FotoSanNewsletter. Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FotoSanNewsletter. Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion"

Transkript

1 FotoSanNewsletter Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion KONKLUSIONER Én seance endodontisk behandling er at foretrække fremfor to seances, hvis det er praktisk muligt. Omhyggelig udrensning og skylning er hjørnestenen i forsvarlig endodontisk behandling, men er i sig selv næppe effektiv nok til at sikre en høj succesrate. LAD behandling som tillæg til udrensning og skylning er en effektiv metode til yderligere at eliminere mikroorganismer i rodkanalen. Dette er dokumenteret in-vitro, ex vivo samt klinisk. LAD behandling er effektivt overfor alle mikroorganismer - også hvis de er antibiotika multiresistente. LAD behandling er dosis-respons afhængig, dvs mere lys giver bedre effekt. Det betyder, at man kan dræbe alle mikroorganismer, hvis man lyser længe nok (og som kan nås af fotosensitiser og lys). LAD behandling er bedre dokumenteret end andre tillægsbehandlinger til udrensning/skylning. I anledning af ESE mødet i Rom sætter vi i dette nummer af FotoSan Newsletter fokus på endodontisk anvendelse af LAD. Mød CMS Dental på stand 9. DEL 1 Er en ny metode til rodkanal desinfektion overhovedet nødvendig? Rodbehandling er med langt over 100 millioner indgreb årligt en af de hyppigste elektive invasive indgreb på mennesker. Prospektive studier hvor behandlingen er udført af specialister på et lille antal tænder viser en 5 årig succesrate på 80-90% (se f.eks. ref. 1). Retrospektive studier, hvor større dele af populationen vurderes røntgenologisk 5 år efter rodbehandling, viser derimod fejlrater på 40-50% (se tabel 1). En rodbehandlings manglende succes kan principielt skyldes enten efterfølgende (re)- infektion, eller også mangelfuld eliminering af den primære infektion. Sjögren (2) viste ved en 5 årig røntgenologisk opfølgning på 53 tænder med apical parodontitis, at der på de tænder, der var blevet succesfuldt desinficeret før rodfyldning, var en succesrate på 94%. For de tænder, hvor der ikke var blevet tilstrækkeligt desinficeret før rodfyldningen, var succesraten på rodbehandlingen kun på 68%. Så alt andet lige er første skridt mod en succesfuld rodbehandling ikke overraskende en

2 komplet eliminering af mikroorganismer i rodkanalen før rodfyldning. Det er imidlertid lettere sagt end gjort, idet rodkanalernes meget individuelle anatomi gør det svært, for ikke at sige umuligt at udrense tilstrækkeligt, selv med de nyere fleksible Ni-Ti rodfile. Således viser adskillige studier (se f. eks. ref. 3,4) at overfladen i den apicale tredjedel stort set ikke påvirkes af filene. En kemisk eller termisk desinfektion er derfor nødvendig. En termisk desinfektion kan for eksempel opnås med kirurgisk laser, men skal ikke yderligere omtales her, idet alene anskaffelsesprisen forhindrer at denne behandlingsmetode nogen side bliver mainstream i endodontien. Der er tilsyneladende en forskel på behandlingsresultaterne afhængig af alder, således at ældre patienter er sværere at desinficere (6). Dette kan forklares ved de anatomiske forandringer af rodkanalerne med alderen, og underbygger dermed yderligere at fejlede rodfyldninger skyldes mangelfuld eliminering af bakterierne. Det mest anvendte kemiske desinfektionsmiddel til rodkanaler er NaOCL. Internationalt anvendes typisk en 5,25% opløsning, mens der i Danmark ofte anvendes en 0,45% opløsning! I de fleste in vitro studier (se for eksempel 5) lykkes det ikke at eliminere bakterierne i rodkanalerne selv med en 5,25% NaOCl opløsning. Nogle forfattere anbefaler en skylningskombination mellem 17% EDTA og 5,25% NaOCl samt endvidere 2% klorhexidin. Der er tilsyndeladende ikke udført kliniske forsøg, der sammenligner disse skylningskombinationer. En eller to seances endo? En anden tilgang til eliminering af mikroorganismer i rodkanalen er at ilægge et depot desinfektionsmiddel eller antibiotikum i rodkanalen. Et klassisk produkt, der stadig bliver anvendt er calciumhydoxid (CaOH). Sathorn (7) publicerede i 2007 en review artikel med en metaanalyse af 8 artikler om effekten af CaOH som depotdesinfektionsmiddel til inficerede rodkanaler. Konklusionen var, at der ikke er nogen klinisk signifikant virkning. Meget bedre ser det ikke ud for depot antibiotikaprodukter, som for eksempel Pulpomixine. Der findes kun et enkelt publiceret studie (8) og det viser ingen effekt. Man kan Tabel 1: Oversigt over udvalgte retrospektive studier over fejlraten på rodbehandlinger antal tænder fejlprocent land ref % Litauen % Hviderusland % Brasilien % Canada % Spanien % Belgien % Danmark 19 undre sig over, at disse antibiotika produkter er blevet anvendt igennem de sidste år, og der slet ikke kan findes videnskabeligt belæg herfor! Sathorn (9) publicerede i 2005 en review artikel med en metaanalyse af én seance endo overfor 2 seance endo, som viste en lidt hurtigere heling efter én seances endo dog uden at dette var signifikant (p=0.38). En dansk metode: 5% jodbehandling? Rigtig mange danske tandlæger bruger en 5% jodopløsning (Churchillʼs væske) til rodkanal desinfektion. Hvilket videnskabelig belæg bygger denne anvendelse så på? Det er øjensynligt et studie af Kvist fra Göteborg (10) fra 2004, hvor han sammenligner én seances endo med en 10 minutters 5% jodbehandling med 2 seances endo, der anvender CaOH. Hans konklusion er, at der ikke er nogen signifikant forskel på de to typer behandling. Men hov, er det godt nok? Sathorn (9) påviste efterfølgende, at én seances endo uanset metode er om ikke bedre, så heller ikke dårligere end to seances endo. I en anden artikel (7) fra 2007 påviste han desuden, at CaOH slet ikke har nogen effekt! Det kan ikke være tilfredstillende med en behandling der er lige så god, som en, der i en metaanalyse senere viser sig at være virkningsløs! Hvad er der ellers af publicerede artikler om jodopløsning til endodontisk desinfektion? Tello- Barbaran (11) fra Peru publicerede i 2010 et invitro studie af rodkanaler inkuberet med E.

3 NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION AUGUST 2011 faecalis. Der instrumenteres og skylles med 1% NaOCl, hvorefter der skylles i hhv. 15 minutter eller 5 minutter med en 2% jodopløsning. Effektiviteten er hhv 95% og 44%! Bemærk at der er tale om en 2% opløsning og ikke 5%, men til gengæld skylles rodkanalerne hvilket er mere effektivt end et indlæg. Et andet ældre studie fra 1999 er fra Göteborg af Molander (12). Der er tale om et klinisk studie på apical parodontitis ptt. Molander forsøger at forbedre elimineringen af bakterierne fra rodkanalerne med to løsninger, A) enten forbehandling med 5% jodopløsning i 5-7 dage før et sædvanligt CaOH indlæg eller B) et CaOH indlæg i op til 2 mdr. Hverken den forlængede CaOH depot behandling eller forbehandling med 5% jod hjalp signifikant med at reducere antal af bakteriestammer eller antal bakterier, der kunne dyrkes fra rodkanalerne efter behandling. Terminologi: PDT står for Photo Dynamist Terapi og er den brede betegnelse for lys, der aktiverer et kemisk stof (eller lægemiddel) PDT anvendes indenfor mange medicinske specialer LAD står for Lys Aktiveret Desinfektion. PACT står for Photo Dynamisk Antimikrobiel Chemo Therapi. PAD står for Photo Activeret Desinfektion. PACT, PAD and LAD betyder alle det samme og anvendes i flæng af den enkelte forfatter. Det er altså den del af PDT behandlingen der anvendes til at dræbe bakterier. I dette newsletter anvendes konsekvent LAD betegnelsen. DEL 2 Er LAD behandling egnet som tillægsbehandling til endodontisk desinfektion? Konklusionen på del 1 er dels at omhyggelig CMD (chemo chemical debridement) er en forudsætning for et godt resultat, men også, at der er behov for en tillægsbehandling til CMD. LAD er et åbenbart bud på denne tillægsbehandling. Men virker LAD virkeligt vil mange spørge? Faktisk er det sådan, at effekten af LAD behandling til endodontisk desinfektion allerede er bedre dokumenteret end de fleste andre produkter/teknikker, der anvendes indenfor endodontien. LAD/PAD/PACT er blevet beskrevet i litteraturen siden midt 90ʻerne som havende en mulig fremtid indenfor odontologien. I starten anvendtes primært laserlys som aktiveringskilde, senere super LED. Schlafer et al., 2010, in vitro/ex vivo, (abstrakt 1) Schlafer var blandt de første, der viste, at en non-koherent, dvs almindelig lyskilde var effektiv sammen med toluidin blåt (TBO). I praksis anvendes en super LED, der har en udgangseffekt på et par watt. Lysets spektrum er i den type dioder kun over ca nm ( 85%), hvor det for laserlys kun er over 1 nm. Det betyder dog intet i praksis, fordi den fotosensitiser, der optager lyset er følsom for lys over et spektrum på nm. Schlafer viste, at i plaktonisk opløsning blev gennemsnitlig 99,7% af bakterierne dræbt ved 30 s belysning med TBO. Der blev anvendt 4 bakteriestammer, hhv. E.coli, E. faecalis, F. nucleatum og S. intermedius samt svampen C. albicans. C. albicans havde en større modstandskraft, idet der var en overlevelsesrate på 33%. Det førte til et yderligere delforsøg, hvor Schlafer demonstrerede et helt centralt princip for LAD nemlig, at yderligere belysning øger effekten - ved 120 sekunders belysning blev 100% af C. albicans dræbt. I næste del af forsøget blev det vist, at behandlingsformen kan dræbe S. Intermedius, der blev inkuberet over natten i ekstraherede tænder - her var effektiviteten dog reduceret til godt 96% ved 30 sekunders belysning. Eick et al, 2010, in vitro, upubliceret I et upubliceret studie fra Bern universitet har Eick testet LAD på 18 forskellige mikroorganismer, heraf var 3 stk blandinger taget fra patienter med superinfektioner, to af blandingerne var hhv. en anaerob endopathogen blanding og en aerob endopathogen blandingsinfektion. Ikke overraskende var de mikroaerophile/anaerobe stammer mest følsomme for LAD, MEN de superinfektiøse blandinger var også følsomme for behandlingen. Eick bekræftede ligeledes dosis/respons relationen på lysmængden, som Schlafer havde vist på C. albicans. Det signifikante ved Eickʼs studie er, at det er vist, at ALLE bakterier er følsomme for LAD - omend i forskellig grad. En ting er imidlertid, at man har en ny metode til at dræbe mikroorganismer - men er den relevant at anvende klinisk?

4 Rios et al, 2011, ex vivo, (abstrakt 2) For at belyse dette spørgsmål lavede Rios et studie, hvor han sammenlignede desinfektion med skylning med 6% NaOCl samt skylning med 6% NaOCl + LAD. Forsøget blev udført på ekstraherede tænder der blev inkuberet 2 uger med E. faecalis. Scanning elektron mikroskopi på positive kontroltænder dokumenterede forekomsten af biofilm lignende tilstand.skylning med 6% NaOCl gav en overlevelsesrate af bakterier på 0,66%, mens skylning plus LAD (30 sekunder) reducerede overlevelsen til 0,1%, d.v.s. en næste 7 gange yderligere reduktion.forskellen var statistisk signifikant ( p<.005). Ng et al. 2010, ex vivo (abstrakt 3) Den kliniske signifikans af dette forsøg understøttes af et studie af Ng. Her blev 52 tænder med pulpanekrose og røntgenologisk verificeret apical parodontitis ekstraheret. Der blev herefter taget baseline mikrobiologiske prøver, og tænderne deltes i to grupper: 1) 26 tænder med 49 kanaler i CMD gruppen, og 2) 26 tænder med 52 kanaler i CMD+PDT gruppen. Begge grupper fik udført CMD (Profiles + 6%NaOCl + 17%EDTA). CMD+PDT gruppen fik i tillæg LAD behandling. Efter endt behandling, blev der igen taget mikrobiologiske prøver. Der blev dyrket i alt 39 bakteriestammer fra rodkanalerne. LAD behandlingen gav en signifikant reduktion af den mikrobiologiske overlevelse (p= 0,003) sammenlignet med CMD alene. Resultaterne findes i tabel 1, hvoraf det fremgår, at 86,5% af kanalerne var bakteriefrie efter CMD+LAD behandling, mens kun 49% var det efter CMD alene. Endvidere var de 7 kanaler, der havde positiv dyrkning efter CMD/LAD behandling alle med en overlevelse på under 0,1% fra før behandlingsniveau, sammenlignet med CMD behandling alene, der havde en fordeling på 14 kanaler for under 0,1% og 11 af kanalerne havde et slutniveau med over 0,1% overlevelse af før behandlings bakterieniveau ,5 15 7,5 Garcez et al., 2011, in vivo (abstrakt 4) Garcezʼs kliniske studie på 21 ptt. med ialt 30 anteriore tænder, der tidligere var blevet rodbehandlet under antibiotikabehandling, og efterfølgende fik konstateret en klinisk og røntgenologisk verificerbar apical parodontitis. De 30 tænder blev alle genåbnet, gutta percha fjernet, kanalerne geninstrumenteret til #45, skyllet med NaOCl 2,5%, og 3% H₂O₂ samt afslutningsvis med 17% EDTA. Der blev taget mikrobiologiske prøver før instrumentering (=baseline), efter instrumentering/skylning, samt efter LAD behandling. Baseline mikrobiologien viste 1/3 gram-negative og 2/3 grampositive, godt halvdelen anaerobe og knap halvdelen aerobe. Der var resistens overfor : ampicillin, penicillin G, vancomycin, cephalasporin, clindamycin, chloramphenicol, erytromycin samt tetracycline. Efter instrumentering/skylning var der 10 tænder, der var bakteriefri (1/3), men altså 20 der ikke var det (2/3). Prøverne efter LAD behandling viste alle 30 tænder bakteriefri. Dette simple kliniske forsøg viser med al tydelighed det potentiale, der er i LAD 0 antal inficerede kanaler før CMD efter CMD efter LAD Diagram 1, efter Garcez, abstrakt 4 Tabel 2. Bakterieoverlevelse efter behandling (efter Ng, abstrakt 3) ingen <0,1% >0,1% total antal kanaler CMD antal CMD % 49 % 28,6 % 22,4 % CMD+PDT antal CMD+PDT % 86,5 % 13,5 % 0 % behandling til endodontisk desinfektion. Det er naturligvis af særlig stor principiel betydning, at de eliminerede infektioner var multiresistente overfor en række af de kendte antibiotika. Det indikerer et stort potentiale for LAD behandling indenfor andre specialer, hvor multiresistens er et stigende problem.

5 Teknikdiskussion Fotosensitiser Fotosensitiseren er det lysfølsomme stof, der binder sig til mikroorgansimer og optager energien fra lyset for så at afgive det igen og derved omdanne iltmolekyler til aktive iltforbindelser. De mest anvendte er hhv. toluidin blå (TBO) og metylen blå (MB), men der findes en lang række andre fotosensitisere, der kan anvendes. Man skal dog bemærke, at hver fotosensitiser har et absorptionsmaksimum indenfor et specifikt bølgelængdeområde, så fotosensitisertype og lyskildetype er parret. Eksempelvis er absorptionsmaksimum for hhv. TB og MB ca. 630 og 660 nm, derfor skal lyskilderne have maksimal effekt ved disse bølgelængder. Lyskilder Alle lyskilder er effektive - det er kun et spørgsmål om, at der skal afgives nok lys i det relevante bølgelængdeområde. Heraf følger også, at hvidt lys har en vis effekt - dog ikke nok til, at det kan anvendes i klinisk praksis men nok til, at det giver en baggrundseffekt. Spidsvibration FotoSan anvender en patentbeskyttet spidsvibration. Hvorfor nu det? De reaktive iltforbindelser er ekstremt reaktive, hvilket betyder, at de har ultrakort levetid - få nanosekunder. Det betyder, at de kun kan dræbe mikroorganismer lige hvor de dannes. I praksis vil det kræve, at fotosensitiseren skal være bundet til mikroorganismen. Bakterier er typisk ganske få mikrometer i diameter, mens en typisk rodkanal overflade er i størrelsesordenen 40 x 10⁶ µm². Dette er baseret på en glat overflade, hvis dentintubuli medtages, forøges denne overflade mange gange. Den anvendte fotosensitiser er i en v/v koncentration på 0,01%, d.v.s gange volumenmæssigt mere vand end aktivt stof. Behandlingseffekten baserer sig på, at et TBO molekyle skal binde sig til en mikroorganismes overflade. Rationalet for at mikrovibrere spidsen så væsken kommer i mikrosvingninger, er at øge sandsynligheden for, at et TBO molekyle rammer en mikroorganismes overflade. Tom eller fyldt rodkanal? Med dette menes, om fotosensitiseren skal fjernes fra rodkanalen før belysning, hvilket hævdes af enkelte kommercielle kilder. Rationalet for at fjerne fotosensitiseren er, at ikke-bundet TBO stjæler aktive iltforbindelser, som så ikke anvendes til at dræbe bakterier. Principielt er dette korrekt, men fordelen ved, at der er væske i kanalen jvnf. nedenfor overskygger dette argument efter min opfattelse. Ideelt set er det en fordel, hvis lyslederspidsen udfylder så stor en del af rodkanalen som muligt. Applikationsspidser Der er principielt to forskellige muligheder: 1) en tynd lysleder fiber, som typisk anvendes med en laser lyskilde, eller 2) en konisk lysleder spids, som typisk anvendes med en LED diode som lyskilde. Laser fortalere vil argumentere for den tynde lyslederspids, men efter min opfattelse er der vægtige argumenter imod dette design: Argumenter for den koniske lyslederspids: 1) Der kommer kun lys ud af enden på den tynde lysleder - og den er typisk kun 0,2 mm +/- i diameter. Det vil sige, at skal man behandle hele kanalvæggen, så skal man faktisk lyse for hver mm af dennes længde. 2) I modsætning til dette udsender det patentbeskyttede spidsdesign som anvendes til FotoSan, lys udover ved spidsen tillige ad 3 cirkulære hylder. Det vil sige, at hele kanaloverfladen behandles uden at bevægelse af spidsen er nødvendig. Dette demonstreres på overbevisende vis at videooptagelser foretaget af prof. Gamberini og dr Plotini som kan ses på 3) Den koniske lysleder udfylder rodkanalen og forskubber dermed fotosensitiseren så spildte aktive iltforbindelser minimeres. Dermed øges behandlingseffekten. Argumenter for den tynde lysleder: 1) Fortalere vil sige, at kun den tynde lysleder er tynd nok til at kunne nå til apex, idet den koniske lyslederspids typisk rækker til ca 2/3 af kanalen. 2) Dette er uden praktisk betydning, idet væsken i kanalen fungerer som en lysleder i sig selv, så lyset ledes gennem kanalen. Dette synspunkt er nu blevet dokumenteret af et studie af Nunes (20), hvor han viser, at der ikke er signifikant forskel på desinfektionseffekten af en belysning af rodkanaler med hhv. en 0,25 mm lysleder til apex og en belysning helt uden lysleder, d.v.s. der blot blev lyst direkte ned i rodkanalen uden nogen form for spids.

6 Verdens mest kraftfulde LAD lampe, nu med nye fordele: Identiske modsidige knapper Pennegreb for optimal kontrol Justerbare spidser 5 forskellige spidser Højere batteri kapacitet Intelligente Automatiske Funktioner Justerbare spidser Spidserne kan justeres +/- 15 grader, hvilket gør det nemmere at komme til alle rodkanaler og pocher. Behandling af over- og underkæbe De identiske modsige knapper gør det nemmere at behandle såvel over-som underkæbe. Du vender simpelthen bare lampen i hånden og anvender de andre knapper. Molarregion behandling Den reducerede højde på den intraorale del gør det nemmere at behandle patienter med reduceret gabehøjde. Den nye korte perio-spids hjælper yderligere til nemmere applikation i molarregionen. Hurtigere behandling Endospidsen giver lys fra enden samt langs siden fra 3 hylder. Der er en kort og lang periospids. Periospidserne giver lys fra de nederste 5 mm samt fra enden af spidsen. Der er to stumpe spidser med hhv. Ø 4 og Ø 8 mm spidser til overflade behandling. Vi har introduceret FotoSan agent i sprøjter, så du kan spare tid. Udgangsintensiteten fra lampen er allerede på et maximum, så hvad kunne vi ændre for at gøre behandlingen hurtigere og nemmere for dig? Svaret er det patenterede princip: Intelligente Automatiske Funktioner (IAF). Kort fortalt betyder det, at programindstillingerne giver lysaktiveringer i sekvenser. Tryk på den store knap i rød programindstilling giver for eksempel 4 x 10 sek med 1 sek pause - akkurat, hvad der svarer til hver tandflades behandling.

7 Referencer: 1. Treatment outcome in endodontics: the Toronto study-- phase 4: initial treatment. de Chevigny C.: J Endod Mar; 34(3): Influence of infection at the time of root filling on the outcome of endodontic treatment of teeth with apical periodontitis. Sjögren U: Int Endod J Sep;30(5): A scanning electron microscopic study of debris and smear layer remaining following use of GT rotary instruments. Gambarini G: Int Endod J May;35(5): Scanning electron microscopic evaluation of debris and smear layer remaining following use of ProTaper and Hero Shaper instruments in combination with NaOCl and EDTA irrigation. Yang G.: Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Oct;106(4):e Residual Effectiveness of Final Irrigation Regimens on Enteroccus faecalis-infected Root Canals. Baca P.:J Endod Aug;37(8): Effect of ethylenediaminetetraacetic acid and sodium hypochlorite irrigation on Enterococcus faecalis biofilm colonization in young and old human root canal dentin: in vitro study. Ozdemir HO:J Endod May;36(5): Antibacterial efficacy of calcium hydroxide intracanal dressing: a systematic review and meta-analysis. Sathorn C.:Int Endod J Jan;40(1): The effectiveness of some methods in eliminating bacteria from the root canal of a tooth with chronic apical periodontitis. Trusewicz M.: Ann Acad Med Stetin. 2005;51 (2): Effectiveness of single- versus multiple-visit endodontic treatment of teeth with apical periodontitis: a systematic review and meta-analysis. Sathorn C.:Int Endod J Jun; 38(6): Microbiological evaluation of one- and two-visit endodontic treatment of teeth with apical periodontitis: a randomized, clinical trial. Kvist T.:J Endod Aug;30(8): The antimicrobial effect of iodine-potassium iodide after cleaning and shaping procedures in mesial root canals of mandibular molars. Tello-Barbaran J.: Acta Odontol Latinoam. 2010;23(3): The antimicrobial effect of calcium hydroxide in root canals pretreated with 5% iodine potassium iodide. Molander A.: Endod Dent Traumatol Oct;15(5): Endodontic treatment and prevalence of apical periodontitis in an adult population of Vilnius, Lithuania. Sidaravicius B.: Endod Dent Traumatol Oct;15(5): Prevalence of apical periodontitis and the quality of endodontic treatment in an adult Belarusian population.kabak Y.: Int Endod J Apr;38(4): Periradicular status related to the quality of coronal restorations and root canal fillings in a Brazilian population. Siqueira JF Jr.: Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod Sep;100(3): Periapical health and treatment quality assessment of rootfilled teeth in two Canadian populations. Dugas NN.: Int Endod J Mar;36(3): Periapical health related to the quality of root canal treatment in a Belgian population. De Moor RJ.: Int Endod J Mar;33(2): Periapical status and quality of root fillings and coronal restorations in an adult Spanish population. Segura-Egea JJ.: Int Endod J Aug;37(8): Frequency and distribution of endodontically treated teeth and apical periodontitis in an urban Danish population. Kirkevang LL.: Int Endod J Apr;34(3): Effectiveness of Photodynamic Therapy Against Enterococcus faecalis, With and Without the Use of an Intracanal Optical Fiber: An In Vitro Study. Nunes MR.: Photomed Laser Surg Jul 26 Abstract 1: Endodontic photoactivated disinfection using a conventional light source: an in vitro and ex vivo study Sebastian Schlafer, DDS, Michael Vaeth, Preben Hørsted- Bindslev, DDS, and Ellen V. G. Frandsen, DrOdont, Aarhus, Denmark FACULTY OF HEALTH SCIENCES, AARHUS UNIVERSITY Objective: The antimicrobial effect of photoactivated disinfection (PAD) using toluidine blue and an LED lamp was tested on endodontic pathogens in planktonic suspension and after inoculation into extracted teeth. Irradiation time was limited to 30 seconds. Study design: The effect of PAD on planktonic suspensions of Escherichia coli, Candida albicans, Enterococcus faecalis, Fusobacterium nucleatum, and Streptococcus intermedius was analyzed using Poisson regression. Moreover, cultures of S. intermedius were inoculated into prepared root canals of extracted molars. The effect of PAD performed immediately after inoculation or after overnight bacterial incubation was determined by a 2-sample t test. Results:Photoactivated disinfection yielded significant reductions (P <.001) in the viable counts of all organisms in planktonic suspension. The PAD treatment of S. intermedius in root canals yielded a mean log10 reduction of 2.60 (P <.001) immediately after inoculation and of 1.38 (P <.001) after overnight incubation. Conclusion: Photoactivated disinfection using a conventional light source strongly reduces the number of viable endodontic pathogens in planktonic suspension and in root canals. (Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010;109: ). Abstract 2: Evaluation of Photodynamic Therapy Using a Light-emitting Diode Lamp against Enterococcus faecalis in Extracted Human Teeth Alejandro Rios, DDS, Jianing He, DMD, PhD, Gerald N. Glickman, DDS, MS, MBA, JD, Robert Spears, PhD, Emet D. Schneiderman, PhD, and Allen L. Honeyman, PhD. Introduction: Photodynamic therapy (PDT) with highpower lasers as the light source has been proven to be effective in disinfecting root canals. The aim of this study was to evaluate the antimicrobial effect of PDT using toluidine blue O (TBO) and a low-energy lightemitting diode (LED) lamp after the conventional disinfection protocol of 6% NaOCl. Methods: Single-rooted extracted teeth were cleaned, shaped, and sealed at the apex before incubation with Enterococcus faecalis for 2 weeks. Roots were randomly assigned to five experimental groups and three control groups. Dentin shavings were collected from the root canals of all groups with a #50/.06 rotary file, colony-forming units were determined, and the bacterial survival rate was calculated for each treatment. Results: The bacterial survival rate of the NaOCl/ TBO/light group (0.1%) was significantly lower (P <. 005) than the NaOCl (0.66%) and TBO/light groups (2.9%). Conclusions: PDT using TBO and a LED lamp has the potential to be used as an adjunctive antimicrobial procedure in conventional endodontic therapy. (J Endod 2011;37: )

8 Abstract 3: Endodontic Photodynamic Therapy Ex Vivo Raymond Ng, DDS, Fiza Singh, DDS, Despina A. Papamanou, DDS, Xiaoqing Song, MD, MS, Chitrang Patel, BS, Colleen Holewa, BS, Niraj Patel, BS, MS, Vanja Klepac-Ceraj, PhD, Carla R. Fontana, DDS, PhD, Ralph Kent, ScD, Tom C. Pagonis, DDS, MS, Philip P. Stashenko, DMD, PhD, and Nikolaos S. Soukos, DDS, PhD. Introduction: The objective of this study was to evaluate the antimicrobial effects of photodynamic therapy (PDT) on infected human teeth ex vivo. Methods: Fifty-two freshly extracted teeth with pulpal necrosis and associated periradicular radiolucencies were obtained from 34 subjects. Twenty-six teeth with 49 canals received chemomechanical debridement (CMD) with 6% NaOCl, and 26 teeth with 52 canals received CMD plus PDT. For PDT, root canal systems were incubated with methylene blue (MB) at concentration of 50 mg/ ml for 5 minutes, followed by exposure to red light at 665 nm with an energy fluence of 30 J/cm2. The contents of root canals were sampled by flushing the canals at baseline and after CMD alone or CMD+PDT and were serially diluted and cultured on blood agar. Survival fractions were calculated by counting colony-forming units (CFUs). Partial characterization of root canal species at baseline and after CMD alone or CMD+PDT was performed by using DNA probes to a panel of 39 endodontic species in the checkerboard assay. Results: The Mantel- Haenszel c2 test for treatment effects demonstrated the better performance of CMD +PDT over CMD (P =.026). CMD+PDT significantly reduced the frequency of positive canals relative to CMD alone (P =.0003). After CMD+PDT, 45 of 52 canals (86.5%) had no CFUs as compared with 24 of 49 canals (49%) treated with CMD (canal flush samples). The CFU reductions were similar when teeth or canals were treated as indepen- dent entities. Post-treatment detection levels for all species were markedly lower for canals treated by CMD+PDT than they were for those treated by CMD alone. Bacterial species within dentinal tubules were detected in 17 of 22 (77.3%) and 15 of 29 (51.7%) canals in the CMD and CMD+PDT groups, respectively (P =.034). Conclusions: Data indicate that PDT significantly reduces residual bacteria within the root canal system, and that PDT, if further enhanced by technical improvements, holds substantial promise as an adjunct to CMD. (J Endod 2011;37: ). Abstract 4: Photodynamic Therapy Associated with Conventional Endodontic Treatment in Patients with Antibiotic-resistant Microflora: A Preliminary Report Aguinaldo S. Garcez, PhD, Silvia C. Nun ẽz, PhD, Michael R. Hamblim, PhD, Hideo Suzuki, and Martha S. Ribeiro, PhD. Introduction: This study reports the antimicrobial effect of photodynamic therapy (PDT) combined with endodontic treatment in patients with necrotic pulp infected with microflora resistant to a previous antibiotic therapy. Methods: Thirty anterior teeth from 21 patients with periapical lesions that had been treated with conventional endodontic treatment and antibiotic therapy were selected. Microbiological samples were taken (1) after accessing the root canal, (2) after endodontic therapy, and (3) after PDT. Results: All the patients had at least 1 microorganism resistant to antibiotics. PDT used polyethylenimine chlorin(e6) as a photosensitizer and a diode laser as a light source (P = 40 mw, t = 4minutes, E = 9.6 J). Endodontic therapy alone produced a significant reduction in numbers of microbial species but only 3 teeth were free of bacteria, whereas the combination of endodontic therapy with PDT eliminated all drugresistant species and all teeth were bacteria-free. Conclusions: The use of PDT added to conventional endodontic treatment leads to a further major reduction of microbial load. PDT is an efficient treatment to kill multi-drug resistant microorganisms. (J Endod 2010;36: ). FotoSan newsletter udgives af CMS Dental. Ansvarshavende redaktør: Jimmie Kert, Our innovation Your success CMS Dental Ragnagade København Ø Tlf.: Fax:

FotoSanNewsletter. Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? LAD til PA- behandling KÆRE TANDLÆGE

FotoSanNewsletter. Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? LAD til PA- behandling KÆRE TANDLÆGE FotoSanNewsletter Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? KÆRE TANDLÆGE Når du har læst dette nyhedsbrev håber jeg du vil tænke over de tre følgende spørgsmål: 1 EFFEKTIVITET I PA Kender

Læs mere

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet LARS BJØRNDAL Forskel i endodontiske behandlingsresultater Det er velkendt fra endodontiske tekstbøger (1) og ældre

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION MARTS 2013. FotoSanNewsletter

NEWSLETTER OM LYSAKTIVERET DESINFEKTION MARTS 2013. FotoSanNewsletter FotoSanNewsletter TEMA: Biofilm modulation I dette nummer sætter vi fokus på Bacterial Replacement Therapy (BRT) - en nyt redskab til at ændre mundhulens biofilm fra patogen til ikke-patogen. 1 Reducere

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

egenproducerede varer Varekatalog for CMS Dental s

egenproducerede varer Varekatalog for CMS Dental s www.cmsdental.dk Glyngøre er andet end ren dansk idyl! Det er også rammen for CMS Dental s produktion, der eksporteres til Nord-og Sydamerika, Afrika, Mellemøsten, Fjernøsten, Australien/New Zealand og

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi Mod Infektioner Foto Aktiveret Terapi PACT er et varemærke fra: Hahn Medical Systems Foto Aktiveret Terapi Foto Aktiveret Terapi har været uundværlig i moderne medicin siden 1990 erne, i behandlingen af

Læs mere

19-01-2015. Inspiration til endokassetten. Kassettesystemer. Kassettesystemer. Kassettesystemer

19-01-2015. Inspiration til endokassetten. Kassettesystemer. Kassettesystemer. Kassettesystemer Inspiration til Endokassetten Hindsgavl 9.-10. januar 2015 Mål: At give inspiration til at tage et kritisk blik på sin endodontikassette Inspiration til endokassetten Kassetter Kofferdam Instrumentovervejelser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

Former sig på mikroplan og er bakteriedræbende* 1,2. Der er forskel på sølvbandager. *Påvist in vitro

Former sig på mikroplan og er bakteriedræbende* 1,2. Der er forskel på sølvbandager. *Påvist in vitro Former sig på mikroplan og er bakteriedræbende* 1,2 Der er forskel på sølvbandager. *Påvist in vitro Vigtigste udfordringer En vigtig udfordring i bekæmpelsen af sårinfektioner er at kunne håndtere bakterievæksten

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga.

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga. Heling efter retrograd rodforsegling af molarer i underkæben med dentinbinder og plast Vibe Rud og E. Christian Munksgaard Retrograd rodfyldning af molarer i underkæben er oftest vanskelig at udføre, især

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

Bakterier Venner eller fjender?

Bakterier Venner eller fjender? Akademiet for Talentfulde Unge 2013: Bakterier Venner eller fjender? Ole Skovgaard olesk@ruc.dk Ole Skovgaard, 2013 Bakterier: Er en ur-gammel livsform! Indeholder langt større variationer end de store

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

In use test (phase 3 test) of Channel Cleaner Ball Brushes applied for manual cleaning of flexible endoscopes

In use test (phase 3 test) of Channel Cleaner Ball Brushes applied for manual cleaning of flexible endoscopes In use test (phase 3 test) of Channel Cleaner Ball Brushes applied for manual cleaning of flexible endoscopes Endoscopy Unit Surgical Gastrointestinal Department K Bispebjerg Hospital Copenhagen University

Læs mere

Efter login får man en side med følgende symptom- diagnoser i bogstavsrækkefølge.

Efter login får man en side med følgende symptom- diagnoser i bogstavsrækkefølge. Swiss Emergency Protocols Emergency Standards 1. Baggrund Prof. Roland Bingisser, Head Emergency Department, University Hospital Basel har sendt DASEM et link til en hjemmeside med de schweiziske retningslinjer

Læs mere

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder...

Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Hørt i dag... Data i spil. Plejererdød Værdi... innovation --- åbenhed Synliggøre ej kun specialister good enough is perfect...? Drift udvikling samarbejder... Rigets tilstand CC BY-NC-SA 2.0 camknows

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T Standard protocols University hospitals PACS Secondary health care PACS Primary health care Generic names as T1, PD and T2 weighted. Standard positioning Basic pulse sequences: Brain 0.2 Tesla 1.5 Tesla

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Danske sensorteknologier

Danske sensorteknologier Danske sensorteknologier Hans-Jørgen Albrechtsen Prof. ZENZOR 14 Eigtveds Pakhus, København 16. Januar 2014 Hvad er en sensor? Hvad så om natten? Hvad er en sensor? Hvad vil vi måle? Specifik organisme

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

FREMTIDENS SENSOR. A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors.

FREMTIDENS SENSOR. A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors. FREMTIDENS SENSOR A SENSOR STORY From Pressure, Flow, Temperature to WATER QUALITY Sensors. Direct Sensors is a trademark owned and controlled by the Grundfos Group @ Zenzor 14 konferencen, Eigtveds Pakhus

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

PACT. PACT Neglesvamp-Terapi Behandlingsvejledning. Fotodynamisk Terapi Sikker og skånsom fjernelse af neglesvamp med lys.

PACT. PACT Neglesvamp-Terapi Behandlingsvejledning. Fotodynamisk Terapi Sikker og skånsom fjernelse af neglesvamp med lys. PACT PACT Neglesvamp-Terapi Behandlingsvejledning Fotodynamisk Terapi Sikker og skånsom fjernelse af neglesvamp med lys. PACT Neglesvamp Terapi Behandlingsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Som fugl Føniks, der rejser sig fra den regenerative NiTi-fil!

Som fugl Føniks, der rejser sig fra den regenerative NiTi-fil! Den nye generation af NiTi-filer Som fugl Føniks, der rejser sig fra den regenerative NiTi-fil! NYHED! steril og klar til brug 134 C > Ingen formhukommelse + ekstrem fleksibilitet = uovertruffen kanalsporing

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Kan man reducere vandforbruget i rengøringen eller anvende procesvand?

Kan man reducere vandforbruget i rengøringen eller anvende procesvand? 1 Kan man reducere vandforbruget i rengøringen eller anvende procesvand? Hvilke udfordringer giver det? Lars Houborg, Regional R&D/Application Manager, Food & Beverage, ECOLAB Kan man anvende procesvand?

Læs mere

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot

Under overfladen. Efterårskursus 2015. 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Under overfladen Efterårskursus 2015 24. og 25. september 2015 på Hindsgavl Slot Faget pædodonti omfatter alle aspekter af oral sundhed og tandpleje for børn og unge. Det betyder, at vi i vores dagligdag

Læs mere

Endodonti 2011 Unge permanente tænder

Endodonti 2011 Unge permanente tænder Tværssnitsstudier Tilstedeværelse af AP, i rodfyldte tænder, voksne 80% Endodonti 2011 Unge permanente tænder 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lise-Lotte Kirkevang Referencer+Illustrationer: Textbook of

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Nyheder og gode tilbud

Nyheder og gode tilbud Nyheder og gode tilbud BESØG NYE wh.com NY - Video & Instruktion NY - Teknisk support online NY - Download Center NY - Find nærmeste service og forhandler Mere end 500 FAQ Turbiner/Vinkelstykker/Håndstykker

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Produktinformation og brugervejledning

Produktinformation og brugervejledning Produktinformation og brugervejledning FORDELE: ARBEJDS- METODER: DOSERING: GODKENDELSER: EMBALLAGE: BEMÆRK! Udarbejdet/af: Varenummer: Knud E. Dan A/S Tlf. Øst 43 69 24 22 I Idé-Kemi ApS Tlf. Vest 75

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk Nu viden om lysets betydning for ældres

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere