Vision for Andelslandsbyen Nyvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision for Andelslandsbyen Nyvang"

Transkript

1 Vision for Andelslandsbyen Nyvang Godkendt på bestyrelsesmøde den 28. november 2012 Opfølgning 2013 Godkendt på visionsmøde 28. oktober 2013 Beslutninger og bilag indarbejdet heri og på det opdaterede kort 1

2 Indhold Indledning... 3 Mission... 4 Vision... 4 Andelslandsbyen skal være en attraktion på nationalt og internationalt niveau... 4 Mål... 4 Baggrund... 4 Strategi... 5 Andelslandsbyen skal være et af de bedst besøgte oplevelsescentre i Danmark... 7 Mål... 7 Baggrund... 7 Strategi... 7 Andelslandsbyen skal fortsat udvikle og forbedre sin formidling af Andelstidens historie og dens betydning for nutiden og fremtiden... 7 Mål... 7 Baggrund... 7 Strategi... 8 Andelslandsbyen skal fremstå som et komplet frilandsmuseum, der viser alle aspekter af landsbylivet i andelstiden Mål Baggrund Strategi Andelslandsbyen skal tilbyde gode oplevelser, mulighed for at lære nyt og hyggelige fællesskaber i laugene til de frivillige Mål Baggrund Strategi Andelslandsbyen skal være videncenter for andelsbevægelsens historie Mål Baggrund Strategi Andelslandsbyen skal være uddannelsessted for gamle håndværk

3 Mål Baggrund Strategi Andelslandsbyen skal have en sund økonomi med mulighed for opsparing til medfinansiering til EU og andre projekter Mål Baggrund Strategi Andelslandsbyen skal være aktiv deltager i Holbæk Kommunes bosætnings, turisme, senior og integrationspolitik Mål Baggrund Strategi Andelslandsbyen understøtter sine aktiviteter med en veludbygget og fokuseret markedsføring Mål Baggrund Strategi: Andelslandsbyen er en attraktiv arbejdsplads, hvor udvikling, ansvar og selvstændighed er i centrum Mål Baggrund Strategi Indledning Andelslandsbyen Nyvang kunne med stolthed fejre sit 20 års jubilæum i Det er en veletableret institution med en kæmpe flok af entusiastiske frivillige, en engageret medarbejderstab, en veludbygget landsby og en stabil økonomi. Andelslandsbyen Nyvang adskiller sig fra andre danske attraktioner ved at tilbyde en meget omfattende levendegørelse af bygningerne til publikum. Sammen med en målrettet markedsføring og en stærk fokusering på den gode publikumsoplevelse har det båret Andelslandsbyen frem mod et enestående godt besøgstal på i Men man skal aldrig hvile på sine laurbær! Stagnation fører til tilbagegang, og bestyrelse, personale og frivillige brænder alle for at gøre et besøg i Andelslandsbyen til en endnu bedre oplevelse. Derfor har bestyrelsen den 19. november 2012 vedtaget denne visionsplan, som både viser den overordnede vision, og hvordan den bør udmønte sig inden for de kommende tre år. 3

4 Mission Andelslandsbyens formål er gennem levendegørelse og inddragelse af publikum at fortælle om Andelstiden i Danmark og den betydning den har og kan få for nutidens og fremtidens samfund. Vision Andelslandsbyen skal være en attraktion på nationalt og internationalt niveau Mål I 2016: har Andelslandsbyen udvidet sin åbningstid mod helårsåbent. har Andelslandsbyen udarbejdet en tidsplan for mærkning som 4 stjernet attraktion, og har påbegyndt arbejdet efter tidsplanen. er Andelslandsbyen godkendt til at være repræsenteret på de brune motorvejstavler. Har Andelslandsbyen en kongelig protektor. Baggrund Andelslandsbyen har i 2013 åbent eller har aktiviteter: 20. januar, februar, februar, marts, 13. april 20. oktober, november, november, 30. november 1. december, i alt ca. 28 uger. Åbningstiden ud over sommerhalvåret er langsomt blevet udvidet de sidste år, hvilket har bidraget til det øgede besøgstal. I 2009 blev Andelslandsbyen godkendt som 3 stjernet attraktion (attraktion af meget høj værdi på regionalt niveau). Forud var gået et omfattende arbejde, blandt andet med skiltning på flere sprog. Det betød samtidig at oplevelsen for de besøgende generelt blev forbedret. I ordningen kan også tildeles 4 stjerner til en helstøbt attraktion, som på nationalt niveau er af meget høj værdi. 5 stjerner tildeles en helstøbt attraktion på internationalt niveau. Der er i alt 13 attraktioner med 5 stjerner i Danmark. I 2011 udvidede Vejdirektoratet ordningen med opsætning af brune tavler, der henviser til nationale seværdigheder. I alt er der opsat 53 tavler. Attraktionerne er udvalgt af Vejdirektoratet i samarbejde med Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og VisitDenmark. Forsøget skal evalueres i Kongehusets medlemmer har valgt at være protektorer for flere forskellige kulturinstitutioner. Det sender et vigtigt signal om betydningen af det emne som institutionerne behandler og om institutionernes generelle betydning for samfundet. Samtidig udbreder den kongelige protektion kendskabet til institutionen og inspirerer dermed til at andre mennesker også ønsker at støtte på forskellig vis. Det er bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen fortsat bør udvide sin åbningstid mod helårsåbent. Det er ligeledes bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen vil få styrket sin markedsføring markant ved at blive 4 og senere 5 stjernet attraktion, samt ved at få motorvejstavle opsat. Der bør derfor afsættes de fornødne ressourcer til de to opgaver. Det er samtidig bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyens emne og generelle betydning for samfundet er så stor at en kongelig person efter ansøgning kan ønske at blive protektor for institutionen. 4

5 Strategi 2013: Ledelsen udarbejder en oversigt over, hvilke krav der skal opfyldes for at opnå 4 stjerner. Stjerne ordningen nedlagt og ikke erstattet af tilsvarende ordning, som oprindelig oplyst. VisitDenmark har en liste over de 50 største attraktioner, alle med besøgstal over Ledelsen ansøger Vejdirektoratet om opsætning af motorvejstavle. Via Holbæk Kommune er der kontakt til Naturstyrelsen vedr. tilladelse til at bruge brunt johanneskors. Dette er første skridt frem mod brun motorvejstavle. Ledelsen udarbejder en plan for formidling i forbindelse med helårsåbent i weekenden. I planen vurderes behovet for forøgede frivillig og personaleressourcer i vinter weekenderne, indførelse af særlige vinterattraktioner samt formidling ved QR koder og evt. digitale guider. Opfølgning 2013: På personalemøde den 22.marts blev det besluttet at satse på tema åbninger i vinterhalvåret frem for generelt åbent alle weekender, bla. fordi der skal være tid til klargøring af husene. Planlagte vinteraktiviteter: Lørdag 9. søndag 10. november 2013: Workshop med nålefilt: Søndag: 10.november 2013: Søndag 12. januar 2014: Søndag 2. februar 2014: Søndag 16. februar 2014 kl 13 16: Bankospil Slædehundekørsel Bankospil Store Kagedag. I Hovedhuset? Entré: 50 kr. Lørdag 29. marts 2014 kl : Undertøj og kropskultur. I Forsamlingshuset. Catwalk med historisk undertøj Foredrag om kropskultur ved fx Lone Kühlmann (Skønhed til salg) el. anden. Snitter og øl/vand i pause. Butik med vintageundertøj inviteres til at sælge fra Brugsens lejlighed, åbent i Brugsen evt. med eget salg af produkter, som kan indgå i kommende frisørsalon (parfume 4711, hårklemmer mm). 5

6 Rammerne giver mulighed for deltagere. Udbydes i første omgang til personer med speciel kulturel interesse for emnet (fx Kvinfo). Når de har fyldt op, sælges øvrige billetter frit. På mødet uddeles materiale om besættelsestidsarrangementet, som har appel til samme publikum, og som er særdeles attraktivt for os, fordi de er et nyt segment hos os og er købestærke. Pris: Beregnes, men ca. 250 kr. Fredag den 31. okt kl : Allehelgens /halloween arrangement. Mød din heks aftenløb. Indledes med spisning. Udgangspunkt i figurer fra nordisk mytologi. Pris: Beregnes ud fra en entré på 50 kr. + mad Ledelsen indstiller til bestyrelsen, hvem der skal ansøges om at blive protektor og sender en ansøgning. Opfølgning 2013: Ansøgning afsendt til H.K.H. Prinsesse Marie den Desværre kom der afslag den : Helårsåbent i weekenderne gennemføres. Se ovenfor under 2013 Ledelsen udarbejder på baggrund af oversigten en tidsplan for opfyldelse af kravene til at blive 4 stjernet attraktion. Se ovenfor under 2013 Nov. 2014: Bestyrelsen godkender og iværksætter tidsplan for ansøgning om 4 stjerner. Opfølgning 2013: Udgår, se under strategi

7 Andelslandsbyen skal være et af de bedst besøgte oplevelsescentre i Danmark Mål I 2016 har Andelslandsbyen fortsat øget sit besøgstal med et gennemsnit pers om året. Det samlede besøgstal i 2016 er på ca besøgende. Baggrund besøgte Andelslandsbyen i Det er et ganske imponerende besøgstal. Til sammenligning besøgte ca Hjerl Hede og ca Sagnlandet Lejre samme år. I perioden er besøgstallet steget med pers., svarende til et gennemsnit på om året. Mange faktorer bestemmer det årlige besøgstal herunder vejret på de store besøgsdage, og gennemsnitstallet dækker da også over store variationer. Men den samlede stigning i besøgstallet afspejler tydeligt Andelslandsbyens evne som turistattraktion. Det er bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen fortsat skal holde fokus på at udvide besøgstallet, dels fordi Andelslandsbyens mission udbredes til flest mulig gæster, dels fordi Andelslandsbyens økonomi styrkes. Da målet kun dækker en 4 årig periode, vil det være svært at rette op efter et evt. dårligt år. Derfor sættes målet ikke højere end det hidtil opnåede mål. Strategi : På baggrund af foregående års besøgstal vurderer Ledelsen årligt om målet kan nås og hvilke tiltag der evt. skal iværksættes. Bestyrelsen godkender og iværksætter evt. tiltag. Foreløbig foran sidste års besøgstal. Andelslandsbyen skal fortsat udvikle og forbedre sin formidling af Andelstidens historie og dens betydning for nutiden og fremtiden Mål I 2016: har Andelslandsbyen implementeret en plan for udvikling af formidlingen i Andelslandsbyen, baseret på oplægget 8 veje til en endnu bedre ansigt til ansigt formidling har Andelslandsbyen udviklet og afholdt to store events. har Andelslandsbyen deltaget i fejringen af 150 året for andelsbevægelsens start i Danmark. Har Andelslandsbyen vurderet og evt. gennemført ændringer i den tidsperiode, som formidlingen dækker. Baggrund Levendegørelse og personlig formidling er Andelslandsbyens vigtigste brand. Det er derfor bestyrelsens opfattelse at der bør afsættes de nødvendige ressourcer til fortsat udvikling af disse to ting. I april

8 udarbejdede Tom og Helle oplægget: 8 veje til en endnu bedre ansigt til ansigt formidling. Med udgangspunkt i dette oplæg fastlægges snarest muligt et sæt retningslinjer for arbejdet. I 2010 afholdt Andelslandsbyen første gang besættelsestids weekend, hvor hele Andelslandsbyen blev omdannet til et totalteater. Med baggrund i de gode erfaringer herfra har Andelslandsbyen indgået et samarbejde med andre kulturinstitutioner i Holbæk Kommune om at omdanne Holbæk til Korsbæk en weekend i Det er bestyrelsens opfattelse at store events og totaloplevelser er en effektiv måde at nå et moderne publikum på. I 1866 blev Andelsbevægelsen startet i Danmark med åbningen af en brugsforening i Thisted. Coop Danmark har besluttet at fejre 150 året med en mangfoldighed af aktiviteter, som alle interesserede inviteres til at deltage i. Det er bestyrelsens opfattelse af Andelslandsbyen bør markere sin centrale betydning for formidling af Andelsbevægelsens historie og betydning ved at lægge betydelige ressourcer i fejring af 150 året. Andelslandsbyen dækker i øjeblikket tidsperioden Perioden er tidligere blevet vurderet til at være dækkende for andelstiden, men endnu i 1950 erne var stort set alle landmænd tilknyttet en eller flere andelsselskaber, andelsmejerier og slagterier var helt dominerende og brugsbevægelsen havde 50 % af detailomsætningen på landet. På den baggrund er det bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen bør udvide sin tidsperiode til Det kan kun gøres ved en vedtægtsændring, og den er sat i gang i Det er samtidig bestyrelsens opfattelse, at tidsperioden bør revurderes med henblik på evt. nye udvidelser om 5 10 år. Bestyrelsen er i sin beslutning bl.a. inspireret af Den Gamle By i Aarhus, som nu også viser bygninger fra 1970 erne og senest er gået helt op til nutiden med en udstilling om hjemløse. Strategi 2013: Med udgangspunkt i 8 veje til endnu bedre ansigt til ansigt formidling godkender og iværksætter bestyrelsen en plan for udvikling af levendegørelse og personlig formidling i Andelslandsbyen. Formidlingen i Nyvang De fortællende interiører De fortællende interiører skal styrkes. Udstillinger og montrer skal gentænkes, og efterhånden erstattes af fortællende interiører. Interiørerne skal indrettes, så de understøtter de frivillige i deres værtsrolle. Eksempelvis som når den henkogte høne fra 1928 og 2002 åbner for en snak om henkogning og sparsommelighed i en økonomisk krisetid. På den måde kan de gode genstande understøtte formidlingen af den historiske samtid. Interiørerne skal indrettes, så de kan stå for sig selv, når der ikke er en frivillig til stede. Der skal fortsat ikke være genstandstekster i interiørerne. Men der kan ligge tidstypisk tekstmateriale som aviser, håndskrevne dagbøger, noter, breve, reklamer, postkort, blade og andet der kan understrege den relevante fortælling for stedet. En slags genstandstekster der virker som en håndskrevet note i tiden, men som understreger en historie. Andelslandsbyens huse skal tilsammen dække vores tidsperiode, men de enkelte huse skal have en begrænset tidsperiode, fx perioden , samt et tema, fx kirke. Interiøret skal matche temaet i netop denne periode, modsat nu hvor interiøret hovedsageligt er 8

9 tematisk. Fx skal der i brugsens stuer være interiør der passer til en sådan bolig i denne periode, og ikke forskelligt der er relateret til brugsen at gøre gennem tiden. Der skal være forskel på udstilling og områder bag scenen hvor der ikke er adgang for publikum. Fx område med kaffemaskiner, telefoner og lign. skal lukkes af for publikum. Genstande og aktiviteter Andelslandsbyen har en stor fordel i forhold til andre frilandsmuseer, idet vi ikke er underlagt Museumslovens restriktioner på brug af vores genstande. De skal derfor i sving og ikke skal gemmes væk i montrer. Publikum skal kunne røre og benytte vores genstande. Særligt værdifulde genstande gemmes væk eller vises frem i forbindelse med aktiviteter. Publikum skal have tilbud om selv at deltage i de daglige aktiviteter ikke kun se på. Fx at hente vand, hjælpe med opvasken, vaske på vaskebræt, prøve tøjet, slå græs med en gammel græsslåmaskine osv. Aktiviteterne kan styres af de frivillige. Formidlingen kan ske via roller, som kan spilles af ansatte eller frivillige, fx Fru Brugsuddeler Egon Larsen f. 1903, Husholdningskonsulent Frk. Petersen f. 1881, Husmand Jens Hansen f osv. Én samlet fortælling Andelslandsbyens formål er at formidle andelsperiodens historie. Alle Andelslandsbyens bygninger, interiører og aktiviteter skal underbygge den fortælling: Nyvang skal være et sted der formår at samarbejde på tværs af de forskellige bygninger: så husmoderlauget kan benytte sig af alle køkkener, husflid kan udføres i mange stuer, havelaug må plante blomster i alle haver og lign. Interiørerne skal være fokuserede, hver genstand skal understøtte fortællingen, så kvaliteten i fortællingen og ikke antallet af indsamlede genstande er i centrum. Fortællinger om Nyvang som geografisk sted eller frivilligt aktivitetscenter, Nyvang bag scenen, skal kun kunne tilgås af dem der søger den. Alle arrangementer skal have en historisk fortælling der understreger Andelslandsbyens formål. Hobbyarrangementer og leje af grund på Nyvang bør ikke automatisk betegnes som Nyvangs arrangementer. Skriftlig kommunikation til gæsterne i Nyvang Intro brochure til AN: I 2014: Format som hidtidig arrangementskalender. Med introduktion til Andelslandsbyen, oversigtskort og kalender over vigtigste særarrangementer. Følgende år: Format ændres til foldet A6. Samme indhold. Udleveres som nuværende arrangementskalender. 9

10 Avis, designet som Holbæk Amts Venstreblad 1940 erne: Indeholder beskrivelser af bygninger, aktiviteter, andelsperioden mm, leveret som nyhedsstof og annoncer. Erstatter guide, brochurer, flyers, opslag mm. Revideres årligt, men skrives ikke fra ny hvert år. Trykkes hos Nordvestnyt, finansieres helt eller delvist med sponsorater og annoncer. Iværksættes snarest muligt. Lægges frem til publikum Uddeles til gæster til arrangementer mm Vejvisningsskilte og oversigtskort Som hidtil Flyers om større arrangementer I takt med at ansigt til ansigt markedsføringen intensiveres vil det til tider være hensigtsmæssigt at trykke små oplag af flyers om arrangementer, der er rettet mod et særligt segment (julefoldere ved optræden i Nisseland, besættelsesfoldere ved optræden på Bunker by night osv.). Nyvangs Tidende Aftales med lauget Øvrige brochurer udgår Digital information Endelig afgørelse udskydes til efter implementering af øvrige tiltag. GPS styret til mobiltelefon el.lign. Ikke synlige QR koder el. lign. Kan indeholde fx skattejagt, personer fra tiden mm. Mad på Nyvang Hver dag skal der være gang i et køkken der laver og fortæller om en traditionel dansk ret. Til store dage skal der være gang i alle (4 5) køkkener. Hvis man veksler mellem køkkenerne på Nyvang, vil det give en mere varieret oplevelse for det publikum der kommer jævnligt. De forskellige køkkener giver også mulighed for at variere maden og fortællingen herom; en dag laver husmandskonen fløjlsgrød og snakker om formad og økonomi, den næste fortæller fruen i brugsen om fokus på vitaminer i mellemkrigstiden eller ernæringsrestriktioner Mikkel Hindhede og hans økonomiske kostomlægning. Husmoderlauget skal have mulighed for uproblematisk at veksle mellem de forskellige køkkener så alle køkkener skal være funktionsdygtige og husmoderlauget skal understøttes og serviceres, hvor der mangler frivillige skal ansatte formidlere assistere. I forbindelse med brug af køkkenerne orienteres relevante laugsformænd om aktiviteterne Efterårsferie i den gode smags tjeneste 10

11 Stort efterårsmarked med lækre lokale råvarer den første weekend i efterårsferien. Den efterfølgende uge er der særlig fokus på maden overalt og der laves mad i alle køkkener. Brug af lokale fødevareprodukter I samarbejde med Gro grønne regionale oplevelser kan vi netop nu få hjælp til at få kontakt til de attraktive madproducenter der findes i lokalområdet, og som kan styrke både dem og os til at få bedre salg. Uddannelse af relevant personale og frivillige lige nu gratis gennem Gro Salg af mad med historisk og lokalt tvist i bager, slagter og madam blå og siden hen på kroen. Facebook/hjemmeside der indsamler lokale og gamle opskrifter Evt. madlejrskole Madkulturens projekt der hjælper lejrskoler til et fokus på mad og maddannelse Videre potentiale: Samarbejde med Madkulturen/uddannelsesinstitutioner/museer mulighed for foredrag og aftenskoler Husmandsstedet Principiel tilslutning til nedenstående forslag. Behandles konkret på budgetmøder, da forslagene kræver flere ressourcer tilført. Dyrene En gang om ugen særligt fokus på en enkelt dyregruppe, f.eks. får/lam, høns/fjerkræ, geder. Frivillige kan evt. hjælpe med slagtning af kyllinger, vi fortæller hvad man bruger fjerene til, gåsens brystben som legetøj m.m. og slagtning af lam i efteråret, klipning, spinding, vævning m.m. Dagligt kan børn og voksne være med til at give halm og stråfoder, samle æg o. lign. Der står en hønsefamilie ved Brugsen og en ved skolestuen. Det er nemt at få vand begge steder og foder kunne stå i stalden under skolestuen. Kirkefolden deles op, så der går en lille flok får i den ene halvdel og den anden halvdel til heste, når der er heste udefra. Hestene (gerne Anna og en mindre hest end Dolly evt.) går enspand for gammel vogn, enten arbejdsvogn med junger, kornsække osv. Eller være med i marken. En dag ugentligt lægges saddel på og børn kan få en træktur. Hestene trækkes til smedjen, når de beskæres eller skoes. De 2 heste går for turvognen, når der er bestilte ture. Mange oplevelsessteder, fx Sommerland Sjælland, er der klappedyr, fx kaningårde og minibondegårde. Det er en helt anden type af dyreformidling, som ikke understøtter Andelslandsbyens fortælling. Hvis noget sådant skal indføres, skal det ligge skarpt adskilt fra frilandsmuseums-delen. Men i første omgang bør der tages kontakt til en 11

12 professionel dyreformidler, som kan bidrage med forslag til dyreformidling inden for Andelsbevægelsens fortælling. Hvis der for alvor skal være fokus på dyrene, vil det kræve ressourcer til en dyreformidler til at varetage det administrative arbejde med dyrene og til at formidle i sæsonen. Andelslandsbyens nuværende dyrebestand er kun på Nyvang i sæsonen. Vi låner eller lejer dyr, eller køber dyr, der skal slagtes. Forbruget af ressourcer ved at have dyr hele året bør vurderes i forhold til formidlingsmæssige fordele, både med hensyn til personaleressourcer og staldfaciliteter.. Markerne og hestevognen Det udendørs arbejde med at dyrke marken og maskinerne er en vigtig fortælling på et museum der handler om landbrug. I øjeblikket formidles den kun enkelte dage om året. Dette arbejde kan varetages af en husmand. Han skal kunne formidle og kende til jordbrug og maskiner samt kunne køre med heste. Udendørs skulle vi finde flere frivillige mænd, der kløver brænde og ordner håndredskaber, mens publikum ser på og evt. deltager Markerne drives med hjælp fra Veterantraktorlauget, som står for markplan i samarbejde med f.eks. Torben Bjerregaard. Noget af arbejdet kan udføres med heste, hesten gerne skulle i fokus en gang ugentlig gennem hele sæsonen. Der kunne fortælles om hvilket foder man selv dyrkede på markerne og vise hvordan de 4 kornsorter ser ud. Havelauget forsøges forstærket, så der er formidling i haverne rundt om i landsbyen en gang ugentligt. Hjemmet Husmoderlauget forsøges styrket ved at vi lægger ressourcer i at få flere ind i lauget. Husmoderlauget kan inddrage alle Andelslandsbyens huse og køkkener. Mere publikumsinddragelse i køkkenaktiviteterne og flere aktiviteter end servering af kaffe med Richs. Mere afvekslende mad i de køkkener hvor der er indlagt vand. Handel og salg Salg koncentreres til at ske fra butikkerne så det ikke fylder andre steder, som fx husmandsstedets stuebord. Der skal tilnærmelsesvis være historiske varer i butikkerne. Der skal være trådløse dankortterminaler hvor det er muligt. Trådløse dankortterminaler kan stilles under disken og kun tages frem, når der handles. 12

13 Gaden: Bagerbutikken udvides til flere siddende gæster, produktion af flødeskumskager og produktion af brød og kager til Madam Blå Slagterbutikkens åbningstid udvides i det omfang, der kan skaffes frivilige, så der er åbent i Andelslandsbyens åbningstid som i de andre butikker. Produktion af kødvarer til Madam Blå. Den røde pavillon: Mellemgangen skal indrettes i højere grad som en minigade med skilte og indgange til butikker Butikkerne skal skærpes så det er en klar fortælling i hver, i stedet for eksempelvis kombinationen af post og skomager der kan virke forvirrende på publikum. Alle butikker laver interiør og ikke planche/montreformidling Post: Posten fylder 2/3 af pavillonen, det kan rykkes sammen til de tre nederste rum. Hvilket også vil give en bedre fornemmelse af at komme ind i et brevsamlingssted. I det bagerste og midterste rum (nu plancheudstilling) kan selve kontoret (nu er spredt i første rum og skomagerbutikken), stilles op. Forslag til aktiviteter: skriv et brevkort med blæk og sende det, salg af postkort Frisørsalon: I de første rum laver vi frisørsalonen. Dobbelt bord med to spejle, stole, maskiner og diverse rekvisitter samt et ventearrangement. Alt i alt til størrelsen af det rum. Andelslandsbyen har fået tilbudt en frisørsalon. Forslag til aktiviteter: Få sat hår, gammeldags barbering (hvis vi finder frivillige, der kan). Salg af hårklemmer, parfume 4711 og andet. Skrædderværksted: Tekstilstuen skal være mere attraktiv at komme i for lauget, der pt. kommer meget sjældent. Det skal indrettes mere tydeligt som et skrædderværksted med mands og kvindedragter fra forskellige årtier på tøjstativer. Forslag til aktiviteter: Prøv det gamle tøj og tag et billede. Evt. salg af vintagetøj. Legetøjsbutik: I det nuværende skomagerværksted. Indrettes som legetøjsbutik. Interiør skal skaffes. Forslag til aktiviteter: Mulighed for at prøve gammelt legetøj. Salg af gammeldags legetøj, fx klodser, spil og andet. Ev. kan bøger også sælges herfra. Andelsgartneriudsalg: Forslag fra magasinlauget om opførelse af et Andelsgartneri udsalg på pladsen over for radio, bager og slagterbutik. 13

14 Skal ikke placeres over for slagter/bager, da det vil ødelægge gårdmiljø. Placeres nær udgang. Vognsamlingen De mange gode arbejdsvogne stilles rundt omkring på området i sommerhalvåret. De vogne der kan køre skal bruges til hestevognskørsel for publikum. Ideelt holder hestevognen ikke stille men kører rundt så der er af og påstigning her og der. De vogne der er i så slem forfatning at de er ved at forfalde og ikke kan bruges til noget (især de vogne der står ved indgangen til hallen) skal fjernes, så vi ikke har døde vogn lig stående omkring på museet. De vogne der kan bruges skal med tiden restaureres og bruges De vogne der ikke er vores (og vi ikke må/kan bruge) skal returneres til ejeren. De fylder og er ikke til glæde og gavn for et levende frilandsmuseum. Nutidige maskiner og diverse arbejdsrod koncentreres i vognhallen, så den røde lade holdes mere historisk korrekt. På generalforsamling stilles forslag om udvidelse af tidsperioden til Godkendt på ordinær generalforsamling den 6. april og ekstraordinær generalforsamling 20. september

15 2014: Ledelsen gennemfører eventen Korsbæk i Holbæk Andelslandsbyen besættes er blevet flyttet til AN, det har vist sig umuligt at omdanne Algade til en troværdig kulisse anno 1942, handelsstandens medlemmer tæller blot 30 40% af de handlende. Efter anmodning fra Holbæk Kommune blev eventen flyttet til pinsen i 2014, der var et udtalt ønske fra kommunen side om at der skulle foregå noget stort i pinsen hvert år, så ok. AN afholder fra 2015 igen besættelsesweekenden omkring 4/5 maj. Besættelsestidsarrangementet 2014 bliver stort: Fredag i pinsen afholdes det på Havnen. Lørdag og søndag afholdes det i Nyvang med aftenunderholdning. Niveauet bliver generelt højnet. Der bliver gratis adgang. 2014: Ledelsen udarbejder en plan for deltagelse i Adelsbevægelsens jubilæum i Helle Schummel har holdt med Museum Vestsjælland den 3. oktober 2013 vedr. samarbejde om afholdelse af jubilæet. Museum Vestsjælland har efterfølgende meddelt, at de ikke ønsker at indgå i et samarbejde. Andelslandsbyen fortsætter arbejdet i eget regi, evt. i samarbejde med Danmarks Landbrugsmuseum. Andelslandsbyen skal fremstå som et komplet frilandsmuseum, der viser alle aspekter af landsbylivet i andelstiden Mål I 2016 er Andelslandsbyen udbygget med 1 2 nye bygninger. Baggrund Frilandsmuseet i Andelslandsbyen består af fuld skala kopier af bygninger, hovedsageligt fra området omkring Holbæk. I 2012 er en vognmandsforretning under opførelse og i 2013 færdiggøres en keglebane. I 2013 overtager Andelslandsbyen et stykke jord i umiddelbar forlængelse af frilandsmuseet. Her skal bygges en firlænget gård. Andelslandsbyens bygninger er næsten alle opført ved sponsorstøtte eller fondsmidler. Det vil også være tilfældet fremover. Det betyder at prioriteringer og tidsplaner vil være afhængige af mulighederne for konkret at skaffe midler. Det er bestyrelsens opfattelse at det er vigtigt at prioritere kontinuerlig udbygning af Andelslandsbyen, fordi bygningerne vil danne rammerne for nye laug og nye aktiviteter. Det er også bestyrelsens opfattelse at udbygningsplanerne skal være fleksible og tilpasse sig de muligheder, der viser sig for ekstern støtte. Derfor har bestyrelsen startet udarbejdelsen af en udbygningsplan i efteråret

16 Strategi 2013: Ledelsen præsenterer den vedtagne udbygningsplan for Regions Sjællands EU kontor, mulige sponsorer mm. På basis af tilbagemeldingerne udarbejdes en prioriterings og tidsplan for udbygning af Andelslandsbyen. Arkitektfirmaet Kullegaard har udarbejdet projektskitse og budgetoverslag for kro, placeret over for kirken og for restaurant i Hovedbygningen. Der søges fondsmidler til anlæg af kro ved kirken. Der udskrives konkurrence om navn til kroen blandt frivillige og ansatte. Dommerkomiteen består af Helle Helmich, Poul Wissing og Helle Schummel. Der er kontakt til Udvikling Nordvestsjælland vedr. Keglebanen, som forventes færdig i 2014/15. De formelle aftaler med Udvikling Nordvestsjælland er nu på plads. Der er sendt ansøgning om landzone og byggetilladelse til Holbæk Kommune slut september Vi forventer at starte byggeriet, når frosten går af jorden forår Hangar til zonefly er i forberedende fase. Kontrakt med samarbejdspartnere er nær underskrift. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse afsendes i slutningen af I oktober/november 2013 sendes ansøgning til Veluxfonden vedr. opførelse af vagtmesterstue til Frederik Madsens Garage. Damptromleklubben planlægger at bygge tromlehal i Andelslandsbyen. Godkendt af bestyrelsen 13. august Der skal indgås aftale med Holbæk Kommune, som ejer grunden. Derefter skal der søges sponsor og fondsstøtte til den del, som Damptromleklubben ikke selv kan finansiere. Andelslandsbyen bistår i processen. Næste skridt er en samarbejdsaftale mellem Andelslandsbyen og Damptromleklubben om bygningen. Aftalen forventes indgået i starten af Helge Fredslund har via netværkskontakter fået kontakt med Realdania vedr. gårdbrug : Ledelsen vurderer årligt om planen skal justeres og indstiller til bestyrelsen. Der blev afholdt visions opfølgningsmøde i bestyrelsen den 28. oktober

17 Andelslandsbyen skal tilbyde gode oplevelser, mulighed for at lære nyt og hyggelige fællesskaber i laugene til de frivillige Mål I 2016 har Andelslandsbyen fortsat et omfattende korps af frivillige tilknyttet. Frivillige kan både vælge at være tilknyttet laug og deltage på dag til dag basis, eller de kan vælge at deltage på ugebasis i ferierne. Baggrund Andelslandsbyen har i 2012 registreret 508 aktive frivillige. Det findes ikke magen til andetsteds i Danmark og de frivillige er rygraden i Andelslandsbyens formidling. Det er derfor vigtigt at de frivillige vælger at være tilknyttet Andelslandsbyen gennem længere tid, og at Andelslandsbyen fortsat får nye frivillige, når de gamle stopper Det er bestyrelsens opfattelse at de frivillige fortsat skal være omdrejningspunktet i Andelslandsbyens formidling. Det er derfor vigtigt at de frivillige høres og introduceres grundigt til de nye formidlingstiltag. Det er også bestyrelsens opfattelse at aldersgrupperne bør differentieres, så også børn og voksne i den arbejdsdygtige alder får tilbud om at være en del af Andelslandsbyens fællesskab. Strategi : Ledelsen fortsætter og udvikler frivilligmøder i takt med de frivilliges ønsker. Sker løbende. 2013: Ledelsen udarbejder et forslag til reviderede regler for frivillige, som godkendes af bestyrelsen, så de kan implementeres inden sæsonstart. Er udarbejdet. Tvungen medlemsskab for frivillige implementeres pr. 1. januar : Ledelsen forestår oprettelse af en log in hjemmeside for frivillige under andelslandsbyen.dk. Processen er i gang. Skal kombineres med nyt regnskabs og bookingsystem. 2013: Ledelsen inviterer en forsøgsfamilie til at tilbringe en uge som husmandsfamilie på husmandsstedet. Forsøget evalueres efterfølgende. I 2014 planlægges sommerlejr for bedsteforældre/børnebørn erstattet af tilbud om en deltagelse for familier i aktiviteter i Andelslandsbyen. 17

18 Andelslandsbyen skal være videncenter for andelsbevægelsens historie Mål I 2016 arbejder Andelslandsbyen aktivt for at opnå status som Videnspædagogisk Aktivitetscenter har andelsbevægelsens historie en fremtrædende placering inden for undervisning i historie og andre fag på Holbæk Kommunes skoler Baggrund Viden og spændende, varieret formidling hænger tæt sammen. Det er derfor bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen skal udbygge sin viden om andelstiden og blive det naturlige sted at gå hen, når man ønsker at forbedre sin viden om andelstiden. Det er også bestyrelsens opfattelse at det er en langvarig og ressourcekrævende proces, som rækker langt ud over denne visionsplans tidsrammer. Undervisningsministeriet uddeler hvert år tilskud til aktivitetscentre, som baserer sit virke på aktiv formidling af forskning inden for deres felt. Andelslandsbyen opfylder allerede flere af kravene inden for formidlingen og markedsføring og vil kunne bruge en plan for opfyldelse af de resterende faglige krav til at danne de første netværk til forskningsmiljøet inden for landbrugshistorie. Tilskuddet vil samtidig betyde øgede indtægter til Andelslandsbyen. Andelsbevægelsen og dens virke i fortid og nutid indeholder mange spændende indfaldsvinkler. Det er bestyrelsens opfattelse at disse indfaldsvinkler kan udnyttes langt bedre i undervisning af børn og unge i første omgang på Holbæk Kommunes skoler Strategi 2013: Ledelsen undersøger indholdet i kravene og udarbejder en plan for opnåelse af status som videnspædagogisk aktivitetscenter. Ansøgning sker tidligst om 3 5 år når kravet om samarbejde med forskningsinstitutioner kan dokumenteres.. Ledelsen udarbejder et oplæg med forslag til, hvordan forskellige vinkler på Andelsbevægelsen og dens virke kan indgå i opfyldelse af fagmål på forskellige trin i folkeskolen. Er udført (ligger på hjemmeside). Evt. opfølgning ved Aase Nielsen. 2014: Planen for opnåelse af status som videnspædagogisk aktivitetscenter iværksættes. Ledelsen retter henvendelse til skolerne i Holbæk Kommune for at få kontakt med lærere der vil indgå i arbejdet med at udarbejde relevante undervisningsforløb. 18

19 Andelslandsbyen skal være uddannelsessted for gamle håndværk Mål I 2016 er Andelslandsbyen uddannelsessted for en eller flere af gamle håndværk, fx bødker, karetmager, skomager eller beslagsmed. Baggrund Flere af de gamle håndværk er det ikke længere muligt at blive uddannet i. For alle de gamle håndværk gælder imidlertid at der ligger en stor generel håndværksmæssig viden gemt i dem, samt at der stadig i begrænset omfang er efterspørgsel på deres varer. Det er bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen kan få stor nytte i sin formidling af at bidrage til bevarelse af de gamle håndværk. Det vurderes at det er nødvendigt med et samarbejde med en eller flere andre virksomheder for at få uddannelsen godkendt. Strategi 2013: Ledelsen sammensætter en uddannelse i samarbejde med Jobcenter Holbæk og kontakter andre museer om samarbejde. Tom Christensen kontakter EUC. Frank Tonsberg fra EUC mente at det var muligt at få den ministerielle godkendelse af uddannelsesforløbet. Unni Mathiason, jobcenter Holbæk vil gerne gå ind i uddannelserne med tilskud. Der har været holdt møde med fagforeningen 3F, de organiserer træfolket, de vil prøve at finde en egnet og villig voksenlærling. Ansøgningsprocedure indledes når relevant person er fundet. Nærmere tidsplan er ikke mulig. 2014: Andelslandsbyen ansætter en voksenlærling. Andelslandsbyen skal have en sund økonomi med mulighed for opsparing til medfinansiering til EU og andre projekter Mål I 2016 har Andelslandsbyen årligt afsat til medfinansiering Baggrund EU og de fleste fonde kræver en medfinansiering for selv at bidrage til et projekt. Det kræves sjældent at der er tale om egentlig egen finansiering fra modtagers side, men det kan forsinke og i sidste instans skrinlægge et projekt, at alle afventer den første finansiering falder på plads. Det er derfor bestyrelsens opfattelse at der bør afsættes midler til en pulje, hvor der over et eller flere år akkumuleres midler til medfinansiering af projekter. Det er også bestyrelsens opfattelse at Holbæk Kommune vil have forståelse for at en sådan opsparing ikke er udtryk for at Andelslandsbyen ikke kan udnytte det modtagne tilskud. 19

20 Denne opfattelse kan yderligere imødegås ved at øremærke de opsparede midler til konkrete projekter fra start. Strategi : Hvert af årene afsættes til pulje til medfinansiering. Beløbene øremærkes til projekter, udvalgt fra udbygningsplanen. Er afsat i budget Øremærkes af bestyrelsen, når oplæg foreligger. Andelslandsbyen skal være aktiv deltager i Holbæk Kommunes bosætnings, turisme, senior og integrationspolitik Mål I 2016 har Andelslandsbyen en fast stok af frivillige som en gang årligt besøger integrationsprojekter, plejehjem, seniorbofællesskaber o.lign med foredrag og relevante aktiviteter indgår en introduktion til Andelslandsbyen som en del af velkomsten til tilflyttere, fx ved afholdelse af velkomstarrangement 1 2 gange årligt i samarbejde med Holbæk Kommune. Er Andelslandsbyen fortsat aktiv i turismesamarbejdet i Holbæk Kommune. Baggrund Holbæk Kommune er Andelslandsbyens eneste faste tilskudsgiver, og det er derfor naturligt at Andelslandsbyen bidrager til kommunes arbejde, hvor det passer naturligt ind. Samtidig vil det betyde at kendskabet til Andelslandsbyen udbredes yderligere blandt kommunens borgere. Det er derfor bestyrelsens opfattelse at der bør afsættes de fornødne ressourcer til opgaven. Andelslandsbyen er en aktiv partner i kommunens turismesamarbejde, idet Tom sidder i Erhvervsforums bestyrelse. Det er bestyrelsens opfattelse at Andelslandsbyen fortsat bør være en aktiv i turismesamarbejdet. Strategi 2013: Ledelsen udarbejder en oversigt over relevante samarbejdspartnere. I samarbejde med frivillige fra rundviserlauget og udvalgte institutioner udarbejder ledelsen tilbud til konkrete institutioner. Tom Christensen tager kontakt til relevante samarbejdspartnere. Ledelsen aftaler rammer og indhold for samarbejde med Holbæk Kommune om velkomst til tilflyttere. 20

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, kl. 18.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, kl. 18.30 i Andelslandsbyen Afbud: Ingen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 26. november 2014, Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af referat. Godkendt 3. Meddelelser fra formanden kl. 18.30 i

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

3. Bordet rundt Lasse: Mødte stor opbakning til Hundested By Night Vi skal søge AP Møller fonden

3. Bordet rundt Lasse: Mødte stor opbakning til Hundested By Night Vi skal søge AP Møller fonden Referat Hundested Kino d 19-7-2017 1. Velkomst Mødt: Orla, Søren, Emilie, Lasse, Lene Ikke mødt: Jørgen (trådt ud af bestyrelsen pr dags dato, Maria, Anne, Mette, Mogens, Troels og Bente) 2. Godkendelse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres.

Tidsplan vandfaldsmodel. Hvad er det første der skal gøres? Dialogmøde med Trim hvor vores planer og ideer diskuteres. Samarbejde med foreningerne Få et mere åbent center. Vi ønsker et tættere samarbejde med Trim, for at få åbnet motionscenteret op for flere brugere. (klippekort, ugepris, sommerhus kort mm) Vi ønsker et

Læs mere

Lige midt imellem. Markedsføring. af Hodsager, Feldborg & Haderup. Feldborg d. 29. sep Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1

Lige midt imellem. Markedsføring. af Hodsager, Feldborg & Haderup. Feldborg d. 29. sep Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Lige midt imellem Markedsføring af Hodsager, Feldborg & Haderup Feldborg d. 29. sep. 2016 Ansøgning til Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Indholdsfortegnelse over vores ansøgning 03 Ansøgning 04 Identitet

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr

Til KFU. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Service og Forandring BILAG Til KFU Bilag 1. Inspirationsoplæg i arbejdet med visionen for sammenlægningen af Museer, Arkiv og Kunst Baggrund Arbejdet

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

International Performance Art Festival Aug. 2016

International Performance Art Festival Aug. 2016 International Performance Art Festival 24-28 Aug. 2016 UR-NAT er en international festival for scenekunst i og om naturen. UR-NAT præsenterer uventede kunstneriske møder i naturen, i byens åbne rum og

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007 Komplementaritet samarbejde mellem landsbyer SEPTEMBER 2007 International analyse, inspirationsartikel 3 Landsbyer i netværk En rigtig landsby har firlængede gårde, en hvidkalket romansk kirke, en hyggelig

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde den 22. September 2014 Kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Dagsorden Bestyrelsesmøde den 22. September 2014 Kl. 17.30 i Andelslandsbyen Dagsorden Bestyrelsesmøde den 22. September 2014 Kl. 17.30 i Andelslandsbyen Deltagere: Helge Fredslund (formand), Carsten Andersen (næstformand), Aage Jelstrup, Bjarne Hansen, Jette Graves, Helle Helmich,

Læs mere

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Side 3 af 9 Vælg den ønskede pulje. Tryk Næste og du får en beskrivelse af puljen. Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Start- og Udviklingspuljen Puljen støtter 1. Opstart af nye foreninger,

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere

Kom godt i gang med vågetjenesten

Kom godt i gang med vågetjenesten GODE RÅD Kontaktperson kombination af interesse og evner; en eller to? Telefon hvordan kan man kontakte vågetjenesten? Vågeopgaven - hvordan gør vi hos os? Samarbejde hvem samarbejder vi med og hvordan?

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Hersom-Bjerregrav Borgerforening

Hersom-Bjerregrav Borgerforening Hersom-Bjerregrav Borgerforening Nyhedsbrev 2013 2014 Arrangementer i 2013 24. november: Kl. 16.00 Kl. 16.30 Tænde juletræ og stjerner efterfulgt af julehygge ved købmanden Salg af gourmet-billetter 2014

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Få mere at rutte med! (PS: vi fandt ikke på den overskrift)

Få mere at rutte med! (PS: vi fandt ikke på den overskrift) Få mere at rutte med! (PS: vi fandt ikke på den overskrift) Velkommen til fonde og sponsorater Tim Boye Jensen & Anja Nordstrøm Klett fra Fundraisingafdelingen i Hjerteforeningen Byd/bryd endelig ind med

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Evaluering Østerbrobasen

Evaluering Østerbrobasen Evaluering Østerbrobasen Hvad var formålet med at oprette Østerbrobasen? Formålet var at oprette en forenings-, netværks-, bydelsportal, som Lokaludvalget kunne benytte til at skabe kontakt til alle bydelens

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Urbanister. Ledervejledning

Urbanister. Ledervejledning Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Ledervejledning Formålet med dette mærke er, at pigerne lærer om og forstår begrebet urbanisering. Danmark, det danske samfund og pigernes

Læs mere

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2013-2015 for FrivilligCenter Holbæk Version 2.2 Farvekoder Ikke i gang I gang Fuldført Etablere FrivilligCenter Holbæk Indretning af de nye lokaler. 1. august 2013. Officielt åbning af FrivilligCenter

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere