Referat Generalforsamling 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Generalforsamling 2015"

Transkript

1 Dato: Mandag d.26. januar 2015 kl Fremmødte: 44 fremmødte DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Spørgsmål 5. Udvalgenes beretning 6. Indkomne forslag: Håndtering af nye aktive medlemmer (Benjamin Madsen) 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Eventuelt og spørgsmål 1. Dirigent: Karsten Rimmer Larsen Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Indkaldelsen indeholder de dagsordenspunkter, den skal ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen er erklæret lovlig. 2 stemmetællere: Lone Ravn, Olav Uth. 2. Formand Martin Bach Sørensen aflægger bestyrelsens beretning - jf. bilag Gennemgang af resultatopgørelsen ( jf. bilag 2): Resultat af bar: Regulerede priser og investering i popcornmaskine er med til at øge resultatet markant. Efterårsforestillinger: Lille Virgil har givet et overskud på kr ,- (tilfalder det nye regnskabsår). Juleforestillinger: Krummernes Jul har givet et overskud på kr ,-. Dette er større end sidste år bl.a. fordi forfatterhonorar i år ikke var nødvendigt. Festspil: Tilskud fra Kolding Kommune er overgået til at være et bloktilskud og må ikke længere figurere under de enkelte forestillinger. For at sammenligne tidligere år er en note sat ind, hvor tilskuddet er medregnet i resultatet. Resultater inkl. tilskud fra kommunen er således kr ,-. Kostumeudlejning: Indtægt de første 4 måneder af dette regnskabsår er kr ,-. Aktivitetstilskud fra Kolding Kommune: Større end sidste år. Lille fremgang i medlemmer. Personaleomkostninger: Markant større sidste år pga. fribilletter, der kom til udbetaling (aflyst festspil) samt køb af teknikkursus. Salgsomkostninger: Årsag til stigning er annoncering i Kolding Kalenderen + Middelfart Kalenderen. Markedsføring af det fulde repertoire på teatret medfører, at disse omkostninger posteres under generel markedsføring. De er således ikke en del af de enkelte forestillinger. Lokaleomkostninger: Årsag til fald er fjernvarme (kr ,- sparet på varme). Salen er blevet malet, belysning udenfor er sat op, dele af systuen er renoveret og det røde tæppe på trappen er skiftet til vinyl. Småanskaffelser: Årsag til stigning er køb af bord/bænke sæt til amfiscenen, børnesæder, klaver, ny telefon og brandslukkere. Administrationsomkostninger: Årsag til stigning er stigning i forsikringspræmie. Ansvarsforsikringerne er opsagt, og der er tegnet nye i DGI, hvor det er billigere. Driftsresultat før afskrivninger: Kr ,-. En forbedring ift. sidste år. Ekstraordinære poster sidste år: Består af tilskud til aflyst festspil, underskudsgaranti til Lille Virgil samt indfrielse af pantebrev. Årets Resultat: kr ,-. Forbedret ift. sidste år (kr ,-), men dog stadig utilfredsstillende. Dronning Dorothea Teatret Side 1

2 Gennemgang af balance. 4. Spørgsmål: Bo Krat: Hvordan dækker den nye ansvarsforsikring? Svar fra Martin: Det er en erhvervsskadeforsikring, der dækker alle frivillige på teatret. Thorben Lundø: Konstaterer, at egen drift er blevet dyrere. Svar fra Martin: Budgetter lægges ud fra viden om tilskuddet. Derudover er live musikforestillinger på teatret dyre (koda, teknik, kapelmester etc.). Regnskab er godkendt 5. Erling Kaas (teknisk chef): Der er sat nye vinduer i ud mod gården, industrivaskemaskine er købt og installeret, nyt køkkenelement i det gamle barskab er monteret, væg i Sibirien er fjernet og der er sat en dør i. En væg er fjernet i systuen. Viggo og Erling har ryddet op på Dalbygård i foråret. De er ved at etablere et værksted, så der kan bygges kulisser derude. Der er ansøgt om tilskud hos Kolding Kommune til renovering af bindingsværksfacade mod vejen. Der er desværre givet afslag herpå, men der arbejdes videre på sagen. Kim: Der er kommet mere lys i baren det gamle er skiftet til LED, som er strømbesparende. Værksted + teknikrummet er ryddet op. Optimering af teknik. Videoovervågning opdateret + alarm i huset. Thorben Lundø: Er Real Dania kontaktet? Det kunne være givtigt at kontakte dem ift. økonomisk støtte til renovering. Signe: Er det mærket op, hvor der er videoovervågning? Svar fra Kim: Der er sat klistermærker på dørene til de rum, der er overvåget. Linda Øhrstrøm Hansen: Er der tale om bevaring af bindingsværksfacade? Svar fra Erling: Ja for at undgå, den skrider. Per (uden portefølje): Nyt logo er udarbejdet med udgangspunkt i Dronning Dorothea. Logoet er ændret pga. at tiderne ændrer sig. Det nye logo henvender sig således til et lidt yngre publikum. Det er mere moderne, mere tidssvarende, mere klart i farverne. Der er lagt vægt på de klare farver pga. kampen om synlighed i medierne. Teatret er en glad verden, og det signaleres via farverne. Logoet passer godt til FB og elektroniske tavler i Kolding. Plakatoplæg er udarbejdet til Slice of Saturday Night og Blood Brothers. Signe: Synes, at logoet er skræmmende og uhyggeligt. Svar fra Per: Det er ikke varmt, men teatralsk. Kim Møller: Har man tænkt at bibeholde de levende øjne i logoet? Svar fra Per: Nej, man kan lege med det. Det skal være sådan, at folk lægger mærke til det. Helle (marketingchef): Dette år har været nemmere end sidste år. Vi har fået gode samarbejdspartnere, som fortsætter ind i det næste år bl.a. Kolding Kalenderen, Middelfart Kalenderen og Fredericia Kalenderen. Der er indgået gode rammeaftaler omkring annoncering og trykning. Helle takker af for denne gang og takker medlemmerne for tilliden. Thorben Lundø: Anbefaler at bruge alle kræfter på markedsføring af Blood Brothers (taler med erfaring fra The Full Monty). Svar fra Per: Derfor sættes sociale medier i spil. Herigennem er markedsføring gratis. Gyta Boysen: Hvor ligger Kolding, Middelfart og Fredericia Kalenderen henne? Bliver den husstandsomdelt? Svar fra Helle: Ja, den husstandsomdeles mange steder, og den ligger i mange butikker. Dronning Dorothea Teatret Side 2

3 Signe: Har I tænkt at lægge generel brochure i venteværelser hos læger etc.? Svar fra Helle: Den kommer ud sammen med Kolding Kalenderen. Maibritt Krat (teaterchef): Jf. bilag 3. Peter Beierholm: Er der mulighed for at sælge rettighederne til Krummernes Jul til andre teatre og tjene penge på det? Svar fra Maibritt: Det kunne være en mulighed hvis vi tør. Jacob Silberling Knudsen (personalechef): Dorothea Prisen er indført. En pris for folk, der har ydet et godt stykke arbejde. Nye fordele for medlemmer er undervejs. Flere faste tiltag på teatret er i støbeskeen (succes med bankospil, medlemsfest). Jacob efterlyser forslag fra medlemmerne hvad kunne I godt tænke jer? Bo Krat: Savner kulturen fra gamle dage (eks. midtvejsfester). Kan det være årsagen til, at der mangler aktive frivillige? Spørgsmålet bringes op under punktet Indkomne forslag. Kirsten Knudsen takker Kaj og Olaf for at yde støtte til udarbejdelse af regnskab. Aage (servicechef): Popcornmaskinen har været en god investering den har tjent sig selv hjem mange gange allerede. Der er monteret nye elementer i køkkenet. Marco (uden portefølje/billetansvarlig): Hele tribunen nummereres på amfiscenen i år. Der bliver arbejdet på, hvordan vi får flere unge på teatret, hvordan vi får brugt scenen, når den ikke bruges til forestillinger. D. 9. februar 2015 er der infomøde vedr. konceptet Din Scene/Scenen er Fri. Dette er en åben scene, hvor alle har mulighed for at prøve kræfter med og evt. fremvise det, de måtte have på hjerte intet er for stort eller for småt. Rene Christoffersen: Hvilken indflydelse vil det have på fribilletterne, at alle pladser er nummererede? Svar fra Maibritt: Bestyrelsen arbejder på det og finder en løsning. Bo Krat: Vedr. prisdifferentiering på tilskuerpladserne ved amfiscenen er man ikke bange for at få flyttet alle tilskuere op bagved på de billige pladser? Svar fra Maibritt: Erfaringen fra sidste år er, at folk er klar på at give ekstra for at sidde på A- pladserne. Benjamin Madsen: Hvordan annonceres fredagscafé? Svar fra Marco: På Dr. Dorotheas hjemmeside, Facebook side og ved at opsøge musik/drama fora for at høre, om de kunne være interesserede. Ellers mund-til-mund metoden. Thorben Lundø: Anbefaler, at man benytter sig meget af pressemeddelelser. Signe: Ifm. markedsføring af Din Scene/Scenen er Fri kan man lave en plakat, der kan hænges op på gymnasier, skoler etc. Peter Beierholm: Konceptet Din Scene/Scenen er Fri er en god idé. Kaj Vahlkvist: Dr. Dorothea Teatret samarbejder med Koldinghus og Skt. Georgs kilderne i efterårsferien. Det er en god event, der indbringer kr hvert år. Svar fra Maibritt: Anerkender samarbejdet men påpeger, at der også bruges ressourcer på familieforestillinger i samme periode. Eva Kastrup: Det ville være dejligt at se et bestyrelsesmedlem på Koldinghus, når det foregår. Kirsten Knudsen: Var ikke klar over, at der foreligger en fast aftale omkring samarbejdet med Koldinghus i efterårsferien. Maibritt Krat: Noterer det og tager det op. Dronning Dorothea Teatret Side 3

4 Erling Kaas: Anerkender, at Kaj nævner Koldinghus. Dejligt, at der også foregår noget andre steder end på teatret, hvor medlemmer af Dr. Dorothea Teatret er medvirkende. Kaj Vahlkvist: Eventen kolliderer ikke med familieforestillingerne. Man kan godt have forestilling på teatret samtidig med eventen på Koldinghus, da det ikke er de samme personer, der er involveret i de to ting. 6. Jacob byder Benjamin Madsen, som er kommet med dette punkt, velkommen i foreningen. Han meldte sig ind i sommers og vil gerne være aktiv. Han har dog ikke fået noget respons før sidste uge, hvor han blev inviteret til et møde i tekniske udvalg. Der skal arbejdes på en bedre procedure, hvor man sikrer, at der tages hånd om nye aktive medlemmer. Takker Benjamin for mailen. Et nyt medlemskoncept udvikles. 7. Ingen ændring i kontingentet. Kontingentsats for 2015 er godkendt. Linda Øhrstrøm: Kan der indføres en studierabat på kontingentet? Svar fra Kirsten: Det er så billigt i forvejen, så det burde der være råd til også på en SU - hvis man gerne vil være medlem. Martin Bach Sørensen: Opfordrer generelt medlemmerne til at være mere aktive. Maibritt Krat: Takker Martin for sin tid som formand. Martin har sørget for en rigtig god struktur i bestyrelsen. Takker ydermere Helle og Per for deres indsats i bestyrelsen. 8. Antal stemmeberettigede fremmødte: 44 medlemmer til stede + 4 fuldmagter Navn Navn - suppleant Formand Jacob Silberling Knudsen Teaterchef Maibritt Krat Linda Øhrstrøm Hansen Økonomichef Kirsten Knudsen Luise Lee Falslund Marketingchef Erling Kaas Thorben Lundø Teknisk chef Viggo Andersen Benth Farre Personalechef Rune Kramer Jensen Lene Farre Servicechef Aage Møldrup Rene Christoffersen Bestyrelsesmedlem u/portefølje I Marco Goth Thorsen Bestyrelsesmedlem u/portefølje II Kim Møller Erling, Marco og Kim præsenterer deres motivation for at stille op uden portefølje. 9. Marco Goth Thorsen: Opfordrer alle til at tage en T-shirt med hjem. Signe: Folk er dårlige til at rydde op efter sig selv. Opfordrer til at stramme op. Foreslår at bruge teatret til dating teaterdating. Rene Christoffersen: Single Kolding kan evt. inddrages. Svar fra Martin: Teatret skal ikke være unfair konkurrent til hoteller, værtshuse etc. Arrangementer skal gerne være teaterrelateret (sang, dans, drama etc.). Maibritt Krat: Opfordrer medlemmerne til at deltage i repertoireudvalget og komme med deres besyv i løbet af året. Marco Goth Thorsen: Alle ideer/inputs er vigtige og en kæmpe hjælp. Det giver bestyrelsen en idé om, hvad folk gerne vil have. Dronning Dorothea Teatret Side 4

5 Peter Beierholm: Dr. Dorothea Teatret er igen i år sent ude med audition på festspillet. Anbefaler at tilrettelægge audition til festspillet 2016 til at blive afholdt allerede i november/december i år. Svar fra Martin: Det var meningen også i år, at audition skulle have ligget tidligere, men drøftelse af strategi m.m. medførte, det kom lidt sent i gang. Thorben Lundø: Har man overvejet at indføre rabat ved køb af flere forestillinger? Bestyrelsen noterer det som et godt forslag. Bo Krat: Kunne man genindføre fribilletter til den forestilling, man er med i (på teatret) i stedet for kun at give fribilletter til festspillet? Svar fra Maibritt: Der arbejdes med et pointsystem, hvor der optjenes point til fribilletter. Input medtages gerne i det fremadrettede arbejde hermed. Men der er også brug for at få økonomien til at køre rundt. Svar fra Kirsten: For at være med i en forestilling på teatret skal man være medlem. Det har gjort, at familier tegner et familiemedlemskab, og så kommer de til forpremieren, hvor det er gratis for medlemmer. Lone Ravn: Man kan få flere gratis-pladser ved at afholde såvel åben generalprøve som forpremiere. Svar fra Maibritt: Det er prøvet, men som det er nu, er forpremieren ikke engang fyldt op. Solveig Paulsen: Takker for bestyrelsens arbejde de sidste to år. Jacob Silberling Knudsen: Takker for valget som formand. Målet for ham er at fortsætte den linje, der har været kørt indtil nu. At fortsætte kampen for flere aktive medlemmer samt overskud på alle forestillinger fremover. Kim Møller: De input til repertoire/arrangementer, der kommer fra medlemmerne, er vigtige. Ellers bliver det bare bestyrelsens ønsker/meninger, der bliver arbejdet ud fra. Generalforsamling erklæret afsluttet. Dronning Dorothea Teatret Side 5

6 BILAG 1 Bestyrelsens beretning Dronning Dorothea Teatrets generalforsamling 26. januar 2015 Tak for sidst til alle de af jer, der var til medlemsfesten d. 16. januar. Forestillinger og arrangementer Dronning Dorothea Teatret har i 2014 sat de fire teaterforestillinger op, der var planlagt ved årets begyndelse. To af disse var nyskrevne og udviklet til teatret af instruktør Michael Hansen - Elton John kabareten Circle of Life og teaterkoncerten Pladeparaden De to efterårsforestillinger var familieforestillingerne Lille Virgil og Krummernes Jul. Lille Virgil var en opsætning i fuld længde af den forestilling teatret satte op i 2012 i samarbejde med Koldinghus. Krummernes Jul blev skrevet til Dronning Dorothea Teatret i 2013 af John Stefan Olesen, forfatter til filmene om familien Krumborg, og er tænkt som afløser for Nøddebo Præstegård, der kørte i over to årtier på teatret. Derudover har teatret afviklet flere stand-up shows, og har til Kulturnatten arrangeret tre koncerter, herunder highlights fra festspillet, hvortil der var gratis adgang for publikum. I forbindelse med Trekantområdets festuge leverede Dronning Dorothea Teatret instruktør, teknikere og skuespillere til de fem Zombie Run events, der foregik i hele området. Teatret har i 2014 været vært for to arrangementer, der blev arrangeret af Kolding Kommune, et åbent møde om graffiti i Kolding, og uddelingen af årets kulturpris. Samarbejder Teatret startede i 2014 et nyt samarbejde op med Det Danske Musicalakademi i Fredericia, ved at invitere de afgangsstuderende til audition til den ledende solistrolle. Derudover udvidede teatret samarbejdet med Designskolen Kolding, og har i årets løb haft tre studerende derfra som kostumier på teatrets forestillinger. Teatret har benyttet studerende fra Kolding Musikskoles MGK linje som musikere til Circle of Life og Pladeparaden 2014, og har fået hjælp af Kulturlogen med nogle af kulisserne til Circle of Life. Økonomi Kirsten kommer nærmere ind på teatrets økonomi i næste punkt på dagsordenen, men jeg vil fremhæve nogle af overskrifterne. I regnskabsåret, der løb fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014, blev driftsresultatet et underskud på kr. Dette er i sig selv utilfredsstillende, men holdt op imod underskuddene i driftsresultaterne i regnskabsårene 2012/2013 og 2011/2012 på hhv og kr., er teatrets økonomi i en positiv udvikling. Det samlede underskud i 2014 kan hovedsageligt tilskrives Circle of Life, som var en meget ambitiøs forestilling, som desværre ikke havde den forventede publikumstilstrømning. Forestillingen gav således et underskud på ca kr. De to efterårsforestillinger i 2014, som indgår i den nye regnskabsperiode, har pæne overskud, og kombineret med et mere restriktivt budget for den kommende forårsforestilling A Slice of Saturday Night, forventes næste regnskabsperiode at ende med et overskud. Teatrets likviditet er på baggrund af årets underskud stadig under pres, men det fast årlige tilskud på kr, som er forhandlet på plads med kommunen i efteråret 2014 sikrer at teatret som udgangspunkt fortsat har økonomi til at sætte store forestillinger op til festspillene. Teatret bliver derved mindre afhængigt af at alle forestillinger skal give store overskud, for at teatrets faste udgifter på ca. en halv million årligt kan dækkes. Øvrige initiativer i 2014 Dronning Dorothea Teatret Side 6

7 Teatret har i 2014 fået ny grafisk identitet det vil Per kom nærmere ind på. Der er i årets løb udarbejdet en markedsføringsplan for teatret (Helle) Der er fra februar i år startet et nyt initiativ op, der skal sikre at flere unge kommer på teatret det vil Marco kommer nærmere ind på. Ift. teatrets billetsystem blev pladserne i midtersektionen på Amfiscenen nummererede i Langt de fleste billetter sælges nu over nettet via billetten.dk. i 2015 vil alle pladser på Amfiscenen være nummererede, og kan reserveres i forvejen på billetten.dk. Teatret er fortsat under renovering i 2014 kom der bl.a. flere nye vinduer, udendørs belysning og et nyt køkken. Teatret arbejder på at finde en løsning ift. den ældste del af bygningerne, der har strukturelle skader. Der har vi selvfølgelig også vores forsikringsselskab ind over. Det vil Aage og Erling komme nærmere ind på. Derudover er overvågningssystemet på teatret forbedret for at forhindre tyveri. Det kan Kim fortælle nærmere om for dem, der er interesserede. Formand for Dronning Dorothea Teatret Martin Bach Sørensen 26. januar 2015 Dronning Dorothea Teatret Side 7

8 BILAG 2 Dronning Dorothea Teatret Side 8

9 BILAG har været et år med mange sjove/ og hårde udfordringer. Vi havde i 2013 succes med Stand up, fra FBI, men da salget af billetter ikke blev revet væk i foråret, valgte vi i efteråret kun at have et agreement med FBI. Men på lørdag har vi et eftermiddags agreement med koncert ( plakat) Forårs forestilling Elton John viste desværre at koldingenserne ikke var klar på sådan en forestilling i nu! Sommerens festspil, blev en brag af en fest hvor publikum blev godt underholdt og med masse af god musik og der var fest stemning i teltet. I uge 42 satser vi på familieforestillinger og valget var Lille Virgil, Sidsel der har været instruktørassistent under Michal Hansens vinger, fik udfordringen som instruktør. Dette blev taget rigtig godt i mod af alle, og blev set af mange håbefulde og glade børn. Dronning Dortheas eget julestykke Krummernes Jul, som er skrevet at John Steffan Olesen, blev igen en succes og har indbragt et stort overskud til teatret. Vi har afart, med forestillingerne på teatret i 2014, at onsdag ikke er en dag publikum går i teateret dette er der taget højde for i Der har lige været audition på BLOOD BRODERS, og hele holdet er ikke sat, der vil være en ekstra audition søndag. Der skal siges at audition tiltages på nær juleforestillingen har været dalende de sidste år, og dette er noget den nye bestyrelse skal have kikket på, om dette er en generel tendens for andre teaterforeninger. At side i bestyrelsen, kraver til tider hår på brystet! hvis jeg ikke havde det for to år siden er jeg ved at få det nu. der stilles krav/ forventninger fra instruktør, fra de forskellige udvalg, samt spørgsmål blandt skuespiller og vores medlemmer og dette skal jeg have til at gå op i en højre enhed. Dette ser jeg som en spændene udfordring! Men jeg er her også frivillig og holder af mange af de mennesker der færdes på vores teater. Jeg blev stoppet på Koldinghus i juleferien hvor der var dømt familie hygge af en journalist, der sagde han havde hørt rygter, at Michal Hansen var ude af teatret. Michal er ikke ude, han har bragt rigtig meget fantastisk smukt/ skørt skævt teaterkunst ind på Dronning Dorotheateater igennem de år han været på teatret. At vi i bestyrelsen har besluttet at der skal afprøves nye instruktør kræfter på teateret og festspillet, er en del af de beslutninger der skal tages i en bestyrelse. Men dette betyder ikke et farvel, men forhåbentlig et på gensyn til Michal. Der sker en masse på kostume udlejningen som Gyta styre med hår hånd sy holdet har lige holdt møde, sammen med Gyta omkring de nye tiltag i systuen, med modernisering af systuen, så udlejningsdelen bliver i det første rum, og bliver mere præsentabel for vores kunder. Teknik holdet mødes hver mandag, og der er god stemning, og Regi holdet er altid klar til forestillingerne når byggeholdet har opsat scenen. Jeg ved at de forskellige udvalg alle ønsker flere på holdet, dette er et fælles ansvar der må være i fokus At side som teater chef og skal have mange bolde i luften og have mulighed for at gribe dem, bliver jeg nød til ud over bestyrelsen og udvalgene at takke Kim fordi du altid er der! Vigo, tak for dansen til foreningens fest sidste år i januar, har set dig på teateret lige siden, og aldrig har teatret haft sådan en opryd lig værksted, og du er blevet en af teatres handy mænd. Bent tak fordi du bare har styr på billetten Kenneth fordi du altid er behjælpelig med hjemmesiden, og med til at gøre mange ting letter som fx audition. Dronning Dorothea Teatret Side 9

10 Til repertoire udvalget. Jeg vil slutte af med at sige, at husk teatret skal kunne rumme mangfoldigheder, forskelligheder, det bygger på frivilligheden! det skal være sjovt og alle skal fyldes op på energi kontoen!! Husk vi er lige vigtige, for at nå målene på Dronning Dorothea teatret. Dronning Dorothea Teatret Side 10

Referat Generalforsamling 2016

Referat Generalforsamling 2016 Dato: Mandag d.25. januar 2016 kl. 19.00 Fremmødte: 41 fremmødte DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Spørgsmål 5. Maibritt Krat / Gyta får ordet 6. Indkomne

Læs mere

Referat Generalforsamling 2014

Referat Generalforsamling 2014 Dato: Mandag d.27. januar 2014 kl. 19.00 Fremmødte: 56 fremmødte i alt DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Udvalgenes beretning 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse

Læs mere

Referat Generalforsamling

Referat Generalforsamling Dato: Mandag d. 30. januar 2017 kl. 19.00 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent herunder valg af stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Spørgsmål 5. Indkomne forslag (se vedlagte)

Læs mere

SPONSORSHIP. Drama Skuespil Musical Dramaskole

SPONSORSHIP. Drama Skuespil Musical Dramaskole SPONSORSHIP Drama Skuespil Musical Dramaskole SPONSORSHIP Jørn Pedersen, Borgmester EN FLOT INDSATS En lang række frivillige leverer en utrættelig indsats i Dronning Dorothea Teatret. En indsats, der ikke

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter.

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter. Ordstyrer: Jon Rostgaard Boiesen Referent: Jakob Larsen Tilstedeværende: Jon Rostgaard Boiesen, Jakob Larsen, Janne Wohlfeil, Maria Mertiri, Hans Riisgaard, Thomas R. Schaffalitzky, Jeremie Gnaedig, Alex

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur.

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur. Generalforsamling for året 2015 i Forboma Forsikring Agentur. Dato: 14. april 2016 Tidspunkt: kl. 19.00 Sted: Grand Hotel, Østergade 24, 7600 Struer Formanden Frede Madsen startede med at byde de 12 fremmødte

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011

Referat af Grundejerforeningen Holluf Piles ordinære generalforsamling tirsdag d. 15.2.2011 Pkt. 1 valg af dirigent/referent: Ole Halkiær Jørgensen, HK 355, valgt som dirigent. Maya Lykke Nielsen, bestyrelsen, valgt som referent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2007 MØDEREFERAT Dato: 14. marts 2007 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Dagsorden. Generalforsamling Penya Barcelonista de Copenhagen 30. maj 2015 kl. 18.00

Dagsorden. Generalforsamling Penya Barcelonista de Copenhagen 30. maj 2015 kl. 18.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Præsidenten s aflæggelse af årsberetning 4. Kasseren's forelæggelse af regnskab for indeværende sæson til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Curley Band var som sædvanlig grundstammen, som spillede, før under og efter.

Curley Band var som sædvanlig grundstammen, som spillede, før under og efter. Repræsentantskabsmøde, Vodskov Venner Der indkaldes hermed til Repræsentantskabsmøde, Vodskov Venner. Den 12. april 2016 kl.19.30, i Skytteforeningens lokaler, Vodskovvej 103. Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25.

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Bestyrelsen søger stadig... (med) arrangører til D

Bestyrelsen søger stadig... (med) arrangører til D NR. 134 November 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Bestyrelsen søger stadig... (med) arrangører til D. 24.3.2007 Er der medlemmer som kunne tænke sig at stå for

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Formanden byder velkommen til generalforsamlingen. Dirigent fastslår om generalforsamlingen er lovlig

Formanden byder velkommen til generalforsamlingen. Dirigent fastslår om generalforsamlingen er lovlig Referat af foreningen Volunteers to Kenya s generalforsamling Lørdag d. 19. November 2016, Kl. 13.00-17.00 Janus La Cours Gade 4, 4. tv. 8000 Aarhus C Tilstede: Jonas Laursen, Oliver Lagoni, Signe H. Eshøj,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 14. marts 2010 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Det er jo en særlig begivenhed i dag, idet vi fejrer 10 års jubilæum

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE Forord

Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE Forord Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE 1717 Forord TORDENSKIOLDSDAGE har eksisteret siden 1998, og den udvikling som dagene har gennemgået har vist, at der er behov for en gruppe, som kan støtte op

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening

Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Modernisering af vedtægterne for Auning Borgerforening Side 2 til 5: De nuværende vedtægter Side 6 til 8: Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen ønsker at fremsætte forsag om nye vedtægter som beskrevet

Læs mere

Bad Company Customs Søsum

Bad Company Customs Søsum Vedtægter for American Car Club: Bad Company Customs Søsum 1.: Klubbens navn, hjemsted samt logo. Stk. 1.: Klubbens officielle navn er Bad Company Customs Søsum Stk. 2.: Klubben dækker Egedal Kommune,

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2006

Ordinær Generalforsamling 2006 Ordinær Generalforsamling 2006 Referat fra mødet d. 28. februar 2006 Andelsboligforeningen 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT Torben (133) blev valgt til dirigent og Carsten (155) blev valgt til referent.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/3-2016 Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede 1. Valg af dirigent Søren H 2. Valg af referent Niels Verner 3. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN KOLLEGIANERRÅDET Valgmandsforsamling, 15. september 2015 1) Valg af dirigent Kollegianerrådet indstiller Christian Vrist Holm, 7, st. Vrist er valgt. Valgmandsforsamlingen er rettidigt indkaldt og budgettet i rette tid.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus,

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5.

Læs mere

Problemer fra sommercon grundet dobbeltbooking af salen på kløvermark skolen. I år booker vi tidligere og sørger for at afklare alting først.

Problemer fra sommercon grundet dobbeltbooking af salen på kløvermark skolen. I år booker vi tidligere og sørger for at afklare alting først. Generalforsamling Magnet 9/01/2016 Fremmødte: Joakim Jensen Paw Lundshøj Martin Pedersen Steen Alcor Thomas Petersen Brian klyhn Online fremmødte: Rene Schülts 1. Valg af ordstyrer og referent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 5/3 2014 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 120 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV og Henrik Hansen, YouSee deltog som

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub

Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Generalforsamling 13.marts 2012 i Nordjydsk Klatreklub / Aalborg Klatreklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse. 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere