Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser"

Transkript

1 Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

2 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler mellem MB CPH og kunden ( Kunden ) om køb af varer, herunder reservedele, og udførelse af serviceydelser, herunder reparation, vedligeholdelse og eftersyn ( Ydelsen ). Betingelserne kan kun fraviges, hvis det er skriftligt aftalt, og de gælder for såvel forbrugere som erhvervsdrivende og andre, og uanset om købet sker til eget brug eller mhp. videresalg/udleje. 2. INDGÅELSE AF AFTALE OM YDELSEN En ordre binder først MB CPH, når Kunden har modtaget en aftale om Ydelsens omfang, fx på en skriftlig ordrebekræftelse, faktura eller på et arbejdskort underskrevet af MB CPH og Kunden. Tilbud fra MB CPH er kun bindende for MB CPH ved modtagelse af overensstemmende accept fra Kunden inden 8 dage efter tilbuddets afgivelse. Er Ydelsen en reparation, er MB CPH dog ikke bundet af tilbuddet eller prisen på arbejdskortet, hvis der opstår uforudsete forhold ved reparationens art og omfang. I disse situationer vil arbejdet dog først fortsætte, når Kunden er blevet underrettet og har accepteret ændringerne til Ydelsen. Undersøgelser med henblik på fejlfinding og reparation afregnes efter medgået tid, medmindre det viser sig, at reklamationen er omfattet af enten købeloven eller en af MB CPH afgivet garanti. Er Ydelsen en reparation, er den ikke dækket af nogen garanti eller købeloven, medmindre dette skriftligt er aftalt af MB CPH, idet Ydelsen afregnes efter medgået tid og forbrug af reservedele mv. 3. KØBESUMMEN Købesummen beregnes efter MB CPH s gældende timepriser og standardtider eller efter faktisk medgået tid, når en standardtid ikke findes. Den endelige købesum, inkl. arbejdsløn, afgifter og købesummen for reservedele fremgår af faktura og ordrebekræftelse. 3.1 Købesummens betaling Ydelsen skal betales kontant.

3 Medmindre den fulde købesum betales senest samtidig med udlevering af varer eller det køretøj, som Ydelsen er udført på, gælder følgende: Ved levering af Ydelsen, har MB CPH ejendomsforbehold i varer der er omfattet af Ydelsen, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt. Indtil da må Kunden ikke videresælge, pantsætte, udleje, eller på anden måde disponere over varer omfattet af Ydelsen i strid med MB CPHs ejendomsforbehold. Købesummen forrentes med Nationalbankens referencerente + 8 % p.a. Kunden skal holde det køretøj, som Ydelsen er udført på, behørigt kaskoforsikret, indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt. Ved forsinket betaling kan MB CPH hæve aftalen om Ydelsen og andre aftaler mellem Kunden og MB CPH, hvis Kunden ikke betaler MB CPHs forfaldne tilgodehavender inden 5 hverdage fra modtagelsen af skriftligt påkrav. MB CPH har tilbageholdsret i det køretøj, som Ydelsen er udført på, hvis Kunden ikke betaler i henhold til aftalen om Ydelsen. 4. LEVERING Leveringstid fremgår af arbejdskort, ordrebekræftelse eller faktura. Leveringsstedet er det konkrete MB CPH salgssted, hvor Ydelsen er bestilt. Udskiftede dele udleveres ikke til Kunden, og gemmes ikke af MB CPH, medmindre dette er skriftligt aftalt. 5. REKLAMATION Reklamation til MB CPH skal ske, straks efter manglen er eller burde være konstateret, i forhold til erhvervskøb dog senest efter 8 dage. Reklamationen skal være skriftlig med angivelse af fakturanummer, dato for levering og beskrivelse af manglen. I erhvervskøb gælder en absolut reklamationsfrist på 12 måneder efter levering. Ved for sen eller mangelfuld reklamation bortfalder Kundens krav mod MB CPH. I erhvervskøb og hvis Ydelsen består af en brugt vare, gælder der dog ikke nogen reklamationsret. Har Ydelsen en værdi på minimum kr ,00, gælder der dog 3 måneders reklamationsfrist. 6. RETURRET Der ydes 30 dages returret regnet fra fakturadatoen, hvis det er skriftligt aftalt, og kun på normale lagervarer i ubrugt og ubeskadiget stand og i original emballage med kopi af fakturaen.

4 7. GARANTI MB CPH har alene ydet garanti, i det omfang det fremgår af fakturaen, ordrebekræftelsen eller en garanti er udleveret særskilt. I forbrugerkøb berører eventuelle garantier ikke Kundens ufravigelige rettigheder efter købeloven. 8. BRUG AF KUNDEDATA MB CPH registrerer og bruger oplysninger i fakturaen, arbejdskortet, ordrebekræftelsen og en eventuel finansieringsaftale/kontoaftale med Kunden, herunder oplysninger i den digitale servicebog. Oplysningerne kan deles af MB CPH og autoriserede Mercedes-Benz forhandlere/værksteder samt selskaber i Daimler koncernen. Oplysningerne kan bruges til opfyldelse af Ydelsen og garantier mv., til markedsføring, til opdatering af den digitale servicebog og til kreditvurdering af Kunden. Kunden kan altid henvende sig til MB CPH og få oplyst, hvilke oplysninger der behandles, få rettet ukorrekte oplysninger, bede om at få oplysningerne slettet eller trække et samtykke til markedsføring tilbage. 9. ANSVARSFRASKRIVELSE MB CPH er uden ansvar for forhold, som ligger uden for MB CPHs kontrol, fx forhold relateret til myndighederne, leveringsvanskeligheder, naturforhold, uforudsete forhold ved reparationens art og omfang, strejke, lockout etc. Dette gælder også hvis forholdet medfører værdiforringelse af køretøjet eller andet indirekte tab, herunder omsætningstab. Ved forsinkelse udover 60 dage kan Kunden dog hæve en aftale om en Ydelse efter afgivelse af et skriftligt påkrav om levering inden 10 dage, efter udløbet af de nævnte 60 dage. 10. AFGIFTER Moms og afgifter er specificeret i faktura, arbejdskort og ordrebekræftelse. 11. MISLIGHOLDELSE Ved Kundens misligholdelse af aftalen om Ydelsen gælder dansk rets almindelige regler, dog er MB CPH altid berettiget til at beholde indbetalt depositum. Hvis Kunden ikke betaler købesummen rettidigt, kan MB CPH i erhvervskøb kræve erstatning på mindst 10% af købesummen inkl. moms og afgifter. 12. TVISTER Tvister, der udspringer af aftalen om Ydelsen, skal afgøres efter dansk ret ved MB CPH s hjemting.

5

6

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser finder alene anvendelse ved køb af varer på hjemmesiden www.mobil-energi.dk, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem AWILCO og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere