Jevn- førelses- Register December December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder"

Transkript

1 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register December December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder af Ringe 2 15 Januar 21 Januar Maren Jacobsdatter Jacob Jensen og Magareta Knudsdatt. af Ringe, deres 2 Aar Datt Januar 28 Januar Karen Hansdatter Peder Knudsens Enke i Ringe. 83 Aar Marti 26 Marti Kirsten Nielsdatt. Enken efter Mads Anders. i Roeslev. 82 Aar Juni 24 Juni Anne Rasmusdatter Grmd. Rasmus Rasmusen og Karen Andersd. af 3 1/ Ringe, deres Datt Juni 29 Juni Karen Nielsdatt. Almisselem i Næraae Hospit November 11 November Maren Jacobsd. Huusm. Jacob Jensen og Anne Magarete Knudsd. 2 Maaneder Barn i Ringe Januar 5 Januar Maren Pedersdatt. Sognefoged, Jeppe Nielsens Sviegermod. Hos Hvilk 80 A Hun opholdt sig Januar 29 Januar Anne Hansd. Niels Rasmus. Enke i Aggernæsse, Huusm. Hans 6 Dage Rasmus. Datt. i Ringe Marti 3 April Anne Clausd. Hjeme Hos Moderen, Maren Nielsd. Inderst i Roeslev 28 1/ Aar 11 4 April 10 April Magdalene Jørgensd. Aftægts Gaarmd. Mads Hjeresens Hustrue i Roeslev April 10 April Birte Katrine Jensdatter Hmd. Jens Justesen i Ringe. 1 Aar Mai 15 Mai Anne Jørgensd. Grmd. Jørgen Ipsens Barn i Roeslev. 1 1/ September 20 September Magdalene Clausd. Aftægts Gaardmands Enke i Bredstrup Januar 7 Januar Maren Madsdatt. Hospit. og Almisselem sammesteds Marti 11 Marti Elisabeth Knudsd. Smedens Hust. i Roeslev Anmærkninger. 192

2 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ Mai 26 Mai Ane Pedersdatter Almisselem i Hospital Juli 19 Juli Marie Dorthea Hjeres. Gaardf. Hjere Madsen og Karen Jensdatt. i Roesl. 8 Dage August 30 August Karen Jensdatter Almisselem September 20 September Kirsten Hansdatter Grdm. Mads Hansens Kone i Roeslev September 22 September Maren Rasmusd. Almisselem i Ringe September 27 September Ane Marie Knudsdatt. Inderste Hos Grmd. Rasmus Rasmussen i Ringe. E.e Rasmus Hansen December 26 December Maren Johansd. Almisselem i Næraae Hosp December 1 Januari Karen Hansd. Enke eft. Grmd., Hjere Hansen i Ringe Januari 8 Januari Ane Hyllerup Enke efter afg. Past. H. Knudsen til Næraa og Høirup April 20 April Maren Johansd. Hmd. Johan Wilhelms. og Karen Nielsd. Barn i Ringe September 10 September Maren Christensd. Indsidd. og Almissel. i Næraae November 9 November Karen Marie Nielsd. Gmd. Niels Niels. i Ringe og Maren Jørgensd. Barn. 3 Uger November 10 November Thalia Hmd. Lars Klausens Enke i Ringe, Almisselem. 67 A Ifølge Jævnførelsesreg. Thalia Nielsd. 1 Aar December 28 December Laurentine Christiane Jessen Degnen Jessen i Nær. 14 Uger Februar 15 Februar Karen Pedersd. Gmd. Jørgen Anders. Hust. i Næraae

3 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ Februar 4 Marts Ane Rasmusdatt. Gmd. Rasmus Rasmus. D. i Ringe. 3 Aar April 19 April Kirsten Marqvorsd. Gmd.Marqvor Jørgensens Datt. i Nær. 5 Dage Mai 31 Mai Gjertrud Rasmusd. Enke efter afdøde Gmd. Johan Johans. i Roeslev Januar 22 Januar Karen Jensdatt. Gmd. Hjere Madsens Kone i Roesl Marti 10 Marti Johane Hansdatt. Gmd. Hans Nielsens D. i Roesl. 4 Aar Marti 12 Marti Ane Pedersdatter Inderst i Hans Hjeresens Huus i Næraae Marti 27 Marti Karen Larsdatt. Tjente Smeden i Ringe Druknede sig selv, blev efter Resolution begraven i Stilhed uden Cermonie April 16 April Marie Kirstine Olesdatter Datter af Ole Smed i Roeslev. 3/4 A August 25 August Mette Knudsd. Gmd. Knud Jørgens. Datter i Roesl. 2 A November 22 November Ane Katrine Hansd. Tjente Hans Knudsen i Ringe November 3 December Birte Katrine Rasmusdatter En Datt. af Indsidd. Ras. Povelsen Nær December 10 December Johanne Rasmusdatter En Datter af Sidste 1 1/ December 13 December Ane Hansdatter Datt. af Gmd. Hans Knudsen Ringe 2 1/3 A Januar 14 Januar Ane Marie Hansdatter Datt. af Inds. Marie Olesd. i Roesl Januar 19 Januar Maren Pedersdatter Hmd. Ole Nielsens Enke i Roesl Januar 4 Februari Maren Rasmusdatter Aftægtsg. Rasmus Jørgensens Kone i Roeslef 80 1/

4 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ Marti 11 Marti Hedevig Katrine Jessen Datter af Degnen Jessen i Næraae. 6 3/ Marti 21 Marti Mariane Jessen Datter af Degnen Jessen i Næraae. 10 1/ Juli 22 Juli Gmd. Jørgen Ipsens Dødføte Barn i Roeslef August 5 September Karen Hansd. Hmd. Hans Rasmusens Enke i Nær Marti 24 Marti Kirsten Rasmusd. Enke efter Gmd. Anders Jensen i Ringe April 3 Maj Mette Katrine Hansd. Datter af Gmd. Hans Christ. Nielsen, Næraae Mai 22 Mai Ane Jeppesd. Datt. af afgangne Gmd. Jeppe Jørg. i Roeslef Juli 6 Juli Karen Marie Johansd. Datt. af Hmd. Johan Adrians. i Næraae August 30 August Karen Andersdatt. Gmd. Ras. Rasmusens Kone i Ringe December December 1822 Maren Nielsdatt. Almisselem i Næraae Hospital December 5 Januar Barbra Hansdatt. gl. Hans Madsens Kone i Roeslef Januar 26 Januar Gjertrud Jeppesd. Hmd. Anders Rasmusens Kone i Ringe Januar 28 Januar Karen Marie Larsd. Lars Nielsens Datt. i Roesl. Almissel April 12 April Ane Marie Jørgensd. Hmd. Hjere Hansens Kone i Roesl April 28 April Maren Jensd. Datter af Jens Møller i Bredst. 1 1/ Juni 26 Juni Karen Poulsdatter Indsidder, Rasmus Jørgensens Kone i Ringe Hængte sig selv. Efter Amtmandens Resolution begravet i Stilhed, dog med Jordpaakastelse. 195

5 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ December December 1824 Bodild Hansdatter Gmd. Hans Hieresens Kone i Ringe. 44 1/ December Januar Karen Hansdatter Ole Larsen, Smeds Kone i Roesl Februar 23 Februar Johanne Jørgensdatter Enke efter Aftægtsgaardmand, Peder Ibsen i Roesl Marts 9 Marts Mette Andersdatter Huusmand, Anders Rasmusens Datt. i Ringe 1 1/ April 24 April Kirsten Hansdatter Datter af Hans Christiansen, Smed i Næraae Mai 8 Mai Birthe Cathrine Jacobsdatt. Datter af Jacob Jensens Enke i Ringe. 1 1/ Mai 29 Mai Ane Magrethe Larsdatt. Datt. af Gaardmand, Lars Hansen, Næraae Juni 3 Juli Frederike Marie Dorthea Huusmand, Niels Jeppesens Kone i Ringe Hansdatt. 9 9 November 16 November Bodild Pedersdatt. Jørgen Jørgensens Smeds Kone i Ringe. 92 1/ November 22(!) November Karen Hansdatter Gmd. Rasmus Rasmusens Enke i Ringe December December 1825 Marie Andreasdatter Hospitalslem, Peder Larsens Enke Januar 15 Januar Johane Larsdatt. Anders Hansens Datter Marens Barn i Ringe April 16 April Ane Marie Nielsdatt. Johane Marie Hansdatt. uægte Barn i Næraae Mai 10 Mai Kirstine Pedersd. Fattigfoged, Peder Rasmusens Kone i Ringe Mai 26 Mai Maren Hjeresd. Datt. af Gmd. Hjære Madsen i Roesl Juni 5 Juli Elisabeth Olesd. Datter af Ole Larsen, Smed i Roeslev

6 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ September 6 September Maren Knudsdatter Hmd. Hiere Hansens Kone i Roeslev Januar 21 Januar Karen Marie Hjeresdatter Huusmand, Hjere Hansens Datter i Roeslev. 1/ Januar 28 Januar Birthe Kirstine Berthelsdatter Hmd. Bærthel Poulsens Datter i Nær. 3 Uger April 8 April Ane Marie Hansdatter Gmd. Jørgen Rasmusens Kone i Roeslev. 48 A Mai 20 Mai Ane Hansdatter Gmd. Hans Eriksens Enke i Nær Mai 1 Juni Juliane Corneliusen fød Fobian Gift med Møller, Hans Corneliusen i Holme Mølle Juli 1 August Kirsten Knudsdatter Gmd. Knud Jørgensens Datt. i Roesl September 30 September Maren Hansdatter Niels Nielsens Enke i Bredstrup Mølle October 17 October Ane Christoffersdatter Gmd. Jørgen Marqvorsens Enke i Nær November 14 November Mette Kirstine Rasmusd. Datt. af Huusmand, Rasmus Kristens. i Roeslev November 14 November Marie Larsdatter Hos sin Svoger, Anders Rasmusen i Ringe Januar 17 Januar Bodild Jensdatter Gmd. Hans Nielsens Kone i Bredstrup Januar 27 Januar Maren Kristensdatter Indsidd. Anders Pedersens Kone i Næraae April 24 April Gjertrud Katrine Mathiesd. Væverske i Næraae Hospital April 2 Mai Maren Poulsdatt. Aftægtsgaardmand, Hans Nielsens Kone i Ringe Januar 21 Januar Karen Nielsdatter Almisselem i Ringe

7 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ Februari 20 Februari Petronelle Elisabeth Pedersdatter Aftægtgaardmand, Niels Knudsens Kone i Næraae Marti 11 Marti Ane Andreasdatter Huusmand, Andreas Hansens Datter i Ringe Mai 18 Mai Ane Pedersdatter Hmd. Peder Larsens Datter i Roeslev Mai 4 Juni Karen Rasmusd. Gmd. Jeppe Jørgensens Enke i Roeslev Januar 27 Januar Ane Marie Nielsdatt. Fattiglem i Næraae, Johan Adriansens Moder. 82 1/ Marti 17 Marti Maren Nielsdatter Indsidder, Peder Larsens Kone i Roesl April 12 April Karen Pedersdatter Gaardmand, Jørgen Rasmussens Kone i Næraae. 70 3/ Mai 16 Mai Ane Dorthea Andersd. Gaardmand, Hendrik Knudsens Kone i Næraae. 55 3/ Juni 23 Juni Ane Marie Larsdatt. Tiente hos Berthel Povelsen i Nær December 22 December Anne Nielsdatt. Inderste hos Huusmand Niels Niels. i Ringe Januar 30 Januar Maren Jørgensd. Tienestek. Mads Jensens Kone i Roeslev I.R Marti 6 April Karen Larsd. Gaardmand, Hans Hjeresens Kone i Ringe R 3 14 Juli 17 Juli Anne Rasmusd. Inderste i Næraae, Almisselem August 7 August Anne Marie Rasmusd. Jørgen Rasmussens Kone i Nær September 30 September Anne Larsdatter Hans Nielsens Kone i Bredstrup. 39 1/ December 9 December Maren Hansdatter Tiendte hos Gmd. Anders Nielsen i Bredstrup. 29 3/

8 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ Februar 5 Marti Maren Bærtelsdatter Indsidd. hos Gmd. Jens Clauesen i Roeslev April 27 April Anna Katrine Nielsdatter Enke efter Gmd. Jeppe Nielsen i Næraae Mai 12 Mai Abelona Frederichsdatter Tiente Sognefogden, Niels Hansen i Ringe September 21 September Anne Dinesdatter Indsidd. og Almisselem i Næraae September 28 September Dødfødt 6 9 October 14 October Anne Marie Jeppesdatter Huusmand i Roeslev, Rasmus Hansens Kone Martz 15 Martz Barbara Sophie Olufsdatter Gaardmand i Næraae, Niels Hansens Kone April 22 April Maren Hansdatter Tjenestepigen, Ane Jørgensdatters uægte Barn i 1 3/ Næraae Mai 26 Mai En dødfødt Pige Gaardmand, Hans Pedersens Barn i Roeslev Mai 31 Mai Maren Pedersdatter Gaardmand, Jens Andersens Moder i Ringe (mgl.i kb.) September 16 September Maren Hjeresdatter Enke efter Hans Christian, Smed i Næraae Juni 26 Juni Ane Jespersdatter Enke efter Morten Nielsen i Ringe. 61 3/ Juli 22 Juli Ane Rasmusdatter Enke efter Gaardmand Christen Rasmussen i Ringe Juni 28 Juni Maren Andersdatter Gaardm. i Næraae, Anders Hansens Datter. 17 2/ November 29 November Mette Cathrine Andersdatter Enke efter Hsm. Christen Mikkelsen i Ringe i Næraae Hospital

9 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ Januari 17 Januari Karen Hansdatter Almisselem i Ringe Januari 22 Januari Maren Nielsdatter Huusmand i Næraae, Hans Hjeresens Kone Februari 19 Februari Johanne Rasmusdatter Aftægtskone hos Gaardmand, Rasmus Hansen i Ringe April 24 April Johanne Jørgensdatter Gdm. Hans Knudsens Hustrue i Ringe. 44 1/ April 6 Mai Karen Pedersdatter Enke efter Jørgen Madsen i Bederslev. Indsidderske hos Gdm. Niels Nielsen i Roeslev Juni 17 Juni Chatrine Pedersdatter Indsidder, Hans Pedersens Kone i Ringe. Almisselem Juni 26 Juni Apellone Hansdatter Almisselem i Roeslev, Rasmus Christensens Enke Juli 27 Juli Ane Marie Hjeresen Gaardm., Hjere Madsens Datter i Roeslev. 2 10/ Juli 29 Juli Maren Nielsdatter Gaardmand, Niels Jensens Datter i Næraae. 10 1/ Omkom ved at blive slæbt af en Hest August 12 August Karen Pedersdatter Enke efter Almisselem, Lars Nielsen i Roeslev, 87 1/ Indsidder hos Huusm. Jørgen Rasmussen November 28 November Barbara Sophie Oelsen Gaardmand, Ole Hansens Datter i Næraae. 3/ Januari 11 Januari Maren Jeppesdatter Enke efter Hsm. Berthel Jensen i Roeslev Februari 3 Marts Johanne Hansdatter Enke efter Gaardm. Niels Nielsen i Roeslev. 56 1/ Marts 27 Marts Ane Marie Larsdatter Aftægtskone hos Hsm. Rasmus Povelsen i Ringe. 74 2/ April 7 April Kirsten Andersdatter Fattigfoged og Almisselem, Povel Rasmussens Hustrue i Næraae

10 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ April 28 April Karen Marie Pedersdatter Gdm. i Ringe, Hans Jørgensens Hustrue. 42 3/ April 30 April Karen Nielsdatter Aftægtskone hos Gdm. i Roeslev, Hans Pedersen Juli 24 Juli Gjertrud Jensen Forhenværende Gaardm. Jens Hansens Datter i 2 4/ Næraae Januari 31 Januari Maren Hansdatter Aftægtskone hos Hsm. Jørgen Nielsen i Ringe Marts 25 Marts Karen Marie Knudsdatter Gaardmand i Roeslev, Unge Hans Nielsens Hustrue. 28 4/ Juni 11 Juni Karen Marie Hansdatter Huusmand, Hans Hansens Datter i Næraae Juli 6 Juli Ane Hjeresdatter Almisselem i Næraae Hospital September 5 October Karen Madsdatter Almisselem i Næraae Hospital. 42 9/ December 14 December Abelone Marie Pedersen Datter af Fruentimmeret, Ane Margrethe Rasmusdatter i Roeslev og den som Barnefader udlagte Peder Larsen. 4 9/ Mai 12 Mai Gyde Marie Madsen Daltoft Hsm. paa Næraae Mark, Mads Jørgensens Datter. 1 7/ Mai 1 Juni Wilhelmine Marie Constanse Kirkesanger og Skolelærer Larsens Datter i Næraae. 2 4/ Larsen 3 1 Juni 7 Juni Ane Margrethe Andersdatter Fattiglem i Næraae Hospital, Enke efter Huusmand i Bederslev, Peder Albrecthsen Juli 17 Juli Ane Marie Hansdatter Hsm. i Roeslev, Rasmus Hansens Hustrue

11 Døde Qvindekjøn. S Mikrokort 4, 6/ September 6 September Bolette Rasmusdatter Datter af afdøde Huusmand, Rasmus Povelsen i Ringe. 10 1/ Januari 24 Januari Maren Oelsen Gaardmand i Næraae. Ole Hansens Datter. 1 7/ Februari 1 Marts Abelone Larsdatter Aftægtsmand i Roeslev, Jeppe Larsens Hustrue Marts 29 Marts Karen Marie Clausen Gdmd. i Roeslev, Claus Hansens Datt. 8/ Juli 29 Juli 5 19 November 27 November Karen Andersdatter...mand i Roeslev, Lauritz Larsens dødfødte Datter. 6 1 December 6 December Johanne Jeppesdatter Gaardmand i Næraae, Ole Hansens Hustrue. 37 7/ Januari 17 Januari Ane Rasmusdatter Enke paa Aftægt hos Gdmd. Hans Mortensen i Ringe April 25 April Karen Line Nielsdatter Aftægts Kone, Gdmd. i Ringe, Rasmus Povelsens Moder Juli 18 Juli Margrethe Knudsdatter Indsidder paa Roeslev Mark, Rasmus Jørgensens Hustrue September 26 September Maren Poulsdatter Enke efter Huusmand i Ringe, Jacob (Je)nsen, Lem i Næraae Hospital. Gaardmand i Ringe, Jens Andersens Hustrue

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4.

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor Anmærkninger. anført i det almindelige Jevn- førelses-

Læs mere

Fødte Mandkjøn. S. 1. Mikrokort 8, 1/4. N. Aar og Datum.

Fødte Mandkjøn. S. 1. Mikrokort 8, 1/4. N. Aar og Datum. Fødte Mandkjøn. S.. Mikrokort 8, /4. N. Aar og Datum. Barnets fulde Navn. 839 3 9 October Hans Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme. Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Bopæl. 3 Novemb. Fruentimmeret

Læs mere

Fødte Qvindekjøn. S. 51. Mikrokort 8, 2/4. N. Aar og Datum.

Fødte Qvindekjøn. S. 51. Mikrokort 8, 2/4. N. Aar og Datum. Fødte Qvindekjøn. S. 51. Mikrokort 8, 2/4. N. Aar og Datum. 1842 5 13 December 6 16 December Barnets fulde Navn. Kirsten Ane Katrine Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme. 5 Februari 1843. 12 Februari

Læs mere

Fødte Qvindekjøn. S. 26. Mikrokort 4, 1/9. N. Aar og Datum.

Fødte Qvindekjøn. S. 26. Mikrokort 4, 1/9. N. Aar og Datum. Fødte Qvindekjøn. S. 26. Mikrokort 4, 1/9. N. Aar og Datum. 1814 1 13 Barnets fulde Navn. Maren Jensdatter 2 28 Januar Anne Jørgensdatter 3 28 Januar Maren Jørgensdatter 4 21 Februar Birte Katrine Jensdatter

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1813-1833 1 161 Begravede Mandkøn 2. 1813, 20. januar, Begravet 24. januar 1813. Skolelærer Storms Dødfødte Søn i Gudme 0 1. 1812, 23. december, Begravet

Læs mere

Fødte Mandkjøn. S. 2. Mikrokort 4, 1/9. N. Aar og Datum.

Fødte Mandkjøn. S. 2. Mikrokort 4, 1/9. N. Aar og Datum. Fødte Mandkjøn. S. 2. Mikrokort 4, 1/9. N. Aar og Datum. Barnets fulde Navn. Daabens Datum enten i Kirken eller Hjemme. 1814 1. d. 11. Niels Hiemmedaab d. 11 Febr. d. 20 2. d. 21 Rasmus Jensen Hiemmedaab

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Døde Mandkjøn. S. 101. Mikrokort 8, 3/4.

Døde Mandkjøn. S. 101. Mikrokort 8, 3/4. Døde Mandkjøn. S. 101. Mikrokort 8, 3/4. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor Anmærkninger. anført i det almindelige Jevn- førelses-

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter Anders Pedersen 6 Hans Pedersen Andreas Pedersen 9 Anne Margrerhe Pedersdatter

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3

Aage Rudolf Poulsen. JP Jeppe Jensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 JP 22-1766 Jeppe Jensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1766 op 88 Jeppe Jensen døbt 16/3 Eodem (5. Søndag i Fasten) Christent En Søn Jeppe for Jens Ipsen af Lumbÿe. Degne Konen bar ham. Test: Henning Christensen,

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby JP 44-1738 Jens Ipsen, Lumby Side 1 af 19 Side 2 af 19 Gård nr. 14 markeret med rødt Jens Ipsen blev født ca. 1738. FamilySearh angiver, at der i Allesø forekommer en Jep Jensen med 3 sønner, nemlig Jørgen

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1839-1854 _Fødte Drenge og Piger. 1

Gudbjerg Kirkebog 1839-1854 _Fødte Drenge og Piger. 1 Gudbjerg Kirkebog 1839-1854 _Fødte Drenge og Piger. 1 1. 1839, 21. januar: Peder Rasmussen, (Uægte). Hjemmedøbt 22. marts, Døbt i Kirken 5. maj 1839. Moderen. Husmand Rasmus Nielsens Datter, Anne Marie

Læs mere

Hesselager Sogns Kirkebog, Viede , Gudme Herred, Svendborg Amt, Anmærkninger om vacc., er ikke medtaget! Side 225, Døde Mandkøn. 1.

Hesselager Sogns Kirkebog, Viede , Gudme Herred, Svendborg Amt, Anmærkninger om vacc., er ikke medtaget! Side 225, Døde Mandkøn. 1. Side 225, 1829 - Døde Mandkøn. 1. 1829, 4. marts, Begravet 9. marts. Hans Christensen. Ungkarl Hesselager, 28 Aar. Anmærkninger: Vattersot. 2. 1829, 12. marts, Begravet 20. marts. Hans Christensen. Gaardmand

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Klinte sogns befolkning. Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845

Klinte sogns befolkning. Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Klinte sogns befolkning Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 2 Steen Rasmussen Klinte sogns befolkning Klinte sogn. Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. 1843 1 Ungkarl Peder Ovesen, født i Hjorslev d. 11 Aug. 1812, døbt d. 15 s..m., vaccineret d. 27. 1815 2 Ungkarl

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Folketælling Øksendrup. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Tangaa 1. FAMILIE - en Gaard Hans Hansen 71 Gift

Folketælling Øksendrup. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Tangaa 1. FAMILIE - en Gaard Hans Hansen 71 Gift Folketælling 1860. Øksendrup. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING SOGN AMT Tangaa 1. FAMILIE - en Gaard Hans Hansen 71 Gift Gaardmand Langaa Svendborg Maren Justesen 61 Gift Hans

Læs mere

Folketælling Sdr. Felding 1855

Folketælling Sdr. Felding 1855 Folketælling Sdr. Felding 1855 Navn Ald G/ug. Stilling Fødested 1 Nedertarp en gaard Niels Mortensen 52 gift gårdmand, husfader her i sognet Maren Christensen 50 gift hans kone Skarrild Abelonne Marie

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 Dom: 4 Advent: Blef Isach Andersens Barn her i Bÿen Christnet kaldet Rasmus. Rasmus Andersens Hustrue

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Afgangsliste. Afgaaede fra Sognet formedelst Bortreise. S Mikrokort 4, 5/9. N. Navn. Alder.

Afgangsliste. Afgaaede fra Sognet formedelst Bortreise. S Mikrokort 4, 5/9. N. Navn. Alder. Afgangsliste. Afgaaede fra Sognet formedelst Bortreise. S. 138. Mikrokort 4, 5/9. N. Navn. Alder. 1814-17 1 Marie Larsdatter 20 Tjenestepige Grindeløse 250.13 2 Hjere Hansen 29 Tjenestekarl Schambye 213.10

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 10-1792 Jørgen Jensen, Bederslev. Matrikelkort Bederslev 1809-1851 matr. nr. 19 gl: Jørgen Jensen

Aage Rudolf Poulsen. JP 10-1792 Jørgen Jensen, Bederslev. Matrikelkort Bederslev 1809-1851 matr. nr. 19 gl: Jørgen Jensen JP 10-1792 Jørgen Jensen, Bederslev Matrikelkort Bederslev 1809-1851 matr. nr. 19 gl: Jørgen Jensen KB Lumby (Lunde/Odense) 1792 op 11 Jørgen Jensen døbt 11/11 Jens Jørgen og Hust Mette Rasmusdatter af

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Optegnelse. på Folketallet i Gaarslef Sogn under Holmanns Herred (eller Birk)i Veile Amt, den 18 de Februar 1834.

Optegnelse. på Folketallet i Gaarslef Sogn under Holmanns Herred (eller Birk)i Veile Amt, den 18 de Februar 1834. Optegnelse på Folketallet i Gaarslef Sogn under Holmanns Herred (eller Birk)i Veile Amt, den 18 de Februar 1834. 1. en Gaard. Jens Pedersen 43 gift Gaardmand Barbara Sørensdatter 41 gift hans Kone Peder

Læs mere

BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND 1-4

BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND 1-4 BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1730 1851 BIND 1-4 Hans Christensen, Lakkendrup, 22.12.1730, I-3 ~.. Hans Christophersen, Gudbjerg Mølle, 07.06.1731, I-3 ~.. Inger Andersdatter, Vormark,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12

Helga Poulsens aner. HP Ole Povelsen, Søsum. KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 HP 8-1775 Ole Povelsen, Søsum KB Stenløse 1775 (k76) op 80 nr 1 Ole Povelsen døbt 3/12 1. Advent (KB 1775/1776) (3/12 1775) Ole, Unge Povel Anders: Gaardmands i Søsum baaren: Karen Peder Povels: Enke.

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå. KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8

Aage Rudolf Poulsen. JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå. KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8 JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8 Samme dag (12 p. Trin) Peder Jensens Søn af Næraa døbt N. Povl. Fadd. Niels Eriksen aff Roeslev, Anders Rasmussens

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Thestrup Kirkebog fødte Mandkiøn 1851-91 Fødte Mandkiøn [1]

Thestrup Kirkebog fødte Mandkiøn 1851-91 Fødte Mandkiøn [1] Fødte Mandkiøn [1] Denne Protocol, der indeholder 99 schematiserede, gjennemstrukne og folierede Blade, autoriseres herved til Ministerialbog for Thestrup Sogn.- Ringsted d 1 August 1850. Stienberg. Vidi

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Lumby (Lunde/Odense)1744 op 248 ( ) Jens døbt 2 p Epiph (19/1)

Aage Rudolf Poulsen. KB Lumby (Lunde/Odense)1744 op 248 ( ) Jens døbt 2 p Epiph (19/1) JP 20-1744 Jens Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense)1744 op 248 (1709-1753) Jens døbt 2 p Epiph (19/1) Daabens Confirmation over Jørgen Clemendsen Landsoldats 2de Børn, det første kaldet Knud, og det

Læs mere

FOLKETÆLLING 1834 ELLESTED SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STAND 1. Annexgaard Mette Christoffersen STILLING

FOLKETÆLLING 1834 ELLESTED SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STAND 1. Annexgaard Mette Christoffersen STILLING FOLKETÆLLING 3 ELLESTED SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN ALDER CIVIL STAND. Annexgaard Mette Christoffersen 0 Johanne Marie Kristoffersdatter 3 Kristoffer Kristoffersen 33 Hans Kristoffersen 7 Henning

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Thestrup Kirkebog fødte Qvindekiøn 1851-91. Fødte Qvindekiøn [1]

Thestrup Kirkebog fødte Qvindekiøn 1851-91. Fødte Qvindekiøn [1] Fødte Qvindekiøn [1] Denne Protocol, der indeholder 99 schematiserede, gjen- nemtrukne og folierede Blade, autoriseres herved til Ministe- rialbog for Thestrup Sogn. Ringsted d 1 August 1850. Stienborg

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1863-1891 1 207, fra 1. maj 1863 Begravede Mandkøn 2. 1863, 2. juni, Begravet 7. juni 1863, Thorkild Sehested. En Søn af Hr. Hofjægermester Sehested

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Døde kvinder fra 1813.-1891.

Døde kvinder fra 1813.-1891. Døde kvinder fra 1813.-1891. 1. METTE KIERSTINE SØRENSDATTER. Død 21 jan. 1813. 4 år. Datter af hsm. Søren Wagnsen af Gundestrup. 2. KIRSTEN NIELSDATTER. Død 22 mar. 1813 begravet 28 mar. 8 år. Datter

Læs mere

Copulerede Gudbjerg Kirkebog

Copulerede Gudbjerg Kirkebog Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1855-1863. 1 1. 1855. Ungkarl Rasmus Madsen Skjellerup paa Juulsberg, født i Skjellerup 25. oktober 1908, vacc. 12. juli 1811. Pigen Kirsten Pedersdatter af Brænderup, født

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere