Referat af bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag d. 4. september 2012 kl Deltagere: Jens Jordahn, Peter Friis, Per Sandau (kom kl ), Palle Navntoft, Marc Nyeland, Mikael Sohn Ottesen, Lars Carlsen og Nicolai Blom. Beslutningspunkter 1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 12. juni 2012 Referat fra d. 12. juni 2012 blev godkendt uden bemærkninger. Opfølgningslisten blev opdateret. 2. Gennemgang af regnskab Nicolai gennemgik kvartalsregnskabet samt regnskabet pr. dags dato. Pr. dags dato har vi samlet set på indtægtssiden realiseret, hvad der er budgetteret med i året 2011/12. Der ligger på indtægtssiden flere indtægter i den sidste del af regnskabet (deltagerbetaling for U19 NM og NM i Flag Flagfootball samt sidste rate af Udviklingskonsulenttilskuddet fra DIF), samlet set vil vi få flere indtægter end budgetteret. På udgiftssiden mangler alle faste udgifter fra september, dommerbetalingen fra resten af sæson, Mermaid Bowl og U19 NM. Der er dags dato brugt kr. mindre end budgetteret, og det vurderes, at dette dækker, de nævnte udgifter. Som følge af dette forventes der et mindre overskud. Der er på breddeområdet brugt ca kr. mere på transport end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes ansættelsen af Thomas Nielsen, hvor der nu er tre personer, der afvikler klubbesøg. Kørslen er fordelt således: Transport 0 Standard , A-landshold 5.247, Sportschef 140, Breddekonsulent , Udviklingskonsulent , Skoleprojekter 4.399, Klubudvikling , DAFF træneruddannelse 1.562, DAFF kursus niveau , DAFF kursus niveau , Flaglandshold Herre 1.130, Transport Total ,53 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af: Side 1 af 5

2 Debitorforfaldslisten blev gennemgået, og der er dags dato udeståender hos klubber og landsholdsspillere på kr. Der er afdragsordninger med flere klubber, men der er en håndfuld klubber, hvor der er behov for en opfølgende indsats: Triangle Razorbacks Amager Demons Avedøre Monarchs Skanderborg Mad Dashers Skjern Trojans Tisvilde Bulls Lars og Nicolai aftaler besøg i de pågældende klubber. 3. Budget for 2012/ 13 Lars og Nicolai justerer underbudgetter inden medio oktober 2012, herefter skal det samlede budget justeres. Det besluttedes, at cheerleading skal indgå i det samlede budget, hvor det skal være muligt at trække et regnskab ud for cheerleading. Nicolai udarbejder cheerleading budget samme med Mikael Lars skal eventuelt ind over elite-delen af cheerleadings budget. Palle stilles spørgsmålstegn ved, at vi bruger 2,3 mio. kr. i næste regnskabsår af vores samlede budget på Elite, hvilket er 40 %. Til sammenligning bruges der under kr. på Bredde og kun kr. på Markedsføring. Palle ønsker, at der omprioriteres midler fra Elite til både Bredde og Markedsføring. Det er vigtigt med en opprioritering af breddeområdet, så vi kan understøtte klubbernes rekrutteringsarbejde. En målrettet rekrutteringsindsats er afgørende, hvis vi vil sikre en fortsat vækst. Eliten præsterer fine sportslige resultater, men det er ikke lykkedes at bringe dette ud til medierne. Før vi kan tale om, at Elite skaber bredde skal vi kunne videreformidle vores resultater, der er derfor ligeledes brug for en opprioritering af Markedsføring. Flere tilkendegav en vis forståelse herfor, men budgettet reflekterer en beslutning, der er taget af bestyrelsen indenfor de sidste par år, hvor landsholdsaktiviteterne fik denne prioritet. Det har været oppe på både Formandsmøder og Årsmøder, og hver gang har der efter drøftelse været enighed om at fastholde budgettet. Der er enighed om, at både Bredde og Markedsføring skal opprioriteres. Alle bedes kigge på muligheden for at omprioritere midler til Bredde og Elite, når underbudgetterne gennemgås med Lars og Nicolai. 4. Godkendelse af cheerleading All Girl landsholdsprojektet Det godkendes, at cheerleading bruger kr. på at etablere og sende et All Girl landshold til USA. Cheerleading har pt. en opsparing på ca kr., så det kommer ikke til at påvirke det øvrige DAFF regnskab. Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af: Side 2 af 5

3 5. DAFFs holdning til udenlandske spillere/trænere kontra NCAAs regler og Udlændingeregler IFAF er bekendt med problemstillingen i Europa, hvor klubberne ansætter lønnede og dermed professionelle spillere/og spillende trænere. Det kan evt. få betydning, hvis spillere i den danske liga ønsker at komme på college i USA. Det er nemlig ikke afklaret om NCAA vil anse spillere, der har deltaget i ligaer/turneringer med professionelle spillere/spillende trænere som professionelle, selvom den klub de spillede i ikke havde lønnede spillere eller spillende trænere. Lars fortsætter dialogen med IFAF, der vil bringe det op overfor NCAA. Per og Nicolai kontakter Udlændingeservice vedr. reglerne for ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse. Palle er imod professionelle spillere i dansk amerikansk fodbold, da det i de fleste tilfælde ikke udvikler de danske spillere optimalt. Det er vigtigt, at klubberne opfordres til at stabilisere deres organisation og uddanne egne trænere, frem for at bruge alle ressourcer på at hente udenlandske spillere. Dette vil på lang sigt udvikle danske spillere bedst. Det var der som udgangspunkt enighed om, men dels er udenlandske trænere en del af hverdagen i dag, og de medvirker utvivlsomt til udviklingen af sporten. Der var enighed om at tage emnet op på Formandsmødet. 6. Brugen af praktikanter Der skal evalueres på vores brug af praktikanter, herefter skal punktet på et kommende bestyrelsesmøde. 7. Budget og regnskaber fra NL-klubberne Vi skal sikre, at alle NL-klubberne indsender budgetter og regnskaber. Det har i år været et stort arbejde. Alle klubber har indsendt regnskaber, og de fleste klubber har indsendt budgetter. Der skal ligeledes ses på mulighederne for at sanktionere klubber med gæld til DAFF, det kan ikke forsvares, at klubber der bl.a. har flere udenlandske spillere/ trænere, har gæld til DAFF. Det skal fremadrettet defineres, hvad vi ønsker med NL. Der skal stilles større krav til NL-klubberne, hvis vi vil sikre en stabil turnering, der er interessant for presse og TV. De seneste to sæsoner har vi haft aflyste kampe i NL, hvilket er et stort problem, hvis vi ønsker, at NL skal være et TV-produkt. Der igangsættes en dialog med NL-klubberne og potentielle NL-klubber, omkring ønskerne til NL. Lars og Per laver en analyse af, hvorfor flere klubber de seneste sæsoner ikke har magtet at gennemføre NL, samt hvorfor flere 1. divisionsklubber gennem årerne ikke har ønsket at rykke op i NL. Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af: Side 3 af 5

4 Orienteringspunkter 9. Orientering fra IFAF s Generalforsamling Den nye IFAF struktur med bl.a. IFAF Europa blev vedtaget på IFAFs generalforsamling. EFAF har efterfølgende anlagt sag ved sportsdomstolen i Frankrig, da EFAF ikke mener, at IFAFs generalforsamling var beslutningsdygtig. Generalforsamlingen startede ikke med 50% fremmødte, hvilket er påkrævet i henhold til vedtægterne for at ændre vedtægterne. Kort inde i generalforsamlingen mødte flere medlemslande frem, hvilket resulterede i 32 af 64 lande var til stede. Tyskland valgte derfeter at forlade generalforsamlingen og EFAF hævder nu, at der derfor kun var 31 fremmødte nationer, hvilket vil sige under 50 %. IFAF mener det er lovligt vedtaget, hvilket Jens umiddelbart er enig i. Der er splittelse i EFAF, hvorvidt man skal anerkende den nye IFAF struktur eller ej. Der er indsendt anmodninger fra 11 medlemsnationer i EFAF om en ekstraordinær generalforsamling i EFAF, om opløsning af EFAF, men bestyrelsen har endnu ikke efterlevet dette krav. Roope Noronen (Finland) og Michael Eschlboek (Østrig), der sidder i bestyrelsen, er initiativtagere til begæringen. Der er bestyrelsesmøde i EFAF inden for 14 dage. Der arbejdes på at finde en forhandlingsløsning, så de europæiske forbund ikke splittes op i to europæiske forbund. 10. Orientering omkring status på Mermaid Bowl Der er lavet TV-aftale med TV2 Sport ang. transmission af Mermaid Bowl. Der er lavet aftale med Torben Julius, der står for produktionen af Mermaid Bowl. Der er ikke nogen nævneværdig prisstigning på produktionen ift. sidste år. Det haster med at få lukket de sidste sponsoraftaler. Louise og Lars arbejder videre med AmCham samt udarbejder et tilbud til klubbernes sponsorer. 11. Orientering fra Sekretariatet Opdatering af Turneringsregulativ vedr. deadline for klubskifte. Turneringsregulativet er blevet opdateret, således at deadline for at skifte klub uden at blive udelukket fra at kunne deltage i slutspillet, er blevet rykket fra d. 1. august til d. 15. august. Opdateringen er sket for at sikre, at studerende, der flytter ifm. studiestart, har mere end to dage til at søge klubskifte. 12. Eventuelt Visitkort Filten+ har sendt et oplæg til visitkort. Der er ønske om små justeringer på designet, hvilket Nicolai giver videre til Filten+. Nicolai indhenter ligeledes kontaktoplysninger på de personer, der ønsker visitkort, og sætter produktionen af visitkort i gang. Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af: Side 4 af 5

5 IFAF Equipment Program DAFF har fået doneret 400 sæt udstyr fra IFAF Equipment Program. Udstyret skal bruges til at fremme ungdoms football i Danmark. Lars og Nicolai laver en plan for, hvordan udstyret skal distribueres til klubberne. Det er målet, at udstyret skal ud til klubberne, men det er meget vigtigt, at vi sikre, at udstyret ikke forsvinder. Kvinde DM i Flag Football Lørdag d. 22. september 2012 kl eller kl afvikles Kvinde DM i Flag Football i Avedøre. Jens deltager som DAFF repræsentant ved finalen. Furture Bowl og Junior Bowl Per deltager som DAFF repræsentant ved de to finaler på Gentofte Stadion d. 7. oktober VM i Flag Football Det har været en stor succes, at Lars deltog ved VM i Gøteborg. Trænere og spillere var rigtig glade for dette. Peter Friis blev af IFAF tilbudt at skrive teknisk rapport for VM, men kunne desværre ikke arbejdsmæssigt finde tid til dette. Peter vil gerne lave dette ved kommende turneringer. IFAF Players Committee Kasper Lindén blev valgt ind i IFAFs Players Committee ifm. VM i Flag Football i Sverige Dato: Dato: Jens Jordahn Formand Nicolai Blom Referent Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af: Side 5 af 5

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk

Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk Opfølgningspunkter for SWE og Bestyrelse, november 2014, referat, www.skydebanen.dk Tilstede 3. november: Eva Margrethe Madsen, Denis Bowers, Rikke Ludwigsen, Marie Hindhede og Rikke Pedersen (SWE) Afbud:

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere