NYHEDSBREV - juni 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV - juni 2002"

Transkript

1 NYHEDSBREV - juni 2002 Gode initiativer fra Kræftens Bekæmpelse I april 2002 har Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse vedtaget fire initiativer med henblik på at styrke indsatsen for at sikre kræftpatienter viden og rådgivning: For det første et samarbejde med Sundhedsministeriet, sygehusejerne og de kliniske afdelinger om etablering af en offentlig videnbank med opdateret oversigt over standardbehandlinger, forsøgsbehandlinger og forsøgsbehandlinger på vej i ind- og udland. For det andet sikring af kommunikationstræningskurser til læger. God kommunikation skal læres gennem træning. Kommunikationstræning bliver en del af videreuddannelsen for specialæger - det er et vigtigt skridt, men der er også brug for at tilbyde træning til kræftlæger, der allerede har deres specialistuddannelse. Kræftens Bekæmpelse vil inddrage kravet om kommunikationstræning for læger i drøftelserne med Regeringen, Amtsrådsforeningen og sygehusejerne. For det tredie etablering af et lægefagligt panel, der kan supplere de nuværende rådgivning i Kræftens Bekæmpelse. Kræftpatienter med modermærkekræft eller lungekræft vil i en forsøgsperiode på et år blive tilbudt samtale med en specialist, der kan være med til at afklare behandlingsmuligheder. Lægerne vil kunne tilbyde en uddybende information. Det lægefaglige panel får ikke ansvar for selve behandlingen. For det fjerde påvirkningsarbejde i forhold til at sikre kræftpatienter ret til en second opinion. I en situation, hvor en kræftpatient er i tvivl om, hvorvidt vedkommende har fået det bedste behandlingstilbud, kan det være en hjælp at få en anden specialistvurdering af behandlingsmulighederne. Kræftens Bekæmpelse vil arbejde for, at patienter får en lovfæstet ret til en sådan second opinion. Sådan var Kræftens Bekæmpelses udspil til sundhedsvæsenet. Alle disse forslag glæder os i PROPA og vi vil derfor med stor interesse følge, hvilke resultater, der kommer ud af disse gode initiativer. 1

2 Den aktive patient af Jesper Madsen, journalist og forfatter med speciale i videnskab og sundhed I disse år foregår der en interessant udvikling i det etablerede sundhedsvæsen, der peger i samme retning som de alternative behandleres filosofi: Patientens rolle er langsomt ved at ændre sig. Fra den passive patient, der bliver undersøgt, som var han en Folkevogn med startproblemer, går tendensen langsomt mod den aktive bruger af sundhedsvæsenet, uanset om det handler om alternativ eller etableret behandling. Den aktive bruger har og oplever et stort medansvar for, at behandlingen er en succes og gør selv en indsats for sit helbred. Flere og flere skaffer sig viden om deres sygdom via bøger og internet, og det betyder, at de ikke som i gamle dage kritikløst accepterer lægernes forklaringer. Det stiller nogle nye og store krav til sundhedspersonalet, som på den anden side får tilført nogle nye muligheder i form af brugere, der vil være mere aktive i deres egen helbredelsesproces. De fleste steder i sundhedsvæsenet er man hidtil blevet betragtet som en patient, der blot skal følge lægernes anvisninger og ikke selv har nogen indflydelse. Det er lægen og medicinen, der bestemmer, om du bliver rask. Inden for alternativ behandling er det derimod et grundlæggende princip, at brugeren er en vigtig del af processen. Hun/han er ikke kun en passiv brik, men skal selv deltage aktivt sammen med behandleren. Dels ved at gå ind for behandlingen rent mentalt, dels ved at ændre kostvaner eller følge nogle bestemte råd i form af fysiske øvelser eller ændringer i livsstil. De vestlige samfund fungerer som nævnt på nogle andre præmisser. Her har økonomi og teknologi længe styret udviklingen af vort sundhedsvæsen, og det har ført til en lang række fremskridt i form af f.eks. ny medicin og operationsteknikker. Men det har også betydet, at behandlingerne mere og mere fokuserer på medicinske symptomer og mindre på patientens behov og oplevelser. Forskningen i sundhed er præget af de samme faktorer: Langt de fleste penge bruges på at forske i teknik eller medikamenter, man kan tjene penge på. Alternativ behandling arbejder med det hele menneske at krop og sjæl hænger sammen, og at vi indgår i et samspil med universet mennesker, natur, elementer. Denne filosofi betyder, at man som patient får en helt anden rolle, end den vi er vant til i sundhedsvæsenet: Det er ikke kun symptomerne eller sygdommen, der er interessante, men hele vores livsførelse og de sammenhænge vi indgår i. Behandleren er vores personlige hjælper, og han/hun er nødt til at interessere sig for vores liv og personlighed. Og ikke mindst har vi et personligt ansvar for vores sundhed vi kan ikke lægge vores helbred i hænderne på en behandler og sige: Gør mig rask! Desværre findes der også alternative behandlere, der faktisk gør det modsatte af det, de påberåber sig: De tilbyder alle klienter med samme symptomer samme behandling, uden at beskæftige sig med helheden. Altså en gentagelse af den apparatfejl-model, de kritiserer lægerne for at bruge. Og det skyldes utvivlsomt manglende kvalitet i deres uddannelse. Omvendt kan man finde læger, der tænker meget holistisk, når de forsøger at finde den rette behandling til en patient. 2

3 Skal vi udnytte mulighederne i alternativ behandling, er det ikke kun lægernes, behandlernes og forskernes ansvar. Hvis ikke vi hver især gør op med den gamle patientrolle, nytter det ikke noget. I dag kommer mange til lægen og beder om at få noget, der hjælper her og nu uanset hvor længe sygdommen har varet, og hvor alvorlig den er. Og hvis lægen siger, at man skal holde sig i ro, lytter man ikke for det er jo vigtigt, at man kommer på arbejde i morgen! De alternative behandlere kan fortælle samme historie om folk, der kommer ind ad døren for lige at få et alternativt fix. Men det kan de ikke det tager tid at blive syg, og det tager tid at blive rask. Derfor kræver det en ændring af mentaliteten hos os alle, hvis vi vil have gavn af fremtidens sund-hedsvæsen - det være sig alternativt, etableret eller integreret. Kilde: Jesper Madsen Alternativ behandling Lægekunst under forandring Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk PC-SPES og SPES trukket ud af markedet! Xanax, Warfarin og DES blev fundet i anti-cancer tilskud af pårørende-medlem af PROPA Jennifer Petersen I Nyhedsbrevet februar 2001 omtaltes den sidste forskning i PC-SPES, som er et orientalsk kosttilskud bestående af 8 urter, der både skulle reducere PSA-tallet og svulster i patienter med fremskreden prostatakræft. Det kom på markedet i Et dyrt produkt som bl.a. er blevet solgt over Internettet. De første forskningsresultater antydede, at PC-SPES havde en virkning som østrogen (det indeholder plante-østrogener), men det oversteg den effekt, man kunne forvente af østrogen alene. Resultaterne var så interessante, at E.J.Small, M.D. og professor i medicin ved University College, San Fransisco, og hans kolleger ved Dana Farber Cancer Institute, Boston, i 2001 iværksatte et forskningsprojekt med 100 patienter, for at studere PC-SPES s virkningsmeka-nismer nøjere. Der syntes at være en fusion i gang mellem vestlig metodik og traditionel kinesisk medicin, og vi ventede med interesse de resultater, der skulle foreligge ca. et år senere. Men så kom overraskelsen: I januar 2002 blev undersøgelsen stoppet og produktet trukket ud af markedet, fordi der var påvist indhold af potente, ikke-deklarerede syntetiske stoffer. På årsmødet i The American Association for Cancer Research 2002 blev der fremlagt en detaljeret analyse, der viste at PC-SPES og SPES, lavet af BotanicLab, Brea,CA, indeholder tre receptpligtige syntetiske ingredienser: DES, et syntetisk østrogen Warfarin, en blodfortyndende medicin og Xanox, en nerve-beroligende medicin. Disse skjulte ingredienser kan have alvorlige konsekvenser for helbredet, når de indtages uden lægelig kontrol. For medlemmerne af patientforeningen kan det være interessant at vide, at det var patienterne selv, der fattede mistanke til produktet, efter at mange havde været begejstrede for det nærmere betegnet nogle amerikanske mænd, der fulgte deres sygdom og behandling meget nøje. 3

4 Lige siden produktet kom på markedet har man spekuleret på og undersøgt, om effekten kunne skyldes et tilskud af syntetisk receptpligtig medicin, og det har været et stort detektivarbejde at opklare det. Patienterne begyndte at få blodpropper, en typisk bivirkning af DES, men måske også af naturlige plante-østrogener. Senere blev der rapporteret blødninger efter indtagelsen af PC-SPES. En gruppe skeptikere kommunikerede igennem en patient-postliste, PC HELP, og fik til sidst 8 portioner testet på private laboratorier og reaktionen var positiv for Warfarin! Forbrugernes bekymringer og resultater blev givet videre til Californiens Sundhedsvæsen og sagen kørte. Samtidig fandt dr. Small og hans gruppe DES i deres analyse og lukkede deres forsøg. Tilsyneladende er man begyndt at tilsætte Warfarin for at modvirke dannelsen af blodpropper - men da mange af de patienter, der tog PC-SPES, i forvejen blev rådet af deres læge til at tage aspirin eller Warfarin for at modvirke effekten af plante-østrogen, har dette kunnet føre til en overdosering. Xanax, som det Californiske Sundhedsvæsen fandt i SPES, gjorde sagen endnu mere rodet det er vanedannende, søvndyssende, og må aldrig kombineres med alkohol. Derfor er Xanax farligt, når man uden at vide det indtager det i ukendte mængder via et urtepræparat, som kan anskaffes i håndkøb. Ironisk nok betyder det latinske ord SPES - håb. Håb når andre behandlingsmuligheder er ved at være udtømte. I stedet er tusinder af patienter blevet ført bag lyset og lokket til at købe en dyr plantemedicin, hvor nogle af de aktive ingredienser var billig syntetisk medicin. Hvad værre er, de satte helbredet på spil ved uvidende at indtage ukendte mængder receptpligtig medicin. Ærgerligt er det, fordi mange patienter og urologer har været begejstrede for produktet og på det tidspunkt, hvor dr. Small stoppede sine forsøg, trivedes patienterne bedre på PC-SPES end på DES alene. Kilder: 1) Journal of Clinical Oncology 18: 2000, Small E.J. et al : A prospective trial of the herbal PC- SPES in patients with progressive prostate cancer. 2) THE MOSS REPORTS Newsletter # 32 04/16/02 supplement PS: Hvis man vil følge udviklingen i sagen, bliver den grundigt dækket på den amerikanske hjemmeside for PC-patienter: NYHEDSBREVETS redaktion tilføjer: PROPA har i 2001 søgt det danske Videns og Forskningscenter for Alternativ Behandling ViFAB om støtte til at undersøge PC-SPEC, som vi vidste en del medlemmer anvendte. Det var vor opfattelse, at midlets anvendelighed burde afprøves under lægeligt tilsyn, således at der blev skabt større vished for midlets virkning. Vi fik ikke støttebeløbet, det danske forsøg blev ikke til noget og nu er produktet så foreløbig ude af markedet

5 Forskere, læger m.fl., der ønsker kontakt med patienter til undersøgelser, kliniske forsøg m.v., er velkomne til at indrykke en notits i PROPAs Nyhedsbrev. 5

6 Atrasentan og Gemstar Lægemidler på forsøgsstadiet af PROPAs sekretær Johs. Honoré På årsmødet spurgte en deltager om det endnu ikke frigivne lægemiddel Atrasentan. Medicinudvalget og jeg har siden sat os i forbindelse med forsøgslederen i Holland og i Sverige, samt med medicinalfirmaet Abbotts danske afdeling. Vi kan foreløbig oplyse, at Atrasentan er et lægemiddel, som tager sigte på at behandle metastaser, som udvikler sig trods behandling med Zoladex og tilsvarende midler. Det er på forsøgsstadie 3. Blandt andet er et dobbeltblindt forsøg i gang på Malmø Universitetshospital dvs. hverken læge eller patient ved om man får Atrasentan eller en oversukret kalktablet. Vi har samtidig erfaret om et andet forsøg, Gemstar-projektet, som Abbott har i gang med en special doseringspumpe til smertebehandling, som et andet medicinalfirma leverer behandlings-præparatet til. Vi har fået tilsagn om, at et par danske læger vil skrive til Nyhedsbrevet om disse to forsøgsprojekter, så vi forhåbentligt kan bringe artikler i september-nyhedsbrevet. PROPAs formand er blevet indvalgt i hovedbestyrelsen for Kræftens Bekæmpelse Som det fremgik af beretningen, var vor formand allerede i 2001 kandidat, men blev ikke valgt. På Kræftens Bekæmpelses generalforsamling d maj 2002 lykkedes det for Ole Mortensen, der udtalte, at han på PROPAs og patienternes vegne gene vil følge tilblivelsen af de beslutninger, der træffes i Kræftens Bekæmpelse og være med til at træffe dem. Vi føler os tæt tilknyttet denne forening - uden Kræftens Bekæmpelse ville PROPA ikke eksistere. Vi får økonomisk og praktisk støtte, men er til gengæld et vigtigt led i KB s patientstøttearbejde og frivillighedsarbejde, når det drejer sig om prostatakræft. Som nært medlem af familien vil vi kunne påpege ting hos Kræftens Bekæmpelse og i sundhedsvæsenet, der trænger til et serviceeftersyn set med patientens øjne. 6

7 Mangel på information om de endelige forsøgsresultater til de involverede forsøgspersoner / patienter af Ole Sonne, Medicinudvalget. Denne overskrift dækker et indlæg af adm. overlæge Steen Stender, klinisk-biokemisk afdeling, Amtssygehuset i Gentofte, og kunne læses på debat-siderne i Ugeskrift for Læger d. 18. marts Indlægget tager udgangspunkt i den vejledning, som Den Centrale Videnskabsetiske Komité udgav i 2000 vedr. menneske-forsøg, og som bygger på de såkaldte GCP-regler (God Klinisk Praksis). Overlæge Stender finder, at der i vejledningen er en eklatant mangel på regler i forbindelse med den endelige resultatformidling sammenlignet med det detaljerede regelsæt på mange sider, der skal følges, når forsøgsdeltageren skal ind i forsøget. Hvorfor informationen på det nærmeste ophører, når først forsøgspersonen er kommet ind og har gennemført forsøget, kan man kun gisne om. På denne baggrund foreslår han, at Komitéen indfører et krav om et resultatformidlings-møde mellem forsøgsdeltageren og forsøgslederen. Han mener ligeledes, at et individualiseret forsøgsresultatark bør tilsendes deltageren forud for dette møde, hvor lederen gennemgår hovedresultaterne og modtager en underskrift fra deltageren om, at forsøgsresultaterne er formidlet (Fig. 1). Det foreslåede krav falder i højeste grad i tråd med en problematik, som vi længe har været opmærksomme på i PROPA. Blandt vore medlemmer har der været en stigende kritik af den mangelfulde information, som de har oplevet under behandlingen på visse urologiske / onkologiske afdelinger. Dette kommer bl.a. til udtryk. på de mange samtalegruppe-møder i lokalafdelingerne. Jeg har derfor fundet det rigtigt at støtte overlæge Stenders forslag i en skrivelse af 15/ til Den Centrale Videnskabsetiske Komité. Jeg fremfører her, at vi jo ved : - - at der for prostata-kræft er en dødelighed på ca. 60 % af de diagnoticerede tilfælde og såfremt sygdommen har spredt sig med metastaser i knoglerne, giver det konventionelle behandlingsregi os i bedste fald en overlevelse på ca. 40 måneder (gennemsnitligt). Når vi således står med ryggen mod muren, vil mange af os sige JA til at medvirke i u-konventionelle / eksperimentelle behandlings-planer, hvormed vi reelt deltager i noget, der kan sammenlignes med et åbent klinisk forsøg. For godt et år siden afsluttedes pludselig et sådant forsøg på et københavnsk sygehus. De involverede og hårdt belastede patienter har endnu ikke hverken mundtligt eller skriftligt modtaget nogen form for infomation om forsøgets resultater for de enkelte eller for gruppen som helhed har end ikke fået en forklaring på forsøgets bratte afslutning før inkluderingen af de i alt 20 planlagte deltagere - var foreløbige resultater misvisende, skulle forskningsmidlerne bruges i et andet projekt - vi ved det ikke! Ovenstående eksempel viser tydeligt, at GCP-principperne trænger til en opstramning m.h.t. reglerne for resultatformidling til forsøgsdeltagere, således at de, der har lagt krop og helbred til et forsøg, ikke skal udsættes for yderligere stress med evt. forringet tilstand til følge ved at skulle svæve i uvished i en uoverskuelig tid efter forsøgets afslutning. 7

8 Det er min opfattelse, at indførelse af et skitseret individuelle forsøgsresultatark vil bidrage til forståelse for vore ønsker om at blive betragtet som medarbejdere med behov for løbende og af-sluttende information hos de eksperimenterende læger. Det er til dem vi knytter vores håb om bedring eller forlænget overlevelse. Artikler om prostatakræft Der er heldigvis mange, der beskæftiger sig med prostatakræft, og der er derfor hyppigt artikler i aviser og tidsskrifter. Vi har plukket nedenstående ud: Magnyler forebygger kræft i prostata Acetylsalicylsyre, Ibuprofen og andre smertestillende præparater synes at beskytte ældre mænd mod prostatakræft. Når mænd over 60 års-alderen regelmæssigt anvendte sådanne præparater, faldt deres kræftrisiko således til det halve, fremgår det af fagtidsskriftet Mayo Clinic Proceedings. Gennem mere end fem år har forskergruppen fulgt 1362 amerikanske mænd. Fire procent af de mænd, der anvendte smertestillende præparater, blev ramt af sygdommen. Det skal sammenholdes med, at ni procent af ikke-brugere i samme periode fik konstateret prostatakræft. Jo ældre manden var, desto større var den beskyttende virkning af acetylsalicylsyre og andre af de såkaldte NSAID-midler. Det tyder på, at præparaterne især nedsætter risikoen for, at sygdommen udvikles fra den latente til den kliniske aktive fase. Andre studier har fundet, at disse lægemidler også synes, at nedsætte risikoen for bl.a. kræft i tyktarmen. Kilde: Dagens Medicin/Mayo Clinic Proceedings Gen nedbryder kræft Amerikanske forskere har identificeret et gen, der kan hindre kræftsvulsten i at udvikle sig hos patienter med prostatakræft. Ved at undersøge en lang række raske mænd med prostatakræft har forskere fundet et gen på kromosom 1, der ser ud til at standse udviklingen af kræftsvulster. Det er endnu uvist, om forandringerne i det eftertragtede gen i den sidste ende vil kunne medvirke til at helbrede tilfælde af prostatakræft, men forskerne er optimistiske, fordi deres arbejde har afsløret en hidtil ukendt facet af cellebiologien inden for kræfttilfælde. Det specifikke gen indkoder et enzym, der er kendt som Rnase L, som nedbryder RNA, en kemisk slægtning til DNA, og kan på den måde modvirke svulstens vækst. I USA registreres omkring tilfælde af prostatakræft om året. Der dør mere end årligt af sygdommen. Kilde: Politiken/Science News Natarbejde giver måske prostatakræft Kræftens Bekæmpelses forskere går i gang med at undersøge, om mænd med natarbejde oftere får prostatakræft end mænd, der får deres nattesøvn. 8

9 Forskerne arbejder med en teori om, at natarbejde ødelægger produktionen af søvnhormonet melatonin. Det dannes især i hjernens knoglekirtel, når folk sover regelmæssigt og i mørke. Produktionen stopper imidlertid, når hjernen registrerer lys. Søvnhormonet hæmmer netop de kræftsvulster, der er afhængige af kønshormoner - men produceres altså ikke på samme facon, hvis man sover om dagen.. Kilde: Uddrag af artikel i Jydske Vestkysten PROPAs årsmøde og generalforsamling d. 20. april i Århus Som I alle ved, og som mange erfarede ved selvsyn, blev vort årsmøde m. generalforsamling afholdt i Århus i år. Lokalforeningen for Midtjylland stod for det praktiske arrangement og det skal de både have tak og ros for. Sygehusets auditorium og omgivelserne var helt i top og vi fik god forplejning i den indlagte frokostpause. Der var mødt ca. 120 frem til årsmødet. Det var dejligt at opleve denne interesse. Årsmødet blev indledt med to gode indlæg af henholdsvis 1. reservelæge Morten Jønler, Odense Universitetshospital og formanden for Kræftens Bekæmpelse, cheflæge, dr.med. Anne Thomassen, Århus Amtssygehus. Derefter blev vor 2. ordinære generalforsamling afholdt med Niels Peter Agger som dirigent. Vi bringer formandens beretning i dette Nyhedsbrev og kan yderligere tilføje, at det fremlagte årsregnskab for 2001 udviste indtægter på kr. og udgifter på kr. Det blev således til et beskedent - meget beskedent - overskud på 444 kr. Regnskabet havde fået blank påtegning af vore revisorer Deloitte & Touche. Det blev godkendt af generalforsamlingen. Det blev stillet i udsigt, at den nye bestyrelse ville tage positivt mod et forslag om at give lokalforeningerne et rådighedsbeløb til deres arbejde og møder.--- Men at det kun ville blive et meget begrænset beløb. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt bestyrelsens konstituering fremgår af bestyrelseslisten her i Nyhedsbrevet. Kontingentforhøjelse Det blev besluttet, at kontingentet for 2003 skulle forhøjes, således at det for ordinære medlemmer bliver 100 kr. årligt og 50 kr. for pårørende-medlemmer. Interesse-medlemmer betaler kontingent som de ordinære medlemmer. Til gengæld kan det oplyses, at kontingentet til Kræftens Bekæmpelse ikke stiger i Det vil således være 100 kr. for alm. medlemmer og 50 kr. for pensionister. Skulle der være medlemmer, der ikke har betalt kontingent for 2002 endnu, er det på høje tid, hvis de skal undgå at blive slettet. 9

10 10

11 Formandens beretning på PROPAs generalforsamling d. 20. april på Skejby Sygehus PROPA siden generalforsamlingen sidste år Da vi samledes til PROPAs 1.ordinære generalforsamling d sidste år, kunne vi konstatere, at det første år var forløbet godt. Vi havde haft stor medlemstilslutning og havde 500 medlemmer, hvoraf de 175 var pårørende-medlemmer. PROPA havde haft stor bevågenhed. Bl. a. fordi det var første gang, der var en egentlig patientforening kun omfattende mandlige patienter og fordi den nystartede patientforening havde meget på hjerte. Nu står vi ved milepæl nr. 2. Det er vores 2 års fødselsdag - næsten. Hvordan synes vi så selv det går? Der har i årets løb været pæn medlemstilgang. PROPA har nu ca. 700 medlemmer, hvoraf de 250 er pårørende. Det er absolut pænt, men det er ikke flot. Der er stadigvæk mange prostata-patienter, der ikke ved, at der er en forening specielt for dem og deres pårørende. Der er stadigvæk også en del mænd, der vil holde sig uden for. De føler ikke, at de har brug for PROPA endnu, eller de mener, at andre må tage sig af arbejdet med at forbedre vilkårene for de nuværende patienter og med at advare potentielle patienter om sygdommen, således at den kan opdages på et tidligt stadium. Det er derfor nærliggende at udbrede kendskabet til PROPA. Det kan vi gøre ad mange kanaler: Læger, sygeplejersker, sygehusvæsenet generelt og de amtsvise kræftrådgivninger kan gøre nye patienter opmærksomme på PROPA. Det kræver selvfølgelig, at de selv har et godt kendskab til vor forening. Her ligger en stor opgave for såvel landsbestyrelsen som for lokaludvalgene. Der er sket meget i årets løb, men der kan ske endnu mere i det næste arbejdsår. Lad mig nævne som eksempel, at en række sygehuse er blevet besøgt og at man de pågældende steder har fået kontaktpersoner. Specielt i Nordjylland har Poul Erik Christensen lagt et stort arbejde i denne kontakt. Vort nyhedsbrev udsendes til en række urologiske og onkologiske læger plus de mange sygeplejersker, der er på vor mail-liste. Vi har været indbudt til at holde indlæg for grupper af sygeplejersker, ved undervisning af sygeplejersker og radiologer samt på offentlige møder om kræft og patienter f. eks. i forbindelse med fremlæggelsen af de lokale kræftplaner. I Nordjylland har man fra en lokal bank fået et støttebeløb, der har gjort det økonomisk muligt at skrive til alle amtets praktiserende læger, således at de ved, at der findes en patientforening på dette område og at de skal huske sygdommen, når de får besøg af en mandlig, midaldrende patient. Også den særlige risiko for arvelig betinget prostatakræft, bør de være opmærksomme på. Vi vil i det næste arbejdsår- i den udstrækning økonomien tillader det - gøre flere fremstød af denne art over for praktiserende læger. Kan I skaffe lokale sponsor-penge, kommer vi langt for 5000 kr. Presseomtale er en anden måde at synliggøre sig på. Lad os starte med at konstatere, at selv en beskeden annoncering ville have virkning. Men det er dyrt og i praksis har det vist sig, at der ikke er rabat af nogen betydning, selvom vi er en patientforening. Vi har i en vis udstrækning fået omtale i forbindelse med informationsmøder i nye geografiske områder. 11

12 I årets løb har interviews med lokale udvalgsmedlemmer givet stor interesse for vores møder og det har efterfølgende betydet medlemstilgang. Til gengæld har vi erfaret, at den lokale presse stort set kun har interesse for os, når de får henvendelsen fra patienter i det pågældende område. Generelle pressemeddelelser er det ikke så let at få redaktionel omtale på. Bestyrelsen skal derfor opfordre til at man lokalt henvender sig til pressen og vi og kommunikationsafdelingen hos Kræftens Bekæmpelse vil gerne hjælpe med idéer og udformning. Øget mødeaktivitet - navnlig i nye geografiske områder- er en tredie mulighed. Der er bedst, hvis vi i forvejen får presseomtale og hvis vi gennem et stykke tid har haft et opslag hængende i venterummet på det lokale sygehus. I de tilfælde, hvor de lokale afdelinger af Kræftens Bekæmpelse har arrangeret møder om f. eks. Mænd og kræft eller Mænd med prostatakræft, har de været godt besøgt. Det er vort håb, at sygehusene på længere sigt også vil arrangere informationsmøder og indbyde os som med-indledere. Sygehusenes læger har herved muligheden for at give en grundig information til deres patienter. Det er der ikke tid til i ambulatoriets konsultationer. Alle disse fremstøds-muligheder kræver imidlertid en stor personlig indsats fra medlemmer af lokaludvalgene og deres hjælpere. Der er brug for en stor lokal indsats. Det er derfor glædeligt at konstatere, at der i årets løb er dannet et udvalg i Nordjylland og der er tiltag til et udvalg i Sydjylland. Det etablerede udvalg i Midtjylland har stor aktivitet og har fundet en god arbejdsform, som vi bl.a. ser denne generalforsamling som et bevis på. På Sjælland har vi foreløbig måttet konstatere, at det ikke var muligt at finde udvalgsmedlemmer til et nyt udvalg i Roskilde amt - ærgerligt nok, for der var stor interesse for møderne i dette amt. Der er således fortsat kun ét udvalg på Sjælland, men det vil forsøge at udvide sin udbredelse og sit antal af udvalgsmedlemmer, således at der er flere personer til at varetage det praktiske arbejde. Meld jer selv som kandidater, og hjælpere, hvis I har overskud til det. I får større indsigt og I får også personligt udbytte af det. Det er ikke kun bestyrelsesmedlemmer, der skal udbrede kendskabet til PROPA. Forsøg allesammen, dér hvor I har kontakt med jævnaldrende mænd. Det kan være i den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse eller i golfklubben, i Ældre-Sagen og mange andre steder. I årets løb har der været afholdt møder på Bornholm og i Ålborg, Århus, Kolding, Esbjerg, Odense, Nykøbing S, Helsingør, Frederikssund, Roskilde, Køge, Lyngby og København. Vi vil gerne i det nye arbejdsår holde møder flere steder, men det kræver mange kræfter. Vi får derfor brug for endnu flere medlemmer til dette arbejde. Meld jer hos bestyrelsesmedlemmerne, hvis I har overskud og tag pænt imod vores anmodninger om assistance, hvis vi ringer. På informationsmøderne har i de fleste tilfælde været indlæg af læger, en diætist, psykologer samt repræsentanter for alternativ behandling. Der har været samtalegruppemøder med udveksling af erfaringer og nyheder. Vi har været medarrangør af et kursus for mænd med kræft og har holdt indlæg på flere af Kræftens Bekæmpelses møder om dette emne. 12

13 Samtalegruppemøderne kan give problemer, men giver også en god indbyrdes kontakt. Nye patienter bliver præsenteret for personer, der måske er ret medtaget af deres sygdom. Det kan gøre dem forskrækkede. Til gengæld har erfaringsudveksling været et stort plus i de tilfælde, hvor man finder ligestillede. F. eks. når strålepatienter finder sammen og udveksler oplysninger om deres behandling og evt. problemer. Hvordan gør PROPA nytte Der er brug for en patientforening på mange stadier af sygdommen. Når kræftdiagnosen stilles og patienten står overfor en ukendt situation, er der en mulighed for telefonisk eller personlig orientering. Når patienten præsenteres for de mulige behandlingstilbud er der mulighed for at drøfte omfang, bivirkninger og erfaringer med patienter, der selv har gennemgået behandlingen. Når der drøftes nye forsøg på hospitalerne her eller i udlandet. Når der drøftes alternative muligheder, kosttilskud o. lign. Når medlemmerne informeres gennem et nyhedsbrev og på vor egen hjemmeside på Internettet samt gøres opmærksomme på andre relevante hjemmesider. Når vi har brug for et fælles talerør overfor sundhedsvæsenet og politikerne. Vel gør vi nytte, men der kan gøre meget endnu. Vi må blot huske, at alt arbejde skal udføres af frivillige, der oftest selv er præget af deres sygdom. Igangværende aktiviteter - skuffelser og opmuntringer. I denne uge kom den længe ventede pjece fra Kræftens Bekæmpelse om prostatakræft. Først og fremmest vil den være en stor støtte for de nydiagnostiserede patienter, men den vil også støtte os, der har været patienter et stykke tid. Den vil vi også kunne bruge i vort arbejde med at gøre opmærksom på vor forening. Det skal dog tilføjes, at det ærgrer os, at dens lay-out og navn ikke er fornyet. Det er nu mest almindeligt at omtale vor sygdom som kræft i prostata i stedet for kræft i blærehalskirtlen. Men pjecen kom omsider, det var det vigtigste. Vi forsøger stadigvæk at skaffe penge til fremstillingen af en video om prostatakræft. Meget af forarbejdet er på plads og vi kan se mange anvendelsesmuligheder for en sådan video, der ud over information til patienter kan bruges til undervisning af f.eks. sundhedspersonale og studerende. Vi har på nogle områder haft skuffelser i det arbejdsår, der nu sluttes. Der blev ikke fra Kræftens Bekæmpelse bevilget støtte til forskningsprojekter vedr. prostatakræft - men det kan selvfølgelig skyldes, at der ikke var tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgninger. Men vi har vist ikke plads nok i Kræftens Bekæmpelses egen forskning - eller også er der ingen, der fortæller os noget om det. 13

14 I min egenskab af PROPAs formand forsøgte jeg sidste år at melde mig som kandidat til hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse. Jeg ville gerne have mere indsigt og mere indflydelse på patientforeningernes vegne. Der sker for tiden det beklagelige, at antallet af repræsentanter for patientforeningerne - og dermed de kræftsyge - er faldende. Valgforsamlingen er repræsentanterne for de lokale afdelinger af KB med en stor overvægt af kvinder. De kendte os ikke nok, vi var for specielle, jeg repræsenterede en mande-forening eller jeg var for gammel. Grunden til at man valgte andre kender vi ikke --- men PROPA- mændene må prøve igen. Det er derfor vigtigt, at I også har kontakt til de lokale afdelinger af Kræftens Bekæmpelse. Vi fik ikke penge fra ViFAB til en seriøs undersøgelse af PC-SPEC. Men vi har netop fra USA erfaret, at man dér har analyseret præparatet grundigt og fundet ud af, at det indeholder 3 slags receptpligtig medicin: smertestillende, blodfortyndende og et hormonagtigt stof. Så vidt vi ved, er salget i USA foreløbig stoppet af sundhedsmyndighederne. Vi vil holde jer underrettet gennem Nyhedsbrevet. Det blev ikke os, der fik en gratis reklamekampagne af Reklame for alvor. Det blev Læger uden grænser, der fik den mulighed. Forsøget med dendritcelle-vaccination mod prostatakræft blev afsluttet hurtigt, og vi kender ikke afrapporteringen. Det er for galt, at mange, der har været med i et klinisk forsøg ikke har fået nogen tilbagemelding. Det forhold vil vi prøve at bedre, inden der igen kommer et klinisk forsøg. Vi har rettet henvendelse til Den Centrale Videnskabsetiske Komité og har anbefale et forslag adm.overlæge Steen Stender har været fremme med i Ugeskrift for Læger. Efter dette forslag modtager forsøgspersonen en rapport ved afslutningen af forsøget - det er da at vise respekt for det menneske, der har lagt krop og tid til forsøget. Det vil li som løfte os op over de hvide mus i rangordenen. Det betyder meget for os, at sådanne forsøg også afholdes i Danmark. Med vor sygdom, er vi mange, der gerne lægger krop til at finde frem til en medicin eller behandling, der tager over, når de nu kendte behandlinger ikke mere virker. Vi har netop fået en medlemsopfordring til at prøve på at få kliniske forsøg i Danmark med et nyt produkt Atrasentan, det går vi i gang med. Der tales meget om, at den alternative behandling er uden dokumentation. Det kan nu også gælde påstandene fra dem, der normalt betegnes som specialister. Vi har bredt DR-TV om dokumentation for Arne Astrups påstand om faren ved at anvende vitaminer og andre kosttilskud i vor kamp mod kræften. I ét eller andet omfang, bruger vi det næsten allesammen. Men... der er heldigvis også lyspunkter. Vi skulle nu være nået til, at alle patienter får udleveret deres medicin gratis på det hospital, der har dem til kontrol. Vi har gjort os til talsmænd for en bedre og mere individuel behandling, når vi kommer på hospitalerne som patienter. Det er vort indtryk, at man er mere opmærksomme på det. Det er vigtigt, at kvaliteten i behandlingen stadigvæk forbedres og at dialogen foregår med respekt for patienternes værdighed som mennesker. Mange hospitaler gør virkelig et pænt arbejde for at give os fast læge. 14

15 Vi føler også, at der er brug for en større indsats for at forbedre kommunikationsteknikken hos lægerne. Alle læger skal lære at give patienten information og tryghed trods deres travlhed og knapt afmålte tid. Vi er så småt i gang med at etablere et nordisk samarbejde med henblik på gensidig inspiration og erfaringsudveksling. I flere tilfælde end tidligere tilbydes patienter helbredende behandling - de er kommet til læge i tide, og sygehusvæsenet tilbyder behandlingerne mere beredvilligt. Tænk blot på, at for 5 år siden var der kun 2 hospitaler, der foretog den radikale operation med fjernelse af prostata. I alt var der vel ca. 25, der havde fået operationen. Nu foretages den hyppigt på de 5 universitetshospitaler i Danmark, der også i udvidet grad bruger strålebehandling og som det nyeste er også brakyterapi - indlæggelse af strålekilder direkte i prostata - taget i brug. Kræftplanen og kræftstatistikken - bør vore politikere ikke kunne se hurtigere resultaterne lidt Politikerne - på landsbasis og amtsvis - har gjort meget ved at vedtage kræftplanen. Selv en ekstrabevilling har de punget ud med. Det er blot ærgerligt, at de skal vente så længe med at se resultaterne. Det er ubegribeligt for os, at den nyeste kræftstatistik er fra 1997/98. En produktionstid på 3-4 år er for lang. I de foreliggende europæiske statistikker inden for vor sygdom, ligger Danmark alt for langt nede i oversigten over overlevelsesprocenten efter 5 år. (Som trediesidst - kun Estland og Slovenien var dårligere) Patienterne har jo fået konstateret deres kræftsygdom tidligere og der bliver skrevet dødsattest samme dag patienten dør. Overlevelsesstatistikken skulle derfor kunne være fremme senest året efter dødsåret, også selv om der skal lægges et grundigt arbejde i specifikationerne. Derfor må vi sige til sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen: Lad være med at være så tålmodig med at se resultaterne af jeres bevillinger. Vi har en fælles interesse i en hurtigere statistik. Bl.a. kan et bedre resultat give os mere håb - og det har vi altid brug for. Måske er den langsomme statistik en af virkningerne af, at man ikke i dette lille land kan enes om at udforme et fælles EDB-system for patientjournaler. Tænk hvad det vil spare af tid på længere sigt. Der må være en del erfarne personer at trække på i sundhedssystemet. Med et fælles journalsystem, skulle bortkomne journaler og prøveresultater være historie Bestyrelsen takker for medlemmernes medvirken i det forløbne arbejdsår og ser frem til, at vi bliver endnu flere, således at PROPA kan blive mere landsdækkende. Vi håber I vil hjælpe bestyrelse og lokaludvalg med store og små gøremål. Det er vort håb, at I får et godt år helbredsmæssigt. Gør jer umage for at leve mens I overlever. Vær aktiv for familien - giv jeres pårørende et kram - de er vore gode støtter i hverdagen. Jeg vil slutte med at håbe på jeres interesse og opbakning til den nye bestyrelse i tiden frem til næste års generalforsamling. 15

16 Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Landsbestyrelsen: Sjælland og omliggende øer: Ole Mortensen, Strandparksvej 6, 2665 Vallensbæk Str. tlf: get2net.dk Johs. Honoré, Duevej 26, 3. tv, 2000 Frederiksberg tlf: , formand sekretær Fyn og omliggende øer: Svend Pedersen, Thure Nielsensvej 42, 5270 Odense N, , Nordjylland: Poul Erik Christensen, Boden 20, Øland, 9460 Brovst, Midtjylland: Freddy Mogensen, Ørnedalen 21, 8520 Lystrup, tlf , Sydjylland: Gunnar Petersen, Krogvej 9, 6720 Nordby Fanø, tlf./ fax: get2net.dk Pårørende-medlem: Erna Christensen, Th. Philipsensvej 51, 2770 Kastrup, tlf: Suppleanter: Sjælland og omliggende øer: Peter Dahlgren, Emdrup Vænge 77, 2100 København Ø, Jørgen Petersen, Jernbane Alle 34, 3060 Espergærde, , Fyn og omliggende øer: Jørgen Vedby Jørgensen, Drigstrup Bygade 40, 5300 Kerteminde, Nordjylland: Jens Chr. Davidsen, Ole Langesvej 29 B, 9460 Brovst, kasserer Midtjylland: Poul D. Kærmark, Borgmesterbakken 3 A, 8700 Horsens, Sydjylland: Leon Østergaard Sørensen, Tranevænget 3, 6760 Ribe, , Pårørende: Helen Ræbild, Vestervang 7, lejl. 721, 8000 Århus C, tlf , Astrid Flood, Hymersvej 7, 3000 Helsingør, , Medicinudvalget: Ole Sonne, Nordkajen 8, 3600 Frederikssund, , 16

17 Lokaludvalg for Nordjylland (dannet ): Poul Erik Christensen, Boden 20, Øland, 9460 Brovst, Kaj Reenberg Hansen, Måx Heniusvej 24, 9000 Ålborg Jens Chr. Davidsen, Ole Langesvej 29 B, 9460 Brovst, M.C. Nielsen, Fasanvej 12, Støvring, Knud Mikkelsen, Als, 9560 Hadsund, Pårørende-medlem: Birte Nielsen, Sjællandsvej 7, 9230 Svenstrup, formand sekretær kasserer Lokaludvalg for Midtjylland (dannet ): Ole Breiner, Holger Drachmansvej 12, 8660 Skanderborg, , wanadoo.dk. Herlev Prangsgaard, Birkevej 6, 7600 Struer, tlf: , mail.tele.dk. Poul Erik Henriksen, Ringgårdsvej 5, Højbjerg, tlf Freddy Mogensen, Ørnedalen 21, 8520 Lystrup, tlf Pårørende -medlem: Helen Ræbild, Vestervang 7, lejl. 721, 8000 Århus C, tlf Lokalgruppen for Sjælland og omliggende øer (dannet som landsnetværk i marts 1998, ved PROPA s stiftelse overgået til lokaludvalg for Kbh, Frederiksborg og Roskilde amter, udvidet til hele Sjælland med øer): Erna Christensen, Th. Philipsensvej 51, 2770 Kastrup, tlf: Peter Dahlgren, Emdrupvænge 77, 2100 København Ø, Astrid og Martin Flood, Hymersvej 7, 3000 Helsingør, , Johs. Honoré, Duevej 26, 3. tv, 2000 Frederiksberg, tlf: , Poul Jørgensen, Strandvejen 98, 2 th, 2900 Hellerup, Reinhard Kluge, Garderhøjen 15, 4671 Strøby, , Knud Kaae, Sandbakken 2, 4700 Næstved, Ole Mortensen, Strandparksvej 6, 2665 Vallensbæk Str., tlf: , Erik Nielsen, Lundevej 36, 3600 Frederikssund, Jørgen Lykke Nielsen, Moesgården 90, 4000 Roskilde, , Lilian og Palle Pagsberg, Skovvej 9, 4040 Jyllinge, Erik og Kate Pedersen, Æblehaven 48, 4800 Nykøbing F, Jørgen Petersen, Jernbane Alle 34, 3060 Espergærde, , Nyhedsbrev til adressen På årsmødet lagde vi op til, at vi kunne spare porto, hvis vi fik mulighed for at sende Nyhedsbrevet direkte til jeres adresse. Vi har endnu ikke styr på det tekniske, så også denne gang kommer Nyhedsbrevet pr. post til alle. Er du interesseret i at modtage det pr. fremover, så meddel det venligst til sekretæren på get2net.dk. 17

18 MØDEKALENDER Redigeret af sekretær i PROPA Johannes Honoré, tlf Nyt og ændringer til mødekalenderen bedes sendt på MIDTJYLLAND: Århus: PROPA - lokalgruppen for Midtjylland indbyder prostata-kræftpatienter og deres pårørende til STORT TEMA OG INFORMATIONS MØDE onsdag den 4. september kl Det er lykkedes os, at få Bruce Kyle, til at fortælle om hans alternative behandlinger for prostata patienter. Nærmere om mødet udsendes til alle PROPA medlemmer i lokalområdet. Spisning kl. ca , drikkevarer kan købes. Kaffe og te serveres. Sted: HUSK NY ADRESSE: Frivillig Huset - Skt. Paulsgade 25 - Århus C Tilmelding med navn - tlf. nr. - post nr. adresse senest mandag den 2. september kl til Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter, Århus, tlf.: Vel mødt Lokaludvalget Midtjylland SYDJYLLAND: Åbenrå PROPA inviterer patienter, pårørende og andre interesserede til Informationsmøde Onsdag den 12. juni kl Psykolog Lars Møller Andersen, Kræftens Bekæmpelse, fortæller om Mænd og kræft Efterfølgende bliver der mulighed for spørgsmål og så en snak om der er interesse for samtalegruppemøder i Åbenrå, og i bekræftende fald, hvordan det kan arrangeres. I bedes selv medbringe drikkevarer. Sted: Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter, Møllemærsk 29, 6200 Åbenrå Tilmelding: Ikke nødvendig. 18

19 SYDJYLLAND OG FYN: Kolding PROPA inviterer prostatacancer-patienters pårørende til Informations- og samtalemøde for pårørende kvinder onsdag den 10. september kl Psykolog Lars Møller Andersen, Kræftens Bekæmpelse, indleder om Hvordan reagerer mænd på at få kræft? Pårørende kan have behov for at tale sammen uden mændenes tilstedeværelse, og det vil der blive lejlighed til. Efterfølgende vil Lars Møller Andersen være behjælpelig med at få startet en netværksgruppe for pårørende, hvis der er interesse for det. I bedes selv tage drikkevarer med til pausen. Sted: Konferencelokalet v/fagbiblioteket, Kolding Sygehus. Der er rygeforbud på sygehuset. Tilmelding ikke nødvendig. SJÆLLAND: Roskilde PROPA inviterer alle patienter og pårørende til samtalegruppemøde torsdag den 5. september kl ca. 21 Der bliver mulighed for erfaringsudveksling og uformel snak om sygdommen og dens behandlingsmuligheder. Endvidere vil der blive sidste nyt fra PROPA, og inden vi går hjem, skal vi meget gerne have søsat Roskilde lokalgruppe. Der vil blive serveret kaffe/the med småkager. Sted:.Roskilde Amts Sygehus (lige overfor for Roskilde Station), indgang 24, mødelokale For bilister er der adgang fra Ny Østergade, Køgevej og Østervang til parkeringspladser omkring bygningen. Tilmelding: Kræftens Bekæmpelse, Lyngby, senest dagen før SJÆLLAND: Store Heddinge Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling på Stevns indbyder patienter, pårørende og alle interesserede til Åbent hus møde Tirsdag den 1. oktober kl om Mænd og prostata-kræft mødet indledes af PROPA-medlemmerne Reinhard Kluge og Jørgen Petersen Yderligere oplysning om mødet hos lokalforeningens formand Anny Borch Jensen, tlf Sted: SID-huset, Bjælkerupvej 7, Store Heddinge Tilmelding ikke nødvendig. 19

20 SJÆLLAND: København PROPA indbyder patienter, pårørende og andre interesserede til Temamøde om Ukonventionel kræftbehandling Tirsdag d. 24. september kl hos Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, København Ø Vi arbejder pt. på at få den rigtige foredragsholder. Læs nærmere i næste Nyhedsbrev, men sæt allerede nu dit kryds i kalenderen. SJÆLLAND: Gentofte I samarbejde med Urologisk afdeling på Amtssygehuset i Gentofte indbyder PROPA til orienteringsmøde om Prostatakræft og behandlingsmulighederne hvor læger fra sygehuset vil fortælle om sygdommen og de behandlingsmuligheder, der arbejdes med. Vi er indbudt til at komme med emner, vi ønsker belyst. Disse ønsker bedes snarligt meddelt PROPAs formand på eller Mødet afholdes i det store auditorium på Gentofte Amtssygehus, Niels Andersens Vej 65, Hellerup tirsdag d. 5. november kl Læs nærmere i næste Nyhedsbrev SJÆLLAND: Lyngby Det seneste samtalegruppemøde ( møde hvor medlemmer og pårørende indbyrdes drøfter sygdom og følger) måtte aflyses på grund af manglende tilmeldinger.. Ønsker det, at vi igen afholder et samtalegruppemøde, bedes dette venligst tilkendegivet overfor Erna Christensen, telf

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

NYHEDSBREV - september 2002

NYHEDSBREV - september 2002 NYHEDSBREV - september 2002 Der forskes i ny prostatakræft-medicin af Ole Sonne og Ole Mortensen I mørke øjeblikke forfalder man til at tænke, at næsten ingen medicinalvirksomheder forsker i behandling

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

NYHEDSBREV - november 2002

NYHEDSBREV - november 2002 NYHEDSBREV - november 2002 Nye præparater til behandling af fremskreden prostatakræft af overlæge, dr. med. Peter Iversen, Urologisk afdeling D, Rigshospitalet Behandlingen af fremskreden prostatakræft,

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Kina

Danske kræftpatienters behandling i Kina Delrapport 2 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 2: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Januar 2009 Patientstøtteafdelingen

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

PROPAs NYHEDSBREV Februar 2004

PROPAs NYHEDSBREV Februar 2004 Vi efterlyser forskning i prostatakræft I dette Nyhedsbrev er der en artikel om den nyeste statistik om prostatakræft. Det fremgår, at 1.084 mænd døde af sygdommen i år 2000. Et højt tal, når man sammenligner

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

NYHEDSBREV - november 2001

NYHEDSBREV - november 2001 PROPA NYHEDSBREV - november 2001 NYHEDSBREV - november 2001 Kvalitet og menneskelig værdighed i sygehusenes behandling af PROPAs sekretær Johs. Honoré Hovedstadens Sygehusvæsen besluttede i sygehusplan

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN Kolofon Kræft i tyk- og endetarmen Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef

Skriftlig information, når det er bedst. v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Skriftlig information, når det er bedst v/ Else Wad Bjørn, kommunikationschef Hvorfor står jeg her? Forskningsprojekt om forståelse af skriftlig patientinformation Inspirator og rådgiver i kommunikation

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015

Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune. Forår 2015 Tilbud til kræftramte og tidligere kræftramte i Hjørring Kommune Forår 2015 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Rådgivningscenter NÆSTVED. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter NÆSTVED. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter NÆSTVED Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag/temamøder 8 Kurser 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. BRYSTKRÆFT Kolofon Brystkræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter Esbjerg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter Esbjerg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-7 Foredrag 8 Kurser 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

Rådgivningscenter. Aktivitetsplan forår 2015. Region syd. Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig Rådgivningscenter Region syd Aktivitetsplan forår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning Odense 9 Aktiviteter i Rådgivning Varde

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere