Visuel markedsføring STUDERENDE VED ROSKILDE UNIVERSITET, 4.SEMESTER HUMANISTISK TEKNOLOGISK BASISSTUDIUM JUNI, 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visuel markedsføring STUDERENDE VED ROSKILDE UNIVERSITET, 4.SEMESTER HUMANISTISK TEKNOLOGISK BASISSTUDIUM JUNI, 2012"

Transkript

1 Visuel markedsføring STUDERENDE VED ROSKILDE UNIVERSITET, 4.SEMESTER HUMANISTISK TEKNOLOGISK BASISSTUDIUM JUNI, 2012 PETER RIISGAARD, EMIL VILLUMSEN, KENNETH LUNDEMANN, SIMON BANG, SIGNE VINTHER OLESEN, 44422

2 0. Abstract This paper is based on a collaborative marketing solution with Nørlum ApS for the trans-media project Dream. In the intent of exposing the fictive company Aspirion from the story told in the Dream project, we produced a video playing on the element of mystic and engagement. Analyzing the film technical aspects of our design we support our statement in claiming the video emotionally engaging and mystical. This is combined with an exploration of the possibilities of marketing through social media, where interpersonal relationships can enhance the conviction of watching, engaging in and sharing video content such as our own. This leads to our final discussion of the usability of the term aesthetics and the consequences of incorporating engagement in an online marketing solution, to circumvent the noise in our used media channel. 1

3 Indholdsfortegnelse 0. Abstract Introduktion Problemfelt Problemformulering Baggrund Vores case Retningslinjer fra Nørlum Historien i Dream Aspirions værdier Motivation Teorivalidering, metodetilgang og videnskabsteori Teorivalidering Teori i filmtekniske og kognitive afsnittet Teori i markedsføringsafsnittet Yderligere litteratur Metodetilgang Videnskabsteoretisk metodetilgang Fokusgruppeinterview Designprocessen Fase - Erfaring og baggrundsviden Fase - Idegenerering Fase - Produktion Filmiske virkemider Handlingsforløb...17 Beskrivelse af filmens handlingsforløb Handlingsforløbet Filmning og optagelser Efterredigering Klipning og tempo Musik Symboler Sansning Visuelt udtryk og farvevalg Drøm eller virkelighed Opsummering: Kommunikation og marketing Overgang til Two-Step -modellen Ulemperne ved sociale medier Fordelene ved sociale medier Vores valg af mediekanal Vores marketingsstrategi Frontbillede og Titel Vores profilering udadtil Tags som hjælpemiddel til markedsføring Opsummering

4 5.2 Målgruppesegmentering på sociale medier Diskussion Mystik og engagement Eventuelt andet tema til diskussion Æstetik (og kommunikation ) Konklusion Perspektivering Formaliteter Semesterbindinger...69 Design og konstruktion Videnskabsteori og metode Litteraturliste Bilag Bilag Bilag

5 1.0 Introduktion Problemfelt I takt med de sociale mediers succesfulde fremvækst, benyttes denne kanal nu i højere grad af reklamebranchen til markedsføring. Dette åbner op for en masse muligheder for nye marketingstrategier, hvori viral markedsføring særligt er blevet mere udbredt. Med de nye marketingstrategier, følger der dog ligeledes nye udfordringer hvilke man som marketingfolk skal tage højde for. Den store mængde af støj på de sociale medier, har medført en kultur hvor folk automatisk filtrerer unødvendig information, og er kritiske over for hvad de vælger at se, klikke på, eller engagere sig i. I samarbejde med animationsfirmaet Nørlum har vi fået til opgave at starte en markedsføringskampagne, der skal fungere som startskud til en større markedsføringsstrategi, der på sigt skal skabe mere opmærksomhed omkring Nørlums transmediaprojekt 1 bestående af computerspil, E-comics, animationsserie og mobil applikation. Projektet hedder Dream, og er en fiktiv science-fiction historie. I den fiktive historie optræder et firma, ved navn Aspirion, som har opfundet en måde, hvorpå man kan opleve og være bevidst i sine drømme. Vores opgave består i, at finde ud af hvordan vi kan lave en troværdig reklamefilm for firmaet Aspirion, som skal kommunikeres ud til modtagerene via sociale medier, nærmere bestemt Youtube, Vimeo og Facebook. Reklamen har til formål at fange folks opmærksomhed omkring det mystiske firma, i håb om at de vil søge yderligere information om Aspirion via et link i slutningen af reklamen og efterfølgende videresende videoen på sociale medier. Ved at besøge Aspirions hjemmeside, vil de blive ledt videre til Nørlums hjemmeside. Formålet er derfor at reklamere indirekte for Nørlums Dreamprojekt via en æstetisk og mystisk reklamefilm, der reklamerer direkte for Aspirion. 1 Transmedia bruges til at fortælle én historie over flere forskellige digitale medier 4

6 Vi markedsfører altså for projektet Dream (produkt A) gennem en reklamefilm for det fiktive firma Aspirion, (produkt B). I denne proces har vi valgt at arbejde med film- og medie teorier omkring produktion af film, og filmoplevelse- og kognition. Dette kombinerer vi med kommunikation med henblik på marketing via sociale medier på internettet. Projektet er derfor en designorienteret opgave, hvor vi undersøger de filmtekniske midlers indflydelse på opfattelsen af vores film, og analyserer filmens enkelte bestanddele i et kognitivt perspektiv. Hvad er konsekvensen af vores valg af kameravinkler, farvevalg, vinkler, lydspor og motiver osv. Hvordan kan det understøtte vores ønske om et højt æstetisk udtryk og engagement hos modtageren? Og er disse to elementer overhovedet mulige at opnå og nyttige at bruge i kommunikationsmødet på vores valgte mediekanal? Derudover er det interessant at undersøge hvilke værtøjer på de sociale medier, der kan hjælpe os til at fremme vores markedsføringen strategi. Da markedsføring på sociale medier, er baseret på engagement hos modtageren langt hen af vejen, er vores udfordring at undersøge, hvordan vi kan differentiere os fra den store mængde af støj på medierne og skabe en alternativ form for markedsføring af et ukendt produkt? 5

7 1.1.1 Problemformulering Er brugen af sociale medier en effektiv markedsføringsstrategi, og er det muligt at reklamere for et produkt via en reklamefilm for et fiktivt firma? Hvilke filmtekniske og kognitive elementer skal der tages højde for ved udarbejdelse af en reklamefilm, med formålet at skulle ses og deles på internettet? 1.2 Baggrund Vores case I dette afsnit beskrives opgavens udgangspunkt ved en beskrivelse af vores case, og de opsatte retningslinjer fra Nørlum. Vi har udarbejdet en reklamevideo til markedsføring af animationsfirmaet Nørlums nyeste projekt; Dream. Dream er en fiktiv science fiction-historie, der udspilles over flere forskellige medieplatforme. I historien om Dream indgår det fiktive firma Aspirion. Vores case består i, at reklamere for Dreamprojektet ved at udarbejde en troværdig reklamefilm for Aspirion, som skal figurere på internettets sociale platforme. Intentionen er at modtageren skal tro, at Aspirion findes i virkeligheden. I håb om at skabe troværdighed om reklamefilmen er der lavet en virkelig hjemmeside for Aspirion. Når modtagerne ser reklamefilmen på 6

8 internettet opfordres de indirekte til at besøge Aspirions hjemmeside, hvor de møder Aspirons seneste innovative opfindelse: Dream-mapping 2. Dreammapping står på hjemmesiden som et link, der vil føre modtageren videre til Nørlums hjemmeside, hvor der endeligt vil stå beskrevet, hvad Dreamprojektet i virkeligheden omhandler. Kort beskrevet: Vi vil skabe tvivl om Aspirions eksistens ved at pirre folks nysgerrighed og motivere til at folk: 1) Forsøge at finde mere information om Aspirions produkt. 2) Sende linket videre og dele videoen med deres venner 3. Ønsket er, at eftereffekten efterlader et minde om: a) Det producerede markedsføringsmateriale (reklamevideoen) b) Det fiktive firma (Aspirion) og produktet (Dream-mapping) c) Det ufærdige animationsprodukt (Dreamprojekt), og producenten Nørlum Aps. 2 Den teknologi Aspirion tilbyder for at opnå bevidsthed i sine drømme. 3 I rapporten vil der blive refereret til at dele filmen ud fra forståelse om at personer videresender den til relationer via sociale medier. 7

9 1.2.2 Retningslinjer fra Nørlum Selvom projektet stadig er i et tidligt udviklingsstadie, har Nørlum klare intentioner, om hvordan Aspirion og Dream skal fremtone, hvilket fremskrev nogle retningslinjer for videoens udtryk. Overordnet skal Aspirions gode og rene værdier komme til udtryk igennem videoen. For Nørlum er det vigtigt ikke at tale til laveste fællesnævner, men at videoen i stedet skaber en underen, der fungerer som cliffhanger 4. De kvikke og opsøgendes engagement belønnes med historien. På den måde er ønsket i sidste ende, at videoen fungerer som et lille minde, som folk husker og genkender. 4 Åben og intens slutning der bruges i et håb om, at få seeren til at vende tilbage. 8

10 1.2.3 Historien i Dream Dreamhistorien forgår i et Science fiction samfund, der tangerer mellem to forskellige tilstande; vågentilstand og drømmetilstanden. Disse to tilstande udspiller sig i Dreamprojektet som to forskellige verdener. Helt centralt for historien er gigantfirmaet Aspirion. I Dreamprojektet beskrives Aspirion, som det firma der udvikler muligheden for at skabe bevidsthed i drømmeverden. Grænsen mellem de to verdener nedbrydes i løbet af historien, idet det gøres muligt at opnå mental bevidsthed i drømmeverdenen. At være mentalt bevidst i drømmeverden betyder, at man kan have indflydelse på hvordan og hvad man drømmer. Derfor kan man prioritere at leve sit liv i drømmeverden frem for i den vågne verden. Historien i Dreamprojektet handler om muligheden for at kunne forme sin drømmeverden og leve sit liv i den drømmende tilstand Aspirions værdier I Dreamhistorien er Aspirion et professionelt foretagende med et stærkt værdisæt, som bygger på principper om forbedret livskvalitet og at alt teknologi skal være til rådighed for alle. Slogannet Innovating Life vidner herom. I historien har Aspirion uddelt produktet Dream-mapping, gratis til befolkningen, hvorved firmaet er blevet særdeles vellidt. De har derved opnået popularitet og en stor magtfaktor i samfundet Motivation Ved kendskabet til Dreamprojeket opstod drivkraften for udarbejdelsen af dette semesterprojekt, hvor der fremkom et ønske om at kunne arbejde med formidling af et konkret budskab. I og med hum-tek-uddannelsen blandt andet tager afsats i designløsninger af forskellige problematikker, er det essentielt at have en bred viden i forhold til kommunikation og formidlingen via digitale kanaler. Ønsket var derfor at skabe en digital løsning, som redskab for formidling af Dreamprojeket. Design af reklamen og kendskab til filmproduktion danner baggrunden for motivationen bag den digitale løsning, idet denne kanal giver mulighed for at konstruere, producere og designe. Sammenkoblingen af teorier, kreativ udfoldelse og praktisk arbejde giver grundlag for forståelse af muligheder og udfordringer ved formidling af kommunikation på sociale medier. 9

11 2.0 Teorivalidering, metodetilgang og videnskabsteori 2.1 Teorivalidering Igennem teorivalideringen præsenteres og valideres de teoretikere og forfattere, som vi har udvalgt til at belyse og diskutere rapportens problemstillinger. De biografiske informationer er primært skrevet på baggrund af bøgernes egne beskrivelser Teori i filmtekniske og kognitive afsnittet Til denne del af rapporten har Torben Grodals (1943) bog Filmoplevelse (2007) haft en stor betydning. Grodal er Danmarks første professor i filmvidenskab og har desuden en baggrund inden for litteraturvidenskab. Torben Grodal banebrød filmvidenskaben med teorien om forholdet mellem kognition og følelser i filmoplevelsen, hvilket blandt andet har resulteret i en stor international anerkendelse. Det er særligt ud fra Grodals teorier, vi bygger vores forståelse for filmteori og kognitive processer, hvilket hjælper til at forstå, hvordan mennesket opfatter filmtekniske virkemidler i filmformidling. Desuden giver Filmoplevelse ligeledes en beskrivelse af fundamentale filmtekniske fagbegreber. Forståelsen for de filmtekniske begreber bygger ligeledes på Film Art skrevet af David Bordwell og Kirstin Thompson, som begge er universitet uddannet og besidder bred erfaring inden for filmteknik, redigering og produktion. Til at understøtte den kognitive forståelse anvender vi Dr. A. K. Pradeep The Buying Brain (2010). Dr. Pradeep har en PhD som ingeniør og har senere arbejdet med global marketing og medicinske teknologier. Han grundlage NeuroFocus i 2005, hvilket har fokus på hjernens neurologiske processer ved markedsføring og har afsats for bogen The Buying Brain (http://neurofocus.com; ). Torben Grodal og Dr. Pradeep hjælper os derfor med, at forstå hvordan man kan påvirke og kommunikere til modtageren. Et andet aspekt af den praktiske del er musikken, og her bruger vi Nicolai Jørgensgaard Graakjær, cand.phil i musik og cand.mag i psykologi samt lektor ved institut for kommunikation, som undersøger, hvorfor netop musik kan fange modtageren i reklamer, og her har vi brugt bogen Musik i Tv-reklamer (2011). 10

12 2.1.2 Teori i markedsføringsafsnittet Til at belyse dette afsnit har vi også her brugt Dr. Pradeep The Buying Brain, til at opnå en forståelse for hvordan kan påvirke mennesket ved at bruge særlige psykologiske markedsføringsstartegier. Her har Preben Sepstrup lic.merc (Ph.d) fra handelshøjskolen i Århus givet os en dybere forståelse for kommunikationsprocessen. Han har udarbejdet en teori kaldet Overtalelsesteori blandt andet på baggrund af Albert Banduras arbejde vedrørende socialpsykologiske undersøgelser om massekommunikation. Derudover benytter vi Sepstrups model for Kommunikationsprocessen, som undersøger forholdet mellem modtager og afsender, og hvordan man opretholder opmærksomheden hos modtageren. Teorien bruges som et skelet over vores egen kommunikationsproces. Desuden har vi brugt Svend Windahl og Benny Sigtnitzer til at diskutere målgruppesegmentering. Windahl er professor i kommunikation og anerkendt inden for organisationskommunikation. Yderligere har vi brugt bogen Youtube and video marketing skrevet Greg Jarboe, som er ekspert i online video marketing, til at planlægge markedsføringen på video hjemmesiden Bogen Viral Loop er skrevet af Adam L. Penenberg, som er journalistprofessor og assisterende instruktør på Business & Economic Program på New York University (http://www.penenberg.com, ). I bogen beskrives den historieske oprindelse af viral markedsføring, og fungerer som en ny indgangsvinkel til, hvordan vi bruger kanalen og hvordan en viral udvikling opstår. Dette afsnit underbygges yderligere med teori fra Kotler og Keller a framework for marketing mangement Yderligere litteratur Supplerende bruger vi Michael Rabiger, som er gæsteprofessor på New Yorks Universitet School of the Arts, og har instrueret og redigeret over 35 film. I forhold til Grodal, giver Rabiger os et mere praktisk syn på filmproduktion. Gennem hans bog Directing (2003) har vi fået den praktiske viden, baseret på mange års erfaring i filmbranchen. Forståelsen for vores videnskabsteoretiske afsnit er baseret på Søren Briers bog Informationsvidenskab, hvor den 11

13 videnskabelige metodiske og teoretiske tilgang overskueliggøres. Til udarbejdelsen af fokusgruppeinterviews har vi brugt Bente Halkier som retningslinje for et validt empirisk materiale. 2.2 Metodetilgang Vores empiriindsamling bygger på fokusgruppeinterview og kvantitativ data fra internetbaseret statistik. Vi opererer med disse to metoder, i det vi har søgt at opnå en forståelse for målgruppen og med de forskellige metodiske indgangsvinkler at kunne validere vores analyse Videnskabsteoretisk metodetilgang Den videnskabsteoretiske metodetilgang til produktion af vores reklamefilm har været fænomenologisk, idet vi har produceret reklamefilmen uden at tage udgangspunkt i film-og kommunikationsteorier. Vi har derfor ikke behersket de filmtekniske og kommunikative virkemidler under designprocessen, og udover dem vi har medbragt fra egen erfaring. Designprocessen har derfor været uden nogen forforståelse for filmteoretiske tilgange. Efterfølgende har vi opnået en forståelse for den teoretiske vinkel ud fra en hermeneutisk tilgang, idet vi har søgt at analysere den teoretiske tilgang. Dette har vi gjort ved at orientere os i kommunikative teorier og filmtekniske virkemidler og efterfølgende anvendt dele af disse til at fortolke, forstå og analysere vores video. Det gør vi for at forstå hvilke virkemidler, vi har benyttede os af og effekten heraf Fokusgruppeinterview For at undersøge hvordan vores video opfattes og forstås af andre, har vi valgt at gennemføre et fokusgruppeinterview. Det er essentielt for os, at vide hvordan personer uden nogen baggrundsviden om emnet opfatter og forstår videoen. Under et fokusgruppeinterview bliver empirien dannet ved social interaktion, idet deltagernes meninger og holdninger bliver diskuteret og evalueret i diskussionsforummet. Ulempen kan være, at hver person i modsætning til individuelle interviews får mindre taletid. Vi ser en større fordel i at skabe et 12

14 diskussionsforum med flere deltagere. Bente Halkier (2002) refererer til Bloor, der beskriver risikoen ved, at deltagernes individuelle forståelser bliver underrapporteret (Bloor et al., 2001;8), og på bekostning heraf kan respondenterne altså udlade at berette om individuelle erfaringer og holdninger grundet den sociale kontrol 5 (Halkier, 2002;16). Denne risikofaktor er svær at tage højde for, idet vi ikke umiddelbart kan vide, hvornår nogle deltagere lader sig påvirker af den sociale kontrol og undlader at ytre sig. Vi har imidlertid taget vores forbehold ved at udarbejde åbne diskuterende spørgsmål, hvor diskussionerne i mindre grad baseres på deltagernes dybt personlige holdninger eller normer, men om indholdet og udtrykket af videoen. Formålet var altså, at opnå en forståelse for, hvordan førstegangsseere opfatter videoen, og ved at afholde fokusgruppemødet inden videoen lægges på internettet, er der mulighed for at ændre eventuelle misforståelsesfaktorer. Et af de vigtigste punkter for os var, at få vurderet hvorvidt folk forstod handlingen, temaet og budskabet i videoen, før de fik information om projektet. For ikke at påvirke respondenternes forforståelse viste vi først videoen uden at forklare noget om den. Derfor var vores spørgsmål åbne og neutrale eksempelvis det første spørgsmål: Hvad så I her?. Senere fik de en forklaring om afsender, produktet og kommunikationsstrategien, hvorefter de evaluerede videoens indhold i forhold til den nye viden. Fokusgruppeinterviewets forløb var således: 1. Velkomst 2. Visning af filmen uden information om projektet 3. Åbne diskussionsspørgsmål om videoens indhold 4. Forklaring om projektet og vores tanker om videoens indhold 5. Anden visning af filmen 6. Åbne diskussionsspørgsmål ud fra den nye viden om projektet 7. Afslutning Fokusgruppeinterviewets vigtigste pointer ses vedlagt i bilag 1 5 Socialkontrol er den sociale interaktion der påvirkes af de andre deltager idet egen social interaktion kontrolleres. 13

15 3.0 Designprocessen Dette afsnit beskriver forløbet af vores designproces i produktionen af vores video fra mødet med Nørlum til efterredigeringen. 1. Fase - Erfaring og baggrundsviden Det første skridt i designprocessen var at aftale med Nørlum, hvilke retningslinjer der skulle sættes for videoens indhold. Efter en række telefonmøder havde vi derfor et udgangspunkt for, hvad videoen kunne indeholde. Det første punkt i vores egen designproces af vores reklamefilm handlede om at orientere os i reklamer, vi selv synes fungerede godt. Vi valgte hver tre reklamefilm som vi samlet diskuterede i forhold til brug af elementer som lyd, effekter, personer, farver, handling og stemning. Herefter tænkte vi over hvilken genre af videoer vi selv kunne finde på at dele på internettet. Vi kom frem til at elementer, der spillede på visuelle flotte billeder, humor, kendte personer eller karakterer, som havde betydning for, om vi ville dele filmen. Herefter orienterede vi os om Nørlums ønsker til videoen, samt baggrundsviden omkring det fiktive firma Aspirion. For at ramme den rigtige stemning og budskab var det vigtigt at kende Aspirions værdier. 2. Fase - Idegenerering I anden fase undersøgte vi elementer fra videoer, for at få inspiration til vores egen film. Vores første idé til filmen var en dokumentarisk reklame, som skulle tage udgangspunkt i interviews med folk, der havde prøvet Aspirions produkt. Formålet var at få folk til at tro, at produktet og firmaet fandtes i virkeligheden. For at afspejle seriøsitet og troværdighed skulle filmen optages i dokumentarisk stil med et håndholdt kamera for at skabe tvivl hos modtageren, om hvorvidt interviewsne var ægte og herved om det rent faktisk er muligt at opleve sine drømme på en ny måde. Vi havde også en reklame med humoristiske elementer oppe og vende i vores overvejelser, da vi selv havde erfaring med at mange delte videoer på sociale medier var sjove. Dette forlod vi dog hurtigt, da det ikke passede til Aspirions 14

16 image og værdier, samt at det er svært at lave noget humoristisk, uden det kommer til at virke som en plat eller opsat amatør video. Vi kom herved frem til at vores video skulle tiltrække opmærksomhed på et visuelt professionelt og flot billede, samt et troværdigt men mystisk budskab. Vi gik herefter i gang med at brainstorme på mystiske syrede elementer, med drømme som overordnet tema. Vores første idé var at spille på folks følelser og drømme omkring tabuemner, såvel som drømme i form af mål, man gerne ville opnå i livet. Det kunne eksempelvis være billeder der viste, at med Aspirions produkt kan man i ens drømme selv bestemme om man vil være tyk eller tynd, eller om man vinder første pladsen i ens favorit sportsgren. Budskabet skulle være, at der nu var mulighed for at være bevidst i sine drømme og kontrollere dem. Dette gik vi væk fra, da vi mente det var en for stor kliché, og ville skabe et image, der ville minde for meget om en lottoreklame, med budskabet nu kan dine vildeste drømme gå i opfyldelse. Samtidigt var firmaet Nørlum ikke glade for, at vi lovede for meget i reklamen. Vi valgte derfor, at ændre idéen til at skildre en person, der drømmer og er bevidst i drømmen, hvilket er det, vores færdige produkt har taget udgangspunkt i. 3. Fase - Produktion Næste skridt var at finde lokalitet, som kunne medvirke til nogle visuelt flotte og mystiske billeder. Efter vi havde lokaliteterne på plads, gik vi i gang med at lave et storyboard til at udvikle handlingsforløbet. Storyboardet hjalp os til at have et fælles standpunkt, for ikke at skabe uenighed omkring handlingsforløbet under optagelserne, samt at finde frem til de rekvisitter, vi skulle bruge i hver scene. Vores første lokalitet, som var en lille gammel skibshal på Christianshavn, levede ikke op til vores forventninger, hvilket betød at vi ændrede det til et farverigt paintball anlæg i nærheden. Dette var den største ændring i vores storyboard under optagelserne. Dog optog vi stadig scenerne i skibshallen, i tilfælde af at optagelserne i paintballanlægget ikke fungerede. Konsekvensen var at handlingsforløbet blev ændret, hvilket medvirket til mere mystik og mindre historie. Efter at vi havde optaget alle scenerne, skulle vi klippe det sammen til 15

17 en sammenhængende film i programmet Final Cut Pro 6. Dette var en lang og tidskrævende proces, da vi havde mange optagelser, samtidig med at vi ikke havde prøvet at arbejde i Final Cut Pro før. Under klipningen ændrede vi også en del af handlingsforløbet, da nogle af optagelserne så uprofessionelle ud, samt at budskabet ikke blev fremstillet stærkt og tydeligt nok. Billederne viste den drømmende person, som valgte en sort trøje blandt en masse hvide, for at vise at hun var i stand til at tage bevidste valg og styre sin drøm. Dette havde ikke den store betydning i forhold til det samlede produkt, da vi blot skulle designe filmens punchlines/tekst til den nye sammensætning af billederne. Efter vi havde klippet vores film færdig til en rå version, fungerede det som en form for storyboard for filmen, kunne vi efterfølgende rette i dets forhold til blandt andet soundtracket, budskab og længden af vores punchlines. Vi fandt ved et tilfælde et musiknummer vi mente passede godt til reklamens stemning. Derfor valgte vi, at vægte nummeret højt og tilpasse klipningen i filmen dertil. Herefter udarbejdede vi de endelige punchlines i samarbejde med Nørlum, for at sikre os det helt rigtige budskab. Næste skridt i produktionen var at tilføje effekter og filtre på billederne, for at få et visuelt flot udtryk, som var behageligt for øjet. Herudover havde en stor del af optagelserne forskelligt lys, hvilket gjorde, at de havde en meget forskellig farvebalance. Dette mente vi, irriterede øjet og skabte forvirring i forhold til forståelsen og fornemmelse af tid og sted. Vi blev derfor nødt til at manipulere og tilpasse farverne, så de så ens ud, for at skabe sammenhæng mellem billederne. Det næste skridt i produktionen var, at fremvise den til en fokusgruppe, for derved at få respons på videoens kvalitet i forhold til budskabet og det visuelle udtryk. Designprocessen har således været en intuitiv proces, hvor vi ikke har taget udgangspunkt i teoretiske overvejelser omkring filmproduktion, men i stedet har udarbejdet videoen ud fra vores umiddelbare tanker og forståelse for god film. 6 Redigeringsprogram til efterbehandling af filmoptagelser 16

18 4.0 Filmiske virkemider 4.1 Handlingsforløb I følgende afsnit beskrives filmens handlingsforløb for herefter, at analysere opbygningen og opfattelsen af handlingsforløbet og de til- og fravalg vi har gjort os i designprocessen. Beskrivelse af filmens handlingsforløb Filmen starter med et billedet af en kvinde, hovedpersonen, der ligger i en seng med lukkede øjne. Billedet overlappes med slørede klip fra drømmeverden, og første tekst vises på hvid baggrund Where do you go when you sleep?. Herefter ser man kvinden i en underlig drømmeverden, hvor der klippes hurtigt mellem de forskellige scener, som både er fra en skov med dyr, underlige farver og andre elementer. Der klippes tilbage til kvinden der ligger i sengen, og næste tekst vises igen på hvid baggrund Now you have the opportunity to find out. Der vises et totalt nærbillede, af kvindens øjne der blinker, og hun vågner op på et stykke græs, hvor der daler fjer ned omkring hende. Man ser nu kvinden gå rundt i en drømmeverden, men nu i en mere bevidst tilstand, hvor hun undrer sig over denne underlige verden. Igen vises et totalt nærbillede af kvindens øjne, der blinker i et spolet tempo, hvorefter teksten We Reinvent vises, efter fulgt af The Dream. Næste billede er af kvinden, der igen ligger i sengen, hvor der daler en fjer ned og lander på hendes skulder. Den får hende til at slå øjnene op. Billedet bliver hvidt og navnet Aspirion vises sammen med logoet. Logoet udviskes, fremtoner og filmen slutter. Handlingsforløbet I dette afsnit beskrives handlingsforløbet i vores film. Ved udarbejdelsen af en film indgår der mange forskellige filmiske indstillinger 7 og elementer, der tilsammen resulterer i råmateriale som danner basis for redigering. Ifølge Grodal er det dog ikke uproblematisk at adskille handlingen og de filmtekniske indstillinger. En film konstrueres ved at inddrage fænomener dvs. rum, objekter etc. til at skabe en scene og sammenklipningen og redigeringen af filmen konstituerer således af et egentligt handlingsforløb (Grodal, 2007;46). Selvom 7 Filmiske indstillinger er de tekniske indstillinger, der tages højde for ved selve optagelsen af scenen (Grodal, 2007;56). 17

19 det kan være svært, at adskille de to elementer kan man, ved at se de filmiske indstillinger separat, alligevel gøre det muligt, at beskrive selve handlingsforløbet alene (Grodal, 2007;47). Dette afsnit omhandler filmens handlingsforløb separat. Her beskrives hvilke elementer og overvejelser vi har gjort, for at fremme forståelsen for det handlingsforløb vi ønskede skulle fremgå. I det efterfølgende afsnit Filmtekniske virkemidler beskrives de filmtekniske indstillinger. For ikke at overbelaste de menneskelige sanser benytter man ved filmproduktion, ofte en handlingscentreret fremstillingsform. Dette gøres, ved kun at vise centrale og betydningsfulde elementer, som tilsammen udgør et forståeligt handlingsforløb. Helt centralt for forståelsen af vores film er at seeren forstår, at hovedpersonen træder ind i en drømmeverden. Ifølge Gitte Rose (2009) må man have en analytisk tilgang til sit billede. Det første indtryk er vigtigt, og selvom det lyder banalt, må man spørge sig selv hvad forestiller billedet?. Det første billede man ser i filmen, er hovedpersonen der ligger i en seng med lukkede øjne - altså en visualisering af en kvinde der ligger og sover. Vi valgte derfor dette billede ud fra forskellige undertemaer fra overtemaet drøm. For at visualisere overtemaet drøm brugte vi elementer, der kunne få seeren til at associere til det at drømme - altså hovedpersonen, der ligger med lukkede øjne i en seng med hvidt sengetøj for at fremtone en fredfyldt sovende stemning. Det er muligt at opstille disse temaer, fordi der i menneskets langtidshukommelse er lageret kognitive skemaer, der hjælper personen til hurtigt at kunne genkende en situation eller et objekt. Når man producerer en film, kan producenterne iscenesætte elementer, der taler til hjernens langtidshukommelse og seeren er derfor i stand til selv at sammensætte billederne et samlede tema, hvilkede kaldes temacentrering. Temacentrering er et vigtigt redskab at benytte for filmisk at kunne visualisere tilstande og følelser, hvilket i vores tilfælde er centralt for at seeren forstår tilstanden at drømme. Formålet med hele filmen var, at seeren skulle forstå, at i første halvdel af filmen er kvinden ubevidst i sine drømme og i anden halvdel er hun bevidst, hvilket Aspirion har gjort muligt. Det var vigtigt for os, ikke at give hele pointen fra starten, men at ligge vægt på temaerne; mystik og nysgerrighed for at vække 18

20 seerens opmærksomhed. Derfor benyttede vi teksten som et element der var mere fortællende end billederne, for at fastholde seerens interesse og skabe underen, i et håb om, at seeren vil se filmen færdig. Ifølge Dr. Pradeep kan hjernen godt lide at løse gåder og hjernen er designet til at orientere sig, og på den måde finde ud af hvad bestemte signaler og symboler betyder (Pradeep, 2010;206). Ud fra interviewet med fokusgruppen viste det sig, at vi formåede at skabe et undrende element, som vagte seerenes nysgerrighed R3: Ja, og så vækker det en nysgerrighed, for man har vel en nysgerrighed for sine drømme man vågner op og kan ikke huske sine drømme, som mange sikkert kan relatere til. (bilag 1) og da gruppen efterfølgende blev spurgt om de kunne være interesseret i at klikke på linket for, at finde ud af mere svarer flere ja og R2 følger op: billedesiden var tilpas mystisk og surrealistisk til at jeg gad at vide hvad det firma er (bilag 1). Handlingsforløbet i filmen kan virke noget forvirrende, og vi valgte derfor, at have teksterne med, som guidelines for at seerne bedre kunne forstå vores pointer og derved gøre dem mere nysgerrige. Den første sætning i filmen opstilles, som et spørgsmål Where do you go when you sleep?. Ifølge Dr. Pradeep bliver seeren på den måde mere involveret i mediet (Pradeep, 2010;228) og teksterne er meget direkte, hvilket Pradeep kalder for action words, der skulle have en bedre virkning i reklamesammenhænge end passivt sprog. Teksterne i filmen har til formål at vejlede seerne, for at de forstår budskabet i filmen, og ifølge R4 havde det den ønskede virkning: Jeg forstod det der stod i teksten. Og tænkte; tænk hvis man kunne gå ind i drømme - og så underbygger billederne det fint (bilag 1). Det essentielle for filmen er altså ikke, at seerne nødvendigvis skal forstå den konkrete historie, hvor kvinden går fra at være ubevidst i sin drøm til at være bevidst, men at skabe underen og nysgerrighed, da denne følelse udløser mere opmærksomhed, hvilket ifølge Pradeep hjælper til, at filmen bliver lagret i langtidshukommelsen. Altså har vi ikke et decideret handlingsforløb i videoen. Noget af det som kompenserer for dette, er vores valg af motiver og dets muligheder, for at skabe sammenhænge på tværs af kameraindstillinger. Et redskab til dette er gentagelse 19

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Den online vej til det kommunale valg

Den online vej til det kommunale valg Den online vej til det kommunale valg En analyse af brugen af web 2.0- applikationer i en kommunal valgkampagne Stefan Frank thor Straten Jakob Dahl Klausen Carina Lindgård Stubager Ulrik Nørgaard Vejleder:

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk)

Resume. 1 Preben Sepstrup, praktiserende medie- og kommunikationsforsker, lic.merc. (kommunikationsforum.dk) Skrevet af: Sebastian Strømberg Studie nr: 44348 Mail: sebasst@ruc.dk Semester: 6. semester, digitale medier Roskilde Universitet Maj 2013 1 Resume Dette projekt tager udgangspunkt i en målgruppe afprøvning

Læs mere

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG Roskilde Universitet - Kommunikation 6. semester, forår 2014 - Alm. Projekt Vejleder: Henriette Bernhoff Lungholt Af: Christoffer Dangkel Jacobsen - studie nr. 47420,

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

TDC s tv-reklamer Iscenesættelse vs. budskab

TDC s tv-reklamer Iscenesættelse vs. budskab Titelblad TDC s tv-reklamer Iscenesættelse vs. budskab Maj Helene Czaja Louise Buus Petersen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik, 10. semester, Kommunikation Speciale Afleveringsdato: 27. maj 2011

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22 CHRISTINA A.S. NIELSEN HENRIETTE K.

BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22 CHRISTINA A.S. NIELSEN HENRIETTE K. KOMMUNIKATIONSDESIGN FOR AT FAÅ UNGE UNIVERSITETSSTUDERENDE TIL AT GAÅ REGELMÆSSIGT TIL TANDLÆGE BACHELOR HUMANISTISK INFORMATIK, KOMMUNIKATION 2013 AALBORG UNIVERSITET VEJLEDER: RASMUS GRØN GRUPPE 22

Læs mere

en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft

en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft Fresh Fitness en strategi for markedsføring via det sociale medium Facebook Efterår 2011 IT-Universitetet i København Underviser: Ulrik Falktoft Charlotte Tanuan Stelsrud - chta - 280585 Lisa Løvendahl

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie E-branding og e-marketing af 3F et casestudie Astrid Isabella Brødsgaard Michelle Lyager Johansen Studienummer: 53178 Studienummer: 53179 e-mail: asisbr@ruc.dk e-mail: mlyager@ruc.dk Nagihan Celik Studienummer:

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 3 Netto offline og online

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Dokumentarfilm baseret på erindringer - Waltz with Bashir

Dokumentarfilm baseret på erindringer - Waltz with Bashir Dokumentarfilm baseret på erindringer - Waltz with Bashir Indhold 1. Problemfelt... 3 Filmens baggrund... 3 Resumé af filmen Waltz with Bashir... 4 Filmens udfordringer... 5 Problemformulering... 6 2.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSTILRETTELÆGGELSE

KOMMUNIKATIONSTILRETTELÆGGELSE KOMMUNIKATIONSTILRETTELÆGGELSE FOR RELATIONSPSYKOLOGERNE SEMESTERPROJEKT Kommunikationstilrettelæggelse og processer GRUPPE 26 Frederik Nissen, Nirojan Srikandarajah, Lars Lichon, Stephan Rasmusen, Umachanger

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere