Referat Generalforsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Generalforsamling 2015"

Transkript

1 Dato: Mandag d.26. januar 2015 kl Fremmødte: 44 fremmødte DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Spørgsmål 5. Udvalgenes beretning 6. Indkomne forslag: Håndtering af nye aktive medlemmer (Benjamin Madsen) 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Eventuelt og spørgsmål 1. Dirigent: Karsten Rimmer Larsen Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Indkaldelsen indeholder de dagsordenspunkter, den skal ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen er erklæret lovlig. 2 stemmetællere: Lone Ravn, Olav Uth. 2. Formand Martin Bach Sørensen aflægger bestyrelsens beretning - jf. bilag Gennemgang af resultatopgørelsen ( jf. bilag 2): Resultat af bar: Regulerede priser og investering i popcornmaskine er med til at øge resultatet markant. Efterårsforestillinger: Lille Virgil har givet et overskud på kr ,- (tilfalder det nye regnskabsår). Juleforestillinger: Krummernes Jul har givet et overskud på kr ,-. Dette er større end sidste år bl.a. fordi forfatterhonorar i år ikke var nødvendigt. Festspil: Tilskud fra Kolding Kommune er overgået til at være et bloktilskud og må ikke længere figurere under de enkelte forestillinger. For at sammenligne tidligere år er en note sat ind, hvor tilskuddet er medregnet i resultatet. Resultater inkl. tilskud fra kommunen er således kr ,-. Kostumeudlejning: Indtægt de første 4 måneder af dette regnskabsår er kr ,-. Aktivitetstilskud fra Kolding Kommune: Større end sidste år. Lille fremgang i medlemmer. Personaleomkostninger: Markant større sidste år pga. fribilletter, der kom til udbetaling (aflyst festspil) samt køb af teknikkursus. Salgsomkostninger: Årsag til stigning er annoncering i Kolding Kalenderen + Middelfart Kalenderen. Markedsføring af det fulde repertoire på teatret medfører, at disse omkostninger posteres under generel markedsføring. De er således ikke en del af de enkelte forestillinger. Lokaleomkostninger: Årsag til fald er fjernvarme (kr ,- sparet på varme). Salen er blevet malet, belysning udenfor er sat op, dele af systuen er renoveret og det røde tæppe på trappen er skiftet til vinyl. Småanskaffelser: Årsag til stigning er køb af bord/bænke sæt til amfiscenen, børnesæder, klaver, ny telefon og brandslukkere. Administrationsomkostninger: Årsag til stigning er stigning i forsikringspræmie. Ansvarsforsikringerne er opsagt, og der er tegnet nye i DGI, hvor det er billigere. Driftsresultat før afskrivninger: Kr ,-. En forbedring ift. sidste år. Ekstraordinære poster sidste år: Består af tilskud til aflyst festspil, underskudsgaranti til Lille Virgil samt indfrielse af pantebrev. Årets Resultat: kr ,-. Forbedret ift. sidste år (kr ,-), men dog stadig utilfredsstillende. Dronning Dorothea Teatret Side 1

2 Gennemgang af balance. 4. Spørgsmål: Bo Krat: Hvordan dækker den nye ansvarsforsikring? Svar fra Martin: Det er en erhvervsskadeforsikring, der dækker alle frivillige på teatret. Thorben Lundø: Konstaterer, at egen drift er blevet dyrere. Svar fra Martin: Budgetter lægges ud fra viden om tilskuddet. Derudover er live musikforestillinger på teatret dyre (koda, teknik, kapelmester etc.). Regnskab er godkendt 5. Erling Kaas (teknisk chef): Der er sat nye vinduer i ud mod gården, industrivaskemaskine er købt og installeret, nyt køkkenelement i det gamle barskab er monteret, væg i Sibirien er fjernet og der er sat en dør i. En væg er fjernet i systuen. Viggo og Erling har ryddet op på Dalbygård i foråret. De er ved at etablere et værksted, så der kan bygges kulisser derude. Der er ansøgt om tilskud hos Kolding Kommune til renovering af bindingsværksfacade mod vejen. Der er desværre givet afslag herpå, men der arbejdes videre på sagen. Kim: Der er kommet mere lys i baren det gamle er skiftet til LED, som er strømbesparende. Værksted + teknikrummet er ryddet op. Optimering af teknik. Videoovervågning opdateret + alarm i huset. Thorben Lundø: Er Real Dania kontaktet? Det kunne være givtigt at kontakte dem ift. økonomisk støtte til renovering. Signe: Er det mærket op, hvor der er videoovervågning? Svar fra Kim: Der er sat klistermærker på dørene til de rum, der er overvåget. Linda Øhrstrøm Hansen: Er der tale om bevaring af bindingsværksfacade? Svar fra Erling: Ja for at undgå, den skrider. Per (uden portefølje): Nyt logo er udarbejdet med udgangspunkt i Dronning Dorothea. Logoet er ændret pga. at tiderne ændrer sig. Det nye logo henvender sig således til et lidt yngre publikum. Det er mere moderne, mere tidssvarende, mere klart i farverne. Der er lagt vægt på de klare farver pga. kampen om synlighed i medierne. Teatret er en glad verden, og det signaleres via farverne. Logoet passer godt til FB og elektroniske tavler i Kolding. Plakatoplæg er udarbejdet til Slice of Saturday Night og Blood Brothers. Signe: Synes, at logoet er skræmmende og uhyggeligt. Svar fra Per: Det er ikke varmt, men teatralsk. Kim Møller: Har man tænkt at bibeholde de levende øjne i logoet? Svar fra Per: Nej, man kan lege med det. Det skal være sådan, at folk lægger mærke til det. Helle (marketingchef): Dette år har været nemmere end sidste år. Vi har fået gode samarbejdspartnere, som fortsætter ind i det næste år bl.a. Kolding Kalenderen, Middelfart Kalenderen og Fredericia Kalenderen. Der er indgået gode rammeaftaler omkring annoncering og trykning. Helle takker af for denne gang og takker medlemmerne for tilliden. Thorben Lundø: Anbefaler at bruge alle kræfter på markedsføring af Blood Brothers (taler med erfaring fra The Full Monty). Svar fra Per: Derfor sættes sociale medier i spil. Herigennem er markedsføring gratis. Gyta Boysen: Hvor ligger Kolding, Middelfart og Fredericia Kalenderen henne? Bliver den husstandsomdelt? Svar fra Helle: Ja, den husstandsomdeles mange steder, og den ligger i mange butikker. Dronning Dorothea Teatret Side 2

3 Signe: Har I tænkt at lægge generel brochure i venteværelser hos læger etc.? Svar fra Helle: Den kommer ud sammen med Kolding Kalenderen. Maibritt Krat (teaterchef): Jf. bilag 3. Peter Beierholm: Er der mulighed for at sælge rettighederne til Krummernes Jul til andre teatre og tjene penge på det? Svar fra Maibritt: Det kunne være en mulighed hvis vi tør. Jacob Silberling Knudsen (personalechef): Dorothea Prisen er indført. En pris for folk, der har ydet et godt stykke arbejde. Nye fordele for medlemmer er undervejs. Flere faste tiltag på teatret er i støbeskeen (succes med bankospil, medlemsfest). Jacob efterlyser forslag fra medlemmerne hvad kunne I godt tænke jer? Bo Krat: Savner kulturen fra gamle dage (eks. midtvejsfester). Kan det være årsagen til, at der mangler aktive frivillige? Spørgsmålet bringes op under punktet Indkomne forslag. Kirsten Knudsen takker Kaj og Olaf for at yde støtte til udarbejdelse af regnskab. Aage (servicechef): Popcornmaskinen har været en god investering den har tjent sig selv hjem mange gange allerede. Der er monteret nye elementer i køkkenet. Marco (uden portefølje/billetansvarlig): Hele tribunen nummereres på amfiscenen i år. Der bliver arbejdet på, hvordan vi får flere unge på teatret, hvordan vi får brugt scenen, når den ikke bruges til forestillinger. D. 9. februar 2015 er der infomøde vedr. konceptet Din Scene/Scenen er Fri. Dette er en åben scene, hvor alle har mulighed for at prøve kræfter med og evt. fremvise det, de måtte have på hjerte intet er for stort eller for småt. Rene Christoffersen: Hvilken indflydelse vil det have på fribilletterne, at alle pladser er nummererede? Svar fra Maibritt: Bestyrelsen arbejder på det og finder en løsning. Bo Krat: Vedr. prisdifferentiering på tilskuerpladserne ved amfiscenen er man ikke bange for at få flyttet alle tilskuere op bagved på de billige pladser? Svar fra Maibritt: Erfaringen fra sidste år er, at folk er klar på at give ekstra for at sidde på A- pladserne. Benjamin Madsen: Hvordan annonceres fredagscafé? Svar fra Marco: På Dr. Dorotheas hjemmeside, Facebook side og ved at opsøge musik/drama fora for at høre, om de kunne være interesserede. Ellers mund-til-mund metoden. Thorben Lundø: Anbefaler, at man benytter sig meget af pressemeddelelser. Signe: Ifm. markedsføring af Din Scene/Scenen er Fri kan man lave en plakat, der kan hænges op på gymnasier, skoler etc. Peter Beierholm: Konceptet Din Scene/Scenen er Fri er en god idé. Kaj Vahlkvist: Dr. Dorothea Teatret samarbejder med Koldinghus og Skt. Georgs kilderne i efterårsferien. Det er en god event, der indbringer kr hvert år. Svar fra Maibritt: Anerkender samarbejdet men påpeger, at der også bruges ressourcer på familieforestillinger i samme periode. Eva Kastrup: Det ville være dejligt at se et bestyrelsesmedlem på Koldinghus, når det foregår. Kirsten Knudsen: Var ikke klar over, at der foreligger en fast aftale omkring samarbejdet med Koldinghus i efterårsferien. Maibritt Krat: Noterer det og tager det op. Dronning Dorothea Teatret Side 3

4 Erling Kaas: Anerkender, at Kaj nævner Koldinghus. Dejligt, at der også foregår noget andre steder end på teatret, hvor medlemmer af Dr. Dorothea Teatret er medvirkende. Kaj Vahlkvist: Eventen kolliderer ikke med familieforestillingerne. Man kan godt have forestilling på teatret samtidig med eventen på Koldinghus, da det ikke er de samme personer, der er involveret i de to ting. 6. Jacob byder Benjamin Madsen, som er kommet med dette punkt, velkommen i foreningen. Han meldte sig ind i sommers og vil gerne være aktiv. Han har dog ikke fået noget respons før sidste uge, hvor han blev inviteret til et møde i tekniske udvalg. Der skal arbejdes på en bedre procedure, hvor man sikrer, at der tages hånd om nye aktive medlemmer. Takker Benjamin for mailen. Et nyt medlemskoncept udvikles. 7. Ingen ændring i kontingentet. Kontingentsats for 2015 er godkendt. Linda Øhrstrøm: Kan der indføres en studierabat på kontingentet? Svar fra Kirsten: Det er så billigt i forvejen, så det burde der være råd til også på en SU - hvis man gerne vil være medlem. Martin Bach Sørensen: Opfordrer generelt medlemmerne til at være mere aktive. Maibritt Krat: Takker Martin for sin tid som formand. Martin har sørget for en rigtig god struktur i bestyrelsen. Takker ydermere Helle og Per for deres indsats i bestyrelsen. 8. Antal stemmeberettigede fremmødte: 44 medlemmer til stede + 4 fuldmagter Navn Navn - suppleant Formand Jacob Silberling Knudsen Teaterchef Maibritt Krat Linda Øhrstrøm Hansen Økonomichef Kirsten Knudsen Luise Lee Falslund Marketingchef Erling Kaas Thorben Lundø Teknisk chef Viggo Andersen Benth Farre Personalechef Rune Kramer Jensen Lene Farre Servicechef Aage Møldrup Rene Christoffersen Bestyrelsesmedlem u/portefølje I Marco Goth Thorsen Bestyrelsesmedlem u/portefølje II Kim Møller Erling, Marco og Kim præsenterer deres motivation for at stille op uden portefølje. 9. Marco Goth Thorsen: Opfordrer alle til at tage en T-shirt med hjem. Signe: Folk er dårlige til at rydde op efter sig selv. Opfordrer til at stramme op. Foreslår at bruge teatret til dating teaterdating. Rene Christoffersen: Single Kolding kan evt. inddrages. Svar fra Martin: Teatret skal ikke være unfair konkurrent til hoteller, værtshuse etc. Arrangementer skal gerne være teaterrelateret (sang, dans, drama etc.). Maibritt Krat: Opfordrer medlemmerne til at deltage i repertoireudvalget og komme med deres besyv i løbet af året. Marco Goth Thorsen: Alle ideer/inputs er vigtige og en kæmpe hjælp. Det giver bestyrelsen en idé om, hvad folk gerne vil have. Dronning Dorothea Teatret Side 4

5 Peter Beierholm: Dr. Dorothea Teatret er igen i år sent ude med audition på festspillet. Anbefaler at tilrettelægge audition til festspillet 2016 til at blive afholdt allerede i november/december i år. Svar fra Martin: Det var meningen også i år, at audition skulle have ligget tidligere, men drøftelse af strategi m.m. medførte, det kom lidt sent i gang. Thorben Lundø: Har man overvejet at indføre rabat ved køb af flere forestillinger? Bestyrelsen noterer det som et godt forslag. Bo Krat: Kunne man genindføre fribilletter til den forestilling, man er med i (på teatret) i stedet for kun at give fribilletter til festspillet? Svar fra Maibritt: Der arbejdes med et pointsystem, hvor der optjenes point til fribilletter. Input medtages gerne i det fremadrettede arbejde hermed. Men der er også brug for at få økonomien til at køre rundt. Svar fra Kirsten: For at være med i en forestilling på teatret skal man være medlem. Det har gjort, at familier tegner et familiemedlemskab, og så kommer de til forpremieren, hvor det er gratis for medlemmer. Lone Ravn: Man kan få flere gratis-pladser ved at afholde såvel åben generalprøve som forpremiere. Svar fra Maibritt: Det er prøvet, men som det er nu, er forpremieren ikke engang fyldt op. Solveig Paulsen: Takker for bestyrelsens arbejde de sidste to år. Jacob Silberling Knudsen: Takker for valget som formand. Målet for ham er at fortsætte den linje, der har været kørt indtil nu. At fortsætte kampen for flere aktive medlemmer samt overskud på alle forestillinger fremover. Kim Møller: De input til repertoire/arrangementer, der kommer fra medlemmerne, er vigtige. Ellers bliver det bare bestyrelsens ønsker/meninger, der bliver arbejdet ud fra. Generalforsamling erklæret afsluttet. Dronning Dorothea Teatret Side 5

6 BILAG 1 Bestyrelsens beretning Dronning Dorothea Teatrets generalforsamling 26. januar 2015 Tak for sidst til alle de af jer, der var til medlemsfesten d. 16. januar. Forestillinger og arrangementer Dronning Dorothea Teatret har i 2014 sat de fire teaterforestillinger op, der var planlagt ved årets begyndelse. To af disse var nyskrevne og udviklet til teatret af instruktør Michael Hansen - Elton John kabareten Circle of Life og teaterkoncerten Pladeparaden De to efterårsforestillinger var familieforestillingerne Lille Virgil og Krummernes Jul. Lille Virgil var en opsætning i fuld længde af den forestilling teatret satte op i 2012 i samarbejde med Koldinghus. Krummernes Jul blev skrevet til Dronning Dorothea Teatret i 2013 af John Stefan Olesen, forfatter til filmene om familien Krumborg, og er tænkt som afløser for Nøddebo Præstegård, der kørte i over to årtier på teatret. Derudover har teatret afviklet flere stand-up shows, og har til Kulturnatten arrangeret tre koncerter, herunder highlights fra festspillet, hvortil der var gratis adgang for publikum. I forbindelse med Trekantområdets festuge leverede Dronning Dorothea Teatret instruktør, teknikere og skuespillere til de fem Zombie Run events, der foregik i hele området. Teatret har i 2014 været vært for to arrangementer, der blev arrangeret af Kolding Kommune, et åbent møde om graffiti i Kolding, og uddelingen af årets kulturpris. Samarbejder Teatret startede i 2014 et nyt samarbejde op med Det Danske Musicalakademi i Fredericia, ved at invitere de afgangsstuderende til audition til den ledende solistrolle. Derudover udvidede teatret samarbejdet med Designskolen Kolding, og har i årets løb haft tre studerende derfra som kostumier på teatrets forestillinger. Teatret har benyttet studerende fra Kolding Musikskoles MGK linje som musikere til Circle of Life og Pladeparaden 2014, og har fået hjælp af Kulturlogen med nogle af kulisserne til Circle of Life. Økonomi Kirsten kommer nærmere ind på teatrets økonomi i næste punkt på dagsordenen, men jeg vil fremhæve nogle af overskrifterne. I regnskabsåret, der løb fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014, blev driftsresultatet et underskud på kr. Dette er i sig selv utilfredsstillende, men holdt op imod underskuddene i driftsresultaterne i regnskabsårene 2012/2013 og 2011/2012 på hhv og kr., er teatrets økonomi i en positiv udvikling. Det samlede underskud i 2014 kan hovedsageligt tilskrives Circle of Life, som var en meget ambitiøs forestilling, som desværre ikke havde den forventede publikumstilstrømning. Forestillingen gav således et underskud på ca kr. De to efterårsforestillinger i 2014, som indgår i den nye regnskabsperiode, har pæne overskud, og kombineret med et mere restriktivt budget for den kommende forårsforestilling A Slice of Saturday Night, forventes næste regnskabsperiode at ende med et overskud. Teatrets likviditet er på baggrund af årets underskud stadig under pres, men det fast årlige tilskud på kr, som er forhandlet på plads med kommunen i efteråret 2014 sikrer at teatret som udgangspunkt fortsat har økonomi til at sætte store forestillinger op til festspillene. Teatret bliver derved mindre afhængigt af at alle forestillinger skal give store overskud, for at teatrets faste udgifter på ca. en halv million årligt kan dækkes. Øvrige initiativer i 2014 Dronning Dorothea Teatret Side 6

7 Teatret har i 2014 fået ny grafisk identitet det vil Per kom nærmere ind på. Der er i årets løb udarbejdet en markedsføringsplan for teatret (Helle) Der er fra februar i år startet et nyt initiativ op, der skal sikre at flere unge kommer på teatret det vil Marco kommer nærmere ind på. Ift. teatrets billetsystem blev pladserne i midtersektionen på Amfiscenen nummererede i Langt de fleste billetter sælges nu over nettet via billetten.dk. i 2015 vil alle pladser på Amfiscenen være nummererede, og kan reserveres i forvejen på billetten.dk. Teatret er fortsat under renovering i 2014 kom der bl.a. flere nye vinduer, udendørs belysning og et nyt køkken. Teatret arbejder på at finde en løsning ift. den ældste del af bygningerne, der har strukturelle skader. Der har vi selvfølgelig også vores forsikringsselskab ind over. Det vil Aage og Erling komme nærmere ind på. Derudover er overvågningssystemet på teatret forbedret for at forhindre tyveri. Det kan Kim fortælle nærmere om for dem, der er interesserede. Formand for Dronning Dorothea Teatret Martin Bach Sørensen 26. januar 2015 Dronning Dorothea Teatret Side 7

8 BILAG 2 Dronning Dorothea Teatret Side 8

9 BILAG har været et år med mange sjove/ og hårde udfordringer. Vi havde i 2013 succes med Stand up, fra FBI, men da salget af billetter ikke blev revet væk i foråret, valgte vi i efteråret kun at have et agreement med FBI. Men på lørdag har vi et eftermiddags agreement med koncert ( plakat) Forårs forestilling Elton John viste desværre at koldingenserne ikke var klar på sådan en forestilling i nu! Sommerens festspil, blev en brag af en fest hvor publikum blev godt underholdt og med masse af god musik og der var fest stemning i teltet. I uge 42 satser vi på familieforestillinger og valget var Lille Virgil, Sidsel der har været instruktørassistent under Michal Hansens vinger, fik udfordringen som instruktør. Dette blev taget rigtig godt i mod af alle, og blev set af mange håbefulde og glade børn. Dronning Dortheas eget julestykke Krummernes Jul, som er skrevet at John Steffan Olesen, blev igen en succes og har indbragt et stort overskud til teatret. Vi har afart, med forestillingerne på teatret i 2014, at onsdag ikke er en dag publikum går i teateret dette er der taget højde for i Der har lige været audition på BLOOD BRODERS, og hele holdet er ikke sat, der vil være en ekstra audition søndag. Der skal siges at audition tiltages på nær juleforestillingen har været dalende de sidste år, og dette er noget den nye bestyrelse skal have kikket på, om dette er en generel tendens for andre teaterforeninger. At side i bestyrelsen, kraver til tider hår på brystet! hvis jeg ikke havde det for to år siden er jeg ved at få det nu. der stilles krav/ forventninger fra instruktør, fra de forskellige udvalg, samt spørgsmål blandt skuespiller og vores medlemmer og dette skal jeg have til at gå op i en højre enhed. Dette ser jeg som en spændene udfordring! Men jeg er her også frivillig og holder af mange af de mennesker der færdes på vores teater. Jeg blev stoppet på Koldinghus i juleferien hvor der var dømt familie hygge af en journalist, der sagde han havde hørt rygter, at Michal Hansen var ude af teatret. Michal er ikke ude, han har bragt rigtig meget fantastisk smukt/ skørt skævt teaterkunst ind på Dronning Dorotheateater igennem de år han været på teatret. At vi i bestyrelsen har besluttet at der skal afprøves nye instruktør kræfter på teateret og festspillet, er en del af de beslutninger der skal tages i en bestyrelse. Men dette betyder ikke et farvel, men forhåbentlig et på gensyn til Michal. Der sker en masse på kostume udlejningen som Gyta styre med hår hånd sy holdet har lige holdt møde, sammen med Gyta omkring de nye tiltag i systuen, med modernisering af systuen, så udlejningsdelen bliver i det første rum, og bliver mere præsentabel for vores kunder. Teknik holdet mødes hver mandag, og der er god stemning, og Regi holdet er altid klar til forestillingerne når byggeholdet har opsat scenen. Jeg ved at de forskellige udvalg alle ønsker flere på holdet, dette er et fælles ansvar der må være i fokus At side som teater chef og skal have mange bolde i luften og have mulighed for at gribe dem, bliver jeg nød til ud over bestyrelsen og udvalgene at takke Kim fordi du altid er der! Vigo, tak for dansen til foreningens fest sidste år i januar, har set dig på teateret lige siden, og aldrig har teatret haft sådan en opryd lig værksted, og du er blevet en af teatres handy mænd. Bent tak fordi du bare har styr på billetten Kenneth fordi du altid er behjælpelig med hjemmesiden, og med til at gøre mange ting letter som fx audition. Dronning Dorothea Teatret Side 9

10 Til repertoire udvalget. Jeg vil slutte af med at sige, at husk teatret skal kunne rumme mangfoldigheder, forskelligheder, det bygger på frivilligheden! det skal være sjovt og alle skal fyldes op på energi kontoen!! Husk vi er lige vigtige, for at nå målene på Dronning Dorothea teatret. Dronning Dorothea Teatret Side 10

Referat Generalforsamling 2014

Referat Generalforsamling 2014 Dato: Mandag d.27. januar 2014 kl. 19.00 Fremmødte: 56 fremmødte i alt DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Udvalgenes beretning 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VESTVOLDEN DETAILBUDGET STATUS -2013-13 STATUS pr 1.maj 2013

VESTVOLDEN DETAILBUDGET STATUS -2013-13 STATUS pr 1.maj 2013 STATUS pr 1.maj 2013 Note 1 Salg af billetter 140.000,00 270.000,00 25.000,00 295.000,00 2 Salg af forestillinger 471.140,00 631.780,00 0,00 631.780,00 3 Andre aktiviteter 0,00 0,00 0,00 0,00 3a Øvrige

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB Referat af Ordinær Generalforsamling Mandag d. 23. februar 2015 Tilstede var 38 medlemmer og der var videregivet 5 fuldmagter. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Den valgte dirigent blev Pia Blyitgen 2. Formanden

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 12. jan 2014 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia SquareDanceDanmark Deltagere: Vangsgaard Vind Nielsen Mosegaard Hansen Kristen Foged Nielsen Lene Buchwald Laila Hattmann Bestyrelsesmøde i DAASDC.

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Bad Company Customs Søsum

Bad Company Customs Søsum Vedtægter for American Car Club: Bad Company Customs Søsum 1.: Klubbens navn, hjemsted samt logo. Stk. 1.: Klubbens officielle navn er Bad Company Customs Søsum Stk. 2.: Klubben dækker Egedal Kommune,

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat for generalforsamling 19 marts 2015 kl 18.30 I Frøbjerg Samlingshus

Referat for generalforsamling 19 marts 2015 kl 18.30 I Frøbjerg Samlingshus 1. Valg af dirigent og referent. Hovedbestyrelsen foreslår Stig Holdgaard som dirigent, vedtaget. Lovlig indvarsel af generalforsamling. Referent Tine Jørgensen. 2. Hovedbestyrelsen og styregruppernes

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere