EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14"

Transkript

1 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION VERSION JULI 2012

2 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m Adgang til de nye detailoplysninger Medarbejder - organisation Medarbejder bil Medarbejder - personalegode Saldofunktioner - nyt og mere brugervenligt layout Områder som anvender saldi Adgang til oprettelse saldofunktioner Hvilke typer saldi kan man oprette? Begrænsninger i anvendelse af funktionstyper Oprettelse af en saldofunktion Eksempel oprettelse af saldofunktion Sum af lønarter Operation Fast værdi Sum af fravær Lønsedler til E-boks og køres via job-kø Import af ændringer herunder blanke Arbejdsfunktion 0300 udgår Genberegning og genkontering, nyt tilkøbsmodul Genberegning Historik Lønsedlen Genkontering Historik Nye felter på konteringsfanen på lønart Tillæg/træk gruppe CFL-statistik opdateret Fraværsregistrering Beskæftigelsesreglen Tekst-felt til kommentarer juli 2012 Side 1

3 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m. På formularen "Medarbejder" er felterne "Afdeling", "Funktion", "Værdi fri bil", "Miljø tillæg fri bil", "Værdi fri telefon", "Værdi fri bolig" og "Værdi fri forplejning" grå for eksisterende medarbejdere, hvilket betyder at de ikke længere kan opdateres fra fanebladene. Der er kommet et nyt felt "Org. fra den" som ved ny oprettelse automatisk vil blive udfyldt med dags dato. Feltet "Org. fra den" kan kun udfyldes med dags dato eller en ældre dato pga. "Firma", "Afdeling" og "Funktion" benyttes i forhold til adgangsstyringen i Epos Løn. Opdatering af nedenstående felter foretages nu under "Detailoplysning": Medarbejder - organisation Medarbejder bil Medarbejder personalegode Det betyder, at fremtidige ændringer kan registreres, når informationen modtages - men med ikrafttrædelse senere. Efter versionsopdateringen vil alle værdier være konverteret til de nye formularer, og lønberegningen vil fungere som før opdateringen. 18. juli 2012 Side 2

4 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger Efter versionsopdateringen kan det være nødvendigt at åbne adgangen til disse formularer ved at gå ind under "Opsætning Opsætning-Adgang" og åbne formularen "Adgangsgruppe": Højre klik på den ønskede adgangsgruppe og vælg "Indhold i adgangsgruppe": Og formularen åbner følgende: Med funktionen "Filter" fremsøges "Medarbejder bil": 18. juli 2012 Side 3

5 Sæt nu flueben i de ønskede felter "Adgang", "Ny/Dupliker", "Ændre" og/eller "Slet" og tryk Gem. Samme øvelse gøres for: Medarbejder personalegode Medarbejder organisation. Dette betyder nu at alle brugere, der er med i adgangsgruppen, nu har adgang til de nye formularer. 1.2 Medarbejder - organisation Når formularen åbnes vil der nu være mulighed for at styre afdeling og funktion med feltet "Start den". Ved fremtidige registreringer af afdeling skal feltet "Start den" blot være en dato i lønperioden for at aktivere beregningen i den pågældende lønperiode. Hvis den opdateres med en dato før lønperiodens start, og der bogføres efter afdeling, vil konteringen selvfølgelig kun indeholde konteringer inden for perioden. Hvis der er ønske om regulering med tilbagevirkende kraft, kan dette gøres med genkonteringsmodulet, se afsnit Medarbejder bil Når formularen åbnes vil der nu være mulighed for at styre fri bil med felterne "Bil fra den" og "Bil slut den". Hvis felterne "Bil fra den" eller "Bil slut den" opdateres med en dato, der ligger midt i lønperioden, vil det beskatningsmæssige grundlag stadig blive beregnet for hele perioden. Ved fremtidige registreringer af fri bil skal feltet "Bil fra den" blot være en dato i lønperioden, for at beregningen bliver aktiv i den pågældende lønperiode. Hvis feltet "Bil slut den" opdateres med en dato før lønperiodens start, vil der ikke blive beregnet fri bil, og ej heller vil der blive reguleret med tilbagevirkende kraft - med mindre at genberegningsmodulet er implementeret, se afsnit 6. Lønberegningen og indberetningen til eindkomst berøres ikke af denne ændring og vil fungere som hidtil, så længe registreringen er aktiv i perioden jf. ovenstående. 18. juli 2012 Side 4

6 1.4 Medarbejder - personalegode Når formularen åbnes vil der nu være mulighed for at styre personalegoder med felterne "Start den" og "Slut den". Med denne version vil det være muligt at aktivere nedenstående personalegoder via formularen: Hvis felterne "Start den" eller "Slut den" opdateres med en dato, der ligger midt i lønperioden, vil det beskatningsmæssige grundlag stadig blive beregnet for hele perioden. Ved fremtidige registreringer af personalegode skal feltet "Start den" blot være en dato i lønperioden for at beregningen bliver aktiv i den pågældende lønperiode. Hvis feltet "Slut den" opdateres med en dato før lønperiodens start, vil der ikke blive beregnet fri bil, og ej heller reguleres med tilbagevirkende kraft - med mindre at genberegningsmodulet er implementeret, se afsnit 6. Lønberegningen og indberetningen til eindkomst berøres ikke af denne ændring og vil fungere som hidtil, så længe registreringen er aktiv i perioden jf. ovenstående. 2 Saldofunktioner - nyt og mere brugervenligt layout Denne facilitet åbner mulighed for nemt at kunne danne en summering eller beregning, som kan anvendes mange steder i Epos Løn. Der kan summeres på tværs af alle lønarter, både beløb og antal. Summeringerne kan anvendes direkte i beregninger, f.eks. til beregning af et gennemsnit. 2.1 Områder som anvender saldi Områder, som anvender saldi fra saldofunktionen, er: Definér udskrifter Definér eksport Definér formular Definér lønseddel Definér ODBC tabel Den mest kendte udskrift, som anvender saldofunktionens saldi, er nok lønsedlen. 18. juli 2012 Side 5

7 2.2 Adgang til oprettelse saldofunktioner Gå ind under "Opsætning Opsætning Adgang Adgangsgruppe". Vælg en af de grupper der skal have adgang til saldofunktioner, højreklik og vælg detailoplysning og indhold i adgangsgruppe. Søg (F2) her efter "saldofunktion" i "Modulnavn". Sørg for at opsættet ser ud som nedenstående eksempel. 2.3 Hvilke typer saldi kan man oprette? Man kan oprette 5 funktionstyper: 1. Fast værdi 2. Operation 3. Sum af lønarter 4. Sum fra fravær 5. Sum fra spareordning Da funktionstypen "Sum fra spareordning" er så speciel, gennemgås denne ikke i denne beskrivelse. 18. juli 2012 Side 6

8 2.4 Begrænsninger i anvendelse af funktionstyper Vælg "Saldofunktion" og tryk på F1 hjælp. Vælg her "Formular". Bemærk særlige funktionstyper: 1) Spareordning Saldofunktionen kan kun benyttes ved "Definér lønseddel felter". 2) Sum fra fravær Saldofunktionen kan ikke benyttes ved "Definér lønseddel felter". 3) Procent Saldofunktionen kan ikke benyttes ved "Definér lønseddel felter". 4) Faste værdi Saldofunktionen kan ikke benyttes ved "Definér lønseddel felter". Bemærk vedr. _"Sum fra fravær": Den måde, hvorpå systemet udregner fravær for en given periode, foregår som følger: 1) Fravær opsplittes i dage. Hvis der er dagligt fravær, så benyttes disse dage. Er dette ikke tilfældet, så opsplittes til dage baseret på fraværskalender. 2) Findes der ingen kalender på fraværet, benyttes medarbejderens kalender. Findes denne ikke, så benyttes en standardkalender opsat i parameterdefinition (se hjælp til kalender) 3) De opsplittede dage knyttes nu til de styrekortsperioder, hvor dagen falder inden for start-/slutdato på styrekortet Oprettelse af en saldofunktion Når man skal oprette en ny saldofunktion, skal man gøre sig klart i hvilket interval denne skal placeres. I forvejen medfølger der en række standard saldofunktioner, hvor man har benyttet grupper af saldofunktionsnumre. Fra nummer 1 og til 342 anvendes disse næsten udelukkende til lønsedlen Fra nummer 1001 og til nummer anvendes disse til en række af standard definerede udskrifter Fra nummer og til nummer er der tale om feriekort og feriesaldi. Man kan anvende 10 cifre i saldofunktionsnummeret, så der er masser af nummerplads. 18. juli 2012 Side 7

9 Eksempel oprettelse af saldofunktion Man ønsker en udskrift med år-til-dato for overtid, hvor man for de enkelte lønarter vil se timer og beløb. Man ønsker en sum af overtid for timer og beløb samt gennemsnitstimelønnen for overtimerne. Der findes 3 lønarter til overtid: 1) 4001 overtid/mertid 2) % overtid 3) % overtid Til at løse opgaven skal 2 af de 5 funktionstyper anvendes som tidligere nævnt. Der er behov for at oprette 4 saldi for timer (1 for hver lønart og 1 sum). Der er ligeledes behov for at oprette 4 saldi for beløb (1 for hver lønart og 1 sum) samt 1 saldo for beregning af gennemsnitstimelønnen i alt 9 saldi. 18. juli 2012 Side 8

10 2.4.2 Sum af lønarter De enkelte lønarter (4001, 4003 og 4005) skal oprettes med funktionen "Sum af lønarter". Første lønart oprettes som følger: 1) Opret saldofunktion ) Vælg funktionstype "Sum af lønarter". Skriv en sigende beskrivelse. Vær klar over, at det vil være fornuftigt at angive, om saldofunktionen er "år-til-dato", "periode" eller "total for alle år". Senere, når man skal vælge mellem flere saldofunktioner, som måske hedder "Overtid/mertid", er det vigtigt, at man får fat i den rigtige, uden at skulle gå ind og se om det er en "periode" eller "år-til-dato" saldofunktion. Man bør også angive, om det er "antal" eller "beløb" i beskrivelsen, idet dette ikke umiddelbart fremgår af saldofunktionen. Alternativt, når saldofunktionen skal anvendes, søges der f.eks. i beskrivelsen, og så vil det fremgå af det udsøgte, at der er tale om "periode", "år-til-dato", "antal", "beløb". 3) Det næste, man skal tage stilling til, er feltet "Beregn". Her angives, om der er tale om "antal", "beløb", "fraværsdag", "fraværstime". Vælg "antal". 4) Det sidste felt "Cpr.fordeling" skal være "Sum for alle". (Den anden valgmulighed er kun for boligselskaber, der anvender samlelønseddel). Når hovedoplysningerne er oprettede, skal der tilknyttes én til flere detailoplysninger: 18. juli 2012 Side 9

11 5) Vælg her "Saldofunktion sumfunktion". Indtast lønart 4001 og vælg "Fortegn" til "Positiv": Hvis man har flere lønarter, som skal med i samme sumfunktion, kan disse indlægges i de næste linjer. Man kan anvende fortegn til at summere eller subtrahere lønarter fra hinanden. 6) De resterende saldofunktioner skal nu oprettes, se nedenstående: Husk, at der også skal indlægges detailoplysninger Operation De 2 total-kolonner kan godt opsættes med sum af lønarter. Her vælges dog operation grundet følgende: Hvis man ændrer på indholdet i saldofunktionerne til 30005, så skal man også huske at ændre på totalsaldo-opsættet. Dette er ikke nødvendigt, når man anvender "operation". Den sidste kolonne skal beregne et gennemsnit, dette er også en "operation". 1) Opret derfor de 3 manglende operationer: 18. juli 2012 Side 10

12 2) Opret de underliggende detailoplysninger: F.eks. sæt "Linienr." til 10, 20, 30, så giver dette mulighed for at tilføje andre ind mellem. Hvis man anvender flere forskellige regneregler (se funktionstype), så er det vigtigt, at saldofunktionerne placeres i den rigtige rækkefølge, idet Epos regner linjerne i linjenummer rækkefølge. Når det drejer sig om additioner, så er det ligegyldigt med spring. Læg mærke til, at der også her skal angives fortegn, man kan således angive "adder" med fortegn sat til "negativ", hvorefter oplysningen bliver trukket fra. 3) Opsæt den næste total efter samme model. Nu mangler kun gennemsnitsberegningen; indsæt følgende som detail på saldofunktion 30008: Fast værdi "Faste værdi" anvendes til at oprette en værdi, som man kan bruge i beregninger i saldofunktioner. Hvis vi f.eks. ønsker at omregne overtidsbeløb til en almindelig timesats, får vi behov for tallene 1,50 og 2,00, når der er tale om 50% overtid og 100% overtid, hvor timeløn og tillæg er i samme beløb. Værdierne oprettes som følger: 18. juli 2012 Side 11

13 Nu skal saldofunktion divideres med 1,50 og med 2,00. Resultatet er som følger: Detailoplysningerne ser sådan ud: Til sidst mangler kun at dividere med de tilhørende timer til det beregnede beløb for at få timesatsen. Dette oprettes i 2 nye saldofunktioner, som ser således ud: Detailoplysningen ser sådan ud: 18. juli 2012 Side 12

14 2.4.5 Sum af fravær En rigtig dejlig facilitet er, at man nu kan udskrive saldooplysninger direkte fra fraværsregistreringerne, og derfor ikke er afhængig af hvilken lønperiode, fraværet er medtaget i. Sumfunktionen henter data, når man rekvirerer oplysningerne, baseret på om sumfunktionen er en periodesum eller en akkumuleret sum inden for det angivne år. I nedenstående tilfælde ønsker man oplysninger om 4 forskellige fraværstyper: Ferie Sygdom Barn syg Barsel Man opretter disse summeringer på samme måde som alle andre sumfunktioner, blot vælges "Sum fra fravær". Saldofunktionerne og er anvendt til at vise dage og saldofunktionerne og til at vise timer. Detailoplysningerne til de enkelte saldofunktioner skal se sådan ud: Ovenstående er for fraværsbegrundelsen "Ferie". De andre 3 opsættes med: sygdom 110 Barn syg 100 Barselsorlov 18. juli 2012 Side 13

15 3 Lønsedler til E-boks og køres via job-kø Det er nu muligt at udskrive lønsedler til E-boks via jobkø, således at det ikke længere optager den lokale skærm at udskrive lønsedler til E-boks. Nedenstående skærmdump viser, at der udskrives til jobkø på samme måde som hidtil - dog bare via jobkøen. NB! Husk, at der skal være oprettet en printer på serveren - før der kan udskrives. 4 Import af ændringer herunder blanke Det er nu blevet muligt ved import af medarbejder kun at importere ændringer. Dette gøres ved at sætte flueben i feltet "Blank= Gl. værdi", når importen defineres. Herefter skal der højreklikkes og vælges hvilke felter, der skal importeres til medarbejderformularen. Fluebenet betyder, at felter, der allerede har en værdi i Epos Løn, ikke bliver slettet ved import af et blankt felt, men derimod forbliver som før importen. Sættes fluebenet ikke vil værdien være slettet efter importen. 18. juli 2012 Side 14

16 5 Arbejdsfunktion 0300 udgår Den gamle discokode - arbejdsfunktion 0300, som skulle indberettes for medarbejdere ansat før , er udgået af Danmarks Statistik og derfor fjernet i Epos Løn. 6 Genberegning og genkontering, nyt tilkøbsmodul Der er udviklet nye tilkøbsmoduler, "Genberegning" og "Genkontering". De 2 moduler kan opsættes uafhængigt af hinanden, men skal opsættes efter den enkelte kundes behov. Prisen for dette aftales ved henvendelse til PBJ. Ved implementering af dette opsættes en generel startdato på systemet, således at det der ligger før implementeringen ikke genberegnes, da disse ændringer formentlig er lavet som en manuel regulering. På den enkelte medarbejder kan der også sættes en dato ind, der bestemmer fra hvilken dato denne medarbejder genberegnes. 6.1 Genberegning Genberegning har effekt på medarbejderens løn og vises særskilt på lønsedlen. For at kunne styre hvilke lønarter, der skal genberegnes, skal dette opsættes på lønarterne, og der skal laves lønarter, der viser ændringen på lønsedlen Historik Historikken på løn, skalaløn, tillæg/træk, normtid/deltid, fri bil, fri telefon og skat gør, at man kan beregne disse, når de ændres med tilbagevirkende kraft. Ændres en løn med tilbagevirkende kraft, vil løndele, som er afhængige af denne løn, også blive reguleret, det kan f.eks. være udbetalt overarbejde, fritvalg og pension. Ansættes en medarbejder i en tidligere lønperiode og finder Epos Løn, at der ikke er beregnet løn til denne medarbejder tidligere, beregnes både løn, feriedage, atp m.v Lønsedlen På lønsedlen vises under nettoløn for indeværende måned, genberegningsposterne for de måneder der er blevet genberegnet. Hver lønart står på en linje for sig selv - for hver måned den er genberegnet. Genberegningslønarterne afsluttes med nettoløn for genberegning, og der laves en samlet nettoløn, som benyttes til overførsel til medarbejderens bankkonto, således at medarbejderen kun får én indbetaling på sin bankkonto. 6.2 Genkontering Genkontering har effekt på lønkonteringen og vises derfor ikke på lønsedlen, men kun i konteringsudskriften og konteringsfilen. Det er muligt at sætte en tekst på konteringsfilen, således at det er muligt i finanssystemet at identificere de poster, der stammer fra en tidligere periode. 18. juli 2012 Side 15

17 6.2.1 Historik Der er sat historik på "Afdeling", og det er forudsætningen for, at Epos Løn kan lave genkonteringen. Der tages også højde for de ændringer, der er lavet under lønkonteringsfordeling på medarbejderen. 6.3 Nye felter på konteringsfanen på lønart Der er kommet nye felter på fanen "Konter.", som alle vedrører genkontering, og er derfor ikke relevante for de, der ikke har genberegning og genkontering. 18. juli 2012 Side 16

18 7 Tillæg/træk gruppe Under formularen "Tillæg/træk gruppe" er det nu muligt at datostyre medarbejdere, der ikke skal være med i ordningen, ved at vælge "Medarbejder ikke i gruppe". Medarbejderen tages ud af lønberegningen, når slutdato er lig med lønperiodens slutdato eller senere. Se nedenstående eksempler: Medarbejderen være med i ordningen for marts: Medarbejderen være med i ordningen for marts: Medarbejderen ikke være med i ordningen for marts: 18. juli 2012 Side 17

19 8 CFL-statistik opdateret Stillingskategori er ændret. Versionsopdateringen vil konvertere fra gammel til ny kode, men hvis der er koder, der ikke kan konverteres, vil det fremgå af formularen. Åbn formularen "Medarbejder" og vælg fanen "CFL", højreklik og tryk på "Vælg" og "Stillingskategori": Kolonnen til venstre viser de nye koder, og kolonnen til højre viser de gamle. Forekommer der koder, som det ikke er muligt at konvertere, vil de stå øverst i venstre side med "UDGÅET!" i teksten. Hvis nogle af medarbejderne har disse koder, skal de ændres til de nye koder manuelt. Med filter på medarbejderen kan alle de medarbejdere fremsøges, der har en stillingskategori under Herved fremkommer de medarbejdere, der ikke kunne konverteres. 18. juli 2012 Side 18

20 9 Fraværsregistrering 9.1 Beskæftigelsesreglen Beskæftigelsesreglen på formularen "Fravær" er ændret fra 13 til 26 uger. 9.2 Tekst-felt til kommentarer Der er kommet et nyt tekstfelt på formularen "Fraværsregistrering" til kommentarer, som benyttes til sprogstyring ved udskrift af fravær på lønseddel. 1. Hvis intet gøres hentes teksten fra lønarten 2. Hvis medarbejderens sprog er udfyldt, og "Lønartstekst-oversættelse" er udfyldt på lønarten på det pågældende sprog, hentes denne tekst 3. Derimod hvis teksten fra fraværskoden ønskes udskrevet på lønsedlen, gøres dette ved at sætte flueben i "Tekst anvendes" på formularen "Fraværskode". Bemærk, at det er nødvendigt at ændre begrundelsen på fraværet, før man kan se de aktuelle ændringer foretaget til feltet "Tekst", og dernæst huske på at ændre begrundelsen tilbage igen. 18. juli 2012 Side 19

EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 10 SALDOFUNKTION

EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 10 SALDOFUNKTION EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 10 SALDOFUNKTION EPOS LØN VERSION 3.1.11 JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Områder som anvender saldi... 2 2.1 Definér udskrifter... 2 2.2 Definér eksport...

Læs mere

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN

OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN OPSÆTNING AF PBS I EPOS LØN JUNI 2009 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Bemærkninger... 1 1.3 Forudsætninger... 2 2 Kalender... 3 2.1 Opret kalender... 3 2.2 Opdater helligdage...

Læs mere

INDBERETNING TIL CFL EPOS PA

INDBERETNING TIL CFL EPOS PA INDBERETNING TIL CFL EPOS PA AUGUST 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indrapportering til CfL... 3 1.1 Forudsætninger for en god statistik... 3 2 Opsætning af Epos Løn/PA... 5 2.1 Obligatoriske variable... 5

Læs mere

1 Generelt...3 2 Medarbejder...3 2.1 Fanebladet Ansæt...3 2.1.1 Detailoplysning Løn... 3 2.2 Fanebladet Div...4

1 Generelt...3 2 Medarbejder...3 2.1 Fanebladet Ansæt...3 2.1.1 Detailoplysning Løn... 3 2.2 Fanebladet Div...4 Møde i Erfagruppen Epos Løn den 1. og 2. september 2010 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...3 2 Medarbejder...3 2.1 Fanebladet Ansæt...3 2.1.1 Detailoplysning Løn... 3 2.2 Fanebladet Div....4 3 Importskabeloner

Læs mere

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 2. og 3. februar 2011 Velkomst Erfagruppens koordinator, Ann Langballe Madsen, startede dagen med at byde velkommen. Ann gennemgik agendaen og kunne i den forbindelse fortælle, at Jørgen Bærentzen desværre var blevet ramt af

Læs mere

VERSION 3.1.20 JULI 2013

VERSION 3.1.20 JULI 2013 HIGHLIGHTS EPOS LØN VERSION 3.1.20 JULI 2013 Indholdsfortegnelse 1 Tag skærmprint af gemte kriterier... 3 2 Nyhed: Definér lønseddel pr. lønseddelgruppe... 4 3 Ny importskabelon lønkonteringsfordeling...

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil:

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil: Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

Opkrævninger - menuen 3.1

Opkrævninger - menuen 3.1 Opkrævninger - menuen 3.1 3. OPKRÆVNINGER MENUEN Generelt Det er meget vigtigt, hvad enten der vælges den ene eller den anden opkrævningstype, at der forinden tages en sikkerhedskopi, idet de beregninger,

Læs mere

Årstemamøde 2013 LønService

Årstemamøde 2013 LønService Årstemamøde 2013 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Spørgsmål Tilføjelser er skrevet med blåt 2 Årsafslutningen sker ad to omgange.. Vi lukker fra og med 30. dec.

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 6 EKSPORT VIA SKABELON TIL EXCEL

EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 6 EKSPORT VIA SKABELON TIL EXCEL EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 6 EKSPORT VIA SKABELON TIL EXCEL EPOS LØN VERSION 3.1.02 JUNI 2011 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Områder der kan eksporteres fra... 3 3 Eksport til Excel... 4 3.1 Udsøgning

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 4. og 5. februar 2014

Referat fra møderne i Erfagruppen Epos Løn den 4. og 5. februar 2014 Velkomst Netværkschef Ann Langballe Madsen startede dagen med at byde velkommen. Ann gennemgik agendaen og præsenterede dagens deltagere fra PBJ. Om Dialoggrupperne Herefter problematiserede Ann forskellen

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever.

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever. Varighedsuafhængige årselevbidrag ÅU og AMUelever Sidst opdateret 28.03.2011/v. 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Masseregistrering af varighedsuafhængige bidrag Registrering

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013

ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 EPOS LØN SIDEN SIDST ERFAGRUPPEN EPOS LØN 5. OG 6. FEBRUAR 2013 Indholdsfortegnelse 1 Nye muligheder med Importeret eindkomst indberetning. 3 2 Validering ved benyttelse af kontoplan... 4 3 Filnavn ved

Læs mere

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08

Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Trio Tjenestetid Læreraftale 08 Vejledning Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap.4 Tjenestetid Grundtid... Beregning af arbejdstid i Trio... Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag...

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000 Email: sl@sl.dk

Læs mere

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra

Læs mere

Vejledning til Basic

Vejledning til Basic Vejledning til Basic v. 1.77 Adm4you, 2010 Indhold Kort om easyourtime Basic... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder...

Læs mere

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER ERFAGRUPPEN EPOS BOLIG 6. OKTOBER 2014 Indholdsfortegnelse 1 PBS layout til PFA helbredssikring... 2 2 Styrekort: Spær for lønberegning... 2 3 PDF-filer via e-mail til

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar - Systemudbydere...

Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Hvilke medarbejdere skal der indberettes data på til ACF? Nettobeløb Som udgangspunkt skal der KUN indberettes beskattede feriepenge. Det svarer til, at I skal indberette

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11

3 eindkomst afstemning Afstemning af eindkomst i Excel Afstemning af eindkomst...11 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Nye lønarter i Epos Løn...4 2.1 Fraværsregistrering, sygdom og barsel m.v....4 2.2 Ferie...5 2.3 Jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelse...6 2.4 Personalegoder...8 2.5

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010. Løn. Microsoft Dynamics C5 2010. Løn 2010

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010. Løn. Microsoft Dynamics C5 2010. Løn 2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 2010 Løn 2010 Contents Indledning... 4 Tilpasning af lønopsætningen... 5 Backup af lønopsætningen... 5 Check af lønarter,

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering).

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering). Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne salgspriser og/eller købspriser på reservedele ud fra priskalkulationsgrundlag dette kan gøres pr. vare eller periodisk for et interval af varer

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN

NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN NYHEDER OG VÆRKTØJER I EPOS LØN Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Nemkonto... 4 3 Automatisk eindkomst indberetning... 5 4 e-feriekort (ACF)... 5 5 Import af satser... 5 6 Standardlønarter i Epos Løn...

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe Maskinkonfigurator I forbindelse med udarbejdelse af tilbud på maskiner er der ofte behov for at ændre på bestykningen af en standard-maskine, således at maskinen passer til kundens behov. Som en hjælp

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

PROLØN- GLARMESTER ER DU KLAR TIL AT SPARE PENGE OG TID PÅ LØN?

PROLØN- GLARMESTER ER DU KLAR TIL AT SPARE PENGE OG TID PÅ LØN? PROLØN A/S LØN MED ET MENNESKELIGT ANSIGT Nem og enkel lønindberetning skræddersyet overenskomsten for Glarmesterlaugets medlemmer PROLØN- GLARMESTER ER DU KLAR TIL AT SPARE PENGE OG TID PÅ LØN? PROLOEN.DK/GLARMESTER

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Offentligt. Release Note. KMD OPUS Vagtplan

Offentligt. Release Note. KMD OPUS Vagtplan Release Note KMD OPUS Vagtplan Release nummer Releasedato 0.85 29. oktober 2015 Senest reviewet dato: Senest reviewet af: Senest godkendt dato: Senest godkendt af: 25-10-2015 27-10-2015 Side

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food lagerstyring EG Retail - www.eg.dk/retail NewStore Food Lagerstyring Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

Fejlrettelser og justeringer - TimePlan

Fejlrettelser og justeringer - TimePlan TimePlan version 6.19.51.239.1 dato 22.01.2014 A-13415 Medarbejdere Fejl rettet Ved skift fra månedslønnet til timelønnet eller omvendt, blev tillæg der ikke hørte til slettet. Der er oprettet mulighed

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær Total-Data Tlf.: 48 48 39 07 Elverdalen 21 4700 Næstved www.total-data.dk Brugermanual Sekretær Brugsanvisning til LS kliniksystemet almindelige sekretæropgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Budget tal i udskrifter. Budgetmodul. Opstart af Budget 2016

Budget tal i udskrifter. Budgetmodul. Opstart af Budget 2016 Budgetlægning I regnskabssystemet budgetteres indtægter og udgifter på en fane og ansatte på en anden. I det afleverede budget deles budgettet i Indtægter, udgifter og løn. Budget tal i udskrifter Alle

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1 Trio Grunddata Indholdsfortegnelse Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... Genvejstaster mv.... 4 Forstørrelse af et vindue... 5 Skjul/vis kolonner... 5 Grunddata... 6 Kap

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN

KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN BRUGERMANUAL FOR ADMINISTRATORER VERSIONSNR. 1.0 DECEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Opbygning af Epos Management... 4 2.1 Normering...

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang. ASPECT4 HRM Releaseniveau 3.1.00 Opdatering 109675 frigivet pr. 7/12-2011 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 3.1.00, og forudsætter, at niveau 3.00.01 er installeret. Dette kan kontrolleres

Læs mere

EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 3 LØNSTATISTIK - SALDOFUNKTION

EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 3 LØNSTATISTIK - SALDOFUNKTION EPOS LØN TIPS & TRICKS NR. 3 LØNSTATISTIK - SALDOFUNKTION EPOS LØN VERSION 3.0.50 AUGUST 2010 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Lønstatistik - saldofunktion... 4 2.1 Definér formular... 7 2.1.1 Definér

Læs mere

Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase.

Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. Modelbase Modelbase findes under Maskinhandel Opsætning Modelbase. En modelbase, f.eks. Agrimach, kan anvendes ved oprettelse af maskiner: I stedet for at indmelde alle oplysninger manuelt, er der mulighed

Læs mere

Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012

Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012 Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012 Vi åbner for afslutning af ferieåret 11/12 d. 1. maj 2012 og arbejdet skal være færdigt fredag d. 29. juni 2012. Så nærmer vi os tiden, hvor vi skifter fra

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016)

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016) Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort (opdateret 31.03.2016) Marts 2016 Indholdsfortegnelse Download og installation... 2 Opstart af ny Bedrift - trin for trin vejledning... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

Status- og efterposteringer

Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Side 9. Fordeling mellem privat og erhverv 2 10. Kursregulering og indeksering 6 11. Sted-budgetter 7 12. Anden virksomhed 9 13. Oprettelse af konti i Status 13 14. Sletning

Læs mere

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3. 1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER

EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER EPOS LØN SIDEN SIDST NYE VERSIONER ERFAGRUPPEN EPOS LØN 10. OG 12. MARTS 2015 Indholdsfortegnelse 1 Øget sikkerhed med "PBS overførsel via SFTP"... 2 2 Forbedring til "Definér ODBC tabel"... 2 3 Forbedring

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elevfravær til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling STIL Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler

Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap. Tjenestetid Grundtid... Regulering af beskæftigelsesgrad... 3 Kap. Tjenestetid: De syv aktivitetskategorier... 5

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema KMD udsender i foråret 2016 nye licensoplysninger til nuværende bruger af KMD Educa Skema version 2015. Det er nemt at opgradere. Start med at indtaste de nye licensoplysninger

Læs mere

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt)

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt) Oprettelse af rejseafregning (2 dages møde i København med kørsel): Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

EINDKOMST INDBERETNING MED EPOS LØN

EINDKOMST INDBERETNING MED EPOS LØN EINDKOMST INDBERETNING MED EPOS LØN MAJ 2009 Indholdsfortegnelse 1 eindkomst indberetning... 1 2 Bestilling af eskattekort... 2 3 Rekvirer skattekort... 3 4 Importer eskattekort... 4 05/2009 KSA/jk Side

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra Tabulex TEA 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Aftale om levering af data... 3 2 Importer brugerdata... 5 2.1 Automatisk import... 5 2.2 Manuel import... 6 3

Læs mere