-nyt. Lommebog se bagsiden. Kontingent se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr."

Transkript

1 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 5 December 2014 Lommebog se bagsiden Kontingent se bagsiden

2 -nyt I DECEMBER 2014 I Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf Ansvarshavende redaktør: Kjeld Christensen Layout og tryk: MAYMAX grafisk idé og design tlf Åbningstider i 3F Aabenraa-Tønder Kontorerne i Aabenraa og Tønder: Mandag... kl Tirsdag... kl Onsdag... kl Torsdag... kl Fredag... kl Kontorerne i Gråsten og Padborg: Mandag... kl Tirsdag... Lukket Onsdag... Lukket Torsdag... kl Fredag... kl Kontoret i Skærbæk: Mandag... kl Tirsdag... Lukket Onsdag... Lukket Torsdag... kl Fredag... Lukket Nødvendige henvendelser uden for afdelingens åbningstid kan rettes til: Afdelingsformand, Kim Brandt Næstformand, Lars Petersen PSHR brancheleder, Pia Walther Transport brancheleder Jørgen Christensen Byg brancheleder Tom H. Nielsen Industri brancheleder, Brian Andersen Off. brancheleder, Steen Hansen Forsiden: Tjener ved Hotel Fakkelgården i Kollund, Hauke Schneiders, har lige afsluttet sin tjenereksamen med fem 12-taller samt den højeste udmærkelse i tjenerfaget, en sølvmedalje. Leder v/ formand Kim Brandt 1 år 3F Aabenraa-Tønder Det første år i 3F Aabenraa-Tønder nærmer sig afslutningen. Et år, der ikke har været uden udfordringer, men også et år, der har vist sig spændende på mange områder, når man som vores afdeling dækker et så stort geografisk område med så mange forskellige medlemmer, brancher og medarbejdere. En af de største udfordringer, vi har haft i året, har været at holde alle vore fem kontorer bemandet med medarbejdere. Vi er derfor i ledelsen gået i tænkeboksen for at finde holdbare løsninger på netop de problemer. Det er ikke holdbart i forhold til en god medlemsservice, at der af og til kun er en medarbejder på kontoret. Vi har desværre også haft nogle langtidssygemeldinger, som har tæret på kræfterne 2

3 I DECEMBER 2014 I -nyt i afdelingen. Den ene med langtidssygdom er fratrådt, og den anden er stadig sygemeldt. I skrivende stund er der ikke meget, der tyder på en ændring der. Jeg vil som formand meget gerne ud og besøge jer på arbejdspladserne, både der hvor der er en tillidsrepræsentant og der, hvor der ikke er. Hvis I på arbejdspladsen gerne vil have mig på besøg, så sig det til tillidsrepræsentanten eller ring til mig, så vil jeg lave en aftale med virksomheden om at komme på besøg. Reglerne i overenskomsterne gør jo, at jeg ikke bare kan komme rendende. Der skal være aftale om besøg. Håber at høre fra jer. Hvad kan I ellers læse om i 3F Nyt I januar måned afvikler alle afdelingens brancher deres årsmøder. Se i bladet hvornår din branche afvikler deres og se, hvad der er på dagsordenen. Lad ikke din stol stå tom på brancheårsmødet, mød op og få en snak med kolleger fra andre virksomheder i din branche. I har mere tilfældes af både gode og dårlige ting, end mange tror. Her er der mulighed for at drøfte problemstillinger og erfaringsudveksle og måske skabe grobund for en brancheklub. Som I også kan se i bladet, er der allerede brancher, der har oprettet deres klubber og i klubberne afvikler forskellige typer aktiviteter. Du vil også i bladet kunne læse om den kampagne, 3F har startet. Kampagnen handler om, at Godt arbejde er ; en kampagne, der skal sætte fokus på emner på arbejdsmarkedet, der optager vore medlemmer. Du kan også være med i kampagnen - læs mere om hvordan i artiklerne. Kort nyt den nye sladrehank om gode og dårlige oplevelser: Vi har igennem de seneste blade været i gang med at udvikle kort nyt -siderne, hvor vi kort vil fortælle om gode og dårlige oplevelser i vores arbejde. Håber I vil tage godt imod disse nye sider, og har du en historie, som du mener, bør komme med enten som en kort historie eller en længere historie, og som du vil dele med de øvrige medlemmer, er du velkommen til at skrive til os. Finanslov for 2015: Så skete det. Medens jeg sidder og skriver denne leder kommer der en mail i min indbakke. Der er indgået en såkaldt Rød Finanslov for Straks går man om for at se på indholdet og ja, der er nogle goder for vore medlemmer i denne finanslov. I Fagforeningen er vi specielt glade for, at det er lykkes at få fradraget for fagforeningskontingentet sat op fra kr til kr ,-. Det betyder for vore medlemmer, at de igen har fuldt fradrag for udgifter til det faglige kontingent. Derudover er der i Finansloven aftalt en ordning, der betyder, at de folk, der har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse, får en ny ydelse kaldet kontantydelse for jobsøgende. Det er ikke den løsning, vi som fagforening råber hurra for, men en ydelse der er bedre en ingenting, som var alternativet. Ydelsen er uafhængig af formue og ægtefælleindtægt og udbetales af kommunen. Desværre er der igen tale om en ydelse, der udfases og ikke en varig ordning. Vi må så håbe, at vi efter næste valg har et flertal i folketinget, der vil råde bod på det miskmask, Venstre, Konservative, Radikale og Dansk Folkeparti fik vedtaget, og 3

4 -nyt I DECEMBER 2014 I som den Socialdemokratisk ledede regering ikke har kunnet få lavet rigtigt om på, men udelukkende har kunnet lave lappeløsninger. Vi har brug for, at der skabes mere tryghed på arbejdsmarkedet. Folk vil også, såfremt der skabes tryghed, turde bruge noget af den store opsparede kapital, så vi igen kan få mere gang i hjulene i Danmark. Så tryghed må være et af hovedemnerne i den kommende valgkamp, tryghed for den almindelige lønmodtager. Når finansloven er på plads, vil der ikke ske de store landvindinger på den landspolitiske scene, da vi med hastige skridt nærmer os et folketingsvalg, der skal afvikles senest i starten af september Mere om dette senere, når tiden nærmer sig. Julefreden sænker sig over Danmark: Når du sidder med dette blad i håneden, vil juletravlheden køre i højeste gear. Der skal bages julekager, forberedes og afvikles julefrokost, julegaver skal købes, og der skal pyntes op, der er mange gøremål i denne travle tid. Jeg håber trods travlheden, at du vil sætte dig tilbage i stolen og slappe af og tage dig tid til at læse bladet med nyt fra netop din 3F-afdeling. Jeg ønsker dig og dine nærmeste en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Med venlig hilsen Kim Brandt formand Afdelingens bestyrelse samt ansatte ønsker dig hermed RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR Vi takker for et godt samarbejde i 2014 og håber på fortsat godt samarbejde i

5 I DECEMBER 2014 I -nyt Nyuddannet og hvad så? Nyuddannet og medlem af 3F og 3Fs A-kasse Som nyuddannet skal du tage stilling til, om du vil gøre brug af dine dimittendrettigheder eller fortsætte med dine nuværende rettigheder. Det er individuelt, hvad der er bedst at vælge. Derfor vil vi anbefale dig at kontakte din lokale 3Ffagforening, så du kan få afklaret dine muligheder. Hvis du ikke foretager valget senest to uger fra uddannelsens afslutning, fortsætter du medlemskabet med dine nuværende rettigheder. Uddannelsens afslutning Med afsluttet uddannelse menes, at alle karakterer er givet, og al studieaktivitet er ophørt, og du har haft den sidste praktiktid. Datoen på uddannelsesbeviset skal altid være uddannelsens afslutning. Nyuddannet med dimittendrettigheder Hvis du vælger denne mulighed, vil det betyde, at dagpengene udgør 82% af højeste dagpengesats, og at du begynder forfra i en ny dagpengeperiode. Det er en forudsætning for at opnå dimittendrettigheder, at A-kassen har modtaget ansøgningen senest to uger efter uddannelsens afslutning. To ugers fristen gælder både, hvis du skal overflyttes som dimittend, eller hvis du allerede er medlem af A-kassen, men ønsker at gøre brug af dimittendrettighederne. Nyuddannet med nuværende rettigheder Hvis du allerede før uddannelsen havde en dagpengeret, eller du har haft en elevløn på over ,-kr. pr. måned, kan det nok betale sig at bruge nuværende rettigheder. Dette forudsætter dog, at din arbejdsgiver ikke har fået tilskud til din løn. Har du været voksenlærling, har din arbejdsgiver sandsynligvis modtaget tilskud til din løn, og derfor vil du i den situation skulle dimittere. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge, bør du kontakte A-kassen. Hvis du er ledig efter uddannelsens afslutning, skal du tilmelde dig på første ledige dag. Du skal derefter henvende dig i A-kassen og medbringe kopi af dit uddannelsesbevis. Nyuddannet og ikke medlem af 3Fs A-kasse Hvis du er medlem af 3F fagforeningen, men ikke af A-kassen, og har været det i 12 måneder ved uddannelsens afslutning, har du ret til at modtage forbundsydelse i den første måned, indtil du får ret til dagpenge. Hvis du ikke har været medlem af A-kassen under din uddannelse, kan du optages som dimittend. Det forudsætter, at du har gennemgået en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, og du anmoder om optagelse senest to uger efter, at uddannelsen er afsluttet. Du vil herefter opnå dagpengeret med dimittendsats efter en måneds karenstid regnet fra uddannelsens afslutning. 5

6 -nyt I DECEMBER 2014 I Kampen mod underbetalt arbejdskraft er et fælles ansvar Af Anne Sina, medlem af Folketinget (S) for Aabenraa og Tønder Social dumping er en kæmpe trussel mod vores velfærdssamfund. Virksomheder, der hyrer ansatte til en dårlig løn med ringe arbejdsvilkår og ingen rettigheder, er en alvorlig udfordring for Danmark. Den skal vi løse i fællesskab. For mig er det vigtigt at holde tungen lige i munden i debatten om social dumping og udlændinges arbejdsvilkår her i Danmark: At man som udlændig vælger at komme hertil for at arbejde, kan man ikke fortænke nogen i. Og for os i Grænselandet er det ikke noget nyt. Problemet er altså ikke den enkelte udlænding, men derimod de arbejdsgivere, der udnytter udenlandsk arbejdskraft til at underminere det danske arbejdsmarked og de rettigheder, som fagbevægelsen har kæmpet for gennem mange år. Gennem generationer har arbejderbevægelsen været med til at skabe et solidt samfund, der bygger på et stærkt fællesskab. Et samfund med gode arbejdsvilkår og ordentlige lønninger for almindelige mennesker. Når udlændinge bliver underbetalt, truer det altså ikke bare de danske løn- og arbejdsvilkår, men hele den danske samfundsmodel. I Danmark vil vi kunne stole på hinanden og på de aftaler, vi indgår. Så de arbejdsgivere, der svækker de kollektive overenskomster gennem underbetaling af udlændinge, skaber en meget udansk utryghed på arbejdsmarkedet. De arbejdsgivere, der underbetaler, klager ofte i samme ombæring over, at danskerne er så hulens dyre. I virkeligheden handler deres brug af underbetalt arbejdskraft dog om, at de ikke vil betale det, dansk kvalitet koster. De omgår reglerne og sænker barren for arbejdsforhold her i landet med dårligere håndværksmæssig kvalitet og øget utryghed på arbejdsmarkedet til følge. 6

7 I DECEMBER 2014 I -nyt Derfor er det også afgørende, at regeringen fortsætter sit gode arbejde med at bekæmpe social dumping. Vi har på de sidste finanslove afsat penge til koordinerede aktioner fra Politiet, Skat og Arbejdstilsynet. De besøger i fællesskab arbejdspladser og sørger for, at tingene er, som de skal være. Er de ikke det, har de mulighed for at udskrive straks-bøder til arbejdsgiverne. Og fra næste år skal man i byggeriet bære ID-sikkerhedskort, der fortæller, hvem man er, og hvad man laver. Så er det sværere for arbejdsgiverne at snyde med identiteten af deres medarbejdere. Med disse tiltag kan vi rydde op på arbejdspladserne i byggeriet, der også er en af de brancher med flest arbejdsulykker. Det er jeg som Socialdemokrat stolt af. Kampen er dog bestemt ikke slut vi skal fortsætte kampen for blandt andet at sikre, at medarbejdere inden for rengøring, det grønne område samt andre brancher får ordentlige vilkår. Vi kan gøre meget mere fra politisk hold, men vi kan ikke løse opgaven uden jeres hjælp: jeg ved, at I i 3F Aabenraa-Tønder dagligt gør en kæmpestor indsats for at starte debatten og skabe opmærksomhed på problemet ude på arbejdspladserne. Det skal I blive ved med. Det er afgørende, at alle ved, at underbetaling og dårlig behandling ikke er okay, og at der tages affære, når vi ser det. Åbningstider omkring jul og nytår Alle kontorer er ud over helligdagene lukkede den 24. og 31. december 2014 samt den 2. januar Servicekontorerne i Skærbæk, Gråsten og Padborg er desuden lukkede den 29. og 30. december Åbningstider på kontoret i Aabenraa og Tønder: Onsdag d. 24. dec Lukket Mandag d. 29. dec Åbent 8.30 til Tirsdag d. 30. dec Åbent 8.30 til Onsdag d. 31. dec Lukket Fredag d. 2. jan Lukket Du er altid velkommen til at sende en mail til dit lokale folketingsmedlem Anne Sina på Du kan også følge hende på og se mere på 7

8 -nyt I DECEMBER 2014 I Undgå skader på job Tænk over dine arbejdsstillinger, træn, og lyt til kroppens signaler. Sådan lyder rådene til, hvad 3F erne selv kan gøre for at forebygge skader på jobbet. For de medlemmer af 3F, der via pensionsordningen i PensionDanmark også har en sundhedsordning, er der mulighed for at få behandling hos f.eks. en fysioterapeut, hvis jobbet giver problemer for kroppen. Men faktisk kan medlemmerne selv gøre en hel del for at undgå, at det kommer så langt. Det fortæller en af de behandlere fra Falck Healthcare, som til hverdag tager sig af de medlemmer, der bruger sundhedsordningen. 3F erne har typisk fysisk krævende jobs og risikerer derfor to typer problemer: de akutopståede som f.eks. et hold i ryggen, hvis man løfter forkert. Og så er der de ikke-akutte, som opstår ved ensidigt gentaget arbejde, og som kan føre til kroniske skader. Ved at sætte ind i tide kan 3F erne selv være med til at forebygge problemerne, siger fysioterapeut Christian Engvad Madsen. Work smarter Når det gælder, hvad medlemmerne selv kan gøre for at tage problemerne i opløbet, er det første råd en klassiker: work smarter, not harder. Man skal tænke over sine arbejdsstillinger. I stedet for bare at knokle løs på en opgave med krum hals så bør man lige træde et skridt tilbage 8

9 I DECEMBER 2014 I -nyt og overveje, hvordan man mest skånsomt får løst opgaven. Det kan være fristende bare at få opgaven hurtigt overstået, men det er ikke smart for kroppen i det lange løb, siger Christian Engvad Madsen. Træning er en god investering Han peger også på træning som et vigtigt værktøj til at undgå skader. Træning er lidt som pensionsopsparing. Det er måske kedeligt her og nu, men det er en god investering på lang sigt. For kroppen skal holde i mange år, og derfor skal den som en motor holdes ved lige med træning særligt når man som 3F er har et fysisk krævende job, siger Christian Engvad Madsen. Lyt til kroppen Endelig handler forebyggelse også om at lytte til kroppens signaler. Mange går ofte for længe med smerter, før de kommer til behandling. De er måske lidt ømme og tænker, at det nok går over af sig selv. Men jo længere tid, der går, før man får behandling, jo værre. For bliver skaderne kroniske, har vi sværere ved at behandle dem. Derfor skal man opsøge behandling, så snart man føler ømhed, som varer mere end en uges tid, siger Christian Engvad Madsen og tilføjer: Som behandlere kan vi hjælpe ved akutopståede problemer. Vi kan også give gode råd om f.eks. arbejdsstillinger og desuden sætte gang i målrettet træning, siger han. FAKTA: Om PensionDanmark Sundhedsordning: Med sundhedsordningen i PensionDanmark kan medlemmerne bl.a. få behandlinger hos en fysioterapeut, kiropraktor, massør eller zoneterapeut ved problemer i led, muskler og sener. Der er garanteret behandling inden for fire døgn, og det kræver ingen lægehenvisning. I akutte tilfælde er medlemmerne garanteret behandling inden for 24 timer. Medlemmerne kan få behandling på mere end 120 sundhedscentre fordelt over hele landet. Læs mere og bestil tid på pension.dk/sundhed, eller ring alle hverdage mellem kl. 8 og 21. Information om MRSA cc398, multiresistent bakterie, især inden for svineproduktion Hen over året, startende i foråret, har der været en intens debat om den farlige multiresistente bakterie cc398. Flere på plejehjem og andre, som har haft et lavt immunforsvar, er blevet alvorligt syge, og enkelte er døde. Bakterien er så at sige umulig at slippe af med, når man først har fået den. De tal, som har været fremme i medierne om omfanget af smittede svinebesætninger, ligger på mellem 60 75%. 9

10 -nyt I DECEMBER 2014 I BAR jord til bords nyhedsbrev nr. 41 er sat ind herunder: MRSA (Methicillin-resistente Staphylococcus aureus) er en bakterie (stafylokok), der er modstandsdygtig (resistent) over for behandling med almindelig antibiotika. MRSA kan smitte mennesker, der arbejder med smittede dyr (typisk svin). Arbejdsgiveren skal, hvis medarbejderne arbejder med dyrebesætninger, der er smittet med MRSA, informere medarbejderne om de særlige smitterisici, der kan være forbundet med arbejdet samt om, hvordan de skal forholde sig under arbejdet. Der er ikke krav om, hvordan arbejdsgiveren skal informere medarbejderne, men arbejdsgiveren har pligt til at sikre sig, at medarbejderne har forstået instruktionen. Læs mere om MRSA på Arbejdstilsynets og Sundhedsstyrelsens hjemmesider. Læs vejledningen om MRSA 398 i svinebesætninger. For our foreign members, who work with pigproduction: Very important information about MRSA bacteria Over the years, starting in the spring, there has been an intense debate about the dangerous multidrug-resistant bacteria cc398. Several nursing homes and others who have had a low immune system, have been severely ill and some have died. The bacterium is practically impossible to get rid of once you ve got it. The figures which have been in the news about the extent of infected herds, are between 60-75%. BAR soil to table s newsletter no. 41 is brought here: MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) is a bacterium (staphylococcal), which is resistant (resistant) to treatment with standard antibiotics. MRSA can infect humans who work with infected animals (typically pigs). If employees work with animal herds (pigs) that are infected with MRSA, the employer is to inform employees of the specific infection risks that may be associated with the work and how to behave at work. There is no requirement on how the employer must inform the employees, but the employer has a duty to ensure that employees understand the instruction. Read more about MRSA on the Labour inspectorate s (Arbejdstilsynets) and the Health Board s (Sundhedsstyrelsens) home pages. Read the manual about MRSA 398 in swine herds. Written by: Peter Møller Sjøgren, Vojens 10

11 I DECEMBER 2014 I -nyt Velkommen til Godt arbejde Danmark er bygget på godt arbejde. Godt arbejde betaler vores løn, barsel og pension. Godt arbejde betaler også for vores hospitaler og skoler og den uddannelse, der hele tiden gør os bedre. Trygheden skal tilbage Men løn- og arbejdsforhold skal være i orden, for at vi kan levere godt arbejde. Vi skal kunne bruge vores evner og faglighed. Vi skal have tryghed, ansvar og muligheder i jobbet for at kunne skabe værdi. Stop ræset mod bunden! Vi bliver ikke rigere af et lønræs mod bunden. Vi bliver ikke bedre af at skulle levere det hele på den halve tid. For dårligt arbejde, lav løn og ringe arbejdsforhold skaber mindre værdi og vil kun gøre os fattigere. Fremtiden bygger på godt arbejde Ordentlige løn- og arbejdsforhold er afgørende for, om vi kan levere det gode arbejde, som Danmark skal leve af. Derfor sætter vi i 3F fokus på godt arbejde - og vi har brug for din hjælp! Derfor vil jeg allerede nu opfordre dig til at: Tilmelde dig vores nyhedsbrev og få nyt fra kampagnen på Med venlig hilsen Per Christensen, Formand 3F 11

12 -nyt I DECEMBER 2014 I LO PLUS MEDLEMSTILBUD Husk at tjekke på loplus.dk, hvordan du opnår rabatterne Dine lokale rabatter: Auto & transport Dansk Bilglas Haderslev Simmerstedvej 52, 6100 Haderslev Dansk Bilglas Kolding Agtrupvej 61, 6000 Kolding Dansk Bilglas Åbenrå Løgumklostervej 51, 6200 Aabenraa Euromaster Haderslev Vinkelvej 7, 6100 Haderslev Euromaster Kolding Platinvej 12, 6000 Kolding Euromaster Aabenraa Havnevej 7, 6200 Aabenraa Europcar Kolding Vejlevej 79-81, 6000 Kolding Europcar Aabenraa H.P. Hansens Gade, 6200 Aabenraa Super Dæk Service Aabenraa Tøndervej 2, 6200 Aabenraa Super Dæk Service Kolding Venusvej 2, 6000 Kolding Super Dæk Service Tønder Fabriksvej 3, 6270 Tønder Bil & Co Kolding Ambolten 5, 6000 Kolding Bil & Co Haderslev Chr. X s Vej, 6100 Haderslev Bil & Co Aabenraa Flensborgvej 174, 6200 Aabenraa Bolig & have Farveforum Torvet 7, 6270 Tønder PP Mester Maling Kolding Jernet 4 D, 6000 Kolding Ferie & hotel Den Gamle Grænsekro Koldingvej 51, 6070 Christiansfeld Small Danish Hotels -Hotel Tønderhus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Small Danish Hotels -Schackenborg Slotskro Slotsgaden 42, 6270 Tønder Small Danish Hotels -Tyrstrup Kro Tyrstrup Vestervej 6, 6070 Christiansfeld 20 % 20 % 20 % 10 % 10 % 10 % 9 % 9 % 10 % 10 % 10 % 9 % 10 % 10 % 10 % 25 % 10 % 9 % 9 % 9 % Scandic - Hotel Kolding Kokholm 2, 6000 Kolding Best Western Hotel Europa H.P Hansensgade 10, 6200 Aabenraa Best Western Hotel Kolding City Grøningen 2, 6000 Kolding Forsikring & økonomi Arbejdernes Landsbank Haderslev Gravene 3, 6100 Haderslev Arbejdernes Landsbank Kolding Buen 1, 6000 Kolding Arbejdernes Landsbank Aabenraa H.P. Hanssens Gade 12, 6200 Aabenraa Hobby & fritid Tørnes garn & broderi Bomvej 12, 6261 Bredebro Biobilletter Kinorama H.P. Hansensgade 12, 6200 Aabenraa Biobiletter Kosmorama 1+2 Torvet 3, 6100 Haderslev Tøj & tilbehør NANNA XL Kolding Kolding Storcenter 26, 6000 Kolding Synoptik Haderslev Storegade 1, 6100 Haderslev Synoptik Kolding Helligkorsgade 2, 6000 Kolding Synoptik Koldingstorcenter Koldingstorcenter, Skovvangen 42, 6000 Kolding Synoptik Aabenraa Ramsherred 32 A, 6200 Aabenraa Noa Noa Kolding Storcenter Skovvangen 42, 6000 Kolding Noa Noa Kolding Østergade 22, 6000 Kolding * På Flex priser torsdag søndag ** Husk at købe billetten på loplus.dk/biobilletter 20 %* 19 % 19 % Særpris Særpris Særpris 9 % 5 %** 5 %** 9 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % TJEK LOPLUS.DK FØR DU HANDLER 12

13 Offentlige Offentlig Branche Indkalder til BRANCHE-ÅRSMØDE 3F Aabenraa-Tønder Er du ansat inden for 3Fs offentlige overenskomstområde; Stat, Kommune og Region samt selvejende institutioner med offentlig overenskomst m.fl. Er du eksempelvis ansat som: Kommunal specialarbejder eller håndværker teknisk serviceassistent/leder kommunal/ statslig/regional rengøringsassistent gartner eller gartneriarbejder på kirkegård, slotshave og i staten i øvrigt ansat i statsskoven, forsvaret, DSB, Bane Danmark, statsskole, friskole m.fl. rengøring eller teknisk personale på regionernes institutioner eller sygehuse inviteres du til brancheårsmøde Torsdag den 22. januar 2015 kl. 18:30 H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa, mødelokale 1 Dagsorden for mødet: 1. Velkomst ved Branchelederen 2. Valg af dirigent/valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af forretningsorden 5. Orientering fra Branchelederen 6. Indkomne forslag Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være Branchelederen i hænde senest 1 uge før årsmødets afholdelse 7. Valg til branchebestyrelsen ifølge branchevedtægterne 8. Eventuelt Hvis du ønsker at deltage i spisning kl. 18:00 inden mødet, skal du tilmelde dig senest fredag den 16. januar 2015 på tlf eller mail Med venlig hilsen Brancheleder Offentlig gruppe Steen Hansen 13

14 Offentlige Rengøringsenheden i Tønder kommune sendes i udbud Tønder byråd har med et flertal besluttet at sende rengøringsenheden i udbud. Rengøringsenheden har ca. 100 medarbejdere, som udfører rengøring og serviceopgaver på kommunens skoler og institutioner m.fl. Et udbud betyder kort sagt, at der kan bydes på rengøringsenhedens arbejde, og dem, der byder på arbejdet, vil typisk være de store private rengøringsselskaber. Der vil også være en mulighed for, at de kommunalt ansatte rengørings- og serviceassistenter selv byder på arbejdet, det kaldes et kontrolbud. Når budrunden er forbi, skal der tages endelig beslutning om, hvem der skal udføre det arbejde, der er beskrevet i udbuddet. fælder, når offentligt arbejde sendes i udbud, bl.a. at arbejdet nu bliver kontraktarbejde, det vil sige, at kommunen betaler for det, der er bestilt og intet andet. Vi har set en del store skandaler i forbindelse med, at private selskaber ikke har kunnet levere varen, hvilket har stillet flere kommuner i vanskelige og fordyrende situationer. Vores tillidsrepræsentanter i rengøringsenheden gør et stort arbejde for at oplyse omverdenen og ikke mindst politikkere og embedsværk om fordelen ved, at rengøringsenheden forbliver på kommunale hænder, og den mulighed kan politikkerne stadig nå at beslutte sig for. Vi må derfor håbe, at Tønders kommunalpolitikkere kan holde tungen lige i munden, når den endelige beslutning skal tages, for det handler langt fra om billigst udført arbejde. Der er rigtig mange Steen Hansen Brancheleder Den offentlige gruppe Offentligt Ansattes Organisationer, der også repræsenteres af 3F, har gjort klar til de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område OK15. OAO-Stat har bl.a. udtaget flg. generelle krav: Generelle lønstigninger hvor reallønnen sikres. Gennemførsel af et lavtlønsprojekt, et løft til de absolut lavest lønnede. Puljer til fornyelse af organisationsaftaler og overenskomster. Reguleringsordningen videreføres uændret. Forhøjelse af minipension. Alle omfattes af funktionærlovens opsigelsesregler. Øge dialog og inddragelse af medarbejdere på den enkelte arbejdsplads. Understøtte og styrke den danske model lokalt. 14

15 BYG Byggegruppen Indkalder til BRANCHE-ÅRSMØDE 3F Aabenraa-Tønder Er du ansat inden for 3F Aabenraa-Tønders gulv, glas, tømrer, murer, murerarbejdsmandsarbejder, byg- og anlægsoverenskomst, industri, dansk håndværk-overenskomstområde m.fl. inviteres du til brancheårsmøde Onsdag den 4. februar 2015 kl. 18:30 H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa, mødelokale 1 Dagsorden for mødet: 1. Velkomst ved Branchelederen 2. Valg af dirigent/valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af forretningsorden 5. Orientering fra Branchelederen 6. Indkomne forslag Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være Branchelederen i hænde senest en uge før årsmødets afholdelse 7. Valg til branchebestyrelsen ifølge branchevedtægterne 8. Eventuelt Hvis du ønsker at deltage i spisning kl. 18:00 inden mødet, skal du tilmelde dig senest fredag den 30. januar 2015 på tlf eller mail Med venlig hilsen Byggegruppens Brancheleder Tom H Nielsen 15

16 BYG Indbydelse til Ordinær generalforsamling hos 3F Aabenraa-Tønder Tømrer-snedkerklub Mandag den 12. januar 2015 kl i afdelingens mødesal 1, H. P. Hanssens Gade 21, Aabenraa Dagsorden: Pkt. 1: Velkomst ved formanden Pkt. 2: Godkendelse af forretningsorden Pkt. 3: Valg af dirigent og referent Pkt. 4: Formandens beretning Pkt. 5: Regnskab Pkt. 6: Budget / Fastlæggelse af kontingent Pkt. 7: Indkomne forslag Pkt. 8: Forslag til aktiviteter Pkt. 9: Valg iht. vedtægterne Pkt.10: Eventuelt Klubben er vært ved et lille traktement kl og af hensyn til bestilling af mad, skal der senest den 7. januar tilmeldes på telefon nr eller på På bestyrelsens vegne Steen Nørhart Tømrer-snedker Klubben i 3F INVITERER TIL Bowling Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere dig som medlem af 3f Aabenraas Tømrer-snedkerklub til et bowlingarrangement i enten Sønderborg eller Aabenraa. Vi mødes: Fredag den 30. januar kl Sportscentrum, Industrivej 8, Aabenraa og Fredag den 6. februar kl Fun Bowling, Damgade 106, Sønderborg Dagsorden: Kl Kl Kl Bowling Spisning Bowling Tilmelding senest den 23. januar Rasmus eller i afdelingen på Vi glæder os til at se jer alle Med venlig hilsen Bestyrelsen 16

17 BYG Stop løndumping via mobilen En ny app gør det lettere for borgere at anmelde byggepladser, hvor forholdene ser ud til ikke at være i orden. Det skal styrke kampen mod løndumping. Sådan henter du app en til din smartphone Skan QR-koden nedenfor og hent app en til både iphone og Android Du kan også bruge telefonens browser og indtaste adressen OPSLAGSTAVLEN For Byg-Anlæg S/H og feriefridagsbetaling pr. dag kr. 900,00. Ny sats efter 1. marts 2015 kr. 1000,00. Husk evt. ved overskud på søgnehelligdagskontoen(sh) skal hele beløbet udbetales senest første lønudbetaling i januar 2015 og ved opsigelse straks. Den 25. / 26. december 2014 og 1. janunar 2015 er en søn- og helligdage. Den 24. december og 31. december er arbejdsdage. Den nye lommebogskalender kan afhentes i afdelingen efter den 19. november Husk; din faglige medarbejder har dem med i tasken, når du får besøg af ham på din byggeplads. Faglig medarbejder Bjarne Sørensen 17

18 Industri Industribranchen Indkalder til BRANCHE-ÅRSMØDE 3F Aabenraa-Tønder Er du ansat inden for 3F Aabenraa-Tønders industri-, post, træindustri-, emballage- eller agroindustrielle overenskomstområde m.fl. inviteres du til brancheårsmøde: Torsdag den 29. januar 2015 kl. 18:30 H. P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa, mødelokale 1 Dagsorden for mødet: 1. Velkomst ved Branchelederen 2. Valg af dirigent/valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af forretningsorden 5. Orientering fra Branchelederen 6. Indkomne forslag Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være Branchelederen i hænde senest en uge før årsmødets afholdelse 7. Valg til branchebestyrelsen ifølge branchevedtægterne 8. Eventuelt Hvis du ønsker at deltage i spisning kl. 18:00 inden mødet, skal du tilmelde dig senest mandag den 26. januar 2015 på tlf eller mail Med venlig hilsen Industri Brancheleder Brian Andersen 18

19 Industri Industri informerer Beskæftigelsessituationen på industriområdet er i det store hele uændret bortset fra, at en af vores store arbejdspladser, der igen har været ude i en afskedigelsesrunde, det drejer sig om Valmont SM A/S, igen har afskediget ca. 25 medarbejdere. Hvor er det dejligt og læse, at næsten alle politikere og faglig aktive er så interesserede i at gøre noget ved social domping, som er en kæmpe trussel mod det danske arbejdsmarked. Som industrimand kunne jeg godt ønske mig den samme fokus på industriens problem! Jeg har omtalt det mange gange, men problemet bliver kun værre. Det er selvfølgelig vikarproblematikken (løsarbejder), jeg tænker på. Medlemmer, der går på startlønnen i industrivirksomhederne, medlemmer der bliver bedt om at skifte vikarbureau, når de har været så længe i vikarbureauet, at de begynder og opnå rettigheder som feriefridage eller løn under sygdom. Det er undergravende for vores overenskomster! Og der er mange vikarer ansat i industrien. Jeg ved ikke, om problemet er lige så stort som social domping, men vi skal passe på ikke at overse problemet. Jeg har tidligere opfordret til at tjekke lønsedler og udbetalinger, hvis man arbejder for et vikarbureau. Nu er vikarbureauerne også begyndt at blive kreative med hensyn til, hvordan de kan slippe for G-dage. Måden, de bruger, er, at de tilbyder et nyt vikariat, når et vikariat stopper. Og det er som udgangspunkt også korrekt, at så skal de ikke betale G-dage i denne situation, men som jeg antyder, er jeg ikke sikker på, at jobbet reelt findes. Skal lige oplyse om følgende dage, som er helligdage og dermed fridage i henhold til de enkelte overenskomster: Industriens Overenskomst: Den 24., 25. og 26. december og den 1. januar (Betaling fra fritvalgskonto). Den 31. december er en normal arbejdsdag. DS Håndværk og Industri: Det samme som ovenstående. Træ- og Møbeloverenskomsten (den røde): Det samme som ovenstående. Industrien-Træ og Møbeloverenskomsten (den blå): Den 25. og 26. december samt den 1. januar (Betaling fra fritvalgskonto). Den 24. december og 31. december er normale arbejdsdage. Tekstil- og Beklædnings-overenskomsten: Den 24. december (normal løn), 25., 26. decmeber (fritvalgskonto), 31. december (normal løn) og 1. januar 2015 (fritvalgskonto). Post overenskomst: Den 24. december fastlagt feriefridag, den 25. og 26. december samt den 1. januar 2015 betalt fridag. Med venlig hilsen Industri Brancheleder Brian Andersen 19

20 Transport Transportbranchen Indkalder til BRANCHE-ÅRSMØDE 3F Aabenraa-Tønder Lørdag den 31. januar 2015 kl H.P. Hanssens Gade 21,6200 Aabenraa, mødelokale 1 Med følgende dagsorden: Morgenkaffe fra kl Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent/valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Godkendelse af forretningsorden 5. Bestyrelsens orientering 6. Indkomne forslag Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødets afholdelse 7. Valg til branchebestyrelsen: a. Frands Andersen b. Peder Clausen c. Jan Kjellerup To suppleanter, vælges for et år af gangen. På valg: Inga Petersen Willy Petersen 8. Eventuelt Grundet bespisning i start og slut af årsmødet vil det være nødvendigt med tilmelding, som skal være afdelingen i hænde senest den 28. januar 2015 på tlf På bestyrelsens vegne Jørgen Christensen Brancheformand

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Leder. Velkommen. -nyt. i 3F Aabenraa-Tønder. www.3f.dk/aabenraa-tønder

Leder. Velkommen. -nyt. i 3F Aabenraa-Tønder. www.3f.dk/aabenraa-tønder -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 1 Januar 2014 H.P. Hanssens Gade 21 6200 Aabenraa Nørregade 20 6330 Padborg Nissumgade 3 6780 Skærbæk Ulsnæscentret Sundsnæs 11 1. sal 6300 Gråsten

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig

Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Velkommen til vejledning om dagpengesystemet: - dine rettigheder - dine muligheder - dine pligter som ledig Indhold Hvem møder du som ledig? Den 2-årige dagpengeperiode Rådighed og jobsøgning Ferie og

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere