VTV af Raizer. 0,2 test. Det var godt og behageligt. Det var hurtig og god hjælp. Jeg er meget tilfreds - borger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VTV af Raizer. 0,2 test. Det var godt og behageligt. Det var hurtig og god hjælp. Jeg er meget tilfreds - borger"

Transkript

1 VTV af Raizer 0,2 test Gennemført hos Hjemmeplejen BIN, Kastanjehusene og Peder Lykke Centret, aug. dec., 2015 Det var godt og behageligt. Det var hurtig og god hjælp. Jeg er meget tilfreds - borger Med Raizer er borgeren i centrum. Det der sker, sker rundt om borgeren. De føler, de er mere med sygeplejerske 1

2 Indhold Baggrund og formål... 3 Teknologi... 4 Dataindsamling... 4 Deltagere i testen... 5 Vurdering... 5 Borger... 5 Organisation... 6 Teknologi... 9 Økonomi Konklusion VTV udarbejdet af Sund Vækst, Tanuja Uthayakumaran og Maria Ahrensburg, aug. - dec., Arbejdsmiljø København (Julie Gredal & Lene Tranberg Juul) har bidraget til VTV en med en arbejdsmiljøvurdering. 2

3 Baggrund og formål Når ældre borgere falder, kan de have behov for hjælp til at komme op igen. I Københavns Kommune har Arbejdsmiljø København udarbejdet en række anbefalinger i forhold til forflytning og løft af borgere efter fald. Anbefalingerne er beskrevet i Retningslinjer for forflytning, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Dertil er der udarbejdet lokale retningslinjer for hjemmeplejen og plejecentrene i Københavns Kommune. Ifølge retningslinjerne skal der foretages en sygeplejefaglig vurdering af borgerens tilstand ved et fald. Derudover skal løftet af borger foregå på en forsvarlig måde, så medarbejderne ikke løfter med risiko for at pådrage sig en skade i ryggen. Når borger skal løftes med et hjælpemiddel, skal der være to medarbejdere til stede ved løftet. Praksis i hjemmeplejen BIN Ifølge tal opgjort af Døgnbasen, har de i perioden 1. januar til 31. august 2015 modtaget 3031 nødkald om fald. En del af disse nødkald er gået til hjemmeplejen BIN. Dertil kan lægges de fald, hvor medarbejder finder en borger på et planlagt besøg. Det estimeres af en gruppeleder for sygeplejen (hjemmeplejen), at der gennemsnitligt er tre fald om dagen. Når en sosu-hjælper/-assistent kommer på et planlagt besøg og opdager, at borger er faldet, er der følgende arbejdsgang: Sosu-hjælper/-assistent ringer til hjemmeplejen efter assistance. En sygeplejerske kommer ud og foretager en sygeplejefaglig vurdering af borger. Hvis borger kan løftes, bruges Elk som hjælpemiddel. Når en borger aktiverer sit nødkald ved fald, er der følgende arbejdsgang: Nødkaldet går direkte til Døgnbasen. Hvis det er muligt, er der en samtale mellem borger og Døgnbasen over et samtalesystem. Ved samtalen forsøger Døgnbasen at afdække borgers tilstand. Døgnbasen estimerer, at i 50 % af nødkaldene om fald er der tale om et ukompliceret fald, hvor borger oplyser, at vedkommende er faldet, ikke er kommet til skade og har brug for hjælp til at komme op. I de resterende 50 % af nødkaldene om fald, er der tale om en uafklaret situation. Dette kan fx skyldes: Borger er bange og kalder vedvarende på hjælp, borger ligger i et rum langt fra samtalesystemet, så lyden er dårlig, eller borger har dårlig hørelse og kan ikke høre, hvad der bliver spurgt til. Efter samtalen kontakter Døgnbasen hjemmepleje/sygeplejen og videregiver information. Hjemmeplejen sender to medarbejdere af sted, hvoraf den ene er fra sygeplejegruppen. Der foretages en sygeplejefaglig vurdering af borger. Hvis borger kan løftes, bruges Elk som hjælpemiddel. Praksis på Kastanjehusene og Peder Lykke Centret Hos Kastanjehusene, Hus B estimeres det, at der er to fald om måneden. På Peder Lykke Centret, Birkegangen er estimeringen to fald om ugen. Når en medarbejder opdager, at borger er faldet, eller når borger selv beder om hjælp, er der følgende arbejdsgang: Der foretages en faglig vurdering af borger af den ansvarshavende, der er på vagt. Der skal som udgangspunkt være to medarbejdere ved løftet. I de tilfælde hvor borger selv kan hjælpe til, kan der gives tilladelse til, at en medarbejder foretager løftet. Det skal fremgå af borgerens hjælpemiddel-/forflytningsskema, hvis der må være én til løftet. Den ansvarshavende 3

4 skal fortsat tilse borger og lave en faglig vurdering inden løftet. På fællesarealer og toiletter bruges en mobillift med sejl til løftet. Hvis borger er faldet i nærheden af en loftlift, kan denne bruges. Formål med test af Raizer Formålet med testen er at undersøge følgende: Oplever borgerne at få hurtig og sikker hjælp ved fald? Oplever medarbejderne en forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø? Er det muligt, at én medarbejder foretager løftet af borger? En vurdering af den potentielt sparede tid, hvis der gås fra 2 til 1 medarbejder ved løft med Raizer. Teknologi Raizer er en batteridrevet mobil løftestol, der består af syv dele (et batteri/sæde, to ryglæn og fire ben). Raizer samles omkring den person, der er faldet, og hjælper personen op fra gulvet til næsten stående stilling. Raizer vejer sammenlagt 13 kg, der er fordelt på et batteri/sæde (9 kg) og en taske med ryglæn og ben (4 kg). Dertil er der en vogn til transport af Raizer, hvor vognen kan udstyres med trappehjul. Raizer oplades ved hjælp af oplader og almindelig stikkontakt. Raizer kan også tilsluttes cigaretladeren i en bil. Raizer koster kr. (ekskl. moms). Fjernbetjeningen købes som tilbehør og koster 970 kr. (ekskl. moms). Samlet pris kr. (ekskl. moms). Dataindsamling Der er gennemført individuelle interview og fokusgruppeinterview med medarbejdere fra to plejecentre og hjemmeplejen BIN. Interviewene er gennemført i forbindelse med afslutningen af testen af Raizer. Der er gennemført individuelle interview med borgere, der er blevet løftet med Raizer. Interviewene har fundet sted i dagene efter løftet, så borger kunne huske mest muligt. Det har ikke været muligt at interviewe alle borgere, der er blevet løftet i testperioden, grundet hukommelsesvanskeligheder, manglende verbalt sprog eller fordi medarbejderne ikke har husket at spørge borgerne, om de ønskede at blive interviewet. I alt er der interviewet: 15 medarbejdere (sygeplejersker, sosu-hjælpere og sosu-assistenter) 5 ledere 5 borgere Udover interviewene er der fire mindre beskrivelser af løft af borgere. Beskrivelserne er lavet af medarbejdere, da borgerne ikke har været i stand til at gennemføre et interview. 4

5 Der er gennemført telefonsamtaler med en gruppeleder fra Døgnbasen om arbejdsgangene ved nødkald om fald. Derudover har to fysioterapeuter/arbejdsmiljøkonsulenter fra Arbejdsmiljø København foretaget en vurdering af Raizer. Vurderingen er foregået på Kastanjehusene den 12. oktober Ved afprøvningen har der ikke deltaget borgere eller medarbejdere, hvilket betyder, at der er spørgsmål i VTV en, som Arbejdsmiljø København ikke kan give en vurdering af. Deltagere i testen Borgere, medarbejdere og ledere fra tre arbejdspladser har deltaget i testen: Hjemmeplejen BIN (Bispebjerg og Nørrebro) Kastanjehusene, Hus B (plejecenter) Peder Lykke Centret, Birkegangen og Castanjegangen (plejecenter) De deltagende medarbejdere har hver foretaget fra et til ca. 25 løft med Raizer. Der er stor forskel på antallet af fald i testperioden på de deltagende teststeder, og dermed hvor mange løft medarbejderne har foretaget. Vurdering Raizer vurderes ud fra fire fokusområder: Borger Organisation Teknologi Økonomi Borger Opfylder teknologien borgernes behov? Borgerne oplever, at Raizer opfylder deres behov for at komme op fra gulvet, hvis de er faldet. Raizer er en positiv oplevelse for borgerne. En borger siger: Det var godt og behageligt. Det var hurtig og god hjælp. Raizer er afprøvet uden borger. Det formodes, at Raizer opfylder borgers behov med at komme op fra gulvet, hvis borger er faldet. Ønsker borgerne at anvende teknologien? Stort set alle interviewede borgere er meget positive og ønsker at blive løftet med Raizer, hvis de falder i fremtiden. En borger fortæller: Det var et af de bedre løft. Næste gang vil jeg bede dem 5

6 [hjemmeplejen] om at blive løftet med den [Raizer]. Borgerne føler sig meget trygge ved at blive løftet med Raizer. Langt de fleste medarbejdere og ledere oplever også, at borgerne gerne vil løftes med Raizer. En sosu-assistent siger: Beboeren var rolig og tilfreds. Hun var positiv overrasket, da det var gjort. Hun bemærkede næsten ikke, at hun blev løftet op. Flere medarbejdere fortæller, at der er en lille gruppe borgere, som synes, det gør ondt i ryggen, når rygstykkerne skal sættes på plads, og/eller når de løftes. Der er både tale om borgere, der er normal- og overvægtige. Nogle af borgerne er tidligere rygopereret, hvilket kan være en del af forklaringen på, at det gør ondt. To sosu-hjælpere på Kastanjehusene er i tvivl om, hvorvidt Raizer kan bruges på borgere med demens. De har brugt Raizer på nogle få borgere med demens, hvor de oplevede, at de var utrygge. Sosu-hjælperne vurderer, at den velkendte lift med sejl gør borgerne trygge, da de er pakket ind i sejlet og kan holde fast i liften. Det har ikke været muligt at interviewe de omtalte borgere grundet deres demens. Er borgerne mere selvhjulpne med brugen af teknologien? Raizer har ikke til formål at gøre borgerne mere selvhjulpen. Borgeren kan hjælpe til ved samlingen af Raizer ved at løfte på skuldrene, så medarbejderne lettere kan få rygstykkerne på plads. Er teknologien årsag til større livskvalitet? Raizer er ikke direkte årsag til forøget livskvalitet, men kan hjælpe borgeren hurtigere op fra gulvet på en mere værdig måde. Medarbejderne på Kastanjehusene fortæller, at de ofte ved løft bruger en lift med sejl. For nogle borgere er det en ubehagelig måde at blive løftet på. En medarbejder fortæller, at flere borgere har udtrykt: Åh nej, skal jeg nu op og hænge i den. Raizer er afprøvet uden borgere, men det er vurderingen, at borger kommer hurtigere op fra gulv end med en mobillift. Borger kommer op fra gulvet i en værdig, siddende position, hvor borger er støttet af ryglænet samt har kontakt til gulvet med fødderne under hele løftet. Borger kan følge med i, hvad der foregår, og det er muligt at stoppe undervejs, hvis borger skulle få behov for at sunde sig, før vedkommende rejser sig fra Raizer. Der er vigtigt, at det bliver vurderet, om borger kan rejse sig fra Raizer for eksempel ved brug af rollator, eller kan forflyttes med forflytningsplatform, stålift eller via en lav forflytning til anden stol. Organisation Er teknologien årsag til et forbedret arbejdsmiljø? De fleste medarbejdere vurderer, at Raizer giver et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Medarbejderne vurderer generelt, at deres fysiske arbejdsstilling er bedre, da de bruger færre kræfter på at støtte borgeren ved løftet. I hjemmeplejen sammenlignes Raizer med Elk. De synes, Raizer er et markant bedre arbejdsredskab, da de med Elken skal støtte borgeren, så vedkommende ikke glider af. En sosu-assistent siger: For mig kan det hurtigt være et stressmoment, hvis de siger uh jeg falder ud og glider. Det er ubehageligt. Han [borger], kunne 6

7 mærke, at der var noget fast [Raizer], der kom under ham. Når Raizer sammenlignes med lift med sejl, siger en afdelingsleder: Deres [medarbejdernes] fysiske arbejdsstilling er bedre. De skal stadigvæk ned på knæ, men det er en hel anden arbejdsstilling, og det er meget lettere end det med at trille borgeren fra den ene side til den anden [når der skal lægges et sejl ind under borger]. En sosu-hjælper siger: Det er meget positivt, at man ikke skal bruge sig selv fysisk. Der er bare nogle få knapper, man skal trykke på, og så udfører Raizer nærmest hele løftet. I forhold til det fysiske arbejdsmiljø er der ét kritikpunkt af Raizer, og det er vægten. I hjemmeplejen er kritikken størst blandt de medarbejdere, der bruger cykel som transportmiddel, da den er svær at transportere. Derudover synes størstedelen af de interviewede i hjemmeplejen, at den er tung at bære op på fx 4. sal. En sygeplejerske siger: Det er ikke fordi, jeg ikke vil bruge den, for jeg er meget begejstret på rigtig mange andre områder, men vægten gør det uhandy, også fordi vi har vores egen taske med. Men på trods af vægten, er den meget bedre end Elken. Kritikken er forsøgt imødekommet af producenten ved at producere en vogn til at transportere Raizer på. Vognen fås med trappehjul til brug i opgange. Vognen blev først leveret til hjemmeplejen i slutningen af testperioden, og er derfor ikke afprøvet i særlig høj grad. Umiddelbart har vognen ikke den tilsigtede virkning. En sygeplejerske siger: Vi har prøvet den [vognen] ude på trappen. Det er ikke vanvittigt nemt, man skal bruge en del kræfter på at trække den op. Jeg vil ikke vælge at bruge den. På plejecentrene er vægten ikke et udtalt problem, da Raizer ikke flyttes over lange afstande. I forhold til det psykiske arbejdsmiljø betyder brugen af Raizer i de fleste tilfælde en mindre stressende situation. En sygeplejerske siger: Det er positivt, at man føler, at man er mere i kontrol over situationen. Jeg føler, der er mere ro over løftet, og jeg føler mig mere professionel. Med Raizer er borgeren i centrum, så det der sker, sker rundt om borgeren. Det gør, at borgeren føler, at hun er mere med. To sosu-assistenter fortæller om en situation, hvor de i en aftenvagt løftede en borger, der var faldet: Omkring aftensmad skulle vi løfte en borger, der var faldet. De andre beboere sad og ventede på deres aftensmad. Det skabte en del uro, at de måtte vente. De fik alle deres aftensmad og medicin 15 minutter senere, end de plejer. Det kan godt være stressende at vide, at de sidder og venter derude. Hvis én kunne løfte, og en anden kunne være sammen med beboerne, ville det give noget ro og tryghed. Sosu-assistenterne vurderer, at Raizer gør det muligt at foretage løftet én medarbejder. Raizer vil forbedre arbejdsmiljøet. Raizer vil medvirke til at nedsætte antallet af løft, som medarbejderne er i risiko for at foretage, når en borger er faldet på gulvet. Det vil være muligt at undgå løft af borger, samt af borgers hoved, overkrop, ben etc. Ved brug af Raizer vil medarbejderne ikke kunne undgå at arbejde i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger fx hugsiddende eller knæliggende på gulvet. Det kan være en udfordring for personer med knæproblemer. Derudover vil medarbejderne komme til at arbejde med ryggen og nakken i en foroverbøjet stilling, og der kan forekomme vrid og arbejde med kroppens led i yderstilling. Da Raizer er forholdsvis nem og hurtig at betjene, er den tid medarbejderne befinder sig i belastende arbejdsstillinger kortere end øvrige kendte metoder til at få borger op fra gulv fx Elk og ved anlæggelse af sejl ved brug af lift. 7

8 Der er dog et par udfordringer i forhold til transport af Raizer. Raizer er tung at bære over længere afstande. Selve motordelen vejer 9 kg, som skal bæres i en hånd. Til trods for at der er et godt håndtag, og Raizer kan bæres forholdsvis tæt på kroppen, er det en for stor vægt at bære. Er der motivation til at bruge teknologien? Der er stor motivation blandt både borgere, medarbejdere og ledere til at bruge Raizer. To borgere, der modtager hjemmepleje, fortæller om deres oplevelse med at blive løftet med Raizer: Jeg vil helst liftes med Raizer en anden gang. Det har jeg også sagt til de to sygeplejersker [ ] Det har været den bedste måde at blive løftet på indtil nu. Jeg er faldet mange gange. og Jeg er faldet før, da jeg boede et andet sted. Der kom to mænd og løftede mig op. Det tog også lang tid, for jeg skulle vente på, at de kom. Det ville være godt for medarbejderne at bruge Raizer, det er bedre for deres rygge. En sosu-assistent siger: Den gør alt positivt. Selvom den er svær at samle, så er den meget nemmere at bruge end andre lifte. En af borgerne, jeg brugte den på, er så afkræftet, og derfor er det lettere at få noget stift ind under hende. Så det er helt klart meget bedre. Den [Raizer] skal vi have nogle flere af. Set fra et arbejdsmiljøperspektiv kan vi ikke forestille os andet, end at der er motivation blandt medarbejderne til at benytte Raizer, da det med denne teknologi er endnu nemmere at få borgeren op fra gulvet efter et fald, uden at løfte manuelt. Er der ledelsesmæssig opbakning til brug af teknologien? De interviewede medarbejdere oplever, at der har været en god opbakning fra ledelsen til at bruge Raizeren. Alle steder har ledelsen været til stede ved introduktionen til Raizer, og der bliver ofte spurgt ind til, om og hvordan Raizer bliver brugt. En sygeplejerske siger: Vores afdelingsleder giver god opbakning til, at vi skal bruge den. En sosu-assistent siger: Ja, jeg synes tit hun siger: er Raizer blevet brugt og hvordan og hvorledes. Det er også hende det går ud over, hvis man fx får ondt i ryggen senere. De siger det også til de unge elever, som tænker, at de sagtens kan flytte beboerne lidt, at det må de ikke. Der er ved brug af Raizer stort potentiale for at nedsætte belastningerne for medarbejderne samt skader. Der kræves færre ressourcer ved brug af Raizer. Understøtter teknologien gode arbejdsgange? Medarbejderne mener, at Raizer skal være synlig og let tilgængelig for at skabe gode arbejdsgange. En sosu-assistent siger: Hvis man bare overholder, at tingene er i tasken, så er det fint. Det ville være irriterende, hvis man skulle rundt og lede efter den. Som med de andre lifte kan Raizer ikke bruges alle steder. Det opleves dog af mange medarbejdere, at den har en fordel ift. andre lifte. En sosu-assistent siger: Raizer står på vores afdeling, så den er tilgængelig. Det er de andre lifte ikke, der skal vi løbe ned og hente den. [ ] Vi har en hængelift, der er stor og klodset. Boligerne er for små til de store lifte. Vi kan ikke så godt komme rundt med. Vi kan fx ikke bruge den på toiletterne, da de er små. 8

9 Let, nem, og intuitiv løsning til at få borgerne op fra gulv, hvis den er let tilgængelig for medarbejderne. Erfaringer viser, at hvis det organisatorisk er svært, bøvlet og tager lang tid at få fat i arbejdsredskaber, så vil medarbejderne gribe til den meget mere belastende løsning med at løfte borgerne op fra gulvet manuelt med stor risiko for skader til følge. Arbejdsredskabet skal være synligt og let tilgængeligt, og de gode historier om brugen af redskabet skal formidles. Er ovenstående på plads, bør Raizer kunne motivere medarbejderne til at benytte det arbejdsredskab frem for at løfte borgeren manuelt op fra gulvet. Teknologi Er teknologien let og intuitiv at anvende? Raizeren er let og intuitiv at anvende for langt de fleste medarbejdere. En medarbejder siger: Det er rart, at den siger en klik lyd, når man samler den. Så ved vi, at den er samlet rigtigt, og det gør den sikker at anvende. Enkelte medarbejdere pointerer, at borgere, der er bredere end sædet, kan gøre det svært for medarbejderne at få plads nok til at sætte benene på. Derudover er der flere som oplever, at benene med tandhjul kan være svære at sætte på. Det kræver lidt øvelse for at få en god fornemmelse af, hvordan det skal gøres. Efter en introduktion virker Raizer til at være let at anvende. Fjernbetjening og knapper på motoren er let og intuitiv at bruge. Er teknologiens manualer og vejledninger anvendelige? Medarbejderne vurderer, at Raizers medfølgende quickquide og brugermanual er nem og anvendelig. En sosu-hjælper siger: Den er god og nem med billederne. Størstedelen af de medarbejdere der har brugt Raizer én gang, mener ikke at der er brug for manualen. Den medfølgende quickguide er nem at forstå, den er kort og præcis. Quickguiden er enkel og illustrativ. Den mere omfattende manual er overskuelig og illustrativ ligesom quickguiden. Kan teknologien det, som det forventes at den skal kunne? Raizeren kan det, der forventes. Både borgere og medarbejdere siger, at Raizer virker mere stabil og driftsikker end andre lifte. Raizer er afprøvet og har fungeret på forskellige underlag så som: linoleumsgulv, gulvtæppe, trægulv, flisegulv i badeværelset og glatte gulve. Den kan få borgere, der er faldet, op fra gulvet, til en høj siddende position, hvorfra det er forholdsvis nemt for borgeren at rejse sig. 9

10 Fungerer teknologien hver gang den anvendes? Raizeren har virket hver gang, den er blevet brugt. Den markerer tydeligt med både lyd og LED indikator på betjeningspanelet, hvis der er behov for opladning. Medarbejderne skal vide, at knappen på fjernbetjeningen skal holdes inde i et par sekunder, før løftet begynder og derefter holdes inde hele tiden ellers stoppes løftet. Og nødstopsknappen skal være trykket ud. Umiddelbart ja, der er dog en enkelt bemærkning: Ved afprøvningen af Raizer, følger konsulenten quickguiden. Hun starter i venstre side og slutter montering i højre side. Hun benytter derfor knapperne i højre side af Raizer. Raizer kører ikke, fordi nødstop er aktiveret, hvilket konsulenten ikke er opmærksom, da nødstoppet sidder i venstre side af Raizer. Fjernbetjeningen kan først benyttes, når betjeningspanelet er aktiveret, hvilket ikke fremgår tydeligt. Økonomi Frigiver teknologien medarbejderressourcer? Med Raizer er der mulighed for at frigive medarbejderressourcer. I dag er praksis, at der er to medarbejdere tilstede ved et løft, hvilket bl.a. skyldes de nuværende arbejdsredskaber samt Københavns Kommunes retningslinjer ved løft og forflytning. Raizer er udviklet til, at én person kan betjene den. Alle interviewede er blevet spurgt, om de kan foretage løftet af borger alene, hvis de bruger Raizer. Alle har som udgangspunkt sagt ja, men under nogle specifikke omstændigheder: Borger må ikke være kommet alvorligt til skade Borger skal kunne samarbejde ved fx at løfte skulder Borgere skal være rolig, skal kunne forstå hvad der foregår og være til at kommunikere med Medarbejderen skal kende borger, og det skal være vurderet forsvarligt at lave løftet alene (plejecenter). Fx kan det være svært at foretage løftet alene, hvis borgeren har kontraktur Det skal kun gælde for det faste personale, ikke for afløsere eller elever Om Raizer kan bruges af en medarbejder beror på en vurdering af det enkelte fald. Der hvor potentialet er størst, er hvis borger kan samarbejde, eller hvis det er en kendt borger, der har gentagne fald grundet fx alkoholmisbrug. De fleste medarbejdere siger, at selve løftet med Raizer går hurtigere. En aftenvagt siger: Man skal ikke løbe efter hjælp eller vente på andre, da man selv kan betjene denne meget hurtig. Derudover kan der forekomme andre positive effekter, så som mere tryghed og færre konflikter blandt beboerne på et plejecenter. En sosu-assistent fortæller: Det ville spare os noget tid, vi er kun to i aftenvagt. Hvis vi laver et løft, hvor vi begge er til stede, så er der 23 beboere, der også har behov for hjælp, men de må vente. Hvis vi var en til et løft, ville der være en som kunne have overblikket over de resterede beboere. Beboerne bliver frustrerede, når vi ikke er der, når de ikke kan finde os. De kører hinanden op, der kommer konflikter. 10

11 Hjemmeplejen er mest tilbageholden med, at ville bruge Raizer alene. Dette skyldes i høj grad, at de ikke altid ved, hvordan borgeren, der er faldet, har det. Der er en tryghed ved at være to, hvis de ikke på forhånd kender situationen. En leder siger: Det handler om, hvem det er, man skal ud til. Der hvor man ikke ved, hvad faldet skyldes, der skal man lave en faldvurdering, så det kan godt blive svært at være alene. Derudover vurderer lederen, at der fortsat kan være brug for to personer til transporten af Raizer: Selve løftet kan godt laves alene, men de skal tage to ud for at transportere Raizer. Det er ikke rimeligt, at én både skal bærer tasken [med ryglæn og ben], batteriet og deres egen taske. En sygeplejerske supplerer: Vi kunne selv tage ud og vurdere, om hjemmehjælperen skal komme, men det vil jeg være ked af, for man har brug for deres viden, når man står der. De kender borgeren godt, og jeg vil gerne vide, hvordan de har oplevet borgeren de sidste par dage, så jeg er klar over, hvad der skal til. Hvis det skal være muligt at bruge Raizer en person, kræver det en ændring i de nuværende retningslinjer og arbejdsgange. Effekten vil være flerstreget: borgere kan modtage hurtigere hjælp, medarbejder skal ikke vente på en kollega, og tidsforbruget kan i nogle tilfælde reduceres ved at gå fra to til en person. De interviewede estimerer, at i % af tilfældene hvor Raizer kan bruges, kan løftet foretages af en person. En sygeplejerske siger: I de ti fald, hvor jeg har brugt Raizer, der kunne man i de fleste tilfælde lave løftet alene. Umiddelbart frigives medarbejderressourcer, men det skal vurderes ud fra hvert enkelt tilfælde, hvor mange medarbejderressourcer der er behov for. Når borgerens ressourcer er vurderet, og det er vurderet, at plejepersonalet skal hjælpe borgeren op fra gulv, virker Raizer umiddelbart tidsmæssigt hurtigere at benytte end Elk og mobillift. Grundlaget for den vurdering er dog, ud fra en situation hvor borgeren er faldet et sted, hvor det er nemt at komme rundt om borgeren, og hvor Raizer kan placeres under borgeren, uden først at skulle flytte borgeren. Er borger faldet et sted, hvor der er trange pladsforhold, eller er faldet på en sådan måde, så borger sidder halvt op ad en væg, dørkarm eller andet, kan vurderingen dog blive en anden. Umiddelbart vurderer Arbejdsmiljø København, at der ikke er behov for en tredje medarbejder, som der ofte kan være behov for ved brug af Elk og mobillift. Erstatter teknologien brugen af andre hjælpemidler eller tilbud? Raizer kan i mange tilfælde erstatte Elken i hjemmeplejen og de mobile lifte på plejecentrerne. Med undtagelse af Kastanjehusene vurderes det, at Raizer kan bruges på 90-95% af borgerne på de deltagende teststeder. Som udgangspunkt skal borger ligge på ryggen, men der er foretaget løft af borgere, der har siddet op ad en væg. Flere medarbejdere fortæller, at de har løftet borgere, der ikke har ståfunktion. I et tilfælde var der ringet til løfteholdet, hvilket normalt er løsningen. Det lykkedes dog at løfte borger med Raizer, og derfra forflytte borger med almindelig stålift. Der er bred enighed om, at Raizer er et godt hjælpemiddel til at foretage løft. Valg af lift afhænger af, hvor borgerne er faldet og deres tilstand. En sygeplejerske siger om sammenligningen mellem Raizer og Elk: Med Raizer er det et samlet løft. Når man skal samle den, så er det meget hurtigere, fordi man nogle gange skal løbe rundt og lede efter stikkontakter til Elken. [ ] Ved Elken skal man holde mange pauser for at sikre, at borgeren ikke falder ned. 11

12 Også mange borgere vil hellere løftes med Raizer. En borger fortæller: Det er mere behageligt end med Elken. Med Elken har jeg en fornemmelse af at glide. Det er svært at holde balancen på Elken. Der var ikke balanceproblemer med Raizer. På trods af at det var smertefuldt for ryggen, var Raizeren bedre [borger er rygopereret]. Det var samlet set mindre smertefuldt end med Elken. [ ] Jeg har desværre mange fald. Næste gang jeg laver et nødkald, vil jeg bede om at blive løftet med den [Raizer]. Raizer kan erstatte både mobillift og Elk. Det er dog afhængigt af borgerens ressourcer. Det skal vurderes, at borgeren skal hjælpes op fra gulvet og kan forflytte sig selv eller kan forflyttes forsvarligt fra en siddende position med enten forflytningsplatform eller stålift. Er det vurderet, at borgeren ikke har tilstrækkelige funktion i benene til en stående forflytning, skal der forsat benyttes mobillift. Kan teknologen benyttes uden ressourcetung kompetenceudvikling? Der er ikke behov for ressourcetung kompetenceudvikling til medarbejderne. De fleste vurderer, at en kort introduktion er tilstrækkelig. En sygeplejerske siger: Den kræver ikke den store introduktion. Det giver jo sig selv, hvordan man samler den. Flere medarbejdere har selv stået for at introducere Raizer til deres kollegaer. Sosu-assistent siger: Det var rart at blive introduceret til den, inden jeg skulle bruge den. Introduktionen fra min afdelingsleder var nok. Derefter introducerede jeg den til mine kollegaer i aftenvagten og nattevagten. De medarbejdere, der ikke har fået en introduktion til Raizer, oplevede dog, at den var svær at samle. En sygeplejerske siger: Man har brug for en grundig introduktion, hvor vi ser, hvordan man samler den, og så skal vi selv prøve den jævnligt, så man har den på rygraden. Som med alle andre nye arbejdsredskaber skal medarbejderne lære at bruge Raizer. Selvom Raizer er let at anvende, er det vigtigt, at medarbejderne får en tilstrækkelig øvelse, inden de bruger den på borgerne. En borger fortæller: Det [Raizer] er en genial opfindelse, men de skal lære at bruge den, inden de bruger den på os [ ] De kunne ikke finde ud af, hvor benene skulle sidde. Han prøvede at samle den, men benene vendte forkert. Der var en hjemmehjælper, hun kunne godt se, at benene vendte forkert, de hjalp hinanden. Det lykkedes til sidst. Udover introduktionen til Raizer vil mange medarbejdere gerne sidemandsoplæres, da de synes, situationen ude ved borgeren er meget anderledes, end når de øver sig med deres kollegaer. Derudover har nogle af dem også brug for løbende træning, da der kan gå lang tid imellem, at de hjælper til ved fald. En sosu-hjælper siger: Første gang jeg brugte den, blev jeg usikker. Jeg tænker, at man godt kan have prøvet den flere gange, inden man står i en rigtig situation. Selve Raizer kræver en startintroduktion og skal prøves af alle, der skal benytte den. Umiddelbart vurderer vi ikke, Raizer kræver stor kompetenceudvikling. Vigtigst er vurderingen af borgerens ressourcer ift. valg af metode til op fra gulv, som mange steder er en sygeplejefaglig vurdering. 12

13 Kan teknologien benyttes uden ombygning eller indkøb af produkter? Raizeren kan bruges uden ombygning eller indkøb af andre produkter. For at bruge Raizeren kræver det blot plads til at foretage løftet. Kræver ikke umiddelbart øvrige produkter eller ombygning. Konklusion VTV 0,2 Personale Funktionalitet Brugervenlighe d 1 Ledelse 0 Investering VTV 0,2 Anvendelighed Drift Værdi Raizer er ikke en teknologi, der har til formål at gøre borger mere selvhjulpen eller øge deres livskvalitet. Borgerne er positive overfor Raizer, de oplever et sikkert løft. Mange vil hellere løftes med Raizer end fx Elk eller mobillift med sejl. Raizer er et godt arbejdsredskab, der giver medarbejderne i både hjemmeplejen og på plejecentrerne et bedre arbejdsmiljø ved løft af borger efter fald. Med en grundig vurdering af borgers ressourcer kan uhensigtsmæssige arbejdsstillinger nedsættes, og dermed er det muligt at forebygge skader og erhvervssygdomme. Raizer vejer meget og er ikke let at transportere på cykel. Der skal findes en god løsning til hjemmeplejen, der bruger cykel som transportmiddel. I forhold til det psykiske arbejdsmiljø betyder brugen af Raizer i de fleste tilfælde en mindre stressende situation. Raizer kræver ikke omfattende kompetenceudvikling, men alle medarbejdere skal være grundigt introduceret til Raizer og have prøvet den selv. De skal være trygge ved at bruge den, især hvis løftet skal foretages af en person. Alle interviewede medarbejdere vurderer, at de kan løfte borger alene med Raizer under nogle specifikke omstændigheder, såsom at borger kan samarbejde. De interviewede estimerer, at i % af tilfældene hvor Raizer kan bruges, kan løftet foretages af en person. Der er dermed et potentiale for en ressourcebesparelse ved at gå fra 2 til 1 medarbejdere. Potentialet er størst i 13

14 hjemmeplejen, hvor der kan spares både transporttid, ventetid på kollega samt tiden på selve løftet. På plejecentrene kan der også spares ressourcer, ved at en medarbejder foretager løftet. I alle tilfælde kræver det, at der foretages en sygeplejefaglig vurdering af borger, der er faldet. Ud fra vurderingen træffes der beslutning, om borger kan løftes med Raizer af én medarbejder. Det vil kræve, at borger kan samarbejde og ikke skal forflyttes for at få plads til Raizer. Hvis én medarbejder skal foretage løftet med Raizer, forudsætter det en ændring af eksisterende procedure og arbejdsgange ved løft ved fald. Er der tale om nødkald, kan der fx tænkes i, at den første vurdering af faldsituationen laves ved overleveringen af information fra Døgnbasen til hjemmeplejen. Er der tale om et ukompliceret fald, kan en medarbejder sendes af sted og foretage løftet. I mange tilfælde vil der fortsat være behov for, at to medarbejdere er til stede, indtil der er foretaget en sygefaglig vurdering af borger. Derefter kan en medarbejder i nogle tilfælde foretage løftet alene. Enhver op fra gulv forflytning kræver en grundig vurdering, så ingen medarbejdere står i en situation, hvor de løfter på borgeren, eller indtager uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Derfor vil det være af afgørende betydning, at der i forflytningspolitikker, retningslinjer for forflytning eller andre nedskrevne procedurer fremgår tydeligt, hvordan medarbejderne skal håndtere et fald, så ingen oplever at føle sig presset til at foretage forflytningen alene. Mulige scenarier for løft med Raizer af en person: 1) Nødkald fra borger: En sygeplejerske sendes ud til borger 1. faglig vurdering af borgers tilstand og løfter alene 2. faglig vurdering af borgers tilstand og tilkalder assistance til løft 2) Sygeplejerske opdager fald på et planlagt besøg, laver en faglig vurdering af borgers tilstand og foretager løftet alene 3) Kendt borger med gentagne fald: Sygeplejerske kører ud til borger, laver en faglig vurdering af borgers tilstand og foretager løftet alene 4) Ældre med frisk ægtefælle/hjemmeboende børn får Raizer bevilliget som hjælpemiddel, og den pårørende foretager løftet. 14

Vurdering af Doff n Donner

Vurdering af Doff n Donner KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Doff n Donner Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet

Læs mere

Vurdering af Body dryer

Vurdering af Body dryer KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Body dryer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Body

Læs mere

Vurdering af medicinvogn fra Scan Modul

Vurdering af medicinvogn fra Scan Modul Vurdering af medicinvogn fra Scan Modul Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune har i regi af Afdelingen for det Nære Sundhedsvæsen vurderet en Medicinvogn fra Scan Modul. Vurderingen er

Læs mere

Vurdering af AssiStep

Vurdering af AssiStep KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af AssiStep Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering.

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering. Vurdering af arbejdsfunktioner og belastninger ved liftning Redskabet er Arbejdsmiljø Københavns anbefaling til vurdering af belastninger ved liftning. Ud fra vurderingen bliver det synligt hvilke tiltag

Læs mere

Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer

Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune har i regi af Afdelingen for det Nære Sundhedsvæsen vurderet en Medicinvogn fra Standard Systemer.

Læs mere

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

Når borgeren er faldet

Når borgeren er faldet Vores holdning: Alle medarbejdere er blevet undervist i forflytningsteknik og har dermed en grundlæggende viden om forflytninger. Hvis en borger er faldet kan det dog være svært at vurdere, hvilken hjælp

Læs mere

Vurdering af Sara Stedy

Vurdering af Sara Stedy KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Sara Stedy Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Sara

Læs mere

0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

Luk øjnene. Mærk kroppen punkt for punkt

Luk øjnene. Mærk kroppen punkt for punkt 66 Luk øjnene Mærk kroppen punkt for punkt 67 Øvelse 1 Giv din bevidsthed til kroppen Du skal nu i gang med at føre din bevidsthed hen til forskellige områder af din krop og sanse din krop. Når du kan

Læs mere

1. ARBEJDSSTILLING VED AFHENTNING/LØFT - LANG RÆKKEAFSTAND

1. ARBEJDSSTILLING VED AFHENTNING/LØFT - LANG RÆKKEAFSTAND 1. ARBEJDSSTILLING VED AFHENTNING/LØFT - LANG RÆKKEAFSTAND Når du skal løfte emner, hvor du har lang rækkeafstand og kun kan komme til fra en side, så anvend følgende gode tips til, hvordan du løfter emnet

Læs mere

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade

Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Ergonomisk vurdering af nyt røntgenudstyr Radiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebro Gade Udarbejdet af: Niels Peter Sørensen Arbejdsmiljøkonsulent Fysioterapeut Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø

Læs mere

Nyhedsbrev 4 april 2010. Erfaringer fra teknologiprojekt bør bruges i nyt projekt

Nyhedsbrev 4 april 2010. Erfaringer fra teknologiprojekt bør bruges i nyt projekt Nyhedsbrev 4 april 2010 Erfaringer fra teknologiprojekt bør bruges i nyt projekt Der var både gode erfaringer og konstruktiv kritik, da teknologiprojektet fandt sin afslutning efter over et års afprøvning

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

Implementering af RotoCare og RotoFlex senge i Viborg Kommunes Sundhedsafdeling

Implementering af RotoCare og RotoFlex senge i Viborg Kommunes Sundhedsafdeling Implementering af RotoCare og RotoFlex senge i Viborg Kommunes Sundhedsafdeling Viborg Kommune har i perioden 2011 til 2014 indkøbt 67 roterende plejesenge af typerne RotoFlex og RotoCare. Målet med sengene

Læs mere

Forslag til udmøntning af midler til velfærdsteknologi i 2014

Forslag til udmøntning af midler til velfærdsteknologi i 2014 Forslag til udmøntning af midler til velfærdsteknologi i Kategori Produkt Målgruppe/effekt Anlægsbeløb 1 Låse/sikkerhedssystem. Der er tale om et anbefalet sikkerhedssystem, som fungerer elektronisk ved

Læs mere

Vurdering af Easy Line

Vurdering af Easy Line KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Easy Line Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Easy

Læs mere

3.1a Initiativbeskrivelse

3.1a Initiativbeskrivelse KL Social-, Børne- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 3.1a Initiativbeskrivelse Hjælp til løft Målsætning Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte,

Læs mere

0,0 vurdering af medicinkassen

0,0 vurdering af medicinkassen 0,0 vurdering af medicinkassen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet medicinkassen. Vurderingen er sket i marts 2016, og har fundet

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Vurdering af Raizer Lift up

Vurdering af Raizer Lift up KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Raizer Lift up Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet

Læs mere

Vurdering af MotiView

Vurdering af MotiView KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af MotiView Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET

OG FYSISK TRÆNING PÅ SKEMAET Beridereleverne følger med i instruktionerne fra Claus Toftgaard. Indimellem har vi haft elever, der var så usmidige, ukoordinerede og i en så generel dårlig fysisk form, at jeg har måttet ringe til uddannelsesstedet

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant

Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant, til en eller flere selv? Kan sidde sikkert på sengekant?, til alt - Guide til selv at sætte sig op på sengekant - Tag udgangspunkt i det naturlige

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Temadag for forflytningsorganisation 26.11.13 www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk Arbejdsskader forflytning 2012 Med fravær - 2007: 8-2008: 8-2009:15-2010:10-2011:

Læs mere

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF Forældre med handicap i DHF Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller Rasmus Møller er lærerstuderende, benamputeret og far til August på 3 år. Og Rasmus og hans kone venter en

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe

Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Projekt Bedre helbred Tag hånd om dig selv Psykolog Janne Rützou & Fysioterapeut Gerd Grupe Øget selvværd og øget effektivitet Bedre kropsbevidsthed og stresshåndtering Trivsel og personlig tilfredshed

Læs mere

Patientforflytninger i seng

Patientforflytninger i seng Patientforflytninger i seng Indledning Formålet med undersøgelsen var at udvikle et værktøj til vurdering af plejerens belastning ved patientforflytninger. Ideen var at man ud fra patientens vægt, grad

Læs mere

ICF tjekliste til anvendelse ved forflytning af svært overvægtige / bariatriske personer

ICF tjekliste til anvendelse ved forflytning af svært overvægtige / bariatriske personer ICF tjekliste til anvendelse ved forflytning af svært overvægtige / bariatriske personer Sidst redigeret 1310100 Grå felter: Kort tjekliste Hvide felter: Omfattende tjekliste Data Eks. Køn, alder, højde,

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud

Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Sådan træner du, når du har fået et halvt kunstigt hofteled efter hoftebrud Du har fået indsat et halvt kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Vurdering af Cykelstolen

Vurdering af Cykelstolen KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Cykelstolen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet cykelstolen.

Læs mere

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om, hvordan rengøringsassistenten kan planlægge og udføre sit arbejde, så det slider mindst muligt på kroppen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

AFHENTNING/LØFT LANG RÆKKEAFSTAND

AFHENTNING/LØFT LANG RÆKKEAFSTAND AFHENTNING/LØFT LANG RÆKKEAFSTAND Når du skal løfte emner, hvor du har lang rækkeafstand og kun kan komme til fra en side, så anvend følgende gode tips til, hvordan du løfter emnet bedst muligt. Kom tæt

Læs mere

Interview med anæstesisygeplejerske Ane Rie Carstens

Interview med anæstesisygeplejerske Ane Rie Carstens Interview med anæstesisygeplejerske Ane Rie Carstens Dato: 7. November 2011 Interviewer: Hvis vi lige til at starte med må få dit fulde navn? Sygeplejerske: Ja, det er Rie Carstens. Eller Ane Rie Carstens.

Læs mere

Øvelser til kvinder med smerter i underlivet

Øvelser til kvinder med smerter i underlivet Underlivssmerter opleves af et stort antal kvinder. Der kan være flere årsager, men ofte vil musklerne være involverede. Muskelspændinger kan opstå i såvel underlivet som i nakke- og skulderregionen. De

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave 24 JULE PLANKER Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave Plejer din mave også at få en ekstra delle eller to i december? Bare rolig, i år kommer I FORM dig til hjælp. Redningen hedder PLANKEN

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. (...) - Minimal tilpasning for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

Referat. Sted Lillevang. Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30

Referat. Sted Lillevang. Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30 Referat 2. arbejdsgruppemøde Furesø Kommune Sted Lillevang Dato og Tid 3. Juni kl. 12.30-14.30 Tilstede Lene, Projektleder Annika, hjemmeplejen Annelia, Sundheds og Ældrechef Marita, Plejecenter Lillevang

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder i armhulen Du har fået fjernet lymfeknuder i din armhule. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til, hvordan du træner efter operationen.

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skovhuset 12. januar 2016

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skovhuset 12. januar 2016 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skovhuset 12. januar 2016 Tilsynsførende: Afdelingschef Hella Obel Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen BALLERUP KOMMUNE 2017 Velfærdsteknologivurdering Skærmbesøg i hjemmeplejen Niels Kisku Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 2. Hvad

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Krogstenshave 1. Om boenheden Boenhed Plejecentret Krogstenshave Adresse Krogstenshave Alle 47, Karise Alle 29 og 31. Tilsynsdato 26.november 2012 Antal pladser

Læs mere

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år [Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år For dig, der har været faldet og er over 65 år FAKTA OM FALD HVERT ÅR: falder 300.000 mennesker over 65 år i Danmark

Læs mere

FYS. efter operation i lænderyggen

FYS. efter operation i lænderyggen Information fra fysioterapeuterne I det følgende kan du (i hovedtræk) læse gode råd og vejledninger i forhold til arbejde, fysiske aktiviteter og træning efter en operation i lænderyggen. Dagen efter operationen

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Spørgsmålene du skal svare på handler især om, hvordan du har det i og udenfor skolen.

Spørgsmålene du skal svare på handler især om, hvordan du har det i og udenfor skolen. Velkommen til Live'N'Learn For at vi voksne kan være sikre på, at du har det godt og får noget ud af at gå i skole, er det vigtigt at vi en gang i mellem stiller dig nogle spørgsmål om, hvordan du har

Læs mere

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER Integreret hovedstøtte my baby carrier BRUGSANVISNING DANSK OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! Integreret rygforlængelse... > ADVARSELSHENVISNINGER ADVARSEL: Balancen kan påvirkes

Læs mere

Er du slave af vægten?

Er du slave af vægten? Er du slave af vægten? Få gode råd til at måle din fremgang - og få succes med vægttabet. Med en nede-på-jorden og no bullshit -indstilling får du inspiration til en sundere livsstil Af Krisztina Maria,

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 168 Offentligt FBU ForældreLANDSforeningen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, 70 27 00 27, sek@fbu.dk, www.fbu.dk Til Folketingets Socialudvalg Bilag Notat udarbejdet

Læs mere

- fordi der ER forskel...

- fordi der ER forskel... S C O O T E R A / S - fordi der ER forskel... KARMA 737 VORES MEST SOLGTE MODEL Kr. 19.995,- En el-scooter fra Bek giver dig frihed og livskvalitet - frihed til at komme ud og handle dine dagligvarer samt

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER

VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER INSPIRATION TIL MULIGE FOKUSPUNKTER BORGER ORGANISATION TEKNOLOGI ØKONOMI Målgruppe Personale Funktion Implementering Behov Ønsker Motivation Funktionsevne

Læs mere

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning

Terapiafdelingen. Patienter med KOL. Patientvejledning Terapiafdelingen Patienter med KOL Patientvejledning Hvad er KOL? KOL betyder Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Symptomerne er åndenød, hoste, øget slimproduktion og nedsat aktivitetsniveau. Når man har

Læs mere

Kan ikke Kan. Sig: "Jeg skal bede dig om at lægge hænderne i skødet og sidde opret uden at støtte dig til ryglæn eller armlæn i 10 sekunder"

Kan ikke Kan. Sig: Jeg skal bede dig om at lægge hænderne i skødet og sidde opret uden at støtte dig til ryglæn eller armlæn i 10 sekunder ACCESS spørgeskema dag 7 funktionstest Sønderborg 1. DEMMI 2. OMC 3. REJSE-SÆTTE-SIG 4. HÅNDTRYKSKRAFT Patientens CPR-nummer: Samtykke til deltagelse i patienttest Borgeren ønsker at deltage Borgerens

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

- en hjælpende hånd til at klare dig selv

- en hjælpende hånd til at klare dig selv - en hjælpende hånd til at klare dig selv Et friere liv FRI er en ny måde at visitere på i Brønderslev Kommune, hvor vi sammen med dig tager hånd om dine muligheder for, at du kan få et aktivt og selvstændigt

Læs mere

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Derfor skal vi spare på pleje og omsorg, og sådan kommer vi videre Pengene skal passe Esbjerg Kommunes udgifter stiger

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Præsentation af analyse og foreløbige resultater Sebastian Landgren og Conny Geisler Rosenkilde

Præsentation af analyse og foreløbige resultater Sebastian Landgren og Conny Geisler Rosenkilde Præsentation af analyse og foreløbige resultater Sebastian Landgren og Conny Geisler Rosenkilde Refleksioner Analyse Feltstudie/ Observation To paradigmer Barrierer og behov Kick-off dag Materiale: Billeder

Læs mere

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de Trappemaskinen til professionelle Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! A www.aat-online.de At transportere tungt gods op og ned ad trapper, er et af de mest udfordrende transportproblemer.

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

Hoftealloplastik. Ergoterapiens råd om, hvordan du klarer din hverdag, når du har fået en kunstig hofte. Ergoterapiens tlf. nr.

Hoftealloplastik. Ergoterapiens råd om, hvordan du klarer din hverdag, når du har fået en kunstig hofte. Ergoterapiens tlf. nr. Hoftealloplastik Ergoterapiens råd om, hvordan du klarer din hverdag, når du har fået en kunstig hofte Ergoterapiens tlf. nr. 96 17 61 35 Gode råd I denne pjece finder du en samling af gode råd til dig,

Læs mere

Business case for ABT-projekt om forflytning

Business case for ABT-projekt om forflytning Business case for ABT-projekt om forflytning Maj 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. marts 2015 til 31. maj 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. marts 2015 til 31. maj 2015 - Hovedudvalget Arbejdsskadestatistik for perioden 1. marts 2015 til 31. maj 2015 - Hovedudvalget Anmeldt P-enhed Jobtype Skadens art Skadet legemsdel Ulykkens afdeling Ulykkestidspunkt Hændelsesforløb 11-03-2015 18-03-2015

Læs mere

Det går ikke hurtigere, men nemmere og bedre Forflytningsvejleder Amager Hjemmepleje

Det går ikke hurtigere, men nemmere og bedre Forflytningsvejleder Amager Hjemmepleje 0,2 test Vurdering af Doff N' Donner Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet Doff N Donner Vurderingen er sket oktober 2016, og har

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

Sunde og smukke fødder

Sunde og smukke fødder Sunde og smukke fødder med Franklin Balls af Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP Indledning til øvelser Alle bør træne fødderne Alle har stor gavn af at træne fodens muskler. Det fodtøj og underlag, vi

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Strandmarkshave 1. Fakta om boenheden Boenhed Plejecenter Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 28.oktober 2014

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Skema til brug ved virksomhedsbesøg til registrering (audit) af arbejdsmiljøet på døgninstitutioner og hjemmepleje

Skema til brug ved virksomhedsbesøg til registrering (audit) af arbejdsmiljøet på døgninstitutioner og hjemmepleje Skema til brug ved virksomhedsbesøg til registrering (audit) af arbejdsmiljøet på døgninstitutioner og hjemmepleje Navn på virksomhed/afdeling: Dato for besøg: Mødeadresse: Data på mødedeltagerne: (Navn/funktion

Læs mere