Visuel markedsføring STUDERENDE VED ROSKILDE UNIVERSITET, 4.SEMESTER HUMANISTISK TEKNOLOGISK BASISSTUDIUM JUNI, 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visuel markedsføring STUDERENDE VED ROSKILDE UNIVERSITET, 4.SEMESTER HUMANISTISK TEKNOLOGISK BASISSTUDIUM JUNI, 2012"

Transkript

1 Visuel markedsføring STUDERENDE VED ROSKILDE UNIVERSITET, 4.SEMESTER HUMANISTISK TEKNOLOGISK BASISSTUDIUM JUNI, 2012 PETER RIISGAARD, EMIL VILLUMSEN, KENNETH LUNDEMANN, SIMON BANG, SIGNE VINTHER OLESEN, 44422

2 0. Abstract This paper is based on a collaborative marketing solution with Nørlum ApS for the trans-media project Dream. In the intent of exposing the fictive company Aspirion from the story told in the Dream project, we produced a video playing on the element of mystic and engagement. Analyzing the film technical aspects of our design we support our statement in claiming the video emotionally engaging and mystical. This is combined with an exploration of the possibilities of marketing through social media, where interpersonal relationships can enhance the conviction of watching, engaging in and sharing video content such as our own. This leads to our final discussion of the usability of the term aesthetics and the consequences of incorporating engagement in an online marketing solution, to circumvent the noise in our used media channel. 1

3 Indholdsfortegnelse 0. Abstract Introduktion Problemfelt Problemformulering Baggrund Vores case Retningslinjer fra Nørlum Historien i Dream Aspirions værdier Motivation Teorivalidering, metodetilgang og videnskabsteori Teorivalidering Teori i filmtekniske og kognitive afsnittet Teori i markedsføringsafsnittet Yderligere litteratur Metodetilgang Videnskabsteoretisk metodetilgang Fokusgruppeinterview Designprocessen Fase - Erfaring og baggrundsviden Fase - Idegenerering Fase - Produktion Filmiske virkemider Handlingsforløb...17 Beskrivelse af filmens handlingsforløb Handlingsforløbet Filmning og optagelser Efterredigering Klipning og tempo Musik Symboler Sansning Visuelt udtryk og farvevalg Drøm eller virkelighed Opsummering: Kommunikation og marketing Overgang til Two-Step -modellen Ulemperne ved sociale medier Fordelene ved sociale medier Vores valg af mediekanal Vores marketingsstrategi Frontbillede og Titel Vores profilering udadtil Tags som hjælpemiddel til markedsføring Opsummering

4 5.2 Målgruppesegmentering på sociale medier Diskussion Mystik og engagement Eventuelt andet tema til diskussion Æstetik (og kommunikation ) Konklusion Perspektivering Formaliteter Semesterbindinger...69 Design og konstruktion Videnskabsteori og metode Litteraturliste Bilag Bilag Bilag

5 1.0 Introduktion Problemfelt I takt med de sociale mediers succesfulde fremvækst, benyttes denne kanal nu i højere grad af reklamebranchen til markedsføring. Dette åbner op for en masse muligheder for nye marketingstrategier, hvori viral markedsføring særligt er blevet mere udbredt. Med de nye marketingstrategier, følger der dog ligeledes nye udfordringer hvilke man som marketingfolk skal tage højde for. Den store mængde af støj på de sociale medier, har medført en kultur hvor folk automatisk filtrerer unødvendig information, og er kritiske over for hvad de vælger at se, klikke på, eller engagere sig i. I samarbejde med animationsfirmaet Nørlum har vi fået til opgave at starte en markedsføringskampagne, der skal fungere som startskud til en større markedsføringsstrategi, der på sigt skal skabe mere opmærksomhed omkring Nørlums transmediaprojekt 1 bestående af computerspil, E-comics, animationsserie og mobil applikation. Projektet hedder Dream, og er en fiktiv science-fiction historie. I den fiktive historie optræder et firma, ved navn Aspirion, som har opfundet en måde, hvorpå man kan opleve og være bevidst i sine drømme. Vores opgave består i, at finde ud af hvordan vi kan lave en troværdig reklamefilm for firmaet Aspirion, som skal kommunikeres ud til modtagerene via sociale medier, nærmere bestemt Youtube, Vimeo og Facebook. Reklamen har til formål at fange folks opmærksomhed omkring det mystiske firma, i håb om at de vil søge yderligere information om Aspirion via et link i slutningen af reklamen og efterfølgende videresende videoen på sociale medier. Ved at besøge Aspirions hjemmeside, vil de blive ledt videre til Nørlums hjemmeside. Formålet er derfor at reklamere indirekte for Nørlums Dreamprojekt via en æstetisk og mystisk reklamefilm, der reklamerer direkte for Aspirion. 1 Transmedia bruges til at fortælle én historie over flere forskellige digitale medier 4

6 Vi markedsfører altså for projektet Dream (produkt A) gennem en reklamefilm for det fiktive firma Aspirion, (produkt B). I denne proces har vi valgt at arbejde med film- og medie teorier omkring produktion af film, og filmoplevelse- og kognition. Dette kombinerer vi med kommunikation med henblik på marketing via sociale medier på internettet. Projektet er derfor en designorienteret opgave, hvor vi undersøger de filmtekniske midlers indflydelse på opfattelsen af vores film, og analyserer filmens enkelte bestanddele i et kognitivt perspektiv. Hvad er konsekvensen af vores valg af kameravinkler, farvevalg, vinkler, lydspor og motiver osv. Hvordan kan det understøtte vores ønske om et højt æstetisk udtryk og engagement hos modtageren? Og er disse to elementer overhovedet mulige at opnå og nyttige at bruge i kommunikationsmødet på vores valgte mediekanal? Derudover er det interessant at undersøge hvilke værtøjer på de sociale medier, der kan hjælpe os til at fremme vores markedsføringen strategi. Da markedsføring på sociale medier, er baseret på engagement hos modtageren langt hen af vejen, er vores udfordring at undersøge, hvordan vi kan differentiere os fra den store mængde af støj på medierne og skabe en alternativ form for markedsføring af et ukendt produkt? 5

7 1.1.1 Problemformulering Er brugen af sociale medier en effektiv markedsføringsstrategi, og er det muligt at reklamere for et produkt via en reklamefilm for et fiktivt firma? Hvilke filmtekniske og kognitive elementer skal der tages højde for ved udarbejdelse af en reklamefilm, med formålet at skulle ses og deles på internettet? 1.2 Baggrund Vores case I dette afsnit beskrives opgavens udgangspunkt ved en beskrivelse af vores case, og de opsatte retningslinjer fra Nørlum. Vi har udarbejdet en reklamevideo til markedsføring af animationsfirmaet Nørlums nyeste projekt; Dream. Dream er en fiktiv science fiction-historie, der udspilles over flere forskellige medieplatforme. I historien om Dream indgår det fiktive firma Aspirion. Vores case består i, at reklamere for Dreamprojektet ved at udarbejde en troværdig reklamefilm for Aspirion, som skal figurere på internettets sociale platforme. Intentionen er at modtageren skal tro, at Aspirion findes i virkeligheden. I håb om at skabe troværdighed om reklamefilmen er der lavet en virkelig hjemmeside for Aspirion. Når modtagerne ser reklamefilmen på 6

8 internettet opfordres de indirekte til at besøge Aspirions hjemmeside, hvor de møder Aspirons seneste innovative opfindelse: Dream-mapping 2. Dreammapping står på hjemmesiden som et link, der vil føre modtageren videre til Nørlums hjemmeside, hvor der endeligt vil stå beskrevet, hvad Dreamprojektet i virkeligheden omhandler. Kort beskrevet: Vi vil skabe tvivl om Aspirions eksistens ved at pirre folks nysgerrighed og motivere til at folk: 1) Forsøge at finde mere information om Aspirions produkt. 2) Sende linket videre og dele videoen med deres venner 3. Ønsket er, at eftereffekten efterlader et minde om: a) Det producerede markedsføringsmateriale (reklamevideoen) b) Det fiktive firma (Aspirion) og produktet (Dream-mapping) c) Det ufærdige animationsprodukt (Dreamprojekt), og producenten Nørlum Aps. 2 Den teknologi Aspirion tilbyder for at opnå bevidsthed i sine drømme. 3 I rapporten vil der blive refereret til at dele filmen ud fra forståelse om at personer videresender den til relationer via sociale medier. 7

9 1.2.2 Retningslinjer fra Nørlum Selvom projektet stadig er i et tidligt udviklingsstadie, har Nørlum klare intentioner, om hvordan Aspirion og Dream skal fremtone, hvilket fremskrev nogle retningslinjer for videoens udtryk. Overordnet skal Aspirions gode og rene værdier komme til udtryk igennem videoen. For Nørlum er det vigtigt ikke at tale til laveste fællesnævner, men at videoen i stedet skaber en underen, der fungerer som cliffhanger 4. De kvikke og opsøgendes engagement belønnes med historien. På den måde er ønsket i sidste ende, at videoen fungerer som et lille minde, som folk husker og genkender. 4 Åben og intens slutning der bruges i et håb om, at få seeren til at vende tilbage. 8

10 1.2.3 Historien i Dream Dreamhistorien forgår i et Science fiction samfund, der tangerer mellem to forskellige tilstande; vågentilstand og drømmetilstanden. Disse to tilstande udspiller sig i Dreamprojektet som to forskellige verdener. Helt centralt for historien er gigantfirmaet Aspirion. I Dreamprojektet beskrives Aspirion, som det firma der udvikler muligheden for at skabe bevidsthed i drømmeverden. Grænsen mellem de to verdener nedbrydes i løbet af historien, idet det gøres muligt at opnå mental bevidsthed i drømmeverdenen. At være mentalt bevidst i drømmeverden betyder, at man kan have indflydelse på hvordan og hvad man drømmer. Derfor kan man prioritere at leve sit liv i drømmeverden frem for i den vågne verden. Historien i Dreamprojektet handler om muligheden for at kunne forme sin drømmeverden og leve sit liv i den drømmende tilstand Aspirions værdier I Dreamhistorien er Aspirion et professionelt foretagende med et stærkt værdisæt, som bygger på principper om forbedret livskvalitet og at alt teknologi skal være til rådighed for alle. Slogannet Innovating Life vidner herom. I historien har Aspirion uddelt produktet Dream-mapping, gratis til befolkningen, hvorved firmaet er blevet særdeles vellidt. De har derved opnået popularitet og en stor magtfaktor i samfundet Motivation Ved kendskabet til Dreamprojeket opstod drivkraften for udarbejdelsen af dette semesterprojekt, hvor der fremkom et ønske om at kunne arbejde med formidling af et konkret budskab. I og med hum-tek-uddannelsen blandt andet tager afsats i designløsninger af forskellige problematikker, er det essentielt at have en bred viden i forhold til kommunikation og formidlingen via digitale kanaler. Ønsket var derfor at skabe en digital løsning, som redskab for formidling af Dreamprojeket. Design af reklamen og kendskab til filmproduktion danner baggrunden for motivationen bag den digitale løsning, idet denne kanal giver mulighed for at konstruere, producere og designe. Sammenkoblingen af teorier, kreativ udfoldelse og praktisk arbejde giver grundlag for forståelse af muligheder og udfordringer ved formidling af kommunikation på sociale medier. 9

11 2.0 Teorivalidering, metodetilgang og videnskabsteori 2.1 Teorivalidering Igennem teorivalideringen præsenteres og valideres de teoretikere og forfattere, som vi har udvalgt til at belyse og diskutere rapportens problemstillinger. De biografiske informationer er primært skrevet på baggrund af bøgernes egne beskrivelser Teori i filmtekniske og kognitive afsnittet Til denne del af rapporten har Torben Grodals (1943) bog Filmoplevelse (2007) haft en stor betydning. Grodal er Danmarks første professor i filmvidenskab og har desuden en baggrund inden for litteraturvidenskab. Torben Grodal banebrød filmvidenskaben med teorien om forholdet mellem kognition og følelser i filmoplevelsen, hvilket blandt andet har resulteret i en stor international anerkendelse. Det er særligt ud fra Grodals teorier, vi bygger vores forståelse for filmteori og kognitive processer, hvilket hjælper til at forstå, hvordan mennesket opfatter filmtekniske virkemidler i filmformidling. Desuden giver Filmoplevelse ligeledes en beskrivelse af fundamentale filmtekniske fagbegreber. Forståelsen for de filmtekniske begreber bygger ligeledes på Film Art skrevet af David Bordwell og Kirstin Thompson, som begge er universitet uddannet og besidder bred erfaring inden for filmteknik, redigering og produktion. Til at understøtte den kognitive forståelse anvender vi Dr. A. K. Pradeep The Buying Brain (2010). Dr. Pradeep har en PhD som ingeniør og har senere arbejdet med global marketing og medicinske teknologier. Han grundlage NeuroFocus i 2005, hvilket har fokus på hjernens neurologiske processer ved markedsføring og har afsats for bogen The Buying Brain (http://neurofocus.com; ). Torben Grodal og Dr. Pradeep hjælper os derfor med, at forstå hvordan man kan påvirke og kommunikere til modtageren. Et andet aspekt af den praktiske del er musikken, og her bruger vi Nicolai Jørgensgaard Graakjær, cand.phil i musik og cand.mag i psykologi samt lektor ved institut for kommunikation, som undersøger, hvorfor netop musik kan fange modtageren i reklamer, og her har vi brugt bogen Musik i Tv-reklamer (2011). 10

12 2.1.2 Teori i markedsføringsafsnittet Til at belyse dette afsnit har vi også her brugt Dr. Pradeep The Buying Brain, til at opnå en forståelse for hvordan kan påvirke mennesket ved at bruge særlige psykologiske markedsføringsstartegier. Her har Preben Sepstrup lic.merc (Ph.d) fra handelshøjskolen i Århus givet os en dybere forståelse for kommunikationsprocessen. Han har udarbejdet en teori kaldet Overtalelsesteori blandt andet på baggrund af Albert Banduras arbejde vedrørende socialpsykologiske undersøgelser om massekommunikation. Derudover benytter vi Sepstrups model for Kommunikationsprocessen, som undersøger forholdet mellem modtager og afsender, og hvordan man opretholder opmærksomheden hos modtageren. Teorien bruges som et skelet over vores egen kommunikationsproces. Desuden har vi brugt Svend Windahl og Benny Sigtnitzer til at diskutere målgruppesegmentering. Windahl er professor i kommunikation og anerkendt inden for organisationskommunikation. Yderligere har vi brugt bogen Youtube and video marketing skrevet Greg Jarboe, som er ekspert i online video marketing, til at planlægge markedsføringen på video hjemmesiden Bogen Viral Loop er skrevet af Adam L. Penenberg, som er journalistprofessor og assisterende instruktør på Business & Economic Program på New York University (http://www.penenberg.com, ). I bogen beskrives den historieske oprindelse af viral markedsføring, og fungerer som en ny indgangsvinkel til, hvordan vi bruger kanalen og hvordan en viral udvikling opstår. Dette afsnit underbygges yderligere med teori fra Kotler og Keller a framework for marketing mangement Yderligere litteratur Supplerende bruger vi Michael Rabiger, som er gæsteprofessor på New Yorks Universitet School of the Arts, og har instrueret og redigeret over 35 film. I forhold til Grodal, giver Rabiger os et mere praktisk syn på filmproduktion. Gennem hans bog Directing (2003) har vi fået den praktiske viden, baseret på mange års erfaring i filmbranchen. Forståelsen for vores videnskabsteoretiske afsnit er baseret på Søren Briers bog Informationsvidenskab, hvor den 11

13 videnskabelige metodiske og teoretiske tilgang overskueliggøres. Til udarbejdelsen af fokusgruppeinterviews har vi brugt Bente Halkier som retningslinje for et validt empirisk materiale. 2.2 Metodetilgang Vores empiriindsamling bygger på fokusgruppeinterview og kvantitativ data fra internetbaseret statistik. Vi opererer med disse to metoder, i det vi har søgt at opnå en forståelse for målgruppen og med de forskellige metodiske indgangsvinkler at kunne validere vores analyse Videnskabsteoretisk metodetilgang Den videnskabsteoretiske metodetilgang til produktion af vores reklamefilm har været fænomenologisk, idet vi har produceret reklamefilmen uden at tage udgangspunkt i film-og kommunikationsteorier. Vi har derfor ikke behersket de filmtekniske og kommunikative virkemidler under designprocessen, og udover dem vi har medbragt fra egen erfaring. Designprocessen har derfor været uden nogen forforståelse for filmteoretiske tilgange. Efterfølgende har vi opnået en forståelse for den teoretiske vinkel ud fra en hermeneutisk tilgang, idet vi har søgt at analysere den teoretiske tilgang. Dette har vi gjort ved at orientere os i kommunikative teorier og filmtekniske virkemidler og efterfølgende anvendt dele af disse til at fortolke, forstå og analysere vores video. Det gør vi for at forstå hvilke virkemidler, vi har benyttede os af og effekten heraf Fokusgruppeinterview For at undersøge hvordan vores video opfattes og forstås af andre, har vi valgt at gennemføre et fokusgruppeinterview. Det er essentielt for os, at vide hvordan personer uden nogen baggrundsviden om emnet opfatter og forstår videoen. Under et fokusgruppeinterview bliver empirien dannet ved social interaktion, idet deltagernes meninger og holdninger bliver diskuteret og evalueret i diskussionsforummet. Ulempen kan være, at hver person i modsætning til individuelle interviews får mindre taletid. Vi ser en større fordel i at skabe et 12

14 diskussionsforum med flere deltagere. Bente Halkier (2002) refererer til Bloor, der beskriver risikoen ved, at deltagernes individuelle forståelser bliver underrapporteret (Bloor et al., 2001;8), og på bekostning heraf kan respondenterne altså udlade at berette om individuelle erfaringer og holdninger grundet den sociale kontrol 5 (Halkier, 2002;16). Denne risikofaktor er svær at tage højde for, idet vi ikke umiddelbart kan vide, hvornår nogle deltagere lader sig påvirker af den sociale kontrol og undlader at ytre sig. Vi har imidlertid taget vores forbehold ved at udarbejde åbne diskuterende spørgsmål, hvor diskussionerne i mindre grad baseres på deltagernes dybt personlige holdninger eller normer, men om indholdet og udtrykket af videoen. Formålet var altså, at opnå en forståelse for, hvordan førstegangsseere opfatter videoen, og ved at afholde fokusgruppemødet inden videoen lægges på internettet, er der mulighed for at ændre eventuelle misforståelsesfaktorer. Et af de vigtigste punkter for os var, at få vurderet hvorvidt folk forstod handlingen, temaet og budskabet i videoen, før de fik information om projektet. For ikke at påvirke respondenternes forforståelse viste vi først videoen uden at forklare noget om den. Derfor var vores spørgsmål åbne og neutrale eksempelvis det første spørgsmål: Hvad så I her?. Senere fik de en forklaring om afsender, produktet og kommunikationsstrategien, hvorefter de evaluerede videoens indhold i forhold til den nye viden. Fokusgruppeinterviewets forløb var således: 1. Velkomst 2. Visning af filmen uden information om projektet 3. Åbne diskussionsspørgsmål om videoens indhold 4. Forklaring om projektet og vores tanker om videoens indhold 5. Anden visning af filmen 6. Åbne diskussionsspørgsmål ud fra den nye viden om projektet 7. Afslutning Fokusgruppeinterviewets vigtigste pointer ses vedlagt i bilag 1 5 Socialkontrol er den sociale interaktion der påvirkes af de andre deltager idet egen social interaktion kontrolleres. 13

15 3.0 Designprocessen Dette afsnit beskriver forløbet af vores designproces i produktionen af vores video fra mødet med Nørlum til efterredigeringen. 1. Fase - Erfaring og baggrundsviden Det første skridt i designprocessen var at aftale med Nørlum, hvilke retningslinjer der skulle sættes for videoens indhold. Efter en række telefonmøder havde vi derfor et udgangspunkt for, hvad videoen kunne indeholde. Det første punkt i vores egen designproces af vores reklamefilm handlede om at orientere os i reklamer, vi selv synes fungerede godt. Vi valgte hver tre reklamefilm som vi samlet diskuterede i forhold til brug af elementer som lyd, effekter, personer, farver, handling og stemning. Herefter tænkte vi over hvilken genre af videoer vi selv kunne finde på at dele på internettet. Vi kom frem til at elementer, der spillede på visuelle flotte billeder, humor, kendte personer eller karakterer, som havde betydning for, om vi ville dele filmen. Herefter orienterede vi os om Nørlums ønsker til videoen, samt baggrundsviden omkring det fiktive firma Aspirion. For at ramme den rigtige stemning og budskab var det vigtigt at kende Aspirions værdier. 2. Fase - Idegenerering I anden fase undersøgte vi elementer fra videoer, for at få inspiration til vores egen film. Vores første idé til filmen var en dokumentarisk reklame, som skulle tage udgangspunkt i interviews med folk, der havde prøvet Aspirions produkt. Formålet var at få folk til at tro, at produktet og firmaet fandtes i virkeligheden. For at afspejle seriøsitet og troværdighed skulle filmen optages i dokumentarisk stil med et håndholdt kamera for at skabe tvivl hos modtageren, om hvorvidt interviewsne var ægte og herved om det rent faktisk er muligt at opleve sine drømme på en ny måde. Vi havde også en reklame med humoristiske elementer oppe og vende i vores overvejelser, da vi selv havde erfaring med at mange delte videoer på sociale medier var sjove. Dette forlod vi dog hurtigt, da det ikke passede til Aspirions 14

16 image og værdier, samt at det er svært at lave noget humoristisk, uden det kommer til at virke som en plat eller opsat amatør video. Vi kom herved frem til at vores video skulle tiltrække opmærksomhed på et visuelt professionelt og flot billede, samt et troværdigt men mystisk budskab. Vi gik herefter i gang med at brainstorme på mystiske syrede elementer, med drømme som overordnet tema. Vores første idé var at spille på folks følelser og drømme omkring tabuemner, såvel som drømme i form af mål, man gerne ville opnå i livet. Det kunne eksempelvis være billeder der viste, at med Aspirions produkt kan man i ens drømme selv bestemme om man vil være tyk eller tynd, eller om man vinder første pladsen i ens favorit sportsgren. Budskabet skulle være, at der nu var mulighed for at være bevidst i sine drømme og kontrollere dem. Dette gik vi væk fra, da vi mente det var en for stor kliché, og ville skabe et image, der ville minde for meget om en lottoreklame, med budskabet nu kan dine vildeste drømme gå i opfyldelse. Samtidigt var firmaet Nørlum ikke glade for, at vi lovede for meget i reklamen. Vi valgte derfor, at ændre idéen til at skildre en person, der drømmer og er bevidst i drømmen, hvilket er det, vores færdige produkt har taget udgangspunkt i. 3. Fase - Produktion Næste skridt var at finde lokalitet, som kunne medvirke til nogle visuelt flotte og mystiske billeder. Efter vi havde lokaliteterne på plads, gik vi i gang med at lave et storyboard til at udvikle handlingsforløbet. Storyboardet hjalp os til at have et fælles standpunkt, for ikke at skabe uenighed omkring handlingsforløbet under optagelserne, samt at finde frem til de rekvisitter, vi skulle bruge i hver scene. Vores første lokalitet, som var en lille gammel skibshal på Christianshavn, levede ikke op til vores forventninger, hvilket betød at vi ændrede det til et farverigt paintball anlæg i nærheden. Dette var den største ændring i vores storyboard under optagelserne. Dog optog vi stadig scenerne i skibshallen, i tilfælde af at optagelserne i paintballanlægget ikke fungerede. Konsekvensen var at handlingsforløbet blev ændret, hvilket medvirket til mere mystik og mindre historie. Efter at vi havde optaget alle scenerne, skulle vi klippe det sammen til 15

17 en sammenhængende film i programmet Final Cut Pro 6. Dette var en lang og tidskrævende proces, da vi havde mange optagelser, samtidig med at vi ikke havde prøvet at arbejde i Final Cut Pro før. Under klipningen ændrede vi også en del af handlingsforløbet, da nogle af optagelserne så uprofessionelle ud, samt at budskabet ikke blev fremstillet stærkt og tydeligt nok. Billederne viste den drømmende person, som valgte en sort trøje blandt en masse hvide, for at vise at hun var i stand til at tage bevidste valg og styre sin drøm. Dette havde ikke den store betydning i forhold til det samlede produkt, da vi blot skulle designe filmens punchlines/tekst til den nye sammensætning af billederne. Efter vi havde klippet vores film færdig til en rå version, fungerede det som en form for storyboard for filmen, kunne vi efterfølgende rette i dets forhold til blandt andet soundtracket, budskab og længden af vores punchlines. Vi fandt ved et tilfælde et musiknummer vi mente passede godt til reklamens stemning. Derfor valgte vi, at vægte nummeret højt og tilpasse klipningen i filmen dertil. Herefter udarbejdede vi de endelige punchlines i samarbejde med Nørlum, for at sikre os det helt rigtige budskab. Næste skridt i produktionen var at tilføje effekter og filtre på billederne, for at få et visuelt flot udtryk, som var behageligt for øjet. Herudover havde en stor del af optagelserne forskelligt lys, hvilket gjorde, at de havde en meget forskellig farvebalance. Dette mente vi, irriterede øjet og skabte forvirring i forhold til forståelsen og fornemmelse af tid og sted. Vi blev derfor nødt til at manipulere og tilpasse farverne, så de så ens ud, for at skabe sammenhæng mellem billederne. Det næste skridt i produktionen var, at fremvise den til en fokusgruppe, for derved at få respons på videoens kvalitet i forhold til budskabet og det visuelle udtryk. Designprocessen har således været en intuitiv proces, hvor vi ikke har taget udgangspunkt i teoretiske overvejelser omkring filmproduktion, men i stedet har udarbejdet videoen ud fra vores umiddelbare tanker og forståelse for god film. 6 Redigeringsprogram til efterbehandling af filmoptagelser 16

18 4.0 Filmiske virkemider 4.1 Handlingsforløb I følgende afsnit beskrives filmens handlingsforløb for herefter, at analysere opbygningen og opfattelsen af handlingsforløbet og de til- og fravalg vi har gjort os i designprocessen. Beskrivelse af filmens handlingsforløb Filmen starter med et billedet af en kvinde, hovedpersonen, der ligger i en seng med lukkede øjne. Billedet overlappes med slørede klip fra drømmeverden, og første tekst vises på hvid baggrund Where do you go when you sleep?. Herefter ser man kvinden i en underlig drømmeverden, hvor der klippes hurtigt mellem de forskellige scener, som både er fra en skov med dyr, underlige farver og andre elementer. Der klippes tilbage til kvinden der ligger i sengen, og næste tekst vises igen på hvid baggrund Now you have the opportunity to find out. Der vises et totalt nærbillede, af kvindens øjne der blinker, og hun vågner op på et stykke græs, hvor der daler fjer ned omkring hende. Man ser nu kvinden gå rundt i en drømmeverden, men nu i en mere bevidst tilstand, hvor hun undrer sig over denne underlige verden. Igen vises et totalt nærbillede af kvindens øjne, der blinker i et spolet tempo, hvorefter teksten We Reinvent vises, efter fulgt af The Dream. Næste billede er af kvinden, der igen ligger i sengen, hvor der daler en fjer ned og lander på hendes skulder. Den får hende til at slå øjnene op. Billedet bliver hvidt og navnet Aspirion vises sammen med logoet. Logoet udviskes, fremtoner og filmen slutter. Handlingsforløbet I dette afsnit beskrives handlingsforløbet i vores film. Ved udarbejdelsen af en film indgår der mange forskellige filmiske indstillinger 7 og elementer, der tilsammen resulterer i råmateriale som danner basis for redigering. Ifølge Grodal er det dog ikke uproblematisk at adskille handlingen og de filmtekniske indstillinger. En film konstrueres ved at inddrage fænomener dvs. rum, objekter etc. til at skabe en scene og sammenklipningen og redigeringen af filmen konstituerer således af et egentligt handlingsforløb (Grodal, 2007;46). Selvom 7 Filmiske indstillinger er de tekniske indstillinger, der tages højde for ved selve optagelsen af scenen (Grodal, 2007;56). 17

19 det kan være svært, at adskille de to elementer kan man, ved at se de filmiske indstillinger separat, alligevel gøre det muligt, at beskrive selve handlingsforløbet alene (Grodal, 2007;47). Dette afsnit omhandler filmens handlingsforløb separat. Her beskrives hvilke elementer og overvejelser vi har gjort, for at fremme forståelsen for det handlingsforløb vi ønskede skulle fremgå. I det efterfølgende afsnit Filmtekniske virkemidler beskrives de filmtekniske indstillinger. For ikke at overbelaste de menneskelige sanser benytter man ved filmproduktion, ofte en handlingscentreret fremstillingsform. Dette gøres, ved kun at vise centrale og betydningsfulde elementer, som tilsammen udgør et forståeligt handlingsforløb. Helt centralt for forståelsen af vores film er at seeren forstår, at hovedpersonen træder ind i en drømmeverden. Ifølge Gitte Rose (2009) må man have en analytisk tilgang til sit billede. Det første indtryk er vigtigt, og selvom det lyder banalt, må man spørge sig selv hvad forestiller billedet?. Det første billede man ser i filmen, er hovedpersonen der ligger i en seng med lukkede øjne - altså en visualisering af en kvinde der ligger og sover. Vi valgte derfor dette billede ud fra forskellige undertemaer fra overtemaet drøm. For at visualisere overtemaet drøm brugte vi elementer, der kunne få seeren til at associere til det at drømme - altså hovedpersonen, der ligger med lukkede øjne i en seng med hvidt sengetøj for at fremtone en fredfyldt sovende stemning. Det er muligt at opstille disse temaer, fordi der i menneskets langtidshukommelse er lageret kognitive skemaer, der hjælper personen til hurtigt at kunne genkende en situation eller et objekt. Når man producerer en film, kan producenterne iscenesætte elementer, der taler til hjernens langtidshukommelse og seeren er derfor i stand til selv at sammensætte billederne et samlede tema, hvilkede kaldes temacentrering. Temacentrering er et vigtigt redskab at benytte for filmisk at kunne visualisere tilstande og følelser, hvilket i vores tilfælde er centralt for at seeren forstår tilstanden at drømme. Formålet med hele filmen var, at seeren skulle forstå, at i første halvdel af filmen er kvinden ubevidst i sine drømme og i anden halvdel er hun bevidst, hvilket Aspirion har gjort muligt. Det var vigtigt for os, ikke at give hele pointen fra starten, men at ligge vægt på temaerne; mystik og nysgerrighed for at vække 18

20 seerens opmærksomhed. Derfor benyttede vi teksten som et element der var mere fortællende end billederne, for at fastholde seerens interesse og skabe underen, i et håb om, at seeren vil se filmen færdig. Ifølge Dr. Pradeep kan hjernen godt lide at løse gåder og hjernen er designet til at orientere sig, og på den måde finde ud af hvad bestemte signaler og symboler betyder (Pradeep, 2010;206). Ud fra interviewet med fokusgruppen viste det sig, at vi formåede at skabe et undrende element, som vagte seerenes nysgerrighed R3: Ja, og så vækker det en nysgerrighed, for man har vel en nysgerrighed for sine drømme man vågner op og kan ikke huske sine drømme, som mange sikkert kan relatere til. (bilag 1) og da gruppen efterfølgende blev spurgt om de kunne være interesseret i at klikke på linket for, at finde ud af mere svarer flere ja og R2 følger op: billedesiden var tilpas mystisk og surrealistisk til at jeg gad at vide hvad det firma er (bilag 1). Handlingsforløbet i filmen kan virke noget forvirrende, og vi valgte derfor, at have teksterne med, som guidelines for at seerne bedre kunne forstå vores pointer og derved gøre dem mere nysgerrige. Den første sætning i filmen opstilles, som et spørgsmål Where do you go when you sleep?. Ifølge Dr. Pradeep bliver seeren på den måde mere involveret i mediet (Pradeep, 2010;228) og teksterne er meget direkte, hvilket Pradeep kalder for action words, der skulle have en bedre virkning i reklamesammenhænge end passivt sprog. Teksterne i filmen har til formål at vejlede seerne, for at de forstår budskabet i filmen, og ifølge R4 havde det den ønskede virkning: Jeg forstod det der stod i teksten. Og tænkte; tænk hvis man kunne gå ind i drømme - og så underbygger billederne det fint (bilag 1). Det essentielle for filmen er altså ikke, at seerne nødvendigvis skal forstå den konkrete historie, hvor kvinden går fra at være ubevidst i sin drøm til at være bevidst, men at skabe underen og nysgerrighed, da denne følelse udløser mere opmærksomhed, hvilket ifølge Pradeep hjælper til, at filmen bliver lagret i langtidshukommelsen. Altså har vi ikke et decideret handlingsforløb i videoen. Noget af det som kompenserer for dette, er vores valg af motiver og dets muligheder, for at skabe sammenhænge på tværs af kameraindstillinger. Et redskab til dette er gentagelse 19

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

Toppen af Danmark Naturformidling i levende billeder, idekatalog

Toppen af Danmark Naturformidling i levende billeder, idekatalog Toppen af Danmark Naturformidling i levende billeder, idekatalog Introduktion Toppen af Danmark ønsker at gøre brug af levende billeder i sin formidling af destinationen og dens unikke natur på internettet.

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

01 KEND DIT KAMERA LAD BATTERIET HELT OP INDEN DU FILMER. TAG DIN OPLADER MED PÅ OPTAGELSE.

01 KEND DIT KAMERA LAD BATTERIET HELT OP INDEN DU FILMER. TAG DIN OPLADER MED PÅ OPTAGELSE. 01 KEND DIT KAMERA Selvom du ikke har den nyeste mobiltelefon, så er det ikke et problem, hvis blot du kender dit mobilkameras styrker og svagheder. -------------------------------------------------------

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design 1 Indholdsfortegnelse Idéen bag logo 3 Idéen bag website 4 Farveversioner af logo 5 Webdesign 6 Videoen: 7 Visuelle tanker 7 Stil 7 Speciel effects 8 3D 8 Motion Design 9-10 2 Introduktion Hoved idéen

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder SKRIV TIL NETTET Denne pixi-guide er lavet til internt brug blandt medarbejderne på Sjællandske Medier, som i uredigeret form har stillet den til rådighed for klasser, som deltager i Nyhedsugen. INDHOLD

Læs mere

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt!

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Af Pernille Ulla Andersen & Benny Lindblad Johansen, lektorer I biologiundervisningen ved Læreruddannelsen i Århus arbejder de studerende med

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1) Titel. 6) Produktion. 2) Konceptet. 7) Visuel udformning. 8) Opsætning. 3) Forløb. 4) Målgruppen. 9) Facebook.

Indholdsfortegnelse. 1) Titel. 6) Produktion. 2) Konceptet. 7) Visuel udformning. 8) Opsætning. 3) Forløb. 4) Målgruppen. 9) Facebook. Konceptbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1) Titel 6) Produktion 2) Konceptet 7) Visuel udformning 3) Forløb 8) Opsætning 4) Målgruppen 9) Facebook 5) Påstanden 10) Brugskontekst Titel Titlen for konceptet

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Castet og berømt Fag: Dansk Målgruppe: 5.- 6.klasse Titel: Stjerner i børnehøjde Vejledning Lærer Titel Castet og berømt Stjerner i børnehøjde Hvor langt vil du gå for at blive stjerne? Denne vejledning bringer debatten ind i dit klasseværelse. Hvad vil det sige at være stjerne, og hvilke konsekvenser

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

REKLAMER REKLAMEANALYSE

REKLAMER REKLAMEANALYSE REKLAMEANALYSE Præsentation af reklamen Hvem er afsenderen? o stort el. lille firma o dansk el. udenlandsk o hvilke produkter o slogan, logo Hvilket reklamebureau? Hvad reklameres der for? Hvilket medie

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

GRAFISK DESIGN WolfPack

GRAFISK DESIGN WolfPack GRAFISK DESIGN WolfPack HVORDAN? HVAD HVORFOR OPGAVEN Opgaven blev stillet af virksomheden WolfPack og gik ud på at redigere en 35 sekunders film som skulle promovere et tilbagevendende festarrangement

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer

Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer Gary Rebholz Med høj kvalitet kameraer bliver mere og mere overkommelig et stigende antal redaktører står nu over for at skære sammen flere optagelser,

Læs mere

EN FILM SIGER MERE END TUSIND ORD

EN FILM SIGER MERE END TUSIND ORD EN FILM SIGER MERE END TUSIND ORD BACHELOR PROJEKT MAJ 2015 RESUME Bachelorprojektet har, med et hermeneutisk og socialkonstruktivistisk udgangspunkt, undersøgt, skildrer en fødsel og hvordan billedet

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

Den nye bollemodel (2002)

Den nye bollemodel (2002) 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Kommunikation, planlægning, målgruppe,

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Elevator pitch 20 sekunders præsentation Elevator pitch Eksempler https://www.youtube.com/watch?v=dqiee-g_-uc https://www.youtube.com/ watch?v=phyu2bthk4q

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers November 2010 Udgivelsesdato 05.11.2010 Kommunikation om letbanen

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER ksempel 7B: Kasper ksemplet består af tre LA-beskrivelser, som bygger på hændelsesforløb, der finder sted inden for relativ afgrænset periode. Disse tre beskrivelser samt andre kilder danner grundlag for

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning

Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning Mærker med magi vores ubevidste tiltrækning Musen gør det. Frøen gør det. Og vi mennesker gør det. Handler instinktivt og pr. refleks og bliver ubevidst tiltrukket af nogle ting og frastødt af andre. Det

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik

Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik 1. Beskriv teksten ved hjælp af Seymour Chatmans skel mellem kerne- og satellitbegivenheder. Derfor tabt, evigt tabt, hun, som havde svoret, at intet

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Kapitel 1 Medialiseringen af uddannelse og undervisning... 29

Kapitel 1 Medialiseringen af uddannelse og undervisning... 29 INDHOLD Forord... 13 Indledning... 15 1. Det nødvendige kendskab til medierne... 16 2. Skitse til en medieforståelse... 16 3. Medier i det konvergerende landskab... 18 4. Levende billeder: en definition...

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Analyse af levende billeder i dansk

Analyse af levende billeder i dansk Analyse af levende billeder i dansk Formålet med denne artikel er at illustrere, at analyse af levende billeder i dansk kan gribes an på mange måder og ikke nødvendigvis med brug af et avanceret filmteknisk

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten Faktion: kapitel om reklameanalyse Det skal bare sælge om at analysere reklamer Verden er fuld af reklamer. Der er reklamer i blade og aviser, på internettet og i fjernsynet. Når vi venter på en bus, er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 3. år Termin August 2011 juni 2012 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 209

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere