Visuel markedsføring STUDERENDE VED ROSKILDE UNIVERSITET, 4.SEMESTER HUMANISTISK TEKNOLOGISK BASISSTUDIUM JUNI, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visuel markedsføring STUDERENDE VED ROSKILDE UNIVERSITET, 4.SEMESTER HUMANISTISK TEKNOLOGISK BASISSTUDIUM JUNI, 2012"

Transkript

1 Visuel markedsføring STUDERENDE VED ROSKILDE UNIVERSITET, 4.SEMESTER HUMANISTISK TEKNOLOGISK BASISSTUDIUM JUNI, 2012 PETER RIISGAARD, EMIL VILLUMSEN, KENNETH LUNDEMANN, SIMON BANG, SIGNE VINTHER OLESEN, 44422

2 0. Abstract This paper is based on a collaborative marketing solution with Nørlum ApS for the trans-media project Dream. In the intent of exposing the fictive company Aspirion from the story told in the Dream project, we produced a video playing on the element of mystic and engagement. Analyzing the film technical aspects of our design we support our statement in claiming the video emotionally engaging and mystical. This is combined with an exploration of the possibilities of marketing through social media, where interpersonal relationships can enhance the conviction of watching, engaging in and sharing video content such as our own. This leads to our final discussion of the usability of the term aesthetics and the consequences of incorporating engagement in an online marketing solution, to circumvent the noise in our used media channel. 1

3 Indholdsfortegnelse 0. Abstract Introduktion Problemfelt Problemformulering Baggrund Vores case Retningslinjer fra Nørlum Historien i Dream Aspirions værdier Motivation Teorivalidering, metodetilgang og videnskabsteori Teorivalidering Teori i filmtekniske og kognitive afsnittet Teori i markedsføringsafsnittet Yderligere litteratur Metodetilgang Videnskabsteoretisk metodetilgang Fokusgruppeinterview Designprocessen Fase - Erfaring og baggrundsviden Fase - Idegenerering Fase - Produktion Filmiske virkemider Handlingsforløb...17 Beskrivelse af filmens handlingsforløb Handlingsforløbet Filmning og optagelser Efterredigering Klipning og tempo Musik Symboler Sansning Visuelt udtryk og farvevalg Drøm eller virkelighed Opsummering: Kommunikation og marketing Overgang til Two-Step -modellen Ulemperne ved sociale medier Fordelene ved sociale medier Vores valg af mediekanal Vores marketingsstrategi Frontbillede og Titel Vores profilering udadtil Tags som hjælpemiddel til markedsføring Opsummering

4 5.2 Målgruppesegmentering på sociale medier Diskussion Mystik og engagement Eventuelt andet tema til diskussion Æstetik (og kommunikation ) Konklusion Perspektivering Formaliteter Semesterbindinger...69 Design og konstruktion Videnskabsteori og metode Litteraturliste Bilag Bilag Bilag

5 1.0 Introduktion Problemfelt I takt med de sociale mediers succesfulde fremvækst, benyttes denne kanal nu i højere grad af reklamebranchen til markedsføring. Dette åbner op for en masse muligheder for nye marketingstrategier, hvori viral markedsføring særligt er blevet mere udbredt. Med de nye marketingstrategier, følger der dog ligeledes nye udfordringer hvilke man som marketingfolk skal tage højde for. Den store mængde af støj på de sociale medier, har medført en kultur hvor folk automatisk filtrerer unødvendig information, og er kritiske over for hvad de vælger at se, klikke på, eller engagere sig i. I samarbejde med animationsfirmaet Nørlum har vi fået til opgave at starte en markedsføringskampagne, der skal fungere som startskud til en større markedsføringsstrategi, der på sigt skal skabe mere opmærksomhed omkring Nørlums transmediaprojekt 1 bestående af computerspil, E-comics, animationsserie og mobil applikation. Projektet hedder Dream, og er en fiktiv science-fiction historie. I den fiktive historie optræder et firma, ved navn Aspirion, som har opfundet en måde, hvorpå man kan opleve og være bevidst i sine drømme. Vores opgave består i, at finde ud af hvordan vi kan lave en troværdig reklamefilm for firmaet Aspirion, som skal kommunikeres ud til modtagerene via sociale medier, nærmere bestemt Youtube, Vimeo og Facebook. Reklamen har til formål at fange folks opmærksomhed omkring det mystiske firma, i håb om at de vil søge yderligere information om Aspirion via et link i slutningen af reklamen og efterfølgende videresende videoen på sociale medier. Ved at besøge Aspirions hjemmeside, vil de blive ledt videre til Nørlums hjemmeside. Formålet er derfor at reklamere indirekte for Nørlums Dreamprojekt via en æstetisk og mystisk reklamefilm, der reklamerer direkte for Aspirion. 1 Transmedia bruges til at fortælle én historie over flere forskellige digitale medier 4

6 Vi markedsfører altså for projektet Dream (produkt A) gennem en reklamefilm for det fiktive firma Aspirion, (produkt B). I denne proces har vi valgt at arbejde med film- og medie teorier omkring produktion af film, og filmoplevelse- og kognition. Dette kombinerer vi med kommunikation med henblik på marketing via sociale medier på internettet. Projektet er derfor en designorienteret opgave, hvor vi undersøger de filmtekniske midlers indflydelse på opfattelsen af vores film, og analyserer filmens enkelte bestanddele i et kognitivt perspektiv. Hvad er konsekvensen af vores valg af kameravinkler, farvevalg, vinkler, lydspor og motiver osv. Hvordan kan det understøtte vores ønske om et højt æstetisk udtryk og engagement hos modtageren? Og er disse to elementer overhovedet mulige at opnå og nyttige at bruge i kommunikationsmødet på vores valgte mediekanal? Derudover er det interessant at undersøge hvilke værtøjer på de sociale medier, der kan hjælpe os til at fremme vores markedsføringen strategi. Da markedsføring på sociale medier, er baseret på engagement hos modtageren langt hen af vejen, er vores udfordring at undersøge, hvordan vi kan differentiere os fra den store mængde af støj på medierne og skabe en alternativ form for markedsføring af et ukendt produkt? 5

7 1.1.1 Problemformulering Er brugen af sociale medier en effektiv markedsføringsstrategi, og er det muligt at reklamere for et produkt via en reklamefilm for et fiktivt firma? Hvilke filmtekniske og kognitive elementer skal der tages højde for ved udarbejdelse af en reklamefilm, med formålet at skulle ses og deles på internettet? 1.2 Baggrund Vores case I dette afsnit beskrives opgavens udgangspunkt ved en beskrivelse af vores case, og de opsatte retningslinjer fra Nørlum. Vi har udarbejdet en reklamevideo til markedsføring af animationsfirmaet Nørlums nyeste projekt; Dream. Dream er en fiktiv science fiction-historie, der udspilles over flere forskellige medieplatforme. I historien om Dream indgår det fiktive firma Aspirion. Vores case består i, at reklamere for Dreamprojektet ved at udarbejde en troværdig reklamefilm for Aspirion, som skal figurere på internettets sociale platforme. Intentionen er at modtageren skal tro, at Aspirion findes i virkeligheden. I håb om at skabe troværdighed om reklamefilmen er der lavet en virkelig hjemmeside for Aspirion. Når modtagerne ser reklamefilmen på 6

8 internettet opfordres de indirekte til at besøge Aspirions hjemmeside, hvor de møder Aspirons seneste innovative opfindelse: Dream-mapping 2. Dreammapping står på hjemmesiden som et link, der vil føre modtageren videre til Nørlums hjemmeside, hvor der endeligt vil stå beskrevet, hvad Dreamprojektet i virkeligheden omhandler. Kort beskrevet: Vi vil skabe tvivl om Aspirions eksistens ved at pirre folks nysgerrighed og motivere til at folk: 1) Forsøge at finde mere information om Aspirions produkt. 2) Sende linket videre og dele videoen med deres venner 3. Ønsket er, at eftereffekten efterlader et minde om: a) Det producerede markedsføringsmateriale (reklamevideoen) b) Det fiktive firma (Aspirion) og produktet (Dream-mapping) c) Det ufærdige animationsprodukt (Dreamprojekt), og producenten Nørlum Aps. 2 Den teknologi Aspirion tilbyder for at opnå bevidsthed i sine drømme. 3 I rapporten vil der blive refereret til at dele filmen ud fra forståelse om at personer videresender den til relationer via sociale medier. 7

9 1.2.2 Retningslinjer fra Nørlum Selvom projektet stadig er i et tidligt udviklingsstadie, har Nørlum klare intentioner, om hvordan Aspirion og Dream skal fremtone, hvilket fremskrev nogle retningslinjer for videoens udtryk. Overordnet skal Aspirions gode og rene værdier komme til udtryk igennem videoen. For Nørlum er det vigtigt ikke at tale til laveste fællesnævner, men at videoen i stedet skaber en underen, der fungerer som cliffhanger 4. De kvikke og opsøgendes engagement belønnes med historien. På den måde er ønsket i sidste ende, at videoen fungerer som et lille minde, som folk husker og genkender. 4 Åben og intens slutning der bruges i et håb om, at få seeren til at vende tilbage. 8

10 1.2.3 Historien i Dream Dreamhistorien forgår i et Science fiction samfund, der tangerer mellem to forskellige tilstande; vågentilstand og drømmetilstanden. Disse to tilstande udspiller sig i Dreamprojektet som to forskellige verdener. Helt centralt for historien er gigantfirmaet Aspirion. I Dreamprojektet beskrives Aspirion, som det firma der udvikler muligheden for at skabe bevidsthed i drømmeverden. Grænsen mellem de to verdener nedbrydes i løbet af historien, idet det gøres muligt at opnå mental bevidsthed i drømmeverdenen. At være mentalt bevidst i drømmeverden betyder, at man kan have indflydelse på hvordan og hvad man drømmer. Derfor kan man prioritere at leve sit liv i drømmeverden frem for i den vågne verden. Historien i Dreamprojektet handler om muligheden for at kunne forme sin drømmeverden og leve sit liv i den drømmende tilstand Aspirions værdier I Dreamhistorien er Aspirion et professionelt foretagende med et stærkt værdisæt, som bygger på principper om forbedret livskvalitet og at alt teknologi skal være til rådighed for alle. Slogannet Innovating Life vidner herom. I historien har Aspirion uddelt produktet Dream-mapping, gratis til befolkningen, hvorved firmaet er blevet særdeles vellidt. De har derved opnået popularitet og en stor magtfaktor i samfundet Motivation Ved kendskabet til Dreamprojeket opstod drivkraften for udarbejdelsen af dette semesterprojekt, hvor der fremkom et ønske om at kunne arbejde med formidling af et konkret budskab. I og med hum-tek-uddannelsen blandt andet tager afsats i designløsninger af forskellige problematikker, er det essentielt at have en bred viden i forhold til kommunikation og formidlingen via digitale kanaler. Ønsket var derfor at skabe en digital løsning, som redskab for formidling af Dreamprojeket. Design af reklamen og kendskab til filmproduktion danner baggrunden for motivationen bag den digitale løsning, idet denne kanal giver mulighed for at konstruere, producere og designe. Sammenkoblingen af teorier, kreativ udfoldelse og praktisk arbejde giver grundlag for forståelse af muligheder og udfordringer ved formidling af kommunikation på sociale medier. 9

11 2.0 Teorivalidering, metodetilgang og videnskabsteori 2.1 Teorivalidering Igennem teorivalideringen præsenteres og valideres de teoretikere og forfattere, som vi har udvalgt til at belyse og diskutere rapportens problemstillinger. De biografiske informationer er primært skrevet på baggrund af bøgernes egne beskrivelser Teori i filmtekniske og kognitive afsnittet Til denne del af rapporten har Torben Grodals (1943) bog Filmoplevelse (2007) haft en stor betydning. Grodal er Danmarks første professor i filmvidenskab og har desuden en baggrund inden for litteraturvidenskab. Torben Grodal banebrød filmvidenskaben med teorien om forholdet mellem kognition og følelser i filmoplevelsen, hvilket blandt andet har resulteret i en stor international anerkendelse. Det er særligt ud fra Grodals teorier, vi bygger vores forståelse for filmteori og kognitive processer, hvilket hjælper til at forstå, hvordan mennesket opfatter filmtekniske virkemidler i filmformidling. Desuden giver Filmoplevelse ligeledes en beskrivelse af fundamentale filmtekniske fagbegreber. Forståelsen for de filmtekniske begreber bygger ligeledes på Film Art skrevet af David Bordwell og Kirstin Thompson, som begge er universitet uddannet og besidder bred erfaring inden for filmteknik, redigering og produktion. Til at understøtte den kognitive forståelse anvender vi Dr. A. K. Pradeep The Buying Brain (2010). Dr. Pradeep har en PhD som ingeniør og har senere arbejdet med global marketing og medicinske teknologier. Han grundlage NeuroFocus i 2005, hvilket har fokus på hjernens neurologiske processer ved markedsføring og har afsats for bogen The Buying Brain (http://neurofocus.com; ). Torben Grodal og Dr. Pradeep hjælper os derfor med, at forstå hvordan man kan påvirke og kommunikere til modtageren. Et andet aspekt af den praktiske del er musikken, og her bruger vi Nicolai Jørgensgaard Graakjær, cand.phil i musik og cand.mag i psykologi samt lektor ved institut for kommunikation, som undersøger, hvorfor netop musik kan fange modtageren i reklamer, og her har vi brugt bogen Musik i Tv-reklamer (2011). 10

12 2.1.2 Teori i markedsføringsafsnittet Til at belyse dette afsnit har vi også her brugt Dr. Pradeep The Buying Brain, til at opnå en forståelse for hvordan kan påvirke mennesket ved at bruge særlige psykologiske markedsføringsstartegier. Her har Preben Sepstrup lic.merc (Ph.d) fra handelshøjskolen i Århus givet os en dybere forståelse for kommunikationsprocessen. Han har udarbejdet en teori kaldet Overtalelsesteori blandt andet på baggrund af Albert Banduras arbejde vedrørende socialpsykologiske undersøgelser om massekommunikation. Derudover benytter vi Sepstrups model for Kommunikationsprocessen, som undersøger forholdet mellem modtager og afsender, og hvordan man opretholder opmærksomheden hos modtageren. Teorien bruges som et skelet over vores egen kommunikationsproces. Desuden har vi brugt Svend Windahl og Benny Sigtnitzer til at diskutere målgruppesegmentering. Windahl er professor i kommunikation og anerkendt inden for organisationskommunikation. Yderligere har vi brugt bogen Youtube and video marketing skrevet Greg Jarboe, som er ekspert i online video marketing, til at planlægge markedsføringen på video hjemmesiden Bogen Viral Loop er skrevet af Adam L. Penenberg, som er journalistprofessor og assisterende instruktør på Business & Economic Program på New York University (http://www.penenberg.com, ). I bogen beskrives den historieske oprindelse af viral markedsføring, og fungerer som en ny indgangsvinkel til, hvordan vi bruger kanalen og hvordan en viral udvikling opstår. Dette afsnit underbygges yderligere med teori fra Kotler og Keller a framework for marketing mangement Yderligere litteratur Supplerende bruger vi Michael Rabiger, som er gæsteprofessor på New Yorks Universitet School of the Arts, og har instrueret og redigeret over 35 film. I forhold til Grodal, giver Rabiger os et mere praktisk syn på filmproduktion. Gennem hans bog Directing (2003) har vi fået den praktiske viden, baseret på mange års erfaring i filmbranchen. Forståelsen for vores videnskabsteoretiske afsnit er baseret på Søren Briers bog Informationsvidenskab, hvor den 11

13 videnskabelige metodiske og teoretiske tilgang overskueliggøres. Til udarbejdelsen af fokusgruppeinterviews har vi brugt Bente Halkier som retningslinje for et validt empirisk materiale. 2.2 Metodetilgang Vores empiriindsamling bygger på fokusgruppeinterview og kvantitativ data fra internetbaseret statistik. Vi opererer med disse to metoder, i det vi har søgt at opnå en forståelse for målgruppen og med de forskellige metodiske indgangsvinkler at kunne validere vores analyse Videnskabsteoretisk metodetilgang Den videnskabsteoretiske metodetilgang til produktion af vores reklamefilm har været fænomenologisk, idet vi har produceret reklamefilmen uden at tage udgangspunkt i film-og kommunikationsteorier. Vi har derfor ikke behersket de filmtekniske og kommunikative virkemidler under designprocessen, og udover dem vi har medbragt fra egen erfaring. Designprocessen har derfor været uden nogen forforståelse for filmteoretiske tilgange. Efterfølgende har vi opnået en forståelse for den teoretiske vinkel ud fra en hermeneutisk tilgang, idet vi har søgt at analysere den teoretiske tilgang. Dette har vi gjort ved at orientere os i kommunikative teorier og filmtekniske virkemidler og efterfølgende anvendt dele af disse til at fortolke, forstå og analysere vores video. Det gør vi for at forstå hvilke virkemidler, vi har benyttede os af og effekten heraf Fokusgruppeinterview For at undersøge hvordan vores video opfattes og forstås af andre, har vi valgt at gennemføre et fokusgruppeinterview. Det er essentielt for os, at vide hvordan personer uden nogen baggrundsviden om emnet opfatter og forstår videoen. Under et fokusgruppeinterview bliver empirien dannet ved social interaktion, idet deltagernes meninger og holdninger bliver diskuteret og evalueret i diskussionsforummet. Ulempen kan være, at hver person i modsætning til individuelle interviews får mindre taletid. Vi ser en større fordel i at skabe et 12

14 diskussionsforum med flere deltagere. Bente Halkier (2002) refererer til Bloor, der beskriver risikoen ved, at deltagernes individuelle forståelser bliver underrapporteret (Bloor et al., 2001;8), og på bekostning heraf kan respondenterne altså udlade at berette om individuelle erfaringer og holdninger grundet den sociale kontrol 5 (Halkier, 2002;16). Denne risikofaktor er svær at tage højde for, idet vi ikke umiddelbart kan vide, hvornår nogle deltagere lader sig påvirker af den sociale kontrol og undlader at ytre sig. Vi har imidlertid taget vores forbehold ved at udarbejde åbne diskuterende spørgsmål, hvor diskussionerne i mindre grad baseres på deltagernes dybt personlige holdninger eller normer, men om indholdet og udtrykket af videoen. Formålet var altså, at opnå en forståelse for, hvordan førstegangsseere opfatter videoen, og ved at afholde fokusgruppemødet inden videoen lægges på internettet, er der mulighed for at ændre eventuelle misforståelsesfaktorer. Et af de vigtigste punkter for os var, at få vurderet hvorvidt folk forstod handlingen, temaet og budskabet i videoen, før de fik information om projektet. For ikke at påvirke respondenternes forforståelse viste vi først videoen uden at forklare noget om den. Derfor var vores spørgsmål åbne og neutrale eksempelvis det første spørgsmål: Hvad så I her?. Senere fik de en forklaring om afsender, produktet og kommunikationsstrategien, hvorefter de evaluerede videoens indhold i forhold til den nye viden. Fokusgruppeinterviewets forløb var således: 1. Velkomst 2. Visning af filmen uden information om projektet 3. Åbne diskussionsspørgsmål om videoens indhold 4. Forklaring om projektet og vores tanker om videoens indhold 5. Anden visning af filmen 6. Åbne diskussionsspørgsmål ud fra den nye viden om projektet 7. Afslutning Fokusgruppeinterviewets vigtigste pointer ses vedlagt i bilag 1 5 Socialkontrol er den sociale interaktion der påvirkes af de andre deltager idet egen social interaktion kontrolleres. 13

15 3.0 Designprocessen Dette afsnit beskriver forløbet af vores designproces i produktionen af vores video fra mødet med Nørlum til efterredigeringen. 1. Fase - Erfaring og baggrundsviden Det første skridt i designprocessen var at aftale med Nørlum, hvilke retningslinjer der skulle sættes for videoens indhold. Efter en række telefonmøder havde vi derfor et udgangspunkt for, hvad videoen kunne indeholde. Det første punkt i vores egen designproces af vores reklamefilm handlede om at orientere os i reklamer, vi selv synes fungerede godt. Vi valgte hver tre reklamefilm som vi samlet diskuterede i forhold til brug af elementer som lyd, effekter, personer, farver, handling og stemning. Herefter tænkte vi over hvilken genre af videoer vi selv kunne finde på at dele på internettet. Vi kom frem til at elementer, der spillede på visuelle flotte billeder, humor, kendte personer eller karakterer, som havde betydning for, om vi ville dele filmen. Herefter orienterede vi os om Nørlums ønsker til videoen, samt baggrundsviden omkring det fiktive firma Aspirion. For at ramme den rigtige stemning og budskab var det vigtigt at kende Aspirions værdier. 2. Fase - Idegenerering I anden fase undersøgte vi elementer fra videoer, for at få inspiration til vores egen film. Vores første idé til filmen var en dokumentarisk reklame, som skulle tage udgangspunkt i interviews med folk, der havde prøvet Aspirions produkt. Formålet var at få folk til at tro, at produktet og firmaet fandtes i virkeligheden. For at afspejle seriøsitet og troværdighed skulle filmen optages i dokumentarisk stil med et håndholdt kamera for at skabe tvivl hos modtageren, om hvorvidt interviewsne var ægte og herved om det rent faktisk er muligt at opleve sine drømme på en ny måde. Vi havde også en reklame med humoristiske elementer oppe og vende i vores overvejelser, da vi selv havde erfaring med at mange delte videoer på sociale medier var sjove. Dette forlod vi dog hurtigt, da det ikke passede til Aspirions 14

16 image og værdier, samt at det er svært at lave noget humoristisk, uden det kommer til at virke som en plat eller opsat amatør video. Vi kom herved frem til at vores video skulle tiltrække opmærksomhed på et visuelt professionelt og flot billede, samt et troværdigt men mystisk budskab. Vi gik herefter i gang med at brainstorme på mystiske syrede elementer, med drømme som overordnet tema. Vores første idé var at spille på folks følelser og drømme omkring tabuemner, såvel som drømme i form af mål, man gerne ville opnå i livet. Det kunne eksempelvis være billeder der viste, at med Aspirions produkt kan man i ens drømme selv bestemme om man vil være tyk eller tynd, eller om man vinder første pladsen i ens favorit sportsgren. Budskabet skulle være, at der nu var mulighed for at være bevidst i sine drømme og kontrollere dem. Dette gik vi væk fra, da vi mente det var en for stor kliché, og ville skabe et image, der ville minde for meget om en lottoreklame, med budskabet nu kan dine vildeste drømme gå i opfyldelse. Samtidigt var firmaet Nørlum ikke glade for, at vi lovede for meget i reklamen. Vi valgte derfor, at ændre idéen til at skildre en person, der drømmer og er bevidst i drømmen, hvilket er det, vores færdige produkt har taget udgangspunkt i. 3. Fase - Produktion Næste skridt var at finde lokalitet, som kunne medvirke til nogle visuelt flotte og mystiske billeder. Efter vi havde lokaliteterne på plads, gik vi i gang med at lave et storyboard til at udvikle handlingsforløbet. Storyboardet hjalp os til at have et fælles standpunkt, for ikke at skabe uenighed omkring handlingsforløbet under optagelserne, samt at finde frem til de rekvisitter, vi skulle bruge i hver scene. Vores første lokalitet, som var en lille gammel skibshal på Christianshavn, levede ikke op til vores forventninger, hvilket betød at vi ændrede det til et farverigt paintball anlæg i nærheden. Dette var den største ændring i vores storyboard under optagelserne. Dog optog vi stadig scenerne i skibshallen, i tilfælde af at optagelserne i paintballanlægget ikke fungerede. Konsekvensen var at handlingsforløbet blev ændret, hvilket medvirket til mere mystik og mindre historie. Efter at vi havde optaget alle scenerne, skulle vi klippe det sammen til 15

17 en sammenhængende film i programmet Final Cut Pro 6. Dette var en lang og tidskrævende proces, da vi havde mange optagelser, samtidig med at vi ikke havde prøvet at arbejde i Final Cut Pro før. Under klipningen ændrede vi også en del af handlingsforløbet, da nogle af optagelserne så uprofessionelle ud, samt at budskabet ikke blev fremstillet stærkt og tydeligt nok. Billederne viste den drømmende person, som valgte en sort trøje blandt en masse hvide, for at vise at hun var i stand til at tage bevidste valg og styre sin drøm. Dette havde ikke den store betydning i forhold til det samlede produkt, da vi blot skulle designe filmens punchlines/tekst til den nye sammensætning af billederne. Efter vi havde klippet vores film færdig til en rå version, fungerede det som en form for storyboard for filmen, kunne vi efterfølgende rette i dets forhold til blandt andet soundtracket, budskab og længden af vores punchlines. Vi fandt ved et tilfælde et musiknummer vi mente passede godt til reklamens stemning. Derfor valgte vi, at vægte nummeret højt og tilpasse klipningen i filmen dertil. Herefter udarbejdede vi de endelige punchlines i samarbejde med Nørlum, for at sikre os det helt rigtige budskab. Næste skridt i produktionen var at tilføje effekter og filtre på billederne, for at få et visuelt flot udtryk, som var behageligt for øjet. Herudover havde en stor del af optagelserne forskelligt lys, hvilket gjorde, at de havde en meget forskellig farvebalance. Dette mente vi, irriterede øjet og skabte forvirring i forhold til forståelsen og fornemmelse af tid og sted. Vi blev derfor nødt til at manipulere og tilpasse farverne, så de så ens ud, for at skabe sammenhæng mellem billederne. Det næste skridt i produktionen var, at fremvise den til en fokusgruppe, for derved at få respons på videoens kvalitet i forhold til budskabet og det visuelle udtryk. Designprocessen har således været en intuitiv proces, hvor vi ikke har taget udgangspunkt i teoretiske overvejelser omkring filmproduktion, men i stedet har udarbejdet videoen ud fra vores umiddelbare tanker og forståelse for god film. 6 Redigeringsprogram til efterbehandling af filmoptagelser 16

18 4.0 Filmiske virkemider 4.1 Handlingsforløb I følgende afsnit beskrives filmens handlingsforløb for herefter, at analysere opbygningen og opfattelsen af handlingsforløbet og de til- og fravalg vi har gjort os i designprocessen. Beskrivelse af filmens handlingsforløb Filmen starter med et billedet af en kvinde, hovedpersonen, der ligger i en seng med lukkede øjne. Billedet overlappes med slørede klip fra drømmeverden, og første tekst vises på hvid baggrund Where do you go when you sleep?. Herefter ser man kvinden i en underlig drømmeverden, hvor der klippes hurtigt mellem de forskellige scener, som både er fra en skov med dyr, underlige farver og andre elementer. Der klippes tilbage til kvinden der ligger i sengen, og næste tekst vises igen på hvid baggrund Now you have the opportunity to find out. Der vises et totalt nærbillede, af kvindens øjne der blinker, og hun vågner op på et stykke græs, hvor der daler fjer ned omkring hende. Man ser nu kvinden gå rundt i en drømmeverden, men nu i en mere bevidst tilstand, hvor hun undrer sig over denne underlige verden. Igen vises et totalt nærbillede af kvindens øjne, der blinker i et spolet tempo, hvorefter teksten We Reinvent vises, efter fulgt af The Dream. Næste billede er af kvinden, der igen ligger i sengen, hvor der daler en fjer ned og lander på hendes skulder. Den får hende til at slå øjnene op. Billedet bliver hvidt og navnet Aspirion vises sammen med logoet. Logoet udviskes, fremtoner og filmen slutter. Handlingsforløbet I dette afsnit beskrives handlingsforløbet i vores film. Ved udarbejdelsen af en film indgår der mange forskellige filmiske indstillinger 7 og elementer, der tilsammen resulterer i råmateriale som danner basis for redigering. Ifølge Grodal er det dog ikke uproblematisk at adskille handlingen og de filmtekniske indstillinger. En film konstrueres ved at inddrage fænomener dvs. rum, objekter etc. til at skabe en scene og sammenklipningen og redigeringen af filmen konstituerer således af et egentligt handlingsforløb (Grodal, 2007;46). Selvom 7 Filmiske indstillinger er de tekniske indstillinger, der tages højde for ved selve optagelsen af scenen (Grodal, 2007;56). 17

19 det kan være svært, at adskille de to elementer kan man, ved at se de filmiske indstillinger separat, alligevel gøre det muligt, at beskrive selve handlingsforløbet alene (Grodal, 2007;47). Dette afsnit omhandler filmens handlingsforløb separat. Her beskrives hvilke elementer og overvejelser vi har gjort, for at fremme forståelsen for det handlingsforløb vi ønskede skulle fremgå. I det efterfølgende afsnit Filmtekniske virkemidler beskrives de filmtekniske indstillinger. For ikke at overbelaste de menneskelige sanser benytter man ved filmproduktion, ofte en handlingscentreret fremstillingsform. Dette gøres, ved kun at vise centrale og betydningsfulde elementer, som tilsammen udgør et forståeligt handlingsforløb. Helt centralt for forståelsen af vores film er at seeren forstår, at hovedpersonen træder ind i en drømmeverden. Ifølge Gitte Rose (2009) må man have en analytisk tilgang til sit billede. Det første indtryk er vigtigt, og selvom det lyder banalt, må man spørge sig selv hvad forestiller billedet?. Det første billede man ser i filmen, er hovedpersonen der ligger i en seng med lukkede øjne - altså en visualisering af en kvinde der ligger og sover. Vi valgte derfor dette billede ud fra forskellige undertemaer fra overtemaet drøm. For at visualisere overtemaet drøm brugte vi elementer, der kunne få seeren til at associere til det at drømme - altså hovedpersonen, der ligger med lukkede øjne i en seng med hvidt sengetøj for at fremtone en fredfyldt sovende stemning. Det er muligt at opstille disse temaer, fordi der i menneskets langtidshukommelse er lageret kognitive skemaer, der hjælper personen til hurtigt at kunne genkende en situation eller et objekt. Når man producerer en film, kan producenterne iscenesætte elementer, der taler til hjernens langtidshukommelse og seeren er derfor i stand til selv at sammensætte billederne et samlede tema, hvilkede kaldes temacentrering. Temacentrering er et vigtigt redskab at benytte for filmisk at kunne visualisere tilstande og følelser, hvilket i vores tilfælde er centralt for at seeren forstår tilstanden at drømme. Formålet med hele filmen var, at seeren skulle forstå, at i første halvdel af filmen er kvinden ubevidst i sine drømme og i anden halvdel er hun bevidst, hvilket Aspirion har gjort muligt. Det var vigtigt for os, ikke at give hele pointen fra starten, men at ligge vægt på temaerne; mystik og nysgerrighed for at vække 18

20 seerens opmærksomhed. Derfor benyttede vi teksten som et element der var mere fortællende end billederne, for at fastholde seerens interesse og skabe underen, i et håb om, at seeren vil se filmen færdig. Ifølge Dr. Pradeep kan hjernen godt lide at løse gåder og hjernen er designet til at orientere sig, og på den måde finde ud af hvad bestemte signaler og symboler betyder (Pradeep, 2010;206). Ud fra interviewet med fokusgruppen viste det sig, at vi formåede at skabe et undrende element, som vagte seerenes nysgerrighed R3: Ja, og så vækker det en nysgerrighed, for man har vel en nysgerrighed for sine drømme man vågner op og kan ikke huske sine drømme, som mange sikkert kan relatere til. (bilag 1) og da gruppen efterfølgende blev spurgt om de kunne være interesseret i at klikke på linket for, at finde ud af mere svarer flere ja og R2 følger op: billedesiden var tilpas mystisk og surrealistisk til at jeg gad at vide hvad det firma er (bilag 1). Handlingsforløbet i filmen kan virke noget forvirrende, og vi valgte derfor, at have teksterne med, som guidelines for at seerne bedre kunne forstå vores pointer og derved gøre dem mere nysgerrige. Den første sætning i filmen opstilles, som et spørgsmål Where do you go when you sleep?. Ifølge Dr. Pradeep bliver seeren på den måde mere involveret i mediet (Pradeep, 2010;228) og teksterne er meget direkte, hvilket Pradeep kalder for action words, der skulle have en bedre virkning i reklamesammenhænge end passivt sprog. Teksterne i filmen har til formål at vejlede seerne, for at de forstår budskabet i filmen, og ifølge R4 havde det den ønskede virkning: Jeg forstod det der stod i teksten. Og tænkte; tænk hvis man kunne gå ind i drømme - og så underbygger billederne det fint (bilag 1). Det essentielle for filmen er altså ikke, at seerne nødvendigvis skal forstå den konkrete historie, hvor kvinden går fra at være ubevidst i sin drøm til at være bevidst, men at skabe underen og nysgerrighed, da denne følelse udløser mere opmærksomhed, hvilket ifølge Pradeep hjælper til, at filmen bliver lagret i langtidshukommelsen. Altså har vi ikke et decideret handlingsforløb i videoen. Noget af det som kompenserer for dette, er vores valg af motiver og dets muligheder, for at skabe sammenhænge på tværs af kameraindstillinger. Et redskab til dette er gentagelse 19

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich Udemiljø Nicklas Thyssen Lavet af Nicklas Thyssen 1 Indhold... 1 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Produktbeskrivelse... 4 Jan Krag Jakobsen... 4 Løsningsforslag... 6 Manuskript til film... 7 Produktion

Læs mere

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling.

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling. Stine Heger, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig

Læs mere

Skriftlig opgave. Reklamefilm

Skriftlig opgave. Reklamefilm Skriftlig opgave Reklamefilm Materiale Tekst 1. Thomas Nielsen: Her er årets værste tv-reklamer, Søndags-Avisen 16.-18. december 2011. Tekst 2. Thomas Nielsen: Søren Fauli: Had er ikke dårligt, Søndags-Avisen

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

FAKTION: REKLAMEANALYSE

FAKTION: REKLAMEANALYSE FAKTION: REKLAMEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Dette er en analyse af en reklame for produktet Naturcreme, der er en rynkecreme. Se reklamen ovenfor. Reklamen er fra maj 2011. GENRE 1 Denne

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE

Coaching og Goal Mapping - Hånd i hånd GROW2 Research-rapport hold 141 af Bettina Dahl Nielsen COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE COACHING & GOAL MAPPING FOR AT NÅ FLEST MULIGE 1 Indholdsfortegnelse Fomålet med min coach uddannelse... 2 Hvorfor dette emne?... 3 Målgruppe... 3 Problemformulering... 3 Hvad er Goal mapping?... 4 Paralleller

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Elev-manual til journalistisk arbejdsform

Elev-manual til journalistisk arbejdsform Elev-manual til journalistisk arbejdsform Når I arbejder som journalister i skolen, skal I igennem fem forskellige faglige område. I skal: Finde en sag Skaffe jer viden Strukturer jeres stof Optage billeder

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

Gys og gru. Forforståelse. Hvad ved du om genren gys og gru?

Gys og gru. Forforståelse. Hvad ved du om genren gys og gru? Gys og gru Forforståelse Hvad ved du om genren gys og gru? Har du læst nogen bøger fra genren? Skriv ja eller nej. Hvis ja, nævn en eller to. Kan du lide at læse gyser? Skriv ja eller nej. Hvorfor, eller

Læs mere

DIGITAL OPGAVE. https://www.youtube.com/watch?v=i0b4hhldqzk DIREKTE QR KODE TIL VIDEOEN

DIGITAL OPGAVE. https://www.youtube.com/watch?v=i0b4hhldqzk DIREKTE QR KODE TIL VIDEOEN DIGITAL OPGAVE Som min digitale opgave har jeg valgt en musikvideo, jeg har lavet for rapperen Jeppe Rapp til hans nye EP Se Mord Uden Hænder. Grunden til jeg har valgt lige denne video er ikke kun, fordi

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer

Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer Gary Rebholz Med høj kvalitet kameraer bliver mere og mere overkommelig et stigende antal redaktører står nu over for at skære sammen flere optagelser,

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Velkommen På de følgende sider, vil du bliver præsenteret for og introduceret til Augmented Reality, og hvordan du kan

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Filmkonkurrence: - med mobilen

Filmkonkurrence: - med mobilen Filmkonkurrence: - med mobilen Sluk Solariet - med mobilen Kræftens Bekæmpelses og TrygFondens Solkampagne & Lommefilm inviterer i samarbejde med Lommefilm alle unge under 16 år til at deltage i mobilfilmkonkurrencen

Læs mere

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm FILMUGE Berettermodellen MUST DO - TRICKS - OG ANDET DANSK FAGLIGT 1 2 Anslag: stemningssætter - en lille appetitvækker Præsentation af personer, tid og sted. Uddybning: Lære personerne at kende - kan

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15 Avis artikel rapport Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Problemformulering Side 3 Afsender Side 3 Budskab Side 3 Medie Typografi Side 4-6 Medie Farver Side 7-9 Medie

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence Dagens program 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence 2. Undervisningsforslag til film: - Drengen i kufferten - Bondegårdens

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Danskbogen til social og sundhedselever

Danskbogen til social og sundhedselever Tillæg til Danskbogen til social og sundhedselever Reklameanalyse (maj 2011) Af Lisbeth Bjerrum Jensen Gads Forlag Reklameanalyse Overblik over teksten Præsentation Dette er en analyse af en reklame for

Læs mere

Læringsmål for filmprojektet Hollywood week

Læringsmål for filmprojektet Hollywood week Læringsmål for filmprojektet Hollywood week - Til lærere og forældre Eleverne skal lære, hvordan udvikling og brug af teknologi medvirker til at sætte rammerne for deres eget liv og fællesskabet. Eleverne

Læs mere

Whiteboard eller PowerPoint?

Whiteboard eller PowerPoint? Whiteboard eller PowerPoint? Mette Winther Herskin og Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 Er vi bare old school? Visuelle forklaringer er en helt central del af Herskin-metoden og ikke nok med, at forklaringerne

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg 9. semester, 2003 Titel: Videnskabsteori Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Udgangspunktet for opgaven

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

Storyboard. Velkommen til. På de følgende sider, vil du blive

Storyboard. Velkommen til. På de følgende sider, vil du blive Storyboard Velkommen til. På de følgende sider, vil du blive præsenteret for resultatet af vores opgave, som er et produkt der er udformet som et storyboard. Vi vil starte storyboardet med at fortælle

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM Kom så, Danmark Det nationale bliver ofte fremstillet og brugt på en måde, så det bringer nogle følelser frem hos en person. At have fokus på det nationale er ikke noget nyt, det er noget, der har været

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Medialiseringsredskaber som refleksionsværktøj

Medialiseringsredskaber som refleksionsværktøj Medialiseringsredskaber som refleksionsværktøj Hvorfor er medialisering godt i sprogundervisning? Det er helt tydeligt, at det øger motivationen for faget hos den enkelte elev, når det er muligt at anvende

Læs mere

Interaktiv filmanalyse

Interaktiv filmanalyse Interaktiv filmanalyse Analyse af levende billeder med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR

STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR CROSS MEDIA BRUGERINVOLVERING DMJX STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR Gruppe 6 Henrik Jøj Katrine Juel Laura Aagaard Victor Plank Gruppe 6 Katrine Juel, Laura Aagaard, Henrik Jøj, Victor Plank

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design 1 Indholdsfortegnelse Idéen bag logo 3 Idéen bag website 4 Farveversioner af logo 5 Webdesign 6 Videoen: 7 Visuelle tanker 7 Stil 7 Speciel effects 8 3D 8 Motion Design 9-10 2 Introduktion Hoved idéen

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Sel(v)skab i brugergenerede reklamer

Sel(v)skab i brugergenerede reklamer Sel(v)skab i brugergenerede reklamer Af Stine Josefine Hedemann Hansen og Louise Nørgaard Glud En tendens i forhold til den moderne (for)bruger er, at denne i højere grad er begyndt at forholde sig kritisk

Læs mere

Film (spilletid: 2 min.)

Film (spilletid: 2 min.) Film (spilletid: 2 min.) Film: Tænk. Hvis det er dig Aarhus Universitet har lavet en film om starten på et muligt studieliv på universitetet. Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om filmen og

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Lommefilmkonkurrence:

Lommefilmkonkurrence: Lommefilmkonkurrence: Sluk Solariet - med mobilen Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne inviterer i samarbejde med Lommefilm alle unge under 16 år til at deltage i mobilfilmkonkurrencen Sluk Solariet.

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem FORLAG Et børnehjem Af Henriette Langkjær, Bredballe Privatskole Foto: Frank Productions ApS Introduktion Et børnehjem er en gribende animationsfilm, som bygger på en dokumentarisk radioudsendelse fra

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder SKRIV TIL NETTET Denne pixi-guide er lavet til internt brug blandt medarbejderne på Sjællandske Medier, som i uredigeret form har stillet den til rådighed for klasser, som deltager i Nyhedsugen. INDHOLD

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Workshop om Analyserende artikler Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Program Om analyserende opgaver med digitale tekster Eksempel på digital tekst Gruppearbejde: a) Analyse af digitalt eksempel

Læs mere

KUNDEADFÆRD VED KVICKLY OG SPEJDERSPORT. - Et eye tracking studie

KUNDEADFÆRD VED KVICKLY OG SPEJDERSPORT. - Et eye tracking studie KUNDEADFÆRD VED KVICKLY OG SPEJDERSPORT - Et eye tracking studie Program Casebeskrivelse Eksempler på resultater og input Sti vs. passagé Teltopgaven Børnetøjsopgaven Spørgsmål og kommentar Afdelingen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK 1 DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE Designmanual 4 Brug af logo 10 Farver 11 Typografi 12 Maskot Social Playbook 14 Hvad er en social playbook? 15 Facebook 17 Instagram 19

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Filmkonkurrence: sekunder til at løse verdens største problem

Filmkonkurrence: sekunder til at løse verdens største problem Filmkonkurrence: sekunder til at løse verdens største problem Grib mobilen og bliv en del af årets klimabegivenhed for 14 18årige Nu kan du blive en del årets internationale klimabegivenhed for unge, innovationscampen

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere