Swine Innovation Centre Sterksel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Swine Innovation Centre Sterksel"

Transkript

1 Swine Innovation Centre Sterksel Sammenhængen mellem farestaldens faktorer og produktiviteten i klima- og slagtesvineholdet Hvor vigtigt er det at få grisene i gang med at æde før og efter fravænning? Anne-Marie van Bussel van Lierop (BSc)

2 Præsentation Organisation SIC Sterksel Fodring af smågrise: Udfordringer Mælkefodring efter fravænning: forebyggelse af tarmskade Hvordan lærer vi pattegrise at æde?

3 Organisationen Wageningen UR

4 Swine Innovation Centre Forsknings-og udviklingscenter Validering Innovation: inspiration ved realisering! Viden og business center besøgende/år Forskningsfaciliteter (ingen mønster gård) 370 søer, 2400 slagtesvin Mange forskellige systemer 18 Årsværk Forskningsbudget 1,5 mill. 1/3 Offentligt 1/3 Landbrugs organisationer 1/3 Pivate virksomheder Flexibel gård Alet er muligt, gården bliver ombygget hvert 7. år

5 % besætninger Udfordringen Tilvækst ved smågrise og slagtesvin har været stagnerende over de seneste år Stor variation i tilvækst 21% (1109 farms, Agrovision) % 19% 18% Gns. tilvækst (g/dag)

6 Tilvækst, g/d Betydning af fødselsvægt på grises vækst (Binnendijk, 2007) suckling piglets rearing piglets growing pigs ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Fødselsvægt, kg

7 Betydning af fødselsvægt på grises vækst i klima og slagtesvine stald (Knol, 2012) Lav Høj Fødselsvægt (kg) 1,18 1,66 Tilvækst smågrise (g/d) Fravænningsvægt (kg) 7,1 8,1 Tilvækst slagtesvin(g/d) Alder ved slagt Foderudnyttelse slagtesvin 2,37 2,31 Foderforbrug Fe/kg.tv 2,60 2,54

8 Selektion på indeks og effekt af fødselsvægt Lav indeks Høj indeks Lav fødselsvægt Høj fødselsvægt Fødselsvægt 1,34 1,36 1,13 1,56 Fravænningsvægt 7,9 7,7 7,3 8,3 Start vægt i slagtesvinestald 24,0 24,3 22,8 25,5 Slutvægt 114,1 116,7 114,6 116,3 Daglig tilvækst fravænningsgrise Daglig tilvækst slagtesvin Foderudnyttelse 2,58 2,52 2,55 2,55 Kød% 59,0 59,3 59,0 59,3 Rygspæktykkelse 13,8 13,3 13,8 13,4 Euro pr. Smågris 23, , , , Euro pr. slagtesvin 23, , , ,

9 Overlevelse, % Betydning af fødselsvægt og råmælksoptag og overlevelse (Leenhouwers et al., 2001) BW 0.75 BW 1.25 BW Tid for første råmælksoptag, min.

10 Betydning af fravænningsvægt på vækst efter fravænning Fravænningsvægt Lav Høj Vægt: Fødsel (g) Fravænning (kg) 7,0 8,7 Dag 35 efter fravænning (kg) 21,3 24,9 Tilvækst efter fravænning (g/d): Uge Uge Uge Uge

11 Konsekvens af fravænning Separation fra soen (og kuldsøskende) Social stress og tab af maternel beskyttelse Nyt miljø Ukendt staldsystem Sammenblanding agression stabilitet efter 48 timer Skifte i fodertype og konsistens Flydende fast Fedt Stivelse Vand og foder tildeles seperat (ofte)

12 Hvorfor er det vigtigt at få grise til at æde? En pattegris, der lærer at æde, vil fortsætte med at æde Skade i tarmvæggen (> 30%) Fravænning 5 dage efter fravæning Reduceret vækst (foderindtag lavere end behov til vedligeholdelse) Langsigtede konsekvenser Permanent skade? Passage af patogener?

13 Vilushøjde (mu) Betydning af energioptag for tarmvæggens sundhed (målt på villi-højde) Sammen med soen 2 Kun tørfoder 3 Lidt mælk 4 Mælk som hos soen dage efter fravænning Results Pluske

14 Hvorfor er foderoptag vigtigt? Undgå skade på tarmen Tarm permabilitet ved højt og lavt foderniveau

15 A D FI day 0-34, g/d A D G day 0-34, g/d Hvorfor er foderoptag vigtigt? Foderoptag i den 1. fravænningsuge er afgørende for 40 % af foderoptaget og tilvækst gennem fravænningsperioden!!!! y = 1.097x R 2 = y = x R 2 = A D FI day 0-8, g/d A D F I day 0-8, g/d

16 spiser versus ikke-spiser før fravænning Forsøgsopsætning: Afprøvning for at teste: at æde eller ikke at æde Tørfoder, opstart ved grise 7 dage gamle Anvendelse af foder tilsat farvestof Grise kategoriseres som æder eller æder ikke Fravænning ved 4 uger Fodertildeling 5 kg pr kuld

17 Resultaterne viser vigtigheden af foderoptag før fravænning æder æder ikke Antal grise Vægt: Fødsel (g) Fravænning (kg) 7,9 7,9 ved 4 uger Dag 35 efter fravænning (kg) 23,8 22,0 Tilvækst efter fravænning (g/d): Uge Uge Uge Uge

18 æder versus æder ikke Forskellen i tilvækst er STOR (404 g/d versus 456 g/d) Andel af grise der ikke æder før fravænning er... 40%!!!!

19 æder versus æder ikke 40% af grisene er ikke klar til at forlade soen! To grise der begge vejer 7.5 kg ved fravænning kan være meget forskellige!

20 Foreløbig konklusion: Bedre reultater kræver fokus på: Højere fødselsvægt Øget råmælksforsyning Foderoptag hos alle grise i farestalden Øget fravænningsvægt Sundhed har stor betydning Tidligt foderoptag er afgørende for tarmens opbygning og funktion

21 Basal management Meget interessante ideer vil blive introduceret. MEN: de vil ikke fungere, hvis basis ikke er på plads!!! - Hygiejne - Sammenblanding af grise - Råmælk til alle grise (splitmalkning af de første 6 grise) - Tørre og varme sektioner efter fravænning - Friskt og tilgængeligt foder og vand - Samme foder i farestalden som efter fravænning - Minimere stress - Tændt lys efter fravænning i 3 dage - Plads ved yveret

22 Fravænning med mælk Realistisk Eller Visionært?

23 Kan perfekt fodring forhindre infektion med Streptococcus Suis? Teori: Undersøgelser af Bruininx: timer efter fravænning har 50% ikke haft noget foderoptag: ødelæggelse af tarmvæggen Undersøgelser af Pluske: Højt energiindtag efter fravænning (>2,5 x vedligehold) ved tildeling af mælk: ingen skade af tarmvæggen!

24 To afprøvninger Afprøvning 1: 6 dage med mælk versus ingen mælk Afprøvning 2: 3 dage med mælk versus ingen mælk Kombineret med tørfoder før og efter fravænning Opstart med mælk 2 dage forud for fravænning (smagstilvænning)

25 Mælken: Mælkeerstatning sammenlignelig med somælk. Energi = 1,86 Fe Fedt = 30% = 16,4 MJ NE = 23,3 MJ ME

26 Tørfoder (afprøvning 1)

27 Tildeling af mælk Mælkeblander Afmålt dosis Udfodret til trug

28 Total energioptag (gange behov til vedligehold) Afprøvning 1 (6 dage tildelt mælk) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Dage efter fravænning Melk Milk (6 (6d) Geen No milk melk

29 Resultater efter fravænning: afprøvning 1 Mælk (6d) Ingen mælk Resultater første uge efter fravænning (uge 1) Fravænningsvægt (kg) 8,0 8,0 Daglig tilvækst (g/d) Energioptag (Fe/dag) 0,49 0,31 Resultater fra fravænning til 5 uger efter fravænning (uge 1-5) Daglig tilvækst (g/d) Slutvægt (kg) 25,7 24,6 Energioptag (Fe/dag) 0,81 0,75

30 Total energioptag (gange behov til vedligehold) Afprøvning 2 (3 dage tildelt mælk) 3,5 3 2,5 2 1,5 1 melk Milk (3d) geen No milk melk 0, Day after weaning

31 Resultater efter fravænning: Afprøvning 2 Mælk (6d) Ingen mælk Resultater 1 uge efter fravænning (0-1 uge) Fravænningsvægt (kg) 7,9 7,9 Tilvækst (g/d) Energioptag (Fe/day) 0,32 0,18 Resultater 5 uger efter fravænning (0-5 uger) Tilvækst (g/d) Slutvægt (kg) 23,9 22,7 Energioptag (Fe/dag) 0,72 0,66

32 Konklusion ved at fravænne med tildeling af mælk 1 Utilstrækkeligt optag af tørfoder => skade på tarmvæggen Tildeling af mælk efter fravænning øger energioptaget => skade på tarmvæggen kan forhindres!!

33 Konklusion ved at fravænne med tildeling af mælk 2 Tildelingsmetode af foder / mælk har stor betydning for foderoptaget Introducer mælk før fravænning Brug ikke krybber af rustfrit stål (???) Anvend samme fodertrug til tørfoder efterfølgende (i blot nogle dage) Er det dyrt at tildele mælk? Fokus på hygiejne...og vådt foder/væske? Meget svært!

34 Træning af pattegrise forbedrer foderoptaget Næste generation af fodersystemer Projekt: Vitale slagtesvin I samarbejde med:

35 Formål? Udvikle et fodersystem der lærer grisene at æde og fortsætte med at æde efter fravænning: Efter 4 timer skal alle grise have ædt tørfoder! Teorien er, at grise lærer at æde af soen Video fra Wageningen University Anvendelse af Pavlovs betingede refleks Adfærd fortsætter efter fravænning

36 Hvordan gør vi det? Tildeler foder til alle grise på samme tid, og på samme tidspunkt som soen Fodring 3 gange dagligt Kaldelyd Fodring i langtrug Vigtigt! Gentag dette princip efter fravænning Fodring 8 gang dagligt Se video

37 Foreløbige resultater (udvikles stadig!) Success rate : Ca % af kuldene lærer at fungere med systemet før fravænning Stor variation mellem kuld! Hvis grisene er modtagelige før fravænnig, så er de også modtagelige efter fravænning Effekten i de første 7 dage efter fravænning? Ivan Pavlov

38 Status? Success rate : Ca %% van de tomen leert het systeem voor spenen Zie voorbeeldfilmpje Variatie tussen rondes en tomen Reactie voor spenen = reactie direct na spenen Momenteel: effect eerste 7 dagen na spenen

39 Respons før fravænning Respons før fravænning af kuldene (i % af kuld) Observations nummer (Farestien)

40 Respons før/ efter fravænning Ingen / lavt respons Ægte respons Gruppe Respons før fravænning 0-10% 11-30% 31-50% % Antal kuld Foderoptag dag Vækst første uge

41 Konklusion træning af pattegrise Træning af pattegrise øger foderoptaget den første uge efter fravænning Træning af pattegrise øger tilvæksten den første uge efter fravænning Stor variation mellem hold! Jo bedre respons før fravænning, jo bedre foderoptag efter fravænning Fokus før fravænning er vigtigt!!!

42 Eksempel på system til at træne pattegrise, alle kan æde sammen...

43 Konklusion Forbedrede resultater for tilvækst kræver fokus på: Fødselsvægt, råmælksoptag, foderoptag før fravænning, fravænningsvægt, sundhed Foderoptag straks efter fravænning er nøvendigt for en velfungerende tarm Tildeling af mælk øger energioptaget Tildelingsmetode har stor indflydelse på foderoptaget Træning af pattegrise øger foderoptag og tilvækst den første uge efter fravænning Stor variation mellem hold! Fokus på perioden før fravænning

44 HKonklusion vigtigt er det at få grisene Hvor vigtigt er det at få grisene i gang med at æde før og efter fravænning? Det er meget vigtigt!! Sult ved fravænning = tarmskade Foderoptaget 1. uge er afgørende for 40 % tilvæksten af hele fravænningsperioden Mælk 3/6 dage efter fravænning Kontinuitet ved fravænning Samme foder, Samme trug, Samme tildeling Det er naturligt soen, der lærer grisene at æde

45 Tak for opmærksomheden! Anne-Marie van Bussel Newsletter (in Dutch & English) Subscribe at: Swine Innovation Centre Sterksel Vlaamseweg PK Sterksel The Netherlands

Fravænning lørdag. Konsekvenser for pattegrisene?

Fravænning lørdag. Konsekvenser for pattegrisene? Fravænning lørdag Konsekvenser for pattegrisene? Præsentation Keld Sommer Landboforeningen Gefion Svinerådgiver Nicolai Weber LVK Svinedyrlægerne Øst Svinedyrlæge Menuen 1.Indledning 2.Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Farestier til løse søer

Farestier til løse søer TEMA Fremad - hvordan? Farestier til løse søer Svineproducent Søren Larsen, Aagaard Chefforsker Vivi Aarestrup Moustsen, Ph.D., M.Sc., VAM@LF.DK, Stalde & Miljø 1 Farestier til løsgående søer Hvad kan

Læs mere

Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring

Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring SKALA TIL FODRING AF SØER EFTER HULD. Huldvurdering fungerer bedst, når man bruger sine hænder. Når ryg, ribben og hofter mærkes ved

Læs mere

FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE

FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE Støttet af: FRAVÆNNING AF EFTERNØLERE MEDDELELSE NR. 1019 Efternølere, som blev fravænnet direkte til en optimeret smågrisesti, klarede sig lige så godt som efternølere, der fik en ekstra uge i farestalden

Læs mere

Årsberetning 2003 Årsberetning 2003 Landsudvalget for Sv Landsudvalg for Svin

Årsberetning 2003 Årsberetning 2003 Landsudvalget for Sv Landsudvalg for Svin Årsberetning 2003 1. udgave, oktober 2003 Landsudvalget for Svin Grafisk produktion: ProGrafica as Foto forside: Henrik Clifford Jacobsen og Johnny Paw ISBN 87-91460-02-6 Forord I 2003 bed lavkonjunkturen

Læs mere

Føl Den bedste start på livet

Føl Den bedste start på livet Føl Den bedste start på livet Foråret er på vej, og med det kommer alle de føl vi har ventet på siden sidste sommer Af dyrlæge Nanna Luthersson Korn- & Foderstofforretning Brogaarden nl@brogaarden-foder.dk

Læs mere

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion

Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Leje af stalde skal redde dansk svineproduktion Et godt lejemål starter med at lejer og udlejer er godt forberedt. Tema > > Joachim Glerup Andersen, LMO Leje af stalde skal være en god forretning for både

Læs mere

Vedrørende udredning om svins behov for at optage vand om natten

Vedrørende udredning om svins behov for at optage vand om natten DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Fødevarestyrelsen Vedrørende udredning om svins behov for at optage vand om natten DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Dato:

Læs mere

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG.

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. Støttet af: OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. NOTAT NR. 1341 Når man kender indsættelsesvægten og den daglige tilvækst hos smågrisene, så kan man beregne hvor meget

Læs mere

09-03-2015. Sofodring - en del af løsningen. Program. Soens behov gennem cyklus. Soens behov gennem den reproduktive cyklus - drægtighed

09-03-2015. Sofodring - en del af løsningen. Program. Soens behov gennem cyklus. Soens behov gennem den reproduktive cyklus - drægtighed Sofodring - en del af løsningen Reproduktionsseminar Anja Varmløse Strathe, PhD-studerende, Københavns Universitet Mail: avha@sund.ku.dk Anja Varmløse Strathe, PhD-studerende Christian Fink Hansen, Lektor,

Læs mere

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP

45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug. Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP 45. Fodring af smågrise fokus på antibiotikaforbrug Chefforskere Ken Steen Pedersen & Hanne Maribo, VSP Disposition Fravæningsdiarré årsag og behandling Fravænning Foder og foderstrategi Lawsonia-lignende

Læs mere

ÅRSMØDE & KONGRES 2013

ÅRSMØDE & KONGRES 2013 VIDEN VÆKST BALANCE ÅRSMØDE & KONGRES 2013 22.-23. OKTOBER For svineproducenter i verdensklasse Program, foredragsholdere & tilmelding TEMA TEMA Velkommen til Årsmøde & Kongres for Svineproducenter 2013

Læs mere

Huldstyring i praksis

Huldstyring i praksis Huldstyring i praksis Michael Sønderup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Pelsdyr, Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N mis@landscentret.dk Indledning Styring af minkens huld har til formål at få en

Læs mere

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4 Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Smagstest af forskellige mælketyper Side 10 Kviefodringens

Læs mere

Velfærdsproblemer. hos de danske søer

Velfærdsproblemer. hos de danske søer Velfærdsproblemer hos de danske søer Rapporten er udarbejdet af Oktober 2004 Oplag: 500 Layout: Sanne Kjall Egeberg Forsidefoto: Scanpix Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Indhold Forord...3 1. Indledning...4 2.

Læs mere

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Mange forbrugere vil gerne have mælk fra køer, der går på græs. Afgræsning kan også være af stor værdi for kvægbruget, hvis en række betingelser er opfyldt;

Læs mere

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå

De forsvundne penge. i smågrise- og slagtesvineproduktionen. Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning. 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå De forsvundne penge i smågrise- og slagtesvineproduktionen Af Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning 3. marts 2015, LVK kundemøde Øster Vrå 7 steder hvor pengene tabes #1. Dårlig opstart (udtørring) #2.

Læs mere

Vurdering af kalvenes velfærd i økologiske besætninger

Vurdering af kalvenes velfærd i økologiske besætninger Manual til Kalveliv 100 Vurdering af kalvenes velfærd i økologiske besætninger Af Thorkild Bülow Nissen og Mette Vaarst Manual til Kalveliv 100 1 Manual til Kalveliv 100 vurdering af kalvenes velfærd i

Læs mere

Hvad får du ud af at vaccinere?

Hvad får du ud af at vaccinere? Hvad får du ud af at vaccinere? - mod PCV2, Mykoplasma og Lawsonia Af Dyrlæge Michael Agerley, Svinevet Foder 1,7 kr./fe Døde 1% = 6,25 kr. Hvornår tjener man penge på det? PCV2 Vaccination Circoflex ca.

Læs mere

KØERS REJSE-SIG-ADFÆRD

KØERS REJSE-SIG-ADFÆRD KØERS REJSE-SIG-ADFÆRD Køers rejse sig adfærd Indhold Baggrundshistorie Formål Rejse sig adfærd en betydelig aktivitet i koen liv Registrering af rejse sig adfærd i en sengebåsestald Litteratur Øvelse

Læs mere

Host, lort og hale på rette sted

Host, lort og hale på rette sted Host, lort og hale på rette sted Joachim Glerup Andersen LMO Søften Præsentation Rådgiver omkring klima og ventilation i slagtesvin, smågrise og sostalde. Er på/fra staldgangen. Turbo på slagtesvin, vækstmanagement

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

Notat vedr. muligheder for at reducere husdyrgødningens indhold af kvælstof via fodringen

Notat vedr. muligheder for at reducere husdyrgødningens indhold af kvælstof via fodringen 1 Forberedelse af Vandmiljøplan III Notat vedr. muligheder for at reducere husdyrgødningens indhold af kvælstof via fodringen Udarbejdet af Hanne Damgaard Poulsen, Peter Lund, José A. Fernández, (alle

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 2 Juni 2015 2 Dansk Holstein Nr. 1-2015 Hvad er rammerne? Hvad skal I måle? Efter 31 år med kvoter på mælkeproduktionen er der nu frihed til at producere

Læs mere

More Quality for your life.

More Quality for your life. More Quality for your life. LR Health & Beauty Systems ApS. 6230 Rødekro Udleveret af: 24 Salg af LR-produkter sker udelukkende gennem LR-partnere. LR Health & Beauty Systems tager forbehold for ændringer

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere