Jevn- førelses- Register December December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder"

Transkript

1 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register December December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder af Ringe 2 15 Januar 21 Januar Maren Jacobsdatter Jacob Jensen og Magareta Knudsdatt. af Ringe, deres 2 Aar Datt Januar 28 Januar Karen Hansdatter Peder Knudsens Enke i Ringe. 83 Aar Marti 26 Marti Kirsten Nielsdatt. Enken efter Mads Anders. i Roeslev. 82 Aar Juni 24 Juni Anne Rasmusdatter Grmd. Rasmus Rasmusen og Karen Andersd. af 3 1/ Ringe, deres Datt Juni 29 Juni Karen Nielsdatt. Almisselem i Næraae Hospit November 11 November Maren Jacobsd. Huusm. Jacob Jensen og Anne Magarete Knudsd. 2 Maaneder Barn i Ringe Januar 5 Januar Maren Pedersdatt. Sognefoged, Jeppe Nielsens Sviegermod. Hos Hvilk 80 A Hun opholdt sig Januar 29 Januar Anne Hansd. Niels Rasmus. Enke i Aggernæsse, Huusm. Hans 6 Dage Rasmus. Datt. i Ringe Marti 3 April Anne Clausd. Hjeme Hos Moderen, Maren Nielsd. Inderst i Roeslev 28 1/ Aar 11 4 April 10 April Magdalene Jørgensd. Aftægts Gaarmd. Mads Hjeresens Hustrue i Roeslev April 10 April Birte Katrine Jensdatter Hmd. Jens Justesen i Ringe. 1 Aar Mai 15 Mai Anne Jørgensd. Grmd. Jørgen Ipsens Barn i Roeslev. 1 1/ September 20 September Magdalene Clausd. Aftægts Gaardmands Enke i Bredstrup Januar 7 Januar Maren Madsdatt. Hospit. og Almisselem sammesteds Marti 11 Marti Elisabeth Knudsd. Smedens Hust. i Roeslev Anmærkninger. 192

2 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ Mai 26 Mai Ane Pedersdatter Almisselem i Hospital Juli 19 Juli Marie Dorthea Hjeres. Gaardf. Hjere Madsen og Karen Jensdatt. i Roesl. 8 Dage August 30 August Karen Jensdatter Almisselem September 20 September Kirsten Hansdatter Grdm. Mads Hansens Kone i Roeslev September 22 September Maren Rasmusd. Almisselem i Ringe September 27 September Ane Marie Knudsdatt. Inderste Hos Grmd. Rasmus Rasmussen i Ringe. E.e Rasmus Hansen December 26 December Maren Johansd. Almisselem i Næraae Hosp December 1 Januari Karen Hansd. Enke eft. Grmd., Hjere Hansen i Ringe Januari 8 Januari Ane Hyllerup Enke efter afg. Past. H. Knudsen til Næraa og Høirup April 20 April Maren Johansd. Hmd. Johan Wilhelms. og Karen Nielsd. Barn i Ringe September 10 September Maren Christensd. Indsidd. og Almissel. i Næraae November 9 November Karen Marie Nielsd. Gmd. Niels Niels. i Ringe og Maren Jørgensd. Barn. 3 Uger November 10 November Thalia Hmd. Lars Klausens Enke i Ringe, Almisselem. 67 A Ifølge Jævnførelsesreg. Thalia Nielsd. 1 Aar December 28 December Laurentine Christiane Jessen Degnen Jessen i Nær. 14 Uger Februar 15 Februar Karen Pedersd. Gmd. Jørgen Anders. Hust. i Næraae

3 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ Februar 4 Marts Ane Rasmusdatt. Gmd. Rasmus Rasmus. D. i Ringe. 3 Aar April 19 April Kirsten Marqvorsd. Gmd.Marqvor Jørgensens Datt. i Nær. 5 Dage Mai 31 Mai Gjertrud Rasmusd. Enke efter afdøde Gmd. Johan Johans. i Roeslev Januar 22 Januar Karen Jensdatt. Gmd. Hjere Madsens Kone i Roesl Marti 10 Marti Johane Hansdatt. Gmd. Hans Nielsens D. i Roesl. 4 Aar Marti 12 Marti Ane Pedersdatter Inderst i Hans Hjeresens Huus i Næraae Marti 27 Marti Karen Larsdatt. Tjente Smeden i Ringe Druknede sig selv, blev efter Resolution begraven i Stilhed uden Cermonie April 16 April Marie Kirstine Olesdatter Datter af Ole Smed i Roeslev. 3/4 A August 25 August Mette Knudsd. Gmd. Knud Jørgens. Datter i Roesl. 2 A November 22 November Ane Katrine Hansd. Tjente Hans Knudsen i Ringe November 3 December Birte Katrine Rasmusdatter En Datt. af Indsidd. Ras. Povelsen Nær December 10 December Johanne Rasmusdatter En Datter af Sidste 1 1/ December 13 December Ane Hansdatter Datt. af Gmd. Hans Knudsen Ringe 2 1/3 A Januar 14 Januar Ane Marie Hansdatter Datt. af Inds. Marie Olesd. i Roesl Januar 19 Januar Maren Pedersdatter Hmd. Ole Nielsens Enke i Roesl Januar 4 Februari Maren Rasmusdatter Aftægtsg. Rasmus Jørgensens Kone i Roeslef 80 1/

4 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ Marti 11 Marti Hedevig Katrine Jessen Datter af Degnen Jessen i Næraae. 6 3/ Marti 21 Marti Mariane Jessen Datter af Degnen Jessen i Næraae. 10 1/ Juli 22 Juli Gmd. Jørgen Ipsens Dødføte Barn i Roeslef August 5 September Karen Hansd. Hmd. Hans Rasmusens Enke i Nær Marti 24 Marti Kirsten Rasmusd. Enke efter Gmd. Anders Jensen i Ringe April 3 Maj Mette Katrine Hansd. Datter af Gmd. Hans Christ. Nielsen, Næraae Mai 22 Mai Ane Jeppesd. Datt. af afgangne Gmd. Jeppe Jørg. i Roeslef Juli 6 Juli Karen Marie Johansd. Datt. af Hmd. Johan Adrians. i Næraae August 30 August Karen Andersdatt. Gmd. Ras. Rasmusens Kone i Ringe December December 1822 Maren Nielsdatt. Almisselem i Næraae Hospital December 5 Januar Barbra Hansdatt. gl. Hans Madsens Kone i Roeslef Januar 26 Januar Gjertrud Jeppesd. Hmd. Anders Rasmusens Kone i Ringe Januar 28 Januar Karen Marie Larsd. Lars Nielsens Datt. i Roesl. Almissel April 12 April Ane Marie Jørgensd. Hmd. Hjere Hansens Kone i Roesl April 28 April Maren Jensd. Datter af Jens Møller i Bredst. 1 1/ Juni 26 Juni Karen Poulsdatter Indsidder, Rasmus Jørgensens Kone i Ringe Hængte sig selv. Efter Amtmandens Resolution begravet i Stilhed, dog med Jordpaakastelse. 195

5 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ December December 1824 Bodild Hansdatter Gmd. Hans Hieresens Kone i Ringe. 44 1/ December Januar Karen Hansdatter Ole Larsen, Smeds Kone i Roesl Februar 23 Februar Johanne Jørgensdatter Enke efter Aftægtsgaardmand, Peder Ibsen i Roesl Marts 9 Marts Mette Andersdatter Huusmand, Anders Rasmusens Datt. i Ringe 1 1/ April 24 April Kirsten Hansdatter Datter af Hans Christiansen, Smed i Næraae Mai 8 Mai Birthe Cathrine Jacobsdatt. Datter af Jacob Jensens Enke i Ringe. 1 1/ Mai 29 Mai Ane Magrethe Larsdatt. Datt. af Gaardmand, Lars Hansen, Næraae Juni 3 Juli Frederike Marie Dorthea Huusmand, Niels Jeppesens Kone i Ringe Hansdatt. 9 9 November 16 November Bodild Pedersdatt. Jørgen Jørgensens Smeds Kone i Ringe. 92 1/ November 22(!) November Karen Hansdatter Gmd. Rasmus Rasmusens Enke i Ringe December December 1825 Marie Andreasdatter Hospitalslem, Peder Larsens Enke Januar 15 Januar Johane Larsdatt. Anders Hansens Datter Marens Barn i Ringe April 16 April Ane Marie Nielsdatt. Johane Marie Hansdatt. uægte Barn i Næraae Mai 10 Mai Kirstine Pedersd. Fattigfoged, Peder Rasmusens Kone i Ringe Mai 26 Mai Maren Hjeresd. Datt. af Gmd. Hjære Madsen i Roesl Juni 5 Juli Elisabeth Olesd. Datter af Ole Larsen, Smed i Roeslev

6 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ September 6 September Maren Knudsdatter Hmd. Hiere Hansens Kone i Roeslev Januar 21 Januar Karen Marie Hjeresdatter Huusmand, Hjere Hansens Datter i Roeslev. 1/ Januar 28 Januar Birthe Kirstine Berthelsdatter Hmd. Bærthel Poulsens Datter i Nær. 3 Uger April 8 April Ane Marie Hansdatter Gmd. Jørgen Rasmusens Kone i Roeslev. 48 A Mai 20 Mai Ane Hansdatter Gmd. Hans Eriksens Enke i Nær Mai 1 Juni Juliane Corneliusen fød Fobian Gift med Møller, Hans Corneliusen i Holme Mølle Juli 1 August Kirsten Knudsdatter Gmd. Knud Jørgensens Datt. i Roesl September 30 September Maren Hansdatter Niels Nielsens Enke i Bredstrup Mølle October 17 October Ane Christoffersdatter Gmd. Jørgen Marqvorsens Enke i Nær November 14 November Mette Kirstine Rasmusd. Datt. af Huusmand, Rasmus Kristens. i Roeslev November 14 November Marie Larsdatter Hos sin Svoger, Anders Rasmusen i Ringe Januar 17 Januar Bodild Jensdatter Gmd. Hans Nielsens Kone i Bredstrup Januar 27 Januar Maren Kristensdatter Indsidd. Anders Pedersens Kone i Næraae April 24 April Gjertrud Katrine Mathiesd. Væverske i Næraae Hospital April 2 Mai Maren Poulsdatt. Aftægtsgaardmand, Hans Nielsens Kone i Ringe Januar 21 Januar Karen Nielsdatter Almisselem i Ringe

7 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ Februari 20 Februari Petronelle Elisabeth Pedersdatter Aftægtgaardmand, Niels Knudsens Kone i Næraae Marti 11 Marti Ane Andreasdatter Huusmand, Andreas Hansens Datter i Ringe Mai 18 Mai Ane Pedersdatter Hmd. Peder Larsens Datter i Roeslev Mai 4 Juni Karen Rasmusd. Gmd. Jeppe Jørgensens Enke i Roeslev Januar 27 Januar Ane Marie Nielsdatt. Fattiglem i Næraae, Johan Adriansens Moder. 82 1/ Marti 17 Marti Maren Nielsdatter Indsidder, Peder Larsens Kone i Roesl April 12 April Karen Pedersdatter Gaardmand, Jørgen Rasmussens Kone i Næraae. 70 3/ Mai 16 Mai Ane Dorthea Andersd. Gaardmand, Hendrik Knudsens Kone i Næraae. 55 3/ Juni 23 Juni Ane Marie Larsdatt. Tiente hos Berthel Povelsen i Nær December 22 December Anne Nielsdatt. Inderste hos Huusmand Niels Niels. i Ringe Januar 30 Januar Maren Jørgensd. Tienestek. Mads Jensens Kone i Roeslev I.R Marti 6 April Karen Larsd. Gaardmand, Hans Hjeresens Kone i Ringe R 3 14 Juli 17 Juli Anne Rasmusd. Inderste i Næraae, Almisselem August 7 August Anne Marie Rasmusd. Jørgen Rasmussens Kone i Nær September 30 September Anne Larsdatter Hans Nielsens Kone i Bredstrup. 39 1/ December 9 December Maren Hansdatter Tiendte hos Gmd. Anders Nielsen i Bredstrup. 29 3/

8 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ Februar 5 Marti Maren Bærtelsdatter Indsidd. hos Gmd. Jens Clauesen i Roeslev April 27 April Anna Katrine Nielsdatter Enke efter Gmd. Jeppe Nielsen i Næraae Mai 12 Mai Abelona Frederichsdatter Tiente Sognefogden, Niels Hansen i Ringe September 21 September Anne Dinesdatter Indsidd. og Almisselem i Næraae September 28 September Dødfødt 6 9 October 14 October Anne Marie Jeppesdatter Huusmand i Roeslev, Rasmus Hansens Kone Martz 15 Martz Barbara Sophie Olufsdatter Gaardmand i Næraae, Niels Hansens Kone April 22 April Maren Hansdatter Tjenestepigen, Ane Jørgensdatters uægte Barn i 1 3/ Næraae Mai 26 Mai En dødfødt Pige Gaardmand, Hans Pedersens Barn i Roeslev Mai 31 Mai Maren Pedersdatter Gaardmand, Jens Andersens Moder i Ringe (mgl.i kb.) September 16 September Maren Hjeresdatter Enke efter Hans Christian, Smed i Næraae Juni 26 Juni Ane Jespersdatter Enke efter Morten Nielsen i Ringe. 61 3/ Juli 22 Juli Ane Rasmusdatter Enke efter Gaardmand Christen Rasmussen i Ringe Juni 28 Juni Maren Andersdatter Gaardm. i Næraae, Anders Hansens Datter. 17 2/ November 29 November Mette Cathrine Andersdatter Enke efter Hsm. Christen Mikkelsen i Ringe i Næraae Hospital

9 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ Januari 17 Januari Karen Hansdatter Almisselem i Ringe Januari 22 Januari Maren Nielsdatter Huusmand i Næraae, Hans Hjeresens Kone Februari 19 Februari Johanne Rasmusdatter Aftægtskone hos Gaardmand, Rasmus Hansen i Ringe April 24 April Johanne Jørgensdatter Gdm. Hans Knudsens Hustrue i Ringe. 44 1/ April 6 Mai Karen Pedersdatter Enke efter Jørgen Madsen i Bederslev. Indsidderske hos Gdm. Niels Nielsen i Roeslev Juni 17 Juni Chatrine Pedersdatter Indsidder, Hans Pedersens Kone i Ringe. Almisselem Juni 26 Juni Apellone Hansdatter Almisselem i Roeslev, Rasmus Christensens Enke Juli 27 Juli Ane Marie Hjeresen Gaardm., Hjere Madsens Datter i Roeslev. 2 10/ Juli 29 Juli Maren Nielsdatter Gaardmand, Niels Jensens Datter i Næraae. 10 1/ Omkom ved at blive slæbt af en Hest August 12 August Karen Pedersdatter Enke efter Almisselem, Lars Nielsen i Roeslev, 87 1/ Indsidder hos Huusm. Jørgen Rasmussen November 28 November Barbara Sophie Oelsen Gaardmand, Ole Hansens Datter i Næraae. 3/ Januari 11 Januari Maren Jeppesdatter Enke efter Hsm. Berthel Jensen i Roeslev Februari 3 Marts Johanne Hansdatter Enke efter Gaardm. Niels Nielsen i Roeslev. 56 1/ Marts 27 Marts Ane Marie Larsdatter Aftægtskone hos Hsm. Rasmus Povelsen i Ringe. 74 2/ April 7 April Kirsten Andersdatter Fattigfoged og Almisselem, Povel Rasmussens Hustrue i Næraae

10 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ April 28 April Karen Marie Pedersdatter Gdm. i Ringe, Hans Jørgensens Hustrue. 42 3/ April 30 April Karen Nielsdatter Aftægtskone hos Gdm. i Roeslev, Hans Pedersen Juli 24 Juli Gjertrud Jensen Forhenværende Gaardm. Jens Hansens Datter i 2 4/ Næraae Januari 31 Januari Maren Hansdatter Aftægtskone hos Hsm. Jørgen Nielsen i Ringe Marts 25 Marts Karen Marie Knudsdatter Gaardmand i Roeslev, Unge Hans Nielsens Hustrue. 28 4/ Juni 11 Juni Karen Marie Hansdatter Huusmand, Hans Hansens Datter i Næraae Juli 6 Juli Ane Hjeresdatter Almisselem i Næraae Hospital September 5 October Karen Madsdatter Almisselem i Næraae Hospital. 42 9/ December 14 December Abelone Marie Pedersen Datter af Fruentimmeret, Ane Margrethe Rasmusdatter i Roeslev og den som Barnefader udlagte Peder Larsen. 4 9/ Mai 12 Mai Gyde Marie Madsen Daltoft Hsm. paa Næraae Mark, Mads Jørgensens Datter. 1 7/ Mai 1 Juni Wilhelmine Marie Constanse Kirkesanger og Skolelærer Larsens Datter i Næraae. 2 4/ Larsen 3 1 Juni 7 Juni Ane Margrethe Andersdatter Fattiglem i Næraae Hospital, Enke efter Huusmand i Bederslev, Peder Albrecthsen Juli 17 Juli Ane Marie Hansdatter Hsm. i Roeslev, Rasmus Hansens Hustrue

11 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ September 6 September Bolette Rasmusdatter Datter af afdøde Huusmand, Rasmus Povelsen i Ringe. 10 1/ Januari 24 Januari Maren Oelsen Gaardmand i Næraae. Ole Hansens Datter. 1 7/ Februari 1 Marts Abelone Larsdatter Aftægtsmand i Roeslev, Jeppe Larsens Hustrue Marts 29 Marts Karen Marie Clausen Gdmd. i Roeslev, Claus Hansens Datt. 8/ Juli 29 Juli 5 19 November 27 November Karen Andersdatter...mand i Roeslev, Lauritz Larsens dødfødte Datter. 6 1 December 6 December Johanne Jeppesdatter Gaardmand i Næraae, Ole Hansens Hustrue. 37 7/ Januari 17 Januari Ane Rasmusdatter Enke paa Aftægt hos Gdmd. Hans Mortensen i Ringe April 25 April Karen Line Nielsdatter Aftægts Kone, Gdmd. i Ringe, Rasmus Povelsens Moder Juli 18 Juli Margrethe Knudsdatter Indsidder paa Roeslev Mark, Rasmus Jørgensens Hustrue September 26 September Maren Poulsdatter Enke efter Huusmand i Ringe, Jacob (Je)nsen, Lem i Næraae Hospital. Gaardmand i Ringe, Jens Andersens Hustrue

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer

www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer Nibe tb. www.protokoller.dk Nibe Birk 1631-1710 - familierelationer familierelationer. 1631.01.22 9a Jens Siguardsens mor i Nibe var Maren Jensdatter. 1631.02.05 12b Chr. Ged var søn af afd. Laust Ged,

Læs mere

Anetavle Side 1. Forældre

Anetavle Side 1. Forældre 1. Finn Elnegaard Theodorsen f. 14-Jun 1966, Rudkøbing Sygehus. Anetavle Side 1 Forældre 2. Edvard Munch Theodorsen f. 14-Sep 1927, Humble Kohave, g. (1) 17-Feb 1953, i Middelfart Rådhus, Jytte Elisabeth

Læs mere

tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 )

tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 ) tjkiseini fra?jørre I^jtirs Ud Rasmussens eaerslægt ( 1680-1743 ) Forord De gam!e fornavne Ud og Ude, som var atmindeuge i Nørre Djurs i 16 og i7-hundredtahet stammer fra det gamie fornavn Ugot)!at. Ugotus

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Hovedbog over fattigunderstøttelse i Grønbæk-Svostrup Kommune 1896-1908. Navn Fornavn Note Sted Side Carl Johan Andersens

Hovedbog over fattigunderstøttelse i Grønbæk-Svostrup Kommune 1896-1908. Navn Fornavn Note Sted Side Carl Johan Andersens Side 98-99 eksisterer ikke. Skrivefejl ved sidenummerering. Andersen Carl Johan Andersens 90 enke Andersen Niels Lykke Andersens 125 enke Andersen Anders Rasmus Skrædder 108 Andersen Anders Theodor Retarderet

Læs mere

Lyngen kirkebok 1765 til 1768

Lyngen kirkebok 1765 til 1768 Lyngen kirkebok 1765 til 1768 1 7 6 5. Nyaars Dag Prædiken allenne. H. 3 Kong. Dag Comun: 9. Taksigels: Fest: 13. Januar. Døbt Per Persens Pigebarn Nom: EllenFadd: Bereth Persd: Eydet. Karen Josephsd:

Læs mere

Folketeljing 1801 for 1917 Astafiord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1917 Astafiord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1917 Astafiord prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før

166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før 166 men Huusene ere gandsche ruineret, och der ~r ingen Sæd. I 1697 stak han af, han entwigede formeedelst Armod, og nu kom den før ste officer, ritmester Johan Hendrich Andy. betale restancerne på gården,

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

Cai Rantzau #4000 Johan Rantzau #3 Christine Rantzau #2 Cai(Gotschalk) Rantzau #4

Cai Rantzau #4000 Johan Rantzau #3 Christine Rantzau #2 Cai(Gotschalk) Rantzau #4 1 jul 2004 Cai Rantzau #4000 født før 1270 død 1350 gift før 1290 Johan Rantzau #3 født eft 1290 død eft 1351 Christine Rantzau #2 født før 1270 død. gift før 1290 Cai(Gotschalk) Rantzau #4 født 1320?

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07

Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07 I dette dokument findes indholdsfortegnelse og navneregister til Hvetbo Herred beskrevet af Carl Klitgaard Aalborg 1906-07 Indekserne er scannet og bearbejdet i nov. 2006 af Kenneth Konrad Knudsen. E-mail:

Læs mere

Nok til både én og to?

Nok til både én og to? Nok til både én og to? I Sct Olai kirkes søndre sideskib findes den murede begravelse nr. 4, der tilhørte først Jens Bech, og siden Nicolay Dahl. I 1743 blev Dahls svigerinde begravet i krypten sammen

Læs mere

Startnummer Distance Navn Tid Placering 12 10 km Asger Dalsgaard 00.32.05 1 111 10 km Lasse Tamberg 00.35.58 2 148 10 km Morten Kjær 00.37.

Startnummer Distance Navn Tid Placering 12 10 km Asger Dalsgaard 00.32.05 1 111 10 km Lasse Tamberg 00.35.58 2 148 10 km Morten Kjær 00.37. Startnummer Distance Navn Tid Placering 12 10 km Asger Dalsgaard 00.32.05 1 111 10 km Lasse Tamberg 00.35.58 2 148 10 km Morten Kjær 00.37.06 3 175 10 km Simon Skydt-Nielsen 00.37.08 4 122 10 km Mads Lamm

Læs mere

Indkvartering af danske soldater i 1940.

Indkvartering af danske soldater i 1940. Indkvartering af danske soldater i 940. Hvad der skete her på egnen, lige før 2. verdenskrig brød ud, er der ikke mange der husker, 72 år er gået siden da. I foråret 940, med krigen lurende lige om hjørnet,

Læs mere

Nr. 132 34. årgang Februar 2011

Nr. 132 34. årgang Februar 2011 Nr. 132 34. årgang Februar 2011 Holmboen er et kvartalsblad for Holm Sogneforening af 1. maj 1978. Foreningen er upolitisk, og har til formål at styrke og udvikle landsbyfællesskabet, såvel kulturelt som

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

Resultatliste. Klausie-løbet. 14 May 2008 Page 1 of 7

Resultatliste. Klausie-løbet. 14 May 2008 Page 1 of 7 Resultatliste Klausie-løbet 2008 14 May 2008 Page 1 of 7 10 Km Tid Nr Navn Post By Ald. MK Forening k 00:43:54 2E+03 Trine Andersen 7500 Holstebro 21 K 00:47:09 2E+03 Lena Bilberg 6950 Ringkøbing 17 K

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed!

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed! August - September - Oktober Nr. 53-2014 Egå Kirkeblad Kærlige Kommune om prof kærlighed! Sogneaften om Egå Kirkes altertavle Bliv minikonfirmand i Egå Kirke Egå Kirkeblad Kirkekontoret Egå Mosevej 7,

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Parkinsonforeningen. Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Morten GENERALFORSAMLING. Meyer: Stamceller og genterapi. Midtnordjyllands kreds

Parkinsonforeningen. Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Morten GENERALFORSAMLING. Meyer: Stamceller og genterapi. Midtnordjyllands kreds Parkinsonforeningen P a r L ø b e t Mød Anne-Mette Rasmussen. Læs side 12. Læs om: Onsdag Onsdag den 12. den oktober, 8. april kl. 15-17: Morten GENERALFORSAMLING Meyer: Stamceller og genterapi som behandling

Læs mere

Arbejder i Matas i Holstebro, fritiden bruges på La Vida, og det gør ferier også.

Arbejder i Matas i Holstebro, fritiden bruges på La Vida, og det gør ferier også. Sonja Jensen Gift med Hans Jørgen i 38 år. 2 børn og 3 børnebørn Gik på efterløn for 1 år siden. Fritidsinteresser: Løb og La Vida Email: s-hj-jensen@privat.dk Inge Marie Hornshøj Stiftede La Vida oktober

Læs mere

Tema: Nyt Liv Sjælesår og sjælesorg Iversen kom forbi -Moscow Duo Aars Kirkes Voksenkor Påskefejring - Konfirmander & konfirmationer

Tema: Nyt Liv Sjælesår og sjælesorg Iversen kom forbi -Moscow Duo Aars Kirkes Voksenkor Påskefejring - Konfirmander & konfirmationer Kirkebladet - for Kgs. Tisted, Binderup og Durup sogne April, maj, juni 2007 Som forårssolen morgenrød stod Jesus op af jordens skød med liv og lys tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter

Læs mere

Juklestad. Gardsnummer 1, bruk 1 i Jølster kommune, tidlegare løpenummer 50, bruk 1a.

Juklestad. Gardsnummer 1, bruk 1 i Jølster kommune, tidlegare løpenummer 50, bruk 1a. Juklestad Gardsnummer 1, bruk 1 i Jølster kommune, tidlegare løpenummer 50, bruk 1a. Joar Sande 2013 Innhaldsliste Historie side 3 Brukarar på Juklestad side 3 Historier frå Juklestad og Sandneset side

Læs mere

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995 Forord af Poul Christensen Ingeniør Gorm Erik Hjort i Åbyhøj, der havde sin opvækst i Støvring for et par generationer siden, har fra tid til anden overladt lokalhistorisk arkiv en del optegnelser, der

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere