Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad"

Transkript

1 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 20, nr. 2 April 2005 Domus Medica Årsmøde og generalforsamling 20. april 2005 Se det endelige program for Årsmødet Hans Henrik Hom Fond 2005: indkaldelse til ansøgninger Indhold Diverse meddelelser 2 DUDS Formandsberetning Hans Henrik Holm Fonden Rejsebrev fra Zagreb Schæffergårdskurset 5 BMUS, Manchester here we come DUDS Årsmøde 20. April Indkaldelse til generalforsamling 10 Kommende DUDS kurser /36. Basiskursus 12 Rejsebreve fra legatmodtagere 2004 Euroson 2005 har deadline for abstracts 1. maj - se side 2

2 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 2 DUDS medlemsblad Udgives af Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab - Udsendt til Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs medlemmer ca. 14. april 2005 Formand Christian Nolsøe. Næstformand Lars Bolvig Kasserer Jens Hillingsø Sekretær Vibeke Dabelsteen I sidste nummer efterlystes materiale til fx kursuslisten i Ultraschall in der Medizin/European Journal of Ultrasound samt evt meddelelser. E- mail adressen er ikke blevet overbelastet ;-) Derimod har der været større succes med at få rejsebreve til medlemsbladet. I dette nummer bringes to, der pga pladsmangel ikke kunne komme med i nr Medlemsbladet/webmaster Michael Bachmann Nielsen Trykkeri Grafisk Data Center Trykoplag 900 eksemplarer Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab er medlem af European Federation of Societies in Ultrasound in Medicine and Biology, EFSUMB, som har ca medlemmer (www.efsumb.org). EFSUMB er medlem af World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) som har cirka medlemmer (www.wfumb.org) Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs medlemsblad udkommer 4-5 gange om året, udsendes gratis til selskabets medlemmer. DUDS kontingent 2005: 300 kr, som også inkluderer 6 numre årligt af European Journal of Ultrasound/Ultraschall in der Medizin Næste europæiske ultralydkongres er: Euroson september 2005 Geneve, Schweiz - Der må forventes minimum deltagere til kongressen, da det er hvad der sædvanligvis kommer til Dreiländertreffen - 3LT. Listen over de inviterede foredragsholdere er nu tilgængelig på hjemmesiden, se under programme - session details. Deadline for abstracts 1.5 Deadline for early registration 15.6 Hele det videnskabelige program lægges på nettet 1.7 Næste nummer af medlemsbladet udkommer ca 1. september 2005: deadline 15. August 2005 Meddelelser, der ønskes optaget i bladet sendes til

3 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 3 DUDS Formandsberetning 2004 Christian Pállson Nolsøe DUDS har på nuværende tidspunkt 688 registrerede medlemmer. Sidste år ved denne tid var medlemstallet 450. Denne markante stigning i antallet af medlemmer er ikke kommet helt af sig selv. Gennem det sidste halvandet år har deltagere ved DUDS kurser, som ikke i forvejen var medlemmer, fået tilbudt eet års gratis medlemsskab inklusive medlemsblad og "Ultraschall" Vi håber selvfølgelig på, at langt de fleste vælger at fortsætte i DUDS, fordi de finder det attraktivt, at holde sig opdateret med hvad der rører sig i ultralydverden. Der er siden sidste generalforsamling afholdt 11 kurser/møder i DUDS regi med i alt cirka 400 deltagere. Stor tak til kursusarrangørerne for deres flotte arbejde, men også tak til deltagerne for den store interesse og opbakning. DUDS satser i de kommende år på at udvide kursus- og møde aktiviteten, idet vi modtager et stigende antal henvendelser om både flere og nye kurser. Forårsmødet er omdøbt til DUDS Årsmøde og vil blive kørt i stilling som DUDS "flagskib". Vi håber på at kunne etablere en årligt tilbagevendende succes, gerne over to dage, med et attraktivt videnskabeligt program og afholdelse af generalforsamling i gode omgivelser og med både fagligt og socialt indhold. Alle DUDS kurser kvalificerer til opnåelse af CME point - 6 point per hel kursusdag - men man skal være opmærksom på, at der endnu ikke eksisterer hverken et officielt krav om erhvervelse af CME point eller en central registrering af disse. DUDS fører således ikke protokol over uddelte point, og det er derfor op til det enkelte medlem at opbevare dokumentation for disse, hvis man har en forventning om engang i fremtiden at få brug dem. DUDS har i det forgangne år via sit kursusudvalg haft et aktivt samarbejde med flere andre specialeselskaber såvel vedrørende afholdelse af bestående kurser som angående design af nye. Vi imødeser et stigende behov for uddannelse i ultralyddiagnostik i takt med at ultralyd indbygges i kliniske specialer, og vi finder det i den sammenhæng nødvendigt at kunne definere standarder for ekspertise niveau ved udøvelse af ultralyddiagnostik. DUDS har derfor adopteret EFSUMB's model som indebærer definering af ekspertise på tre niveauer. Nærmere detaljer kan findes på DUDS hjemmeside under "Rekommandationer". Der er i 2004 uddelt legater på tilsammen kr fra DUDS rejsefond til i alt 10 ansøgere samt fra Hans Henrik Holm Fonden på ialt kr til 7 modtagere. Næste uddeling fra Hans Henrik Holm finder sted juni Opslag vedrørende ansøgning kan ses i DUDS medlemsblad nr Ansøgninger til DUDS rejsefond kan indsendes løbende stilet til sekretæren og bliver ligeledes behandlet og effektueret løbende. På grund af stigende antal vil aktiv kongresdeltagelse blive prioriteret. DUDS medlemmer har i 2004 kunnet registrere en markant - og forhåbentlig positiv - ændring i tilbuddet af skriftligt materiale. DUDS medlemsblad har således været udsat for en - længe ønsket - gennemgribende ansigtsløftning, både hvad angår indhold og layout. Redaktør Michael Bachmann Nielsen udfører i den forbindelse et stort og flot arbejde, som

4 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 4 jeg personligt sætter meget pris på, og som jeg håber, medlemmerne påskønner. Medlemsbladet udsendes af økonomiske hensyn i sort hvid format, men forefindes desuden på DUDS hjemmeside i farve version. Det kombinerede "Ultraschall" og "European Journal of Ultrasound", som tillige er EFSUMB`s officielle organ er blevet udsendt til medlemmerne siden medio 2004, og vi har indtil nu langt overvejende fået positive tilkendegivelser herpå. DUDS og ASUM er i disse dage ved at lægge sidste hånd på det dokument, som skal dannne grundlaget for en dansk-australsk ultralyd-venskabsforening. Navnet på denne forening bliver efter forslag fra ASUM præsident David Rogers: "CADUCEUS (Collaborative Australasian Danish Undertaking for Continued Excellence in UltraSound) (Caduceus - the symbol of healing with the wings and the two serpents)". Intentionen med dette samarbejde er at stimulere til udveksling af erfaringer både vedrørende faglige sager som f. eks. standarder og kvalitetssikring og mere forskningsrelaterede projekter. Samarbejdet kommer desuden til at indeholde en slags udvekslingsaftale hvor yngre ultralydforskere (ikke over 40 år) får mulighed for et kortere ophold i det kontralaterale land af forskningsog uddannelsesmæssig karakter. Hans Henrik Holm Fonden 2005 I forbindelse med professor dr.med. Hans Henrik Holm s afskedssymposium år 2000 oprettedes en fond til støtte af dansk ultralyddiagnostik og interventionel ultralyd. Den årlige legatportion i 10 år er kr. Legaterne kan søges af læger, sonografer og teknikere til videnskabelige formål (studieog kongresrejser, apparatur m.v.) Ansøgning bedes fremsendt senest mandag 30. Maj 2005 til Hans Henrik Holm, Vilvordevej 39 B, 2920 Charlottenlund Rejsebrev fra Zagreb 2004 Merete Park & Anne Feddersen Fra perioden 5 til 8. juni deltog sygeplejerske Merete Park og Social og Sundhedsassistent Anne Feddersen ansat på Rigshospitalet X 4123, i Ultralydskongressen som blev afholdt i Zagreb, Kroatien. Zagreb er en hyggelig by med atmosfære med mange gamle historiske bygninger, man skulle ikke tro at man

5 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 5 befandt sig en hovedstad for der var mange hyggelige små gader med små gamle huse. Byen breder sig over to bakker og derfra er en flot udsigt over byen. Vi havde en rigtig dejlig tur, blev indkvarteret på en godt hotel, der lå meget tæt på centrum og med en tilpas gå afstand til Kongres hotellet. Kongressen havde ikke så meget nyt at byde på, da mange af foredragene var en gentagelse. Der var et interessant foredrag fra Tyskland om RF behandling af de forskellige organer f.eks. lungecancer hvilket for os var nyt, da vi kun har stiftet bekendtskab med RF behandling i forbindelse med levercancer. De forskellige Workshops fremviste forskellige ultralydsapparater, hvilket var meget interessant. For os var det alt i alt en rigtig god tur, det var meget interessant at møde andre læger og udveksle patient relaterede sygepleje. Socialt var det også rigtigt godt at være sammen med interne kollegaer, da der også var tid til at se på byen, spise en god middag og nyde et glas vin. Da Rigshospitalet desværre kun har afsat få kursuspenge til plejepersonalet, har vi været meget glade for DUDS økonomiske hjælp til vores ophold i Zagreb, tak for det. At opleve en international kongres var en stor oplevelse, vi har været glade for at deltage. Merete og Anne Schæffergårdskurset januar 2005 havde igen i år et stort fremmøde, og mange spændende foredrag fra de udenlandske gæster Bill Lees fra England og Jean-Michel Correas fra Frankrig, samt fra de mange indenlandske foredragsholdere. Tak til sponsorerne der mødte talstærkt op med apparater, udstyr og utensilier. På gensyn i 2006 til næste Schæffergårdskursus januar 2006

6 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 6 BMUS, MANCHESTER HERE WE COME... Helle Hansen & Jeanette Agdal Yes, omsider var det vores tur. Efter henholdsvis 5 og 7 års koncentreret ultralyd var vi så klar til: Kongres, udlandsrejse, møde med ligestillede kollegaer, for hvem kodeordet var ULTRALYD. Undertegnede - Helle Hansen (radiograf) og Jeanette Agdal (sygeplejerske) drog forventningsfulde afsted i starten af december til British Medical Ultrasound Society kongressen. Og lad os slå fast med det samme - vi blev ikke skuffede. Til vores store fryd afholdte selskabet, hvis vi skal tro en gammel garvet BMUS-veteran, den fagligt bedste og volumenmæssigt største kongres i mange år. "Største" - ja, dermed forstås, at det var nødvendigt at være helt fremme i skoene for at plukke dagens program. Viften af gode tilbud gik over fire auditorier med sessions/diskussioner/hands-on via frokost lectures til overvældende stor poster-udstilling. Alt sammen krydret med en levende udstilling med overraskende nyheder, gode gamle kendinge og ikke mindst små cafè'er hvor vi genså og chattede videre med nye ultralydvenner. Den mest iøjnefaldende nyhed leverede Hitachi i form af " Real Time Virtual Sonography", et system hvor UL kombineres med CT eller MR. Fantastiske flotte billeder. Systemet er efterfølgende solgt på henholdsvis Rigshospitalet og i Århus, men er endnu ikke taget i brug. Herligt føltes det at se og høre reaktionerne, når vi nævnte Herlev Ultralydafdeling. "Oh, you must know Hans Henrik Holm". Den var sikker næsten hver gang! Ca overvejende engelske deltagere summede ivrigt omkring. Som de to eneste skandinaviske deltagere, (hvor blev I af?) blev vi hvirvlet med rundt i engelsk humor og charme - ikke mindst når den engelske summen skiftede gear til de flotte sociale aftenarrangementer i moderne China Town og gotiske Town Hall. Under gallamiddagen på Town Hall sluttede den populære Jane Bates sin 2-årige periode som præsident for BMUS af. Det var en pompøs ceremoni med overrækkelse af en mængde velfortjente medaljer. Derefter var det tid til præsidentskiftet; på meget højtidelig vis blev præsidentmedaljen overdraget radiologen Grant Dexter fra Glasgow. Jane Bates var iøvrigt den første sonograf, og blot den anden kvindelige præsident i BMUS' historie. Vi var så heldige at sidde til bords med dem begge aftenen før i China Town - og det blev vældigt festligt. Byens borgmesterkæde blev også luftet ved borgmesterens deltagelse i åbningsreceptionen.

7 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 7 Udover at få en masse nyttig faglig viden med hjem, havde vi endnu en agenda på dagsordenen. Vi ønskede selvfølgelig at vide en masse om den engelske sonografuddannelse, som forøvrigt har eksisteret i 30 år. Heldigvis mødte vi mange meget imødekommende englændere, der villigt fortalte os om deres uddannelse og deres praktiske hverdag m.h.t. organisation og ansvar. Uddannelsen varer ca. 3 år - forudgået af et par års erfaring, for de flestes vedkommende som radiograf eller sygeplejerske. På kongressen blev der talt meget om de mange organisationer (bodies) relateret til ultralyd. Der var lange diskussioner i salen vedrørende uddannelseslevels. F.eks. er der planer om et minimum-level, beregnet til bl.a. praktiserende læger. For at undgå overflødige scanninger af ikke kvalificerede apparat-brugere, forslår man som mindstekrav et bestået minimum-level, hvis forsikringen skal dække. Herefter stadig stigende levels til sonografer og læger i den specialiserede ultralyd-unit. Man ønsker ganske enkelt kompetente ul-diagnostikere med certifikat og flere levels - bl.a for at imødekomme et hastigt stigende behov for flere sonografer. Til vores store fryd var det høje faglige indhold relateret til både læger og sonografer. Vi høstede viden og inspiration til hverdagen på Herlev Ultralydsafdeling, men også muligheder for ophold på udenlandske ultralydafdelinger. Efter tre hektiske dage i 5. gear har vi fået opdateret vores fag-engelske og opgraderet vores sociale adfærd med et nyt begreb: "gate-rush". Pyt med at du ingen billet har, du smutter bare rundt om hjørnet, iler ubemærket ind ad porten, til det næste spændende arrangement. Ja, det må blive BMUS, Manchester Opfordringen er hermed givet videre! (Betal bare for entreen - den er det værd) På BMUS s hjemmeside er det muligt via link fra forsiden at finde masser af billeder fra BMUS årsmødet i 2004, ligesom der kan findes oplysninger om dette års møde i Manchester december. Der er deadline for abstracts 1. august. I forbindelse med ECR-kongressen i Wien i marts mødtes jeg med Volker Niem, som er Publishing Editor for Thieme Publishers. Jeg forespurgte bl.a. hvorfor Ultraschall kun var official journal for de 3 tysksprogede medlemslande, og ikke for fx DUDS som har kollektivt abonnement. Jeg fik i april dette svar: During our conversation in Vienna you correctly stated that Ultraschall in der Medizin is the official journal of DUDS. Starting with issue 2/05, we will now include this info on the front cover and the inner title page. Also, we will include the address of DUD's website on the inner title page /mbn

8 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 8 DUDS årsmøde 20. april 2005, kl Store sal, Domus Medica, Kristianiagade 12, København Mødet er åbent for alle interesserede. Bemærk: I forhold til tidligere annonceret er der ændret starttidspunkt, foredragene starter kl Forud for årsmødet holder Sammenslutningen af Danske Sonografer orienteringsmøde i HB-salen, hvor der er kaffe og morgenbrød. Der vil også være kaffe, te og morgenbrød i Hall en. Videnskabeligt program The use and position of medical ultrasound in Europe. Lucas Greiner (D) Biliopancreatic ultrasonography - state of the art. Lucas Greiner (D) Pathological fluid collections in the abdomen. Dieter Nürnberg (D) Kaffepause Antenatally diagnosed hydronephrosis: have we learned anything in the last 20 years? David Pilling (UK) Kirurgisk ultralyduddannelse: anbefalinger og erfaringer. Jens Hillingsø, Rigshospitalet Kl er der frokost i lille sal, blå stue og biblioteket. Videnskabeligt program kl Hvor god er 3D ultralyd til at påvise periintestinale lymfeknuder på tarmpræparater? Anders Fogh Christensen, Jill Burke, Henrik Møller, Benn Vainer, Anne M. Mogensen, Lars Bo Svendsen, Michael B. Nielsen. Rigshospitalet Ultralydvejledt gastrostomi, præsentation af en ny teknik og 30-dages follow up på 120 patienter. Torben Lorentzen, Christian Nolsøe. Amtssygehuset i Herlev. Tumor vaskularisering vurderet med kontraststofforstærket Doppler ultralyd: inter- og intraobservatør variation. Nanna Bang, Beth H. Olsen, Kristina R. Nielsen, John G. Pedersen, Michael B. Nielsen. Rigshospitalet. Ultralyd af knæ. Lars Bolvig. Århus Sygehus Kaffepause Entesopatiforandringer i knæets anteriore seneapparat hos elite badmintonspillere ved Denmark Open Merete Juhl Kønig, Morten Boesen, Søren Torp-Pedersen, Henning Bliddal. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital

9 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 9 Har ultralydscanning af idrætsfolk med asymptomatiske Achilles og patellarsener nogen diagnostisk og behandlingsmæssig værdi? Ulrich Fredberg. Silkeborg Centralsygehus Tegn på overbelastningsskader i sener hos elitebadmintonspillere ved Denmark Open Ultralydsundersøgelser før og efter kamp. Morten Boesen, Anders Boesen, Merete Kønig, Søren Torp-Pedersen, Henning Bliddal. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Umiddelbar effekt af excentrisk træning på achillestendinit vurderet med Dopplerultralyd. Morten Boesen, Anders Boesen, Merete Kønig, Søren Torp-Pedersen, Henning Bliddal. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Inter- og intraobservatør variation ved ultralydvurdering af arthrosehofter. Etienne Qvistgaard, Søren Torp-Pedersen, Robin Christensen, Henning Bliddal. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Sponsorer for Årsmødet: PBN Medicals, AstraTech, Santax Der har været fint med tilmeldinger til mødet. Vi har plads til lidt flere så mød bare op selv I ikke fik tilmeldt jer. Vi bestiller mad til rigeligt med deltagere. Er der behov for at kontakte kursusledelsen, Zehra Özdemir og Michael Bachmann Nielsen, kan dette ske på DUDS er vært for arrangementet, det er gratis at deltage. I arrangementet er inkluderet kaffe og frokost. Om de udenlandske foredragsholdere: Lucas Greiner. Klinikum Wuppertal, Tyskland. Professor i intern medicin. I Tyskland tilhører ultralyddiagnostik ofte intern medicinere. Som medicinsk gastroenterolog har han anvendt ultralyddiagnostik i over 20 år. Lucas Greiner har været Honorary Secretary i EFSUMB siden Han forstår iøvrigt dansk og taler dansk/norsk. Forklaring: hans hustru er norsk. David Pilling, som er radiolog, har været i det engelske ultralydselskabs (BMUS) bestyrelse eller diverse udvalg de seneste 15 år. Han var præsident for BMUS fra 2000 til David er formand for EFSUMBs Publications Committee og Editor for EFSUMB Newsletter. Dieter Nürnberg er kasserer i det tyske ultralydselskab DEGUM. Så vidt vides skal han være præsident for EUROSON 2007 i Leipzig. Michel Claudon har desværre med kort varsel meldt afbud til årsmødet. Til gengæld er vi glade for at have fået Dieter Nürnberg til at komme.

10 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 10 DUDS generalforsamling 20. april 2005 kl Store sal, Domus Medica, Kristianiagade 12, København Dagsorden 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Niels Juul 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for Budget for 2005 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr Kontingentfastsættelse 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Vibeke Dabelsten har siddet i 2 år i bestyrelsen, genvalg mulig, er villig til genvalg. Agnete Vedsted-Jacobsen har forladt bestyrelsen i løbet af valgperioden, bestyrelsen foreslår Ulrich Fredberg som nyt bestyrelsesmedlem 7. Valg af revisor og revisorsuppleant Bestyrelsen foreslår genvalg af henholdsvis Nikolaj Borg Mogensen som revisor og Birthe Højlund Bech som revisorsuppleant 8. Orientering fra EFSUMB 9. Orientering fra WFUMB 10. Orientering fra Sammenslutningen af Danske Sonografer 11. Indkomne forslag 12. Eventuelt Bemærkninger til ovenstående: Formandens beretning er trykt i dette medlemsnummer. Det reviderede regnskab for 2004 og budgettet for 2005 udleveres ved generalforsamlingen og trykkes efterfølgende i medlemsbladet.

11 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 11 Kommende DUDS kurser 20. april Årsmøde og generalforsamling. København. Med internationale og danske foredragsholdere. Mødeledelse Zehra Özdemir og Michael Bachmann Nielsen. Se detaljer andetsteds i bladet maj 2005 Muskuloskeletal ultralydkursus i København. Kursusledelse Michel Court-Payen, Ole Schifter, Per Hölmich. (18 CME point, EFSUMB level 1) juni Kursus i basal ultralyddiagnostik. Herlev Amtssygehus. Kurset er fuldtegnet (18 CME point, EFSUMB level 1) august Kursus i basal ultralyddiagnostik. Herlev Amtssygehus. Tilmelding: Se annonce andetsteds i bladet. (18 CME point, EFSUMB level 1). 9. september Kursus i teoretisk og praktisk ultralydsscanning for klinikere. Rigshospitalet. Tilmelding (6 CME point, EFSUMB level 1) oktober EULAR (European League Against Rheumatism) First Course in Advanced Rheumatologic Ultrasound. Parker Instituttet, Frederiksberg hospital. Kurset er godkendt af DUDS, der har tildelt 18 CME point. Se programmet på duds.dk under kurser 28. oktober Efterårsmøde. Århus. Tema: Intervention og kvalitetssikring. Foreløbigt program var i medlemsblad nr Info og tilmelding: 31. oktober - 1. november Dopplerkursus. København. Kursusledelse Christian Nolsøe og Torben Lorentzen. Tilmelding: (12 CME point, EFSUMB level 2) Efterår Kursus i interventionel muskuloskeletal ultralyd. København. Kursusledelse Michel Court-Payen. Svt EFSUMB's level 2. Forudsætter gennemført basalt ultralydkursus januar Efteruddannelseskursus i almen ultralyddiagnostik - Schæffergårdskurset. Danske og udenlandske foredragsholdere. Kursusledelse Charlotte Strandberg og Michael Bachmann Nielsen. (12 CME point, EFSUMB level 2) juni th Interventional Congress in Interventional Ultrasound. Arrangeret af Herlev Hospital og DUDS. Godkendt af EFSUMB som EUROSON School. First announcement udsendes til DUDS medlemmer sammen med dette medlemsblad. På hjemmesiden er det iøvrigt muligt at finde flere detaljer om ovenstående møder og kurser.

12 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 12 DUDS 35./36. Kursus i Basal Ultralyddiagnostik juni 2005 / august 2005 Universitetshospitalet i Herlev, Herlev Ringvej, 2730 Herlev OBS. Kurset i juni er fuldt besat. Der afholdes endnu et kursus i august. Målgruppe: Nordiske læger, speciallæger, radiografer, sygeplejersker og andre som er interesserede i brugen af ultralyddiagnostik Indhold: Systematisk undervisning i medicinsk og kirurgisk ultralyddiagnostik: Fysiske og elektroniske principper for ultralydskanning. Apparatur, billedoptimering, artefarkter. Lever, galdeveje, pancreas, milt, urinveje, retroperitoneum, blodkar, genitalia, ansamlinger. Small part skanning: Hals, thyreoidea, muskuloskeletal. Doppler teknik. Ultralydvejledt punkturteknik og indikationer herfor. Kursets indhold opfylder EFSUMB Level 1. Form: Eksternat kursus. Katedral undervisning. Kliniske demonstrationer og hands-on øvelser. Undervisere: Danske læger med mange års erfaring indenfor teoretisk og praktisk ultralyddiagnostik. Kursusledelse: Overlæge Bjørn Skjoldbye, læge Morten Høgholm Pedersen, overlæge Michael Bachmann Nielsen Kursussekretariat: Evt. henvendelse til Bjørn Skjoldbye, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling D, Herlev. Telefon Kursusafgift: Medlemmer af enten DRS, DKS eller DUDS: kr. ved betaling før søndag den 8. maj Ved betaling efter den 8. maj 2005 samt for ikke-medlemmer: kr. Prisen inkluderer frokost, kaffe samt kursusmateriale/kursusbog. For kurset i august: kontakt Prisen inkluderer frokost, kaffe samt kursusmateriale/kursusbog. Tilmelding: Skriftlig tilmelding, som er bindende, på - opgiv venligst navn, adresse og .

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 22, nr. 1 Februar 2007 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Formandens klumme 3 Hjemmesiden 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 22, nr. 2 Maj 2007 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Kommende EUROSON og WFUMB kongresser 2 Formandsberetning 2006 3-4 Referat af

Læs mere

DANSK RADIOLOGISK SELSKAB DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY MEDLEMSBLAD NR. 3 DECEMBER 2006. Indhold:

DANSK RADIOLOGISK SELSKAB DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY MEDLEMSBLAD NR. 3 DECEMBER 2006. Indhold: DANSK RADIOLOGISK SELSKAB DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY MEDLEMSBLAD NR. 3 DECEMBER 2006 Indhold: Bestyrelsen 2005-2007 2 Korte meddelelser 2 Nyt fra formanden 3 Ordinær generalforsamling 24. januar 2007

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-7 DUDS efterårsmøde Side 8-9 CECLUS Side 10 EU-udbud af landsdækkende rammeaftaler indenfor ultralyd Side 12-13 DUDS Årsmøde 2013 DUDS Bestyrelsen Indhold

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2. Oktober 2012

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2. Oktober 2012 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Oktober 2012 Indhold: Nyt fra bestyrelsen 2 Nye uddannelsessøgende 10 Program for årsmødet 3 Turen gik til Edinburgh 11 Indkaldelse

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab 2010 9 DRS budget 2011 11 Udvalgsberetninger

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB...

DOS BULLETIN ÅRSMØDET 2004... 3 LEDER... 8 MSEC-PORTALEN... 10 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I UDVALG I DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB... DOS BULLETIN NR. 4 JUNI 2004 33. ÅRGANG ÅRSMØDET 2004............................. 3 - INDKALDELSE AF FOREDRAG OG POSTERS........ 4 - ABSTRACTS OG POSTERE.................... 5 - FOREDRAGSKONKURRENCE...................

Læs mere

DOS BULLETIN NR. 2 MARTS 2003 32. ÅRGANG

DOS BULLETIN NR. 2 MARTS 2003 32. ÅRGANG DOS BULLETIN NR. 2 MARTS 2003 32. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2003.......................... 3 TILMELDING TIL FORÅRSMØDET.................. 7 GENERALFORSAMLING I DOS................... 10 GENERALFORSAMLING I DOO...................

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Se!program!og!meget!mere!inde!i!bladet!

Se!program!og!meget!mere!inde!i!bladet! DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY November 2014 Indhold Nyt fra bestyrelsen 3 Legater 12 Årsmøde program 4 Kurser 12 Generalforsamling 8 FYR 13 Med på sidelinjen 10

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - APRIL 2012 JOURNAL CLUB RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER 16 16 I DETTE NUMMER: 6 Generalforsamlinger 10 God praksis ved udvikling

Læs mere

JANUAR 2002 10. ÅRGANG

JANUAR 2002 10. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Referat fra generalforsamlingen 7 Anæstesi på Grønland 18 Internationalt CEP-kursus 22 DASAIM uddannelsespris 24 Samarbejde med industrien 26

Læs mere

ADIOGRAFEN FAGGRÆNSERNE FLYDER SIDE 6 BIOANALYTIKER OG RADIOGRAF. ISRRT i Toronto part 2. Kampen om partikelkanonen.

ADIOGRAFEN FAGGRÆNSERNE FLYDER SIDE 6 BIOANALYTIKER OG RADIOGRAF. ISRRT i Toronto part 2. Kampen om partikelkanonen. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - SEPTEMBER 2012 BIOANALYTIKER OG RADIOGRAF FAGGRÆNSERNE FLYDER SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 Kampen om partikelkanonen 14 ISRRT i Toronto part 2 20 Krav til Ok 13

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

DOS BULLETIN BESTYRELSEN INFORMERER:... 3 LEDER... 3 TILMELDING TIL MAILINGLISTEN... 3 NY OG REVIDERET HJEMMESIDE... 5

DOS BULLETIN BESTYRELSEN INFORMERER:... 3 LEDER... 3 TILMELDING TIL MAILINGLISTEN... 3 NY OG REVIDERET HJEMMESIDE... 5 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2010 39. ÅRGANG BESTYRELSEN INFORMERER:..................... 3 LEDER....................................... 3 TILMELDING TIL MAILINGLISTEN................ 3 NY OG REVIDERET HJEMMESIDE....................

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

45 årg. 2012/2013 ISSN 1904-3400. den 22. marts er der. Årg. 45 Nr. 22-20.3.13

45 årg. 2012/2013 ISSN 1904-3400. den 22. marts er der. Årg. 45 Nr. 22-20.3.13 45 årg. 2012/2013 ISSN 1904-3400 den 22. marts er der Årg. 45 Nr. 22-20.3.13 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010 2 mok 2 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 36. Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - NOVEMBER 2011

RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - NOVEMBER 2011 RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - NOVEMBER 2011 TEMA DEL DE GODE IDEER ET ELLER TO ORD? BIHULEPROTOKOLLER VI BLIVER OGSÅ HØRT INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere