Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006"

Transkript

1 statistik Forlagsstatistikken 2006: Nettoomsætningen steg 2 % i 2006 Danske forlags nettoomsætning (ekskl. forhandlerrabat og moms) blev i ,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i 2005, 2,010 mia. kr. i 2004 og 1,940 mia. kr. i Den totale bogomsætning (regnet i forbrugerpriser og inkl. moms) blev på 4,135 mia. kr. i 2006 mod 4,030 i 2005, 3,650 mia. i 2004 og 3,500 mia. kr. i Af Ib Tune Olsen Konsulent i Forlæggerforeningen Den store omsætningsfremgang, der begyndte i 2. kvartal 2005, gik i stå i 3. og 4. kvartal 2006, så kroneomsætningen i faste priser blev næsten uændret i 2006 i forhold til 2005 Forlæggerforeningens årlige forlagsstatistik, der primært baserer sig på indberetninger fra foreningens medlemmer, viser, at danske forlags bogomsætning i løbende priser er steget ca. 2,5 % i 2006 mod stigninger på 11 % i 2005 og 4 % i Fra omsætningsstigningen på ca. 2,5 % kan fratrækkes ca. 2 % svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset, hvorefter bogomsætningen vurderet i faste priser er næsten uændret fra 2005 til I faste priser kan bogomsætningen altså vurderes kun at være steget med omkring 0,5 % i 2006 efter en stigning på ca. 9 % i 2005 og 3 % i Både i 2003 og i 2002 var der tale om tilbagegang i faste priser. Bogbarometret (= Kvartalsstatistikken) for 2006 viste, at udviklingen var meget ujævn i løbet af 2006, idet bogomsætningen steg ganske flot i de to første kvartaler af 2006 i fortsættelse af en positiv udvikling i de sidste tre kvartaler af 2005, men i de to sidste kvartaler af 2006 har der stort set været tale om uændret kroneomsætning i forhold til tilsvarende kvartal året forud, og det første kvartal af 2007 har vist direkte nedgang i såvel kroneomsætning som stykafsætningen. For de forskellige bogtyper er der dog tale om store forskelle i udviklingen. Således har omsætningen af skønlitteratur vist stigning uafbrudt siden 1. kvartal 2003 i forhold til tilsvarende kvartal året før. Vurderingen af den samlede bogomsætning i Danmark baseres især på statistikoplysninger fra Forlæggerforeningens medlemmer, som kan anslås at tegne sig for omkring 80 % af den samlede bogomsætning. Ud af foreningens medlemskreds har omkring halvdelen givet oplysning om deres omsætning i 2006, men de repræsenterer omkring 95 % af foreningens medlemmers samlede omsætning. Omsætningen 20 BogMarkedet

2 Tabel 1a Forlæggerforeningens medlemsforlags omsætning i mio. kroner 2006 og 2005 fordelt efter salgskanal 1) 2006 % 2005 % Videreforhandlere i DK Boghandel % % Supermarkeder, kiosker m.v % % Direkte salg til brugere Postordre, internet, direkte salg til skoler, foreninger m.v.) % % Bogklubsalg direkte % % Eksport Eksport til videresalg 10 1 % 15 1 % Eksport til slutbrugere Samlet ekskl. moms % % Kilde: Forlagsstatistikkerne 1) Omsætningstallene for 2006 og 2005 er fra samme (25) medlemsforlag Tabel 1b Forlæggerforeningens medlemsforlags omsætning i styktal i tusinder 2006 og 2005 fordelt efter salgskanal* 1) 2006 % 2005 % Videreforhandlere i DK Boghandel % % Supermarkeder, kiosker m.v % % Direkte salg til brugere Postordre, internet, direkte salg til skoler, foreninger m.v.) % % Bogklubsalg direkte % % Eksport Eksport til videresalg % % Eksport til slutbrugere % % Kilde: Forlagsstatistikkerne 1) Omsætningstallene for 2006 og 2005 er fra samme (25) medlemsforlag BogMarkedet

3 blandt de øvrige medlemsforlag vurderes bl.a. ud fra disse forlags stemmetal i foreningen, der er omsætningsbestemt. Forlæggerforeningens medlemsforlag kan i 2006 vurderes under ét at have haft en tilbagegang på 1 % i nettoomsætningen (salgsprovenu ved salget til boghandlere, bogklubkunder mv.) i forhold til omsætningen i Uden for Forlæggerforeningen står et antal forlag og udgivere, hvoraf langt de fleste er omsætningsmæssigt meget små. Af denne gruppe på omkring 1400 udgivere benytter omkring 800 de fælles forlagsekspeditioner, mens resten distribuerer deres bøger på anden måde. Omsætningen for gruppen uden for Forlæggerforeningen er vurderet ud fra omsætningstal fra forlagsekspeditionerne, regnskabstal og oplysninger i øvrigt fra forlagene, men rummer mange usikkerhedsmomenter og skøn. Denne udgivergruppe kan vurderes at have haft en omsætningsstigning af størrelsesordenen 10 % fra 2005 til 2006, hvilket giver en gennemsnitlig stigning på ca. 2,5 % for alle danske forlag. I 2005 var situationen omvendt, at Forlæggerforeningens medlemmer gennemsnitlig havde en større omsætningsfremgang end ikke-medlemmer. Baseret på det hidtidigt anslåede omsætningsniveau for udgivere uden for Forlæggerforeningen kan den samlede nettoomsætning for alle danske forlag i 2006 anslås til 2,292 mia. kr. mod 2,234 mia. kr. i Den totale bogomsætning regnet i forbrugerpriser og inkl. moms kan herefter vurderes til 4,135 mia. kr. i 2006 mod 4,030 mia. kr. i Bogsalget i antal bøger Bogafsætningen i 2006 udtrykt i antal stykker kan med baggrund i tal fra Forlæggerforeningens medlemmer sat i forhold til den samlede bogomsætning anslås til knapt 32 mio. stykker i 2006 mod knapt 34 mio. i 2005 og godt 31 mio. i Tabel 2 Nettoomsætning fordelt på bogtyper i 2006 og 2005 Forlagsstatistik Bogbarometret (Kvartalsstatistik) kr. 1) kr. 2) bind 3) bind 4) kr. 5) bind 6) Skønlitteratur 27 % 24 % 24 % 22 % 16 % 19 % Faglitteratur o.l. 28 % 30 % 29 % 28 % 28 % 21 % Skole- og lærebøger 28 % 28 % 21 % 20 % 24 % 22 % Børne- og ungdomsbøger 13 % 15 % 25 % 30 % 10 % 19 % Elektroniske udgaver 3 % 3 % 1 % - 1 % 1 % Bogklubbøger 21 % 18 % Kilde: Forlagsstatistikker og kvartalsstatistikker 1) baseret på forlags nettoomsætning på mio.kr. 2) baseret på forlags nettoomsætning på mio. kr. I 1) og 2) samme forlag indgår såvel i 2006 som ) baseret på samlet styktal på 24,5 mio. 4) baseret på samlet styktal på 27,2 mio. 5+6) baseret på Bogbarometret (forlagsekspeditionernes kvartalsstatistikker) for 2006 med en samlet nettoomsætning på henholdsvis mio. kr. og 22.8 mio. stk. 22 BogMarkedet

4 Bogens salgskanaler Af oversigten i Tabel 1a (s. 21) over medlemsforlagenes salgskanaler (baseret på 25 medlemsforlag, som har afgivet data til statistikken for såvel 2006 som 2005) ses, at boghandlerne i 2006 stod for 52 % af kroneomsætningen mod 54 % i 2005, mens supermarkeder og kiosker tegnede sig for uændret ca. 8 %. Det direkte salg, f.eks. postordre og direkte salg til skoler, steg til 20 % i 2006 mod 16 % i 2005 og 13 % i Der er især tale om en markant omlægning af forlagenes salg af skolebøger, som i stærkt stigende grad sker ved direkte salg til skolerne og ikke gennem boghandlen. Det direkte bogklubsalg faldt til 20 % i 2006 mod 21 % i Når fordelingen på salgskanaler vurderes ud fra styktallet, jf. Tabel 1b (s. 21), ser andelene således ud: Boghandlerne stod i 2006 for 50 % af afsætningen i antal bind mod 51 % i Supermarkeder og kiosker tegnede sig for 18 % i 2006 mod 21 % i Postordre og direkte salg til skoler m.v. steg til 14 % i 2006 mod 10 % i Det direkte bogklubsalg blev uændret 17 % i Salget fordelt på bogtyper Tabel 2 (s. 22), som bygger på data fra forlag, der har deltaget i statistikken for såvel 2006 som 2005, viser, hvordan salget i kroneomsætning og styktal har fordelt sig på bogtyper. Afrundet til nærmeste hele procent ser billedet således ud: Skønlitteraturens andel af kroneomsætningen er steget fra 24 % til 27 %, hvilket afspejler den meget positive udvikling i omsætningen af skønlitteratur gennem de seneste år. Børne- og ungdomsbøgers andel er faldet fra 15 % til 13 %, og faglitteraturens andel er faldet fra 30 % til 28 %. Skole- og lærebøgers andel er uændret 28 %. De samme forlag har også givet oplysninger om styktallets fordeling på bogtyper. Afrundet til nærmeste hele procent ser billedet således ud: Skønlitteraturens andel af styktallet er steget fra 22 % til 24 %, børne- ungdomsbøgers andel er faldet fra 30 % til 25 %, mens faglitteratur er steget fra 28 % til 29 %. Skoleog lærebøgers andel er steget fra 20 % til 21 %. I Tabel 2 er der desuden til belysning af fordelingen på bogtyper supplerende vist data fra Bogbarometret (= Kvartalsstatistikken), som baserer sig på omsætningen gennem ekspeditionerne: DBK, Nordisk Bog Center og nogle bogklubber, som selv ekspederer. Det skal bemærkes, at i Bogbarometret er de bøger, der er udgivet som bogklubbøger, rubriceret som sådan og ikke placeret under skønlitteratur, faglitteratur, børne- og ungdomsbøger etc. Det er hovedforklaringen på de ret store afvigelser mellem forlagsstatistikkens og Bogbarometrets tal, men det skal også erindres, at det ikke er helt de samme forlag, der indgår i de to statistikker. Udviklingen i antal titler I 2006 var antal udgivne titler inkl. genudgivelser , hvilket var en lille stigning fra de i 2005, som viste et markant fald ift. de forudgående år, hvor titeltallet svingede mellem og jf. Tabel 3 (s. 24), efter mange år med vedvarende stigninger. Antallet af førsteudgivne skønlitterære bøger blev i 2006 mod i 2005 svarende til en stigning på 3 %. For faglitterære bøger var der et antal førsteudgaver på i 2006, hvilket var næsten helt uændret ift i Fordeling på udgivelsessprog Antallet af udgivne titler på dansk blev næsten uændret i 2006 i forhold til 2005 mod et fald på 9 % i Antallet af udgivne titler oversat til dansk steg med 2 % mod et fald på 8 % i 2005, jf. Tabel 4 (s. 25). Titler udgivet på originalsprog andet end dansk steg med 4 % i 2006 mod et fald på 20 % i 2005 og et fald på 10 % i Skolebøger Antallet af udgivne bogtitler inden for skolebogsområdet steg med 5 % i 2006 mod et fald på 9 % i 2005, jf. Tabel 5 (s. 26). Antallet af udgivne skønlitterære skolebøger blev 359 i 2006 mod 323 i 2005, og dermed blev det meget høje niveau i 2004 og 2003 ikke fastholdt. Antal udgivne titler inden for det faglitterære skolebogsområde var til gengæld en anelse højere i 2006 end i Børnebøger Antallet af udgivne børnebøger steg med 4 % i 2006 ift mod et fald på 7 % i Stigningen i 2006 fremkom som et resultat af en stigning på 5 % på det skønlitterære område, og en stigning på 1 % på det faglitterære område, jf. Tabel 6 (s. 27). BogMarkedet

5 Lager og lagerbevægelser Der er indhentet oplysninger hos medlemsforlagene om lager og lagerbevægelser, og 26 forlag med en samlet omsætning på mio. kr. indgår i statistikken. Disse forlag angiver en lagerbeholdning ved årets begyndelse på 32,4 mio. stk. Årets produktion har været på 24,6 mio. stk. og salget på ligeledes afrundet 24,6 mio. stk. Det betyder, at disse forlags lagerbeholdning er næsten helt uændret, nemlig 32,3 mio. stk. ved årets slutning mod 32,4 mio. stk. ved starten af Lagerets størrelse svarer til 132 % af årets salg i 2006 mod 114 % i 2005, 106 % i 2004, 114 % i 2003, 121 % i 2002 og 128 % i Lagerets størrelse i forhold til afsætning er således steget markant de to sidste år, men det skal bemærkes, at der ikke er tale om helt samme kreds af forlag, som indgår i statistikken i de enkelte år. Lagerets størrelse i forhold til omsætningen kan også vurderes ud fra den ansatte værdi af lageret i kroner i forhold til den samlede omsætning. Forlæggerforeningens regnskabsanalyser viser, at lagerets ansatte værdi i kroner andrager godt 20 % af den samlede omsætning, og at denne andel har svagt faldende de senere år. Til sammenligning var styksalget for medlemmerne af den svenske forlæggerforening 41,4 mio. stk. i 2006 Tabel 3 Antal udgivne bogtitler Skønlitteratur på min. 48 sider heraf førsteudgaver Skønlitteratur i alt heraf førsteudgaver Faglitteratur på min. 48 sider heraf førsteudgaver Faglitteratur i alt heraf førsteudgaver Bøger på min. 48 sider i alt heraf førsteudgaver Bøger i alt heraf førsteudgaver Andel i samtlige titler, 51% 50% 51% 53% 55% 56% 51% 49% som ikke var i boghandelen. Kilde: Dansk BiblioteksCenters Statistik 24 BogMarkedet

6 mod 40,6 mio. stk. i Boglageret ultimo 2006 blev opgjort til ca. 42 mio. stk. Lagerets størrelse i Sverige svarede i 2006 dermed til 101 % af årets salg mod 98 % i 2005, 96 % i 2004, 94 % i 2003, 87 % i 2002 og 82 % i BIBLIOTEKERNE Bogudlånet fra Danmarks folkebiblioteker, der gennem en lang periode er faldet fra år til år med få undtagelser, steg en anelse i 2006, jf. Tabel 7 (s. 28), hvor stigningen dog forsvinder i afrundingen. Det skal dog bemærkes, at hvor fornyelser af lån i 1999 kun udgjorde 10 % af det samlede udlån inkl. fornyelser, udgjorde fornyelserne hele 29 % i Det skyldes bl.a. en mere nøjagtig skelnen mellem nyt udlån og fornyelse, men det skyldes også, at det er blevet meget nemmere for lånerne at forny et udlån online. Hvis man derfor renser udlånstallene for fornyelser og dermed får et mere reelt udlånstal, så bliver faldet i udlån i perioden øget fra 8 mio. til 17 mio. stk. Dermed bliver faldet i perioden meget markant. Det kan ikke undre, at det går tilbage med udlånet af bøger på folkebibliotekerne, for også bogbestanden går hvert år tilbage, jf. Tabel 8 (s. 29). Af Tabel 8 fremgår, at bogbestanden er faldet fra 29,0 mio. stk. i 1999 til 23,8 mio. stk. i Det er en tilbagegang på 5,2 mio. stk. svarende til næsten 18 %. Det skal dog bemærkes, at det indkøbte antal bøger steg til 1,7 mio. stk. i 2006 mod 1,4 mio. i Det noget højere antal indkøbte bøger i 2006 er sket til en næsten uændret indkøbsudgift, så der har i 2006 været tale om en noget lavere gennemsnitlig indkøbspris enten pga. opnåede større rabatter eller køb af andre bogtyper. Biblioteksstyrelsens statistikker viser, at hvis man ser på forholdet mellem den mængde bøger, der blev indkøbt i 2000 i forhold til den mængde, der blev indkøbt i 2006, så er prisen i gennemsnit pr. enhed faldet fra 152 kroner til 117 kroner målt i faste priser. Bibliotekernes bogindkøb På bogindkøbsområdet har der i mange år været tale om et uændret niveau i løbende priser eller endda faldende indkøbsniveau og dermed også et fald regnet i faste priser, jf. Tabel 9 (s. 29). Siden 2001 har bogindkøbet i løbende priser endda været mindre end i Hvis bibliotekernes bogindkøb i 2006 skulle have svaret til niveauet i 1988 reguleret op i forhold til prisudviklingen i de forløbne år, så Tabel 4 Antal udgivne bogtitler fordelt på dansk/oversat til dansk/originalsprog Skønlitt. - udgivet på dansk Skønlitt. - oversat til dansk Skønlitt. - udgivet på originalsprog Faglitt. - udgivet på dansk Faglitt. - oversat til dansk Faglitt. - udgivet på originalsprog I alt - udgivet på dansk I alt - oversat til dansk I alt - udgivet på originalsprog Kilde: Dansk BiblioteksCenters statistikker Bemærk: Et antal danske manuskripter, der er skrevet på dansk, men udgives på andre sprog, er ikke medtaget i deltallene, hvorfor totaltal afviger lidt fra totaltallene i Tabel 4 BogMarkedet

7 skulle der i 2006 have været købt bøger for 550 mio. kr. i stedet for de faktiske 301 mio. kr. Indkøbet skulle altså have været 83 % større, hvis der skulle have været tale om blot samme niveau som i slutningen af 1980`erne. Bogindkøbets andel af det totale materialeindkøb til folkebibliotekerne var knapt 64 % i 2006 mod 63 % i 2005, 66 % i 2004, 67 % i 2003 og 70 % i 2002, så den faldende tendens i forhold til andre materialer fortsætter. I 1995 var andelen 80 %. UDLAND Sverige De svenske forlag fik en stigning på 6 % i omsætningen i 2006 efter en stigning på 1 % i 2005, en tilbagegang i omsætningen på 1 % i 2004, en stigning på 1 % i 2003 og en stigning på 14 % i 2002, hvor momsen på bøger blev sat ned fra 25 % til 6 %. For medlemmerne af den svenske forlæggerforening steg salget i antal bind for årets nyudgivelser til 22,7 mio. stk. i 2006 fra 21,9 mio. stk. i 2005, mens salget af backlisteudgivelser forblev uændret 18,7 mio. stk. i For nyudgivelser og backlisteudgivelser under ét blev der således tale om en stigning til 41,4 mio. stk. mod 40,6 mio. stk. i 2005, 39,6 mio. i 2004 og 41,1 mio. i For medlemsforlagene kan det gennemsnitlige antal solgte eksemplarer pr. ny titel opgøres til stk. i 2006 mod stk. i 2005, stk. i 2004 og i Salget af gennemsnitlig stk. af de nye titler skal ses i forhold et gennemsnitlig trykoplag på Blandt andet som resultat heraf steg lagrene fra ca. 40 mio. styk til ca. 42 mio. styk. Den svenske forlæggerforening har tidligere peget på den økonomiske risiko ved de stadigt voksende lagre. Lydbøgerne har en voksende andel af det samlede bogmarked i Sverige. I 2006 blev der udgivet 359 nye titler, og omsætningen af lydbøger steg med 31 mio. skr. til 185 mio. skr. Der blev solgt lydbøger i styktal. Norge I Norge steg bogomsætningen for bogklubber og andre bogudgivere under ét til 5,331 mia. nkr. i detailpriser i 2006 fra 4,841 mia. nkr. i 2005, altså en stigning på 10 % mod en stigning på 3 % i 2005, et fald på 6 % i 2004 og en stigning på 8 % i Omsætningen af bogklubbøger faldt med 12 % i 2006 efter et fald på 5 % i 2005 og et fald på 13 % i Omsætningen af andre udgiveres bøger steg med 16 % efter en stigning på 6 % i 2005 og et fald på 3 % i Til den anførte omsætning for 2006 på 5,331 mia. nkr. kommer en omsætning på 344 mio. nkr. for importerede bøger og en omsætning på 153 mio. nkr. fra Tabel 5 Antal skolebogstitler Skolebøger skønlitteratur heraf førsteudgaver Skolebøger faglitteratur heraf førsteudgaver Skolebøger i alt heraf førsteudgaver Kilde: Dansk Bibliotekscenters statistikker. 26 BogMarkedet

8 lydbøger, således at den anslåede samlede omsætning i detailpriser blev 5,828 mia. nkr. mod mia. nkr. i Der foreligger en fordeling af bogklubomsætningen på bogtyper: Skønlitteratur for voksne tegner sig for 45 % i 2006 (2005: 48 %) af omsætningen, skønlitteratur for børn for 30 % (29 %) og sakprosa for voksne og børn (almen faglitteratur) for henholdsvis 19 % (21 %) og 2 % (2 %). Fagbøger (pensumlitteratur til højere uddannelser og erhvervsrettet faglitteratur) udgør næsten ingen ting i bogklubstatistikken, mens lydbøger har en andel på 3 % af bogklubomsætningen. Baseret på statistikken for medlemmerne af den norske forlæggerforening, hvis medlemmer står for 65 % af den totale bogomsætning i Norge, har der i 2006 været en stigning i salget til grundskolen på 76 % efter et fald på 14 % i 2005, og der har været en stigning på 54 % i salget til videregående skolegang mod et fald på 6 % i De store stigninger i 2006 har baggrund i en skolereform i 2006, som har nødvendiggjort mange nye bøger. For kategorien lærebøger har der været en stigning på 7 % mod et fald på 4 % i Ligeledes baseret på omsætningen hos medlemmer af den norske forlæggerforening er omsætningen af norsk skønlitteratur til voksne og norsk skønlitteratur for børn steget med 10 % henholdsvis 4 % efter stigninger på henholdsvis 31 % og 11 % i 2005, mens omsætningen af billigbøger er steget 28 % efter en stigning på 2 % i Norsk sakprosa for voksne er faldet med 12 % efter et fald på 9 % i 2005, og oversat sakprosa for voksne er faldet 1 % efter et fald på 9 % i Oversat skønlitteratur for voksne er faldet 7 % mod en stigning på 17 % i 2005 efter en stigning på hele 75 % i Oversat skønlitteratur for børn er faldet med 28 % mod en stigning på 45 % i USA Bogomsætningen i 2006 er blevet foreløbigt opgjort til 24,2 mia. dollars mod 24,3 mia. dollars i 2005 og 23,0 mia. dollars i Perioden viste en gennemsnitlig stigning på 2,4 %, mens der i perioden var tale om en omsætningsstigning på gennemsnitligt 8 %. I perioden er omsætningen af e-bøger steget gennemsnitligt 65 %, men fra et meget lavt udgangspunkt, så omsætningen af e-bøger udgjorde i 2006 stadig kun 0,2 % af den samlede bogomsætning. England Den engelske forlæggerforening har opgjort de engelske forlags omsætning til 2,813 mia. pund i 2006 mod 2,768 mia. pund i 2005, 2,7 mia. i 2004 og 2,6 mia. i Omsætningsstigningen kan således beregnes til 1,6 % fra 2005 til Styksalget blev praktisk talt uændret, nemlig 787 mio. stk. i 2006 mod 788 mio. stk. Tabel 6 Antal udgivne børnebogstitler Børnebøger - skønlitteratur heraf førsteudgaver Børnebøger - faglitteratur heraf førsteudgaver Børnebøger i alt heraf førsteudgaver Kilde: Dansk BiblioteksCenters statistik Dansk BiblioteksCenter har revideret tal for 2004 BogMarkedet

9 i 2005, 756 mio. stk. i 2004 og 719 mio. stk. i Forlagsomsætningen på 2,813 mia. pund i 2006 er fordelt med 1,814 mia. pund til hjemmemarkedet og 999 mio. pund til eksport. Hjemmemarkedets værdi i forbrugerpriser er anslået til 3,3 mia. pund, hvilket er 3 % mere end i Tyskland I Tyskland steg bogomsætningen 1,1 % i 2006 til 9,3 mia. euro efter en stigning på 0,9 % i 2005, en stigning på 0,1 % i 2004 og et fald i 2003 på 1,7 % og et fald på 2 % i De senere års svage udvikling i bogomsætningen skal ses i forhold til en generel økonomisk afmatning. De tyske boghandlere stod for 54 % af bogomsætningen i 2006 mod 55 % i 2005, 56 % i 2004 og 57 % i Omsætningen via internettet har været i stærk stigning og udgjorde 11 % i Lydbogsmarkedet er stærkt voksende i Tyskland og udgjorde i ,2 % af den samlede bogomsætning. Der er udgivet omkring forskellige lydbogstitler. l Tabel 7 Bibliotekernes udlån ( ) År Folkebibliotekerne Skolebibliotekerne Biblioteker i alt mio 37 mio 115 mio mio 35 mio 110 mio mio 33 mio 107 mio mio 29 mio 103 mio mio 28 mio 100 mio mio 27 mio 98 mio mio 27 mio 99 mio mio 27 mio 99 mio /73 1) 28 mio 90/101 1) mio 3) 26 mio 2) 83 mio 2) mio 3) 26 mio 80 mio 3) mio 3) 24 mio 76 mio 3) mio 3) 22 mio 73 mio 3) mio 3) 25 mio 75 mio 3) mio 3) 24 mio 74 mio 3) mio 4) 24 mio 73 mio 4) mio 4) 24 mio 5) 73 mio 4) Kilde: Biblioteksstyrelsen og Undervisningsministeriet. Omlægning af udlånskriterierne i 1998: 1) Opgjort efter samme kriterier som de forudgående år. 2) Skolebibl.udlån er korrigeret til 26 mio. fra 30 mio. og bibl. i alt til 83 mio. 3) Data er i 2005 justeret lidt ned ift. tidligere oplyste tal. Tallene omfatter også fornyelser af lån, som er i stærk stigning. 4) Tallet omfatter også fornyelser af udlån. 5) Tallet for 2006 foreligger ikke endnu, hvorfor der er forudsat samme niveau som i BogMarkedet

10 Tabel 8 Folkebibliotekernes bogbestand Mio. bøger 29,0 27,6 27,1 26,8 25,9 25,3 24,2 23,8 Kilde: Biblioteksstyrelsen Tabel 9 Bogsalg til folke- og skolebibliotekerne i mio. kr. År Bibliotekernes totale 1988 bogkøbet indkøbspris inkl. moms fremskrevet med minus rabat bogprisindeks * * 528** * 540** * 550** Kilde: Biblioteksstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistiks bogprisindeks og tabel i statistikken 1997 i Bogmarkedet 1998/41 ved Erik V. Krustrup * Skolebibliotekskøbet for er forudsat på uændret niveau som i 2002, da der ikke foreligger nogen opgørelse. **Danmarks Statistiks bogprisindeks er fra 2004 opgjort på et nyt grundlag, som giver større tilfældige udsving. Der er derfor skønsmæssigt anvendt en prisstigning på 1,5 % fra 2003 til 2004, 2,2 % fra 2004 til 2005 og 2 % fra 2005 til BogMarkedet

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Forlagsstatistikken 2005 Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Stigningen på 11 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på ca. 9 % i 2005 mod 3 % i 2004, mens de fem foregående år havde konstant

Læs mere

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003

Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003 Forlagsstatistikken 2003 Nettoomsætningen faldt med 3 % i 2003 Foto: Nils Bjervig Faldet på 3 % er målt i løbende priser. I faste priser er faldet endnu større, nemlig hele 5 % mod et fald i 2002 på 2

Læs mere

Statistisk rapport over bogåret 2007

Statistisk rapport over bogåret 2007 September 2008 Statistisk rapport over bogåret af Ib Tune Olsen, konsulent i Forlæggerforeningen Den totale bogomsætning i forbrugerpriser og inkl. moms blev 4,020 mia. kr. i mod 4,135 mia. kr. i 2006.

Læs mere

Bogomsætningen i løbende

Bogomsætningen i løbende Forlagsstatistikken 2002 Omsætningen steg 2% i 2002 Foto: Nils Bjervig Omsætningen steg, men i faste priser er der tale om en tilbagegang på 2% i forhold til 2001 de sidste fire år er det konstant gået

Læs mere

I4. kvartal var der en stigning på

I4. kvartal var der en stigning på Bogbarometret Bogsalget i Danmark, 4. kvartal 21 og hele året 4. kvartal 21 Hele året 21 +4% I4. kvartal var der en stigning på godt 4% i kroneomsætningen i forhold til 4. kvartal i 2, mens der kunne registreres

Læs mere

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen

3. kvartal 2004 +21 % viser umiddelbart, at omsætningen fortsætter med at rette sig efter nedgangen Bogbarometret Bogsalget i Danmark 3. kvartal 2004 Bogomsætning med ujævn udvikling, men stadig pil opad helt samme tendens som i 2. kvartal 2004. Skønlitteraturen havde en rekordomsætning i 3. kvartal

Læs mere

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt,

4. kvartal 2003 -4 % år bedre omsætningsmæssigt, Bogbarometret Bogsalget i Danmark Bogsalget i Danmark i 4. kvartal 2003 og i hele 2003 4. kvartal 2003 Hele året 2003 Omsætningen faldt i 2003 med 4 %, regnet i løbende priser. Men indregner man udviklingen

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf ÅRS- STATISTIK 2016 Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2016 Stabil omsætning i 2016 Danske Forlags samlede omsætning i 2016 var stort set uændret

Læs mere

ÅRS- STATISTIK 2015. Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK 2015. Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2015 Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2015 Overblik over forlagenes omsætning 2015 Danske Forlag har i årssta s kken for 2015

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011 Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011 Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Skøn over markedsfordeling...2 Statistikker... 3 Bogbarometret... 5 2010

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 116 Offentligt Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked

Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Bogmarkedet i tal Bilag I til rapport om Det Danske Bogmarked Indholdsfortegnelse Omsætning og salg...3 Bilag 1 Skønnet omsætning...4 Bilag 2 Skønnet styksalg 2001-2005...5 Bilag 3 Skønnet styksalg 1980-2005...6

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

stillede spørgsmål For så vidt angår spørgsmål AC, henviser jeg til skatteministerens besvarelse.

stillede spørgsmål For så vidt angår spørgsmål AC, henviser jeg til skatteministerens besvarelse. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 147 Offentligt SAMRÅDSTALE Arrangement: Samråd om bogmoms /ebøger Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: D. 18. april kl. 9.00 Sted: Christiansborg Taletid:

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

E-handlen godt fra start i 2016

E-handlen godt fra start i 2016 1. KVARTAL APRIL 2016 E-handlen godt fra start i 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen med dankort lagde stærkt

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2015

Status på udvalgte nøgletal februar 2015 Status på udvalgte nøgletal februar 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Endnu en måned med blandet udvikling i de forskellige nøgletal fortæller,

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Vagthundeudvalgets 2. rapport

Vagthundeudvalgets 2. rapport Vagthundeudvalgets 2. rapport Udvalget vedrørende det danske bogmarked midtvejsrapport 2002/2003 Bogmarkedet bringer her rapporten i sin helhed. Udvalget, i daglig tale Vagthundeudvalget, anbefaler, at

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Talepapir samråd den 13. april 2010

Talepapir samråd den 13. april 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Talepapir samråd den 13. april 2010 Spørgsmål U: Ministeren bedes redegøre for de overvejelser, der ligger bag de nuværende

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema I Dansk Jobindex: Jobmarkedet i fortsat svag bedring Ugens tema II Aftale om kommunernes økonomi for 1 Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur

Læs mere

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri.

Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder, heraf godt 8.000 indenfor byggeri. HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS BYGGEANALYSE, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2015 Introduktion Omsætningen i landets byggecentre var i 4. kvartal en anelse over niveauet i samme periode sidste år, og dermed fortsætter

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Rapport fra. Udvalget vedr. Det Danske Bogmarked

Rapport fra. Udvalget vedr. Det Danske Bogmarked M I N I S T E R I E T Rapport fra Udvalget vedr. Det Danske Bogmarked København 2002. J. NR. 4. kt., HNH Fejl! Ukendt argument for parameter. -2- Indholdsfortegnelse: Kap. 1. Indledning samt udvalgets

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 18/12 Markeds nyt 3. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Lavere slagtninger Noteringer uændrede Slagtningerne i denne

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT

LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT November 2002 Af Jakob Legård Jakobsen Resumé: LEDIGHED, INFLATION OG EKSPORT Ledigheden har været svagt stigende siden årsskiftet. I september måned steg ledigheden dog markant. Stigningen udgjorde næsten

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 335 Offentligt 15. august 2011 Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Af Katja Behrens Indledning Opgørelsen af de planlagte undervisningstimetal

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed.

2 Hovedresultater. Slots og Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2016/Branche og forbrug Side 4 af 37. forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. 2 Hovedresultater Husstandenes forbrug på medierelaterede forbrugsposter 1994 2014 Den andel af det samlede forbrug i husstandene, som går til de medierelaterede forbrugsposter, er steget fra at udgøre

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion. 1. februar 2016

Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion. 1. februar 2016 Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion 1. februar 2016 Agenda 1. Kort introduktion 2. Økologi i Danmark hvordan udvikler økologien sig? 3. Afsætning af kylling og økologiske kyllinger i Danmark

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

I den forbindelse er det da bemærkelsesværdigt, at den samlede danske øleksport til hele Tyskland er mindre, end 7 store danske

I den forbindelse er det da bemærkelsesværdigt, at den samlede danske øleksport til hele Tyskland er mindre, end 7 store danske Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Samrådsspørgsmål I Ministeren bedes forklare forskellen mellem grænsehandelsrapportens tal for salg af øl og læskedrikke og

Læs mere

GA s konjunkturbarometer

GA s konjunkturbarometer Branche- og Kommunikationsafdelingen GA s konjunkturbarometer for den grafiske branche Oktober 21 Oversigt: 1. Konjunkturindikatorer 2. Salg fra grafiske virksomheder 3. Salg af papir i Danmark 4. Udenrigshandel

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015 Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 215 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Bogbranchens samhandelsregler

Bogbranchens samhandelsregler Bogbranchens samhandelsregler Journal nr. 4/0120-0389-0025/MES/LKA/JEM Rådsmødet den 18. juni 2008 Resumé 1. Bogbranchen har langt tilbage i tiden anvendt samhandelsregler aftalt mellem forlæggersiden

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 3 STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 4 HOLLAND... 6 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION... 6 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA

Mere åbne grænser og. danskernes indkøb. I Tyskland SUSANNE BYGVRA SUSANNE BYGVRA Mere åbne grænser og danskernes indkøb I Tyskland Danmark havde før medlemskabet af EF ført en finanspolitik, hvor høje punktafgifter og moms udgjorde en betragtelig del af statens indtægter.

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 21. November 2012 Göteborg Nøgletal for Danmark november 2012 Forventet BNP-udvikling i 2012 0,25 % Inflation i september (årligt) 2,5 % Ledigheden september

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

NYE TAL FOR NATIONALREGNSKABET

NYE TAL FOR NATIONALREGNSKABET 7. 5. juni oktober 20062001 Journal 0203 Af Lise Nielsen ad pkt. Resumé: NYE TAL FOR NATIONALREGNSKABET Der er nu kommet tal for den økonomiske udvikling i første halvår af 2001 fra nationalregnskabet.

Læs mere

Danskernes Bogkøb. Nogle tendenser November 2000 november 2013. Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Boghandlerforeningen 1

Danskernes Bogkøb. Nogle tendenser November 2000 november 2013. Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen. Boghandlerforeningen 1 Danskernes Bogkøb Nogle tendenser November 2000 november 2013 Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen Boghandlerforeningen 1 Undersøgelserne 2000-20 Metode: Telefoninterview. Gennemførte interview:

Læs mere

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser December 2013 Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser Af Richard B. Larsen, chefkonsulent, rbl@di.dk og Natasha Thaysen, stud.oecon.agro., nrth@di.dk Bestyrelserne i de store danske selskaber

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise

Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Danmark og euroen Rentespænd og de økonomiske konsekvenser af euroforbeholdet i en krise Hvad betyder den danske euroundtagelse for de danske rentespænd (forskellen mellem renterne i Danmark og i euroområdet),

Læs mere

2005-01-31: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S mod Konkurrencerådet og Den danske Forlæggerforening mod Konkurrencerådet (ophævet)

2005-01-31: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S mod Konkurrencerådet og Den danske Forlæggerforening mod Konkurrencerådet (ophævet) 2005-01-31: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S mod Konkurrencerådet og Den danske Forlæggerforening mod Konkurrencerådet (ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 31. januar

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK De usynlige skatter er steget voldsomt under VK VK-regeringen har utallige gange advaret om, at en ny socialdemokratisk ledet regeringen vil bryde med skattestoppet, og at skatterne vil stige. Faktum er

Læs mere

Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012

Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012 Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012 Høring om bogbranchen Folketingets Kulturudvalg 7. nov. 2012 Jo Hermann, Dansk Forfatterforening

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk

tlf. 39 62 16 16 www.dsk.dk Afgifter på danske dagligvarer DSK modtager ofte spørgsmål om afgifterne på danske dagligvarer, provenuet og om udviklingen over tid i de mest betydende afgifter. På den baggrund har vi indsamlet den aktuelle

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere