Andelslandsbyen ikke kan udnytte det modtagne tilskud. 19

20 Denne opfattelse kan yderligere imødegås ved at øremærke de opsparede midler til konkrete projekter fra start. Strategi : Hvert af årene afsættes til pulje til medfinansiering. Beløbene øremærkes til projekter, udvalgt fra udbygningsplanen. Er afsat i budget Øremærkes af bestyrelsen, når oplæg foreligger. Andelslandsbyen skal være aktiv deltager i Holbæk Kommunes bosætnings, turisme, senior og integrationspolitik Mål I 2016 har Andelslandsbyen en fast stok af frivillige som en gang årligt besøger integrationsprojekter, plejehjem, seniorbofællesskaber o.lign med foredrag og relevante aktiviteter indgår en introduktion til Andelslandsbyen som en del af velkomsten til tilflyttere, fx ved afholdelse af velkomstarrangement 1 2 gange årligt i samarbejde med Holbæk Kommune. Er Andelslandsbyen fortsat aktiv i turismesamarbejdet i Holbæk Kommune. Baggrund Holbæk Kommune er Andelslandsbyens eneste faste tilskudsgiver, og det er derfor naturligt at Andelslandsbyen bidrager til kommunes arbejde, hvor det passer naturligt ind. Samtidig vil det betyde at kendskabet til Andelslandsbyen udbredes yderligere blandt kommunens borgere. Det er derfor bestyrelsens opfattelse at der bør afsættes de fornødne ressourcer til opgaven. Andelslandsbyen er en aktiv partner i kommunens turismesamarbejde, idet Tom sidder i Erhvervsforums bestyrelse. Det er bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen fortsat bør være en aktiv i turismesamarbejdet. Strategi 2013: Ledelsen udarbejder en oversigt over relevante samarbejdspartnere. I samarbejde med frivillige fra rundviserlauget og udvalgte institutioner udarbejder ledelsen tilbud til konkrete institutioner. Tom Christensen tager kontakt til relevante samarbejdspartnere. Ledelsen aftaler rammer og indhold for samarbejde med Holbæk Kommune om velkomst til tilflyttere. 20

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede Navercamp Internationalt arbejdsstævne for farende håndværkssvende Hjerl Hede 13. -27. september 2015 Hvorfor Internationalt arbejdsstævne? Vi vil gerne tiltrække vandrende håndværkssvende fra hele Europa

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Side 3 af 9 Vælg den ønskede pulje. Tryk Næste og du får en beskrivelse af puljen. Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Start- og Udviklingspuljen Puljen støtter 1. Opstart af nye foreninger,

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Oplæg til strategi 2009-2014

Oplæg til strategi 2009-2014 Markedsføring Dansk Varmblod skal være synlig for vore kunder såvel i indland som i udland. I relation til at markedsføre Dansk Varmblodsheste for kunderne, skal der udarbejdes en målrettet markedsføringsplan.

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Deltagere: Niels Chr. Andersen, Jette Lyng, Frede Wilche, IngeLise Klemmensen og Inge Dyg

Deltagere: Niels Chr. Andersen, Jette Lyng, Frede Wilche, IngeLise Klemmensen og Inge Dyg Bestyrelsesmøde den 12. februar 2015 Deltagere: Niels Chr. Andersen, Jette Lyng, Frede Wilche, IngeLise Klemmensen og Inge Dyg Dagsorden 1. Orientering fra bestyrelsesmøde den 10. febr i Fonden 2. Evaluering

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions LÆSEVEJLEDNING I denne FAQ finder du de oftest stillede spørgsmål med tilhørende svar. På bagsiden af brochurerne; Opstart af Skoleskak hvorfor, hvordan og hvorledes? og Børn spiller skak! finder du telefonnumre

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige. Nu 10% rabat FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige. Nu 10% rabat FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE Nu 10% rabat PÅ STANDEN VED BESTILLING FØR 1. NOVEMBER 2011 KICK- START FORÅRETS SALG - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer tirsdag den 6. oktober 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Tom Nielsen (A) - formand Grethe Larsen (A) - næstformand Brian Lund Madsen (A) Inger Christensen (A) Karsten Kriegel

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle

Årshjulet for 2014-2015 Version 3. Måneder. Her deltager Alle Måneder. Her deltager Alle Årshjulet for 2014-2015 Version 3 Ting som der skal arbejdes med. August Instruktørmøde Dato søndag d. 10/8 sted I Røsnæshallen. Kl. 9-14 Kort info og uddeling af materiale.

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere