Udkast til normen EN Bygningsautomatiseringens indvirkning på bygningers energieffektivitet Hannes Luetz

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til normen EN 15232 Bygningsautomatiseringens indvirkning på bygningers energieffektivitet 2012-1. Hannes Luetz"

Transkript

1 Hannes Luetz Produktchef CentraLine c/o Honeywell GmbH Udkast til normen EN Den nye version af normen EN ( ) er en revision og udvidelse af den nuværende EN norm fra Den giver en metode til vurdering af en i nye og allerede opførte bygninger, og den kan bruges til at evaluere forrentningen af de foretagne investeringer i bygningsautomatiseringen.

2 I EN beskrives to metoder til vurdering af energieffektiviten: - en faktorbaseret beregning, som beskrives udførligt her, og - en udførlig beregningsmetode, som kræver indgående viden om de planlagte automatiseringsfunktioner. Ordliste EN: BACS: TBM: DBEY: CEN: Europæisk norm Building Automation Control System (sikrer effektiv styring af varme, ventilation, brugsvand og belysning) Technical Building Management (giver oplysninger om bygningsdrift og bygningsvedligeholdelse) EU-direktiv 2002/91/EF om bygningers energimæssige ydeevne (direktiv vedrørende bygningers samlede ) Commitée Européen de Normalisation det europæiske standardiseringsudvalg Mange nye og allerede opførte bygninger skal evalueres for at få fastslået deres energiforbrug, så der er behov for et hurtigt og pålideligt værktøj, som let kan bruges af personer, der ikke er eksperter på området. I den nye version af den europæiske norm EN ( ) gives der et godt eksempel på en faktorbaseret metode til at undersøge, hvordan BACS- og TBM-forbedringer indvirker på en bygnings energiforbrug. EN er blot én af de specifikke normer under DBEY, men selvom omkring 40 andre normer vedrører forskellige beregninger af energiforbrug, omhandler EN specifikt bygningsautomatiserings- og CTS-anlægs indvirkning på varme- og elektriske installationer.

3 Nedenstående diagram illustrerer forholdet. Metode til beregning af (paragraf 4, 5 og 6 i DBEY) Energieffektivitetskrav til nye bygninger DBEY 4,5 væsentlige renoveringer EPBD 4,6 Energieffektivitet Metoder til at udtrykke EN Samlet energiforbrug, primær energi, CO 2 -udledning Samlet energiforsyning Fremgangsmåder til beregning og måling af energiklasse EN System- og bygningsenergikrav til varme-, køle-, befugtnings-, affugtnings-, brugsvand-, belysnings- og ventilationssystemer EN ISO 13790, EN , EN , EN 15243, EN , EN , EN 15265, EN 15193, EN 15241, EN EN Definition og terminologi, eksterne data vedr. indeklima, indendørsforhold, beskyttelse mod overophedning og solstråling, varmebeskyttelse af bygningskomponenter, ventilation og luftfiltrering osv. Eksempel: EN ISO 6W6, EN ISO 13370, EN ISO , EN 13947, EN ISO 10211, EN ISO , EN ISO 14663, EN ISO 10456, EN 15242, EN 13775, EN 15251, EN ISO 15927, EN ISO 7345, EN ISO 92S3 Fig. 1: Baggrund, status og fremtidsudsigter for CEN-normer til understøttelse af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (DBEY). Kilde: Cense-publikation

4 EN giver bygningsejere, arkitekter og ingeniører oplysninger om mulighederne for forbedring af allerede opførte bygninger og den tilsvarende reduktion af energiforbruget efter overgang til optimeret bygningsstyring. I normen identificeres fire klasser for bygningers, og klasse C er referenceklassen. A B C D Varme/køling Ventilation Belysning Afskærmning f.eks. individuel rumstyring med kommunikation og krav f.eks. trykregulerede pumper f.eks. individuel rumstyring med kommunikation f.eks. trinregulerede pumper f.eks. individuel rumstyring med termostatventil eller elektronisk regulator f.eks. pumper med start/stop styring f.eks. ingen individuel rumstyring f.eks. pumper uden reguleringsfunktion f.eks. luftstrømsregulering luftforsyningsregulering med belastningsafhængig reference-værdier f.eks. ventilatorstyring med flere trin luftforsyningsregulering med vejrkompenseret referenceværdier f.eks. ventilatorer med start/stop styring f.eks. luftforsyning med konstant reference-værdi f.eks. ingen luftstrømsregulering f.eks. ingen luftforsyningsregulering belysning f.eks. med regulering af belysningsniveau f.eks. med bevægelsesregistrering belysning f.eks. med regulering af belysningsniveau f.eks. med bevægelsesregistrering manuel belysnings-styring f.eks. manuel kontakt med centralt sluk alt -funktion manuel belysningsstyring f.eks. med manuel kontakt kombineret persienne- og temperaturstyring persiennestyring motordrevne persienner med manuel betjening persienner med manuel betjening Fig. 2: Uddrag fra tabel 2 i normen

5 Nedenstående figur 3 viser samtlige bygningsautomatiseringsfunktioner og deres fordeling på de fire sklasser. De grå felter viser, hvilken klasse den aktuelle funktion tilhører. Definition af klasser: Beboelsesejendom Erhvervsbygninger D C B A D C B A AUTOMATISK STYRING 1 VARMESTYRING 1.1 Udledningskontrol Styresystemet kan installeres på føler- eller rumniveau. På følerniveau kan det anvendes til styring af flere rum. 0 Ingen styring 1 Central styring 2 Rumspecifik styring X 3 Styring af rum med individuel kommunikation X 4 Behovsbaseret styring af rum med individuel kommunikation 1.2 Udledningsstyring for TABS 0 Ingen styring 1 Central styring 2 Avanceret central styring X Fig. 3: Liste over funktioner og deres fordeling på BACS-sklasser. Energieffektivitetsklasse C er defineret som minimumskravet til BACS- og TBM-funktioner (uddrag fra tabel 3 i EN 15232) Som det fremgår af skemaet ovenfor, er der allerede i klasse C krav om individuel rumstyring. Klasse B opnås ved at sikre indbyrdes kommunikation mellem styreenhederne og klasse A ved at benytte et behovsbaseret styresystem (f.eks. CentraLine rum kontrollerer til individuel rumstyring). Såfremt sådanne faciliteter ikke forefindes (f.eks. hvis der ikke er installeret et ventilationsanlæg), er der ingen evalueringer at forholde sig til. Det samme gør sig gældende for faciliteter med mindre betydning i denne sammenhæng. Her er valget op til den bygningsansvarlige. Den fuldstændige tabel 3 i normen indeholder samtlige krav til klasse C, der bruges som reference for sfaktorer (listen kan også benyttes som minimumskrav til et projekt).

6 Nedenstående skema viser de vigtigste dele af normen, sfaktorer, fordelt på varme- og elektriske installationer. Bygningstyper D Ikke energieffektiv BACS-sfaktor fbscs,th C B (reference) Standard Avanceret A Meget energieffektiv Kontorer 1,51 1 0,8 0,70 Foredragssale 1,24 1 0,75 0,50 Skoler 1,20 1 0,88 0,80 Fig. 4: Varmeeffektivitetsfaktorer (uddrag fra tabel 5 i normen) Bygningstyper Alle BACS-sfaktorer fbscs,th D C (reference) B A Ikke energieffektiv Standard Avanceret Meget energieffektiv Kontorer 1,10 1 0,93 0,87 Foredragssale 1,06 1 0,94 0,89 Skoler 1,07 1 0,93 0,86 Hospitaler 1,05 1 0,98 0,96 Fig. 5: Elektricitetseffektivitetsfaktorer (uddrag fra tabel 5 i normen)

7 Ved at anvende EN på renoveringsprojekter med et kendt energiforbrug er det let at vurdere besparelserne fra den påtænkte investering: Hvis en bygningsejer opgraderer en kontorbygning fra energiklasse C til energiklasse A, viser normen et fald i energiforbruget for varme på 30 % (faktor 0,7) og for el på 13 % (faktor 0,87). Ved en varmeudgift på kr. pr. sæson lander besparelsen således på ca kr./år, og ved el-udgifter på kr. er besparelsen på ca kr./år. Men hvad vil det i praksis sige at opgradere BACS? Hvad skal installatøren forbedre? Figur 3 viser, hvilke funktioner der skal tilføjes: Rumautomatisering (varme/køling): Udskiftning af termostatventiler med kommunikerende, individuelle rumstyringsenheder, der sender energibehovet til energigeneratoren (kedel, køleanlæg), for eksempel CentraLine Serval i forbindelse med CentraLine Lion eller Tiger. Anlægsautomatisering (generering og fordeling af varme- og køleenergi): Forbrugsenhedernes (varmekredsløb) energibehov skal sendes til generatorerne (kedler, køleanlæg). Implementering af optimerede start/stop-funktioner, anvendelse af pumper med variabel hastighed og styring af energigenereringssekvensen afhængigt af effektivitetsniveauet. Aircondition: Nøgleordene er belastningsafhængig styring, kompensering for udetemperatur samt varmeindholds- og fugtighedsstyring. Belysning: Fokus er her rettet mod bevægelsesregistrering og belysningsstyring. Forbedringer af TBM: Fejldetektion i BACS, overvågning af energiforbrug og indendørsforhold. Alle funktioner er tilgængelige med CentraLine programmerings-software, COACH, og kan downloades til undercentralen, og det gør det muligt at nå energiklasse A.

8 Ved mange renoveringsopgaver er det nødvendigt at udskifte eksisterende bygningsautomatik med et nyt system, som indeholder de ekstra funktioner, der netop er beskrevet. Ved installation i nye bygninger bør der altid vælges bygningsautomatik med udvidelsesmuligheder for fremtidige installationer og integrationer. Ved at tænke alle effektivitetsfaktorer ind i processen, kan der opnås markante energibesparelser. Til kontorbygninger, som vist i eksemplet herover, medfører sænkningen i varmeforbruget en besparelse på op til 30 %. I andre situationer, hvor aircondition spiller en større rolle (f.eks. mødelokaler eller supermarkeder), kan besparelserne blive endnu større (op til 50 %), idet styringen af luftkvaliteten kan reguleres helt præcist til at give optimale luftforhold. Resume Anvendelsen af EN gør det muligt at vurdere, hvilken grad af, der kan opnås ved hjælp af BACS og TBM. Den forenklede metode leverer ikke helt nøjagtige beregninger, men giver et godt overblik over, hvilke fordele der kan opnås med en opgradering af systemet. Metoden giver brugeren og bygningsejeren mulighed for at vurdere virkningsgraden af de nuværende systemer, og at beregne tilbagebetalingstiden af en eventuel investering i en BACS-opgradering. Det forenklede system omfatter imidlertid ikke alle aspekter af bygningens anvendelse. Man kunne godt ønske sig flere generelle parametre, som for eksempel frit valg af brugsperioder samt den procentvise benyttelse af bygningens lokaler. Moderne CTS-anlæg har alle de funktioner, der kræves, for at bygningen rykker op i energiklasse A. Tabellerne viser det enorme potentiale, der er ved at renovere og opgradere eksisterende bygninger samt fordele i nye bygninger. CentraLine og CentraLine-partnerne i hele Europa kan klart fremhæve de mange fordele, et avanceret CTS-anlæg kan tilbyde. Resultatet er oftest, at mange projekter har opnået større energibesparelser end de besparelser, der var projekteret efter EN normen. Det skyldes sandsynligvis det mere enkle og gennemskuelige systemoverblik med grafisk funktionsstyring. Se eksempler på projekter på

9 Billedkilder: Fig. 1: Uddrag fra Cense-publikation Fig. 2: Uddrag fra EN ( ), engelsk udgave Fig. 3: Uddrag fra EN ( ), engelsk udgave Fig. 4: Uddrag fra EN ( ), engelsk udgave Fig. 5: Uddrag fra EN ( ), engelsk udgave Kilder: EN ( ), ny engelsk version af normen Indholdsansvarlig: Ansel & Möllers GmbH Simone Setka König-Karl-Straße Stuttgart Tyskland Tlf.: ; Fax: Få mere at vide om i bygninger på Siden indeholder detaljerede tekniske artikler, der er skrevet af CentraLine-eksperter. Du kan læse dem online eller downloade. Få mere at vide om CentraLine og find din lokale CentraLine ekspert på CentraLine Honeywell GmbH Böblinger Straße Schönaich Tyskland

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION Analyserapport Maj 2013 Projektnummer: 740 Version: 3, 30. maj 2013 Udarbejdet af: Simon Juul Nielsen, Carsten Tonn-Petersen Udarbejdet for:energistyrelsen

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric

Godt i gang med KNX. - en guide fra Schneider Electric Godt i gang med KNX - en guide fra Schneider Electric KNX - bag facaden Med en KNX-installation kan du klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger; fra lys, varme og ventilation

Læs mere

Sælg resultater ikke udstyr

Sælg resultater ikke udstyr Sælg resultater ikke udstyr Energy performance contracting Modeller for finansiering af energibesparelser forord Epc netværk Di Energibranchen Kontakt: anders Stouge (ast@di.dk) rådgivning & Sparring Di

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Energy Performance Contracting Modeller for Finansiering af Energibesparelser. -Sælg resultater ikke udstyr

Energy Performance Contracting Modeller for Finansiering af Energibesparelser. -Sælg resultater ikke udstyr Energy Performance Contracting Modeller for Finansiering af Energibesparelser -Sælg resultater ikke udstyr Kolofon: Denne udgivelse er blevet til med økonomisk støtte fra Elforsk, Dansk Energis Forsknings-

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Juni 2014. Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme

Juni 2014. Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme Juni 2014 Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme Baggrund Der er ofte store økonomiske besparelser at hente ved energioptimering af erhvervsbygninger. Ved at foretage en engangsinvestering,

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Den lille blå om Systemoptimering

Den lille blå om Systemoptimering Bedre energiudnyttelse et fælles ansvar Af koncernchef Jørgen M. Clausen, Danfoss A/S Øverst på den globale dagsorden står klimaændringerne. Risikoen for at forrykke vores klodes balance i en uheldig retning

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-625214-001 Adresse: A/B Ve - Bo, Vesterbrogade 98 A-E Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE 2 INDLEDNING Energibesparelser er blevet et dansk særkende. Vi har forstået, at en forbedring af vores boliger med energibesparende virkemidler gør boligen både bedre

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere