Nordisk Kriminologi 32(8) - Trafficking

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Kriminologi 32(8) - Trafficking"

Transkript

1 Nordisk Kriminologi 32(8) - Trafficking Välkomna till NSfK:s första tema-nyhetsbrev! Att ha ett speciellt tema på ett nyhetsbrev var ett initiativ från kontaktsekreterarna och idén kom till när kontaktsekreterarna samlades för ett möte tidigare iår. Tanken är att då och då ha olika teman och har du några idéer eller förslag på andra teman att ta upp är du välkommen att maila ditt förslag till sekretariatet. Inledningen som vi denna gång har valt att ha på engelska är skriven av Astrid Renland, kontaktsekreterare i Norge. Seminarierapport från forskarseminariet i Island i maj 2006 finns nu för nedladdning på NSfK:s webbplats. Vänliga hälsningar Mia Söderbärj, sekretariatsledare Actions against trafficking in persons in Nordic countries All the Nordic countries has signed and ratified the UN Convention against Transnational Organized Crime and two of the accompanying protocols, the protocol against trafficking in persons and the protocol against smuggling of migrants. According to the presentation at UNDOC: Adopted by the United Nations General Assembly on 15 November 2000, The UN Convention against Transnational Organized Crime entered into force 29. September The efforts of the United Nations to strengthen international cooperation to combat organized crime date back 25 years. The Convention seeks to strengthen the power of governments in combating serious crimes. An important goal of the instrument is to get all countries to synchronize their national laws, so that there can be no uncertainty as to whether a crime in one country is also a crime in another. The aims of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children are three-fold: to prevent and combat trafficking in persons, particularly women and children; to protect and assist the victims of such trafficking; and to promote cooperation among State parties to meet these objectives. The protocol shall serve as a model for national legislation, detailing provisions on conduct which should be sanctioned, the severity of punishment and effective measures to combat as well as prevent trafficking. The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air provides an effective tool to combat and prevent the smuggling of human cargo. However, while it

2 has been created to prevent smuggling, the new laws do not aim to dictate domestic migration policy and migration flow. They recognize that migration in itself is not a crime and, therefore, not liable to criminal prosecution. Migrants are victims in need of protection. Thus, emphasis is placed on the criminalization of the smugglers and the organized criminal groups behind them (http://www.globalpolicy.org/globaliz/law/1219.htm). In this newsletter we will give an overview how the different Nordic countries have implemented the treaty and especially the protocol against trafficking in persons. The reason for delimiting the newsletter to only one topic is firstly because we find the relation between international law and national implementation interesting. Secondly the Nordic Council has issued a joint coordination of measure among the Nordic countries to strengthening the fight against trafficking in persons. Danmark - Denmark av kontaktsekreterare Jesper Stecher Danmark har gennem konventioner og traktater forpligtet sig nationalt og internationalt til at arbejde for ligestilling mellem de to køn, bekæmpe undertrykkelse af kvinder og børn og bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet. FN konventionen om menneskerettigheder fra Konventionen om menneskerettigheder slår blandt andet fast at ingen skal leve under slavelignende forhold og ingen skal udsættes for kynisk, dehuman eller ydmygende behandling. FN Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder fra 1979 Konventionen bliver populært kaldet Kvindernes Grundlov eller CEDAW konventionen. Danmark ratificerede denne i 21. april 1983 og dennes tillægsprotokol den 31. maj De lande, der har ratificeret konventionen forpligter sig til at føre en politik og lave en lovgivning og om nødvendig sanktionsbestemmelser, der skal afskaffe eksisterende skikke og praksis, som diskriminerer kvinder. På trods af at Danmark har ratificeret CEDAW konventionen er den ikke implementeret i dansk lov og henvisninger til den sker sjældent. FN Konventionen af den 2. december 1949 Konventionens målsætning er at bekæmpe alle former for udnyttelse af andres prostitution. Men Danmark har aldrig ratificeret konventionen. FN Konventionen om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet Denne Konvention kaldes i daglig tale Palermo Konventionen og har en særlig tillægsprotokol om bekæmpelse af handel med især kvinder og børn. Det er et væsentligt punkt, da der skelnes mellem ofre for menneskehandel og illegale indvandrere, hvilket ind til videre ikke har været tilfældet i Danmark. Samtidig er det også væsentligt, at hvis gerningsmanden har gjort brug af de i protokollen beskrevne tvangsmidler, er det underordnet, om offeret har givet sit samtykke til den udnyttelse, der har fundet sted, eller ej. Konventionen, populært kaldet Palermo Konventionen, ratificerede Danmark den 12. december Tæt op af Palermo Konventionen ligger EU's rammeafgørelse om menneskehandel fra den 21. december Her er retsgrundlaget Traktaten om Den Europæiske Union(TEU), og der er politisk enighed i EU om rammeafgørelsens indhold. De definerede mål og midler er stort set enslydende med Palermo Konventionen. Amsterdamtraktaten Nå det gælder EU blev ligestilling indskrevet som en del af grundlaget for Amsterdamtraktaten med virkning fra den 1. maj I den forbindelse er det relevant at bemærke, at kravet om ligestilling ikke er skrevet ind i den danske

3 grundlov som en fundamental rettighed. Anden national lovgivning I 2002 fik Danmark for første gang med straffelovens 262a en lovbestemmelse, der direkte forbød menneskehandel. I Danmark får ofre for menneskehandel, der udvises på grund af ulovligt ophold, normalt en udrejsefrist på 30 dage jf. Udlændingelovens bestemmelser herom. I særlige tilfælde kan udrejsefristen forlænges, fx af lægelige grunde eller med henblik på, at personen kan vidne mod eventuelle bagmænd i forbindelse med efterforskning eller behandling af en straffesag om menneskehandel her i landet. Sammenfatning Trods det faktum, at der, som det vil fremgå efter dette punkt, er skrevet og gøres ganske meget fra såvel myndigheds som NGO-side, har handel med kvinder og børn ikke haft den største prioritet, når det kommer til selve indsatsen og det til trods for, at Justitsministeren så sent som den 6/ igen erklærede, at Indsatsen mod handel med kvinder og rufferi står højt på regeringens dagsorden, og derfor må vi også til stadighed sikre, at der sættes så hårdt som muligt ind på området for at ramme prostitutionens bagmænd og Justitsministeren den 4/ ønskede at styrke indsatsen mod prostitutionens bagmænd. Preventing human trafficking in Finland av kontaktsekreterare Aarne Kinnunen Preventing trafficking in persons and related crime - both domestic and transnational - has been a long-standing concern of the Finnish government. Trafficking in persons is one of the key priorities in fighting against cross-boundary crime. Training and awareness rising have been in focus in among authorities, including border guard authorities. Finland has ratified the Palermo Convention and this instrument took effect in 2004 (172/2004). Finland has also ratified the protocols concerning smuggling of migrants and trafficking in persons. These instruments took effect in 2006 (860/2006; 861/2006). The additional protocols are considered to have great significance both in policy and in practice in combating human trafficking and the smuggling of immigrants as well as to help the persons subject to these crimes. The Finnish legal system applies the provisions of international conventions in parallel with domestic legislation. Thus, under the Act implementing the Palermo Convention (137/2003), the legal provisions of the Convention have the force of parliamentary legislation and are directly applicable in Finland. The same applies to the protocols concerning smuggling of migrants and trafficking in persons (745/2006; 746/2006). The Finnish Penal Code was changed in 2004, so that the trafficking in persons, aggravated trafficking in persons, and aggravated arrangement of illegal immigration were included in it (650/2004). Furthermore, new provisions on the aggravated forms of pandering, distribution of child pornography and arrangement of illegal immigration came into force. In addition, the marketing of sexual services was stated as a criminal offence. An amendment (619/2006) to the Aliens Act (301/2004) has been made which enables the issuance of residence permits to victims of human trafficking as well as a reflection period of between 30 days and six months. Finnish procedural legislation includes provisions that seek to protect witnesses. These include the ability to hear witnesses through video and telephone conferencing. Intimidation of any person who is to be heard in criminal proceedings is criminalised in

4 section 9 of Chapter 15 of the Penal Code. Abuse of a person subject to sex trade was made punishable in 2006 (743/2006). A person would make himself guilty of abuse, when he, by promising or giving compensation with a direct economic value, makes a person subject to pandering or human trafficking consent to sexual intercourse or a comparable sexual act. Parliament requires in its statement that sufficient support measures are arranged for prostitutes promoting their possibilities to leave prostitution and to enter the labour market. The Act on International Legal Assistance in Criminal Matters (4/1994) contains general provisions relating to mutual legal assistance. The Act on Joint Investigation Teams (1313/2002) enables the establishment and operation of joint investigation teams in Finnish territory. The Government of Finland adopted a comprehensive programme against trafficking in 2005 (National Plan of Action against Human Trafficking). Protection and recovery of victims of trafficking was noted strongly in the Plan of Action prepared by the working party lead by the Ministry for Foreign Affairs. In practice, the aim is to influence, for instance, the application of confidentiality so that the authorities could share, if necessary, information with the organisations and the organisations could provide the authorities with information on, e.g., the victims in order to support and protect them. The plan of action contains an object to educate about preventing from becoming victims and includes providing information so that potential victims of the trafficking in persons are informed about where they can get help and that getting help is safe. According to this Plan of Action the Ministry of Labour has set up a Working Group that has made proposals for a national assistance system for victims on trafficking. The Working Group proposes in its report that the national assistance system will be build up in connection with the reception structure of asylum seekers. The support system would be coordinated by the State s Reception Centres. The activities will include the reception of customers and the necessary emergency help, arranging housing, social and health care services, advisory and legal services as well as support for integration or safe return. The customers could come into the system directed by the police, border control authorities, other authorities and organisations, at their own request or directed by a private person. Finland evaluates its actions regularly basing on statistics and by analysing the handling of detected cases. The Illegal Immigration Intelligence Unit operating under the Finnish National Bureau of Investigation (NBI) monitors the actions related to the trafficking in persons and aims to prevent them beforehand. The unit provides, e.g., statistics on matters closely related to the phenomenon. During the last few years, the NBI has received additional resources to prevent illegal immigration and expose the use of illicit foreign labour force and indict them. The Illegal Immigration Intelligence Unit is also involved in the close international cooperation with, e.g., EU, Europol, and Interpol to prevent the trafficking in persons. Europol and Interpol operate as a stock of information and Finland provides information for those organisations. Grönland - Greenland av kontaktsekreterare Mariekathrine Poppel The following information is provided by The Greenland Representation of The Home Rule Government. The Danish Government (The Ministry of Justice) has not taken steps to rescind the geographical reservations for Greenland according to:

5 The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons. Especially women and children. And Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings CETS no.: 197. The Greenlandic Criminal code does not contain provisions of sanctions analogous to section 262a (punishment for trafficking in persons and activities connected to this purpose) in the Danish penal code. Provisions analogous to section 262a are included in the draft criminal code that is a part of the Report of the Judicial Commission (Retsvæsenskommissionen). See section 89 in the draft criminal code (Retsvæsenskommissionens betænkning/report of the Judicial Commission, vol. 6, p The passing of the new criminal code is expected in The Ministry of Justice expects to debate the introduction of certain international conventions that so far have not been ratified for Greenland, but subsequently can be ratified. This also concerns the conventions trafficking in women. Ísland - Iceland av kontaktsekreterare Rannveig Thorisdottír Iceland signed the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing the UN Convention Against Transnational Organized Crime in 13th of December Following the agreement the Icelandic government changed the penal code nr 19/1940 by adding a new law on violations against privacy laws (article 227a) where trafficking is linked to the XXII chapter of the penal code nr 19/1940 on sex crimes. Despite these changes the government has not yet brought any prosecutions under it, choosing instead to use General Penal Code Articles 155, which outlaw alien smuggling and document forgery, respectively. See for instance Bragadottír R. (2005) Prostitution i Island-Lovgivning og synspunkter. Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab (page 47). Icelandic parliament signed as well the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings on May 16, 2005 and The Ministry of Justice anticipates its ratification by the Althingi in Laws The Icelandic penal code Bill of law submitted to the Althingi in regard of trafficking International co-operation Nordic-Baltic campaign against trafficking in women Iceland took part in the project The Nordic Baltic Task Force against Trafficking in Human Beings. The aim of the Icelandic National campaign is to introduce the issue to

6 trafficking in women to the public, especially buyers and potential buyers of sexual services. The aim is also to inform the women who apply to come to Iceland on work permits as Dancers of their legal rights. More information Stígamót (Icelandic counselling and information centre for survivors of sexual violence) Kvennaathvarfið (Safe shelter, for women and children when they are physically or psychologically abused in their own home by husband or other family member. The shelter also offers assistance for rape victims. Kvennaathvarfið have participated in ENATW(European network against trafficking in women for sexual exploitation)). Reports Trafficking in Persons Report for Iceland, March 2005-March 2006 Norge - Norway av kontaktsekretær Astrid Renland 13. desember 2000 undertegnet norske myndigheter FN konvensjonen mot transnasjonal organisert kriminalitet og to av konvensjonens tre tilleggsprotokoller, protokollen mot menneskesmugling og protokollen mot menneskehandel. Konvensjonen så vel som protokollene ble ratifisert 23. november Menneskesmugling reguleres i utledningsloven, kapittel 7, 47, mens deltagelse i organisert kriminalitet reguleres i straffeloven kapittel 5, 60 a, og menneskehandel i straffelovens kapittel 21, 224, se nedenfor. Norske myndigheter har i kjølvannet av konvensjonen utvist en fascinerende produktivitet, og allerede i februar 2003 forelå den første handlingsplanen mot handel med kvinner og barn, i 2005 kom den andre og den tredje er nå på vei; bevilget 100 millioner til kampen mot menneskehandel; tilpasset lover; etablert beskyttelsestiltak i form av 45 dagers refleksjonsperiode, se rundskrivet fra UDI; etablert tiltak som retter seg mot kjøpere av seksuelle tjenester og informasjon om menneskehandel; produsert rapporter og evaluert svensk og nederlandsk prostitusjonsregulering. I dag jobbes det med å utvide refleksjonsperioden fra 45 til 90 dager, samt gi arbeidstillatelse til personer som er underlagt denne typen beskyttelse, se Arbeids- og oppholdstillatelse til personer som har vært utsatt for menneskehandel. Det har så langt vært avsagt en fellende dom etter den nye menneskehandel paragrafen, straffelovens 224. Og i 2005 var det kun en person som søkte og fikk innvilget refleksjonsperiode. I juni 2006 ble 224 utvidet til å omfatte tigging, se Innstillingen fra Odelstinget. Offentlige meldinger: Høring Lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel I høringsnotatet fremmer departementet forslag om fem nye lovtiltak mot organisert kriminalitet. For mer informasjon, se: Ot.prp. nr. 62 ( ) Om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel, gjengangerstraff mv.) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 11. april 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

7 Innst.O.nr.118 ( ) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (lovtiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel, gjengangerstraff mv.) Handlingsplaner Handlingsplan mot handel med kvinner og barn ( ) Tiltak: ROSA-help.no informasjon på telefon og nett om bistand og beskyttelse for kvinner utsatt for menneskehandel Sexhandel.no informasjon og fakta om prostitusjon og menneskehandel. Skal bidra til å redusere etterspørselen etter seksuelle tjenester, særlig blant ofre for menneskehandel. Rapporter: Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge "Afrikanske drømmer på europeiske gater Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge", rapport august Kvinner fra Øst-Europa My life is too short; I want to live now Kvinner fra Øst-Europa forteller om veien til og livet i prostitusjon i Norge, rapport mai 2006 Fra Nigeria til Europa Innvandring, menneskesmugling og menneskehandel, rapport fra PRIO februar 2005 Thailandske kvinner Sterke hovud og sterke hjarte Thailandske kvinner på den norske sexmarknaden, rapport februar 2005 Sexkjøp i Sverige og Nederland rapport om erfaringer oktober 2004 Statusrapport - september 2004 Crossing borders Fafo-rapport om prostituerte i Norge mars 2004 Oppfølging av protokoll til FN-konvensjon om barnets rettigheter rapport - oktober 2004 Taking Stock A review of the existing research on trafficking for sexual exploitation Lover og regelverk: Utledningsloven, kapittel 7, 47, se: 007.html#47 Straffeloven kapittel 5, 60 a, se: 008.html#60a Straffebud mot menneskehandel Regler for personer utsatt for menneskehandel

8 Etiske retningslinjer for statsansatte mot kjøp og aksept av seksuelle tjenester Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings Norske myndigheter undertegnet Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel på Europarådets toppmøte 16. mai 2005 Internasjonalt samarbeid: Oversikt over arbeidet i internasjonale samarbeidsfora Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter från Sverige av kontaktsekreterare My Lilja Publikationer av regeringen Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, prop. 2002/03:146: Ett utvidgat straffansvar för människohandel, prop. 2003/04:111: Sveriges antagande av rambeslut om åtgärder för att bekämpa människohandel, prop. 2001/02:99, 2002: Statens offentliga utredningar (SOU) Människosmuggling och offer för människohandel, SOU 2002:69, Utrikesdepartementet, Fattigdom och människohandel En strategi för bekämpning av människohandel genom Sveriges internationella utvecklingssamarbete, Informationsmaterial., 2003, UD : Faktablad om Prostitution och Människohandel, Näringsdepartementet, April 2005, Rapporter Rapporter från Rikskriminalpolisen om människohandel för sexuella ändamål och handel med kvinnor Lägesrapport 8, jan - dec RKP KUT Rapport 2006:4: 8_rkp.pdf Lägesrapport 7. jan dec RKP KUT Rapport 2005:4l: Lägesrapport 6, jan dec RKP KUT 2004:2: Lägesrapport 5, jan-dec RKP KUT 2003:1: Lägesrapport 4, jan-dec RKP KUT 2002:1:

9 Lägesrapport 3, jan-dec RKP KUT 2001:3: Lägesrapport 2, jul-dec RKP KUT 2000:1: Lägesrapport 1, jan - jun RKP KUT 1999:16: Rapporter från stiftelsen kvinnoforum (http://www.kvinnoforum.se/): Svenskt nätverksarbete mot trafficking av kvinnor och flickor. Kvinnoforum Socialt stöd till kvinnor, flickor och pojkar - offer för människohandel. En översyn av situationen i Sverige. Kvinnoforum. 2002: A Resource Book for Working Against Trafficking in Women and Girls in the Baltic Sea Region. 3rd edition. Kvinnoforum. 2002: Övriga rapporter Stockholms stad (2005) Socialt program för att minska prostitution, Socialtjänstförvaltningen: 13/Dagordning/19/19 Bilaga.pdf Länsstyrelsen i Skåne län (2004) Människohandel för sexuella ändamål i Skåne en förstudie av känd förekomst och initiativ. Jämställdhet SKÅNE I UTVECKLING 2004:25. Charlotte Hjertström: De synpunkter, som presenteras i signerade artiklar, står inte nödvändigtvis i överensstämmelse med Rådets uppfattning. Scandinavian Research Council for Criminology c/o Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Stockholm, Sverige If you no longer wish to receive this newsletter, please click this link: Distributed by Slash x

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og 1 / 43 Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien The Latest News from Albania, Kosóva and Macedonia # 309-8' årgang - 30.06.2006 Version 1.1 [FN-link repareret] Næste nr. ventes at udkomme: 04.08.2006

Læs mere

Politianmeldelser: Overlæge Pernille Helmbæk, Psykiatrisk Center Hillerød en del af Region Hovedstadens Psykiatri

Politianmeldelser: Overlæge Pernille Helmbæk, Psykiatrisk Center Hillerød en del af Region Hovedstadens Psykiatri Politianmeldelser: Overlæge Pernille Helmbæk, Psykiatrisk Center Hillerød en del af Region Hovedstadens Psykiatri retsopopgor@menneskeretsforbryder.dk sendt til nsj@politi.dk Perioden www.menneskeretsforbryder.dk

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og 1 / 30 Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien The Latest News from Albania, Kosóva and Macedonia # 305-8' årgang - 02.06.2006 Version 1.1 PDF for printing Info om»sidste Nyt«Udgiver: Bjørn Andersen

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og

Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og 1 / 37 Sidste Nyt fra Albanien, Kosóva og Makedonien The Latest News from Albania, Kosóva and Macedonia # 300-8' årgang - 28.04.2006 Version 1.2 PDF for printing Info om»sidste Nyt«Udgiver: Bjørn Andersen

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses

FA1. Application packet. Application for family reunification of spouses Application packet Application for family reunification of spouses Contents This application packet contains two forms: Form 1 - Application for family reunification of spouses in Denmark Form 2 - Information

Læs mere

OTE At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere

OTE At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 10. juni 2009 (30.06) (OR. fr) 16332/2/08 REV 2 PESC 1562 COHOM 138 OTE Vedr.: At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkårerna vid: Lund den 26 april 2006 Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Læs mere

COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER

COP RAPPORT/COP R FORUM ADVOKATER ORT COP RAPPORT/COP REPORT 2013 COP RAPPORT/COP R ATER FORUM ADVOKATER FORUM ADVOKATER FORU Design og tryk: KLS Grafisk Hus A/S Produceret CO 2-neutralt INDHOLD Forord... 5 Om Forum Advokater... 7 Forum

Læs mere

Appendix A: Summary... 2. Appendix B: Translation and summary of the 'Danish Public Information Act' (2013)... 4

Appendix A: Summary... 2. Appendix B: Translation and summary of the 'Danish Public Information Act' (2013)... 4 Table of Contents Appendix A: Summary... 2 Appendix B: Translation and summary of the 'Danish Public Information Act' (2013)... 4 Appendix C: Offentlighedsloven (2013)... 8 Appendix D: Email Correspondence

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 17.10.2014

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 17.10.2014 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 17.10.2014 ARBEJDSDOKUMENT om Revisionsrettens særberetning nr. 11/2014 (decharge 2013): Oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil Budgetkontroludvalget

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Members of the Editorial

Læs mere

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV

KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Oversættelse * side 1 af 16 [logo] KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE KULTURARV Paris, 17. oktober 2003 MISC/2003/CLT/CH/14 Oversættelse * side 2 af 16 KONVENTION TIL BESKYTTELSE AF DEN IMMATERIELLE

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Codes of conduct social responsibility or window-dressing?

Codes of conduct social responsibility or window-dressing? Codes of conduct social responsibility or window-dressing? A case study of DONG Energy s code of conduct: What are the strengths and weaknesses for ensuring social responsible behaviour of coal suppliers?

Læs mere

Representing Who? An analysis and critical discussion of the Sex Workers' Rights Movement in a Danish context

Representing Who? An analysis and critical discussion of the Sex Workers' Rights Movement in a Danish context Representing Who? An analysis and critical discussion of the Sex Workers' Rights Movement in a Danish context Author: Sara Lykke Wondie Supervisor: Åsa Lundqvist Lund University, Department of Sociology

Læs mere

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur.

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur. Ejendomme LIGE ADGANG juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser VVS Frisør Forsikrin BANK Professor, dr.jur. Ruth Nielsen, CBS juridisk analyse af kvinders og mænds adgang

Læs mere

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Mette Aaskov Knudsen and Poul Hjulmann Seidler

Læs mere

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States

Green Building. Made in Denmark. An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Green Building Made in Denmark An empirical analysis of Denmark s country-of-origin image within green building in the United States Copenhagen Business School May 2010 By Tanya Jacobsen Study program:

Læs mere

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision årsberetning 2007 annual report 2007 The magazine issue Winter 2008 flot år for nordvision A splendid year for Nordvision Programudvekslingen bliver digital i 2008 Programme exchange goes digital in 2008

Læs mere

Årsskrift/ Annual report 2009

Årsskrift/ Annual report 2009 Årsskrift/ Annual report 2009 INDLEDNING/INTRODUCTION Beslutninger skaber fremtiden/ Decisions shape the future I løbet af de seneste 12 måneder har vi stået over for store ændringer både internt i Lauritzen

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere