IEA samarbejde om brint Hydrogen Implementing Agreement (HIA) maj 2007, Rapperswil, Schweiz. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IEA samarbejde om brint Hydrogen Implementing Agreement (HIA) 23.-24. maj 2007, Rapperswil, Schweiz. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)"

Transkript

1 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 IEA samarbejde om brint Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Møde i Executive Committee maj 2007, Rapperswil, Schweiz Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) Indledning Dansk deltagelse i IEA`s brintsamarbejde IEA samarbejdet Forskningssamarbejdet inden for det Internationale Energi Agentur, IEA er organiseret i en række samarbejdsaftaler (Implementing Agreements), som er åbne for medlemslandenes deltagelse. ca. 25 lande inkl. observatører deltager aktivt i arbejdet. Under hver Implementing Agreement gennemføres en række projekter (Tasks), hvori interesserede virksomheder, universiteter og organisationer kan deltage. Danmark deltager i en række Implementing Agreements og har i 2004 tilsluttet sig aftalen om IEA's Hydrogen Implementing Agreement (HIA). IEA samarbejde om brint Formålet med IEA's brintarbejde er - via internationalt samarbejde om tekniske og økonomiske problemstillinger inden for produktion, transport og anvendelse af brint - at accelerere implementeringen af brint i energisystemet. DGC er på vegne af Energistyrelsen den danske repræsentant i HIA. DGC's deltagelse støttes økonomisk af Energistyrelsen (EFP) og de danske gasselskaber. Yderligere oplysninger om deltagere og aktiviteter i IEA s brintsamarbejde findes på: IEA brintsamarbejde: Dansk deltagelse: C:\Documents and Settings\jkj\Skrivebord\ExCo-IEA-HIA-Rappersvil2007.doc

2 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 Møder i Executive Committee HIA Executive Committee holder to årlige møder, hvor de væsentligste punkter er statusrapportering fra arbejdsgrupperne og igangsættelse af nye arbejdsgrpuuer. Arbejdsgruppelederne (Operating Agents) deltager derfor i møderne. Fra mødet i Rapperswil refereres kortfattet vedr.: - Deltagere - nye medlemmer (Tyskland, Grækenland, Tyrkiet) - Administrative forhold (Sekretariat, budget, samarbejde) - HIA publikationer (Newsletter) - Task-arbejdet og faglige arbejdsgrupper (Vind task i gang) - Nye tasks (Forslag om biomasse task) - Kommende møder Deltagere nye medlemmer af HIA Alle HIA medlemslande 1 bortset fra Island var repræsenteret ved mødet. Derudover var flere observatørlande 2 til stede. Tyskland deltog som nyt medlem i HIA. Grækenland deltog som observatør, men ventes sammen med Tyrkiet at have formaliseret medlemskabet af HIA ved næste møde. Endelig deltog syv Operating Agent (projektledere) og alt deltog 38 personer i mødet. IPHE-samarbejde Gensidig deltagelse i henholdsvis HIA-projekter og IPHE-projekter (International Partnership for the Hydrogen Economy) blev igen drøftet. Der er ønske om, at både IPHE- og IEA-medlemmer kan deltage i HIA taskarbejdet, når blot det respekteres, at arbejdet er organiseret under HIA Executive Committee. Retningslinier for det praktiske samarbejde har været drøftet internt i IEA og drøftes i IPHE medio juni. HIA foreslår en løsning, hvor man på baggrund af et MOU kan deltage i arbejdsgrupper, såfremt medlemskab af HIA ansøges og opnås i løbet af 18 måneder. 1 Australien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Island, Italien, Japan, Korea, Litauen, Holland, New Zealand, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyskland, UK, USA, EU 2 Singapore, Østrig, Belgien, Mexico, Taiwan, Rusland, Østrig, Tyrkiet, Artentina, Kina, Ukraine, Indien, Syd Afrika.

3 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 Det reelle problem er håndteringen af ikke OECD medlemmer (fx Kina) i samarbejdet. Administrative forhold Budget 2007 og status Som noget nyt fremlagde sekretariatet en økonomistatus. Et nyt bogholderisystem er taget i brug og der var tilfredshed med oversigten. Det blev besluttet at sekretariatet fremover skal levere revisorpåtegnede årsregnskaber, idet der er ønske om dette blandt medlemmerne. HIA pris En HIA pris er tidligere blevet besluttet, men der er forsat ikke enighed om formen og udvælgelsesproceduren. Sekretariat og priskomite vil revidere koncept og kriterier for tildeling og sende udkast til review. Fællesmøde mellem Fuel Cell og Hydrogen Agreements De to Implementing Agreements for Advanced Fuel Cells og Hydrogen har mange fælles arbejdsområder og et fællesmøde for de to Implementing Agreements bliver diskuteret. Et tidligere fællesmøde for nogle år siden var ikke nogen stor succes og lande med medlemskaber i begge Agreements blev bedt om at undersøge deres interesse i et fællesmøde. IEA IEA har fået Mr. Nobuo Tanaka, Japan, som ny generaldirektør. HIA`s kontaktperson i IEA sekretariatet Giorgio Simbolotti fået ny job og deltog for sidste gang i HIA Executive Committee møde. NEET (Network of Expertise in Energy Technology IEA har taget initativ til et globalt samarbejde om energi F&U og der har netop været afholdt møde I Syd Afrika, hvortil HIA har bidraget.

4 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 HIA publikationer og - information Hjemmeside HIA hjemmesiden udbygges forsat (www.ieahia.org) og det er nu muligt at hente alle mødedokumenter og præsentationer for ExCo-medlemmer. Alle tidligere referater fra ExCo er tilgængelige ligesom der er offentlig adgang til materiale og hjemmesider for afsluttede og aktive tasks. Nyhedsbreve Der udsendes to årlige nyhedsbreve det første kom i april (kan downloades på ) HIA årsrapporter Tidligere årsrapporter kan downloades fra Årsrapport 2006 er godt undervejs. Energy Technology Essentials IEA udgiver nogle ultrakorte teknologi statusrapporter (Energy Technology Essentials, ETE) og har bedt HIA om review vedr. No. 5 og No. 6 om hydrogen og fuel cells. Dette er sket og de to ETE`s kan bl.a. downloades på Case Studies Der er nu 20 cases tilgængelige (link fra Taskarbejde og faglige arbejdsgrupper Statusrapporter for task kan fås ved henvendelse til Jan K. Jensen, DGC. Task 15: Photobiological Production of Hydrogen Task leader: Peter Lindblad, Uppsala Universitet, SE. Arbejdet er afsluttet og præsenteret med stor opmærksomhed i Slutrapport udestår fortsat, men er lovet klar til sekretariatet i (Ingen faglig præsentation på mødet).

5 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 Task 16: Hydrogen from carbon-containing materials Task leader: Elisabeth Fjernstad-Hagen, Norsk Hydro (NO). Task 16 er nu afsluttet idet følgende tre subtasks er gennemført: A: Large Scale integrated hydrogen production and power generation with Precombustion Decarbomisation (PCDC) B: Hydrogen from biomass C: Small Stationary reforms for distributed hydrogen production, Sub task A blev organiseret af IEA Greenhouse Gas Programme. Hovedresultaterne er kort præsenteret i Task 16 Summary Report: Hydrogen form Carbon-Containing Materials (16 sider). Summary rapporten kan downloades fra Derudover foreligger en slutrapport for hver subtask, som kan dovwloades fra : Large-scale integtated Hydrogen Production/Decarbonisation Prospects for Hydrogen from Biomass Standardized PCDC (Pre-Combustion DeCarbonisation for CO 2 capture. Der har været dansk deltagelse i subtask C ved Haldor Topsøe AS. Arbejdet og resultaterne i task 16 har initieret to nye tasks (23 og 26). Task 17 Solid & Liquid state hydrogen storage materirals Task leader: Gary Sandrock, Sunatech, USA. Arbejdet i Task 17 er afsluttet ultimo Hovedudbyttet i task 17 er videnskabelige og tekniske publikationer fra de involverede og disse udgør nu næsten 1000, jævnfør Task 17 hjemmesiden: Slutrapporten for task 17 kan downloades fra Arbejdet med Hydrogen Storage viderføres i task 22.

6 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 Task 18 Evaluation of integrated systems Task leader: Susan Schoenung, Longitude 122 West Inc. USA. Arbejdet falder i tre subtasks: A: Information database B: Demonstration Project Evaluation C: Synthesis and learning (nystartet, fase 2) Task 18 forestår endvidere indsamling af case studies og nye cases lægges løbende på IEA-HIA hjemmesiden: Fase II ( ) er i gang, selvom der forsat udestår National Participation letter (DGC har bekræftet deltagelse). Flere nye lande tilkendegav at ville deltage i fase II. Yderligere oplysninger om task 18 kan fås ved henvendelse til Henrik Iskov, DGC Der holdes et joint-møde med den nye vind-task (19) i efteråret. Task 19 Safety Task leader: Bill Hoagland, WHA, Inc., USA. Arbejdet gennemføres i de 3 subtasks: A: Quantitative Risk Management B: Testing C: Information. Der er stadig større interesse for at deltage i workshops mm. om sikkerhed og en forlængelse af tasken blive præsenteret mhp godkendelse ved næste møde. Fase 2 vil være en mere praktisk tilgang til området sikkerhed og brint noget som kan muliggøre dansk deltagelse i fase II? DGC har lovet at undersøge interessen for dette i Danmark.

7 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 Yderligere information: Task 20 Hydrogen from Waterphotolysis Task leader: Andreas Luzzi, Solarenergy, CH. Andreas Luzzi gav på mødet en orientering om status vedrørende udviklingen af photoelectrode materialer og perspektiverne på området. Formålet er at finde materialer og metoder som kan anvende sollys til direkte watersplitting Der er lagt et betydeligt forskningsarbejde i at finde anvendelige materialer, men konklusionen er, at der skal gøres en grundlæggende forskningsindsats på materialeområdet inden man kan komme videre med elektrodeudviklingen. Andreas Luzzi anbefaling er derfor, at den nuværende tast afsluttes ultimo 2007 (som planlagt) og at der i stedet oprettes en task med fokus på materialer: Novel Materials for Photoelectrochemical water-splitting. Den nye task bør have tilført nye kompetencer og Andreas har i sin aktivitets rapport peget på en ny task leader og nye fokusområder. Efter aftale undersøger DGC interessen for dansk deltagelse i den nye task. Aktivitetsrapport kan fås hos Jan K. Jensen, DGC Task 21. BioHydrogen Task leader: Jen Miyae, Japan Arbejdet i Task 21 er organiseret i 4 subtasks: A: Biohydrogen Systems (Holland) (www.biohydrogen.nl) B: Basic Studies for Biohydrogen Production (USA) C: Bio-Inspired Systems (Sverige) D: Overall Analysis (Japan)

8 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 Task annual report 2006 blev præsenteret på mødet. Der var ikke væsentlige nyheder siden sidste møde. Indtrykket er, at subtask A har det højeste aktivitetsniveau. Møde mellem alle subtasks først holdes i august i Denver. [Det forsøges fortsat at få dansk deltagelse i denne task og Operating Agent vil direkte kontakte den danske interessent, mhp invitation til dansk deltagelse i et taskmøde, for at få indtryk af mulighederne for dansk deltagelse. ] Task 22 Fundamental and applied hydrogen storage materials development Task leader: Prof. Bjørn C. Hauback, IFE, Norge. Task 17 viderefører arbejdet i Task 17 og har som sit ultimative mål at løse H 2 -lagringsproblemet. Programmet for den nye task blev godkendt af ExCo. Der lægges op til et bredt globalt samarbejde, hvilket har givet anledning til diskussionen om IPHE samarbejdet. Der er udmeldt deltagelse med mindst 55 mandår/år. Der er dansk deltagelse ved: T. Jensen, inano, Aarhus Universitet/T. Jensen, Tejs Vegge, Risø, Arbejdsprogram for task 22 kan ses på Task 23 Small Scale Reformers for On Site Hydrogen Supply Task leder: Ingrid Schjøberg, SINTEF Nystartet task (som er en fortsættelse af Annex 16 C), som har tre hovedmål /subtaskts:

9 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 Harmonised industrialisation Sustainability and renewable sources Marked data collection Der er stor industriel deltagelse og pt. 16 medlemmer. Der udestår officiel bekræftelse af deltagelsen, idet National Participation Letters mangler. Der sigtes mod en form for bekræftelse, som de industrielle deltagere kan acceptere. Der er dansk deltagelse ved J. B. Hansen, Haldor Topsøe Task 24 Wind Energy and Hydrogen Integration Task leader: Luis Correas, Fundacion Hidrogeno Aragon, Spanien. Ny task, som blev godkendt ultimo Arbejdsprogrammet indeholder bl.a. state of the art for vindmøller, elektrolyse og power elektronik samt systemanalyser og forretningsudikling. Programindholdet diskuteres forsat blandt deltagerne. Allan Schröder, Risø har deltaget i det forberedende arbejde og den permanente danske deltagelse skal nu aftales. DGC har efter aftale givet tilsagn om dansk deltagelse, men dette er endnu ikke bekræftet via National Participation Letter. Oplæg vedr. task 24 kan ses på Task 25 High Temperature Production af Hydrogen Task leder: Gilles Radriquez, CEA (Frankrig) Ny task, som blev godkendt ultimo Arbejdsprogrammet indeholder Termokemisk produktion af hydrogen i området 600 C 2000 C, Højtemperatur elektrolyse forskellige former for dekomponering af vand. Der er defineret fire subtasks.

10 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 Arbejdsprogrammet kan ses på Der er pt. ikke dansk deltagelse, men muligheden herfor undersøges. Forslag om nye Tasks Near-market routes to hydrogen using biomass as a renovable energy source Som en opfølgning på arbejdet i Annex 16, subtask B (oplæg fra Norsk Hydro) et nyt forslag med de tre hovedaktiviteter: Co-gasification of biomass with fossil fuels Hydrogen market facilitation based on distributed processing of biomass to tradable liquid inter mediates Roadmap Der er interesse for deltagelse, men der mangler en operating agent og ingen har påtaget sig dette. Oplægget kan ses på Hydrogen Distribution Infrastructure and Mass Storage Oplæg vedr. lagringsproblemer ved stor-scale production af brint. Herunder teknik og økonomi i forbindelse med fx undergrundslagring og lagring i naturgasnettet. Interessen for dette emne undersøges af de nationale medlemmer. Oplægget kan ses på Kommende møder i Executive Committee Møde 2/2007: Montecatini, Italien, november 2007 Samme sted: World Hydrogen Technology Convention, November Møde 1/2008: Brisbane, Australien, juni Holdes i forbindelse med WHEC ( juni, 2008)

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Fra biomasse til råolie Hos Center for Energimaterialer har man siden 2008 forsket i fremstilling af råolie via en lovende proces, der kaldes

Læs mere

Bilagsoversigt: Eftersendelser:

Bilagsoversigt: Eftersendelser: Bilagsoversigt: Bilag 1 Til 5.5.b: Evaluering af Grønlands deltagelse i internationale programsamarbejder og fonde, Udenrigsdirektoratet. Bilag 2 Til 5.8.c: Inuit Circumpolar Council Årsrapport Deloitte

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2014 Redaktion: Gitte Kudsk, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr:

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

IT-infrastrukturens sårbarhed

IT-infrastrukturens sårbarhed IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2004/4 IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden

Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: kib Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser a) Opfølgning

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H6 + H7 MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell Erik

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene

www.nødhjælp.dk/klima Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? Kampen om klima pengene Hvem skal forvalte Danmarks bidrag til klimatilpasning i u-lande? www.nødhjælp.dk/klima Kampen om klima pengene Forord Finansiering er en af de vigtigste og mest kontroversielle dele af de igangværende

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Borgere ønsker klimaaftale nu

Borgere ønsker klimaaftale nu Nr. 264 oktober 2009 Borgere ønsker klimaaftale nu Borgere fra Danmark og hele verden er enige: Det er vigtigt at få en bindende aftale på COP15 Forpligtende aftale > Moderate danskere > Et redskab for

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal

Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal Til DLI-medlemmerne 4. oktober 2013 Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra

Læs mere

ARITAKE-WILD. Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008

ARITAKE-WILD. Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008 Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008 Fælles undersøgelse vedrørende omstrukturering i EU15 Fase et Danmark Nationalt dossier Forfatter til dossierudkastet: Gennemgået

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere

Patenter og varemærker

Patenter og varemærker Patenter og varemærker 7 Patenter og varemærker - 7 Udgivet af Danmarks Statistik December 8 Oplag: Printet hos PrinfoParitas Trykt udgave: Pris: 6, kr. inkl. pct. moms Kan købes på www.dst.dk/boghandel

Læs mere