Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund"

Transkript

1 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det historiske gennemsnit. Selv i Storkøbenhavn er boligmarkedet endnu ikke blevet lukket land for førstegangskøberne trods pæne husprisstigninger på det seneste. Her er boligbyrden dog noget højere end på landsplan, og er nu med et fastforrentet lån kommet op på det historiske gennemsnit. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Der var et tidspunkt, hvor renteudgifterne til især realkreditlånet fyldte langt hovedparten af de årlige udgifter ved køb og eje af et typisk parcelhus. I dag er billedet vendt på hovedet, hvis man har hjemtaget F1-lån eller for den sags skyld F3/F5-lån. Selve den rene renteudgift på realkreditlånet udgør i dag blot 2,2 % af de samlede årlige udgifter ved køb af et gennemsnitligt parcelhus denne andel var tæt på 5 % tilbage i 28. Har man afdragsfrit FlexLån, er den dyreste post på det gennemsnitlige boligbudget i øjeblikket udgifter til opvarmning af huset og varmt vand. Denne post står for små 3 % af budgettet. Herefter følger udgifter til realkreditinstituttet og betaling af grundskyld. Samlet set står boligbeskatningen for cirka en tredjedel af de årlige udgifter ved at købe og eje et typisk parcelhus på 14 kvadratmeter. De stigende grundskyldsbetalinger over de seneste år har bevirket, at grundskylden i dag ofte er en større udgiftspost end selve ejendomsværdiskatten Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring Ved brug af fastforrentede lån med afdrag er afdragsdelen nu den største betalingspost i budgettet, hvor det tidligere var rentebetalinger på realkreditlånet. Afdrag er dog som bekendt opsparing til en selv og ikke en reel udgift. Lave renter sætter altså til en start turbo på afviklingen af ens gæld. Over det kommende års tid forventer vi, at huspriserne vil være på et lidt højere niveau, renterne vil stige en lille smule og grundskyldsbetalingerne vil ligeledes vokse. Samlet set ventes det dog ikke at forrykke billedet af en lav boligbyrde i en historisk kontekst. Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Renteudgifterne på realkreditlånet er for en stund trådt i baggrunden for boligkøberne især ved brug af variabelt forrentede lån. Beregningerne illustrerer dog med al tydelighed, hvor meget renteudsving potentielt kan betyde for boligbudgettet. Det er derfor også vigtigt at sikre sig, at der er plads til langt større rentebetalinger i budgettet i fremtiden. Hvornår og hvor meget renten stiger, kan ingen med sikkerhed sige noget om.

2 Det er relativt billigt at komme ind på boligmarkedet som førstegangskøber Den såkaldte boligbyrde er et mål for, hvor nem adgangen til boligmarkedet er for førstegangskøberne. Boligbyrden ser på de store udgiftsposter i forbindelse med boligkøb herunder renteudgifter til realkreditlån og boliglån i banken samt udgifter til ejendomsværdiskat og grundskyld og det sættes i forhold til udviklingen i den disponible indkomst. Hvis boligbyrden er stigende betyder det altså, at udgifterne ved at købe og eje en bolig stiger mere end de disponible indkomster, og adgangen til boligmarkedet bliver dermed vanskeligere og vice versa. I nedenstående figur er vist udviklingen i boligbyrden på landsplan. Indeks 1 angiver det historiske gennemsnit, og som figuren viser, så er boligbyrden i dag på et langt lavere niveau end det historiske gennemsnit og det er gældende ligegyldigt om vi beregner boligbyrden med udgangspunkt i F1-lån eller et fastforrentet realkreditlån. Adgangen til boligmarkedet for førstegangskøberne ser altså gennemsnitligt set ganske fornuftig ud i øjeblikket. Figur 1:Særdeles lav boligbyrde nem adgang til boligmarkedet i øjeblikket på landsplan Indeks, historisk gennemsnit=1 Omkostning ved at eje et hus (% af disponibel indkomst), fastforrentet lån årigt variabelt forrentet lån 6 5 q1-85 q1-87 q1-89 q1-91 q1-93 q1-95 q1-97 q1-99 q1-1 q1-3 q1-5 q1-7 q1-9 q1-11 q1-13 Kilde: Realkreditforeningen, Danmarks Statistik, Nationalbanken, Skat og egne beregninger Det er klart, at der vil være lokale forskelle i boligbyrden rundt omkring i landet, men selv i Storkøbenhavn fremstår boligmarkedet ikke som lukket land for huskøberne. Her er boligbyrden dog på et noget højere niveau end på landsplan, men med udgangspunkt i et fastforrentet realkreditlån befinder vi os nu i omegnen af det historiske gennemsnit. Renteudgifterne trådt i baggrunden - udgifter til opvarmning, grundskyld og bidrag stiger Dykker vi ned i boligbyrden og ser nærmere på de enkelte udgiftsposter, er der sket store ændringer over de senere år. I nedenstående figur 2 er vist udviklingen i de store udgiftsposter ved køb af gennemsnitligt parcelhus på 14 kvadratmeter, hvor 95 % af købssummen er finansieret via 8 % afdragsfrit F1-lån og 15 % boliglån i banken. 2

3 Først og fremmest er det værd at bide mærke i det samlede store udgiftsfald. Tilbage i starten af 28 skulle man ved køb af et gennemsnitligt parcelhus til en pris på kroner betale i omegnen af 96. kroner om året ved at eje parcelhuset. I dag lyder de samlede udgifter ved køb af det gennemsnitlige parcelhus på blot 55. kroner et fald på mere end 4. kroner svarende til en reduktion på mere end 4 %. Det kraftige fald i udgifterne ved at købe og eje en bolig kan henføres til lavere boligpriser og et markant fald i renterne. Huspriserne i årets første kvartal er 17 % fra niveauet i første kvartal 28, og ser man på renteposten på realkreditlånet, er den i perioden faldet fra godt 47. kroner efter skat til nu blot 1.25 kroner altså et fald på cirka 46. kroner. Selve renten til investorerne på F1-lån har været tæt på nul ved de seneste auktioner. Fra at udgøre i omegnen af halvdelen af de samlede boligudgifter er rentedelen på realkreditlånet nu tæt på nærmest ingenting. Figur 2:Renteudgifter ved køb af gennemsnitligt parcelhus i ekstremt styrtdyk Årlige omkostninger ved køb af gennemsnitligt parcelhus, F1-lån uden afdrag Rente, boliglån Bidrag+kursskæring Tallene afslører dermed også, at der er poster på boligbudgettet, der har været pænt stigende over de senere år. Det viser sig, at der især er tre udgiftsposter, der skiller sig ud med udgiftsstigninger på i omegnen af om året siden starten af 27. Det er udgifter til grundskyld, opvarmning samt udgifter til realkreditinstituttet i form af stigende bidragsbetalinger og kursskæring. Sidstnævnte har især været stigende for F1-lån og brug af afdragsfrihed, da det er blevet dyrere at producere disse lån over de senere år. I nedenstående figur 3 er vist, hvor stor en andel af boligbudgettet, der går til de enkelte poster. Her ses det voldsomme fald i renteudgifterne på realkreditlånet også tydeligt, og at det er gået fra at være særdeles dominerende til nærmest ingen vægt i budgettet. I stedet er den dyreste post for boligkøberne opvarmning og varmt vand, som i øjeblikket snupper små 3 % af det årlige budget. Herefter følger udgifter til realkreditinstituttet og grundskyld, som hver især snupper i omegnen af 3

4 2 % af budgettet. Netop grundskylden er også en historie for sig selv grundskyldsbetalingerne stiger år for år, da der kun er et loft over, hvor meget beregningsgrundlaget må stige hvert år, mens ejendomsværdiskatten er omfattet af et reelt skattestop. Det betyder også, at grundskylden i dag typisk er den dyreste skat for husejerne, mens ejendomsværdiskatten var en større udgiftspost tilbage i 27. Samlet set fylder boligskatter omtrent en tredjedel af de samlede udgifter ved at købe og eje et gennemsnitligt parcelhus i Danmark i øjeblikket, hvis man altså har valgt at finansiere sig med afdragsfrit F1-lån. Figur 3:Udgift til opvarmning og varmt vand nu den største udgiftspost 6 5 Andel af årlige omkostninger ved køb af gennemsnitligt parcelhus, F1-lån uden afdrag Rente, boliglån Bidrag+kursskæring Vi har i ovenstående figurer også inkluderet 215, og som det fremgår af figur 2, så er der lagt op til, at udgifterne ved køb og eje af det gennemsnitlige parcelhus i Danmark vil stige en lille smule til næste år. Det skyldes blandt andet en forventning om lidt højere F1-rente, lidt højere huspriser vi har fremskrevet huspriserne med 2,5 % på linje med de toneangivende boligprisprognoser - men også, at udgifterne til grundskyld vil være stigende. Det betyder, at udgifterne på boligposten for en førstegangskøber vil være i omegnen af 3,7 % højere i første kvartal 215 sammenlignet med første kvartal i år. Det svarer til en ekstraregning på omtrent 17 kroner om måneden. Samlet set vil det dog ikke forrykke billedet af en lav boligbyrde i en historisk kontekst. På fastforrentede lån med afdrag er afdragsposten især steget En stor del af boligejerne vælger fortsat fastforrentede lån med afdrag. Her gælder den samme overordnede historie om end udgiftsfaldet har været noget mere beskedent siden udgifterne toppede i 28, jf. figur 4. I første kvartal 214 løber de årlige betalinger på boligposterne op i cirka 13.5 kroner for et typisk parcelhus. Udgiftsfaldet har været på små 21. kroner fra første kvartal 28 til første kvartal 214, og forklaringen på det mindre udgiftsfald i forhold til brug af afdragsfrit F1-lån skyldes blandt andet, at rentefaldet på fastforrentede lån har været mindre end på F1-lån. Samtidig 4

5 betyder rentefald helt automatisk, at afdragsdelen fylder mere til en start på lån med afdrag. En del af likviditetsbesparelsen fra lavere renter slår dermed igennem som større afdrag i de løbende betalinger. Som altid skal man dog huske på, at afdrag ikke er en reel udgift men derimod en opsparing til en selv. Figur 4:Rentebetalingerne udgør en noget større post ved fastforrentede lån end ved F Årlige omkostninger ved køb af gennemsnitligt parcelhus, fastforrentet realkreditlån med afdrag Bidrag Afdrag Boliglån Samlet set er renteudgifterne på realkreditlånet efter skat faldet med cirka 27.5 kroner i perioden, mens afdragsbetalinger, grundskyld og opvarmning trækker den modsatte vej. Til gengæld er der i modsætning til under brug af afdragsfrit F1-lån ikke sket en større stigning i bidragsbetalingerne til realkreditinstituttet. Denne post er på årsbasis kun steget med godt 68 kroner om året i denne periode. Figur 5: Renteudgifterne er nu blevet overhalet af afdragsbetalinger Andel af årlige betalinger ved køb af gennemsnitligt parcelhus, fastforrentet realkreditlån med afdrag Bidrag Afdrag Boliglån 5

6 Afdragsbetalingerne udgør nu den største post i boligbudgettet, hvis man vælger at finansiere sig med et fastforrentet lån. Tilbage i 27 stod afdragsbetalinger for omtrent 19 % af boligbudgettet denne andel er i dag vokset til 27 %. Det er lige et nøk over rentebetalingerne som udgør 26 % i 214 mod lidt mere end 43 % tilbage i 27. Herefter er de store poster i budgettet opvarmning og grundskyld. I bunden finder vi bidragsbetalinger på realkreditlånet, og det understreger, at der er en betydelig forskel i omkostningerne til realkreditinstituttet alt afhængig af, hvilken låntype man benytter sig af. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 6

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere