Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Indhold Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn 1 Strøm på Femernforbindelsen 4 Svensk, dansk og tysk erhvervsliv til Femern-møde 6 Besøg femern.dk for flere informationer om den faste forbindelse over Femern Bælt eller find os på facebook. facebook.dk/ femern Vester Søgade 10 DK-1601 Kopenhagen V T F E Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn Selvom den kommende Femern-forbindelse skulle tage noget af trafikken til Tyskland, så betragter Københavns Lufthavns direktør Thomas Woldbye faktisk slet ikke den faste forbindelse over Femern Bælt som en konkurrent. Femern-tunnelen er snarere en vækstgenerator for lufthavnen. Vores principielle indstilling er, at god og endnu bedre infrastruktur er en god ting for Københavns Lufthavn. Punktum. Man skal huske, at togene går begge veje, og alt hvad der kan udvide vores opland er en god ting. Det er vores opgave som region og som lufthavn, at gøre os så attraktive, at der kommer flere folk til, end der kører fra, siger Thomas Woldbye. Som mangeårig udlandsdansker og direktør for Danmarks vigtigste vindue til udlandet, oplever han nogle gange, at debatten om infrastrukturen i Danmark er alt for snæver. Danmark er et meget lille land, og når der i de kommende år afsættes 100 milliarder kroner til opgraderingen af infrastrukturen, så er meget vigtigt, at man skeler til og koordinerer med nabolandene, mener han. Side 1/7

2 Der er nogle gange en tendens til, at man tænker fra gadekæret og ud. Jeg vil opfordre til, at når man nu går i gang med Femern og har sat penge af til en Togfond, og også i Sverige ser ud til at investere tungt i infrastruktur i de kommende år, at man så bringer det internationale perspektiv ind i planlægningen. I stedet for at se alting fra København, så bør man kigge på regionen, som om man sad i New York eller Shanghai. Potentialet er enormt, og det er op til os at indfri det. Men, understreger han, ingen får noget foræret, og skal visionerne indfries, så kræver det grundigt forarbejde og langsigtet tænkning. Han peger på Øresundsforbindelsen, som det bedste eksempel på, hvilke synergi-effekter, investeringer i infrastruktur kan udløse. Københavns Lufthavns succes i de senere år skyldes i høj grad Øresundsforbindelsen, der har gjort København til det naturlige trafikale centrum for Skåne. Den faste forbindelse over Øresund ændrede radikalt trafikmønstret og den geografiske logik i Østdanmark og Sydsverige. Adgangen til lufthavnen blev forbedret markant fra Malmø. I dag kan man tage toget fra Malmø centralstation til Københavns Lufthavn på under en halv time. Københavns Lufthavn er i dag Sveriges anden største lufthavn efter Arlanda lufthavn i Stockholm. I 2011 udgjorde svenske passagerer 16 procent af samtlige internationale afrejsende fra lufthavnen. Thomas Woldbye forventer, at Femern-forbindelsen vil have en lignende effekt. Der er ingen tvivl om, at den faste forbindelse over Øresund har haft en kæmpemæssig positiv indflydelse på hele regionen. Over halvdelen af de største svenske virksomheder ligger i Sydsverige, og de ser Københavns Lufthavn som deres lufthavn snarere end Stockholm. Øresundsforbindelsen har skabt en region, og det er det potentiale, som Femernforbindelsen også har. Jeg tror fuldt og fast på, at vi kan skabe denne nordeuropæiske region. Vi ligger godt, når bare forbindelserne er på plads. Københavns Lufthavn har årligt omkring 25 millioner passagerer til trods for, at det umiddelbare opland kun er 4,5 millioner mennesker. Forklaringen på successen er ud over de stærke forbindelser en effektiv indsats for at positionere København som centrum for Nordens lufttrafik. Side 2/7

3 Men i Københavns Lufthavn er man ikke tilfreds med blot at bevare positionen. Thomas Woldbye, der tidligere var administrerende direktør i Mærsk-selskabet Norfolkline, blev headhuntet til jobbet 2011 med et klart ønske om at videreudvikle lufthavnen. I 2012 fremlagde Københavns Lufthavn ambitiøse vækstplaner, der under titlen World Class Hub beskriver visionerne for Danmarks største lufthavn. Bundlinjen er, at Københavns Lufthavn inden for en overskuelig årrække skal betjene 40 mio. passagerer om året. Det svarer til en vækst på omkring 30 procent, og det er ikke bare luftkasteller, understreger Thomas Woldbye. Vi ved ikke hvor hurtigt, vi kommer til at vokse. Det kan være om 15 eller 25 år. Vi ved alle, at der kommer kriser, epidemier og askeskyer, men generelt vender man efter et dyk tilbage til trenden. Den besked, vi lagde ud, er at vi er klar til at vokse til 40 mio passagerer. Vi ved hvordan, men gæsterne kommer jo ikke, bare fordi vi har en lufthavn. De kommer fordi, de har et ærinde i Danmark eller ude i verden. Femern-forbindelsen spiller en nøglerolle i direktørens visioner for lufthavnen. Når han kigger i krystalkuglen, vil Københavns Lufthavn i de kommende år fortsat være det bankende hjerte i en dynamisk region med 10 millioner indbyggere, hvor hurtige persontogsforbindelser er blodårerne, der understøtter lufthavnens rækkevidde. Vi har et billede med København i midten i al beskedenhed med togforbindelse op mod Sverige, op i Jylland og ned over Femern Bælt. Så har vi et net, der rækker hele vejen rundt i regionen. Når vi taler om en World Class Hub, så er det ikke kun flypladsen, det er togforbindelsen, det er motorvejen, det er metroen og regionaltogene. Der er hoteller og mødefaciliteter. Vi bringer folk her til på alle mulige måder og skaber en symbiose. I den sammenhæng ser vi al forbedret infrastruktur som et gode, siger Thomas Woldbye. Femern-forbindelsen vil markant forbedre jernbaneforbindelserne internt i Danmark og til Tyskland. Rejsetiden mellem København og Hamborg vil komme under tre timer, mens godstog vil spare en omvej over Fyn og Jylland, hvilket frigiver kapacitet til flere passagertog. Selvom det skulle betyde, at nogle vælger at tage toget til Hamborg i Side 3/7

4 stedet for flyet, så er den samlede effekt meget positiv, mener han. Når Femern-forbindelsen står færdig, og du skal en tur til Hamborg, tager du så flyet eller toget? Så tager jeg da toget. Det er jeg vant til fra mine mange år i Holland, hvor jeg tog toget til Paris eller Bruxelles. Tog er en meget mere behagelig rejseform. Så længe de altså går til tiden. Strøm på Femern-forbindelsen Den 18 km lange Femern-tunnel med elektrisk togdrift og en fuldt oplyst vejtunnel kræver sikkerhed for en konstant strømforsyning. Derfor får tunnelen sin egen, store transformerstation ved Rødbyhavn. Transformerstationen skal levere energi svarende til et årligt elforbrug på i alt 60 gigawatt-timer (GWh) til Femerntunnelen. Hvilket omtrent svarer til forbruget i en større provinsby med husstande - eller Maribo og Sakskøbing til sammen. Dens samlede effekt bliver på omkring 120 MW. Arealmæssigt vil den optage et område på kvadratmeter svarende til knap tre fodboldbaner af samme størrelse som Parken i København. Anlægget byder på spændende men velafprøvet teknologi og konstruktionsmetoder, som nu introduceres i Danmark for første gang. Blandt andet skal det klimasikres, så det ikke risikerer at blive oversvømmet ved stormflod på det lavtliggende Lolland. Det skal ske ved hjælp af en spunsvæg, som rammes ned i jorden og kommer til at danne et fire meter højt og vandtæt hegn hele vejen rundt om transformerstationen. Desuden skal det sikres, at det store højspændingsanlæg ikke forstyrrer omgivelserne i tyndt befolkede områder. For eksempel ved at påvirke tog på vej til og fra tunnelen. Hvis der ikke tages effektivt højde for elektronisk støj i form af elektromagnetisk udstråling, kan det i værste fald betyde, at strømmen slås ud, eller mobiltelefoner går ned. Det imødegås ved at anvende ny teknologi i form af Side 4/7

5 effektelektronik, der i forvejen benyttes i en række lande med elektrificerede jernbaner. Den her måde at bygge transformerstationer på er ikke set før i Danmark. Vi indfører en omfattende sikkerhed i forhold til både klimaforandringer og elektromagnetisk støj, som er baseret på velafprøvet teknologi, som i dag anvendes mange steder i verden, fortæller Johnny Restrup-Sørensen, kontraktdirektør i. Det er de elektriske tog, der kommer til at sluge størstedelen af strømmen fra transformatorstationen. Ifølge prognoserne ventes op mod 120 tog med gods og passagerer at køre gennem tunnelen hvert døgn. Og det er her, elektronikken skal hindre forstyrrelser. Kravene til de store højspændingsanlæg er blevet skærpede, så der skal skærmes bedre for ikke at forstyrre omgivelserne. Det kan man gøre med ny teknologi, hvor der integreres konvertere, som skaber balance mellem de forskellige faser, så der ikke mærkes forstyrrende støj i elnettet. Med de gamle systemer accepterede man en smule støj, men det er ikke tilfældet længere, fortæller projektchef Per Henning Laursen fra Rambøll. Transformerstationen skal også sikre strøm til alt det tekniske udstyr i tunnelen som lys, pumper og ventilation. Det sørger en anden del af den for. Det er meningen, at togene skal køre på dansk strøm gennem tunnelen og et lille stykke ind på land på Fehmarn, hvor de glider over på det tyske el-system. Fra tysk side kan der leveres strøm midlertidigt, hvis strømmen skulle gå i tunnelen. har netop prækvalificeret tre konsortier til at byde på at anlægge transformerstationen: det danske Bravida Danmark A/S, det dansk-franske Siemens A/S og Cegelec Mobility samt Elektrobudowa SA fra Polen. De tre konsortier skal nu udarbejde tekniske bud på kontrakterne efter samme model som for de øvrige store kontrakter på tunnel-projektet og derefter gennem endnu en runde, hvor priserne er inkluderet. forventer at modtage de endelige tilbud på transformatorstationen i Side 5/7

6 slutningen af 2015, og kontrakterne ventes underskrevet i Svensk, dansk og tysk erhvervsliv til Femern-møde Hvordan omsætter man bedst Femern-forbindelsen til ordrer, beskæftigelse og udvikling i erhvervslivet? Det er ét af de centrale spørgsmål, som virksomheder fra Danmark, Tyskland og Sverige vil diskutere under Fehmarnbelt Days i København den 30.september - 2. oktober. Den 1. oktober inviterer Dansk Industri til konference for Jern- og Metalindustrien, hvor teknisk direktør i, Steen Lykke vil fortælle om de konkrete opgaver, megaprojektet indebærer. Ud over de fire store tunnelkontrakter er der hundredevis af mindre opgaver, der til sammen udgør et milliardbeløb. Men det er i lige så høj grad værd at diskutere, hvordan den nye effektive transportkorridor fra Skandinavien til resten af Europa vil skabe vækst og nye muligheder for grænseoverskridende handel og distribution. Den 1. oktober er Fehmarn Belt Business Council, der er talerør for omkring virksomheder i regionen, vært for en konference, der netop skal diskutere de muligheder, den nye akse frigiver. Hos glæder man sig over den store opbakning fra erhvervslivets organisationer. skaber med tunnelen under Femern Bælt en unik ny transportkorridor mellem Danmark og Tyskland. Rejsetiden reduceres markant og kapaciteten øges så borgere og erhvervsliv får helt nye og mere effektive muligheder i fremtiden. Det er en vigtig og moderne infrastruktur, som nu skabes. Derfor er det også meget glædeligt, at virksomheder og politikere allerede nu begynder at forberede sig på den nye virkelighed og tænke over, hvordan de får mest muligt ud af det, siger direktør for regional udvikling Ajs Dam,. Side 6/7

7 Organisationerne bag Fehmarnbelt Days er blandt andre STRING (med repræsentanter fra Danmark, Tyskland og Sverige), Fehmarnbelt Business Council (erhvervslivets organisationer), Femern Bælt Komiteen (de regionale politiske fora nærmest Femern-tunnelen), Baltic Development Forum, Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikter i Danmark og. Læs mere om Fehmarnbelt Days 2014 på og på Side 7/7

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR UGE 39 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FEMERN-TUNNEL STYRKER KØBENHAVNS LUFTHAVN Den kommende tunnel er ingen konkurrent, tvært imod, mener Københavns

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus >

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus > Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Pia Olsen Dyhr, Danmarks nye transportminister. Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Hurtigere til og fra arbejde

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag Nyhedsbrev nr. 8 11. november 2010 Indhold Sund økonomi i både broog tunnelforslag 1 Miljødata fra Femern Bælt på internettet 3 Jernbane over Femern Bælt er højt prioriteret 4 Store muligheder hvis barrierer

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Stor succes for Femern Industry Day

Stor succes for Femern Industry Day Nyhedsbrev nr. 32 januar 2014 Indhold Stor succes for Femern Industry Day 1 Sådan oplevede deltagerne Industry Day 3 Femern projekt løser gåden om vanskeligt ler 9 Dansk-tysk samarbejde om sikkerhed i

Læs mere

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT SCENARIER FOR DEN NÆRE FEMERN BÆLT-REGION 2030 Af Uffe Palludan LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT Scenarier for den nære Femern Bælt-region 2030 af Uffe Palludan Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion

Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion 17. april 2015 Af Christian Wichmann Matthiessen, professor i geografi ved Københavns Universitet Opfølgning på Den faste Femern Bælt-forbindelse

Læs mere

Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion Matthiessen, Christian Wichmann

Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion Matthiessen, Christian Wichmann university of copenhagen Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion Matthiessen, Christian Wichmann Publication date: 2015 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for published

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

DIVERSITETEN ER AFGØRENDE

DIVERSITETEN ER AFGØRENDE U G E 12 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR DIVERSITETEN ER AFGØRENDE Transport fra A til B er kun en lille del af opgaven for Schenker A/S Henrik Dam

Læs mere

CPH NEWS. Emirates sætter verdens største fly ind på København. Indhold. Læs side 2

CPH NEWS. Emirates sætter verdens største fly ind på København. Indhold. Læs side 2 April 2015 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ind på verdens største fly ind på Læs side 2 s CPH investerer 130 mio. kr. i opgradering af Security og Terminal 2. Læs side 4

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE

BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE NR. 2 - JULI 2015 RØNNE HAVN A/S BIRKA STOCKHOLM PÅ VISIT I RØNNE STRATEGISK SAMARBEJDE UDLØSER NYE ARBEJDSPLADSER RØNNE HAVN KLAR TIL UDVIDELSE KRYDSTOGTER BETYDER INDTÆGTER TIL BORNHOLM NYT LOGO TIL

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering Mød formanden Stærkt salg i Rusland ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2013 Fra start i Indien Et ROCKWOOL vindue, tak Lys

Læs mere

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T:

UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: UGE 3* 2015 * U G E B R E V E T: DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN NytårsVisioner: MERE PLADS OGSÅ TIL DE BLÅ MOTORVEJE Danske Havne har fået en direktør med kant Chefredaktør

Læs mere

Læhegn og vindmøller. Husk på, at når forandringernes vinde blæser, så bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. God vind fremover.

Læhegn og vindmøller. Husk på, at når forandringernes vinde blæser, så bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. God vind fremover. Nr. 3 september 200 Gode bud på at øge salget... Et skridt tættere på udviklingspark... Et helt arbejdsliv i den samme stol... Mikkel er ekspert i at stave forkert... Læhegn og vindmøller Erhvervsklimaet

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Gevinster ved investeringer i

Læs mere

/ Side 10. Hvordan sender du din ansøgning, og hvad skal du vedhæfte? Få svar på dét og andre spørgsmål. / side 23

/ Side 10. Hvordan sender du din ansøgning, og hvad skal du vedhæfte? Få svar på dét og andre spørgsmål. / side 23 Danske Karriere JEG VED, HVOR MIN KARRIERE STARTER, MEN IKKE HVOR DEN ENDER / Side 10 DANSKE GRADUATE Vær med på holdet, når vi hvert år ansætter graduates med vidt forskellige profiler og interesser.

Læs mere

Ugens transport. Fredag 24. januar til torsdag 30. januar 2014 - Nummer 3-3. årgang. Hansholm havn vil samle lokale kræfter.

Ugens transport. Fredag 24. januar til torsdag 30. januar 2014 - Nummer 3-3. årgang. Hansholm havn vil samle lokale kræfter. Ugens transport 1 Fredag 24. januar til torsdag 30. januar 2014 - Nummer 3-3. årgang Vognmand havde ubudne gæster i to weekender Læs mere side 7 og 9 Politiet opfordrer til at bruge alarmer Nogle alarmer

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på

KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på News Nr.4 ære læser KHer hvor sommeren og sommerferien for alvor banker på døren, er jeg stolt af endnu engang at kunne præsentere et nyt nummer af vores kundemagasin Innofactor News. I de forgangne måneder

Læs mere