Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller"

Transkript

1 Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale med OurInstaFeed.com, der ejes, drives og vedligeholdes af InstaChoice med CVR: Leveringsbetingelserne er gensidigt bindende for OurInstaFeed.com og dig, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Hvis Køber ikke er enig i disse betingelser og vilkår bedes Køber omgående stoppe med brugen af vores produkter og/eller service. Købers brug af OurInstaFeed.com indebærer et automatisk accept af disse betingelser. Tilbud Ethvert tilbud fra OurInstaFeed.com er bindende i 3 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne. Ordre Afgivne ordrer/reservationer er først forpligtende for OurInstaFeed.com, når Køber har modtaget OurInstaFeed.coms skriftlige bekræftelse, herunder, men ikke begrænset til, elektronisk ordrebekræftelse eller faktura.

2 Din konto Hvis Køber bruger OurInstaFeed.com, er Køber forpligtet til at opretholde fortroligheden omkring sin konto og password gennem begrænset adgang til sin computer, og Køber accepterer ansvaret for alle hændelser, der måtte forkomme under hans konto. Køber må ikke overdrage eller på anden måde overføre sin konto til en anden person eller enhed. Køber anerkender, at OurInstaFeed.com er ikke ansvarlig for tredjeparts adgang til konto, der skyldes tyveri eller uberettiget tilegnelse af konto. OurInstaFeed.com og dets partnere forbeholder sig retten til at afvise eller annullere ydelser, lukke konti, fjerne eller rette indhold efter eget skøn. OurInstaFeed.com indsamler ikke bevidst, enten online eller offline, personlige oplysninger fra personer under en alder af tretten. Hvis Køber er under 18, kan Køber bruge OurInstaFeed.com, men kun med tilladelse fra en forælder eller værge. Priser Alle priser er ekskl. moms. Ansvar for mangler og ansvarsbegrænsning OurInstaFeed.com er kun ansvarlig for fejl og eventuelle mangler, der skyldes fejl på baggrund af handlinger foretaget af OurInstaFeed.coms medarbejdere, og ikke for mangler, der kan henføres til forkert behandling, installation, anvendelse eller opbevaring. Det er derfor en betingelse for OurInstaFeed.coms ansvar, at Køber eller bruger har anvendt OurInstaFeed.coms produkter på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt fulgt OurInstaFeed.coms anvisninger. Viser det sig, at produktet er behæftet med fejl og/eller mangler, har OurInstaFeed.com ret til at foretage mindst 3 afhjælpningsforsøg. Kun såfremt OurInstaFeed.com ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan Køber kræve erstatning, hvis de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt. Dog begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen og kan maks. andrage den aftalte købesum.

3 Forsinkelse I tilfælde af, at OurInstaFeed.com ikke kan levere produktet til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig og rimelig frist herfor. I tilfælde af væsentlig forsinkelse er Køber berettiget til at hæve købet. I så fald har Køber krav på erstatning fra OurInstaFeed.com på de meromkostninger, der er påført Køber, så længe det kan dokumenteres. Erstatningen kan dog ikke overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod OurInstaFeed.com som følge af forsinkelse. Undersøgelsespligt Køber skal straks ved modtagelsen, og inden produktet tages i brug, gennemgå produktet, for at sikre sig, at disse er mangelfri og leveret aftalemæssigt. Betaling Faktura skal betales inden 8 dage fra modtagelse. Forsinket betaling Ved forsinket betaling påløber der rente svarende til 8,20 % pr. måned og et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker. Ydermere vil OurInstaFeed.com kræve et kompensationsgebyr på 310 kr. Kompensationsgebyret erstatter ikke rykkergebyret. OurInstaFeed.com kan kun udskrive kompensationsgebyret én gang og udsender maksimalt tre rykkerskrivelser med mindst 10 dages mellemrum, før kravet tages til inkasso. Produktansvar og følgeskader/indirekte tab OurInstaFeed.com er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et produkt på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produktet er i Købers besiddelse. OurInstaFeed.com er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af Køber indgår. I den udstrækning OurInstaFeed.com måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er Køber forpligtet til at holde OurInstaFeed.com skadesløs. Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst mod OurInstaFeed.com på grundlag af en

4 sådan skade. OurInstaFeed.com er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos Køber eller Købers kunder eller andre brugere af OurInstaFeed.coms produkter. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori produktet måtte være installeret.

5 Markedsføring Køber giver OurInstaFeed.com samtykke og ubegrænset ret og tilladelse til at bruge, oversætte, redigere, kopierer, distribuerer, overdragere og gengive Købers logo, citat eller uddrag heraf, herunder fornavn, efternavn, by og bopælsland, firmanavn og hjemmesideadresse i forbindelse med eventuel markedsføring, reklame og / eller salgsfremstød af OurInstaFeed.coms produkter og / eller tjenesteydelser. Køber giver samtykke til, at OurInstaFeed.com kan redigere Købers citat mht. klarhed, længde, stavning og grammatik, og Køber accepterer, at Køber ikke har ret til at blive underrettet om, inspicere eller godkende markedsføringsbrug. Køber må ikke bruge navnet på sin arbejdsgiver eller virksomhed i et citat uden samtykke fra sin arbejdsgiver. OurInstaFeed.com kan ikke kontrollere, om Køber har fået sin arbejdsgivers samtykke. Derfor vil Køber være eneansvarlig for alle skader, som opstår som følge af brug af navnet på din arbejdsgiver uden hans eller hendes samtykke. Køber accepterer endvidere, at Køber ikke vil blive betalt eller modtage andet vederlag, penge eller andet, for citatet eller andet rekleamefremstød, uanset om det offentliggøres eller på anden måde bruges på et givent tidspunkt. Reklamationer Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til OurInstaFeed.com inden for en rimelig frist efter levering. Fortrydelsesret OurInstaFeed.coms produkter leveres eller reserveres straks. Fortrydelsesretten ophører straks ved leveringen og/eller reservation.

6 Force majeure I tilfælde af, at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder uden for OurInstaFeed.coms kontrol, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan OurInstaFeed.com ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt. Tvister Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne skal afgøres ved de danske domstole, medmindre OurInstaFeed.com bestemmer, at tvisten skal afgøres ved voldgift. Opdatering OurInstafeed forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at ændre handelsbetingelserne, hvorunder OurInstaFeed.com tilbydes. Den nyeste version af handelsbetingelserne træder i stedet for alle tidligere versioner. OurInstafeed.com råder Køber til periodisk at gennemlæse handelsbetingelserne for at holde sig opdateret om OurInstaFeed.coms opdateringer. A note to our international users OurInstaFeed.com is controlled, operated and administered by InstaChoice.dk from our offices within the Kingdom of Denmark ( Denmark ). If you access OurInstaFeed.com from a location outside Denmark, you are responsible for compliance with all local laws. You agree that you will not use the OurInstafeed Content accessed through OurInstaFeed.com in any country or in any manner prohibited by any applicable laws, restrictions or regulations. Gældende fra 31 juli Effective as of July 31, 2015

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere