Notat LHP /-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat 02-09-2009 LHP /-"

Transkript

1 Ntat LHP /- Vedrørende: Udkast til revideret handlingsplan fr Materialeplatfrmen 2009 Frdeling: Styregruppen g Brugergruppen fr Materialeplatfrmen, UNI C Skrevet af: Le Højshlt-Pulsen, Tmmy Byskv Lund Versin nr.: 1.3 Materialeplatfrmen 2009 Det verrdnede mål er en frtsat vækst på 10 % i antal brugere g titler, selv m man må antage, at næsten alle prfessinelle prducenter har registreret deres materiale under Læremidler. Målet nås gennem at arbejde videre på den eksterne ekspnering af beskrivelser fra Materialeplatfrmen, øget samarbejde med ptentielle indhldsleverandører, øget markedsføring, samt frbedring af selve platfrmen. Det vil være særligt i fkus at få mere indhld til Lærer til lærer mrådet. Knkurrencen Del g vind er et frsøg på gennem præmier at øge lærernes incitament til at bidrage. Det skal være endnu tydeligere fr brugerne, hvr man finder hvilke undervisningsmaterialer. Det samarbejde, der er startet internt i UNI C med SkleKm, EMU en g Fagenes Infguide, udbygges, så tjenesterne tænkes sammen g/eller gøres mere synlige i hinanden g dermed enklere fr brugerne. Materialeplatfrmen skal bl.a. samarbejde med EMU en m at trække aktuelle temaer g undervisningsmidler til dette tema ud g give dem særlig pmærksmhed i en peride. Klima, Interaktive tavler g Sundhed g kst er sådanne tema-eksempler. Samarbejdet vil gså mfatte de t nye initiativer, der igangsættes i efteråret 2009: Lektiehjælp g EUD-Tube (se nedenfr). UNI C implementerer de tekniske muligheder, der er udviklet mhp. ekstern ekspnering af udtræk fra Materialeplatfrmen, i andre systemer sm bl.a. EMU g videndelingssystemer. Samtidig prmveres de tilgængelige udtræksmuligheder fr andre prducenter g leverandører til skleverdenen. Samarbejdet med andre samlinger med undervisningsmaterialer intensiveres ved, at vi henvender s til flere eksisterende katalger, databaser g prducenter. Det gælder bl.a. ebg.dk, DNA-prtalen, Erhvervssklernes Frlag g universiteternes skletjenester. Desuden vil der på prducentsiden være fkus på at få pstartet MVU-mrådet, gennem kntakt til frlag, der prducerer materiale til dette mråde. Vi vil være aktivt psøgende ver fr igangværende g nye prjekter fr at sikre, at de medtænker Materialeplatfrmen sm en mulighed fr øget ekspnering g frtsat udnyttelse af materiale udviklet i prjektet.

2 Side 2 Sideløbende udbygges samarbejdet med CFU erne på en række mråder, bl.a. undersøges mulighederne fr at linke direkte til deres infrmatinssamlinger g pædaggisk evaluering af registrerede titler, frudsat at CFU erne får et evaluatrkrps etableret. Søgning i Materialeplatfrmen kan eventuelt gså integreres med køb af titlen fra ebg.dk eller anden e-handelsløsning, sm prducenterne måtte ønske. Både nye frlag g de i frvejen tilsluttede prducenter skal rienteres g vejledes i de allerede eksisterende muligheder, bl.a. mht. ajurføring g redigering af registreringer. Kvalitetssikringen øges gså bl.a. ved aktivt at kntakte prducenter, der kun sjældent pdaterer materialer. Dialgen med brugerne styrkes i alle undervisningssegmenter, men specielt på MVUmrådet, sm skal bygges p. Kmmunikatinen mfatter markedsføring, men UNI C skal gså vide mere fra brugerne m, hvilke undervisningsmaterialer institutinerne anvender, g de skal være at finde på Materialeplatfrmen. Der er ikke i 2009 planlagt mfattende tekniske ændringer i Materialeplatfrmen*. Allerede besluttede funktiner på sitet færdigudvikles. Brugergrænsefladen g centrale arbejdsgange skal frtsat frbedres, fx mht. søgninger, registrering g pdatering. Samtidig videreudvikles andre services, sm tilbydes prducenterne, bl.a. yderligere statistik ver visning af deres titler. * I frbindelse med Lektiehjælp -prjektet, EUD-tube -prjektet g initiativet elæringsmduler g eventuelle andre nye initiativer - samtænkes de specifikke ønsker fra disse prjekter med de generelle muligheder/ønsker til udvikling af Materialeplatfrmen fr at sikre størst mulig synergi g frbedre mulighederne fr at anvende Materialeplatfrmen sm ressurce-base fr andre prjekter yderligere. Status fr første halvår 2009 Besøgstallet er vkset kraftigt siden UNI Cs annncer fr Del g vind knkurrencen i Flkesklen, Gymnasiesklen g udvalgte faglige freningers blade i nvember- december 2008 (se nedenstående statistik). Knkurrencen resulterede i 58 nye lærerbidrag til grundsklen, men ingen til ungdmsuddannelserne. Vi vil derfr i efteråret 2009 følge p med ny annncering g bl.a. arbejde fr at få redaktinel mtale i faglige freningers blade mv. Materialesamlingen til MVU g KVU mråderne er frtsat under pbygning. Det samlede antal titler på Materialeplatfrmen er vkset med 5 % til UNI C har specielt i fråret arbejdet fr at få flere bidrag i Lærer til lærer mrådet, g det er lykkedes fr grundsklens vedkmmende. I fråret 2009 har Styregruppen hldt møde 17. februar g Brugergruppen 3. februar.

3 Side 3 Undervisningsmaterialer på Materialeplatfrmen pr. juli 2009 Materialeplatfrmen Læremidler Lærer til lærer Mediearkiv Aug Juli 2009 Aug Juli 2009 Aug Juli 2009 Grundsklen Gymnasiet HF HHX HTX Erhvervsuddannelser Vksenuddannelser AMU MVU KVU Ttal Vækst fra august 2008 til juli 2009: Læremidler 5 % Lærer til lærer 27 % Besøgstal januar 2007 august 2009 Både unikke besøgende g sidevisninger er vkset kraftigt siden annncering i bl.a. Flkesklen g Gymnasiesklen i nvember-december 2008.

4 Side 4 Handlingplan Vækst på 10 % i antal brugere g titler gennem ekstern ekspnering af beskrivelser samarbejde med ptentielle indhldsleverandører øget markedsføring Samarbejde Internt med SkleKm, EMU en g Fagenes Infguide Materialeplatfrmen, SkleKm, EMU en g Fagenes Infguide tænkes sammen, så det gøres enklere fr brugerne at finde de mest relevante undervisningsmaterialer. EMU s fagsider g temaer trækker undervisningsmidler ud fra Materialeplatfrmen Lkale læringsplatfrme g intranet Udnytte udtræksmulighederne til ekspnering af materialer i sklernes lkale systemer Undersøge m g hvrdan Materialeplatfrmen kan viderefrmidle materiale udviklet i lkale læringsplatfrme (frenklet uplad; søgemuligheder) Prducenter Ekspnere deres titler vha. udtræksmulighederne Orienteres g vejledes i de allerede eksisterende muligheder gennem nyhedsbreve g seminar i efteråret Kvaliteten sikres i frm af pdaterede materialebeskrivelser, via stikprøvekntrl g kntakt til prducenter, der sjældent ajurfører Flere andre samlinger med undervisningsmaterialer eller beskrivelser af undervisningsmateriale skal kunne findes gennem Materialeplatfrmen Tilbyde nye prjekter, at de medtænker Materialeplatfrmen sm en mulighed fr øget ekspnering g frtsat udnyttelse af materiale udviklet i prjektet. CFU erne links til infrmatinssamlinger pædaggisk evaluering af registrerede titler Køb af titlen (ebg.dk eller anden e-handelsløsning)

5 Side 5 Øget markedsføring Større dialg mht. MVU mrådet: prducenter skal registrere flere Læremidler, g brugerne skal spørges m, hvad de har brug fr, g infrmeres mere m mulighederne. Annncering i lærernes fagfrenings- g faglige blade. Lærer til lærer mrådet: Direkte kntakt (pfrdring) til udvalgte lærere, sm flittigt deltager i videndeling via øvrige fra fx SkleKm Det vervejes m Del g vind knkurrencen skal relanceres fr gymnasiale uddannelser, eller andre frmer er mere passende Event på Uddannelsesfrum 2009 med fkus på alsidigheden af materialer Tæt samarbejde med EUD-tube sm pstart på videndeling blandt erhvervssklelærere Systemet g teknikken Brugergrænsefladen g centrale arbejdsgange videreudvikles med særligt fkus på de mest anvendte mråder: søgninger, registrering g pdatering Videreudvikling af services fr prducenterne (bl.a. statistik; enklere ajurføring af fx prisinfrmatin) Grænsefladen til Materialeplatfrmen defineres g udvikles i frbindelse med Lektiehjælp - g EUD-tube -prjekterne, samt initiativet e-læringsmduler. Planlægge, hvrdan et lærer-cmmunity med større inddragelse af brugerne (bl.a. brugerfeedback på materialerne, tagging, persnalisering) kan pbygges i frbindelse med Lærer til lærer delen (gså relevant i frbindelse med venstående prjekter). Herunder skal samspillet med Sklekm s lærer-cmmunities vervejes. Allerede besluttede funktiner på sitet færdigudvikles, herunder: Ændringer til redigeringssiden Flere url er til et materiale samt tilhørende titel på link Mulighed fr at angive alternativ tekst til filer Registreringen af url g filer samles i fælles ppup Opsplitning af Indhldstyper, så de er frskellige fr Læremidler g Lærer til Lærer Frenklet/bedre registrering g visning af frmat (medietype). Omlægning til Fælles Mål 2 (er sket) Ved kpiering af materiale skal FAUST-nr, DK5 ikke medtages. Mulighed fr at hente upladede filer fra registreringssiden

6 Side 6 Standardmails fra gdkendelses-siden Redesign af registreringssiden, så ppup vinduer i højre grad undgås. Simpel webeditr til beskrivelsesfeltet Bedre mulighed fr registrering af tværfaglige materialer til grundsklen (g andre udd. mråder) Tilpasning til Internet Explrer 8 Ggle Analytics (strategiske sider, til bedre analyse af brugerpførsel) Srtering af søg/brwse-resultater: nyeste, udgivelsesdat (ffentliggørelsesdat); serietitel; titel Emnerd er link, sm fremsøger alle materialer med pågældende emnerd Filtermulighed ved ("simpel" søgning): Kun nline materiale Bksen "Fr undervisere" skal gså vises, når der brwses/søges i Lærer til lærer På længere sigt Erfaringer fra EdReNe g ASPECT udnyttes i Materialeplatfrmen, herunder andre/nye brugerfrmer sm scial bkmarking, samarbejde m pbygning af videnstrukturer i weblgs g wiki er, søgning direkte fra brwser. Autmatiseret uplad til filhtellet af materialer, der allerede under prduktinen har tilknyttet metadata (eksempelvis SCORM, IMS Cntent Packages m.v.). Mediearkivet funktinalitets-niveau (hvilke avancerede muligheder fr bl.a. ekspnering, upg dwnlad, indlgning g versigter skal man gså kunne finde på Materialeplatfrmen) frhld til andre mediearkiver herunder integreret søgning (da indhldet udgør en brøkdel af øvrige ressurcer tilgængelige på nettet under relevante åbne licenser specielt Creative Cmmns)

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk 1 Indhld DanaWeb A/S Herlev hvedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 supprt@danaweb.dk Indhld... 2 1. Lg ind... 5 2. Tpbaren... 6 3. Menuen... 7 4. Instrumentbræt... 7 4.1. Hurtige hyperlinks... 8 4.2.

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Jf. årsregnskabslovens 99a

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Jf. årsregnskabslovens 99a Lvpligtig redegørelse m samfundsansvar Jf. årsregnskabslvens 99a Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i JP/Plitikens Hus Årsrapprt 2010 gældende fr regnskabsperiden 1. januar 2010

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport

NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING. Konferencerapport NORDISK SAMARBEJDE OM HØJT SPECIALISERET BEHANDLING Knferencerapprt 2012 Nrdisk samarbejde m højt specialiseret behandling. Knferencerapprt Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikatinen kan frit refereres med

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.wd-supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksmhed, der driver kmmercielle branchenetværk

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere