Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad"

Transkript

1 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 20, nr. 2 April 2005 Domus Medica Årsmøde og generalforsamling 20. april 2005 Se det endelige program for Årsmødet Hans Henrik Hom Fond 2005: indkaldelse til ansøgninger Indhold Diverse meddelelser 2 DUDS Formandsberetning Hans Henrik Holm Fonden Rejsebrev fra Zagreb Schæffergårdskurset 5 BMUS, Manchester here we come DUDS Årsmøde 20. April Indkaldelse til generalforsamling 10 Kommende DUDS kurser /36. Basiskursus 12 Rejsebreve fra legatmodtagere 2004 Euroson 2005 har deadline for abstracts 1. maj - se side 2

2 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 2 DUDS medlemsblad Udgives af Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab - Udsendt til Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs medlemmer ca. 14. april 2005 Formand Christian Nolsøe. Næstformand Lars Bolvig Kasserer Jens Hillingsø Sekretær Vibeke Dabelsteen I sidste nummer efterlystes materiale til fx kursuslisten i Ultraschall in der Medizin/European Journal of Ultrasound samt evt meddelelser. E- mail adressen er ikke blevet overbelastet ;-) Derimod har der været større succes med at få rejsebreve til medlemsbladet. I dette nummer bringes to, der pga pladsmangel ikke kunne komme med i nr Medlemsbladet/webmaster Michael Bachmann Nielsen Trykkeri Grafisk Data Center Trykoplag 900 eksemplarer Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab er medlem af European Federation of Societies in Ultrasound in Medicine and Biology, EFSUMB, som har ca medlemmer (www.efsumb.org). EFSUMB er medlem af World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) som har cirka medlemmer (www.wfumb.org) Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs medlemsblad udkommer 4-5 gange om året, udsendes gratis til selskabets medlemmer. DUDS kontingent 2005: 300 kr, som også inkluderer 6 numre årligt af European Journal of Ultrasound/Ultraschall in der Medizin Næste europæiske ultralydkongres er: Euroson september 2005 Geneve, Schweiz - Der må forventes minimum deltagere til kongressen, da det er hvad der sædvanligvis kommer til Dreiländertreffen - 3LT. Listen over de inviterede foredragsholdere er nu tilgængelig på hjemmesiden, se under programme - session details. Deadline for abstracts 1.5 Deadline for early registration 15.6 Hele det videnskabelige program lægges på nettet 1.7 Næste nummer af medlemsbladet udkommer ca 1. september 2005: deadline 15. August 2005 Meddelelser, der ønskes optaget i bladet sendes til

3 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 3 DUDS Formandsberetning 2004 Christian Pállson Nolsøe DUDS har på nuværende tidspunkt 688 registrerede medlemmer. Sidste år ved denne tid var medlemstallet 450. Denne markante stigning i antallet af medlemmer er ikke kommet helt af sig selv. Gennem det sidste halvandet år har deltagere ved DUDS kurser, som ikke i forvejen var medlemmer, fået tilbudt eet års gratis medlemsskab inklusive medlemsblad og "Ultraschall" Vi håber selvfølgelig på, at langt de fleste vælger at fortsætte i DUDS, fordi de finder det attraktivt, at holde sig opdateret med hvad der rører sig i ultralydverden. Der er siden sidste generalforsamling afholdt 11 kurser/møder i DUDS regi med i alt cirka 400 deltagere. Stor tak til kursusarrangørerne for deres flotte arbejde, men også tak til deltagerne for den store interesse og opbakning. DUDS satser i de kommende år på at udvide kursus- og møde aktiviteten, idet vi modtager et stigende antal henvendelser om både flere og nye kurser. Forårsmødet er omdøbt til DUDS Årsmøde og vil blive kørt i stilling som DUDS "flagskib". Vi håber på at kunne etablere en årligt tilbagevendende succes, gerne over to dage, med et attraktivt videnskabeligt program og afholdelse af generalforsamling i gode omgivelser og med både fagligt og socialt indhold. Alle DUDS kurser kvalificerer til opnåelse af CME point - 6 point per hel kursusdag - men man skal være opmærksom på, at der endnu ikke eksisterer hverken et officielt krav om erhvervelse af CME point eller en central registrering af disse. DUDS fører således ikke protokol over uddelte point, og det er derfor op til det enkelte medlem at opbevare dokumentation for disse, hvis man har en forventning om engang i fremtiden at få brug dem. DUDS har i det forgangne år via sit kursusudvalg haft et aktivt samarbejde med flere andre specialeselskaber såvel vedrørende afholdelse af bestående kurser som angående design af nye. Vi imødeser et stigende behov for uddannelse i ultralyddiagnostik i takt med at ultralyd indbygges i kliniske specialer, og vi finder det i den sammenhæng nødvendigt at kunne definere standarder for ekspertise niveau ved udøvelse af ultralyddiagnostik. DUDS har derfor adopteret EFSUMB's model som indebærer definering af ekspertise på tre niveauer. Nærmere detaljer kan findes på DUDS hjemmeside under "Rekommandationer". Der er i 2004 uddelt legater på tilsammen kr fra DUDS rejsefond til i alt 10 ansøgere samt fra Hans Henrik Holm Fonden på ialt kr til 7 modtagere. Næste uddeling fra Hans Henrik Holm finder sted juni Opslag vedrørende ansøgning kan ses i DUDS medlemsblad nr Ansøgninger til DUDS rejsefond kan indsendes løbende stilet til sekretæren og bliver ligeledes behandlet og effektueret løbende. På grund af stigende antal vil aktiv kongresdeltagelse blive prioriteret. DUDS medlemmer har i 2004 kunnet registrere en markant - og forhåbentlig positiv - ændring i tilbuddet af skriftligt materiale. DUDS medlemsblad har således været udsat for en - længe ønsket - gennemgribende ansigtsløftning, både hvad angår indhold og layout. Redaktør Michael Bachmann Nielsen udfører i den forbindelse et stort og flot arbejde, som

4 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 4 jeg personligt sætter meget pris på, og som jeg håber, medlemmerne påskønner. Medlemsbladet udsendes af økonomiske hensyn i sort hvid format, men forefindes desuden på DUDS hjemmeside i farve version. Det kombinerede "Ultraschall" og "European Journal of Ultrasound", som tillige er EFSUMB`s officielle organ er blevet udsendt til medlemmerne siden medio 2004, og vi har indtil nu langt overvejende fået positive tilkendegivelser herpå. DUDS og ASUM er i disse dage ved at lægge sidste hånd på det dokument, som skal dannne grundlaget for en dansk-australsk ultralyd-venskabsforening. Navnet på denne forening bliver efter forslag fra ASUM præsident David Rogers: "CADUCEUS (Collaborative Australasian Danish Undertaking for Continued Excellence in UltraSound) (Caduceus - the symbol of healing with the wings and the two serpents)". Intentionen med dette samarbejde er at stimulere til udveksling af erfaringer både vedrørende faglige sager som f. eks. standarder og kvalitetssikring og mere forskningsrelaterede projekter. Samarbejdet kommer desuden til at indeholde en slags udvekslingsaftale hvor yngre ultralydforskere (ikke over 40 år) får mulighed for et kortere ophold i det kontralaterale land af forskningsog uddannelsesmæssig karakter. Hans Henrik Holm Fonden 2005 I forbindelse med professor dr.med. Hans Henrik Holm s afskedssymposium år 2000 oprettedes en fond til støtte af dansk ultralyddiagnostik og interventionel ultralyd. Den årlige legatportion i 10 år er kr. Legaterne kan søges af læger, sonografer og teknikere til videnskabelige formål (studieog kongresrejser, apparatur m.v.) Ansøgning bedes fremsendt senest mandag 30. Maj 2005 til Hans Henrik Holm, Vilvordevej 39 B, 2920 Charlottenlund Rejsebrev fra Zagreb 2004 Merete Park & Anne Feddersen Fra perioden 5 til 8. juni deltog sygeplejerske Merete Park og Social og Sundhedsassistent Anne Feddersen ansat på Rigshospitalet X 4123, i Ultralydskongressen som blev afholdt i Zagreb, Kroatien. Zagreb er en hyggelig by med atmosfære med mange gamle historiske bygninger, man skulle ikke tro at man

5 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 5 befandt sig en hovedstad for der var mange hyggelige små gader med små gamle huse. Byen breder sig over to bakker og derfra er en flot udsigt over byen. Vi havde en rigtig dejlig tur, blev indkvarteret på en godt hotel, der lå meget tæt på centrum og med en tilpas gå afstand til Kongres hotellet. Kongressen havde ikke så meget nyt at byde på, da mange af foredragene var en gentagelse. Der var et interessant foredrag fra Tyskland om RF behandling af de forskellige organer f.eks. lungecancer hvilket for os var nyt, da vi kun har stiftet bekendtskab med RF behandling i forbindelse med levercancer. De forskellige Workshops fremviste forskellige ultralydsapparater, hvilket var meget interessant. For os var det alt i alt en rigtig god tur, det var meget interessant at møde andre læger og udveksle patient relaterede sygepleje. Socialt var det også rigtigt godt at være sammen med interne kollegaer, da der også var tid til at se på byen, spise en god middag og nyde et glas vin. Da Rigshospitalet desværre kun har afsat få kursuspenge til plejepersonalet, har vi været meget glade for DUDS økonomiske hjælp til vores ophold i Zagreb, tak for det. At opleve en international kongres var en stor oplevelse, vi har været glade for at deltage. Merete og Anne Schæffergårdskurset januar 2005 havde igen i år et stort fremmøde, og mange spændende foredrag fra de udenlandske gæster Bill Lees fra England og Jean-Michel Correas fra Frankrig, samt fra de mange indenlandske foredragsholdere. Tak til sponsorerne der mødte talstærkt op med apparater, udstyr og utensilier. På gensyn i 2006 til næste Schæffergårdskursus januar 2006

6 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 6 BMUS, MANCHESTER HERE WE COME... Helle Hansen & Jeanette Agdal Yes, omsider var det vores tur. Efter henholdsvis 5 og 7 års koncentreret ultralyd var vi så klar til: Kongres, udlandsrejse, møde med ligestillede kollegaer, for hvem kodeordet var ULTRALYD. Undertegnede - Helle Hansen (radiograf) og Jeanette Agdal (sygeplejerske) drog forventningsfulde afsted i starten af december til British Medical Ultrasound Society kongressen. Og lad os slå fast med det samme - vi blev ikke skuffede. Til vores store fryd afholdte selskabet, hvis vi skal tro en gammel garvet BMUS-veteran, den fagligt bedste og volumenmæssigt største kongres i mange år. "Største" - ja, dermed forstås, at det var nødvendigt at være helt fremme i skoene for at plukke dagens program. Viften af gode tilbud gik over fire auditorier med sessions/diskussioner/hands-on via frokost lectures til overvældende stor poster-udstilling. Alt sammen krydret med en levende udstilling med overraskende nyheder, gode gamle kendinge og ikke mindst små cafè'er hvor vi genså og chattede videre med nye ultralydvenner. Den mest iøjnefaldende nyhed leverede Hitachi i form af " Real Time Virtual Sonography", et system hvor UL kombineres med CT eller MR. Fantastiske flotte billeder. Systemet er efterfølgende solgt på henholdsvis Rigshospitalet og i Århus, men er endnu ikke taget i brug. Herligt føltes det at se og høre reaktionerne, når vi nævnte Herlev Ultralydafdeling. "Oh, you must know Hans Henrik Holm". Den var sikker næsten hver gang! Ca overvejende engelske deltagere summede ivrigt omkring. Som de to eneste skandinaviske deltagere, (hvor blev I af?) blev vi hvirvlet med rundt i engelsk humor og charme - ikke mindst når den engelske summen skiftede gear til de flotte sociale aftenarrangementer i moderne China Town og gotiske Town Hall. Under gallamiddagen på Town Hall sluttede den populære Jane Bates sin 2-årige periode som præsident for BMUS af. Det var en pompøs ceremoni med overrækkelse af en mængde velfortjente medaljer. Derefter var det tid til præsidentskiftet; på meget højtidelig vis blev præsidentmedaljen overdraget radiologen Grant Dexter fra Glasgow. Jane Bates var iøvrigt den første sonograf, og blot den anden kvindelige præsident i BMUS' historie. Vi var så heldige at sidde til bords med dem begge aftenen før i China Town - og det blev vældigt festligt. Byens borgmesterkæde blev også luftet ved borgmesterens deltagelse i åbningsreceptionen.

7 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 7 Udover at få en masse nyttig faglig viden med hjem, havde vi endnu en agenda på dagsordenen. Vi ønskede selvfølgelig at vide en masse om den engelske sonografuddannelse, som forøvrigt har eksisteret i 30 år. Heldigvis mødte vi mange meget imødekommende englændere, der villigt fortalte os om deres uddannelse og deres praktiske hverdag m.h.t. organisation og ansvar. Uddannelsen varer ca. 3 år - forudgået af et par års erfaring, for de flestes vedkommende som radiograf eller sygeplejerske. På kongressen blev der talt meget om de mange organisationer (bodies) relateret til ultralyd. Der var lange diskussioner i salen vedrørende uddannelseslevels. F.eks. er der planer om et minimum-level, beregnet til bl.a. praktiserende læger. For at undgå overflødige scanninger af ikke kvalificerede apparat-brugere, forslår man som mindstekrav et bestået minimum-level, hvis forsikringen skal dække. Herefter stadig stigende levels til sonografer og læger i den specialiserede ultralyd-unit. Man ønsker ganske enkelt kompetente ul-diagnostikere med certifikat og flere levels - bl.a for at imødekomme et hastigt stigende behov for flere sonografer. Til vores store fryd var det høje faglige indhold relateret til både læger og sonografer. Vi høstede viden og inspiration til hverdagen på Herlev Ultralydsafdeling, men også muligheder for ophold på udenlandske ultralydafdelinger. Efter tre hektiske dage i 5. gear har vi fået opdateret vores fag-engelske og opgraderet vores sociale adfærd med et nyt begreb: "gate-rush". Pyt med at du ingen billet har, du smutter bare rundt om hjørnet, iler ubemærket ind ad porten, til det næste spændende arrangement. Ja, det må blive BMUS, Manchester Opfordringen er hermed givet videre! (Betal bare for entreen - den er det værd) På BMUS s hjemmeside er det muligt via link fra forsiden at finde masser af billeder fra BMUS årsmødet i 2004, ligesom der kan findes oplysninger om dette års møde i Manchester december. Der er deadline for abstracts 1. august. I forbindelse med ECR-kongressen i Wien i marts mødtes jeg med Volker Niem, som er Publishing Editor for Thieme Publishers. Jeg forespurgte bl.a. hvorfor Ultraschall kun var official journal for de 3 tysksprogede medlemslande, og ikke for fx DUDS som har kollektivt abonnement. Jeg fik i april dette svar: During our conversation in Vienna you correctly stated that Ultraschall in der Medizin is the official journal of DUDS. Starting with issue 2/05, we will now include this info on the front cover and the inner title page. Also, we will include the address of DUD's website on the inner title page /mbn

8 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 8 DUDS årsmøde 20. april 2005, kl Store sal, Domus Medica, Kristianiagade 12, København Mødet er åbent for alle interesserede. Bemærk: I forhold til tidligere annonceret er der ændret starttidspunkt, foredragene starter kl Forud for årsmødet holder Sammenslutningen af Danske Sonografer orienteringsmøde i HB-salen, hvor der er kaffe og morgenbrød. Der vil også være kaffe, te og morgenbrød i Hall en. Videnskabeligt program The use and position of medical ultrasound in Europe. Lucas Greiner (D) Biliopancreatic ultrasonography - state of the art. Lucas Greiner (D) Pathological fluid collections in the abdomen. Dieter Nürnberg (D) Kaffepause Antenatally diagnosed hydronephrosis: have we learned anything in the last 20 years? David Pilling (UK) Kirurgisk ultralyduddannelse: anbefalinger og erfaringer. Jens Hillingsø, Rigshospitalet Kl er der frokost i lille sal, blå stue og biblioteket. Videnskabeligt program kl Hvor god er 3D ultralyd til at påvise periintestinale lymfeknuder på tarmpræparater? Anders Fogh Christensen, Jill Burke, Henrik Møller, Benn Vainer, Anne M. Mogensen, Lars Bo Svendsen, Michael B. Nielsen. Rigshospitalet Ultralydvejledt gastrostomi, præsentation af en ny teknik og 30-dages follow up på 120 patienter. Torben Lorentzen, Christian Nolsøe. Amtssygehuset i Herlev. Tumor vaskularisering vurderet med kontraststofforstærket Doppler ultralyd: inter- og intraobservatør variation. Nanna Bang, Beth H. Olsen, Kristina R. Nielsen, John G. Pedersen, Michael B. Nielsen. Rigshospitalet. Ultralyd af knæ. Lars Bolvig. Århus Sygehus Kaffepause Entesopatiforandringer i knæets anteriore seneapparat hos elite badmintonspillere ved Denmark Open Merete Juhl Kønig, Morten Boesen, Søren Torp-Pedersen, Henning Bliddal. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital

9 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 9 Har ultralydscanning af idrætsfolk med asymptomatiske Achilles og patellarsener nogen diagnostisk og behandlingsmæssig værdi? Ulrich Fredberg. Silkeborg Centralsygehus Tegn på overbelastningsskader i sener hos elitebadmintonspillere ved Denmark Open Ultralydsundersøgelser før og efter kamp. Morten Boesen, Anders Boesen, Merete Kønig, Søren Torp-Pedersen, Henning Bliddal. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Umiddelbar effekt af excentrisk træning på achillestendinit vurderet med Dopplerultralyd. Morten Boesen, Anders Boesen, Merete Kønig, Søren Torp-Pedersen, Henning Bliddal. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Inter- og intraobservatør variation ved ultralydvurdering af arthrosehofter. Etienne Qvistgaard, Søren Torp-Pedersen, Robin Christensen, Henning Bliddal. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Sponsorer for Årsmødet: PBN Medicals, AstraTech, Santax Der har været fint med tilmeldinger til mødet. Vi har plads til lidt flere så mød bare op selv I ikke fik tilmeldt jer. Vi bestiller mad til rigeligt med deltagere. Er der behov for at kontakte kursusledelsen, Zehra Özdemir og Michael Bachmann Nielsen, kan dette ske på DUDS er vært for arrangementet, det er gratis at deltage. I arrangementet er inkluderet kaffe og frokost. Om de udenlandske foredragsholdere: Lucas Greiner. Klinikum Wuppertal, Tyskland. Professor i intern medicin. I Tyskland tilhører ultralyddiagnostik ofte intern medicinere. Som medicinsk gastroenterolog har han anvendt ultralyddiagnostik i over 20 år. Lucas Greiner har været Honorary Secretary i EFSUMB siden Han forstår iøvrigt dansk og taler dansk/norsk. Forklaring: hans hustru er norsk. David Pilling, som er radiolog, har været i det engelske ultralydselskabs (BMUS) bestyrelse eller diverse udvalg de seneste 15 år. Han var præsident for BMUS fra 2000 til David er formand for EFSUMBs Publications Committee og Editor for EFSUMB Newsletter. Dieter Nürnberg er kasserer i det tyske ultralydselskab DEGUM. Så vidt vides skal han være præsident for EUROSON 2007 i Leipzig. Michel Claudon har desværre med kort varsel meldt afbud til årsmødet. Til gengæld er vi glade for at have fået Dieter Nürnberg til at komme.

10 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 10 DUDS generalforsamling 20. april 2005 kl Store sal, Domus Medica, Kristianiagade 12, København Dagsorden 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Niels Juul 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for Budget for 2005 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr Kontingentfastsættelse 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Vibeke Dabelsten har siddet i 2 år i bestyrelsen, genvalg mulig, er villig til genvalg. Agnete Vedsted-Jacobsen har forladt bestyrelsen i løbet af valgperioden, bestyrelsen foreslår Ulrich Fredberg som nyt bestyrelsesmedlem 7. Valg af revisor og revisorsuppleant Bestyrelsen foreslår genvalg af henholdsvis Nikolaj Borg Mogensen som revisor og Birthe Højlund Bech som revisorsuppleant 8. Orientering fra EFSUMB 9. Orientering fra WFUMB 10. Orientering fra Sammenslutningen af Danske Sonografer 11. Indkomne forslag 12. Eventuelt Bemærkninger til ovenstående: Formandens beretning er trykt i dette medlemsnummer. Det reviderede regnskab for 2004 og budgettet for 2005 udleveres ved generalforsamlingen og trykkes efterfølgende i medlemsbladet.

11 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 11 Kommende DUDS kurser 20. april Årsmøde og generalforsamling. København. Med internationale og danske foredragsholdere. Mødeledelse Zehra Özdemir og Michael Bachmann Nielsen. Se detaljer andetsteds i bladet maj 2005 Muskuloskeletal ultralydkursus i København. Kursusledelse Michel Court-Payen, Ole Schifter, Per Hölmich. (18 CME point, EFSUMB level 1) juni Kursus i basal ultralyddiagnostik. Herlev Amtssygehus. Kurset er fuldtegnet (18 CME point, EFSUMB level 1) august Kursus i basal ultralyddiagnostik. Herlev Amtssygehus. Tilmelding: Se annonce andetsteds i bladet. (18 CME point, EFSUMB level 1). 9. september Kursus i teoretisk og praktisk ultralydsscanning for klinikere. Rigshospitalet. Tilmelding (6 CME point, EFSUMB level 1) oktober EULAR (European League Against Rheumatism) First Course in Advanced Rheumatologic Ultrasound. Parker Instituttet, Frederiksberg hospital. Kurset er godkendt af DUDS, der har tildelt 18 CME point. Se programmet på duds.dk under kurser 28. oktober Efterårsmøde. Århus. Tema: Intervention og kvalitetssikring. Foreløbigt program var i medlemsblad nr Info og tilmelding: 31. oktober - 1. november Dopplerkursus. København. Kursusledelse Christian Nolsøe og Torben Lorentzen. Tilmelding: (12 CME point, EFSUMB level 2) Efterår Kursus i interventionel muskuloskeletal ultralyd. København. Kursusledelse Michel Court-Payen. Svt EFSUMB's level 2. Forudsætter gennemført basalt ultralydkursus januar Efteruddannelseskursus i almen ultralyddiagnostik - Schæffergårdskurset. Danske og udenlandske foredragsholdere. Kursusledelse Charlotte Strandberg og Michael Bachmann Nielsen. (12 CME point, EFSUMB level 2) juni th Interventional Congress in Interventional Ultrasound. Arrangeret af Herlev Hospital og DUDS. Godkendt af EFSUMB som EUROSON School. First announcement udsendes til DUDS medlemmer sammen med dette medlemsblad. På hjemmesiden er det iøvrigt muligt at finde flere detaljer om ovenstående møder og kurser.

12 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 12 DUDS 35./36. Kursus i Basal Ultralyddiagnostik juni 2005 / august 2005 Universitetshospitalet i Herlev, Herlev Ringvej, 2730 Herlev OBS. Kurset i juni er fuldt besat. Der afholdes endnu et kursus i august. Målgruppe: Nordiske læger, speciallæger, radiografer, sygeplejersker og andre som er interesserede i brugen af ultralyddiagnostik Indhold: Systematisk undervisning i medicinsk og kirurgisk ultralyddiagnostik: Fysiske og elektroniske principper for ultralydskanning. Apparatur, billedoptimering, artefarkter. Lever, galdeveje, pancreas, milt, urinveje, retroperitoneum, blodkar, genitalia, ansamlinger. Small part skanning: Hals, thyreoidea, muskuloskeletal. Doppler teknik. Ultralydvejledt punkturteknik og indikationer herfor. Kursets indhold opfylder EFSUMB Level 1. Form: Eksternat kursus. Katedral undervisning. Kliniske demonstrationer og hands-on øvelser. Undervisere: Danske læger med mange års erfaring indenfor teoretisk og praktisk ultralyddiagnostik. Kursusledelse: Overlæge Bjørn Skjoldbye, læge Morten Høgholm Pedersen, overlæge Michael Bachmann Nielsen Kursussekretariat: Evt. henvendelse til Bjørn Skjoldbye, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling D, Herlev. Telefon Kursusafgift: Medlemmer af enten DRS, DKS eller DUDS: kr. ved betaling før søndag den 8. maj Ved betaling efter den 8. maj 2005 samt for ikke-medlemmer: kr. Prisen inkluderer frokost, kaffe samt kursusmateriale/kursusbog. For kurset i august: kontakt Prisen inkluderer frokost, kaffe samt kursusmateriale/kursusbog. Tilmelding: Skriftlig tilmelding, som er bindende, på - opgiv venligst navn, adresse og .

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 22, nr. 1 Februar 2007 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Formandens klumme 3 Hjemmesiden 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Formand Ovl. PhD Michel Court-Payen Billeddiagnostisk Afd. Gildhøj Privathospital formand@duds.dk Næstkommende formand Læge PhD Caroline

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 22, nr. 2 Maj 2007 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Kommende EUROSON og WFUMB kongresser 2 Formandsberetning 2006 3-4 Referat af

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region Brancherådsmøde 2011-1 Comwell, middelfart. 12-13 apr. 2011 Deltagere Svend FSD Bestyrelse Formand i FSD Viborg (Region Midt) Christiansen Benny Eilstrup FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Roskilde (Region

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

International Inner Wheel Convention

International Inner Wheel Convention Invitation til SPONSORERING & UDSTILLING International Inner Wheel Convention 7-9 maj 2015 København, Danmark Velkommen til København! Invitation 16. International Inner Wheel Convention i København 2015

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere