hjemmeside. Startende fra venstre er Rediger indhold, Side specifikke funktioner,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hjemmeside. Startende fra venstre er Rediger indhold, Side specifikke funktioner,"

Transkript

1 Indledning ProfilEdit er et brugervenligt system, som bruges til at redigere indholdet på din hjemmeside. I det følgende kan du læse mere om, hvordan du arbejder med systemet. Der er gjort meget for at du så let som muligt, skal kunne arbejde med din hjemmeside. ProfilEdit er et meget fleksibelt system, hvor elementer kan have forskellig brug i de enkelte løsninger. Denne manual tager derfor udgangspunkt i standardløsningen. Velkommen til administrations- og redigeringssystemet Du er nu logget ind på din ProfilEdit-hjemmeside. Når du kører musen henover den øverste del af siden (eller trykker på F12-knappen), bliver en overordnet menu synlig. Menuen er en indholdsfortegnelse over de funktioner, du kan få brug for, når du skal redigere din hjemmeside. Startende fra venstre er Rediger indhold, Side specifikke funktioner, Generelle funktioner, Sitemap og evt. modul specifikke funktioner. Rediger indholdet virker direkte, mens de andre viser en rullegardinmenu, med funktioner. Desuden er der genveje sine egne.. Nogle genveje er faste, mens man har mulighed for at oprette Nedenfor gennemgås de mest almindelige funktionerne i systemet. Side 1 af 16

2 Opret menupunkt Klik på "Opret menupunkt i rullemenuen under Side specifikke funktioner. Placer menupunkt: Du kan nu se hele din hjemmesides menustruktur og rækkefølge og skal tage stilling til, hvor på hjemmesiden menupunktet skal oprettes/placeres. Du kan vælge enten at placere menupunktet mellem de eksisterende menupunkter ved at klikke på det røde tekstfelt her. Eller at placere menupunktet som et nyt underpunkt til et eksisterende menupunkt ved at klikke på det efterfølgende røde tekstfelt underpunkt. Bemærk at der kan være begrænsninger i designet på din hjemmeside, som gør atikke alle niveauer i menuen er synlige. Normalt er der en grænse for hvor mange niveauer, som vises i menuen. Side 2 af 16

3 Navngiv menupunkt og vælg visuelt design Nu er det tid til at navngive menupunktet. Den titel, du her giver menupunktet, er den, som bagefter bliver synlig i menuen på din hjemmeside. Udfyld feltet Titel. Vælg sideskabelon Med profiledit kan man have forskelligt udseende på forskellige sider. Derfor skal du nu vælge, hvordan siden skal se ud. Der kan også være sider, som indeholder ekstra funktionalitet. Disse vil også være oprettet som individuelle skabeloner. I feltet Skabelon vælges det udseende/den skabelon, der ønskes. Offentliggørelse af siden De fleste vælger at vente med at offentliggøre nye sider, til de er helt færdig, eller til man er færdig med at rette og redigere dem. Hvis du ønsker at vente med at offentliggøre siden, skal du vælge Ikke offentlig. Hvis du ønsker at offentliggøre siden, skal du vælge Synlig i menuen. Ikke synlig i menuen bruges til sider, som man kun ønsker at linke til fra indholdet på andre sider. I det administrative sitemap vises ikke-synlige menupunkter i krøllede paranteser og ikke-offentlige i alm. paranteser. Brugervenlig URL En URL er den tekst, der bliver synlig i adressefeltet på hjemmesiden. En brugervenlig URL kan bruges til at angive retning for brugeren om, hvor man er på hjemmesiden. På hjemmesiden ønsker web-redaktøren f.eks. at oprette en underside, der omhandler nyheder. Den brugervenlige URL udfyldes med teksten "/nyheder". Dette er specielt nyttigt, når man på tryk eller i andre sammenhænge ønsker at folk skal kunne huske adressen på en given side. Når en bruger efterfølgende klikker sig ind på undersiden nyheder vil der stå: i adressefeltet på hjemmesiden i stedet for Værd at vide Der kan ikke oprettes flere sider med den samme brugervenlige URL. Følgende URL er er reserveret af systemet: "/admin","/bin","/classes","/data","/images" og "/modules" Opret menupunkt kan indeholde ekstra felter, som er specifikke for din hjemmeside. Når du trykker på opret er den nye side oprettet i systemet, og det er nu tid til at skrive noget indhold på siden. Side 3 af 16

4 Editoren Først skal du placere dig på den underside på hjemmesiden, du gerne vil redigere. Det gør du ved at køre musen hen til Vælg menupunkt i den overordnede menu. Her klikker du på den underside, du gerne vil redigere. Dernæst klikker du på ikonet yderst i venstre side. Nu kommer du ind i editor -feltet. Det er her du skriver og opretter tekst og indhold på hjemmesiden. Bemærk at siden har bevaret sit udseende og at du hermed kan rette teksten til, mens du ser den i den rigtige sammenhæng. Der er på en enkelt side en eller flere editorområde, som er markeret med en rød stiblet ramme. Det er i disse, at du kan rette teksten. Nedenfor er en gennemgang af de enkelte funktioner i editoren fra venstre mod højre. Der kan være begrænsninger på din hjemmeside, som gør at ikke alle funktioner er til rådighed. Når du retter din hjemmeside med Internet Explorer, skal du være opmærksom på at et normalt linieskift laves med shift + Enter. Enter tasten alene bruges til at starte et nyt afsnit, som vises ved at der kommer en større afstand op til den ovenstående tekst. Flere af funktionerne i editoren virker kun på hele afsnit og ikke på en vilkårlig valgt tekst. Gem Sideindholdet gemmes og editoren forlades. Husk altid at gemme, når du er færdig med at redigere. Annuller Editoren forlades uden at ændringer gemmes. Fed/kursiv understregning Ligesom i Word kan man i Profiledit gøre teksten enten fed, understreget eller kursiv. Marker den del af teksten, du ønsker at redigere og tryk derefter: For fed tekst tryk på For skrå skrift/kursiv tryk på Side 4 af 16

5 For understreget tekst tryk på Kopier/sæt ind Mange vælger at skrive den første udgave af en sidetekst i et tekstbehandlingsprogram, som f.eks. Microsoft Word. Når teksten er klar, kopieres den fra Word og sættes ind på hjemmesiden. Da tekstformateringen i Word af brødtekst og overskrifter ikke er den samme, som på din hjemmeside, skal du bruge knappen indsæt fra Word fjerne formateringer fra den kopieret tekst., som automatisk Tekstjustering Ligesom i Word kan man i ProfilEdit lave forskellige tekstjusteringer. Dvs. du kan vælge, at din tekst enten skal placeres i højre, venstre eller centreret i tekstfeltet. Hvis din tekst skal stå i højre side: marker teksten og tryk på Hvis din tekst skal stå i venstre side: markere teksten og tryk på Hvis din tekst skal stå centreret på siden: marker teksten og tryk på Links Hvis du ønsker at lave et link til enten noget andet tekst på siden, eller til en helt anden hjemmeside skal du markere de ord, der skal linke videre, og trykke på knappen. Der åbner sig nu et nyt vindue med 3 sektioner. Skal du linke til en anden hjemmeside eller en adresse, skal du bruge den øverste sektion Eksternt link. Du kan enten indsætte adressen direkte i Link feltet, eller vælge typen og derefter skrive resten. Er det link til en , skal man vælge typen mailto. Feltet Title-tag frembringer en lille boks ( tool tip ) med teksten, når man holder musen over linket. Dette kan være en god hjælp til brugerne. F.eks. kan man skrive at man kommer over på en hjemmeside skrevet på engelsk. Til sidst kan man vælge om linket skal åbne i et nyt vindue. Er det et link til en anden side på din hjemmeside, skal du bruge sektionen Internt link. Du kan enten skrive pageid et direkte (pageid er den unikke nøgle for hver side, som ProfilEdit bruger til at skelne siderne fra hinanden) eller vælge siden fra en oversigt ved at trykke på. Man kan også linke mellem forskellige sektioner/afsnit på en side, hvis denne er meget lang. Dette gøres ved at oprette nogle ankere med sektion på indsæt link -vinduet., og derefter vælge dem på den nederste Anker Et anker er et usynligt mærke, man kan indsætte på en side og som man kan bruge til at linke til et specifikt område på en side. Dette bruges primært på meget lange sider, hvor man i toppen laver en oversigt over de enkelte afsnit og linker til dem. Indsæt link til medie Hvis du ønsker at linke til et dokument eller billede, som skal åbne op i et nyt vindue, skal du markere linkteksten og trykke på. Der åbner sig nu et vindue. I venstre side skal du udvælge det, der skal linkes til. Tryk på det ønskede dokument, skriv evt. et titeltag (tool-tip) i højre side og tryk på Indsæt link. Fjern link Hvis man ønsker at fjerne et link, skal man markere det og trykke på Side 5 af 16

6 Forkortelser Indeholder din tekst forkortelser eller akronymer, som muligvis ikke kendes af alle, er det en god ide at skrive deres betydning. Dette gøres ved at markere forkortelsen/akronymet og trykke på. I popup vinduet skrives betydningen. De besøgende på hjemmesiden vil se betydningen som et tool-tip, når musen står over ordet. Punktopstilling Hvis du ønsker at lave en punktopstilling, skal du markere den del af teksten du ønsker skal indgå og derefter trykke på som punkter.. Bemærk at det i Internet Explorer er afsnit, som sættes op Indsæt billede Stil dig i teksten, hvor billedet skal være og tryk på. Der åbner sig et vindue. I venstre side er en liste over billeder og foldere. Du kan vælge enten at se filnavnene eller små versioner af billederne. Når du trykker på et billede i listen, får du et preview i højre siden. Du bør angive alt-tag, som skal beskrive indholdet på billedet. Dette bruges specielt af besøgende på hjemmesiden, som har nedsat eller intet syn. Formatering af afsnit med CSS-klasse Formateringen af tekst og overskrifter er defineret central i ProfilEdit i et stylesheet, som sikrer at alle sider formateres efter samme regler. Der kan efter ønske udarbejdes specielle klasser til din hjemmeside, så afsnit kan formateres med en speciel font eller farve. Det er vigtigt at angive overskrifter rigtigt. Dette gøres ved at vælge afsnittet, som er overskrift, og så vælge overskrifttypen fra formateringsmenuen. Man bør ikke angive alle overskrifter på en side som overskrift 1, men i stedet prioritere dem som hovedoverskrifter og underoverskrifter. Tabeller Hvis du vil oprette en tabel: tryk på Nu skal du udfylde hvor mange rækker og hvor mange kolonner, tabellen skal indeholde. Hvis du f.eks. opretter en tabel med 3 rækker og 4 kolonner, får du i alt 12 felter, hvor du kan placere indholdet både tekst, tal og billeder. Du kan nu give tabellen nogle ekstra egenskaber. Cellpadding angiver den luft der er i de enkelte celler mellem indholdet og cellens vægge. Standardværdien er 0 (nul). Cellspacing angiver luften mellem cellerne. Standardværdien er 1. Border er rammetykkelsen, som omkranser de enkelte celler. Standardværdien er 0 (nul). Du kan vælge at skrive en forklaringende tekst til tabellen, som ikke er direkte synlig for normale besøgende, men vil blive brugt af synhandicappede til at orientere sig om tabellens indhold/funktion. Du kan også vælge at give teksten en overskrift, som bliver synlig på hjemmesiden. Du har også mulighed for at få udarbejdet nogle standardtabeller, som hurtigt kan sættes ind. Dette kunne f.eks. være et skoleskema for en skolehjemmeside. Når du står i en tabel har du mulighed for at indsætte en ny række i tabellen ved at trykke på. Hvis du bruger Firefox til at rette din hjemmeside, vil der komme nogle små pile frem når du står i en tabelcelle. Med disse pile, kan du oprette og slette celler og rækker. Side 6 af 16

7 Når man arbejder med tabeller i indholdet, kan det være svært at orientere sig, når der ikke er rammer på tabellerne. Ved at trykke på rammer i tabellerne. kan man få vist nogle midlertidige stiblede Skift mellem HTML og tekst For øvede brugere, kan det nogle gange være nødvendigt at rette direkte i html-koden på siden, i stedet for at bruge de indbyggede funktioner i editoren. Ved at trykke på den aktive editor mellem htmlkoden og tekstindholdet. skifter Begrænsninger Når indholdet på en side indeholder javascript, flash eller formularer er det ikke muligt at bruge de indbyggede funktioner i editoren og man vil derfor kun kunne rette direkte i htmlkoden. Side 7 af 16

8 Upload af billede Ønsker du at bruge billeder på din hjemmeside, skal de først lægges op på hjemmesiden (uploades). Men inden dette gøres, kan det være nødvendig at behandle billederne først. Man kan ikke tage et billede direkte fra et digital kamera, da det fylder alt for meget og bør nedskaleres. Et typisk billede til visning på en hjemmeside bør ikke fylde over 100kb (kilobytes). Hvis billedet skal behandles inden det kan sættes ind på siden, så se afsnittet Upload og beskær billeder længere nede. Hvis billedet/dokumentet er klar til upload, skal du vælge Upload fil fra Generelle funktioner i hovedmenuen. I toppen af siden står hvilke typer filer du må uploade og hvor meget de må fylde. Vælg en folder på serveren, hvor billedet lægges. Dette kan bruges til at strukturere billederne, så de er lettere at finde, når de skal sættes ind i indholdet. Tryk på gennemse -knappen for at finde billedet på din computer. Som udgangspunkt kan man ikke uploade filer, som allerede findes på serveren, men dette kan ændres ved at sætte hak i Overskriv filer, hvis de eksisterer. Efter at have trykket på upload, er billedet nu klar til at blive sat ind. Side 8 af 16

9 Alle funktioner: Rediger sideindhold Se Editoren længere oppe Side Specifikke funktioner Menu Opret menupunkt Se Oprettelse af menupunkt længere oppe. Flyt menupunkt Her kan du flytte den aktuelle side og evt. undersider til en ny placering på hjemmesiden. Bemærk at hvis siderne flyttes ud fra et passwordbeskyttet område (extranet), vil de ikke længere være beskyttet. Ret menupunkt Her kan du rette sidens titel og skabelon. Slet menupunkt Sletter den aktuelle og evt. undersider. Der er ingen fortrydelsesret! Kopier menupunkt Den aktuelle og evt. undersider kan kopieres til en ny placering. Man kan vælge om indholdet på siderne skal kopieres med. Kladde Opret kladde ProfilEdit har en indbygget mulighed for at oprette en kladde af den aktuelle side, som kun er synlig for administatorer. Denne funktion bør bruges, når opdateringer af en side ikke skal offentliggøres med det samme. Man kan hermed arbejde på ændringerne over tid og først offentliggøre dem, når man er klar. Det er kun muligt at have en kladde pr. side. Editer kladde Man får editoren frem og kan rette sideindholdet på kladden. Vis kladde Man får vist kladde-udgaven af den aktuelle side, hvis der findes en kladde. Forfrem kladde til nettet Når den nye udgave af den pågældende side er klar, overfører man indholdet fra kladden til selve siden med denne funktion. Ændringerne er nu synlige for sidens besøgende. Slet kladde Sletter kladden. Modulspecifikke funktioner Hvis den aktuelle side indholder et modul (f.eks. nyhedsbrev) vil der være en sektion nederst i menuen med modulets muligheder. Se under de enkelte moduler for en oversigt over muligheder. Generelle funktioner Skabelon Opret skabelon Skabeloner er den centrale del i hjemmesidens udseende og indholder den indpakning, dit sideindhold vises med. Skabelonen pejer på en række filer, som til sammen stykker designet sammen. For normale tekstsider er den offentlige og administrative fil /default.aspx. Det er Side 9 af 16

10 mulig at angive en skabelonfarve. Denne bruges til at farvekode det administrative sitemap, så man som administrator kan få et hurtigt overblik over hvilke skabeloner, som bruges hvor. Ret skabelon Her kan du rette opsætningen af skabelonen. Slet skabelon Her kan du slette skabelonen. Hvis skabelonen er i brug, bør man være varsom ved sletning. Skabelonen kan indeholde funktionalitet, som dermed forsvinder fra hjemmesiden. Man skal ved sletning tage stilling til, hvilken skabelon de berørte sider, så skal bruge. Hvis disse ikke er sat ens op, kan der forsvinde indhold fra siderne! Ret xsl-fil Xsl-filerne er, hvor designet programmatisk flettes med sideindholdet, du har skrevet. Meget af hjemmesidens udseende er defineret her. Man bør kun rette i disse, hvis man har stor kendskab til programmering. Er der fejl i en xsl-fil, vil store dele af hjemmesiden ikke virke. Ret css-fil Css-filerne (stylesheets) indeholder definitionen på alle elementer, på hjemmesiden: Farver, størrelser og placering. Ret kun i disse, hvis du ved hvad du laver. Upload Upload fil Se Upload af billede længere oppe. Upload og beskær billede Man kan ikke tage et billede direkte fra et digital kamera, da det fylder alt for meget og bør nedskaleres. Et typisk billede til visning på en hjemmeside bør ikke fylde over 100kb (kilobytes). Dette kan enten gøres på din lokale computer med et billedebehandlingsprogram eller med den indbyggde funktion i ProfilEdit CMS. Tryk på Browse... i den grå ramme for at starte processen. Der åbner sig nu et nyt vindue, hvor du skal starte med at vælge det billede, som skal uploades. I næste skærmbillede, skal man vælge størrelsen, som billedet skal skaleres til. Hvis der ikke er defineret nogle brugerspecifikke størrelser i din løsning, springes dette skærmbillede over. Fordelen ved at have brugerspecifikke størrelser er, at man automatisk kan beskære til faste størrelser, som der er taget højde for i designet på din hjemmeside. Dette kan være et billede til nyheder på 200x200 pixels. På næste skærmbillede kan du se originalbilledet i baggrunden. Ovenpå billedet er en ramme, som viser størrelsen på billedet efter beskæring. Hvis der er ikke defineret en fast størrelse, kan du trække i hjørnerne på rammen. Oppe i venstre hjørne, kan du følge med i størrelsen på original billedet og på billedet efter beskæring. Størrelsen på originalbilledet kan ændres ved at flytte på skydebaren Zoom view, mens rammens udsnit af originalen kan ændres med skydebaren Resize image. Når du er tilfreds med beskæringen, tryk på Finish. Billedet er nu beskåret og klar til upload. Du kan se det ved at trykke på det lille ikon, som nu er blevet synligt i venstre del af den grå ramme. Du skal nu vælge, hvilken mappe på serveren, som billedet skal lægges i, samt om et evt. eksisterende billede med samme navn, skal overskrives. Når dette er gjort, tryk på Upload for at uploade billedet til din hjemmeside. Slet fil Her er de muligt at slette filer fra serveren, hvis de ikke længere skal bruges. Bemærk, at det ikke checkes, om de bruges på hjemmesiden. Det er ikke muligt at slette foldere. Opret folder Side 10 af 16

11 Du har mulighed for at oprette foldere på serveren, så billeder og filer kan struktures, så du lettere kan bevare overblikket. Det kan f.eks. være en god ide at lave en folder til pdfdokumenter, eller en folder til hvert delområde på hjemmesiden. Se filer Her kan du se en samlet oversigt over billeder og dokumenter på serveren Brugeradministration Opret bruger Her kan du oprette administrative brugere til ProfilEdit. Det er muligt at bestemme brugerens rettigheder i systemet. Du kan både angive hvilke funktioner brugeren skal have tilrådighed og på hvilke sider det skal gælde. For begge rettighedstyper gælder det, at man angiver det højeste niveau, som brugeren skal have adgang til. Dvs. at for menupunkter vil brugeren have adgang til siden og alle undersider (også fremtidige). Ret bruger Her kan den administrative brugers rettigheder ændres. Det er også muligt at ændre password for brugeren. Normalt låses en bruger, hvis han har tastet forkert password 3 gange. Det er på denne side muligt at låse brugeren op igen. Boksmodul Boksmodulet bruges til at indsætte elementer på siderne, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at bruge editoren. Dette kan være fordi den samme tekst skal bruges på flere sider eller fordi teksten er dynamisk. Boksmodulet understøtter RSS-feeds, så indholdet kan hentes fra eksterne kilder, som stiller sit indhold til rådighed i dette format. Tilknyt boks Her kan du tilknytte de enkelte bokse til den aktuelle side. Der kan også ændres i boksenes sortering, som kan påvirke deres indbyrdes rækkefølge på siden. Opret boks Her oprettes nye bokse. Man skal vælge kategori, som bestemmer, hvor boksene indsættes. Det er også muligt at sætte boksen på alle undersider, ved at sætte hak i nedarv til alle undersider. I indholdsfeltet skal man skrive det aktuelle indhold i boksen. Hvis man i stedet for en fast tekst ønsker en boks, som afhænger af et xml/rss indput, skal man i indholdet angive den xsl-kode, som formaterer indputtet (der kan ikke skrives cdata). Dette kan for et RSS feed være: <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform" version="1.0" xmlns:rss="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> <xsl:output method="xml" omit-xml-declaration="yes" indent="yes"/> <xsl:template match="/"> <h3>fodboldnyheder fra TV2</h3> <xsl:for-each select="rss/channel/item"> <a href="{link}" target="_blank"><xsl:value-of select="title"/></a><br/> </xsl:for-each> </xsl:template> </xsl:stylesheet> URI til xml-feed er enten en url (f.eks. eller en henvisning til en lokal fil i ProfilEdit (f.eks. .xml) Editer/slet boks Her kan du rette boks-koden. Tilføj kategori Boksmodulet virker som det sidste i ProfilEdit inden siden sendes til den besøgende. Boksmodulet placeres ved, at man angiver hvilken html-string, den skal lokalisere. Normalt Side 11 af 16

12 vil det være en html-kommentar, som ligger i skabelonen. Det kan også være et kodeord, som man kan skrive i editoren og som systemet erstatter med et dynamisk resultat. Under type kan man angive om boksen skal indsættes over, i stedet for eller under htmlstringen. Bemærk, at hvis boksen indsættes i stedet for htmlstringen, vil der kun være en boks synlig, da htmlstringen er væk, når anden boks indsættes Editer/slet kategori Her kan du rette kategorien. Bruger specifikke funktioner Hjælp Link til denne tekst. Ændre password Her kan du ændre dit password til systemet. Logud Du logges af systemet. Brug denne funktion, når du rettet hjemmesiden fra offentlige computere. Administrativt sitemap Her er et samlet overblik over alle sider på din hjemmeside. For at give dig et overblik, kan sider som benytter en speciel skabelon, have sin egen farve. Desuden er de ikke-synlige menupunkter i krøllede paranteser og ikke-offentlige i alm. paranteser. Den aktuelle side er markeret med.: titel :. Side 12 af 16

13 Teknik Opdeling af indhold og design god(/valid) html-kode Erstatningskoder Opsætning af moduler Kodning af egne funktioner Søgemaskineoptimering Det er muligt med ProfilEdit CMS at lave søgemaskinevenlige hjemmesider. Google er den allermest brugte søgemaskine på internettet og en høj placering på google kan være alfa og omega for at skaffe kunder. Nedenfor gennemgåes de elementer på en hjemmeside, som google lægger vægt på. Under hvert punkt er beskevet de muligheder du har med ProfilEdit CMS til at påvirke netop dette element. Det er ifm søgemaskineoptimering vigtigt at fastlægge de søgeord, som man gerne vil optimere i forhold til. Udvælg højest en håndfuld ord. 1) Domænenavn Dette er det umiddelbart mest iøjenfaldende og faste element ved din hjemmeside. Søger folk på "cykler" på google, vægtes højere end Dette er ofte et punkt, der ikke kan ændres på, da domænenavnet er lig firmanavnet 2) Sidens titel Google ser på sidens titel, som det primære indhold på siden og vægtes derfor højt. Titlen kan på en hjemmeside ses som den tekst, som står i allerøverste blå bjælke. Det er også sidens titel, som bruges som overskrift og link på google. Som udgangspunkt bliver sidens titel sat til menupunktets titel efterfulgt af firmanavn i ProfilEdit. Det er muligt at få lavet en løsning, hvor man selv kan skrive titlen direkte, så der kan bedre kan optimeres på de valgte søgeord. Det er f.eks. vigtigt at forsidens titel ikke er "Forside - ProfilEdit", men f.eks. "ProfilEdit CMS - Valid XHTML - CSS design - Dansk system", hvor flere af de ønskede søgeord indgår. Hold titlerne korte og gentag ikke ord, da det opfattes som spam. Brug maks. 10 ord. 3) Indhold Selvfølgelig har indholdet en betydning for sidens placering på google. Jo oftere ordet bruges, jo mere væsentligt er det. Indgår det i en overskrift, vægtes det rigtig højt. Skriv gode tekster i ProfilEdit og sørg for at inddele længere sider i afsnit, som alle har seperate overskifter. Start evt. lange sider med et resume, da indhold først på siden, vægtes højere. 4) Links til de enkelte sider Står søgeordet i linket til en side, tillægges siden større værdi. Søges på "coaching" vil siden "www.domæne.dk/coaching" lægge højere end "www.domæne.dk/business/area1". Som udgangspunkt bliver linket til de enkelte sider autogenereret af ProfilEdit CMS udfra sidens løbenummer i systemet. En side kan derfor hedde "www.domæne.dk/default.aspx?pageid=23", hvilket ikke siger noget om sidens indhold. I stedet anbefales det at bruge funktionen "brugervenlig url" under "ret/opret menupunkt". Det er med denne funktion muligt at lave læse- og huskevenlige links, samt at fremhæve sidens indhold. 5) Henvisninger til din hjemmeside Den grundlæggende tankegang bag google er "Jo flere der linker til en hjemmeside, jo bedre er den!" Det er derfor vigtigt for en god placering på google, at der er andre hjemmesider, som "gider" linke til den. Jo flere der linker til den hjemmeside, som linker til din hjemmeside, desto bedre. Et link fra en "stor" hjemmeside, kan derfor have større indvirkning end links fra 50 "små" hjemmesider. Selve teksten på linket er også vigtigt. Så sørg for at få andre til at linke til din hjemmeside og sørg for at selve linktteksten indeholder dine søgeord. Side 13 af 16

14 6) Snyd straffes Vurderer google, at du misbruger deres regler, straffes hjemmesiden. Der var en sag for et par år siden, hvor BMW havde brugt et firma, som brugte "kreative" måder til at få dem i top på. BMW var derfor i en periode helt slettet fra google. En af de brugte metoder var, at vise en speciel hjemmeside når det var google, som kiggede forbi. Den var så superoptimeret til google og lignede slet ikke den, som almindelige besøgende så. Jeg har selv prøvet at bruge det samme søgeord 3 gange i en sidetitel, hvilket resulterede i at siden ikke blev vist på google. Siden kom frem igen et par uger efter at titlen var blevet rettet. Relateret Nyhedsbrev Oprettelse Udsendelse abonnering (inkl. rss-feed) Nyhedsbrev Med nyhedsbrevsmodulet kan du sende nyhedsbreve til dem, der er interesseret i at holde sig opdateret om dig/virksomheden. Modulet har bl.a. en funktion, der gør, at abonnenter/kommende abonnenter registreres automatisk, når de til- eller framelder sig. Der er også mulighed for at gemme/arkivere tidligere udsendte nyhedsbreve. Der er forskellige muligheder for at designe abonneringsdelen. Oftest har de fleste helt konkrete ønsker, og derfor er der ikke udarbejdet nogen færdig-skabelon. Når du skal i gang med at opbygge dit nyhedsbrev, og ud har gjort dig nogle overvejelser om udseende og indhold kan du enten kontakte ProfilEdit. Så udarbejder vi et design, der matcher dine ønsker. Hvis du kender til HTML kodning er der her nogle eksempler på brugbare koder. Dem sætter du ind via html-visning i teksteditoren på administrationssiden. Feltnavnene skal være som nedenfor. xx erstattes af nyhedssidens page-id og yy af id'et på en kategori. Man kan godt indsætte abonneringskoden på en anden side end nyhedssiden, f.eks. forsiden, men nedenstående kode skal pege på en nyhedsside <FORM action=/modules/default.aspx name=newsletter method=post> <input type=hidden name=pageid value=xx> <input type=hidden name=category value=yy> <input type=hidden name=action value=subscribe> navn: <INPUT type="text" name="name"/><br/> <INPUT type="text" name=" "/><br/> <input type=submit value="tilmeld" onclick="document.newsletter.action.value='subscribe'"> <input type=submit value="afmeld" onclick="document.newsletter.action.value='unsubscribe'"> Side 14 af 16

15 </FORM> Nyhedsarkiv Via filen "/modules/newsletter/list_newsletter.xsl" er det muligt at at designe nyhedsarkivet Side 15 af 16

16 Ekstranet Et ekstranet, er et område på hjemmesiden, som kræver login for at man kan se indholdet. Et ekstranet bruges til at dele informationer med en betroet del af sine besøgende på hjemmesiden. Det kan f.eks. være ens kunder eller leverandører. Det smarte ved modulet er, at alle typer sider kan beskyttes. Det skal bare ligge bag en logind-side. Man skal dog være opmærksom på, at ressourcer, som dokumenter og billeder ikke er beskyttet, hvis man kender linket til dem. Når man ikke er logget ind, kan man ikke se siderne og de kan heller ikke tilgås direkte. I stedet sendes man til logind siden. Opsætning Opret en ny template, som bruger som modulklasse for både offentlig og administrativ del. Lav en side, som bruger denne template. Dette bliver logind-siden. Opret en side som underside til denne side. Dette bliver forsiden, når man er logget ind. På logindsiden skal denne formular indsættes i html: <form action="/default.aspx?pageid=##pageid##" method="post"> <b>brugernavn:</b><br /> <input class="alminput" type="text" size="30" name="extranetusername" /><br /> <b>password :</b><br /> <input class="alminput" size="30" type="password" name="extranetpassword" /><br /> <input type="submit" value="log ind" /></form> Man skal være opmærksom på, at password beskyttelsen ikke er aktiv fra starten. Denne aktiveres ved at man på logind-siden vælger punktet Aktiver passwordbeskyttelse fra modulmenuen. Næste punkt i opsætningen er oprettelse af brugere. Vælg opret bruger i modulmenuen. Udfyld felterne og tryk opret. Brugeren mangler nu bare at få tildelt adgang til det nye ekstranetområde. Dette gøres ved at vælge list/tilføj brugere fra modulmenuen. Nu får man en liste over de ekstranetbrugere, som har adgang til det aktuelle område og hvilke der ikke har. Ved at trykke på ikonerne til venstre for brugerne kan deres adgang aktiveres/deaktiveres. Den samme bruger kan godt have adgang til flere extranetområder, hvis man har det på hjemmesiden. I dette tilfælde skal de ikke oprettes flere gange, men bare have tildelt adgangen for hvert område. Side 16 af 16

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Valg af browser... 5 3. Start... 6 3.1 Den åbne side...

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Vejledning til opdatering. Til webredaktører af det nye ballerup.dk

Vejledning til opdatering. Til webredaktører af det nye ballerup.dk Sidst opdateret 13. januar 2012 Indholdsfortegnelse Vejledning til opdatering Til webredaktører af det nye ballerup.dk 1: Indledning... 2 Login... 2 Om den gamle Ballerup.dk og din opgave efter offentliggørelsen...

Læs mere

CMS - BRUGERMANUAL CMS

CMS - BRUGERMANUAL CMS CMS - BRUGERMANUAL LOG PÅ ADMINISTRATION Sådan kommer du i gang! For at logge ind i dit nye CMS-administrationsmodul skal du efter dit domæne skrive: admin. Eks.: www.dit_domæne.dk/admin Første gang du

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside... - 2 - Profil... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 3 - Menupunkter... - 3 - Medier... - 4 - Hjemmesidens

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013 Manual til Sitecore 1 VELKOMMEN Silkeborg Kommune bruger systemet Sitecore til at opbygge hjemmesider i. Institutions- og projekthjemmesider er bygget op over en fast skabelon med et fast design. Der er

Læs mere

Galleri modul. Side 1 af 18

Galleri modul. Side 1 af 18 Galleri modul Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Installation... 3 Oprette menupunkt... 5 Kategoriseret menupunkt (Avanceret)... 6 Opsætning... 9 Generel opsætning... 10 Opsætning

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Guide til hjemmesider for Broen

Guide til hjemmesider for Broen Guide til hjemmesider for Broen Hjemmesiden er opbygget i WordPress. Afdelingens egne sider kan redigeres og opdateres, når der er oprettet en bruger. Kontakt Broen Danmark, hvis I vil have oprettet en

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Friluftsrådets nye hjemmeside

Friluftsrådets nye hjemmeside Friluftsrådets nye hjemmeside Velkommen! Eftermiddagens program 16.00: Hvad kan og skal hjemmesiden? Ny hjemmeside - Nye muligheder Hvordan får vi mest ud af mulighederne? ---- 16.45: Pause ---- 17-18.30:

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Nvu hjemmesider hurtigt og let

Nvu hjemmesider hurtigt og let Nvu hjemmesider hurtigt og let Brugervenlig og grafisk præsentation af textdokumenter var en af de store udfordringer indenfor softwareudvikling i slutningen af 1980erne. Tim Berners-Lee fra CERN udvikler

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen

TYPO3 Nyhedsbrev. Version: 1.2 Tilpasset TYPO3: 4.2 Sidst opdateret: 20/10-2010 Copyright: IdeFA Gruppen TYPO3 Nyhedsbrev Version:. Tilpasset TYPO3: 4. Sidst opdateret: 0/0-00 Copyright: IdeFA Gruppen IdeFA Gruppen - Havnepladsen - 9900 Frederikshavn - Tlf. 46 907 930 - info@idefa.dk - www.idefa.dk Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30 CS TYPO3 Manual TYPO3 CMS Opbygning...2 Log ind...2 Backend...3 Frontend...5 Hvor skal jeg klikke?...6 Gem, gem og vis, gem og luk og luk...7 Håndtering af sider og menuer...8 Sammenhæng mellem sider og

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013 Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside 1 Log- ind så kommer du ind i Sitecore Gå til: institutionsnavn.gentoftesites.dk/sitecore ( f.eks.jaegersborgfc.gentoftesites.dk/sitecore)

Læs mere

Sider, indlæg og projekter

Sider, indlæg og projekter Sider, indlæg og projekter I Divi-temaet er der tre forskellige måder at lægge artikler op på sitet; Sider, indlæg og projekter. På Villybruun.dk bruges Sider til alle artikler. Man kan oprette eller redigere

Læs mere

"Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef" Guide i at bruge RSS

Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef Guide i at bruge RSS "Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef" Guide i at bruge RSS v/ Kim Elmose, januar 2007 1 Få bedre overblik over nyhederne med RSS Forkortelsen RSS eller ikonet dukker op på stadig flere

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Webzoo Joomla Beginners Guide

Webzoo Joomla Beginners Guide Webzoo Joomla Beginners Guide Indholdsfortegnelse Joomla Vejledning 2 FTP-opsætning 2 Sektioner, Kategorier og Indhold 3 Sektioner 4 Kategorier 5 Artikler 6 Artikler - Indsæt billede 7 Artikler - Indsæt

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere