Nordisk Kriminologi 32(8) - Trafficking

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Kriminologi 32(8) - Trafficking"

Transkript

1 Nordisk Kriminologi 32(8) - Trafficking Välkomna till NSfK:s första tema-nyhetsbrev! Att ha ett speciellt tema på ett nyhetsbrev var ett initiativ från kontaktsekreterarna och idén kom till när kontaktsekreterarna samlades för ett möte tidigare iår. Tanken är att då och då ha olika teman och har du några idéer eller förslag på andra teman att ta upp är du välkommen att maila ditt förslag till sekretariatet. Inledningen som vi denna gång har valt att ha på engelska är skriven av Astrid Renland, kontaktsekreterare i Norge. Seminarierapport från forskarseminariet i Island i maj 2006 finns nu för nedladdning på NSfK:s webbplats. Vänliga hälsningar Mia Söderbärj, sekretariatsledare Actions against trafficking in persons in Nordic countries All the Nordic countries has signed and ratified the UN Convention against Transnational Organized Crime and two of the accompanying protocols, the protocol against trafficking in persons and the protocol against smuggling of migrants. According to the presentation at UNDOC: Adopted by the United Nations General Assembly on 15 November 2000, The UN Convention against Transnational Organized Crime entered into force 29. September The efforts of the United Nations to strengthen international cooperation to combat organized crime date back 25 years. The Convention seeks to strengthen the power of governments in combating serious crimes. An important goal of the instrument is to get all countries to synchronize their national laws, so that there can be no uncertainty as to whether a crime in one country is also a crime in another. The aims of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children are three-fold: to prevent and combat trafficking in persons, particularly women and children; to protect and assist the victims of such trafficking; and to promote cooperation among State parties to meet these objectives. The protocol shall serve as a model for national legislation, detailing provisions on conduct which should be sanctioned, the severity of punishment and effective measures to combat as well as prevent trafficking. The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air provides an effective tool to combat and prevent the smuggling of human cargo. However, while it

2 has been created to prevent smuggling, the new laws do not aim to dictate domestic migration policy and migration flow. They recognize that migration in itself is not a crime and, therefore, not liable to criminal prosecution. Migrants are victims in need of protection. Thus, emphasis is placed on the criminalization of the smugglers and the organized criminal groups behind them (http://www.globalpolicy.org/globaliz/law/1219.htm). In this newsletter we will give an overview how the different Nordic countries have implemented the treaty and especially the protocol against trafficking in persons. The reason for delimiting the newsletter to only one topic is firstly because we find the relation between international law and national implementation interesting. Secondly the Nordic Council has issued a joint coordination of measure among the Nordic countries to strengthening the fight against trafficking in persons. Danmark - Denmark av kontaktsekreterare Jesper Stecher Danmark har gennem konventioner og traktater forpligtet sig nationalt og internationalt til at arbejde for ligestilling mellem de to køn, bekæmpe undertrykkelse af kvinder og børn og bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet. FN konventionen om menneskerettigheder fra Konventionen om menneskerettigheder slår blandt andet fast at ingen skal leve under slavelignende forhold og ingen skal udsættes for kynisk, dehuman eller ydmygende behandling. FN Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder fra 1979 Konventionen bliver populært kaldet Kvindernes Grundlov eller CEDAW konventionen. Danmark ratificerede denne i 21. april 1983 og dennes tillægsprotokol den 31. maj De lande, der har ratificeret konventionen forpligter sig til at føre en politik og lave en lovgivning og om nødvendig sanktionsbestemmelser, der skal afskaffe eksisterende skikke og praksis, som diskriminerer kvinder. På trods af at Danmark har ratificeret CEDAW konventionen er den ikke implementeret i dansk lov og henvisninger til den sker sjældent. FN Konventionen af den 2. december 1949 Konventionens målsætning er at bekæmpe alle former for udnyttelse af andres prostitution. Men Danmark har aldrig ratificeret konventionen. FN Konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet Denne Konvention kaldes i daglig tale Palermo Konventionen og har en særlig tillægsprotokol om bekæmpelse af handel med især kvinder og børn. Det er et væsentligt punkt, da der skelnes mellem ofre for menneskehandel og illegale indvandrere, hvilket ind til videre ikke har været tilfældet i Danmark. Samtidig er det også væsentligt, at hvis gerningsmanden har gjort brug af de i protokollen beskrevne tvangsmidler, er det underordnet, om offeret har givet sit samtykke til den udnyttelse, der har fundet sted, eller ej. Konventionen, populært kaldet Palermo Konventionen, ratificerede Danmark den 12. december Tæt op af Palermo Konventionen ligger EU's rammeafgørelse om menneskehandel fra den 21. december Her er retsgrundlaget Traktaten om Den Europæiske Union(TEU), og der er politisk enighed i EU om rammeafgørelsens indhold. De definerede mål og midler er stort set enslydende med Palermo Konventionen. Amsterdamtraktaten Nå det gælder EU blev ligestilling indskrevet som en del af grundlaget for Amsterdamtraktaten med virkning fra den 1. maj I den forbindelse er det relevant at bemærke, at kravet om ligestilling ikke er skrevet ind i den danske

3 grundlov som en fundamental rettighed. Anden national lovgivning I 2002 fik Danmark for første gang med straffelovens 262a en lovbestemmelse, der direkte forbød menneskehandel. I Danmark får ofre for menneskehandel, der udvises på grund af ulovligt ophold, normalt en udrejsefrist på 30 dage jf. Udlændingelovens bestemmelser herom. I særlige tilfælde kan udrejsefristen forlænges, fx af lægelige grunde eller med henblik på, at personen kan vidne mod eventuelle bagmænd i forbindelse med efterforskning eller behandling af en straffesag om menneskehandel her i landet. Sammenfatning Trods det faktum, at der, som det vil fremgå efter dette punkt, er skrevet og gøres ganske meget fra såvel myndigheds som NGO-side, har handel med kvinder og børn ikke haft den største prioritet, når det kommer til selve indsatsen og det til trods for, at Justitsministeren så sent som den 6/ igen erklærede, at Indsatsen mod handel med kvinder og rufferi står højt på regeringens dagsorden, og derfor må vi også til stadighed sikre, at der sættes så hårdt som muligt ind på området for at ramme prostitutionens bagmænd og Justitsministeren den 4/ ønskede at styrke indsatsen mod prostitutionens bagmænd. Preventing human trafficking in Finland av kontaktsekreterare Aarne Kinnunen Preventing trafficking in persons and related crime - both domestic and transnational - has been a long-standing concern of the Finnish government. Trafficking in persons is one of the key priorities in fighting against cross-boundary crime. Training and awareness rising have been in focus in among authorities, including border guard authorities. Finland has ratified the Palermo Convention and this instrument took effect in 2004 (172/2004). Finland has also ratified the protocols concerning smuggling of migrants and trafficking in persons. These instruments took effect in 2006 (860/2006; 861/2006). The additional protocols are considered to have great significance both in policy and in practice in combating human trafficking and the smuggling of immigrants as well as to help the persons subject to these crimes. The Finnish legal system applies the provisions of international conventions in parallel with domestic legislation. Thus, under the Act implementing the Palermo Convention (137/2003), the legal provisions of the Convention have the force of parliamentary legislation and are directly applicable in Finland. The same applies to the protocols concerning smuggling of migrants and trafficking in persons (745/2006; 746/2006). The Finnish Penal Code was changed in 2004, so that the trafficking in persons, aggravated trafficking in persons, and aggravated arrangement of illegal immigration were included in it (650/2004). Furthermore, new provisions on the aggravated forms of pandering, distribution of child pornography and arrangement of illegal immigration came into force. In addition, the marketing of sexual services was stated as a criminal offence. An amendment (619/2006) to the Aliens Act (301/2004) has been made which enables the issuance of residence permits to victims of human trafficking as well as a reflection period of between 30 days and six months. Finnish procedural legislation includes provisions that seek to protect witnesses. These include the ability to hear witnesses through video and telephone conferencing. Intimidation of any person who is to be heard in criminal proceedings is criminalised in

4 section 9 of Chapter 15 of the Penal Code. Abuse of a person subject to sex trade was made punishable in 2006 (743/2006). A person would make himself guilty of abuse, when he, by promising or giving compensation with a direct economic value, makes a person subject to pandering or human trafficking consent to sexual intercourse or a comparable sexual act. Parliament requires in its statement that sufficient support measures are arranged for prostitutes promoting their possibilities to leave prostitution and to enter the labour market. The Act on International Legal Assistance in Criminal Matters (4/1994) contains general provisions relating to mutual legal assistance. The Act on Joint Investigation Teams (1313/2002) enables the establishment and operation of joint investigation teams in Finnish territory. The Government of Finland adopted a comprehensive programme against trafficking in 2005 (National Plan of Action against Human Trafficking). Protection and recovery of victims of trafficking was noted strongly in the Plan of Action prepared by the working party lead by the Ministry for Foreign Affairs. In practice, the aim is to influence, for instance, the application of confidentiality so that the authorities could share, if necessary, information with the organisations and the organisations could provide the authorities with information on, e.g., the victims in order to support and protect them. The plan of action contains an object to educate about preventing from becoming victims and includes providing information so that potential victims of the trafficking in persons are informed about where they can get help and that getting help is safe. According to this Plan of Action the Ministry of Labour has set up a Working Group that has made proposals for a national assistance system for victims on trafficking. The Working Group proposes in its report that the national assistance system will be build up in connection with the reception structure of asylum seekers. The support system would be coordinated by the State s Reception Centres. The activities will include the reception of customers and the necessary emergency help, arranging housing, social and health care services, advisory and legal services as well as support for integration or safe return. The customers could come into the system directed by the police, border control authorities, other authorities and organisations, at their own request or directed by a private person. Finland evaluates its actions regularly basing on statistics and by analysing the handling of detected cases. The Illegal Immigration Intelligence Unit operating under the Finnish National Bureau of Investigation (NBI) monitors the actions related to the trafficking in persons and aims to prevent them beforehand. The unit provides, e.g., statistics on matters closely related to the phenomenon. During the last few years, the NBI has received additional resources to prevent illegal immigration and expose the use of illicit foreign labour force and indict them. The Illegal Immigration Intelligence Unit is also involved in the close international cooperation with, e.g., EU, Europol, and Interpol to prevent the trafficking in persons. Europol and Interpol operate as a stock of information and Finland provides information for those organisations. Grönland - Greenland av kontaktsekreterare Mariekathrine Poppel The following information is provided by The Greenland Representation of The Home Rule Government. The Danish Government (The Ministry of Justice) has not taken steps to rescind the geographical reservations for Greenland according to:

5 The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons. Especially women and children. And Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings CETS no.: 197. The Greenlandic Criminal code does not contain provisions of sanctions analogous to section 262a (punishment for trafficking in persons and activities connected to this purpose) in the Danish penal code. Provisions analogous to section 262a are included in the draft criminal code that is a part of the Report of the Judicial Commission (Retsvæsenskommissionen). See section 89 in the draft criminal code (Retsvæsenskommissionens betænkning/report of the Judicial Commission, vol. 6, p The passing of the new criminal code is expected in The Ministry of Justice expects to debate the introduction of certain international conventions that so far have not been ratified for Greenland, but subsequently can be ratified. This also concerns the conventions trafficking in women. Ísland - Iceland av kontaktsekreterare Rannveig Thorisdottír Iceland signed the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing the UN Convention Against Transnational Organized Crime in 13th of December Following the agreement the Icelandic government changed the penal code nr 19/1940 by adding a new law on violations against privacy laws (article 227a) where trafficking is linked to the XXII chapter of the penal code nr 19/1940 on sex crimes. Despite these changes the government has not yet brought any prosecutions under it, choosing instead to use General Penal Code Articles 155, which outlaw alien smuggling and document forgery, respectively. See for instance Bragadottír R. (2005) Prostitution i Island-Lovgivning og synspunkter. Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab (page 47). Icelandic parliament signed as well the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings on May 16, 2005 and The Ministry of Justice anticipates its ratification by the Althingi in Laws The Icelandic penal code Bill of law submitted to the Althingi in regard of trafficking International co-operation Nordic-Baltic campaign against trafficking in women Iceland took part in the project The Nordic Baltic Task Force against Trafficking in Human Beings. The aim of the Icelandic National campaign is to introduce the issue to

6 trafficking in women to the public, especially buyers and potential buyers of sexual services. The aim is also to inform the women who apply to come to Iceland on work permits as Dancers of their legal rights. More information Stígamót (Icelandic counselling and information centre for survivors of sexual violence) Kvennaathvarfið (Safe shelter, for women and children when they are physically or psychologically abused in their own home by husband or other family member. The shelter also offers assistance for rape victims. Kvennaathvarfið have participated in ENATW(European network against trafficking in women for sexual exploitation)). Reports Trafficking in Persons Report for Iceland, March 2005-March 2006 Norge - Norway av kontaktsekretær Astrid Renland 13. desember 2000 undertegnet norske myndigheter FN konvensjonen mot transnasjonal organisert kriminalitet og to av konvensjonens tre tilleggsprotokoller, protokollen mot menneskesmugling og protokollen mot menneskehandel. Konvensjonen så vel som protokollene ble ratifisert 23. november Menneskesmugling reguleres i utledningsloven, kapittel 7, 47, mens deltagelse i organisert kriminalitet reguleres i straffeloven kapittel 5, 60 a, og menneskehandel i straffelovens kapittel 21, 224, se nedenfor. Norske myndigheter har i kjølvannet av konvensjonen utvist en fascinerende produktivitet, og allerede i februar 2003 forelå den første handlingsplanen mot handel med kvinner og barn, i 2005 kom den andre og den tredje er nå på vei; bevilget 100 millioner til kampen mot menneskehandel; tilpasset lover; etablert beskyttelsestiltak i form av 45 dagers refleksjonsperiode, se rundskrivet fra UDI; etablert tiltak som retter seg mot kjøpere av seksuelle tjenester og informasjon om menneskehandel; produsert rapporter og evaluert svensk og nederlandsk prostitusjonsregulering. I dag jobbes det med å utvide refleksjonsperioden fra 45 til 90 dager, samt gi arbeidstillatelse til personer som er underlagt denne typen beskyttelse, se Arbeids- og oppholdstillatelse til personer som har vært utsatt for menneskehandel. Det har så langt vært avsagt en fellende dom etter den nye menneskehandel paragrafen, straffelovens 224. Og i 2005 var det kun en person som søkte og fikk innvilget refleksjonsperiode. I juni 2006 ble 224 utvidet til å omfatte tigging, se Innstillingen fra Odelstinget. Offentlige meldinger: Høring Lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel I høringsnotatet fremmer departementet forslag om fem nye lovtiltak mot organisert kriminalitet. For mer informasjon, se: Ot.prp. nr. 62 ( ) Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel, gjengangerstraff mv.) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 11. april 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

7 Innst.O.nr.118 ( ) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel, gjengangerstraff mv.) Handlingsplaner Handlingsplan mot handel med kvinner og barn ( ) Tiltak: ROSA-help.no informasjon på telefon og nett om bistand og beskyttelse for kvinner utsatt for menneskehandel Sexhandel.no informasjon og fakta om prostitusjon og menneskehandel. Skal bidra til å redusere etterspørselen etter seksuelle tjenester, særlig blant ofre for menneskehandel. Rapporter: Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge "Afrikanske drømmer på europeiske gater Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge", rapport august Kvinner fra Øst-Europa My life is too short; I want to live now Kvinner fra Øst-Europa forteller om veien til og livet i prostitusjon i Norge, rapport mai 2006 Fra Nigeria til Europa Innvandring, menneskesmugling og menneskehandel, rapport fra PRIO februar 2005 Thailandske kvinner Sterke hovud og sterke hjarte Thailandske kvinner på den norske sexmarknaden, rapport februar 2005 Sexkjøp i Sverige og Nederland rapport om erfaringer oktober 2004 Statusrapport - september 2004 Crossing borders Fafo-rapport om prostituerte i Norge mars 2004 Oppfølging av protokoll til FN-konvensjon om barnets rettigheter rapport - oktober 2004 Taking Stock A review of the existing research on trafficking for sexual exploitation Lover og regelverk: Utledningsloven, kapittel 7, 47, se: 007.html#47 Straffeloven kapittel 5, 60 a, se: 008.html#60a Straffebud mot menneskehandel Regler for personer utsatt for menneskehandel

8 Etiske retningslinjer for statsansatte mot kjøp og aksept av seksuelle tjenester Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings Norske myndigheter undertegnet Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel på Europarådets toppmøte 16. mai 2005 Internasjonalt samarbeid: Oversikt over arbeidet i internasjonale samarbeidsfora Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter från Sverige av kontaktsekreterare My Lilja Publikationer av regeringen Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, prop. 2002/03:146: Ett utvidgat straffansvar för människohandel, prop. 2003/04:111: Sveriges antagande av rambeslut om åtgärder för att bekämpa människohandel, prop. 2001/02:99, 2002: Statens offentliga utredningar (SOU) Människosmuggling och offer för människohandel, SOU 2002:69, Utrikesdepartementet, Fattigdom och människohandel En strategi för bekämpning av människohandel genom Sveriges internationella utvecklingssamarbete, Informationsmaterial., 2003, UD : Faktablad om Prostitution och Människohandel, Näringsdepartementet, April 2005, Rapporter Rapporter från Rikskriminalpolisen om människohandel för sexuella ändamål och handel med kvinnor Lägesrapport 8, jan - dec RKP KUT Rapport 2006:4: 8_rkp.pdf Lägesrapport 7. jan dec RKP KUT Rapport 2005:4l: Lägesrapport 6, jan dec RKP KUT 2004:2: Lägesrapport 5, jan-dec RKP KUT 2003:1: Lägesrapport 4, jan-dec RKP KUT 2002:1:

9 Lägesrapport 3, jan-dec RKP KUT 2001:3: Lägesrapport 2, jul-dec RKP KUT 2000:1: Lägesrapport 1, jan - jun RKP KUT 1999:16: Rapporter från stiftelsen kvinnoforum (http://www.kvinnoforum.se/): Svenskt nätverksarbete mot trafficking av kvinnor och flickor. Kvinnoforum Socialt stöd till kvinnor, flickor och pojkar - offer för människohandel. En översyn av situationen i Sverige. Kvinnoforum. 2002: A Resource Book for Working Against Trafficking in Women and Girls in the Baltic Sea Region. 3rd edition. Kvinnoforum. 2002: Övriga rapporter Stockholms stad (2005) Socialt program för att minska prostitution, Socialtjänstförvaltningen: 13/Dagordning/19/19 Bilaga.pdf Länsstyrelsen i Skåne län (2004) Människohandel för sexuella ändamål i Skåne en förstudie av känd förekomst och initiativ. Jämställdhet SKÅNE I UTVECKLING 2004:25. Charlotte Hjertström: De synpunkter, som presenteras i signerade artiklar, står inte nödvändigtvis i överensstämmelse med Rådets uppfattning. Scandinavian Research Council for Criminology c/o Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Stockholm, Sverige If you no longer wish to receive this newsletter, please click this link: Distributed by Slash x

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemeddelelse 28-04-2008 12:01:00 Tilbud om beskyttelse og uddannelse til ofre for menneskehandel Ny privat organisation vil give udenlandske sexslaver

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser DS-information DS/CEN Guide 15 1. udgave 2012-03-22 Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser Guidance document for the development of service standards DS/CEN Guide 15 København DS projekt:

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere