OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties. The Danish Gazette for Plant Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties. The Danish Gazette for Plant Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN"

Transkript

1 OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør Årgang 33 April 2014 Særnummer

2 FORORD Sortslisten omfatter de sorter, der efter afprøvning er optaget på sortsliste og/eller plantenyhedsbeskyttet pr. 15. marts For at imødekomme behovet hos såvel danske som udenlandske læsere er der medtaget 2 indholds- fortegnelser, der adskiller sig ved, at fortegnelsen over arterne er opstillet alfabetisk efter henholdsvis latinsk og dansk navn. Sorterne er anført i alfabetisk rækkefølge efter sortsnavn. For hver enkelt sort er angivet forkortelsen på sortsejeren og evt. dennes repræsentant, idet der ved sortsejer her ligeledes forstås vedligeholder og/eller indehaver af plantenyhedsbeskyttelsen. De fuldstændige adresser for de respektive personer og firmaer er anført i den tilhørende adresseliste. For sorter, der er Plantenyhedsbeskyttet, er angivet dato for registrering samt dato for registreringens ophør. Bemærk venligst: Ved ophør af dansk beskyttelse kan sorten fortsat være omfattet af den europæiske plantenyhedsbeskyttelse. (Se For sorter, der er optaget på sortsliste, er angivet dato for optagelse samt udløbsdato for sortslistegodkendelsen. Forkortelse: H = Hybrid GM = Genetically modified variety For sorter, der efter godkendelsesperiodens udløb kan markedsføres og kontrolleres i henhold til bestemmelserne i de respektive EU-direktiver, er dette angivet ved et + efter den anførte periode for sortslisteoptagelse. Samtidig er den angivne udløbsdato ændret således, at datoen for disse sorters vedkommende er sidste frist for kontrol, certificering og markedsføring. Oplysninger om optagelse på og slettelse af sortslisten samt godkendelse til og ophør af plantenyhedsbeskyttelse gives løbende i de ordinære numre af "Meddelelser fra Sortsafprøvningen", der udkommer månedsvis. Heri gives ligeledes oplysninger om anmeldelser, afmeldinger, navneforslag m.v. samt informationer omkring sortsafprøvningen. Aktuelle opdateringer af sorter på sortslisten og af sorter, der er plantenyhedsbeskyttet kan ses på

3 Preface The official List of Varieties comprises the varieties which after testing are added to the Variety List and/or granted Plant Breeders' Rights as at 15. March In order to comply with the needs of Danish as well as of foreign readers there are 2 tables of content differing by the record of species being grouped alphabetically by their Latin and Danish names respectively. The varieties are stated alphabetically after their variety names. The abbreviation of the holder of the variety and his agent, if any, is indicated for each variety. By holder is meant maintainer and/or holder of Plant Breeders' Rights. The complete addresses of the respective persons or firms are in the address list. The date of grants of Plant Breeders' Rights and the date of termination are stated for varieties being protected. Please note: On termination of Danish Plant Variety Protection the variety can still be procted according to the European Plant Variety Protection regulation. (See For varieties added to The Official List of Varieties are stated the date of addition and the date of expiry of the approval. Abbreviation H = Hybrid GM = Genetically modified variety Varieties are marked with + after the period stated for addition when they may be marketed and controlled after the expiry of the period of approval according to the decisions in the respective EU directives. At the same time the expiry date stated is modified so that the date, as these varieties are concerned, is the final date for control, certification and marketing. Information about addition to and deletion from the Variety List and grants and expiry of grants of Plant Breeders' Rights is brought currently in the ordinary numbers of "Meddelelser fra Sortsafprøvningen", which are published monthly. Information concerning applications, withdrawals, proposed denominations ect. is also brought there together with information on the official variety testing. A frequent update of the National List and of varieties granted Plant Varieties Protection can be seen on

4 Indholdsfortegnelse - Contents Arterne er opstillet efter de latinske navne Species arranged by the botanical names Landbrugsplanter - Agricultural Species... 1 Agrostis stolonifera L. - Krybhvene - Creeping Bent... 1 Avena sativa L - Havre - Oats Beta vulgaris L. - Roer til energi Beets for energy production... 1 Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC. - Foderbede - Fodder Beets... 1 Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef. - Sukkerroe - Sugar Beet... 2 Brassica napus var napus - Raps - Rape... 3 Carum carvi L. - Kommen - Caraway... 6 Chenopodium quinoa Willd. - Quinoa - Chenopodium quinoa... 6 Festuca rubra L. - Rød svingel - Red Fescue... 6 Festuca trachyphylla (hack) Krajina - Bakkesvingel - Hard Fescue... 6 Hordeum vulgare L - Byg - Barley... 7 Lolium xboucheanum Kunth - Hybrid rajgræs - Hybrid Ryegrass Lupinus angustifolius L. - Smalbladet Lupin - Blue Lupin Medicago lupulina L. - Humlesneglebælg - Black Medick Medicago sativa L. - Lucerne - Lucerne Phleum bertolonii DC. - Knoldrottehale - Timothy Phleum pratense L. - Timothe - Timothy Pisum sativum L. - Ært - Pea Poa pratensis L. - Engrapgræs - Kentucky Bluegrass Poa trivialis L. - Almindelig rapgræs - Rough stalked Meadow Grass Secale cereale L. - Rug - Rye Sinapis alba L. - Gul sennep - White Mustard Solanum tuberosum L. - Kartoffel - Potato Trifolium hybridum L. - Alsikekløver - Alsike Clover Trifolium pratense L. - Rødkløver - Red Clover Trifolium repens L. - Hvidkløver - White Clover Triticum aestivum L. - Hvede - Wheat Turf - Rød svingel, Plæne... 7 Vicia faba L. - Hestebønne - Field Bean X Festulolium Aschers. et Graebn. - Rajsvingel - Festulolium X Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Triticale - Triticale Zea mays L. - Majs - Maize... 15

5 Grønsager -Vegetable Species Allium porrum L. - Porre - Leek Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef. - Rødbede - Beetroot Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis - Blomkål - Cauliflower Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. - Hvidkål - White Cabbage Cucumis sativus L. - Agurk - Cucumber Cucurbita pepo L. - Mandelgræskar - Marrow Daucus carota L. - Gulerod - Carrot Petroselinum crisp. (Mill.) Nym. ex A.W. Hill var tuberosum - Persille - Parsley Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill ssp. crispum - Persille - Parsley Pisum sativum L. - Ært - Pea Spinacia oleracea L. - Spinat - Spinach Frugttræer og -buske - Fruit Species Humulus lupulus L. - Humle - Hop Malus domestica Borkh. - Æble - Apple Prunus domestica L - Blomme - Plum Pyrus communis L. - Pære - Pear Ribes nigrum L. - Solbær - Black Currant Ribes rubrum L. - Have-Ribs - Red Currant Prydplanter - Ornamental Species Aeschynanthus Jack - Aeschynanthus - Aeschynanthus Crassula schmidtii Regel - Crassula - Crassula Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch - Julestjerne - Poinsettia Kalanchoë Adans. - Kalanchoë - Kalanchoë Pelargonium Zonale Group - Rundbladet pelargonie - Zonal Pelargonium Petunia Juss. - Petunie - Petunia Rosa L. - Rose - Rose Solanum diflorum Vell. - Koralkirsebær - Solanum diflorum Adresser - Adress... 23

6 Indholdsfortegnelse contents Arterne er opstillet efter de danske navne Species arranged by the danish names Landbrugsplanter - Agricultural Species... 1 Krybhvene - Creeping Bent - Agrostis stolonifera L Havre - Oats - Avena sativa L Foderbede - Fodder Beets - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC... 1 Roer til energi Beets for energy production Beta vulgaris L Sukkerroe - Sugar Beet - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef Raps - Rape - Brassica napus var napus... 3 Kommen - Caraway - Carum carvi L Quinoa - Chenopodium quinoa - Chenopodium quinoa Willd Bakkesvingel - Hard Fescue - Festuca trachyphylla (hack) Krajina... 6 Rød svingel - Red Fescue - Festuca rubra L Rød svingel, Plæne - Turf... 7 Byg - Barley - Hordeum vulgare L Hybrid rajgræs - Hybrid Ryegrass - Lolium xboucheanum Kunth Smalbladet Lupin - Blue Lupin - Lupinus angustifolius L Humlesneglebælg - Black Medick - Medicago lupulina L Lucerne - Lucerne - Medicago sativa L Knoldrottehale - Timothy - Phleum bertolonii DC Timothe - Timothy - Phleum pratense L Ært - Pea - Pisum sativum L Engrapgræs - Kentucky Bluegrass - Poa pratensis L Almindelig rapgræs - Rough stalked Meadow Grass - Poa trivialis L Rug - Rye - Secale cereale L Gul sennep - White Mustard - Sinapis alba L Kartoffel - Potato - Solanum tuberosum L Alsikekløver - Alsike Clover - Trifolium hybridum L Rødkløver - Red Clover - Trifolium pratense L Hvidkløver - White Clover - Trifolium repens L Hvede - Wheat - Triticum aestivum L Hestebønne - Field Bean - Vicia faba L Rajsvingel - Festulolium - X Festulolium Aschers. et Graebn Triticale - Triticale - X Triticosecale Wittm. ex A. Camus Majs - Maize - Zea mays L

7 Grønsager -Vegetable Species Porre - Leek - Allium porrum L Rødbede - Beetroot - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef Blomkål - Cauliflower - Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis Hvidkål - White Cabbage - Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC Agurk - Cucumber - Cucumis sativus L Mandelgræskar - Marrow - Cucurbita pepo L Gulerod - Carrot - Daucus carota L Persille - Parsley - Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill ssp. crispum Persille - Parsley - Petroselinum crisp. (Mill.) Nym. ex A.W. Hill var tuberosum Ært - Pea - Pisum sativum L Spinat - Spinach - Spinacia oleracea L Frugttræer og -buske - Fruit Species Humle - Hop - Humulus lupulus L Æble - Apple - Malus domestica Borkh Blomme - Plum - Prunus domestica L Pære - Pear - Pyrus communis L Solbær - Black Currant - Ribes nigrum L Have-Ribs - Red Currant - Ribes rubrum L Prydplanter - Ornamental Species Aeschynanthus - Aeschynanthus - Aeschynanthus Jack Crassula - Crassula - Crassula schmidtii Regel Julestjerne - Poinsettia - Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch Kalanchoë - Kalanchoë - Kalanchoë Adans Rundbladet pelargonie - Zonal Pelargonium - Pelargonium Zonale Group Petunie - Petunia - Petunia Juss Rose - Rose - Rosa L Koralkirsebær - Solanum diflorum - Solanum diflorum Vell Adresser - Adress... 23

8 - 1 - Landbrugsplanter - Agricultural Species Krybhvene - Creeping Bent - Agrostis stolonifera L. Kromi f V:Prodana/R:Prodana Havre - Oats - Avena sativa L. Canyon f V:NS-Böhnshausen/R:Sejet Gry f V:Firlbeck/R:N&S Gunhild f E:SW/V:SW/R:Sejet Hamar f V:Wiersum/R:Nordic Seed Pergamon f V:NS-Böhnshausen/R:Sejet Poseidon f V:NS-LANGENSTEIN/R:Sejet Scorpion f V:NS-Böhnshausen/R:Sejet Symphony f V:NS-Böhnshausen/R:Nordic Seed Foderbede - Fodder Beets - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC. Bangor H f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Blaze H f V:Limagrain GB/R:Limagrain DK Blizzard H f V:Limagrain GB/R:Limagrain DK Energarci H f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Korsroe H f V:DLF-Trifolium/V:Graminex/R:DLF-Trifolium Kyros H f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Magnum H f V:Maribo/R:Maribo Marshal H f V:Maribo/R:Maribo Nestor H f E:DLF-Trifolium/V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Robbos H f V:Limagrain GB/R:Limagrain DK Simplex GM H f E:DLF/Maribo/R:DLF-Trifolium Solid H f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Troya H f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Roer til energi Beets for energy production Beta vulgaris L. Becky KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Bergman H f V:Maribo/R:Maribo Cindy KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Danny KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Debby KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Enermax H f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Gerty KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Lissy KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Romy KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi

9 - 2 - Sukkerroe - Sugar Beet - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef. Adler H f V:Strube saat/r:strube saat Alexina KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Annemaria KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Ballero H f V:Maribo/R:Maribo Bandera KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Barents H f V:Strube saat/r:strube saat Belize H f V:Maribo/R:Maribo Belvista H f V:Maribo/R:Maribo Bollywood H f V:Maribo/R:Maribo Bosch H f V:Strube saat/r:strube saat Brandon H f V:Syngenta SE/R:Syngenta DK Cactus H f V:SESvdH/R:Maribo Chopin H f V:Maribo/R:Maribo Comanche f V:SESvdH/R:Sesvdh DK Cornelia KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Corvinia H f V:KWS/R:KWS Scandi Criollo H f V:SESvdH/R:Sesvdh DK Danicia KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Doblo H f V:Maribo/R:Maribo Elora KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Fairway H f V:Maribo/R:Maribo Flexness H f V:Maribo/R:Maribo Fortissima KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Foxtrot H f V:Maribo/R:Maribo Frieda KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Frontera H f V:Maribo/R:Maribo Garrano H f V:SESvdH/R:Sesvdh DK Gondola KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Highland H f V:SESvdH/R:Sesvdh DK Hollandia KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Isabella KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Jaquelina H f V:KWS/R:KWS Scandi Jollina KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Julietta H f V:KWS/R:KWS Scandi Kopernikus H f V:Strube saat/r:strube saat Landia KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Limousine H f V:Maribo/R:Maribo Lipizzan H f V:SESvdH/R:Sesvdh DK Lombok H f V:SES/R:Sesvdh DK Marcella KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Mermaid H f V:SES/R:Sesvdh DK Molly H f V:Maribo/R:Maribo Palace H f V:Maribo/R:Maribo Pascalina KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Pasteur H f V:Strube saat/r:nordic Seed

10 - 3 - Pavarotti H f V:Strube saat/r:strube saat Rosalinda KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi SY Cata H f V:Syngenta SE/R:Syngenta DK SY Harpoon H f V:Syngenta SE/R:Syngenta DK Sabatina KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Sabrina KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Salamanca KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Samoa H f V:SES/R:Sesvdh DK Sherwood H f V:Maribo/R:Maribo Shire H f V:SES/R:Sesvdh DK Smash H f V:Syngenta SE/R:Syngenta DK Stine H f V:SESvdH/R:Sesvdh DK Stinger H f V:Maribo/R:Syngenta DK Watson H f V:Strube saat/r:strube saat Raps - Rape - Brassica napus var napus Vinterraps Winter Rape Achilles H f V:LG Europe/R:Limagrain DK Alabaster H f V:LG Europe/R:Limagrain DK Ampere H f V:LG Europe/R:Limagrain DK Anastasia f V:LG Europe/R:Limagrain DK Anterra H f V:LG Europe/R:Limagrain DK Arazzo H f V:Ragt FR/R:RAGT Nordic Argos H f V:NPZ/R:Holmgaard Armstrong H f V:LG Europe/R:Limagrain DK Azur f V:SW/R:Sejet Balance H f V:NPZ/R:Holmgaard Bonzzaï H f V:Serasem/R:Nordic Seed Brutus H f V:KWS/R:KWS Scandi Cash f V:Momont, A./R:KWS Scandi Castel H f V:Syngenta FR/R:Sejet Charger f V:Momont, A./R:KWS Scandi Cigal f V:Momont, A./R:KWS Scandi Cindi CS f V:Caussade/R:DLF-Trifolium Compass H f V:DSV/R:Hunsballe Cult f V:SW/R:Sejet DK Exalis H f V:Monsanto US/R:Monsanto DK DK Exclusiv H f V:Monsanto US/R:Monsanto DK DK Exe H f V:Monsanto US/R:Monsanto DK DK Exigo H f V:Monsanto US/R:Monsanto DK DK Exsala H f V:Monsanto US/R:Monsanto DK Dragster f V:Momont, A./R:KWS Scandi Dual f V:SW DE/R:Sejet ES Astrid f V:Euralis FR/R:Nordic Seed Ecco H f V:NPZ/R:Holmgaard Epure f V:Momont, A./R:KWS Scandi

11 - 4 - Equinox H f V:NPZ/R:Holmgaard Eraton H f V:NPZ/R:Holmgaard Fashion f V:SW/R:Sejet Flyer H f V:Bayer DE/R:Nordic Seed Genie H f V:DSV/R:Hunsballe Habile H f V:Momont, A./R:KWS Scandi Harris H f V:DSV/R:Hunsballe History H f V:Momont, A./R:KWS Scandi Hybristil H f V:Momont, A./R:KWS Scandi Ideal H f V:SW/R:Sejet Kadore f V:Momont, A./R:KWS Scandi Komando f V:Momont, A./R:KWS Scandi Lenny f V:Linz/R:Nordic Seed Letitia f V:Bayer DE/R:Nordic Seed Lohana f V:LG Europe/R:Limagrain DK Mantara H f V:Syngenta FR/R:Sejet Mantis f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Marble H f V:NPZ/R:Holmgaard Mascara H f V:SW DE/R:DLF-Rosk Mendelson H f V:NPZ/R:Holmgaard Mentor H f V:NPZ/R:Holmgaard Mondial H f V:SW DE/R:DLF-Trifolium NEX2022 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NK Festivo f V:Syngenta FR/R:Sejet NK Rapster f V:Syngenta FR/R:Sejet NK Speed H f V:Syngenta FR/R:Sejet NK Technic H f V:Syngenta FR/R:Sejet NX2213 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NX2214 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NX2217 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NX2218 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NX2219 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK Oracle f V:Momont, A./R:KWS Scandi PR45W33 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W14 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W15 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W21 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W24 H c V:Pioneer DE/R:Nordic Seed PT204 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT205 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT207 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT211 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT215 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT220 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT223 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT225 H c V:Pioneer DE/R:Sejet

12 - 5 - PT226 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT234 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT235 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT237 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT242 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PX103 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PX104 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PX106 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PX108 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PX114 H c V:Pioneer DE/R:Sejet Primus H f V:DSV/R:Hunsballe Rafale H f V:NPZ/R:Holmgaard Rihana f V:LG Europe/R:Limagrain DK Ryder H f V:SW/R:Sejet SW Calypso H f V:SW/R:Sejet SW Gospel f V:SW/R:Sejet SY Carlo H f V:Syngenta FR/R:Nordic Seed SY Cassidy H f V:Syngenta FR/R:Sejet SY Kolumb H f V:Syngenta FR/R:Sejet SY Polana H f V:Syngenta FR/R:Sejet SY Regis H f V:Syngenta FR/R:FM Majs SY Saveo H f V:Syngenta FR/R:Sejet Sansibar f V:SW/R:Sejet Sensation H f V:Serasem/R:Nordic Seed Sesame f V:Serasem/R:Nordic Seed Sheriff H f V:NPZ/R:Holmgaard Sherpa H f V:NPZ/R:Holmgaard Sunday f V:SW/R:Sejet Tassilo H f V:KWS/R:KWS Scandi Thorin H f V:NPZ/R:Holmgaard Tores H f V:Syngenta FR/R:Sejet Traviata H f V:KWS/R:KWS Scandi Trinity f V:SW DE/R:DLF-Rosk V 140 OL c V:DSV/R:Hunsballe V 262 OL H c V:DSV/R:Hunsballe V 292 OL H c V:DSV/R:Hunsballe V275OL H c V:DSV/V:Monsanto US/R:Monsanto DK V280OL H c V:DSV/R:Hunsballe V295OL H c V:Monsanto US/R:Monsanto DK V298OL H c V:DSV/R:Hunsballe Vision f V:SW DE/R:DLF-Rosk Vitara f V:Syngenta FR/R:Sejet Witt f V:Knold&Top/R:Nordic Seed

13 - 6 - Vinterraps komponent Winter Rape comp. AR c E:NPZ/R:Holmgaard MSL023C c E:NPZ/R:Holmgaard MSL026C c E:NPZ/R:Holmgaard MSL027C c E:NPZ/R:Holmgaard Vårraps Spring Rape Bella f E:v.Be/V:v.Be/R:Holmgaard Cultus CL H f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Erucola f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Fenja f E:v.Be/V:v.Be/R:Holmgaard Holliday f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Lyside f V:Knold&Top/R:DLF-Rosk Mirakel H f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard NEX170 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NXH213CLS H c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NXH214CLS c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NXH215CLS c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK Osorno H f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Salsa CL H f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard SilverShadow f V:Knold&Top/R:Nordic Seed Vårraps komponent Spring Rape comp. CC c E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard DK879B07 c E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard MSL545C c E:NPZ/R:Holmgaard MSL571C c E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Kommen - Caraway - Carum carvi L. Sylvia f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Quinoa - Chenopodium quinoa - Chenopodium quinoa Willd. Puno f E:Quinoa/R:Quinoa Titicaca f E:Quinoa/R:Quinoa Bakkesvingel - Hard Fescue - Festuca trachyphylla (hack) Krajina Stivbladet svingel Hard Fescue Ridu f V:Prodana/R:Prodana Triana f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Rød svingel - Red Fescue - Festuca rubra L. Rød svingel Foder - Fodder Gondolin f E:DLF-Trifolium/V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium

14 - 7 - Rød svingel, Plæne - Turf Amarone f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Barcrown f V:Barenbrug/R:DLF-Trifolium Calliope f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Capriccio f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Cezanne f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Charme f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Excellence f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Finesto f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Greensleeves f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Helena f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Legende f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Libano f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Maritza f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Maxima 1 f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Raisa f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Rosetti 1 f V:Innoseeds NL/R:DLF-Trifolium Rossinante f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Ryder f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Smirna f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Valdora f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Wagner 1 f V:Innoseeds NL/R:DLF-Trifolium Byg - Barley - Hordeum vulgare L. Vinterbyg Winter Barley Ajour f V:Sejet/R:Sejet Anisette f V:Sejet/R:Sejet Apropos f V:Sejet/R:Sejet Balder f V:Sejet/R:Sejet Ballerina f V:Sejet/R:Sejet California f V:Limagrain GB/R:Sejet Finlissa f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Frigg f V:Sejet/R:Sejet Gitta f V:Ackermann/R:Nordic Seed Gospel f V:Sejet/R:Sejet Himalaya f E:Baywa/V:Baywa/R:DLF-Trifolium KWS Meridian f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi Matros f V:Sejet/R:Sejet Nika f V:NS-Böhnshausen/R:Nordic Seed Padura f V:Sejet/R:Sejet Sandra f V:Bauer/R:Nordic Seed Talisman f V:Sejet/R:Sejet Tasmanien f V:Sejet/R:Sejet Yatzy f V:Sejet/R:Sejet Zephyr f V:Sejet/R:Sejet

15 - 8 - Vårbyg Spring Barley Amalika f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Anakin f V:Sejet/R:Sejet Barke f V:Breun/R:DLF-Trifolium Blanik f V:Lim-Advanta NL/R:DLF-Trifolium Calcule f V:Strengs/R:Nordic Seed Calisi f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Carambole f V:Sejet/R:Sejet Cha Cha f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chagal f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chain f V:Ackermann/R:Ackermann Chameleon f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chamonix f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chandler f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chanell f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chapeau f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chaplin f V:Sejet/R:Sejet Charles f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Charmay f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Cheerio f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Cheers f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chela f V:Sejet/R:Sejet Cherokee f V:Ackermann/R:Ackermann Chicago f V:Sejet/R:Sejet Chief f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chill f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg China f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chiraz f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chloe f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chogun f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Christopher f V:Sejet/R:Sejet Claude f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Collage f V:Sejet/R:Sejet Columbus f V:Sejet/R:Sejet Conchita f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi Cumulus f V:Sejet/R:Sejet Dacapo f V:Sejet/R:Sejet Delphi f V:Sejet/R:Sejet Evergreen f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Fairytale f V:Sejet/R:Sejet Frontier f V:Sejet/R:Sejet Gizmo f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Global f E:Secobra FR/V:Secobra FR/R:N&S Invictus f V:Sejet/R:Sejet Iron f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Jacobi f V:Sejet/R:Sejet

16 - 9 - KWS Asta f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi KWS Atrika f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi KWS Olof f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi KWS Vitara f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi Katy f V:Ackermann/R:Nordic Seed Keops f V:Sejet/R:Sejet Kontiki f V:Sejet/R:Sejet Kvorning f V:Ackermann/R:Nordic Seed Laurikka f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Marigold f V:SES/V:Unisigma/R:DLF-Trifolium Nairobi f V:Sejet/R:Sejet Narnia f V:Secobra FR/R:N&S Natasia f V:Sejet/R:Sejet Paustian f V:Sejet/R:Sejet Pinocchio f V:Sejet/R:Sejet Posada f V:Ackermann/R:Nordic Seed Power f V:Sejet/R:Sejet Publican f V:Syngenta GB/R:Nordic Seed Quench f V:Syngenta GB/R:Sejet RGT Conquest f V:Ragt FR/R:RAGT Nordic RGT Planet f V:Ragt FR/R:RAGT Nordic RhyncoStar f V:Secobra FR/R:N&S Rosalina f V:Sejet/R:Sejet SJ Afrodite f V:Sejet/R:Sejet Salome f V:NS-Böhnshausen/R:Sejet Sanette f V:Syngenta GB/R:Nordic Seed Saxo f V:Sejet/R:Sejet Sebastian f E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Shaloo f V:Syngenta GB/R:Nordic Seed Shaloo f V:Syngenta GB/R:Nordic Seed Siesta f V:Ackermann/R:Ackermann Simba f V:Sejet/R:Sejet Soulmate f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Tangent f E:Carlsberg/R:Carlsberg Taurus f V:Sejet/R:Sejet Thermus f V:Sejet/R:Sejet Vårbyg - økologisk dyrkning Invictus f V:Sejet/R:Sejet Italiensk rajgræs - Italian Ryegrass - Lolium multiflorum Lam. Danergo f E:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium EF 486 Dasas f V:Hunsballe/R:DLF-Trifolium Sikem f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Turgo f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium

17 Almindelig rajgræs - Perennial Ryegrass - Lolium perenne L. Almindelig rajgræs, Plæne - Turf Bizet 1 f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Cassiopeia f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Dickens 1 f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Esquire f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Greenfair f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Greenglide f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Greensky f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Greenway f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Jessica f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Libero f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Liromeo f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Promotor f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Taya f E:Prodana/V:Prodana/R:Prodana Vesuvius f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Almindelig rajgræs, Foderafprøvning - Fodder Belida f V:Prodana/R:Prodana Betty f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Borsato f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Boyne f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Calibra f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Foresto f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Licarta f E:EuroGrass DE/V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Ligenius f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Masai f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Mathilde f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Maurice f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Polim f V:Innoseeds NL/R:Innoseeds DK Stefani f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Hybrid rajgræs - Hybrid Ryegrass - Lolium xboucheanum Kunth Lampard f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Storm f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Smalbladet Lupin - Blue Lupin - Lupinus angustifolius L. Boruta f V:Steinach/R:Hunsballe Iris f E:ILC/V:ILC/R:ILC Humlesneglebælg - Black Medick - Medicago lupulina L. Virgo f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Lucerne - Lucerne - Medicago sativa L. Daisy f V:Prodana/R:Prodana

18 Knoldrottehale - Timothy - Phleum bertolonii DC. Teno f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Timothe - Timothy - Phleum pratense L. Dolina f V:RvP/R:DLF-Trifolium Ært - Pea - Pisum sativum L. Markært - Field peas Bohatýr f E:Oseva/V:Oseva/R:DLF-Trifolium Exclusive f V:TPF/R:TPF Faust f E:Maribo/V:Maribo/R:Maribo Hector f E:TPF/V:TPF/R:TPF Jackpot f E:TPF/V:TPF/R:TPF Kabuki f E:TPF/V:TPF/R:TPF Pinochio f V:LG Europe/R:DLF-Trifolium Ragtime f V:Maribo/R:Maribo Venture f E:Salling/V:TPF/R:TPF Engrapgræs - Kentucky Bluegrass - Poa pratensis L. Engrapgræs, Foder - Fodder Balin f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Lato f V:Steinach/R:Hunsballe Limagie f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Engrapgræs, Plæne - Turf Broadway f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Cocktail f V:DLF-Rosk./R:DLF-Trifolium Conni f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Dolfine f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Kaitos f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Limerick f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Limousine f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Mozart 1 f V:Innoseeds NL/R:DLF-Trifolium Opal f E:SW/V:SW/R:SW Parsifal f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Almindelig rapgræs - Rough stalked Meadow Grass - Poa trivialis L. Almindelig rapgræs, Foder - Fodder Dasas f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Rug - Rye - Secale cereale L. Brasetto H f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi Dankowskie Agat f V:Danko/R:N&S Evolo H f V:KWS LOCHOW/R:Sejet Gonello H f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi Guttino H f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi

19 KWS Bono H f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi KWS Dellgano H f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi KWS Magnifico H f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi Marcelo f V:KWS LOCHOW/R:Sejet Palazzo H f V:KWS LOCHOW/R:Sejet Rotari f E:Hybro/V:Hybro/R:Nordic Seed SU Santini H f V:Hybro/R:Nordic Seed SU Satellit H f V:Hybro/R:Nordic Seed Visello H f V:KWS LOCHOW/R:Sejet Gul sennep - White Mustard - Sinapis alba L. Gul sennep, Efterafgrøde Catch crop Esprit f V:SW/R:Sejet Nitron f V:SW/R:Sejet Sunshine f V:SW/R:Sejet Kartoffel - Potato - Solanum tuberosum L. Spisekartoffel - Human Consumption Adora f E:Hettema/R:Danespo Agata f E:Agrico/R:Zacco DK Agria f E:Agrico/R:Zacco DK Aida f E:Germicopa/R:Germicopa Alwara f E:Lange, W./R:Danespo Amadeus f E:HZPC/R:HZPC Asparges f V:SFK/R:SFK Asterix f E:HZPC/R:HZPC Atlas f E:Germicopa/R:Germicopa BUY 1 c V:LKF/R:LKF Ballerina f V:LKF/R:LKF Bartina f E:HZPC/R:HZPC Caesar f E:HZPC/R:HZPC Carlita f E:Hettema/R:Danespo Cimega f V:LKF/R:LKF Cronos f V:LKF/R:LKF Fakse f V:LKF/R:LKF Felsina f E:Hettema/R:Danespo Folva f V:LKF/R:LKF Frieslander f E:Kooi/R:Zacco DK Frisia f E:HZPC/R:HZPC Hamlet f E:LKF/V:LKF/R:LKF Hansa f V:Unipatatas/R:Unipatatas Impala f E:Agrico/R:Zacco DK Jutlandia f V:LKF/R:LKF Lady Rosetta f E:MEIJER BV/R:MEIJER BV Linata f V:LKF/R:LKF Liseta f E:Hettema/R:Danespo

20 Liva f V:LKF/R:LKF Maritiema f E:Schaap/R:Schaap Mette f V:LKF/R:LKF Minerva f E:Hartigh/R:Danespo Mondial f E:Hettema/R:Danespo Nadine f E:Caithness/R:Unipatatas Obelix f E:HZPC/R:HZPC Pamina f E:Germicopa/R:Germicopa Remarka f E:Hettema/R:Danespo Rikea f E:Lange, W./R:Danespo Robinta f E:Hettema/R:Danespo Royal f V:LKF/R:LKF Samba f E:Germicopa/R:Germicopa Sava f E:LKF/V:LKF/R:LKF Senna f V:LKF/R:LKF Stemster f E:Caithness/R:Unipatatas Stroma f E:Caithness/R:Unipatatas Tivoli f V:LKF/R:LKF Van Gogh f E:HZPC/R:HZPC Vivi f V:LKF/R:LKF Stivelsekartoffel Potato Starch Canasta f V:LKF/R:LKF Gemini f V:Aurousseau FR/R:Danespo Hannibal f V:Aurousseau FR/R:Danespo Kardal f E:Agrico/R:Zacco DK Karnico f E:Agrico/R:Zacco DK Oleva f V:LKF/R:LKF Producent f E:Agrico/R:Zacco DK Thor f V:LKF/R:LKF Wotan f V:LKF/R:LKF Alsikekløver - Alsike Clover - Trifolium hybridum L. Ermo Øtofte f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Rødkløver - Red Clover - Trifolium pratense L. Frej f V:SW/R:Hunsballe Hvidkløver - White Clover - Trifolium repens L. Barbian f V:Barenbrug/R:Barenbrug Klondike f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Lipollo f E:EuroGrass DE/V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Milagro f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Rivendel f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Silvester f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 32 April 2013 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2013 Årgang 7, nr. 16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1 Indhold 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 30 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED...44 4. MILJØ... 57 5.

Læs mere

THE DANISH GAZETTE FOR PLANT VARIETIES

THE DANISH GAZETTE FOR PLANT VARIETIES Årgang 24, nr. 2 15. April 2005 side 17-34 THE DANISH GAZETTE FOR PLANT VARIETIES MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 17 Applications

Læs mere

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter 1. Regelgrundlag Kravene til kurser og eksamen for frølaboranter er anført i følgende bekendtgørelser: Sædekornsbekendtgørelsen Markfrøbekendtgørelsen

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2010 Årgang 4, nr. 10 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46 Statistik 2001 1 Indholdsfortegnelse 1. Frø og sædekorn side 3 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35 3. Planter og plantesundhed.. side 46 4. Miljøregulering.. side 60 5. EU-landbrugsordninger.. side 63

Læs mere

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Forord Resultater fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 2002-30 June

Læs mere

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Kolofon: Titel: Statistik 2002 Udgiver: Plantedirektoratet Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Copyright Plantedirektoratet: Plantedirektoratet Emneord: Statistik til beretningen 2002. Resumé: Plantedirektoratets

Læs mere

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful Monsanto Company Agriculture is our business Monsanto is focused 100% in agriculture We are only successful, if the farmer is successful -Hugh Grant, Monsanto CEO 1 Indlejring af olie i vinterraps Ditte

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2015 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 Observationsparceller 2015 Brønderslev Aakirkeby Abildgård Foulum Hobro Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Skibby

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015

Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015 Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015 Finn Holmgaard Jensen Norddeutsche Pflanzenzucht (NPZ) (Elke Diederichsen, F.U.Berlin, Becke Strehlow, Uni

Læs mere

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2013

Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2013 Faglig beretning Verksamhetsberättelse 2013 Udgivet af: Foundation (Fond) Sofiehøj Højbygaardvej 14, DK-4960 Holeby Tlf +45 54 69 14 40 Fax +45 54 69 14 58 www.nordicbeet.nu CVR 30 81 52 97 Filial: Borgeby

Læs mere

Seed your Success. DLG Vækstforum Dekalb HOLL sorter

Seed your Success. DLG Vækstforum Dekalb HOLL sorter Seed your Success DLG Vækstforum Dekalb HOLL sorter Det danske team Lars Ipsen Sales manager frø Tlf. nr. 29 12 68 00 Hans Jørgen Hansen Sales manager kemi Tlf. 24 48 60 30 Ditte Clausen Technical development

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Bær (diverse) Blomme Blomme 100% græs Bær (diverse) Hindbær Hyben Hyld Ribs Surkirseb 100% græs Surkirsebær Sødkirseb 100% græs Sødkirsebær Cikorie

Læs mere

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet Økologisk udsæd med fokus på udsædsbårne sygdomme Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet DanSeed Symposium Kobæk Strand 8 marts 2010 Økologisk udsæd Større udviklings- og forskningsindsats i forbindelse

Læs mere

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed Årsmøde 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning ved Formanden 3. Valg af Formand, på valg er Thor Gunnar Kofoed 4. Præsentation

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne?

Hvilken betydning kan de globale megatrends have for dansk landbrug og udviklingen i landdistrikterne? Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 (Omtryk - 25-09-2013 - Powerpoint præsentation fra foretrædet den 24/9-13 vedlagt) ULØ Alm.del Bilag 199 Offentligt Sustainable Agriculture Hvilken betydning

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig

Forsøgsplan fra Landscenter...Bilag. Reverering af FS. Kan det gøre Anderledes.. Tjek liste eller yderligere punkt opdeling hvor afkrydsning er mulig Indholdsliste VPnr. V20130011B... 3 VPnr. V20130030, NFTS-nr. 01-102-13-13... 4 VPnr. V20130041, NFTS-nr. 01-103-13-13... 5 VPnr. V20130021, NFTS-nr. 01-101-13-13... 6 Vinterraps Linier... Fejl! Bogmærke

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods. Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU

Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods. Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU Oplæg om Nakskov Mill Foods projektsamarbejde med DTU 17.

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Grovfoder. Produktprogram 2010

Grovfoder. Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Grovfoder Produktprogram 2010 Indhold SUNDERE KØER MED GRÆS I FODERPLANEN 4 rajsvingel en alsidig familie 4 dlf triple crown - nyt kvalitetsstempel til græs 5 iseed : lavere

Læs mere

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012

Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Økologisk grovfoder Produktprogram 2012 Indhold Lad der gå sport i afgræsningen 4 højere udbytte ved rettidig såning 4 foragemax-blandinger med topsorter 5 dlf triple

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Smag på munkebjerg. Velbekomme!

Smag på munkebjerg. Velbekomme! Smag på munkebjerg Munkebjerg Hotel er meget mere end dét du møder, når du begiver dig ind i det østjyske fjordland og finder hotellet indhyllet i frodig bøgeskov. Munkebjerg Hotel har en underjordisk

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 14. 10. årgang. 2010-07-15 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 214 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 munter@missword.dk t 70 23 01 23 m 40 96 91 23 f 70 26 01 23

ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 munter@missword.dk t 70 23 01 23 m 40 96 91 23 f 70 26 01 23 A+, Att: Ann Løwén, Roholmsvej 19, 2620 Albertslund ann.lowen@aplus.dk t 69 12 12 12 t 69 12 13 36 m 61 47 13 36 28 3 BBC Worldwide Channels, c/o missword, ATT: Marie-Louise Munter, Dronning Sofies Vej

Læs mere

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart v/ Søren Villumsen, DLG Drift & Logistik Transport, bulkterminal, driftsregioner, Friskvareterminal 25.000 landmænd 22 DLG-forretninger/kredsbestyrelser

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011

ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 ForageMax Grovfoder produktprogram 2011 Indhold tre nye ForaGeMax blandinger 3 ForaGeMax protein 4 dlf triple Crown - når kvalitet er I højsædet 6 Iseed 2011 - den

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

List of Danish travel agencies accredited to the ADS arrangement

List of Danish travel agencies accredited to the ADS arrangement Beijing Visa section San Li Tun, Dong Wu Jie 1 Beijing 100600 People's Republic of China Phone: +86 (10) 8532 9900 Fax: +86 (10) 8532 9999 E-mail: bjsamb@um.dk http://kina.um.dk List of Danish travel agencies

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

System Innovation Group

System Innovation Group System Innovation Group System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tel.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8680 1528 - CVR-no.: DK34203644 Email: Kurt@sysinconsult.com www.sysinconsult.com

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

List of Danish travel agencies accredited to the ADS arrangement

List of Danish travel agencies accredited to the ADS arrangement Beijing Visa section San Li Tun, Dong Wu Jie 1 Beijing 100600 People's Republic of China Phone: +86 (10) 8532 9900 Fax: +86 (10) 8532 9999 E-mail: bjsamb@um.dk http://kina.um.dk List of Danish travel agencies

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Særtidende over 13 afslag 1998 119. årgang. 2001-06-07 Særtidende, Dansk Varemærketidende, DK 13 afslag... 3 Klasseregister... 10 Afslagsbegrundelse... 13 Oversigt over varemærker,

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

både fødevare og bioenergi

både fødevare og bioenergi Lav-input p landbrug g med et output p af både fødevare og bioenergi Næringsstoffer i landbruget, landbruget recirkulering af næringsstoffer, kvælstoffikserende afgrøder, jordens kulstof Henrik Hauggaard-Nielsen

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Praktiske erfaringer med anvendelse af høj andel vedvarende græs til økologisk biogas

Praktiske erfaringer med anvendelse af høj andel vedvarende græs til økologisk biogas Praktiske erfaringer med anvendelse af høj andel vedvarende græs til økologisk biogas Henrik Bjarne Møller, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet Avendelse af græs fra vedvarende arealer til

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

List of Danish agencies accredited to the Supplementary Tourist Visa Agreement

List of Danish agencies accredited to the Supplementary Tourist Visa Agreement Beijing Visa section San Li Tun, Dong Wu Jie 1 Beijing 100600 People's Republic of China Tlf.: +86 (10) 8532 9900 Fax: +86 (10) 8532 9999 E-mail: bjsamb@um.dk http://kina.um.dk List of Danish agencies

Læs mere

Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion

Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion Prof. Svend Christensen, institutleder Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Link:

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) I medfør af 1, 3, stk. 1, og 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og 1-2 og 13, stk. 3, i lov om

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER BIONUTRIA S GOLFGØDNINGER GIVER DIG EN SUND GRÆSPLÆNE, MED EN SMUK DYBGRØN FARVE OG EN HARMONISK VÆKST VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Tilbudskatalog planter April 2013

Tilbudskatalog planter April 2013 Tilbudskatalog planter April 2013 Vi har i år valgt at følge op på successen med salg af specialplanter, men har valgt at lave vores eget plantekatalog. Det betyder endnu bedre medlemspriser! Planterne

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 05. 20. årgang. 2011-03-11 Dansk Brugsmodeltidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Brugsmodeltidende. Nr. 05. 20. årgang. 2011-03-11 Dansk Brugsmodeltidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Brugsmodeltidende Nr. 05. 20. årgang. 2011-03-11 Dansk Brugsmodeltidende, DK Anvendte publikationskoder W U1 U3 U4 Y3 Y4 Y5 Y6 Z5 Z6 sammendrag af almindeligt tilgængelig brugsmodelansøgning

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas

Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Nordsøfonden, værdier i undergrunden og lidt om skifergas Peter Helmer Steen, CEO Dansk Gasforening, Hotel Scandic, 13. november 2014 Nordsøfonden hvem er vi? Nordsøenhedens overordnede mål At skabe størst

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere