Lyngen kirkebok 1765 til 1768

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngen kirkebok 1765 til 1768"

Transkript

1 Lyngen kirkebok 1765 til Nyaars Dag Prædiken allenne. H. 3 Kong. Dag Comun: 9. Taksigels: Fest: 13. Januar. Døbt Per Persens Pigebarn Nom: EllenFadd: Bereth Persd: Eydet. Karen Josephsd: Oxev: Bereth Henricsd: Eydet. Jon Nielsen Rottenv: Johan Persen Fastdal:Introd: Moderen Malena Ericsd:Ligesaa Jon Persens Hustrue, QvittbergSeol: Mort:??Commun: 10? 2. Sønd. H.3 Kong Prædiken allene. 3. Sønd: H:3 Kong. Comun: 9.Døbt Esaias Pelegs Dr: barn nom: NielsFadd: Præsten A. Somer. Niels Johansen Kobben: Cristian Nielsen ibid. Min Hustru Hanna Dahl? Kirsten Jonsd: Karnæss:Same Barn døde nogle dage efter. Septuages: Comun: 28.Troelov:Enkmd Hans Johans: Rottenv:Pigen Kirsten Hansd: NordkiosenSponsor: Esaias Michels: Peleg Arne Peders: Nideros. Sexages: Comun: 3. Faste Law:Sønd. Commun: Sønd. Faste Commun: 22.Døbt Morten Josepsens Rastebye Dr: barn nom: AndersFadd: Knud Rastesen Rasteb: Paal Thomæsen ibid. And: Nielsen Storeng. Ellen Rasmusd: Rasteb: Ellen Johansd: QvalVig.Introd: Moderen.Døbt Hans Olsens OxeVig Pig: barn nom: Marita.Fadd: Lars Olsen OxeVig. Guttorm Ols: ibid. Marith Hansd: ibid: Karen Larsd: Karnæs. Karen Olsd: Oxevig.Comfirm: Jens Clementsøns Nordnæss hans Dr: Barns Daab Nom: JohannesFadd: Esaias Peleg, Qvitberg. Samuel Johans: Oxevig. Ole Svends: Karnæss. Bereth Mortensd: ibid. Bereth Michelsd: Qvitb:Introd: Moderen. 2de Sønd. i Faste. Prædiket.Døbt et Dr: Barn tilhørende Beret Michelsd: Parak Enke, Nom: JoenFadd: Jacob Jacobs: Karness. Per Anders: ibid. Michel Michels: ibid. Mad: Hvid. Kirsten Joensdr:

2 Hermed sluttes denne Ministerialb: af A. SomerM I N I S T E R I A L = B O G F O R L Y N G E N S C A P E L L Begynt den 3. Sønd: i Faste, d: 10. Marti: Ved Anders Sommer. Denne Bog bruges herefter til ministerial forretninger for Lyngens Mennighed. Lyngen d: 29 August IIrgens. 3. Søndag: i Faste: Commun: 7.Døbt et Pig: barn tilhørende Michel Michels: Parak Karnæs. Nom: IngerFadd: Ole Lars: Skiebotne. Peder Anders: Karnæs. Hanna Dahl? Præstens kone. Kirsten Mortensd: Anne Andersd: Skiebotne. Midtfaste: Sønd. Commun: 17.Døbt: et Pigeb: tilhør: Niels Larss: RottenVig nom: BeretFadd: Joen Nilsen RottenVig. Per Joens: Kopangen. Ellen Persd: RottenVig. Sissel Larsd: ibid. Marith Nielsd: Kopang:Introd: Esaias Pelegs Hustr: pr: mort:nedsat same dag, et Qvindelig, nom: Bereth Michelsdr: som døde i Barselseng gamel 27. Aar. 5. Sønd: i faste. Comun: 10.Introd: Hans Olsens Hustr: OxeVig p: m: Mariæ Bebud: Dag Prædiket allene.introd: Michel Michelsens, Karnæs Hustrue pr: vio Palme Søndag Tillyst Messefald Skiærstorsdag Comm: 7.Døbt et Pigeb: tilhør: Lars Jacobsen, Elvejord. nom: Bereth.Fadd: Michel Parak Karnæs. Henrich Johans: Skindelv. Marit Johansd: Kopang. Anne Olsd: Kogfiord. Beret Jacobsd: Elvejord. Langfredag Prædiket allene. 1._Paaskedag. Døbt et Dr: Barn tilhørende Lars Andersen Rastebynæss nom: Hendrik.Fadd: Esaias Peleg Qvitberg. Ole Larssen Skibotne. Karen Mathiesd: Qvitberg. Marit Maritsd: ibid. Lars PersenRastebyen:Introd: Moderen.NB. i Januari: h: a: omkom paa Søen 2 Mænnisker her af fiorden, Neml: Per Pers: Pollen. En af Mort: Niels: Sønner i OxeVig. 79 2den Paaskedag Commun: 59.Døbt et dr: barn tilhørende Lars Amundsen Storeng Nom: AmundFadd: Johan Joens: Hostness. Erik Andersen Dalen.

3 Guttorm Josephs: ibid Kirsten Nielsd: Pollen. Kirsten Larsd: Rastebyn:Introd: Moderen, ligesaa Erik Clementsens Hustrue fra Pollen pr: mort:ligesaa Niels Larsens hustrue, RottenVig, pr: viv: 3. Paaskedag Commun: 9Dagen eftertroelovet ungek: Peter Larsen Sørvog, Pigen Abelone Josephsd:Sponsor: Esaias Peleg, Niels Mich: Peleg 1. Sønd: eft: Paaske Confirmeret følgende ungdomjosaphat Peters: Østberg gam: 17 Aar.Niels Olsen gam: 17 Aar.Agnetha Nielsd: gam: 17 Aar.Cissel Knudsd: gam: 18 Aar.Regina Ericsd. gam: 18 Aar.Inger Nielsd. gam: 17 Aar.Kirsten Ericsd. gam: 17 Aar.Marit Andersd. gam: 17 Aar.Ellen Andersd. gam: 18 Aar.Hvilk tillige comunicerede. 2. Sønd: eft: Paaske. Comun: 24Introd: Lars Jacobsens, Elvejord Hustrue: pr: vio: 3. Sønd: eft: Paaske Commun: 9. 2de Pinze = dag Comun: 41Barne=daab: Joseb Jacobsen og Beret Samuelsd: Sit barn: N: SamuelTest: Samuel Michels: Hendrich Michels: Anders Erichs:, Elen Josebsd: Beret Mortensd:introduc: kon: Beret Samuelsd:nok Johan Jensen og Marit Pedersd: Sit Bar: naf: JohannesTest: Esaias Pellech: Joseb Larsen, Hendrich Jensen, Marit Gabrielsd., Caren Josebsd:introduc: konen.nok: Morten Nilsen Oxvigen og Caren Pedersd. Sit B: N: SynneveTest: Eli Jacobsd:, Marit Pedersd:, Beret Pedersd:, Arent Jacobs:, Sven Andersen. 3de Pinze dag Comun: Søndag efter Trinit: Comunicant: 78Døbt et Drengb: N: Ole: faderen Anders Ols: Oxevig, Moderen Eli Samuelsd.Test: Peder Samuelsen Pollen, Aslac Johans: Qvalvig, Lars Ols: Oxevig, Eli Jacobsd. Inger Andersd. Skiebotne.Døbt et Pigeb: N: Berithe, faderen: Henrich Johans: Skinelv? Moderen Justina Pedersd.Test: Berithe Berthelsd. Elen Jonsd., Elen Povelsd., Peder Peders: Skibotn, Jon Anders: Elvejord.indroduceret konen. item Morten Nielsens kone OxvigTroelovet ungkarl Ole Jensen med enke Kirsten Josepsd. Drabeng.Sponsor. Esaias Peleck, Peder Olsen Fastdalen.5te Søndag efter Trinit: Comunicant: 41Ægteviet Ole Jensen og Kirsten Josepsd. Drabeng.introduceret Elen Samuelsd. Anders Olsens hustr.jordet Raste Jonsens barn Karnæs n: Elen I min fraværelse fra 30te April til 19 de Juli: 1765 det er 11 uger 2 dager, er Thienesten 4de ganger forrettet her ved Capellet, nemlig 2den og 3die Pintsedag af Velærv: Hr. Fabritius. 2den og 5de Sønd. P: Trinit af hr. Gartner.A. Somer

4 7de Sønd. efter Trinit: Comun: 5Døbt et Pigeb. tilhørende Peder Andersen Karnæs nom: Berethfadd: Michel Parak Karnæs, Raste Joens: ibid. Synneve Hendricsd: ibid. Marit Nielsd: ibid. Lisbet Andersd: ibid.introd: Moderen Alet???? ligesaa Rste Jonsens hustrue Marit Nielsd:pr: mort:jordet et dr: barn tilhørende Johan Jensen Oxevig gamel 12 uger. Fra 24de Juni 1764 til 24de 6md: 1765 ereægteviede 5 pfødde tilsammen 26døde tilsammen de Sønd. Trinit: Comun: 25Døbt et dr: barn tilhørende And: Pers: Qviteberg nom: Nielsfadd: Joen Niels: Rottenvig. Ellen Persd: ibid. Niels Mikels. Peleg. Anne Petersd. ibid. Samuel Johans: 9. Sønd. Trinit Comun: 18Confirm: et Dr: barnsdaab, faderen Ole Persen, Moderen Ellen Hendricsd. begge fra Sverrig Nomine Hendrikfaddere: Esaias Peleg Qvitberg. Clemet Hans: Stubeng. Lars Amunds: Storeng. Helena Michelsd: Stub:. Gurru Andersd:Introduceret Moderen.Ægteviet Peter Lars: Oxevig. Abel Josephsd. ibid.nedsat, samedag, et Lig? nemlig Regina Ericsd. gamel 18 aar? hendes fader er Eric Olsen, Stubeng, hun var til Confirm: 1ste Sønd: efter Paaske h:a: 10. Sønd: Trin: Comun: 5Døbt et Dr: barn tilhørende Peder Larssen, Stoerstennes Nom:NielsFadd: Michel Michels: Karnæss. Anders Niels: fra Carlsøe. Inger Andersd: Storstennes. Synne Henricsd: Karnæs. Anders Olsen Oxevig.Introd: Moderen.Ægteviet Hans Johans: RottenVig Kirsten Hansd: ibid. 11. Sønd: Trinit: Commun: 20.Døbt et PigeB: tilhørende Knut Knutsen Dahlen, nom: BeretFadd: Erik Anders: Dalen. Daniel Jacobs: Karnæs. Karen Larsd: ibid. Anne Ravalsd: Dalen. Beret Samuelsd: ibid.introd: Modern Inger Persd: Sønd: Trinit: Døbt et Pigeb: tilhørende Johannes Pedersøn Fastdalen, nom: EllenFadd: Michel Henrichs: Parak, Karnæs. Lars Olsen, Aarøebugt. Beret Bertelsd: Karnæss. Ellen Larssd: Fastdalen.Same Dag visiterede Proust Irgens her Ved Kirken. 13. Sønd: Trinit: Commun: 14.Døbt et dr: barn tilhørende Ole Jensen, Drabeng? Nom: AndersFadd: Niels Lars: RottenVig. Johan Pedersen Fastdalen. Michel Michels: Eydet. Synneve Henricsd: ibid. Ellen Josephsd: Dahlen.introd: Moderen Kirsten Josepsd:Troelovet ungek: Gunder Larssen RottenV: Enk: Marit Olsd: OxeVig.Spons: Michel Parak Karn: Raste Joensen ibid.

5 14. Sønd: Trinit: Commun: 17.Døbt et Dr: barn tilhørende Dan: Jacobs: Karnæs nom: JacobFadd: Jens Olsen Holmen. Eric Peters: Karnæs. Johan Pers: Kopang. Doroth Nielsd: Eydet. Karen Larsd: Aarøb.ligesaa et dr: barn tilhør: Anders Nielsen Storeng, Nom: LarsFadd: Raste Pers: Storeng. Michel Michels: Eydet. Ole Svends: Karnæss. Synneve Henricsd: Eydet. Karen Nielsd: Storeng.Introd: Moderen Marit Monsd:ligesaaintrod: Inger Larsd: Johan Persens: Hustru: Fastdal: pr: viv:nedsat et lidet Dr: barn som var nogle Maaned: gamelt. Faderen afgl: Joen Ravalds: Karnæsb: 15. Sønd: Trinit: Commun: Sønd: Trinit: Commun: 30.Døbt et Pigeb: tilhørende Henrik Michels: Nordnæs. nom: BeretFadd: Esaias Peleg Qvitberg. Ole Svends: Karnes. Karen Mathied: Qvitb: Beret Mortensd: Karnes. Anne Michelsd: Qvitberg.intrd: And: Persens Hustr: nom: Ane Michelsd: pr: vio: Troelovet Ungek: Guttorm Persen Kopang: Pige Beret Jacobsd: ElvejordSponsor: Ole Svends: Karn: Niels Lars: Rott: Michels Dag Comun: 56?Døbt et Pig. barn tilhørende Cristoph. Peters: Rastebyn: nom: KarenFadd: Jens Ols: Aarøh: Esaias Peleg Qvitb: Cidsel Gambst Aarøh: Rebecca Knutsd: ibid. Gunnel Hansd: Giøv:introd: Moder: Ellen Rasmusd: ligesaa et Pigeb: tilhør: Peter Larss: Oxevig? nom: Margret MariaFad: Joseph Larss: Oxevig. Andor Jørgens: Giøvig. Marit Gabrielsd: Oxev: Karen Josephd: ibid. Dorit Nielsd: Eydet.ligesaa efter Tienesten et Uegteed? Barn Nom: Olefaderen forgives at være Ole Niels: Rottenvig. Modern Aarsile Povelsd: RastebynæsFadd: Povel Thomass: Rasteb: Mort: Anders: ibid. Ola Torbens: ibid. Kirsten Larsd: ibid. Ragnild Povelsd: ibid. 18. Sønd. Trinit Commun: 30.Døbt et Pig: barn tilhør: Jacob Jacobs: Karnæsb: nom: ChristianaFadd: Ieg selv. Per Pers: hos Hysing. Rebecca Knutsd: Ing. Cat: Ibson. Maren Mar: Fabritius.introd Daniel Jacobsen Hustr: Karen Larsd: Karnæs: pr: viv: 84 Dagen efter troelovet Ungek: Niels Joens: fra CarlsøePigen Karen Hansd: GiøVigenSpons: Jacob Jacobs: Karn: Esaias Peleg Qvitb: 19. Sønd. Trinit: 13/10Commun 26.Nedsat et lig, Lars Peders: Storstennæs? gamel 61 aar?

6 20. Sønd: Trinit Comun: 39.Døbt et Dr: barn tilhør: Johannes Johans: Rørnæss nom: HansFadd: Ole Pers: Norkios Christian Niels: ibid. Joen Peter Berg. Ingeborg Nortios. Inger Jeansd: ibid.ligesaa et dr: barn tilhørend: Jon Niels: fieldf: fra Sverrig nom: Hans.Fadd: Samuel i Pollen. Ole Lars: Skieb. Hans Lars: Pollen. Kirsten Nielsd: Pollen. Berit Johansd: Skibotn.introd: Moderen Cissel Hansd: Troelovet ungek: Hans Horst fra Carlsøe Sogn Pigen Gunhild Hansd: Giøvigen.Sponsor: Niels Johans: Kobbenæss. Hans Sørens: Jægervand. Ligesaa troelovet Enkemd: Peter Østberg Qvalvig, Pigen Margr: Mathiesd: fra??sponsor: Niels Michels: Hatten. Esaias Peleg Qvitberg. Sam: Johans: Oxevig. 21. Sønd: Trinit: Comun: 17.introd: Peter Larsens Hustr: Abil Josephsd: Oxevig, pr: viv.ægteviet Gunder Larsen, OxeVig, Marit Olsd: OxeVig.Troelovet Ungek. Thomas Olsen Pollen, Enk Gunhild Olsd: Pollen.Sponsor: Esaias Peleg Qvitberg. Mort: Torbens: Rasteb: 85 Allehelg: Dag Comun: 16.Døbt et dr: barn tilhørend: Xsten Joens: Nortios: nom: Hans XstianFadd: Niels Johans: Kobben. Xstian Niels: ibid. Joen Peter Berg. Ingeborg Jeansd: Kobben: Anne Jeansd: Qvitbergintrod: Moderen Anne Lisbet Joensd:ligesaa Xsten Jonsd: pr: vio:?nedsat et fieldf: barn gl: 8 aar. 22. Sønd. Trinit: Var tillyst Messe? fall?dagen tilforne blevægteviet Niels Joens: fra Carls: Sogn, Karen Hansd: Giøvig. 23. Sønd. Trinit. Comun: 15.Døbt et dr: barn tilhør: Peder Joensen Drabeng nom: JohanFadd: Lars Ols: Aarebugt. Jon Nils: RottenVig. Per Anders: Aarbugt. Beret Pedersd: ibid. Aleth Olsd: Drabeng.Ægteviet Guttorm Pers: Kopang, Beret Jacobsd:Introd. Anne Nielsd: Henrick Michels: Hustru Nordnæs pr: viv.troelov: Adam Jacobs: Giøvigen, Grethe Joansd: ibid.sponsor: Ander Jørgens: Giøvig, Arne Peders: Klokker. 24. Sønd: Trinit. 17/11Comun: 8.Ægteviet Ungek: Hans Hors, Pigen Gunhild Hansd:Nedsat et lig, neml: And: Persen som døde i Børne kopper? gam. 30 aar. 25. Sønd. Trinit. 24/11Comun: 3.intrd: Kirsten Mortensd: Nordtios: pr: viv. 1. Advent Sønd. 1/12Comun: 7.Nedsat et lig, neml: Beret Andersd: Qvitb: som døde af Sot gamel: 29 aar? 2. Adv: Sønd. 8/12Comun: 7Confirmeret et Dr: barns Daab nom: Niels Faderen Hans Povels: fra Sver: Moder Marit Larsd:?Fadd: Esaias Peleg Qvitb. Ole Svends: Karnes. Johan Joens: Hostnæs. Berit Mortensd: Karnæs. Marit Jensd:

7 Hostnæs.introd: Moderen? ligesaa Peder Jonsens Hustr: Drab: p: vie.ægtev: Peter Østberg, Qvitberg, Margret Matisd: Qvitberg. 86 Dagen efter Ægtev: Adam Jacobsen Giøvigen, Grete Joansd: Giøvigen.Nedsat et lig, nemlig Beret Jacobsd: Oxevig,som døde ibørne Kopper. Hun var Aaron Nysteds Kone? 3. Sønd. Advent 15/12Comun: 4.Prædiken forrettet af VelærVærdig Hr: Fabritius.Nedsat 4re lig.1.et barn tilhørende Morten Nielsøn OxeVig, nom: Johannes, gamel 4 aar, som døde i Børnekopper2. en fæsttøs tilhørende Peder Jonsen Drabeng, nom: Malena Jacobsd: i sit 13de aar? som døde af Sot?3. et barn tilhørende Lars Jacobsen Elvejord nom: Jacob Larsen gamel 4re aar, døde i Børnekopper?4. en fieldfind fra Sverrig, som døde i børnekop: i sit alders 12te aar, nom: 4. Advent Sønd: 22/12tillyst Messefald. 1ste Juuledag. Prædiket allene. 2. Juuledag. var tillyst Messefald. 3. Juuledag. 27/12Comun. 15.Døbt mit eget Barn, Abel MargretheFadd: Mad: Hvid. Hr: Fabritius. Hr: Ibson Sr: Hysing. Mons: Dahlligesaa et Pigeb: tilhørende Jon Pedersen, Qvitberg CatharinaFadd: Esaias Peleg Qvitberg. Clemet Hans: Stubeng. Helena Michelsd: ibid. Anne Michelsd. Qvitb: Karen Larsd: ibid. Søndag: derefter 29/12Var tillyst Messefald Nyaare dag 1766 Comun:Nedsat 2de lig, nemlig Jon Persens Barn Catharina, som sotdøde; oglars Olsens Barn Ellen, Oxevig gamel 8 aar, som døde i Børnek: ligesaa 3.? et uægte barn tilhørende Maren Maria Nortiosen? 8 dag. gl: Sønd: eft: Ny = Aar Comun: 10.Ægteviet Thomas Olsen, Pollen, Gunhild Olsdr: Pollen. Hellig 3 Kong: Dag Var tillyst Messefald. 1ste Sønd: eft. Hell: 3 Kong Prædiket allene. Dagen efter, som Var Taksig: fest. Comun: 2.Confirmeret et Dr: barns Daab nom: Johannes? Faderen Peder Nielsen, Moderen Anne Thomasd: begge fra

8 Sverrig.Fadd: Esaias Peleg Qvitberg. Ole Mathis: Karnes. Mathis Peders: Karnæsb. Marit Niels: Karnæs. Synneve Henricsd: Eydet.introd: Moderen. De 2de følgende Søndage Var Messefald, efterdi Ieg, Var i Tromsøen? neml: 2 Sønd: p: Epip: og Septuagesima? Mariæ Rensels: Dag Comun: 7.introd: min Hustr: pr: viv:nedsat et Qvindelig, Anne Andersdr: som døde i børnekopper gamel 27 Aar? Hun tiener hos Ole Larss: Skiebotne.Tienesten blev forrettet af Velærv: Herr FabritiusDøbt et pigeb: nom: Ingeborg Faderen Adam Jacobs: Giøvig, Moderen Greth Johansd:Fadd: Hans Horst Giøvig. Christian Niels: Kobbenæss. Ingeborg Hansdr: ibid. Gunhild Hansd: Giøvig. Agnetha Nielsdr: Kobben.introd: Moderen.ligesaa Jon Persen Hustr: Qvitberg Berit Michelsd: pr: mort: Fastelavens Søndag Com: 7.Nedsat 3st lig.1. Niels Nielsen Rottenv: gamel 37 aar?2. Christen Joens: Kobbenæss, som omkom paa Søen Septuages: Søndag, gamel 39 aar.3. Kirsten Jacobsd: som døde i Børnekopper, gamel 21 aar ste Sønd: i Faste Commun: 2. 2dre Sønd: Faste Commun: Sønd. Faste: Comun: 10.Døbt et Pigeb: tilhørende Lars Olsen Oxevig, nom: EllenFadd: Anders Joens: Hostnæss. Arne Jacobs: Nysted Oxevig. Beret Mortensd: Karnæss. Marit Olsdr: Oxevig. Anne Olsdr: ibid.introd: en fieldfind Kone pr: mort:nedsat 4re lig.1. Peder Olsen Fastd: som sotdøde, gl: 73 aar.2. Lars Andersens Rasteb. Barn, gl: 1 aar.3 og 4 to andre barnelig? Midfaste Sønd: Comun: Sønd: Faste Comun: 13.publice absolv: Maren Maria Nielsdr. for begagne Leyermaal i udlagde til barnefader And: Obadiasen tien: i QvitnesNedsat et Qv: lig, nemlig Marit Jensdr: Drabeng, som døde i børnekopr: gamel 41 Aar.Døbt et Pig: barn, nom: Cidsel. Faderen Samuel Samuelsen, Moderen Kirsten Nielsdr: Pollen.Fadd: Henric Joens: Pollen. Hans Olsen Oxevig. Anne Olsdr: ibid. Ellen Nielsd: Polden. Synneve Henricsd: Eydet.introd: Moderen.Stadfæsted et Pige barne Daab nom: Marit. Fader Cristopher Michels: Moder: Kirsten Hansd: Stubeng.Fadd: Klemet Hans: Stub. Hans Klemets: ibid. Berit Michelsd: Qvitb. Gunild Olsdr: Pollen. Beret Andersd: Oxevig.introd: Moderen. Maria bebud: dag Comun: 5. Palme Sønd: var tillyst Messefald.

9 Skiærtorsdag Prædiket allene.nedsat 2de Lig:1. Thomas Olsen tien: hos Lars Jacobs: Elvejord, som omkom paa Søen, gamel: 30 Aar.2. Lars Pedersen Reindalen som sotdøde, gamel 12 aar? Lang = Fredag Prædiket allene. 1. Paaskedag Prædiket allene. 2. Paasked: Comun: 0.Prædik: forrettet af herr Fabritius.Nedsat Beret Thomasdr: Enke, Elvejord, gamel 60 Aar? Paaskedag Commun 62? 1. Sønd: eft: Paaske Døbt et dr: barn tilhørende Johan Jens: Oxevig nom: Johannes.Fadd: Esaias Peleg Qvitberg. Peter Larss: Oxevig. Michel Michels: Eydet. Abel Josephsd: Oxevig. Synneve Henricsd: Eydet. Confirmert følgende ungdom:1. Jørgen Andorsen gamel 17 Aar2. Eric Abrahams: " 17 "3. Johannes Peters: " 17 "4. Jens Pedersen " 17 "5. Henrik Henriks: " 17 "6. Hans Johans: " 17 "7. Niels Olsen " 17 "8. Ellen Josephsd: " 17 "9. Kirsten Thomæsd: " 17 "10. Regina Ericsd: " 17 "11. Beret Persdr: " 24 "12. Cissel Olsdr: " 19 "13. Ellen Larsdr: " 20 "14. Inger Rasmusd: " 21 "15. Anne Cathar: Jacobsd: " 17 "Disse comunicerede Søndagen derefter. 2. Sønd. eft. Paaske Comun: 34? 3. Sønd. eft. Paaske Comun: 28.Døbt et dr: barn, nom: Erik Faderen Henrik Peders: Moderen Kirsten Nielsd: begge fra Svr:Fadd: And: Peders: Qvitberg. Erik Michels: Kiileng. Samuel Johans: Oxvig. Anne Michelsd: Qvitb: Marit Ericsd: ibid.intrd: Marit Joensd: Lars Olsens Hustr: Oxvig. pr: viv? Torsdag tilforne d: 17. april: Bleve Nedsat i Kirken, oppe i Choret Sal: Madam Cicilia Catharina Hysing gamel 39 Aar 9 Maaneder? over hende blev holdt ligprædiken. Almind: Bededag Prædiket allene.døbt et Dr: barn tilhørende Henrik Jensen Oxevig. nom: JensFadd: Niels Michels: Haten. Peter Larss: Oxvig. Erich Perersen Karnesb: Marit Gabrielsd: Abel Josephsd: ibid. 4. Sønd.eft. Paaske Commun: 21.Nedsat et lig, Enkemd: Niels Niels: som sotdøde, gamel 70 Aar? hd: opholdte Sig hos Aslag Johans: Qvalvig te Sønd: p: Paschat. Var tillyst Messefall? Tirsdagen derefter d: 6te Maji, reyste Ieg herfra til Helgeland. I min fraværelse blev Kirketienesten forrettetsaaledes som følger.

10 Trinit: Sønd: Var Herr Gartner herinde og forrettet Kirketienesten.SamesangCommun: 106.Døbt et dr: barn nom: Johanes faderen Povel Ollsen og Moderen Marit Johansd: Oxevig.Faddere: Gunder Larssen Oxevig. Guttorm Olsen ibid. Niels Olsen ibid. Synneve Olsd: ibid. Marit Pedersd:Troelovet ungekarl Willum Andersen med pigen Ellen Johansd: Qvalvig.Sponsor: Peder Larsen Storstenæss. Ole Nielsen Oxevig?Nedsat 3de lig.1. Ole Jensen Drabeng gl: nogle og 30 Aar, døde i Sot Sygedom2. Lars Pedersen Oxevig hos Peder Joensen Hujas gl: 30 aar, døde i Smaa Kopperne? 3. et lidet dr: barn tilhør: Johan Jensen Oxevig? vid. supra 4. Sønd. Trinit Var atter Herr Gartner her inde, dacomun: 72.Confirmeret et dr: barns Daab; nom: Niels Fadr: Erik Michels: Moderen Berithe Hansd: Kiileng?Faddere: Samuel Michels: Hateng. Anders Torbensen Rastebynæs. Johan Joensen Hostenæs. Marit Andersd: Stubeng. Malena Erichsd: hostenæs.introd: Moderen.Comfirm: et dr: barns Daab, nom: Joen. Fadr: Johan Joens: Hostnæs. Moderen Malena Ericsd:Faddere: Anders Joens: Hostnæs. Peter Petersen ibid. Erich Michels: Kiileng Margreth Jacobsdr: Hostnæs. Berethe Samuelsd: Dalen.introd. Moderen.Nedsat 3de lig.1. Peder Thomasen fieldfind 53 aar død i Spedalskhed.2. Joen Pedersen fieldfind 50 aar død i faldensyge.3. den same Joen Pedersens barn Bereth 2 aar St. Hans dag. blev atter tienesten forrettet af Velærværdig Hr. Gartner?Commun: 17.Døbt et pigebarn nom: Kirsten Faderen Raste Pedersen, Moderen Karen Nielsd: Storeng.Faddere: Henrik Michelsen Kiileng. Raste Joensen Kaeranæss. Ellen Michelsdr: Kiileng. Beret Mortensdr: Karnæs. Karen Nielsdr: Oxevig.introd: Moderen. Nedsat 4e lig?1. Katarina Figenschw Kobbenæss? gl: 78 aar som sotdøde.2. Hendes datter Lisbet JohanD: ibid. gl: 45 aar,3. et lidet pigebarn tilhørende Erik Michels: Kiileng gaml: 4re aar?4. nok et pigebarn uægte? tilhør: Marit Olsdr:? Fra St. Hans dag 1765 til St. Hans dag 1766 ercopuleret 9 parfødde tilsam: 32Døde tilsam: 35 9 Sønd: Trinit: Var atter Hr: Gartner herinde og forrettet Kirketienesten.Commun: 39.Døbt et dr: barn Nom: Ole faderen Ole Torbens: Rastebynæs Moderen Marit Andersd:Faddere: Erik Klemetsen Pollen. Guttorm Josephson Dahlen. Lars Pedersen. Ellen Rastedatter. Kirsten Larsd. Pollen.introd Moderen.Nedsat 2de lig.1. Henrik Pedersen Blind, en fieldfind gl: 30 aar, som døde ismaae kopper?2. et lidet Drengeb: tilhør: Hans Johansen

11 ?publice Absolveret Marit Olsdr: for begagne leyermaal med en Dreng Zacharias Andersen tienende hos Mich: Blix Havnæss i Scerføe Sogn? Sønd. Trinit. Var Velærv: Hr: Fabricius herinde og holdt den anordnede Bededag for vor nye Konges Christian 7des Regiering?Same dagcommun: 53?Døbt et pigebarn nom: Marit fadr: Gunder Larss: Modr: Marith Olsdatter Oxevig?Faddere Anders Olsen Oxvig. Ole Nielsen ibid. Ellen Pedersdr: ibid. Ellen Samuelsd: Marit Pedersd:Ægtev: Willum Andersen Qvalvig, Ellen Johansdatter.troelov: ungek: Erik Petersen med pigen Agnetha Nielsdr: Kobbenæss.Sponsor: Sr: Johan Hysing. Niels Michels: Hateng. 15. Sønd: Trinit: blev kirketieneste tilligemed Visitatz holden af Prousten Hr: Johan Irgens? Same dagcommun: 24.introd: Marit Nielsdr: pr: mort:nedsat 3de lig.1. Niels Niels:2. Karen Hansd:3. en fieldfind. 17. Sønd: Trinit: Var Velærv: Hr: Corn: Duns fra Schervøe herinde og holdt kirketieneste?comun: 25?troelovet: Enkmand Lars Larssen fra Schervø = Sogn med pigen Anne Bendicta Johansd: tien: hos Sr: Johan Hysing?Sponsor: Michael Blix Hostnæss. Jens Olsen Aareholm.Den 30te Septemb kom Ieg, Gud være lov! til mit kiære Lyngen igien, efterat Ieg haver været borte i 21 uger?søndagen derpaa, neml: 19. Sønd. Trinit: Comun: 24.Confirmeret et pig: barns Daab nom: Anne faderen Knut Rastes: Rastebynæs?Fadd: Erik Klemetsen Pollen. Paal Thomasen Rasteb: Ellen Rascd: Pollen. Anne Ravalsd: Rasteb: Marit Nielsd: Pollen.introd: Moderen? nok 2de andre koner? Sønd: Trinit Comun: 62.for resten ingen Forretning. 21. Sønd: Trinit: Comun: 11.for resten ingen Forretning Allehelg: dag. blev Tieneste holdenuden nogen Comunion eller anden forretning 22de Sønd. Trinit. Comun: 8.forresten intet. 23. Sønd. Trinit. Comun: 70.Ægteviet Erik Peters: Kaaben: Agnetha Nielsdr:Nedsat et lig? Joen Knutsen Rastebyn: gl: 41 aar som sotdøde-24. Sønd. Trinit: Commun: 10? 25. Sønd. Trin: Comun: Sønd. Comun: Sønd. Advent. Ingen Com: men alleene præd:

12 2. Sønd: Adv: Com: 10?Nedsat i Kirkedørren et pige barn Anne 3 aar gamel tilhørende Ole Peders: Auren.Løverdags dagen blev atter begravvet et lig. sal: Anne Birgitta 5 aar gamel: en datter af CristenToms:? Kobbeness 3. Sønd. Advent. Ingen Commun: men allene præd: 4. Sønd. Advent. Tillyst Messefald.Dagen derpaanedsat et lig. neml: Lars Larsen som tiente hos Joseph Lars: Oxevig 27 aar gamel: hd: sotdøde? 1ste Juuledag holdt tieneste. forresten intet. 2. Juuledag ligesaa 3. Juuledag Comun: 23? Nyeaarsdag Commun: 12? H: 3 Kong. dag Commun: 23.Nedsat et lig, neml: Hans Henrich: Blind, Fieldfind som sotdøde gamel 62 aar. 1ste Sønd: H: 3 Kong. Commun: 14. Taksig: Fest 13. Jan: Commun: Sønd. H. 3 Kong Commun: Sønd. H. 3 Kong. B Commun: Sønd: H. 3 Kong Commun: 7. Mariæ Rens: dag. Commun: 10?Publice absolv: Raste Larss: for udbeblivelse fra Herrens Bord og anden Forargelse? 5. sønd: H: 3 Kong Commun: 7? forresten intet. Septuag: Comun: 3? ligesaa Sexages: Comun: 8. ligesaa Fastelav: Sønd: Commun: 5?Døbt et Dr: barn nom: Joen Fader: Joen Pers: Kopangen.Test: Esaias Peleg Qvitberg. Peder Peders: Kopang. Lars Olsen Aarøbugt. Anne Michelsd: Qvitberg. Beret Persd: Drabeng.døbt et Pigebarn, nom: Anne fadr: Lars Jacobsen Elvejord.Testes Jens Olsen Holmen. Eric Hans: ibid. Rebecca Knutsd: ibid. Beret Persd: Aarøb: Beret Nielsd: Kopang. 1. Sønd. Faste Comun: 8Nedsat et lig Ellen Larsd: som sotdøde gamel 70 aar. 95

13 Sønd. i Faste. Commun: 9.Døbt et dr: barn tilhørende Thomas Olson Pollen? Nom: Ole.Test: Eric Clemetsen Pollen. Svend Anders: Oxevig. Ellen Samuelsd: ibid. Ellen Rasted: Pollen.Moderen introduc: 3. Sønd. Faste Comun: 10. Mariæ Bebud. dag Comun: 3.Introd: Lars Jacobsens Hustrue Marit Olsdatter pr: viv: Mitfaste Sønd: Commun: 9?introd: Ole Joensens Hustrue, Drabeng, pr: viv: 5. sønd: Faste Prædiket allene Onsdag den 8te april: Døbt mit eget Barn, Nomine Rebecca AngellTest: Velærv: Hr: Gartner. Arne Pedersen Kloker. Ingebor Johansd: Kobbenæs. Kirsten Mortensd: Rørnæs. Beret Pedersd: Aarøbugt. Palme Søndag Tillyst Messefall Skiærtorsdag Prædiket allene Langfredag ligesaa.skiærtorsdag blev begravet et lig, neml: Beret Andersd: Draabeng, som sotdøde, gaml: 13 aar. 1ste Paaskedag Prædiket og Catechiseret.? 2. Paaskedag Commun: 44? 3. Paaskedag Tillyst Messefall? 1ste Sønd: efter paaske. Confirmeret følgende ungdom:1. Anders Hansen Blind gamel 19 aar2. Hans Andorsen " 17 "3. Joen Andersen " 17 "4. Ole Jacobsen " 17 "5. Henrich Hansen " 18 "6. Ole Pedersen " 18 "7. Joseph Andersen " 18 "8. Guttorm Olsen " 20 "9. Anne Henricsd: " 16 "10. Marit Clemetsd: " 16 "11. Anne Andersd: " 17 "12. Ellen Nielsd: " 17 "13. Synneve Pedersd: " 16 "14. Sigrid Jensdatt: " 16 "15. Mette Nielsdatt: " 18 "16. Cidsel Thomasd: " 17 "17. Cidsel Rastedatter " 17 "18. Kirsten Olsdatt: " 17 "19. Lucia Pedersd: " 18 "20. Marit Olsdr: " 18 "21. Anne Rasmusdr: " 30 " Hvilche tillige Communicerede undtagen Anne Rasmusdr: 2. Sønd. eft. Paaske Commun: 17?introd: min egen Hustr: pr: viv:?publice absolv: Anne Rasmusd: for begagne leyermaal med Drengen Henrich Larssen i Scherføe Sogn.Begravet et lig, Amund Larssen Storeng, som sotdøde gamel 83 aar. 3. Sønd: eft: Paaske. Comun: 14.Døbt et drengeb: tilhør: Mich: Michels: Parak nom: MathiasFadd: Henrich Mathiess: Eydet. Peder Anders: ibid. Mathias Henrics: ibid. Anne Michelsd: Qvitb: Aalet Michelsd: Eydet.

14 Bededag Comun: 10.Confirmeret et Pigeb: Daab tilhørende Christian Joens. Kobbenæss? nom: BeretTest: Esaias Peleg Qvitberg. Ole Persen Auren. Jomfr: IbsonEydet. Karen Mortensd: ibid. Maren Maria Kobben.introd: Moderen Anne Johandr: 4. Sønd: efter Paaske Tillyst Messefal 5. Sønd. efter Paask Comun: 24?Døbt efter Tienesten et uægte Barn? Moderen Dorethe Johansd: Faderen udlagt Niels Larss: ungekarl, tienende hos Sr:Hysing. Nomine Bereth. 97 Testes Esaias Peleg Qvitberg. Jacob Jacobsen fra Carlsøe. Rebecca Arnesd: Karnæs. Grethe Joansd: Giøvig. Karen Josephsd: Oxevig. Christi Himelf: Dag. Prædik: og Catech: Forresten intet. 6te Sønd: efter Paaske. Læste Ieg i Postillen og Catech: siden der ej kom saamange at Prædiken kunde holdes?same dagbegravet et Lig; nemlig Anne Olsdatt: Skiebotne? som sotdøde gamel 26 aar? hun Var gift med en Fieldfind fra Sverrig. 1ste Pintsedag Prædik: og Catech.Begravet 2de lig: 1. Anders Pedersen fieldfind, gamel 50 aar? hd: sotdøde? 2. et drængebarn 14 dage gamel? 2. Pintsedaag Com: 87.Begravet et lig, Marit Andersd: fra Rastebyen: Ole Torbensens Kone; sotdøde gamel 35 aar?conf: et Barnedaab, hvis Forældre ere Fieldfinder fra Sverrig? Faderen Aslag Aslaghs: Modr: Marit Andersd: Barnets Navn: KirstenTest: Henrich Pedersen Hatteng. Lars Rastesen ibid. Marit Nielsd: Karnæs. Anne Larsd: Karnæs. Ellen Rastesd: Hatteng.Introd Moderen? Troelovet ungek: Hans Ericsen, Pigen Beret Monsdr:Sponsor: Esaias Peleg Qvitberg og Klemet Hanssen Stubeng? 3 Pintsedag Tillyst Messefall? Trinit: Sønd. Commun: 11. 1ste Sønd. Trinit: lyste Messefall Joh: Bapt: Dag Commun: 41.Confirm:et Pigebarns Daab nom: Beret Andersd: Faderen er Fieldf: And: Rastes: Moderen Karen Thomasd:Test: Hans Clemets: Stubeng. Hans Erichs: Kileng. Ellen Peders: Tværdal. Marit Klemetsd: Stubeng. Kirsten Ericsd: Kiileng.Introd: Moderen. 98

15 Publice absolv: for begagne leyermaal 1. Anne Knutsdr: fra Scherføe Sogn, udlagde Ole Bentsøn Ægtemd ibid. 2. Dorethe Johansd: som havde tient hos Sr: Hysing og udlagde ungkarl Niels Larssen tienende samest: 2. Sønd. Trinit. tillyst Messefall, siden Ieg Var i Kogfiorden og holdt Tieneste? Mariæ Besøg. Commun: 27?Døbt Ole Pedersens Auren, Dr: barn nom: ArneTest: Arne Pedersen Klokker. Peder Peders: Karnæs. Johannes Peters: Rottenvig. Dorit Nielsd: Eydet. Lisbet Johansd: Rørnæs.Introd: Moderen?Døbt Mathias Ericsens, Dahlen, = Pigeb: nom: BeretTest: Michel Michels: Karnæs. And: Ericsen Dahlen. Synneve Henricsd: Karnæs. Beret Mortensd: Karnæs. Aalet Michelsd: Eydet.introd: Moderen Regina Erichsd: Fra St. Hans dag 1766 til St. Hans dag 1767?Copul: 2 Parfødde tilsam 12?døde tilsamen 21? 3. Sønd: Trinit: Commun: 16.?Troelov: ungek: Johannes Obadiæsen, Pige Kirsten Verniksdr:Sponsor: Esaias Peleg Qvitberg. Arne Pedersen Klocher.Jordet et Pigebarn 11 uger gamel, tilhørende Xstian Joenson Kobbenes. 4. Sønd. Trinit: Comun: 11?Døbt et Dr: barn tilhørende Joh: Obadias: Karnæs. nom: OleTest: Arne Peders: Klokker. Peder Peders: Karnæs. Johan Peters: Eydet. Jomfr: Schelderup. Abel Josephsd: Oxevig. Begravet et lig? Samuel Samuels: Pollen gamel 70 aar. som sotdøde?over ham blev holdt ligprædiken? Torsdag derpaa d: 16 July Var haar HøyærVærd: Biskop Gunnerus her inde og holt Visitatz? SamedagDøbt et drenge Barn tilhørende Erik Klemetsøn Pollen Nom: LarsTestes Niels Johans: Pollen. Aslak Johans: ibid. Gunder Larss: ibid. Marit Nielsd: ibid. Marit Olsd; Oxevig? 5. Sønd. Trinit: blev læst i Postillen og Catech: 6te Sønd. Trinit: Messefall? 7. Sønd: Trinit: Commun: 13.Conf: et Pigeb: Daab, tilhørende Ole Olsen Oxevig. nom: Bereth.Test: Morten Niels: Oxevig. Olle Nielsen ibid. Ellen Persd: ibid. Synnøve Olsdr: ibid. Beret Persd: Pollen.introd: Moderen Marit Johansd: ligesaa Erik Klemetsons Hustr: Ellen Rasmusd: Pollen pr: vio:døbt et Pigeb: tilhør: Peder Peders: Fastdalen, nom: EllenTest: Esaias Peleg Qvitberg. Johan Peters: Eydet. Karen Mortensd: ibid. Marit Olsdr: ibid. Beret Nielsd: Fastdalen.introd: Moder: Marit Nielsd:Begr: et lig? nemlig: Peder Joens: Drabeng, som sotdøde gamel 38 aar?troelov: ungek: Mathias Ericsen fra Sverrig: og Pigen Regina Erisd: Dahlen?Sponsor: Ola Lars: Skiebotne, Esaias Peleg Qvitb:

Lyngen kirkebok 1769 til 1771

Lyngen kirkebok 1769 til 1771 Lyngen kirkebok 1769 til 1771 1 7 6 9. Nyeaarsdag Comun 3.Troelov:ungek: Mort: Michels:, Pige Marit Ericsd: tien: hos M: Hvid.Sponsor: Esaias Peleg Qvitb:, Klemet Hans: Stub:ligesaa troelov: ungekar Thomas

Læs mere

Lyngen kirkebok 1761-1764

Lyngen kirkebok 1761-1764 Lyngen kirkebok 1761-1764 1 7 6 0-6 1. Feria S: Stephan. Comm: 53.Catechisat.Døbt 15.et P: B: Til Ane tilhørende Niels Larsen og Marit Nielsd. Rottenvig.Faddere: Joen Nielsen Rottenvig. Christen Larsen

Læs mere

Lyngen kirkebok 1772 til 1776

Lyngen kirkebok 1772 til 1776 Lyngen kirkebok 1772 til 1776 1 7 7 2. 141 Nyeaarsdag Kunde ingen for Væirets skyld komme til Kirke. Sønd: derefter Commun: 21.Troelov: Ungk: Ole Niels: fra Karlsøe, Pige Karen Larsd: Rype.Sponsor Peter

Læs mere

Lyngen kirkebok 1785 til 1793

Lyngen kirkebok 1785 til 1793 Lyngen kirkebok 1785 til 1793 Ført som Kladde efter 1821, for enkelte Afdelinger til Nytaarsdag1840)Register 1. Samtlige Forretninger: 1785 24/6? 1791 23/6? Fol: 1.? 7.(Mangler: Fol. 7, indeh. Forretn.

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Lyngen kirkebok 1756 til 1760

Lyngen kirkebok 1756 til 1760 Lyngen kirkebok 1756 til 1760 M I N I S T E R I A L - B O G Begynt d. 6 July 1756. ved Eric Gerhard Schytte Missionarius ordinatus for L Y N G E N Foreviist for Velarv. Herr Provst Meyer ved Visitatz 1751.

Læs mere

Lyngen kirkebok 1794 til 1802

Lyngen kirkebok 1794 til 1802 Lyngen kirkebok 1794 til 1802 1 7 9 4. Januarius 1ste Nye Aarsdag til Comm: 5te Søndag mell: N:a og 3 K: Comm:?? 12te 1ste Søndag efter H: 3: K: Comm:?? 19de 2den Søndag efter H: 3 K: Ingen?? da ingen

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

1 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 fisker Steffen 1 M 2 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 kone Barbro 1 K 3 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 116 Vigen 1 fisker Knud 1 M 4 Romsdal

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Skjervøy kirkebok 1761 til 1763

Skjervøy kirkebok 1761 til 1763 Skjervøy kirkebok 1761 til 1763 1 7 6 1. Sancte Pater Sanctifica me audoresq meos inveritate tua, verbumtuum est veritas Fest: Circumcis: Prædicket Herr Fabritius. Confit: 3. introduceret1) Eric lassesøns

Læs mere

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande Vaksvik skifte 3.oktober 1755 side 769b Etter unge Dræng Thore Knudsen Hans Moder Marthe Jacobsdatter Søeholt som eeneste arving Hjelle skifte 12.august 1754 side 599a Etter Karen Larsdatter Mann: Niels

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 HP 18-1734 Svend Larsen, Store Rørbæk KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 Dom: 13. post Trinit (19/9) hafde Lars Larsen Smed i Store Rørbeck en Søn til Daaben blev kaldet Svend. Skoleholderens

Læs mere

Skjervøy kirkebok 1784 til 1786

Skjervøy kirkebok 1784 til 1786 Skjervøy kirkebok 1784 til 1786 I: N: J: MDCCLXXXIV. Festo Ciriumcision: Christi forrettede jeg Kirketjæneste ischjærvøe Conf: & Comm: 39. Dom: P Festum Novi Anni, Dom: Ima, IIdo & IIItia P: Epiphan:Messefald

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 Dom: 4 Advent: Blef Isach Andersens Barn her i Bÿen Christnet kaldet Rasmus. Rasmus Andersens Hustrue

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup)

Aage Rudolf Poulsen. Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup) JP 32-1688 Niels Stephansen, Hjadstrup Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup) KB Hjadstrup (Lunde/ Odense) 1764 op 125 nr 3 Niels Stephansen begravet 20/4 Lang Fredag

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo JP 162 - Nedenstående oplysninger er modtaget fra Arne Allesø Rasmussen, der har været så venlig at give os lov til at benytte dem Jeg bor på Skovsbogård, og har forsket lidt i gårdens historie. Jeg kan

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby

Aage Rudolf Poulsen. JP Jens Ipsen, Lumby. Side 1 af Jens Ipsen^J Lumby JP 44-1738 Jens Ipsen, Lumby Side 1 af 19 Side 2 af 19 Gård nr. 14 markeret med rødt Jens Ipsen blev født ca. 1738. FamilySearh angiver, at der i Allesø forekommer en Jep Jensen med 3 sønner, nemlig Jørgen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side :

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side : BK 598-1611 Christen Andersen, Hagerup Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side 326-327: Kilde "Frederiksborg": 2198. Christen Andersen f. 1611, Adresse Hagerup, Stilling Gmd. Ellisbjerggaard, g. (1) Kirsten

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 JP 80-1684 Clemend Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 Dom Qvasim Døbt 1 Søn Clemend for Jørgen Clemends i Lbÿ KB Lumby (Lunde/Odense) 1728 op 115 Clemen begravet 12/6

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 1693 K20 Poul Nielsen Holst 64 do sl. Niels Poulsen Holst og Maren Larsdt.r.søn ~Ane Marie Obel -Niels ~Maren Christensdt.

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser Tømmerby sogn . Bundgård, hk. 9.0.0.1. Før 1702 Christen Thomsen Bundgård ½ gård, ryttergods ~Dorte Pedersdt. -Inger~Chr. Mortensen,Hj.mål Klit -Karen~Thomas Chrsen Bojer, Hj.mål 5.7.0.1. -Thomas, her i gården Jens

Læs mere

Lyngen kirkebok 1777 til 1779

Lyngen kirkebok 1777 til 1779 Lyngen kirkebok 1777 til 1779 1 7 7 7. Nye Aars Dag 1777. Prædik:døbt et Drængeb: Nne: Peder. Faderen Hans Johansson, Moderen Ane Olsdtter.Test: Peder Samuelson, Aslach Johansson, Nils Johansson, Marith

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Ole Larsen, Udlejre. Ole Larsen født: ca Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685

Helga Poulsens aner. BK Ole Larsen, Udlejre. Ole Larsen født: ca Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685 BK 134-1670 Ole Larsen, Udlejre Ole Larsen født: ca. 1670 Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685 KB Ølstykke 1745 op 63 nr 5 Ole Larsen begravet 10/3 Den 10 Marty blef Ole Larsen af Udleire begrafven.

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå. KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8

Aage Rudolf Poulsen. JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå. KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8 JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8 Samme dag (12 p. Trin) Peder Jensens Søn af Næraa døbt N. Povl. Fadd. Niels Eriksen aff Roeslev, Anders Rasmussens

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Skjervøy kirkebok 1751 til 1752

Skjervøy kirkebok 1751 til 1752 Skjervøy kirkebok 1751 til 1752 ( 1 7 5 1 ) (9) Dom: Sexages: Ægtedøbt Jacob Jacobsøns barn i Juchelfiorden Ved Nafn...der? faddere Vare: Jens Christian Stabrun Sannes, Erich Lassesøn...,... Erichsøn Scorpen,

Læs mere

Næsbjerg sogn døde 1751 til 1814. 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet.

Næsbjerg sogn døde 1751 til 1814. 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet. Begravelse 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet. 1752 dom sexages blev Jens Christensen fra Skonager begravet gammel 26 år. 1752 blev Knud Christensens hustru begravet gammel

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. Nr. 1 Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen, 21. Sg. Nylars. Karen Ibsdatter. Laugv: Peder Pedersen, Nyker. 2 søn. A: Jep

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser

År fæstebr. fæster f. ca. skifte nævnt i andre skifter m.v. forrige fæster årsag + betingelser sogn Bakkegård i Nør, hk. 5.0.3.0. + kirkens ½ gård, hk. 1.4.0.1. Jordebog Kølbygård 1801: matr. e. 1688 no 1 Jens Gregersen ( 1693) U.1716/11b ~Anne Jensdt. 64 1745/595 -Christen i Skovsted -Gregers -Maren~Anders

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Født: ca. 1671 KB Skrøbelev 1686-1795, 1711 (opslag 227) Niels begravet 31/1 D. 31 Janv: Er begrafven Neels Lÿdichsen fød i Taarppe, boede og døde i Kragholm, var 40 Aar gl: KB Skrøbelev 1686-1795, 1698

Læs mere

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard Johan Olsen Berntsen Lilleaas 1890 1971 Johnny Aleksander Lilleaas 1930 Hermine Alexia Johansen 1894 1968 Johnny Arne Lilleaas 1965 Christian Christiansen Skovgaard 1894 1972 Petra Sinna Skovgaard 1934

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Lars Larsen, Sperrestrup. Udklip side fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen Vængegaarden:

Helga Poulsens aner. BK Lars Larsen, Sperrestrup. Udklip side fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen Vængegaarden: BK 142-1701 Lars Larsen, Sperrestrup Udklip side 200-201 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878 - Vængegaarden: Side 1 af 17 KB Jørlunde 1701 op 57 Lars Larsen døbt 29/5 Dom 1.p.Trin. d 29

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen (ca 1657) - 1711 Født ikke eftervist i KB, formentlig født i Hagested eller Kundby, hvorfra der ikke foreligger KB på formodet fødselstidspunkt. FamilySearch har en oplysning om at han er født ca. 1657

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Skjervøy kirkebok 1758 til 1760

Skjervøy kirkebok 1758 til 1760 Skjervøy kirkebok 1758 til 1760 1758. Fire linjer latin, ikke skrevet! Feria Circumcis: Xsti kierke tjeneste. Confit:2de, om aftenen Catechisat. Holdt en liketale over Jens Stabrauns kone. Fest: Epiphaniæ

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. PEDER Jensen Født 14 nov 1856 #4 Prejlerup, Grevinge Sogn Gift 18 jun Egebjerg Kirke

30 apr 2006 Side 1. PEDER Jensen Født 14 nov 1856 #4 Prejlerup, Grevinge Sogn Gift 18 jun Egebjerg Kirke 30 apr 2006 Side 1 PEDER Jensen Født 14 nov 1856 #4 Prejlerup, Grevinge Sogn Gift 18 jun 1891 Egebjerg Kirke 16 maj 1898 Hønsinge Lyng, Vig sogn JENS Larsen (Se side 2) Født 18 aug 1819 #8 Frenderup, Grevinge

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1813-1833 1 161 Begravede Mandkøn 2. 1813, 20. januar, Begravet 24. januar 1813. Skolelærer Storms Dødfødte Søn i Gudme 0 1. 1812, 23. december, Begravet

Læs mere

Thestrup Kirkebog fødte Qvindekiøn 1851-91. Fødte Qvindekiøn [1]

Thestrup Kirkebog fødte Qvindekiøn 1851-91. Fødte Qvindekiøn [1] Fødte Qvindekiøn [1] Denne Protocol, der indeholder 99 schematiserede, gjen- nemtrukne og folierede Blade, autoriseres herved til Ministe- rialbog for Thestrup Sogn. Ringsted d 1 August 1850. Stienborg

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml:

Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml: Fleire Skifte_7 Nedrevoll skifte 24.august 1752 side 319b Etter Ole Pedersen Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml: Lars Olsen 3 aar med formynder

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere