Lyngen kirkebok 1765 til 1768

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngen kirkebok 1765 til 1768"

Transkript

1 Lyngen kirkebok 1765 til Nyaars Dag Prædiken allenne. H. 3 Kong. Dag Comun: 9. Taksigels: Fest: 13. Januar. Døbt Per Persens Pigebarn Nom: EllenFadd: Bereth Persd: Eydet. Karen Josephsd: Oxev: Bereth Henricsd: Eydet. Jon Nielsen Rottenv: Johan Persen Fastdal:Introd: Moderen Malena Ericsd:Ligesaa Jon Persens Hustrue, QvittbergSeol: Mort:??Commun: 10? 2. Sønd. H.3 Kong Prædiken allene. 3. Sønd: H:3 Kong. Comun: 9.Døbt Esaias Pelegs Dr: barn nom: NielsFadd: Præsten A. Somer. Niels Johansen Kobben: Cristian Nielsen ibid. Min Hustru Hanna Dahl? Kirsten Jonsd: Karnæss:Same Barn døde nogle dage efter. Septuages: Comun: 28.Troelov:Enkmd Hans Johans: Rottenv:Pigen Kirsten Hansd: NordkiosenSponsor: Esaias Michels: Peleg Arne Peders: Nideros. Sexages: Comun: 3. Faste Law:Sønd. Commun: Sønd. Faste Commun: 22.Døbt Morten Josepsens Rastebye Dr: barn nom: AndersFadd: Knud Rastesen Rasteb: Paal Thomæsen ibid. And: Nielsen Storeng. Ellen Rasmusd: Rasteb: Ellen Johansd: QvalVig.Introd: Moderen.Døbt Hans Olsens OxeVig Pig: barn nom: Marita.Fadd: Lars Olsen OxeVig. Guttorm Ols: ibid. Marith Hansd: ibid: Karen Larsd: Karnæs. Karen Olsd: Oxevig.Comfirm: Jens Clementsøns Nordnæss hans Dr: Barns Daab Nom: JohannesFadd: Esaias Peleg, Qvitberg. Samuel Johans: Oxevig. Ole Svends: Karnæss. Bereth Mortensd: ibid. Bereth Michelsd: Qvitb:Introd: Moderen. 2de Sønd. i Faste. Prædiket.Døbt et Dr: Barn tilhørende Beret Michelsd: Parak Enke, Nom: JoenFadd: Jacob Jacobs: Karness. Per Anders: ibid. Michel Michels: ibid. Mad: Hvid. Kirsten Joensdr:

2 Hermed sluttes denne Ministerialb: af A. SomerM I N I S T E R I A L = B O G F O R L Y N G E N S C A P E L L Begynt den 3. Sønd: i Faste, d: 10. Marti: Ved Anders Sommer. Denne Bog bruges herefter til ministerial forretninger for Lyngens Mennighed. Lyngen d: 29 August IIrgens. 3. Søndag: i Faste: Commun: 7.Døbt et Pig: barn tilhørende Michel Michels: Parak Karnæs. Nom: IngerFadd: Ole Lars: Skiebotne. Peder Anders: Karnæs. Hanna Dahl? Præstens kone. Kirsten Mortensd: Anne Andersd: Skiebotne. Midtfaste: Sønd. Commun: 17.Døbt: et Pigeb: tilhør: Niels Larss: RottenVig nom: BeretFadd: Joen Nilsen RottenVig. Per Joens: Kopangen. Ellen Persd: RottenVig. Sissel Larsd: ibid. Marith Nielsd: Kopang:Introd: Esaias Pelegs Hustr: pr: mort:nedsat same dag, et Qvindelig, nom: Bereth Michelsdr: som døde i Barselseng gamel 27. Aar. 5. Sønd: i faste. Comun: 10.Introd: Hans Olsens Hustr: OxeVig p: m: Mariæ Bebud: Dag Prædiket allene.introd: Michel Michelsens, Karnæs Hustrue pr: vio Palme Søndag Tillyst Messefald Skiærstorsdag Comm: 7.Døbt et Pigeb: tilhør: Lars Jacobsen, Elvejord. nom: Bereth.Fadd: Michel Parak Karnæs. Henrich Johans: Skindelv. Marit Johansd: Kopang. Anne Olsd: Kogfiord. Beret Jacobsd: Elvejord. Langfredag Prædiket allene. 1._Paaskedag. Døbt et Dr: Barn tilhørende Lars Andersen Rastebynæss nom: Hendrik.Fadd: Esaias Peleg Qvitberg. Ole Larssen Skibotne. Karen Mathiesd: Qvitberg. Marit Maritsd: ibid. Lars PersenRastebyen:Introd: Moderen.NB. i Januari: h: a: omkom paa Søen 2 Mænnisker her af fiorden, Neml: Per Pers: Pollen. En af Mort: Niels: Sønner i OxeVig. 79 2den Paaskedag Commun: 59.Døbt et dr: barn tilhørende Lars Amundsen Storeng Nom: AmundFadd: Johan Joens: Hostness. Erik Andersen Dalen.

3 Guttorm Josephs: ibid Kirsten Nielsd: Pollen. Kirsten Larsd: Rastebyn:Introd: Moderen, ligesaa Erik Clementsens Hustrue fra Pollen pr: mort:ligesaa Niels Larsens hustrue, RottenVig, pr: viv: 3. Paaskedag Commun: 9Dagen eftertroelovet ungek: Peter Larsen Sørvog, Pigen Abelone Josephsd:Sponsor: Esaias Peleg, Niels Mich: Peleg 1. Sønd: eft: Paaske Confirmeret følgende ungdomjosaphat Peters: Østberg gam: 17 Aar.Niels Olsen gam: 17 Aar.Agnetha Nielsd: gam: 17 Aar.Cissel Knudsd: gam: 18 Aar.Regina Ericsd. gam: 18 Aar.Inger Nielsd. gam: 17 Aar.Kirsten Ericsd. gam: 17 Aar.Marit Andersd. gam: 17 Aar.Ellen Andersd. gam: 18 Aar.Hvilk tillige comunicerede. 2. Sønd: eft: Paaske. Comun: 24Introd: Lars Jacobsens, Elvejord Hustrue: pr: vio: 3. Sønd: eft: Paaske Commun: 9. 2de Pinze = dag Comun: 41Barne=daab: Joseb Jacobsen og Beret Samuelsd: Sit barn: N: SamuelTest: Samuel Michels: Hendrich Michels: Anders Erichs:, Elen Josebsd: Beret Mortensd:introduc: kon: Beret Samuelsd:nok Johan Jensen og Marit Pedersd: Sit Bar: naf: JohannesTest: Esaias Pellech: Joseb Larsen, Hendrich Jensen, Marit Gabrielsd., Caren Josebsd:introduc: konen.nok: Morten Nilsen Oxvigen og Caren Pedersd. Sit B: N: SynneveTest: Eli Jacobsd:, Marit Pedersd:, Beret Pedersd:, Arent Jacobs:, Sven Andersen. 3de Pinze dag Comun: Søndag efter Trinit: Comunicant: 78Døbt et Drengb: N: Ole: faderen Anders Ols: Oxevig, Moderen Eli Samuelsd.Test: Peder Samuelsen Pollen, Aslac Johans: Qvalvig, Lars Ols: Oxevig, Eli Jacobsd. Inger Andersd. Skiebotne.Døbt et Pigeb: N: Berithe, faderen: Henrich Johans: Skinelv? Moderen Justina Pedersd.Test: Berithe Berthelsd. Elen Jonsd., Elen Povelsd., Peder Peders: Skibotn, Jon Anders: Elvejord.indroduceret konen. item Morten Nielsens kone OxvigTroelovet ungkarl Ole Jensen med enke Kirsten Josepsd. Drabeng.Sponsor. Esaias Peleck, Peder Olsen Fastdalen.5te Søndag efter Trinit: Comunicant: 41Ægteviet Ole Jensen og Kirsten Josepsd. Drabeng.introduceret Elen Samuelsd. Anders Olsens hustr.jordet Raste Jonsens barn Karnæs n: Elen I min fraværelse fra 30te April til 19 de Juli: 1765 det er 11 uger 2 dager, er Thienesten 4de ganger forrettet her ved Capellet, nemlig 2den og 3die Pintsedag af Velærv: Hr. Fabritius. 2den og 5de Sønd. P: Trinit af hr. Gartner.A. Somer

4 7de Sønd. efter Trinit: Comun: 5Døbt et Pigeb. tilhørende Peder Andersen Karnæs nom: Berethfadd: Michel Parak Karnæs, Raste Joens: ibid. Synneve Hendricsd: ibid. Marit Nielsd: ibid. Lisbet Andersd: ibid.introd: Moderen Alet???? ligesaa Rste Jonsens hustrue Marit Nielsd:pr: mort:jordet et dr: barn tilhørende Johan Jensen Oxevig gamel 12 uger. Fra 24de Juni 1764 til 24de 6md: 1765 ereægteviede 5 pfødde tilsammen 26døde tilsammen de Sønd. Trinit: Comun: 25Døbt et dr: barn tilhørende And: Pers: Qviteberg nom: Nielsfadd: Joen Niels: Rottenvig. Ellen Persd: ibid. Niels Mikels. Peleg. Anne Petersd. ibid. Samuel Johans: 9. Sønd. Trinit Comun: 18Confirm: et Dr: barnsdaab, faderen Ole Persen, Moderen Ellen Hendricsd. begge fra Sverrig Nomine Hendrikfaddere: Esaias Peleg Qvitberg. Clemet Hans: Stubeng. Lars Amunds: Storeng. Helena Michelsd: Stub:. Gurru Andersd:Introduceret Moderen.Ægteviet Peter Lars: Oxevig. Abel Josephsd. ibid.nedsat, samedag, et Lig? nemlig Regina Ericsd. gamel 18 aar? hendes fader er Eric Olsen, Stubeng, hun var til Confirm: 1ste Sønd: efter Paaske h:a: 10. Sønd: Trin: Comun: 5Døbt et Dr: barn tilhørende Peder Larssen, Stoerstennes Nom:NielsFadd: Michel Michels: Karnæss. Anders Niels: fra Carlsøe. Inger Andersd: Storstennes. Synne Henricsd: Karnæs. Anders Olsen Oxevig.Introd: Moderen.Ægteviet Hans Johans: RottenVig Kirsten Hansd: ibid. 11. Sønd: Trinit: Commun: 20.Døbt et PigeB: tilhørende Knut Knutsen Dahlen, nom: BeretFadd: Erik Anders: Dalen. Daniel Jacobs: Karnæs. Karen Larsd: ibid. Anne Ravalsd: Dalen. Beret Samuelsd: ibid.introd: Modern Inger Persd: Sønd: Trinit: Døbt et Pigeb: tilhørende Johannes Pedersøn Fastdalen, nom: EllenFadd: Michel Henrichs: Parak, Karnæs. Lars Olsen, Aarøebugt. Beret Bertelsd: Karnæss. Ellen Larssd: Fastdalen.Same Dag visiterede Proust Irgens her Ved Kirken. 13. Sønd: Trinit: Commun: 14.Døbt et dr: barn tilhørende Ole Jensen, Drabeng? Nom: AndersFadd: Niels Lars: RottenVig. Johan Pedersen Fastdalen. Michel Michels: Eydet. Synneve Henricsd: ibid. Ellen Josephsd: Dahlen.introd: Moderen Kirsten Josepsd:Troelovet ungek: Gunder Larssen RottenV: Enk: Marit Olsd: OxeVig.Spons: Michel Parak Karn: Raste Joensen ibid.

5 14. Sønd: Trinit: Commun: 17.Døbt et Dr: barn tilhørende Dan: Jacobs: Karnæs nom: JacobFadd: Jens Olsen Holmen. Eric Peters: Karnæs. Johan Pers: Kopang. Doroth Nielsd: Eydet. Karen Larsd: Aarøb.ligesaa et dr: barn tilhør: Anders Nielsen Storeng, Nom: LarsFadd: Raste Pers: Storeng. Michel Michels: Eydet. Ole Svends: Karnæss. Synneve Henricsd: Eydet. Karen Nielsd: Storeng.Introd: Moderen Marit Monsd:ligesaaintrod: Inger Larsd: Johan Persens: Hustru: Fastdal: pr: viv:nedsat et lidet Dr: barn som var nogle Maaned: gamelt. Faderen afgl: Joen Ravalds: Karnæsb: 15. Sønd: Trinit: Commun: Sønd: Trinit: Commun: 30.Døbt et Pigeb: tilhørende Henrik Michels: Nordnæs. nom: BeretFadd: Esaias Peleg Qvitberg. Ole Svends: Karnes. Karen Mathied: Qvitb: Beret Mortensd: Karnes. Anne Michelsd: Qvitberg.intrd: And: Persens Hustr: nom: Ane Michelsd: pr: vio: Troelovet Ungek: Guttorm Persen Kopang: Pige Beret Jacobsd: ElvejordSponsor: Ole Svends: Karn: Niels Lars: Rott: Michels Dag Comun: 56?Døbt et Pig. barn tilhørende Cristoph. Peters: Rastebyn: nom: KarenFadd: Jens Ols: Aarøh: Esaias Peleg Qvitb: Cidsel Gambst Aarøh: Rebecca Knutsd: ibid. Gunnel Hansd: Giøv:introd: Moder: Ellen Rasmusd: ligesaa et Pigeb: tilhør: Peter Larss: Oxevig? nom: Margret MariaFad: Joseph Larss: Oxevig. Andor Jørgens: Giøvig. Marit Gabrielsd: Oxev: Karen Josephd: ibid. Dorit Nielsd: Eydet.ligesaa efter Tienesten et Uegteed? Barn Nom: Olefaderen forgives at være Ole Niels: Rottenvig. Modern Aarsile Povelsd: RastebynæsFadd: Povel Thomass: Rasteb: Mort: Anders: ibid. Ola Torbens: ibid. Kirsten Larsd: ibid. Ragnild Povelsd: ibid. 18. Sønd. Trinit Commun: 30.Døbt et Pig: barn tilhør: Jacob Jacobs: Karnæsb: nom: ChristianaFadd: Ieg selv. Per Pers: hos Hysing. Rebecca Knutsd: Ing. Cat: Ibson. Maren Mar: Fabritius.introd Daniel Jacobsen Hustr: Karen Larsd: Karnæs: pr: viv: 84 Dagen efter troelovet Ungek: Niels Joens: fra CarlsøePigen Karen Hansd: GiøVigenSpons: Jacob Jacobs: Karn: Esaias Peleg Qvitb: 19. Sønd. Trinit: 13/10Commun 26.Nedsat et lig, Lars Peders: Storstennæs? gamel 61 aar?

6 20. Sønd: Trinit Comun: 39.Døbt et Dr: barn tilhør: Johannes Johans: Rørnæss nom: HansFadd: Ole Pers: Norkios Christian Niels: ibid. Joen Peter Berg. Ingeborg Nortios. Inger Jeansd: ibid.ligesaa et dr: barn tilhørend: Jon Niels: fieldf: fra Sverrig nom: Hans.Fadd: Samuel i Pollen. Ole Lars: Skieb. Hans Lars: Pollen. Kirsten Nielsd: Pollen. Berit Johansd: Skibotn.introd: Moderen Cissel Hansd: Troelovet ungek: Hans Horst fra Carlsøe Sogn Pigen Gunhild Hansd: Giøvigen.Sponsor: Niels Johans: Kobbenæss. Hans Sørens: Jægervand. Ligesaa troelovet Enkemd: Peter Østberg Qvalvig, Pigen Margr: Mathiesd: fra??sponsor: Niels Michels: Hatten. Esaias Peleg Qvitberg. Sam: Johans: Oxevig. 21. Sønd: Trinit: Comun: 17.introd: Peter Larsens Hustr: Abil Josephsd: Oxevig, pr: viv.ægteviet Gunder Larsen, OxeVig, Marit Olsd: OxeVig.Troelovet Ungek. Thomas Olsen Pollen, Enk Gunhild Olsd: Pollen.Sponsor: Esaias Peleg Qvitberg. Mort: Torbens: Rasteb: 85 Allehelg: Dag Comun: 16.Døbt et dr: barn tilhørend: Xsten Joens: Nortios: nom: Hans XstianFadd: Niels Johans: Kobben. Xstian Niels: ibid. Joen Peter Berg. Ingeborg Jeansd: Kobben: Anne Jeansd: Qvitbergintrod: Moderen Anne Lisbet Joensd:ligesaa Xsten Jonsd: pr: vio:?nedsat et fieldf: barn gl: 8 aar. 22. Sønd. Trinit: Var tillyst Messe? fall?dagen tilforne blevægteviet Niels Joens: fra Carls: Sogn, Karen Hansd: Giøvig. 23. Sønd. Trinit. Comun: 15.Døbt et dr: barn tilhør: Peder Joensen Drabeng nom: JohanFadd: Lars Ols: Aarebugt. Jon Nils: RottenVig. Per Anders: Aarbugt. Beret Pedersd: ibid. Aleth Olsd: Drabeng.Ægteviet Guttorm Pers: Kopang, Beret Jacobsd:Introd. Anne Nielsd: Henrick Michels: Hustru Nordnæs pr: viv.troelov: Adam Jacobs: Giøvigen, Grethe Joansd: ibid.sponsor: Ander Jørgens: Giøvig, Arne Peders: Klokker. 24. Sønd: Trinit. 17/11Comun: 8.Ægteviet Ungek: Hans Hors, Pigen Gunhild Hansd:Nedsat et lig, neml: And: Persen som døde i Børne kopper? gam. 30 aar. 25. Sønd. Trinit. 24/11Comun: 3.intrd: Kirsten Mortensd: Nordtios: pr: viv. 1. Advent Sønd. 1/12Comun: 7.Nedsat et lig, neml: Beret Andersd: Qvitb: som døde af Sot gamel: 29 aar? 2. Adv: Sønd. 8/12Comun: 7Confirmeret et Dr: barns Daab nom: Niels Faderen Hans Povels: fra Sver: Moder Marit Larsd:?Fadd: Esaias Peleg Qvitb. Ole Svends: Karnes. Johan Joens: Hostnæs. Berit Mortensd: Karnæs. Marit Jensd:

7 Hostnæs.introd: Moderen? ligesaa Peder Jonsens Hustr: Drab: p: vie.ægtev: Peter Østberg, Qvitberg, Margret Matisd: Qvitberg. 86 Dagen efter Ægtev: Adam Jacobsen Giøvigen, Grete Joansd: Giøvigen.Nedsat et lig, nemlig Beret Jacobsd: Oxevig,som døde ibørne Kopper. Hun var Aaron Nysteds Kone? 3. Sønd. Advent 15/12Comun: 4.Prædiken forrettet af VelærVærdig Hr: Fabritius.Nedsat 4re lig.1.et barn tilhørende Morten Nielsøn OxeVig, nom: Johannes, gamel 4 aar, som døde i Børnekopper2. en fæsttøs tilhørende Peder Jonsen Drabeng, nom: Malena Jacobsd: i sit 13de aar? som døde af Sot?3. et barn tilhørende Lars Jacobsen Elvejord nom: Jacob Larsen gamel 4re aar, døde i Børnekopper?4. en fieldfind fra Sverrig, som døde i børnekop: i sit alders 12te aar, nom: 4. Advent Sønd: 22/12tillyst Messefald. 1ste Juuledag. Prædiket allene. 2. Juuledag. var tillyst Messefald. 3. Juuledag. 27/12Comun. 15.Døbt mit eget Barn, Abel MargretheFadd: Mad: Hvid. Hr: Fabritius. Hr: Ibson Sr: Hysing. Mons: Dahlligesaa et Pigeb: tilhørende Jon Pedersen, Qvitberg CatharinaFadd: Esaias Peleg Qvitberg. Clemet Hans: Stubeng. Helena Michelsd: ibid. Anne Michelsd. Qvitb: Karen Larsd: ibid. Søndag: derefter 29/12Var tillyst Messefald Nyaare dag 1766 Comun:Nedsat 2de lig, nemlig Jon Persens Barn Catharina, som sotdøde; oglars Olsens Barn Ellen, Oxevig gamel 8 aar, som døde i Børnek: ligesaa 3.? et uægte barn tilhørende Maren Maria Nortiosen? 8 dag. gl: Sønd: eft: Ny = Aar Comun: 10.Ægteviet Thomas Olsen, Pollen, Gunhild Olsdr: Pollen. Hellig 3 Kong: Dag Var tillyst Messefald. 1ste Sønd: eft. Hell: 3 Kong Prædiket allene. Dagen efter, som Var Taksig: fest. Comun: 2.Confirmeret et Dr: barns Daab nom: Johannes? Faderen Peder Nielsen, Moderen Anne Thomasd: begge fra

8 Sverrig.Fadd: Esaias Peleg Qvitberg. Ole Mathis: Karnes. Mathis Peders: Karnæsb. Marit Niels: Karnæs. Synneve Henricsd: Eydet.introd: Moderen. De 2de følgende Søndage Var Messefald, efterdi Ieg, Var i Tromsøen? neml: 2 Sønd: p: Epip: og Septuagesima? Mariæ Rensels: Dag Comun: 7.introd: min Hustr: pr: viv:nedsat et Qvindelig, Anne Andersdr: som døde i børnekopper gamel 27 Aar? Hun tiener hos Ole Larss: Skiebotne.Tienesten blev forrettet af Velærv: Herr FabritiusDøbt et pigeb: nom: Ingeborg Faderen Adam Jacobs: Giøvig, Moderen Greth Johansd:Fadd: Hans Horst Giøvig. Christian Niels: Kobbenæss. Ingeborg Hansdr: ibid. Gunhild Hansd: Giøvig. Agnetha Nielsdr: Kobben.introd: Moderen.ligesaa Jon Persen Hustr: Qvitberg Berit Michelsd: pr: mort: Fastelavens Søndag Com: 7.Nedsat 3st lig.1. Niels Nielsen Rottenv: gamel 37 aar?2. Christen Joens: Kobbenæss, som omkom paa Søen Septuages: Søndag, gamel 39 aar.3. Kirsten Jacobsd: som døde i Børnekopper, gamel 21 aar ste Sønd: i Faste Commun: 2. 2dre Sønd: Faste Commun: Sønd. Faste: Comun: 10.Døbt et Pigeb: tilhørende Lars Olsen Oxevig, nom: EllenFadd: Anders Joens: Hostnæss. Arne Jacobs: Nysted Oxevig. Beret Mortensd: Karnæss. Marit Olsdr: Oxevig. Anne Olsdr: ibid.introd: en fieldfind Kone pr: mort:nedsat 4re lig.1. Peder Olsen Fastd: som sotdøde, gl: 73 aar.2. Lars Andersens Rasteb. Barn, gl: 1 aar.3 og 4 to andre barnelig? Midfaste Sønd: Comun: Sønd: Faste Comun: 13.publice absolv: Maren Maria Nielsdr. for begagne Leyermaal i udlagde til barnefader And: Obadiasen tien: i QvitnesNedsat et Qv: lig, nemlig Marit Jensdr: Drabeng, som døde i børnekopr: gamel 41 Aar.Døbt et Pig: barn, nom: Cidsel. Faderen Samuel Samuelsen, Moderen Kirsten Nielsdr: Pollen.Fadd: Henric Joens: Pollen. Hans Olsen Oxevig. Anne Olsdr: ibid. Ellen Nielsd: Polden. Synneve Henricsd: Eydet.introd: Moderen.Stadfæsted et Pige barne Daab nom: Marit. Fader Cristopher Michels: Moder: Kirsten Hansd: Stubeng.Fadd: Klemet Hans: Stub. Hans Klemets: ibid. Berit Michelsd: Qvitb. Gunild Olsdr: Pollen. Beret Andersd: Oxevig.introd: Moderen. Maria bebud: dag Comun: 5. Palme Sønd: var tillyst Messefald.

9 Skiærtorsdag Prædiket allene.nedsat 2de Lig:1. Thomas Olsen tien: hos Lars Jacobs: Elvejord, som omkom paa Søen, gamel: 30 Aar.2. Lars Pedersen Reindalen som sotdøde, gamel 12 aar? Lang = Fredag Prædiket allene. 1. Paaskedag Prædiket allene. 2. Paasked: Comun: 0.Prædik: forrettet af herr Fabritius.Nedsat Beret Thomasdr: Enke, Elvejord, gamel 60 Aar? Paaskedag Commun 62? 1. Sønd: eft: Paaske Døbt et dr: barn tilhørende Johan Jens: Oxevig nom: Johannes.Fadd: Esaias Peleg Qvitberg. Peter Larss: Oxevig. Michel Michels: Eydet. Abel Josephsd: Oxevig. Synneve Henricsd: Eydet. Confirmert følgende ungdom:1. Jørgen Andorsen gamel 17 Aar2. Eric Abrahams: " 17 "3. Johannes Peters: " 17 "4. Jens Pedersen " 17 "5. Henrik Henriks: " 17 "6. Hans Johans: " 17 "7. Niels Olsen " 17 "8. Ellen Josephsd: " 17 "9. Kirsten Thomæsd: " 17 "10. Regina Ericsd: " 17 "11. Beret Persdr: " 24 "12. Cissel Olsdr: " 19 "13. Ellen Larsdr: " 20 "14. Inger Rasmusd: " 21 "15. Anne Cathar: Jacobsd: " 17 "Disse comunicerede Søndagen derefter. 2. Sønd. eft. Paaske Comun: 34? 3. Sønd. eft. Paaske Comun: 28.Døbt et dr: barn, nom: Erik Faderen Henrik Peders: Moderen Kirsten Nielsd: begge fra Svr:Fadd: And: Peders: Qvitberg. Erik Michels: Kiileng. Samuel Johans: Oxvig. Anne Michelsd: Qvitb: Marit Ericsd: ibid.intrd: Marit Joensd: Lars Olsens Hustr: Oxvig. pr: viv? Torsdag tilforne d: 17. april: Bleve Nedsat i Kirken, oppe i Choret Sal: Madam Cicilia Catharina Hysing gamel 39 Aar 9 Maaneder? over hende blev holdt ligprædiken. Almind: Bededag Prædiket allene.døbt et Dr: barn tilhørende Henrik Jensen Oxevig. nom: JensFadd: Niels Michels: Haten. Peter Larss: Oxvig. Erich Perersen Karnesb: Marit Gabrielsd: Abel Josephsd: ibid. 4. Sønd.eft. Paaske Commun: 21.Nedsat et lig, Enkemd: Niels Niels: som sotdøde, gamel 70 Aar? hd: opholdte Sig hos Aslag Johans: Qvalvig te Sønd: p: Paschat. Var tillyst Messefall? Tirsdagen derefter d: 6te Maji, reyste Ieg herfra til Helgeland. I min fraværelse blev Kirketienesten forrettetsaaledes som følger.

10 Trinit: Sønd: Var Herr Gartner herinde og forrettet Kirketienesten.SamesangCommun: 106.Døbt et dr: barn nom: Johanes faderen Povel Ollsen og Moderen Marit Johansd: Oxevig.Faddere: Gunder Larssen Oxevig. Guttorm Olsen ibid. Niels Olsen ibid. Synneve Olsd: ibid. Marit Pedersd:Troelovet ungekarl Willum Andersen med pigen Ellen Johansd: Qvalvig.Sponsor: Peder Larsen Storstenæss. Ole Nielsen Oxevig?Nedsat 3de lig.1. Ole Jensen Drabeng gl: nogle og 30 Aar, døde i Sot Sygedom2. Lars Pedersen Oxevig hos Peder Joensen Hujas gl: 30 aar, døde i Smaa Kopperne? 3. et lidet dr: barn tilhør: Johan Jensen Oxevig? vid. supra 4. Sønd. Trinit Var atter Herr Gartner her inde, dacomun: 72.Confirmeret et dr: barns Daab; nom: Niels Fadr: Erik Michels: Moderen Berithe Hansd: Kiileng?Faddere: Samuel Michels: Hateng. Anders Torbensen Rastebynæs. Johan Joensen Hostenæs. Marit Andersd: Stubeng. Malena Erichsd: hostenæs.introd: Moderen.Comfirm: et dr: barns Daab, nom: Joen. Fadr: Johan Joens: Hostnæs. Moderen Malena Ericsd:Faddere: Anders Joens: Hostnæs. Peter Petersen ibid. Erich Michels: Kiileng Margreth Jacobsdr: Hostnæs. Berethe Samuelsd: Dalen.introd. Moderen.Nedsat 3de lig.1. Peder Thomasen fieldfind 53 aar død i Spedalskhed.2. Joen Pedersen fieldfind 50 aar død i faldensyge.3. den same Joen Pedersens barn Bereth 2 aar St. Hans dag. blev atter tienesten forrettet af Velærværdig Hr. Gartner?Commun: 17.Døbt et pigebarn nom: Kirsten Faderen Raste Pedersen, Moderen Karen Nielsd: Storeng.Faddere: Henrik Michelsen Kiileng. Raste Joensen Kaeranæss. Ellen Michelsdr: Kiileng. Beret Mortensdr: Karnæs. Karen Nielsdr: Oxevig.introd: Moderen. Nedsat 4e lig?1. Katarina Figenschw Kobbenæss? gl: 78 aar som sotdøde.2. Hendes datter Lisbet JohanD: ibid. gl: 45 aar,3. et lidet pigebarn tilhørende Erik Michels: Kiileng gaml: 4re aar?4. nok et pigebarn uægte? tilhør: Marit Olsdr:? Fra St. Hans dag 1765 til St. Hans dag 1766 ercopuleret 9 parfødde tilsam: 32Døde tilsam: 35 9 Sønd: Trinit: Var atter Hr: Gartner herinde og forrettet Kirketienesten.Commun: 39.Døbt et dr: barn Nom: Ole faderen Ole Torbens: Rastebynæs Moderen Marit Andersd:Faddere: Erik Klemetsen Pollen. Guttorm Josephson Dahlen. Lars Pedersen. Ellen Rastedatter. Kirsten Larsd. Pollen.introd Moderen.Nedsat 2de lig.1. Henrik Pedersen Blind, en fieldfind gl: 30 aar, som døde ismaae kopper?2. et lidet Drengeb: tilhør: Hans Johansen

11 ?publice Absolveret Marit Olsdr: for begagne leyermaal med en Dreng Zacharias Andersen tienende hos Mich: Blix Havnæss i Scerføe Sogn? Sønd. Trinit. Var Velærv: Hr: Fabricius herinde og holdt den anordnede Bededag for vor nye Konges Christian 7des Regiering?Same dagcommun: 53?Døbt et pigebarn nom: Marit fadr: Gunder Larss: Modr: Marith Olsdatter Oxevig?Faddere Anders Olsen Oxvig. Ole Nielsen ibid. Ellen Pedersdr: ibid. Ellen Samuelsd: Marit Pedersd:Ægtev: Willum Andersen Qvalvig, Ellen Johansdatter.troelov: ungek: Erik Petersen med pigen Agnetha Nielsdr: Kobbenæss.Sponsor: Sr: Johan Hysing. Niels Michels: Hateng. 15. Sønd: Trinit: blev kirketieneste tilligemed Visitatz holden af Prousten Hr: Johan Irgens? Same dagcommun: 24.introd: Marit Nielsdr: pr: mort:nedsat 3de lig.1. Niels Niels:2. Karen Hansd:3. en fieldfind. 17. Sønd: Trinit: Var Velærv: Hr: Corn: Duns fra Schervøe herinde og holdt kirketieneste?comun: 25?troelovet: Enkmand Lars Larssen fra Schervø = Sogn med pigen Anne Bendicta Johansd: tien: hos Sr: Johan Hysing?Sponsor: Michael Blix Hostnæss. Jens Olsen Aareholm.Den 30te Septemb kom Ieg, Gud være lov! til mit kiære Lyngen igien, efterat Ieg haver været borte i 21 uger?søndagen derpaa, neml: 19. Sønd. Trinit: Comun: 24.Confirmeret et pig: barns Daab nom: Anne faderen Knut Rastes: Rastebynæs?Fadd: Erik Klemetsen Pollen. Paal Thomasen Rasteb: Ellen Rascd: Pollen. Anne Ravalsd: Rasteb: Marit Nielsd: Pollen.introd: Moderen? nok 2de andre koner? Sønd: Trinit Comun: 62.for resten ingen Forretning. 21. Sønd: Trinit: Comun: 11.for resten ingen Forretning Allehelg: dag. blev Tieneste holdenuden nogen Comunion eller anden forretning 22de Sønd. Trinit. Comun: 8.forresten intet. 23. Sønd. Trinit. Comun: 70.Ægteviet Erik Peters: Kaaben: Agnetha Nielsdr:Nedsat et lig? Joen Knutsen Rastebyn: gl: 41 aar som sotdøde-24. Sønd. Trinit: Commun: 10? 25. Sønd. Trin: Comun: Sønd. Comun: Sønd. Advent. Ingen Com: men alleene præd:

12 2. Sønd: Adv: Com: 10?Nedsat i Kirkedørren et pige barn Anne 3 aar gamel tilhørende Ole Peders: Auren.Løverdags dagen blev atter begravvet et lig. sal: Anne Birgitta 5 aar gamel: en datter af CristenToms:? Kobbeness 3. Sønd. Advent. Ingen Commun: men allene præd: 4. Sønd. Advent. Tillyst Messefald.Dagen derpaanedsat et lig. neml: Lars Larsen som tiente hos Joseph Lars: Oxevig 27 aar gamel: hd: sotdøde? 1ste Juuledag holdt tieneste. forresten intet. 2. Juuledag ligesaa 3. Juuledag Comun: 23? Nyeaarsdag Commun: 12? H: 3 Kong. dag Commun: 23.Nedsat et lig, neml: Hans Henrich: Blind, Fieldfind som sotdøde gamel 62 aar. 1ste Sønd: H: 3 Kong. Commun: 14. Taksig: Fest 13. Jan: Commun: Sønd. H. 3 Kong Commun: Sønd. H. 3 Kong. B Commun: Sønd: H. 3 Kong Commun: 7. Mariæ Rens: dag. Commun: 10?Publice absolv: Raste Larss: for udbeblivelse fra Herrens Bord og anden Forargelse? 5. sønd: H: 3 Kong Commun: 7? forresten intet. Septuag: Comun: 3? ligesaa Sexages: Comun: 8. ligesaa Fastelav: Sønd: Commun: 5?Døbt et Dr: barn nom: Joen Fader: Joen Pers: Kopangen.Test: Esaias Peleg Qvitberg. Peder Peders: Kopang. Lars Olsen Aarøbugt. Anne Michelsd: Qvitberg. Beret Persd: Drabeng.døbt et Pigebarn, nom: Anne fadr: Lars Jacobsen Elvejord.Testes Jens Olsen Holmen. Eric Hans: ibid. Rebecca Knutsd: ibid. Beret Persd: Aarøb: Beret Nielsd: Kopang. 1. Sønd. Faste Comun: 8Nedsat et lig Ellen Larsd: som sotdøde gamel 70 aar. 95

13 Sønd. i Faste. Commun: 9.Døbt et dr: barn tilhørende Thomas Olson Pollen? Nom: Ole.Test: Eric Clemetsen Pollen. Svend Anders: Oxevig. Ellen Samuelsd: ibid. Ellen Rasted: Pollen.Moderen introduc: 3. Sønd. Faste Comun: 10. Mariæ Bebud. dag Comun: 3.Introd: Lars Jacobsens Hustrue Marit Olsdatter pr: viv: Mitfaste Sønd: Commun: 9?introd: Ole Joensens Hustrue, Drabeng, pr: viv: 5. sønd: Faste Prædiket allene Onsdag den 8te april: Døbt mit eget Barn, Nomine Rebecca AngellTest: Velærv: Hr: Gartner. Arne Pedersen Kloker. Ingebor Johansd: Kobbenæs. Kirsten Mortensd: Rørnæs. Beret Pedersd: Aarøbugt. Palme Søndag Tillyst Messefall Skiærtorsdag Prædiket allene Langfredag ligesaa.skiærtorsdag blev begravet et lig, neml: Beret Andersd: Draabeng, som sotdøde, gaml: 13 aar. 1ste Paaskedag Prædiket og Catechiseret.? 2. Paaskedag Commun: 44? 3. Paaskedag Tillyst Messefall? 1ste Sønd: efter paaske. Confirmeret følgende ungdom:1. Anders Hansen Blind gamel 19 aar2. Hans Andorsen " 17 "3. Joen Andersen " 17 "4. Ole Jacobsen " 17 "5. Henrich Hansen " 18 "6. Ole Pedersen " 18 "7. Joseph Andersen " 18 "8. Guttorm Olsen " 20 "9. Anne Henricsd: " 16 "10. Marit Clemetsd: " 16 "11. Anne Andersd: " 17 "12. Ellen Nielsd: " 17 "13. Synneve Pedersd: " 16 "14. Sigrid Jensdatt: " 16 "15. Mette Nielsdatt: " 18 "16. Cidsel Thomasd: " 17 "17. Cidsel Rastedatter " 17 "18. Kirsten Olsdatt: " 17 "19. Lucia Pedersd: " 18 "20. Marit Olsdr: " 18 "21. Anne Rasmusdr: " 30 " Hvilche tillige Communicerede undtagen Anne Rasmusdr: 2. Sønd. eft. Paaske Commun: 17?introd: min egen Hustr: pr: viv:?publice absolv: Anne Rasmusd: for begagne leyermaal med Drengen Henrich Larssen i Scherføe Sogn.Begravet et lig, Amund Larssen Storeng, som sotdøde gamel 83 aar. 3. Sønd: eft: Paaske. Comun: 14.Døbt et drengeb: tilhør: Mich: Michels: Parak nom: MathiasFadd: Henrich Mathiess: Eydet. Peder Anders: ibid. Mathias Henrics: ibid. Anne Michelsd: Qvitb: Aalet Michelsd: Eydet.

14 Bededag Comun: 10.Confirmeret et Pigeb: Daab tilhørende Christian Joens. Kobbenæss? nom: BeretTest: Esaias Peleg Qvitberg. Ole Persen Auren. Jomfr: IbsonEydet. Karen Mortensd: ibid. Maren Maria Kobben.introd: Moderen Anne Johandr: 4. Sønd: efter Paaske Tillyst Messefal 5. Sønd. efter Paask Comun: 24?Døbt efter Tienesten et uægte Barn? Moderen Dorethe Johansd: Faderen udlagt Niels Larss: ungekarl, tienende hos Sr:Hysing. Nomine Bereth. 97 Testes Esaias Peleg Qvitberg. Jacob Jacobsen fra Carlsøe. Rebecca Arnesd: Karnæs. Grethe Joansd: Giøvig. Karen Josephsd: Oxevig. Christi Himelf: Dag. Prædik: og Catech: Forresten intet. 6te Sønd: efter Paaske. Læste Ieg i Postillen og Catech: siden der ej kom saamange at Prædiken kunde holdes?same dagbegravet et Lig; nemlig Anne Olsdatt: Skiebotne? som sotdøde gamel 26 aar? hun Var gift med en Fieldfind fra Sverrig. 1ste Pintsedag Prædik: og Catech.Begravet 2de lig: 1. Anders Pedersen fieldfind, gamel 50 aar? hd: sotdøde? 2. et drængebarn 14 dage gamel? 2. Pintsedaag Com: 87.Begravet et lig, Marit Andersd: fra Rastebyen: Ole Torbensens Kone; sotdøde gamel 35 aar?conf: et Barnedaab, hvis Forældre ere Fieldfinder fra Sverrig? Faderen Aslag Aslaghs: Modr: Marit Andersd: Barnets Navn: KirstenTest: Henrich Pedersen Hatteng. Lars Rastesen ibid. Marit Nielsd: Karnæs. Anne Larsd: Karnæs. Ellen Rastesd: Hatteng.Introd Moderen? Troelovet ungek: Hans Ericsen, Pigen Beret Monsdr:Sponsor: Esaias Peleg Qvitberg og Klemet Hanssen Stubeng? 3 Pintsedag Tillyst Messefall? Trinit: Sønd. Commun: 11. 1ste Sønd. Trinit: lyste Messefall Joh: Bapt: Dag Commun: 41.Confirm:et Pigebarns Daab nom: Beret Andersd: Faderen er Fieldf: And: Rastes: Moderen Karen Thomasd:Test: Hans Clemets: Stubeng. Hans Erichs: Kileng. Ellen Peders: Tværdal. Marit Klemetsd: Stubeng. Kirsten Ericsd: Kiileng.Introd: Moderen. 98

15 Publice absolv: for begagne leyermaal 1. Anne Knutsdr: fra Scherføe Sogn, udlagde Ole Bentsøn Ægtemd ibid. 2. Dorethe Johansd: som havde tient hos Sr: Hysing og udlagde ungkarl Niels Larssen tienende samest: 2. Sønd. Trinit. tillyst Messefall, siden Ieg Var i Kogfiorden og holdt Tieneste? Mariæ Besøg. Commun: 27?Døbt Ole Pedersens Auren, Dr: barn nom: ArneTest: Arne Pedersen Klokker. Peder Peders: Karnæs. Johannes Peters: Rottenvig. Dorit Nielsd: Eydet. Lisbet Johansd: Rørnæs.Introd: Moderen?Døbt Mathias Ericsens, Dahlen, = Pigeb: nom: BeretTest: Michel Michels: Karnæs. And: Ericsen Dahlen. Synneve Henricsd: Karnæs. Beret Mortensd: Karnæs. Aalet Michelsd: Eydet.introd: Moderen Regina Erichsd: Fra St. Hans dag 1766 til St. Hans dag 1767?Copul: 2 Parfødde tilsam 12?døde tilsamen 21? 3. Sønd: Trinit: Commun: 16.?Troelov: ungek: Johannes Obadiæsen, Pige Kirsten Verniksdr:Sponsor: Esaias Peleg Qvitberg. Arne Pedersen Klocher.Jordet et Pigebarn 11 uger gamel, tilhørende Xstian Joenson Kobbenes. 4. Sønd. Trinit: Comun: 11?Døbt et Dr: barn tilhørende Joh: Obadias: Karnæs. nom: OleTest: Arne Peders: Klokker. Peder Peders: Karnæs. Johan Peters: Eydet. Jomfr: Schelderup. Abel Josephsd: Oxevig. Begravet et lig? Samuel Samuels: Pollen gamel 70 aar. som sotdøde?over ham blev holdt ligprædiken? Torsdag derpaa d: 16 July Var haar HøyærVærd: Biskop Gunnerus her inde og holt Visitatz? SamedagDøbt et drenge Barn tilhørende Erik Klemetsøn Pollen Nom: LarsTestes Niels Johans: Pollen. Aslak Johans: ibid. Gunder Larss: ibid. Marit Nielsd: ibid. Marit Olsd; Oxevig? 5. Sønd. Trinit: blev læst i Postillen og Catech: 6te Sønd. Trinit: Messefall? 7. Sønd: Trinit: Commun: 13.Conf: et Pigeb: Daab, tilhørende Ole Olsen Oxevig. nom: Bereth.Test: Morten Niels: Oxevig. Olle Nielsen ibid. Ellen Persd: ibid. Synnøve Olsdr: ibid. Beret Persd: Pollen.introd: Moderen Marit Johansd: ligesaa Erik Klemetsons Hustr: Ellen Rasmusd: Pollen pr: vio:døbt et Pigeb: tilhør: Peder Peders: Fastdalen, nom: EllenTest: Esaias Peleg Qvitberg. Johan Peters: Eydet. Karen Mortensd: ibid. Marit Olsdr: ibid. Beret Nielsd: Fastdalen.introd: Moder: Marit Nielsd:Begr: et lig? nemlig: Peder Joens: Drabeng, som sotdøde gamel 38 aar?troelov: ungek: Mathias Ericsen fra Sverrig: og Pigen Regina Erisd: Dahlen?Sponsor: Ola Lars: Skiebotne, Esaias Peleg Qvitb:

Lyngen kirkebok 1772 til 1776

Lyngen kirkebok 1772 til 1776 Lyngen kirkebok 1772 til 1776 1 7 7 2. 141 Nyeaarsdag Kunde ingen for Væirets skyld komme til Kirke. Sønd: derefter Commun: 21.Troelov: Ungk: Ole Niels: fra Karlsøe, Pige Karen Larsd: Rype.Sponsor Peter

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Skjervøy kirkebok 1751 til 1752

Skjervøy kirkebok 1751 til 1752 Skjervøy kirkebok 1751 til 1752 ( 1 7 5 1 ) (9) Dom: Sexages: Ægtedøbt Jacob Jacobsøns barn i Juchelfiorden Ved Nafn...der? faddere Vare: Jens Christian Stabrun Sannes, Erich Lassesøn...,... Erichsøn Scorpen,

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Ringsted Herred. 251. Braaby Sogns Kirkebog 1723-1814. Indhold.

Ringsted Herred. 251. Braaby Sogns Kirkebog 1723-1814. Indhold. Ringsted Herred 251. Braaby Sogns Kirkebog 1723-1814. Indhold. Pag. 1-136: Daab... 1723-1814. - 53: Forloverattest... 1758-139 - 44: Series pastorum... ca. 1559-1847 - 207-10: Fortegnelse over Sognedegne...

Læs mere

Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801

Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801 Trond Øivindsson Lunde, mai 2008. ammerud@getmail.no Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801 Nr. 787. Fogderegnskap Øvre Romerike

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Sørup Kirkebog register 1795-1849

Sørup Kirkebog register 1795-1849 Sørup Kirkebog register 1795-1849 Viede 1795-1839 Fødte 1795-1834 Døde 1795-1846 Forkortelser: ~ betyder gift med. Viet og dato betyder viet i Sørup Kirke. d = døbt * = født b = begravet = død Kvinder,

Læs mere

Fødte piger 1812-1943

Fødte piger 1812-1943 Fødte piger 1812-1943 Fødte kvinder 1812-1824 Nr: Født: Navn Forældre: Kirkeaaret 1812-1813 1. 2. nov. Maren Christensen Boelsm. Christen Mattiasen, Marie Nielsen, Bjerndrup 2. 4. feb. Johanne Marie Jensen

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

HUSMANDS-HUSE I ØRBECH BY FØR UDSKIFTNINGEN OG Frem Til 1890

HUSMANDS-HUSE I ØRBECH BY FØR UDSKIFTNINGEN OG Frem Til 1890 HUSMANDS-HUSE I ØRBECH BY FØR UDSKIFTNINGEN OG Frem Til 1890 Notat fra Ørbæklunde Godsarkiv - ligger sammen med kgl. bevilling af 1784 til at måtte nedlægge en grd. imod at oprette to husmandssteder: ØRBECH

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

HANS IBSEN 1774-1815

HANS IBSEN 1774-1815 Et bidrag til slægtshistorien om følgende - BØDKER OG HUSMAND UNDER ST. FREDERIKSLUND GODS HUSFÆSTER AF SKRAMSHUSET - KINDERTOFTE SOGN HANS IBSEN 1774-1815 GIFT 1804 I KINDERTOFTE KIRKE MED KAREN BERTHELSDATTER

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4.

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4. Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4 Gift med: Anna Berthelsdatter, født omkr. 1620 Død den 22. september 1680

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.

Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. Copulerede. S. 101. Mikrokort 9, 2/3. N. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted. 1843 1 Ungkarl Peder Ovesen, født i Hjorslev d. 11 Aug. 1812, døbt d. 15 s..m., vaccineret d. 27. 1815 2 Ungkarl

Læs mere

Veflinge kirkebog 1723-1780, register

Veflinge kirkebog 1723-1780, register kirkebog 1723-1780, register Anna Knudsdatter 1724 1 pt Kirsten uægte døbt Maren Jenses 1725 7.3 yngste datter + Anna Henningsdatter 1725 5 p H3fol d Apelone uægte døbt F: Anders Christensen, Hans Jørgensen,

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm REGISTER TIL RESTRUP GODS SKIFTEPROTOKOL 1749 1762 Registeret er udført på Efternavne Enkelte Glemte på siderne 20 til 24. Register til skiftebreve til Restrup Gods 1749 til 1762 Restrup Godsårkiv i Viborg

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen KB Haslev (Sorø) 1773 op 129 Hans Friderichsen Bøgvad døbt 8/8 Dom 9. p: Trinit: døbt Hans Friderichsen Bøgvad, barn født i Uhrne Huset, Forældre Skoufoged Frederich Bøgvad og Marie Nielsdatter. Mad me

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a.

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Anno 1759 den 21de Februarii compagnerede ieg tillige med de opnævnte vurderingsmænd Lænsmanden

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Gård i Pilet. 1783. 187. Til Ungkarl Rasmus Erichsen af Lungholms Gods, den Gård i Pilet som Søren Iversen forhen beboede og fradøde.

Gård i Pilet. 1783. 187. Til Ungkarl Rasmus Erichsen af Lungholms Gods, den Gård i Pilet som Søren Iversen forhen beboede og fradøde. Piletgård Piletvej Nr.5. Matr.Nr.1a. (PI-A) Piletgård Matr.Nr.1a. Ejendommen Fæstegård. Ifl. Ldbr. Min: Skv 9-9-1927 udgør Matr.Nr.3c og 7f i forening med Matr.Nr.1a, 2, 3a, 7i og 7h et Landbrug Kl.1.

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Slægten Erichsen. 1. generation

Slægten Erichsen. 1. generation Slægten Erichsen 1. generation 1. Maren Rasmusdatter Winding blev født cirka 1715. Maren blev gift den 18 december 1746 i Undløse, Merløse, Holbæk, med Jochum Ernest Scheller. 1,2 Maren blev gift den 27

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Register til: Fæstebønder ved Kølbygård og Vesløsgård godser

Register til: Fæstebønder ved Kølbygård og Vesløsgård godser Christen Jensen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1787 Aggersborg 1 Christen Pedersen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1741 Aggersborg 1 Jens Pedersen Boyer Ullerup by, Aggersborg 1750 Aggersborg 1 Peder Pedersen

Læs mere

Bønder på Vestegnen... I

Bønder på Vestegnen... I Proband 1 Sørine Kirstine Nielsen blev født 9. juli 1884 på Rødegård i Islevmark, Rødovre Sogn, og døbt 7. september 1884 i Rødovre Kirke. Faddere: Moderen, gårdejer Niels Sørensen, Brøndbyvester, gårdejer

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Viede i Stauning sogn 1723 1801

Viede i Stauning sogn 1723 1801 Viede i Stauning sogn 1723 1801 Renskrift af Viede i Stauning kirkebog er foretaget af: Henning Jensen Gl. Vardevej 131, 6715 Esbjerg N. Bemærk: Der er ikke læst korrektur på dette dokument, så kontroller

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Bogens forside 1 Bogomslaget til "Minder om Gamle Hjem og Slægter i Ods Herred" Bind 1-5 i 1 bind.

Bogens forside 1 Bogomslaget til Minder om Gamle Hjem og Slægter i Ods Herred Bind 1-5 i 1 bind. Bogens forside 1 Bogomslaget til "Minder om Gamle Hjem og Slægter i Ods Herred" Bind 1-5 i 1 bind. Side Nr. Her i filen 6 11 14 19 20 Minder om Gamle hjem Bind 1-5 i 1 bind Side 1 af 112 I. Bind Side Nr.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Bastholm Generation 1 Jens Christensen Bastholm #2912 Gjertrud Pedersdatter #3081 Børn :

Efterkommere af Jens Christensen Bastholm Generation 1 Jens Christensen Bastholm #2912 Gjertrud Pedersdatter #3081 Børn : 19 Feb 2014 Efterkommere af Jens Christensen Bastholm Side 1 Generation 1 1. Jens Christensen Bastholm #2912 Født 1628, Vrejlev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Døbt Vrejlev Kirke, Børglum Herred, Hjørring

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1876, 11. januar. Begravet 16. januar. Christian Holger Køhler.

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Vielser 1812-1943. Corpulerede 1812-1824 No: Dato: Brudgommens navn, Alder, Brudens navn, Alder,

Vielser 1812-1943. Corpulerede 1812-1824 No: Dato: Brudgommens navn, Alder, Brudens navn, Alder, Vielser 1812-1943 Corpulerede 1812-1824 No: Dato: Brudgommens navn, Alder, Brudens navn, Alder, Håndtering, Opholdsted Håndtering, Opholdsted Kirkeaaret 1812-1813 1. 28. feb. Jeppe Mikkelsen, 45 år, inds.

Læs mere