Referat Generalforsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Generalforsamling 2015"

Transkript

1 Dato: Mandag d.26. januar 2015 kl Fremmødte: 44 fremmødte DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Spørgsmål 5. Udvalgenes beretning 6. Indkomne forslag: Håndtering af nye aktive medlemmer (Benjamin Madsen) 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Eventuelt og spørgsmål 1. Dirigent: Karsten Rimmer Larsen Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Indkaldelsen indeholder de dagsordenspunkter, den skal ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen er erklæret lovlig. 2 stemmetællere: Lone Ravn, Olav Uth. 2. Formand Martin Bach Sørensen aflægger bestyrelsens beretning - jf. bilag Gennemgang af resultatopgørelsen ( jf. bilag 2): Resultat af bar: Regulerede priser og investering i popcornmaskine er med til at øge resultatet markant. Efterårsforestillinger: Lille Virgil har givet et overskud på kr ,- (tilfalder det nye regnskabsår). Juleforestillinger: Krummernes Jul har givet et overskud på kr ,-. Dette er større end sidste år bl.a. fordi forfatterhonorar i år ikke var nødvendigt. Festspil: Tilskud fra Kolding Kommune er overgået til at være et bloktilskud og må ikke længere figurere under de enkelte forestillinger. For at sammenligne tidligere år er en note sat ind, hvor tilskuddet er medregnet i resultatet. Resultater inkl. tilskud fra kommunen er således kr ,-. Kostumeudlejning: Indtægt de første 4 måneder af dette regnskabsår er kr ,-. Aktivitetstilskud fra Kolding Kommune: Større end sidste år. Lille fremgang i medlemmer. Personaleomkostninger: Markant større sidste år pga. fribilletter, der kom til udbetaling (aflyst festspil) samt køb af teknikkursus. Salgsomkostninger: Årsag til stigning er annoncering i Kolding Kalenderen + Middelfart Kalenderen. Markedsføring af det fulde repertoire på teatret medfører, at disse omkostninger posteres under generel markedsføring. De er således ikke en del af de enkelte forestillinger. Lokaleomkostninger: Årsag til fald er fjernvarme (kr ,- sparet på varme). Salen er blevet malet, belysning udenfor er sat op, dele af systuen er renoveret og det røde tæppe på trappen er skiftet til vinyl. Småanskaffelser: Årsag til stigning er køb af bord/bænke sæt til amfiscenen, børnesæder, klaver, ny telefon og brandslukkere. Administrationsomkostninger: Årsag til stigning er stigning i forsikringspræmie. Ansvarsforsikringerne er opsagt, og der er tegnet nye i DGI, hvor det er billigere. Driftsresultat før afskrivninger: Kr ,-. En forbedring ift. sidste år. Ekstraordinære poster sidste år: Består af tilskud til aflyst festspil, underskudsgaranti til Lille Virgil samt indfrielse af pantebrev. Årets Resultat: kr ,-. Forbedret ift. sidste år (kr ,-), men dog stadig utilfredsstillende. Dronning Dorothea Teatret Side 1

2 Gennemgang af balance. 4. Spørgsmål: Bo Krat: Hvordan dækker den nye ansvarsforsikring? Svar fra Martin: Det er en erhvervsskadeforsikring, der dækker alle frivillige på teatret. Thorben Lundø: Konstaterer, at egen drift er blevet dyrere. Svar fra Martin: Budgetter lægges ud fra viden om tilskuddet. Derudover er live musikforestillinger på teatret dyre (koda, teknik, kapelmester etc.). Regnskab er godkendt 5. Erling Kaas (teknisk chef): Der er sat nye vinduer i ud mod gården, industrivaskemaskine er købt og installeret, nyt køkkenelement i det gamle barskab er monteret, væg i Sibirien er fjernet og der er sat en dør i. En væg er fjernet i systuen. Viggo og Erling har ryddet op på Dalbygård i foråret. De er ved at etablere et værksted, så der kan bygges kulisser derude. Der er ansøgt om tilskud hos Kolding Kommune til renovering af bindingsværksfacade mod vejen. Der er desværre givet afslag herpå, men der arbejdes videre på sagen. Kim: Der er kommet mere lys i baren det gamle er skiftet til LED, som er strømbesparende. Værksted + teknikrummet er ryddet op. Optimering af teknik. Videoovervågning opdateret + alarm i huset. Thorben Lundø: Er Real Dania kontaktet? Det kunne være givtigt at kontakte dem ift. økonomisk støtte til renovering. Signe: Er det mærket op, hvor der er videoovervågning? Svar fra Kim: Der er sat klistermærker på dørene til de rum, der er overvåget. Linda Øhrstrøm Hansen: Er der tale om bevaring af bindingsværksfacade? Svar fra Erling: Ja for at undgå, den skrider. Per (uden portefølje): Nyt logo er udarbejdet med udgangspunkt i Dronning Dorothea. Logoet er ændret pga. at tiderne ændrer sig. Det nye logo henvender sig således til et lidt yngre publikum. Det er mere moderne, mere tidssvarende, mere klart i farverne. Der er lagt vægt på de klare farver pga. kampen om synlighed i medierne. Teatret er en glad verden, og det signaleres via farverne. Logoet passer godt til FB og elektroniske tavler i Kolding. Plakatoplæg er udarbejdet til Slice of Saturday Night og Blood Brothers. Signe: Synes, at logoet er skræmmende og uhyggeligt. Svar fra Per: Det er ikke varmt, men teatralsk. Kim Møller: Har man tænkt at bibeholde de levende øjne i logoet? Svar fra Per: Nej, man kan lege med det. Det skal være sådan, at folk lægger mærke til det. Helle (marketingchef): Dette år har været nemmere end sidste år. Vi har fået gode samarbejdspartnere, som fortsætter ind i det næste år bl.a. Kolding Kalenderen, Middelfart Kalenderen og Fredericia Kalenderen. Der er indgået gode rammeaftaler omkring annoncering og trykning. Helle takker af for denne gang og takker medlemmerne for tilliden. Thorben Lundø: Anbefaler at bruge alle kræfter på markedsføring af Blood Brothers (taler med erfaring fra The Full Monty). Svar fra Per: Derfor sættes sociale medier i spil. Herigennem er markedsføring gratis. Gyta Boysen: Hvor ligger Kolding, Middelfart og Fredericia Kalenderen henne? Bliver den husstandsomdelt? Svar fra Helle: Ja, den husstandsomdeles mange steder, og den ligger i mange butikker. Dronning Dorothea Teatret Side 2

3 Signe: Har I tænkt at lægge generel brochure i venteværelser hos læger etc.? Svar fra Helle: Den kommer ud sammen med Kolding Kalenderen. Maibritt Krat (teaterchef): Jf. bilag 3. Peter Beierholm: Er der mulighed for at sælge rettighederne til Krummernes Jul til andre teatre og tjene penge på det? Svar fra Maibritt: Det kunne være en mulighed hvis vi tør. Jacob Silberling Knudsen (personalechef): Dorothea Prisen er indført. En pris for folk, der har ydet et godt stykke arbejde. Nye fordele for medlemmer er undervejs. Flere faste tiltag på teatret er i støbeskeen (succes med bankospil, medlemsfest). Jacob efterlyser forslag fra medlemmerne hvad kunne I godt tænke jer? Bo Krat: Savner kulturen fra gamle dage (eks. midtvejsfester). Kan det være årsagen til, at der mangler aktive frivillige? Spørgsmålet bringes op under punktet Indkomne forslag. Kirsten Knudsen takker Kaj og Olaf for at yde støtte til udarbejdelse af regnskab. Aage (servicechef): Popcornmaskinen har været en god investering den har tjent sig selv hjem mange gange allerede. Der er monteret nye elementer i køkkenet. Marco (uden portefølje/billetansvarlig): Hele tribunen nummereres på amfiscenen i år. Der bliver arbejdet på, hvordan vi får flere unge på teatret, hvordan vi får brugt scenen, når den ikke bruges til forestillinger. D. 9. februar 2015 er der infomøde vedr. konceptet Din Scene/Scenen er Fri. Dette er en åben scene, hvor alle har mulighed for at prøve kræfter med og evt. fremvise det, de måtte have på hjerte intet er for stort eller for småt. Rene Christoffersen: Hvilken indflydelse vil det have på fribilletterne, at alle pladser er nummererede? Svar fra Maibritt: Bestyrelsen arbejder på det og finder en løsning. Bo Krat: Vedr. prisdifferentiering på tilskuerpladserne ved amfiscenen er man ikke bange for at få flyttet alle tilskuere op bagved på de billige pladser? Svar fra Maibritt: Erfaringen fra sidste år er, at folk er klar på at give ekstra for at sidde på A- pladserne. Benjamin Madsen: Hvordan annonceres fredagscafé? Svar fra Marco: På Dr. Dorotheas hjemmeside, Facebook side og ved at opsøge musik/drama fora for at høre, om de kunne være interesserede. Ellers mund-til-mund metoden. Thorben Lundø: Anbefaler, at man benytter sig meget af pressemeddelelser. Signe: Ifm. markedsføring af Din Scene/Scenen er Fri kan man lave en plakat, der kan hænges op på gymnasier, skoler etc. Peter Beierholm: Konceptet Din Scene/Scenen er Fri er en god idé. Kaj Vahlkvist: Dr. Dorothea Teatret samarbejder med Koldinghus og Skt. Georgs kilderne i efterårsferien. Det er en god event, der indbringer kr hvert år. Svar fra Maibritt: Anerkender samarbejdet men påpeger, at der også bruges ressourcer på familieforestillinger i samme periode. Eva Kastrup: Det ville være dejligt at se et bestyrelsesmedlem på Koldinghus, når det foregår. Kirsten Knudsen: Var ikke klar over, at der foreligger en fast aftale omkring samarbejdet med Koldinghus i efterårsferien. Maibritt Krat: Noterer det og tager det op. Dronning Dorothea Teatret Side 3

4 Erling Kaas: Anerkender, at Kaj nævner Koldinghus. Dejligt, at der også foregår noget andre steder end på teatret, hvor medlemmer af Dr. Dorothea Teatret er medvirkende. Kaj Vahlkvist: Eventen kolliderer ikke med familieforestillingerne. Man kan godt have forestilling på teatret samtidig med eventen på Koldinghus, da det ikke er de samme personer, der er involveret i de to ting. 6. Jacob byder Benjamin Madsen, som er kommet med dette punkt, velkommen i foreningen. Han meldte sig ind i sommers og vil gerne være aktiv. Han har dog ikke fået noget respons før sidste uge, hvor han blev inviteret til et møde i tekniske udvalg. Der skal arbejdes på en bedre procedure, hvor man sikrer, at der tages hånd om nye aktive medlemmer. Takker Benjamin for mailen. Et nyt medlemskoncept udvikles. 7. Ingen ændring i kontingentet. Kontingentsats for 2015 er godkendt. Linda Øhrstrøm: Kan der indføres en studierabat på kontingentet? Svar fra Kirsten: Det er så billigt i forvejen, så det burde der være råd til også på en SU - hvis man gerne vil være medlem. Martin Bach Sørensen: Opfordrer generelt medlemmerne til at være mere aktive. Maibritt Krat: Takker Martin for sin tid som formand. Martin har sørget for en rigtig god struktur i bestyrelsen. Takker ydermere Helle og Per for deres indsats i bestyrelsen. 8. Antal stemmeberettigede fremmødte: 44 medlemmer til stede + 4 fuldmagter Navn Navn - suppleant Formand Jacob Silberling Knudsen Teaterchef Maibritt Krat Linda Øhrstrøm Hansen Økonomichef Kirsten Knudsen Luise Lee Falslund Marketingchef Erling Kaas Thorben Lundø Teknisk chef Viggo Andersen Benth Farre Personalechef Rune Kramer Jensen Lene Farre Servicechef Aage Møldrup Rene Christoffersen Bestyrelsesmedlem u/portefølje I Marco Goth Thorsen Bestyrelsesmedlem u/portefølje II Kim Møller Erling, Marco og Kim præsenterer deres motivation for at stille op uden portefølje. 9. Marco Goth Thorsen: Opfordrer alle til at tage en T-shirt med hjem. Signe: Folk er dårlige til at rydde op efter sig selv. Opfordrer til at stramme op. Foreslår at bruge teatret til dating teaterdating. Rene Christoffersen: Single Kolding kan evt. inddrages. Svar fra Martin: Teatret skal ikke være unfair konkurrent til hoteller, værtshuse etc. Arrangementer skal gerne være teaterrelateret (sang, dans, drama etc.). Maibritt Krat: Opfordrer medlemmerne til at deltage i repertoireudvalget og komme med deres besyv i løbet af året. Marco Goth Thorsen: Alle ideer/inputs er vigtige og en kæmpe hjælp. Det giver bestyrelsen en idé om, hvad folk gerne vil have. Dronning Dorothea Teatret Side 4

5 Peter Beierholm: Dr. Dorothea Teatret er igen i år sent ude med audition på festspillet. Anbefaler at tilrettelægge audition til festspillet 2016 til at blive afholdt allerede i november/december i år. Svar fra Martin: Det var meningen også i år, at audition skulle have ligget tidligere, men drøftelse af strategi m.m. medførte, det kom lidt sent i gang. Thorben Lundø: Har man overvejet at indføre rabat ved køb af flere forestillinger? Bestyrelsen noterer det som et godt forslag. Bo Krat: Kunne man genindføre fribilletter til den forestilling, man er med i (på teatret) i stedet for kun at give fribilletter til festspillet? Svar fra Maibritt: Der arbejdes med et pointsystem, hvor der optjenes point til fribilletter. Input medtages gerne i det fremadrettede arbejde hermed. Men der er også brug for at få økonomien til at køre rundt. Svar fra Kirsten: For at være med i en forestilling på teatret skal man være medlem. Det har gjort, at familier tegner et familiemedlemskab, og så kommer de til forpremieren, hvor det er gratis for medlemmer. Lone Ravn: Man kan få flere gratis-pladser ved at afholde såvel åben generalprøve som forpremiere. Svar fra Maibritt: Det er prøvet, men som det er nu, er forpremieren ikke engang fyldt op. Solveig Paulsen: Takker for bestyrelsens arbejde de sidste to år. Jacob Silberling Knudsen: Takker for valget som formand. Målet for ham er at fortsætte den linje, der har været kørt indtil nu. At fortsætte kampen for flere aktive medlemmer samt overskud på alle forestillinger fremover. Kim Møller: De input til repertoire/arrangementer, der kommer fra medlemmerne, er vigtige. Ellers bliver det bare bestyrelsens ønsker/meninger, der bliver arbejdet ud fra. Generalforsamling erklæret afsluttet. Dronning Dorothea Teatret Side 5

6 BILAG 1 Bestyrelsens beretning Dronning Dorothea Teatrets generalforsamling 26. januar 2015 Tak for sidst til alle de af jer, der var til medlemsfesten d. 16. januar. Forestillinger og arrangementer Dronning Dorothea Teatret har i 2014 sat de fire teaterforestillinger op, der var planlagt ved årets begyndelse. To af disse var nyskrevne og udviklet til teatret af instruktør Michael Hansen - Elton John kabareten Circle of Life og teaterkoncerten Pladeparaden De to efterårsforestillinger var familieforestillingerne Lille Virgil og Krummernes Jul. Lille Virgil var en opsætning i fuld længde af den forestilling teatret satte op i 2012 i samarbejde med Koldinghus. Krummernes Jul blev skrevet til Dronning Dorothea Teatret i 2013 af John Stefan Olesen, forfatter til filmene om familien Krumborg, og er tænkt som afløser for Nøddebo Præstegård, der kørte i over to årtier på teatret. Derudover har teatret afviklet flere stand-up shows, og har til Kulturnatten arrangeret tre koncerter, herunder highlights fra festspillet, hvortil der var gratis adgang for publikum. I forbindelse med Trekantområdets festuge leverede Dronning Dorothea Teatret instruktør, teknikere og skuespillere til de fem Zombie Run events, der foregik i hele området. Teatret har i 2014 været vært for to arrangementer, der blev arrangeret af Kolding Kommune, et åbent møde om graffiti i Kolding, og uddelingen af årets kulturpris. Samarbejder Teatret startede i 2014 et nyt samarbejde op med Det Danske Musicalakademi i Fredericia, ved at invitere de afgangsstuderende til audition til den ledende solistrolle. Derudover udvidede teatret samarbejdet med Designskolen Kolding, og har i årets løb haft tre studerende derfra som kostumier på teatrets forestillinger. Teatret har benyttet studerende fra Kolding Musikskoles MGK linje som musikere til Circle of Life og Pladeparaden 2014, og har fået hjælp af Kulturlogen med nogle af kulisserne til Circle of Life. Økonomi Kirsten kommer nærmere ind på teatrets økonomi i næste punkt på dagsordenen, men jeg vil fremhæve nogle af overskrifterne. I regnskabsåret, der løb fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014, blev driftsresultatet et underskud på kr. Dette er i sig selv utilfredsstillende, men holdt op imod underskuddene i driftsresultaterne i regnskabsårene 2012/2013 og 2011/2012 på hhv og kr., er teatrets økonomi i en positiv udvikling. Det samlede underskud i 2014 kan hovedsageligt tilskrives Circle of Life, som var en meget ambitiøs forestilling, som desværre ikke havde den forventede publikumstilstrømning. Forestillingen gav således et underskud på ca kr. De to efterårsforestillinger i 2014, som indgår i den nye regnskabsperiode, har pæne overskud, og kombineret med et mere restriktivt budget for den kommende forårsforestilling A Slice of Saturday Night, forventes næste regnskabsperiode at ende med et overskud. Teatrets likviditet er på baggrund af årets underskud stadig under pres, men det fast årlige tilskud på kr, som er forhandlet på plads med kommunen i efteråret 2014 sikrer at teatret som udgangspunkt fortsat har økonomi til at sætte store forestillinger op til festspillene. Teatret bliver derved mindre afhængigt af at alle forestillinger skal give store overskud, for at teatrets faste udgifter på ca. en halv million årligt kan dækkes. Øvrige initiativer i 2014 Dronning Dorothea Teatret Side 6

7 Teatret har i 2014 fået ny grafisk identitet det vil Per kom nærmere ind på. Der er i årets løb udarbejdet en markedsføringsplan for teatret (Helle) Der er fra februar i år startet et nyt initiativ op, der skal sikre at flere unge kommer på teatret det vil Marco kommer nærmere ind på. Ift. teatrets billetsystem blev pladserne i midtersektionen på Amfiscenen nummererede i Langt de fleste billetter sælges nu over nettet via billetten.dk. i 2015 vil alle pladser på Amfiscenen være nummererede, og kan reserveres i forvejen på billetten.dk. Teatret er fortsat under renovering i 2014 kom der bl.a. flere nye vinduer, udendørs belysning og et nyt køkken. Teatret arbejder på at finde en løsning ift. den ældste del af bygningerne, der har strukturelle skader. Der har vi selvfølgelig også vores forsikringsselskab ind over. Det vil Aage og Erling komme nærmere ind på. Derudover er overvågningssystemet på teatret forbedret for at forhindre tyveri. Det kan Kim fortælle nærmere om for dem, der er interesserede. Formand for Dronning Dorothea Teatret Martin Bach Sørensen 26. januar 2015 Dronning Dorothea Teatret Side 7

8 BILAG 2 Dronning Dorothea Teatret Side 8

9 BILAG har været et år med mange sjove/ og hårde udfordringer. Vi havde i 2013 succes med Stand up, fra FBI, men da salget af billetter ikke blev revet væk i foråret, valgte vi i efteråret kun at have et agreement med FBI. Men på lørdag har vi et eftermiddags agreement med koncert ( plakat) Forårs forestilling Elton John viste desværre at koldingenserne ikke var klar på sådan en forestilling i nu! Sommerens festspil, blev en brag af en fest hvor publikum blev godt underholdt og med masse af god musik og der var fest stemning i teltet. I uge 42 satser vi på familieforestillinger og valget var Lille Virgil, Sidsel der har været instruktørassistent under Michal Hansens vinger, fik udfordringen som instruktør. Dette blev taget rigtig godt i mod af alle, og blev set af mange håbefulde og glade børn. Dronning Dortheas eget julestykke Krummernes Jul, som er skrevet at John Steffan Olesen, blev igen en succes og har indbragt et stort overskud til teatret. Vi har afart, med forestillingerne på teatret i 2014, at onsdag ikke er en dag publikum går i teateret dette er der taget højde for i Der har lige været audition på BLOOD BRODERS, og hele holdet er ikke sat, der vil være en ekstra audition søndag. Der skal siges at audition tiltages på nær juleforestillingen har været dalende de sidste år, og dette er noget den nye bestyrelse skal have kikket på, om dette er en generel tendens for andre teaterforeninger. At side i bestyrelsen, kraver til tider hår på brystet! hvis jeg ikke havde det for to år siden er jeg ved at få det nu. der stilles krav/ forventninger fra instruktør, fra de forskellige udvalg, samt spørgsmål blandt skuespiller og vores medlemmer og dette skal jeg have til at gå op i en højre enhed. Dette ser jeg som en spændene udfordring! Men jeg er her også frivillig og holder af mange af de mennesker der færdes på vores teater. Jeg blev stoppet på Koldinghus i juleferien hvor der var dømt familie hygge af en journalist, der sagde han havde hørt rygter, at Michal Hansen var ude af teatret. Michal er ikke ude, han har bragt rigtig meget fantastisk smukt/ skørt skævt teaterkunst ind på Dronning Dorotheateater igennem de år han været på teatret. At vi i bestyrelsen har besluttet at der skal afprøves nye instruktør kræfter på teateret og festspillet, er en del af de beslutninger der skal tages i en bestyrelse. Men dette betyder ikke et farvel, men forhåbentlig et på gensyn til Michal. Der sker en masse på kostume udlejningen som Gyta styre med hår hånd sy holdet har lige holdt møde, sammen med Gyta omkring de nye tiltag i systuen, med modernisering af systuen, så udlejningsdelen bliver i det første rum, og bliver mere præsentabel for vores kunder. Teknik holdet mødes hver mandag, og der er god stemning, og Regi holdet er altid klar til forestillingerne når byggeholdet har opsat scenen. Jeg ved at de forskellige udvalg alle ønsker flere på holdet, dette er et fælles ansvar der må være i fokus At side som teater chef og skal have mange bolde i luften og have mulighed for at gribe dem, bliver jeg nød til ud over bestyrelsen og udvalgene at takke Kim fordi du altid er der! Vigo, tak for dansen til foreningens fest sidste år i januar, har set dig på teateret lige siden, og aldrig har teatret haft sådan en opryd lig værksted, og du er blevet en af teatres handy mænd. Bent tak fordi du bare har styr på billetten Kenneth fordi du altid er behjælpelig med hjemmesiden, og med til at gøre mange ting letter som fx audition. Dronning Dorothea Teatret Side 9

10 Til repertoire udvalget. Jeg vil slutte af med at sige, at husk teatret skal kunne rumme mangfoldigheder, forskelligheder, det bygger på frivilligheden! det skal være sjovt og alle skal fyldes op på energi kontoen!! Husk vi er lige vigtige, for at nå målene på Dronning Dorothea teatret. Dronning Dorothea Teatret Side 10

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Herlev Folkedanserforening

Herlev Folkedanserforening Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling mandag den 5. maj 2014 kl. 20.00 1. Valg af dirigent Tom Kristensen foreslået og valgt med akklamation. Tom konstaterede, at forsamlingen var lovligt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Beretning 2015 Generalforsamling Tirsdag 12. Maj 2014

Beretning 2015 Generalforsamling Tirsdag 12. Maj 2014 Beretning 2015 Generalforsamling Tirsdag 12. Maj 2014 Generalforsamling, det er noget med at gøre status og kigge fremad. I år er vi færdige med den aktuelle sæson, modsat de 2 tidligere år, hvor vi havde

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn

AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn 25. ÅRGANG 1. UDGAVE APRIL 2012 AKTIV Foreningsbladet for Branderup og Omegn Redaktionen: Kirsten Willadsen 74 835137 Marianne Schultz 74835878 Oplag: 375 Forside: Motiv fra Branderupstien tegnet af Birthe

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Generalforsamlingsbladet

Generalforsamlingsbladet Generalforsamlingsbladet 18. februar 2015 Medlemmer af Fredericia Tegnsprogsforening indkaldes til ordinær generalforsamling Lørdag den 21. marts 2015 kl. 13:00 Som noget nyt i år arrangerer vi fælles

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere