CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE SKADESTUEN TAGE HANSENSGADE ÅRHUS SYGEHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE SKADESTUEN TAGE HANSENSGADE ÅRHUS SYGEHUS"

Transkript

1 CENTER FOR VOLDTÆGTSOFRE SKADESTUEN TAGE HANSENSGADE ÅRHUS SYGEHUS ÅRSRAPPORT

2 Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse Indledning... Side 4 Antal henvendelser i centret... Side 6...side side side / side 6 Antal henvendelser fordelt på året...side 7 Aldersfordeling...side 7 Beskæftigelse...side 8 Boform...side 9 Gerningsmandens etniske oprindelse...side 9 Offerets etniske oprindelse...side 9 Offerets relation til gerningsmanden...side 10 Antal gerningsmænd...side 10 Voldstype...side 10 Tidligere krænkelser...side 11 Offeret påvirket af alkohol eller andet...side 11 Gerningssted...side 12 Tilbud i centret...side 12 Henviser...side 12 Tidsforbrug ved telefonisk kontakt til centret...side 13 Tid for henvendelse i centret efter overgrebet...side 14 Offeret henvist til anden instans...side 14 Fordelt på amter...side 15 Fordelt på kommuner i Århus Amt...side 16 Antal henvendelser til psykolog... Side 17...side side side / side 18 Tidligere kontakt med psykolog/psykiater...side 19 Antal lægeundersøgte i centret... Side 20...side side side /200...side 20 Antal politianmeldte... Side 22...side side side / side 22 Politikreds...side 23

3 Årsrapport 3 Ekstern undervisning centret har afholdt...side 25 Intern undervisning...side 25 Konferencer...Side 25 Workshops...Side 25 Studietur...Side 26 Undervisning/kurser/temadage centret har deltaget i...side 26 Møder...Side 26 Andre aktiviteter...side 26 Tilfredshedsundersøgelse...Side 27 Supervision...Side 27 Anden udvikling...side 27 Igangværende forskningsprojekter...side 28 Informationsmateriale...Side 28 Video...side 29 CD-ROM...side 29 Publikationer... Side 30 Bilag 1... Side 33 Undersøgelse af en klientårgang () på Center for Voldtægtsofre, Århus Universitetshospital. (Ask Elklit & Maiken Knudsen, 2004) Bilag 2... Side 41 En undersøgelse af hjælpebehov og krisestyring hos de skjulte ofre efter en voldtægt. (Rikke Holm Nielsen, Gritt Graugaard Pedersen & Ask Elklit)

4 Årsrapport 4 Indledning Dette er den 4. årsrapport fra Center for Voldtægtsofre i Århus og dækker året. Den 1. november 1999 åbnede landets første Center for Voldtægtsofre ved skadestuen, Århus Amtssygehus. Forud herfor havde der været kraftige initiativer i gang for at få det Nationale Videnscenter, og de til dette formål afsatte 20 mill. kr., tilknyttet centret i Århus. Dette blev imidlertid placeret ved centret på Rigshospitalet, som åbnede 1. marts Målsætningen for Center for Voldtægtsofre, Århus Amt har været at samle den akutte hjælp og omsorg på ét sted, hvor ofre kan få et samlet psykosocialt tilbud med undersøgelse og behandling og mulighed for opfølgning. En målsætning, der er helt i tråd med Sundhedsstyrelsens vejledning. Det har været målet at placere centret et sted, der var nemt tilgængelig samt kendt og benyttet af alle borgere, - nemlig i tilknytning til skadestuen. Centret har herudover haft som målsætning at udvikle standarder og procedurer for akut modtagelse, undersøgelse og behandling samt at formidle viden om disse forhold. Endvidere har en målsætning for centret været at opnå generel viden om voldtægt og sexualiseret vold, årsager, omfang, karakter, sundhedsmæssige og psykosociale konsekvenser, behandling samt forebyggelsesmuligheder. Centret er en akut døgnåben modtagelse ved Skadestuen, Århus Sygehus og henvender sig til alle mænd og kvinder i Århus Amt, der har været udsat for voldtægt eller forsøg herpå inden for de seneste døgn uafhængig af, om offeret ønsker politianmeldelse eller ej. Centret er desuden åbent for ofre fra Ringkøbing, Viborg og Vejle Amt (Vejle + Horsens politikreds) efter særligt indgåede aftaler med disse amter. Vi plejer at bruge årsrapporten som en god anledning til at takke vores nærmeste samarbejdspartnere ved centret eller tilknyttet centret. Også i år vil vi gerne give en stor tak til sygeplejersker, læger, lægesekretærer, vores frivillige læger, frivillige psykologistuderende, Århus Politi, Rigspolitiets tekniske afdeling i Århus, Retsmedicinsk Institut i Århus, Psykologisk Institut i Århus samt Gynækologisk Afdeling, Skejby Sygehus. Især medlemmer af styregruppe og arbejdsgruppe. Uden disses engagement, hjælp og støtte ville vi ikke på samme måde have mulighed for at drive centret som det sker i dag med udvikling af nye, spændende tiltag. I år fokuserede centret på ungegruppen. Året før var 20% af alle henvendelserne i centret ganske unge mennesker mellem 12 og 15 år. For mange af disse unge er overgrebet deres første seksuelle erfaring. Krænkelserne foretages ofte af jævnaldrende. Dette bevirkede, at centret valgte at sætte specielt ind for denne aldersgruppe. Som et første tiltag blev der afholdt en intern temadag omhandlende erfaringer med børne-ungegruppen mellem år. Herudover blev det besluttet at lave undervisnings og informationsmateriale til de ældste klasser i folkeskolen i form af en cd-rom. Der blev nedsat en arbejdsgruppe,

5 Årsrapport 5 som har arbejdet med dette projekt siden. Cd-rommen forventes færdig i begyndelsen af Centret har længe ønsket en mere uddybende bearbejdning af de oplysninger, som vi gennem årene har fået. Det er vigtigt at systematisere vores viden og vores erfaringer om klientgruppen for løbende at vurdere procedurer og behandlingstiltag, således vi kan have fokus på at udvikle og optimere disse. I påbegyndte vi denne bearbejdning, og vi håber på at kunne fortsætte og udbygge bearbejdningen i de kommende år Maiken Knudsen, psykolog Center for Voldtægtsofre Skadestuen, Århus Sygehus

6 Årsrapport 6 Antal henvendelser i centret I år var der i alt 117 henvendelser i centret. Af alle henvendelser var der 1 dreng og 1 mand, resten var kvinder. En af disse var gengangere, det vil sige, hun kom i 2 forskellige anledninger. Vi har en formodning om, at også mænd udsættes for voldtægter formentlig hovedsagelig begået af andre mænd, men det er kun ganske få mænd, der henvender sig i centret. Hvis vi ser på erfaringerne fra et modtagecenter i Oslo, der har eksisteret siden 1986, modtager de nu i centret omkring 200 henvendelser om året. Antallet af mænd, som søger centret varierer, men var i på 5%. Ved Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet i København modtog man i 2002 i alt 213 henvendelser, hvoraf 2 var mænd. Årsagen til, at så få mænd søger hjælp, er ikke klar, men det kunne handle om, at voldtægter mod mænd er mere tabubelagt I år 2002 var der i alt 101 ofre i centret. Heraf var et offer en mand, de resterende var kvinder Der var i alt 105 henvendelser i Alle henvendelser i år 2001 var piger/kvinder. 1999/2000 Der var fra centrets indvielse d og frem til i alt 88 personlige henvendelser i centret og et endnu større antal telefoniske kontakter. Der var 100 telefoniske kontakter til sygeplejerskerne. Der har ligeledes været et stort antal telefoniske kontakter til psykologen, men antallet er ikke opgjort. Tabel 1 viser en skematisk oversigt over antallet af personlige henvendelser i centret. Tabel 1 År Antal henvendelser Kvinder Mænd /

7 Årsrapport 7 Antal henvendelser fordelt på året Tabel 2 viser antal henvendelser fordelt på måneder. Tabel 2 År Total Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec N=117 9 (8%) 2002 N=101 7 (7%) 2001 N= N=83 (6%) 7 (8%) (4%) 12 (12%) 10 (10%) 4 (5%) (5%) 4 (4%) 6 (6%) 2 (2%) (6%) 5 (5%) 10 (10%) 5 (6%) (5%) 9 (9%) 6 (6%) 4 (5%) (6%) 10 (10%) 11 (10%) 9 (11%) (12%) 6 (6%) 11 (10%) 2 (2%) (10%) 18 (18%) 8 (7%) 13 (10%) (15%) 11 (11%) 15 (14%) 8 (10%) (10%) 10 (10%) 6 (6%) 9 (11%) (11%) 2 (2%) 9 (9%) 8 (10%) I år var juli, august, september, oktober og november de måneder, hvor der henvendte sig flest i centret med max. I september. Aldersfordeling Tabel 3 viser en oversigt over aldersfordelingen af henvendelserne i centret år Tabel Alder (n=117) (n=101) (n=105*) (n=88) år 52 (44%) 48 (48%) 46 (44%) 35 (40%) år 33 (28%) 35 (34%) 25 (24%) 31 (35%) år 13 (11%) 9 (9%) 15 (14%) 7 (8%) år 11 (10%) 8 (8%) 12 (11%) 9 (10% år 6 (5%) 0 (0%) 5 (5%) 5 (6%) år 1 (1%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) år 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) år 1 (1%) 1 (1%) 0 (0%) 1 (1%) * 2 har været i centret uden at blive registreret, hvorfor vi ikke kender deres alder. I var den yngste i centret 12 år, og den ældste var 87 år. Langt hovedparten (73%) er mellem 12 og 30 år typisk den mest udfarende aldersgruppe med hensyn til at færdes ude samt med at gå i byen. Den store aldersspredning viser dog også, at voldtægt kan ske for alle. I tabel 4 ses hvorledes henvendelser for aldersgruppen år aldersmæssigt er fordelt for år I var 17% af alle henvendelser i centret ganske unge mennesker mellem år. I 2002 var der tale om 20% og i %. Det forholdsvis store antal ganske unge ofre i centret har medført, at centret i samarbejde med Århus Politi, Århus Skolevæsen og Retsmedicinsk Institut i Århus (8%) 7 (7%) 7 (6%) 12 (14%)

8 Årsrapport 8 har ønsket at lave en særlig indsats for de unge i form af at udvikle en undervisningsog informations cd-rom målrettet de ældste klasser i folkeskolerne samt lærervejledning. Materialet skal indeholde problemstillinger i relation til såvel ofre som krænkere. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de fire instanser er aktuelt i fuld gang med at planlægge og udarbejde materialet, som forventes at være færdigt i begyndelsen af 2005 Tabel Alder (n=52) (n=48) (n=46) 12 år år år år år år år år år Beskæftigelse I tabel 5 ses en oversigt over ofrenes beskæftigelsesform: Tabel 5 Beskæftigelse (n=117) Arbejde 16% Uddannelse 32% Arbejdsløse 12% Overførselsindkomst 8% Uoplyst 32% Således er 48% i en eller anden form for beskæftigelse, mens 20% er uden beskæftigelse. 32% er uoplyst.

9 Årsrapport 9 Boform Ofrenes boform fordeler sig som vist i tabel 6. Tabel 6 Boform (n=117) Alene 31% Gift/samboende 7% Sammen med andre (f.eks. delelejlighed) 12% Forældre 24% Institution 6% Uoplyst 20% Gerningsmandens etniske oprindelse I aktuelle opgørelse har centret blot skelnet mellem om gerningsmanden var af dansk herkomst eller anden herkomst. I en tredjedel (32%) af henvendelserne kender vi gerningsmandens oprindelsesland. En temmelig stor procentdel er uoplyst omkring gerningsmandens herkomst, hvorfor vi ikke får et reelt billede af gerningsmandens herkomst. Tallene fordeler sig som vist i tabel 7. Tabel 7 Gerningsmand (n=117) Dansk 10% Anden 22% Uoplyst 68% Offerets etniske oprindelse Igen er der blot skelnet mellem om offeret var dansk eller af anden herkomst, tabel 8. Tabel 8 Offeret (n=117) Dansk 85% Anden 9% Uoplyst 6%

10 Årsrapport 10 Offerets relation til gerningsmanden I tabel 9 er vist offerets relation til gerningsmanden: Tabel 9 Offerets relation til Gerningsmanden (n=117) Familie/partner/ekspartner 14% Ukendt 23% Kortere kontakt 36% Ven/bekendt 21% Uoplyst 6% Således kendte offeret sin gerningsmand i langt de fleste tilfælde (71%). I 23% er gerningsmanden en fuldstændig ukendt. Antal Gerningsmænd I 86% af henvendelserne var der tale om 1 gerningsmand og i 7% var der tale om mere end en gerningsmand, tabel 10. Tabel 10 Antal gerningsmænd (n=117) 1 gerningsmand 86% > 1 gerningsmand 7% Uoplyst 7% Centret får ofte henvendelser fra pressen, hvor pressen er interesseret i at høre, om der er sket en stigning i de overgreb, hvor der er tale om mere end 1 gerningsmand. Det er imidlertid første år centret har gjort antal gerningsmænd i de enkelte sager op, hvorfor vi ikke kan udtale os klart om denne problematik. Blot kan vi sige, at så længe centret har eksisteret har vi haft sager, hvor der har været mere end 1 gerningsmand. Voldstype Hovedparten af ofrene i centret (53%) har været udsat for fuldbyrdet voldtægt (indtrængning i skede, endetarm og/eller mund). 16% har været udsat for forsøg på voldtægt. I øvrigt fordeler henvendelserne sig som vist i tabel 11.

11 Årsrapport 11 Tabel 11 Voldstype (n=117) Indtrængning i skeden, endetarmen og/eller munden 53% Voldtægtsforsøg 16% Anden seksuel berøring 10% Anden seksuel chikane 3% Amnesi* 9% Uoplyst 9% * Amnesi dækker de overgreb, hvor offeret intet husker fra overgrebet på grund af bevidstløshed under overgrebet eller på grund af alkohol/medicin indtag. Tidligere krænkelser (n=117) I 66% af henvendelserne er det uoplyst, om personen havde været udsat for tidligere seksuelle krænkelser, men i alt 25% angiver tidligere at have været udsat for seksuelle krænkelser. Svarene fordeler sig som vist i tabel 12 Tabel 12 Tidl. krænkelser (n=117) Incest 6% Voldtægt 17% Anden 2% Ingen tidl. krænkelser 9% Uoplyst 66% Antallet af uoplyste er stort, hvorfor vi ikke kender de reelle tal for hele gruppen. Offeret påvirket af alkohol eller andet Offeret blev forespurgt, om vedkommende havde været påvirket af alkohol, stoffer eller medicin (f.eks. sovemedicin) i forbindelse med overgrebet. Det er offerets eget udsagn og ikke prøver, der ligger til grund for nedenstående. I 39% af henvendelserne var det uoplyst, om offeret var påvirket i forbindelse med overgrebet. Knap ¼ angav ikke at have været påvirket, mens godt 1/3 angav at have været påvirket af enten alkohol og/eller stoffer i forbindelse med overgrebet. Fordelingen er anført i tabel 13 Tabel 13 Offeret påvirket af alkohol eller andet (n=117) Ja 37% Nej 24% Uoplyst 39%

12 Årsrapport 12 Gerningssted Tabel 14 Gerningssted (n=117) Offerets arb.pl. 0% Gerningsmandens arb.pl 1% Offer + gerningsmandens arb.pl. 4% Offerets bopæl 21% Gerningsmandens bopæl 15% Anden privat bolig 6% Offentligt sted 6% Udendørs 33% Andet 8% Uoplyst 6% Det ser ud til, at overgrebene oftest foregik væk fra gerningsmandens bopæl og snarere foregik alle mulige andre steder. 42% af overgrebene foregik i en privat bolig. 5% foregik på en arbejdsplads. 39% på et offentligt sted heraf 33% udendørs. Tilbud i centret Centret har forskellige tilbud til ofrene, og det var forskelligt, hvilke af tilbudene ofrene tog imod. Hvilke fagpersoner, der var draget ind i de enkelte sager, er vist i tabel 15. Tabel 15 Henvendelser fordelt på forskellige faggrupper (n=117) Gruppe A (udelukkende kontakt med sygeplejerske) 5 Gruppe B (kontakt med sygeplejerske og læge) 31 Gruppe C (kontakt med sygeplejerske og psykolog) 0 Gruppe D (kontakt med sygeplejerske, læge og psykolog) 45 Gruppe E (udelukkende kontakt med psykolog) 35 Gruppe F (kontakt med læge og psykolog) 1 Således var sygeplejerskerne inddraget i 81 (69%) af henvendelserne. Lægerne var inddraget i 77 (66%) af henvendelserne. Psykologen var inddraget i 81 (69%) af henvendelserne Henviser De fleste henvendelser i centret blev formidlet via politiet svarende til 51% af alle henvendelser. Herudover ser det ud til, at mange mennesker samt samarbejdspartnere efterhånden har fået kendskab til centret i almindelighed, idet 18% var personer som af sig

13 Årsrapport 13 selv henvendte sig til centret for at søge hjælp.15% var lægehenviste (via gynækologiske afdelinger, praktiserende læger eller fra skadestuer).16% var sat i kontakt med centret via anden instans (f.eks. studievejledere, lærere, sundhedsplejersker m.v.) Oversigt over henvisere er vist i tabel 16. Tabel 16 Henvisere (n=117) Politiet 51% Kommer af sig selv 18% Læge/hospitaler 15% Henvist fra andre instanser 16% Centret har arbejdet på at få formidlet viden om eksistensen af centret ud via presse, undervisning og møder med samarbejdspartnere. Det vil være en løbende opgave at have fokus på denne formidlingsdel for at så mange som muligt som måtte have behov for hjælp fra centret får kendskab til hjælpemuligheden. Tidsforbrug ved telefonisk kontakt til centret I tabel 17 ses en oversigt over sygeplejerskernes tidsforbrug ved telefonisk kontakt til centret Tabel 17 Tidsforbrug ved telefonisk kontakt til centret Antal telefoniske kontakter Timeforbrug 33,11 20,99 27,9 Antal minutter per kontakt 24,53 16,36 11,8 Den drejer sig om telefonisk kontakt fra: ofre pårørende forældre kærester venner skoleelever studerende skoler krisecentre ansatte journalister

14 Årsrapport 14 Tid for henvendelse i centret efter overgrebet I gennemsnit kom ofrene 7,1 døgn efter overgrebet, men middeltallet var 0,5 døgn, dvs. at halvdelen kom i løbet af 12 timer. Spredningen var fra døgn. I de efterfølgende analyser er der foretaget en opdeling i fire grupper som ses i tabel 18. Tabel 18 Tid (n=117) Inden for 48 timer 62% 3-9 døgn 13% > end 10 døgn 15% Uoplyst men inden for 6 måneder 10% Som det fremgår kom hovedparten inden for 48 timer. Det er en af hensigterne bag centret, at man vil kunne sikre, at ofrene hurtigst muligt kan få den optimale behandling. Det ser ud til, at dette formål er opfyldt. Når alligevel 28% af alle henvendelser i centret kom efter de 48 timer drejede det sig om personer, der alene ønskede at tage imod tilbud om psykologsamtaler. Desværre foreligger der i 10% af tilfældene ikke oplysninger om, hvor længe efter overgrebet ofrene henvendte sig i centret, men alle henvendelser lå inden for ½ år Offeret henvist til anden instans Nogle ofre blev efter den akutte henvendelse i centret henvist videre til anden instans (11%). For nogles vedkommende til f.eks. psykiatrisk hospital, fordi deres problematik var af en sådan karakter, at viderehenvisning var nødvendig eller skønnedes mest optimal for offeret. For andres vedkommende blev de henvist til psykolog uden for centret, enten fordi de allerede var i et samtaleforløb hos vedkommende, eller fordi den fysiske afstand fra offerets bopæl til centret var så stor, så offeret valgte en psykolog i sin hjemkommune.

15 Årsrapport 15 Fordelt på amter Centret betjener primært Århus Amt., men der er som nævnt i indledningen indgået en aftale med Vejle Amt (Vejle og Horsens politikreds), Ringkøbing Amt og Viborg Amt om, at ofre herfra kan henvises til Center for Voldtægtsofre i Århus til akut hjælp og støtte samt sporsikring. Af de i alt 117 personlige henvendelser i centret var 79 (70%) personer fra Århus Amt. Antallet svarer til antallet af henvendelser fra Århus Amt Derimod var antallet af henvendelser henvist fra andre amter steget en del sammenlignet med Dette gælder antal henviste fra Viborg Amt og fra Vejle Amt. Fordelingen på amter fremgår af tabel 19. Tabel Amt (n=117) (n=101 Århus København 1 Vest Sjælland 1 Fyn 1 Sønderjylland 1 Ribe 1 Vejle Ringkøbing 3 4 Viborg 9 4 Nordjylland 1 1 Hjemløs 1 Andet land 1

16 Årsrapport 16 Fordelt på kommuner i Århus Amt Af de 79 personer (70%) fra Århus Amt, der henvendte sig i centret fordelte de sig som vist i tabel 20. Som det fremgår, kommer langt hovedparten af alle henvendelserne fra Århus Kommune, hvilket muligvis kunne afspejle, at seksuelle overgreb i højere omfang er et storbyfænomen. En anden mulighed er dog, at der rent fysisk er for langt til centret for ofre i periferien til at de søger hjælp i centret. Tabel 20 Kommune (n=79) Århus 51 Ebeltoft 1 Galten 2 Grenå 2 Hammel 1 Nørre Djurs 1 Odder 2 Purhus 1 Randers 5 Ry 2 Rønde 1 Samsø 2 Silkeborg 3 Skanderborg 4 Sdr. Hald 1

17 Årsrapport 17 Antal henvendelser til psykolog Alle ofre der henvender sig i centret informeres om, at de snarest bliver kontaktet telefonisk af centrets psykolog. Ved den telefoniske henvendelse tilbydes ofrene samtale ved psykologen. Af de 117 henvendelser til centret ønskede 81 personer (69%) samtaler med psykologen i centret. 22 personer ønskede ikke at blive kontaktet. 14 personer fik andet tilbud. Herudover var 16 personer fra år 2002 ikke afsluttet psykologisk og havde samtaleforløb ind i. 4 personer fra 2002 blev genhenvist til samtale i og endelig 1 person fra Psykologen har således haft kontakt med i alt 102 personer og som de foregående år kontakt med flere af de pårørende I alt 77 personer (76%) var i kontakt med centrets psykolog. 8 personer tog imod tilbud om psykologbehandling andet sted. Enten fordi de allerede havde kontakt med denne psykolog før det seksuelle overgreb, eller fordi den fysiske afstand til centret var meget stor. En enkelt person blev indlagt og kom i behandling ved en psykiatrisk afdeling. Således var i alt 84% af alle ofre, der henvendte sig i centret, i kontakt med psykolog enten ved centret eller andet sted. Herudover var 21 personer fra år 2001 ikke afsluttet psykologisk og havde samtaleforløb ind i Endelig henvendte 7 personer, som egentlig var afsluttet i centret i 2001, sig igen til psykologen, idet der var yderligere behov for samtaler. Således havde psykologen i 2002 kontakt med i alt 105 personer Hertil kommer personlig kontakt med flere af de pårørende, svarende til pårørende til 19 af ofrene. Som i de foregående år, var der mange telefoniske rådgivninger og vejledninger desforuden. Også fra ofre, hvor overgrebet var sket for år tilbage. I disse sager, søger centret telefonisk at råde og vejlede efter den enkeltes alder, problemstilling og aktuelle livssituation Ud af alle 105 henvendelser var der 8 ofre, der ikke ønskede at blive kontaktet telefonisk af centret psykolog. Af de øvrige 97 henvendelser førte den telefoniske kontakt til: at 63 ofre tog imod tilbud om en personlig kontakt med psykolog ved centret. at 22 ofre ikke umiddelbart ønskede yderligere personlig kontakt med psykolog. For disse 22 ofre tegner sig et billede af, at den fysiske afstand fra offerets bopæl til centret var stor. Ofrene kom fra andre kommuner i amtet eller fra andre amter - i alt 17 ofre. Flere af ofrene gav tillige udtryk for at have en god

18 Årsrapport 18 støtte i de nære pårørende og ikke at have behov for psykologhjælp. For andre ofre var der via de oplysninger der var indhentet ved den akutte henvendelse i centret og via den telefoniske kontakt indtryk af, at der udover overgrebet var tale om svære psykosociale problemer og/eller misbrugsproblemer. 6 ofre var på det tidspunkt, hvor overgrebet fandt sted, allerede i kontakt med psykolog/psykiater. Det blev i fællesskab med offer og det allerede etablerede behandlingstilbud vurderet, at det ville være mest hensigtsmæssigt at få det aktuelle overgreb bearbejdet ved denne psykolog/psykiater. 6 ofre blev tilbudt behandling i andet behandlingsregi - enten fordi det skønnedes mere hensigtsmæssigt på grund af problemernes karakter og omfang, eller på grund af fysisk afstand til centret. Langt de fleste ofre der henvendte sig i centret - i alt knap 73% - var således i kontakt med psykolog enten ved centret eller andet steds. 1999/2000 Af de 88 personlige henvendelser i centret ønskede 59 at tage imod psykologbistand via centret. Herudover modtog 5 ofre psykologbistand andet steds. For nogle af disses vedkommende hos en psykolog eller en anden instans (f.eks. krisecenter eller lokalpsykiatri), som de allerede var eller har været i kontakt med, og hvor det mellem offeret og centrets psykolog blev vurderet, at det var mest hensigtsmæssigt at fortsætte et forløb hos den psykolog offeret allerede kendte og var fortrolig med. For andres vedkommende boede ofrene rent fysisk langt fra centret, hvilket vanskeliggjorde det for dem at tage imod tilbudet fra centret. For disse hjalp man fra centrets side med at formidle kontakt med en psykolog, der afstandsmæssigt var tættere på I tabel 21 er tallene for perioden 1999/ vist skematisk Tabel 21 År n= n= n= /2000 n=88 Ønsker ikke samtale med psykolog Psykolog i centret Behandling andet sted 22 (20%) 81 (68%) 14 (12%) 16 (16%) 77 (76%) 8 (8%) 30 (29%) 63 (60%) 12 (11%) 24 (28%) 59 (67%) 5 (6%)

19 Årsrapport 19 Tidligere kontakt med psykolog/psykiater I tabel 22 er opgjort tidligere kontakt med psykolog/psykiater. Tabel 22 Tidligere kontakt med Psykolog/psykiater Kontakt, men ikke nærmere Angivet n=117 1% Psykolog 19% Psykiater 3% Psykiatrisk Hospital 9% Andet 3% Ingen kontakt 15% Uoplyst 50% Igen er antallet af uoplyst stort (50%), hvorfor vi ikke kender de reelle tal for hele gruppen. Af de resterende 50% havde knap en tredjedel (19%) ikke tidligere været i kontakt med psykolog. 43% havde været i kontakt med enten psykolog eller psykiater. 19% havde været i kontakt med et psykiatrisk hospital.

20 Årsrapport 20 Antal lægeundersøgte i centret Alle ofre, uanset om de ønsker politianmeldelse eller ej, tilbydes lægeundersøgelse og sporsikring af særligt uddannede læger. Såfremt et offer har anmeldt voldtægten til politiet, tilkalder politiet altid en læge fra Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet. Det er denne læge, der varetager undersøgelsen af offeret samt sporsikringen. Såfremt et offer ikke umiddelbart ønsker at anmelde overgrebet til politiet, tilkaldes en læge fra et frivilligt lægekorps tilknyttet centret. Disse læger har hovedansættelse anden steds men aflønnes pr. tilkald af Århus Sygehus. Der ydes intet honorar for at være i det frivillige lægekorps. Efter afsluttet lægeundersøgelse og samtale træffes aftale om opfølgning såfremt offeret ønsker dette; primært hos egen praktiserende læge, evt. henvisning til gynækologisk ambulatorium, Skejby Sygehus. (n=117) I alt 77personer (66%) blev lægeundersøgt ved henvendelse til centret. 2 (2%) blev lægeundersøgt andet sted. 38 personer (32%) blev ikke lægeundersøgt. Som ved de tidligere år drejer det sig for de ikke lægeundersøgtes vedkommende om, at ofrene ikke ønskede lægeundersøgelse, eller fordi lægeundersøgelse ikke var relevant på henvendelsestidspunktet. 1 person blev undersøgt på andet center (n=101) I alt 68 personer (godt 67%) tog imod tilbudet om lægeundersøgelse ved henvendelse til centret. 33 personer (33%) blev ikke lægeundersøgt - enten fordi de ikke ønskede lægeundersøgelse, eller fordi lægeundersøgelse ikke var relevant på henvendelsestidspunktet. Af de 68 personer, der blev lægeundersøgt ved centret politianmeldte 58 personer primært og blev undersøgt af læger fra Retsmedicinsk Institut i Århus. 10 personer blev undersøgt at læger fra det frivillige lægeteam, der er tilknyttet centret. Heraf har 1 person senere ønsket at politianmelde overgrebet (n=105) I alt 64 personer (61%) tog imod tilbud om lægeundersøgelse ved centret. 6 personer (6%) blev undersøgt andet sted og 35 (33%) blev ikke lægeundersøgt - enten fordi de ikke ønskede lægeundersøgelse, eller fordi en lægeundersøgelse ikke var relevant på henvendelsestidspunktet. Ud af de 64 lægeundersøgte blev: 50 personer undersøgt af Retsmedicinsk Institut (primært politianmeldte). 12 personer blev undersøgt af læger fra det frivillige lægeteam (ikke politianmeldte). 2 personer valgte senere at politianmelde overgrebet. 1999/2000 (n=88) Af de i alt 88 personlige henvendelser i centret blev der foretaget lægeundersøgelse af 49 ofre (56%). 35 (71%) var rekvireret af politiet efter en politianmeldelse. 14 (29%) ønskede ikke politianmeldelse fra starten men 4 foretog senere politian-

21 Årsrapport 21 meldelse. Af de lægeundersøgte ofre ønskede mindst 22 en efterfølgende kontakt til egen læge, og 6 blev henvist til gynækologisk ambulatorium. I tabel 23 vises skematisk oversigt over lægeundersøgte. Tabel 23 År n= n= n= /2000 n=88 Lægeus. ved centret Lægeus. andet sted Us. af retsmed. læge (primært politianmeldt) Us. af læger fra frivillige lægekorps (ikke politianmedlt) Valgte senere at politianmelde 77 (66%) 2 (2%) 58 (75%) 10 (13%) 9 (12%) 68 (67%) 0 (0%) 58 (85%) 10 (14%) 1 (1%) 64 (61%) 6 (6%) 50 (78%) 12 (19%) 2 (3%) 49 (56%) 0 (0%) 35 (71%) 14 (29%) 4 (8%)

22 Årsrapport 22 Antal politianmeldte Der er ikke noget krav til de personer, der henvender sig i centret om politianmeldelse af overgrebet. Det er op til den enkelte selv at bestemme dette. Men centret råder og vejleder omkring emnet. For mange ofre er det en svær proces at overveje, om de ønsker at anmelde overgrebet til politiet af og til kan der gå måneder, før offeret eventuelt vælger en politianmeldelse. Der kan være megen usikkerhed og mange spørgsmål i relation til kontakten med politiet. Centret har senere i forløbet ved psykologen mulighed for, med offerets ønske og accept, at kontakte politiet og etablere et i første omgang uformelt møde mellem offer og politi, hvor vedkommende kan få lejlighed til at vende tvivlsspørgsmål med politiet. Herved får offeret et bedre grundlag for at træffe sin beslutning. Nogle ofre, som i første omgang ikke ønskede at anmelde overgrebet til politiet, kan senere have anmeldt overgrebet, uden centret nødvendigvis er vidende om dette. (n=117) Centret havde117 kontakter. 85 personer (73%) politianmeldte overgrebet til politiet, og 31 (26%) valgte ikke at anmelde. Hos 1 person er det uvist, om overgrebet er anmeldt (n=101) Ud af de personer, der henvendte sig i centret politianmeldte 89 (78%) overgrebet til politiet, hvilket var en stigning i forhold til 2001, hvor 58% ønskede at anmelde overgrebet. Om stigningen var tilfældig er svært at udtale sig om ud fra de nuværende erfaringer. Men centret er bekendt med, at nogle få ofre valgte at efteranmelde overgrebet til politiet. For et par stykkers vedkommende efter en i første omgang uformel kontakt med politiet iværksat via centret (n =105) Ud af alle 105 personlige henvendelser i centret politianmeldte i alt 61 personer (58%) overgrebet til politiet. Nogle af disse var anmeldt i udlandet. 1999/2000 (n= 88) Der var i alt 88 henvendelser i centret, og heraf ønskede 35 personer (40%) at politianmelde primært, 4 personer valgte at politianmelde senere.

23 Årsrapport 23 Tabel 24 viser en skematisk oversigt over forholdet mellem politianmeldte / ikke politianmeldte. Tabel 24 År n= n= n= /2000 n=88 Politianmeldte Ikke politianmeldte Uoplyst 85 (73%) 31 (26%) 1% 89 (78%) 22 (22%) 0 61 (58%) 44 (42%) 0 35 (40%) 53 (60%) 0 Politikreds I nedenstående tabel 25 er anført hvilken politikreds de politianmeldte sager tilhører. Tabel 25 Politikreds n=85 Århus 45 (38%) Ringkøbing 1 (1%) Grenå 6 (5%) Randers 5 (4%) Vejle 8 (7%) Horsens 5 (4%) Skanderborg 6 (5%) Silkeborg 2 (2%) København 1 (1%) Viborg 3 (3%) Herning 1 (1%) Ålborg 1 (1%) Udlandet 1 (1%) I år var der oftere tale om politianmeldelse, hvis gerningsmanden var ukendt (92%), end hvis gerningsmanden var en, man havde haft kortere eller længerevarende kontakt med (64%). Der var oftere tale om politianmeldelse, hvis der var tale om fuldbyrdet voldtægt eller voldtægtsforsøg (79%), sammenlignet med chikane, amnesi og berøring (62%). Der var oftere tale om politianmeldelse, hvis personen tidligere var blevet voldtaget (83%), mens der i de tilfælde, hvor personen var et incestoffer, eller hvor det var første gang, hun var udsat for et overgreb sjældnere var tale om en politianmeldelse (29%).

24 Årsrapport 24 Der var oftere tale om politianmeldelse, hvis personen tidligere havde modtaget behandling ved f.eks. anden psykolog, psykiater m.m. (78%), sammenlignet med de personer som ikke tidligere havde modtaget nogen form for behandling (42%). Når der var tale om politianmeldelse, betød det, at offeret forholdsvis hurtigere henvendte sig til centret (84% indenfor 1 døgn) oftest fordi det var politiet, der transporterede offeret til centret. Af de ikke politianmeldte kommer kun 16% indenfor 1 døgn. Når der forelå politianmeldelse tog flere ofre imod et fuldt tilbud i centret dvs. både havde kontakt med sygeplejerske, læge og psykolog. Politiet kan henvise ofre til centret uden der foreligger en politianmeldelse. Enten fordi offeret endnu er uafklaret omkring spørgsmålet om anmeldelse af overgrebet, eller fordi offeret ikke ønsker at anmelde det. Politiet kan i de tilfælde hjælpe ofret i kontakt med centret til den omsorgsdel, der ligger som et tilbud fra centrets side. De personer, der var henvist af politiet, anmeldte oftere overgrebet end andre ofre. Det virker som om, at har man først ønsket at tage kontakt med politiet, beslutter de fleste så også at anmelde overgrebet. De, der henvendte sig i centret af sig selv eller var henvist af anden instans, anmeldte kun i forholdsvis få tilfælde overgrebet til politiet.

25 Årsrapport 25 Ekstern undervisning centret har afholdt Undervisning af sygeplejersker i lægepraksis. Lene Rindom og Maiken Knudsen. 10. klassecentret, Hammel Skole. - pigerne. Lene Rindom Psykologisk Institut, Århus Universitet. Maiken Knudsen Seksualitet og Samliv i Århus - psykologer. Maiken Knudsen Lysthuset i Århus, Maiken Knudsen Intern undervisning 2-dages kursus for nye sygeplejersker, læger og politi tilknyttet centret. Århus Amtssygehus. Konferencer Oktober, OTA (Orthopaedic Trauma Association) 18 th Annual meeting. Salt Lake City, Utah, USA 10. Sygeplejefaglige Symposium, Skejby Sygehus. Lene Rindom og Maiken Knudsen. The 8th European Conference on Traumatic Stress, Berlin. Ask Elklit, Lene Rindom og Maiken Knudsen. Konference om sexuelle overgreb mod mennesker med handicap, maj, arr. Af Socialt Udviklingscenter SUS. Annie Vesterby. Workshops Lene Rindom og Maiken Knudsen. Victims of Sexual Assault - How Do We Help? The 8th European Conference on Traumatic Stress, Berlin. Lene Rindom og Maiken Knudsen. Voldtægtsofre - hvordan hjælpe? 10. sygeplejefaglige Symposium, Århus.

26 Årsrapport 26 Studietur Island. Besøg ved Barnahüs, Center for Voldtægtsofre, Stigamot. Maiken Knudsen Undervisning/kurser/temadage centret har deltaget i Psykoterapi med børn og unge, Dansk Psykolog Forening Selvmordsforsøg, Center for Selvmordsforebyggelse Dissociative tilstande, Psykiatrisk Hospital, Århus Seksuelle overgreb - handling og behandling. Socialt Udviklingscenter, Psykiatrisk Hospital, Århus Vold i familien. Formidlingscentret for socialt arbejde Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap, Socialt Udviklingscenter. Power Point, Århus Amtssygehus Foredrag afholdt ved Dansk Selskab for ulykkes- og skadeforebyggelse s temamøde om nyere perspektiver i forebyggelse af vold og voldsskader Århus november : Vold mod danske og udenlandske kvinder i Århus J.A. Ejlersen. Intern temadag om erfaringer med børne-/ungegruppen mellem 12 og 15 år. Møder Visionsmøde for centret med deltagelse af arbejdsgruppemedlemmer. Karin Steen Madsen, Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet. Møde mellem offer og gerningsmand - går det an? Andre aktiviteter Brink, O: Medlem af lokalt forum mod vold i familien. Et forum sammensat af repræsentanter fra Århus Kommune på initiativ fra Formidlingscentret for socialt Arbejde samt Socialministeriet. Brink, O: Medlem af tænketank i Det kriminalpræventive Råd vedrørende forebyggelse af vold. Brink, O: Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Ulykkes- og Skadesforebyggelse.

27 Årsrapport 27 Tilfredshedsundersøgelse (2002) Det har været væsentligt for centret, at den indsats der ydes i forhold til de enkelte ofre, der henvender sig i centret er så god som muligt. Som nævnt i årsrapporten 2002, side 4, har der løbende været mange og meget positive mundtlige tilbagemeldinger fra ofre, der har været i kontakt med centret. I 2001 blev der imidlertid påbegyndt en tilfredshedsundersøgelse, hvor ofre, der har været i centret modtager et spørgeskema, som de opfordres til at udfylde og returnere i en frankeret svarkuvert. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål, der går på deres tilfredshed med modtagelse af og kontakt med politiet, sygeplejerske og læge i den akutte modtagesituation. Tilfredshedsundersøgelsen vil fortsætte i de kommende år. Supervision Der har i alle årene været supervision af interesserede sygeplejersker tilknyttet centret ved psykolog Maiken Knudsen. Der har været afholdt supervision en gang om måneden af 1½ times varighed. Tilbuddet vil blive fortsat fremover. Anden udvikling De undersøgelsessæt (PU-Kit) som er udviklet til brug for sporsikringen ved lægeundersøgelse (ved politi og ikke politianmeldte undersøgelser) anvendes på Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet samt på skadestuerne i Herning, Ålborg Sygehus Syd og Grønland. ligesom de er omtalt som brugbare ved undersøgelse af børn, der har været udsat for akutte seksuelle overgreb i Rapport udgivet af Dansk Pædiatrisk Selskab Undersøgelsessættene bliver med hensyn til indhold tilpasset forskellige ønsker og behov ved undersøgelsesstederne. Gruppesamtaler ved psykolog Et af tilbuddene ved centret er den psykologiske efterbehandling. Der er mulighed for såvel individuelle samtaler efter behov som for at deltage i et gruppeforløb, når centret har muighed for at samle en gruppe. Sideløbende med at de enkelte deltager i et gruppeforløb, er det af og til nødvendigt at kunne tilbyde individuelle samtaler ved siden af gruppeforløbet. Når vi har valgt gruppeforløb, har det været for at give ofrene mulighed for at møde andre med lignende problemstillinger og skabe mulighed for at drøfte og viderebearbejde overgrebet, og dets konsekvenser samt for at udveksle tanker, følelser og erfaringer. Erfaringerne med grupperne er uddybet i Psykolog Nyt nr. 16, 2002, s. 3-9 samt ved Nordisk Konferens: Våldets offer vårt ansvar!, 2002, Stockholm.

28 Årsrapport 28 Igangværende forskningsprojekter Tilfredshedsundersøgelse Der finder løbende en tilfredshedsundersøgelse sted hos de personer, der henvender sig i centret. Tilfredshedsundersøgelsen handler om forhold i forbindelse med den akutte henvendelse i centret. Pilotundersøgelse Undersøgelse af akut stress og posttraumatisk stress forstyrrelse hos voldtægtsofre Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse om holdninger og viden om voldtægt hos klasseselever. Hjælpeinstanser Undersøgelse af formelle og uformelle hjælpeinstanser der er til rådighed for et tværfagligt personale omkring et konkret offer. Informationsmateriale Nedenstående oversigt over informationsmateriale er tidligere produceret eller er aktuelt ved at blive produceret i centret. Håndbog Med baggrund i undervisningsmateriale udarbejdet til kursus for interne medarbejdere ved centret er der lavet en håndbog Voldtægtsofre en håndbog for fagpersoner 2000,ISBN: , Center for Voldtægtsofre ved Århus Universitetshospital, hvor bogen kan rekvireres for kr. 150,-. Bogen er målrettet fagpersoner, der i egenskab af deres profession kan møde voldtægtsofre. Bogen har gennem de forløbne år været meget efterspurgt. Der blev i første omgang trykt 500 eksemplarer, og der blev siden trykt nyt oplag. Informationsfolder til samarbejdspartnere Der er udarbejdet en informationsfolder om centret til samarbejdspartnere som er udsendt til relevante instanser i Århus Amt som f.eks. praktiserende læger, skadestuer i amtet, kriminalpolitiet i Århus politikreds, krisecentre, o.l. Folderen vil blive rundsendt med mellemrum, men kan i øvrigt rekvireres ved Center for Voldtægtsofre, Århus tlf Pjece til ofre Centret har lavet en pjece til de ofre, der henvender sig i centret i forbindelse med seksuelle overgreb. Pjecen indeholder følgende: myter om voldtægt, hvad er voldtægt, har du anmeldt overgrebet til politiet, når overgrebet ikke er anmeldt til politiet, mulige reaktioner, hvor kan du søge hjælp, hvordan kommer du videre, råd til din familie og dine venner, kontakt Center for Voldtægtsofre, adresser og telefonnumre. Der har været mange positive tilbagemeldinger fra såvel ofrene som deres pårørende på pjecen, ligesom andre amter, der har været i gang med at etablere lignende centre, har vist interesse for pjecen.

29 Årsrapport 29 Pjece til mulige ofre I forsøg på at bringe viden om centrets eksistens ud til personer, der måtte komme i den situation, at de skulle få brug for centret, er der nu udarbejdet en pjece målrettet disse. Denne pjece påtænkes sendt ud til praktiserende læger, til apoteker, biblioteker, til studievejledere ved forskellige uddannelsesinstitutioner m.m. Pjece til kærester/ægtefæller Mange af de personer, der henvender sig i centret har en mere eller mindre fast partner. Disse har naturligt svært ved at finde ud af, hvordan de bedst hjælper offeret. Partneren skal forholde sig til offerets reaktioner, som de ofte er usikre på og ikke helt forstår. Samtidig har de deres egne reaktioner, som de også ofte overmandes af. Dette tilsammen gør det vanskeligt for partneren at vide, hvad de skal gøre, og hvad de skal sige for at hjælpe bedst muligt. Derfor har centret udformet 2 pjecer til partnerne. Den ene pjece er målrettet de helt unge kærester (14-17 år). Den anden pjece er målrettet de lidt ældre og mere modne partnere (fra 18 år og opefter). Hjemmeside Der er endvidere udfærdiget en hjemmeside, der er målrettet såvel eventuelle ofre som pårørende og f.eks. studerende, der skal skrive opgaver om emnet samt til fagpersoner. Hjemmesiden har været flittigt besøgt siden den blev lavet. Der har været mange positive tilbagemeldinger på hjemmesiden samt nogle konstruktive forslag til forbedringer, som der arbejdes på. På hjemmesiden er der blandt meget andet lagt et spørgeskema ind, der handler om holdninger til voldtægtsofre ( Attitudes towards Rape Victims ), som interesserede frivilligt kan udfylde og returnere til centret. I alt 312 personer har returneret skemaet. (Projektet er bl.a. støttet af Psykologisk Institut). Video Centret har længe savnet en dansk undervisningsvideo målrettet fagfolk, der arbejder med voldtægtsramte. Derfor nedsatte centret i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kriminalteknisk Afdeling, Århus: kriminalassistent Erik Jensen, Retsmedicinsk Institut i Århus: vicestatsobducent Annie Vesterby samt Center for Voldtægtsofre, Århus: sygeplejerske Mette Hyttel Thomsen. Undervisningsvideoen forventes færdig i løbet af efteråret CD-rom På baggrund af, at 20% af alle henvendelser i centret i 2002 var ganske unge mellem 12 og 15 år, valgte centret at sætte speciel fokus på denne aldersgruppe. Dette mundede ud i et initiativ til at få udarbejdet en undervisnings- og informations cd-rom målrettet de ældste folkeskoleelever fra 7. klassetrin. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Århus Politi: kriminalkommissær Bjarne Laursen, Århus Kommunale Skolevæsen: skolekonsulent Torben Børsen, Retsmedicinsk Institut i Århus: speciallæge i patologi, ph.d. Jytte Banner, Center for Voldtægtsofre i Århus: sygeplejerske Marianne Nymark samt specialist i psykotraumatologi, psykolog Maiken Knudsen. Cd-rommen forventes færdig i begyndelsen af 2005.

30 Årsrapport 30 Publikationer Elklit A, Brink O. Acute Stress Disorder in physical assault victims visiting a Danish emergency ward. Violence & Victims. ; 18: Brink O. (medforfatter og medlem af redaktionen): Vold på arbejdspladsen. En håndbog om forebyggelse. Det kriminalpræventive Råd, juni. ISBN Englyst, N. (stud.med.), Johannesen, L. Riis (stud.med.): Klamydia og voldtægt forekomst og risiko for smitte med klamydier efter voldtægt.(9.sem. forskningsopgave) evt. interesserede kan rekvirere. opgaven ved henvendelse til A. Vesterby Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet. Elklit, A. & Øxenberg, A.: Voksne ofre for incest. PsykologNyt, 57,, (6), Elklit, A.: A Study of Adult Childhood Sexual Abuse Victims Seeking Treatment. European Psychotherapy, (special edition),, 285. Elklit, A.: Victimization and PTSD in a Danish National Youth Probability Sample. European Psychotherapy, (special edition),, 86. Bach, M. & Elklit, A.: Empirical Evidence for Considering Numbing a Separate Diagnostic Category of PTSD. European Psychotherapy, (special edition),. Elklit, A.: Acute Stress Disorder in physical assault victims visiting a Danish emergency ward. European Psychotherapy, (special edition),, 87. Elklit, A. & Bach, M.: Review of evidence for considering numbing a separate diagnostic caterory of PTSD. European Psychotherapy, (special edition),, 86. Spindler, H. & Elklit, A.: Dissociation, Psychiatric Symptoms, and Personality Traits in a Non-clinical Population. Journal of Trauma & Dissociation, 4, (2),. Elklit, A.: Mødet med det onde i et psykotraumatologisk perspektiv.psyke og Logos, 24. (1),, Elklit, A., Magnusdóttir, M. & Knudsen, M.: Efter en voldtægt hvordan klarer danske voldtægtsofre sig? PsykologNyt, 57, (17),, 3-9. Elklit, A. & Brink, O.: Acute Stress Disorder in Physical Assault Victims Visiting a Danish Emergency Ward. Victims and Violence, 18, (4),, Sørensen, S.D. & Elklit, A.: De glemte generationer perspektiver på tværgenerationel traumetransmission. Psyke & Logos, 24, (1),, Søndergaard, H., Holmgren, H., & Elklit, A.: Tolkning i terapi: Problemer og kvalifikationskrav. Psyke & Logos, 24, (1) 2002, Elklit, A.: Attitudes toward rape victims. I Nordborg, G. & Sigfridsson, A. (red.): Rapport Våldets offer vårt ansvar. Umeå: Brottsoffermyndigheten., 158. Elklit, A. & Knudsen, M.: Integreret behandling af voldtægtsofre. I Nordborg, G. & Sigfridsson, A. (red.): Rapport Våldets offer vårt ansvar. Umeå: Brottsoffermyndigheten., 159. Elklit, A.: Empirical Evidence for Considering Numbing a Separate Diagnostic Category of PTSD. I Denollet, J., Nyklicek, I., & Vingerhoets, A. (Eds.) The (Non) Expression of Emotions in Health and Disease. Abstracts from the Third International Conference, Tilburg University, Holland, October 19-21,, 132. Elklit, A. & Knudsen, M.: Rapport Undersøgelse af en klientårgang () på Center for Voldtægtsofre, Århus Universitetshospital, Elklit, A., Nielsen, R.H. & Pedersen, G.G.: En undersøgelse af hjælpebehov og krisestyring hos de skjulte ofre efter en voldtægt. Center for Voldtægtsofre, Århus Sygehus, 2004.

31 Årsrapport Brink Ole, Petersen Klaus Kjær, Charles Annie Vesterby. Vold i Århus gennem to årtier. Ugeskr. Læger 2002; 164(8): Brink Ole, Petersen Klaus Kjær, Charles Annie Vesterby. Two decades of violence. A cohort study from the Danish municipality of Aarhus. Dan med Bull 2002; 49 (1), Brink, O.: Vold og alkohol. Er der en sammenhæng? Paper fremlagt på den 2. Nordiske Konferens: Våldets offer - vårt ansvar! 2002, Stockholm. Elklit, A.: Attitudes Toward Rape Victims. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 3, 2002 (1), Elklit, A.: Forholdet mellem køn og vold i en empirisk kontekst. Kön og våld i Norden. Rapport från en konferens i Køge, Danmark Stockholm: Nordiska Ministerrådet. Tema Nord 2002: 545, pp Elklit, A.: Attitudes Toward Rape Victims. Paper fremlagt på den 2. Nordiske Konferens: Våldets offer - vårt ansvar! 2002, Stockholm. Elklit, A.: Følger af incest - en beskrivelse af en gruppe incestofre i behandling. Odense: Incestcenter, Fyn Elklit, A.: Victimization and PTSD in a Danish National Youth Probability Sample. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 2002, Thrane, J. & Elklit, A.: Den traumatiserede personlighed - et studie af personlighedens betydning for krisetilstandens udtryk og behandling. København: Dansk Kriseog Katastrofepsykologisk Selskab Elklit, A.: Acute Distress in Victims of Robbery and Assault. Journal of Interpersonal Violence, 17, 2002, (8), Elklit, A.: Viktimisering og PTSD hos danske skoleelever - resultater fra en landsdækkende undersøgelse. Nyhetsbev fra Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvigt, 2002, (1), 2-3. Elklit, A.: Traumatiseres teenagere i samme grad som voksne? Forskningsnyt fra Psykologien, 11, 2002, (3), Knudsen, M.: At dele det svære. Psykolog Nyt, 16, Knudsen, M.: Integreret behandling af voldtægtsofre. Paper fremlagt på den 2. Nordiske Konferens: Våldets offer - vårt ansvar! 2002, Stockholm. Mikkelsen, S., Nielsen, L. Aargaard, A. Vesterby: Seksuelt overførte sygdomme hos seksuelt misbrugte børn. Paper fremlagt på Nordisk Kongres. Nordisk Forening mod Barnemishandling og Omsorgsvikt, Oslo, Nielsen, L. Aa.,. Mikkelsen, S. J.: Chlamydia trachomatis og Neisseria gonnorrhoeae hos sexuelt misbrugte børn i Jylland. Ugeskr. Læger 164/49: , Vesterby, A., Nielsen, L. Aargaard, Mikkelsen, S.: Den retsmedicinske undersøgelse og erklæring i sager om seksuelt misbrug af børn. Paper fremlagt på Nordisk Kongres. Nordisk Forening mod Barnemishandling og Omsorgsvikt, Oslo, Elklit, A.: Voldtægt. (2001). Elklit, A.: Inside body therapy: Helpful or Problematic?. Traumatic Stress Points, 15, (2), 2001, 3-6. Elklit, A.: Victimisation and PTSD in a National Youth Probability Sample. Poster presented at the ESTSS Seventh European Conference on Traumatic Stress, Edinburgh, May Elklit, A.: Forholdet mellem køn og vold i en empirisk psykologisk kontekst. Paper

32 Årsrapport 32 fremlagt på den første nordiske konference om Kön og våld i Norden, november, 2001, Køge, Danmark. Nielsen, L.: Voldtægt - en udfordring for behandleren. Center for Voldtægtsofre, Århus Amtssygehus, Indholdsfortegnelse vedlagt som bilag 2. Vesterby, A. C., Brink, O., Banner, J.: Politi- og ikke-politianmeldt voldtægt og voldtægtsforsøg i Århus Amt i perioden 1. november november Nordisk Tidsskrift for kriminalvidenskab, 2001, no. 4: (artiklen vedlagt som bilag 3) Brink, O.: (Redaktør og medforfatter). Voldtægtsofre håndbog for fagpersoner. Århus 2000 Brink, O., Vesterby, A. & Jensen, E.: Personundersøgelse og sporsikring i Voldtægtsofre håndbog for fagpersoner , Århus Brink, O.: Voldens senfølger set fra offerets synsvinkel. Tidsskr. Nor. Lægeforen. 2000; 120: Elklit, A.: Krisehjælp til alle? PsykologNyt, 53 (17), 1999, Elklit, A. & Vesterby, A.: Integreret krisehjælp til voldtægtsofre. PsykologNyt, 53 (20),1999, Elklit, A. & Knudsen, M.: Psykiske følger efter en voldtægt i Voldtægtsofre håndbog for fagpersoner, Århus Elklit, A.: Kriseerfaring og traumatisering hos danske skoleelever. Paper presentede at the 1:a Nordiska kongress: Barn och Trauma May 2000, Linköping, Sweden. Elklit, A.: Erfaringer med opsøgende kriseintervention. I Saur, R. (ed) Voldens ofre vårt ansvar. HiO-rapport 2000 nr. 9. Høgskolen i Oslo Elklit, A.: Voldsofres oplevelse af hjælpetilbudene. I Saur, R. (ed) Voldens ofre vårt ansvar. HiO-rapport 2000 nr. 9. Høgskolen i Oslo Elklit, A.: Victimization and PTSD in a National Youth Probability Sample. Poster presented at the 16 th. ISTSS annual meeting. November , San Antonio, Texas. Eskildsen, l.: Retslægelige erklæringer i voldtægtssager. Nordisk Rettsmedisin nr. 3, 1999, Rindom, Lene: Modtagelse af og omsorg for ofre for voldtægt i Voldtægtsofre Håndbog for fagpersoner, 21-27, Århus Sørensen, Villy: Juridiske aspekter af voldtægtssager i Voldtægtsofre Håndbog for fagpersoner, 29-42, Århus Vesterby, A, Jensen, J. & Hejl, B.L.: Center for Voldtægtsofre, Skadestuen, Århus Amtssygehus. Medicus 7; 10-11, Vesterby, A.: Bedre hjælp til voldtægtsofre. Dansk Politi 5: 34-35, Vesterby, A.: Det tværfaglige team ved et modtagecenter i Voldtægtsofre Håndbog for fagpersoner, 17-19, Århus Vesterby, A.: Vold og kvinder (redaktionel). Ugeskr. Læg., 162:1857, 2000, 18.

Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus

Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus ÅRSRAPPORT 2002 Center for voldtægtsofre skadestuen Århus Amtssygehus Center for Voldtægtsofre - skadestuen - Århus Amtssygehus Tage Hansensgade 2, DK-8000 Århus C, telf.: 8949 7400 - psykolog Maiken Knudsen

Læs mere

Publikationer fra Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU, om volds- og trafikofre og behandling (februar, 2013)

Publikationer fra Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU, om volds- og trafikofre og behandling (februar, 2013) Retsudvalget 2012-13 L 165 Bilag 3 Offentligt Publikationer fra Videnscenter for Psykotraumatologi, SDU, om volds- og trafikofre og behandling (februar, 2013) Danske publikationer Monografier, bøger, rapporter,

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Information til ofre for seksuelt overgreb

Information til ofre for seksuelt overgreb Denne pjece er skrevet til kvinder og mænd, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Det kan være voldtægt, forsøg på voldtægt eller anden form for seksuelt overgreb. Formålet med pjecen er at informere

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7

Børn og unge Voksne udsat for overgreb i barndommen Særligt til mænd Fagfolk Pårørende... 7 Oplysninger om steder, hvor du kan få yderligere hjælp og rådgivning Indhold Børn og unge... 1 Voksne udsat for overgreb i barndommen... 2 Særligt til mænd... 4 Fagfolk... 4 Pårørende... 7 Rådgivning ved

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

Efter en VOLDTÆGT. Overgreb Af Ask Elklit, Magret Magnúsdóttir og Maiken Knudsen. For knap

Efter en VOLDTÆGT. Overgreb Af Ask Elklit, Magret Magnúsdóttir og Maiken Knudsen. For knap Overgreb Af Ask Elklit, Magret Magnúsdóttir og Maiken Knudsen Efter en VOLDTÆGT ALLE FOTOS TIL DENNE ARTIKEL ER MODELFOTOS For knap fire år siden åbnede Center for Voldtægtsofre (CfV) på Aarhus Amtssygehus

Læs mere

Behandlingsinstitutionen Hald Ege

Behandlingsinstitutionen Hald Ege Behandlingsinstitutionen Hald Ege Dagsorden til dialogmøde april 2013 Præsentation Kort om Hald Ege Organisationsplan og værdigrundlag Målgruppe Miljøterapi Politikker omkring seksualitet Fysisk indretning

Læs mere

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende

Omsorg, sorg og krise. - information til offer og pårørende Omsorg, sorg og krise - information til offer og pårørende Denne pjece er til personer, der har oplevet en alvorlig og voldsom hændelse - samt deres pårørende. VOLDSOMME HÆNDELSER Denne pjece er til personer,

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Center for Voldtægtsofre Årsrapport 2010. Center for Voldtægtsofre Odense

Center for Voldtægtsofre Årsrapport 2010. Center for Voldtægtsofre Odense Center for Voldtægtsofre Odense Årsrapport 2010 Forord Årsrapporten 2010 for Center for voldtægtsofre på Odense Universitetshospital giver et billede af omfanget og karakteren af de henvendelser der har

Læs mere

voldsofre i Odense Kommune

voldsofre i Odense Kommune 22 Anmeldelsesprocenten blandt hospitalsbehandlede voldsofre i Odense Kommune Læge, ph.d.-studerende Christian Færgemann Vicepolitiinspektør Ebbe Krogaard Baggrund Kun en mindre andel af alle skader forårsaget

Læs mere

et nej er et nej Center for Voldtægtsofre Skadestuen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade 44 8000 Århus C Tlf.

et nej er et nej Center for Voldtægtsofre Skadestuen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade 44 8000 Århus C Tlf. m et nej er et nej Center for Voldtægtsofre Skadestuen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade 44 8000 Århus C Tlf.: 8949 2717 Et nej er et nej copyright 2000 Center for Voldtægtsofre, Århus

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Årsberetning 2006/2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Mål...2 Formål...2 Målgruppe...2 Organisatorisk...3 Funktioner i klinikken...3 Henvendelser

Læs mere

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb.

Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Retningslinier vedr. seksuelle overgreb. Forord For at sikre en ensartet og hurtig indsats ved såvel mistanke som begået overgreb skal alle medarbejdere være bekendt med retningslinjerne, som er beskrevet

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14

Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 Firkløverskolens seksualpolitik fra skoleåret 2013-14 1. Sammenhæng Firkløverskolens seksualpolitik er en del af Randers Kommunes Vejledning til håndtering af mistanke om seksuelle overgreb på børn og

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB 1 ARBEJDSGRUPPEN OMKRING FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Rikke Holm Bramsen, Institut for Psykologi, SDU. Introduktion 2 Rikke Holm Bramsen, Cand. Psych. Post doc. ved Institut for Psykologi, SDU i

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Marts, 2012 1 BAGGRUND

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Kompleks PTSD efter seksuelt misbrug

Kompleks PTSD efter seksuelt misbrug Kompleks PTSD efter seksuelt misbrug Ved Sabina Palic Seksuelle overgreb forebyggelse og behandling Videnscenter for Psykotraumatologi 11. januar, 2013 BAGGRUND 2 Oktober 2009 Hvad er kompleks PTSD? Judith

Læs mere

Voldtægtsofre. Håndbog for fagpersoner. Redigeret af. Ole Brink

Voldtægtsofre. Håndbog for fagpersoner. Redigeret af. Ole Brink Voldtægtsofre Håndbog for fagpersoner Redigeret af Ole Brink Voldtægtsofre Håndbog for fagpersoner Copyright : Center for Voldtægtsofre ved Århus Universitetshospital, 2000 Mekanisk, elektronisk, fotografisk

Læs mere

Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter.

Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter. Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter. Dette faktaark giver et overblik over strategiens fokusområder og en række af de centrale initiativer. Myndighedsarbejde Strategien skal sikre,

Læs mere

MØDET MED PÅRØRENDE TIL PERSONER MED ALVORLIG SYGDOM

MØDET MED PÅRØRENDE TIL PERSONER MED ALVORLIG SYGDOM JANUAR 2016 MØDET MED PÅRØRENDE TIL PERSONER MED ALVORLIG SYGDOM Anbefalinger til sundhedspersonale MØDET MED PÅRØRENDE TIL PERSONER MED ALVORLIG SYGDOM Anbefalinger til sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Center for Voldtægtsofre Odense. Årsrapport 2009

Center for Voldtægtsofre Odense. Årsrapport 2009 Center for Voldtægtsofre Odense Årsrapport 2009 Forord Dette er en samlet rapport om aktiviteter i Center for Voldtægtsofre på Odense Universitetshospital i 2009. Centret er et behandlingscenter såvel

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

"50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa

50+ i Europa Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa Agency Logo Husstands-ID 1 2 0 0 Person-ID Dato for interview: Interviewer nr: Interviewpersons FORnavn "50+ i Europa" Helbred, aldring og pensionsforhold i Europa 2006 Spørgeskema som De selv udfylder

Læs mere

Sociale konsekvenser ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper

Sociale konsekvenser ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper ved seksuelle overgreb begået i ungegrupper Ved psykolog og Videnscenterkoordinator Børne- og Ungeteamets Temadag 7. September 2015 1 Indhold Baggrund og tidligere forskning Design Kvantitative og kvalitative

Læs mere

En konkret børneundersøgelse - lægen udfylder

En konkret børneundersøgelse - lægen udfylder En konkret børneundersøgelse - lægen udfylder Hvis du har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Susan Ishøy Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed, på e-mail:

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige BERETNING FOR 2015 Indledning I 2015 har de børnesagkyndige psykologers arbejde for en gangs skyld ikke givet anledning til større debat i medierne.

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Referat af seminar: Vold i nære relationer, 10. oktober 2014 Arrangør: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). I forbindelse med fejringen af NKVTS 10-års jubilæum, har de valgt

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010 Årsopgørelse 2010 Om Attavik 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Inatsisartut

Læs mere

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 2 Oplysninger om den unge 6 2.1 Køn og alder

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. oktober 2006 Undersøgelse af prostitution blandt unge og oplysningskampagne om HIV og prostitution. 1. Resume Forslaget

Læs mere

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Dato: 4. september 2012 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Sted: Horsens Rådhus, kl. 13.30-16.00,

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Beredskab og Krisehåndtering. - Førstehjælp - Forsikring - Psykologbistand

Beredskab og Krisehåndtering. - Førstehjælp - Forsikring - Psykologbistand Beredskab og Krisehåndtering - Førstehjælp - Forsikring - Psykologbistand Beredskab Dette beredskabspapir indeholder viden I som gruppeledelse aller arrangementsansvarlige kan bruge, både før, under og

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Voldsofre behandlet på de fynske skadestuer i relation til bopælskommune

Voldsofre behandlet på de fynske skadestuer i relation til bopælskommune 1 Voldsofre behandlet på de fynske skadestuer 1999-23 i relation til bopælskommune Læge, ph.d.-studerende Christian Færgemann Skadestuerne ved Universitetshospital, Sygehus og Sygehus behandler årligt

Læs mere

Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag 1. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune

Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag 1. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune Socialmedicinsk samtale og fysisk træning et projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Bilag. Socialmedicinsk spørgeguide Odense Kommune Bilag. EQ-D skema. Angiv, ved at sætte kryds i én af

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen 1 Indhold Indledning... 3 Udbyttet af ICDP uddannelsen... 3 Arbejdet med sundhed og trivsel... 5 Det tværfaglige samarbejde... 5 Det fremtidige tværfaglige samarbejde... 7 2 Indledning Ishøj Kommune har

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 25 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Spiseforstyrrelser - hos børn og unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Indhold Om spiseforstyrrelser Den første samtale Den ambulante behandling i

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft Patientinformation Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning ved familiært

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Børns Vilkårs rådgivning 2015. Udvikling i antal henvendelser i rådgivningen 2003-2014. Uddybende bilag til Halsnæs Kommune

Børns Vilkårs rådgivning 2015. Udvikling i antal henvendelser i rådgivningen 2003-2014. Uddybende bilag til Halsnæs Kommune Børns Vilkårs rådgivning 2015 Uddybende bilag til Halsnæs Kommune Udvikling i antal henvendelser i rådgivningen 2003-2014 Antallet af børn og unge som henvender sig til Børns Vilkårs rådgivning for at

Læs mere

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune PÅVEJ Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune Onsdag d. 2. december 2009 v/ Kirsten Bune, jordemoder, master i sundhedsantropologi, kræftrehabiliteringskoordinator

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

! "#$%&'( )!* ( * #$%& * ( * +, -+* ( -

! #$%&'( )!* ( * #$%& * ( * +, -+* ( - "#$%& ) #$%&,. / " # $ "$0 1 1 $" 2 3/ "$ 4 / 5 / 6 / 1 2 3 X X $ %", 6 b) Sætte sig ind i den enkeltes beboers livssituation ved at læse og reflektere over gældende handleplan, psykiatriske udredninger

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009

Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 Inspektion af den sikrede institution Sønderbro den 19. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00076-1/ATG3 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Samlet bedømmelse af de bygningsmæssige forhold... 3 Ad 5.

Læs mere

Underretningsstatistik - første halvår 2010

Underretningsstatistik - første halvår 2010 Underretningsstatistik - første halvår 21 Familiecentret, Ishøj kommune 3. november 21 Dette notat præsenterer status for underretninger modtaget i Familiecentret i første halvår 21 og sammenligner udviklingen

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynsrapport November 2010 Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Gasværket Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afd.leder

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Retslægelig undersøgelse af børn udsat for seksuelt overgreb. Retslægelig undersøgelse af børn udsat for seksuelt overgreb

Retslægelig undersøgelse af børn udsat for seksuelt overgreb. Retslægelig undersøgelse af børn udsat for seksuelt overgreb Retslægelig undersøgelse af børn udsat for seksuelt overgreb Retslægelig undersøgelse af børn udsat for seksuelt overgreb Definition Ikke akut overgreb Erklæring Myter Vurdering Definition af seksuelle

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere