Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A Joan Kaltoft 3A-inno/sport Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Introduktion Virksomhedens interne forhold Informationsindsamling Konsumentmarkedet og købsadfærd Konkurrenceforhold og den konkurrencemæssige position. Butikken Neuromarketing Informationsindsamling Branche- og konkurrentanalyse Produkt Nationalt distribution Pris Promotion Positionering Internationalisering Content marketing Side 1 af 22

2 Titel 17 Titel 18 Titel 19 Strategi Internationalt marketingmix Købsadfærd på producentmarkedet Side 2 af 22

3 Titel 1 Introduktion Laasholdt, Poulsen, Sloth og Størup: Det virksomhedsøkonomiske område, Grundforløb på HHX, Systime, 2005, kapitel 1 (s ), 4 (s ), 5, 6 24 lektioner Eleverne er blevet introduceret til fagets indhold og har stiftet bekendtskab med grundlæggende begreber omkring efterspørgsels- og udbudsforhold. Omverdensforhold nær- og fjernmiljø Branche og brancheglidning Konkurrenceforhold Købsadfærd på konsumentmarkedet Virksomhedens marketingmix fokuspunkter arbejdsformer Klasseundervisning, individuel opgaveløsning og gruppefremlæggelse Side 3 af 22

4 Titel 2 Virksomhedens interne forhold Trojel m.fl.: Afsætning niv. A, 2005, side og fokuspunkter 36 moduler á 45 minutter Anvende viden om virksomhedens interne i forhold til interessegrupper, værdikæde, supply chain, markedsføringsplanlægning, PLC, SWOT samt forskellige vækststrategier arbejdsformer Besvarelse af udleverede spørgsmål i tilknytning til lærebogen, klasseundervisning, små aktuelle virksomhedscases. Side 4 af 22

5 Titel 3 Informationsindsamling Trojel m.fl.: Afsætning niv. A, 2005, side lektioner á 45 minutter. fokuspunkter Analysetyper Anvendelse af sekundære datakilder særligt med fokus på danmarksstatistik, infomedia, navne og numre samt euromonitor. arbejdsformer Besvarelse af udleverede spørgsmål, klasseundervisning. Side 5 af 22

6 Titel 4 Konsumentmarkedet, købsadfærd og segmentering Trojel m.fl.: Afsætning niv. A, 2005, side samt side Livsstilsmodeller: - Gallup kompas - Conzoom-typer https://www.conzoom.eu/default.aspx fokuspunkter 16 lektioner á 45 minutter. Der er fokus på relevante efterspørgselsforhold i form af markedets størrelse og købsadfærdsteori på konsumentmarkedet samt segmentering og målgruppevalg. Fokus på informationsindsamling bl.a. vha. dst.dk arbejdsformer Besvarelse af udleverede spørgsmål, klasseundervisning, parstrukturer og mindre gruppearbejde. Side 6 af 22

7 Titel 5 Konkurrenceforhold og den konkurrencemæssige position. Trojel m.fl.: Afsætning niv. A, 2005, side fokuspunkter 16 lektioner á 45 minutter. Fokus på identifikation af konkurrenter, forskellige konkurrenceformer samt den konkurrencemæssige position. Forløbet var indarbejdet som en del af 1 +2 temadag i det erhvervsøkonomiske område (SO1) som omhandlede virksomhedsbeskrivelse og brancheanalyse. arbejdsformer Besvarelse af udleverede spørgsmål, klasseundervisning, parstrukturer og gruppearbejde i forbindelse med SO1 Side 7 af 22

8 Titel 6 Butikken Torkild Enevoldsen, Butikken kampen om forbrugernes penge og loyalitet, Markedsforlaget, s Trojel m.fl.: Afsætning niv. A, 2005, s købsadfærd påp konsumentmarkedet Laasholdt, Poulsen, Sloth og Størup: Det virksomhedsøkonomiske område, Grundforløb på HHX, Systime, 2005, kap 6 (virksomhedens marketing mix) 16 lektioner fokuspunkter Hvilke handlingsparametre anvender butikkerne for at få os til at købe? Hvordan tilpasser de sortimentet til målgruppen? Den samfundsbevidste forbruger Maslows behovspyramide i en dagligvarebutik arbejdsformer Forløbet byggede primært på et selvstændigt gruppearbejde, hvor grupperne havde fået tildelt en butik fra Vejle, og med udgangspunkt i nogle bredde arbejdsspørgsmål skulle gruppen selv med udgangspunkt i fieldresearch definere og besvare disse arbejdsspørgsmål. Produktet var en præsentation som fandt sted for en opponentgruppe samt underviser. Side 8 af 22

9 Titel 7 Neuromarketing Morten Haase, Neuromarketing kort fortalt, systime Martin Lindstrom, Brandwashed, Handel baseret på panik og paranoia, s Neuromarketing, DR2, udsendt 30. marts lektioner a 45 minutter fokuspunkter Neuromarketing som begreb Forskellen på almindelig marketing og neuromarketing Etik i forhold til neuromarketing arbejdsformer Film, individuelle arbejdsspørgsmål samt klassediskussion. Side 9 af 22

10 Titel 8 Informationsindsamling Trojel m.fl.: Afsætning niv. A, 2005, side lektioner á 45 minutter samt 6 elevtimer fokuspunkter Analysetyper Indsamlingsmåder Sekundærer kilder: Særligt fokus på anvendelse af danmarksstatistik, infomedia, navne & numre samt euromonitor. Introduktion til CIA world facts book, Udenrigsministeriet eksportrådet. (um.dk/da/eksportraadet). Primære datakilder: I relation til elevernes opstart af virksomhed i faget innovation, har de arbejdet med en gruppeaflevering, hvor de skulle lave en markedsanalyse med udgangspunkt i deres ide (elevtid). Udvælgelse af respondenter Fejlkilder arbejdsformer Besvarelse af udleverede spørgsmål, klasseundervisning, parstrukturer samt et større gruppearbejde i forbindelse med udarbejdelsen af markedsundersøgelsen. Side 10 af 22

11 Titel 9 Branche- og konkurrentanalyse Trojel m.fl.: Afsætning niv. A, 2005, side Birte Ravn: Afsætning 1 (2010). Konkurrencesituationen: Aktuelle avisartikler 20 lektioner á 45 minutter fokuspunkter Porters 5 forces - herunder sammenhæng til skydeskive og omverdensmodellen Priskrydselasticitet Strategiske grupper arbejdsformer Individuel besvarelse af udleverede spørgsmål, klasseundervisning, pararbejde. Side 11 af 22

12 Titel 10 Produkt Birte Ravn: Afsætning 1 (2010). Produkt: 16 lektioner á 45 min fokuspunkter Produkt og kvalitetsdimensioner Emballage Sortiment herunder komplementærer og substituerende produkter Produktudvikling Branding arbejdsformer Individuel besvarelse af udleverede spørgsmål, klasseundervisning, pararbejde samt casearbejde med gruppefremlæggelser. Side 12 af 22

13 Titel 11 National distribution Birte Ravn: Afsætning 1 (2010). Distribution: Aktuelle avisartikler 12 lektioner á 45 minutter fokuspunkter Distributionskanalen Mellemhandlerens rolle Direkte og indirekte distribution Distributionsstrategier Kædetyper indenfor detailhandlen E-handel arbejdsformer Individuel besvarelse af udleverede spørgsmål, klasseundervisning, pararbejde samt casearbejde med gruppefremlæggelser. Side 13 af 22

14 Titel 12 Pris Birte Ravn: Afsætning 1 (2010). Pris: De hemmelige prisaftaler : hvem bestemmer prisen på mærkevarer? Operation X, TV2, udsendelses dato lektioner á 45 minutter fokuspunkter Interne og eksterne forhold der påvirker prisen Prisfastsættelsesmetoder Prisstrategier ved nye og eksisterende produkter Kundernes reaktion på prisændringer Prisdifferentiering arbejdsformer Individuel besvarelse af udleverede spørgsmål, klasseundervisning, pararbejde. Side 14 af 22

15 Titel 13 Promotion Birte Ravn: Afsætning 1 (2010). Promotion: Lindstrøm Brandwashed, De holder øje med alt. s Økosystem erstatter Aida-modellen, Markedsføring, Aktuelle artikler 22 lektioner á 45 minutter fokuspunkter Promotionstyper Kommunikationsprocessen analyse af trykte reklamer herunder inddragelse af AIDA-modellen. Reklamer Sales promotion PR On-line markedsføring med særligt fokus på viral markedsføring og de sociale medier. Data-mining og kundeklubber (Brandwashed) arbejdsformer Individuel besvarelse af udleverede spørgsmål, klasseundervisning, pararbejde. Side 15 af 22

16 Titel 14 Positionering Birte Ravn: Afsætning 1 (2010). Positionering: Aktuelle artikler 6 lektioner á 45 minutter fokuspunkter Differentiering Positionering USP ESP Branding arbejdsformer Individuel besvarelse af udleverede spørgsmål, klasseundervisning, pararbejde. Side 16 af 22

17 Titel 15 Virksomhedens internationalisering Birte Ravn: Afsætning 1 (2010). Internationalisering: Birte Ravn: Afsætning 2 (2010). Internationalisering: Aktuelle avisartikler 28 lektioner á 45 minutter fokuspunkter Eksportmotiver Eksportbarrierer Eksportberedskab Internationaliseringsmodeller Globalisering af værdikæden Tilfældighedsmetoden Nærmarkedsmetoden Tragtmetoden Netværksmetoden arbejdsformer Individuel besvarelse af udleverede spørgsmål, klasseundervisning, pararbejde. Side 17 af 22

18 Titel 16 Content marketing Sociale medier sætter fut i dit content, kap 14, s , Content marketing bogen, Joakim Ditlev og Signe Damgaard Jepsen, 2014 Otte toneangivende tendenser, Jesper Laursen, Content marketing magazine, nr 1, april 2014 Go native, Jesper Laursen, Content marketing magazine, nr 1, april 2014 Brænd igennem med dine videoer, Jesper Laursen, Content marketing magazine, nr 1, april 2014 Derfor blev Imerco ramt af Facebook-stormen, Business.dk, 26 august 2014 Virksomheder tvinges over på andre sociale medier end Facebook, business.dk, 27. august 2014 Jyskebank.tv 12 lektioner á 45 minutter fokuspunkter Traditionel markedsføring vs content marketing Ændring i forbrugeradfærd Sociale medier Native advertising arbejdsformer Individuel besvarelse af udleverede spørgsmål, klasseundervisning, Side 18 af 22

19 Titel 17 Strategi Birte Ravn: Afsætning 1 (2010). Strategi: Birte Ravn: Afsætning 2 (2010). Strategi: Aktuelle avisartikler 30 lektioner a 45 min fokuspunkter Ide og mål Blue ocean Porteføljeanalyse og strategier Generiske strategi Vækststrategier intensivering, integration, strategiske alliancer og diversifikation. arbejdsformer Individuel besvarelse af udleverede spørgsmål, klasseundervisning, pararbejde. Tværfagligt forløb omkring strategisk analyse med VØ mundtlig fremlæggelse, evaluering med karakter. Side 19 af 22

20 Titel 18 Internationalt marketingmix Birte Ravn: Afsætning 2 (2010). Marketingmix kap Aktuelle avisartikler 28 lektioner á 45 minutter fokuspunkter Standardisering vs. differentiering Brandingstrategier globalt vs lokalt. Prisskalering, Prisdifferentiering Valutaforhold Indtrængningsstrategier/international distribution International markedsføring herunder kulturelle forhold arbejdsformer Individuel besvarelse af udleverede spørgsmål, klasseundervisning, pararbejde. Side 20 af 22

21 Titel 19 Købsadfærd på producentmarkedet Birte Ravn: Afsætning 2 (2010). Segmentering og købdsadfærd på producentmarkedet kap 8 + 9: Aktuelle avisartikler 16 lektioner á 45 minutter fokuspunkter De tre delmarkeder Segmenteringskriterier på producentmarkedet Build-up tankegangen Break-down tankegangen Købstyper Købsbeslutningsprocessen Valgkriterier på de tre delmarkeder Købscenteret Transaktions- og relationsmarkedsføring arbejdsformer Individuel besvarelse af udleverede spørgsmål, klasseundervisning, pararbejde. Side 21 af 22

22 Side 22 af 22

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

- virkelighedsnære undervisningsforløb

- virkelighedsnære undervisningsforløb Projekt: Erhvervslivskontakt - virkelighedsnære undervisningsforløb Niels Brock IBC-Kolding Tietgenskolen Aalborg Handelsskole Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat har ydet støtte til projektets gennemførelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 12/13 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014/2015 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse For Erhvervscase i as2hhi12 Termin maj-juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse hhx Fag og niveau Erhvervscase studieområde 2 Lærer Hold Jette Silberbauer Gad (JSGA) afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Juni 2012 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011/12

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni, 2012 Zealand

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2012 Juni 2015 Svendborg Erhvervsskole HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx /gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens

Læs mere