Nordisk Kriminologi 32(8) - Trafficking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Kriminologi 32(8) - Trafficking"

Transkript

1 Nordisk Kriminologi 32(8) - Trafficking Välkomna till NSfK:s första tema-nyhetsbrev! Att ha ett speciellt tema på ett nyhetsbrev var ett initiativ från kontaktsekreterarna och idén kom till när kontaktsekreterarna samlades för ett möte tidigare iår. Tanken är att då och då ha olika teman och har du några idéer eller förslag på andra teman att ta upp är du välkommen att maila ditt förslag till sekretariatet. Inledningen som vi denna gång har valt att ha på engelska är skriven av Astrid Renland, kontaktsekreterare i Norge. Seminarierapport från forskarseminariet i Island i maj 2006 finns nu för nedladdning på NSfK:s webbplats. Vänliga hälsningar Mia Söderbärj, sekretariatsledare Actions against trafficking in persons in Nordic countries All the Nordic countries has signed and ratified the UN Convention against Transnational Organized Crime and two of the accompanying protocols, the protocol against trafficking in persons and the protocol against smuggling of migrants. According to the presentation at UNDOC: Adopted by the United Nations General Assembly on 15 November 2000, The UN Convention against Transnational Organized Crime entered into force 29. September The efforts of the United Nations to strengthen international cooperation to combat organized crime date back 25 years. The Convention seeks to strengthen the power of governments in combating serious crimes. An important goal of the instrument is to get all countries to synchronize their national laws, so that there can be no uncertainty as to whether a crime in one country is also a crime in another. The aims of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children are three-fold: to prevent and combat trafficking in persons, particularly women and children; to protect and assist the victims of such trafficking; and to promote cooperation among State parties to meet these objectives. The protocol shall serve as a model for national legislation, detailing provisions on conduct which should be sanctioned, the severity of punishment and effective measures to combat as well as prevent trafficking. The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air provides an effective tool to combat and prevent the smuggling of human cargo. However, while it

2 has been created to prevent smuggling, the new laws do not aim to dictate domestic migration policy and migration flow. They recognize that migration in itself is not a crime and, therefore, not liable to criminal prosecution. Migrants are victims in need of protection. Thus, emphasis is placed on the criminalization of the smugglers and the organized criminal groups behind them (http://www.globalpolicy.org/globaliz/law/1219.htm). In this newsletter we will give an overview how the different Nordic countries have implemented the treaty and especially the protocol against trafficking in persons. The reason for delimiting the newsletter to only one topic is firstly because we find the relation between international law and national implementation interesting. Secondly the Nordic Council has issued a joint coordination of measure among the Nordic countries to strengthening the fight against trafficking in persons. Danmark - Denmark av kontaktsekreterare Jesper Stecher Danmark har gennem konventioner og traktater forpligtet sig nationalt og internationalt til at arbejde for ligestilling mellem de to køn, bekæmpe undertrykkelse af kvinder og børn og bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet. FN konventionen om menneskerettigheder fra Konventionen om menneskerettigheder slår blandt andet fast at ingen skal leve under slavelignende forhold og ingen skal udsættes for kynisk, dehuman eller ydmygende behandling. FN Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder fra 1979 Konventionen bliver populært kaldet Kvindernes Grundlov eller CEDAW konventionen. Danmark ratificerede denne i 21. april 1983 og dennes tillægsprotokol den 31. maj De lande, der har ratificeret konventionen forpligter sig til at føre en politik og lave en lovgivning og om nødvendig sanktionsbestemmelser, der skal afskaffe eksisterende skikke og praksis, som diskriminerer kvinder. På trods af at Danmark har ratificeret CEDAW konventionen er den ikke implementeret i dansk lov og henvisninger til den sker sjældent. FN Konventionen af den 2. december 1949 Konventionens målsætning er at bekæmpe alle former for udnyttelse af andres prostitution. Men Danmark har aldrig ratificeret konventionen. FN Konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet Denne Konvention kaldes i daglig tale Palermo Konventionen og har en særlig tillægsprotokol om bekæmpelse af handel med især kvinder og børn. Det er et væsentligt punkt, da der skelnes mellem ofre for menneskehandel og illegale indvandrere, hvilket ind til videre ikke har været tilfældet i Danmark. Samtidig er det også væsentligt, at hvis gerningsmanden har gjort brug af de i protokollen beskrevne tvangsmidler, er det underordnet, om offeret har givet sit samtykke til den udnyttelse, der har fundet sted, eller ej. Konventionen, populært kaldet Palermo Konventionen, ratificerede Danmark den 12. december Tæt op af Palermo Konventionen ligger EU's rammeafgørelse om menneskehandel fra den 21. december Her er retsgrundlaget Traktaten om Den Europæiske Union(TEU), og der er politisk enighed i EU om rammeafgørelsens indhold. De definerede mål og midler er stort set enslydende med Palermo Konventionen. Amsterdamtraktaten Nå det gælder EU blev ligestilling indskrevet som en del af grundlaget for Amsterdamtraktaten med virkning fra den 1. maj I den forbindelse er det relevant at bemærke, at kravet om ligestilling ikke er skrevet ind i den danske

3 grundlov som en fundamental rettighed. Anden national lovgivning I 2002 fik Danmark for første gang med straffelovens 262a en lovbestemmelse, der direkte forbød menneskehandel. I Danmark får ofre for menneskehandel, der udvises på grund af ulovligt ophold, normalt en udrejsefrist på 30 dage jf. Udlændingelovens bestemmelser herom. I særlige tilfælde kan udrejsefristen forlænges, fx af lægelige grunde eller med henblik på, at personen kan vidne mod eventuelle bagmænd i forbindelse med efterforskning eller behandling af en straffesag om menneskehandel her i landet. Sammenfatning Trods det faktum, at der, som det vil fremgå efter dette punkt, er skrevet og gøres ganske meget fra såvel myndigheds som NGO-side, har handel med kvinder og børn ikke haft den største prioritet, når det kommer til selve indsatsen og det til trods for, at Justitsministeren så sent som den 6/ igen erklærede, at Indsatsen mod handel med kvinder og rufferi står højt på regeringens dagsorden, og derfor må vi også til stadighed sikre, at der sættes så hårdt som muligt ind på området for at ramme prostitutionens bagmænd og Justitsministeren den 4/ ønskede at styrke indsatsen mod prostitutionens bagmænd. Preventing human trafficking in Finland av kontaktsekreterare Aarne Kinnunen Preventing trafficking in persons and related crime - both domestic and transnational - has been a long-standing concern of the Finnish government. Trafficking in persons is one of the key priorities in fighting against cross-boundary crime. Training and awareness rising have been in focus in among authorities, including border guard authorities. Finland has ratified the Palermo Convention and this instrument took effect in 2004 (172/2004). Finland has also ratified the protocols concerning smuggling of migrants and trafficking in persons. These instruments took effect in 2006 (860/2006; 861/2006). The additional protocols are considered to have great significance both in policy and in practice in combating human trafficking and the smuggling of immigrants as well as to help the persons subject to these crimes. The Finnish legal system applies the provisions of international conventions in parallel with domestic legislation. Thus, under the Act implementing the Palermo Convention (137/2003), the legal provisions of the Convention have the force of parliamentary legislation and are directly applicable in Finland. The same applies to the protocols concerning smuggling of migrants and trafficking in persons (745/2006; 746/2006). The Finnish Penal Code was changed in 2004, so that the trafficking in persons, aggravated trafficking in persons, and aggravated arrangement of illegal immigration were included in it (650/2004). Furthermore, new provisions on the aggravated forms of pandering, distribution of child pornography and arrangement of illegal immigration came into force. In addition, the marketing of sexual services was stated as a criminal offence. An amendment (619/2006) to the Aliens Act (301/2004) has been made which enables the issuance of residence permits to victims of human trafficking as well as a reflection period of between 30 days and six months. Finnish procedural legislation includes provisions that seek to protect witnesses. These include the ability to hear witnesses through video and telephone conferencing. Intimidation of any person who is to be heard in criminal proceedings is criminalised in

4 section 9 of Chapter 15 of the Penal Code. Abuse of a person subject to sex trade was made punishable in 2006 (743/2006). A person would make himself guilty of abuse, when he, by promising or giving compensation with a direct economic value, makes a person subject to pandering or human trafficking consent to sexual intercourse or a comparable sexual act. Parliament requires in its statement that sufficient support measures are arranged for prostitutes promoting their possibilities to leave prostitution and to enter the labour market. The Act on International Legal Assistance in Criminal Matters (4/1994) contains general provisions relating to mutual legal assistance. The Act on Joint Investigation Teams (1313/2002) enables the establishment and operation of joint investigation teams in Finnish territory. The Government of Finland adopted a comprehensive programme against trafficking in 2005 (National Plan of Action against Human Trafficking). Protection and recovery of victims of trafficking was noted strongly in the Plan of Action prepared by the working party lead by the Ministry for Foreign Affairs. In practice, the aim is to influence, for instance, the application of confidentiality so that the authorities could share, if necessary, information with the organisations and the organisations could provide the authorities with information on, e.g., the victims in order to support and protect them. The plan of action contains an object to educate about preventing from becoming victims and includes providing information so that potential victims of the trafficking in persons are informed about where they can get help and that getting help is safe. According to this Plan of Action the Ministry of Labour has set up a Working Group that has made proposals for a national assistance system for victims on trafficking. The Working Group proposes in its report that the national assistance system will be build up in connection with the reception structure of asylum seekers. The support system would be coordinated by the State s Reception Centres. The activities will include the reception of customers and the necessary emergency help, arranging housing, social and health care services, advisory and legal services as well as support for integration or safe return. The customers could come into the system directed by the police, border control authorities, other authorities and organisations, at their own request or directed by a private person. Finland evaluates its actions regularly basing on statistics and by analysing the handling of detected cases. The Illegal Immigration Intelligence Unit operating under the Finnish National Bureau of Investigation (NBI) monitors the actions related to the trafficking in persons and aims to prevent them beforehand. The unit provides, e.g., statistics on matters closely related to the phenomenon. During the last few years, the NBI has received additional resources to prevent illegal immigration and expose the use of illicit foreign labour force and indict them. The Illegal Immigration Intelligence Unit is also involved in the close international cooperation with, e.g., EU, Europol, and Interpol to prevent the trafficking in persons. Europol and Interpol operate as a stock of information and Finland provides information for those organisations. Grönland - Greenland av kontaktsekreterare Mariekathrine Poppel The following information is provided by The Greenland Representation of The Home Rule Government. The Danish Government (The Ministry of Justice) has not taken steps to rescind the geographical reservations for Greenland according to:

5 The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons. Especially women and children. And Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings CETS no.: 197. The Greenlandic Criminal code does not contain provisions of sanctions analogous to section 262a (punishment for trafficking in persons and activities connected to this purpose) in the Danish penal code. Provisions analogous to section 262a are included in the draft criminal code that is a part of the Report of the Judicial Commission (Retsvæsenskommissionen). See section 89 in the draft criminal code (Retsvæsenskommissionens betænkning/report of the Judicial Commission, vol. 6, p The passing of the new criminal code is expected in The Ministry of Justice expects to debate the introduction of certain international conventions that so far have not been ratified for Greenland, but subsequently can be ratified. This also concerns the conventions trafficking in women. Ísland - Iceland av kontaktsekreterare Rannveig Thorisdottír Iceland signed the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing the UN Convention Against Transnational Organized Crime in 13th of December Following the agreement the Icelandic government changed the penal code nr 19/1940 by adding a new law on violations against privacy laws (article 227a) where trafficking is linked to the XXII chapter of the penal code nr 19/1940 on sex crimes. Despite these changes the government has not yet brought any prosecutions under it, choosing instead to use General Penal Code Articles 155, which outlaw alien smuggling and document forgery, respectively. See for instance Bragadottír R. (2005) Prostitution i Island-Lovgivning og synspunkter. Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab (page 47). Icelandic parliament signed as well the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings on May 16, 2005 and The Ministry of Justice anticipates its ratification by the Althingi in Laws The Icelandic penal code Bill of law submitted to the Althingi in regard of trafficking International co-operation Nordic-Baltic campaign against trafficking in women Iceland took part in the project The Nordic Baltic Task Force against Trafficking in Human Beings. The aim of the Icelandic National campaign is to introduce the issue to

6 trafficking in women to the public, especially buyers and potential buyers of sexual services. The aim is also to inform the women who apply to come to Iceland on work permits as Dancers of their legal rights. More information Stígamót (Icelandic counselling and information centre for survivors of sexual violence) Kvennaathvarfið (Safe shelter, for women and children when they are physically or psychologically abused in their own home by husband or other family member. The shelter also offers assistance for rape victims. Kvennaathvarfið have participated in ENATW(European network against trafficking in women for sexual exploitation)). Reports Trafficking in Persons Report for Iceland, March 2005-March 2006 Norge - Norway av kontaktsekretær Astrid Renland 13. desember 2000 undertegnet norske myndigheter FN konvensjonen mot transnasjonal organisert kriminalitet og to av konvensjonens tre tilleggsprotokoller, protokollen mot menneskesmugling og protokollen mot menneskehandel. Konvensjonen så vel som protokollene ble ratifisert 23. november Menneskesmugling reguleres i utledningsloven, kapittel 7, 47, mens deltagelse i organisert kriminalitet reguleres i straffeloven kapittel 5, 60 a, og menneskehandel i straffelovens kapittel 21, 224, se nedenfor. Norske myndigheter har i kjølvannet av konvensjonen utvist en fascinerende produktivitet, og allerede i februar 2003 forelå den første handlingsplanen mot handel med kvinner og barn, i 2005 kom den andre og den tredje er nå på vei; bevilget 100 millioner til kampen mot menneskehandel; tilpasset lover; etablert beskyttelsestiltak i form av 45 dagers refleksjonsperiode, se rundskrivet fra UDI; etablert tiltak som retter seg mot kjøpere av seksuelle tjenester og informasjon om menneskehandel; produsert rapporter og evaluert svensk og nederlandsk prostitusjonsregulering. I dag jobbes det med å utvide refleksjonsperioden fra 45 til 90 dager, samt gi arbeidstillatelse til personer som er underlagt denne typen beskyttelse, se Arbeids- og oppholdstillatelse til personer som har vært utsatt for menneskehandel. Det har så langt vært avsagt en fellende dom etter den nye menneskehandel paragrafen, straffelovens 224. Og i 2005 var det kun en person som søkte og fikk innvilget refleksjonsperiode. I juni 2006 ble 224 utvidet til å omfatte tigging, se Innstillingen fra Odelstinget. Offentlige meldinger: Høring Lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel I høringsnotatet fremmer departementet forslag om fem nye lovtiltak mot organisert kriminalitet. For mer informasjon, se: Ot.prp. nr. 62 ( ) Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel, gjengangerstraff mv.) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 11. april 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

7 Innst.O.nr.118 ( ) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel, gjengangerstraff mv.) Handlingsplaner Handlingsplan mot handel med kvinner og barn ( ) Tiltak: ROSA-help.no informasjon på telefon og nett om bistand og beskyttelse for kvinner utsatt for menneskehandel Sexhandel.no informasjon og fakta om prostitusjon og menneskehandel. Skal bidra til å redusere etterspørselen etter seksuelle tjenester, særlig blant ofre for menneskehandel. Rapporter: Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge "Afrikanske drømmer på europeiske gater Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge", rapport august Kvinner fra Øst-Europa My life is too short; I want to live now Kvinner fra Øst-Europa forteller om veien til og livet i prostitusjon i Norge, rapport mai 2006 Fra Nigeria til Europa Innvandring, menneskesmugling og menneskehandel, rapport fra PRIO februar 2005 Thailandske kvinner Sterke hovud og sterke hjarte Thailandske kvinner på den norske sexmarknaden, rapport februar 2005 Sexkjøp i Sverige og Nederland rapport om erfaringer oktober 2004 Statusrapport - september 2004 Crossing borders Fafo-rapport om prostituerte i Norge mars 2004 Oppfølging av protokoll til FN-konvensjon om barnets rettigheter rapport - oktober 2004 Taking Stock A review of the existing research on trafficking for sexual exploitation Lover og regelverk: Utledningsloven, kapittel 7, 47, se: 007.html#47 Straffeloven kapittel 5, 60 a, se: 008.html#60a Straffebud mot menneskehandel Regler for personer utsatt for menneskehandel

8 Etiske retningslinjer for statsansatte mot kjøp og aksept av seksuelle tjenester Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings Norske myndigheter undertegnet Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel på Europarådets toppmøte 16. mai 2005 Internasjonalt samarbeid: Oversikt over arbeidet i internasjonale samarbeidsfora Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter från Sverige av kontaktsekreterare My Lilja Publikationer av regeringen Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, prop. 2002/03:146: Ett utvidgat straffansvar för människohandel, prop. 2003/04:111: Sveriges antagande av rambeslut om åtgärder för att bekämpa människohandel, prop. 2001/02:99, 2002: Statens offentliga utredningar (SOU) Människosmuggling och offer för människohandel, SOU 2002:69, Utrikesdepartementet, Fattigdom och människohandel En strategi för bekämpning av människohandel genom Sveriges internationella utvecklingssamarbete, Informationsmaterial., 2003, UD : Faktablad om Prostitution och Människohandel, Näringsdepartementet, April 2005, Rapporter Rapporter från Rikskriminalpolisen om människohandel för sexuella ändamål och handel med kvinnor Lägesrapport 8, jan - dec RKP KUT Rapport 2006:4: 8_rkp.pdf Lägesrapport 7. jan dec RKP KUT Rapport 2005:4l: Lägesrapport 6, jan dec RKP KUT 2004:2: Lägesrapport 5, jan-dec RKP KUT 2003:1: Lägesrapport 4, jan-dec RKP KUT 2002:1:

9 Lägesrapport 3, jan-dec RKP KUT 2001:3: Lägesrapport 2, jul-dec RKP KUT 2000:1: Lägesrapport 1, jan - jun RKP KUT 1999:16: Rapporter från stiftelsen kvinnoforum (http://www.kvinnoforum.se/): Svenskt nätverksarbete mot trafficking av kvinnor och flickor. Kvinnoforum Socialt stöd till kvinnor, flickor och pojkar - offer för människohandel. En översyn av situationen i Sverige. Kvinnoforum. 2002: A Resource Book for Working Against Trafficking in Women and Girls in the Baltic Sea Region. 3rd edition. Kvinnoforum. 2002: Övriga rapporter Stockholms stad (2005) Socialt program för att minska prostitution, Socialtjänstförvaltningen: 13/Dagordning/19/19 Bilaga.pdf Länsstyrelsen i Skåne län (2004) Människohandel för sexuella ändamål i Skåne en förstudie av känd förekomst och initiativ. Jämställdhet SKÅNE I UTVECKLING 2004:25. Charlotte Hjertström: De synpunkter, som presenteras i signerade artiklar, står inte nödvändigtvis i överensstämmelse med Rådets uppfattning. Scandinavian Research Council for Criminology c/o Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Stockholm, Sverige If you no longer wish to receive this newsletter, please click this link: Distributed by Slash x

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 International skatteret Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 Den danske pensionsbeskatningssag Sag C-150/04, Komm. mod Danmark Kommissionen rejste spørgsmålet i 1991 1992: Bachmann-sagen,

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 31. juli 1992 med Litauen om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl.

Bekendtgørelse af aftale af 31. juli 1992 med Litauen om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl. BKI nr 48 af 08/12/2005 Offentliggørelsesdato: 21-12-2005 Udenrigsministeriet Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Engelsk tekst Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

NÅR KØNSNORMERNE LARMER

NÅR KØNSNORMERNE LARMER NÅR KØNSNORMERNE LARMER - En kritisk diskursanalyse af, hvordan konstruktioner af maskulinitet influerer på unge mænds oplevelse af kærestevold Af: Amalie Frederikke Stender og Malene Laustsen Blædel Vejleder:

Læs mere

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Strengt fortroligt Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Debated issues regarding witnesses Debate spurred by the 38 th Nordiskt Juristmöte Niels Fisch-Thomsen:

Læs mere

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention

Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Danmark og FN s princip om R2P 17. maj 2011 R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention Tonny Brems Knudsen, Aarhus Universitet R2P som revitaliseret FN-doktrin for humanitær intervention:

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Bekendtgørelse af Europarådets konvention af 16. maj 2005 om indsatsen mod menneskehandel

Bekendtgørelse af Europarådets konvention af 16. maj 2005 om indsatsen mod menneskehandel BKI nr 15 af 02/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., JTF j.nr. 38.M.20.c. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt Folketingets Socialudvalg Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 2. maj 2006 Tlf. 3392

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 29 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 29 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 29 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-612-0005 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af aftale

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari

WC 2015. a Nordic cooperation. in Herning Denmark. www.vm2015.com. 2013-11-01 Timo Rajasaari WC 2015 in Herning Denmark 2013-11-01 Timo Rajasaari a Nordic cooperation www.vm2015.com NIF Nordisk Islandshestforbund Even Hedland, Chairman, Norge Haraldur Þórarinsson, Island Magnus Tiderman, Finland

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Tilvalgsordningen og fremtiden efter et ja og et nej

Tilvalgsordningen og fremtiden efter et ja og et nej Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 150 Offentligt Tilvalgsordningen og fremtiden efter et ja og et nej Lektor, ph.d. Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 26. november 2015 Dias 1 At

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København LÆR DANSK LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen maj 2016 / may 2016 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter til

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S

Vedtægter for Cheminova A/S. Articles of association of Cheminova A/S Vedtægter for Articles of association of CVR-nr.12760043 SE no. 12760043 Page 1 of 6 Dansk Vedtægter for CVR-nr. 12760043 ("Selskabet") English Articles of Association of (SE no. 12760043) (the Company

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere