Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad"

Transkript

1 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 20, nr. 2 April 2005 Domus Medica Årsmøde og generalforsamling 20. april 2005 Se det endelige program for Årsmødet Hans Henrik Hom Fond 2005: indkaldelse til ansøgninger Indhold Diverse meddelelser 2 DUDS Formandsberetning Hans Henrik Holm Fonden Rejsebrev fra Zagreb Schæffergårdskurset 5 BMUS, Manchester here we come DUDS Årsmøde 20. April Indkaldelse til generalforsamling 10 Kommende DUDS kurser /36. Basiskursus 12 Rejsebreve fra legatmodtagere 2004 Euroson 2005 har deadline for abstracts 1. maj - se side 2

2 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 2 DUDS medlemsblad Udgives af Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab - Udsendt til Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs medlemmer ca. 14. april 2005 Formand Christian Nolsøe. Næstformand Lars Bolvig Kasserer Jens Hillingsø Sekretær Vibeke Dabelsteen I sidste nummer efterlystes materiale til fx kursuslisten i Ultraschall in der Medizin/European Journal of Ultrasound samt evt meddelelser. E- mail adressen er ikke blevet overbelastet ;-) Derimod har der været større succes med at få rejsebreve til medlemsbladet. I dette nummer bringes to, der pga pladsmangel ikke kunne komme med i nr Medlemsbladet/webmaster Michael Bachmann Nielsen Trykkeri Grafisk Data Center Trykoplag 900 eksemplarer Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab er medlem af European Federation of Societies in Ultrasound in Medicine and Biology, EFSUMB, som har ca medlemmer (www.efsumb.org). EFSUMB er medlem af World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) som har cirka medlemmer (www.wfumb.org) Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs medlemsblad udkommer 4-5 gange om året, udsendes gratis til selskabets medlemmer. DUDS kontingent 2005: 300 kr, som også inkluderer 6 numre årligt af European Journal of Ultrasound/Ultraschall in der Medizin Næste europæiske ultralydkongres er: Euroson september 2005 Geneve, Schweiz - Der må forventes minimum deltagere til kongressen, da det er hvad der sædvanligvis kommer til Dreiländertreffen - 3LT. Listen over de inviterede foredragsholdere er nu tilgængelig på hjemmesiden, se under programme - session details. Deadline for abstracts 1.5 Deadline for early registration 15.6 Hele det videnskabelige program lægges på nettet 1.7 Næste nummer af medlemsbladet udkommer ca 1. september 2005: deadline 15. August 2005 Meddelelser, der ønskes optaget i bladet sendes til

3 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 3 DUDS Formandsberetning 2004 Christian Pállson Nolsøe DUDS har på nuværende tidspunkt 688 registrerede medlemmer. Sidste år ved denne tid var medlemstallet 450. Denne markante stigning i antallet af medlemmer er ikke kommet helt af sig selv. Gennem det sidste halvandet år har deltagere ved DUDS kurser, som ikke i forvejen var medlemmer, fået tilbudt eet års gratis medlemsskab inklusive medlemsblad og "Ultraschall" Vi håber selvfølgelig på, at langt de fleste vælger at fortsætte i DUDS, fordi de finder det attraktivt, at holde sig opdateret med hvad der rører sig i ultralydverden. Der er siden sidste generalforsamling afholdt 11 kurser/møder i DUDS regi med i alt cirka 400 deltagere. Stor tak til kursusarrangørerne for deres flotte arbejde, men også tak til deltagerne for den store interesse og opbakning. DUDS satser i de kommende år på at udvide kursus- og møde aktiviteten, idet vi modtager et stigende antal henvendelser om både flere og nye kurser. Forårsmødet er omdøbt til DUDS Årsmøde og vil blive kørt i stilling som DUDS "flagskib". Vi håber på at kunne etablere en årligt tilbagevendende succes, gerne over to dage, med et attraktivt videnskabeligt program og afholdelse af generalforsamling i gode omgivelser og med både fagligt og socialt indhold. Alle DUDS kurser kvalificerer til opnåelse af CME point - 6 point per hel kursusdag - men man skal være opmærksom på, at der endnu ikke eksisterer hverken et officielt krav om erhvervelse af CME point eller en central registrering af disse. DUDS fører således ikke protokol over uddelte point, og det er derfor op til det enkelte medlem at opbevare dokumentation for disse, hvis man har en forventning om engang i fremtiden at få brug dem. DUDS har i det forgangne år via sit kursusudvalg haft et aktivt samarbejde med flere andre specialeselskaber såvel vedrørende afholdelse af bestående kurser som angående design af nye. Vi imødeser et stigende behov for uddannelse i ultralyddiagnostik i takt med at ultralyd indbygges i kliniske specialer, og vi finder det i den sammenhæng nødvendigt at kunne definere standarder for ekspertise niveau ved udøvelse af ultralyddiagnostik. DUDS har derfor adopteret EFSUMB's model som indebærer definering af ekspertise på tre niveauer. Nærmere detaljer kan findes på DUDS hjemmeside under "Rekommandationer". Der er i 2004 uddelt legater på tilsammen kr fra DUDS rejsefond til i alt 10 ansøgere samt fra Hans Henrik Holm Fonden på ialt kr til 7 modtagere. Næste uddeling fra Hans Henrik Holm finder sted juni Opslag vedrørende ansøgning kan ses i DUDS medlemsblad nr Ansøgninger til DUDS rejsefond kan indsendes løbende stilet til sekretæren og bliver ligeledes behandlet og effektueret løbende. På grund af stigende antal vil aktiv kongresdeltagelse blive prioriteret. DUDS medlemmer har i 2004 kunnet registrere en markant - og forhåbentlig positiv - ændring i tilbuddet af skriftligt materiale. DUDS medlemsblad har således været udsat for en - længe ønsket - gennemgribende ansigtsløftning, både hvad angår indhold og layout. Redaktør Michael Bachmann Nielsen udfører i den forbindelse et stort og flot arbejde, som

4 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 4 jeg personligt sætter meget pris på, og som jeg håber, medlemmerne påskønner. Medlemsbladet udsendes af økonomiske hensyn i sort hvid format, men forefindes desuden på DUDS hjemmeside i farve version. Det kombinerede "Ultraschall" og "European Journal of Ultrasound", som tillige er EFSUMB`s officielle organ er blevet udsendt til medlemmerne siden medio 2004, og vi har indtil nu langt overvejende fået positive tilkendegivelser herpå. DUDS og ASUM er i disse dage ved at lægge sidste hånd på det dokument, som skal dannne grundlaget for en dansk-australsk ultralyd-venskabsforening. Navnet på denne forening bliver efter forslag fra ASUM præsident David Rogers: "CADUCEUS (Collaborative Australasian Danish Undertaking for Continued Excellence in UltraSound) (Caduceus - the symbol of healing with the wings and the two serpents)". Intentionen med dette samarbejde er at stimulere til udveksling af erfaringer både vedrørende faglige sager som f. eks. standarder og kvalitetssikring og mere forskningsrelaterede projekter. Samarbejdet kommer desuden til at indeholde en slags udvekslingsaftale hvor yngre ultralydforskere (ikke over 40 år) får mulighed for et kortere ophold i det kontralaterale land af forskningsog uddannelsesmæssig karakter. Hans Henrik Holm Fonden 2005 I forbindelse med professor dr.med. Hans Henrik Holm s afskedssymposium år 2000 oprettedes en fond til støtte af dansk ultralyddiagnostik og interventionel ultralyd. Den årlige legatportion i 10 år er kr. Legaterne kan søges af læger, sonografer og teknikere til videnskabelige formål (studieog kongresrejser, apparatur m.v.) Ansøgning bedes fremsendt senest mandag 30. Maj 2005 til Hans Henrik Holm, Vilvordevej 39 B, 2920 Charlottenlund Rejsebrev fra Zagreb 2004 Merete Park & Anne Feddersen Fra perioden 5 til 8. juni deltog sygeplejerske Merete Park og Social og Sundhedsassistent Anne Feddersen ansat på Rigshospitalet X 4123, i Ultralydskongressen som blev afholdt i Zagreb, Kroatien. Zagreb er en hyggelig by med atmosfære med mange gamle historiske bygninger, man skulle ikke tro at man

5 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 5 befandt sig en hovedstad for der var mange hyggelige små gader med små gamle huse. Byen breder sig over to bakker og derfra er en flot udsigt over byen. Vi havde en rigtig dejlig tur, blev indkvarteret på en godt hotel, der lå meget tæt på centrum og med en tilpas gå afstand til Kongres hotellet. Kongressen havde ikke så meget nyt at byde på, da mange af foredragene var en gentagelse. Der var et interessant foredrag fra Tyskland om RF behandling af de forskellige organer f.eks. lungecancer hvilket for os var nyt, da vi kun har stiftet bekendtskab med RF behandling i forbindelse med levercancer. De forskellige Workshops fremviste forskellige ultralydsapparater, hvilket var meget interessant. For os var det alt i alt en rigtig god tur, det var meget interessant at møde andre læger og udveksle patient relaterede sygepleje. Socialt var det også rigtigt godt at være sammen med interne kollegaer, da der også var tid til at se på byen, spise en god middag og nyde et glas vin. Da Rigshospitalet desværre kun har afsat få kursuspenge til plejepersonalet, har vi været meget glade for DUDS økonomiske hjælp til vores ophold i Zagreb, tak for det. At opleve en international kongres var en stor oplevelse, vi har været glade for at deltage. Merete og Anne Schæffergårdskurset januar 2005 havde igen i år et stort fremmøde, og mange spændende foredrag fra de udenlandske gæster Bill Lees fra England og Jean-Michel Correas fra Frankrig, samt fra de mange indenlandske foredragsholdere. Tak til sponsorerne der mødte talstærkt op med apparater, udstyr og utensilier. På gensyn i 2006 til næste Schæffergårdskursus januar 2006

6 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 6 BMUS, MANCHESTER HERE WE COME... Helle Hansen & Jeanette Agdal Yes, omsider var det vores tur. Efter henholdsvis 5 og 7 års koncentreret ultralyd var vi så klar til: Kongres, udlandsrejse, møde med ligestillede kollegaer, for hvem kodeordet var ULTRALYD. Undertegnede - Helle Hansen (radiograf) og Jeanette Agdal (sygeplejerske) drog forventningsfulde afsted i starten af december til British Medical Ultrasound Society kongressen. Og lad os slå fast med det samme - vi blev ikke skuffede. Til vores store fryd afholdte selskabet, hvis vi skal tro en gammel garvet BMUS-veteran, den fagligt bedste og volumenmæssigt største kongres i mange år. "Største" - ja, dermed forstås, at det var nødvendigt at være helt fremme i skoene for at plukke dagens program. Viften af gode tilbud gik over fire auditorier med sessions/diskussioner/hands-on via frokost lectures til overvældende stor poster-udstilling. Alt sammen krydret med en levende udstilling med overraskende nyheder, gode gamle kendinge og ikke mindst små cafè'er hvor vi genså og chattede videre med nye ultralydvenner. Den mest iøjnefaldende nyhed leverede Hitachi i form af " Real Time Virtual Sonography", et system hvor UL kombineres med CT eller MR. Fantastiske flotte billeder. Systemet er efterfølgende solgt på henholdsvis Rigshospitalet og i Århus, men er endnu ikke taget i brug. Herligt føltes det at se og høre reaktionerne, når vi nævnte Herlev Ultralydafdeling. "Oh, you must know Hans Henrik Holm". Den var sikker næsten hver gang! Ca overvejende engelske deltagere summede ivrigt omkring. Som de to eneste skandinaviske deltagere, (hvor blev I af?) blev vi hvirvlet med rundt i engelsk humor og charme - ikke mindst når den engelske summen skiftede gear til de flotte sociale aftenarrangementer i moderne China Town og gotiske Town Hall. Under gallamiddagen på Town Hall sluttede den populære Jane Bates sin 2-årige periode som præsident for BMUS af. Det var en pompøs ceremoni med overrækkelse af en mængde velfortjente medaljer. Derefter var det tid til præsidentskiftet; på meget højtidelig vis blev præsidentmedaljen overdraget radiologen Grant Dexter fra Glasgow. Jane Bates var iøvrigt den første sonograf, og blot den anden kvindelige præsident i BMUS' historie. Vi var så heldige at sidde til bords med dem begge aftenen før i China Town - og det blev vældigt festligt. Byens borgmesterkæde blev også luftet ved borgmesterens deltagelse i åbningsreceptionen.

7 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 7 Udover at få en masse nyttig faglig viden med hjem, havde vi endnu en agenda på dagsordenen. Vi ønskede selvfølgelig at vide en masse om den engelske sonografuddannelse, som forøvrigt har eksisteret i 30 år. Heldigvis mødte vi mange meget imødekommende englændere, der villigt fortalte os om deres uddannelse og deres praktiske hverdag m.h.t. organisation og ansvar. Uddannelsen varer ca. 3 år - forudgået af et par års erfaring, for de flestes vedkommende som radiograf eller sygeplejerske. På kongressen blev der talt meget om de mange organisationer (bodies) relateret til ultralyd. Der var lange diskussioner i salen vedrørende uddannelseslevels. F.eks. er der planer om et minimum-level, beregnet til bl.a. praktiserende læger. For at undgå overflødige scanninger af ikke kvalificerede apparat-brugere, forslår man som mindstekrav et bestået minimum-level, hvis forsikringen skal dække. Herefter stadig stigende levels til sonografer og læger i den specialiserede ultralyd-unit. Man ønsker ganske enkelt kompetente ul-diagnostikere med certifikat og flere levels - bl.a for at imødekomme et hastigt stigende behov for flere sonografer. Til vores store fryd var det høje faglige indhold relateret til både læger og sonografer. Vi høstede viden og inspiration til hverdagen på Herlev Ultralydsafdeling, men også muligheder for ophold på udenlandske ultralydafdelinger. Efter tre hektiske dage i 5. gear har vi fået opdateret vores fag-engelske og opgraderet vores sociale adfærd med et nyt begreb: "gate-rush". Pyt med at du ingen billet har, du smutter bare rundt om hjørnet, iler ubemærket ind ad porten, til det næste spændende arrangement. Ja, det må blive BMUS, Manchester Opfordringen er hermed givet videre! (Betal bare for entreen - den er det værd) På BMUS s hjemmeside er det muligt via link fra forsiden at finde masser af billeder fra BMUS årsmødet i 2004, ligesom der kan findes oplysninger om dette års møde i Manchester december. Der er deadline for abstracts 1. august. I forbindelse med ECR-kongressen i Wien i marts mødtes jeg med Volker Niem, som er Publishing Editor for Thieme Publishers. Jeg forespurgte bl.a. hvorfor Ultraschall kun var official journal for de 3 tysksprogede medlemslande, og ikke for fx DUDS som har kollektivt abonnement. Jeg fik i april dette svar: During our conversation in Vienna you correctly stated that Ultraschall in der Medizin is the official journal of DUDS. Starting with issue 2/05, we will now include this info on the front cover and the inner title page. Also, we will include the address of DUD's website on the inner title page /mbn

8 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 8 DUDS årsmøde 20. april 2005, kl Store sal, Domus Medica, Kristianiagade 12, København Mødet er åbent for alle interesserede. Bemærk: I forhold til tidligere annonceret er der ændret starttidspunkt, foredragene starter kl Forud for årsmødet holder Sammenslutningen af Danske Sonografer orienteringsmøde i HB-salen, hvor der er kaffe og morgenbrød. Der vil også være kaffe, te og morgenbrød i Hall en. Videnskabeligt program The use and position of medical ultrasound in Europe. Lucas Greiner (D) Biliopancreatic ultrasonography - state of the art. Lucas Greiner (D) Pathological fluid collections in the abdomen. Dieter Nürnberg (D) Kaffepause Antenatally diagnosed hydronephrosis: have we learned anything in the last 20 years? David Pilling (UK) Kirurgisk ultralyduddannelse: anbefalinger og erfaringer. Jens Hillingsø, Rigshospitalet Kl er der frokost i lille sal, blå stue og biblioteket. Videnskabeligt program kl Hvor god er 3D ultralyd til at påvise periintestinale lymfeknuder på tarmpræparater? Anders Fogh Christensen, Jill Burke, Henrik Møller, Benn Vainer, Anne M. Mogensen, Lars Bo Svendsen, Michael B. Nielsen. Rigshospitalet Ultralydvejledt gastrostomi, præsentation af en ny teknik og 30-dages follow up på 120 patienter. Torben Lorentzen, Christian Nolsøe. Amtssygehuset i Herlev. Tumor vaskularisering vurderet med kontraststofforstærket Doppler ultralyd: inter- og intraobservatør variation. Nanna Bang, Beth H. Olsen, Kristina R. Nielsen, John G. Pedersen, Michael B. Nielsen. Rigshospitalet. Ultralyd af knæ. Lars Bolvig. Århus Sygehus Kaffepause Entesopatiforandringer i knæets anteriore seneapparat hos elite badmintonspillere ved Denmark Open Merete Juhl Kønig, Morten Boesen, Søren Torp-Pedersen, Henning Bliddal. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital

9 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 9 Har ultralydscanning af idrætsfolk med asymptomatiske Achilles og patellarsener nogen diagnostisk og behandlingsmæssig værdi? Ulrich Fredberg. Silkeborg Centralsygehus Tegn på overbelastningsskader i sener hos elitebadmintonspillere ved Denmark Open Ultralydsundersøgelser før og efter kamp. Morten Boesen, Anders Boesen, Merete Kønig, Søren Torp-Pedersen, Henning Bliddal. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Umiddelbar effekt af excentrisk træning på achillestendinit vurderet med Dopplerultralyd. Morten Boesen, Anders Boesen, Merete Kønig, Søren Torp-Pedersen, Henning Bliddal. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Inter- og intraobservatør variation ved ultralydvurdering af arthrosehofter. Etienne Qvistgaard, Søren Torp-Pedersen, Robin Christensen, Henning Bliddal. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Sponsorer for Årsmødet: PBN Medicals, AstraTech, Santax Der har været fint med tilmeldinger til mødet. Vi har plads til lidt flere så mød bare op selv I ikke fik tilmeldt jer. Vi bestiller mad til rigeligt med deltagere. Er der behov for at kontakte kursusledelsen, Zehra Özdemir og Michael Bachmann Nielsen, kan dette ske på DUDS er vært for arrangementet, det er gratis at deltage. I arrangementet er inkluderet kaffe og frokost. Om de udenlandske foredragsholdere: Lucas Greiner. Klinikum Wuppertal, Tyskland. Professor i intern medicin. I Tyskland tilhører ultralyddiagnostik ofte intern medicinere. Som medicinsk gastroenterolog har han anvendt ultralyddiagnostik i over 20 år. Lucas Greiner har været Honorary Secretary i EFSUMB siden Han forstår iøvrigt dansk og taler dansk/norsk. Forklaring: hans hustru er norsk. David Pilling, som er radiolog, har været i det engelske ultralydselskabs (BMUS) bestyrelse eller diverse udvalg de seneste 15 år. Han var præsident for BMUS fra 2000 til David er formand for EFSUMBs Publications Committee og Editor for EFSUMB Newsletter. Dieter Nürnberg er kasserer i det tyske ultralydselskab DEGUM. Så vidt vides skal han være præsident for EUROSON 2007 i Leipzig. Michel Claudon har desværre med kort varsel meldt afbud til årsmødet. Til gengæld er vi glade for at have fået Dieter Nürnberg til at komme.

10 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 10 DUDS generalforsamling 20. april 2005 kl Store sal, Domus Medica, Kristianiagade 12, København Dagsorden 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Niels Juul 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for Budget for 2005 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr Kontingentfastsættelse 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Vibeke Dabelsten har siddet i 2 år i bestyrelsen, genvalg mulig, er villig til genvalg. Agnete Vedsted-Jacobsen har forladt bestyrelsen i løbet af valgperioden, bestyrelsen foreslår Ulrich Fredberg som nyt bestyrelsesmedlem 7. Valg af revisor og revisorsuppleant Bestyrelsen foreslår genvalg af henholdsvis Nikolaj Borg Mogensen som revisor og Birthe Højlund Bech som revisorsuppleant 8. Orientering fra EFSUMB 9. Orientering fra WFUMB 10. Orientering fra Sammenslutningen af Danske Sonografer 11. Indkomne forslag 12. Eventuelt Bemærkninger til ovenstående: Formandens beretning er trykt i dette medlemsnummer. Det reviderede regnskab for 2004 og budgettet for 2005 udleveres ved generalforsamlingen og trykkes efterfølgende i medlemsbladet.

11 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 11 Kommende DUDS kurser 20. april Årsmøde og generalforsamling. København. Med internationale og danske foredragsholdere. Mødeledelse Zehra Özdemir og Michael Bachmann Nielsen. Se detaljer andetsteds i bladet maj 2005 Muskuloskeletal ultralydkursus i København. Kursusledelse Michel Court-Payen, Ole Schifter, Per Hölmich. (18 CME point, EFSUMB level 1) juni Kursus i basal ultralyddiagnostik. Herlev Amtssygehus. Kurset er fuldtegnet (18 CME point, EFSUMB level 1) august Kursus i basal ultralyddiagnostik. Herlev Amtssygehus. Tilmelding: Se annonce andetsteds i bladet. (18 CME point, EFSUMB level 1). 9. september Kursus i teoretisk og praktisk ultralydsscanning for klinikere. Rigshospitalet. Tilmelding (6 CME point, EFSUMB level 1) oktober EULAR (European League Against Rheumatism) First Course in Advanced Rheumatologic Ultrasound. Parker Instituttet, Frederiksberg hospital. Kurset er godkendt af DUDS, der har tildelt 18 CME point. Se programmet på duds.dk under kurser 28. oktober Efterårsmøde. Århus. Tema: Intervention og kvalitetssikring. Foreløbigt program var i medlemsblad nr Info og tilmelding: 31. oktober - 1. november Dopplerkursus. København. Kursusledelse Christian Nolsøe og Torben Lorentzen. Tilmelding: (12 CME point, EFSUMB level 2) Efterår Kursus i interventionel muskuloskeletal ultralyd. København. Kursusledelse Michel Court-Payen. Svt EFSUMB's level 2. Forudsætter gennemført basalt ultralydkursus januar Efteruddannelseskursus i almen ultralyddiagnostik - Schæffergårdskurset. Danske og udenlandske foredragsholdere. Kursusledelse Charlotte Strandberg og Michael Bachmann Nielsen. (12 CME point, EFSUMB level 2) juni th Interventional Congress in Interventional Ultrasound. Arrangeret af Herlev Hospital og DUDS. Godkendt af EFSUMB som EUROSON School. First announcement udsendes til DUDS medlemmer sammen med dette medlemsblad. På hjemmesiden er det iøvrigt muligt at finde flere detaljer om ovenstående møder og kurser.

12 Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab medlemsblad nr 2/ april 2005 side 12 DUDS 35./36. Kursus i Basal Ultralyddiagnostik juni 2005 / august 2005 Universitetshospitalet i Herlev, Herlev Ringvej, 2730 Herlev OBS. Kurset i juni er fuldt besat. Der afholdes endnu et kursus i august. Målgruppe: Nordiske læger, speciallæger, radiografer, sygeplejersker og andre som er interesserede i brugen af ultralyddiagnostik Indhold: Systematisk undervisning i medicinsk og kirurgisk ultralyddiagnostik: Fysiske og elektroniske principper for ultralydskanning. Apparatur, billedoptimering, artefarkter. Lever, galdeveje, pancreas, milt, urinveje, retroperitoneum, blodkar, genitalia, ansamlinger. Small part skanning: Hals, thyreoidea, muskuloskeletal. Doppler teknik. Ultralydvejledt punkturteknik og indikationer herfor. Kursets indhold opfylder EFSUMB Level 1. Form: Eksternat kursus. Katedral undervisning. Kliniske demonstrationer og hands-on øvelser. Undervisere: Danske læger med mange års erfaring indenfor teoretisk og praktisk ultralyddiagnostik. Kursusledelse: Overlæge Bjørn Skjoldbye, læge Morten Høgholm Pedersen, overlæge Michael Bachmann Nielsen Kursussekretariat: Evt. henvendelse til Bjørn Skjoldbye, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling D, Herlev. Telefon Kursusafgift: Medlemmer af enten DRS, DKS eller DUDS: kr. ved betaling før søndag den 8. maj Ved betaling efter den 8. maj 2005 samt for ikke-medlemmer: kr. Prisen inkluderer frokost, kaffe samt kursusmateriale/kursusbog. For kurset i august: kontakt Prisen inkluderer frokost, kaffe samt kursusmateriale/kursusbog. Tilmelding: Skriftlig tilmelding, som er bindende, på - opgiv venligst navn, adresse og .

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 19, nr. 4 November 2004 Schæffergårdskurset 20.-21. Januar 2005 Dreiländertreffen oktober 2004 blev holdt i HCC i Hannover Rapport fra EFSUMB møde i

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 21, nr. 3 September 2006 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Formandens klumme 3-4 Referat af generalforsamling 5 Kursuslisten 6 10th

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag

Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag Ad a Dirigent: Palle Referent: Dorthe Stemmeudvalgspersoner: senere, hvis behov Ad b Formandens beretning: godkendt (bilag 1) Ad

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen - 2013% Dansk%Radiologisk%Selskab%holder%i%år%sit%8.%årsmøde%sammen%med%Dansk%Selskab% for%klinisk%fysiologi%og%nuklearmedicin%videnskabelige%møde.%

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2016

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2016 SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Velkommen til Generalforsamling 2016 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Erik Mollerup, Court Møller og

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

"Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt"

Klinisk etik! Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt TEMADAG & Workshop "Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt" Fredag den 7. juni 2013 1030 til 15.30. Temadagen starter med Generalforsamling fra 9.30

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Til stede: Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Bro, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Rikke Krogh-Madsen 1) Konstituering af bestyrelsen: Pia Nimann

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Du er ikke alene. Nyhedsbrev 07-13

Du er ikke alene. Nyhedsbrev 07-13 Bestyrelsen: Formand Kåre Pedersen Kasserer Thomas Pedersen Næstformand Dorthe Lykke Æresbestyrelsesmedlem Niels Kielsen Bestyrelsesmedlem Henrik Nielsen Bestyrelsesmedlem Nick Bidstrup Suppleant Charlotte

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 22, nr. 1 Februar 2007 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Formandens klumme 3 Hjemmesiden 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

AMPUTATIONS-KONFERENCE

AMPUTATIONS-KONFERENCE AMPUTATIONS-KONFERENCE Tværfaglig konference om amputationer og den amputerede patient Onsdag den 6. november 2013 på Hvidovre Hospital INFORMATION TIL SPONSORER OG UDSTILLERE Invitation til sponsering

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Mødested: Århus Universitetshospital Skejby Dato: 11. september Mødetid: 09.00-14.30 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Protokol. over. Dansk Militærhistorisk Kommissions 43. årsmøde den 7. marts 2011

Protokol. over. Dansk Militærhistorisk Kommissions 43. årsmøde den 7. marts 2011 Nr. 5/2011 12. marts 2011 Protokol over Dansk Militærhistorisk Kommissions 43. årsmøde den 7. marts 2011 1. Årsmødet afholdtes den 7. marts på Frederiksberg Slot. Der var tilmeldt 28 medlemmer. Umiddelbart

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015

Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Nordisk Gravhundevinder-udstilling i Lunden, Silkeborg søndag den 5 juli 2015 Kære udstiller. Mange tak for din tilmelding til udstillingen i Lunden. Der er tilmeldt 142 hunde til udstillingen, og de fordeles

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden:

Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: www.afa-foto.dk Århus den 11/4/2016 Referat af ordinær generalforsamling i AFA 2016. Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 27 april 2016 kl 19 i klubbens lokaler med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING

Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal. Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Hjerneskadeforeningens Lokalafdeling Egedal Referat fra ORDINER GENERALFORSAMLING Torsdag d. 22 januar 2015 kl.19.00 På Græstedgård, Hovedhuset, lokale 10 Udlejervej 13B, 3650 Ølstykke Sanny byder alle

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5 26. NOVEMBER 2015 PRINTVENLIG UDGAVE DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2015 Hotel Scandic Jacob Gade Flegborg 8-10 7100 Vejle TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Formand Ovl. PhD Michel Court-Payen Billeddiagnostisk Afd. Gildhøj Privathospital formand@duds.dk Næstkommende formand Læge PhD Caroline

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere