SPRINGEREN. Aug Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!"

Transkript

1 Nr. 2 SPRINGEREN Aug Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først!

2 Redaktionelt Vojens Skakklubs hjemmeside er den vigtigste informationskilde om klubben og aktiviteterne. Den opdateres flere gange om ugen hele året rundt med skaknyheder, turneringsinvitationer, resultater og meget mere. Der er heldigvis mange, der bruger hjemmesiden. Den blev sluppet løs i sit nuværende design den Siden da er den indholdsmæssigt blevet stærkt udbygget, og den er i de forløbne 2 år blevet besøgt af brugere, der har kigget på i alt sider. På den måde er den med til at sprede skakinformation langt ud over Vojens Skakklubs egen medlemskreds. Men det er naturligvis vigtigt, at Vojens-medlemmerne bruger den, kommenterer den og kommer med gode forslag til forbedringer. Derfor: Brug Og giv mig besked, hvis der er noget, du savner. /Karl Posselt Indhold: Side 1 Forside Side 2 Redaktionelt, indhold Side 3 Bestyrelsen, Fra bestyrelsen, Sommerskak i Haderslev og Vojens Side Sommerskak i Haderslev og Vojens Side 6-7 Parti fra Løgumkloster Byturnering 2012 Side 8 Kombinationsopgaver Side 9 Livlig turneringsaktivitet, Rund fødselsdag Side 10 Holdturneringen Side 11 Syd Grand Prix Side 12 Høtteskak 2

3 Bestyrelsen: Formand og redaktør: Karl Posselt Skjoldsvænge 6, 6500 Vojens Telefon eller Næstformand & juniorleder: Fra bestyrelsen Status for sæsonen er ganske positiv. Bortset fra, at vi gerne vil være flere skakspillere i klubben, mødte både junior og seniormedlemmer stabilt frem, holdturneringen blev gennemført med 3 hold, hvoraf A-holdet vandt sin gruppe og fik en oprykningskamp til mesterrække 2. Her blev divisionsreserverne fra Bov dog for stor en mundfuld. Sæsonens faste arrangementer forløb også tilfredsstillende. Det gælder både høtteskak, simultanarrangementet i Rådhuscentret og Vojens Juleturnering. Desuden er det igen lykkedes at sikre fin omtale af arrangementerne i lokalpressen. Vel mødt til den nye sæson ! Hvis du kender en skakspiller tag ham/hende med i klubben. Morten Jessen Nørrevang 35, 6500 Vojens Tlf Kasserer: Palle Gejl Jørgensen Odinsvej 397, 6500 Vojens Tlf Sommerskak i Haderslev og Vojens Haderslev Kommune har en indlysende interesse i, at der er fritidsaktiviteter for skolebørn, hvis sommerferie jo er noget længere end forældrenes. Der er ikke kommunal økonomi til direkte at støtte de foreninger, der arrangerer sommerferieaktiviteter, men kommunen bakker op med markedsføring i form af flyer, hjemmeside og mulighed for omtale i arrangementskalenderen Det sker i Haderslev. I 2011 gik Vojens og Haderslev Skakklub sammen om at arrangere skak for skolebørn i sommerferien. Der var ikke behov for at opfinde den dybe tallerken, idet Bov Skakklub i adskillige år med succes havde arbejdet med et enkelt koncept, som Svend Erik Kramer velvilligt informerede os om: - 15 min. på demobræt om de basale ting, så som hvid starter, rokade, brikkernes indbyrdes værdi, udvikling mv. 3

4 - En lille turnering, 6. runder med 15 min. til hver - Snak med forældre om børns nytte af at spille skak - Uddeling af seddel med info om skakklubben og sæsonstart - Nedskrivning af telefon eller mailadresse på de interesserede, så de kan kontaktes kort før sæsonstart Vi besluttede os for at gennemføre parallelle arrangementer efter Bov-modellen i Vojens og Haderslev i de respektive skakklubbers sædvanlige klublokaler. Det foregik en torsdag i Vojens og den efterfølgende tirsdag i Haderslev. Den tidsmæssige ramme var 3 timer (13-16). Kommunens markedsføring viste sig at være mangelfuld i forhold til vore forventninger. Derfor kom der et begrænset antal børn og de fleste var i forvejen med i et skakmæssigt fællesskab i klub eller skoleskak. Erfaringerne var dog tilstrækkeligt positive til at give blod på tanden, og i 2012 blev aktiviteterne udvidet. Samarbejdspartnerne blev Vojens Skakklub, Haderslev Skakklub og Haderslev Skoleskak, og tidsmæssigt blev rammerne udvidet til 4 dage á 6 timer (9-15) 2 dage i Vojens og 2 dage i Haderslev. Man kunne melde sig til at være med i 2 eller alle 4 dage. Udvidelsen skete både for at få bedre tid til den pædagogiske indsats og i forventning om, at tilbuddet kunne være med til at opfylde et pasningsbehov i én af sommerferieugerne og dermed gøre det attraktivt ikke bare for børnene, men også for deres forældre. Prisen for at deltage var henholdsvis 50 kr. for 2 dage eller 100 kr. for 4 dage. Overordnet set forløb arrangementet udmærket. I lokalerne var der adgang til smartboard, projektor og trådløst internet, så det var let ved hjælp af Fritz at undervise deltagerne effektivt og professionelt. Der blev typisk arbejdet med 1 times moduler bestående af en gennemgang af et instruktivt parti, slutspiløvelser, turneringspartier og en pause. Børnene havde selv madpakke med, men fik frugt og sodavand undervejs. I alt deltog 12 børn. De fordelte sig med 6 i Vojens og 9 i Haderslev. Heraf 4

5 var der 3 gengangere, der deltog alle 4 dage. Kønsfordelingen var 3 piger og 9 drenge. Vi havde håbet på lidt flere deltagere, men udover børn der i forvejen var aktive i klub- eller skoleskak fik vi kontakt til et par nye, potentielle skakspillere. Selv om alle kunne spille skak i forvejen, var spredningen stor, både m.h.t. spillestyrke og alder (6-15 år). Derfor var det fint, at vi var 3 voksne til at deles om opgaverne. Det er ganske stærkt, at man kan samle børn i alderen 6-15 år til skakundervisning, der i hvert fald for de yngste er temmelig abstrakt. Desuden, at børn med så stor aldersspredning efter ganske kort tid fungerer sammen socialt. I pauserne blev der spillet stikbold eller fodbold, og øjeblikket efter var der koncentration om bræt og brikker. Og som voksen skakspiller ved man jo godt, at det kan være smerteligt, men også forbandet lærerigt at erkende et nederlag til en langt yngre kammerat, uden at kunne bebrejde andre end sig selv! Især for de ældstes vedkommende skete der meget tydelige fremskridt i spillestyrken undervejs. Haderslev Kommune havde lavet en farvestrålende folder med omtale af alle sommerferieaktiviteterne, men det viste sig, at distributionen desværre ikke var lige effektiv på alle skoler. Langtfra alle elever havde fået den med hjem i skoletasken. Det håber vi at kunne forbedre til næste år. Det koster ikke mange penge at arrangere sommerskak på denne måde, men temmelig mange menneskelige ressourcer d.v.s. tid. Det er imidlertid også livsbekræftende og jeg tror på, at konceptet har udviklingspotentiale, at vi har fået værdifulde erfaringer og at vi næste år kan tiltrække måske 20 deltagere. Vi ved ikke, om uge 27 er det rigtige tidspunkt for sommerskakken, men som frivillige skal vi også selv have ferie. Jeg skal ikke lægge skjul på, at det væsentligste formål med initiativet er rekruttering at nye skakspillere. Hvorvidt det lykkes, er det for tidligt at udtale sig sikkert om. Men som et menneske, der brænder for skakspillet, vil jeg helt overordnet slutte af med at konstatere, at der ikke er noget alternativ til et langt og sejt træk, hvor alle midler må tages i brug, hvis det skal lykkes at vende medlemstilbagegangen i Dansk Skak Union. Heldigvis er der imponerende grøde i skoleskakken, men det betyder ikke, 5

6 at man kan læne sig tilbage i forventning om, at der om få år strømmer nye medlemmer ind i skakklubberne. Der er mange sten på vejen, fra man lærer at spille skak, til man får skakspillet ind som en uundværlig vane og passion og derfor må finde medsammensvorne i en skakklub. At fjerne nogle af disse sten er en vigtig opgave for alle skakelskere, og ingen indsats må forlods betragtes som værende forgæves. God kamp! Karl Posselt. Faktaboks: Sommerferieskak for skoleelever arrangeret af Vojens Skakklub, Haderslev Skakklub og Haderslev Skoleskak. Deltagelse af 12 børn i alderen 6-15 år - heraf 3 piger og 9 drenge juli kl i Vojens juli kl i Haderslev Hjælpemidler: PC, projektor/ smartboard og skakprogrammet Fritz Instruktør og undervisningsmateriale: Kai C. Bjørnskov Turneringsleder: Karl Posselt Desuden medvirkede Jacob Bjørnskov og Holger Hovgård. Følgende parti blev spillet i sidste runde af Løgumkloster Byturnering På daværende tidspunkt var bymesterskaber afgjort, men Hans Valdemar Hansen havde en andenplads at kæmpe for og Karl Posselt havde desperat brug for point efter en samlet score på kun 1 point efter 4 runder. Karl Posselt (1612) - Hans Valdemar Hansen (1882) Løgumkloster Byturnering [Kommentarer: Rybka og Karl Posselt] [Åbning: Siciliansk] 1.e4 c5 2. f3 c6 3.d4 cxd4 4. xd4 d6 5. c3 e5 6. b3 f6 7.f h5 [Her forlader Hans Valdemar teoribogen med et tidligt springerudfald, der umiddelbart truer 8...Dh4+]. [7... e6 8. e3=] 8. e3² e7 9. d2 [Nødvendigt, selv om hvid gerne ville have Lf1 udviklet først] e6 11. d5 xd5 12. xd5 [Hvid har løberparret] [12.exd5 b8²] b4 [Igen et sort springerudfald, der volder hvid visse problemer og I hvert fald koster betænkningstid] [12...a5!?²] 13. b5± [Efter 13...Sxa2+ Kb1 kan Springeren ikke slippe væk igen] 13...a5 14.a3 c6 15. b6 [Dobbelttrussel på både Dd8 og bonden på a5] c8 16. xa5 xa5? [Hans Valdemar ofrer straks kvaliteten I håb om modspil] 17. xa5+ f4 [Nu bliver der heftig kamp om feltet d4] 18. b6 e6 19. d5 a8 20. b1 c8 6

7 [Sort slås virkelig for sagen med alle tilbageværende officerer i spil] 21. e3 c7 22. d2 [22. b3 h6+ ] 22...b5 23. b6 b7 24. xc7 xc7 25. d5 b4 [Frem, bondemand, frem! Hold fast i truslerne mod hvids kongestilling] [25... c8 26.c3+ ] 26. c4 [Lige for lige! Hvid går også efter kongen] f8 27.axb4 c8 [27... xb4 28. b5+. Sort kan ikke tillade Dronningafbytning med kvalitet og bonde i underskud] 28. d2 xb4 29. xf7+! [Noget for noget. Dette mellemtræk skaffer hvid bonden tilbage. Sort kan nemlig ikke spille 29...Kxf7. 30.Dxb4...Txc2 p.g.a. 31. Db3+ og tårngevinst] xf7 30. xb4 a6 31. d3 d5 32. b3 d4 33. d5 d6 34. e6 f8 35. a3! [Et udmærket træk, der ikke levner sort mange muligheder, når den truede Dronning både skal dække Ld6 og tårnskakken på a xa3 dur naturligvis ikke p.g.a. 36. xa6] c6 36. b3 [truer 37.Tb8+] c7 37. d1 [37.c3 er et endnu bedre forsøg på at fastholde grebet d8+ ] e7 [37... c5 forbedrer næppe situationen 38. b5 f6 39. a2+ ] 38. d5 d7 [38...h6 er ikke bedre 39.c3+ ] 39. dd3 [39.f4 er måske bedre c5 40. xe5 xe5 41.fxe5 e7+ ] e7 [39...g6 40.f4! Underminerer d g7 41.fxe5 xe5 42. b7 xb7 43. xe5+ g8 44. e6+ f8 45. f3+ f7 46. xf7+ xf7 47. xf7+ xf7 48. c1+ ] 40. b5 [40. b8+! d8 41. b5 d6+ ] d8 41.c3 c8 [41... g8 ændrer ikke længere noget. 42. a6+ ] 42. d5 d8 43. b7 c8 44. b5 e6 [44... f6 er ikke tilstrækkeligt til at holde sammen på den sorte stilling. 45.cxd4 exd4 46. b4+ g8 47.f4+ ] 45.cxd4 d6 [45...exd4 forbedrer ikke noget 46. b8 f6 47. xd8+ xd8 48. d7+ ] 46.d5 a8 47. c3 e8 [47...h6 er et udsigtsløst forsøg på at ændre slagets gang. 48. cc7 e8 49. xe8+ xe8 50. xe7+ xe7 51. xe7+ xe7 52.b4+ ] 48. c6 d8 49. e6 a8 [49... c8 et desperat forsøg 50. exe7!... xe Tb8+ ] 50. d7 [50. d7 d8 51. xd8 xd8 52. xe8+ xe8 53. xg7+ ] 1 0 [Prøv evt. Selv at checke, om sort har chancer for remis ved evig skak efter 50...Da5]. Et parti, der trods tidlig kvalitetsgevinst viste sig vanskeligere end som så at vinde for hvid. De øvrige resultater i sidste turneringsrunde betød, at hans Valdemar beholdt andenpladsen, mens Karl fordoblede sin score og endte på en delt 3.-plads endog med en lille ratinggevinst. 7

8 Kombinationsopgaver 1-6 Hvid trækker og får stor fordel/vinder 8

9 Livlig turneringsaktivitet i 4. Hovedkreds Alle skakklubber indleder en ny sæson på denne årstid, og der lægges hårdt ud med mange turneringsaktiviteter. I mange klubber afvikles klubturneringer som åbne arrangementer, hvor spillere fra andre klubber er velkomne. Orientering om turneringer sker, efterhånden som vi modtager invitationer. Følg mulighederne på opslag i klublokalet, på eller 4. Hovedkreds hjemmeside. For øjeblikket er følgende turneringer annonceret i kalenderen på Tønder Byturnering begynder Det åbne Sønderborgmesterskab begynder Grenzturneringen begynder Slotsturneringen begynder Hertil kommer skoleskakturneringer og SGP-stævner, hvoraf det første finder sted i Kolding den I Vojens Skakklub kører vi fortsat en intern, ukoordineret klubturnering, som alle medlemmer forhåbentlig vil bakke op om. Rund fødselsdag Godtfred Sloth Jensen, mangeårigt æresmedlem af Vojens Skakklub fylder 90 år den Uden at gå ind i det organisatoriske arbejde har Godtfred i sjælden grad præget det sønderjyske skakliv i en menneskealder. Han har spillet i adskillige klubber gennem årene naturligvis været sønderjysk mester flere gange og han har udfordret sig selv og andre interesserede ved at tvinge sig til at udforske alle muligheder på skakbrættet. Hvem har ikke prøvet at erklære en given stilling som klart vundet for sort og derefter fået kam til sit hår, når Godtfred har påtaget sig de hvide brikker og krævet bevis! Trods sin høje alder er Godtfred på en god dag umådelig svær at bide skeer med for enhver anden skakspiller. En stor læremester, der virkelig har forstået at inspirere. Dertil noget af en gøgler. Han kan være dybt alvorlig, men elsker også at underholde. Hjerteligt til lykke med fødselsdagen! 9

10 Holdturneringen Vojens Skakklub havde sidste år 3 hold med i turneringen. Vi håber på noget tilsvarende i den kommende sæson. I givet fald hold i A, B og C-rækken (skoleskakspillere og juniorer). Holdturneringen vil fra denne sæson få en hel ny særskilt hjemmeside. På denne vil klubberne selv kunne opstille styrkeliste og indberette kampresultater online. Spilletidspunkter: Mesterrække I spiller på følgende søndage: 28/10, 18/11, 2/ og 13/1, 27/1, 17/2 og 3/ Mesterrække 2, A- og B-rækkerne spiller på hjemmeholdets klubaften samme uge, dvs. uge 43, 46, 48, 2, 4, 7, 9. I Mester 1 og Mester 2 spilles med 8- mandshold. I A- og B-rækkerne spilles med 4- mandshold. Der bliver 4 A-rækker med 6 hold i hver. Gruppevinderne spiller slutspil med 8-mandshold om oprykning til Mester 2. Dette slutspil spilles samtidig med 6. og 7. runde i Mesterrækken, altså søndag d. 17/2 og 3/3. I B-rækken tilstræbes der at spille i 4 grupper a 8 hold, dog afhængig af antal tilmeldinger. Det s tilladt at komme op til 1 time for sent, inden det medfører tab af partiet. C-rækken for skoleskakspillere og juniorer med et ratingtal under 1200 afvikles som stævner på lørdage. Hele reglementet for den fælles holdturnering kan ses på 4. Hovedkreds hjemmeside /Karl Posselt 10

11 SydGrandPrix Programmet for de 8 afdelinger, der afvikles som stævner med 7 runders hurtigskak (25 minutter pr. spiller pr. parti) Der startes hver gang kl : Afdeling Dato Arrangør SGP sept. Springeren (Kolding) SGP okt. Haderslev SGP nov. Ejby (Fyn) SGP dec. Vojens SGP jan. Evans (Vejle) SGP-6 9. marts Grindsted SGP-7 6. april Bov SGP april Alssund Reglementet er uændret i forhold til sidste sæson. Dog er det i år de 5 bedste resultater, der tæller med, og præmierne i den samlede serie er forbeholdt spillere fra 3., 4. og 5.HK. Klubberne sørger selv for indbydelse, turneringsledelse osv. Fra indskuddene går 20 kr. pr. spiller til den samlede slutpræmie for alle på nær skoleskakspillerne, hvorfra der kun trækkes 10 kr. Klubberne fastsætter selv størrelsen af indskud til de enkelte stævner. 11

12 Høtteskak lørdag 25. august Kl. 9-ca. 12 Alle medlemmer opfordres til at deltage! Husk at tage din klub-t-eller Sweatshirt på. Til alle medlemmer: Vi spiller Høtteskak for at reklamere for skakspillet og klubben. Derfor er det vigtigt, at du møder op med godt humør og er klar til at snakke med folk på gågaden, gøre reklame for Vojens Skakklub - samt naturligvis at spille skak med alle, der har lyst. I bedste fald kan Høtteskakken give nye medlemmer og kammerater i klubben. Vi spiller Høtteskak i Vestergade 22 i Vojens (ved Sydbank, der er sponsor for arrangementet). Klubmedlemmer kan ikke vinde noget, men har udsigt til en hyggelig formiddag med kvikt skakspil og måske en sodavand sponsoreret af Sydbank. Giv Palle Gejl besked, hvis du bliver forhindret. Vi starter så småt i klubben mandag den 27. august, men junior-/skoleskak begynder første mandag den 3. september. På gensyn. Høtteskakreglerne: Udfordrerne finder deres modstander ved lodtrækning, og der er en præmie til de spillere, der vinder mindst 3 partier mod 3 forskellige spillere fra Vojens Skakklub. Medlemmer af Vojens Skakklub får 5 minutters betænkningstid, mens vore modstandere får 10 minutter til hele partiet. Udfordrerne kan vinde (højst) én præmie. 12

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 34- August 2004 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 34- August 2004 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Vigtige adresser Side 3 Sæsonstart Side 4 FU-møde Side 5 Ny webmaster Side 6 Holdskak Side 7 Holdskak debat Side 8 Pokal 2004 Side 9 Mestre

Læs mere

Nummer 49- Februar 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning.

Nummer 49- Februar 2009 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning. Nummer 49- Februar 2009 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 10 Side 11 Side 12 Side 16 Side 16 Vigtige adresser. Generalforsamling. Formandens beretning. Regnskab.

Læs mere

BONDEFANGEREN. XABCDEFGHY 8rsn-+kvlr+( 7zpp+-+p+p' 3+LsNQ+-vLl# 2PzPP+-wq-zP" xabcdefghy. - holder fast, hvor andre slipper...

BONDEFANGEREN. XABCDEFGHY 8rsn-+kvlr+( 7zpp+-+p+p' 3+LsNQ+-vLl# 2PzPP+-wq-zP xabcdefghy. - holder fast, hvor andre slipper... BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper... 44. årgang... nr. 6, januar 2011 Haderslev Skakklub..... mandag kl. 19.00 Spillested:... VUC Sønderjylland, Christiansfeldvej 31D, 6100 Haderslev De kunne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned Klubblad August 2011 AALBORG SKAKFORENING AF 1889 Så prøver vi med et klubblad igen! Du sidder nu og læser i Aalborg Skakforenings klubblad for august 2011. Det er næsten uendeligt længe siden, der sidst

Læs mere

Tillykke HVIDOVRE SKAKBLAD. Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op!

Tillykke HVIDOVRE SKAKBLAD. Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op! HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2012 * 61. årgang Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op! 1.-holdets

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

TAKTIK! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr.2 Juni 2013. Skak på hjernen?

TAKTIK! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr.2 Juni 2013. Skak på hjernen? TAKTIK! Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr.2 Juni 2013 Skak på hjernen? Så læs dette sommernummer af Taktik! EM, Kreta, Kandidatklassen og meget andet Nyhed: Hagens træningstips Taktik! Udgivet af Skakklubben

Læs mere

Indhold i dette blad. Julefrokost

Indhold i dette blad. Julefrokost Indhold i dette blad. Indhold i dette blad. Julefrokost 2. Samba! 3. Samba! (fortsat) 3. 4. holdet i Grenå 4. Hurtigskakturnering II v/.samba (turneringstabel) 5. Pæn start af 2. holdet 6. Interview med

Læs mere

Juniorledere. Redaktør

Juniorledere. Redaktør Juni 2004 Viborg skakklub Bestyrelsen Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk

Læs mere

løst og fast omkring Skørping Skakklub

løst og fast omkring Skørping Skakklub løst og fast omkring Skørping Skakklub. årgang nr. Juli Tordenkilen inspireret af sommervejret har forsidediagrammet denne gang et navn! Lidt hjælp: De sorte løbere er formidable, men da hvids brikker

Læs mere

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG 26. ÅRGANG NOVEMBER 2000 85 Indhold: Information Holdkampe 2000-2001 Referater fra holdturneringen Efterårsturneringen Partier fra klubturneringen Spilletid i klubturneringen På vejen igeeen...! Kvalifikation

Læs mere

JuleNytårsFastelavnsfrokosten

JuleNytårsFastelavnsfrokosten HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2007 * 56. årgang JuleNytårsFastelavnsfrokosten lørdag den 13. februar blev en rigtig hyggelig dag for deltagerne. Torben Henriksen

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere

februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang

februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 19.00 (i perioden

Læs mere

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden damhusskakklub.dk juni 2011, årgang 2, nr. 4 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon 44

Læs mere

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48. årgang 2014/15. Nr.9

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48. årgang 2014/15. Nr.9 Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48. årgang 2014/15 Nr.9 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper... 48. årgang... nr. 9, april 2015 Haderslev Skakklub... mandag kl. 18.45 Spillested:.. VUC Syd,

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

marts 2012 Nr. 3 Sæson 2011-2012 37. Årgang

marts 2012 Nr. 3 Sæson 2011-2012 37. Årgang marts 2012 Nr. 3 Sæson 2011-2012 37. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 18.30 (i perioden

Læs mere

B. REYMON'D. JØRGENSEN ApS. Gas Vand Varme Sanitet Solsikkevej 11 6100 Haderslev Tlf. 74 52 52 79 \ Danskundervisning. .dk. for udlændinge.

B. REYMON'D. JØRGENSEN ApS. Gas Vand Varme Sanitet Solsikkevej 11 6100 Haderslev Tlf. 74 52 52 79 \ Danskundervisning. .dk. for udlændinge. JØRGEN Indehaver BOSAC)( rri Bike Shop Sønderbro 7 6 Haderslev Fri Bike Shop ni: +457452754 inlo6@lribil

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen ESF s weekendturnering Ølgodturneringen Optakt til Vesterhavsturneringen Fragmenter Nr. 3 - Poul Grydholt Jensen vinder af Ølgod Enkeltmandsturnering på deling med Benny Damborg

Læs mere

XIIIIIIIIY 9r+l+-trk+0 9zp-+-+-zpp0 9-+pwqpsn-+0 9+-zpp+-+-0 9-+P+-+-+0

XIIIIIIIIY 9r+l+-trk+0 9zp-+-+-zpp0 9-+pwqpsn-+0 9+-zpp+-+-0 9-+P+-+-+0 Hvordan man laver kandidatresultat! Del 1 Jan Mose Nielsen Niels Christian Schiødt (2009) Jan Mose Nielsen (2007) FC Øbro (1), 27.02.2006, B30 1.e4 c5 2. f3 c6 3. b5 Åhh nej min akilleshæl...havde jeg

Læs mere

kakbladet K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge WGM Tania Sachdev Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /5

kakbladet K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge WGM Tania Sachdev Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /5 2009 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union WGM Tania Sachdev Mandag den 22. juni 2009 K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge kakbladet ISSN 0037-6043 105. årgang, nr.

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere