OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties. The Danish Gazette for Plant Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties. The Danish Gazette for Plant Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN"

Transkript

1 OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør Årgang 33 April 2014 Særnummer

2 FORORD Sortslisten omfatter de sorter, der efter afprøvning er optaget på sortsliste og/eller plantenyhedsbeskyttet pr. 15. marts For at imødekomme behovet hos såvel danske som udenlandske læsere er der medtaget 2 indholds- fortegnelser, der adskiller sig ved, at fortegnelsen over arterne er opstillet alfabetisk efter henholdsvis latinsk og dansk navn. Sorterne er anført i alfabetisk rækkefølge efter sortsnavn. For hver enkelt sort er angivet forkortelsen på sortsejeren og evt. dennes repræsentant, idet der ved sortsejer her ligeledes forstås vedligeholder og/eller indehaver af plantenyhedsbeskyttelsen. De fuldstændige adresser for de respektive personer og firmaer er anført i den tilhørende adresseliste. For sorter, der er Plantenyhedsbeskyttet, er angivet dato for registrering samt dato for registreringens ophør. Bemærk venligst: Ved ophør af dansk beskyttelse kan sorten fortsat være omfattet af den europæiske plantenyhedsbeskyttelse. (Se For sorter, der er optaget på sortsliste, er angivet dato for optagelse samt udløbsdato for sortslistegodkendelsen. Forkortelse: H = Hybrid GM = Genetically modified variety For sorter, der efter godkendelsesperiodens udløb kan markedsføres og kontrolleres i henhold til bestemmelserne i de respektive EU-direktiver, er dette angivet ved et + efter den anførte periode for sortslisteoptagelse. Samtidig er den angivne udløbsdato ændret således, at datoen for disse sorters vedkommende er sidste frist for kontrol, certificering og markedsføring. Oplysninger om optagelse på og slettelse af sortslisten samt godkendelse til og ophør af plantenyhedsbeskyttelse gives løbende i de ordinære numre af "Meddelelser fra Sortsafprøvningen", der udkommer månedsvis. Heri gives ligeledes oplysninger om anmeldelser, afmeldinger, navneforslag m.v. samt informationer omkring sortsafprøvningen. Aktuelle opdateringer af sorter på sortslisten og af sorter, der er plantenyhedsbeskyttet kan ses på

3 Preface The official List of Varieties comprises the varieties which after testing are added to the Variety List and/or granted Plant Breeders' Rights as at 15. March In order to comply with the needs of Danish as well as of foreign readers there are 2 tables of content differing by the record of species being grouped alphabetically by their Latin and Danish names respectively. The varieties are stated alphabetically after their variety names. The abbreviation of the holder of the variety and his agent, if any, is indicated for each variety. By holder is meant maintainer and/or holder of Plant Breeders' Rights. The complete addresses of the respective persons or firms are in the address list. The date of grants of Plant Breeders' Rights and the date of termination are stated for varieties being protected. Please note: On termination of Danish Plant Variety Protection the variety can still be procted according to the European Plant Variety Protection regulation. (See For varieties added to The Official List of Varieties are stated the date of addition and the date of expiry of the approval. Abbreviation H = Hybrid GM = Genetically modified variety Varieties are marked with + after the period stated for addition when they may be marketed and controlled after the expiry of the period of approval according to the decisions in the respective EU directives. At the same time the expiry date stated is modified so that the date, as these varieties are concerned, is the final date for control, certification and marketing. Information about addition to and deletion from the Variety List and grants and expiry of grants of Plant Breeders' Rights is brought currently in the ordinary numbers of "Meddelelser fra Sortsafprøvningen", which are published monthly. Information concerning applications, withdrawals, proposed denominations ect. is also brought there together with information on the official variety testing. A frequent update of the National List and of varieties granted Plant Varieties Protection can be seen on

4 Indholdsfortegnelse - Contents Arterne er opstillet efter de latinske navne Species arranged by the botanical names Landbrugsplanter - Agricultural Species... 1 Agrostis stolonifera L. - Krybhvene - Creeping Bent... 1 Avena sativa L - Havre - Oats Beta vulgaris L. - Roer til energi Beets for energy production... 1 Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC. - Foderbede - Fodder Beets... 1 Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef. - Sukkerroe - Sugar Beet... 2 Brassica napus var napus - Raps - Rape... 3 Carum carvi L. - Kommen - Caraway... 6 Chenopodium quinoa Willd. - Quinoa - Chenopodium quinoa... 6 Festuca rubra L. - Rød svingel - Red Fescue... 6 Festuca trachyphylla (hack) Krajina - Bakkesvingel - Hard Fescue... 6 Hordeum vulgare L - Byg - Barley... 7 Lolium xboucheanum Kunth - Hybrid rajgræs - Hybrid Ryegrass Lupinus angustifolius L. - Smalbladet Lupin - Blue Lupin Medicago lupulina L. - Humlesneglebælg - Black Medick Medicago sativa L. - Lucerne - Lucerne Phleum bertolonii DC. - Knoldrottehale - Timothy Phleum pratense L. - Timothe - Timothy Pisum sativum L. - Ært - Pea Poa pratensis L. - Engrapgræs - Kentucky Bluegrass Poa trivialis L. - Almindelig rapgræs - Rough stalked Meadow Grass Secale cereale L. - Rug - Rye Sinapis alba L. - Gul sennep - White Mustard Solanum tuberosum L. - Kartoffel - Potato Trifolium hybridum L. - Alsikekløver - Alsike Clover Trifolium pratense L. - Rødkløver - Red Clover Trifolium repens L. - Hvidkløver - White Clover Triticum aestivum L. - Hvede - Wheat Turf - Rød svingel, Plæne... 7 Vicia faba L. - Hestebønne - Field Bean X Festulolium Aschers. et Graebn. - Rajsvingel - Festulolium X Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Triticale - Triticale Zea mays L. - Majs - Maize... 15

5 Grønsager -Vegetable Species Allium porrum L. - Porre - Leek Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef. - Rødbede - Beetroot Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis - Blomkål - Cauliflower Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. - Hvidkål - White Cabbage Cucumis sativus L. - Agurk - Cucumber Cucurbita pepo L. - Mandelgræskar - Marrow Daucus carota L. - Gulerod - Carrot Petroselinum crisp. (Mill.) Nym. ex A.W. Hill var tuberosum - Persille - Parsley Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill ssp. crispum - Persille - Parsley Pisum sativum L. - Ært - Pea Spinacia oleracea L. - Spinat - Spinach Frugttræer og -buske - Fruit Species Humulus lupulus L. - Humle - Hop Malus domestica Borkh. - Æble - Apple Prunus domestica L - Blomme - Plum Pyrus communis L. - Pære - Pear Ribes nigrum L. - Solbær - Black Currant Ribes rubrum L. - Have-Ribs - Red Currant Prydplanter - Ornamental Species Aeschynanthus Jack - Aeschynanthus - Aeschynanthus Crassula schmidtii Regel - Crassula - Crassula Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch - Julestjerne - Poinsettia Kalanchoë Adans. - Kalanchoë - Kalanchoë Pelargonium Zonale Group - Rundbladet pelargonie - Zonal Pelargonium Petunia Juss. - Petunie - Petunia Rosa L. - Rose - Rose Solanum diflorum Vell. - Koralkirsebær - Solanum diflorum Adresser - Adress... 23

6 Indholdsfortegnelse contents Arterne er opstillet efter de danske navne Species arranged by the danish names Landbrugsplanter - Agricultural Species... 1 Krybhvene - Creeping Bent - Agrostis stolonifera L Havre - Oats - Avena sativa L Foderbede - Fodder Beets - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC... 1 Roer til energi Beets for energy production Beta vulgaris L Sukkerroe - Sugar Beet - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef Raps - Rape - Brassica napus var napus... 3 Kommen - Caraway - Carum carvi L Quinoa - Chenopodium quinoa - Chenopodium quinoa Willd Bakkesvingel - Hard Fescue - Festuca trachyphylla (hack) Krajina... 6 Rød svingel - Red Fescue - Festuca rubra L Rød svingel, Plæne - Turf... 7 Byg - Barley - Hordeum vulgare L Hybrid rajgræs - Hybrid Ryegrass - Lolium xboucheanum Kunth Smalbladet Lupin - Blue Lupin - Lupinus angustifolius L Humlesneglebælg - Black Medick - Medicago lupulina L Lucerne - Lucerne - Medicago sativa L Knoldrottehale - Timothy - Phleum bertolonii DC Timothe - Timothy - Phleum pratense L Ært - Pea - Pisum sativum L Engrapgræs - Kentucky Bluegrass - Poa pratensis L Almindelig rapgræs - Rough stalked Meadow Grass - Poa trivialis L Rug - Rye - Secale cereale L Gul sennep - White Mustard - Sinapis alba L Kartoffel - Potato - Solanum tuberosum L Alsikekløver - Alsike Clover - Trifolium hybridum L Rødkløver - Red Clover - Trifolium pratense L Hvidkløver - White Clover - Trifolium repens L Hvede - Wheat - Triticum aestivum L Hestebønne - Field Bean - Vicia faba L Rajsvingel - Festulolium - X Festulolium Aschers. et Graebn Triticale - Triticale - X Triticosecale Wittm. ex A. Camus Majs - Maize - Zea mays L

7 Grønsager -Vegetable Species Porre - Leek - Allium porrum L Rødbede - Beetroot - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef Blomkål - Cauliflower - Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis Hvidkål - White Cabbage - Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC Agurk - Cucumber - Cucumis sativus L Mandelgræskar - Marrow - Cucurbita pepo L Gulerod - Carrot - Daucus carota L Persille - Parsley - Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill ssp. crispum Persille - Parsley - Petroselinum crisp. (Mill.) Nym. ex A.W. Hill var tuberosum Ært - Pea - Pisum sativum L Spinat - Spinach - Spinacia oleracea L Frugttræer og -buske - Fruit Species Humle - Hop - Humulus lupulus L Æble - Apple - Malus domestica Borkh Blomme - Plum - Prunus domestica L Pære - Pear - Pyrus communis L Solbær - Black Currant - Ribes nigrum L Have-Ribs - Red Currant - Ribes rubrum L Prydplanter - Ornamental Species Aeschynanthus - Aeschynanthus - Aeschynanthus Jack Crassula - Crassula - Crassula schmidtii Regel Julestjerne - Poinsettia - Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch Kalanchoë - Kalanchoë - Kalanchoë Adans Rundbladet pelargonie - Zonal Pelargonium - Pelargonium Zonale Group Petunie - Petunia - Petunia Juss Rose - Rose - Rosa L Koralkirsebær - Solanum diflorum - Solanum diflorum Vell Adresser - Adress... 23

8 - 1 - Landbrugsplanter - Agricultural Species Krybhvene - Creeping Bent - Agrostis stolonifera L. Kromi f V:Prodana/R:Prodana Havre - Oats - Avena sativa L. Canyon f V:NS-Böhnshausen/R:Sejet Gry f V:Firlbeck/R:N&S Gunhild f E:SW/V:SW/R:Sejet Hamar f V:Wiersum/R:Nordic Seed Pergamon f V:NS-Böhnshausen/R:Sejet Poseidon f V:NS-LANGENSTEIN/R:Sejet Scorpion f V:NS-Böhnshausen/R:Sejet Symphony f V:NS-Böhnshausen/R:Nordic Seed Foderbede - Fodder Beets - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC. Bangor H f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Blaze H f V:Limagrain GB/R:Limagrain DK Blizzard H f V:Limagrain GB/R:Limagrain DK Energarci H f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Korsroe H f V:DLF-Trifolium/V:Graminex/R:DLF-Trifolium Kyros H f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Magnum H f V:Maribo/R:Maribo Marshal H f V:Maribo/R:Maribo Nestor H f E:DLF-Trifolium/V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Robbos H f V:Limagrain GB/R:Limagrain DK Simplex GM H f E:DLF/Maribo/R:DLF-Trifolium Solid H f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Troya H f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Roer til energi Beets for energy production Beta vulgaris L. Becky KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Bergman H f V:Maribo/R:Maribo Cindy KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Danny KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Debby KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Enermax H f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Gerty KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Lissy KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Romy KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi

9 - 2 - Sukkerroe - Sugar Beet - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef. Adler H f V:Strube saat/r:strube saat Alexina KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Annemaria KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Ballero H f V:Maribo/R:Maribo Bandera KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Barents H f V:Strube saat/r:strube saat Belize H f V:Maribo/R:Maribo Belvista H f V:Maribo/R:Maribo Bollywood H f V:Maribo/R:Maribo Bosch H f V:Strube saat/r:strube saat Brandon H f V:Syngenta SE/R:Syngenta DK Cactus H f V:SESvdH/R:Maribo Chopin H f V:Maribo/R:Maribo Comanche f V:SESvdH/R:Sesvdh DK Cornelia KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Corvinia H f V:KWS/R:KWS Scandi Criollo H f V:SESvdH/R:Sesvdh DK Danicia KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Doblo H f V:Maribo/R:Maribo Elora KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Fairway H f V:Maribo/R:Maribo Flexness H f V:Maribo/R:Maribo Fortissima KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Foxtrot H f V:Maribo/R:Maribo Frieda KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Frontera H f V:Maribo/R:Maribo Garrano H f V:SESvdH/R:Sesvdh DK Gondola KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Highland H f V:SESvdH/R:Sesvdh DK Hollandia KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Isabella KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Jaquelina H f V:KWS/R:KWS Scandi Jollina KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Julietta H f V:KWS/R:KWS Scandi Kopernikus H f V:Strube saat/r:strube saat Landia KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Limousine H f V:Maribo/R:Maribo Lipizzan H f V:SESvdH/R:Sesvdh DK Lombok H f V:SES/R:Sesvdh DK Marcella KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Mermaid H f V:SES/R:Sesvdh DK Molly H f V:Maribo/R:Maribo Palace H f V:Maribo/R:Maribo Pascalina KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Pasteur H f V:Strube saat/r:nordic Seed

10 - 3 - Pavarotti H f V:Strube saat/r:strube saat Rosalinda KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi SY Cata H f V:Syngenta SE/R:Syngenta DK SY Harpoon H f V:Syngenta SE/R:Syngenta DK Sabatina KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Sabrina KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Salamanca KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Samoa H f V:SES/R:Sesvdh DK Sherwood H f V:Maribo/R:Maribo Shire H f V:SES/R:Sesvdh DK Smash H f V:Syngenta SE/R:Syngenta DK Stine H f V:SESvdH/R:Sesvdh DK Stinger H f V:Maribo/R:Syngenta DK Watson H f V:Strube saat/r:strube saat Raps - Rape - Brassica napus var napus Vinterraps Winter Rape Achilles H f V:LG Europe/R:Limagrain DK Alabaster H f V:LG Europe/R:Limagrain DK Ampere H f V:LG Europe/R:Limagrain DK Anastasia f V:LG Europe/R:Limagrain DK Anterra H f V:LG Europe/R:Limagrain DK Arazzo H f V:Ragt FR/R:RAGT Nordic Argos H f V:NPZ/R:Holmgaard Armstrong H f V:LG Europe/R:Limagrain DK Azur f V:SW/R:Sejet Balance H f V:NPZ/R:Holmgaard Bonzzaï H f V:Serasem/R:Nordic Seed Brutus H f V:KWS/R:KWS Scandi Cash f V:Momont, A./R:KWS Scandi Castel H f V:Syngenta FR/R:Sejet Charger f V:Momont, A./R:KWS Scandi Cigal f V:Momont, A./R:KWS Scandi Cindi CS f V:Caussade/R:DLF-Trifolium Compass H f V:DSV/R:Hunsballe Cult f V:SW/R:Sejet DK Exalis H f V:Monsanto US/R:Monsanto DK DK Exclusiv H f V:Monsanto US/R:Monsanto DK DK Exe H f V:Monsanto US/R:Monsanto DK DK Exigo H f V:Monsanto US/R:Monsanto DK DK Exsala H f V:Monsanto US/R:Monsanto DK Dragster f V:Momont, A./R:KWS Scandi Dual f V:SW DE/R:Sejet ES Astrid f V:Euralis FR/R:Nordic Seed Ecco H f V:NPZ/R:Holmgaard Epure f V:Momont, A./R:KWS Scandi

11 - 4 - Equinox H f V:NPZ/R:Holmgaard Eraton H f V:NPZ/R:Holmgaard Fashion f V:SW/R:Sejet Flyer H f V:Bayer DE/R:Nordic Seed Genie H f V:DSV/R:Hunsballe Habile H f V:Momont, A./R:KWS Scandi Harris H f V:DSV/R:Hunsballe History H f V:Momont, A./R:KWS Scandi Hybristil H f V:Momont, A./R:KWS Scandi Ideal H f V:SW/R:Sejet Kadore f V:Momont, A./R:KWS Scandi Komando f V:Momont, A./R:KWS Scandi Lenny f V:Linz/R:Nordic Seed Letitia f V:Bayer DE/R:Nordic Seed Lohana f V:LG Europe/R:Limagrain DK Mantara H f V:Syngenta FR/R:Sejet Mantis f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Marble H f V:NPZ/R:Holmgaard Mascara H f V:SW DE/R:DLF-Rosk Mendelson H f V:NPZ/R:Holmgaard Mentor H f V:NPZ/R:Holmgaard Mondial H f V:SW DE/R:DLF-Trifolium NEX2022 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NK Festivo f V:Syngenta FR/R:Sejet NK Rapster f V:Syngenta FR/R:Sejet NK Speed H f V:Syngenta FR/R:Sejet NK Technic H f V:Syngenta FR/R:Sejet NX2213 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NX2214 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NX2217 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NX2218 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NX2219 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK Oracle f V:Momont, A./R:KWS Scandi PR45W33 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W14 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W15 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W21 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W24 H c V:Pioneer DE/R:Nordic Seed PT204 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT205 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT207 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT211 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT215 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT220 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT223 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT225 H c V:Pioneer DE/R:Sejet

12 - 5 - PT226 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT234 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT235 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT237 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT242 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PX103 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PX104 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PX106 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PX108 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PX114 H c V:Pioneer DE/R:Sejet Primus H f V:DSV/R:Hunsballe Rafale H f V:NPZ/R:Holmgaard Rihana f V:LG Europe/R:Limagrain DK Ryder H f V:SW/R:Sejet SW Calypso H f V:SW/R:Sejet SW Gospel f V:SW/R:Sejet SY Carlo H f V:Syngenta FR/R:Nordic Seed SY Cassidy H f V:Syngenta FR/R:Sejet SY Kolumb H f V:Syngenta FR/R:Sejet SY Polana H f V:Syngenta FR/R:Sejet SY Regis H f V:Syngenta FR/R:FM Majs SY Saveo H f V:Syngenta FR/R:Sejet Sansibar f V:SW/R:Sejet Sensation H f V:Serasem/R:Nordic Seed Sesame f V:Serasem/R:Nordic Seed Sheriff H f V:NPZ/R:Holmgaard Sherpa H f V:NPZ/R:Holmgaard Sunday f V:SW/R:Sejet Tassilo H f V:KWS/R:KWS Scandi Thorin H f V:NPZ/R:Holmgaard Tores H f V:Syngenta FR/R:Sejet Traviata H f V:KWS/R:KWS Scandi Trinity f V:SW DE/R:DLF-Rosk V 140 OL c V:DSV/R:Hunsballe V 262 OL H c V:DSV/R:Hunsballe V 292 OL H c V:DSV/R:Hunsballe V275OL H c V:DSV/V:Monsanto US/R:Monsanto DK V280OL H c V:DSV/R:Hunsballe V295OL H c V:Monsanto US/R:Monsanto DK V298OL H c V:DSV/R:Hunsballe Vision f V:SW DE/R:DLF-Rosk Vitara f V:Syngenta FR/R:Sejet Witt f V:Knold&Top/R:Nordic Seed

13 - 6 - Vinterraps komponent Winter Rape comp. AR c E:NPZ/R:Holmgaard MSL023C c E:NPZ/R:Holmgaard MSL026C c E:NPZ/R:Holmgaard MSL027C c E:NPZ/R:Holmgaard Vårraps Spring Rape Bella f E:v.Be/V:v.Be/R:Holmgaard Cultus CL H f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Erucola f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Fenja f E:v.Be/V:v.Be/R:Holmgaard Holliday f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Lyside f V:Knold&Top/R:DLF-Rosk Mirakel H f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard NEX170 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NXH213CLS H c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NXH214CLS c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NXH215CLS c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK Osorno H f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Salsa CL H f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard SilverShadow f V:Knold&Top/R:Nordic Seed Vårraps komponent Spring Rape comp. CC c E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard DK879B07 c E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard MSL545C c E:NPZ/R:Holmgaard MSL571C c E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Kommen - Caraway - Carum carvi L. Sylvia f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Quinoa - Chenopodium quinoa - Chenopodium quinoa Willd. Puno f E:Quinoa/R:Quinoa Titicaca f E:Quinoa/R:Quinoa Bakkesvingel - Hard Fescue - Festuca trachyphylla (hack) Krajina Stivbladet svingel Hard Fescue Ridu f V:Prodana/R:Prodana Triana f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Rød svingel - Red Fescue - Festuca rubra L. Rød svingel Foder - Fodder Gondolin f E:DLF-Trifolium/V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium

14 - 7 - Rød svingel, Plæne - Turf Amarone f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Barcrown f V:Barenbrug/R:DLF-Trifolium Calliope f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Capriccio f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Cezanne f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Charme f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Excellence f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Finesto f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Greensleeves f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Helena f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Legende f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Libano f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Maritza f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Maxima 1 f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Raisa f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Rosetti 1 f V:Innoseeds NL/R:DLF-Trifolium Rossinante f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Ryder f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Smirna f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Valdora f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Wagner 1 f V:Innoseeds NL/R:DLF-Trifolium Byg - Barley - Hordeum vulgare L. Vinterbyg Winter Barley Ajour f V:Sejet/R:Sejet Anisette f V:Sejet/R:Sejet Apropos f V:Sejet/R:Sejet Balder f V:Sejet/R:Sejet Ballerina f V:Sejet/R:Sejet California f V:Limagrain GB/R:Sejet Finlissa f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Frigg f V:Sejet/R:Sejet Gitta f V:Ackermann/R:Nordic Seed Gospel f V:Sejet/R:Sejet Himalaya f E:Baywa/V:Baywa/R:DLF-Trifolium KWS Meridian f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi Matros f V:Sejet/R:Sejet Nika f V:NS-Böhnshausen/R:Nordic Seed Padura f V:Sejet/R:Sejet Sandra f V:Bauer/R:Nordic Seed Talisman f V:Sejet/R:Sejet Tasmanien f V:Sejet/R:Sejet Yatzy f V:Sejet/R:Sejet Zephyr f V:Sejet/R:Sejet

15 - 8 - Vårbyg Spring Barley Amalika f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Anakin f V:Sejet/R:Sejet Barke f V:Breun/R:DLF-Trifolium Blanik f V:Lim-Advanta NL/R:DLF-Trifolium Calcule f V:Strengs/R:Nordic Seed Calisi f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Carambole f V:Sejet/R:Sejet Cha Cha f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chagal f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chain f V:Ackermann/R:Ackermann Chameleon f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chamonix f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chandler f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chanell f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chapeau f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chaplin f V:Sejet/R:Sejet Charles f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Charmay f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Cheerio f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Cheers f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chela f V:Sejet/R:Sejet Cherokee f V:Ackermann/R:Ackermann Chicago f V:Sejet/R:Sejet Chief f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chill f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg China f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chiraz f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chloe f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chogun f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Christopher f V:Sejet/R:Sejet Claude f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Collage f V:Sejet/R:Sejet Columbus f V:Sejet/R:Sejet Conchita f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi Cumulus f V:Sejet/R:Sejet Dacapo f V:Sejet/R:Sejet Delphi f V:Sejet/R:Sejet Evergreen f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Fairytale f V:Sejet/R:Sejet Frontier f V:Sejet/R:Sejet Gizmo f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Global f E:Secobra FR/V:Secobra FR/R:N&S Invictus f V:Sejet/R:Sejet Iron f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Jacobi f V:Sejet/R:Sejet

16 - 9 - KWS Asta f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi KWS Atrika f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi KWS Olof f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi KWS Vitara f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi Katy f V:Ackermann/R:Nordic Seed Keops f V:Sejet/R:Sejet Kontiki f V:Sejet/R:Sejet Kvorning f V:Ackermann/R:Nordic Seed Laurikka f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Marigold f V:SES/V:Unisigma/R:DLF-Trifolium Nairobi f V:Sejet/R:Sejet Narnia f V:Secobra FR/R:N&S Natasia f V:Sejet/R:Sejet Paustian f V:Sejet/R:Sejet Pinocchio f V:Sejet/R:Sejet Posada f V:Ackermann/R:Nordic Seed Power f V:Sejet/R:Sejet Publican f V:Syngenta GB/R:Nordic Seed Quench f V:Syngenta GB/R:Sejet RGT Conquest f V:Ragt FR/R:RAGT Nordic RGT Planet f V:Ragt FR/R:RAGT Nordic RhyncoStar f V:Secobra FR/R:N&S Rosalina f V:Sejet/R:Sejet SJ Afrodite f V:Sejet/R:Sejet Salome f V:NS-Böhnshausen/R:Sejet Sanette f V:Syngenta GB/R:Nordic Seed Saxo f V:Sejet/R:Sejet Sebastian f E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Shaloo f V:Syngenta GB/R:Nordic Seed Shaloo f V:Syngenta GB/R:Nordic Seed Siesta f V:Ackermann/R:Ackermann Simba f V:Sejet/R:Sejet Soulmate f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Tangent f E:Carlsberg/R:Carlsberg Taurus f V:Sejet/R:Sejet Thermus f V:Sejet/R:Sejet Vårbyg - økologisk dyrkning Invictus f V:Sejet/R:Sejet Italiensk rajgræs - Italian Ryegrass - Lolium multiflorum Lam. Danergo f E:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium EF 486 Dasas f V:Hunsballe/R:DLF-Trifolium Sikem f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Turgo f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium

17 Almindelig rajgræs - Perennial Ryegrass - Lolium perenne L. Almindelig rajgræs, Plæne - Turf Bizet 1 f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Cassiopeia f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Dickens 1 f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Esquire f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Greenfair f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Greenglide f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Greensky f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Greenway f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Jessica f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Libero f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Liromeo f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Promotor f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Taya f E:Prodana/V:Prodana/R:Prodana Vesuvius f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Almindelig rajgræs, Foderafprøvning - Fodder Belida f V:Prodana/R:Prodana Betty f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Borsato f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Boyne f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Calibra f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Foresto f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Licarta f E:EuroGrass DE/V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Ligenius f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Masai f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Mathilde f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Maurice f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Polim f V:Innoseeds NL/R:Innoseeds DK Stefani f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Hybrid rajgræs - Hybrid Ryegrass - Lolium xboucheanum Kunth Lampard f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Storm f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Smalbladet Lupin - Blue Lupin - Lupinus angustifolius L. Boruta f V:Steinach/R:Hunsballe Iris f E:ILC/V:ILC/R:ILC Humlesneglebælg - Black Medick - Medicago lupulina L. Virgo f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Lucerne - Lucerne - Medicago sativa L. Daisy f V:Prodana/R:Prodana

18 Knoldrottehale - Timothy - Phleum bertolonii DC. Teno f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Timothe - Timothy - Phleum pratense L. Dolina f V:RvP/R:DLF-Trifolium Ært - Pea - Pisum sativum L. Markært - Field peas Bohatýr f E:Oseva/V:Oseva/R:DLF-Trifolium Exclusive f V:TPF/R:TPF Faust f E:Maribo/V:Maribo/R:Maribo Hector f E:TPF/V:TPF/R:TPF Jackpot f E:TPF/V:TPF/R:TPF Kabuki f E:TPF/V:TPF/R:TPF Pinochio f V:LG Europe/R:DLF-Trifolium Ragtime f V:Maribo/R:Maribo Venture f E:Salling/V:TPF/R:TPF Engrapgræs - Kentucky Bluegrass - Poa pratensis L. Engrapgræs, Foder - Fodder Balin f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Lato f V:Steinach/R:Hunsballe Limagie f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Engrapgræs, Plæne - Turf Broadway f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Cocktail f V:DLF-Rosk./R:DLF-Trifolium Conni f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Dolfine f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Kaitos f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Limerick f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Limousine f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Mozart 1 f V:Innoseeds NL/R:DLF-Trifolium Opal f E:SW/V:SW/R:SW Parsifal f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Almindelig rapgræs - Rough stalked Meadow Grass - Poa trivialis L. Almindelig rapgræs, Foder - Fodder Dasas f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Rug - Rye - Secale cereale L. Brasetto H f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi Dankowskie Agat f V:Danko/R:N&S Evolo H f V:KWS LOCHOW/R:Sejet Gonello H f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi Guttino H f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi

19 KWS Bono H f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi KWS Dellgano H f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi KWS Magnifico H f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi Marcelo f V:KWS LOCHOW/R:Sejet Palazzo H f V:KWS LOCHOW/R:Sejet Rotari f E:Hybro/V:Hybro/R:Nordic Seed SU Santini H f V:Hybro/R:Nordic Seed SU Satellit H f V:Hybro/R:Nordic Seed Visello H f V:KWS LOCHOW/R:Sejet Gul sennep - White Mustard - Sinapis alba L. Gul sennep, Efterafgrøde Catch crop Esprit f V:SW/R:Sejet Nitron f V:SW/R:Sejet Sunshine f V:SW/R:Sejet Kartoffel - Potato - Solanum tuberosum L. Spisekartoffel - Human Consumption Adora f E:Hettema/R:Danespo Agata f E:Agrico/R:Zacco DK Agria f E:Agrico/R:Zacco DK Aida f E:Germicopa/R:Germicopa Alwara f E:Lange, W./R:Danespo Amadeus f E:HZPC/R:HZPC Asparges f V:SFK/R:SFK Asterix f E:HZPC/R:HZPC Atlas f E:Germicopa/R:Germicopa BUY 1 c V:LKF/R:LKF Ballerina f V:LKF/R:LKF Bartina f E:HZPC/R:HZPC Caesar f E:HZPC/R:HZPC Carlita f E:Hettema/R:Danespo Cimega f V:LKF/R:LKF Cronos f V:LKF/R:LKF Fakse f V:LKF/R:LKF Felsina f E:Hettema/R:Danespo Folva f V:LKF/R:LKF Frieslander f E:Kooi/R:Zacco DK Frisia f E:HZPC/R:HZPC Hamlet f E:LKF/V:LKF/R:LKF Hansa f V:Unipatatas/R:Unipatatas Impala f E:Agrico/R:Zacco DK Jutlandia f V:LKF/R:LKF Lady Rosetta f E:MEIJER BV/R:MEIJER BV Linata f V:LKF/R:LKF Liseta f E:Hettema/R:Danespo

20 Liva f V:LKF/R:LKF Maritiema f E:Schaap/R:Schaap Mette f V:LKF/R:LKF Minerva f E:Hartigh/R:Danespo Mondial f E:Hettema/R:Danespo Nadine f E:Caithness/R:Unipatatas Obelix f E:HZPC/R:HZPC Pamina f E:Germicopa/R:Germicopa Remarka f E:Hettema/R:Danespo Rikea f E:Lange, W./R:Danespo Robinta f E:Hettema/R:Danespo Royal f V:LKF/R:LKF Samba f E:Germicopa/R:Germicopa Sava f E:LKF/V:LKF/R:LKF Senna f V:LKF/R:LKF Stemster f E:Caithness/R:Unipatatas Stroma f E:Caithness/R:Unipatatas Tivoli f V:LKF/R:LKF Van Gogh f E:HZPC/R:HZPC Vivi f V:LKF/R:LKF Stivelsekartoffel Potato Starch Canasta f V:LKF/R:LKF Gemini f V:Aurousseau FR/R:Danespo Hannibal f V:Aurousseau FR/R:Danespo Kardal f E:Agrico/R:Zacco DK Karnico f E:Agrico/R:Zacco DK Oleva f V:LKF/R:LKF Producent f E:Agrico/R:Zacco DK Thor f V:LKF/R:LKF Wotan f V:LKF/R:LKF Alsikekløver - Alsike Clover - Trifolium hybridum L. Ermo Øtofte f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Rødkløver - Red Clover - Trifolium pratense L. Frej f V:SW/R:Hunsballe Hvidkløver - White Clover - Trifolium repens L. Barbian f V:Barenbrug/R:Barenbrug Klondike f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Lipollo f E:EuroGrass DE/V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Milagro f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Rivendel f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Silvester f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN. Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN. Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Årgang 35 April

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 32 April 2013 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

Observationsparceller 2015

Observationsparceller 2015 VP OVERSIGTER_15 / OBS-steder Observationsparceller 2015 Parcelstørrelse i m 2 Vinterhve Vinterbyg Vinterrug Triticale Vårbyg Havre Vårhvede 295 Abildgård MS MS MS MS MS MS MS 1 Askov 20 20 20 20 20 20

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 27 April 2008 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 8, nr.18 Juni 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør Tystofte@naturerhverv.dk www.naturerhverv.dk BESKRIVENDE SORTSLISTE

Læs mere

Årgang 33, nr. 1 1. Januar 2014 side 1-15. MEDDELELSER... 1 Official Notites

Årgang 33, nr. 1 1. Januar 2014 side 1-15. MEDDELELSER... 1 Official Notites Årgang 33, nr. 1 1. Januar 2014 side 1-15 MEDDELELSER... 1 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 2 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Juni 2012 Årgang 6, nr. 15 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser

Læs mere

Årgang 32, nr. 8 1. August 2013 side 84-93. MEDDELELSER... 84 Official Notites

Årgang 32, nr. 8 1. August 2013 side 84-93. MEDDELELSER... 84 Official Notites Årgang 32, nr. 8 1. August 2013 side 84-93 MEDDELELSER... 84 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 85 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015

BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015 BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Årgang 9, nr.20 Juli 2015 TystofteFonden Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør info@tystofte.dk www.tystofte.dk BESKRIVENDE SORTSLISTE Kolofon Beskrivende Sortsliste

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Årgang 10, nr. 21 Maj 2016

BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Årgang 10, nr. 21 Maj 2016 Landbrugsplanter Årgang 10, nr. 21 Maj 2016 Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Denne vejledning er udarbejdet af Gerhard Deneken E-mail: info@tystofte.dk Websted: www.tystofte.dk 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2013 Årgang 7, nr. 16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

Statistik 2007. Plantedirektoratets statistik for 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Statistik 2007. Plantedirektoratets statistik for 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2007 Plantedirektoratets statistik for 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Statistik 2007 Plantedirektoratets statistik for 2007 Denne publikation er

Læs mere

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN. Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN. Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties FORORD Sortslisten

Læs mere

Årgang 25, nr. 6 01. Juni 2006 side 59-66. MEDDELELSER... 59 Official Notites

Årgang 25, nr. 6 01. Juni 2006 side 59-66. MEDDELELSER... 59 Official Notites Årgang 25, nr. 6 01. Juni 2006 side 59-66 MEDDELELSER... 59 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 60 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Årgang 25, nr. 2 01. Februar 2006 side 20-33. MEDDELELSER... 20 Official Notites

Årgang 25, nr. 2 01. Februar 2006 side 20-33. MEDDELELSER... 20 Official Notites Årgang 25, nr. 2 01. Februar 2006 side 20-33 MEDDELELSER... 20 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 21 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Årgang 27, nr. 9 1. September 2008 side 78-87. MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 27, nr. 9 1. September 2008 side 78-87. MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 27, nr. 9 1. September 2008 side 78-87 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 78 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Værdiafprøvningen udbytteforsøg af landbrugsplanter

Værdiafprøvningen udbytteforsøg af landbrugsplanter J:\Admin\TystofteFonden\IT\Hjemmeside\Afprøvning\VP-oversigter\VP OVERSIGTER_13 VP-steder Værdiafprøvningen 2013 - udbytteforsøg af landbrugsplanter Vinterhvede Bagehvede- kvalitet Bagehvede - Udbytte

Læs mere

Årgang 28, nr. 10 1. Oktober 2009 side 75-87. MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 28, nr. 10 1. Oktober 2009 side 75-87. MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 28, nr. 10 1. Oktober 2009 side 75-87 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 75 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Årgang 24, nr. 4 15. Oktober 2005 side 49-69. MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 24, nr. 4 15. Oktober 2005 side 49-69. MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 24, nr. 4 15. Oktober 2005 side 49-69 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 49 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Maj 2010 Årgang 4, nr. 11 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser

Læs mere

1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER...

1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER... Statistik 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER... 58 6. ØKOLOGI... 64 7. KONTROLAKTIVITET

Læs mere

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1 Indhold 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 30 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED...44 4. MILJØ... 57 5.

Læs mere

Statistik 2006. Plantedirektoratets statistik for 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Statistik 2006. Plantedirektoratets statistik for 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2006 Plantedirektoratets statistik for 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Statistik 2006 Plantedirektoratets statistik for 2006 Denne vejledning er

Læs mere

Årgang 32, nr December 2013 side MEDDELELSER Official Notites

Årgang 32, nr December 2013 side MEDDELELSER Official Notites Årgang 32, nr. 12 1. December 2013 side 126-134 MEDDELELSER... 126 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 127 Applications for Protection and/or

Læs mere

Plantedirektoratet. Statistik. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratets Statistik 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Frø og sædekorn 2. Foder- og gødningsstoffer 3. Planter og plantesundhed

Læs mere

Årgang 31, nr. 4 d. 1. April 2012 side MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 31, nr. 4 d. 1. April 2012 side MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 31, nr. 4 d. 1. April 2012 side 34-40 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... - Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter 1. Regelgrundlag Kravene til kurser og eksamen for frølaboranter er anført i følgende bekendtgørelser: Sædekornsbekendtgørelsen Markfrøbekendtgørelsen

Læs mere

THE DANISH GAZETTE FOR PLANT VARIETIES

THE DANISH GAZETTE FOR PLANT VARIETIES Årgang 24, nr. 2 15. April 2005 side 17-34 THE DANISH GAZETTE FOR PLANT VARIETIES MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 17 Applications

Læs mere

Forord... 1 Preface... 2

Forord... 1 Preface... 2 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Preface... 2 Sortslisteafsnit Alm. rajgræs (Lolium perenne L.)... 4 Engrapgræs (Poa pratensis L.)... 6 Rød svingel (Festuca rubra L.)... 7 Stivbladet svingel (Festuca ovina

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Plænegræsser Denne vejledning er udarbejdet af Lone Urbrand Larsen

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Årgang 9, nr.19 Juni 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Afdeling for Sortsafprøvning Teglværksvej 10 Tystofte, DK 4230 Skælskør

Læs mere

Årgang 32, nr Januar 2013 side MEDDELELSER... 1 Official Notites

Årgang 32, nr Januar 2013 side MEDDELELSER... 1 Official Notites Årgang 32, nr. 1 1. Januar 2013 side 1-15 MEDDELELSER... 1 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 2 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 16.7.2015 L 188/39 DIREKTIVER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2015/1168 af 15. juli 2015 om ændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv

Læs mere

Sorter af plænegræsser 2007

Sorter af plænegræsser 2007 Sorter af plænegræsser 2007 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i følgende udgaver af "Beskrivende Sortsliste": Sorter

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli juni 2000

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli juni 2000 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 1999-30. juni 2000 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 1999-30 June

Læs mere

Økologiske Markfrø 2016

Økologiske Markfrø 2016 Økologiske Markfrø 2016 Køb dine økologiske frø hos specialisterne! Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger Varenr. 8010-402EF0001E1(10kg.)

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 31 April 2012 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps

God planlægning er 3 ud af 6 tons raps God planlægning er 3 ud af 6 tons raps Dorthe Kappel dorthe.kappel@monsanto.com mobil: 30 38 13 19 Monsanto Picture: Anne Williams 2 3 I planlægningen bør overvejes.. Placering i sædskiftet Sortsvalg Kold

Læs mere

Årgang 32, nr Juli 2013 side MEDDELELSER Official Notites

Årgang 32, nr Juli 2013 side MEDDELELSER Official Notites Årgang 32, nr. 7 1. Juli 2013 side 74-83 MEDDELELSER... 74 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... - Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Årgang 32, nr Maj 2013 side MEDDELELSER Official Notites

Årgang 32, nr Maj 2013 side MEDDELELSER Official Notites Årgang 32, nr. 5 1. Maj 2013 side 52-63 MEDDELELSER... 52 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... - Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Juni 2011 Årgang 5, nr. 12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

Udbytte i Hkg/ha korrigeret til 91% tørstof

Udbytte i Hkg/ha korrigeret til 91% tørstof Udbytte i Hkg/ha korrigeret til 91% tørstof Gennemsnit rkflge 107 SY Carlo 122 LSF 1029 112 DK Explicit 109 SY Carlo 1 107 NPZ 1106 116 Sesame 111 Record 108 LSF 1029 2 105 DK Explicit 116 SY Carlo 110

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2010 Årgang 4, nr. 10 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

Årgang 34, nr April 2015 side MEDDELELSER Official Notites

Årgang 34, nr April 2015 side MEDDELELSER Official Notites Årgang 34, nr. 4 1. April 2015 side 35-48 MEDDELELSER... 35 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 36 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 29 April 2010 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

Årgang 33, nr Marts 2014 side MEDDELELSER Official Notites

Årgang 33, nr Marts 2014 side MEDDELELSER Official Notites Årgang 33, nr. 3 1. Marts 2014 side 29-40 MEDDELELSER... 29 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... - Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2013 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 2 Observationsparceller 2013 Brønderslev Aakirkeby Hobro Abildgård Foulum Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Askov

Læs mere

Årgang 27, nr Februar 2008 side MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 27, nr Februar 2008 side MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 27, nr. 2 1. Februar 2008 side 12-26 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 12 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Nye sorter med resistens mod kålbrok Plantekongres Herning 14.1, 2014

Nye sorter med resistens mod kålbrok Plantekongres Herning 14.1, 2014 Nye sorter med resistens mod kålbrok Plantekongres Herning 14.1, 2014 Finn Holmgaard Jensen Norddeutsche Pflanzenzucht (NPZ) (Elke Diederichsen, FUB & Martin Frauen,NPZ) Kålbrok i europæisk rapsdyrkning

Læs mere

Årgang 31, nr Januar 2012 side MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 31, nr Januar 2012 side MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 31, nr. 1 1. Januar 2012 side 1-11 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 1 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 28 April 2009 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse Årgang 35, nr. 2 1. februar 2016 side 17-30 MEDDELELSER... 17 Official Notites I ANMELDELSER

Læs mere

Markfrø 2016. Konventionelt Landbrug Vildt. Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk

Markfrø 2016. Konventionelt Landbrug Vildt. Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Markfrø 2016 Konventionelt Landbrug Vildt Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger 401-402FR0008C1(10kg.) 408-402FR0009C1(10kg.) 409-402FR0007C1(10kg.)

Læs mere

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE 2009 BESKRIVENDE SORTSLISTE Græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler Maj 2009 Årgang 3, nr. 8 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning

Læs mere

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse Årgang 34, nr. 7 1. Juli 2015 side 66-72 MEDDELELSER... 66 Official Notites I ANMELDELSER

Læs mere

Årgang 34, nr Juni 2015 side MEDDELELSER Official Notites

Årgang 34, nr Juni 2015 side MEDDELELSER Official Notites Årgang 34, nr. 6 1. Juni 2015 side 59-64 MEDDELELSER... 59 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... - Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse Årgang 35, nr. 11 1. November 2016 side 105-111 MEDDELELSER... 105 Official Notites I ANMELDELSER

Læs mere

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse Årgang 35, nr. 8 1. August 2016 side 74-80 MEDDELELSER... 74 Official Notites I ANMELDELSER

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD OBSERVATIONSPARCELLER 2014 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 2 Observationsparceller 2014 Brønderslev Aakirkeby Hobro Abildgård Foulum Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Askov

Læs mere

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse Årgang 34, nr. 8 1. august 2015 side 73-79 MEDDELELSER... 73 Official Notites I ANMELDELSER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46 Statistik 2001 1 Indholdsfortegnelse 1. Frø og sædekorn side 3 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35 3. Planter og plantesundhed.. side 46 4. Miljøregulering.. side 60 5. EU-landbrugsordninger.. side 63

Læs mere

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse Årgang 35, nr. 9 1. September 2016 side 81-92 MEDDELELSER... 81 Official Notites I ANMELDELSER

Læs mere

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007

Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Sorter af græsmarksplanter, rodfrugter, majs, grønfoderplanter og kartofler 2007 Forord Resultater fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i

Læs mere

Årgang 29, nr Maj 2010 side MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 29, nr Maj 2010 side MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 29, nr. 5 1. Maj 2010 side 40-45 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... - Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 2002-30 June

Læs mere

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Kolofon: Titel: Statistik 2002 Udgiver: Plantedirektoratet Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Copyright Plantedirektoratet: Plantedirektoratet Emneord: Statistik til beretningen 2002. Resumé: Plantedirektoratets

Læs mere

Årgang 31, nr September 2012 side MEDDELELSER Official Notites

Årgang 31, nr September 2012 side MEDDELELSER Official Notites Årgang 31, nr. 9 1. September 2012 side 76-88 MEDDELELSER... 76 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 77 Applications for Protection and/or for

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet OBSERVATIONSPARCELLER 2009 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet Indhold OBS 2009 Oversigt 2 Vintersæd 4 Abed 7 Askov 9 Abildgård 11 Boelshøj 13 Brønderslev 15 Dyngby 17 Flakkebjerg

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

Årgang 34, nr Marts 2015 side MEDDELELSER Official Notites

Årgang 34, nr Marts 2015 side MEDDELELSER Official Notites Årgang 34, nr. 3 1. Marts 2015 side 26-34 MEDDELELSER... 26 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 27 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø

Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Planter Den 19. oktober 2017 Sagsnr.: 17-1231-000001 KRBA (Ændring af BEK nr. 1709/2016) Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø Henvisning til eventuel EU-retsakt, der ændrer

Læs mere

Bekendtgørelse om markfrø 1)

Bekendtgørelse om markfrø 1) BEK nr 1511 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0114-000015 Senere

Læs mere

Årgang 34, nr Januar 2015 side MEDDELELSER... 1 Official Notites

Årgang 34, nr Januar 2015 side MEDDELELSER... 1 Official Notites Årgang 34, nr. 1 1. Januar 2015 side 1-12 MEDDELELSER... 1 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 2 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse Årgang 35, nr. 4 1. april 2016... side 42-48 MEDDELELSER... 42 Official Notites I ANMELDELSER

Læs mere

Årgang 30, nr Marts 2011 side MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 30, nr Marts 2011 side MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 30, nr. 3 1. Marts 2011 side 25-31 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 25 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Årgang 29, nr Januar 2010 side MEDDELELSER... 1 Official Notites

Årgang 29, nr Januar 2010 side MEDDELELSER... 1 Official Notites Årgang 29, nr. 1 1. Januar 2010 side 1-13 MEDDELELSER... 1 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 2 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000R0930 DA 22.08.2007 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 930/2000 af 4. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Årgang 28, nr Juni 2009 side MEDDELELSER... - Official Notites

Årgang 28, nr Juni 2009 side MEDDELELSER... - Official Notites Årgang 28, nr. 6 1. Juni 2009 side 45-50 MEDDELELSER... - Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... - Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

Sortsvalg til marker med nematoder

Sortsvalg til marker med nematoder Information fra Nordic Sugar - Januar 2014 Bestilling af roefrø til 2014 Der er åbent for bestilling fra onsdag den 8. januar 2014 fra kl. 6.00 og bestilling skal være afgivet, så vi har modtaget den senest

Læs mere

Sorter af plænegræs til Danmark 2015

Sorter af plænegræs til Danmark 2015 Sorter af plænegræs til Danmark 2015 Resultater fra sortsafprøvning SCANTURF og SCANGREEN pr 1.april 2015 Introduktion til SCANGREEN og SCANTURF I de nordiske lande har der været en lang tradition for

Læs mere

Årgang 34, nr Februar 2015 side MEDDELELSER Official Notites

Årgang 34, nr Februar 2015 side MEDDELELSER Official Notites Årgang 34, nr. 2 1. Februar 2015 side 13-25 MEDDELELSER... 13 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 14 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse Årgang 35, nr. 1 1. Januari 2016 side 1-16 MEDDELELSER... 1 Official Notites I ANMELDELSER

Læs mere

Sortsundersøgelsen. markfrø

Sortsundersøgelsen. markfrø Landbrug & Fødevarer Frøsektionen Sortsundersøgelsen 2009 markfrø Udarbejdet af Videncentret for Landbrug Planteproduktion i samarbejde med Plantedirektoratet, Dansk Frøhandlerforening og Landbrug & Fødevarer,

Læs mere

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful

Monsanto Company. Agriculture is our business. Monsanto is focused 100% in agriculture. We are only successful, if the farmer is successful Monsanto Company Agriculture is our business Monsanto is focused 100% in agriculture We are only successful, if the farmer is successful -Hugh Grant, Monsanto CEO 1 Indlejring af olie i vinterraps Ditte

Læs mere

SUKKERSTATISTIK. Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE

SUKKERSTATISTIK. Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE SUKKERSTATISTIK Udarbejdet af DANSKE SUKKERROEDYRKERE Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Verdensmarkedsprisen og EU s pris på hvidtsukker siden 1980 Verdensmarkedsprisen og EU s priser på hvidtsukker

Læs mere

5. Prøvestørrelser og neddeling af prøver

5. Prøvestørrelser og neddeling af prøver Side 1 af 15 5. Prøvestørrelser og neddeling af prøver 5.1 Prøvestørrelser og antal Krav til prøvestørrelse er angivet i bilag 5-1 og 5-2 og gælder både for original- og duplikatprøver. De prøvestørrelser,

Læs mere

Udbytte i Hkg/ha Foderkvalitet. Nedknækning, strå. Nedknækning, strå. Nedknækning, aks. Ramularia. Skoldplet. Bladplet. Bygrust.

Udbytte i Hkg/ha Foderkvalitet. Nedknækning, strå. Nedknækning, strå. Nedknækning, aks. Ramularia. Skoldplet. Bladplet. Bygrust. Udbytte i Hkg/ha Dyrkningsegenskaber Korrigeret til 85 % tørstof Procent (%) Skala: 0-10 Karakter: 1-9 Kvalitetsegenskaber Foderkvalitet Maltkvalitet Lednr Sortskode Sort FHT Strålængde, cm Modning, dato

Læs mere

Udviklingen af GMO-afgrøder i verden. Svend Pedersen 26. februar 2008

Udviklingen af GMO-afgrøder i verden. Svend Pedersen 26. februar 2008 Udviklingen af GMO-afgrøder i verden Svend Pedersen 26. februar 2008 1 Udviklingen af GMO-afgrøder: 1. Arealer 2. Egenskaber 3. Godkendelser - Markedsføring i EU - Forsøgsudsætning i DK 2 Globale areal

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 26 April 2007 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

MEDDELELSER Official Notites

MEDDELELSER Official Notites üêö~åöpmiåêkv NKpÉéíÉãÄÉêOMNN ëáçésrjtp MEDDELELSER... 65 Official Notites I ANMELDELSER TIL PLANTENYHEDSBESKYTTELSE og/eller OPTAGELSE PÅ SORTSLISTE... 66 Applications for Protection and/or for Addition

Læs mere

BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning?

BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning? BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning? Uffe Jørgensen Eksperimentel verificering i BioValue af forudsætninger for +10

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse

DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse DANISH GAZETTE Meddelelser fra sortsafprøvningen Information om Plantenyhedsbeskyttelse og Sortslisteoptagelse Årgang 35, nr. 10 1. Oktober 2016 side 93-104 MEDDELELSER... 93 Official Notites I ANMELDELSER

Læs mere

Sortsundersøgelsen markfrø. Frøsektionen

Sortsundersøgelsen markfrø. Frøsektionen Sortsundersøgelsen 2012 markfrø Udarbejdet af Videncentret for Landbrug Planteproduktion i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Dansk Frøhandlerforening og Landbrug og Fødevarer, Frøsektionen. Grundlaget

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2015 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 Observationsparceller 2015 Brønderslev Aakirkeby Abildgård Foulum Hobro Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Skibby

Læs mere