DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME"

Transkript

1 NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME Af Knud Vilby Centrale budskaber Ulandenes debat om genmodificerede fødevarer er både præget af håbet om nye mirakelafgrøder og af angsten for at miste ejerskabet til egen udvikling Der er brug for flere fødevarer i verden, først og fremmest i de fattigste lande med befolkningstilvækst. Mange forskere taler om, hvordan den grønne revolution i 1960 erne udskød en truende hungerkatastrofe i Asien. I dag er der brug for en ny grøn revolution. Men uden de sociale og miljømæssige skadevirkninger, der fulgte med den første. Derfor er der forventninger til de muligheder, genmodificerede afgrøder kan give. Men der er også voldsom kritik og angst for udviklingen. Kritik, fordi den internationale forskningen styres af private firmaer og er stadig mere kommerciel, og fordi denne forskning næsten udelukkende interesserer sig for områder, hvor bønder eller forbrugerne har stor købekraft. Men også kritik, fordi ulande benyttes som forsøgsmarker, selv om den nationale sikkerhedskontrol er utilstrækkelig, og fordi fattige bønder frygter, at transnationale firmaers ejerskab til nye arter bliver grundlaget for al fremtidig dyrkning Der er frygt for, at biodiversiteten endnu en gang reduceres, selv om fødevaresikkerhed forudsætter en beskyttelse af den. Og der er vrede over, at firmaer overtager det, der har været menneskehedens (Guds-skabte) fælles arv. Derfor er modviljen både præget af miljømæssige, af politisk-økonomiske og af kulturelt-religiøse argumenter. Der er brug for at stille en række markante minimumskrav til national sikkerhed og beskyttelse i forbindelse med en fortsat GMO-udvikling. Da den kommercialiserede forskning ikke interesserer sig for de fattige, er det nødvendigt at sikre langt mere omfattende offentlig international og national forskning. Debatten præges af, at der er stor skuffelse over, at biodiversitetskonventionen slet ikke har givet de forventede positive resultater. 108

2 DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME / KNUD VILBY Der er brug for mere mad Verden, og især verdens fattige, har brug for flere fødevarer. Et af Afrikas hovedproblemer har de sidste tyve år været, at befolkningstallet er vokset hurtigere end fødevareproduktionen. Der er blevet flere fattige (Verdensbanken, 2000), og blandt andet i Afrika er per capita-produktionen af fødevarer gået ned (Schiøler, 1998:50). Afrikas landbrugsproduktion er de fleste steder ineffektiv, og den traditionelle produktion rammes ofte af misvækst blandt andet på grund af tilbagevendende tørke. Modsætningen er den kinesiske vækstgigant. Kina har haft årlige økonomiske vækstrater på omkring 10%. Og fødevareproduktionen er også nærmest eksploderet. Fra omkring 1960 til begyndelsen af 1990 erne tredobledes kornproduktionen, selv om mængden af dyrkbart land pr. indbygger samtidig faldt fra 0,17 hektar (1957) til 0,08 hektar (1991). Men Kinas succes har også medført, at forbruget af fødevarer ændrer sig. Der spises nu langt flere animalske produkter end før, og det kræver et meget større forbrug af korn og andre planteprodukter til foder. Byudvikling og industrialisering vil desuden fortsat føre til indskrænkning af landbrugsarealerne. Derfor vil Kina næppe blive ved med at være selvforsynende med fødevarer. Der er forskelle på vurderingerne af Kinas fremtidige fødevareproduktion og forbrug, men Kinas egne planlæggere fremlagde i 1994 prognoser, der pegede på, at selv om Kinas egenproduktion fortsat øges planmæssigt, så vil Kina omkring år 2010 importere 200 millioner tons korn årligt (Wang, 1994). Danmarks årlige kornproduktion er på 8-10 millioner tons korn. Behovene for mad vokser, både i et Afrika præget af fejlslagne udviklingsbestræbelser, og i et Kina, der i hvert fald af økonomer betragtes som noget af det allermest vellykkede i verden. I et teoretisk regnestykke er det enkelt at påpege, at verden samlet set producerer tilstrækkeligt eller endog rigeligt med fødevarer. I den vestlige verden er fødevareforbruget alt for stort. Der er jævnligt problemer med overskudsproduktion. Og mange menneskers sundheds- og ernæringstilstand ville være bedre, hvis de spiste færre animalske og flere vegetabilske fødevarer. Både fejl- og underernæring kunne verden over bekæmpes effektivt med en bedre fordeling af den eksisterende fødevareproduktion. Men betragtningen er teoretisk. Der er intet, der tyder på, at de økonomiske globale mekanismer bliver mere retfærdige. Fattige lande med fødevareunderskud vil fortsat være afhængige af foræringer (nødhjælp) fra overskudslande. Da Kina for nogle år siden trådte ind på verdensmarkedet som importør af korn, steg de internationale kornpriser voldsomt til skade for de fattigste lande. Og med en reduktion af fødevarehjælpen som resultat. Ligesom kravet om regional fødevaresikkerhed var en central del af grundlaget for EU's fælles landbrugspolitik, har de fleste lande i verden som mål, at de selv skal kunne producere deres egne fødevarer for at undgå afhængighed af andre. Selvforsyning er en særlig vigtig målsætning for fattige lande, der ikke har penge at importere for. Og selvom der er sket en afdæmpning i væksten i verdens befolkningstal, så bliver vi fortsat flere mennesker. Der skal hvert år skaffes mad til millioner nye verdensborgere (UNFPA, 1999). Også derfor skal der produceres flere fødevarer. Muligheden for den anden grønne revolution Bioteknologien og de transgene afgrøder, GMO - erne, giver i dag et nyt potentiale for øget global fødevareproduktion. I 1960 erne tog den traditionelle planteforædling et gigantisk skridt fremad, da man under den såkaldt "grønne revolution" fik udviklet en stribe af nye hybride højtydende kornsorter. Den norsk-amerikanske forsker Norman Borlaug fik Nobels fredspris, fordi "den grønne revolution" betød, at verden undgik en hungerkatastrofe, ikke mindst i det tæt befolkede Asien. Hungerkatastrofen var frygtet og forudset af FN. Men den udeblev. Og den grønne revolution fik æren, selv om dens sociale konsekvenser samtidig blev (og stadig bliver) stærkt kritiseret. De nye højtydende kornsorter blev skabt ved traditionel forædling. De yder langt mere, men de kræver typisk mere vand, mere gødning og 109

3 NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN flere pesticider. De kræver derfor også mere kapital. De favoriserer velstående bønder. De er lettest at udnytte på god jord, der kan kunstvandes, og de fremmer indførelsen af mere moderne teknologi. "Revolutionen" førte også til en voldsom satsning på nogle få ny afgrøder. Det forcerede en udvikling mod monokulturer og mindskede dermed den biologiske mangfoldighed. Alt dette medførte, at den grønne revolution også øgede den sociale ulighed i fattige lande som Indien. De nye sorter egnede sig ikke til marginale fattige jorder, der ikke kunne kunstvandes, og det skabte i sig selv skævhed og polarisering. Desuden opkøbte mere velhavende bønder ny jord, og der blev mindre jord til andre. Der blev skabt et nyt landbrugsproletariat, og vandringen fra land-til-by voksede. Senere begyndte de negative miljøeffekter også at vise sig på grund af det øgede vand- og kemikalieforbrug. Vandforurening er i dag et meget stort problem i mange af de områder i Indien, der tidligst satsede på den grønne revolution. Men alle betænkeligheder til trods: Den globale fødevareproduktion fik et voldsomt skub fremad, og den globale hungerkatastrofe blev udskudt på ubestemt tid. I dag taler man om behovet for den næste grønne revolution. De bioteknologiske firmaer og "opfindere" lover i princippet at levere denne anden grønne revolution. De tilbyder dermed verden og dens befolkning et nyt pusterum. Alligevel retter tusinder af forskere, stribevis af græsrodsorganisationer og ganske mange ulandsregeringer det tungest mulige skyts mod de transnationale firmaer, der i dag dominerer den bioteknologiske udvikling. I en række asiatiske ulande har der været vældige bondedemonstrationer mod den nye udvikling. Samtidig søger andre ulandsregeringer og ulandsbønder ivrigt at få del i, hvad de opfatter som det bioteknologiske fremskridt. Diskussionen om bioteknologi er præget af stærke politiske konflikter i den vestlige verden. Men FOTO:BIOFOTO/GERTH HANSEN Ris er basisføde for omkring halvdelen af jordens befolkning. Ris er dermed suverænt verdens dominerende kornart, og forskning i ris er af meget stor interesse både i vestlige industrilande og i asiatiske ulande. 110

4 DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME / KNUD VILBY konflikterne er mindst lige så store i ulandene. Det er konflikter om bioteknologiens etiske grundlag, om pro et contra i forhold til genmodificerede organismer og afgrøder og om risikoen for uønsket spredning af nye egenskaber. Men det er tillige i høj grad konflikter om ejerskabet til den nye teknologi og herunder en voldsom kritik af patenteringen af "den nye forandrede natur". Nogle af ulandenes bønder og deres organisationer spørger, hvem der skal eje og kontrollere verdens fremtidige landbrugsudvikling. Debatten har genoplivet udtryk fra dengang, man talte om vestlig imperialisme og kolonialisme. Kritikerne af udviklingen siger, at vestlige firmaer støttet af vestlige regeringer stjæler den fattige verdens biodiversitet. Og at det, de fattige får igen, er kommercielt-ejede, patenterede plantevarianter, der kun kan udnyttes af de velstående, der overfører yderligere værdier fra fattige til rige lande, og som fører til en yderligere reduktion af den biologiske mangfoldighed. Det er en transnational firmaimperialisme, og det er en reduktion af ulandenes ret til selv at styre udviklingen. Og selv når de transnationale firmaer er "venlige" og forærer plantemateriale væk, bliver de kritiseret. I begyndelsen af juni 2000 protesterede tre organisationer i Filippinerne og Thailand og blandt dem PMP (Peasant Movement of the Philippines) således mod introduktionen af en ny type genmodificeret ris, såkaldt "Golden Rice" eller vitamin A-ris. Risen er genmodificeret til at indeholde mere A-vitamin blandt andet med henblik på at give beskyttelse mod blindhed. Patentholderen er firmaet Zeneca, og i maj meddelte firmaet, at mens risen vil blive solgt kommercielt i den rige verden, så vil fattige bønder i ulandene få fri adgang til denne nye ris. Alligevel protesterede organisationen BIOTHAI (Thai Network on Biodiversity and Community Right) og sagde, at "hovedårsagen til at vi er imod genmodificeret ris, er spørgsmålet om kontrol. Småbønder i Den Tredje Verden kan ikke opnå fødevaresikkerhed, så længe transnationale firmaer kontrollerer disse teknologier og forærer genmodificeret såsæd væk på samme måde som andre giver fødevarebistand. Det virker ikke. Det hjælper ikke bønderne". Erfaringerne fra den grønne revolution bruges både af tilhængere og af modstandere af den nye GMO-udvikling. Et stærkt modstanderargument er, at en række af de sociale og miljømæssige negative konsekvenser af den grønne revolution ikke var forudset, men først viste sig efter at "revolutionen" var sat i gang. Denne kritik underbygges af, at forskningen siden 1960 erne er blevet langt mere privatiseret med det resultat, at der især forskes i afgrøder, der har stor kommerciel økonomisk betydning. Risikoen ved at være afhængig af stadig færre arter Der er formentlig omkring spiselige plantearter i verden, men med udviklingen i landbruget og forædlingen af højtydende sorter, er 40 mio. hektarer År Fig. 1. Fra 1996 til 1999 voksede det globale areal med GMO-afgrøder fra et par millioner hektar til omkring 40 millioner hektar. I 2000 menes der at have været et lille fald i arealet. Mere end halvdelen af GMO-arealet er tilplantet med soyabønner, og majs kommer på andenpladsen. Knapt 28 millioner hektar eller mere end to tredjedele af GMO-afgrøderne er såkaldt herbicid-tolerante. De er genmodificerede til at kunne tåle sprøjtemidler, der dræber ukrudtet omkring dem. Kilde: Anonym

5 NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN vi blevet afhængige af stadig færre af disse arter. I dag skønner man, at omkring 20 grundarter leverer 90% af verdens samlede fødevareforsyning. Der bliver samtidig færre varianter eller sorter af den enkelte art. Den indiske forsker Vandana Shiva har sagt, at man tidligere dyrkede omkring risvarianter forskellige steder i Indien (Vilby, 1998: 240). Nu er man nede på et halvhundrede varianter, og 10 af dem tegnede sig midt i 1990 erne for tre fjerdedele af hele produktionen. Ris er fødevaregrundlaget for omkring halvdelen af jordens befolkning. Ris er dermed suverænt verdens dominerende kornsort, og forskning i ris er af meget stor interesse både i vestlige industrilande og i asiatiske ulande. Den internationale NGO, "Grain" (Genetic Resources Action International) med hovedkvarter i Spanien har i adskillige år meget kritisk fulgt udviklingen omkring genteknologiens betydning for landbruget i udviklingslandene. Grain har som sit mål at fremme bæredygtig landbrugsudvikling baseret på biodiversitet og bøndernes egen kontrol med biologiske ressourcer. Ifølge Grain var der i foråret 2000 i alt bevilget 160 bioteknologiske rispatenter. Mere end halvdelen af disse patenter er givet til kun 13 firmaer i industrilandene. De er dermed ved at overtage ejerskabet til ristyper, der så langt overvejende dyrkes i asiatiske ulande. Ejendomsretten til produktionen af verdens hovednæringsmiddel flyttes ud af hovedproduktionsområderne. Eller som det siges i en mere religiøst-moralsk præget kritik af udviklingen: Ejendomsretten til menneskehedens fælles Gudgivne arv flytter ind i transnationale selskabers direktionslokaler. Den første grønne revolutions nye højtydende kornsorter opnåede hurtigt meget stor udbredelse. Det Internationale Risforskningsinstitut (IRRI) i Filippinerne var meget virksom i denne udvikling, og højtydende IRRI-varianter prægede i løbet af et årti det asiatiske dyrkningsmønster. Fra 1966 til 1980 voksede det areal, der var tilplantet med IRRI-rissorter alene i Sydøstasien fra 1,4 millioner hektar til 34,4 millioner hektar (Kuyek, 2000). Det samlede dyrkede areal i Danmark er til sammenligning ca. 2,3 millioner hektar. Denne udvikling er fortsat, og mange traditionelle varianter er trængt væk. Men samtidig er der stadig behov for, at forskerne kan udnytte en biologisk mangfoldighed som grundlag for forskningen i og genmodifikationen af nye afgrøder. Det viser et eksempel fra Filippinerne. Her i år 2000 er IRRI i Filippinerne i gang med de første åbne markforsøg af en transgen risvariant. Den er blevet genetisk forandret med henblik på at opnå resistens overfor en stærkt udbredt og plagsom risplantesygdom, Bacterial Blight. Risen kaldes af samme grund BB-ris. Historien om udviklingen af denne risvariant er i sig selv en illustrativ beretning om behovet for biologisk mangfoldighed og om de følgeproblemer, der kan opstå selv indenfor den traditionelle planteforædling. Sygdommen Bacterial Blight har været kendt i mere end 100 år. Risplanter inficeres af vanddråber, som indeholder den sygdomsfremkaldende bakterie. Planterne angribes og er særlig sårbare ved høje temperaturer, og når der bruges meget kvælstofgødning. Sygdommen forårsager store skader på afgrøderne og er årsag til store økonomiske tab. Den var tidligere af begrænset betydning, da bønderne dyrkede risen traditionelt med lokale risvarieteter, men den blev nærmest epidemisk, da IRRI i 1960 erne introducerede nye højtydende kvælstofkrævende rissorter. De nye kornsorter forstærkede en udvikling af monokulturer, hvor de samme afgrøder dyrkes gentagne gange på samme jord. Og brugen af kvælstofgødning forstærkede sygdomsangrebene. Det første modangreb blev sat ind ved at krydse de højtydende varianter med en traditionel og mere modstandsdygtig rissort fra Sydindien. Det hjalp nogle år, men så spredte sygdommen sig igen, og den har nu bredt sig til Afrika, Latinamerika, Australien og USA. Den nye transgene risvariant som nu afprøves i Filippinerne er udviklet, ved at man har indsat et gen af en vild risplante, der oprindelig er importeret til Indien fra Mali i Vestafrika. Man har altså endnu engang haft brug for biodiversiteten. Nu er planten udviklet via genmodifikationsteknik, og patentansøgningen er indgivet. Eksemplet med BB-risen er publiceret af Grain og beskrevet af forskeren Devlin Kuyek på vegne 112

6 DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME / KNUD VILBY FOTO:BIOFOTO/KARSTEN SCHNACK Småbønderne i Thailand opnår ikke en bedre fødevaresikkerhed ved hjælp af genmodificeret ris, eksempelvis "Golden Rice" med mere A-vitamin. De transnationale firmaer kontrollerer genteknologien og ved en evt. bortforæring af GMO-såsæd fastlåses u-landenes småbønder på samme måde som når der gives fødevarebistand. Det bliver ikke muligt at udvikle et lokalt forankret bæredygtigt landbrug. af en gruppe miljø- og landbrugsorienterede asiatiske organisationer og individuelle forskere, der søger at repræsentere asiatiske småbønder. Grain og forskerne ser udsætningen af BB-ris i Filippinerne som en vigtig testsag. For dem er de seneste års udbredelse af rissygdommen Bacterial Blight et eksempel på, hvordan ukritisk udbredelse af nye kornsorter netop har ført til nye sygdomme og ny sårbarhed, samtidig med at den biologiske mangfoldighed er reduceret. IRRI bruger den nye teknologi i et forsøg på at afværge problemer, som er selvskabte. Kritikerne mener, at man frem for at satse på genteknologien til løsning af dette problem skulle satse på langt mere bæredygtige produktionsmetoder. Kina var forud for dette udsætningsforsøg i Filippinerne det eneste asiatiske land, som havde sagt ja til omfattende markforsøg med transgene risafgrøder. Baggrunden er netop Kinas store behov for fortsat vækst i risproduktionen trods reducerede landbrugsarealer. Filippinerne har 113

7 NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN som det land der lægger jord til det Internationale Risforskningsinstitut en ganske omfattende lovgivning om sikkerhed i forbindelse med bioteknologi. Guidelines for biosikkerhed fra 1990 siger, at genmanipulation af levende organismer "kun skal tillades hvis formålet er til gavn for menneskeheden og det naturlige miljø, og hvis der ikke findes realistiske alternativer". Kritikerne mener, der er flere alternativer til den nye transgene risvariant, men at BB-risen skal bruges til at afprøve opinionen og det politiske system, ikke til at skabe øget fødevaresikkerhed. Et af kritikernes argumenter er, at den ensidige satsning på GMO-teknologien svækker satsning på andre former for landbrugsforskning, og de frygter, at en række monokultur-relaterede problemer øges. Afgrøde Areal tilplantet i 1999 (i mio. hektar) Sojabønne 21,4 Majs 11,0 Bomuld 3,6 Raps 3,4 Kartofler <0,1 Squash <0,1 Papaya <0,1 I alt 39,4 Tab. 1. Produktionsarealer med genetisk modificerede afgrøder på verdensplan. Kilde: Ferber Offentlig forskning erstattes af transnationale monopoler Der er blandt forskere i ulande bekymring for reduceret biodiversitet, og der er angst for spredning af resistens og nye sygdomme, som kan få katastrofale konsekvenser i områder, hvor millioner af bønder dyrker de samme risvarianter. Men mange håber samtidig på nye typer af "mirakelris". I gamle dage bestod en normal risplante af 70% strå og 30% kerner. I begyndelsen af 1990 erne var der 50% strå og 50% kerner. Bioteknologien øger tempoet i planteforædlingen. Drømmen er planter med mindst 60% kerner, og planter som samtidig er resistente mod insekt- og sygdomsangreb. Og der er mange, der er parate til at gå foran i afprøvningen af de nye afgrøder. I bedste fald kan der produceres meget mere. Der kan mættes mange munde. Og der kan tjenes mange penge. Den mulighed er der mange bønder, der drømmer om, og regeringer, der ser et stort behov for. Og den udvikling vil der være store penge i for de producenter af transgene afgrøder, som ejer de rigtige patenter og sælger den rigtige såsæd. Da den grønne revolution fandt sted i 1960 erne var landbrugsforskningen endnu præget af heleller halvoffentlige forskningsinstitutioner og af landmændenes egne krydsningsforsøg og forskning. Sådan er det ikke mere. Forskningen er i dag helt domineret af private transnationale firmaer. De internationale landbrugsforskningsinstitutioner, som IRRI, overlever. De støttes blandt andet stærkt af Danmark via ulandsbistandsmidler. De får også penge fra Rockefeller og andre private fonde. Men det er ikke dem, der driver udviklingen. Der er opstået en ny type af transnationale konglomerater, der kombinerer den mest avancerede bioteknologiske forskning med produktion og handel både med korn, såsæd og landbrugskemikalier. Små selvstændige bioteknologiske forskningsenheder er blevet opkøbt for utrolige priser. I 1996 blev det belgisk-hollandske firma Plant Genetic System med en årlig omsætning på omkring 5 millioner dollars købt af AgrEvo for 730 millioner dollars (Vilby, 1998: 139). Store virksomheder er smeltet sammen til transnationale giganter. Via patentering søger firmaerne at sikre sig monopol. Monsanto er en blandt flere af disse giganter, men firmaet er blevet et symbol på en sådan virksomhed, der ligger i front forskningsmæssigt, og som samtidig via sin markedsføring er i stand til at promovere afgrøder, der forudsætter brug af firmaets kemiske produkter (Roundup er det mest velkendte). Det er en udvikling, som har ført til en voldsom satsning på patenterede genmodificerede afgrøder, som er resistente overfor plantegifte. De 114

8 DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME / KNUD VILBY gør det muligt at sprøjte de dyrkede marker med gift, uden at GMO-planterne tager skade. Sprøjtemængden kan i bedste tilfælde reduceres i forhold til traditionelle afgrøder, men "fremskridtet" er stadig baseret på giftsprøjtning. Og der er angst for uønsket spredning af resistens til ukrudtsplanter eller planter på nabomarker (se Strandberg & Aagaard Axelsen samt Jørgensen, denne rapport). Der er dermed også angst for at udviklingen i sig selv vil skabe behov for udvikling af nye gifte (se Toft, denne rapport). De transnationale firmaer er ikke uafhængige, upartiske forskningsinstitutioner. De investerer milliarder i forskningsprogrammer, men de skal have milliarderne plus fortjeneste tilbage ved kommercielt salg af resultaterne fra denne forskning. For de transnationale giganter er det derfor en uomgængelig forudsætning, at GMOprodukterne udbredes så hurtigt som muligt, at risbønderne køber den nye såsæd, og at GMOafgrøderne snart kommer til at dominere det nye monokultur-landskab. Enhver forsinkelse koster penge. De risproducerende asiatiske ulande kan se potentialet, men også risikoen. Det handler ikke kun om en instinktiv angst for at skulle købe såsæd af vestlige transnationale giganter. Det handler også om angsten for, hvad der sker, hvis man i store ensartede dyrkningsområder oplever epidemiske plantesygdomme som den kartoffelpest, der i 1840 erne decimerede Irlands befolkning, eller den svampesygdom som i 1970 erne ramte 80% af alle majsplanter i USA's majsbælte. For bønder, der trods en vis brug af hybrid-ris har været vant til at sikre sig via sædskifte og ved at gemme en del af høsten til såsæd næste år, drejer det sig om risikoen ved at blive totalt afhængige af eksterne leverandører, som både leverer såsæd og aftager den færdige høst. Udviklingen af kornsorter med et indbygget såkaldt terminator-gen, har skabt særlig ophidselse. Populært sagt betyder terminatorgenet, at det korn, der høstes, ikke kan spire. Der skal altså købes såsæd hvert eneste år, og det er et skræmmende krav til fattige bønder, der lever i udkanten af pengeøkonomien. For dem består sikkerhed blandt andet i at kunne tilså jorden uden at have penge, men ved at have gemt en lille del af afgrøden fra sidste års høst. Biodiversitetskonventionen gav ikke de forventede resultater Det er privatiseringen af forskningen og landbrugsudviklingen, der har gjort patenterne så vigtige. De private firmaer skal have eneret til salg af forskningsresultater som betaling for teknologiinvesteringer. Patenterne er en praktisk måde at gøre det på. I forhandlingerne i Verdenshandelsorganisationen (WTO) er ulandene blevet tvunget til at acceptere hele dette patentregime, selv om mange har været inderligt imod. Vil de være med i den nye handelsudvikling, skal de sige ja til patenter. De tvinges reelt også til at sige ja til patenter på nye levende planter og dyr, selv om de stritter imod. WTO-forhandlingerne har i hele deres forløb været præget af, at de store slagsmål er udkæmpet mellem USA og EU. Når EU og USA opnår enighed, er ulandene i praksis nødt til at bøje sig for resultatet. Det virker i sig selv provokerende, at ejendomsretten til fødevareproduktion overføres til private firmaer. Og det gør situationen endnu værre, at firmagiganterne fortsat finder en væsentlig del af grundlaget for den bioteknologiske forskning og udvikling i ulandenes biologiske mangfoldighed. Traditionelt har firmaer og forskere stort set gratis kunnet udføre et hvilket som helst genmateriale frit fra et hvilket som helst land. De har derefter kunnet gennemføre en forskning, som meget ofte er blevet inspireret af traditionel viden og brug af de pågældende planter og gener i området. Men ejendoms- og patentretten til det færdige produkt har ulandsbefolkningen ikke fået del i. Den tilhører alene det firma, der får patenterne. Problemstillingen var helt kendt, da man i forbindelse med Rio-konferencen om miljø og udvikling i 1992 forhandlede sig frem til Konventionen om Biologisk Mangfoldighed (Rio-konventionen). Konventionen indførte derfor en national ejendomsret. Den siger, at de genetiske ressourcer, der er råvarerne for bioteknologien, ikke længere betragtes som "menneskehedens fælles ejendom" men tilhører nationalstaterne, der kan stille betingelser for udnyttelse af dem og få andel i det økonomiske og vidensmæssige udbytte. De oprindelige folk og deres rettigheder til den biologiske mangfoldighed blev også understreget, og konventionen blev betragtet som et gen- 115

9 NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN nembrud for disse folks rettigheder. Otte år efter er erfaringen imidlertid, at det i bedste fald er blevet til småpenge til nogle smågrupper. USA har ikke ratificeret biodiversitetskonventionen og er altså ikke bundet af dens bestemmelser. Og mange ulandsregeringer støtter ikke aktivt de oprindelige folks rettigheder, så alene af disse grunde har resultaterne været meget små. Megen oprindelig og traditionel viden om planters egenskaber foreligger desuden ikke i en patenterbar form, og fattige samfund og lande har ikke blot dårlige muligheder for selv at udvikle og søge patenter, men også for at forhandle rettigheder med de store koncerner. Selv for landbrugsindustrien i et kæmpeland som Indien har det vist sig vanskeligt at hamle op med de vestlige transnationale. I foråret 2000 fejrede man i Indien en sejr i kampen for rettighederne til brug af ekstrakt fra Neem-træet, der gennem århundreder er brugt til en lang række traditionelle sundhedsformål i Indien. Det europæiske patentkontor sagde efter seks års behandling nej til et patent, som var givet til det amerikanske landbrugsdepartement og firmaet WR Grace på et svampedræbende middel baseret på Neem. Det indiske argument mod amerikanske patenter er netop, at et firma ikke kan "opfinde" et produkt, som i århundreder har haft en traditionel anvendelse. I praksis vil den forandring, som genteknologien fører til, dog ofte netop være det, der medfører en forandring, som gør, at patentet kan gives, og ejendomsretten dermed føres over i et firma (Down to Earth, 15.juni 2000). Derfor er bitterheden over at være frastjålet en Gud-given arv snarere større i dag end forud for undertegnelsen af Rio-konventionen i Ingen interesse for fattige bønder uden købekraft Privatiseringen af forskningen, udviklingen og markedsføringen af nye afgrøder fører til en voldsom fokusering på kommercielle markedsmuligheder. De firmaer, der dominerer udviklingen, har ingen interesse i at satse på afgrø- FOTO:INGER WEIDEMA Der er brug for flere fødevarer i verden, først og fremmest i verdens fattigste lande. Et af Afrikas hovedproblemer har de sidste tyve år været, at befolkningstallet er vokset hurtigere end fødevareproduktionen. Burkina Faso. 116

10 DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME / KNUD VILBY der, der ikke har en kommerciel værdi. Hvis ikke der er købere, er der ingen idé i at udvikle og patentere nye produkter. Ris er et godt eksempel på et produkt, der har utrolig kommerciel værdi. Det samme gælder majs og soyabønner. Men en række vigtige planteprodukter af stor betydning for fattige ulandsbefolkninger er stort set uden kommerciel værdi. De dyrkes og spises af befolkninger uden købekraft. De er uinteressante for de bioteknologiske giganter. I februar 2000 holdt Center for Bioetik og risikovurdering på Landbohøjskolen i København en workshop om "transgene afgrøder i udviklingslande". Her blev det understreget, at skal bioteknologi føre til fremskridt i de fattigste ulande, så er der fortsat behov for offentlig forskning og udvikling (Bioetik, 2000). På Landbohøjskolen har man gennem en række år forsket i bioteknologisk udvikling af cassava-planter med mindre blåsyre. Cassava er en hårdfør plante som er vigtig i fattige områder, der ofte rammes af tørke. Men giftindholdet i planten giver en række problemer. Kan man udvikle forbedrede cassavavarianter, vil det kunne få stor betydning i nogle af Afrikas mest sårbare områder. Men det er ikke en forskning, der er mange penge eller profit i. Derfor er der brug for offentlige midler til disse forsøg med genmodifikation. Samtidig kritiseres forsøgene dog også for at arbejde med cassavavarianter, der primært bruges til husdyrfoder. EU importerer fra Asien store mængder af tapioka, som er lavet af cassava. Det bruges blandt andet som svinefoder. Kritikerne frygter, at genmodifikation af cassava kan fremme denne udvikling, som har en række negative miljøkonsekvenser. Kommercialiseringen af bioteknologisk forskning forstærker et gammelt og velkendt problem. I mange år er vestlige forskningsinstitutioner og firmaer blevet kritiseret for at underprioritere forskning, der har betydning for meget fattige samfund. Det gælder såvel den medicinske forskning som landbrugsforskningen, herunder forskning i udvikling af mere tørkeresistente afgrøder til dyrkning på jorder, der ikke kan kunstvandes. De fleste forskere mener, der er et meget stort potentiale også indenfor den traditionelle landbrugsforskning. Den nationale forskning er imidlertid voldsomt nødlidende i stort set alle afrikanske lande. Den internationale landbrugsforskning via de såkaldte CGIAR-institutter er et vigtigt alternativ og supplement, ligesom internationale offentligt finansierede gen-banker har været afgørende for at sikre biodiversiteten. Men de har altid været utilstrækkelige. De voldsomme investeringskrav til den bioteknologiske forskning har været med til at forskyde vægten fra offentlig til privat forskning og udvikling. Det kan i værste fald medføre, at det bliver vanskeligere for Afrika at få adgang til de landbrugsmæssige forbedringer, som kan opnås via traditionel landbrugsforskning kombineret med effektiv landbrugsrådgivning og støtte til distribution af forskningsresultater. Det drejer sig i mange lande om støtte til indførelse og videreudvikling af tørkeresistente korttidsafgrøder som f.eks. pigeon pea (en robust ærtebønne), distribution og udbredelse af mere tørkeresistente kornsorter, genetablering af skovdække og udvikling af brændeskove med hårdføre træsorter, og en række andre foranstaltninger. Det kræver ikke bioteknologi, men rimeligt velfungerende traditionel forskning og mekanismer til at omsætte forskningsresultater til praksis for fattige småbønder uden købekraft. Bioteknologisk udvikling kan ifølge mange af deltagerne på Landbohøjskolens workshop være et værdifuldt supplement til den traditionelle forskning, men skal i så fald præges af offentlige nationale og internationale midler. Debattørerne var uenige om patenterne. Nogle ser det som en af de nødvendige metoder til at sikre og beskytte resultater. Men professor John R. Porter fra Landbohøjskolens Institut for Jordbrugsvidenskab argumenterede på workshoppen stærkt for en begrænsning i patenteringsmulighederne. Han bad deltagerne "tænke kreativt på, hvordan man på andre måder kan beskytte såvel de private bioteknologinvesteringer som de offentlige interesser, specielt i Den Tredje Verden." Et meget centralt element i debatten om genmodificerede planters betydning for verdens fattigste lande bliver spørgsmålet, om den voldsomme fokusering på denne forskning i sig selv yderligere svækker den helt centrale og nødvendige traditionelle landbrugsforskning og rådgivning i de mest nødlidende lande. 117

11 NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN Politiske konflikter en forudsætning for positive resultater Udviklingen af ulandenes landbrug mod højere produktivitet og større fødevaresikkerhed i forhold til tørke og misvækst afgøres ikke alene af hverken traditionel eller bioteknologisk landbrugsforskning. Der er en lang række politiske, økonomiske og sociale forudsætninger, der er mindst lige så vigtige. Ingen er i tvivl om, at bioteknologien under alle omstændigheder vil forandre landbrugets vilkår. Der vil blive introduceret stadig flere genmodificerede afgrøder. Og den bioteknologiske industri vil både effektivt søge at imødegå vestlige forbrugeres modvilje og den skepsis, der findes blandt ulandsbønder og ulandsregeringer. De voldsomme protester mod GMO-udviklingen ikke mindst i Europa har overrasket de store transnationale firmaer, og delvist fået dem til at ændre strategi. Der er i dag en betydeligt større skepsis blandt USA's bønder. Dels har resultaterne ikke været så gode som ventet, men især er man blevet chokeret over forbrugermodstanden, som har betydet, at økonomien i produktionen er ringere end forudset. Samtidig stilles forbrugerne dog i stigende grad overfor det faktum, at der alligevel er rester af genmodificerede afgrøder i en lang række af de produkter, der købes i butikkerne. Og det er formentlig producenternes strategi, at modstanden nedbrydes, når forbrugerne finder ud af, at de ikke kan undgå den nye udvikling. Fra 1996 til 1999 voksede de globale arealer tilplantet med GMO-afgrøder fra et par millioner hektar til mere end 40 millioner hektar. USA har den største andel, Kina er på andenpladsen. Andre ulande frygter at komme bagud. De transnationales reaktion på modstanden i Europa vil imidlertid være at søge udviklingen forstærket i ulande, der er velegnede til afprøvning af kommercielt egnede GMO-afgrøder. Det vil især være lande i Latinamerika og Asien. Højere fødevareproduktion fører ikke automatisk til større fødevaresikkerhed. Monopolisering, monokulturudvikling og yderligere kommercialisering af produktionen er normalt til skade for de fattige. Og på mange områder kunne de fattige formentlig få bedre hjælp via en mere effektiv traditionel landbrugsforskning, ikke mindst i Afrika. Alligevel er det nødvendigt at diskutere, under hvilke vilkår den uundgåelige bioteknologiske udvikling kan gøres mest mulig acceptabel for fattigere lande, som har langt færre ressourcer end de vestlige lande. Den diskussion får yderligere aktualitet af, at de ledende firmaer på området vil udnytte ulandsmulighederne yderligere for at overvinde den europæiske forbrugermodstand. Der er ikke et enkelt svar på udfordringen. Men det er muligt at antyde nogle minimumsvilkår, der er nødvendige om end næppe tilstrækkelige: Det er uacceptabelt, hvis grundlaget for udvikling i et samfund eller land styres udefra. Derfor er det en banal, men nødvendig national udviklingsforudsætning, at der sker en markant styrkelse af national forskning inklusive traditionel landbrugsforskning i ulandene. Der skal også satses langt mere på uddannelse og træning af bønder og landbrugskonsulenter. Og nationale administrative systemer og kontrolsystemer skal styrkes. En central detalje er sikringen af, at ulandenes egne myndigheder bliver i stand til selv at foretage de nødvendige risikovurderinger og til at overvåge udviklingen. Det er langt fra tilfældet i dag, og det bliver i mange lande ikke tilfældet uden stor støtte udefra. Biodiversiteten i det enkelte land må sikres både via national og international planlægning og ved at give de enkelte bønder mulighed for en flerstrenget eller alternativ udvikling. Uden kontrol og offentlig styring vil udviklingen af genmodificerede afgrøder føre til en yderligere reduktion af den biologiske mangfoldighed. Der må være sikkerhed for, at der er reelle alternativer både i forskning og produktion. Ulandenes bønder har dårligere råd til monokulturer end bønder i industrilandene. De rammes langt hårdere i tilfælde af misvækst eller andre uønskede bivirkninger, f.eks. via uventet spredning af GMO-egenskaber. 118

12 DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME / KNUD VILBY Det er banale forudsætninger for, at ulandene selv kan få en smule styr på udviklingen. Men det er forudsætninger, som ikke lader sig opfylde med dagens økonomi i det store flertal af ulande. Debatten om bioteknologi og landbrug har i stor udstrækning været en for eller imod-debat. Den politiske debat slutter imidlertid ikke der. Bioteknologi vil i voksende omfang handle om politik og kontrol, og om hvem der skal styre fremtidens udvikling og hvordan. Det er karakteristisk, at i den almindelige debat om udviklingsbistand fra rige til fattige lande, er der gennem de sidste år sket en stadig stærkere fokusering på begrebet "ejerskab". Det er blevet almindelig visdom, at forudsætningen for, at udvikling bliver bæredygtig, er, at ulandene og deres befolkninger selv føler, at de "ejer udviklingen". Samtidig betyder den overordnede globalisering imidlertid, at udviklingen i stigende grad sker hen over hovedet på lokale regeringer og de mennesker udviklingen vedrører. Den hovedsagelige politiske indsats bliver ofte at søge at tilpasse samfundene til udviklingen. Den bioteknologiske udvikling ramler lige ind i denne konflikt, og den styrker globaliseringstendenserne. På det bioteknologiske område mister ulandene og deres bønder kontrol og ejerskab. Derfor er fortsatte konflikter uundgåelige. Mange konflikter vil formentlig blive langt voldsommere, end man kan fornemme i dag, og de vil fortsætte i mange år frem. Konflikterne vil understrege, at hverken teknologien eller markedet er neutrale størrelser. De vil tvinge forskere og firmaer til at forholde sig til de politiske konsekvenser og til de uundgåelige ønsker om langt stærkere national og international politisk styring og kontrol. Konflikterne vil føre til, at der stilles krav til det politiske samfund om at gribe langt stærkere ind, og de vil styrke en kritisk offentlighed både i Nord og i Syd i forhold til denne udvikling. Litteratur Anonym Much ado about something? New Scientist 160, Nr. 2158, s. 3. Ferber, D GM crops in the cross hairs Science 286, Nr. 5445, s Bioetik, Bioetik KVL s hjemmesider på: Down to Earth "Back where it belongs". New Delhi. June s Kuyek D BB Rice: IRRI s First Transgenic Field Test. Devlin Kuyek for a group of organisations and individuals. May Published by Grain at: Schiøler, E Godt nyt fra Afrika bønder, landbrugsforskning og mad på bordet. Danida. København. UNFPA The State of World Population Verdensbanken Entering the 21st Century. World Development Report 1999/2000. Vilby, K Den globale rejse. Marginalisering og Miljøtrusler. Gyldendal. Wang J Guanli Shijie (Management World). Beijing. Sept. 1994, s Se også: Seedling. Quarterly newsletter published by Genetic Resources Action International (Grain), (adskillige numre). 119

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 2020

Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 2020 Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 22 12 (Procent) U-lande Verden I-lande 1 8 6 4 2 Korn Kød Kilde: IFPRI IMPACT simulations (July 1999) Regionalfordeling af den samlede stigning

Læs mere

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Jakob Tilma, kommunikationschef Dansk Planteværn, November 2016 Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i

Læs mere

Økologisk planteforædling

Økologisk planteforædling Økologisk planteforædling Økologikongres Vingstedcenteret 24. november 2011 Anders Borgen Økologi-visionen...en støtteordning for økologisk sortsudvikling og -afprøvning......arbejde for, at EU s udsædslovgivning

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør. DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden

Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør. DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden Fodergræs kvalitet Meget at vinde for landmand og miljø! Mere sukker Mere protein Bedre fiber sammensætning

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Danmark i EU USA i verden Ved chefkonsulent Carl Åge Pedersen

Danmark i EU USA i verden Ved chefkonsulent Carl Åge Pedersen Danmark i EU USA i verden Ved chefkonsulent Carl Åge Pedersen GMO Status Europa / USA Hvorfor / hvorfor ikke? Forskellige holdninger og konklusioner Andre forskelle mellem kontinenterne Lille gødnings-

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Vand - det 21. århundredes olie. Ændringer i egnethed for dyrkning af uvandet korn

Vand - det 21. århundredes olie. Ændringer i egnethed for dyrkning af uvandet korn Økonomisk analyse 7. juni 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vand - det 21. århundredes olie Verden præget af ubalancer Verden står i det

Læs mere

Foto: Hans Christian Asmussen, NATiON

Foto: Hans Christian Asmussen, NATiON KAPITEL 7 MILLIARDER KAN BLIVE MÆTTE Siden afslutningen af den grønne revolution i 1980 erne har den globale produktion af fødevarer været tilstrækkelig til at dække den enkelte verdensborgers behov. Det

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

Kronik: Frihandel og hvad så?

Kronik: Frihandel og hvad så? Side 1 af 6 Kronik: Frihandel og hvad så? 8. oktober 2003,Politiken,Sektion 2,Side 7,CHRISTIAN FRIIS BACH, NIELS KÆRGAARD, ARNE LARSEN, PER PINSTRUP-ANDERSEN og FINN TARP, 2067 ord, Id: e00db338 I dagens

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

Kassava et bioteknologisk ulandsprojekt

Kassava et bioteknologisk ulandsprojekt D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kassava et bioteknologisk ulandsprojekt Interview med Lektor Kirsten Jørgensen, Instituttet

Læs mere

Landbrugets globale *47 udvikling

Landbrugets globale *47 udvikling Landbrugets globale *47 udvikling Den globale udvikling for et bæredygtigt landbrug, der skal producere nok mad, energi og industriråvarer til en stadig markant stigende verdensbefolkning Henning Otte

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Konsekvenserne af den globale. Hvad er udfordringerne for dansk og. fødevarekrise! europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)?

Konsekvenserne af den globale. Hvad er udfordringerne for dansk og. fødevarekrise! europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)? Konsekvenserne af den globale fødevarekrise! Hvad er udfordringerne for dansk og europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)? Af Morten Emil Hansen, politisk rådgiver Folkekirkens Nødhjælp

Læs mere

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Millioner tons Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Ny rekord i forventningerne til den globale hvedeproduktion. USDA forventer 684,4 millioner

Læs mere

Liberaliseringen af den globale samhandel

Liberaliseringen af den globale samhandel Liberaliseringen af den globale samhandel v/ Vicedirektør Jan O. F. Laustsen Landbrugsraadet, Danmark Konference om globalisering og etik København, 27. januar 2006 Fødevareerhvervets globalisering EU

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO Økonomisk analyse 4. juni 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne efterspørger mere viden om GMO En spørgeskemaundersøgelse foretaget

Læs mere

INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN

INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN TEMARAPPORT 1 2001 Kort om Naturrådet Naturrådet er en uafhængig institution nedsat af miljø- og energiministeren. Titel: Invasive arter og GMO er nye trusler

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Miljøstyrelsen Den 29. januar 2010 Pesticider og genteknologi J. nr. MST OLK/

Miljøstyrelsen Den 29. januar 2010 Pesticider og genteknologi J. nr. MST OLK/ Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 225 Offentligt Miljøstyrelsen Den 29. januar 2010 Pesticider og genteknologi J. nr. MST 689-00057 OLK/ Hovedlinjerne i Danmarks besvarelse af Kommissionens spørgeskema

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Fødevarekriser for altid? Fungerer landbrugsmarkederne? Er der mad nok i fremtiden?

Fødevarekriser for altid? Fungerer landbrugsmarkederne? Er der mad nok i fremtiden? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fødevarekriser for altid? Fungerer landbrugsmarkederne? Er der mad nok i fremtiden? Vestermølle Tirsdag den 29. januar 213 Henning Otte Hansen hoh@foi.ku.dk Indhold

Læs mere

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER LEKTION 5E ET PROBLEM MANGE LØSNINGER DET SKAL I BRUGE Tegneredskaber LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Livsgrundlag og produktion. I kan fortælle om, hvordan vores måde at leve på er forskellig alt efter, hvor

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

Nordamerikansk og europæisk landbrugs konkurrenceevne

Nordamerikansk og europæisk landbrugs konkurrenceevne Nordamerikansk og europæisk landbrugs konkurrenceevne Palle Pedersen, PhD Assistant Professor Soybean Extension Agronomist Iowa State University palle@iastate.edu 13 januar, 2009 Palle Pedersen, Iowa

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 66 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/Foder/JLP/Fødevarestyrelsen/HBO Sagsnr.: PD 09-2221-000010/FVST 2009-20-24-00780/Dep.

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Vidste du, at EU har verdens mest intensive pesticidanvendelse? Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Men det kræver en ændring af EU s pesticidpolitik - og at Danmark udnytter

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne IP/04/622 Bruxelles, den 10. maj 2004 WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne For at tilføre WTO-forhandlingerne under Doha-udviklingsdagsordenen

Læs mere

Økonomisk analyse. Global import af kød ventes at stige med 19 pct. frem mod 2026

Økonomisk analyse. Global import af kød ventes at stige med 19 pct. frem mod 2026 Økonomisk analyse 3. marts 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Global import af kød ventes at stige med 19 pct. frem mod 226 Væksten i global

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Ole Stokholm Jepsen Seniorrådgiver NIRAS International Consulting 10. december 2008 Global Fødevarekrise National

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 293 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 293 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 293 Offentligt Notat Juridisk kontor Landområdet J.nr. 406-00041 Ref. CHP/LWE Dato: 6. marts 2006 Notat om Biodiversitetskonventionens 8. partskonference

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 25.7.2012 2012/2135(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om udviklingsaspekter ved intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende genetiske ressourcer: indvirkning

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0815 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Den 25. januar 2008 FVM 493 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Program. Velkommen v. Marianne Mollerup Hvad er økologi for dig? Et lille grøntsagsshot Økologiske visioner v. Kenneth Højgaard En lille anretning

Program. Velkommen v. Marianne Mollerup Hvad er økologi for dig? Et lille grøntsagsshot Økologiske visioner v. Kenneth Højgaard En lille anretning Program Velkommen v. Marianne Mollerup Hvad er økologi for dig? Et lille grøntsagsshot Økologiske visioner v. Kenneth Højgaard En lille anretning Udfordringer og muligheder i økologisk omlægning v. Marianne

Læs mere

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug?

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Professor Jørgen E. Olesen Globale udfordringer Klimaændringer Befolkningstilvækst især middelklasse

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres 2016-02-29 1 Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2.

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin. 1. Byg, vin og ris. Med disse opgaver kan du fordybe dig i:

Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin. 1. Byg, vin og ris. Med disse opgaver kan du fordybe dig i: Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin Med disse opgaver kan du fordybe dig i: 1. Byg, vin og ris 2. Hydrotermfigurer og dyrkning af byg, vin og ris 3. Råvarer, færdigvarer og tjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen/ Departementet Sagsnr.: 2015-29-22-01052 / 2015-8907 Den 9. oktober 2015 MFVM 437 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Verden går stadig fremad - I anledning af Folkemødet på Bornholm

Verden går stadig fremad - I anledning af Folkemødet på Bornholm En artikel fra KRITISK DEBAT Verden går stadig fremad - I anledning af Folkemødet på Bornholm Skrevet af: Christian Juhl Offentliggjort: 15. juni 2014 VERDEN GÅR STADIG FREMAD, siger de store og rige mænd,

Læs mere

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Økonomisk analyse 23. november 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Highlights:

Læs mere

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande Januar 1999 NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande - Kommentarer fra 92-gruppen i forbindelse med MIKA-redegørelsen og den forestående debat i Folketinget om den danske miljøbistand

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 26157 Den 15. maj 2014 FVM 273 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 DE FORENEDE NATIONER FN Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 De Forenede Nationer FN Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) FN s sikkerhedsråd 1. Diagnose: Det er ofte blevet pointeret, at FN er

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Landbrug i Kina visioner og politik. De store linjer i den 13. femårsplan 8. Marts 2017 Louise Krogh Johnson

Landbrug i Kina visioner og politik. De store linjer i den 13. femårsplan 8. Marts 2017 Louise Krogh Johnson Landbrug i Kina visioner og politik De store linjer i den 13. femårsplan 8. Marts 2017 Louise Krogh Johnson Nogle af Kinas udfordringer Migration fra land til by har efterladt mange landområder relativt

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER

VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER KAPITEL 1: VEJEN FRA TOBAKS- PLANTE TIL FÆRDIGE CIGARETTER Der er lang vej fra dyrkning af tobaksplanter, til der står cigaretpakker på hylderne i de danske forretninger. Tobakken skal dyrkes, høstes og

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Region Midtjylland Forslag til vederlagsregler for opfindelser Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Regler for vederlagsberegning ved erhvervsmæssig udnyttelse

Læs mere

Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GMafgrøder

Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GMafgrøder university of copenhagen Samfundsøkonomiske virkninger af et dansk nationalt forbud mod dyrkning af GMafgrøder Gylling, Morten Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen

Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen Hvordan kan family farming bidrage til bæredygtig fødevareforsyning? Mogens Buch-Hansen Hvad vil jeg snakke om Oversigt hvad er family farming og hvor meget fylder det Energiomsætningen i industrielt landbrug

Læs mere

Fald i produktionen af hvede på verdensplan

Fald i produktionen af hvede på verdensplan Fald i produktionen af hvede på verdensplan Forventningerne til den globale hvedeproduktion for 2009/2010 falder med 1,6 millioner ton. Faldet er ikke stort og ikke andet en markederne havde forventet.

Læs mere

En verden uden sult Notat om den globale fødevarekrise fra Folkekirkens Nødhjælp til FAO-topmødet i Rom

En verden uden sult Notat om den globale fødevarekrise fra Folkekirkens Nødhjælp til FAO-topmødet i Rom En verden uden sult Notat om den globale fødevarekrise fra Folkekirkens Nødhjælp til FAO-topmødet i Rom Fakta - Hvert femte sekund dør et barn under 10 år af sult eller sultrelaterede sygdomme - Flere

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 184 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. marts 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov MAD KLIMA JORD HANDEL Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck 1 OM CARE DANMARK Fattigdom og klimaforandringer truer hver dag millioner af mennesker og deres

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./ 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-24-03184/Dep. sagsnr. 12817 Den 5. december 2011 FVM 967 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle

Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle Af Direktør Henrik Zobbe Fødevareøkonomisk Institut Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Disposition Indledning Malthus

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Udvikling i landbrugets produktion og struktur

Udvikling i landbrugets produktion og struktur Udvikling i landbrugets produktion og struktur Indlæg ved jens Ejner Christensen Verdens befolkning fremskrevet i mia. personer Befolkningsvækst og fødevareefterspørgsel, pct. pr. år 1979-99 2000-15* 2015-30*

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

TØJ Ayesha & Fitore & Ayesha Fitore

TØJ Ayesha & Fitore & Ayesha Fitore TØJ Ayesha & Fitore & Ayesha Fitore Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 1 Indledning...side 2 Problemformulering...side 3 Problemstilling...side 3 Historie...side 4 Produktion...side 5 Økologi...side

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF).

Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 146 Offentligt Den 13. december 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmålene Q og S stillet af Steen Gade (SF). Spørgsmål nr. Q: Vil ministeren redegøre

Læs mere

Spis. bæredygtigt. mad til eftertanke NOAH

Spis. bæredygtigt. mad til eftertanke NOAH Spis bæredygtigt mad til eftertanke NOAH INDLEDNING På vej mod bæredygtighed Denne guide handler om mad og miljø, men også om penge og politik. Guiden giver gode råd om, hvordan du ved at gøre en lille

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget, Miljø- og Fødevareudvalget EU-konsulenterne EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 19. juni 2017 Kontaktperson: Julia Ballaschk

Læs mere