Randers Kammerorkester - Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17"

Transkript

1 Randers Kammerorkester - Strategi Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle den klassiske musik på mange forskellige fronter og i forhold til mange forskellige målgrupper. Samtidig er det en ambition at fastholde orkesterets aktive og centrale rolle i et skabende og bredt defineret kulturliv lokalt og nationalt. Randers Kammerorkesters geografiske virkeområde er først og fremmest Randers Kommune, Djursland og det kronjyske område. Derudover spiller Randers Kammerorkester koncerter i Midt- og Nordjylland, og dertil kommer ca. 3-4 koncerter pr. sæson i hovedstadsområdet og i udlandet. 2. Politiske målsætninger for Randers Kammerorkester a) Statens Kunstråds Musikudvalgs målsætninger for basisensemblerne: Randers Kammerorkester er omfattet af Statens Kunstråds Musikudvalgs målsætninger for basisensemblerne. For perioden er udvalgets målsætninger beskrevet ved følgende formål og vision: Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske kvalitet er tilgængelig i hele landet. Dette sker gennem koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling. Vision Basisensemblerne har hver især en markant musikalsk profil og virker som kunstneriske dynamoer for et levende og aktivt lokalt og nationalt musikmiljø. Basisensemblerne fremfører en mangfoldighed af ny og ældre musik og har en status som nationale fyrtårne. De bidrager aktivt til, at publikum i alle aldre møder levende musik, der beriger og bevæger, og som gennem oplevelse og engagement udvider det musikalske univers. Ensemblerne skal desuden bidrage til at styrke musikudøvelsen blandt børn og unge. b) Randers Kommunes målsætninger for Randers Kammerorkester: Det er Randers Kommunes overordnede mål, at Randers Kammerorkester fremmer musiklivet, særligt den klassiske musik, i kommunen og regionen. Herved skal kendskabet til, bevaringen og formidlingen af den musikalske kulturarv udbredes og styrkes. Randers Kommune ønsker, at orkestret udbygger sin position som byens orkester og dermed som producerende kunstinstitution på et højt professionelt og internationalt niveau, og at orkesteret fungerer som et kraftcenter for klassisk musik i hele regionen og som et nationalt fyrtårn inden for sin branche. I relation til Randers Kommunes kulturpolitik er det desuden Randers Kommunes mål, at orkestret er samarbejdspartner og initiativtager bl.a. i et tværgående felt af professionelle kulturinstitutioner i Randers til produktioner, der inddrager lokale medaktører for at sikre lokal forankring, synlighed og udvikling og samtidig opnå nye udviklingsveje for markante kulturprojekter i og uden for Randers. Randers Kammerorkester skal fortsætte sine bestræbelser på at tiltrække et stort og bredt publikum, fordelt i varierende segmenter. Det er vigtigt, at lokal forankring og tæt publikumskontakt udbygges yderligere som led i orkestrets fortsatte kunstneriske udvikling og som led i udviklingen af kommunens kulturliv.

2 Randers Kommune har i en længere årrække fokuseret på, at børn og unge møder kunst og kultur af professionel kvalitet, både ved at blive præsenteret for, deltage i og udvikle egne kompetencer i kunstfeltet. Den linje ønsker vi at fortsætte med stadig fornyet intensitet. Musikfeltet er et afgørende vigtigt område i arbejdet med børn og unges møde med kunst. Randers Kommune har stillet en kulturgaranti, hvor alle børn har ret til kulturoplevelser og her har Randers Kammerorkester et oplagt potentiale. Dette potentiale skal forløses gennem skolekoncerter, formidlingsindsatser, talentudvikling, indsatser på forskellige niveauer i den musikalske fødekæde. Yderligere vil vi etablere en folkeskole med særlig kulturel profil. Randers Kammerorkester indgår sammen med de øvrige professionelle kulturinstitutioner i Randers som centrale partnere i dette projekt. Endvidere indgår Randers Kommune som partner i det europæiske kulturhovedstadsprojekt i 2017 i Århus og Region Midt. I naturlig forlængelse heraf er det vores mål, at Randers Kammerorkester aktualiserer Kulturbyprojektets Rethink - tematisering i en musikalsk kontekst i de kommende år med en både folkeligt inkluderende og kunstnerisk ambitiøs tilgang, såvel regionalt som lokalt. I relation til kulturbyprojektet iværksættes et specifikt udviklingssamarbejde mellem kultursektor og erhvervslivet i en erhvervsklynge-struktur, lokalt og regionalt. Randers Kammerorkester forventes at bidrage aktivt og udviklende til denne brobygning. Randers Kommune anerkender, at Randers Kammerorkester har udfordringer hvad angår de fysiske rammer. Det er ønskeligt at der sikres bedre rammer til administration, depot og øvelokaler. 2. Randers Kammerorkesters omverden Randers Philharmoniske Selskab er foreningen bag Randers Kammerorkester. Foreningen er en vigtig del af orkestrets forankring og støtte i lokalområdet. Fem medlemmer af orkesterets bestyrelse er valgt på Selskabets generalforsamling for en toårig periode. Randers Kammerorkester har hjemsted på Musik- og Teaterhuset Værket, hvor orkesteret øver, holder sine abonnementskoncerter og har sin administration. Randers Kammerorkester har udfordringer, hvad angår de fysiske rammer på Værket - der mangler depot- og kontorplads, og da orkesteret lejer øve- og koncertlokaler per dag, er det ikke altid muligt at få de ønskede lokaler. Det er derfor ønskeligt at sikre bedre rammer til administration, depot og øvelokaler. Orkesteret har en meget stærk lokal forankring i form af et åbent og ligefremt forhold til alle afdelinger af Randers Kommune og har i det hele taget et stærkt fundament i det store opland på Djursland og hele det kronjyske område. Den lokale forankring kommer desuden til udtryk i et tæt samarbejde med områdets øvrige professionelle kulturliv om en lang række større og mindre projekter, en bred kontakt til områdets amatørorkestre og -kor samt en beredvillig bevågenhed fra det lokale erhvervsliv både med hensyn til den rene sponsorering og i form af et intensivt og interaktivt samarbejde på tværs af erhverv og kultur. Dertil kommer et engageret kernepublikum med en tæt og næsten personlig kontakt til orkestret samt et større og bredere publikum til de mere folkelige og spektakulære projekter. Primære samarbejdspartnere Samarbejdsområder Aarhus Sommeropera Aarhus Symfoniorkester / Aalborg Symfoniorkester Musik- og Kulturhuset Værket Kammermusikforeningen Brage Randers Musikskole / Aarhus Musikskole / Mariagerfjord Kulturskole Den jyske Operas Kor Randers Egnsteater / Randers Kunstmuseum / Randers Kulturhistoriske Museum /Sct. Mortens Kirke / Sct. Peders Kirke / Randers Internationale Korfestival / Randers Bibliotek / Randers Eventsekretariat FOF Randers Formidlingssamarbejde Sparekassen Kronjylland Hovedsponsor Husorkester - ledsagelse af operaforestillinger Fælleskoncerter Fællesarrangementer samt billetsalg Fællesarrangementer samt abonnementssamarbejde Undervisning og samarbejdskoncerter Samarbejdskoncerter og forestillinger Fællesarrangementer / formidlingssamarbejde

3 Orkesterets samarbejdspartnere kan deles i tre grupper: andre kulturinstitutioner, undervisnings- og formidlingspartnere samt sponsorer og netværkspartnere. Orkesteret samarbejder med mange andre udøvende kulturinstitutioner - I samarbejde med dem kan vi magte større opgaver sammen og generelle samarbejdsprojekter med disse aktører fører til et større udvalg af koncertgenrer, hvilket, som regel, fører til nye publikumssegmenter. Samtidig giver et samarbejde på tværs af kulturinstitutioner et forum for udveksling af ideer og inspiration, hvilket i høj grad er udviklende og værdifuldt for orkestret. Samarbejde med undervisningsinstitutioner og andre formidlingspartnere giver os adgang til andre formidlingskompetencer, som styrker vore egne formidlingsaktiviteter, og som samtidig giver os mulighed for at investere i et fremtidigt publikum. Udover økonomisk støtte giver samarbejdet med vores mange sponsorer et netværk, som fostrer idéer og fører os frem til andre kontakter, der danner et sundt fundament for vores virksomhed generelt. 3. Vision for Randers Kammerorkester Randers Kammerorkester skal at fremstå som et moderne og alsidigt kammerensemble med et bredt internationalt udsyn fra en lokal platform. Randers Kammerorkester skal med sine koncerter, indspilninger og undervisning placere sig blandt de førende danske ensembler og markere sig på internationalt plan. Randers Kammerorkester vil fortsat være initiativtager til samarbejdsprojekter med andre lokale kulturinstitutioner med det klare mål at øge interessen for klassisk musik og kultur på alle niveauer. Randers Kammerorkester vil bevare og udvikle sin position som kulturelt fyrtårn med dybe rødder i det lokale samfund. Randers Kammerorkester vil aktivt arbejde for en udvidelse af orkestret fra de nuværende 14 fastansatte musikere til et fuldt og fastansat kammerorkester på 25 musikere.

4 4. Opgaver, resultatmål og metoder a) Koncertvirksomhed Mål - at videreføre og udvikle Randers Kammerorkesters særlige brede repertoireprofil. - at videreføre og forbedre Randers Kammerorkesters høje kunstneriske niveau. Metode Randers Kammerorkester vil lægge vægt på et alsidigt repertoire, der spænder fra nyere partiturmusik, over det brede orkester- og kammermusikalske repertoire, til mere populær og umiddelbart appellerende musik. Som en del af sin repertoireprofil vil Randers Kammerorkester spille den ældre og nyere danske musik, hvilket kommer til udtryk i blandt andet sæsonprogrammets repertoire, cd-indspilninger, turnéer, ansættelse af huskomponister, samarbejde med Aarhus Sommeropera m.m. Orkesterets kunstneriske kvalitet skal fortsat udvikles ved hjælp af kapaciteter som gæstemusikere, solister, instruktører og gæstedirigenter af den højest mulige kvalitet indenfor den budgetramme som er til rådighed. - at tilstræbe et nyt publikum udover det faste koncertpublikum i forhold til bl.a. alder, samfundsgruppe og uddannelse og at skabe rammerne for at et potentielt koncertfremmed publikum får muligheder for at opleve den klassiske musik og dermed mod på at træde ind i koncertsalen. - at orkesteret skal være synligt og aktiv på et international niveau, og derved medvirke til at gøre dansk musik og Randers Kommune endnu mere synligt internationalt. Orkesteret vil stimulere publikumsinteressen for sin koncertvirksomhed med bl.a. et innovativt programindhold og ved at samarbejde med andre kulturinstitutioner. Begge tiltag fører til et større udvalg af koncertgenrer, hvilket, som regel, fører til nye publikumssegmenter. Orkesteret vil gennemføre en mangesidig turnevirksomhed for at præsentere dansk musik og musikliv, og for at være kulturelle ambassadør for Randers. Orkesteret vil bygge videre på sit etablerede internationale netværk for at skabe relationer, som giver mulighed for at præsentere Randers Kammerorkester og dansk musik internationalt. b) Formidling, undervisning og publikumsudvikling: Mål - at borgerne i Randers og omegn skal være velinformerede om orkesterets virksomhed. Metode En kreativ mediestrategi skal sikre, at orkesterets koncertvirksomhed er synlig i det lokale samfund. Orkesteret vil fortsætte med at husstandsomdele sin sæsonbrochure for at sikre, at alle borgere i kommunen får den klassiske musik som tilbud og mulighed. Som nyt tiltag vil orkestret indgå et samarbejde med Musik- og Teaterhuset Værket om fælles markedsføring af klassisk musik i Randers. - at kvalificere og udvide den enkelte publikums oplevelse af musikken Orkesteret vil sørge for at en mangfoldig højkvalitets baggrundsinformation om programsatte værker er nemt tilgængelig til koncertpublikum, igennem internettet og trykte medier. - at introducere skoleelever på alle niveauer for den klassiske musik, at skærpe skoleelevernes evne til at lytte aktivt og gennem musikken at stimulere og igangsætte børnenes kreative potentiale. Orkesteret skal tilbyde skolekoncerter af forskellige genrer til alle skoler i Randers Kommune og orkesterets øvrige opland. Dertil vil orkesteret "skræddersy" skoleprojekter og andre formidlingsprojekter efter behov i samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner. Orkesteret vil fortsætte med sine mange andre aktiviteter for børn, og udvikle processen i samråd med diverse eksperter på feltet.

5 - at støtte talentudvikling på alle niveauer i den musikalske fødekæde. - at et bredere og mere internationalt publikum end orkesterets koncertpublikum skal have kendskab til og mulighed for at høre Randers Kammerorkester. Alle musikere i Randers Kammerorkester har undervisningstjeneste som en 1/3 del af deres ansættelse. Orkesteret skal fortsætte sin medvirken på alle niveauer i den musikalske fødekæde, fra undervisning på musikskoler med særlig fokus på MGK, skolekoncerter, orkestersamarbejde med Det jyske Musikkonservatorium, dirigentworkshop med studerende fra Det kongelige danske Musikkonservatorium, til ansættelse af unge nyuddannede assistenter og engagement af unge danske solister m.v. Orkesteret skal fortsætte sit samarbejde med pladeselskaberne DaCapo og CDKlassisk med løbende cdudgivelser på et højt kunstnerisk og teknisk niveau med et vidtfavnende repertoire for kammerorkester. Dertil vil orkesteret sørge for at indspilningerne også bliver tilgængelig på andre mediaplatforme. c) Aktuelle tiltag/indsatser i rammeaftalens periode 1) Orkesteret vil styrke sin tætte kontakt til publikum blandt andet ved en løbende afprøvning af koncertformen for derved også at tiltrække et nyt publikum. Kammerorkesteret vil samtidig udvikle orkesterets styrke som formidler af den klassiske musik ved blandt andet at perspektivere musikken i forhold til andre kunstarter som billedkunst, dans og litteratur, og ved en stadig udfordring i forhold til repertoire, koncertform, og samarbejdspartner. På samme måde som orkesteret eksperimenterer med koncertens kunstneriske indhold, vil orkesteret eksperimentere med koncertens form ved at inddrage formidlingselementer i selve koncerten (og ikke blot begrænse formidlingen til koncertoptakter el. lign.). Orkesteret lancerer snart et nyt koncertkoncept under titlen Nøgne koncerter - en ny og anderledes måde at opleve den klassiske musik på. Med billeder, ord, lys, lyd, og levende musik bliver nogle af den klassiske musiks mesterværker introduceret og belyst fra alle sider, så det nøgne værk står tilbage. Det er håbet at denne koncertform bliver en tilbagevendende begivenhed. 2) I 2017 bliver Aarhus Kulturby, og i forbindelse med det planlægger Randers Kammerorkester en række særlige begivenheder bl.a. 1) Hemmelige Koncerter hvor orkesteret spiller uannoncerede minikoncerter der hvor folk færdes: på deres arbejde; der hvor de handler; hvor de motionerer; osv. 2) Orkester med Gæster - orkesteret planlægger en etnisk festival, hvor mange af de udenlandske etniske kunstnere som har optrådt med orkesteret på diverse turnéer bliver inviteret til Randers for at spille sammen med orkesteret - der er tale om specialister i bl.a. Ney, Oud, og Kinesisk Bambus Fløjte. 3) I samarbejde med Aarhus Sommeropera og Aarhus Symfoniorkester har orkesteret planer om at realisere 2-3 Kulturby-projekter. 3) Orkesteret vil løbende udbygge sit netværk og position som et musikalsk kraftcenter, der har dybe rødder i lokalområdet og som har en tæt kontakt og samarbejdsflade til et meget bredt og stort udsnit af det lokale kulturliv, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner etc. Det vil bl.a. ske gennem Hemmelig Koncert Serien og diverse andre konkrete tiltag. 4) Orkesteret vil udvide sin børne- og skoleplatform til at inkludere koncerter målrettet børnehaver, specialskoler og ungdomsuddannelser. Udviklingsprocessen er allerede begyndt, men skal videreudvikles og raffineres i de kommende år. 5) Kulturskole - I forbindelse med opbygning af en ny kulturskole i Randers vil orkesteret bidrag med sine forskellige kompetencer både i opbygningsfase og også når skolen er i fuld drift.

6 5. Udvikling Randers Kammerorkester forholder sig til stadighed til de udviklingsmuligheder, der ligger i ensemblet og den enkelte musikers kunstneriske og arbejdsmæssige potentiale, og orkesteret vil fortsat arbejde for kvalitativ og kvantitativ udvikling inden for de eksisterende budgetrammer. Der findes dog et betydeligt og afgørende udviklingspotentiale, som er afhængigt af ekstra økonomisk støtte, og som orkesteret ser som realistiske muligheder. Randers Kammerorkester arbejder derfor med to udviklingsidéer som evt. kunne finansieres, hvis udviklingspuljen til basisensembler blev konverteret til varigt tilskud : a) Udvidelse af Randers Kammerorkester Den helt overordnede målsætning for Randers Kammerorkesters udvikling er en udvidelse af orkestret fra de nuværende 14 fastansatte musikere til et fuldt og fastansat kammerorkester på 25 musikere. Ønsket bunder dels i orkestrets historiske udspring som kammerorkester i 1945 dels i den kendsgerning, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer et permanent fastansat og professionelt kammerorkester i dansk musikliv. Med et fuldt og fastansat kammerorkester vil Randers Kammerorkester have mulighed for: at dække dansk musiklivs repertoiremæssige hul, der lige nu kun sporadisk fyldes ud af symfoniorkestrene, og som i Randers Kammerorkesters sæsonprogram kun dækkes sporadisk med enkeltstående koncerter, der spilles ved hjælp af skiftende løstansatte assistenter. Repertoiret i dansk musikliv kommer således til at indeholde værker for kammerorkester, som i dag sjældent eller aldrig spilles, af komponister som J.A. Scheibe, J.A.P. Schulz, Joh. E. Hartmann, F.L.Æ. Kunzen, C.E.F. Weyse, D.F. Kuhlau, Henrik Rung, Eduard Helsted, J.P.E. Hartmann, Niels W. Gade, Hakon Børresen, Otto Malling, Siegfried Langgaard, Knudåge Riisager, Jørgen Bentzon, Finn Høffding, Herman D. Koppel, Svend Erik Tarp, Svend S. Schultz, Jørgen Jersild og Vagn Holmboe. at det danske repertoire for kammerorkester parallelt perspektiveres og stilles over for et udenlandsk repertoire, der rækker fra den galante periode mellem barokken og klassikken Johann Sebastian Bachs sønner, Johann Stamitz m.fl. over den franske barokmusik, den tidlige romantik i form af bl.a. Schubert, Schumann og Mendelssohn til fransk impressionisme og nyklassikkens komponister som Prokofiev og Stravinskij m.fl. at tilbyde nutidige danske partiturkomponister muligheden for at skrive musik til netop denne ensemblestørrelse. at det ikke er de økonomiske begrænsninger, der afgør antallet af prøvetimer og valget af projekter, hvilket med udgangspunkt i orkestrets nuværende gode kunstneriske niveau vil medføre en markant udvikling af den kunstneriske kvalitet. at Randers Kammerorkester samtidig kan varetage flere større og mere folkelige aktiviteter såsom populære udendørskoncerter og store orkesterkoncerter målrettet mod børn og unge, hvor orkesterets muligheder indenfor disse områder i dag er meget begrænsede grundet de store omkostninger ved køb af løstansatte assistenter. at bidrage endnu mere til regionens musikliv. Et større Randers Kammerorkester ville sikre at fremtidige samarbejdsprojekter med Aarhus Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester, Den Jyske Opera og Aarhus Sommeropera kunne realiseres med færre omkostninger for vores samarbejdspartnere - en udvidelse af Randers Kammerorkester ville hermed komme mange andre institutioner til gavn. Dertil ville det være muligt for orkesteret at gøre en særlig indsats for at etablere koncertserier i områder i Midtjylland, der ikke i forvejen er dækket af et professionelt kammerensemble (f.eks. Viborg / Skive området). Randers Kammerorkester vil enten forsøge at arrangere disse koncerter i fællesskab med de lokale musikforeninger, musikhuse osv., eller sælge disse koncerter til de lokale musikforeninger, musikhuse osv.

7 Takket være øget tilskud fra Randers Kommune i 2009 og rationaliseringen af Kunststyrelsens tilskud i 2010 var det muligt at udvide orkesteret med fire nye strygerstillinger som har været med til at øge indsatsen på formidlingsområdet ved siden af de normale undervisningsaktiviteter. Dertil har orkesteret oplevet en dramatiske stigning i aktiviteter, men det vigtigste element i denne sammenhæng er, at Randers Kammerorkester har opnået en markant forøgelse i kvaliteten af orkestervirksomheden, da strygerkorpset nu består af flere fastansatte musikere og færre timelønnede assistenter. Det næste skridt på vej til et fuldt besat Randers Kammerorkester er oprettelse af tre nye strygerstillinger, som vil bidrage yderligere til den allerede markante stigning i orkesterets kvalitet og samtidig øge undervisningsmulighederne (en af orkesterets vigtige indtægtskilder). Med flere musikere ansat, kan orkesteret deles i endnu flere mindre grupper, som giver mulighed for at have adskillige kammermusikalske projekter kørende samtidig og afvikle endnu flere skole- og børneprojekter. Kort sagt bliver orkesterets produktivitet øget. Udvidelsen kræver en ekstra finansiering af blot Kr , når de øgede indtjeningsmuligheder, som stillingerne giver, bliver medregnet. b) Ansættelse af en børne og formidlingsmedarbejder Med en ny børne- og formidlingsmedarbejder vil Randers Kammerorkester udvikle og sætte ny fokus på Kammerorkestrets overordnede forpligtigelse i forhold til den klassiske musik. Ved siden af selve koncerten, koncertens markedsføring, koncertens programnoter etc. vil et nyt formidlingsled udvikle en på samme tid mere overordnet og specifik formidling af den klassiske musik. Formålet er at udvide og kvalificere det voksne publikums samt børn og unges oplevelse af musikken og koncerten og dermed skabe mulighed for en anderledes og større musikalsk fordybelse. Børne- og formidlingsmedarbejderen vil arbejde med formidling i forhold til rækken af abonnementskoncerter og det almindelige publikum, men i særdeleshed vil medarbejderen have en række særlige forpligtigelser i forhold til børn og unge i forbindelse med skole- og børnekoncerter. Orkesteret forestiller sig en deltidsansættelse som ligner tilsvarende stillinger hos landsdelsorkesterne, og som kræver ekstra finansiering af ca. Kr Rent konkret vil stillingen som børne- og formidlingsmedarbejder indeholde følgende opgaver: Et konkret undervisnings- og formidlingsarbejde i forhold til børn og unge både alene og i samarbejde med orkestrets musikere: Undervisning i større grupper, formidling af den klassiske musik og de enkelte værker som optakt til koncerter, samarbejde med musiklærere på folkeskoler og i gymnasier m.m. Formidlingsarbejde i forhold til det voksne publikum i forbindelse med bl.a. abonnementskoncerterne: At præsentere den klassiske musik og de enkelte værker, at skabe nye veje og indgange til oplevelsen af den klassiske musik, at præsentere den klassiske musik for et nyt potentielt men koncertfremmed publikum, at udvikle nye ideer til formidling af den klassiske musik, at udvikle samarbejdsrelationer til lokale institutioner som AOF, FOF etc. Et pædagogisk udviklingsarbejde i forhold til børn og unge: Udvikling af nye former for skolekoncerter, udvidelse af børnekoncerternes musikalske repertoire, målretning af koncerter og andre tiltag i forhold til alderstrin og skoletyper, udvikling af pædagogiske metoder m.m. At varetage den administrative planlægning af skolekoncerter, børnekoncerter og andre formidlingsprojekter i forhold til booking, skemaplanlægning, kontakt til skoler og lærere etc.

8 6. Nøgletal og indikatorer Antal koncerter Koncerter i Randers Regionale koncerter (inkl. operaopførelser) Nationale koncerter Internationale koncerter** 3??? Antal koncerter i alt Heraf antal koncerter rettet mod børn og unge ** under forudsætning af ekstra finansiering Antal tilhørere ved samtlige koncerter bortset fra nedenstående ved udendørs koncerter ved koncerter rettet mod børn og unge Antal tilhørere i alt Pædagogisk virksomhed Undervisningslektioner i alt

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 1. Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle

Læs mere

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 1. Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle

Læs mere

RAMMEAFTALE RANDERS KAMMERORKESTER

RAMMEAFTALE RANDERS KAMMERORKESTER RAMMEAFTALE RANDERS KAMMERORKESTER Aftaleparter: Statens Kunstrådets Musikudvalg, Randers Kommune og Randers Kammerorkester Aftaleperiode: 1. januar 2010 til 31. december 2013 Rammeaftale - basisensembler

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 - den Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurde ringer og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble. Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble. Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Strategi 214-217 for Storstrøms Kammerensemble Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

www.aalborgkulturskole.dk

www.aalborgkulturskole.dk Job og kravprofil Aalborg Kulturskole - med særligt fokus på folkeskolesamarbejde www.aalborgkulturskole.dk Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri ambitiøse mål for samarbejdet mellem

Læs mere

Kulturplan 2009-2010

Kulturplan 2009-2010 Kulturplan 2009-2010 Kulturplan Vision: Vi ønsker et bredt, rigt, varieret og kvalitetspræget kulturliv, dels baseret på de faste kulturelle institutioner, dels på det folkelige engagement både som aktører

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019

VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2019 Samtidig med, at en ny aftale med Aalborg Kommune træder i kraft pr. 1.1.2016, sker der væsentlige ændringer på Det Hem lige Teater. Teatrets grundlægger og mangeårige kunstneriske

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune.

Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger for Aalborg Kommune. Kulturpolitiske målsætninger Den kommunale kulturpolitiks opgave er at sikre Aalborg Kommunes borgere: Grundlag for en mangfoldighed af oplevelser Et levende,

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus Bidrag til musikhandlingsplanen Publikum i fokus Hermed fremsættes forslag om et innovativt forsøgsprogram omfattende alle musikgenrer, hvis formål er at udnytte potentialet for nye publikumsoplevelser

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

01-01-2014 01-08-2015 Politisk udvalg: Kultur- og fritidsudvalg

01-01-2014 01-08-2015 Politisk udvalg: Kultur- og fritidsudvalg Folkeskolereform -Samarbejde mellem skolerne og n type: Aftaleenhed Folkeskolereformen har overordnet til formål, at alle elever skal lære mere. Blandt reformens øvrige mål er det et politisk ønske, at

Læs mere

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse 1. Baggrunden for projektet På baggrund af et ekstremt bæredygtigt samarbejde

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Trædesten. Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt

Trædesten. Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt Trædesten Aarhus 2017 s mest ambitiøse børnekulturprojekt Citat fra 2017 ansøgningen borgerinddragelse af næste generation en mulighed for at tilføre det daglige arbejde ny energi et tværæstetisk projekt,

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK Fyns

Læs mere

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum en hilsen fra Helsingør Kulturpolitik for Helsingør Kommune mål og handleplaner Find kulturpolitikken her: http://www.helsingor.dk/politik-og-indflydelse/strategier-og-politikker/vores-vej/

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker.

Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. Bilag 8 Deltagere: Aarhus: Louise, Jannik, Jane, Pauline, Anna og Mark. Roskilde: Mette, Hanne, Stine, Allan og Henriette. Birgit deltog som følgeforsker. 1. Aarhus fremlægger output fra rum 1 med udgangspunkt

Læs mere

KULTUR POLITIK

KULTUR POLITIK Foto: Uggi Kaldan KULTUR POLITIK 2015-17 2 Foto: Randers Kunstmuseum, Henrik Espensen Karoline H. Larsen /copydanbilleder.dk I Randers har vi et mangfoldigt udbud af kulturaktiviteter. Vi ved, at dét vi

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august 2012. Politikken skal revideres i 2016,

Læs mere

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m2. BYENS HUS BYENS BYGGERI UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium og Skuespiluddannelsen

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Billund Kommune Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik Februar 2016 2 Politik Forord Her følger kultur- og fritidspolitikkens

Læs mere

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16

Idékatalog. til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kultur- og Fritidsafdelingen 28. september 2012, 19. oktober 2012 Forslag Idékatalog til brug for realisering af Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-16 Kataloget har baggrund i: Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016. Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 2016 Kultur- og Fritidsafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Indhold Forord..........................4 Målsætninger for Handleplan 2016.........6 Kulturlivets aktører..................

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

27. - 29. MAJ 2016 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK

27. - 29. MAJ 2016 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK 27. - 29. MAJ 2016 HAVNEKULTURFESTIVAL.DK. PA ODENSE HAVN SEKRETARIAT FOR ODENSE HAVNEKULTURFESTIVAL Ungdomshuset Nørregade 60 5000 Odense C Tlf.: 63756820 Projektkoordinator Maria Friis telefon: 26127832

Læs mere

Projektets titel: Musikundervisningens muligheder muligheder med musikundervisning

Projektets titel: Musikundervisningens muligheder muligheder med musikundervisning Projektets titel: Musikundervisningens muligheder muligheder med musikundervisning Dato: Fredag d. 2. maj 2014, kl. 9.30-14 Ansøger: Favrskov Musikskole på vegne af Videnscenter for Musik Kontaktpersoner:

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Landsmødevedtagelse om medier og kultur

Landsmødevedtagelse om medier og kultur Vedtagelse fra DSUs Landsmøde oktober 2004, Slagelse Landsmødevedtagelse om medier og kultur Indledning For DSU handler kulturpolitik ikke kun om, hvorledes man skal støtte de forskellige kunstformer,

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Troldefestival 2014 En fabelagtig familiefestival i Næstved Kontaktinformation

Troldefestival 2014 En fabelagtig familiefestival i Næstved Kontaktinformation Troldefestival 2014 En fabelagtig familiefestival i Næstved Kontaktinformation Malene Schrøder Foreningen for Troldefestival i Næstved Maglemølle 25, 1. 4700 Næstved Tlf. 2112 2103 E-mail: ms@visitnaestved.com

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere