Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"

Transkript

1 POSITIV ALDRING NYHEDSBREV Maj/juni, 2013 Dansk udgave af nyhedsbrevet "Positive Aging" fra Kenneth og Mary Gergen, TAOS Institute. ====================================== Positiv Aging Newsletter af Kenneth og Mary Gergen, dedikeret til produktiv dialog mellem forskning og praksis. Sponsoreret af Taos Institute (www.taosinstitute.net) "THE BEST IN... Insights i aldring" Wall Street Journal Udgave nr VIGTIGT! Hvis du ønsker at fortsætte med at modtage dette nyhedsbrev, så brug venligst et par sekunder, og gå til: aging- newsletter og i højre kolonne vil du se "Klik her" for at tilmelde dig. Vi er ved at omlægge og skal opdatere listen over modtagere. Din e- mail adresse vil ikke blive delt, men det vil sikre, at du fortsætter med at modtage nyhedsbrevet. Hvis du allerede har gjort dette - mange tak, Ken og Mary Gergen POSITIVE AGING NYHEDSBREV Udgave nr. 80 Maj / juni,

2 INDHOLD: KOMMENTAR: * Mirakuløs opvågning FORSKNING: *Selv- medfølelse: En kilde for positiv aldring * Sveriges støtte til sine ældre medborgere NYHEDER: * Fra Web: Gymnastik på Alder 92 * Fem grunde til at se frem til Aging * Deling af hjemmet i en ændret økonomi * Boganmeldelse: Erfaringens triumf: mændene i Harvard Grant Study, ved George Vaillant *Information til læserne KOMMENTAR Mirakuløs opvågning Vi takker Brian McCaffrey for at sende en af de mest foruroligende og inspirerende videoer vi har set i lang tid. I de første par øjeblikke, fandt vi det svært at se denne video. Vi ser en gammel og næsten tandløs kvinde, Gladys Wilson, der er diagnosticeret med Alzheimers. Udover nogle primitive kropslige bevægelser, kan Gladys ikke kommunikere, hun synes tabt i en tåge, helt utilgængelig for andre. Så ankommer Naomi Feil, en lille, ældre kvinde der praktiserer, hvad hun kalder validerings terapi. Hun nærmer sig Gladys med en rolig stemme og blid berøring. Langsomt, gennem en kombination af at røre, synge, og koordinere bevægelser, begynder Gladys at reagere. Med fortsat tålmodighed og en omsorgsfuld dedikation til at være "med" Gladys, begynder Gladys pludselig at synge. Hun holder fast i Naomi og trækker hende tættere, deres ansigter rører nu hinanden. Og langsomt, meget langsomt, begynder Gladys at tale, og hun og Naomi konverserer. Det er næsten som at se nogen stå op fra de døde. Vi blev påvirket af denne video på flere måder. På det overordnede plan indså vi, at mens den videnskabelige forskning kan være god til at angive arten af forskellige skavanker, kan vores svar på disse skrøbeligheder kræver en stor portion fantasifuld opfindsomhed. Der er intet om Gladys hjernescanninger hvorfra Naomi kunne hente inspiration. Hendes opfindsomhed blev fodret fra et kildevæld af kulturel visdom. Med tanke på positiv aldring, fandt vi i dette tilfælde en poetisk analogi. Forstået på den måde, at den stigende grad af rutiner og krav i voksenlivet er med til at sløve hjernen og indsnævre vores kapacitet til at reagere på omverdenen. Man kommer til at føle, at ens personlighed er størknet, at man er dybt og rettelig en "bestemt slags person". Ens sanser, værdsættelser og mængden af oplevelser bliver reduceret, og visse personer og forskellige aktiviteter ophører med at betyde noget. Som vi ser det, er dette en farlig holdning at tage med sig ind i sit otium. Med færre arbejds- eller familiemæssige krav bliver man efterladt med den potentielt dræbende følelse af en fastlåst og

3 endegyldig måde at være til i verden. Og det er ikke så let at trække sig selv op ved hårrøderne, og hvordan kan man forestille sig at være andet end hvem man virkelig er? Vi opfører bekvemme vægge mellem os og vores muligheder. Så måske vi skal være på udkig efter Naomi Feil s opfattelse af hverdagen, eller andre mennesker der kan minde os om vores "syngende selv" som kan inspirere os til nye og forfriskende dialoger. Eller hvad med at udføre en form for Naomi Feil valideringsterapi med andre, der synes at sygne hen i verden. Vores gensidighed af berøring og sang og stemme kan give stor frihed fra ensomme indespærringer. Ken og Mary Gergen Reference: se Gladys Wilson og Naomi Feil - YouTube: FORSKNING Selv- medfølelse: En kilde til positiv aldring. Vi er alle bekendt med værdien af medfølelse der vises til andre. Hvor ofte har vi overvejet hvor medfølende vi er overfor os selv? En gruppe forskere var interesseret i hvordan selv- medfølelse kan påvirke hvor positivt vi opfatter tilværelsen i de sene år af livet. Der er forskellige definitioner af selv- medfølelse, hvoraf de fleste peger på en følelse af omsorg, accept og venlighed overfor sig selv, især når man har at gøre med vanskelige situationer. Det modsatte af selv- medfølelse er selv- fordømmelse, hvor man er meget kritisk over for sig selv. Deltagerne i undersøgelsen var 185 voksne i alderen 65 og ældre. De gennemførte flere selvrapporterede tests, blandt andet udfra en såkaldt Selv- Medfølelses Skala. Skalaen omfattede elementer såsom: "Når tiderne er virkelig svære, har jeg tendens til at være hård ved mig selv." Andre spørgsmål omfattede "mening med livet" gennem et spørgeskema med elementer såsom: "Mit liv har en høj grad af formål"; og en særlig skala afledt af livsstadier udfra arbejder af Erik Erikson, med udsagn som "Jeg er stolt af, hvad jeg har gjort." Hver deltager udfyldte også en 20 punkts skala om følelser, der angiver, hvor meget de havde følt af hver af de 10 oplistede positive og negative følelser i det forløbne år. Punkterne bestod f.eks. af modsætninger som begejstret vs oprevet. Resultaterne viste, at der var en høj korrelation mellem selv- medfølelse og indikatorer på trivsel. Folk, der lå højt i selv- medfølelse viste sig at ligge højt i en følelse af velvære, samt i personlig integritet og mening i livet. De der var selvkritiske, var mere tilbøjelige til at opleve negative følelser og fikseret på negative oplevelser, og følte sig alene i deres lidelser. Forskerne fastslår at selv- medfølelse kan ændres. Behandling for at øge dette område er normalt rettet mod en bestemt form for selv- medfølelse, såsom selv- venlighed eller mindfulness. Mindfulness- baseret stress reduktion viser sig at øge selv- medfølelse og trivsel blandt yngre

4 voksne, og kan meget vel også være nyttigt for ældre mennesker. Derfor: forsøg at behandle dig selv med mere kærlig pleje, og du kan begynde derhjemme til enhver tid! Fra: Self- Compassion: A Resource for Positive Aging by Wendy J. Phillips & Susan J. Ferguson. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 2013, 688, Sveriges støtte til sine ældre medborgere Når man ser på de globale spørgsmål vedrørende aldring, kigger vi ofte til Sverige som det ultimative i forhold til engagement i borgernes trivsel. I denne undersøgelse sammenholdt forskerne de amerikanske og svenske ydelser til ældre mennesker. USA er kendetegnet ved en blandet pulje af lokale, regionale og statslige programmer. Meget er overladt til enkeltpersoner og deres familier i forhold til selv at finde plejemuligheder for ældre medlemmer, ofte med høje finansielle omkostninger. Derfor er det interessant at sammenligne de lokale støttesystemer med dem i Sverige. Med hensyn til ernæring tilbyder alle svenske kommuner hjemmelavede og leverede måltider til dem, der ikke kan forsørge sig selv. De tilbyder også måltider på dagcentre for ældre. Folk betaler for disse. I Stockholm er prisen på en daglig frokost plus to timers hjemmepleje om måneden et maksimum på $ 50 pr. måned. Regeringsordninger subsidierer den del af omkostningerne, der overstiger dette maksimum. Transport: Offentlig og specialtransport er 100% til rådighed. I forskellige udgaver er der særlige bestemmelser lavet til ældre og andre, der ikke kan klare almindelige former for transport. For eksempel er nogle busser små og har lave gulve. Disse er gratis, også for alle medrejsende der yder bistand til en person. Nogle former for transport koster noget, men prisen er minimal. Hjælp i hjemmet: Sammen med borgerne, vurderes behovet for hjælp. Omkostningerne vurderes afhængig af indkomst. I Stockholm er de maksimale omkostninger for en ældre for sundhedsydelser i hjemmet 3-5 gange om ugen omkring $ 128 per måned. Frivillige plejere, herunder familie, modtager også direkte støtte og løn. Alle hjælpere får desuden adgang til rådgivning, støttegrupper og uddannelse. Det svenske system sikrer opfyldelsen af målene for deres ældre borgere gennem et stærkt defineret system af serviceydelser. Det amerikanske system er meget mindre pålidelig i forhold til, hvordan det tager sig af deres ældre borgere. Sammenligninger som disse kan være en kilde til politisk handling. Fra: Considering Quality of Life for Older Adults: A View from Two Countries by Susan M. Collins, Robbyn R. Wacker, and Karen A. Roberto. Generations, Journal of the American Society on Aging, Spring, 2013,

5 NYHEDER Fra Web: Gymnastik i en alder af 86: Fem grunde til at se frem til Aldring Som vi ældes, gør vi erfaringer om forandringer og tab. Men på samme tid, er der så meget, vi vinder i stede. Forskellige undersøgelser foreslår disse fem blandt de bedste ændringer ved aldring. Negative følelser bliver mindre med alderen Ifølge en telefonisk undersøgelse fra Gallup af mere end mennesker i USA, beretter folk i 70 erne og 80 erne, at de bliver mindre plaget af negative følelser end nogen anden aldersgruppe. Følelsen af stress topper i en alder på 25 år, og falder hurtigt fra Bekymringer ligger fortsat ret højt fra Vrede falder støt i alderen Lykke og trivsel vokser i de senere år, hvor negativitet falder. Visdom vokser I en undersøgelse foretaget af forskere på University of Michigan og University of Texas, blev personer i alderen 25 til 93 år bedt om at sige deres mening om resultaterne af fiktive rapporter om politiske stridigheder. Eksperter evaluerede svarene udfra seks forskellige dimensioner. Disse omfattede evnen til at se andre synspunkter, sandsynligheden for forandring, de mange måder en konflikt kan udfolde sig på, usikkerhed og begrænsninger af viden og muligheder for konfliktløsning og kompromis. Markant flere ældre rangerede i top 20% på visdom. Mennesker i en gennemsnitlig alder på 65 udkonkurrerede yngre deltagere. Visdom synes ikke at falde ligesom nogle andre evner gør, såsom hukommelse og behandling af nye oplysninger. Ægteskaber går bedre Gifte ældre mennesker rapporterer om større tilfredshed og mere positive erfaringer med deres partnere end yngre par gør, selv når de skændes, som rapporteret i en undersøgelse i Journal of Social and Personal Relationships. Når man diskuterer, viser ældre ægtefæller flere positive følelser og hengivenhed end midaldrende par. Lykkeligt gifte ældre rapporterer også om bedre sundhed, livskvalitet, bedre bånd til deres børn og tættere venskaber. Positive sociale relationer vokser med alderen Det at have tilfredsstillende sociale relationer er vigtigt for alle aldre. Ældre mennesker har en tendens til at have færre bekendtskaber end yngre, men de har også tættere relationer med familie og venner, der bliver vurderet som meget tilfredsstillende. Andre former for social forbundethed er også vigtige. For eksempel er frivilligt arbejde nyttigt for både den hjulpne, men også for den der hjælper, måske endda mere for sidstnævnte. En undersøgelse foretaget af forskere på Case Western Reserve University registrerede altruistiske (menneskekærlig, uselvisk, opofrende) holdninger og gerninger fra mennesker i alderen 72 og højere ved et pensionist- samfund i Florida. De fandt, at frivilligt arbejde var den mest konsekvente prædiktor for kognitive

6 velvære. At have altruistiske holdninger bidrager også til mental sundhed senere i livet, ifølge en nylig undersøgelse i Journal of Aging and Health. Lykkefølelse øges Forskere ved Stanford University fulgte den følelsesmæssige sundhed hos 184 voksne i alderen igennem 10 år. I tre perioder, indberettede disse mennesker deres følelsesmæssige tilstande ved 5 tilfældigt udvalgte gange hver dag i en uge. Forskellige analyser viste, at aldring er forbundet med mere positiv følelsesmæssig trivsel, og med mere følelsesmæssig kompleksitet (en større co- forekomst af positive og negative følelser). Jo ældre deltagerne var, jo gladere var de. De mennesker, der har oplevet flere positive end negative følelser i hverdagen var mere tilbøjelige til at have overlevet i løbet en 13 års periode. En direktør for New England Centenarian Study of people 100 years and older, Thomas T. Perls sagde, "At være glad og tilfreds... er en vigtig faktor for de fleste mennesker i form af deres følelse af velvære og endda risiko for forskellige sygdomme". Glade mennesker har en tendens til at leve længere, og har et bedre helbred. Fra: 5 Good Things about Aging. Consumer Reports on Health, 2013, 25, pgs. 1, 4. Deling af hjemmet i en ændret økonomi I disse økonomiske tider, er det at eje et hus en stor udgift. Det kan især være belastende, hvis man bor alene. Spørgsmålet er altså: hvordan kan man have et hjem og alligevel ikke gå fallit? Svaret kan være at dele sit hjem med andre. Denne idé har vundet terræn fornylig, hvor især ældre kvinder, har fundet ud af en deling af et hus kan være en ideel løsning for deres bolig- dilemmaer. Ikke alene er det muligt at skære ens boligudgifter med mindst halvdelen, men man får også fået gode partnere og venner med i købet. Et eksempel på en vellykket fælles boform involverede kvinder, der kendte hinanden fra kirken, men som ikke var nære venner. De var alle i 50'erne, var skilt, og havde en aktiv karriere. De besluttede at samle deres ressourcer og købe et hus sammen. Efter at have rådført sig med advokater, revisorer og finansielle planlæggere tog de tre kvinder et realkreditlån på en 5 værelses $ 400,000 villa i en forstad til Pittsburgh. Selvom de deler meget af huset, har de alle eget domæne. Een bor på tredje sal med soveværelse, badeværelse og kontor, en anden har den samme ordning på anden sal, og den tredje har master bedroom. Hver måned deponerer de det samme beløb på deres fælles checkkonto beregnet til at betale for realkreditlån, forsyningsselskaber, ejendomsskatter og reparationer. De bidrager hver med et $ 100 gavekort til køb og deling af dagligvarer. Hvis nogen har gæster, betales omkostningerne separat. Efter ni år værdsætter de stadig værdien af at leve sammen, og har skrevet en bog om det: Our House: Living Far Better for Far Less in a Cooperative Household Ud over de økonomiske fordele, værdsætter hver af dem de andre som nære venner, og også som hjælpere hvis nødsituationer opstår. Ideen om deling af et hus har spredt sig over hele landet. I Sarasota i Florida, hjælper en organisation kaldet "Living in Community Network" folk med at finde potentielle "hus- venner". I Portland, Oregon, tilbyder en online service "Lad os dele et hus" en liste over folk, der er interesseret i at dele et hjem. I Vermont er der en tjeneste kaldet "Home Share Now". Et flertal af

7 dem, der udforske disse muligheder er "boomer" kvinder, dvs kvinder fra store årgange. Skilsmisse og enkestand, ingen børn i nærheden, og begrænsede budgetter tilskynder mange kvinder til at søge denne mulighed. De er også interesseret i at finde andre med hvem de ønsker at dele en bolig. At være alene med sig selv er en blandet fornøjelse, og det at have lidt selskab i hjemmet er langt at foretrække. Der er selvfølgelig også ulemper og det at leve sammen involverer kompromiser. Problemer opstår normalt omkring husholdningen, kæledyr, renlighed, støj, gæster eller uventede finansielle omkostninger. Hvis problemerne er beskrevet på forhånd med skriftlige aftaler, kan livet køre problemfrit. En plan for at opløse partnerskaber er også nødvendigt hvis der f.eks. opstår ændringer i helbred, så en partner må flytte ud. Enighed om, hvordan man finder en ny bofælle er også en vigtig opgave. Alligevel er det en bevægelse på nippet til at eksploderer efterhånden som flere mennesker indser fordelene. Fra: Sharing Home Sweet Home by Sally Abrahms, AARP Bulletin, June, Boganmeldelse Erfaringens triumf: mændene i Harvard Grant Study, ved George Vaillant. Harvard University Press, I en tid hvor mange mennesker rundt om i verden lever i deres tiende årti, kommer den længste forløbsundersøgelse af den menneskelige udvikling nogensinde med gode nyheder for den nye alderdom: vores liv fortsætter med at udvikle sig i vores senere år, og det bliver ofte mere tilfredsstillende end før. Det begyndte i 1938, hvor Grant s Undersøgelse af Voksnes Udvikling (originaltitel: Grant Study of Adult Development) kortlagde fysisk og følelsesmæssig sundhed af over 200 mænd, begyndende med deres bachelor dage. Den nu klassiske undersøgelse "Tilpasning til Livet" (orginaltitel: Adaptation to Life) rapporterede om mænds liv i alderen op til 55 år og hjalp os med at forstå voksnes udvikling. Nu følger George Vaillant mændene i halvfemserne, og dokumenterer for første gang, hvordan det er at blomstre langt ud over traditionel pensionering. Rapportering om alle aspekter af mænds liv, herunder relationer, politik og religion, tilpasnings strategier og brug af alkohol (hvis misbrug har langt den største negative effekt på sundhed og lykke for undersøgelsens deltagere), kommer med en række overraskende resultater. For eksempel viste det sig at de mennesker, der klarer sig godt i alderdommen ikke nødvendigvis klarede sig så godt midvejs i livet, og vice versa. Mens undersøgelse bekræfter, at genopretning fra en elendig barndom er muligt, så er minderne om en lykkelig barndom en livslang kilde til styrke. Ægteskaber bringer meget mere tilfredshed efter 70 år, og fysisk ældning efter 80 bestemmes mindre ved arvelighed end vaner dannet før 50 års alderen. Æren for at blive gammel med ynde og vitalitet, hænger altså tilsyneladende især sammen med os selv og vores måde at leve vores liv på. Som Vaillant siger: "Hvis du forbliver sund, kan det at blive 90 være forbundet med en masse sjov." (Fra Harvard University Press.)

8 Information til læserne Spørgsmål & Feedback Hvis du har spørgsmål, eller materiale, du gerne vil dele med andre læsere af nyhedsbrevet, så send en e- mail Mary Gergen på Tidligere udgaver af nyhedsbrevet er arkiveret på: Vi håber, at du synes om Positive Aging Newsletter. Nye abonnenter kan deltage ved at sende en e- mail til: Afmeld ved at sende en e- mail til:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - POSITIV ALDRING NYHEDSBREV November/december 2013 Dansk udgave af nyhedsbrevet "Positive Aging" fra Kenneth og Mary Gergen, TAOS Institute. ====================================== Positiv Aging Newsletter

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 76. Positive Aging NYHEDSBREV September / oktober, 2012

Nyhedsbrev nr. 76. Positive Aging NYHEDSBREV September / oktober, 2012 Nyhedsbrev nr. 76 Positive Aging NYHEDSBREV September / oktober, 2012 Dansk udgave af nyhedsbrevet "Positive Aging" fra Kenneth og Mary Gergen, TAOS Institute. Positive Aging Nyhedsbrevet skrives af Kenneth

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Dragør Lykkeregnskab 2013

Dragør Lykkeregnskab 2013 Rapport udarbejdet af institut for lykkeforskning i samarbejde med Dragør Kommune Dragør Lykkeregnskab 2013 Status og anbefalinger til lykke, tilfredshed og livskvalitet INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING Dragør

Læs mere

Svækket men stærk Hverdagsliv for 85- og 90-årige, som mestrer fysisk svækkelse. Annette Johannesen. s k r i f tser ien. fra Gerontologisk Institut

Svækket men stærk Hverdagsliv for 85- og 90-årige, som mestrer fysisk svækkelse. Annette Johannesen. s k r i f tser ien. fra Gerontologisk Institut nr.10 Svækket men stærk Hverdagsliv for 85- og 90-årige, som mestrer fysisk svækkelse Annette Johannesen s k r i f tser ien fra Gerontologisk Institut Annette Johannesen Svækket men stærk Hverdagsliv for

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også.

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også. En skilsmisse koster jer meget let en halv million kroner! Det er dyrere at være fraskilt med børn, end at leve sammen i ægteskab. På 10 år koster det en almindelig lønmodtagerfamilie mindst 450.000 kr.

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

VEJEN TIL DET MODNE ARKED

VEJEN TIL DET MODNE ARKED VEJEN TIL DET MODNE ARKED og Vejen til det modne marked Inspiration til produkt- og serviceudvikling - hvordan kommunikerer vi med de modne forbrugere? Forord Andelen af befolkningen over 50 år vil stige

Læs mere

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE Hva med far Mænds forventninger og erfaringer med at blive far Udarbejdet af lektor Kenneth Reinicke (RUC) for Roskilde Kommune Med midler fra Sundhedsstyrelsens»Satspulje«Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Læs mere

Børns rettigheder, som de opleves af børn

Børns rettigheder, som de opleves af børn Børns rettigheder, som de opleves af børn Denne undersøgelse er bestilt af Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Dette dokument er ikke udtryk

Læs mere

FRI FOR LUDOMANI HENRIK TINGLEFF

FRI FOR LUDOMANI HENRIK TINGLEFF FRI FOR LUDOMANI HENRIK TINGLEFF 2012 Henrik Tingleff & Danske Spil Omslag og Grafik: Louise Løj Arce Foto: Fotograf Niels Djervad Forlag: Kognitivt Forlag, København, Danmark Fremstilling: Dystan Grafisk

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT?

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? CONSULTANTS FOR STRATEGIC FUTURES RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? RENOVERINGER MED FOKUS PÅ ENERGI, LYS OG TILLID I Inwido har vi det privilegium at være Europas største producent af vinduer

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

FORBERED DIN FREMTID. Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter. Forbered din fremtid

FORBERED DIN FREMTID. Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter. Forbered din fremtid FORBERED DIN FREMTID Hvad skal der ske i dit liv, når 37 timers arbejdsugen slutter Forbered din fremtid 1 Kolofon Forbered din fremtid Udgivet første gang i marts 2009. Nu i 3. oplag september 2012 Redaktion:

Læs mere

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE-konference den 8. maj 2008 i København Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere