Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked"

Transkript

1 Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked Analyse af branche- og funktionsglidning på laboratorietandteknikernes arbejdsmarked med fokus på uddannelsesmæssige konsekvenser November 2014

2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Indledning Resume Tendenser i branchen Tendens 1. Cad/cam i fortsat vækst Tendens 2. 3D-print skaber nye muligheder Tendens 3. Globalisering af markedet Tendens 4. Stigende kompleksitet i arbejdsopgaverne Fremtidens arbejdsfunktioner Digital opgaveløsning Salg, markedsføring og kundekontakt Rådgivning af tandlæger Administrative arbejdsfunktioner Fremtidens kompetencekrav Kompetencekrav til den digitale opgaveløsning Kompetencekrav til salg, markedsføring og kundekontakt Kompetencekrav til rådgivning af tandlæger Kompetencekrav til administration Konsekvenser for kompetenceudvikling og uddannelse Erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker Efteruddannelse på amu Opmærksomhedspunkter Datagrundlag

3 2. Indledning Uddannelsesudvalget for Tandteknik har bedt New Insight foretage en analyse af laboratorietandteknikernes arbejdsmarked. Analysen skal belyse udviklingstræk i dentallaboratoriebranchen og de heraf afledte krav til arbejdsfunktioner og kompetencer blandt erhvervsuddannede laboratorietandteknikere. Branchen er i dag del af en international forsynings- og værdikæde, og de danske virksomheder er udfordret af øget global konkurrence, idet udenlandske virksomheder indtager en stadig større del af det danske marked. Stigende priskonkurrence er således en af de helt afgørende ydre påvirkninger af branchen. Markedet for dentale produkter er desuden underlagt stigende global arbejdsdeling, der gør, at produktion og tilpasning foregår på tværs af landegrænser og kontinenter. Udfordringerne for de danske dentallaboratorier er markante, og der er usikkerhed, om laboratorierne for dentale ydelser er i stand til at opretholde deres markedsandel på det danske marked. Analysen har til formål at vurdere de kompetence- og uddannelsesmæssige konsekvenser af de ydre påvirkninger for de danske dentallaboratorier. Analysen tager afsæt i en række forskellige datakilder, der sikrer en robust baggrund for analysens konklusioner på området. Følgende datakilder indgår i projektet. International litteratur Brancherapporter Kvalitative ekspertinterview E-survey til ledere af dentallaboratorier. Surveyen har været udsendt til 75 virksomheder, der er medlem af Danske Dental Laboratorier. 36 har besvaret surveyen, hvilket giver en svarprocent på 48 procent Kvalitative interview med blandt andre tandlæger og repræsentanter fra lønmodtager- og arbejdsgiversiden 3

4 3. Resume Denne analyse viser, at laboratorietandteknikerne også i fremtiden står overfor en række kompetencemæssige udfordringer, der er tæt knyttet til den teknologiske udvikling i branchen for tandteknik. Udfordringerne for de danske dentallaboratorier kan sammenfattes i fire tendenser, der på forskellig vis påvirker dentallaboratoriernes udvikling og de kompetencer, der skal være til stede, for at virksomhederne kan være konkurrencedygtige i et stadig mere globalt marked for tandtekniske produkter. De fire tendenser er: Cad/cam i fortsat vækst 3D-print skaber nye muligheder Globalisering af markedet Stigende kompleksitet i arbejdsopgaverne Der er i øjeblikket intet tegn på et fald i andelen af arbejde, der importeres/eksporteres, og det er forventningen, at internationaliseringen af branchen øges. De danske dentallaboratorier er under et markant pres, og der er behov for nye, succesfulde strategier, hvis omsætningen i markedet skal opretholdes. Dentallaboratorierne fremhæver selv, at en mulig strategi er markedsføring af arbejde made in Denmark, der skal levere danske premiumløsninger og garanti for kvalitet i alt fra materiale til den afsluttende tilretning. Der er ikke dokumenteret nogen efterspørgsel i denne retning fra patienter eller tandlæger, men det kan være en mulig strategi målrettet kvalitetsbevidste og ressourcestærke patienter. Strategien kræver en målrettet satsning på at sikre de rette kompetencer hos laboratorietandteknikerne. En anden strategi handler om, at de danske dentallaboratorier satser på nærhed til markedet og en tæt relation til tandlægen. Den tætte relation til tandlægen kan sikre både kvalitet og fleksibilitet i opgaveløsningen. Lederne af dentallaboratorierne vurderer dog, at disse strategier næppe kan dække markedet for de danske dentallaboratorier. Tendenserne betyder, at der i fremtiden vil være mindre fokus på den analoge opgaveløsning. I stedet vil der blive flere opgaver, der vedrører: 4

5 Digital opgaveløsning Salg og markedsføring Rådgivning af tandlæger Administrative funktioner Det skal dog understreges, at de analoge opgaver fortsat vil udgøre en markant del af den samlede opgaveportefølje for laboratorietandteknikerne, og der vil fortsat være behov for laboratorietandteknikere med stærke tekniske, analoge kompetencer. Hvis made in Denmark-strategien skal lykkes, er danske dentallaboratorier nødt til at satse entydigt på kvalitet. Hvis branchen skal i mål med strategien, kræver det, at de rette kompetencer er til stede blandt medarbejderne i branchen, og det kræver, at der sker en professionalisering af blandt andet salgs- og markedsføringsindsatsen og sikring af, at de danske produkter har en tilstrækkelig høj kvalitet. I fremtiden kan laboratorietandteknikerne spille en central rolle i bestræbelserne på at sikre konkurrencedygtige danske dentallaboratorier. Det er dog værd at være opmærksom på, at de øvrige uddannelser indenfor området også kan være vigtige brikker i dækningen af fremtidens kompetencebehov. Det gælder for eksempel tandklinikassistenter, der kan deltage i både administrations- og salgsprocesser, og de kliniske tandteknikere, der med stort teknisk kendskab kan bidrage til kvaliteten i de produkter, der sendes på markedet. Analysen viser, at uddannelsesaktiviteten på erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker er lav og faldende gennem de seneste 5-10 år. Desuden gennemfører næsten alle den praktiske del af erhvervsuddannelsen som skolepraktik, hvilket ifølge flere ressourcepersoner har en negativ påvirkning på det faglige niveau blandt de færdiguddannede elever. Flere ressourcepersoner har fremhævet, at erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker har stort teknisk fællesskab med en række øvrige uddannelser, der også anvender cad/cam, for eksempel erhvervsuddannelserne til guldsmed og industrioperatør. Det er derfor en mulighed, at branchen i fremtiden kan forsynes med kompetencer fra elever fra disse uddannelser, hvis de tandtekniske aspeker indgår som specialefag/specialisering, der også har fokus på produktion gennem digital formgivning. Analysen viser, at den offentlige efteruddannelse i amu kun i et vist omfang er i stand til at tilfredsstille virksomhedernes behov for kompetenceudvikling. Dette er afspejlet i en meget lav amu-aktivitet, der ifølge dentallaboratorierne skyldes en kombination af manglende kvalitet og fleksibilitet. Der sig et billede af, at intern oplæring og efteruddannelse i privat regi i højere grad end efteruddannelse i amu 5

6 vil være dentallaboratoriernes foretrukne vej til kompetenceudvikling. Der er dog grund til at antage, at amu fortsat kan spille en rolle for virksomhedernes dækning af kompetencebehov, såfremt udbuddet og kvaliteten matcher virksomhedernes efterspørgsel. Det kan fx være ved at synliggøre muligheder for kurser inden for salg, markedsføring, administration og ledelse, der udgør nogle af de fremtidige arbejdsfunktioner for laboratorietandteknikerne. Desuden vil der fortsat være behov for at sikre relevante kurser, der understøtter udviklingen af kompetencer til digital opgaveløsning. Tabellen nedenfor opsummerer de centrale arbejdsfunktioner og kompetencekrav, analysen har frembragt. Tabel 1. Centrale arbejdsfunktioner og kompetencekrav på det fremtidige arbejdsmarked for tandteknikere Arbejdsfunktion Digital opgaveløsning Salg, markedsføring og kundekontakt Arbejdskontekst Håndtering af digitale filer Design og formgivning (cad) Fræsning (cam) 3D-print Kombination af analog og digital opgaveløsning, eventuelt i samarbejde med andre Faglige kompetencer Kunne modtage, videresende, gemme og omdøbe filer Grundlæggende tandteknisk indsigt. Modellering i 3D-software. Kunne overføre viden mellem forskellige softwareprogrammer Grundlæggende tandteknisk indsigt. Betjening af fræsestation. Kunne betjene printer Grundlæggende tandteknisk indsigt Salg til tandlæger Grundlæggende tandteknisk indsigt. Fagteknisk sprog. Almene kompetencer Kunne overføre viden mellem forskellige softwareprogrammer Kunne overføre viden mellem forskellige softwareprogrammer Kunne overføre viden mellem forskellige udgaver af printere Helhedsforståelse, kunne se egen rolle i forhold til den samlede opgaveløsning. Evnen til at overskue den samlede arbejdsproces. Forretningsforståelse af dentallaboratoriernes rolle og position i værdikæden og på nye markeder Personlige kompetencer Omstillingsparat, nysgerrig og fleksibel Serviceminded, imødekommende, god personlig fremtoning Kontakt til patienter Grundlæggende tandteknisk indsigt Kommunikationsevner Serviceminded, imødekommende, god personlig fremtoning 6

7 Rådgivning af tandlæger Grundlæggende tandteknisk indsigt. Opdateret viden om materialer og løsningsformer. Fagteknisk sprog. Kunne læse, forstå og omsætte ny viden om materialer og lovgivning til arbejdshverdagen i laboratoriet Serviceminded, imødekommende, god personlig fremtoning, troværdig Administrative funktioner Registrering af materialer Håndtering af stregkodelæser. Indsigt i lovgivning og krav. Kunne læse og skrive. Struktureret og grundig. Kvalitetsbevidst. Omstillingsparat Indkøb af materialer Grundlæggende tandteknisk indsigt. Indsigt i lovgivning og krav Overblik over fremtidige behov Initiativrig 7

8 4. Tendenser i branchen I det følgende redegøres for de fire dominerende tendenser, der kommer til at påvirke laboratorietandteknikernes arbejdsfelt. Beskrivelsen af tendenserne har fokus på konsekvenserne for branchestrukturen og arbejdsdelingen mellem de øvrige faggrupper i dentalbranchen. I kapitel 5 og 6 konkretiseres det, hvilken indflydelse tendenserne har på tandteknikernes arbejdsfunktioner og kompetencekrav. 4.1 Tendens 1. Cad/cam i fortsat vækst Den teknologiske udvikling har stor indflydelse på laboratorietandteknikernes arbejdsmarked og medfører et skift fra arbejdsintensiv, håndværksorienteret produktion til en mere kapitalintensiv produktion. Det er fortsat cad-/cam-systemer, der er de mest udbredte teknologiske løsninger. Cad/cam er en kombination af to teknologier. Cad (computer aided design), hvor 3D-designsoftware anvendes til at udforme det ønskede produkt (krone, bro mv.) Cam (computer aided manufacturing), hvor de designede emner fræses ud fra de elektroniske arbejdstegninger Der er således to forskellige tekniske systemer, der skal investeres i for at udføre henholdsvis cad og cam. Af figur 4.1 fremgår det, hvilke digitale løsninger dentallaboratorierne allerede har eller forventer at anskaffe indenfor den nærmeste fremtid. Der er en del laboratorier, der har investeret i en scanner og software, der kan administrere caddelen, men som har valgt ikke at købe en fræsestation, der kan håndtere camdelen. I stedet for selv at varetage udskrivningen til en avanceret fræsestation vælger laboratorierne at købe sig ind hos andre dentallaboratorier eller på et fræsecenter. I surveyen angiver mere end 40 procent af dentallaboratorierne, at de i stedet køber sig ind hos andre dentallaboratorier, der allerede har investeret i en relevant teknologi. Organiseringen af arbejdet kan medføre en udvikling, hvor dentallaboratorierne samler sig i større enheder og deler udgifterne til de teknologiske løsninger. 8

9 Figur 4.1. Investering i digitale løsninger Har du indkøbt, eller planlægger du indenfor de næste 5 år at investere i digitale løsninger (cad- og/eller cam-systemer, 3D-printer mv.)? (flere svar) Jeg har allerede investeret i et cad-system 20 Jeg har allerede investeret i et cam-system 6 Jeg har allerede investeret i andre digitale løsninger 1 Jeg planlægger at investere i et cad-system 2 Jeg planlægger at investere i et cam-system 8 Jeg planlægger at investere i andre digitale løsninger 3 Nej, jeg forventer ikke selv at investere i digitale løsninger indenfor 5 år 11 Vil ikke oplyse 4 Antal Kilde: E-survey Både tandlæger (laboratoriernes kunder) og dentallaboratorierne kan investere i cad- og/eller cam-teknologien. Stadig flere tandlæger indkøber deres eget udstyr, og de har således mulighed for at hjemtage en lang række opgaver, som de tidligere købte hos et dentallaboratorie. Den teknologiske udvikling har således indflydelse på både tandteknikernes egen hverdag på laboratoriet og på typen og mængden af opgaver, der efterspørges fra tandlægerne. Tendensen betyder, at den hidtidige faste arbejdsdeling mellem tandlæger og dentallaboratorier er i opbrud, og faggrupperne samarbejder nu på forskellig vis afhængigt af investeringer i teknologi og opgavetype. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at størstedelen af tandteknikernes arbejde fortsat foregår analogt, det vil sige uden digitale hjælpemidler i form af cad/cam mv. Omkring en tredjedel af laboratorierne angiver, at de ikke har investeret i hverken cad- eller cam-systemer og ikke forventer at gøre det indenfor de næste 5 år, jf. figur 4.1. De adspurgte laboratorier, der ikke har valgt at investere, angiver, at de digitale løsninger ikke er relevante for deres arbejde. Svarene antyder, at deres kundekreds af tandlæger ikke efterspørger digital bearbejdning, forventeligt fordi de ikke selv anvender digitale løsninger. Flere af de interviewede laboratorietandteknikere antyder, at alderen er afgørende for valg af teknologi, og at de ældre tandlæger og dentallaboratorier vælger ikke at foretage de store, dyre teknologiinvesteringer, fordi de har et begrænset antal år tilbage på arbejdsmarkedet. Samtidig er det vurderingen, at flere også mangler de digitale kompetencer, der skal til for at få glæde 9

10 af investeringen. De interviewede forventer, at udbredelsen af de teknologiske løsninger øges, i takt med at de ældre tandlæger og laboratorietandteknikere forlader markedet, og de yngre generationer overtager tandlægeklinikkerne og laboratorierne. 4.2 Tendens 2. 3D-print skaber nye muligheder Hvor cad-/cam-teknologien har været anvendt på dentallaboratorierne i over 20 år, er 3D-printeren en nyere teknologi. Printeren fungerer ved at skabe et tredimensionelt objekt lag for lag. 3D-printeren er særlig anvendelig i den første fase af produktionen, hvor den kan afløse det nuværende gipsmodel af patientens tandsæt. En 3D-printer kan producere modellen i en plastmodel, som tandteknikeren kan anvende i den efterfølgende fremstilling af kronen, broen mv. 3D-printeren kan også producere modeller af kronen, protesen mv., som laboratoriet eller tandlægen kan arbejde ud fra. Udover modellen af tandsæt kan 3D-printeren producere usynlige tandbøjler, plastelementer til seler og andre elementer af plast, der anvendes til tandregulering. Udviklingen er i dag begrænset af de høje priser, og af at det kun er det meget dyre udstyr, der kan printe præcist nok til anvendelse i produktionen. De interviewede ressourcepersoner forventer dog, at priserne vil falde indenfor de næste 5-10 år, og at teknologien samtidig forfines. De interviewede ressourcepersoner forventer, at både tandlæger og dentallaboratorier indenfor en årrække kan producere selve kronen, broen, protesen mv. på printeren. Som en leder af et dentallaboratorie udtrykker det: 3D-print kommer til at vælte os allesammen. Vi har bare ikke set det endnu. (Interview med leder af dentallaboratorie) På dentallaboratorierne i USA er 3D-printeren udbredt, og teknologien vinder også indpas på det europæiske marked. Herhjemme er det endnu kun enkelte firmaer, der køber print af aftryk/modeller fra firmaer, der har indkøbt det omkostningstunge og avancerede udstyr. Disse firmaer kan levere 3D-print til mange forskellige brancher (smykker, elektronik osv.), og dermed åbner 3D-printudviklingen op for, at nye typer firmaer kan få markedsandele af dentalbranchen. Udbredelsen af 3D-print kan derfor forandre den traditionelle værdikæde i dentalbranchen, fordi firmaer, der ikke tidligere har været til stede på dentalmarkedet, kan overtage hele eller dele af produktionen af både tandsætsmodeller og kroner, broer mv. 4.3 Tendens 3. Globalisering af markedet De danske dentallaboratorier har i de seneste år oplevet markant stigende international konkurrence på produkter og løsninger. Produktionsomkostningerne er generelt lavere i udlandet, og konkurrencen kommer fra både tandlæger og den- 10

11 tallaboratorier, der importerer modeller, implantater mv., fordi priserne er langt under, hvad det koster at producere i Danmark. Mere end 30 procent af dentallaboratorierne får således selv løst opgaver i udlandet. Ifølge de interviewede ressourcepersoner outsourcer de store danske laboratorier det meste af deres produktion, men har stadig produktion og laboratorietandteknikere herhjemme til opgaver vedrørende tilpasning og udbedring af fejl. I forbindelse med den stigende globale priskonkurrence vurderer flere danske dentallaboratorier, at afgifter på materialer, lønsumsafgifter og en relativt høj moms spiller en væsentligt rolle for laboratorierne konkurrenceevne. De nuværende rammebetingelser gør det således vanskeligere for dentallaboratorierne at opretholde markedsandele i et stærk konkurrenceudsat marked. Opgavetypen bestemmer, om en opgave sendes til udlandet. Tidligere har opgaverne hovedsageligt været begrænset til det bagvedliggende tandarbejde, men i dag outsources også fortænder og andet synligt. De adspurgte tandlæger fortæller dog, at den permanente protektik (proteser) fortsat bestilles fra de danske dentallaboratorier, fordi denne type arbejde kræver, at patienten kommer til indprøvning på klinikken ad flere omgange. Dermed bliver processen for lang, hvis tandlægen skal vente 14 dage på at få leveret den tilrettede protese fra udlandet. Hvis der er tvivl, om tænderne kan holde, anvendes midlertidige proteser, der ikke behøver samme kvalitet og højæstetiske udtryk, og som derfor godt kan blive fremstillet i udlandet. Hverken i internationale eller danske undersøgelser er der tegn på et fald i andelen af arbejde, der importeres/eksporteres, og det er forventningen, at internationalisering af branchen vil fortsætte og sandsynligvis øges. Enkelte dentallaboratorier fremhæver, at en mulig strategi er markedsføring af arbejde made in Denmark, der skal levere danske premiumløsninger og garanti for kvalitet i alt fra materiale til den afsluttende tilretning. Der er ikke dokumenteret nogen efterspørgsel i denne retning fra patienter eller tandlæger, men det kan være en mulig strategi målrettet kvalitetsbevidste og ressourcestærke patienter. Lederne af dentallaboratorierne vurderer dog, at denne gruppe ikke kan dække markedet for de danske dentallaboratorier. De danske dentallaboratoriers modsvar kan desuden bestå af en strategisk satsning på nærhed og tæt relation til tandlægen. I internationale surveys angiver tandlæger, at den tætte og tillidsfulde relation til tandteknikeren er afgørende, når tandlægerne skal vælge leverandør. 1 Hvis der for eksempel skal ske efterfølgende tilretninger, kan det være nemmere at diskutere/rådføre sig med en dansk tandtekniker fremfor en tandtekniker ansat i Hongkong. En såkaldt Kinakrone har en leveringstid på 2-3 uger, og transporttiden udelukker derfor efterfølgende farvejustering. De danske dentallaboratorier skal derfor forsøge at udnytte nærheden til 1 Burns, Lauren (2013) Why dentists are changing laboratories, PROOFS. 11

12 kunden ved at levere mere fleksibelt og med en flottere æstetisk finish, der kun kan lade sig gøre, hvis patienten er fysisk til stede i laboratoriet. Denne strategi har længe været herskende i branchen og behandlet i New Insights tidligere analyser af branchen. 2 På baggrund af det eksisterende datagrundlag er det usikkert at drage konklusioner i forhold til, om denne nærhedsstrategi er tilstrækkelig for branchen. Det er dog vanskeligt at forestille sig, at strategien kan stå alene. Af surveyen fremgår det, at flere danske dentallaboratorier køber implantatdele, modeller og andre produktdele fra andre europæiske lande som Tyskland og Sverige. Svarene er interessante, fordi det ofte er den klassiske Kinakrone, der fremhæves blandt ressourcepersonerne. Der foregår således også stor import fra Hongkong via Kina og Thailand, men besvarelserne fra dentallaboratorierne indikerer, at de danske dentallaboratorier også skal være opmærksomme på konkurrencen fra nærområderne. Internationaliseringen af faget går imidlertid begge veje, og en del af de deltagende dentallaboratorier angiver, at de har løst opgaver for kunder i udlandet. Den stigende arbejdsdeling kan betyde, at de danske dentallaboratorier, der har den rette ekspertise og udvalg, fremtidigt kan gøre det til en konkurrencestrategi at eksportere løsninger til kunder i udlandet. 4.4 Tendens 4. Stigende kompleksitet i arbejdsopgaverne De interviewede ressourcepersoner og deltagerne i surveyen er enige om, at de tandtekniske opgaver bliver mere teknisk komplicerede. Udbredelsen af teknologiske løsninger medfører, at tandlæger og klinikassistenter i stigende omfang kan hjemtage standardopgaver og løse dem på tandlægeklinikken ved hjælp af cad/ cam og 3D-print. Samtidig medfører den globale konkurrence, at opgaver, der ikke kræver tilretning og kompliceret farvelægning, kan produceres billigere i udlandet. Udviklingen betyder, at danske tandteknikere i stigende omfang efterlades med højkvalitetsprodukterne og de komplicerede opgaver, der kræver en større håndværksmæssig forståelse. Indehaverne af dentallaboratorierne finder det derfor overvejende sandsynligt, at standardprodukterne fremover ikke længere produceres på de danske dentallaboratorier, jf. figur Tendenser i tandteknik, New Insight,

13 Figur 4.2. Udlandets varetagelse af standardprodukter i fremtiden Kilde: E-survey Opgaveporteføljen bliver også stadig mere kompliceret, fordi patienterne i stigende grad stiller krav til, at deres tænder fungerer som før indgrebet, det vil sige, at patienten kan tale og tygge som før. Samtidig skal tænderne gerne ligne patientens oprindelige tænder, hvor det tidligere kun var et krav, at for eksempel farve blot var tæt på den oprindelige. Patienternes krav om præcision og nøjagtighed kræver et større samarbejde mellem dentallaboratorierne og tandlægeklinikkerne. Et muligt scenarie er, at enhederne integreres og placeres i fysisk større enheder, hvor patienten kan komme til farveprøvning og en konsultation hos tandteknikeren, samme dag som vedkommende er til tandlæge. Integrationen vil spare tid for både patient, tandlæge og tandtekniker, der ikke behøver unødvendig koordination og forsendelse. Det kan dog være vanskeligt for en tandtekniker at få tilstrækkelig med arbejde, hvis vedkommende kun er tilknyttet en enkelt tandlæge, hvorfor dentallaboratoriet vil skulle supplere med opgaver hos andre tandlæger. 13

14 5. Fremtidens arbejdsfunktioner Som beskrevet i kapitel 4 medfører tendenser som teknologi og globalisering flere forandringer for branchestrukturen og åbner for, at andre faggrupper og aktører kan løse dele af de tandtekniske opgaver. Udviklingen betyder, at dentallaboratorierne skal genpositionere sig for at opretholde eller udvide deres andel af markedet. Det er endvidere en klar forventning, at tandteknikernes arbejdsfunktioner vil udvide sig fra løsning af de klassiske tandtekniske opgaver med at producere kroner, broer, implantater mv. til i stigende omfang at inkludere andre områder som salg, kommunikation og rådgivning af tandlæger. I dette kapitel præsenteres de arbejdsfunktioner, der forventes at udgøre de primære arbejdsopgaver for laboratorietandteknikerne om 5-10 år. Fokus er lagt på de arbejdsfunktioner, der vil blive forandret i forhold til i dag. Derfor er der mindre fokus på den analoge opgaveløsning, der fortsat vil være tandteknikernes primære arbejdsfunktion. Følgende fire arbejdsfunktioner vil blive belyst: Digital opgaveløsning Salg og markedsføring Rådgivning af tandlæger Administrative funktioner 5.1 Digital opgaveløsning I dag foregår størstedelen af arbejdsproduktionen fortsat analogt med de konventionelle arbejdsformer med gipsmodeller, formgivning på fysiske aftryk mv. Lederne af dentallaboratorierne forventer dog, at de tandtekniske opgaver fremover i højere grad skal løses digitalt end analogt. Det betyder, at tandteknikerne i fremtiden primært skal formgive kroner, broer, proteser mv. i cad-systemer og fræse dem i cam-systemer. 14

15 Figur 5.1. Omfanget af analoge og digitale arbejdsopgaver i fremtiden I hvilken grad vil tandtekniske opgaver blive løst digitalt eller analogt om 5-10 år? Analogt Digitalt 24 Antal I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: E-survey Selvom flere ledere tilkendegiver, at de analoge arbejdsfunktioner udgør en mindre del, vil de stadig være aktuelle og hverken nøgleinformanterne eller respondenterne i surveyen vurderer, at de konventionelle arbejdsformer som gipsaftryk, modellering på fysiske aftryk mv. vil udgå fra produktionen. Ofte vil der også være tale om en kombination af cad, cam og de analoge arbejdsprocesser. En tandtekniker forklarer for eksempel, hvordan vedkommende fortsat modellerer hætterne til kroner på et fysisk aftryk, men efterfølgende scanner den præparerede tandsubstans og hætten og sender filen til en fræsestation. Dermed behøver tandteknikeren ikke at mestre designfasen i cad, men kan undgå den længere produktion med støbning af hætten ved at bruge cam-teknologi Forandret arbejdsdeling mellem tandlæger og dentallaboratorier Omfanget af den digitale opgaveløsning afhænger i vid udstrækning af dentallaboratoriernes egne investeringer i teknologi, men omfanget er også bestemt af, om de samarbejdende tandlæger har investeret i deres eget cad-/cam-udstyr, så klinikkerne selv kan varetage design og formgivning og/eller fræsning af kronen, hætten mv. 15

16 Samarbejdet mellem tandlæger og laboratorietandteknikere kan inddeles i fire typiske kombinationer af arbejdsgange, hvor der i den daglige praksis selvfølgelig også vil forekomme andre kombinationer. De fire arbejdsgange er beskrevet i tabel 5.1. Overordnet medfører den teknologiske udvikling, at tandteknikernes arbejdsopgaver reduceres. Tabel 5.1. Arbejdsgange mellem tandlæger og dentallaboratorier med fokus på laboratorietandteknikernes arbejdsopgaver Arbejdsgang Tandlæge Dentallaboratorie 100 procent analog Tager analoge aftryk. Analog gipsstøbning, formgivning, skæring/støbning, produktion af krone, hætte, protese mv. Analog digital Tager analoge aftryk. Dentallaboratoriet scanner det fysiske aftryk fra tandlægen og gennemfører digital formgivning (cad) og fræsning (cam). Digital analog Digital (100 procent tandlæge) Digital scanning af patienten: Tandlægen har indkøbt en oralscanner og foretager selv scanning af patienten. Digital scanning af patienten: Tandlægen har indkøbt både oralscanner og fræsestation. Det betyder, at tandlægeklinikken selv kan scanne, formgive og fræse for eksempel kroner og broer. Digital formgivning og fræsning. Modtager digital fil fra tandlægen og varetager digital formgivning (cad) og fræsning (cam). Dentallaboratorierne indgår ikke i opgaveløsningen. Laboratorietandteknikernes arbejdsopgave Varetager hele opgaveløsningen. Stort arbejdsforbrug, da opgaven løses analogt. Varetager hele opgaveløsningen. Mindre arbejdsforbrug, da opgaven løses digitalt med kortere arbejdsproces. Varetager hele opgaveløsningen. Mindre arbejdsforbrug, da opgaven løses digitalt med kortere arbejdsproces. Laboratorietandteknikerne indgår ikke i opgaveløsningen. Kilde: New Insight på baggrund af ressourceinterview. Valget af arbejdsgang afhænger af, hvilke teknologiske investeringer henholdsvis tandlægen og laboratorietandteknikeren har foretaget, men også af opgavetypen. Nogle opgaver er så komplicerede, at de kræver konventionelt silikoneaftryk og kan ikke klares med en oralscanning i patientens mund. Derudover er det stadig overvejende de simple opgaver som enkelttandskroner, tandlægerne selv kan producere, mens mere komplicerede opgaver som broer, proteser og implantater bliver sendt videre til dentallaboratorierne, selvom tandlægerne har investeret i cad-/ cam-teknologi. Udviklingen betyder, at uanset om tandlægen har investeret i teknologi, har tandlægeklinikken imidlertid stadig et dentallaboratorie tilknyttet til de komplicerede opgaver, der ikke kan løses digitalt. Derudover er der en række arbejdsopgaver forbundet med den endelige farvelægning og brænding, der ikke kan udføres digitalt, men kræver brug af analoge værktøjer. Alt efter hvor højt æstetisk niveau der 16

17 efterspørges, kan denne opgave varetages af klinikassistenter på tandlægeklinikken. Tandlægerne vurderer, at det bedste æstetiske resultat af farvelægningen opnås hos dentallaboratorierne, idet en krone med et levende udtryk kræver blandede materialer. Processen betyder, at når tandlægen eller laboratoriet har fræset en krone med sit cam-udstyr, er det nødvendigt efterfølgende at bore i kronen og lægge en anden type porcelæn på for at få mere liv i kronen. Denne æstetiske oplægning kan man endnu ikke få fræset, da der ikke kan fræses i forskellige farver og i forskellige dybder. Derfor køber den pågældende tandlæge dette finisharbejde hos en tandtekniker, der mestrer det analoge håndværk. Ved de bagvedliggende tænder er der ikke behov for den samme farvesans og håndværk, hvorfor farvelægningen kan varetages af klinikassistenter på tandlægeklinikken. Omkring en tredjedel af de deltagende dentallaboratorier angiver, at den nye teknologi kan gøre det overvejende sandsynligt, at tandlæger og klinikassistenter kan overtage tandteknikernes arbejdsopgaver, jf. figur 5.2. De øvrige to tredjedele mener dog, at det er usandsynligt, at tandteknikernes arbejdsopgaver i et 5-10-årigt perspektiv kan overtages af tandlæger og klinikassistenter. Branchen er altså fortsat forsigtigt optimistisk i forhold til opretholdelse af en vis mængde arbejdsopgaver hos laboratorietandteknikerne. 17

18 Figur 5.2. Tandlægers og klinikassistenters overtagelse af laboratorietandteknikernes arbejde Kilde: E-survey Tandlægerne hjemtager primært simple arbejdsopgaver, der tidligere har været varetaget af dentallaboratorierne. Det gælder produktion af standardkroner mv., som tandlægerne selv kan producere ved investering i cad-/cam-teknologi. En tandlæge forklarer, at han med sin cad-/cam-teknologi årligt producerer omkring 700 kroner, mens han kun sender omkring 10 af de højæstetiske fortandskroner til sin tekniker. Desuden oplever lederne af dentallaboratorierne, at de kliniske tandteknikere overtager en del af protesearbejdet. De kliniske tandteknikere kan opnå autorisation til patientkontakt, og dentallaboratorierne oplever, at flere tandlæger ikke er interesserede i selve aftryksarbejdet og derfor sender patienten direkte til den kliniske tandtekniker. Vedkommende kan således producere proteser, uden at laboratorietandteknikerne er involveret i opgaveløsningen, fordi de selv kan varetage den øvrige modellering og formgivning samt den endelige produktion af protesen. Der er enkelte elementer i forbindelse med støbte stel, som de kliniske tandteknikere typisk ikke selv kan varetage, men i disse tilfælde sender de den arbejdsopgave til særlige dentallaboratorier, der har ekspertise på området. Der er dog også områder, hvor laboratorietandteknikerne får større patientkontakt og dermed overtager opgaver fra tandlægerne. Tidligere har kontakten til patienterne været isoleret til farvning, men nu er det udvidet til at inkludere indprøvning, 18

19 hvor patienten kommer til dentallaboratoriet og afprøver, om produktet, kronen, broen mv. passer. Den endelige pålimning er stadig tandlægens opgave (dette er et lovkrav). Men når indprøvning sker på dentallaboratoriet, sparer det tid for alle parter, da produktet ikke skal bevæge sig frem og tilbage mellem tandlægeklinikken og dentallaboratoriet. Samtidig slipper patienten for flere besøg, da tilretningen kan ske med det samme. 5.2 Salg, markedsføring og kundekontakt Danske dentallaboratorier bør supplere med nye forretningsstrategier for at kunne konkurrere med et udenlandsk marked med lavere priser og en tilsvarende kvalitet på materialer og pasform. For at kunne agere i et marked med stor konkurrence vil det i stigende grad blive nødvendigt, at laboratorietandteknikerne bidrager til salg og markedsføring af produkter overfor tandlæger og patienter. Lederne af dentallaboratorierne forventer, at salg og markedsføring kommer til at fylde mere i tandteknikernes arbejdshverdag, jf. figur 5.3. Det gælder særligt salg og kundekontakt i relation til tandlægerne. Dentallaboratorierne forventer i mindre grad, at salgsarbejdet vil være målrettet patienter. Hvis dentallaboratorierne skal lykkes med strategien om at promovere en made in Denmark-markedsføring, vil det sandsynligvis kræve, at flere medarbejdere i dentallaboratorierne arbejder med salgskontakt til patienter og kunder. 19

20 Figur 5.3. Salg, markedsføring og kundekontakt som arbejdsopgaver I hvilken grad vil salg, markedsføring og kundekontakt (overfor henholdvis tandlæger og patienter) skulle varetages af laboratorietandteknikere om 5-10 år? Antal Tandlæger Patienter 0 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: E-survey Dentallaboratorierne forventer, at tandlægerne også fremover udgør dentallaboratoriernes primære kunder, og salgs- og markedsføringsarbejdet er derfor overvejende rettet mod dem. Den øgede specialisering og samarbejde mellem dentallaboratorier i både ind- og udland udvider dog gruppen af aktører, som det er relevant at markedsføre overfor. Det er forventningen, at tandteknikerne derfor skal tænke salg og markedsføring ind i kontakten med andre dentallaboratorier. 5.3 Rådgivning af tandlæger Der indføres løbende nye produkter og løsninger i dentalbranchen, og dentallaboratorierne oplever, at de i stigende grad skal rådgive tandlægerne om, hvilke materialer der er hensigtsmæssige til den enkelte situation. Igen er det særligt, når tandlægen og/eller patienten efterspørger produkter af særlig høj kvalitet eller kompleksitet, mens tandlægerne ved udførelsen af standardopgaver ofte selv har den nødvendige viden. En klart overvejende del af lederne i dentallaboratorierne forventer, at rådgivning om materialevalg og løsningsforslag bliver en fremtidig kerneopgave for tandteknikerne, jf. figur

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

LABORATORIETANDTEKNIKER

LABORATORIETANDTEKNIKER LABORATORIETANDTEKNIKER FAST PROTETIK H1 HOVEDFORLØB 1 Fast protetik H1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Seriemodeller Finerkroner Opbygninger Rodkapper Partielle kroner Indlæg Tandmorfologi

Læs mere

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011

Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter. Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter Baseret på analysen Uddannelsesbehov i Fødevareerhvervet Maj 2011 1. Uddannelsesmæssige opmærksomhedspunkter I det følgende præsenteres de vigtigste uddannelsespolitiske

Læs mere

Tendenser i tandteknik

Tendenser i tandteknik Tendenser i tandteknik Fremadrettet analyse af efteruddannelsesbehov for laboratorietandteknikere 2009-2019 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...5 3. Udviklingstendenser på arbejdsmarkedet

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010 Beskæftigelse (1) Branche Uddannelsessammensætni ng, 2010 Udvikling i beskæftigelse, 2001-2010 Virksomhedernes fremadrettede efterspørgsel efter faggrupper Bygge- og anlæg Faglærte er altdominerende: Næsten

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Specialist i borgerkontakt. Fremtidens kompetencer

Specialist i borgerkontakt. Fremtidens kompetencer Specialist i borgerkontakt Fremtidens kompetencer 2 Titel: Specialist i borgerkontakt Fremtidens kompetencer Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup Kontakt: Chefkonsulent

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Velfærdsforvaltningen

Velfærdsforvaltningen Velfærdsforvaltningen Vi skaber landets bedste velfærd Det gør vi, fordi vi har formuleret en vision, der bringer os derhen. Her kan du læse om visionen, de ledetråde, der fører frem mod den, og de grundlæggende

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Uddannelsen inden for tandteknikerfaget

Uddannelsen inden for tandteknikerfaget SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik Marts 2012 Uddannelsen inden for tandteknikerfaget OPLYSNINGSSKEMA til brug for Godkendelse af praktikuddannelsessted Skemaet bedes udfyldt på maskine eller med blokbogstaver

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik. Ansøgningsskema. til brug for. Godkendelse af praktikuddannelsessted

SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik. Ansøgningsskema. til brug for. Godkendelse af praktikuddannelsessted SUS Uddannelsesudvalget for Tandteknik Juni 2015 Ansøgningsskema til brug for Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige Udvalgs vurdering af virksomhedens

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14. SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 5 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del Afsætningsøkonomi Eksamen, juni 2007 Tværfaglig prøve Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

TANDTEKNIKER- SYMPOSIUM 2012

TANDTEKNIKER- SYMPOSIUM 2012 TANDTEKNIKER- SYMPOSIUM 2012 FREDAG DEN 14. OG LØRDAG DEN 15. SEPTEMBER FIRST HOTEL COPENHAGEN, MOLESTIEN 11 2450 KØBENHAVN SV DANSKE DENTAL LABORATORIER TANDTEKNIKERFORENINGEN DIT ARBEJDE... DIN FREMTID

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Er du dygtig nok til at blive faglært?

Er du dygtig nok til at blive faglært? 13. februar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Er du dygtig nok til at blive faglært? Opgaverne på erhvervsuddannelserne stiller allerede i dag høje faglige krav til eleverne, og kravene fortsætter

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Cad, teori og scanning til dental del 1

Cad, teori og scanning til dental del 1 Cad, teori og scanning til dental del 1 SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Dorthe Conrad, Next Uddannelse København September 2017 Undervisningsministeriet (september 2017). Materialet er udviklet

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Tandimplantater for livet

Tandimplantater for livet Tandimplantater for livet 2 TANDIMPLANTATER FOR LIVET Som naturlige tænder Tandimplantater er en sikker, pålidelig og veldokumenteret løsning til permanent erstatning af én eller flere manglende tænder.

Læs mere

TDjournal - lige en tand bedre

TDjournal - lige en tand bedre TDjournal - lige en tand bedre TDjournal - klinikkens vigtigste værktøj TDjournal og TDadmin fremtidens system til visionære tandlægeklinikker I mere end 20 år har A-Data udviklet software og udbudt hardware

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til laboratorietandtekniker BEK nr 495 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.64T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Lava. Perfekt pasform. resultater. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. Perfekt pasform. resultater. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Perfekt pasform Æstetiske resultater Naturligt udseende hætte fremstillet af meget stabilt zirkoniumoxid Hætten er hvid, men kan før sintring indfarves individuelt

Læs mere

Nye kundekrav til fremtidens videnrådgivere

Nye kundekrav til fremtidens videnrådgivere Nye kundekrav til fremtidens videnrådgivere Danske såvel som internationale virksomheder gearer i stigende grad deres forretning til fremtidens udfordringer. Globaliseringen og den internationale konkurrence

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Gældende fra 1. august 2015 Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven

Læs mere

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor

Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Information om avanceret- og ekspertniveau -samt talentspor Indhold Intentionerne bag EUD-reformen... 2 Præstationsstandarder... 2 Avanceret niveau... 2 Ekspertniveau... 2 Randers Social- og Sundhedsskoles

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere