FotoSanNewsletter. Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FotoSanNewsletter. Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion"

Transkript

1 FotoSanNewsletter Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion KONKLUSIONER Én seance endodontisk behandling er at foretrække fremfor to seances, hvis det er praktisk muligt. Omhyggelig udrensning og skylning er hjørnestenen i forsvarlig endodontisk behandling, men er i sig selv næppe effektiv nok til at sikre en høj succesrate. LAD behandling som tillæg til udrensning og skylning er en effektiv metode til yderligere at eliminere mikroorganismer i rodkanalen. Dette er dokumenteret in-vitro, ex vivo samt klinisk. LAD behandling er effektivt overfor alle mikroorganismer - også hvis de er antibiotika multiresistente. LAD behandling er dosis-respons afhængig, dvs mere lys giver bedre effekt. Det betyder, at man kan dræbe alle mikroorganismer, hvis man lyser længe nok (og som kan nås af fotosensitiser og lys). LAD behandling er bedre dokumenteret end andre tillægsbehandlinger til udrensning/skylning. I anledning af ESE mødet i Rom sætter vi i dette nummer af FotoSan Newsletter fokus på endodontisk anvendelse af LAD. Mød CMS Dental på stand 9. DEL 1 Er en ny metode til rodkanal desinfektion overhovedet nødvendig? Rodbehandling er med langt over 100 millioner indgreb årligt en af de hyppigste elektive invasive indgreb på mennesker. Prospektive studier hvor behandlingen er udført af specialister på et lille antal tænder viser en 5 årig succesrate på 80-90% (se f.eks. ref. 1). Retrospektive studier, hvor større dele af populationen vurderes røntgenologisk 5 år efter rodbehandling, viser derimod fejlrater på 40-50% (se tabel 1). En rodbehandlings manglende succes kan principielt skyldes enten efterfølgende (re)- infektion, eller også mangelfuld eliminering af den primære infektion. Sjögren (2) viste ved en 5 årig røntgenologisk opfølgning på 53 tænder med apical parodontitis, at der på de tænder, der var blevet succesfuldt desinficeret før rodfyldning, var en succesrate på 94%. For de tænder, hvor der ikke var blevet tilstrækkeligt desinficeret før rodfyldningen, var succesraten på rodbehandlingen kun på 68%. Så alt andet lige er første skridt mod en succesfuld rodbehandling ikke overraskende en

2 komplet eliminering af mikroorganismer i rodkanalen før rodfyldning. Det er imidlertid lettere sagt end gjort, idet rodkanalernes meget individuelle anatomi gør det svært, for ikke at sige umuligt at udrense tilstrækkeligt, selv med de nyere fleksible Ni-Ti rodfile. Således viser adskillige studier (se f. eks. ref. 3,4) at overfladen i den apicale tredjedel stort set ikke påvirkes af filene. En kemisk eller termisk desinfektion er derfor nødvendig. En termisk desinfektion kan for eksempel opnås med kirurgisk laser, men skal ikke yderligere omtales her, idet alene anskaffelsesprisen forhindrer at denne behandlingsmetode nogen side bliver mainstream i endodontien. Der er tilsyneladende en forskel på behandlingsresultaterne afhængig af alder, således at ældre patienter er sværere at desinficere (6). Dette kan forklares ved de anatomiske forandringer af rodkanalerne med alderen, og underbygger dermed yderligere at fejlede rodfyldninger skyldes mangelfuld eliminering af bakterierne. Det mest anvendte kemiske desinfektionsmiddel til rodkanaler er NaOCL. Internationalt anvendes typisk en 5,25% opløsning, mens der i Danmark ofte anvendes en 0,45% opløsning! I de fleste in vitro studier (se for eksempel 5) lykkes det ikke at eliminere bakterierne i rodkanalerne selv med en 5,25% NaOCl opløsning. Nogle forfattere anbefaler en skylningskombination mellem 17% EDTA og 5,25% NaOCl samt endvidere 2% klorhexidin. Der er tilsyndeladende ikke udført kliniske forsøg, der sammenligner disse skylningskombinationer. En eller to seances endo? En anden tilgang til eliminering af mikroorganismer i rodkanalen er at ilægge et depot desinfektionsmiddel eller antibiotikum i rodkanalen. Et klassisk produkt, der stadig bliver anvendt er calciumhydoxid (CaOH). Sathorn (7) publicerede i 2007 en review artikel med en metaanalyse af 8 artikler om effekten af CaOH som depotdesinfektionsmiddel til inficerede rodkanaler. Konklusionen var, at der ikke er nogen klinisk signifikant virkning. Meget bedre ser det ikke ud for depot antibiotikaprodukter, som for eksempel Pulpomixine. Der findes kun et enkelt publiceret studie (8) og det viser ingen effekt. Man kan Tabel 1: Oversigt over udvalgte retrospektive studier over fejlraten på rodbehandlinger antal tænder fejlprocent land ref % Litauen % Hviderusland % Brasilien % Canada % Spanien % Belgien % Danmark 19 undre sig over, at disse antibiotika produkter er blevet anvendt igennem de sidste år, og der slet ikke kan findes videnskabeligt belæg herfor! Sathorn (9) publicerede i 2005 en review artikel med en metaanalyse af én seance endo overfor 2 seance endo, som viste en lidt hurtigere heling efter én seances endo dog uden at dette var signifikant (p=0.38). En dansk metode: 5% jodbehandling? Rigtig mange danske tandlæger bruger en 5% jodopløsning (Churchillʼs væske) til rodkanal desinfektion. Hvilket videnskabelig belæg bygger denne anvendelse så på? Det er øjensynligt et studie af Kvist fra Göteborg (10) fra 2004, hvor han sammenligner én seances endo med en 10 minutters 5% jodbehandling med 2 seances endo, der anvender CaOH. Hans konklusion er, at der ikke er nogen signifikant forskel på de to typer behandling. Men hov, er det godt nok? Sathorn (9) påviste efterfølgende, at én seances endo uanset metode er om ikke bedre, så heller ikke dårligere end to seances endo. I en anden artikel (7) fra 2007 påviste han desuden, at CaOH slet ikke har nogen effekt! Det kan ikke være tilfredstillende med en behandling der er lige så god, som en, der i en metaanalyse senere viser sig at være virkningsløs! Hvad er der ellers af publicerede artikler om jodopløsning til endodontisk desinfektion? Tello- Barbaran (11) fra Peru publicerede i 2010 et invitro studie af rodkanaler inkuberet med E.

3 NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION AUGUST 2011 faecalis. Der instrumenteres og skylles med 1% NaOCl, hvorefter der skylles i hhv. 15 minutter eller 5 minutter med en 2% jodopløsning. Effektiviteten er hhv 95% og 44%! Bemærk at der er tale om en 2% opløsning og ikke 5%, men til gengæld skylles rodkanalerne hvilket er mere effektivt end et indlæg. Et andet ældre studie fra 1999 er fra Göteborg af Molander (12). Der er tale om et klinisk studie på apical parodontitis ptt. Molander forsøger at forbedre elimineringen af bakterierne fra rodkanalerne med to løsninger, A) enten forbehandling med 5% jodopløsning i 5-7 dage før et sædvanligt CaOH indlæg eller B) et CaOH indlæg i op til 2 mdr. Hverken den forlængede CaOH depot behandling eller forbehandling med 5% jod hjalp signifikant med at reducere antal af bakteriestammer eller antal bakterier, der kunne dyrkes fra rodkanalerne efter behandling. Terminologi: PDT står for Photo Dynamist Terapi og er den brede betegnelse for lys, der aktiverer et kemisk stof (eller lægemiddel) PDT anvendes indenfor mange medicinske specialer LAD står for Lys Aktiveret Desinfektion. PACT står for Photo Dynamisk Antimikrobiel Chemo Therapi. PAD står for Photo Activeret Desinfektion. PACT, PAD and LAD betyder alle det samme og anvendes i flæng af den enkelte forfatter. Det er altså den del af PDT behandlingen der anvendes til at dræbe bakterier. I dette newsletter anvendes konsekvent LAD betegnelsen. DEL 2 Er LAD behandling egnet som tillægsbehandling til endodontisk desinfektion? Konklusionen på del 1 er dels at omhyggelig CMD (chemo chemical debridement) er en forudsætning for et godt resultat, men også, at der er behov for en tillægsbehandling til CMD. LAD er et åbenbart bud på denne tillægsbehandling. Men virker LAD virkeligt vil mange spørge? Faktisk er det sådan, at effekten af LAD behandling til endodontisk desinfektion allerede er bedre dokumenteret end de fleste andre produkter/teknikker, der anvendes indenfor endodontien. LAD/PAD/PACT er blevet beskrevet i litteraturen siden midt 90ʻerne som havende en mulig fremtid indenfor odontologien. I starten anvendtes primært laserlys som aktiveringskilde, senere super LED. Schlafer et al., 2010, in vitro/ex vivo, (abstrakt 1) Schlafer var blandt de første, der viste, at en non-koherent, dvs almindelig lyskilde var effektiv sammen med toluidin blåt (TBO). I praksis anvendes en super LED, der har en udgangseffekt på et par watt. Lysets spektrum er i den type dioder kun over ca nm ( 85%), hvor det for laserlys kun er over 1 nm. Det betyder dog intet i praksis, fordi den fotosensitiser, der optager lyset er følsom for lys over et spektrum på nm. Schlafer viste, at i plaktonisk opløsning blev gennemsnitlig 99,7% af bakterierne dræbt ved 30 s belysning med TBO. Der blev anvendt 4 bakteriestammer, hhv. E.coli, E. faecalis, F. nucleatum og S. intermedius samt svampen C. albicans. C. albicans havde en større modstandskraft, idet der var en overlevelsesrate på 33%. Det førte til et yderligere delforsøg, hvor Schlafer demonstrerede et helt centralt princip for LAD nemlig, at yderligere belysning øger effekten - ved 120 sekunders belysning blev 100% af C. albicans dræbt. I næste del af forsøget blev det vist, at behandlingsformen kan dræbe S. Intermedius, der blev inkuberet over natten i ekstraherede tænder - her var effektiviteten dog reduceret til godt 96% ved 30 sekunders belysning. Eick et al, 2010, in vitro, upubliceret I et upubliceret studie fra Bern universitet har Eick testet LAD på 18 forskellige mikroorganismer, heraf var 3 stk blandinger taget fra patienter med superinfektioner, to af blandingerne var hhv. en anaerob endopathogen blanding og en aerob endopathogen blandingsinfektion. Ikke overraskende var de mikroaerophile/anaerobe stammer mest følsomme for LAD, MEN de superinfektiøse blandinger var også følsomme for behandlingen. Eick bekræftede ligeledes dosis/respons relationen på lysmængden, som Schlafer havde vist på C. albicans. Det signifikante ved Eickʼs studie er, at det er vist, at ALLE bakterier er følsomme for LAD - omend i forskellig grad. En ting er imidlertid, at man har en ny metode til at dræbe mikroorganismer - men er den relevant at anvende klinisk?

4 Rios et al, 2011, ex vivo, (abstrakt 2) For at belyse dette spørgsmål lavede Rios et studie, hvor han sammenlignede desinfektion med skylning med 6% NaOCl samt skylning med 6% NaOCl + LAD. Forsøget blev udført på ekstraherede tænder der blev inkuberet 2 uger med E. faecalis. Scanning elektron mikroskopi på positive kontroltænder dokumenterede forekomsten af biofilm lignende tilstand.skylning med 6% NaOCl gav en overlevelsesrate af bakterier på 0,66%, mens skylning plus LAD (30 sekunder) reducerede overlevelsen til 0,1%, d.v.s. en næste 7 gange yderligere reduktion.forskellen var statistisk signifikant ( p<.005). Ng et al. 2010, ex vivo (abstrakt 3) Den kliniske signifikans af dette forsøg understøttes af et studie af Ng. Her blev 52 tænder med pulpanekrose og røntgenologisk verificeret apical parodontitis ekstraheret. Der blev herefter taget baseline mikrobiologiske prøver, og tænderne deltes i to grupper: 1) 26 tænder med 49 kanaler i CMD gruppen, og 2) 26 tænder med 52 kanaler i CMD+PDT gruppen. Begge grupper fik udført CMD (Profiles + 6%NaOCl + 17%EDTA). CMD+PDT gruppen fik i tillæg LAD behandling. Efter endt behandling, blev der igen taget mikrobiologiske prøver. Der blev dyrket i alt 39 bakteriestammer fra rodkanalerne. LAD behandlingen gav en signifikant reduktion af den mikrobiologiske overlevelse (p= 0,003) sammenlignet med CMD alene. Resultaterne findes i tabel 1, hvoraf det fremgår, at 86,5% af kanalerne var bakteriefrie efter CMD+LAD behandling, mens kun 49% var det efter CMD alene. Endvidere var de 7 kanaler, der havde positiv dyrkning efter CMD/LAD behandling alle med en overlevelse på under 0,1% fra før behandlingsniveau, sammenlignet med CMD behandling alene, der havde en fordeling på 14 kanaler for under 0,1% og 11 af kanalerne havde et slutniveau med over 0,1% overlevelse af før behandlings bakterieniveau ,5 15 7,5 Garcez et al., 2011, in vivo (abstrakt 4) Garcezʼs kliniske studie på 21 ptt. med ialt 30 anteriore tænder, der tidligere var blevet rodbehandlet under antibiotikabehandling, og efterfølgende fik konstateret en klinisk og røntgenologisk verificerbar apical parodontitis. De 30 tænder blev alle genåbnet, gutta percha fjernet, kanalerne geninstrumenteret til #45, skyllet med NaOCl 2,5%, og 3% H₂O₂ samt afslutningsvis med 17% EDTA. Der blev taget mikrobiologiske prøver før instrumentering (=baseline), efter instrumentering/skylning, samt efter LAD behandling. Baseline mikrobiologien viste 1/3 gram-negative og 2/3 grampositive, godt halvdelen anaerobe og knap halvdelen aerobe. Der var resistens overfor : ampicillin, penicillin G, vancomycin, cephalasporin, clindamycin, chloramphenicol, erytromycin samt tetracycline. Efter instrumentering/skylning var der 10 tænder, der var bakteriefri (1/3), men altså 20 der ikke var det (2/3). Prøverne efter LAD behandling viste alle 30 tænder bakteriefri. Dette simple kliniske forsøg viser med al tydelighed det potentiale, der er i LAD 0 antal inficerede kanaler før CMD efter CMD efter LAD Diagram 1, efter Garcez, abstrakt 4 Tabel 2. Bakterieoverlevelse efter behandling (efter Ng, abstrakt 3) ingen <0,1% >0,1% total antal kanaler CMD antal CMD % 49 % 28,6 % 22,4 % CMD+PDT antal CMD+PDT % 86,5 % 13,5 % 0 % behandling til endodontisk desinfektion. Det er naturligvis af særlig stor principiel betydning, at de eliminerede infektioner var multiresistente overfor en række af de kendte antibiotika. Det indikerer et stort potentiale for LAD behandling indenfor andre specialer, hvor multiresistens er et stigende problem.

5 Teknikdiskussion Fotosensitiser Fotosensitiseren er det lysfølsomme stof, der binder sig til mikroorgansimer og optager energien fra lyset for så at afgive det igen og derved omdanne iltmolekyler til aktive iltforbindelser. De mest anvendte er hhv. toluidin blå (TBO) og metylen blå (MB), men der findes en lang række andre fotosensitisere, der kan anvendes. Man skal dog bemærke, at hver fotosensitiser har et absorptionsmaksimum indenfor et specifikt bølgelængdeområde, så fotosensitisertype og lyskildetype er parret. Eksempelvis er absorptionsmaksimum for hhv. TB og MB ca. 630 og 660 nm, derfor skal lyskilderne have maksimal effekt ved disse bølgelængder. Lyskilder Alle lyskilder er effektive - det er kun et spørgsmål om, at der skal afgives nok lys i det relevante bølgelængdeområde. Heraf følger også, at hvidt lys har en vis effekt - dog ikke nok til, at det kan anvendes i klinisk praksis men nok til, at det giver en baggrundseffekt. Spidsvibration FotoSan anvender en patentbeskyttet spidsvibration. Hvorfor nu det? De reaktive iltforbindelser er ekstremt reaktive, hvilket betyder, at de har ultrakort levetid - få nanosekunder. Det betyder, at de kun kan dræbe mikroorganismer lige hvor de dannes. I praksis vil det kræve, at fotosensitiseren skal være bundet til mikroorganismen. Bakterier er typisk ganske få mikrometer i diameter, mens en typisk rodkanal overflade er i størrelsesordenen 40 x 10⁶ µm². Dette er baseret på en glat overflade, hvis dentintubuli medtages, forøges denne overflade mange gange. Den anvendte fotosensitiser er i en v/v koncentration på 0,01%, d.v.s gange volumenmæssigt mere vand end aktivt stof. Behandlingseffekten baserer sig på, at et TBO molekyle skal binde sig til en mikroorganismes overflade. Rationalet for at mikrovibrere spidsen så væsken kommer i mikrosvingninger, er at øge sandsynligheden for, at et TBO molekyle rammer en mikroorganismes overflade. Tom eller fyldt rodkanal? Med dette menes, om fotosensitiseren skal fjernes fra rodkanalen før belysning, hvilket hævdes af enkelte kommercielle kilder. Rationalet for at fjerne fotosensitiseren er, at ikke-bundet TBO stjæler aktive iltforbindelser, som så ikke anvendes til at dræbe bakterier. Principielt er dette korrekt, men fordelen ved, at der er væske i kanalen jvnf. nedenfor overskygger dette argument efter min opfattelse. Ideelt set er det en fordel, hvis lyslederspidsen udfylder så stor en del af rodkanalen som muligt. Applikationsspidser Der er principielt to forskellige muligheder: 1) en tynd lysleder fiber, som typisk anvendes med en laser lyskilde, eller 2) en konisk lysleder spids, som typisk anvendes med en LED diode som lyskilde. Laser fortalere vil argumentere for den tynde lyslederspids, men efter min opfattelse er der vægtige argumenter imod dette design: Argumenter for den koniske lyslederspids: 1) Der kommer kun lys ud af enden på den tynde lysleder - og den er typisk kun 0,2 mm +/- i diameter. Det vil sige, at skal man behandle hele kanalvæggen, så skal man faktisk lyse for hver mm af dennes længde. 2) I modsætning til dette udsender det patentbeskyttede spidsdesign som anvendes til FotoSan, lys udover ved spidsen tillige ad 3 cirkulære hylder. Det vil sige, at hele kanaloverfladen behandles uden at bevægelse af spidsen er nødvendig. Dette demonstreres på overbevisende vis at videooptagelser foretaget af prof. Gamberini og dr Plotini som kan ses på 3) Den koniske lysleder udfylder rodkanalen og forskubber dermed fotosensitiseren så spildte aktive iltforbindelser minimeres. Dermed øges behandlingseffekten. Argumenter for den tynde lysleder: 1) Fortalere vil sige, at kun den tynde lysleder er tynd nok til at kunne nå til apex, idet den koniske lyslederspids typisk rækker til ca 2/3 af kanalen. 2) Dette er uden praktisk betydning, idet væsken i kanalen fungerer som en lysleder i sig selv, så lyset ledes gennem kanalen. Dette synspunkt er nu blevet dokumenteret af et studie af Nunes (20), hvor han viser, at der ikke er signifikant forskel på desinfektionseffekten af en belysning af rodkanaler med hhv. en 0,25 mm lysleder til apex og en belysning helt uden lysleder, d.v.s. der blot blev lyst direkte ned i rodkanalen uden nogen form for spids.

6 Verdens mest kraftfulde LAD lampe, nu med nye fordele: Identiske modsidige knapper Pennegreb for optimal kontrol Justerbare spidser 5 forskellige spidser Højere batteri kapacitet Intelligente Automatiske Funktioner Justerbare spidser Spidserne kan justeres +/- 15 grader, hvilket gør det nemmere at komme til alle rodkanaler og pocher. Behandling af over- og underkæbe De identiske modsige knapper gør det nemmere at behandle såvel over-som underkæbe. Du vender simpelthen bare lampen i hånden og anvender de andre knapper. Molarregion behandling Den reducerede højde på den intraorale del gør det nemmere at behandle patienter med reduceret gabehøjde. Den nye korte perio-spids hjælper yderligere til nemmere applikation i molarregionen. Hurtigere behandling Endospidsen giver lys fra enden samt langs siden fra 3 hylder. Der er en kort og lang periospids. Periospidserne giver lys fra de nederste 5 mm samt fra enden af spidsen. Der er to stumpe spidser med hhv. Ø 4 og Ø 8 mm spidser til overflade behandling. Vi har introduceret FotoSan agent i sprøjter, så du kan spare tid. Udgangsintensiteten fra lampen er allerede på et maximum, så hvad kunne vi ændre for at gøre behandlingen hurtigere og nemmere for dig? Svaret er det patenterede princip: Intelligente Automatiske Funktioner (IAF). Kort fortalt betyder det, at programindstillingerne giver lysaktiveringer i sekvenser. Tryk på den store knap i rød programindstilling giver for eksempel 4 x 10 sek med 1 sek pause - akkurat, hvad der svarer til hver tandflades behandling.

7 Referencer: 1. Treatment outcome in endodontics: the Toronto study-- phase 4: initial treatment. de Chevigny C.: J Endod Mar; 34(3): Influence of infection at the time of root filling on the outcome of endodontic treatment of teeth with apical periodontitis. Sjögren U: Int Endod J Sep;30(5): A scanning electron microscopic study of debris and smear layer remaining following use of GT rotary instruments. Gambarini G: Int Endod J May;35(5): Scanning electron microscopic evaluation of debris and smear layer remaining following use of ProTaper and Hero Shaper instruments in combination with NaOCl and EDTA irrigation. Yang G.: Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Oct;106(4):e Residual Effectiveness of Final Irrigation Regimens on Enteroccus faecalis-infected Root Canals. Baca P.:J Endod Aug;37(8): Effect of ethylenediaminetetraacetic acid and sodium hypochlorite irrigation on Enterococcus faecalis biofilm colonization in young and old human root canal dentin: in vitro study. Ozdemir HO:J Endod May;36(5): Antibacterial efficacy of calcium hydroxide intracanal dressing: a systematic review and meta-analysis. Sathorn C.:Int Endod J Jan;40(1): The effectiveness of some methods in eliminating bacteria from the root canal of a tooth with chronic apical periodontitis. Trusewicz M.: Ann Acad Med Stetin. 2005;51 (2): Effectiveness of single- versus multiple-visit endodontic treatment of teeth with apical periodontitis: a systematic review and meta-analysis. Sathorn C.:Int Endod J Jun; 38(6): Microbiological evaluation of one- and two-visit endodontic treatment of teeth with apical periodontitis: a randomized, clinical trial. Kvist T.:J Endod Aug;30(8): The antimicrobial effect of iodine-potassium iodide after cleaning and shaping procedures in mesial root canals of mandibular molars. Tello-Barbaran J.: Acta Odontol Latinoam. 2010;23(3): The antimicrobial effect of calcium hydroxide in root canals pretreated with 5% iodine potassium iodide. Molander A.: Endod Dent Traumatol Oct;15(5): Endodontic treatment and prevalence of apical periodontitis in an adult population of Vilnius, Lithuania. Sidaravicius B.: Endod Dent Traumatol Oct;15(5): Prevalence of apical periodontitis and the quality of endodontic treatment in an adult Belarusian population.kabak Y.: Int Endod J Apr;38(4): Periradicular status related to the quality of coronal restorations and root canal fillings in a Brazilian population. Siqueira JF Jr.: Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Sep;100(3): Periapical health and treatment quality assessment of rootfilled teeth in two Canadian populations. Dugas NN.: Int Endod J Mar;36(3): Periapical health related to the quality of root canal treatment in a Belgian population. De Moor RJ.: Int Endod J Mar;33(2): Periapical status and quality of root fillings and coronal restorations in an adult Spanish population. Segura-Egea JJ.: Int Endod J Aug;37(8): Frequency and distribution of endodontically treated teeth and apical periodontitis in an urban Danish population. Kirkevang LL.: Int Endod J Apr;34(3): Effectiveness of Photodynamic Therapy Against Enterococcus faecalis, With and Without the Use of an Intracanal Optical Fiber: An In Vitro Study. Nunes MR.: Photomed Laser Surg Jul 26 Abstract 1: Endodontic photoactivated disinfection using a conventional light source: an in vitro and ex vivo study Sebastian Schlafer, DDS, Michael Vaeth, Preben Hørsted- Bindslev, DDS, and Ellen V. G. Frandsen, DrOdont, Aarhus, Denmark FACULTY OF HEALTH SCIENCES, AARHUS UNIVERSITY Objective: The antimicrobial effect of photoactivated disinfection (PAD) using toluidine blue and an LED lamp was tested on endodontic pathogens in planktonic suspension and after inoculation into extracted teeth. Irradiation time was limited to 30 seconds. Study design: The effect of PAD on planktonic suspensions of Escherichia coli, Candida albicans, Enterococcus faecalis, Fusobacterium nucleatum, and Streptococcus intermedius was analyzed using Poisson regression. Moreover, cultures of S. intermedius were inoculated into prepared root canals of extracted molars. The effect of PAD performed immediately after inoculation or after overnight bacterial incubation was determined by a 2-sample t test. Results:Photoactivated disinfection yielded significant reductions (P <.001) in the viable counts of all organisms in planktonic suspension. The PAD treatment of S. intermedius in root canals yielded a mean log10 reduction of 2.60 (P <.001) immediately after inoculation and of 1.38 (P <.001) after overnight incubation. Conclusion: Photoactivated disinfection using a conventional light source strongly reduces the number of viable endodontic pathogens in planktonic suspension and in root canals. (Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010;109: ). Abstract 2: Evaluation of Photodynamic Therapy Using a Light-emitting Diode Lamp against Enterococcus faecalis in Extracted Human Teeth Alejandro Rios, DDS, Jianing He, DMD, PhD, Gerald N. Glickman, DDS, MS, MBA, JD, Robert Spears, PhD, Emet D. Schneiderman, PhD, and Allen L. Honeyman, PhD. Introduction: Photodynamic therapy (PDT) with highpower lasers as the light source has been proven to be effective in disinfecting root canals. The aim of this study was to evaluate the antimicrobial effect of PDT using toluidine blue O (TBO) and a low-energy lightemitting diode (LED) lamp after the conventional disinfection protocol of 6% NaOCl. Methods: Single-rooted extracted teeth were cleaned, shaped, and sealed at the apex before incubation with Enterococcus faecalis for 2 weeks. Roots were randomly assigned to five experimental groups and three control groups. Dentin shavings were collected from the root canals of all groups with a #50/.06 rotary file, colony-forming units were determined, and the bacterial survival rate was calculated for each treatment. Results: The bacterial survival rate of the NaOCl/ TBO/light group (0.1%) was significantly lower (P <. 005) than the NaOCl (0.66%) and TBO/light groups (2.9%). Conclusions: PDT using TBO and a LED lamp has the potential to be used as an adjunctive antimicrobial procedure in conventional endodontic therapy. (J Endod 2011;37: )

8 Abstract 3: Endodontic Photodynamic Therapy Ex Vivo Raymond Ng, DDS, Fiza Singh, DDS, Despina A. Papamanou, DDS, Xiaoqing Song, MD, MS, Chitrang Patel, BS, Colleen Holewa, BS, Niraj Patel, BS, MS, Vanja Klepac-Ceraj, PhD, Carla R. Fontana, DDS, PhD, Ralph Kent, ScD, Tom C. Pagonis, DDS, MS, Philip P. Stashenko, DMD, PhD, and Nikolaos S. Soukos, DDS, PhD. Introduction: The objective of this study was to evaluate the antimicrobial effects of photodynamic therapy (PDT) on infected human teeth ex vivo. Methods: Fifty-two freshly extracted teeth with pulpal necrosis and associated periradicular radiolucencies were obtained from 34 subjects. Twenty-six teeth with 49 canals received chemomechanical debridement (CMD) with 6% NaOCl, and 26 teeth with 52 canals received CMD plus PDT. For PDT, root canal systems were incubated with methylene blue (MB) at concentration of 50 mg/ ml for 5 minutes, followed by exposure to red light at 665 nm with an energy fluence of 30 J/cm2. The contents of root canals were sampled by flushing the canals at baseline and after CMD alone or CMD+PDT and were serially diluted and cultured on blood agar. Survival fractions were calculated by counting colony-forming units (CFUs). Partial characterization of root canal species at baseline and after CMD alone or CMD+PDT was performed by using DNA probes to a panel of 39 endodontic species in the checkerboard assay. Results: The Mantel- Haenszel c2 test for treatment effects demonstrated the better performance of CMD +PDT over CMD (P =.026). CMD+PDT significantly reduced the frequency of positive canals relative to CMD alone (P =.0003). After CMD+PDT, 45 of 52 canals (86.5%) had no CFUs as compared with 24 of 49 canals (49%) treated with CMD (canal flush samples). The CFU reductions were similar when teeth or canals were treated as indepen- dent entities. Post-treatment detection levels for all species were markedly lower for canals treated by CMD+PDT than they were for those treated by CMD alone. Bacterial species within dentinal tubules were detected in 17 of 22 (77.3%) and 15 of 29 (51.7%) canals in the CMD and CMD+PDT groups, respectively (P =.034). Conclusions: Data indicate that PDT significantly reduces residual bacteria within the root canal system, and that PDT, if further enhanced by technical improvements, holds substantial promise as an adjunct to CMD. (J Endod 2011;37: ). Abstract 4: Photodynamic Therapy Associated with Conventional Endodontic Treatment in Patients with Antibiotic-resistant Microflora: A Preliminary Report Aguinaldo S. Garcez, PhD, Silvia C. Nun ẽz, PhD, Michael R. Hamblim, PhD, Hideo Suzuki, and Martha S. Ribeiro, PhD. Introduction: This study reports the antimicrobial effect of photodynamic therapy (PDT) combined with endodontic treatment in patients with necrotic pulp infected with microflora resistant to a previous antibiotic therapy. Methods: Thirty anterior teeth from 21 patients with periapical lesions that had been treated with conventional endodontic treatment and antibiotic therapy were selected. Microbiological samples were taken (1) after accessing the root canal, (2) after endodontic therapy, and (3) after PDT. Results: All the patients had at least 1 microorganism resistant to antibiotics. PDT used polyethylenimine chlorin(e6) as a photosensitizer and a diode laser as a light source (P = 40 mw, t = 4minutes, E = 9.6 J). Endodontic therapy alone produced a significant reduction in numbers of microbial species but only 3 teeth were free of bacteria, whereas the combination of endodontic therapy with PDT eliminated all drugresistant species and all teeth were bacteria-free. Conclusions: The use of PDT added to conventional endodontic treatment leads to a further major reduction of microbial load. PDT is an efficient treatment to kill multi-drug resistant microorganisms. (J Endod 2010;36: ). FotoSan newsletter udgives af CMS Dental. Ansvarshavende redaktør: Jimmie Kert, Our innovation Your success CMS Dental Ragnagade København Ø Tlf.: Fax:

FotoSanNewsletter. Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? LAD til PA- behandling KÆRE TANDLÆGE

FotoSanNewsletter. Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? LAD til PA- behandling KÆRE TANDLÆGE FotoSanNewsletter Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? KÆRE TANDLÆGE Når du har læst dette nyhedsbrev håber jeg du vil tænke over de tre følgende spørgsmål: 1 EFFEKTIVITET I PA Kender

Læs mere

Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år

Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år Lise-Lotte Kirkevang Baggrund Formålet med enhver endodontisk behandling er at forebygge eller kurere apikal parodontitis (AP) og dermed

Læs mere

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD thesis Mette Rørbæk Gantzhorn Biocide resistance in Salmonella Typhimurium Academic advisor: Line Elnif Thomsen This thesis has been

Læs mere

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG

Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes. Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Geriatrisk selskab Ældre med hypertension og diabetes Kent Lodberg Christensen Hjertemedicinsk afdeling B Århus Univ Hosp, Aarhus Sgh THG Metaanalyse af 39 studier med aktiv beh vs. placebo Død 10 %* CV-død

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Symposium Endodontology. Efteruddannelse november 2017 Bella Center ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE

Symposium Endodontology. Efteruddannelse november 2017 Bella Center ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE Efteruddannelse Symposium 2017 Endodontology 3.-4. november 2017 Bella Center ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE Forsideillustration: TrueTooth by DentalCadre.com VELKOMMEN til Tandlægeforeningens

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Når vi laver en rodbehandling, ønsker vi enten at

Når vi laver en rodbehandling, ønsker vi enten at videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Endodontiske behandlinger og resultater i Danmark For at kunne informere patienterne om forskellige behandlingsmuligheder er det vigtigt at kende prognosen

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for brug af antibiotika ved tandlægebehandling søgning på primærlitteratur Fagkonsulent /projektleder Bjarne Klausen / Christina

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish The linguistic and cross-cultural adaptation process of KOOS-child from Swedish to Danish followed international guidelines

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Kunde ERFA møde - Hotel Hovborg Kro 19.03.2015. Der må gerne stilles spørgsmål og diskuteres. Det er et erfa møde

Kunde ERFA møde - Hotel Hovborg Kro 19.03.2015. Der må gerne stilles spørgsmål og diskuteres. Det er et erfa møde Kunde ERFA møde - Hotel Hovborg Kro 19.03.2015 Der må gerne stilles spørgsmål og diskuteres. Det er et erfa møde Billede kommer Tomorrow s solutions. today! Frie g /100 g Total g / 100 g Cadaverin

Læs mere

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark DET ER BLEVET UFATTELIGT MEGET BEDRE 1943: 300 RC surgery at 121 hospitals

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

egenproducerede varer Varekatalog for CMS Dental s

egenproducerede varer Varekatalog for CMS Dental s www.cmsdental.dk Glyngøre er andet end ren dansk idyl! Det er også rammen for CMS Dental s produktion, der eksporteres til Nord-og Sydamerika, Afrika, Mellemøsten, Fjernøsten, Australien/New Zealand og

Læs mere

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet LARS BJØRNDAL Forskel i endodontiske behandlingsresultater Det er velkendt fra endodontiske tekstbøger (1) og ældre

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat

Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Hvor skal man udføre akutmedicinsk forskning? Finn E. Nielsen Forskningslektor, overlæge, dr.med. MPA, MAppStat Perspektiver Sundhedsloven Akademisk Hvad siger sundhedsloven om forskning? Alle hospitaler

Læs mere

NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION MARTS 2013. FotoSanNewsletter

NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION MARTS 2013. FotoSanNewsletter FotoSanNewsletter TEMA: Biofilm modulation I dette nummer sætter vi fokus på Bacterial Replacement Therapy (BRT) - en nyt redskab til at ændre mundhulens biofilm fra patogen til ikke-patogen. 1 Reducere

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Compounds which are chemically foreign or hostile to a biological system Eukaryotic drugs Other chemical compounds Drugs Eukaryotedirected

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Haveaffaldsprojektet

Haveaffaldsprojektet Haveaffaldsprojektet Haveaffaldsaftalen (materialer + analyser + ÅKV indsats): Alessio Boldrin betalt af 3R forskerskolen: give status + fortælle hvad der skal ske Jacob Kragh Andersen har afsluttet sit

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL

Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Nationale kliniske retningslinjer Ernæringsterapi til underernærede patienter med KOL Ulrik Winning Iepsen, Læge, PhD studerende, RH 7641. Slides: Britta Tendal, PhD, Sundhedsstyrelsen 1 GRADE (Grading

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser Metodeafprøvning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Metodeafprøvning, bestemmelse af coliforme bakterier

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Suprasorb X og Suprasorb X + PHMB

Suprasorb X og Suprasorb X + PHMB Suprasorb X og Suprasorb X + PHMB Brugsvejledning 1. Såret renses efter gældende standard. Derefter duppes området omkring såret tørt med sterile sårkompresser. 2. Suprasorb X eller Suprasorb X + PHMB

Læs mere

Ikke-parametriske tests

Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests 2 Dagens menu t testen Hvordan var det nu lige det var? Wilcoxson Mann Whitney U Kruskall Wallis Friedman Kendalls og Spearmans correlation 3 t-testen Patient Drug Placebo difference

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Objectives Distale tibia Behandling og resultater - historisk Moderne behandlingsprincipper Resultater Proksimale tibia Moderne behandlingsprincipper Mekaniske

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Camilla Tang, PhD student Laure Lopato (HOFOR), Sally Nyberg Kornholt (HOFOR) & Hans-Jørgen Albrechtsen (DTU) Danish Water

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Hvordan kan vi standardisere observation af håndhygiejneteknik

Hvordan kan vi standardisere observation af håndhygiejneteknik Hvordan kan vi standardisere observation af håndhygiejneteknik Lisbeth Kyndi Bergen, hygiejnesygeplejerske, Rigshospitalet Helle Amtsbiller, hygiejnesygeplejerske, CEI, Statens Serum Institut Torsten Slotsbjerg,

Læs mere

Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP

Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP Det danske overvågningsprogram for antibiotikaforbrug og -resistens DANMAP Seniorforsker Vibeke Frøkjær Jensen, DTU Fødevareinstituttet Seniorforsker Anette M. Hammerum, Statens Serum Institut Formålet

Læs mere

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Lake Skærsø, Denmark Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Anna-Marie Klamt, Kasper Reitzel, Frede Ø. Andersen, Henning S. Jensen CLEAR temadag 24 May 2016 Syddansk

Læs mere

Desinfektion - overordnet set

Desinfektion - overordnet set Desinfektion - overordnet set Temadag for Hygiejnekontaktpersoner 31. marts 2014 Bodil Forman Hygiejnesplejerske Stigende antibiotikaforbrug til mennesker og dyr her i landet har bevirket en stigende forekomst

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Personale mangel 3 mulige løsninger

Personale mangel 3 mulige løsninger Hvis man har noget godt udstyr, så bliver det lettere at få opgaveglidning til at fungere på en harmonisk måde. (Radiograf) Bedre udnyttelse af ct scannere mulighed for opgaveglidning vi mangler konstant

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

www.vandibyer.dk IP01: Permeable befæstelser

www.vandibyer.dk IP01: Permeable befæstelser www.vandibyer.dk IP01: Permeable befæstelser Senior consultant /PhD-fellow Jan Støvring jls@ign.ku.dk Landscape architecture and Planning Project partners: IBF, NCC, BYGGROS, Stenrand Grusgrav, MJK Elektronik,

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Anale fistler. Stamcellebehandling. Lilli Lundby, Overlæge, Ph.D, Aarhus Universitets Hospital

Anale fistler. Stamcellebehandling. Lilli Lundby, Overlæge, Ph.D, Aarhus Universitets Hospital Anale fistler Stamcellebehandling Lilli Lundby, Overlæge, Ph.D, Aarhus Universitets Hospital Årsmøde 17. november 2017 Fagligt Selskab for Gastroenterologiske sygeplejersker Hvad er en perianal fistel??

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi Mod Infektioner Foto Aktiveret Terapi PACT er et varemærke fra: Hahn Medical Systems Foto Aktiveret Terapi Foto Aktiveret Terapi har været uundværlig i moderne medicin siden 1990 erne, i behandlingen af

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

www.biotechnics.dk BIOTECHNICS DANMARK A/S

www.biotechnics.dk BIOTECHNICS DANMARK A/S sengeforhæng Sporicide BIOTECHNICS DANMARK A/S www.biotechnics.dk 42% af traditionelle hospitalsgardiner til afskærmning er inficeret med HAIs Infection Control and Hospital Epidemiology Journal, Nov.

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste Side 1 af 7 National Rekommandationsliste Topikal behandling af impetigo Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i Sundhedsstyrelsen. NRL støtter alment praktiserende læger i valget

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Elbil som delebil. Slutrapport, oktober 2015 Et projekt støttet af Energistyrelsen. Delebilfonden LetsGo

Elbil som delebil. Slutrapport, oktober 2015 Et projekt støttet af Energistyrelsen. Delebilfonden LetsGo Elbil som delebil Slutrapport, oktober 2015 Et projekt støttet af Energistyrelsen. Delebilfonden LetsGo 1 Slutrapport for Delebilfonden LetsGo Elbiler som delebiler et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Sensoriske strategier til at mindske saltindhold

Sensoriske strategier til at mindske saltindhold Sensoriske strategier til at mindske saltindhold Michael Bom Frøst Lektor Sensorisk Videnskab Institut for Fødevarevidenskab Dias 1 Kærnemælksboller med lakrids Surdejsbrød Bo Bech (2009) Eget foto Fire

Læs mere

Brug af analyser i tilsynet - Er det umagen værd?

Brug af analyser i tilsynet - Er det umagen værd? Brug af analyser i tilsynet - Er det umagen værd? Niels L. Nielsen Fødevarestyrelsen Kontoret for kontrolstyring Kontoret for kontrolstyring 1 Emner: Prøveudtagning hvorfor? Hvor sikre er beslutninger

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld

Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld 1 Eliminering af Jordforurening fra industri, tankanlæg og uheld Trussel mod grundvand Trussel mod boliger Anden risiko 2 Oprensning Opgravning og destruktion/deponering Insitu - destruktion/immobilisering

Læs mere