-nyt. Lommebog se bagsiden. Kontingent se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr."

Transkript

1 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 5 December 2014 Lommebog se bagsiden Kontingent se bagsiden

2 -nyt I DECEMBER 2014 I Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf Ansvarshavende redaktør: Kjeld Christensen Layout og tryk: MAYMAX grafisk idé og design tlf Åbningstider i 3F Aabenraa-Tønder Kontorerne i Aabenraa og Tønder: Mandag... kl Tirsdag... kl Onsdag... kl Torsdag... kl Fredag... kl Kontorerne i Gråsten og Padborg: Mandag... kl Tirsdag... Lukket Onsdag... Lukket Torsdag... kl Fredag... kl Kontoret i Skærbæk: Mandag... kl Tirsdag... Lukket Onsdag... Lukket Torsdag... kl Fredag... Lukket Nødvendige henvendelser uden for afdelingens åbningstid kan rettes til: Afdelingsformand, Kim Brandt Næstformand, Lars Petersen PSHR brancheleder, Pia Walther Transport brancheleder Jørgen Christensen Byg brancheleder Tom H. Nielsen Industri brancheleder, Brian Andersen Off. brancheleder, Steen Hansen Forsiden: Tjener ved Hotel Fakkelgården i Kollund, Hauke Schneiders, har lige afsluttet sin tjenereksamen med fem 12-taller samt den højeste udmærkelse i tjenerfaget, en sølvmedalje. Leder v/ formand Kim Brandt 1 år 3F Aabenraa-Tønder Det første år i 3F Aabenraa-Tønder nærmer sig afslutningen. Et år, der ikke har været uden udfordringer, men også et år, der har vist sig spændende på mange områder, når man som vores afdeling dækker et så stort geografisk område med så mange forskellige medlemmer, brancher og medarbejdere. En af de største udfordringer, vi har haft i året, har været at holde alle vore fem kontorer bemandet med medarbejdere. Vi er derfor i ledelsen gået i tænkeboksen for at finde holdbare løsninger på netop de problemer. Det er ikke holdbart i forhold til en god medlemsservice, at der af og til kun er en medarbejder på kontoret. Vi har desværre også haft nogle langtidssygemeldinger, som har tæret på kræfterne 2

3 I DECEMBER 2014 I -nyt i afdelingen. Den ene med langtidssygdom er fratrådt, og den anden er stadig sygemeldt. I skrivende stund er der ikke meget, der tyder på en ændring der. Jeg vil som formand meget gerne ud og besøge jer på arbejdspladserne, både der hvor der er en tillidsrepræsentant og der, hvor der ikke er. Hvis I på arbejdspladsen gerne vil have mig på besøg, så sig det til tillidsrepræsentanten eller ring til mig, så vil jeg lave en aftale med virksomheden om at komme på besøg. Reglerne i overenskomsterne gør jo, at jeg ikke bare kan komme rendende. Der skal være aftale om besøg. Håber at høre fra jer. Hvad kan I ellers læse om i 3F Nyt I januar måned afvikler alle afdelingens brancher deres årsmøder. Se i bladet hvornår din branche afvikler deres og se, hvad der er på dagsordenen. Lad ikke din stol stå tom på brancheårsmødet, mød op og få en snak med kolleger fra andre virksomheder i din branche. I har mere tilfældes af både gode og dårlige ting, end mange tror. Her er der mulighed for at drøfte problemstillinger og erfaringsudveksle og måske skabe grobund for en brancheklub. Som I også kan se i bladet, er der allerede brancher, der har oprettet deres klubber og i klubberne afvikler forskellige typer aktiviteter. Du vil også i bladet kunne læse om den kampagne, 3F har startet. Kampagnen handler om, at Godt arbejde er ; en kampagne, der skal sætte fokus på emner på arbejdsmarkedet, der optager vore medlemmer. Du kan også være med i kampagnen - læs mere om hvordan i artiklerne. Kort nyt den nye sladrehank om gode og dårlige oplevelser: Vi har igennem de seneste blade været i gang med at udvikle kort nyt -siderne, hvor vi kort vil fortælle om gode og dårlige oplevelser i vores arbejde. Håber I vil tage godt imod disse nye sider, og har du en historie, som du mener, bør komme med enten som en kort historie eller en længere historie, og som du vil dele med de øvrige medlemmer, er du velkommen til at skrive til os. Finanslov for 2015: Så skete det. Medens jeg sidder og skriver denne leder kommer der en mail i min indbakke. Der er indgået en såkaldt Rød Finanslov for Straks går man om for at se på indholdet og ja, der er nogle goder for vore medlemmer i denne finanslov. I Fagforeningen er vi specielt glade for, at det er lykkes at få fradraget for fagforeningskontingentet sat op fra kr til kr ,-. Det betyder for vore medlemmer, at de igen har fuldt fradrag for udgifter til det faglige kontingent. Derudover er der i Finansloven aftalt en ordning, der betyder, at de folk, der har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse, får en ny ydelse kaldet kontantydelse for jobsøgende. Det er ikke den løsning, vi som fagforening råber hurra for, men en ydelse der er bedre en ingenting, som var alternativet. Ydelsen er uafhængig af formue og ægtefælleindtægt og udbetales af kommunen. Desværre er der igen tale om en ydelse, der udfases og ikke en varig ordning. Vi må så håbe, at vi efter næste valg har et flertal i folketinget, der vil råde bod på det miskmask, Venstre, Konservative, Radikale og Dansk Folkeparti fik vedtaget, og 3

4 -nyt I DECEMBER 2014 I som den Socialdemokratisk ledede regering ikke har kunnet få lavet rigtigt om på, men udelukkende har kunnet lave lappeløsninger. Vi har brug for, at der skabes mere tryghed på arbejdsmarkedet. Folk vil også, såfremt der skabes tryghed, turde bruge noget af den store opsparede kapital, så vi igen kan få mere gang i hjulene i Danmark. Så tryghed må være et af hovedemnerne i den kommende valgkamp, tryghed for den almindelige lønmodtager. Når finansloven er på plads, vil der ikke ske de store landvindinger på den landspolitiske scene, da vi med hastige skridt nærmer os et folketingsvalg, der skal afvikles senest i starten af september Mere om dette senere, når tiden nærmer sig. Julefreden sænker sig over Danmark: Når du sidder med dette blad i håneden, vil juletravlheden køre i højeste gear. Der skal bages julekager, forberedes og afvikles julefrokost, julegaver skal købes, og der skal pyntes op, der er mange gøremål i denne travle tid. Jeg håber trods travlheden, at du vil sætte dig tilbage i stolen og slappe af og tage dig tid til at læse bladet med nyt fra netop din 3F-afdeling. Jeg ønsker dig og dine nærmeste en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Med venlig hilsen Kim Brandt formand Afdelingens bestyrelse samt ansatte ønsker dig hermed RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR Vi takker for et godt samarbejde i 2014 og håber på fortsat godt samarbejde i

5 I DECEMBER 2014 I -nyt Nyuddannet og hvad så? Nyuddannet og medlem af 3F og 3Fs A-kasse Som nyuddannet skal du tage stilling til, om du vil gøre brug af dine dimittendrettigheder eller fortsætte med dine nuværende rettigheder. Det er individuelt, hvad der er bedst at vælge. Derfor vil vi anbefale dig at kontakte din lokale 3Ffagforening, så du kan få afklaret dine muligheder. Hvis du ikke foretager valget senest to uger fra uddannelsens afslutning, fortsætter du medlemskabet med dine nuværende rettigheder. Uddannelsens afslutning Med afsluttet uddannelse menes, at alle karakterer er givet, og al studieaktivitet er ophørt, og du har haft den sidste praktiktid. Datoen på uddannelsesbeviset skal altid være uddannelsens afslutning. Nyuddannet med dimittendrettigheder Hvis du vælger denne mulighed, vil det betyde, at dagpengene udgør 82% af højeste dagpengesats, og at du begynder forfra i en ny dagpengeperiode. Det er en forudsætning for at opnå dimittendrettigheder, at A-kassen har modtaget ansøgningen senest to uger efter uddannelsens afslutning. To ugers fristen gælder både, hvis du skal overflyttes som dimittend, eller hvis du allerede er medlem af A-kassen, men ønsker at gøre brug af dimittendrettighederne. Nyuddannet med nuværende rettigheder Hvis du allerede før uddannelsen havde en dagpengeret, eller du har haft en elevløn på over ,-kr. pr. måned, kan det nok betale sig at bruge nuværende rettigheder. Dette forudsætter dog, at din arbejdsgiver ikke har fået tilskud til din løn. Har du været voksenlærling, har din arbejdsgiver sandsynligvis modtaget tilskud til din løn, og derfor vil du i den situation skulle dimittere. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge, bør du kontakte A-kassen. Hvis du er ledig efter uddannelsens afslutning, skal du tilmelde dig på første ledige dag. Du skal derefter henvende dig i A-kassen og medbringe kopi af dit uddannelsesbevis. Nyuddannet og ikke medlem af 3Fs A-kasse Hvis du er medlem af 3F fagforeningen, men ikke af A-kassen, og har været det i 12 måneder ved uddannelsens afslutning, har du ret til at modtage forbundsydelse i den første måned, indtil du får ret til dagpenge. Hvis du ikke har været medlem af A-kassen under din uddannelse, kan du optages som dimittend. Det forudsætter, at du har gennemgået en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, og du anmoder om optagelse senest to uger efter, at uddannelsen er afsluttet. Du vil herefter opnå dagpengeret med dimittendsats efter en måneds karenstid regnet fra uddannelsens afslutning. 5

6 -nyt I DECEMBER 2014 I Kampen mod underbetalt arbejdskraft er et fælles ansvar Af Anne Sina, medlem af Folketinget (S) for Aabenraa og Tønder Social dumping er en kæmpe trussel mod vores velfærdssamfund. Virksomheder, der hyrer ansatte til en dårlig løn med ringe arbejdsvilkår og ingen rettigheder, er en alvorlig udfordring for Danmark. Den skal vi løse i fællesskab. For mig er det vigtigt at holde tungen lige i munden i debatten om social dumping og udlændinges arbejdsvilkår her i Danmark: At man som udlændig vælger at komme hertil for at arbejde, kan man ikke fortænke nogen i. Og for os i Grænselandet er det ikke noget nyt. Problemet er altså ikke den enkelte udlænding, men derimod de arbejdsgivere, der udnytter udenlandsk arbejdskraft til at underminere det danske arbejdsmarked og de rettigheder, som fagbevægelsen har kæmpet for gennem mange år. Gennem generationer har arbejderbevægelsen været med til at skabe et solidt samfund, der bygger på et stærkt fællesskab. Et samfund med gode arbejdsvilkår og ordentlige lønninger for almindelige mennesker. Når udlændinge bliver underbetalt, truer det altså ikke bare de danske løn- og arbejdsvilkår, men hele den danske samfundsmodel. I Danmark vil vi kunne stole på hinanden og på de aftaler, vi indgår. Så de arbejdsgivere, der svækker de kollektive overenskomster gennem underbetaling af udlændinge, skaber en meget udansk utryghed på arbejdsmarkedet. De arbejdsgivere, der underbetaler, klager ofte i samme ombæring over, at danskerne er så hulens dyre. I virkeligheden handler deres brug af underbetalt arbejdskraft dog om, at de ikke vil betale det, dansk kvalitet koster. De omgår reglerne og sænker barren for arbejdsforhold her i landet med dårligere håndværksmæssig kvalitet og øget utryghed på arbejdsmarkedet til følge. 6

7 I DECEMBER 2014 I -nyt Derfor er det også afgørende, at regeringen fortsætter sit gode arbejde med at bekæmpe social dumping. Vi har på de sidste finanslove afsat penge til koordinerede aktioner fra Politiet, Skat og Arbejdstilsynet. De besøger i fællesskab arbejdspladser og sørger for, at tingene er, som de skal være. Er de ikke det, har de mulighed for at udskrive straks-bøder til arbejdsgiverne. Og fra næste år skal man i byggeriet bære ID-sikkerhedskort, der fortæller, hvem man er, og hvad man laver. Så er det sværere for arbejdsgiverne at snyde med identiteten af deres medarbejdere. Med disse tiltag kan vi rydde op på arbejdspladserne i byggeriet, der også er en af de brancher med flest arbejdsulykker. Det er jeg som Socialdemokrat stolt af. Kampen er dog bestemt ikke slut vi skal fortsætte kampen for blandt andet at sikre, at medarbejdere inden for rengøring, det grønne område samt andre brancher får ordentlige vilkår. Vi kan gøre meget mere fra politisk hold, men vi kan ikke løse opgaven uden jeres hjælp: jeg ved, at I i 3F Aabenraa-Tønder dagligt gør en kæmpestor indsats for at starte debatten og skabe opmærksomhed på problemet ude på arbejdspladserne. Det skal I blive ved med. Det er afgørende, at alle ved, at underbetaling og dårlig behandling ikke er okay, og at der tages affære, når vi ser det. Åbningstider omkring jul og nytår Alle kontorer er ud over helligdagene lukkede den 24. og 31. december 2014 samt den 2. januar Servicekontorerne i Skærbæk, Gråsten og Padborg er desuden lukkede den 29. og 30. december Åbningstider på kontoret i Aabenraa og Tønder: Onsdag d. 24. dec Lukket Mandag d. 29. dec Åbent 8.30 til Tirsdag d. 30. dec Åbent 8.30 til Onsdag d. 31. dec Lukket Fredag d. 2. jan Lukket Du er altid velkommen til at sende en mail til dit lokale folketingsmedlem Anne Sina på Du kan også følge hende på og se mere på 7

8 -nyt I DECEMBER 2014 I Undgå skader på job Tænk over dine arbejdsstillinger, træn, og lyt til kroppens signaler. Sådan lyder rådene til, hvad 3F erne selv kan gøre for at forebygge skader på jobbet. For de medlemmer af 3F, der via pensionsordningen i PensionDanmark også har en sundhedsordning, er der mulighed for at få behandling hos f.eks. en fysioterapeut, hvis jobbet giver problemer for kroppen. Men faktisk kan medlemmerne selv gøre en hel del for at undgå, at det kommer så langt. Det fortæller en af de behandlere fra Falck Healthcare, som til hverdag tager sig af de medlemmer, der bruger sundhedsordningen. 3F erne har typisk fysisk krævende jobs og risikerer derfor to typer problemer: de akutopståede som f.eks. et hold i ryggen, hvis man løfter forkert. Og så er der de ikke-akutte, som opstår ved ensidigt gentaget arbejde, og som kan føre til kroniske skader. Ved at sætte ind i tide kan 3F erne selv være med til at forebygge problemerne, siger fysioterapeut Christian Engvad Madsen. Work smarter Når det gælder, hvad medlemmerne selv kan gøre for at tage problemerne i opløbet, er det første råd en klassiker: work smarter, not harder. Man skal tænke over sine arbejdsstillinger. I stedet for bare at knokle løs på en opgave med krum hals så bør man lige træde et skridt tilbage 8

9 I DECEMBER 2014 I -nyt og overveje, hvordan man mest skånsomt får løst opgaven. Det kan være fristende bare at få opgaven hurtigt overstået, men det er ikke smart for kroppen i det lange løb, siger Christian Engvad Madsen. Træning er en god investering Han peger også på træning som et vigtigt værktøj til at undgå skader. Træning er lidt som pensionsopsparing. Det er måske kedeligt her og nu, men det er en god investering på lang sigt. For kroppen skal holde i mange år, og derfor skal den som en motor holdes ved lige med træning særligt når man som 3F er har et fysisk krævende job, siger Christian Engvad Madsen. Lyt til kroppen Endelig handler forebyggelse også om at lytte til kroppens signaler. Mange går ofte for længe med smerter, før de kommer til behandling. De er måske lidt ømme og tænker, at det nok går over af sig selv. Men jo længere tid, der går, før man får behandling, jo værre. For bliver skaderne kroniske, har vi sværere ved at behandle dem. Derfor skal man opsøge behandling, så snart man føler ømhed, som varer mere end en uges tid, siger Christian Engvad Madsen og tilføjer: Som behandlere kan vi hjælpe ved akutopståede problemer. Vi kan også give gode råd om f.eks. arbejdsstillinger og desuden sætte gang i målrettet træning, siger han. FAKTA: Om PensionDanmark Sundhedsordning: Med sundhedsordningen i PensionDanmark kan medlemmerne bl.a. få behandlinger hos en fysioterapeut, kiropraktor, massør eller zoneterapeut ved problemer i led, muskler og sener. Der er garanteret behandling inden for fire døgn, og det kræver ingen lægehenvisning. I akutte tilfælde er medlemmerne garanteret behandling inden for 24 timer. Medlemmerne kan få behandling på mere end 120 sundhedscentre fordelt over hele landet. Læs mere og bestil tid på pension.dk/sundhed, eller ring alle hverdage mellem kl. 8 og 21. Information om MRSA cc398, multiresistent bakterie, især inden for svineproduktion Hen over året, startende i foråret, har der været en intens debat om den farlige multiresistente bakterie cc398. Flere på plejehjem og andre, som har haft et lavt immunforsvar, er blevet alvorligt syge, og enkelte er døde. Bakterien er så at sige umulig at slippe af med, når man først har fået den. De tal, som har været fremme i medierne om omfanget af smittede svinebesætninger, ligger på mellem 60 75%. 9

10 -nyt I DECEMBER 2014 I BAR jord til bords nyhedsbrev nr. 41 er sat ind herunder: MRSA (Methicillin-resistente Staphylococcus aureus) er en bakterie (stafylokok), der er modstandsdygtig (resistent) over for behandling med almindelig antibiotika. MRSA kan smitte mennesker, der arbejder med smittede dyr (typisk svin). Arbejdsgiveren skal, hvis medarbejderne arbejder med dyrebesætninger, der er smittet med MRSA, informere medarbejderne om de særlige smitterisici, der kan være forbundet med arbejdet samt om, hvordan de skal forholde sig under arbejdet. Der er ikke krav om, hvordan arbejdsgiveren skal informere medarbejderne, men arbejdsgiveren har pligt til at sikre sig, at medarbejderne har forstået instruktionen. Læs mere om MRSA på Arbejdstilsynets og Sundhedsstyrelsens hjemmesider. Læs vejledningen om MRSA 398 i svinebesætninger. For our foreign members, who work with pigproduction: Very important information about MRSA bacteria Over the years, starting in the spring, there has been an intense debate about the dangerous multidrug-resistant bacteria cc398. Several nursing homes and others who have had a low immune system, have been severely ill and some have died. The bacterium is practically impossible to get rid of once you ve got it. The figures which have been in the news about the extent of infected herds, are between 60-75%. BAR soil to table s newsletter no. 41 is brought here: MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) is a bacterium (staphylococcal), which is resistant (resistant) to treatment with standard antibiotics. MRSA can infect humans who work with infected animals (typically pigs). If employees work with animal herds (pigs) that are infected with MRSA, the employer is to inform employees of the specific infection risks that may be associated with the work and how to behave at work. There is no requirement on how the employer must inform the employees, but the employer has a duty to ensure that employees understand the instruction. Read more about MRSA on the Labour inspectorate s (Arbejdstilsynets) and the Health Board s (Sundhedsstyrelsens) home pages. Read the manual about MRSA 398 in swine herds. Written by: Peter Møller Sjøgren, Vojens 10

11 I DECEMBER 2014 I -nyt Velkommen til Godt arbejde Danmark er bygget på godt arbejde. Godt arbejde betaler vores løn, barsel og pension. Godt arbejde betaler også for vores hospitaler og skoler og den uddannelse, der hele tiden gør os bedre. Trygheden skal tilbage Men løn- og arbejdsforhold skal være i orden, for at vi kan levere godt arbejde. Vi skal kunne bruge vores evner og faglighed. Vi skal have tryghed, ansvar og muligheder i jobbet for at kunne skabe værdi. Stop ræset mod bunden! Vi bliver ikke rigere af et lønræs mod bunden. Vi bliver ikke bedre af at skulle levere det hele på den halve tid. For dårligt arbejde, lav løn og ringe arbejdsforhold skaber mindre værdi og vil kun gøre os fattigere. Fremtiden bygger på godt arbejde Ordentlige løn- og arbejdsforhold er afgørende for, om vi kan levere det gode arbejde, som Danmark skal leve af. Derfor sætter vi i 3F fokus på godt arbejde - og vi har brug for din hjælp! Derfor vil jeg allerede nu opfordre dig til at: Tilmelde dig vores nyhedsbrev og få nyt fra kampagnen på Med venlig hilsen Per Christensen, Formand 3F 11

12 -nyt I DECEMBER 2014 I LO PLUS MEDLEMSTILBUD Husk at tjekke på loplus.dk, hvordan du opnår rabatterne Dine lokale rabatter: Auto & transport Dansk Bilglas Haderslev Simmerstedvej 52, 6100 Haderslev Dansk Bilglas Kolding Agtrupvej 61, 6000 Kolding Dansk Bilglas Åbenrå Løgumklostervej 51, 6200 Aabenraa Euromaster Haderslev Vinkelvej 7, 6100 Haderslev Euromaster Kolding Platinvej 12, 6000 Kolding Euromaster Aabenraa Havnevej 7, 6200 Aabenraa Europcar Kolding Vejlevej 79-81, 6000 Kolding Europcar Aabenraa H.P. Hansens Gade, 6200 Aabenraa Super Dæk Service Aabenraa Tøndervej 2, 6200 Aabenraa Super Dæk Service Kolding Venusvej 2, 6000 Kolding Super Dæk Service Tønder Fabriksvej 3, 6270 Tønder Bil & Co Kolding Ambolten 5, 6000 Kolding Bil & Co Haderslev Chr. X s Vej, 6100 Haderslev Bil & Co Aabenraa Flensborgvej 174, 6200 Aabenraa Bolig & have Farveforum Torvet 7, 6270 Tønder PP Mester Maling Kolding Jernet 4 D, 6000 Kolding Ferie & hotel Den Gamle Grænsekro Koldingvej 51, 6070 Christiansfeld Small Danish Hotels -Hotel Tønderhus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Small Danish Hotels -Schackenborg Slotskro Slotsgaden 42, 6270 Tønder Small Danish Hotels -Tyrstrup Kro Tyrstrup Vestervej 6, 6070 Christiansfeld 20 % 20 % 20 % 10 % 10 % 10 % 9 % 9 % 10 % 10 % 10 % 9 % 10 % 10 % 10 % 25 % 10 % 9 % 9 % 9 % Scandic - Hotel Kolding Kokholm 2, 6000 Kolding Best Western Hotel Europa H.P Hansensgade 10, 6200 Aabenraa Best Western Hotel Kolding City Grøningen 2, 6000 Kolding Forsikring & økonomi Arbejdernes Landsbank Haderslev Gravene 3, 6100 Haderslev Arbejdernes Landsbank Kolding Buen 1, 6000 Kolding Arbejdernes Landsbank Aabenraa H.P. Hanssens Gade 12, 6200 Aabenraa Hobby & fritid Tørnes garn & broderi Bomvej 12, 6261 Bredebro Biobilletter Kinorama H.P. Hansensgade 12, 6200 Aabenraa Biobiletter Kosmorama 1+2 Torvet 3, 6100 Haderslev Tøj & tilbehør NANNA XL Kolding Kolding Storcenter 26, 6000 Kolding Synoptik Haderslev Storegade 1, 6100 Haderslev Synoptik Kolding Helligkorsgade 2, 6000 Kolding Synoptik Koldingstorcenter Koldingstorcenter, Skovvangen 42, 6000 Kolding Synoptik Aabenraa Ramsherred 32 A, 6200 Aabenraa Noa Noa Kolding Storcenter Skovvangen 42, 6000 Kolding Noa Noa Kolding Østergade 22, 6000 Kolding * På Flex priser torsdag søndag ** Husk at købe billetten på loplus.dk/biobilletter 20 %* 19 % 19 % Særpris Særpris Særpris 9 % 5 %** 5 %** 9 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % TJEK LOPLUS.DK FØR DU HANDLER 12

13 Offentlige Offentlig Branche Indkalder til BRANCHE-ÅRSMØDE 3F Aabenraa-Tønder Er du ansat inden for 3Fs offentlige overenskomstområde; Stat, Kommune og Region samt selvejende institutioner med offentlig overenskomst m.fl. Er du eksempelvis ansat som: Kommunal specialarbejder eller håndværker teknisk serviceassistent/leder kommunal/ statslig/regional rengøringsassistent gartner eller gartneriarbejder på kirkegård, slotshave og i staten i øvrigt ansat i statsskoven, forsvaret, DSB, Bane Danmark, statsskole, friskole m.fl. rengøring eller teknisk personale på regionernes institutioner eller sygehuse inviteres du til brancheårsmøde Torsdag den 22. januar 2015 kl. 18:30 H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa, mødelokale 1 Dagsorden for mødet: 1. Velkomst ved Branchelederen 2. Valg af dirigent/valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af forretningsorden 5. Orientering fra Branchelederen 6. Indkomne forslag Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være Branchelederen i hænde senest 1 uge før årsmødets afholdelse 7. Valg til branchebestyrelsen ifølge branchevedtægterne 8. Eventuelt Hvis du ønsker at deltage i spisning kl. 18:00 inden mødet, skal du tilmelde dig senest fredag den 16. januar 2015 på tlf eller mail Med venlig hilsen Brancheleder Offentlig gruppe Steen Hansen 13

14 Offentlige Rengøringsenheden i Tønder kommune sendes i udbud Tønder byråd har med et flertal besluttet at sende rengøringsenheden i udbud. Rengøringsenheden har ca. 100 medarbejdere, som udfører rengøring og serviceopgaver på kommunens skoler og institutioner m.fl. Et udbud betyder kort sagt, at der kan bydes på rengøringsenhedens arbejde, og dem, der byder på arbejdet, vil typisk være de store private rengøringsselskaber. Der vil også være en mulighed for, at de kommunalt ansatte rengørings- og serviceassistenter selv byder på arbejdet, det kaldes et kontrolbud. Når budrunden er forbi, skal der tages endelig beslutning om, hvem der skal udføre det arbejde, der er beskrevet i udbuddet. fælder, når offentligt arbejde sendes i udbud, bl.a. at arbejdet nu bliver kontraktarbejde, det vil sige, at kommunen betaler for det, der er bestilt og intet andet. Vi har set en del store skandaler i forbindelse med, at private selskaber ikke har kunnet levere varen, hvilket har stillet flere kommuner i vanskelige og fordyrende situationer. Vores tillidsrepræsentanter i rengøringsenheden gør et stort arbejde for at oplyse omverdenen og ikke mindst politikkere og embedsværk om fordelen ved, at rengøringsenheden forbliver på kommunale hænder, og den mulighed kan politikkerne stadig nå at beslutte sig for. Vi må derfor håbe, at Tønders kommunalpolitikkere kan holde tungen lige i munden, når den endelige beslutning skal tages, for det handler langt fra om billigst udført arbejde. Der er rigtig mange Steen Hansen Brancheleder Den offentlige gruppe Offentligt Ansattes Organisationer, der også repræsenteres af 3F, har gjort klar til de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område OK15. OAO-Stat har bl.a. udtaget flg. generelle krav: Generelle lønstigninger hvor reallønnen sikres. Gennemførsel af et lavtlønsprojekt, et løft til de absolut lavest lønnede. Puljer til fornyelse af organisationsaftaler og overenskomster. Reguleringsordningen videreføres uændret. Forhøjelse af minipension. Alle omfattes af funktionærlovens opsigelsesregler. Øge dialog og inddragelse af medarbejdere på den enkelte arbejdsplads. Understøtte og styrke den danske model lokalt. 14

15 BYG Byggegruppen Indkalder til BRANCHE-ÅRSMØDE 3F Aabenraa-Tønder Er du ansat inden for 3F Aabenraa-Tønders gulv, glas, tømrer, murer, murerarbejdsmandsarbejder, byg- og anlægsoverenskomst, industri, dansk håndværk-overenskomstområde m.fl. inviteres du til brancheårsmøde Onsdag den 4. februar 2015 kl. 18:30 H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa, mødelokale 1 Dagsorden for mødet: 1. Velkomst ved Branchelederen 2. Valg af dirigent/valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af forretningsorden 5. Orientering fra Branchelederen 6. Indkomne forslag Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være Branchelederen i hænde senest en uge før årsmødets afholdelse 7. Valg til branchebestyrelsen ifølge branchevedtægterne 8. Eventuelt Hvis du ønsker at deltage i spisning kl. 18:00 inden mødet, skal du tilmelde dig senest fredag den 30. januar 2015 på tlf eller mail Med venlig hilsen Byggegruppens Brancheleder Tom H Nielsen 15

16 BYG Indbydelse til Ordinær generalforsamling hos 3F Aabenraa-Tønder Tømrer-snedkerklub Mandag den 12. januar 2015 kl i afdelingens mødesal 1, H. P. Hanssens Gade 21, Aabenraa Dagsorden: Pkt. 1: Velkomst ved formanden Pkt. 2: Godkendelse af forretningsorden Pkt. 3: Valg af dirigent og referent Pkt. 4: Formandens beretning Pkt. 5: Regnskab Pkt. 6: Budget / Fastlæggelse af kontingent Pkt. 7: Indkomne forslag Pkt. 8: Forslag til aktiviteter Pkt. 9: Valg iht. vedtægterne Pkt.10: Eventuelt Klubben er vært ved et lille traktement kl og af hensyn til bestilling af mad, skal der senest den 7. januar tilmeldes på telefon nr eller på På bestyrelsens vegne Steen Nørhart Tømrer-snedker Klubben i 3F INVITERER TIL Bowling Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere dig som medlem af 3f Aabenraas Tømrer-snedkerklub til et bowlingarrangement i enten Sønderborg eller Aabenraa. Vi mødes: Fredag den 30. januar kl Sportscentrum, Industrivej 8, Aabenraa og Fredag den 6. februar kl Fun Bowling, Damgade 106, Sønderborg Dagsorden: Kl Kl Kl Bowling Spisning Bowling Tilmelding senest den 23. januar Rasmus eller i afdelingen på Vi glæder os til at se jer alle Med venlig hilsen Bestyrelsen 16

17 BYG Stop løndumping via mobilen En ny app gør det lettere for borgere at anmelde byggepladser, hvor forholdene ser ud til ikke at være i orden. Det skal styrke kampen mod løndumping. Sådan henter du app en til din smartphone Skan QR-koden nedenfor og hent app en til både iphone og Android Du kan også bruge telefonens browser og indtaste adressen OPSLAGSTAVLEN For Byg-Anlæg S/H og feriefridagsbetaling pr. dag kr. 900,00. Ny sats efter 1. marts 2015 kr. 1000,00. Husk evt. ved overskud på søgnehelligdagskontoen(sh) skal hele beløbet udbetales senest første lønudbetaling i januar 2015 og ved opsigelse straks. Den 25. / 26. december 2014 og 1. janunar 2015 er en søn- og helligdage. Den 24. december og 31. december er arbejdsdage. Den nye lommebogskalender kan afhentes i afdelingen efter den 19. november Husk; din faglige medarbejder har dem med i tasken, når du får besøg af ham på din byggeplads. Faglig medarbejder Bjarne Sørensen 17

18 Industri Industribranchen Indkalder til BRANCHE-ÅRSMØDE 3F Aabenraa-Tønder Er du ansat inden for 3F Aabenraa-Tønders industri-, post, træindustri-, emballage- eller agroindustrielle overenskomstområde m.fl. inviteres du til brancheårsmøde: Torsdag den 29. januar 2015 kl. 18:30 H. P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa, mødelokale 1 Dagsorden for mødet: 1. Velkomst ved Branchelederen 2. Valg af dirigent/valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af forretningsorden 5. Orientering fra Branchelederen 6. Indkomne forslag Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være Branchelederen i hænde senest en uge før årsmødets afholdelse 7. Valg til branchebestyrelsen ifølge branchevedtægterne 8. Eventuelt Hvis du ønsker at deltage i spisning kl. 18:00 inden mødet, skal du tilmelde dig senest mandag den 26. januar 2015 på tlf eller mail Med venlig hilsen Industri Brancheleder Brian Andersen 18

19 Industri Industri informerer Beskæftigelsessituationen på industriområdet er i det store hele uændret bortset fra, at en af vores store arbejdspladser, der igen har været ude i en afskedigelsesrunde, det drejer sig om Valmont SM A/S, igen har afskediget ca. 25 medarbejdere. Hvor er det dejligt og læse, at næsten alle politikere og faglig aktive er så interesserede i at gøre noget ved social domping, som er en kæmpe trussel mod det danske arbejdsmarked. Som industrimand kunne jeg godt ønske mig den samme fokus på industriens problem! Jeg har omtalt det mange gange, men problemet bliver kun værre. Det er selvfølgelig vikarproblematikken (løsarbejder), jeg tænker på. Medlemmer, der går på startlønnen i industrivirksomhederne, medlemmer der bliver bedt om at skifte vikarbureau, når de har været så længe i vikarbureauet, at de begynder og opnå rettigheder som feriefridage eller løn under sygdom. Det er undergravende for vores overenskomster! Og der er mange vikarer ansat i industrien. Jeg ved ikke, om problemet er lige så stort som social domping, men vi skal passe på ikke at overse problemet. Jeg har tidligere opfordret til at tjekke lønsedler og udbetalinger, hvis man arbejder for et vikarbureau. Nu er vikarbureauerne også begyndt at blive kreative med hensyn til, hvordan de kan slippe for G-dage. Måden, de bruger, er, at de tilbyder et nyt vikariat, når et vikariat stopper. Og det er som udgangspunkt også korrekt, at så skal de ikke betale G-dage i denne situation, men som jeg antyder, er jeg ikke sikker på, at jobbet reelt findes. Skal lige oplyse om følgende dage, som er helligdage og dermed fridage i henhold til de enkelte overenskomster: Industriens Overenskomst: Den 24., 25. og 26. december og den 1. januar (Betaling fra fritvalgskonto). Den 31. december er en normal arbejdsdag. DS Håndværk og Industri: Det samme som ovenstående. Træ- og Møbeloverenskomsten (den røde): Det samme som ovenstående. Industrien-Træ og Møbeloverenskomsten (den blå): Den 25. og 26. december samt den 1. januar (Betaling fra fritvalgskonto). Den 24. december og 31. december er normale arbejdsdage. Tekstil- og Beklædnings-overenskomsten: Den 24. december (normal løn), 25., 26. decmeber (fritvalgskonto), 31. december (normal løn) og 1. januar 2015 (fritvalgskonto). Post overenskomst: Den 24. december fastlagt feriefridag, den 25. og 26. december samt den 1. januar 2015 betalt fridag. Med venlig hilsen Industri Brancheleder Brian Andersen 19

20 Transport Transportbranchen Indkalder til BRANCHE-ÅRSMØDE 3F Aabenraa-Tønder Lørdag den 31. januar 2015 kl H.P. Hanssens Gade 21,6200 Aabenraa, mødelokale 1 Med følgende dagsorden: Morgenkaffe fra kl Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent/valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af forretningsorden 5. Bestyrelsens orientering 6. Indkomne forslag Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødets afholdelse 7. Valg til branchebestyrelsen: a. Frands Andersen b. Peder Clausen c. Jan Kjellerup To suppleanter, vælges for et år af gangen. På valg: Inga Petersen Willy Petersen 8. Eventuelt Grundet bespisning i start og slut af årsmødet vil det være nødvendigt med tilmelding, som skal være afdelingen i hænde senest den 28. januar 2015 på tlf På bestyrelsens vegne Jørgen Christensen Brancheformand

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Leder. Velkommen. -nyt. i 3F Aabenraa-Tønder. www.3f.dk/aabenraa-tønder

Leder. Velkommen. -nyt. i 3F Aabenraa-Tønder. www.3f.dk/aabenraa-tønder -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 1 Januar 2014 H.P. Hanssens Gade 21 6200 Aabenraa Nørregade 20 6330 Padborg Nissumgade 3 6780 Skærbæk Ulsnæscentret Sundsnæs 11 1. sal 6300 Gråsten

Læs mere

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24

Nyt om beskæftigelsesindsatsen s. 8 Copenhagen Food Fair s. 11 Kontingentsatser 2015 s. 12 Fair forhold i København s. 24 Nr. 5 - december 2014 Firuta Dam, tillidsvalgt for Forenede Service på Riget, vandt FIU Ligestillings fotokonkurrence og kunne derfor byde 35 kolleger på morgenmad... side 15 Nyt om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10

Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10 Nr. 3 - september 2014 Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10 I dette nummer: Den nye sygedagpengelov s. 3-5 Social ansvarlighed i Brønshøj s. 8-9 Modister i verdensklasse s. 14-15 Fyring

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14

Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 Nr. 2 - juni 2014 Louise kom i verdenspressens søgelys - s. 14 I dette nummer: Fællesskabet står øverst s. 5 Husk din digitale postkasse s. 6 OK-14, hvordan stemte vi? s. 16 #JoinUs - med overenskomst

Læs mere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere 3f slagelse_marts_06 22/02/06 9:57 Side 1 Nr. 1 marts 2006 Kom på SMS med de unge Ungdomsgruppe i 3F Slagelse begynder at røre på sig side 3 Generalforsamling Mød op til ligestilling, brød og debat side

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013 KOMMUNEVALGET 1 9. N O V E M B E R Brug DIN stemme på en 3F er Se side 24 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Kongres 2013 Se side 14 Ordinær

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Nr. 1 - februar 2015

Nr. 1 - februar 2015 Nr. 1 - februar 2015 I dette nummer: Sushi konflikten fylder 1 år s. 3 Dagpengekommision: Syltekrukke s. 4 390.000 i erstatning til stuepiger s. 7 OK15 - forlig i det offentlige s. 12 Medlemsblad for 3F

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad

Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13. Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad Marts 2010 - Nr. 2 Vestas uddanner i stedet for arbejdsfordeling 10-13 Generalforsamling i Metal Frederikshavn Se side 15 Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER Jørn Larsen

Læs mere

Nyt fra. Odense. a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang

Nyt fra. Odense. a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang NR. 1 JANUAR 2006 13. ÅRGANG Nyt fra Odense a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang Dengang var der masser af tid, men det var fysisk krævende. Nu er der hjælpemidler, men ingen tid Arbejdsskader

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening.

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere