LEVERING, KVALITET OG LAKOPGØRELSE. Opslagsværktøj til beregning af lakering i Autotaks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERING, KVALITET OG LAKOPGØRELSE. www.lakspecialisten.dk. Opslagsværktøj til beregning af lakering i Autotaks"

Transkript

1 LEVERING, KVALITET Opslagsværktøj til beregning af lakering i Autotaks OG LAKOPGØRELSE LAKspecialisten Risskov Hasle Højbjerg Tirstrup

2 Starttider Vejledning i rigtig anvendte starttider på taksatorrapporter. Bil med til maler: 1-lags lak 17 AE 2-lags lak 23 AE 3-lags lak 23 AE + 7 AE 2-farve tillæg ( 2-farve tillæg fortæller at den er beregnet som 3-lags) Bil IKKE med til maler: 1-lags lak Tommelfingerregel: 7 AE 2-lags lak 11 AE (nye dele) 14 AE (brugte dele) 3-lags lak 14 AE +7 AE i 2-farve tillæg ( 2-farve tillæg fortæller at den er beregnet som 3-lags) Hvis der er givet mindre end 17 AE i starttid, er der tale om løse dele og bilen er ikke med til maler. Ved lakering af nye skruedele, eventuelt med udsprøjtning på sideliggende dele, beregner Autotaks altid starttiden som løse dele.i kan ikke få Autotaks til at beregne andet. Hvis bilen skal med til maler, mangler der derfor starttid. Løsning.: Eksempel: Ny forskærm m/udsprøjtning på fordør Den manglende starttid op til 23 AE, hvis 2-lags lak, lægges til som nummer. 13 AE i starttid 1000 nummer Regulering starttid 10 AE Samlet starttid 23 AE

3 Huskeliste Rudeafdækning: PVC på panel: / forskærm: Sealing: Alu-fælge: Hvis der er en gummiliste ved forruden, bagruden eller ved en siderude, der skal løftes op fra lakken, skal der beregnes specialafdækning. Der beregnes 3 AE pr løbende mtr, minimum 3 AE Hvis der skal påføres PVC-belægning (ikke at forveksle med bodybehandling) på et panel, lægges dette til på rapporten som et 1000 nr. Kr. Der 350,- lægges pr. kr. panel 250 el.,- lign. til pr.del Forskærm kr. 150,- pr. del. Såfremt Djurs LAKspecialisten Autolakering skal påføre sealing, lægges dette på lakberegningen i Autotaks som et 1000 nummer. Sealing afregnes med kr. 200,- for den første del og kr. 150,- pr. efterfølgende del. Alu-fælge kan ikke beregnes i Autotaks og skal derfor lægges på lakberegningen i Autotaks, som et 1000 nummer. Lakering af alu-fælge afregnes med kr. 850,- pr. fælg, i de tilfælde hvor der er givet starttid metal. Hvis der ikke er starttid metal på rapporten, lægges der 14 AE til, som 1000 nummer, hvis det eneste der skal males er skaden, og 8 AE beregnet starttid plast, men ikke starttid metal. Sammenpolering: Hvis der bliver beregnet en delvis lakering af et emne (partiel lakering), skal der beregnes tillæg for sammenpolering. Eks.: Der beregnes lakering af en bagdør, under fenderlisten. Hvis fenderlisten ikke er gennemgående, skal der beregnes tillæg for sammenpolering. Sammenpolering beregnes som 1000 nummer og afregnes med 4 AE for første sammenpolering og 2 AE pr. efterfølgende sammenpolering. Udsprøjtning: Udsprøjtning på sideliggende dele beregnes altid som en L- lakering (overfladelak) af de dele der udsprøjtes på. De er ikke indeholdt i materialeindexet Husk at tjekke lakindex 134

4 Varevognsog Storvognstillæg Varevognstillæg: Storvognstillæg: Hvis et køretøj er over 2,5 m højt, men under 2,8 m højt skal der lægges varevognstillæg på taksatorrapporten. Varevognstillæg udgør 16 AE og lægges til som 1000 nummer. Hvis et køretøj er over 2,8 mtr. højt eller over 7 mtr. langt, skal der lægges storvognstillæg på taksatorrapporten Varevognstillæget udgør 35 AE og lægges til som 1000 nummer. Det er ikke muligt at vælge tillægget ved afkrydsning i Autotaks, så systemet selv beregner tillægget, derfor skal man altid selv sørger for at varevognstillæg og storvognstillæg kommer med på rapporten.

5 5. STANDARDER OG NORMER 1. KS 2000 generelt 1. oktober 2003 Indledning Ønsker virksomheden at levere et dokumenteret og kontrolleret kvalitetsprodukt, der lever op til kundernes forventninger med hensyn til kvaliteten af lakopbygningen, skal det udførte arbejde overholde de fastsatte standarder og normer. Dette afsnit indeholder mindste krav til: Standarder og normer skal bruges i forbindelse med uenighed om kvaliteten af det udførte arbejde og anvendes ligeledes i FAI s Ankenævn. Farvetilpasning Glans Lagtykkelse Overfladestruktur Overfladerenhed samt Illustration af bedømmelseszoner for personbiler Skema til sammenligning af størrelsesforhold Sammenfatning af standarder og normer Selvom både lakprodukterne og det udførte lakeringsarbejde er af en høj kvalitet, kan det ofte ikke undgås, at der forekommer (små ubetydelige) ukorrektheder i den færdige lakering. På side angives de minimumskrav der kan stilles til en færdig lakering af en personbil. Kravene skal bruges som vurderingsgrundlag og afhænger af hvor på bilen lakeringen er foretaget, samt i visse tilfælde om der er tale om en hel- eller dellakering. Ved visuel bedømmelse af den færdiglakerede overflade skal der skelnes mellem væsentlige og mindre væsentlige områder på bilen. En inddeling af bilen i bedømmelseszoner er derfor nødvendig for en realistisk vurdering af det udførte arbejde. Zoneinddelingen findes på side 5.2. Brochuren om Standarder og normer kan købes på sekretariatet for 7,00 kr. ekskl. moms og forsendelse Kvaliteten kan være afhængig af den bestilling kunden har angivet i form af rekvisition eller taksatorrapport idet nødvendige behandlingsmønstre kan være udeladt. Kunden skal derfor gøres opmærksom på forhold der kan resultere i en dårligere kvalitet. Aftales anden udførelse end den håndværksmæssige korrekte skal der foreligge en skriftlig aftale vedr. kvaliteten af det arbejde kunden ønsker udført og der skal tages forbehold for garantien (se mappe 2. Administration, afsnit 7). Er der ikke taget forbehold hæfter autolakereren selv for eventuelle fejl og mangler. Version 2.0 side 5.1 Opdatering nr. Erstatter side FAI

6 Bedømmelseszoner, personbiler 1. KS 2000 generelt 1. oktober 2003 A: Tag, for- og bagklap, overkant skærme, ruderammer B: Fra underkant sideruder til overkant fenderlister, overdel kofanger C: Fra fenderlister til og med karrosseriets underkanter D: Karrosserifalser, døre indvendigt, kabine indvendigt E: Motorrum og bagagerum samt for- og bagklapper indvendigt SKEMA TIL SAMMENLIGNING AF STØRRELSESFORHOLD Med et tal og en stjerne er der i nedenstående skema ved forskellige rækker angivet et sam-menligningsgrundlag for de aktuelle størrelsesforhold på diverse fejltyper. 1 * * * * * * * * * * * * * 7 ********* 2 * * * * * * * * * * * 8 ********* 3 * * * * * * * * * 9 ******** 4 ********** 10 ********* 5 *********** 11 ******** 6 * * * * * * * * 12 ******* SKEMA TIL VURDERING AF AFSTAND Når bedømmeren står i en afstand hvor han kan læse bogstavrække b men ikke række a, er den korrekte afstand til emnet opnået. Dette eliminerer evt. forskelle i synet hos forskellige bedømmere. a qwertyuiopasfghjklzxcqwertyuiopasfghjklzxcqwertyuiopasfghjklzxcqwertyuiopasfghjkl b qwertyuiopasfghjklzxcqwertyuiopasfghjklzxcqwertyuiopasfghjklzxcqwer Version 2.0 side 5.2 Opdatering nr. Erstatter side FAI

7 Minimumskrav til en færdig lakering 1. KS 2000 generelt 1. oktober 2003 I det følgende angives de minimumskrav der stilles til den færdige lakering m.h.t. farvetilpasning, glans, lagtykkelse, overfladestruktur og overfladerenhed. Kravene skal bruges ved vurdering af det udførte arbejde og tager derfor ikke højde for fejl opstået ved miljøbelastninger som f.eks. stenslag, afvaskning eller skrammer. Åbenlyse fejl som afskalninger o.lign må ikke forekomme. Minimumskravene bygger primært på en visuel bedømmelse af lakeringens finish indenfor den relevante bedømmelseszone. Inddeling af en personbil i bedømmelseszoner findes på side 5.2. Bedømmelsen skal ske i dagslys, og bilen skal være ren. For at udelukke forskellene ved bedømmernes syn, er der udformet et skema, der skal anvendes til fastlæggelse af bedømmelsesafstanden for den enkelte bedømmer. Skemaet findes på side 5.2 (Skema til vurdering af afstand). Vurderingen foretages visuelt fra en afstand svarende til, at bedømmeren står i en afstand hvor række b kan læses mens række a er ulæselig, dog mindst 1 meter fra emnet. Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Desuden er der på side 5.2 udformet et skema, der skal anvendes som sammenligningsgrundlag for størrelsen på eventuelle ukorrektheder i lakeringens finish. Ved bedømmelsen skal køretøjets samlede vedligeholdelsesstand også tages i betragtning. Farvetilpasning Da 100% farvetilpasning ikke er muligt må små ubetydelige farveafvigelser accepteres. Vær opmærksom på DIN 6175 del 1,»Farvetolerancer i bilindustrien«. Kontakt evt. ABS for yderligere oplysninger. Bedømmelseszone A til E Har farvetilpasningen ikke været optimal ved en tidligere lakering, så der før lakering kan konstateres farveforskelle mellem karrosseridele, er kravet en tilpasning til én af de sideliggende dele. Ved udtågning må overgangen ikke være synlig. Glans Vær opmærksom på DS/ISO Kontakt evt. Autobranchens Servicecenter, ABS for yderligere oplysninger. Bedømmelseszone A til E Hellakering: Glansen skal som minimum svare til en fabrikslakering (max. 1 år gammel). Dog er en afvigelse på +/- 10 % acceptabel. Dellakering: Glansen skal som minimum svare til de sideliggende dele. Den tyske norm, DIN 6175 del 1, angiver farvetolerancer indenfor forskellige farveområder. Normen kan bruges efter behov. DS/ISO 2813 er en standard fra Dansk Standardiseringsråd der angiver hvordan glansen måles. Standarden kan bruges efter behov Autobranchens Servicecenter, ABS, er et samarbejde mellem FAI og D.A.F. omkring kvalitet og miljø. ABS kan kontaktes på tlf Version 2.0 side 5.3 Opdatering nr. Erstatter side FAI

8 1. KS 2000 generelt 1. oktober 2003 Lagtykkelse Måling af lagtykkelse og vedligeholdelse af måleudstyr foretages i henhold til leverandørens anvisninger. Bemærk! Foretages lakering af ikke magnetisk materiale som plast og aluminium forudsættes særlig fremgangsmåde ved lagtykkelsesmålingen, hvis ikke måleudstyret er beregnet til anvendelse på ikke magnetiske materialer. Bedømmelseszone A til E Lagtykkelsen skal svare til lakleverandørens forskrifter samt opfylde bilproducentens krav. Overfladestruktur (løbere, dråbedannelse, gardindannelse) Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Bedømmelseszone A og B Ingen løbere accepteres. Bedømmelseszone C Løbere større end angivet i række 5 accepteres ikke. Anbringes et stykke A4 papir et vilkårligt sted i bedømmelseszonen, må der maksimalt forekomme 1 løber indenfor det lakområde papiret dækker. Bedømmelseszone D og E Løbere større end angivet i række 12 accepteres ikke. Anbringes et stykke A4 papir et vilkårligt sted i bedømmelseszonen, må der maksimalt forekomme 1 løber indenfor det lakområde papiret dækker. Bedømmelsen skal ske i dagslys, udendørs. Vurderingen foretages visuelt fra en afstand svarende til, at bedømmeren står i en afstand hvor række b på side 5.2 kan læses mens række a er ulæselig (dog mindst 1 meter fra emnet). Blærer (opkogningsblærer, vandblærer, fugtknopper, ovnblærer, reaktionsblærer, siliconeøjne) Bedømmelseszone A Ingen for øjet synlige blærer må forekomme. Bedømmelseszone B Blærer større end angivet i række 1 accepteres ikke. Anbringes et stykke A4 papir et vilkårligt sted i bedømmelseszonen, må der maksimalt forekomme 1 blære indenfor det lakområde papiret dækker. Acceptable størrelser på forekommende fejl er angivet i henhold til række 1-12 på side 5.2. Bedømmelseszone C og D Blærer større end angivet i række 2 accepteres ikke. Anbringes et stykke A4 papir et vilkårligt sted i bedømmelseszonen, må der maksimalt forekomme 1 blære indenfor det lakområde papiret dækker. Version 2.0 side 5.4 Opdatering nr. Erstatter side FAI

9 1. KS 2000 generelt 1. oktober 2003 Bedømmelseszone E Blærer større end angivet i række 4 accepteres ikke. Anbringes et stykke A4 papir et vilkårligt sted i bedømmelseszonen, må der maksimalt forekomme 3 blærer indenfor det lakområde papiret dækker. Kratere (porer, fordybninger, nålehuller) Bedømmelseszone A Ingen for øjet synlige kratere må forekomme. Bedømmelseszone B Der accepteres ingen kratere uden dækfarve i bunden. Kratere større end angivet i række 1 accepteres ikke. Anbringes et stykke A4 papir et vilkårligt sted i bedømmelseszonen, må der maksimalt forekomme 1 krater indenfor det lakområde papiret dækker. Bedømmelseszone C Der accepteres ingen kratere uden dækfarve i bunden. Kratere større end angivet i række 2 accepteres ikke. Anbringes et stykke A4 papir et vilkårligt sted i bedømmelseszonen, må der maksimalt forekomme 2 kratere indenfor det lakområde papiret dækker. Bedømmelseszone D Der accepteres ingen kratere uden dækfarve i bunden. Kratere større end angivet i række 3 accepteres ikke. Der accepteres maksimalt 3 kratere pr. løbende meter fals samt maksimalt 3 kratere pr. dør, indvendigt. Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Bedømmelseszone E Der accepteres ingen kratere uden dækfarve i bunden. Kratere større end angivet i række 4 accepteres ikke. Anbringes et stykke A4 papir et vilkårligt sted i bedømmelseszonen, må der maksimalt forekomme 2 kratere indenfor det lakområde papiret dækker. Skjolder (skyer, striber, randzonemarkeringer, peroxidpletter) Bedømmelseszone A, B og C Ingen for øjet synlige skjolder må forekomme. Bedømmelseszone D og E Ingen synlige skjolder i en bedømmelsesafstand på 3 meter. Version 2.0 side 5.5 Opdatering nr. Erstatter side FAI

10 Sammensprøjtninger (tørsprøjtning) 1. KS 2000 generelt 1. oktober 2003 Bedømmelseszone A, B og C Ingen for øjet synlige sammensprøjtninger må forekomme. Bedømmelseszone B Bedømmelseszone D Ingen synlige sammensprøjtninger i en bedømmelsesafstand på 3 meter. Bedømmelseszone E Ingen synlige sammensprøjtninger i en bedømmelsesafstand på 5 meter. Zone A Zone B Zone C Zone D Zone E Grov overfladestruktur (appelsinhud, rynkninger, flydningsfejl, slibespor, sliberidser, ridser, ridsedannelser, opkogning) Bedømmelseszone A, B og C Ingen for øjet synlige fejl må forekomme. Bedømmelseszone D Ingen synlige fejl i en bedømmelsesafstand på 3 meter. Bedømmelseszone E Ingen synlige fejl i en bedømmelsesafstand på 5 meter. Overfladerenhed (smuds, støv og lignende fremmedpartikler som danner ophøjninger i lakopbygningen): Bedømmelseszone A Fremmede partikler, der ikke er fuldstændig indkapslet i toplakken samt fremmede partikler, der gennemtrænger fylder og grunder accepteres ikke. Indkapslede partikler større end angivet i række 1 accepteres ikke. Anbringes et stykke A4 papir et vilkårligt sted i bedømmelseszonen, må der maksimalt forekomme 1 partikel indenfor det lakområde papiret dækker. Bedømmelseszone B, C og D Fremmede partikler, der ikke er fuldstændig indkapslet i toplakken samt fremmede partikler, der gennemtrænger fylder og grunder accepteres ikke. Indkapslede partikler større end angivet i række 2 accepteres ikke. Anbringes et stykke A4 papir et vilkårligt sted i bedømmelseszonen, må der maksimalt forekomme 2 partikler indenfor det lakområde papiret dækker. Bedømmelsen skal ske i dagslys, udendørs. Vurderingen foretages visuelt fra en afstand svarende til, at bedømmeren står i en afstand hvor række b på side 5.2 kan læses mens række a er ulæselig (dog mindst 1 meter fra emnet). Acceptable størrelser på forekommende fejl er angivet i henhold til række 1-12 på side 5.2. Version 2.0 side 5.6 Opdatering nr. Erstatter side FAI

11 1. KS 2000 generelt 1. oktober 2003 Bedømmelseszone E Fremmede partikler, der ikke er fuldstændig indkapslet i toplakken samt fremmede partikler, der gennemtrænger fylder og grunder accepteres ikke. Indkapslede partikler større end angivet i række 12 accepteres ikke. Anbringes et stykke A4 papir et vilkårligt sted i bedømmelseszonen, må der maksimalt forekomme 4 partikler indenfor det lakområde papiret dækker. Bedømmelsen skal ske i dagslys, udendørs. Vurderingen foretages visuelt fra en afstand svarende til, at bedømmeren står i en afstand hvor række b på side 5.2 kan læses mens række a er ulæselig (dog mindst 1 meter fra emnet). Acceptable størrelser på forekommende fejl er angivet i henhold til række 1-12 på side 5.2. Version 2.0 side 5.7 Opdatering nr. Erstatter side FAI

12 Oversigt over modeller med mulighed for 3-lags lak og hård klarlak Hvid/rød perle/metallic = 3-lags lak Ring/skriv/kom forbi ved tvivl FABRIKAT/MODEL KODE Oversigt over modeller med 3-lags lak og klarlak hård i autotaks pr. 4. okt FABRIKAT MODEL 3-LAGS LAK KLARLAK HÅRD 030 AUDI 100 / A6 - > 4.97 X 029 AUDI A3 03->07.08 X X 044 AUDI A > X X 043 AUDI A >11.07 X 063 AUDI A4 09 ->11 X 053 AUDI A > X X 073 AUDI A4 11 -> X X 042 AUDI A6 04 -> X 062 AUDI A > 11 X 11A BMW 1.ER 11 -> X 111 BMW 1.ER-> 11 X X 1AC BMW 3.ER F > X X 115 BMW 5.ER E > 3.07 X X 142 BMW 5.ER F > X 106 BMW 7.ER > X X 136 BMW X5 E > 1.07 X X 146 BMW X5 E > X X 1432 CHEVROLET SPARK X X A09 CITROEN C1 X A38 CITROEN C > X X A40 CITROEN C4 X X AC4 CITROEN C4 II X X A41 CITROEN C4 PICASSO X X A45 CITROEN C > 4.08 X X A47 CITROEN C > X X A48 CITROEN DS3 X X A82 CITROEN DS4 X X A67 CITROEN JUMPY > X 8AG FIAT DOBLO 10 -> X X 893 FIAT DUCATO > X X 869 FIAT GRANDE PUNTO X X 8B3 FIAT PANDA 12 -> X X 820 FIAT STILO WEEKEND 03 -> X 2C2 FORD C-MAX MKII 10 -> X X 2AJ FORD FIESTA > X X 2C1 FORD FOCUS 3/5d 11 -> X X 2BC FORD FOCUS SEDAN 12 -> X X 2AK FORD KA II X X 295 FORD MONDEO 01 -> 5.07 X X 281 FORD MONDEO > X X

13 Oversigt over modeller med mulighed for 3-lags lak og hård klarlak Hvid/rød perle/metallic = 3-lags lak Ring/skriv/kom forbi ved tvivl FABRIKAT/MODEL KODE Oversigt over modeller med 3-lags lak og klarlak hård i autotaks pr. 4. okt FABRIKAT MODEL 3-LAGS LAK KLARLAK HÅRD 3028 HYUNDAI I10 X X 3070 HYUNDAI I > X X 3071 HYUNDAI I40 X X 3043 HYUNDAI SANTA FE (CM10) 10 -> X X 2818 KIA CARENS > X X 2811 KIA RIO > X X 2840 KIA SPORTAGE X X I52 MAZDA 2 DE > X X I48 MAZDA 3 (BL) X X I40 MAZDA 5 CR > X X I30 MAZDA > X X I46 MAZDA 6 GH > X X I37 MAZDA 6 GY ST.CAR 03 -> X X I45 MAZDA 6 ST.CAR > X X I42 MAZDA MX > X X 312 MERCEDES A-KLASSE (169) X X 381 MERCEDES B-KLASSE 11 -> X X 322 MERCEDES B-KLASSE -> X X 3AN MERCEDES C.ST.C (W204) 11 -> X X 339 MERCEDES C180 - C280 (202) X X 326 MERCEDES C180 - C320 (W203) X X 304 MERCEDES C-KLASSE (W204) -> 11 X X 3AL MERCEDES C-KLASSE (W204) 11 -> X X 3AK MERCEDES C-KLASSE COUPE 11 -> X X 325 MERCEDES C-KLASSE SPORTCOUPE X 315 MERCEDES E200-E320 (W210) X X 341 MERCEDES E-KLASSE SED. (211) X X 3AE MERCEDES E-KLASSE SED. (W212) X X 344 MERCEDES E-KLASSE STC. (211) X X 31E MERCEDES E-KLASSE STC. (S212) X X 346 MERCEDES ML (164) > X X 349 MERCEDES S-KLASSE > X X 350 MERCEDES VIANO > 10 X 1901 MINI MINI > X X 1911 MINI MINI II > X X G62 MITSUBISHI COLT 09 -> X G32 MITSUBISHI SPACE STAR X Z61 NISSAN NOTE X Z59 NISSAN PRIMERA P > X Z82 NISSAN PRIMERA P12 ST.CAR X

14 Oversigt over modeller med mulighed for 3-lags lak og hård klarlak Hvid/rød perle/metallic = 3-lags lak Ring/skriv/kom forbi ved tvivl FABRIKAT/MODEL KODE Oversigt over modeller med 3-lags lak og klarlak hård i autotaks pr. 4. okt FABRIKAT MODEL 3-LAGS LAK KLARLAK HÅRD Z87 NISSAN X-TRAIL II > X X 593 OPEL ASTRA J 10 -> X X 585 OPEL CORSA D > X X 598 OPEL INSIGNIA TOURER X X 556 OPEL MERIVA A 03 -> 10 X X 596 OPEL MERIVA B 10 -> X X 559 OPEL ZAFIRA B > X X B38 PEUGEOT 107 X B37 PEUGEOT > X X B62 PEUGEOT 206+ X X B46 PEUGEOT 207 X X B45 PEUGEOT 207 SW X X B66 PEUGEOT 208 X X B90 PEUGEOT 3008 X X B42 PEUGEOT > X B43 PEUGEOT 307 BREAK/SW > X X B48 PEUGEOT 308 X X B49 PEUGEOT 308 SW X X B40 PEUGEOT 407 X X B79 PEUGEOT 508 X X B68 PEUGEOT PARTNER 08 -> X X C03 RENAULT CLIO III > X X C83 RENAULT CLIO III GRANDTOUR X X C93 RENAULT GRAND SCENIC III X X C60 RENAULT KANGOO > X X C80 RENAULT LAGUNA III X X C43 RENAULT MEGANE 4/5D. 96 -> X X C49 RENAULT MEGANE II 3/5 HATC X C82 RENAULT MEGANE III > X X C95 RENAULT MEGANE III GRANDTOUR X X C16 RENAULT MEGANE II 4D/ST.CAR X C78 RENAULT TWINGO II > X X Q21 SEAT IBIZA > X X Q31 SEAT IBIZA ST. X X T02 SKODA CITIGO X X T28 SKODA FABIA II 10 -> X X T18 SKODA FABIA II > X X T11 SKODA OCTAVIA II 04 -> 11 X X T21 SKODA OCTAVIA II 11 -> X X T20 SKODA SUPERB II X X

15 Oversigt over modeller med mulighed for 3-lags lak og hård klarlak Hvid/rød perle/metallic = 3-lags lak Ring/skriv/kom forbi ved tvivl FABRIKAT/MODEL KODE Oversigt over modeller med 3-lags lak og klarlak hård i autotaks pr. 4. okt FABRIKAT MODEL 3-LAGS LAK KLARLAK HÅRD R03 SUZUKI SWIFT > 11 X X R50 SUZUKI SX4 CROSSOVER X X YC8 TOYOTA AURIS 11 -> X X Y81 TOYOTA AVENSIS 03 -> X X Y63 TOYOTA AYGO X X YAE TOYOTA COROLLA SEDAN 08 -> X X Y65 TOYOTA HILUX 04 -> X X Y96 TOYOTA RAV > X X K32 VOLVO S60 (Y20) 10 -> X K31 VOLVO S > X X K33 VOLVO V70/XC > X X 6C6 VW CADDY 11 -> X X 659 VW FOX > X X 6C1 VW JETTA 11 -> X X 6AL VW SHARAN (7N) X X 6AC VW TIGUAN -> 11 X X 6AG VW TOUAREG 10 -> X X 655 VW TOURAN X X 6CA VW TOURAN 10 -> X X 6A8 VW TRANSP. LADVOGN 10 -> X X

16 INTRODUKTION Dette værktøj er udarbejdet af FAI som en hjælp til alle de der arbejder med at opgøre lakeringsskader, såvel i Autotaks, som i FAI euro LAK. AT-lak/FAI euro LAK beregner arbejdstider og materialeforbrug, der efter aftale mellem det enkelte forsikringsselskab og reparatør kan tilpasses den enkelte skadesopgørelse. FAI euro LAK vedligeholdes og opdateres af FAI mens AT-laksystemet er en integreret del af Autotaks, der vedligeholdes og opdateres af F&P. Arbejdstider og materialeforbrug bygger på AZT beregningsmodellen der finder anvendelse i såvel AT-lak som FAI euro LAK (Eurotax). Der henvises i øvrigt til AT-lak/FAI euro LAK systembeskrivelsen. Den finder du på under fanebladet teknik. Har du spørgsmål til fortolkning af systemet, er du velkommen til at henvende dig til FAI på eller Du kan også læse mere på fai.dk/lakinfo. Udgivet af oktober 2012

17 Beskrivelse af den lakerings-klargjorte flade Beregningen tager udgangspunkt i, at pladearbejde/karrosseriarbejde er udført fagmæssigt korrekt. Pladearbejdet skal være finrettet korrekt, tørt og slebet med mindst korn P 80. Lakereren skal kunne gøre lakfladen lakerbar efter maximalt to arbejdsgange (1 gang finspartel + 1 gang fylder). Arbejde indeholdt i AT-lak/FAI euro LAK Påføring af stenslagsgrundfarve eller bodybehandling. Polering af sammensprøjtning (se dog afsnittet Partiellakering). Den lakerings-klargjorte flade fra karrosseriværkstedet Arbejde ikke indeholdt i AT-lak/FAI euro LAK Fjernelse af kraftigt lag af synlig rustbeskyttelse. Polering af ridser o.lign. Specialafdækning af limede ruder. Påføring af PVC belægning o.lign. Fjernelse eller montering af skrift og dekoration. Tid til frilægning af lakfladerne (af- og påmontering). Kantsealing (Er indeholdt i Autotaks som mekanisk arbejde). INTRODUKTION HVAD ER INDEHOLDT I LAKERINGEN?

18 LAKKODER I AT-LAK Reparationskoder METAL E Reparationskoder PLAST E A A LE Nydelslakering I LE1 Nydelslakering - Grundet K1R Li Reparationslakering < 50% III LE2 Nydelslakering - Rå, forbehandlet (IKKE grundet) K1N Li1 Reparationslakering > 50% IV LE3 Nydelslakering - Rå og ubehandlet (skal tempereres) K1G L Overfladelakering/indvendig II LE4 Nydelslakering - Rå og ubehandlet (PUR/blød) K1G PUR Li Reparationslakering K3 L Overfladelakering K2 A: AT-lak, E: FAI euro Lak Y7 En eller flere dele/falser forlakeres, monteres på pladeværkstedet og færdiglakeres på køretøjet (to arbejdsgange) ( Y7 i AT-lak = "med forlakering" i FAI euro LAK). Y8 Løse skruedele færdiglakeres inden montering på køretøjet. Der ydes ingen garanti for farvetilpasning. (Køretøj IKKE med til autolakereren) (Y8 i AT-lak = "ikke monterede dele" i FAI euro LAK). Y2: 1-lags uni Z8: 2-lags uni Y4: 2-lags metallic Z6: 2-lags pearl colour

19 LAKERING AF PLASTKOMPONENTER Toyota LE3 Opel LE1 (Antara LE2 + 2 farver) Skoda Chevrolet Nissan LE2 LE2 LE2 Peugeot LE1 (Partner LE2) Citroen LE1 (berlingo LE2) Ford VW Audi Porsche KIA Saab Seat Suzuki Mazda Mitsubishi Renault Mercedes Hyundai LE1 på nyere biler, LE2 på ældre LE1 LE1 LE1 LE2 LE2 LE1 LE1 LE2 LE2 LE2 LE1 LE2 Brugte plastdele af B2 kvalitet, eller bedre, afregnes som Li. Plastdele af ringere kvalitet end B2 afregnes som LE3 Husk plastafdækning og diverse løse dæksler

20 STORVOGNSTILLÆG 16 AE > 2,5 m og < 2,8 m og <7,0 m Varevogne: Varevogne og små lastvogne med en højde mellem 2,5 og 2,8 meter og en maksimal længde på 7,0 meter udløser et tillæg på 16 AE. 35 AE > 2,8 m eller >7,0 m 16 AE > 2,5 m eller >7,0 m eller bredere end 2,3 m Storvogne: Køretøjer med en højde over 2,8 meter eller en længde på over 7 meter udløser et tillæg på 35 AE. Trækkere udløser et storvognstillæg på 35 AE. Campingvogne: Campingvogne med en højde over 2,5 meter, bredere end 2,3 meter eller en længde over 7 meter udløser et tillæg på 16 AE. Tillægget kan kun udløses, når omfanget af lakeringsarbejdet nødvendiggør at hele køretøjet placeres og lakeres i sprøjtekabine. Lakering af løsdele udløser ikke tillæg. LAKKODER I AUTOTAKS/FAI euro LAK STORVOGNSTILLÆG

21 RIDSEFAST KLARLAK (KLARLAK HÅRD) Klarlak hård ( Reflow- og Nano -teknologier) vælges i AT-lak/ FAI euro LAK og udløser for arbejdstidens vedkommende 3 AE (0,3 time) pr. vandret del (forklap, tag, bagklap etc.) og 1 AE pr. (0,1 time) pr. lodret del (skærm, dør etc.). Se evt. Vejledning til brug af Klarlak hård i autotaks på Klarlak hård (Ridsefast klarlak) beregnes/vælges i autotaks på to forskellige måder: Automatisk procedure - 2 optionskoder er mulig og skal vælges - autotaks systemet udløser automatisk en tillægstid pr. valgte del: Beregningen vælges ved at angive koden for Klarlak hård via indgangsbønnen i autotaks og indebærer at der tillægges 3 AE pr. vandret del (forklap, tag, bagklap etc.) og 1 AE pr. lodret del (skærm, dør etc.). Beregningen modsvarer den der allerede eksisterer i FAI euro LAK. Manuel procedure - 1 optionskode er mulig og skal vælges - brugeren af autotaks skal manuelt vælge lak rep.arten pr. valgte del: Angiv koden for Klarlak hård via indgangsbønnen i autotaks og følg grafikken.

22 AFDÆKNING Special afdækning af limede ruder Afregnes med fra 3 9 AE i henhold til omfang. RIDSEFAST KLARLAK Afdækning af plastkomponenter Afdækning af plastdele er ikke indeholdt i reparations tiden. Kofangere eller andre løse plastdele der skal afdækkes kræver et tillæg pr. del på 2 AE + materialer. Plastdele, der sidder på bilen skal altid tillæg ges 2 AE + materialer for plastaf dækning. Afregnes via et L1000 nr. PLASTREPARATION Afregnes ekstra og er ikke indeholdt i lakerings prisen. Ved plastreparation forstås udbedring af ridser, huller mv. dybere end 1 mm. AFDÆKNING PLASTREPARATION

23 PARTIELLAKERING Partiellakering er en opdeling af bilens udvendige lakerbare metalkomponenter, foretaget ved et vandret snit af forskærme, døre og bagskærme. AT-lak/FAI euro LAK indeholder primært bilfabrikkens opdelinger. Opdeling af en komponent kan foretages ved en gennemgående liste, naturligt skel, skarp pladesikning o.lign. Hvis der undtagelsesvis deles ved en liste, som ikke er gennemgående, skal der efter aftale betales et tillæg for polering. Hvis der på en komponent er behov for at lakere mere end ét område, kan partiellakering ikke anvendes. I stedet indtastes lakering af hele komponenten (kompletlakering = K). Partiellakering bliver i AT-lak automatisk udløst, når Rep.art IT er indtastet NB! Ved partiellakering minimeres arealet, hvorfor det bearbejdede areal som oftest bliver >50%

24 UDSPRØJTNING FOR OPTIMAL FARVE- TILPASNING Systemteknisk vedrører materialeindexet prissætningen af forbruget af materialer og bør som udgangspunkt ikke blandes sammen med eventuel udsprøjtning på sideliggende dele for optimal farvetilpasning, som afregnes med en L- lakering (overfladelak) af de dele der udsprøjtes på. BRUGTE DELE Brugte dele afregnes med en nydelslakering under følgende forudsætninger: umiddelbart anvendes) undervognsbeh. m.m. på 12 AE NB! Aftalen med DAG vedrørende brugte dele er ophævet. NB! Ovenstående er ikke en del af At-lak/ FAI euro LAK systembeskrivelsen. Ved denne skade er udsprøjtning på dør nødvendig. PARTIELLAKERING OPTIMAL FARVETILPASNING BRUGTE DELE

25 ISVEJSEDE KARROSSERIDELE Når det drejer sig om isvejsede dele vil der altid være mere eller mindre beskadigelse af de sideliggende dele. AT-lak/FAI euro LAK systembeskrivelsen siger følgende: Ved svejsedele er lakreparation af tilstødende dele indeholdt indtil 10. cm. Er det nødvendigt at lakere en større del af de tilgrænsende dele, kan behandlingsmønster L eller Li anvendes. Vær opmærksom på at der generelt i forbindelse med nye svejsedele ikke altid er overenstemmelse mellem opmålingen af lakarealet på karrosseridelen og reservedelens beskaffenhed. nydel nydel Således opmåles og afregnes lakarealet Når der er skarret i panelet, vil det være rigtigt at give lak rep. under 50 %. Delen kræver spartel, fylder, stenslagsgrunder og evt. pvc behandling. Denne skarring skal have samme behandling. Derudover er panelet sort og afregnes med en overfladelakering. Vær opmærksom på, at overfladelak kun er slibning og lakering af delen.

26 ISVEJSEDE DELE FLERE FARVER Flerfarve lakeringer Hvis køretøjet fra fabrikken leveres med to-farvet lakering, vil AT-lak/FAI euro LAK udløse et to-farvetillæg (starttid/grundbeløb), samt en ekstra overfladelakering af arealet der lakeres i en anden farvenuance. I FAI euro LAK vælges tillægget i Forberedelse til lakering (starttid) og overfladelakeringen vælges i Lakposition. To-farvetillæg udløses, når udvendige eller indvendige dele skal lakeres i en ekstra farvenuance. Farvemæssigt afvigende områder (f.eks. sort/matsort) på udvendige eller indvendige flader udløser ikke to-farvetillæg. Ruderammer, dørpaneler o.lign. udløser alene en ekstra overfladelakering. Anden farve i motorrum/bagagerum Hvor tonet grundfarve anvendes afregnes ikke med flerfarvetillæg. Farvemæssigt afvigende områder (f.eks. sort/matsort) på udvendige eller indvendige flader udløser ikke flerfarvetillæg. Særlige tilfælde afregnes med flerfarvetillæg (5 AE + materialer). Y7 anvendes kun ved fritlagt motorrum (køretøjet 2 gange gennem sprøjtekabinen) FLERE FARVER

27 SPOTLAKERING Følgende forudsætninger er vigtige at notere sig: Spotlakering anbefales ved: Skader af en størrelse på indtil 3,5 cm. På kofangeren også ved ridser på kofangersiden og -hjørnet. Begge skadestyper kun hvis der skal spartles minimalt. Maks. ét skadested pr. del. 2-lagslakering. Reparationer på køretøjet (ikke på afmonterede enkeltdele). Evt. nødvendigt frilægningsarbejde beregnes ud over prisen på Spotlakeringen. Normal blank lakering. Spotlakering anbefales ikke ved: 2-farvelakering (fx anbefales kun én farvetone på Mercedes kofanger). Køretøjer, der er behandlet med pulverlakering (der kan opstå randzoner allerede ved første polering). Matterede flader. Beslutningsfrihed Lakereren beslutter, om lakeringen skal udføres som normal reparationslakering eller som Spotlakering. Metoden aftales med ordregiveren eller taksatoren. Hvis resultatet af Spotlakering ikke bliver tilfredsstillende, og det viser sig nødvendigt at udføre normal reparationslakering, faktureres Spotlakering ikke. I disse tilfælde afregnes normal reparationslakering. TIDER Spotlakering alene Spotlakering sammen med anden skade Starttid 1,1 time (11 AE) 0 (0,5 ved Y8) Pr. spot 0,9 time (9 AE) 0,9 time (9 AE) Hvis spotlakering anvendes i forbindelse med anden skade hvor der er brugt Y8 (færdiglakering inden montering) udløses en starttid til spotlakering på 5 AE (gælder også ved plastdele). Hvis spotlakering anvendes sammen med anden skade (ikke Y8) udløses ingen starttid. Spotlakering IKKE mulig Spotlakering mulig FÆLGE Arbejdsomfanget dækker lakering af ydersiden af nye stålfælge. Ved lakering af brugte fælge eller alufælge aftales prisen.

28 LAKERING AF METALKOMPONENTER Nydelslakering, (Rep.art. LE) komplet lakopbygning Lakering af indvendige flader er indeholdt. Lakering af falser og kanter er kun indeholdt i forsikringsskadens omfang. Opspartling af små transport-/lagerskader er indeholdt. Reparationslakering < 50%, (Rep.art. Li) Anvendes i forbindelse med reparation, hvor under 50% af lakarealet bearbejdes af pladesmeden eller lakererens finspartling og bundbehandling. Lakering af indvendige flader, falser og kanter kun indeholdt i skadens omfang. Reparationslakering > 50%, (Rep.art. Li1) Anvendes i forbindelse med reparation, hvor over 50% af lakarealet bearbejdes af pladesmeden ved opretning/reparation eller lakererens finspartling og bundbehandling. Eventuel lakering af indvendige flader, falser og kanter er kun indeholdt i forsikringsskadens omfang. Efter pladesmedens opretning og før lakereren går i gang. Overfladelakering af metaldele (Rep.art. L) Anvendes hvis overfladelakken kun er let beskadiget, (dvs. uden spartel og fylder), eller ved farvetilpasning på tilstødende dele. I ATlak er Rep.art L kun virksom ved manuel indtastning på det aktuelle ledenr. Indvendig lakering, (Rep.art. L) Lakering af indvendige dele beregnes som overfladelakering, også selv om delene evt kræver spartelarbejde. Arealets størrelse bedømmes altid efter lakererens finspartling og bundbehandling. I det viste eksempel ovenfor afregnes arealet som > 50%. SPOTLAKERING FÆLGE LAKERING AF METAL

29 LAKERING AF PLASTKOMPONENTER Ved plastkomponenter forstås såvel blød som hård plast, der på grund af andet behandlingsmønster ikke kan lakeres samtidigt med køretøjets metaldele. Komponenter fremstillet i glasfiber eller polyesterarmeret kunststof betragtes ikke som plastkomponenter. Selv om plastdelen eventuelt er lakeret med en anden laktype eller farve end de øvrige metaldele, er det i AT-lak karrosseriets laktype der anvendes. I FAI euro LAK kan laktypen vælges individuelt for hver karrosseridel. Nydelslakering plast (Rep.art. LE1-4) komplet lakopbygning Rep.art LE1 anvendes som nydelslakering på plastdele, som leveres forbehandlet og grundet. Delen kan evt. kræve en behandling med non-sanding/fylder uden slibning. Ved automatisk udløst lakering på en plastdel, eller plastdel indtastet med Rep.art LE, bliver delen i ATlak beregnet med Rep.art LE1. Rep.art LE2 anvendes som nydelslakering på plastdele, som leveres rå (forbehandlet, IKKE grundet). Delen kræver hæftegrunder og fylder uden slibning. I AT-lak er Rep.art LE2 kun virksom ved manuel indtastning på det aktuelle ledenr. Rep.art LE3 anvendes som nydelslakering på plastdele, som leveres rå og ubehandlet. Delen kræver hæftegrunder, fylder og opvarmning for udsvedning af slipmidler. I AT-lak er Rep.art LE3 kun virksom ved manuel indtastning på det aktuelle ledenr. Rep.art LE4 anvendes som nydelslakering på plastdele af PUR-plast, som leveres rå og ubehandlet. Delen kræver, hæftegrunder, fylder og opvarmning for udsvedning af slipmidler. I AT-lak er Rep.art LE4 kun virksom ved manuel indtastning på det aktuelle ledenr. Reparationslakering af plast (Rep.art. Li) Anvendes i forbindelse med lakreparation, hvor spartel/fyller ikke over- stiger 15% af delens overflade. Hvis spartel/fyller-pletten overstiger 15%, aftales et tillæg. Overfladelakering af plast (Rep.art. L) Anvendes hvis overfladelakken kun er let beskadiget (uden spartel og fylder) samt ved farveskift. I AT-lak er Rep.art L kun virksom ved manuel indtastning på det aktuelle ledenr.

30 INFORMATION OM SYSTEMÆNDRINGER I AT-LAK AT-Lak har følgende ændringer pr. 8. juni 2012: mulighed for beregning af 3-lags lak, ridsefast lak samt ændring af adfærd vedr. starttiden ved lakering af nye løse skruedele i autotaks. 3-lags lakering Der kan i Autotaks foretages beregning af 3-lags lakeringer. Beregningen vælges ved at angive koden for 3-lags lakering. Beregningen modsvarer den der allerede eksisterer i FAI euro LAK. Ridsefast klarlak Ridsefast klarlak (Klarlak hård) kan beregnes i autotaks. Beregningen vælges ved at angive koden for Klarlak hård og indebærer at der tillægges 3 AE pr. vandret del (forklap, tag, bagklap etc.) og 1 AE pr. lodret del (skærm, dør etc.). Beregningen modsvarer den der allerede eksisterer i FAI euro LAK. Ændrede adfærd vedr. starttiden ved lakering af nye løse skruedele i AT-lak Ved lakering af nye løse skruedele (monteringsdele) skal man som bruger vælge mellem optionskoderne Y7 (Dele forlakeres) eller Y8 (Skruedele lakeres afmonteret). Hvis ikke man forholder sig til disse optionskoder vil systemet automatisk give Y8 som starttid. LAKERING AF PLAST Eksempler på starttider Starttid ved ny løs skruedel alene: Forskærm Før 8. juni 2012 Efter 8. juni 2012 Ingen Y8 Y7 Ingen Y8 Y7 1-lags lak 17 AE 7 AE 19 AE 7 AE 7 AE 19 AE 2-lags lak 23 AE 11 AE 27 AE 11 AE 11 AE 27 AE Starttid ved ny løs skruedel i kombination med dele der fortsat sidder på køretøj: Forskærm + fordør (sideliggende del, L-lakering) Før 8. juni 2012 Efter 8. juni 2012 Ingen Y8 Y7 Ingen Y8 Y7 1-lags lak 17 AE 7 AE 19 AE 8 AE 7 AE 19 AE 2-lags lak 23 AE 11 AE 27 AE 13 AE 11 AE 27 AE Udsprøjtning (farvetilpasning) afregnes som L-lakering. Når en ny løs skruedel indgår i kombination med en svejst del (eks. bagskærm) vil der ikke være nogen ændring i forhold til tidligere. Når en ny løs skruedel indgår i kombination med en reparationslakering (eks. bagskærm) vil der ikke være nogen ændring i forhold til tidligere. Se skemaet Lakering af nye løse skruedele efter systemændring i autotaks på bagsiden. SYSTEMÆNDRINGER I AT-LAK

31 LAKERING AF NYE LØSE SKRUEDELE EFTER SYSTEMÆNDRING I AUTOTAKS Start her Lakering inden montering? NEJ JA Y8 (default) Skruedele lakeres afmonteret. Ingen garanti for farvetilpasning Køretøj IKKE med til autolakereren Karrosseridel/dele forlakeres inden montering, og færdiglakeres efter montering på køretøjet JA Y7 Forlakering inden montering og færdiglakering NEJ Køretøj med i kabinen Færdiglakering af karrosseridel/dele inden montering i kombination med dele der fortsat sidder på køretøjet (sideliggende del, L-lakering) JA Starttiden ændres fra 23 AE til 13 AE (2-lags lak) pr. 8. juni Tillæg aftales særskilt Foreningen af Auto- og Industrilakerere, Autobranchens Hus, Kirkevej 1-3, 2600 Taastrup, fai.dk

32 LAKspecialisten A/S Risskov Norddigesvej Risskov TLF LAKspecialisten A/S Tirstrup Århusvej 16, Tirstrup 8400 Grenå TLF LAKspecialisten A/S Højbjerg Axel Kiers Vej Højbjerg TLF LAKspecialisten A/S Hasle Bredskiftevej 6B 8210 Århus V TLF

Li Reparationslakering K3 L Overfladelakering K2

Li Reparationslakering K3 L Overfladelakering K2 9. 5. INTRODUKTION Dette værktøj er udarbejdet af FAI som en hjælp til alle de der arbejder med at opgøre lakeringsskader, såvel i Autotaks, som i FAI euro LAK. AT-lak/FAI euro LAK beregner arbejdstider

Læs mere

AT-lak / FAI euro LAK systembeskrivelse. Oplag 11/0

AT-lak / FAI euro LAK systembeskrivelse. Oplag 11/0 AT-lak / FAI euro LAK systembeskrivelse Oplag 11/0 Udgivet 04.09.2012 FORORD... 2 AREALET... 2 MATERIALEINDE... 2 LAKERING MED SPECIALEFFEKTLAKKER... 2 UDSPRØJTNING FOR OPTIMAL FARVETILPASNING... 2 BORTSKAFFELSE

Læs mere

BAGAGERUM BEDSTE. xxx. Se her de. sider. MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

BAGAGERUM BEDSTE. xxx. Se her de. sider. MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus BEDSTE Se her de BAGAGERUM Stor oversigt og 5 anmeldser Så meget er der plads til 8 sider De bedste bagagerum INDHOLD I DETTE HÆFTE: Plads i

Læs mere

E I L N P. kort beskrivelse. Udgave 02/2011 autotaks. EILNP indeholder forklaringer til de fleste funktioner i autotaks

E I L N P. kort beskrivelse. Udgave 02/2011 autotaks. EILNP indeholder forklaringer til de fleste funktioner i autotaks autotaks kort beskrivelse EILNP indeholder forklaringer til de fleste funktioner i autotaks Autotaks er betegnelsen for F&P's skadesopgørelsessystem. Autotaks anvendes til opgørelse af person-/varebiler

Læs mere

Ratbetjeningsinterfaces for Parrot Mki serie

Ratbetjeningsinterfaces for Parrot Mki serie Ratbetjeningsinterfaces for Parrot Mærke/Model Alfa Romeo 146 2004> Ikke forstærkede systemer 147 2004> 156 2004> 15CTUNIPAR06 GT 2004> 15CTUNIAR01 159 2005> Brera 2005> 15CTUNIPAR05 Mito 2008> Audi A3

Læs mere

Anerkendelse hos andre. Holdbarhed. Design. Støjniveau i kabinen Holdbarhed Sikkerhedsudstyr Holdbarhed. Pris ift. kvalitet

Anerkendelse hos andre. Holdbarhed. Design. Støjniveau i kabinen Holdbarhed Sikkerhedsudstyr Holdbarhed. Pris ift. kvalitet Bilejernes vurdering af den enkelte bilmodel er omregnet til en skala på 0 1000 indekspoint. De tre parametre, der forholdsvis har scoret mest og mindst, står i prioriteret rækkefølge i skemaet. Kilde:

Læs mere

Tilfredse kunder kommer ikke af sig selv

Tilfredse kunder kommer ikke af sig selv LAKexperten : 1 Tilfredse kunder kommer ikke af sig selv LAKexperten er Danmarks største frivillige kæde af autolakerere. Hver og én har givet håndslag på, at kvalitet, service og engagement skal aflæses

Læs mere

Kabelinterface anvendes til hovedenheder med "mini jack" kabelforbindelse bagpå. Clarion ref / Pris IR interface. PLACERING I BIL MAKE MODEL Årgang

Kabelinterface anvendes til hovedenheder med mini jack kabelforbindelse bagpå. Clarion ref / Pris IR interface. PLACERING I BIL MAKE MODEL Årgang Alfa Romeo 147 01> RCE-103W / 688,- CCE-133 / 213,- RCE-103F / 688,- VOL+ VOL- PRE+ PRE- A Hovedenhed 156 03> RCE-103W / 688,- CCE-133 / 213,- RCE-103F / 688,- VOL+ VOL- PRE+ PRE- A Hovedenhed GT 03> RCE-103W

Læs mere

Ankerplader. november 2014. www.klokkerholm.com

Ankerplader. november 2014. www.klokkerholm.com Ankerplader november 2014 www.klokkerholm.com ALFA ROMEO 155 (167) 199201 199712 2022377 0000060815366 Stænkskærm, bremseskive, venstre foraksel, Diameter 1/Diameter 2 [mm]: 247/95 0000b 0009378 n/a Stænkskærm,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 233 Offentligt J.nr. 2008-518-004040 Dato: 29. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april.

Læs mere

AT-lak systembeskrivelse

AT-lak systembeskrivelse AT-lak systembeskrivelse Oplag 13/0 Udgivet 25.04.2017 FORORD 3 AREALET 3 MATERIALEINDE 3 Lakering med specialeffektlakker 3 Udsprøjtning for optimal farvetilpasning 3 BORTSKAFFELSE AF MILJØBELASTENDE

Læs mere

Kabelinterface anvendes til hovedenheder med "mini jack" kabelforbindelse bagpå. Altenativ reference. Nødvendig VOL+ VOL- PRE+ PRE- BAND MUTE SOURCE

Kabelinterface anvendes til hovedenheder med mini jack kabelforbindelse bagpå. Altenativ reference. Nødvendig VOL+ VOL- PRE+ PRE- BAND MUTE SOURCE Til nogle skal der også anvendes CCE-xxx. (KUN HVIS ADAPTER ER NÆVNT)!! Alfa Romeo 147 99>09 RCE-103W / 688,- CCE-133 / 213,- CTSAR001 VOL+ VOL- PRE+ PRE- A Hovedenhed 156 99>07 RCE-103W / 688,- CCE-133

Læs mere

Hyundai Getz årgang 2002-2009 Alu-fælge (4x100 Et 37) monteret med 195/50R15 Kormoran helt NYE dæk. Kr. 2500.-

Hyundai Getz årgang 2002-2009 Alu-fælge (4x100 Et 37) monteret med 195/50R15 Kormoran helt NYE dæk. Kr. 2500.- Vi har over 100 sæt brugte hjul på lager til forskellige biler. Herunder er blot et lille udvalg. Audi 80/90 årg. 90-00 - 4 brugte sommerhjul Alufælge (4x108 Et 35) monteret med 205/50R15 Budget sommerdæk

Læs mere

KØBSGUIDE personbiler

KØBSGUIDE personbiler Alfa Romeo 156 SW 5 2000 042 210 048 210 042 110 620 520 600 159 5 2005 Normal 607 507 500 238 159 SW 5 2005 042 210 048 210 042 110 620 520 600 159 SW 5 2006 Normal 607 507 500 238 Giulietta 5 2010 Normal

Læs mere

E I L N P. AutoGraf eller AutoPrint (takseringshæfter i pdf-format) anvendes til specifikation af skadens omfang.

E I L N P. AutoGraf eller AutoPrint (takseringshæfter i pdf-format) anvendes til specifikation af skadens omfang. autotaks kort beskrivelse EILNP indeholder forklaringer til de fleste funktioner i autotaks autotaks er betegnelsen for F&P's skadesopgørelsessystem. autotaks modulet anvendes til opgørelse af person-/varebiler,

Læs mere

ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW

ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW BETJENINGSENHEDER El-værkstedet tlf. +45 8741 8020 fax. +45 8617 4444 ALFA

Læs mere

MÅNEDS- STATISTIK. Februar Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER

MÅNEDS- STATISTIK. Februar Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER MÅNEDS- STATISTIK Februar 2014 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER Forord De Danske Bilimportørers månedlige statistik udarbejdes på grundlag af oplysninger

Læs mere

SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN VERSION

SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN VERSION SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN VERSION 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Udvendige skader... 6 Hjul... 10 Indvendige skader... 12 Kontakt os... 14 Forord Dette skadeskatalog

Læs mere

Skatteudvalget L 205 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L 205 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 205 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2009-511-0035 Dato: 12. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 205 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Kabelinterface anvendes til hovedenheder med "mini jack" kabelforbindelse bagpå. Clarion ref / Pris IR interface. PLACERING I BIL MAKE MODEL Årgang

Kabelinterface anvendes til hovedenheder med mini jack kabelforbindelse bagpå. Clarion ref / Pris IR interface. PLACERING I BIL MAKE MODEL Årgang Clarion ratbetjeningsinterfaces (ej til HDD navigation med CAN BUS)!! Alle priser er vejl. incl. moms per 15. juni 2008 Kabelinterface anvendes til hovedenheder med "mini jack" kabelforbindelse bagpå.

Læs mere

MÅNEDSSTATISTIK MARTS 2016. Personbiler - Varebiler - Lastbiler - Busser - Nye - Brugte - Bestand

MÅNEDSSTATISTIK MARTS 2016. Personbiler - Varebiler - Lastbiler - Busser - Nye - Brugte - Bestand MÅNEDSSTATISTIK MARTS 2016 Personbiler - Varebiler - Lastbiler - Busser - Nye - Brugte - Bestand Forord DBI IT s månedsstatistik udarbejdes på grundlag af vores egne tekniske data samt registreringsdata

Læs mere

1. Gældende krav. Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

1. Gældende krav. Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Direkte 4189 1877 Fax 3338 1439 pjl@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Center for Grøn Transport Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Den 25. august 2009 blev der indført energi- og miljøkrav til taxier jf. bekendtgørelse

Læs mere

Nupris. Ford. Nupris. Priser incl. moms og montering. Vandpumper drevet af tandremmen, skiftes også.

Nupris. Ford. Nupris. Priser incl. moms og montering. Vandpumper drevet af tandremmen, skiftes også. Audi Audi A3 1,6 årgang 05-2003> HK102 3280,00 Audi A3 1,6 årgang 09-1996/08-2000 HK101 3280,00 Audi A3 1,8 årgang 09-1996> HK125 4191,00 Audi A3 1,8T årgang 12-1996> HK150 4191,00 Audi A3 2,0 TDI 16v

Læs mere

Håndbremse* Bremse* Kobling* Info om montering af CAN-bus. 0 Bruges ikke 1.00

Håndbremse* Bremse* Kobling* Info om montering af CAN-bus. 0 Bruges ikke 1.00 Alle uden CAN-bus 0 Bruges ikke 1.00 Audi A1 ( TDI 2011/12) 4 X X X X X X X Der bruges 100 kbit/s komfort CAN-bus 1.02 bag på radioen. OR/SO- CAN_L OR//LI-CAN_H Audi A3 Limosine A3 46 X X X X X X Radio

Læs mere

Der bruges 100 kbit/s CAN-bus CAN_H (Orange ledning) Der bruges 50 kbit/s CAN-bus. CAN_H monteres på CAN_B

Der bruges 100 kbit/s CAN-bus CAN_H (Orange ledning) Der bruges 50 kbit/s CAN-bus. CAN_H monteres på CAN_B Alle uden CAN-bus 0 Bruges ikke 1.00 A1 ( TDI 2011/12) 4 X X X X X X X Der bruges 100 kbit/s komfort CAN-bus A3 4 X X X X X X X Der bruges 100 kbit/s komfort CAN-bus A4 2004 18 X X X X X X Der bruges 100

Læs mere

Restsalgslisten for www.nap.dk - 15.04.2013

Restsalgslisten for www.nap.dk - 15.04.2013 Restsalgslisten for www.nap.dk - 15.04.2013 (Alle priser er excl. moms) NAPnr.: Varenavn: Passer bl.a. på: OEM ref.: Fabrikat: Fabnr.: Antal: Netto kr.: 100122 FORSKÆRM, -84 Audi 80 KlokHolm 0009311 1

Læs mere

Interface løsning til flere mærker. (kræver adapterkabel). Se på de sidste sider.

Interface løsning til flere mærker. (kræver adapterkabel). Se på de sidste sider. Interface løsning til flere mærker. (kræver adapterkabel). Se på de sidste sider. Alternativ løsning Mærke MODEL Årgang Varenummer Telefonknap support * CAN BUS Original radio / info Alternativ Nødvendig

Læs mere

Guide: Her er Danmarks billigste biler

Guide: Her er Danmarks billigste biler Guide: Her er Danmarks billigste biler Klassekamp i mikro og mini med tre og fem døre. Konkurrencen på det danske bilmarked er benhård, og nærmest diamanthård blandt de små biler. Af Hans Uffe Christensen,

Læs mere

Bilindustrien og bilforhandlernes syn på elbiler og fremtidens transport

Bilindustrien og bilforhandlernes syn på elbiler og fremtidens transport René Tønder Nielsen Bilindustrien og bilforhandlernes syn på Branchedirektør René Tønder Nielsen Indhold DI Bilindustrien; hvor er vi så nu? Bilmarkedet Kunderne Fremtiden? (også gerne undervejs) 2 DI

Læs mere

Leder. Nyhed. Special Rapport. December 2009. På vej til at blive et multi-mærke værktøj

Leder. Nyhed. Special Rapport. December 2009. På vej til at blive et multi-mærke værktøj December 2009 Leder Special Rapport Multi-Diag er gået op i et højere gear. Som du har set i hele 2009 har opdateringerne på dit værktøj gjort det hurtigere og enklere samt øget køretøjs dækningen. Renault

Læs mere

MÅNEDS- STATISTIK. August 2013. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER

MÅNEDS- STATISTIK. August 2013. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER MÅNEDS- STATISTIK August 2013 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER Forord De Danske Bilimportørers månedlige statistik udarbejdes på grundlag af oplysninger

Læs mere

MÅNEDS- STATISTIK. November 2013. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER

MÅNEDS- STATISTIK. November 2013. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER MÅNEDS- STATISTIK November 2013 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER Forord De Danske Bilimportørers månedlige statistik udarbejdes på grundlag af oplysninger

Læs mere

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK?

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Indhold Prolog...4 Indledning...6 Effektivisering af vognparken?...8 Konklusion...12 Disclaimer Som en del af Energihjulsordningen har e optimo udarbejdet

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. UDKAST Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 www.trafikstyrelsen.dk Sagsnummer:TS20703-00028 Sagsbehandler: PJL Dato 30.04.2013 Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse

Læs mere

Løbskalender: xx/xx 201x Baner og løbsdatoer følger Stephans 1:32 Classic-serie.

Løbskalender: xx/xx 201x Baner og løbsdatoer følger Stephans 1:32 Classic-serie. Regler 1:32 Special Saloon Sjælland Løbskalender: xx/xx 201x Baner og løbsdatoer følger Stephans 1:32 Classic-serie. 6 runder årligt, 3 i foråret (marts-maj) og 3 i efteråret (september-november). Serien

Læs mere

Mercedes-Benz Finans, Postboks 132, 0900 Købehavn C. En del af Daimler-koncernen

Mercedes-Benz Finans, Postboks 132, 0900 Købehavn C. En del af Daimler-koncernen Mercedes-Benz Finans, Postboks 132, 0900 Købehavn C. En del af Daimler-koncernen Returnering og slutinspektion af din bil Information og tips Fair og gennemskuelig: Vores vurdering af din bil. Med denne

Læs mere

ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED

ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED CARS ADVANCEDTECHNOLOGY CARS er en professionel diagnostisk værktøj til work-shops. Det har en omfattende database med en meget god dækning af alle bilmærker på det danske

Læs mere

Håndbremse* Version nr: Biltype Model Protocol. Info om montering af CAN-bus. Bremse* Kobling* 0 Bruges ikke 1.00

Håndbremse* Version nr: Biltype Model Protocol. Info om montering af CAN-bus. Bremse* Kobling* 0 Bruges ikke 1.00 Alle uden CAN-bus 0 Bruges ikke 1.00 Audi A1 ( TDI 2011/12) 4 X X X X X X X Der bruges 100 kbit/s komfort CAN-bus 1.02 bag på radioen. OR/SO- Audi A3 Limosine A3 46 X X X X X X CAN_L OR//LI-CAN_H Radio

Læs mere

De bedste bilkøb. guide MPV SMÅ BILER STATIONCAR MELLEMKLASSE. Se listerne: 202 modeller. sider. Flere guider på bt.dk/plus FÆRREST FEJL

De bedste bilkøb. guide MPV SMÅ BILER STATIONCAR MELLEMKLASSE. Se listerne: 202 modeller. sider. Flere guider på bt.dk/plus FÆRREST FEJL FEBRUAR 2012 guide 16 Flere guider på bt.dk/plus sider FÆRREST FEJL De bedste bilkøb MPV SMÅ BILER STATIONCAR MELLEMKLASSE BEDSTE GARANTI BEDSTE TOTALØKONOMI Se listerne: 202 modeller Vælg bil med tegnebogen

Læs mere

MÅNEDS- STATISTIK. Juni 2014. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER

MÅNEDS- STATISTIK. Juni 2014. Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER MÅNEDS- STATISTIK Juni 2014 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER Forord De Danske Bilimportørers månedlige statistik udarbejdes på grundlag af oplysninger som

Læs mere

TERMO- KONTROL Produktnyheder Første kvartal 2015

TERMO- KONTROL Produktnyheder Første kvartal 2015 TERMO- KONTROL Produktnyheder Første kvartal 2015 BEHR HELLA SERVICE TERMOKONTROLEKSPERTEN FOR PERSON- OG ERHVERVSKØRETØJER Med mere end 6.500 kvalitetsartikler fordelt på over 20 produktgrupper tilbyder

Læs mere

Rally Centeret lagersalg 2008 bestilling skal ske skriftligt til jens@rallycenteret.dk tilbud er gældende så længe lager haves

Rally Centeret lagersalg 2008 bestilling skal ske skriftligt til jens@rallycenteret.dk tilbud er gældende så længe lager haves VareNr Tekst Tekst2 Tekst3 Vejl udsalg PåLager Tilbud inkl. Moms 42587,0504 REMUS, Audi 80 type 89 Bagpotte 2 Rør Ø 76 mm 2.792,50 1 1498 46003,0566 REMUS, Audi A3 fra 03- Bagpotte 2 Rør Ø 76 mm RD **TILBUD**

Læs mere

Oversigt: Her er de sikreste biler

Oversigt: Her er de sikreste biler Oversigt: Her er de sikreste biler Euro NCAP har inden for det seneste år crashtestet 36 nye bilmodeller. Nu er de mest sikre i hver klasse udpeget. Se her, hvilke biler, der er de sikreste. Af Morten

Læs mere

Hvor langt på literen?

Hvor langt på literen? Hvor langt på literen? Nye personbilers energiklasse 2009 Findes på www.bilviden.dk 2009 HLPL 01_06_48.indd 1 14/03/09 10:42:27 Indhold Vælg en energieffektiv bil og spar penge Side 3 Miljø og biler Side

Læs mere

Søren Cajus. DI Bilbranchen

Søren Cajus. DI Bilbranchen Elbiler og det danske Søren Cajus Chefkonsulent DI Bilbranchen www.bil.di.dk dk Personlig profil Karriere - DI Bilbranchen siden 2005 - DI siden 2000 - Danmarks Statistik 1998-2000 - Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Guidelines til anvendelse af. brugte dele i skadesreparation

Guidelines til anvendelse af. brugte dele i skadesreparation Guidelines til anvendelse af brugte dele i skadesreparation Følgende organisationer har tilsluttet sig disse guidelines Alle forsikringsbranchens auto-taksatorkorps AutoBranchen Danmark Bilbranchen DI

Læs mere

KALKULATIONSDATO : 08.02.2016 RESERVEDELSPRISDATO : 04.01.2016

KALKULATIONSDATO : 08.02.2016 RESERVEDELSPRISDATO : 04.01.2016 T I L L Æ G 08.02.16 GK 08.02.2016 K O N T R O L B L A D AUTOTAKS VERSION : 10.24 AUTOBEREGN CLASS : 341 SEL : 11 KALKULATIONSDATO : 08.02.2016 RESERVEDELSPRISDATO : 04.01.2016 KAN BESIGTIGES : 30.12.2015

Læs mere

Europcar Leasing. Flådeliste, vejl.

Europcar Leasing. Flådeliste, vejl. Europcar Leasing Skattegrundlag: 160.000-200.000 2015 2015 Renault Clio IV TCe 90 Expression 5gear 5-dørs, benzin Metal+AC+radio/BT/usb/aux/autoStreaming+ESP5*+4ab+2-elRuder/el-spejle(v)+Medianav 7 navi(norden)+

Læs mere

Thule Professional Købsguide Heavy Duty lastholdersæt 2009

Thule Professional Købsguide Heavy Duty lastholdersæt 2009 Thule Professional Købsguide Heavy Duty lastholdersæt 2009 Den dynamiske platform til professionel anvendelse Thule Professional er et fuldt integreret system, der nemt kan skræddersyes til lige netop

Læs mere

Om Bilernes Hus. BMW Service Autoriseret værksted

Om Bilernes Hus. BMW Service Autoriseret værksted VELKOMMEN Om Bilernes Hus Hos Bilernes Hus træder du ind i Danmarks største bilhus for nuværende og kommende bilejere. Her finder du altid et stort sortiment af fabriksnye, aktuelle modeller fra de mest

Læs mere

Vejledningen er udarbejdet af Eurogarant Danmark i dialog med FDM kvalitetskontrol. Vejledningen er en del af Eurogarant Lak audit under ISO 9001.

Vejledningen er udarbejdet af Eurogarant Danmark i dialog med FDM kvalitetskontrol. Vejledningen er en del af Eurogarant Lak audit under ISO 9001. Eurogarant Lakeringskvalitet Kontrol System EG-LKS Denne vejledning er til brug ved kontrol af lakering af biler. Vejledningen kan anvendes til at definere fejl og mangler på en foretagen lakering. Vejledningen

Læs mere

Vejtransporten. - i tal og tekst

Vejtransporten. - i tal og tekst Vejtransporten - i tal og tekst De Danske Bilimportører, september 2007-49. årgang 2007 Vejtransporten - i tal og tekst Vejtransporten - i tal og tekst 2007 Udgivet af De Danske Bilimportører September

Læs mere

SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN

SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN Version 1. gældende pr. 0.09.01 www.fleggaard-leasing.dk 0 Forord Dette skadeskatalog skal fungere som vejledende retningslinjer for kunden og den fagkyndig

Læs mere

Vælg frit mellem konveks eller plan spejle Vare nr. Bilmærke Bil model Oppi spejl navn

Vælg frit mellem konveks eller plan spejle Vare nr. Bilmærke Bil model Oppi spejl navn OPPI spejle Vælg frit mellem konveks eller plan spejle Vare nr. Bilmærke Bil model Oppi spejl navn Alfa Romeo 7109230 Alfa 156 Alfa 156 Audi 7109205 100/200 fra 9/1983 til 11/1990 (type 44) / 80 / 90 til

Læs mere

Tidsvejledning til lakering af paneler

Tidsvejledning til lakering af paneler Body & Paint TOYOTA Karrosseri- og lakeringsservice Tidsvejledning til lakering af TOYOTA MOTOR CORPORATION Oversøisk kundeservice teknisk afdeling 2004 TOYOTA MOTOR CORPORATION Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Vejtransporten. - i tal og tekst

Vejtransporten. - i tal og tekst Vejtransporten - i tal og tekst De Danske Bilimportører, september 2009-51. årgang 2009 Vejtransporten - i tal og tekst 1 Vejtransporten - i tal og tekst 2009 Udgivet af De Danske Bilimportører Forord/Preface

Læs mere

Alaska Universal Flat Blade Bosch Twin Bosch AeroTwin Multi-Clip

Alaska Universal Flat Blade Bosch Twin Bosch AeroTwin Multi-Clip ALFA ROMEO 33 1984 1995 450 mm 7975 450 mm 7975 450 mm 4382 450 mm 4382 450 mm 2240 450 mm 2240 75 1985 1992 450 mm 7975 450 mm 7975 450 mm 4382 450 mm 4382 450 mm 2240 450 mm 2240 90 1984 1991 400 mm

Læs mere

Autolakering - Klargøring efter lakering

Autolakering - Klargøring efter lakering Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Autolakering - Klargøring efter lakering Undervisningsministeriet, oktober 2013. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

ALFA BMW CASE/IH CITROËN FIAT FORD HYUNDAI ISUZU-BEDFORD IVECO JOHN DEERE KIA

ALFA BMW CASE/IH CITROËN FIAT FORD HYUNDAI ISUZU-BEDFORD IVECO JOHN DEERE KIA ALFA BMW CASE/IH CITROËN FIAT FORD Aktieselskabet BG Service Center Grenåvej 148 8240 Risskov Tlf. +45 8741 8010 Fax. +45 8741 8019 Mail. diesel@bgdk.com Web. www.bgdk.com HYUNDAI ISUZU-BEDFORD IVECO JOHN

Læs mere

Nyhedsbrev. Nu er vi gået ind i efteråret 2013 og mange er ved at bestille biler for resten af året og til levering i begyndelsen af det nye år.

Nyhedsbrev. Nu er vi gået ind i efteråret 2013 og mange er ved at bestille biler for resten af året og til levering i begyndelsen af det nye år. ALM. BRAND Leasing Alm. Brand Leasing A/S Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 70 03 Telefax 35 47 70 04 www.almbrandleasing.dk Oktober 2013 Nyhedsbrev Kære kunde Nu er vi gået ind i efteråret

Læs mere

FS-Autoværksted Tlf: 60708402 fsmail@fsvaerksted.dk www.fsvaerksted.dk. Michelin Continental Goodyear En billig

FS-Autoværksted Tlf: 60708402 fsmail@fsvaerksted.dk www.fsvaerksted.dk. Michelin Continental Goodyear En billig VinterDæk Dækstørrelse Dækmærke Michelin Continental Goodyear En billig mærke 165/70/13 495 kr. 641 kr. 503 kr. 419 kr. 175/70/13 606 kr. 579 kr. 579 kr. 544 kr. 155/65/14 419 kr. 481 kr. 606 kr. 450 kr.

Læs mere

Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 Guide: sider Næsten samme bil - bare billigere Hvorfor betale 130.000 kr. for en Fiat 500, når du kan få en Ford Ka til 70.000 kr.?»fordi

Læs mere

SIMPLECO MINI SIMPLE

SIMPLECO MINI SIMPLE SIMPLECO MINI SIMPLECO KEEP IT SIMPLE GANSKE SIMPELT! simpleco den praktiske, lette og økonomiske bilindretning VÆLG SIMPLECO OG FÅ DEN NYESTE TEKNOLOGI TIL DEN BEDSTE PRIS Denne løsning fra Sortimo gør

Læs mere

MÅNEDS- STATISTIK. August Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER

MÅNEDS- STATISTIK. August Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER MÅNEDS- STATISTIK August 2014 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER Forord De Danske Bilimportørers månedlige statistik udarbejdes på grundlag af oplysninger

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

UDSALG 24.06.2016 mange fede & SE DE FLOTTE HJUL VI SÆLGER UD TIL VÆK = VÆK!

UDSALG 24.06.2016 mange fede & SE DE FLOTTE HJUL VI SÆLGER UD TIL VÆK = VÆK! Se dette nyhedsbrev i en browser KÆMPE KOMPLETHJULS OPRYDNINGS UDSALG 24.06.2016 mange fede & billige sæt! SE DE FLOTTE HJUL VI SÆLGER UD TIL UNDER KOSTPRISER VÆK = VÆK! Demo GMP Stellar 8,5x20 5x112 ET45

Læs mere

Vejtransporten. - i tal og tekst

Vejtransporten. - i tal og tekst Vejtransporten - i tal og tekst De Danske Bilimportører, september 2010-52. årgang 2010 Vejtransporten - i tal og tekst 1 Vejtransporten i tal og tekst 2010 Udgivet af De Danske Bilimportører September

Læs mere

Nyt fra AutoBranchen Danmark

Nyt fra AutoBranchen Danmark Lad dette nyhedsbrev cirkulere i virksomheden Administration/bogholderi Salgsafdeling Værksted/reservedele Nr. 12 2. juli 2014 (uge 27) Nyt fra AutoBranchen Danmark Ny formand i AutoBranchen Danmark AutoBranchen

Læs mere

Priser fra kr ,- til maks. kr ,- (priser inkl. moms)

Priser fra kr ,- til maks. kr ,- (priser inkl. moms) Vi har på denne modelliste undladt at påføre priser, da der løbende sker ændringer på bilernes motorstyringer. Det medfører, at der på nogen bilmodeller skal bruges forskellige typer af chiptuningsudstyr.

Læs mere

Autolakering- Nye sprøjte- og påføringsteknikker.

Autolakering- Nye sprøjte- og påføringsteknikker. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Autolakering- Nye sprøjte- og påføringsteknikker. Kilde: Teknisk skole Silkeborg. Undervisningsministeriet. Marts, 2013. Materialet er udviklet for

Læs mere

MÅNEDS- STATISTIK. November Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER

MÅNEDS- STATISTIK. November Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER MÅNEDS- STATISTIK November 2014 Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Nye Brugte Bestand DE DANSKE BILIMPORTØRER Forord De Danske Bilimportørers månedlige statistik udarbejdes på grundlag af oplysninger

Læs mere

- Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering. Jens R. Andersen, Green Mobility

- Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering. Jens R. Andersen, Green Mobility - Vejen til bæredygtig mobilitet og transportoptimering Jens R. Andersen, Green Mobility Bilens TCO (Total Cost of Ownership) 2010-2018 Hvad betyder det for os? Vi skal bruge mindre brændstof Vi skal

Læs mere

Test: Biler der kører længst på literen

Test: Biler der kører længst på literen Test: Biler der kører længst på literen De nye regler om energimærkning har gjort det lettere for normalforbrugeren at se, hvilke biler, der tilbyder den bedste brændstoføkonomi. Af Hans Uffe Christensen,

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780416 Fax 7262 6790 stpm@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Årli vurderin i forbindelse med reulerin af bekendtørelse om eneri- o miljøkrav til

Læs mere

SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN - VERSION 2016

SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN - VERSION 2016 SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN - VERSION 2016 FORORD Dette skadeskatalog skal fungere som vejledende retningslinjer for kunden og den fagkyndige, som gennemgår bilen. Det er den fagkyndiges

Læs mere

DM for AUTOLAKERERE 2008

DM for AUTOLAKERERE 2008 DM for AUTO 1 A1 ehandling Klargøring til påførelse af grund/fylder/kontrolfarve Fabriksgrunderen gennemslebet hvor der ikke er grund til det? Hvis der er påført mere end 2 gange, fradrag på 4! Er der

Læs mere

Karrossericlips - Audi / VW / Seat / Skoda. Karrossericlips - Audi / VW / Seat / Skoda BC 1065-25 BC 1093-25 BC 1051-25 BC 1049-25 BC 2010-25

Karrossericlips - Audi / VW / Seat / Skoda. Karrossericlips - Audi / VW / Seat / Skoda BC 1065-25 BC 1093-25 BC 1051-25 BC 1049-25 BC 2010-25 Karrossericlips - Audi / VW / Seat / Skoda Karrossericlips - Audi / VW / Seat / Skoda BC 1015-25 BC 1029-25 BC 1031-25 BC 1048-25 BC 1049-25 BC 1051-25 BC 1058-25 BC 1059-25 BC 1065-25 BC 1093-25 BC 1094-25

Læs mere

Webasto partnere vinterkampagne 2017/2018

Webasto partnere vinterkampagne 2017/2018 1 Webasto partnere vinterkampagne 2017/2018 Citroën: C1 10.995,- C3 12.995,- C3 Picasso 12.995,- DS3 12.995,- C4 18.495,- C4 Picasso 18.495,- C4 Grand Picasso 18.495,- Cactus 18.495,- DS4 18.495,- Citroën

Læs mere

Universalprodukter. Pladeclips. Varenr. Form Skruestr. Pladetykkelse L X B BC 2145-25 BC 2057-25 BC 2146-25 BC 2053-25 BC 3016-25

Universalprodukter. Pladeclips. Varenr. Form Skruestr. Pladetykkelse L X B BC 2145-25 BC 2057-25 BC 2146-25 BC 2053-25 BC 3016-25 Universalprodukter Pladeclips Varenr. Form Skruestr. Pladetykkelse L X B BC 2050-25 U 2,9 0,7-1,2 11 X 8 BC 2145-25 U 2,9 0,5-1,7 13 X 11 BC 2057-25 U 3,5 0,7-1,5 10 X 8 BC 2050-25 BC 2145-25 BC 2057-25

Læs mere

SanCo Chiptuningsmoduler

SanCo Chiptuningsmoduler Side 1 prísir: frá 4.495,- við mont. Alfa Romeo 145-146 (930) HK HK m/chip Nm Nm m/chip TÛV Alfa 145 1.9 JTD 77 kw 105 PS 105 130 255 293 ja Alfa 146 1.9 JTD 77 kw 105 PS 105 130 255 293 ja Alfa Romeo

Læs mere

2009 Leder Nyt! side 2 ACTIA Multi-Diag teamet side 6

2009 Leder Nyt! side 2 ACTIA Multi-Diag teamet side 6 nr. April 2009 Multi-mærke diagnose magasinet fra ACTIA Kære kunde, Leder Så er vi klar med en ny opdatering til din Multi-Diag dog er vi lidt forsinket i forhold til planen men du vil opleve at det har

Læs mere

Prisliste gældende fra 01.03.2015 Alle priser er listet som vejledende og inklusive moms.

Prisliste gældende fra 01.03.2015 Alle priser er listet som vejledende og inklusive moms. Prisliste 2015 Prisliste gældende fra 01.03.2015 Alle priser er listet som vejledende og inklusive moms. Alle vores priser er vejledende idet vi ønsker at give individuelle priser på hver enkel bil. Hvorfor

Læs mere

Bedømmelsesplan, svendeprøve - industritekniker

Bedømmelsesplan, svendeprøve - industritekniker Bedømmelsesplan til Industriteknikuddannelsen Bedømmelsesplan, svendeprøve - industritekniker Ved den afsluttende prøve, tages der udgangspunkt i den opgave det faglige udvalg stiller. Prøven indeholder

Læs mere

Danskerne i Skåne kører i tyske biler

Danskerne i Skåne kører i tyske biler Ø-analyse N R. 3 M A J 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Danskerne i Skåne kører i tyske biler Tyske biler fylder godt op i garagerne hos de danskere, der er flyttet

Læs mere

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006

Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 Energiinformation om nye danske personbiler Udvikling 1998-2006 August 2007 Udgivet af: Færdselsstyrelsen Adelgade 13 Postboks 9039 1304 København K Udgivet august 2007 ISBN nr.: 87-90661-45-1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til malerarbejde Af Erik Jensen - Juli 2012

Guide til malerarbejde Af Erik Jensen - Juli 2012 Guide til malerarbejde Af Erik Jensen - Juli 2012 Jeg er efterhånden blevet spurgt en del gange om tips til malerarbejde, så nu tog jeg mig sammen og lavede denne billedguide af en tanklakering. Det kunne

Læs mere

Analyse: Her er de billigste modeller i småbilsklassen

Analyse: Her er de billigste modeller i småbilsklassen Analyse: Her er de billigste modeller i småbilsklassen Priskrigen presser kilometerpriserne i mikro- og miniklassen. Af Hans Uffe Christensen, 11. februar 2013 03 Stadigt billigere at køre småt 06 Skema:

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Lygter. Standardlygter:

Lygter. Standardlygter: Lygter Tekno har virkelig været i særklasse når der tales om bilernes lygter. De har i flere tilfælde gjort sig umage for at ramme den rigtige bils lygter og næsten alle modeller har løse lygter i modsætning

Læs mere

BLITZ - APRIL 2008. Faldende forventninger til nybilsalget. Ny metode giver større præcision. Fortsat fald i forbrugernes forventninger

BLITZ - APRIL 2008. Faldende forventninger til nybilsalget. Ny metode giver større præcision. Fortsat fald i forbrugernes forventninger April 2008 Indhold - Faldende forventninger til nybilsalget - Fortsat fald i forbrugernes forventninger - Er der et marked for privatleasing? - Københavnerne mest åbne over for privatleasing - 60 pct.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 193 Offentligt J.nr. 2006-518-0170 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 193-196 af 7. februar 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. Energikrav [km/l] Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780268 Fax 7262 6790 pda@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Nordania webinar: Din nye firmabil

Nordania webinar: Din nye firmabil Klik her og se optagelsen af seneste webinar Husk headset! Nordania webinar: Din nye firmabil Beskatningsgrundlag Beskatningsgrundlaget er populært sagt bilens pris på gaden inkl. Nordanias rabat. Fabriksmonteret

Læs mere

Foto: istockphoto, Colourbox, Anders Grønning. Manipulation: Motor

Foto: istockphoto, Colourbox, Anders Grønning. Manipulation: Motor Foto: istockphoto, Colourbox, Anders Grønning. Manipulation: Motor 64 1/2013 Bilbudget 2013 Billigere biler gør det dyrere at holde bil Udsigten til større værditab og stigende benzinpriser får de samlede

Læs mere

Vælg mellem plan og konveks spejl BEMÆRK: Sælges som sæt (2 stk.) Telefon: Fax:

Vælg mellem plan og konveks spejl BEMÆRK: Sælges som sæt (2 stk.) Telefon: Fax: www.campingshop.dk Vælg mellem plan og konveks spejl BEMÆRK: Sælges som sæt (2 stk.) Telefon: 9899 6600 Fax: 9899 6593 e-mail: info@campingshop.dk OPPI spejle Vælg frit mellem konveks eller plan spejle

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement. 1:24 Scaleauto

Dansk Mini Racing Union. Vognreglement. 1:24 Scaleauto Dansk Mini Racing Union 2016 Vognreglement 1:24 Scaleauto DMRU 2016 v.3-1 - GENERELLE REGLER VOGNREGLEMENT 1. TYPE SCALE-RACING Skalamodeller med metal- eller plastchassis, skumdæk, gummi dæk og hårde

Læs mere

på afbetaling guide Så billigt kan du købe bil sider Oversigt: Priser på 13 mikrobiler August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

på afbetaling guide Så billigt kan du købe bil sider Oversigt: Priser på 13 mikrobiler August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Så billigt 8 sider kan du købe bil på afbetaling Oversigt: Priser på 13 mikrobiler 795 Ford Ka er Danmarks billigste bil at

Læs mere

Lagerliste nyere biler til leasing pr

Lagerliste nyere biler til leasing pr 743222 Audi A3 1.9 TDi Attraction 07.12.2007 Sort 296.168 72383 743614 Audi A4 1.8 T Quattro Avant 07.11.2007 Dybhavsblå 6 Airbags, Fuldaut. klimaanlæg, Audi Alufælge, 493.926 22870 centrallås, Kørecomputer,

Læs mere