FotoSanNewsletter. Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FotoSanNewsletter. Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion"

Transkript

1 FotoSanNewsletter Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion KONKLUSIONER Én seance endodontisk behandling er at foretrække fremfor to seances, hvis det er praktisk muligt. Omhyggelig udrensning og skylning er hjørnestenen i forsvarlig endodontisk behandling, men er i sig selv næppe effektiv nok til at sikre en høj succesrate. LAD behandling som tillæg til udrensning og skylning er en effektiv metode til yderligere at eliminere mikroorganismer i rodkanalen. Dette er dokumenteret in-vitro, ex vivo samt klinisk. LAD behandling er effektivt overfor alle mikroorganismer - også hvis de er antibiotika multiresistente. LAD behandling er dosis-respons afhængig, dvs mere lys giver bedre effekt. Det betyder, at man kan dræbe alle mikroorganismer, hvis man lyser længe nok (og som kan nås af fotosensitiser og lys). LAD behandling er bedre dokumenteret end andre tillægsbehandlinger til udrensning/skylning. I anledning af ESE mødet i Rom sætter vi i dette nummer af FotoSan Newsletter fokus på endodontisk anvendelse af LAD. Mød CMS Dental på stand 9. DEL 1 Er en ny metode til rodkanal desinfektion overhovedet nødvendig? Rodbehandling er med langt over 100 millioner indgreb årligt en af de hyppigste elektive invasive indgreb på mennesker. Prospektive studier hvor behandlingen er udført af specialister på et lille antal tænder viser en 5 årig succesrate på 80-90% (se f.eks. ref. 1). Retrospektive studier, hvor større dele af populationen vurderes røntgenologisk 5 år efter rodbehandling, viser derimod fejlrater på 40-50% (se tabel 1). En rodbehandlings manglende succes kan principielt skyldes enten efterfølgende (re)- infektion, eller også mangelfuld eliminering af den primære infektion. Sjögren (2) viste ved en 5 årig røntgenologisk opfølgning på 53 tænder med apical parodontitis, at der på de tænder, der var blevet succesfuldt desinficeret før rodfyldning, var en succesrate på 94%. For de tænder, hvor der ikke var blevet tilstrækkeligt desinficeret før rodfyldningen, var succesraten på rodbehandlingen kun på 68%. Så alt andet lige er første skridt mod en succesfuld rodbehandling ikke overraskende en

2 komplet eliminering af mikroorganismer i rodkanalen før rodfyldning. Det er imidlertid lettere sagt end gjort, idet rodkanalernes meget individuelle anatomi gør det svært, for ikke at sige umuligt at udrense tilstrækkeligt, selv med de nyere fleksible Ni-Ti rodfile. Således viser adskillige studier (se f. eks. ref. 3,4) at overfladen i den apicale tredjedel stort set ikke påvirkes af filene. En kemisk eller termisk desinfektion er derfor nødvendig. En termisk desinfektion kan for eksempel opnås med kirurgisk laser, men skal ikke yderligere omtales her, idet alene anskaffelsesprisen forhindrer at denne behandlingsmetode nogen side bliver mainstream i endodontien. Der er tilsyneladende en forskel på behandlingsresultaterne afhængig af alder, således at ældre patienter er sværere at desinficere (6). Dette kan forklares ved de anatomiske forandringer af rodkanalerne med alderen, og underbygger dermed yderligere at fejlede rodfyldninger skyldes mangelfuld eliminering af bakterierne. Det mest anvendte kemiske desinfektionsmiddel til rodkanaler er NaOCL. Internationalt anvendes typisk en 5,25% opløsning, mens der i Danmark ofte anvendes en 0,45% opløsning! I de fleste in vitro studier (se for eksempel 5) lykkes det ikke at eliminere bakterierne i rodkanalerne selv med en 5,25% NaOCl opløsning. Nogle forfattere anbefaler en skylningskombination mellem 17% EDTA og 5,25% NaOCl samt endvidere 2% klorhexidin. Der er tilsyndeladende ikke udført kliniske forsøg, der sammenligner disse skylningskombinationer. En eller to seances endo? En anden tilgang til eliminering af mikroorganismer i rodkanalen er at ilægge et depot desinfektionsmiddel eller antibiotikum i rodkanalen. Et klassisk produkt, der stadig bliver anvendt er calciumhydoxid (CaOH). Sathorn (7) publicerede i 2007 en review artikel med en metaanalyse af 8 artikler om effekten af CaOH som depotdesinfektionsmiddel til inficerede rodkanaler. Konklusionen var, at der ikke er nogen klinisk signifikant virkning. Meget bedre ser det ikke ud for depot antibiotikaprodukter, som for eksempel Pulpomixine. Der findes kun et enkelt publiceret studie (8) og det viser ingen effekt. Man kan Tabel 1: Oversigt over udvalgte retrospektive studier over fejlraten på rodbehandlinger antal tænder fejlprocent land ref % Litauen % Hviderusland % Brasilien % Canada % Spanien % Belgien % Danmark 19 undre sig over, at disse antibiotika produkter er blevet anvendt igennem de sidste år, og der slet ikke kan findes videnskabeligt belæg herfor! Sathorn (9) publicerede i 2005 en review artikel med en metaanalyse af én seance endo overfor 2 seance endo, som viste en lidt hurtigere heling efter én seances endo dog uden at dette var signifikant (p=0.38). En dansk metode: 5% jodbehandling? Rigtig mange danske tandlæger bruger en 5% jodopløsning (Churchillʼs væske) til rodkanal desinfektion. Hvilket videnskabelig belæg bygger denne anvendelse så på? Det er øjensynligt et studie af Kvist fra Göteborg (10) fra 2004, hvor han sammenligner én seances endo med en 10 minutters 5% jodbehandling med 2 seances endo, der anvender CaOH. Hans konklusion er, at der ikke er nogen signifikant forskel på de to typer behandling. Men hov, er det godt nok? Sathorn (9) påviste efterfølgende, at én seances endo uanset metode er om ikke bedre, så heller ikke dårligere end to seances endo. I en anden artikel (7) fra 2007 påviste han desuden, at CaOH slet ikke har nogen effekt! Det kan ikke være tilfredstillende med en behandling der er lige så god, som en, der i en metaanalyse senere viser sig at være virkningsløs! Hvad er der ellers af publicerede artikler om jodopløsning til endodontisk desinfektion? Tello- Barbaran (11) fra Peru publicerede i 2010 et invitro studie af rodkanaler inkuberet med E.

3 NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION AUGUST 2011 faecalis. Der instrumenteres og skylles med 1% NaOCl, hvorefter der skylles i hhv. 15 minutter eller 5 minutter med en 2% jodopløsning. Effektiviteten er hhv 95% og 44%! Bemærk at der er tale om en 2% opløsning og ikke 5%, men til gengæld skylles rodkanalerne hvilket er mere effektivt end et indlæg. Et andet ældre studie fra 1999 er fra Göteborg af Molander (12). Der er tale om et klinisk studie på apical parodontitis ptt. Molander forsøger at forbedre elimineringen af bakterierne fra rodkanalerne med to løsninger, A) enten forbehandling med 5% jodopløsning i 5-7 dage før et sædvanligt CaOH indlæg eller B) et CaOH indlæg i op til 2 mdr. Hverken den forlængede CaOH depot behandling eller forbehandling med 5% jod hjalp signifikant med at reducere antal af bakteriestammer eller antal bakterier, der kunne dyrkes fra rodkanalerne efter behandling. Terminologi: PDT står for Photo Dynamist Terapi og er den brede betegnelse for lys, der aktiverer et kemisk stof (eller lægemiddel) PDT anvendes indenfor mange medicinske specialer LAD står for Lys Aktiveret Desinfektion. PACT står for Photo Dynamisk Antimikrobiel Chemo Therapi. PAD står for Photo Activeret Desinfektion. PACT, PAD and LAD betyder alle det samme og anvendes i flæng af den enkelte forfatter. Det er altså den del af PDT behandlingen der anvendes til at dræbe bakterier. I dette newsletter anvendes konsekvent LAD betegnelsen. DEL 2 Er LAD behandling egnet som tillægsbehandling til endodontisk desinfektion? Konklusionen på del 1 er dels at omhyggelig CMD (chemo chemical debridement) er en forudsætning for et godt resultat, men også, at der er behov for en tillægsbehandling til CMD. LAD er et åbenbart bud på denne tillægsbehandling. Men virker LAD virkeligt vil mange spørge? Faktisk er det sådan, at effekten af LAD behandling til endodontisk desinfektion allerede er bedre dokumenteret end de fleste andre produkter/teknikker, der anvendes indenfor endodontien. LAD/PAD/PACT er blevet beskrevet i litteraturen siden midt 90ʻerne som havende en mulig fremtid indenfor odontologien. I starten anvendtes primært laserlys som aktiveringskilde, senere super LED. Schlafer et al., 2010, in vitro/ex vivo, (abstrakt 1) Schlafer var blandt de første, der viste, at en non-koherent, dvs almindelig lyskilde var effektiv sammen med toluidin blåt (TBO). I praksis anvendes en super LED, der har en udgangseffekt på et par watt. Lysets spektrum er i den type dioder kun over ca nm ( 85%), hvor det for laserlys kun er over 1 nm. Det betyder dog intet i praksis, fordi den fotosensitiser, der optager lyset er følsom for lys over et spektrum på nm. Schlafer viste, at i plaktonisk opløsning blev gennemsnitlig 99,7% af bakterierne dræbt ved 30 s belysning med TBO. Der blev anvendt 4 bakteriestammer, hhv. E.coli, E. faecalis, F. nucleatum og S. intermedius samt svampen C. albicans. C. albicans havde en større modstandskraft, idet der var en overlevelsesrate på 33%. Det førte til et yderligere delforsøg, hvor Schlafer demonstrerede et helt centralt princip for LAD nemlig, at yderligere belysning øger effekten - ved 120 sekunders belysning blev 100% af C. albicans dræbt. I næste del af forsøget blev det vist, at behandlingsformen kan dræbe S. Intermedius, der blev inkuberet over natten i ekstraherede tænder - her var effektiviteten dog reduceret til godt 96% ved 30 sekunders belysning. Eick et al, 2010, in vitro, upubliceret I et upubliceret studie fra Bern universitet har Eick testet LAD på 18 forskellige mikroorganismer, heraf var 3 stk blandinger taget fra patienter med superinfektioner, to af blandingerne var hhv. en anaerob endopathogen blanding og en aerob endopathogen blandingsinfektion. Ikke overraskende var de mikroaerophile/anaerobe stammer mest følsomme for LAD, MEN de superinfektiøse blandinger var også følsomme for behandlingen. Eick bekræftede ligeledes dosis/respons relationen på lysmængden, som Schlafer havde vist på C. albicans. Det signifikante ved Eickʼs studie er, at det er vist, at ALLE bakterier er følsomme for LAD - omend i forskellig grad. En ting er imidlertid, at man har en ny metode til at dræbe mikroorganismer - men er den relevant at anvende klinisk?

4 Rios et al, 2011, ex vivo, (abstrakt 2) For at belyse dette spørgsmål lavede Rios et studie, hvor han sammenlignede desinfektion med skylning med 6% NaOCl samt skylning med 6% NaOCl + LAD. Forsøget blev udført på ekstraherede tænder der blev inkuberet 2 uger med E. faecalis. Scanning elektron mikroskopi på positive kontroltænder dokumenterede forekomsten af biofilm lignende tilstand.skylning med 6% NaOCl gav en overlevelsesrate af bakterier på 0,66%, mens skylning plus LAD (30 sekunder) reducerede overlevelsen til 0,1%, d.v.s. en næste 7 gange yderligere reduktion.forskellen var statistisk signifikant ( p<.005). Ng et al. 2010, ex vivo (abstrakt 3) Den kliniske signifikans af dette forsøg understøttes af et studie af Ng. Her blev 52 tænder med pulpanekrose og røntgenologisk verificeret apical parodontitis ekstraheret. Der blev herefter taget baseline mikrobiologiske prøver, og tænderne deltes i to grupper: 1) 26 tænder med 49 kanaler i CMD gruppen, og 2) 26 tænder med 52 kanaler i CMD+PDT gruppen. Begge grupper fik udført CMD (Profiles + 6%NaOCl + 17%EDTA). CMD+PDT gruppen fik i tillæg LAD behandling. Efter endt behandling, blev der igen taget mikrobiologiske prøver. Der blev dyrket i alt 39 bakteriestammer fra rodkanalerne. LAD behandlingen gav en signifikant reduktion af den mikrobiologiske overlevelse (p= 0,003) sammenlignet med CMD alene. Resultaterne findes i tabel 1, hvoraf det fremgår, at 86,5% af kanalerne var bakteriefrie efter CMD+LAD behandling, mens kun 49% var det efter CMD alene. Endvidere var de 7 kanaler, der havde positiv dyrkning efter CMD/LAD behandling alle med en overlevelse på under 0,1% fra før behandlingsniveau, sammenlignet med CMD behandling alene, der havde en fordeling på 14 kanaler for under 0,1% og 11 af kanalerne havde et slutniveau med over 0,1% overlevelse af før behandlings bakterieniveau ,5 15 7,5 Garcez et al., 2011, in vivo (abstrakt 4) Garcezʼs kliniske studie på 21 ptt. med ialt 30 anteriore tænder, der tidligere var blevet rodbehandlet under antibiotikabehandling, og efterfølgende fik konstateret en klinisk og røntgenologisk verificerbar apical parodontitis. De 30 tænder blev alle genåbnet, gutta percha fjernet, kanalerne geninstrumenteret til #45, skyllet med NaOCl 2,5%, og 3% H₂O₂ samt afslutningsvis med 17% EDTA. Der blev taget mikrobiologiske prøver før instrumentering (=baseline), efter instrumentering/skylning, samt efter LAD behandling. Baseline mikrobiologien viste 1/3 gram-negative og 2/3 grampositive, godt halvdelen anaerobe og knap halvdelen aerobe. Der var resistens overfor : ampicillin, penicillin G, vancomycin, cephalasporin, clindamycin, chloramphenicol, erytromycin samt tetracycline. Efter instrumentering/skylning var der 10 tænder, der var bakteriefri (1/3), men altså 20 der ikke var det (2/3). Prøverne efter LAD behandling viste alle 30 tænder bakteriefri. Dette simple kliniske forsøg viser med al tydelighed det potentiale, der er i LAD 0 antal inficerede kanaler før CMD efter CMD efter LAD Diagram 1, efter Garcez, abstrakt 4 Tabel 2. Bakterieoverlevelse efter behandling (efter Ng, abstrakt 3) ingen <0,1% >0,1% total antal kanaler CMD antal CMD % 49 % 28,6 % 22,4 % CMD+PDT antal CMD+PDT % 86,5 % 13,5 % 0 % behandling til endodontisk desinfektion. Det er naturligvis af særlig stor principiel betydning, at de eliminerede infektioner var multiresistente overfor en række af de kendte antibiotika. Det indikerer et stort potentiale for LAD behandling indenfor andre specialer, hvor multiresistens er et stigende problem.

5 Teknikdiskussion Fotosensitiser Fotosensitiseren er det lysfølsomme stof, der binder sig til mikroorgansimer og optager energien fra lyset for så at afgive det igen og derved omdanne iltmolekyler til aktive iltforbindelser. De mest anvendte er hhv. toluidin blå (TBO) og metylen blå (MB), men der findes en lang række andre fotosensitisere, der kan anvendes. Man skal dog bemærke, at hver fotosensitiser har et absorptionsmaksimum indenfor et specifikt bølgelængdeområde, så fotosensitisertype og lyskildetype er parret. Eksempelvis er absorptionsmaksimum for hhv. TB og MB ca. 630 og 660 nm, derfor skal lyskilderne have maksimal effekt ved disse bølgelængder. Lyskilder Alle lyskilder er effektive - det er kun et spørgsmål om, at der skal afgives nok lys i det relevante bølgelængdeområde. Heraf følger også, at hvidt lys har en vis effekt - dog ikke nok til, at det kan anvendes i klinisk praksis men nok til, at det giver en baggrundseffekt. Spidsvibration FotoSan anvender en patentbeskyttet spidsvibration. Hvorfor nu det? De reaktive iltforbindelser er ekstremt reaktive, hvilket betyder, at de har ultrakort levetid - få nanosekunder. Det betyder, at de kun kan dræbe mikroorganismer lige hvor de dannes. I praksis vil det kræve, at fotosensitiseren skal være bundet til mikroorganismen. Bakterier er typisk ganske få mikrometer i diameter, mens en typisk rodkanal overflade er i størrelsesordenen 40 x 10⁶ µm². Dette er baseret på en glat overflade, hvis dentintubuli medtages, forøges denne overflade mange gange. Den anvendte fotosensitiser er i en v/v koncentration på 0,01%, d.v.s gange volumenmæssigt mere vand end aktivt stof. Behandlingseffekten baserer sig på, at et TBO molekyle skal binde sig til en mikroorganismes overflade. Rationalet for at mikrovibrere spidsen så væsken kommer i mikrosvingninger, er at øge sandsynligheden for, at et TBO molekyle rammer en mikroorganismes overflade. Tom eller fyldt rodkanal? Med dette menes, om fotosensitiseren skal fjernes fra rodkanalen før belysning, hvilket hævdes af enkelte kommercielle kilder. Rationalet for at fjerne fotosensitiseren er, at ikke-bundet TBO stjæler aktive iltforbindelser, som så ikke anvendes til at dræbe bakterier. Principielt er dette korrekt, men fordelen ved, at der er væske i kanalen jvnf. nedenfor overskygger dette argument efter min opfattelse. Ideelt set er det en fordel, hvis lyslederspidsen udfylder så stor en del af rodkanalen som muligt. Applikationsspidser Der er principielt to forskellige muligheder: 1) en tynd lysleder fiber, som typisk anvendes med en laser lyskilde, eller 2) en konisk lysleder spids, som typisk anvendes med en LED diode som lyskilde. Laser fortalere vil argumentere for den tynde lyslederspids, men efter min opfattelse er der vægtige argumenter imod dette design: Argumenter for den koniske lyslederspids: 1) Der kommer kun lys ud af enden på den tynde lysleder - og den er typisk kun 0,2 mm +/- i diameter. Det vil sige, at skal man behandle hele kanalvæggen, så skal man faktisk lyse for hver mm af dennes længde. 2) I modsætning til dette udsender det patentbeskyttede spidsdesign som anvendes til FotoSan, lys udover ved spidsen tillige ad 3 cirkulære hylder. Det vil sige, at hele kanaloverfladen behandles uden at bevægelse af spidsen er nødvendig. Dette demonstreres på overbevisende vis at videooptagelser foretaget af prof. Gamberini og dr Plotini som kan ses på 3) Den koniske lysleder udfylder rodkanalen og forskubber dermed fotosensitiseren så spildte aktive iltforbindelser minimeres. Dermed øges behandlingseffekten. Argumenter for den tynde lysleder: 1) Fortalere vil sige, at kun den tynde lysleder er tynd nok til at kunne nå til apex, idet den koniske lyslederspids typisk rækker til ca 2/3 af kanalen. 2) Dette er uden praktisk betydning, idet væsken i kanalen fungerer som en lysleder i sig selv, så lyset ledes gennem kanalen. Dette synspunkt er nu blevet dokumenteret af et studie af Nunes (20), hvor han viser, at der ikke er signifikant forskel på desinfektionseffekten af en belysning af rodkanaler med hhv. en 0,25 mm lysleder til apex og en belysning helt uden lysleder, d.v.s. der blot blev lyst direkte ned i rodkanalen uden nogen form for spids.

6 Verdens mest kraftfulde LAD lampe, nu med nye fordele: Identiske modsidige knapper Pennegreb for optimal kontrol Justerbare spidser 5 forskellige spidser Højere batteri kapacitet Intelligente Automatiske Funktioner Justerbare spidser Spidserne kan justeres +/- 15 grader, hvilket gør det nemmere at komme til alle rodkanaler og pocher. Behandling af over- og underkæbe De identiske modsige knapper gør det nemmere at behandle såvel over-som underkæbe. Du vender simpelthen bare lampen i hånden og anvender de andre knapper. Molarregion behandling Den reducerede højde på den intraorale del gør det nemmere at behandle patienter med reduceret gabehøjde. Den nye korte perio-spids hjælper yderligere til nemmere applikation i molarregionen. Hurtigere behandling Endospidsen giver lys fra enden samt langs siden fra 3 hylder. Der er en kort og lang periospids. Periospidserne giver lys fra de nederste 5 mm samt fra enden af spidsen. Der er to stumpe spidser med hhv. Ø 4 og Ø 8 mm spidser til overflade behandling. Vi har introduceret FotoSan agent i sprøjter, så du kan spare tid. Udgangsintensiteten fra lampen er allerede på et maximum, så hvad kunne vi ændre for at gøre behandlingen hurtigere og nemmere for dig? Svaret er det patenterede princip: Intelligente Automatiske Funktioner (IAF). Kort fortalt betyder det, at programindstillingerne giver lysaktiveringer i sekvenser. Tryk på den store knap i rød programindstilling giver for eksempel 4 x 10 sek med 1 sek pause - akkurat, hvad der svarer til hver tandflades behandling.

7 Referencer: 1. Treatment outcome in endodontics: the Toronto study-- phase 4: initial treatment. de Chevigny C.: J Endod Mar; 34(3): Influence of infection at the time of root filling on the outcome of endodontic treatment of teeth with apical periodontitis. Sjögren U: Int Endod J Sep;30(5): A scanning electron microscopic study of debris and smear layer remaining following use of GT rotary instruments. Gambarini G: Int Endod J May;35(5): Scanning electron microscopic evaluation of debris and smear layer remaining following use of ProTaper and Hero Shaper instruments in combination with NaOCl and EDTA irrigation. Yang G.: Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Oct;106(4):e Residual Effectiveness of Final Irrigation Regimens on Enteroccus faecalis-infected Root Canals. Baca P.:J Endod Aug;37(8): Effect of ethylenediaminetetraacetic acid and sodium hypochlorite irrigation on Enterococcus faecalis biofilm colonization in young and old human root canal dentin: in vitro study. Ozdemir HO:J Endod May;36(5): Antibacterial efficacy of calcium hydroxide intracanal dressing: a systematic review and meta-analysis. Sathorn C.:Int Endod J Jan;40(1): The effectiveness of some methods in eliminating bacteria from the root canal of a tooth with chronic apical periodontitis. Trusewicz M.: Ann Acad Med Stetin. 2005;51 (2): Effectiveness of single- versus multiple-visit endodontic treatment of teeth with apical periodontitis: a systematic review and meta-analysis. Sathorn C.:Int Endod J Jun; 38(6): Microbiological evaluation of one- and two-visit endodontic treatment of teeth with apical periodontitis: a randomized, clinical trial. Kvist T.:J Endod Aug;30(8): The antimicrobial effect of iodine-potassium iodide after cleaning and shaping procedures in mesial root canals of mandibular molars. Tello-Barbaran J.: Acta Odontol Latinoam. 2010;23(3): The antimicrobial effect of calcium hydroxide in root canals pretreated with 5% iodine potassium iodide. Molander A.: Endod Dent Traumatol Oct;15(5): Endodontic treatment and prevalence of apical periodontitis in an adult population of Vilnius, Lithuania. Sidaravicius B.: Endod Dent Traumatol Oct;15(5): Prevalence of apical periodontitis and the quality of endodontic treatment in an adult Belarusian population.kabak Y.: Int Endod J Apr;38(4): Periradicular status related to the quality of coronal restorations and root canal fillings in a Brazilian population. Siqueira JF Jr.: Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Sep;100(3): Periapical health and treatment quality assessment of rootfilled teeth in two Canadian populations. Dugas NN.: Int Endod J Mar;36(3): Periapical health related to the quality of root canal treatment in a Belgian population. De Moor RJ.: Int Endod J Mar;33(2): Periapical status and quality of root fillings and coronal restorations in an adult Spanish population. Segura-Egea JJ.: Int Endod J Aug;37(8): Frequency and distribution of endodontically treated teeth and apical periodontitis in an urban Danish population. Kirkevang LL.: Int Endod J Apr;34(3): Effectiveness of Photodynamic Therapy Against Enterococcus faecalis, With and Without the Use of an Intracanal Optical Fiber: An In Vitro Study. Nunes MR.: Photomed Laser Surg Jul 26 Abstract 1: Endodontic photoactivated disinfection using a conventional light source: an in vitro and ex vivo study Sebastian Schlafer, DDS, Michael Vaeth, Preben Hørsted- Bindslev, DDS, and Ellen V. G. Frandsen, DrOdont, Aarhus, Denmark FACULTY OF HEALTH SCIENCES, AARHUS UNIVERSITY Objective: The antimicrobial effect of photoactivated disinfection (PAD) using toluidine blue and an LED lamp was tested on endodontic pathogens in planktonic suspension and after inoculation into extracted teeth. Irradiation time was limited to 30 seconds. Study design: The effect of PAD on planktonic suspensions of Escherichia coli, Candida albicans, Enterococcus faecalis, Fusobacterium nucleatum, and Streptococcus intermedius was analyzed using Poisson regression. Moreover, cultures of S. intermedius were inoculated into prepared root canals of extracted molars. The effect of PAD performed immediately after inoculation or after overnight bacterial incubation was determined by a 2-sample t test. Results:Photoactivated disinfection yielded significant reductions (P <.001) in the viable counts of all organisms in planktonic suspension. The PAD treatment of S. intermedius in root canals yielded a mean log10 reduction of 2.60 (P <.001) immediately after inoculation and of 1.38 (P <.001) after overnight incubation. Conclusion: Photoactivated disinfection using a conventional light source strongly reduces the number of viable endodontic pathogens in planktonic suspension and in root canals. (Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010;109: ). Abstract 2: Evaluation of Photodynamic Therapy Using a Light-emitting Diode Lamp against Enterococcus faecalis in Extracted Human Teeth Alejandro Rios, DDS, Jianing He, DMD, PhD, Gerald N. Glickman, DDS, MS, MBA, JD, Robert Spears, PhD, Emet D. Schneiderman, PhD, and Allen L. Honeyman, PhD. Introduction: Photodynamic therapy (PDT) with highpower lasers as the light source has been proven to be effective in disinfecting root canals. The aim of this study was to evaluate the antimicrobial effect of PDT using toluidine blue O (TBO) and a low-energy lightemitting diode (LED) lamp after the conventional disinfection protocol of 6% NaOCl. Methods: Single-rooted extracted teeth were cleaned, shaped, and sealed at the apex before incubation with Enterococcus faecalis for 2 weeks. Roots were randomly assigned to five experimental groups and three control groups. Dentin shavings were collected from the root canals of all groups with a #50/.06 rotary file, colony-forming units were determined, and the bacterial survival rate was calculated for each treatment. Results: The bacterial survival rate of the NaOCl/ TBO/light group (0.1%) was significantly lower (P <. 005) than the NaOCl (0.66%) and TBO/light groups (2.9%). Conclusions: PDT using TBO and a LED lamp has the potential to be used as an adjunctive antimicrobial procedure in conventional endodontic therapy. (J Endod 2011;37: )

8 Abstract 3: Endodontic Photodynamic Therapy Ex Vivo Raymond Ng, DDS, Fiza Singh, DDS, Despina A. Papamanou, DDS, Xiaoqing Song, MD, MS, Chitrang Patel, BS, Colleen Holewa, BS, Niraj Patel, BS, MS, Vanja Klepac-Ceraj, PhD, Carla R. Fontana, DDS, PhD, Ralph Kent, ScD, Tom C. Pagonis, DDS, MS, Philip P. Stashenko, DMD, PhD, and Nikolaos S. Soukos, DDS, PhD. Introduction: The objective of this study was to evaluate the antimicrobial effects of photodynamic therapy (PDT) on infected human teeth ex vivo. Methods: Fifty-two freshly extracted teeth with pulpal necrosis and associated periradicular radiolucencies were obtained from 34 subjects. Twenty-six teeth with 49 canals received chemomechanical debridement (CMD) with 6% NaOCl, and 26 teeth with 52 canals received CMD plus PDT. For PDT, root canal systems were incubated with methylene blue (MB) at concentration of 50 mg/ ml for 5 minutes, followed by exposure to red light at 665 nm with an energy fluence of 30 J/cm2. The contents of root canals were sampled by flushing the canals at baseline and after CMD alone or CMD+PDT and were serially diluted and cultured on blood agar. Survival fractions were calculated by counting colony-forming units (CFUs). Partial characterization of root canal species at baseline and after CMD alone or CMD+PDT was performed by using DNA probes to a panel of 39 endodontic species in the checkerboard assay. Results: The Mantel- Haenszel c2 test for treatment effects demonstrated the better performance of CMD +PDT over CMD (P =.026). CMD+PDT significantly reduced the frequency of positive canals relative to CMD alone (P =.0003). After CMD+PDT, 45 of 52 canals (86.5%) had no CFUs as compared with 24 of 49 canals (49%) treated with CMD (canal flush samples). The CFU reductions were similar when teeth or canals were treated as indepen- dent entities. Post-treatment detection levels for all species were markedly lower for canals treated by CMD+PDT than they were for those treated by CMD alone. Bacterial species within dentinal tubules were detected in 17 of 22 (77.3%) and 15 of 29 (51.7%) canals in the CMD and CMD+PDT groups, respectively (P =.034). Conclusions: Data indicate that PDT significantly reduces residual bacteria within the root canal system, and that PDT, if further enhanced by technical improvements, holds substantial promise as an adjunct to CMD. (J Endod 2011;37: ). Abstract 4: Photodynamic Therapy Associated with Conventional Endodontic Treatment in Patients with Antibiotic-resistant Microflora: A Preliminary Report Aguinaldo S. Garcez, PhD, Silvia C. Nun ẽz, PhD, Michael R. Hamblim, PhD, Hideo Suzuki, and Martha S. Ribeiro, PhD. Introduction: This study reports the antimicrobial effect of photodynamic therapy (PDT) combined with endodontic treatment in patients with necrotic pulp infected with microflora resistant to a previous antibiotic therapy. Methods: Thirty anterior teeth from 21 patients with periapical lesions that had been treated with conventional endodontic treatment and antibiotic therapy were selected. Microbiological samples were taken (1) after accessing the root canal, (2) after endodontic therapy, and (3) after PDT. Results: All the patients had at least 1 microorganism resistant to antibiotics. PDT used polyethylenimine chlorin(e6) as a photosensitizer and a diode laser as a light source (P = 40 mw, t = 4minutes, E = 9.6 J). Endodontic therapy alone produced a significant reduction in numbers of microbial species but only 3 teeth were free of bacteria, whereas the combination of endodontic therapy with PDT eliminated all drugresistant species and all teeth were bacteria-free. Conclusions: The use of PDT added to conventional endodontic treatment leads to a further major reduction of microbial load. PDT is an efficient treatment to kill multi-drug resistant microorganisms. (J Endod 2010;36: ). FotoSan newsletter udgives af CMS Dental. Ansvarshavende redaktør: Jimmie Kert, Our innovation Your success CMS Dental Ragnagade København Ø Tlf.: Fax:

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet LARS BJØRNDAL Forskel i endodontiske behandlingsresultater Det er velkendt fra endodontiske tekstbøger (1) og ældre

Læs mere

Opdagelsen og udbredelsen af antibiotika ændrede

Opdagelsen og udbredelsen af antibiotika ændrede videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Antibiotika i tandlægepraksis Anvendelse af antibiotika indebærer ikke blot virkninger og bivirkninger hos den enkelte patient, men kan potentielt have negative

Læs mere

Optimering af behandlingseffekten

Optimering af behandlingseffekten Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 659, 28 Optimering af behandlingseffekten i akvakultur Minimering af forbrug og udledning af hjælpestoffer [Tom side] Danmarks

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

Hospitalsspildevand BAT og udvikling af renseteknologier

Hospitalsspildevand BAT og udvikling af renseteknologier Hospitalsspildevand BAT og udvikling af renseteknologier Juni 2011 Colofon Titel: Hospitalsspildevand BAT og udvikling af renseteknologier Emneord: Hospitaler, renseteknologi, lægemidler, risikovurdering,

Læs mere

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark

Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Insekticidresistens hos væggelus i Danmark Ole Kilpinen, Karl Martin Vagn-Jensen & Michael Kristensen Skadedyrlaboratoriet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Miljøprojekt Nr. 1209

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013 Lægemidler TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd DaNIsH DeNTaL JOUrNaL Ordination antibiotika antimykotika antivirale stoffer antiseptiske midler Desinfektionsmidler analgetika

Læs mere

#04. Man kan kun angribe det man kan se. at cide Tandlæge, ekspert i innovativ undervisning. at cide. december // 2011. Direktør i HougaardGruppen A/S

#04. Man kan kun angribe det man kan se. at cide Tandlæge, ekspert i innovativ undervisning. at cide. december // 2011. Direktør i HougaardGruppen A/S Tandlægernes fagmagasin #04 december // 2011 Man kan kun angribe det man kan se Ønsker du flere praksisrelevante artikler? Brug 1 minut på at sende feed back. Se side 2. LÆS MERE i leder og PÅ SIDE 26

Læs mere

Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente

Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Non-invasiv behandling af carieslæsioner Plastforsegling er en gængs non-invasiv behandling til standsning af superficielle okklusale carieslæsioner i det unge

Læs mere

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET SUND MUND DOLLARGRIN

DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET SUND MUND DOLLARGRIN DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET Nr.2/Marts 11 SUND MUND 6TIPS DET CHARMERENDE FOTO: THOMAS SKOU DOLLARGRIN Trods sin store eksponering i offentligheden, er Jason Watt ligesom de fleste andre,

Læs mere

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift

Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Miljøprojekt Nr. 898 24 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Vakuumventilering - erfaring med monitering og optimering af drift Ole Kiilerich og Lotte Hjerrild Ringkøbing Amt

Læs mere

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Bente Kiens Nina Beyer Søren Brage Lars Hyldstrup Laila Susanne

Læs mere

DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST. Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15. Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20

DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST. Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15. Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20 Nr. 102. December 2009. 17. årgang DIÆTISTEN KVINDER, SYGDOM OG KOST Spis dig gravid - Sådan! Læs mere på side 15 Multipel Sclerose - Ernæring og livskvalitet Læs mere på side 20 Kvinder og hiv Læs mere

Læs mere

Kan akupunktur betale sig? Politisk interesse. Tema. Nyeste forskning. Læs sundhedsøkonomens vurdering

Kan akupunktur betale sig? Politisk interesse. Tema. Nyeste forskning. Læs sundhedsøkonomens vurdering DANSKE AKUPUNKTØRER Kan akupunktur betale sig? Læs sundhedsøkonomens vurdering side 8 Politisk interesse Flere partier ser nu velvilligt på offentligt tilskud til akupunktur side 5 Tema Stort tema om terapiforhindringer

Læs mere

Simulering af Poker Gruppe 8

Simulering af Poker Gruppe 8 Simulering af Poker Gruppe 8 Kasper Emil Dueholm Freiman Roy Bergholdt Christian Arentsen Morten Egedal Allan Laursen Johan Følsgaard Rasmus Kristoffer Pedersen Under vejledning af: Maja Tønnesen Roskilde

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Institut. Ms.c in Finance. Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard. Vejleder: Jan Bartholdy

Erhvervsøkonomisk Institut. Ms.c in Finance. Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard. Vejleder: Jan Bartholdy Erhvervsøkonomisk Institut Ms.c in Finance Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard Vejleder: Jan Bartholdy Forudsigelse af finansiel stress Bør generelle faktorer for virksomhedsledelse og styring

Læs mere

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand

Lad os finde et Fælles fodslag Af Helle Andersen, formand Den 19.-22. juli 2015 mødtes forskere, læger, og aktivister i Vancouver, Canada, til den 8. internationale IAS-konference. Konfencen, som arrangeres af IAS (International AIDS Society), er på ulige år

Læs mere

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred

bakterier Sund mund Samarbejd med dine og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning for vores helbred GRATIS Prøvenummer Sund mund i sund krop Tag gerne ét med hjem september 2013 NR. 1 Samarbejd med dine positive bakterier og få dit liv i balance De fleste bakterier er venligsindede - og har stor betydning

Læs mere

Agil IT-udvikling i et lille team,

Agil IT-udvikling i et lille team, Kandidatspeciale Datalogi & Informatik Roskilde Universitet Agil IT-udvikling i et lille team, Udvikling og test med Scrum og agile principper Udarbejdet af: Anders Olsen (andeols@ruc.dk - 45189) Rasmus

Læs mere

ABSTRACT. (Key words: compost bedded pack, dairy cow, mastitis, mastitis treatment, udder health, decisionmaking)

ABSTRACT. (Key words: compost bedded pack, dairy cow, mastitis, mastitis treatment, udder health, decisionmaking) 0 RESUMÉ Formålet med dette studium var at evaluere datakvaliteten af registrerede mastititsbehandlinger, samt at evaluere om komposteringsstaldsystemet havde effekt på forekomsten af mastitisbehandlinger

Læs mere

Har fluorid i drikkevand en betydning for caries hos børn?

Har fluorid i drikkevand en betydning for caries hos børn? Har fluorid i drikkevand en betydning for caries hos børn? Erfaringer med samkøring af registerdata vedrørende miljø og sundhed Henrik Bøggild Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nordjylland Anders

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

SSRI og moderat depression

SSRI og moderat depression SSRI og moderat depression Er der evidens for brug af SSRI ved moderate depressioner? Et litteraturstudie Af: Vicky Andersen og Joan Vesterager Holm Indledning Depression er en sygdom man kan dø af! Hos

Læs mere

Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale

Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale Oversættelse, kulturel tilpasning og indholdsvalidering Forfattere: Sofie Houmøller & Andreas Balck Vejleder: Henrik Hein Lauridsen, studieleder,

Læs mere

Nakke-/skuldersmerter

Nakke-/skuldersmerter 12. januar 2012 Hold F76 Ida Noesgaard Nakke-/skuldersmerter Effektstudie i stabilitetstræning kontra styrketræning til kontoransatte Inge Dueholm Sørensen Sara Næsby Johansen Mathilde Henriksen Fysioterapeutisk

Læs mere

Kostens betydning for læring og adfærd hos børn

Kostens betydning for læring og adfærd hos børn D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Udredningsopgave

Læs mere