Norges officielle Statistik, Anden Række,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Anden Række,"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878 & 879, 880, 88. (Statistique de l'assistance publique, 3 volumes.) B. Kriminalstatistiske Tabeller 879, 880, 88. Statistique de la justice crimi- nelle,.3 volumes.) B.. B. C.. Skiftevæsenet , 88. ( Tableaux des successions etfaillites, volumes.) b) Rigets Strafarbeidsanstalter 879, 880 (iste Halvaar) & 880/8, 88/8, 88/8 (Rapports sue les établissements pénitentiaires, vol mes.) a) Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. (Etudes démo- graphiques sur les résultats du recensement général du 3 décembre 875,. volume.) C.. b) Folkemængdens Bevægelse (I. Tabeller for hvert af. Aarene II b. Sammendrag af Tabellerne far Aarene ), 88, 88. C. Femaarsberetninger om Amternes økonomiske Tilstand for (Rapports ( Mouvement de la population, 8 volumes.) : quinquennaux sur l'état économique des prefectures, volumes.) C. 3a. Norges Handel 880, 88, 88, 88 ( Tableaux du commerce, volumes.) C. 3h. Norges Skibsfart 879, 880, 88, 88, 88 ( Tableaux dé la navigation, 5 volumes.). Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 878, 879, 880, 88. (Rapports sur l'état sanitaire et médical, volumes.) C. 5h. Sindssygeasylernes Virksomhed 880, 88, 88, 88 ( Statistique,des asiles d'aliénés, volumes.) C. 7. Norges almindelige,brandforsikrings-indretning for Bygninger (Statistique de l'institution générale des assurances des bâtiments contre l'incendie, volume.) C. 8 De offentlige Jernbaner (Beretning om de norske Jernbaners Drift) 87980, 880 '8, 88 8, 88/83, 883/8. (Rapports annuels sur l'exploitation des chemins de fer norvégiens, 5 volumes.) C. Norges Fiskerier 879, 880, 88, 88, 88 (Grandes pêches maritimes, 5 volumes.) Le volume pour 88 contient un résumé en anglais pour les années 866 à Norges kommunale Finantser 878, 879, 880. ( Finances des communes, 3 volumes.). Norges Bergværksdrift , ( Tableaux del'exploitation des mines et usines, volumes.) Norges Fabrikanlæg den iste November 879. ( Renseignements statistiques sur les établissements industriels, volume.) - Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 880, 88, 88, 88 (Rapports consulaires, volumes.) D.. Norges Sparebanker , 879, 880, 88 & 88, 88 (Statistique C 6. des caisses d'épargne, 5 volumes.). Rekruteringsstatistik for den norske Armee , ( Stat ) gigue du recrutement, volumes.). Den norske Statstelegraf , (Siatistique des télégraphes de l' État, volumes.) F.. Norges Postvæsen 880, 88, 88, 88 (Statistique postale, volumes.) Fortsættelse: se Omslagets 3/tie

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 7. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR ARRET î88r. (Statistique de l'instruction publique pour l'année z88z.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIAN IA. I KOMMISSION HOS ASCHEHOUG & Co. 886.

4 TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

5 Indhold. Side. Tabel. Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter - a. Opgaver, sammendragne stifts- og amtsvis -3 b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne -. De mindre Skolekassers Indtægter samt disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter -5 a. Opgaver, sammendragne stifts- og amtsvis b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne Extrakt af Amtsskolekassernes Indtægter og Udgifter -7. Indberetning om Aftenskoler Almueskolevæsenets Tilstand (stifts- og amtsvis og i de storre Byer) i Rigets Kjobstæder og Ladesteder Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets mindre Kjobstæder og Ladesteder og 8. Beretning om kommunale Borgerskoler, Pigeskoler og Mere Almueskoler samt private Gutte- og Pigeskoler og 0. Beretning om offentlige Skoler for den Mere Almendannelse, private Latin- og Realskoler samt kommunale Middelskoler i Skoleaaret Indberetninger om Seminarier og Lærerskoler Oversigt over Udgifterne til det offentlige Undervisningsvæsen i Stiftsdirektionernes Indberetninger for Aaret 88 om Almueskolevæsenet samt om Amtsskoler og Aftenskoler m. V. med Anhang (Tabel over Læreres Afgang fra Almueskolerne i Aaret 88) 69-9 Rettelser. Side 6-7 Tabel 5, læs : Tabel 8-9: 6 -.

6 Table des matières. Pages.. Tableau indiquant la situation de l'enseignement public primaire dans les communes rurales du Royaume en 88 - a. Les diocèses et les préfectures -3 b. Les arrondissements scolaires -. Tableau des recettes des petites caisses scolaires ainsi que de leurs dépenses et de celles des cercles scolaires dans les communes rurales du Royaume en 88-5 a. Les diocèses et les préfectures -7 b. Les arrondissements scolaires 3-5 Extrait du budget des recettes et des dépenses des caisses scolaires préfectorales en Tableau contenant un compte-rendu du fonctionnement des écoles du soir durant l'exercice Tableau indiquant (par diocèse, par préfecture et en outre séparément pour les villes d'une certaine importance) la situation de l'enseignement public primaire dans les villes du Royaume en Tableau indiquant la situation de l'enseignement public primaire dans les villes de moindre importance en & 8. Tableaux contenant un compte-rendu du fonctionnement des écoles communales: enseignement primaire, écoles de filles et enseignement primaire supérieur, ainsi que des écoles libres de garçons et de filles & 0. Compte-rendu du fonctionnement des écoles de l'enseignement public secondaire, des écoles libres de lettres et de sciences ainsi que des écoles communales intermédiaires durant l'année scolaire Comptes-rendus du fonctionnement des séminaires et des écoles normales primaires durant l'année scolaire Aperçu des frais de l'enseignement public en Rapports des conseils de l'enseignement des diocèses pour l'année 88 concernant l'enseignement public primaire, les écoles populaires préfectorales, les écoles du soir etc

7 Tabeller, der udvise Almueskolevæsenets Tilstand og økonomiske Forhold i Riget i Aaret 88.

8 Skolevæsen 88. Tabel I. Almueskolevæsenets a. Opgaver, sammendragne No I 8 9 Landsdele. Antal Skolekredse. -D a) g rcs Deraf i fast Lokale ttn Antal skolepligtige Born Udgang ri ') som undervistes c.,9 C), o Kristiania Hamar Stifter. Kristiaussand Bergen Trondhj em Tromso Tilsammen Amter. Akershus Smaalenene Buskerud Jarlsberg og Laurvik Kristians Hedemarken Bratsberg Nedenæs Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhug Nordre do. Romsdal Sondre Trondhjem Nordre do. Nordland Tromsø Finmarken Tilsammen

9 Skolevægen Tilstand i Rigets Landdistrikter. 88. stifts- og amtsvis I ved Aarets ) Deraf 9.. tx.) '-'',.---'..,_, PI 'CI C) 0 :g rn ct,--,,-, ; ".8 --,7..., r-, ce -- pw. ---, e.... bd - -0-, P-',,, C.) cd ci, - - ism rcl 5-,-") il, D-I a., g 8 a) ri) 7d. ci) <.) 0.) '--. '--,,Z: A,T)'- w bo cl) nco t.ia r. Tilsammen. ;-...,. ''' Cb z:id.-7 -cs. cp g,.. P'.,..f,) 7- r. ;,- CS P g c) `).:9-.A, El -i- w :,.,a) g 65 7, t?' P a3 -.g. ;-, 0 c.-,,.., t. P 6 tl Ele t- 7,.'' - S' pt: _5., a) - Tt' + ''' Lærernes og Lærerindernes samlede Antal Skoleuger cr;,-,: cp 7' t qc-,, i No , "7, , *

10 Skolevæsen 88. Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. No Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). 3 I Summen Lærerperso- Ta; - af alle,.; nalets sam- Antal skole-.5,-'' ' lede Antal riskole- Deraf pligtige pgg Skoleuger (i) Deraf cl) pl i skole- 53 plig- søgende,-c faste tige Berns pw Skoler l ilz. o t) Born. lede rw Skoledage. a) forsolute. L Akershus Amt.. Aker og Follo.. Vestby Kraakstad Ski Aas Nordby Fron (Drøbak Landsogn) Næsodden Oppegaard , Aker NydalenogEllendalen(...) Asker Bærum Bærums (V.) Fossums (V ) Snaroens (B.) Hovik Glasværk (B.) Nedre Romerike.. Roland Urskog Blaker Enebak Egebergs Fabrik () Fet 8, Gans (B.) Varaa (B ) Sørum Skedsmo Dampsagene (B.) Sagdalens (B.) Lørenskogen Laasby (B.) ! 8 5. Nitedal Rotnees (D.) Øvre Romerike.. Næs Udenæs Fenstad Eidsvold Berger (B.) Bonsdalens (B ) Ullensaker Gjerdrum Nannestad , +c-- pi 'el ed 7l is +o' <. rt (3) Tt' et :,.--. o ci, tx ;=', 7,..,' q--, I-

11 Skolevæsen Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand 88. i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. No. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt) e;,. : ri) ci, PI I' 0 w 0.-x u) Antal skolepli g- tige Born. Deraf i faste Skoler Summen I af alle skolepligtige, skolesøgende Borns lovbefalede Skoledage. -,, Jera',.. forsomte.,3 t, ;-. Ek3,---, c,',, T. co eå - r '' Lærerperso - nalets minlede Antal Skoleuger ci3,;t c., '''' CD P=,--, o 6 tlic 7- p. ;- * P- -, (Forts.)..0. Hurdalen Hurdals Glasværk (B.) Feiringen Akershus Amt II. Smaaleuenes Amt.. Moss.. Glemminge Landsogn ' 6 7. Glemminge (B) ; Lisleby (B.) Krageroens (B.) , 87. ' Rods (B.) 3, , 8 6. Tune L 057 8, Borregaard (B.) Sande: Solli & Greaker B f Varteig ' LO. Onso Grcesvik (B.) Œ Raade L Rygge IA. Moss Landdistrikt L5. Vaaler Haabol Idde og Marker.. Id Berby (B) Aremark Berg Skjeberg Hafslund (B.) Hvaloerne Borge SandesundsLastetmtr.(B) Torp (B ) 90, Torsnws Rakkestad.. Rakkestad Rodenæs Trygstad Eidsberg Askim Askim (V.)

12 Skolevæsen 88. Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. No. r. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). 6 i 3 I ,-. Summen Lærerperso - -.., ct af alle, nalets sam- < Antal skole-,3,. c9 lede Antal Deraf -nliotige cp skolei skole- 'al g Skoleuger plig,., Deraf '<I' ) g. '' søgende for- ci.5 pligtige P. faste Børns..--, - rzj a3 somte. ct,,d tp,.. Skoler lovbefa- 7 Born. lede o :-P ".. Skoledage.,---. :, x o (Forts.). 7. Skibtvet Spydeberg 6 3i Smaalenenes Amt III. Buskeruds Amt. I. Buskerud.. Hurum Roken Lier (Hovedsogn) í Vivelstad (D.) Høvik (D.) Brastad (D.) Oddevald (D.) Tranby Sylling Aassiden (D.) Modum Modum (V ) Buskerud Gods (D.) Sigdal O Eker Solbergelven (B.) Losmon (B) ' 8. Vestfossen (B.) _8 9. Krogstadelven (B.) Mjøndalen (B.) Ringerike.. Hole Skjærdalen (B.) Norderhov Vager (D.) e Haug Lunder Aadalen Hallingdal.. Næs Gol Hemsedal Aal i Torpe Hol

13 No. 7 Skolevæsen Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand 88. I Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne Skolekommuner Værk, Brug, Distrikt). «- -,-d -',- a-).3, o w x Antal Lærerpersonalets sam- af alle, ;.:, skole- ci3 pt le ek Antal Deraf pligtige Skoleuger, Deraf 9) 7: i Ni8 cl..) ;-, I forfaste,:3 Skoler smu.e * a skole- plig- tige Born. - skolesøgende Berns lovbefalede Skoledage. -- -p'.' -t! --- 7,'.+ -,, rt i cr. :,,.-. c, 7,_7.'*,.., ;-. Numedal & Sandsv.. Sandsvær Jond.alen Flesberg Rollag Nore i Buskeruds Amt IV. Jarlsberg og Laurviks Amt... Jarlsberg.. Strømmens Landsogn , Skouger (Hovedsogn) ' Strømsgodset 7 7 6, I Konnerud I Sande, f Hof Eidsfos (V.) Botne 7 ' _ Vaale Borre Særn Jarlsberg Gods I Ramnæs Andebu, , Stokke ' Notere Time Laurvik.. Sandeherred Tjølling Hedrum Undersbo (B.) Laurdal Brunlames Fredriksværn Jarlsb. og Laurviks ABA V. Kristians Amt. -. Valders.. Vang Oie Hurum

14 I Skolevæsen 88. Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand, i Rigets Landdistrikter. ). Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Vo. Skolekommuner (Werk, Brug, Distrikt). 8 3I5 6! 78.- Summen ca af alle,;. Antal skoleg, 7, pl c., Pc! Deraf pligtige w skole- t' Deraf E i...i, ' skole- ) plig- tige søgendefor- rt faste Børns sømte.,....ii o,.w z-n Børn. Skoler lovbefa- lede Skoledage. -E3 g _, 5, Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger a> '-," e..,,d c> 0.-- (Forts.).. Ostre Slidre Vestre Slidre O Nordre Aurdal Søndre Aurdal Hadeland og Land.. Nordre Land Sondre Land _ Gran Jævnaker Hadelands Glasværk B Toten.. Vestre Toten Ostre Toten Vardal ' Brusveens Fabrik (B.) DenKauffeldtskeArbeids- I stiftelse Bind Bind Glasværk (B.) S.Gudbrandsdalen i. Østre Gausdal Vestre Gausdal Ringebo Sollien Øier ' Sondre Fron Faaberg, N. Gu d b r a n d s d a I en. '. Nordre Fron Skiaker Lom 38 35, Vaage l Dovre Lesje Kristians Amt VI. Hedemarkens Amt.. N. Østerdalen.. Kvikne Inset Tolgen Tonset tap ir.,.. c. ;-, AMMON

15 No. Skolevæsen Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand M.,,IIIMINE.0 i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Skolekommuner (Werk, Brug, Distrikt) Summen Lærerpersonalets sam- 'c"-'.. af alle,; 3 Antal skole- 6,, ci) lede Antal --s Deraf r,) (,) skoleplig - søgende for- Eti. pligtige g i skole- Deraf `I" E- Skoleuger ET3,ct g,i,) rtz - faste ;.., tige Borns "j,:i5 solute. <0 br,... Skoler lovbefa- ' il cl 7 7, a :Li,. o Born. lede ' $"- ' Skolea) dage. - 0 t. (Forts.). 5. Foldalen Lilleelvedalen Øvre Rendalen Ytre Rendalen S. Østerdalen.. Storelvedalen Aamot Tryssil Elverum Sohn... Vaaler p Aasnæs Hof ' Grue g Brandvold Vinger og Odalen. I. Vinger Eidskog Søndre Odalen Nordre Odalen , 5. Hedemarken., Loiten Aadals (B.) Romedal Stange Ringsaker Næs Vang Hedemarkens Amt VII. Bratsbergs Amt Telemarken.. Tinn Hovin Grandsherred Hjertdal Silgjord Brunkebeig Hviteseid Vraadal Laurdal

16 Skolevæsen 88. T abel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. 0, 3 l Summen Lærerpersonalets sam- -c-ci -., af alle g, Antal skole- 6 lede Antal Deraf ri skolepligtige litie Deraf è " ' 5,, 0 Skoleuger skolesøgende for- i- e''',. No. Skolekommuner i. () (Værk, Brug, Distrikt). 53 Pli g- faste Borns -- ci;?...), tige...w Skoler lovbefa- solute. _.i.c,..., pi ca Børn. lede..' +pi ti., 7 0.w Skoledage.,--, o., m.,. ri c-. (Forts.). W. Rauland l Vinje l Mo Omdal (V 880 ' Fyresdal Nissedal N. Telemarken.. Hiterdal Saude Bø 3 307, ILunde Flaabygd Hollen 7' ' Ulefos Jernværk (V.) Do. Sagbrug (B.) Solum Gjemso Legatskole , Bamble.. Gjerpen Fossum (B.) ; Slemdal ' Eidanger 9i Bamble Sandekedal Kil (B.) Skaate Lange (B.) Helle (B ) Bamble Nikkelværk (B. ) Drangedal Bratgiiirgs Amt 39006, VIII. Nedenws Amt.. Nedenees.. Aamlid Gjerestad Vegarsheien Sendeled Egelands (V.) Holt Næs (V.) Dybvaag Flau_ stad

17 Tabel I (Forts.). Al mueskolevmsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Skolevæsen 88. No L8 9 Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). Antal skoleplig- tige Born. Deraf faste Skoler Summen af alle skolepligtige skolesøgende Borns lovbefalede Skoledage. Deraf forsomte. Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger (F ort s. ). Østre Moland Stokke Barbo Tromo Øiestad Vrængens Kreds Risø Froland Do. (V.) Heirefos Mykland Fjære Birketvets Kreds Landvik Reddal (D ) Eide Vestre Moland Hoivaag Birkenæs Sætersdalen.. Evje Hordnæs Iveland Veigusdal Bygland Valle Nedenms Amt.j Ix. Lister og Mandais Amt.. Mandal.. rivet Drangsholt Oddernæs Randosund Øvrebo Hægland V ennesland Vigelands Brugsskole Sogne Grebstad Bjelland Finsland

18 Skolevæsen 88. Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommnnerne. No. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt) I Antal skolepligtige Born. Deraf faste Skoler Summen af alle skolepligtige skolesøgende Berns lovbefalede Skoledage. Deraf forsømte.. '7 o Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger ri t - (Forts.). Grindem. Holme 5. Oslebo 6. Lovdal 7. Halsaa 8. Hartmark 9. Valle 0. Spangereid. Vigmostad. Konnismo Aaseral Lister.. Hægebostad Eken Aa Austad Kvaas Herod Spind Vanse Fjotland Fedde Liknæs Næs utero (med Kirkehavn) Bakke Gyland Tonstad Lunde Lister og Mandais Amt , X. Stavanger Amt.. Jderen og Dalerne.. Lunde. Heskestad.....,... Sogndals Landdistrikt. Helleland 5. Birkrem 6. Ekersunds Landdistrikt 7. Ogne 8. Nærbo 9. Varhaug 0. Klep ,

19 , No. 3 Skolevasen Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand 88. i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne, _i Summen Lærerpersonalets sam.- Ta;,. af alle ; Antal skole- ei3 rf:`,t" lede Antal Deraf 7 Skolekommuner a., skolepligtige Deraf t5 $., * F.., ;-, Skoleuger. g i skolesøgende for-..e7t3. E, -) (Værk, Brug, Distrikt). g'q Pugt ige. mä, faste Borns r-. -) sømte. 5,.., ra$ c., 0-). Skoler lovbefalede ', ":I t o a3 73 i.....,,l), Born. o. Skole- -., ---. r... X dage. (Forts.).. Time Gjæsdal Holland Haaland Frue Sogn Randeberg Riskekverven , -. Ryfylke.,. Hole Fossan Strand Tou (B.) ,Renness Hvitingso Finns ' Talgo Hjelmeland Aardal U. Fister &else Sand ,Saude ' buledal Vikedal Nerstrand Sjærners Skjold Vats Tysvær Bukken Skudesnæs Landdistrikt A valdsnæs ' Vigsnæs (V.) Torvestad Utsire Skaare Sogn Stavanger Amt XI. S. Bergenkus Amt. I. Sondhordland.. Tysnæs Opdal Onereim Fitje

20 Skolevæsen 88. Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. J Summen Lærerpersonalets sam- - af alle,, : Antal skole- 6 /) lede Antal Deraf pligtigep,. skol e- Deraf t-3 ',E, ;. Skoleuger No. Skolekommuner cd = i skole- EE cu r. (Værk, Brug, 6 Distrikt)., plig- søgende for - E faste Borns 7e,- c.3 ) tige sømte. _, ȧ., Z:) ati Skoler.0vbefalede ''l r= PI -c-e' 7j a 7:- 'Oa ) Børn. Skole- "I t' *T:. CI) dage.,--. 0 (Fortsat). 5. Stordoen Fjælberg Eid Aalund Kvindherred Finnaas H. Sveen Vikebygd Valestrand Etne Skonevik Strandebarm HardangerogVoss,. Vikør O Ostensjo Voss Vossestranden Ulvik 5 ' Graven Eidfjord Ullensvang g Røldal Nordhordland.. Lindaas Fedje Masfjorden Manger Herbø Hosanger ' Hammer _. 8. Salhus Fabrik (B.) Bruvik Haus ' H. Arne Fabriker (B.) Aarstad Bergens mek. Værksted og Strømmen * Fjeld Askoen g Alvøens Fabrik (B.) O Sund østervold Vlogster Fane

21 I 5 Skolevæsen Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand 88. I Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne No. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). 7e' -.. -ċo PI,y, rzi P,L' o pg x Antal skolepli g- tige Born. Deraf i faste Skoler Summen af alle skolepligtige skolesøgende Deraf for- Borns lovbefalede Skoledage. sømte. c,3 fi> F-, ai ) -.c,_g -',, ;.Z =', - ( -,.! az - "I Lærerpers - nalets samlede Antal Skoleuger. a5 -=::$ () sd '8 t.' (:) - CO :sp :=..- *Z q- (Forts.).. Os Fuse O Sondre Bergenhus Amt XII. N. Bergenhus Amt.. Sogn.. Hyllestad Evindvik Ladvik Kirkebo O Brekke Vik Balestrand Lekanger Sogndal Lærdal 70 7 '7 7 30e Aurland Hafslo Jostedal a Lyster Aardal Sond- ognordfj ord.. Selo Daviken _ Eid Hornindal Stryn Indviken Gloppen Breheim Bremanger Kinn H. Jolster Førde Vefring Askevold Ytre Holmedal Indre Holmedal Nordre Bergenhus Amt XIII. Romsdals Amt.. Sondmore.. Harham Roald _

22 Skolevæsen 88. Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. No. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). (Forts.). Borgund. Skodje 5. Ørskog 6. Stranden 7. Norddalen 8. Sunnelven 9. Ulvsten 0. Here. Lekanger. Sandø 3 Rovde. Vanelven 5. Volden 6. Orsten 7. Hj orendfj ord. Romsdal.. Akero. Sandø Bud. Frænen 5. Bolsø 6. Næsset 7. Veo 8. Gryten 9. Eid 0. Vold. Vestnæs , Nordmøre. Kvernæs Aure Edo Halsê Tustern Fredø Grip Rindalen Surendalen Stangvik Tingvold Ore Strømsnæsset Øksendalen Sundalen I 7 I Deraf sømte. Antal skoleplig- tige Born. faste Skoler ' Summen af alle skolepligtige skolesøgende Børns lovbefalede Skoledage. Deraf for i ' ig T= 87 Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger C5 ) : i \ i Romsdals Amt

23 No.' Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt. -c- - < rn G.,,-`,), pl 9.) Antal Plig - tige 7 Skoleveesefi Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand88. I Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. 3 J5 6I 7J8 9 Lærerpersonalets sanilede Antal Skoleuger skole- Summen af alle, skole-,,,,, ',-ti) Deraf " p l' igtige Deraf et ;,-, ';-,FJ i skolesøgende for- E () taste Borns -- sonite. _, ca Skoler lovbefalede - -i ci) g 7d 7.7:::: Born. 3 Skole-..t t..t.:., ( dage. -, 03 bi ; XIV. Sondre Trondbjems Amt. I. Gradal Røros Holtaalen Singsaas Aalen Storen Budalen Soknedalen _ , Horg Melhus Flaa Heilandet Strinde og Selbu... Selbu Tydalen Klæbbu Lade Malvik Bratsberg , Leinstranden Bynæsset 6, Budviken Bernell I Orkeda. Orkedal Meldalen , - Rennebu ' - Opdal Fosen... Stadsbygden Rissen Ørlandet Bjugn Aafjord Bjornor Hevne Dohno-Kvenvær _ Fillan Froien Sondre Trondhj.s Amt o

24 Skolevæsen 88. Tabel I (Forts.). Alniueskolevmsenets. Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekomnuuterne. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). 8 3j Summen af alle Antal,, skoleskole! Deraf pligtige - i skole- Born. lede ' Skole- Deraf! plig- søgende for- faste Borns somte.!, tige ; Skoler lovbefa- Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger XV. Nordre Trondhjems Amt.. Stjor- oga.. :Værdalen. ;Skogn!Levanger Landdistrikt. ;. IHegre 5. Meraker 6. Selbu (V.) , 7. Nedre Stjordalen 8. Frosten 9. Aasen 0. Leksviken , , ' ' ; ' Inderoen.. Ytteroen. Ytteroens (V.) Mosviken og Verran. Inderoen 5. Sparbu 6. Egge 7. Stod 8. Snaasen 9. Solberg og Malmo 0. Aas Namdalen.. Overhalden. Grong Namsos. Lierne 5. Fosnæs 6. Flatanger 7. Næro 8. Vikten 9. Kolvereid 0. Foldereid. Lek Nordre Trondhj.s -Amt XVI. Nordlands Amt.. Sondre Helgeland. L Bindalen. Brfinno Velfjorden , ' , ; , , ' , ; j I ; ! ,

25 "(). Skolekommuner Værk, Brug, Distrikt). 0 Skolevsen Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand 88. i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekomnranerne p-. ce r (:,, g I' rzl.a.).-t. o pw x Antal skole - Pli g- tige Born. i faste Skoler lede Skoledage. Summen af alle skolepligtige,.t g.,e e- søgende Børns lovbefa- ct$,..) Deraf i5 ',5., ;-, for- -El3 sømte. P7d'., pl "- ct Lærerperso - nalets samlede Antal Skoleuger cli r-zi 6 -. ct,--, <,.= p- - o (Forts.).. Vego Tjottø Vefsen Hatfjelddalen Hero , Stamnæs O. Alstahaug O7 ' Nordre Helgeland.. Næsne Domices Hemnæs _. Mo Luro Trænen Redo Melo Salten.. Gildeskaal Beieren Bodo Landdistrikt Skjærstad Saltdalen Rørstad Kjerringo Stegen Ledingen Hammer's! Ll. Tysfjorden L. Evindnæs L Ankenæs L. Lødingen [5. Hol I LofotenogVesteraalen.. Væro Flakstad Moskenæs Buksnms Borge Vaagen Gimso Hadsel t 9. Bo ( LO. Sortland Ll. Oksnæs

26 Skolevæsen 88. No. 0 Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Skolekommuner Værk, Brug, Distrikt). 3 ' 5 6 Summen af alle skole-. Deraf g ti cre skolefaste sø;ende Børns tige Skoler lovbefa- Born. lede Skoledage. Deraf forsømte. 7 9 Lærerpersonalets samlede Antal Skoleuger (Forts.).. 'Dverberg A.ndenæs Bjørnskind Nordlands Amt XVII. Tromso Amt. Senjen og Tromso.. Trondemes. Sand Kvcedfjord. Ibestad 5. Salangen 6. Tranø-Reisen 7. Dyro Berg 9. Torsken 0. Senjens Nikkelværk (V.). Lenvik. Hilleso Maalselven. Bardodalen 5. Balsfjorden 6. Malangen 7. Tromsøsundet 8. Lyngen 9. Sørfjorden 0. Karlso. Helga. Skjervo Kvænangen Tromso Amt XVIII. Finmarkens Amt. I. Alten.. Loppen-Øksfjord. Talvik Alten-Kaafjord. Kautokeino. Hammerfest.. Hasvik. Hammerfest Landdistrikt Kvalsund. Maaso 5. Kjelvik 6. Kistrand 3' , , (3O l ' i ' i , : , ' ' 59H , 6: , ' 80 65! , , i , 0 36 ' : 7 6W , : : : ; H ' ! ' , H 980 7, ' ' : 7 7 i 7' ' ' ' a a. 68; a, 79'

27 Tabel I (Forts.). Almueskolevæsenets Tilstand i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. Skolevæsen NoJSkolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). Summen af alle Antal skoleskole- Deraf pligtige søgende tige fastebørns Skoler Born. lovbefa- lede Skoledage. Deraf fursolute. a;., r C..) ET.,, a., ;- ;... + ' C g g 7 Lærerpersonalets samlede Antal Skuleuger r* Ch.; I r. ; I Tauen.. Karasjok. Lebesby Tanen. inæsseby ; ' , Vardo.. Vardo Varanger.. Vadsø By og Landdistrikt 9 Sydvaranuer Finmarkens Amt i

28 Skolevæsen 88. Tabel. De mindre Skolekassers Indtægter samt a. Opgaver sammendragne De mindre Skolekassers Indtægter i Aaret 88. No. Landsdele. Skatter og Afgifter _ r-c: ca ;. z. ea ct Boder. obo o a., bp a, + E Stift Kristiania Hamar Kristianssand Bergen Trondhj ein Tromso Tilammen Amt Akershus Smaalenene, Buskerud Jarlsberg og Laurvik Kristians Hedemarkens Bratsberg Nedenæs - Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Berghus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland.. Tromso Finmarken Tilsammen

29 disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. stifts - og amtsvis. 3 Skolevæsen I 3 I 5 I I 0 De mindre Skolekassers Indtægter i Aaret 88. ri, erl co., rn ct : bp-c) A MI a). r. P. rn t. z V I c 7:-ELit, ;:i, ) rd c,d Fe dög tin r',; r:i g MI P'... ;ZI P t it) ;-, c) C Ḍ -, " cb,..r.,. --) rw --,,-` t.,:c3 ti: t7.3 cd a) bi) t'ri rtu),,- Mi r-- pi :'.. cd al -, c., Pi El, p.m!, td3 ct rci tx 5 ' '' =. I- PP.) _., rc:! PR- 0 co EE 7/3 ;.., cd Pq --,, t-. - 't Tr,rg ;.- rn MI Pi.',' ' ri ;--,.., ) pci ev -Si EI8 co --,P pi () ''''' 76 a', 7, -t: cd g < Ialt ren Indtægt. cd cd ' '-,i) g), ct --, P- ti br);.. _ c),,,, ip e+- c.)c) "c/ a ' ct,-,,, rn ''. a) p,..i WI, o c L.-, ct c'. c) C R. ) t,.. 5 Ialt Indtægt. Kr, Œ , ' i , ' No I ' ! _ i _ Q, , '

30 Skolevæsen 88. Tabel (Forts.). De mindre Skolekassers Indtægter samt a. Opgaver sammendragne " MW j 3 I I 5 De miudre Skolekassers Udgifter i Aaret 88. No. Landsdele. Lærerlønninger. Pensioner. Lærerjord Stift. Kristiania Hamar Kristianssand Bergen Trondhjem Tromso I ' Tilsammen Amt. Akershus Smaalenene Buskerud Jarlsberg og Laurvik. Kristians Hedemarken Bratsberg Nedenæs Lister og Mandal Stavanger. Søndre Bergenhus Nordre Do. Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Do... Nordland Tromso Finmarken , Tilsammen

31 , 5 Skolevæsen disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. 88. stifts- og amtsvis De mindre Skolekassers -Udgifter i Aaret 88. tiz 6 år) (i.) PA g o,), ;.,--, ;-, CD a)..,=, 0 q.. -,D 0 cd -. -W ct ;., ce... a) rl) ct?.. 0: t... Td c.)..,--, ci. ) e.,.. lait rn rn ren ca,.. 73 g 75.,,sz.,-- Renter.,, Tz: ca,5, o Udgift. ct E',-, a,... c.) a) ct bc "c- ' E ;... -,.L,,,:i E g c, -, - -, to..,, -, pg Afdrag. a) p- ce, r= cu g af) F. cd cd.-cd fr.. - E, i ' ' , ' No

32 6 Skolevæsen 88. Tabel (Forts.). De mindre Skolekassers Indtægter samt a. Opgaver sammendragne De mindre Skolekassers Udgifter i Aaret Skolevæsenets Gjæld No. Landsdele. ; bid '," 0 p. cf, z cl) ct øci C, r. I: a)) ifølge efter Laan. Forskud. SUM Kristiania Hamar Kristianssand Bergen Trondhjem Tromso Tilsammen Amt.. 53 Akershus , Smaalenene Buskerud Jarlsberg og Laurvik Kristians Hedemarken 7. Bratsberg 8. Nedenæs Nordland 7. Tromso 8. Finmarken Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Do... Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Do i ; Tilsammen

33 7 disses og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. stifts- og amtsvis. Skolevæsen Cd p cl)..,.- a), r, cr:) 7.) ) cs ;.-.', CL, p.- rg -.,. w c.) c.) ---. o e-, a),&?,),.w x P7:, 0 cd ca W o,--, a) c,..,,, x,,,-, ct,.., cu D Kredsenes Udgifter i Aaret bi, l's? 0.g,',0, _,. Andre rzi o t,j) Øjemed. ta cfi - Tilsammen. Antagen Pengeværdi af Naturalydelser. ho a) 0 --D - a) rcie) z:0 bt PI r.,_ 5,. 5, 3 i,,,,, ce o rr:s ci),m (3) - ri) I, No g

34 I Skolevæsen 88. Tabel (Forts.). Skolekassernes Indtægter samt disses Cal 0..., og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne. No. Skolekommuner (Værk, Brug, Distrikt). I. Akershus Amt. _. Aker og Folio.. Vestby. Kraakstad Ski. Aas I 3 ' 567 Nordby Fron (Drobak Landsogn Næsodden Oppegaard 9. Aker 0. NydalenogEllendalen(B.). Asker Bærum Bærums (V.) Fossums (V.) Snarøens (B.). Hovik Glasværk (B.). Nedre Romerike.. Holand. Urskog Blaker. Enebak 5. Egebergs Fabrik B.).. 6. Fet 7. Gans (B ) 8. Varaa (B.) 9. Serum 0. Skedsmo (Hovedsogn). Dampsagene (B.). Sagdalen (B.) Lorenskogen. Laasby (B.) 5. Nitedal 6. Rotnees (D.. Øvre Romerike. Noes Udenæs Fenstad Eidsvold. 7.Berger (B.) 8.Bonsdalen (B.) 9.Ullensaker 0.Gjerdrum 9. Nannestad rt:d Skatter og Afgifter c3 a)! t) E z z +, o - r" :(afrz:, g g. (pi.- g. -) E pi ct 0-'7 ', ' 95: 8' - 38' ! - 3 6! - I , 5 'zi! f ! -, ' , ' ! ' I - I ; 'I _ 3 8 P.`) (- ct f ' , ! ' f ' ! f 60' ; ; ! ' f j

35 ,, Skolevæsen Tabel (Forts.). Skolekassernes Indtægter samt disses 88. og Kredsenes Udgifter i Rigets Landdistrikter. b. Specificerede Opgaver for Skolekommunerne... r -Q CL, a.., cl; No. Skolekommuner (Værk Brug, Distrikt). c x,,. `'..-._ -tt' `F',---, g =, j 3! a),-, Skatter og Afgifter p,--i.,- - = E,--, a) a) ce ce 5 ct, - W ), E, p e.. ct ;-. rn a) :=,, r::'-z.'-' at. c';'' (Fortsat)., Kr 0. Hurdalen 30 - l ffurdals Gasvark (B.) Feiringen, rt bi) , Akershus Amt , Smulene -nes Amt.. Moss.. Glemminge Landsogn.. Glemminge (B.) Lisleby (B. Krageroens (B.) 5. Rods (B.) 6. Tune 7. Borregaards (B.) 8. Sande, Soli, Greaker B 9. Varteig 0. Onso. G-rmsvik (B.). Ruade Rygge. Moss Landsogn 5. Vaaler 6. Haabol _ ' ' ; I , ! 50' ! 8 89! ' t 373' Id og Marker.. Id. Berby (B ) Aremark. Berg 5. Skjeberg 6. Hafslund (B.) 7. Hvaloerne 8. Borge 9. Sandesundsriastetnar.(B) 0. Torp (B.). Thorsnms , _ 86! f , 030; 6; , , 0 Rakkes tad.. Rakkestad. Rodenæs Trygstad... Eidsberg 5. Askim 6. Askim (V.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) Den norske

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

SEA FISHERIES OF NORWAY

SEA FISHERIES OF NORWAY C. No. 9. STATISTICS OF THE SEA FISHERIES OF NORWAY DURING THE YEAR issi WITH RETROSPECTIVE STATISTICAL TABLES RELATING TO THE SEA FISHERIES IN THE YEARS 18661881 PUBLISHED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE.

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No. 1. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR ARRET 1869. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET, CHRISTIANIA. - B. M. BENTZEIN. I 8 7. Indhold.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD

TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD E.. TJENSTDYGTICHEDSFORHOLD VEI) ARMEENS REKRUTERING 878 R À GENERAL CHIRURGEN. RrT C H RISTIAN IA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 879 Ind hold. Table des matéres. Sde. A. Det samlede Resultat af

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNNG OM SKOLEVÆSENETS TLSTAND KONGERGET NORGES LANDDSTRKT FOR AARET 868 UDGVEN AF DEPARTEMENTET FOR KRKE OG UNDERVSNNGSVESENET CHRSTANA B L BENTZEN 8 7 ndhold Tabeller der stiftsvis udvise Almuskolevæsenets

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

FOLKETIELLING FOR. Ra-r KONGERIGET. den 31te December (Forelobige Resultater.)

FOLKETIELLING FOR. Ra-r KONGERIGET. den 31te December (Forelobige Resultater.) 4 FOLKETELLNG FOR KONGERGET Rar den 3te December 875. (Forelobige Resultater.) 3 Folkemængden i igets Stifter, Provstier, Froastegjeld og Sogne. Distrikter, Folkemæugde i de enkelte Sogne Folkelllælogde

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG ANDEN AARGANG KRISTIANIA. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTR ALBUREAU. BOYE STRØM

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG ANDEN AARGANG KRISTIANIA. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTR ALBUREAU. BOYE STRØM BOYE STRØM 8 KST SEKRETÆR 18 STATISTISK AARBOG FOR KOGERIGET ORGE ADE AARGAG UDGIVET AF DET STATISTISKE CETR ALBUREAU REDIGERET AF KRISTIAIA I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 2 TRYKT DET STEESK E BOGTRYKKERI

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Viltstellforeningen av 1994

Viltstellforeningen av 1994 1 Hovedmedlem 679 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 364 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 239 4 Pensj./Uføremedlem 474 5 Familiemedlem 234 6 Sidemedlem 234 Viltstellforeningen av 1994 Viltstellforeningen

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B. No,. CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NORGE FOR AARET S, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF FEBRUAR l. CHRISTIANIA. TRYST HOS CHR. SCHIBSTED.. B. No. I. Tabel

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

C RKE BREUER

C RKE BREUER B N CRK BRUR FOR KONGRIGT NORG FOR AART 8 SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS TINDRDANIGST INDSTILLING AF NOVMBR 89 CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI 89 B N Tabel I Opave ver de i Aaret 8 ved civile

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

TABELLER KONGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 Juni CHRISTIANIA

TABELLER KONGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 Juni CHRISTIANIA B N TABLLR FOR KONGRIGT NORG FOR AART SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS UNDRDANIGST INDSTILLING AF Juni CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI B N Tabel Opave ver de i Aaret ved civile cmbinerede Retter

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la JVorvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere