mail NEWSLETTER nr.3/05 DMRU Delegeretforsamling i Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mail NEWSLETTER nr.3/05 DMRU Delegeretforsamling i Odense 27.11.2005"

Transkript

1 DANSK MINI RACING UNION mail NEWSLETTER DMRU Mail Newsletter ses bedst med Adobe Acrobat Reader 5.0 eller højere. DMRU Delegeretforsamling i Odense nr.3/05 Tilstede: Jan Juul NNSR (bestyrelsen) Erik Mathasen OMBK (bestyrelsen) Peter Broe HMK Peder Pedersen HMK John Pettersson OMR Helge Christoffersen OMR Jørgen Erik Jørgensen (bestyrelsen) Bjarne Godtfredsen (bestyrelsen) Klaus Godtfredsen OMR Erik Noltensmeier KMK Carsten Grønnemann KMK Dagsorden iflg. vedtægterne; 1. Valg af dirigent og referant 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand og kasserer 6. Valg af bestyrelse og suppleanter 7. Valg af 2 revisorer 8. Fastsættelse af kontingent 9. Eventuelt Ad.1 Valg af dirigent og referant Efter Jan Juuls velkomst blev Bjarne Godtfredsen valgt som dirigent, mens Carsten Grønnemann meldte sig som referant. Ad.2 Formandens beretning Det har været et lidt turbolent år, mest på grund af, at vi ikke har været gode nok til at få vores hjemmeside opdateret, hvilket har betydet en del forvirring omkring regler m.v. Der er kørt en del nye løb...i scale-racing med NASCAR hos OMR i Odense, og ligeldes håber vi at den nye bane i Viborg hos Svend Lauritsen snart vil stå færdig. Vi har manglet en del deltagere i enkelte klasser, specielt Eurosport, hvorimod 1:24 Scale-Racing ser ud til at være et betydeligt vækstområde. Formandens beretning godkendes.

2 Ad.3 Kassererens beretning Jørgen Erik fortæller om det triste indhold i regnskabet, hvoraf det fremgår, at budgetet ikke er holdt, og at flere baner ikke har indbetalt det skyldige beløb på kr. 250,- pr. arrangement...måske dog mest på grund af, at aftalen har været lidt uklar...selvom det har fremgået af sidste års referat (Newsletter 2/04) Beretningen og økonomien diskuteres, dog besluttes det at tage diskutionen op igen under pkt.8. Der foretages afstemning om man skal give afkald på løbsafgifter fra Team-mesterskabet og så samtidig spare udgifter til mestskabspræmier. Dette vil spare unionen for netto ca. kr. 1000,- yderligere i forhold til det fremlagte regnskab, og dermed forhindre en endnu dårligere økonomi. Forslaget vedtages med 8 stemmer for, 0 imod og 3 blanke. Ad. 4 Indkomne forslag 1) Forslag til udvidelse af Banereglement SLOT-racing og Scale-racing paragraf 2: Håndspeeder tilslutning skal udføres med positiv regulering efter følgende princip diagram. Dette er de-facto standard for alle de baner vi kender. Men en standardisering er også en forudsætning for at kunne anvende elektroniske Controllers. Såfremt en bane blev lavet med regulering på den negative ledning, så skal elektroniske controllers bygges af andre komponenter for at virke. Forslaget henvender sig både til Slot-racing og Scale-racing, begge paragraf-2. Forslaget vedtages enstemmigt med 11 stemmer for.

3 2) Forslag til udvidelse af Banereglement SLOT-racing paragraf 2: Som supplement til de af reglerne krævede banan stik, kan der anvendes XLR stik, med en tilslutning af de nummererede ben som vist på overstående tegning. Der anvendes hun stik til banen, og han stik til controlleren. XLR stik er de-facto standard for scale-race baner. Det vil være rart at kunne anvende sin Controller på begge typer af baner. Banan stik forbliver som primær option. Forslaget vedtages enstemmigt med 11 stemmer for. 3) Forslag til fjernelse af Jackstik fra Banereglement for Scale-racing paragraf 2: Al reference til jackstik bør fjernes fra reglementet. Jackstik har den ubehagelighed at de kortslutter kortvarigt ved tilslutning. XLR-stik er den bedre løsning. Det anbefales at bruge banan-stik som supplement således at vi opnår kompabilitet med Slot-racing kørene. Forslaget ændres til: Tegning af jackstikforbindelse bibeholdes, men DMRU anbefaler ikke at stikket anvendes. Ændringsforslaget vedtages enstemmigt med 11 stemmer for. 4) Forslag til ændring af løbsreglement, Slot-racing paragraf-4, Banetildeling: Løbslederen kan inden løbsstart, deklarere at der fortages frivilligt valg af startbane, iflg. Kvalifikationsrækkefølge, såfremt en sådan foreligger. Alternativt forslag: Samme formulering som for scale-racing. Herefter kan løbslederen gøre som han synes, så længe hele løbet bliver afviklet efter samme norm. Det forekommer at være mere retfærdigt og giver størst fordel til den bedst kvalificerede. Det foreslås, at forslaget behandles sammen med/efter forslag 14) Efter behandling af forslag 14) ændres ovenstående til; Der skal vælges spor efter kvalifikationsrækkefølge. Ændringsforslaget vedtages med 10 stemmer for 0 imod og 1 blank.

4 5) Forslag til ændring af løbsreglement, Slot-racing paragraf-5, Køretid: I finalen fastsættes den samlede køretid til 24 minuter. Dvs. at på: 4 sporede baner køres 4x6 min. På 6 sporede baner køres 6x4 min, og på 8 sporede baner køres 8x3 min. Semifinaler køres som minimum 8x2-1/4, 6x3 eller 4x4½ min. Det gør køretiden ens uanset antallet af baner. Forslaget vedtages med stemmerne 10 for, 0 imod og 1 blank. 6) Forslag til ændring af løbsreglement, Scale-racing paragraf-11, Point: Det foreslås at der bruges samme point scala i scale-racing som i slot-racing. Point systemmet fra slot-racing har været en stor success. Alle deltagere kommer på den samlede rangliste. Forslaget vedtages med stemmerne 9 for, 0 imod og 2 blanke. 7) Forslag til precisering af vognreglement, general paragraf-3 Skala: Tilføjes: Selvom der anvendes hjulmærkater, skal selve bilen stadig være forsynet med 4 fysiske hjul jævnfør reglemented. Udrydelse af tvivl om hjulmærkater fritager for brug af forhjul. Forslaget vedtages med stemmerne 10 for, 0 imod og 1 blank. 8) Ændring til vognreglement for 1/32 slot racing: a) Udryd referencer til ISRA profil. (Som er for karrosseri fabrikanter). Erstat med max højde over bagvinge. Evt med minimum højde over forskærm. b) Tillad kun SEALED parma motor. Det andet opfordrer til snyd! c) Følg ISRA s stil, og tillad kun 1, højest 3 bodies per år. Simplificering og reelt mere kontrolabelt. a) Forslaget ændres til; Eneste mål skal være Bredde, Max. højde over bagvinge og Min. højde over forskærm, målt på et fladt underlag med rille til styretap. Ændringsforslages vedtages med stemmerne 10 for, 0 imod og 1 blank. b) Forslaget forkastes med stemmerne 0 for, 6 imod og 5 blanke. c) Forslaget forkastes med stemmerne 0 for, 3 imod og 8 blanke.

5 9) Ændringer til vognreglement for 1/24 slot racing, Production S16D: a) Følg ISRA s stil, og tillad kun 1, højest 3 bodies per år. b) Precisering af motor reglement. - Der må skiftes motor kul. Også til en anden type end Parma. - Der må foretages en mindre udskæring i motor for at motor og chassis kan passe sammen. - Motoraksel må afkortes. - Leje i can-ende må fastloddes. - Magneter må limes udefra. - Motoren må renses og smøres. - Motoren må loddes på chassis med valgfri metode. Alt andet er forbudt, så som, men ikke begrænset til: - Seglet må ikke brydes eller forsøges aftages. - Der må ikke skiftes fjedre til en anden type. - Der må ikke bruges shunt wire. - Fjedre må ikke isoleres. - Motoren må ikke forsøges afbalanceret eller afdrejet. - Timingen må ikke forsøges ændret ved deformering eller lign. c) Kuglelejer skal ikke længere være tilladt. Dette er en billig begynder klasse, og kuglelejer er en unødig udgift for en begynder. d) Følg ISRA s stil, og tillad kun 1, højest 3 bodies per år. Production er introduktionsklassen for slot racing. Det skal være så simpelt og billigt som muligt. Her skal der så vidt muligt ikke kæmpes på teknik, men på køre-evner. a) Forslaget forkastes med stemmerne 1 for, 4 imod og 6 blanke. b1) Forslaget ændres til; - Der må skiftes motor kul. Også til en anden type end Parma. - Der må foretages en mindre udskæring i motor for at motor og bagaksel kan passe sammen. - Motoraksel må afkortes. - Leje i can-ende må fastloddes. - Motoren må renses og smøres. - Motoren må loddes på chassis med valgfri metode. - Ledninger må skiftes - Pinion må skiftes og loddes Ændringsforslaget vedtages med stemmerne 8 for, 0 imod og 3 blanke. b2) Forslaget ændres til; Alt andet er forbudt, så som, men ikke begrænset til: - Seglet må ikke brydes eller forsøges aftages. - Der må ikke skiftes fjedre til en anden type. - Magneter må ikke limes udefra. - Der må ikke bruges shunt wire. - Fjedre må ikke isoleres. - Motoren må ikke forsøges afbalanceret eller afdrejet. - Timingen må ikke forsøges ændret ved deformering eller lign. Ændringsforslaget vedtages med stemmerne 7 for, 1 imod og 3 blanke. c) Forslaget forkastes med stemmerne 1 for, 6 imod og 4 blanke. Argumentationen var bl.a., at 1:24 S16D langt fra blot er en begynderklasse, men nærmest en af de grundlæggende klasser i DMRU, og at kuglelejer i det lange løb altid vil være billigere. Det er så de erfarne køreres pligt at forklare nybegyndere, at bilen ikke kører hurtigere med kuglelejer, og at de ikke skal føle sig presset til at købe kuglelejer.

6 d) Trukket, da en gentagelse af a) 10) Ændringer til vognreglement for 1/24 slot racing, Open-12: a) Følg ISRA s stil, og tillad kun 1, højest 3 bodies per år. Al reference til ISRA profil (som er for karosseri fabrikanter) bør fjernes. Tilbage bør være en maximum højde over bagvinge, og en minimum højde over skærmkant ved forhjul. b) Fjern minimum længde på magneter. Den overholdes ikke af motorer i dagens standard. c) Fjern reference til B-12. d) Alternativt: Følg SVESLOT reglerne for Open-12 (se evt. Open-12 er klassen for avanceret racing. Her kæmpes der lige så meget på teknik som på ren kørsel. Men forslagene er stadig en simplificering til noget som vi reelt kan kontrollere. a) Forslaget forkastes b) Forslaget forkastes c) Forslaget forkastes d) Forslaget vedtages med stemmerne 6 for, 0 imod og 5 blanke. 11) Ændringer til vognreglement for 1/24 slot racing, Eurosport: a) Regelsæt udgår til fordel til en henvisning til ISRA reglement. Da ISRA reglement skifter på et eller andet udefineret tidspunkt i løbet af året. (I passende tid før ISRA- VM), må det preciseres om det er det til enhver tid gældende ISRA reglement, eller om man fastfryser reglemented ved ntytå, således at f.eks. ISRA-2005 gælder for hele kalender året 2006 etc. Danmark er for lille til et selvstændigt Eurosport reglement. Forslaget ændres til; a) Regelsæt udgår til fordel til en henvisning til SVESLOT s reglement. Ændringsforslaget vedtages med stemmerne 8 for, 0 imod og 3 blanke. 12) Ændring til vognreglement for 1/24 slot racing, X12 Team: a) Der må kun benyttes en model karrosseri. Hvilken model, der er tilladt for den kommende sæson vedtages hvert år på DMRU s Delegeretforsamling. b) Teams skal bestå af 2 eller flere personer, som ikke må udskiftes i løbet af året.

7 a) Forslaget forkastes med stemmerne 2 for, 4 imod og 5 blanke. b) Forslaget ændres til; Teams skal bestå af 2 eller flere personer, hvoraf 2 skal være faste (samme personer) hele sæsonen. Ændringsforslaget vedtages med stemmerne 9 for, 0 imod og 2 blanke. 13) Ændring til vognreglement for 1/24 slot racing, S16D Production: Baghjul: Alle deltagere skal benytte samme type bagdæk. På DMRU s Delegeretforsamling bestemmes hvilket type dæk er tilladt for den kommende sæson. Forslaget forkastes med stemmerne 3 for, 4 imod og 4 blanke. Argumentet var bl.a. at det ville være meget vanskeligt at kontrollere med mindre man havde hand-out dæk til hvert løb, der igen ville betyde et startgebyr på kr. 100,- eller mere, og om dette ville have en negativ effekt på Junior-kørerne. 14) Ændring til løbsreglement for 1/24 slot racing, 2 Der skal altid køres tidtagning som kvalifikation. Forslaget ændres til; Der skal altid køres tidtagning som kvalifikation ved Sprint-Race. Med mindre; a) antallet af deltagere er mindre end eller lig med antallet af banens spor b) antallet af deltagere er større end hvad svarer til 3 heats på den pågældende bane (4 spor = 12 deltagere, 6 spor = 18 deltagere og 8 spor = 24 deltagere). I tilfældet a) eller b) foretages lodtrækning. Resultatet af første runde kvalifikationsheats vil være bestemmende for startplacering i anden runde kvalifikationsheats. Deltagere som ikke ønsker at køre anden runde kvalifikationsheats skal meddele dette til løbslederen inden start på anden runde. De resterende kørere fylder op. Forslaget vedtages med stemmerne 10 for, 0 imod og 1 blank. Ad. 5 Valg af formand og kasserer Da bestyrelsen er på valg i ulige år var alle bestyrelsesmedlemmer på valg. Jan Juul blev genvalgt som formand og Jørgen Erik Jørgensen blev genvalgt som kasserer. Ad. 6 Valg af bestyrelse og suppleanter Følgende blev valgt/genvalgt; Jylland Nord : Erik Mathiasen (Suppleant: Lars Nørkjær) Jylland Syd : Jørgen Erik Jørgensen (Suppleant: Peter Broe) Fyn : Bjarne Godtfredsen (Suppleant: John Petterson) Sjælland : Carsten Grønnemann (Suppleant: Erik Noltensmeier)

8 DMRU s Scale-Racing udvalg består af; Erik Mathiasen, OMBK Odder Per Dyrholm, OMBK Odder René Schröder, KMRC Kolding Ad. 7 Valg af 2 revisorer Som revisorer genvalgtes Bjarne Godtfredsen og Helge Christoffersen Ad. 8 Fastsættelse af kontingent Jørgen Erik Jørgensen fremlægger et udkast til diskussion, ligesom et licens-system som i 2004 diskuteres. Følgende besluttes; 1a) Hver klub betaler kr. 300,- per løbsdato (DM-løb uanset antal klasser). 1b) Arrangerende klub afholder selv udgifter til præmier for den enkelte afdeling. - medaljer anbefales - i X12 Team Race anvendes kun diplomer 1c) DMRU sørger for præmier til Danmarksmesterskabet (samlet resultat) - pokaler til 1,2 og 3 i Junior-klasse - plaketter til 1, 2 og 3 i alle andre DM-klasser - plaketter til alle deltagere på holdet ved X12 Team Race 2a) Hver klub betaler Kr. 75,- per løbsdato (Andre løbsserier, for at reservere dato i løbskalender). 2b) Arrangerende klub afholder selv alle udgifter til præmier. 3a) Hver klub betaler kr. 100,- per løbsdato (Invitationsløb, for at reservere dato i løbskalender). 3b) Arrangerende klub afholder selv alle udgifter til præmier. Startgebyr : Fastsættes af arrangerende klub, dog anbefales Kr. 50,- per deltager per klasse. Startgebyr X12 Team-mesterskab : Kr. 150,-/team Derudover skal alle deltagere have en DMRU-licens til kr. 20,- per år. For denne licens gives der adgang til DMRU s arrangementer. Et nummereret eksemplar af reglementet (licens-nummer) udleveres. Der gives ligeledes ret til optagelse på mailing-liste for nyhedsbreve etc. Det vedtages at køre DM-løb i følgende klasser; Slot - 1:24 S16D (4 løb) - 1:24 S16D Junior (3 løb) Open-12 (4 løb) - 1:24 X-12 Team Race (2 løb) - 1:32 S16D (3 løb) Scale - 1:24 Euroscale Sport/GT - 1:32 Slot.It

9 Løbskalenderen bliver følgende; Lørdag d. 14. januar - 1:24 Scale Træningsløb, HMK Hørning Lørdag d. 28. januar - 1.afd. DM 1:24 S16D + Open12, OMR Odense Lørdag d. 11. februar - 1. afd. DM X12 Team Race, HMK Hørning Lørdag d. 25. februar - 1. afd. DM 1:24 S16D Junior + 1:32 S16D, HMK Hørning Søndag d. 19. marts - 2. afd. DM 1:24 S16D + Open12, KMK København Lørdag d. 1. april - OMR 500-1:32 Scalextric NASCAR, OMR Odense Lørdag d. 6. maj - 2. afd. DM 1:24 S16D Junior + 1:32 S16D, AMRK Aalborg juni - DMRU Event Lørdag d. 26. august - 2. afd. DM X12 Team Race, OMR Odense Lørdag d. 23. september - 3. afd. DM 1:24 S16D + Open12, AMRK Aalborg Lørdag d. 7 oktober - 3. afd. DM 1:24 S16D Junior + 1:32 S16D, OMR Odense Lørdag d. 4 november - OMR 500-1:32 Scalextric NASCAR, OMR Odense Lørdag d. 11. november - 4. afd. DM 1:24 S16D + Open12, HMK Hørning Lørdag d. 25. november - DMRU Delegeretforsamling i Hørning Ad. 9 Eventuelt Carsten Grønnemann stiller sig til rådighed som ny Webmaster for DMRU s hjemmeside. Carsten Grønnemann fremlægger ligeledes forslag til et Event-arrangement på tværs af alle klasser og baner, som skal løbe af stabelen i Det besluttes at bestyrelsen skal arbejde videre med disse spændende planer. Jan Juul takkede afslutningsvis de fremmødte for det gode og konstruktive møde.

Nr. 3 - juni 2006 Danmarks Digitale Miniracing-blad. Motorsportens koryfæer vækkes til live på minirace-banen!

Nr. 3 - juni 2006 Danmarks Digitale Miniracing-blad. Motorsportens koryfæer vækkes til live på minirace-banen! Nr. 3 - juni 2006 Danmarks Digitale Miniracing-blad Motorsportens koryfæer vækkes til live på minirace-banen! Kære miniracing-entusiast, Vi er nu nået ind i den tid, hvor minirace-aktiviteterne bliver

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Referat fra ordinær generalforsamling Lørdag, d. 21. februar 2015, kl. 10.00, Odense Eventyr Golfklubs Restaurant Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Revideret regnskab for 2014.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

GNISTEN. Marts/April 2008 46. Årgang

GNISTEN. Marts/April 2008 46. Årgang GNISTEN Marts/April 2008 46. Årgang KLUBBLAD FOR: Frederiksborg Amts Motorklub Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub Melby Micro Cross Club Hundested Moto Cross Klub www.kejserdalen.dk og www.microcross.dk

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 -

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 - Reglement Version.05.20 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere