Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013"

Transkript

1 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen skaber arbejdspladser afledt af de turister der besøger området, men image og oplevelser er også med til at tiltrække borgere og virksomheder til området. Turismeudvalget ønsker derfor, at Horsens skal fortsætte den gode udvikling med pleje af image, et stort udbud af oplevelser og gennemgående kvalitet der giver folk lyst til at blive for én dag eller resten af livet. Den seneste turistpolitik for den gamle Horsens Kommune blev udarbejdet i Siden har Horsens Erhvervsråd fået ansvaret for turismen og med den nye Kommunestruktur fra 2007 har Horsens fået et bredere udvalg af virksomheder, natur og kultur, som skal kædes sammen og udnyttes på bedste vis i turismesammenhæng. Turismeudvalget ser frem til vækst gennem nye events, forbedrede produkter og etablering af et af Danmarks kommende fyrtårn World of Crime, der med internationalt fokus vil trække mange gæster til Horsens og sætte Horsens på landkortet. 1

2 Formål med Turismepolitikken Ny Horsens Kommune består primært af 3 tidligere selvstændige turistdestinationer; Endelave, Horsens og Brædstrup. I den stigende konkurrence er der brug for stærkere destinationer og en anden tilgang til destinationsbetegnelsen der tager udgangspunkt i turistens ønsker og interesser fremfor by- eller Kommunegrænser. Første skridt er derfor én fælles kurs for Horsens som turistdestination, der styrker erhvervslivet i hele Kommunen. Dernæst et godt samarbejde med nabokommunerne, Midtjysk Turisme, Visitdenmark og andre markedsføringsnetværk, hvor Horsens i et samspil med andre kan opnå endnu bedre markedsføring og produktudvikling. Forslaget til ny Turismepolitik lægger derfor vægt på en fælles vision og fælles strategier, et godt samarbejde med et bredere kendskab og fælles markedsføring samt projekter der selvstændigt eller på tværs af Kommunegrænser kan forbedre mulighederne for større omsætning i Horsens. Formålet er at sætte fokus på de mange kvaliteter Horsens har at byde på, udvikle og forbedre eksisterende produkter og igangsætte nye tiltag der signalere fælles kurs og bidrager til det gode image Horsens oplevelser og dynamik. Politikken skal ikke stå alene, men spille sammen med andre politikker samt den overordnede markedsføring og visionen for Horsens Kommune. Vision for turismen i Horsens Udvikling af turismen i Horsens skal få turisterne til at komme oftere og blive længere. Strategier og indsatsområder For at forfølge visionen skal der arbejdes med følgende strategier: Skabe gode ambassadører for området - både lokale og turister. Udvikle minimum ét produkt for hver målgruppe, som folk ønsker at rejse efter. Tænke i produkter og efterspørgsel fremfor fysiske grænser. Skabe mersalg gennem samarbejde på tværs, henvisninger og pakkeløsninger. Fokus på de unikke oplevelser, image og kvalitet. Tage hensyn til borgernes og det øvrige lokale erhvervslivs interesser. Koordinere markedsføringen og betragte alt i og omkring Horsens som del af produktet. Tilsammen skal dette gerne resultere i flere turister og en større omsætning. 2

3 3

4 Organisation og autorisation Horsens Erhvervsråd skal, med ansvaret for turismen i Horsens, være med til at arbejde for den fælles vision gennem fokus på strategier og indsatsområder. En indsats der gerne skal være med til, at udvikle attraktive produkter der understøtter turismeerhvervet samt skaber gode rammer for oplevelser i og omkring Horsens og en fortsat positiv markedsføring af Horsens og omegn. Turistbureau og Turistinformation Ønsket er at give turisterne en god og kvalificeret service når de påtænker at besøge Horsens samt under og efter deres besøg. For at yde denne gæsteservice og skabe ambassadører samt mersalg, er det vigtigt med et serviceminded personale der hvor gæsten befinder sig. Turismeudvalget anbefaler, at Horsens fortsat skal have ét Turistbureau samt 2 mindre Turistinformationer på Endelave og i Brædstrup, men anbefaler samtidig, at der vurderes hvorvidt denne organisation er hensigtsmæssig på sigt eller om der alternativt kan etableres et strategisk samarbejde med andre turistorganisationer i området. Turistbureauet skal have åbent i størst muligt omfang og være det centrale bureau. Brædstrup og Endelave skal fungere som lokale satellit servicekontorer og som minimum have åbent i højsæsonen og relevante ferieperioder afhængig af behov og udviklingen i turismen, herunder udviklingen afledt af den kommende havn på Endelave. Der skal som udgangspunkt afsættes penge i budgettet til drift af selvstændig Turistinformation på Endelave i minimum 25 timer om ugen i højsæsonen samt ferie og helligdage 1. Der skal være en synlig sammenhæng mellem de 3 informationer og fælles opgaver skal koordineres og samles så vidt det er muligt. Horsens Erhvervsråd har det overordnede ansvar for de autoriserede Turistbureau og Turistinformationer i Kommunen, og dermed ansvaret for vedtagelse af fælles regler for serviceniveau, analyser, udsending af brochurer, markedsføring m.m. med udgangspunkt i den fælles vision og strategierne. Turismeudvalget Horsens Erhvervsråds bestyrelse har nedsat et bredt sammensat Turismeudvalg 2, der skal være sparringpartner for bestyrelse og sekretariat omkring turismeudvikling i Horsens Kommune. Udvalget skal deltage med visioner og idéer samt medvirke ved udarbejdelse af Erhvervsrådets årlige virksomhedsplaner indenfor turistområdet. 1. Se bilag 1, Handlingsplan og budget 2. Se bilag 3, Turismeudvalg 4

5 Turistforeningernes rolle og funktion Formænd for Turistforeningernes er automatisk medlem af Turismeudvalget og betragtes som samarbejdspartnere blandt andet i forhold til den interne markedsføring overfor borgerne i Horsens. Turismeudvalget ønsker at Turistforeningerne er med til at arbejde for den fælles vision. Det er derfor blevet besluttet, at Horsens Erhvervsråd tager initiativ til en snak med Turistforeningerne om disses fremtidige rolle og samarbejde inden udgangen af

6 Målgrupper & forretningsområder Horsens ønsker fortsat at tiltrække den store gruppe af børnefamilier og den voksende gruppe af ældre med tid og penge, som i fremtiden ikke føler sig gamle men vil søge oplevelser og prioritere tiden med venner/kollegaer. Udviklingen viser, at folks ændrede holdninger, levemønster og behov ikke længere gør det så relevant at se på folks alder. Vi kombinerer derfor i stedet de traditionelle målgruppe inddelinger med de produktområder som Horsens er stærk på og tager udgangspunkt i de syv oplevelsestyper 3, hvoraf vi vælger at satse på følgende grupper som de primære målgrupper for Horsens: Naturens gratis glæder er en naturbaseret ferie med relativt højt aktivitetsniveau, der udspiller sig i naturen (cykle, fiske, vandre osv.). Der er primært tale om børnefamilier i dette koncept, men hvis opholdet i naturen kombineres med det kulturelle er det også attraktivt for de voksne par. Horsens har et bredt og godt produkt til denne målgruppe hele vejen fra Endelave i øst til Brædstrup i vest (I Danmark årlig omsætning på 1,26 mia. kr.). Sjov i sommerlandet har besøg på attraktioner som hovedindhold i ferien. Aktivitetsniveauet er relativt højt og der er primært tale om børnefamilier. Horsens har flere spændende aktiviteter og events samt mulighed for et stort fyrtårn i form af World of Crime der vil styrke Horsens i forhold til denne målgruppe. Herudover har Horsens en god placering midt i Jylland ikke langt fra flere større attraktioner, som gør området interessant som overnatningssted og udgangspunkt for ferien (I Danmark årlig omsætning på 4,11 mia. kr.). Besøg i byen er en alsidig ferie med lidt af det hele en interessant udstilling, event, god mad og shopping samt skønne naturoplevelser. Aktivitetsniveauet er højere end i By-hygge og fokus er ikke kun på byen. Der er primært tale om unge par (under 40 år uden børn) og voksne par. Horsens som helhed og Horsens by har med sin kunst, kulturhistorie, naturskønne omgivelser og interessante events et stort potentiale i denne sammenhæng (I Danmark årlig omsætning på 0,81 mia. kr.). 3. De syv oplevelsestyper deles op i grupperne: Naturens gratis glæder, Sjov i sommerlandet, Besøg i byen, I ro og mag ved vandet, Aktiv natur, Det gode liv og By-hygge. Læs mere på: 6

7 Markedsføring skaber vækst Den fælles kurs for Horsens skal afspejles i markedsføringen og Horsens har et stort potentiale for at skabe vækst gennem større fokus på både den interne og eksterne kommunikation. Intern markedsføring Den bedste markedsføring og mersalg opnås gennem en unik service før, under og efter besøget samt gode ambassadører, hvilket kræver en større og mere organiseret intern markedsføring. Modtagerapparatet skal føle sig istand til at servicere turisten der hvor turisten befinder sig, og engagerede borgere med kendskab til egen Kommune kan være de bedste sælgere i mødet med turisten. Turismeudvalget anbefaler derfor, at der afsættes ressourcer og midler til at arbejde med følgende indsatsområder: Nyhedsmails, annoncer o.lign. med relevante informationer og fokus på hvad der sker i Horsens til bl.a. servicevirksomheder og borgere i Horsens og omegn. Virksomhedsbesøg, netværksmøder o.lign. for serviceerhvervet skal styrke det brede samarbejde samt øge vidensdeling og kendskabet til det samlede produkt. Bruge turistattraktioner, museer o.lign. til møder, konferencer og andre arrangementer for borgere og byens virksomheder, for at øge kendskabet. Åben hus arrangementer, guidede ture, aktiviteter o.lign. skal øge borgernes kendskab og gøre dem til ambassadører for egen Kommune. Ekstern markedsføring Koncepter og markedsføringsmateriale skal udvikles med udgangspunkt i de valgte målgruppers ønsker og behov og gerne i samarbejde med relevante partnere såvel interne som eksterne. Samarbejdsparterne og projekter skal derfor vælges ud fra det faktum, at der er tale om samme målgruppe eller den overbevisning, at det vil være til gavn for det samlede produkt Horsens kan tilbyde. Der bør generelt fokuseres på pakkeløsninger, events og en stærk hjemmeside i forsøget på at skabe øget omsætning, flere turister og en fortsat positiv markedsføring af Horsens. Derudover skal det vurderes hvad der er behov for af selvstændigt trykt materiale samt hvad der med fordel kan udvikles i samarbejde med andre. Turismeudvalget anbefaler, at der afsættes en pulje med projektmidler til udvikling og forbedring af både den interne og eksterne markedsføring 4. Horsens Erhvervsråd bør være projektansvarlig for diverse markedsføringsaktiviteter, der koordineres i en dialog med PR-gruppen, som finansierer den generelle turismemarkedsføring. Foruden de interne indsatsområder skal midlerne gå til følgende eksterne indsatsområder: 4. Se bilag 1, Projektpulje til udvikling og forbedring af intern og ekstern markedsføring. 7

8 Koordinering og samlet markedsføring af alle aktiviteter/oplevelser i Horsens. Udvikling af VISITHORSENS.dk, herunder visuelle oplevelser, interaktivitet og brugervenlighed i form af tilgængelighed, individuelle løsninger m.m. Bedre skiltning, tilgængelig information og vejledning. Markedspenetrering Derudover anbefaler Turismeudvalget, at der arbejdes med markedspenetrering i en række projekter, hvor man gennem koordinering, distribution, synliggørelse, produkttilpasning og bedre markedsføring kan opnå en betydelig vækst uden at opfinde helt nye produkter. Formidling af natur- og kultur gennem etablering af højteknologisk database samt GIS og mobil informationsteknologi i samarbejde med Silkeborg og Skanderborg Baggrund/formål: Gennem mere end 10 år har Søhøjlandets Økomuseum opbygget et net af f.eks. stier, formidlingstavler, publikationer og hjemmesider, som sætter fokus på forskellige sider af natur- og kulturlandskabet i Søhøjlandet. Der arbejdet p.t. på udviklingsprojekter inden for temaerne oplevelser, tilgængelighed og formidling som f.eks. ITportalen Natur- og kulturdatabasen (partnerskabsprojekt), som skal rumme formidling og information rettet til publikum via højteknologisk brug af GIS og mobil informationsteknologi. Finansiering: i årene afsættes henholdsvis , og i tilskud til etablering af Natur- og kulturdatabasen. Projektansvarlig: Søhøjlandets Økomuseum i et bredt samarbejde med attraktioner, turistbureauer, institutioner, foreninger, myndigheder og enkeltpersoner m.v. Tiltrækning af historisk interesserede gennem markedsføring af arkitektoniske og historiske perler i Horsens Baggrund/formål: Et besøg i byen og på diverse museer kan med fordel gøres mere interessant, hvis området har andre autentiske historier at fortælle samt et bredt udvalg af kunst, arkitektur o.lign. Historierne skal graves frem og fortælles og de skal markedsføres som en del af produktet til Besøg i byen gruppen eller mere specifikt til de historisk interesserede. Markedsføringssamarbejdet Brick Gothic 5 kan være med til at udvikle dette videre og tiltrække de historisk interesserede, herunder udlændingene. Der skal gerne være sammenhæng med arkitekturpolitikken, som afsætter midler til udviklingen. 8

9 5. Brick Gothic startede op som et EU projekt og fortsætter fra 2008 som et markedsføringsnetværk overfor målgruppen der er interesseret i Gotiske bygninger, historie o.lign. Finansiering: indenfor nuværende budgetter. Projektansvarlig: Horsens Erhvervsråd i samarbejde Horsens Museum, Byarkivet, relevante kirker m.m. Styrke Horsens som et attraktivt besøgsmål, ved at samle og synliggøre det brede udvalg af kunstgallerier, åbne værksteder, museer o.lign. Baggrund/formål: Gæsten vil have den unikke oplevelse, tæt på kunstneren og et bredere produkt end blot de anerkendte museer kan gøre Horsens attraktiv også i forhold til kunstruten Østjylland. Der er brug for en koordinering, synliggørelse og dialog i forhold til oplevelsesøkonomi og turisme, for at Horsens kan konkurrere og bruge gallerier og åbne værksteder i markedsføringen. Finansiering: indenfor nuværende budgetter. Projektansvarlig: Horsens Erhvervsråd i samarbejde med museer, private gallerier og udøvende kunstnere. Udvikle flere børnevenlige restauranter gennem interaktive tiltag og markedsføring af spisesteder der gør noget ekstra for børnefamilierne Baggrund/formål: Hvis børnefamilierne skal vælge Horsens som destination, er der brug for flere attraktive spisesteder for børnefamilierne. Gennem fokus på dem som gør en forskel og sjove markedsføringsaktiviteter, bør man dermed kunne få restauranterne til at investere i legefaciliteter og aktiviteter for børn. Markedsføringsaktiviteterne kunne fx være interaktive konkurrencer på VISITHORSENS.dk i samarbejde med børnevenlige restauranter og samarbejde mellem attraktioner og spisesteder el.lign. Finansiering: til produktudvikling og etablering af interaktive børnesider på VISITHORSENS.dk i Projektansvarlig: Horsens Erhvervsråd 9

10 Større omsætning og udvidelse af sæsonen gennem koordinering og salg af oplevelser kombineret med overnatning og andre produkter, de såkaldte pakkeløsninger Baggrund/formål: Et stort ønske om at få folk til at blive længere, købe mere og tilføje flere oplevelser til deres ferie samt placere ferien i Horsens gør dette projekt særdeles vigtigt. Man skal gøre det nemmere for gæsten at bruge penge og få en bedre ferie, og samtidig synliggøre områdets tilbud og seværdigheder i markedsføringen. Der skal arbejdes på tværs og samles produkter, som ikke ser på det enkelte produkt men på efterspørgslen og gæsten behov og ønsker på tværs af overnatningssektoren, underholdning, shopping og spisesteder m.m. Gæsten skal have mere end forventet og mere end vedkommende ellers ville bruge penge på. Her skal tænkes bredt fra citygavekort til roomservice og store oplevelser. Pakkeløsninger kan ligesom events bruges i markedsføringen og gennem tematiserede pakker får turisten en oplevelse af, at der altid sker noget nyt. Dette er med til at skabe opfattelsen af oplevelser og dynamik samt øge forbrug og forlænge sæsonen, da det giver anledning til at besøge Horsens igen og igen. Finansiering: ½ årsværk svarende til ca. kr fra 2008 Projektansvarlig: Horsens Erhvervsråd Skabe et stærkere produkt ved at samle, koordinere, sælge og markedsføre guidede ture o.lign. som et samlet koncept med flere muligheder evt. i samarbejde med nabokommunerne Baggrund/formål: Den stigende efterspørgsel og interesse for guidede bør udnyttes. Der er brug for at samle, koordinere og markedsføre de mange tilbud samt udvikle yderligere i takt med den forhåbentlig større efterspørgsel som skabes. At øge turisters mulighed for at deltage i guidede ture med fokus på historie, natur og kultur, herunder opbygge tilbud til grupper mod brugerbetaling og pakkeløsninger hvor både familier og enkeltpersoner kan deltage. Der er behov for koordinering, produktudvikling og markedsføring samt planlægning af målrettede arrangementer, uddannelse m.m. Et område hvor samarbejdet mellem turisme, kultur og natur om etablering af diverse informationer, udvikling af ture og markedsføring kan betyde større omsætning. Projektet kan med fordel tænke i sammenhæng med Silkeborg og Skanderborg og den kommende Naturog Kulturdatabase. Finansiering: til etablering i 2008 (konceptudvikling, registrering af historiefortællere, kompetenceudviking m.m.) Løbende koordinering og markedsføring skal finansieres af indtægterne. Der skal yderligere på sigt opnås indtægt til turistbureauerne. 10

11 Projektansvarlig: Søhøjlandets Økomuseum i samarbejde med Horsens Erhvervsråd, museerne, historiefortællere/guider, naturvejledere m.m. samt gerne Turistbureauer i nabokommunerne. Synliggøre mødefaciliteter samt tilbud til indslag/- underholdning i forbindelse med møder & konferencer Baggrund/formål: For at støtte op omkring Horsens image og de mange gode tiltag fra private der tilbyder oplevelser i forbindelse med møder, konferencer o.lign., skal der arbejdes på større synlighed og sammenhæng. Finansiering: indenfor nuværende budgetter. Projektansvarlig: Horsens Erhvervsråd 11

12 Produkt- & markedsudvikling skaber vækst Turismeudvalget anbefaler en række projekter, hvor der gennem produkt- og markedsudvikling kan skabes vækst og større turismeomsætning. Projekterne er udvalgt med udgangspunkt i de 3 primære målgrupper og delt op i mindre og større satsninger afhængig af investeringens størrelse. Under de større satsninger ligger også et forslag om et helt nyt fokusområde, hvor man gennem en målrettet indsats og en 4. målgruppe kan skabe vækst og øge turismeomsætning. Et område der fremover satses på både regionalt og nationalt. Projekter som gennem udvikling og mindre investeringer kan skabe vækst: Skabe mere turisme ved at udnytte Bryrupbanestien bedre og produktudvikle de omkringliggende stisystemer og det samlede koncept Baggrund/formål: Bryrupbanestien er nyistandsat til længere ture til fods, på cykel og til hest. Der er udarbejdet infofolder og -tavler samt etableret primitive overnatningsmuligheder langs stien. Informationsmaterialet skal vedligeholdes og suppleres med beskrivelse af øvrige muligheder i banestrækningens opland herunder sammenhænge til Gudenåen. Der skal udarbejdes forslag til stitilslutninger mhp. opbygning af fintmasket stinet. Finansiering: Der afsættes i 2009 som medfinansiering fra Horsens Kommune under forudsætning af at resten finansieres fra anden side. Projektansvarlig: Søhøjlandets Økomuseum i et bredt samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, turistbureauerne, institutioner, foreninger, myndigheder og enkeltpersoner. Udvikle vandre- og cykelferiekoncept som samler de gode faciliteter og gør området attraktivt for denne type turister, eventuelt i samarbejde med nabokommunerne Baggrund/formål: Cykling og vandring vurderes at have et væsentligt udviklingsperspektiv for turismen og cykelferie tager ikke udgangspunkt i én Kommune. Der findes allerede et udbud af ture/ruter men der bør arbejdes videre på udvikling og beskrivelse af flere vandre- og cykelture med kobling til andre produkter, som pakkeløsninger med booking, transport af bagage og med sammenhæng til ruter uden for Kommunen. Der skal arbejdes på elektroniske systemer til planlægning af ruter og cy- 12

13 kel-og vandreferie. Horsens Erhvervsråd skal indrages i udarbejdelse af nye ruter og foldere m.m. med henblik på at skabe større sammenhæng og bedre markedsføring af Kommunens produkter, herunder cykel- og vandreruter, naturreservater, øerne m.m. Finansiering: svarende til ¼ årsværk i til udvikling af koncept og elektroniske løsninger. Dertil kommer evt. regionale udviklingsmidler og tilskud fra samarbejdspartnere. Projektansvarlig: Horsens Erhvervsråd i samarbejde med naturafdelingen/horsens Kommune, nabokommunernes turistchefer, Turistforeningerne og Søhøjlandets Økomuseum. Tiltrække sejlere til området gennem konceptudvikling der udnytter fjorden og øerne bedre, gerne i samarbejde med nabokommunerne Baggrund/ Formål: Sejlerne er meget fleksible og selvstændige, hvorfor området skal tiltrække dem. Med udvidelse af havnen på Endelave bør der satses på flere overnattende sejlere som er interesseret i naturens gratis glæder. Horsens havn bør også kunne trække flere der ønsker at kombinere ferien med et besøg i byen. Da Horsens Fjord består af flere små havne og øer kunne et koncept og markedsføring meget vel laves i samarbejde med nabokommunerne. En synliggørelse og tiltrækning af flere mesterskaber/ konkurrencer til området kunne også være med til at sætte fokus på områdets kvaliteter i forhold til sejlerne. Finansiering: til konceptudvikling i 2008 samt til events fra 2009 Projektansvarlig: Horsens Erhvervsråd i samarbejde med Sejlklubben, Horsens Haven og Endelave Havn samt evt. nabokommuerne. CityHorsens skal med initiativer og events bakke op omkring turismemarkedsføringen af Horsens by som en hyggelig købstad med overraskende shopping muligheder Baggrund/ Formål: Konkurrencen mellem byerne om forbrugernes penge er hård, og vi ønsker at profilere Horsens som et attraktivt handelsområde for dem der ønsker at besøge en større dansk by kombineret med events, kultur og natur oplevelser. Formålet er at sikre den størst mulige omsætning i butikker, spisesteder, museer m.m. og profilere Horsens som et område med mange muligheder for at kombinere shopping og oplevelser. 13

14 Finansiering: indenfor bestående budgetter. Projektansvarlig: CityHorsens i samarbejde med Horsens Erhvervsråd. Brædstrup Handel og Erhverv skal med initiativer og events bakker op omkring turismemarkedsføringen af Brædstrup by som byen lige midt i det bakkede landskab Baggrund/ Formål: Brædstrup er en hyggelig mindre by midt i det bakkede landskab og skal ikke konkurrere med større byer men udnytte styrken som en mindre by tæt på de mange oplevelser i naturen. Markedsføring i forbindelse med naturens gratis glæder skal derfor være med til at tiltrække turister og kunder til byens butikker og turistvirksomheder når de færdes i naturen omkring Brædstrup. Finansiering: indenfor bestående budgetter. Projektansvarlig: Brædstrup Handel og Erhverv i samarbejde med Horsens Erhvervsråd. Integrere koncept som picnic i det grønne, der understøtter specialbutikker & delikatesser Baggrund/formål: Skabe et charmerende tilbud til målgruppen der søger naturens gratis glæder, som får dem til at købe ydelser samtidig med at de føler de får glæde af naturens gratis glæder. Produkter som dette er samtidig med til at understøtte etableringen af specialbutikker. Udviklingen skal koordineres med lignende ideer i og uden for Kommunen, herunder tiltag som de 4 postkort el.lign. Finansiering: indenfor nuværende budgetter. Projektansvarlig: Horsens Erhvervsråd Undersøge mulighederne for udvidelse af Bed & Breakfast kapaciteten og konceptet som et godt alternativ til anden overnatning Baggrund/formål: Der er højere krav til faciliteterne men prisen må ikke stige væsentligt. B&B i byen mangler og der er behov for bredt udbud med fælles koordinering, sikring af kvaliteten og nem adgang for gæsten, som giver Turistbureauerne en indtjeningskilde, men spørgsmålet er hvordan det 14

15 bedst drives og markedsføres fremadrettet, samt i hvilket omfang det skal udvides og konceptudvikles. Finansiering: indenfor nuværende budgetter Projektansvarlig: Horsens Erhvervsråd (Turistbureau & Turistinformationerne) Arbejde for et bredt udvalg af overnatningsmuligheder samt etablering af Sleep-in eller lignende overnatningsform Baggrund/formål: Efterspørgslen på overnatning i den lavere ende af prisskalaen er større end kapaciteten. Hvis vi kan tilbyde overnatning som fx Sleep-in/Cab-in/ekstra vandrerhjem, vil vi også kunne trække flere overnatninger til byen (fx håndværkere). Overnatningsformen skal være et alternativ til vandrerhjemmet. Finansiering: 0; Privat investor Projektansvarlig: Horsens Erhvervsråd Arbejde for udvidet hotelkapacitet til større konferencer Baggrund/formål: Horsens mister de helt store konferencer, hvor gæsterne fortrækker at bo ét sted. Der skal derfor bakkes op omkring etablering eller udvidelse af hotelkapaciteten, så Horsens kan tiltrække de store konferencer til området. Finansiering: Indenfor nuværende budgetter. Privat investor. Projektansvarlig: Horsens Kommune i samarbejde med Horsens Erhvervsråd Tiltrækning af andre former for overnatning som fx Motorcykelhotel, Amerikansk Ridelejr og lignende unikke produkter Baggrund/formål: Folk vil have unikke oplevelser og Horsens skal være med til at udvikle og tiltrække koncepter som kan bidrage med nye og anderledes produkter der støtter op om Horsens image oplevelser og dynamik. Finansiering: Indenfor nuværende budgetter. Privat investor. Projektansvarlig: Horsens Erhvervsråd 15

16 Tiltrækning af investor til etablering af permanent Middelalder Tema Restaurant eller Middelalder Oplevelsescenter Baggrund/formål: Horsens har et fantastisk koncept i form af EMF eventen i august. En permanent restaurant eller et oplevelsescenter vil gøre det muligt at markedsføre Horsens på Middelalderen hele året rundt og øge mulighederne for tematiserede firmaarrangementer o.lign. i unikke omgivelser. Det ene udelukker ikke det andet. Der kan med fordel være tale om begge dele ét og samme sted. Man bør undersøge mulighederne og markedet og det optimale vil være en privat investor. Et sådan center eller restaurant skal dog udvikles i samarbejde med Horsens Museum og Kulturafdelingen, for at sikre en god synergi og autenticitet, så det ikke er i strid med det gode image der er opbygget omkring Europæisk Middelalder Festival. Finansiering: i 2009 Projektansvarlig: Horsens Erhvervsråd. Bruge oplevelser fra eventkoncepter som fx Middelalderen i forbindelse med MICE i Horsens Baggrund/formål: Det bør undersøges, om man ikke i højere grad og mere organiseret kan anvende koncepterne fra de mange events som Horsens afholder og markedsfører, i forbindelse med møder, konferencer, virksomhedsbesøg o.lign. gennem hele året. Udover undersøgelserne skal der udarbejdes et koncept i samarbejde med private udbydere, som kan se det som en fordel af læne sig op af markedsføringen og de kendte koncepter. Finansiering: Privat investor. Projektansvarlig: Horsens Erhvervsråd. Arbejde for bedre adgang og faciliteter (toppe, stier, skove, søer etc.), så de kan bruges i markedsføringen af de gratis glæder i Horsens Baggrund/formål: De gratis glæder understøtter omsætningen i det private erhvervsliv, hvorfor der gennem samarbejde og investeringer skal arbejdes for bedre forhold. De lodsejere, som lægger arealer til, skal inddrages mere i planlægningen af oplevelser, tilgængelighed og formidling herunder opstilling af servicefunktioner som f.eks. toiletbygninger, etab- 16

17 lering af p-pladser, afmærkede ruter til kanalisering af publikums færdsel etc Finansiering: Kommunale, regionale samt statslige midler til drift af eksisterende tiltag samt udvikling. Der er afsat midler i naturafdelingen til formålet. Projektansvarlig: Søhøjlandets Økomuseum i samarbejde med teknik og miljø udvalget/horsens Kommune, Skov- og Naturstyrelsen og diverse enkeltpersoner og lodsejere. Forbedre Husodde Strand som bynær badestrand Baggrund/formål: Der mangler bedre toiletfaciliteter og en god og fremsynet legeplads og aktiviteter som surfing, kano m.m. Bedre faciliteter, opsyn og aktiviteter både om dagen og aftenen kunne måske også være medvirkende til en bedre stemning til gavn for både borgere og turister. Endvidere er der planer om kystsikring og forbedring af strandkvaliteten. Finansiering: Legepladsen bliver forbedret i 2008 og derudover er der planer om øget kystsikring og forbedring af strandkvaliteten i de kommende år. Projektansvarlig: Forbedringen af stranden og faciliteterne er Horsens Kommune ansvarlig for. De øgede aktiviteter er Horsens erhvervsråd i samarbejde med Horsens Kommune, Husodde Camping og sportsklubber m.m. ansvarlig for at være med til at skabe. 17

18 Projekter som gennem udvikling og større investeringer kan skabe vækst: Europæisk Middelalder Festival skal være endnu bedre og sætte Horsens på Danmarkskortet Baggrund/formål: Europæisk Middelalder Festival trækker hvert år mange mennesker til byen, og den er samtidig med til at tegne billedet af Horsens, som en aktiv og overraskende kulturby med en interessant historie. Igennem de senere år har festivalen fokuseret på at højne kvaliteten blandt såvel bodholdere som deltagende kunstnere. Dette har givet festivalen et godt ry både blandt fagfolk og middelalderentusiaster. For at udvikle sig yderligere skal Middelalder festivalen udvides (området, kulisser, scenografi, boder m.m.), flere betalte kunstnere og værksteder skal deltage i festivalen, festivalen skal hvert år have et hovednavn og Østersøprojektet Our Sea med samarbejde med Middelalderfestivaler i Finland og Estland skal etableres. Finansiering: årligt 1/3 årsværk svarende til ca. kr samt årligt kr til udvidelse af festivalområdet og festivalaktiviteter (Our Sea: 1,5 million fra EU). Projektansvarlig: Kultur- & Fritidsafdelingen i samarbejde med Our Sea styregruppen. Horsens Juleby skal være trækplaster i julemåneden og øge omsætningen gennem udvidelse, pakkeløsninger og større samarbejde mellem alle aktører Baggrund/formål: Horsens Juleby er en hyggelig og atmosfærefyldt december tradition i Horsens midtby, men mange andre byer i regionen har lignende julebyer, hvorfor Horsens Juleby har svært ved at blive andet end en lokal begivenhed. Forbilledet er de store tyske julemarkeder, der lokker såvel turister som handlende til juleshopping. Shoppingmulighederne skal kombineres med mere julehygge, underholdning, scenografi & sne, aktiviteter og større samarbejde med museer, overnatning, restauranter m.m. og dermed trække mange flere besøgende og handlende til Horsens. Finansiering: til udbygning og vedligeholdelse samt årligt 1,1 million til ekstra aktiviteter, koordinering og produktudvikling. Projektansvarlig: Kultur- og Fritidsafdelingen i samarbejde Horsens Erhvervsråd, Cityhorsens, museer, restauranter, hoteller og andre erhverv som juletræsavlere, skøjtebaner m.m. 18

19 Horsens - World of Crime skal opnå internationalt fokus som et helt unikt fyrtårn på niveau med de større danske attraktioner Baggrund/formål: Horsens Byråd har igangsat en proces, hvor der arbejdes på at få solgt det gamle statsfængsel til private investorer. Målet er at skabe et internationalt fyrtårn, der giver Horsens en attraktion i særklasse som folk ønsker at rejse efter. Centeret vil kunne trække rigtig mange turister til Horsens og blive et vartegn for Horsens uden sammenligning. Finansiering: der er afsat midler indenfor bestående budgetter til at finde privat investor, og der ansøges om regionale midler til undersøgelser og etablering af oplevelses fyrtårne. Projektansvarlige: Horsens Kommune En ny vinterfestival Horsens Karneval skal udvide og forny rækken af kulturelle tilbud og events Baggrund/formål: Byer i hele Europa fejrer den katolske kirkes karneval med mange dages farverig fest. I Horsens lægger vi op til et årligt karneval i februar, hvor et alsidigt kulturudbud blandes med fest og fejring af karnevalet. Karnevalet skal foregå på byens kulturinstitutioner, i alle butikker, på arbejdspladser - overalt og være åben overfor alle kunstneriske udtryksformer fra små og store koncerter, til teater, maskebal og ægte karneval. Finansiering: Undersøgelser og konceptudvikling i 2008 på , samt årligt fra årsværk svarende til ca. kr ,5 million til afvikling fra Projektansvarlig: Kultur- og Fritidsafdelingen Horsens Kommune Genetablering af Green Lagoon Open skal tiltrække golfspillere til området og markedsføre Horsens overfor den modne gruppe der ønsker at kombinere et besøg i byen med golf Baggrund/formål: Igennem flere år var turneringen Green Lagoon Open et spændende og attraktivt produkt på golfmarkedet. Green Lagoon Open gav deltagerne mulighed for at spille på tre golfbaner rundt om Den Grønne Lagune. Det bør undersøges om en lignende turneringen kan genoptages eller andre events som kan tiltrække målgruppen Besøg i byen. 19

20 Finansiering: til etablering i ¼ årsværk i hver af årene 2009 og 2010 svarende til kr , herefter er arrangementet selvbærende. Projektansvarlig: Horsens Erhvervsråd i samarbejde med Kommunens golfklubber, hoteller og nabokommunerne (Den Grønne Lagune samarbejdet). Undersøge efterspørgslen på markedet og mulighederne for etablering af home hospitality (privat indkvartering) koncept Baggrund/ formål: Et anderledes produkt der kun kan købes her og dermed hvis produktet er rigtigt, også være med til at skabe omsætning i fremtiden. Der er dog brug for en undersøgelse af kundegrundlag og om er der interesserede værter i området. Dette koncept kan være en interessant form for overnatning med en ekstra dimension, der måske ville trække folk fra østen til Danmark for at opleve kulturen, dansk hygge og komme helt tæt på befolkningen. Mulighederne bør undersøges og hvis der er potentiale for det, bør et koncept strikkes sammen og udbydes. Finansiering: til undersøgelser og konceptudvikling i Projektansvarlig: Horsens Erhvervsråd. Målrettet indsats i et regionalt og nationalt samarbejde kan skabe øget turismeomsætning i non-turisme erhverv som fx solcelleanlæg i Brædstrup, økologi, biodiesel, vindmøller, fødevareindustri m.m. Baggrund/formål: Der er fokus på oplevelsesøkonomi og det tænke turisme ind i andre erhverv. Mulighederne er mange og i et samarbejde med bl.a. Midtjysk Turisme og Visitdenmark skal Horsens undersøge mulighederne for at øge turismeomsætningen gennem helt nye og anderledes turistprodukter, et område med potentiale og fokus som harmonerer godt med Horsens image om oplevelser og dynamik. Dansk energiteknologi har stor bevågenhed i udlandet, og Danmark betragtes som førende i udviklingen af miljøvenlig energiproduktion. Også i et historisk perspektiv kan Horsens området byde på spændende energiproduktioner som f.eks. Vestbirk Vandkraftværk. Finansiering: ½ årsværk svarende til fra 2008 samt i 2008 til produktudvikling. 20

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen 2016 2. runde Ansøger/projekt Samarbejdspartner/beskrivelse Beløb Kommentar fra Enheden for Erhverv & Turisme Partnerskabet Vemb Vil Videre Udgivelse af

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISTSÆSONEN 2015 16:30 Tjek ind og kaffe 16:35 Velkomst ved Guldkoret, Musikskolen 16:50 Velkomst ved Mikkel Wesselhoff 16:55 Guldborgsund Kommunes

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Nøgletal omkring autocamperturismen.

Nøgletal omkring autocamperturismen. Nøgletal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Autocamperrådets

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice

Forslag til. model for partnerskab for drift af turistservice Forslag til model for partnerskab for drift af turistservice 9. juni 2010 Indhold: 1. Turismen i Hjørring Kommune...2 2. Partnerskab med lokale turismeoperatører...4 3. Model for partnerskab...5 4. Økonomi...7

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN Smukke, historiske rammer med udsigt til park og fjord Hotel Strandparken er beliggende i Holbæks smukke, historiske park, der skråner lige ned til Holbæk Fjord. Det velrenommerede

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Bl.a ej ansøgt korrekt

Bl.a ej ansøgt korrekt Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen 2016 2. runde Ansøger/projekt Samarbejdspartner/beskrivelse Beløb Kommentarer fra Turismeforum Partnerskabet Vemb Vil Videre Udgivelse af hæfte om Vemb

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Tal omkring autocamperturismen.

Tal omkring autocamperturismen. Tal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Andre foreninger,

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet

Høringsmøde på Rømø om Nationalpark Vadehavet Høringsmøde på Rømø om Et bud på udviklingsperspektiver ved v/ borgmester Laurids Rudebeck 10. august 2010 1. Udviklingsperspektivet er grundlaget for vores positive indstilling til 2. Nogle konkrete bud

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af projekt "Kend din Region" Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Godkendelse af projekt Kend din Region Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts Punkt nr. 23 Region Midtjylland Godkendelse af projekt "Kend din Region" Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 23 Punkt 6.b. til møde i Underudvalget vedrørende Kultur, Turisme og Oplevelsesøkonomi

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser.

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser. Kulturarven er med til at skabe et godt miljø omkring virksomheden 74,1% 9,7% 16,2% Turismeerhverv 50,8% 17,2% 32,0% Serviceerhverv 40,8% 22,2% 37,0% Produktionserhverv 72,2% 13,9% 13,9% Videnserhverv

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø

Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Ny organisering af turismearbejdet på Fanø Resume: Formålet med forslaget er at styrke erhvervs- og turismeudviklingen Fanø Kommune overtager ansvaret for drift af Turistbureau Fanø Kommune overtager arbejdet

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere