IEA samarbejde om brint Hydrogen Implementing Agreement (HIA) maj 2007, Rapperswil, Schweiz. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IEA samarbejde om brint Hydrogen Implementing Agreement (HIA) 23.-24. maj 2007, Rapperswil, Schweiz. Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)"

Transkript

1 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 IEA samarbejde om brint Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Møde i Executive Committee maj 2007, Rapperswil, Schweiz Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) Indledning Dansk deltagelse i IEA`s brintsamarbejde IEA samarbejdet Forskningssamarbejdet inden for det Internationale Energi Agentur, IEA er organiseret i en række samarbejdsaftaler (Implementing Agreements), som er åbne for medlemslandenes deltagelse. ca. 25 lande inkl. observatører deltager aktivt i arbejdet. Under hver Implementing Agreement gennemføres en række projekter (Tasks), hvori interesserede virksomheder, universiteter og organisationer kan deltage. Danmark deltager i en række Implementing Agreements og har i 2004 tilsluttet sig aftalen om IEA's Hydrogen Implementing Agreement (HIA). IEA samarbejde om brint Formålet med IEA's brintarbejde er - via internationalt samarbejde om tekniske og økonomiske problemstillinger inden for produktion, transport og anvendelse af brint - at accelerere implementeringen af brint i energisystemet. DGC er på vegne af Energistyrelsen den danske repræsentant i HIA. DGC's deltagelse støttes økonomisk af Energistyrelsen (EFP) og de danske gasselskaber. Yderligere oplysninger om deltagere og aktiviteter i IEA s brintsamarbejde findes på: IEA brintsamarbejde: Dansk deltagelse: C:\Documents and Settings\jkj\Skrivebord\ExCo-IEA-HIA-Rappersvil2007.doc

2 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 Møder i Executive Committee HIA Executive Committee holder to årlige møder, hvor de væsentligste punkter er statusrapportering fra arbejdsgrupperne og igangsættelse af nye arbejdsgrpuuer. Arbejdsgruppelederne (Operating Agents) deltager derfor i møderne. Fra mødet i Rapperswil refereres kortfattet vedr.: - Deltagere - nye medlemmer (Tyskland, Grækenland, Tyrkiet) - Administrative forhold (Sekretariat, budget, samarbejde) - HIA publikationer (Newsletter) - Task-arbejdet og faglige arbejdsgrupper (Vind task i gang) - Nye tasks (Forslag om biomasse task) - Kommende møder Deltagere nye medlemmer af HIA Alle HIA medlemslande 1 bortset fra Island var repræsenteret ved mødet. Derudover var flere observatørlande 2 til stede. Tyskland deltog som nyt medlem i HIA. Grækenland deltog som observatør, men ventes sammen med Tyrkiet at have formaliseret medlemskabet af HIA ved næste møde. Endelig deltog syv Operating Agent (projektledere) og alt deltog 38 personer i mødet. IPHE-samarbejde Gensidig deltagelse i henholdsvis HIA-projekter og IPHE-projekter (International Partnership for the Hydrogen Economy) blev igen drøftet. Der er ønske om, at både IPHE- og IEA-medlemmer kan deltage i HIA taskarbejdet, når blot det respekteres, at arbejdet er organiseret under HIA Executive Committee. Retningslinier for det praktiske samarbejde har været drøftet internt i IEA og drøftes i IPHE medio juni. HIA foreslår en løsning, hvor man på baggrund af et MOU kan deltage i arbejdsgrupper, såfremt medlemskab af HIA ansøges og opnås i løbet af 18 måneder. 1 Australien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Island, Italien, Japan, Korea, Litauen, Holland, New Zealand, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyskland, UK, USA, EU 2 Singapore, Østrig, Belgien, Mexico, Taiwan, Rusland, Østrig, Tyrkiet, Artentina, Kina, Ukraine, Indien, Syd Afrika.

3 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 Det reelle problem er håndteringen af ikke OECD medlemmer (fx Kina) i samarbejdet. Administrative forhold Budget 2007 og status Som noget nyt fremlagde sekretariatet en økonomistatus. Et nyt bogholderisystem er taget i brug og der var tilfredshed med oversigten. Det blev besluttet at sekretariatet fremover skal levere revisorpåtegnede årsregnskaber, idet der er ønske om dette blandt medlemmerne. HIA pris En HIA pris er tidligere blevet besluttet, men der er forsat ikke enighed om formen og udvælgelsesproceduren. Sekretariat og priskomite vil revidere koncept og kriterier for tildeling og sende udkast til review. Fællesmøde mellem Fuel Cell og Hydrogen Agreements De to Implementing Agreements for Advanced Fuel Cells og Hydrogen har mange fælles arbejdsområder og et fællesmøde for de to Implementing Agreements bliver diskuteret. Et tidligere fællesmøde for nogle år siden var ikke nogen stor succes og lande med medlemskaber i begge Agreements blev bedt om at undersøge deres interesse i et fællesmøde. IEA IEA har fået Mr. Nobuo Tanaka, Japan, som ny generaldirektør. HIA`s kontaktperson i IEA sekretariatet Giorgio Simbolotti fået ny job og deltog for sidste gang i HIA Executive Committee møde. NEET (Network of Expertise in Energy Technology IEA har taget initativ til et globalt samarbejde om energi F&U og der har netop været afholdt møde I Syd Afrika, hvortil HIA har bidraget.

4 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 HIA publikationer og - information Hjemmeside HIA hjemmesiden udbygges forsat (www.ieahia.org) og det er nu muligt at hente alle mødedokumenter og præsentationer for ExCo-medlemmer. Alle tidligere referater fra ExCo er tilgængelige ligesom der er offentlig adgang til materiale og hjemmesider for afsluttede og aktive tasks. Nyhedsbreve Der udsendes to årlige nyhedsbreve det første kom i april (kan downloades på ) HIA årsrapporter Tidligere årsrapporter kan downloades fra Årsrapport 2006 er godt undervejs. Energy Technology Essentials IEA udgiver nogle ultrakorte teknologi statusrapporter (Energy Technology Essentials, ETE) og har bedt HIA om review vedr. No. 5 og No. 6 om hydrogen og fuel cells. Dette er sket og de to ETE`s kan bl.a. downloades på Case Studies Der er nu 20 cases tilgængelige (link fra Taskarbejde og faglige arbejdsgrupper Statusrapporter for task kan fås ved henvendelse til Jan K. Jensen, DGC. Task 15: Photobiological Production of Hydrogen Task leader: Peter Lindblad, Uppsala Universitet, SE. Arbejdet er afsluttet og præsenteret med stor opmærksomhed i Slutrapport udestår fortsat, men er lovet klar til sekretariatet i (Ingen faglig præsentation på mødet).

5 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 Task 16: Hydrogen from carbon-containing materials Task leader: Elisabeth Fjernstad-Hagen, Norsk Hydro (NO). Task 16 er nu afsluttet idet følgende tre subtasks er gennemført: A: Large Scale integrated hydrogen production and power generation with Precombustion Decarbomisation (PCDC) B: Hydrogen from biomass C: Small Stationary reforms for distributed hydrogen production, Sub task A blev organiseret af IEA Greenhouse Gas Programme. Hovedresultaterne er kort præsenteret i Task 16 Summary Report: Hydrogen form Carbon-Containing Materials (16 sider). Summary rapporten kan downloades fra Derudover foreligger en slutrapport for hver subtask, som kan dovwloades fra : Large-scale integtated Hydrogen Production/Decarbonisation Prospects for Hydrogen from Biomass Standardized PCDC (Pre-Combustion DeCarbonisation for CO 2 capture. Der har været dansk deltagelse i subtask C ved Haldor Topsøe AS. Arbejdet og resultaterne i task 16 har initieret to nye tasks (23 og 26). Task 17 Solid & Liquid state hydrogen storage materirals Task leader: Gary Sandrock, Sunatech, USA. Arbejdet i Task 17 er afsluttet ultimo Hovedudbyttet i task 17 er videnskabelige og tekniske publikationer fra de involverede og disse udgør nu næsten 1000, jævnfør Task 17 hjemmesiden: Slutrapporten for task 17 kan downloades fra Arbejdet med Hydrogen Storage viderføres i task 22.

6 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 Task 18 Evaluation of integrated systems Task leader: Susan Schoenung, Longitude 122 West Inc. USA. Arbejdet falder i tre subtasks: A: Information database B: Demonstration Project Evaluation C: Synthesis and learning (nystartet, fase 2) Task 18 forestår endvidere indsamling af case studies og nye cases lægges løbende på IEA-HIA hjemmesiden: Fase II ( ) er i gang, selvom der forsat udestår National Participation letter (DGC har bekræftet deltagelse). Flere nye lande tilkendegav at ville deltage i fase II. Yderligere oplysninger om task 18 kan fås ved henvendelse til Henrik Iskov, DGC Der holdes et joint-møde med den nye vind-task (19) i efteråret. Task 19 Safety Task leader: Bill Hoagland, WHA, Inc., USA. Arbejdet gennemføres i de 3 subtasks: A: Quantitative Risk Management B: Testing C: Information. Der er stadig større interesse for at deltage i workshops mm. om sikkerhed og en forlængelse af tasken blive præsenteret mhp godkendelse ved næste møde. Fase 2 vil være en mere praktisk tilgang til området sikkerhed og brint noget som kan muliggøre dansk deltagelse i fase II? DGC har lovet at undersøge interessen for dette i Danmark.

7 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 Yderligere information: Task 20 Hydrogen from Waterphotolysis Task leader: Andreas Luzzi, Solarenergy, CH. Andreas Luzzi gav på mødet en orientering om status vedrørende udviklingen af photoelectrode materialer og perspektiverne på området. Formålet er at finde materialer og metoder som kan anvende sollys til direkte watersplitting Der er lagt et betydeligt forskningsarbejde i at finde anvendelige materialer, men konklusionen er, at der skal gøres en grundlæggende forskningsindsats på materialeområdet inden man kan komme videre med elektrodeudviklingen. Andreas Luzzi anbefaling er derfor, at den nuværende tast afsluttes ultimo 2007 (som planlagt) og at der i stedet oprettes en task med fokus på materialer: Novel Materials for Photoelectrochemical water-splitting. Den nye task bør have tilført nye kompetencer og Andreas har i sin aktivitets rapport peget på en ny task leader og nye fokusområder. Efter aftale undersøger DGC interessen for dansk deltagelse i den nye task. Aktivitetsrapport kan fås hos Jan K. Jensen, DGC Task 21. BioHydrogen Task leader: Jen Miyae, Japan Arbejdet i Task 21 er organiseret i 4 subtasks: A: Biohydrogen Systems (Holland) (www.biohydrogen.nl) B: Basic Studies for Biohydrogen Production (USA) C: Bio-Inspired Systems (Sverige) D: Overall Analysis (Japan)

8 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 Task annual report 2006 blev præsenteret på mødet. Der var ikke væsentlige nyheder siden sidste møde. Indtrykket er, at subtask A har det højeste aktivitetsniveau. Møde mellem alle subtasks først holdes i august i Denver. [Det forsøges fortsat at få dansk deltagelse i denne task og Operating Agent vil direkte kontakte den danske interessent, mhp invitation til dansk deltagelse i et taskmøde, for at få indtryk af mulighederne for dansk deltagelse. ] Task 22 Fundamental and applied hydrogen storage materials development Task leader: Prof. Bjørn C. Hauback, IFE, Norge. Task 17 viderefører arbejdet i Task 17 og har som sit ultimative mål at løse H 2 -lagringsproblemet. Programmet for den nye task blev godkendt af ExCo. Der lægges op til et bredt globalt samarbejde, hvilket har givet anledning til diskussionen om IPHE samarbejdet. Der er udmeldt deltagelse med mindst 55 mandår/år. Der er dansk deltagelse ved: T. Jensen, inano, Aarhus Universitet/T. Jensen, Tejs Vegge, Risø, Arbejdsprogram for task 22 kan ses på Task 23 Small Scale Reformers for On Site Hydrogen Supply Task leder: Ingrid Schjøberg, SINTEF Nystartet task (som er en fortsættelse af Annex 16 C), som har tre hovedmål /subtaskts:

9 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 Harmonised industrialisation Sustainability and renewable sources Marked data collection Der er stor industriel deltagelse og pt. 16 medlemmer. Der udestår officiel bekræftelse af deltagelsen, idet National Participation Letters mangler. Der sigtes mod en form for bekræftelse, som de industrielle deltagere kan acceptere. Der er dansk deltagelse ved J. B. Hansen, Haldor Topsøe Task 24 Wind Energy and Hydrogen Integration Task leader: Luis Correas, Fundacion Hidrogeno Aragon, Spanien. Ny task, som blev godkendt ultimo Arbejdsprogrammet indeholder bl.a. state of the art for vindmøller, elektrolyse og power elektronik samt systemanalyser og forretningsudikling. Programindholdet diskuteres forsat blandt deltagerne. Allan Schröder, Risø har deltaget i det forberedende arbejde og den permanente danske deltagelse skal nu aftales. DGC har efter aftale givet tilsagn om dansk deltagelse, men dette er endnu ikke bekræftet via National Participation Letter. Oplæg vedr. task 24 kan ses på Task 25 High Temperature Production af Hydrogen Task leder: Gilles Radriquez, CEA (Frankrig) Ny task, som blev godkendt ultimo Arbejdsprogrammet indeholder Termokemisk produktion af hydrogen i området 600 C 2000 C, Højtemperatur elektrolyse forskellige former for dekomponering af vand. Der er defineret fire subtasks.

10 DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Rapperswil /10 Arbejdsprogrammet kan ses på Der er pt. ikke dansk deltagelse, men muligheden herfor undersøges. Forslag om nye Tasks Near-market routes to hydrogen using biomass as a renovable energy source Som en opfølgning på arbejdet i Annex 16, subtask B (oplæg fra Norsk Hydro) et nyt forslag med de tre hovedaktiviteter: Co-gasification of biomass with fossil fuels Hydrogen market facilitation based on distributed processing of biomass to tradable liquid inter mediates Roadmap Der er interesse for deltagelse, men der mangler en operating agent og ingen har påtaget sig dette. Oplægget kan ses på Hydrogen Distribution Infrastructure and Mass Storage Oplæg vedr. lagringsproblemer ved stor-scale production af brint. Herunder teknik og økonomi i forbindelse med fx undergrundslagring og lagring i naturgasnettet. Interessen for dette emne undersøges af de nationale medlemmer. Oplægget kan ses på Kommende møder i Executive Committee Møde 2/2007: Montecatini, Italien, november 2007 Samme sted: World Hydrogen Technology Convention, November Møde 1/2008: Brisbane, Australien, juni Holdes i forbindelse med WHEC ( juni, 2008)

http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Executive Committee d. 18.-19. november 2009 i Sevilla Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)

http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Executive Committee d. 18.-19. november 2009 i Sevilla Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Sevilla, november 2009 1/10 IEA samarbejde om brint http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Executive Committee d. 18.-19. november 2009 i Sevilla

Læs mere

http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Executive Committee d. 28.-29. maj 2009 i San Francisco Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)

http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Executive Committee d. 28.-29. maj 2009 i San Francisco Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, San Francisco maj 2009 1/13 IEA samarbejde om brint http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Executive Committee d. 28.-29. maj 2009 i San Francisco

Læs mere

http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Essen d. 21. maj 2010 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)

http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Essen d. 21. maj 2010 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Essen, maj 2010 1/11 IEA samarbejde om brint http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Essen d. 21. maj 2010 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)

Læs mere

Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)

Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, møde London 2004 1/6 IEA samarbejde om brint Møde i Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Executive Committee, 11.-12. oktober, Dept. of Trade and Industry,

Læs mere

http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Istanbul d. 11.-12. november 2010 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)

http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Istanbul d. 11.-12. november 2010 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Istanbul, November 2010 1/11 IEA samarbejde om brint http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Istanbul d. 11.-12. november 2010 Jan K. Jensen, Dansk

Læs mere

Hydrogen Implementing Agreement (HIA)

Hydrogen Implementing Agreement (HIA) EUDP 2010, Journalnr.: 640100453, Bilag til afslutningsskema 2011 rapport vedr. deltagelse i 24. januar 2012 Hydrogen Implementing Agreement (HIA) Jan K. Jensen, DGC Formål Formålet med EUDPprojektet er

Læs mere

Fra mødet i Fukuoka refereres vedr.:

Fra mødet i Fukuoka refereres vedr.: DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Fukuoka, oktober 2011 1/14 IEA samarbejde om brint http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Executive Committee i Fukuoka d. 13.-14. oktober 2011 Jan

Læs mere

Møde i Executive Committee, Toronto, 7.-9. juni 2012 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC)

Møde i Executive Committee, Toronto, 7.-9. juni 2012 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, Toronto, juni 2012 1/17 IEA samarbejde om brint http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Executive Committee, Toronto, 7.-9. juni 2012 Jan K. Jensen,

Læs mere

Møde i Executive Committee i København d. 15.-17. juni 2011 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) Fra mødet i København refereres vedr.

Møde i Executive Committee i København d. 15.-17. juni 2011 Jan K. Jensen, Dansk Gasteknisk Center (DGC) Fra mødet i København refereres vedr. DGC-notat IEA Hydrogen Implementing Agreement, København, juni 2011 1/18 IEA samarbejde om brint http://www.ieahia.org og www.h2-info.dk Møde i Executive Committee i København d. 15.-17. juni 2011 Jan

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet

Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet Brint Brintproduktion, Elektrolyseanlæg Praktisk anvendelse af brint Lars Yde, Hydrogen Innovation & Research Centre v/ HIH Århus Universitet Brint Brint 1 uge 0,1 kg 3,5 kwh 2,5 time 12 km ¾ af universets

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis. Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU

EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis. Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU Center for polare aktivtiter (Polar DTU) To hovedformål: At styrke de polarrelaterede

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Prof. (mso) Dr. rer. nat., Sektionsleder Anvendt Elektrokemi Program Modul Program 1 Introduktion

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Cleantech Dag 2010. - Efter COP15 og Finanskrisen. 15. Marts 2010 v/lars Rohold. Cambi Danmark A/S Rådvadsvej 15 DK-2400 København NV

Cleantech Dag 2010. - Efter COP15 og Finanskrisen. 15. Marts 2010 v/lars Rohold. Cambi Danmark A/S Rådvadsvej 15 DK-2400 København NV Cambi Danmark A/S Rådvadsvej 15 DK-2400 København NV Tel +45 7020 3666 Fax +45 3880 8235 Email cambi@cambi.dk Cleantech Dag 2010 - Efter COP15 og Finanskrisen 15. Marts 2010 v/lars Rohold FORSKELLIGE STØTTEORDNINGER

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35

Internationalt overblik over industrielle varmepumper. Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Internationalt overblik over industrielle varmepumper Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex 35 Indhold Projektet Application of Industrial Heat Pumps IEA Heat Pump Program Annex

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som Henrik Dissing DI Udsigt til underskud på de offentlige finanser de næste 40 år Den offentlige gæld kommer til at udgøre knap halvdelen af BNP Offentlig

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk deltagelse i IEA Heat Pumping Technologis Program Baggrund: Danmark har siden pr. 1.

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Vedvarende energi - rollefordelinger

Vedvarende energi - rollefordelinger Vedvarende energi - rollefordelinger Stine Grenaa Jensen, Dansk Energi Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller 18. april 2012 Dansk Energi Dansk Energi Net - 69 net- og transmissionsselskaber

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia Norges Markedsanalyseforening 25. november Fremtidsseminaret Axel Olesen, NextNordic www.nextnordic.com Kreativ destruktion: Udskiftningsraten

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Studie- og praktikophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt erhvervserfaring

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Velkomst og praktiske informationer

Velkomst og praktiske informationer Security & Risk Management Update Velkomst og praktiske informationer Klaus Kongsted Aarhus, 13. juni 2013 Dubex A/S - Profil Specialister i og laver kun it-sikkerhed siden 1997 Ca. 50 medarbejdere i København

Læs mere

Vätgas och Bränsleceller

Vätgas och Bränsleceller Vätgas och Bränsleceller Jan de Wit (jdw@dgc.dk) Henrik Iskov (his@dgc.dk) Mikael Näslund (mna@dgc.dk) Dansk Gasteknisk Center A/S www.dgc.dk Disposition 1 : Vätgas og brændselscelle aktiviteter i Danmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

HYDROGEN i fremtidens energisystem

HYDROGEN i fremtidens energisystem HYDROGEN i fremtidens energisystem Gastekniske Dage 2015 12.-13. maj, Hotel Legoland, Billund Jan K. Jensen, DGC Kilde: Andreas Züttel, EMPA, Dübendorf, Switzerland Hvorfor? Fordi: CO2 fri Fleksibel -

Læs mere

Arbejdsvilkår i en krisetid. Arbejdslivskonferencen LO-skolen, 17-21 juni, 2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Arbejdsvilkår i en krisetid. Arbejdslivskonferencen LO-skolen, 17-21 juni, 2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Arbejdsvilkår i en krisetid Arbejdslivskonferencen LO-skolen, 17-21 juni, 2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan går det i Danmark? Har vi noget at have vores bekymringer i? Lykke og tilfredshed

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Brintteknologiernes udviklings- og kommercialiseringsniveau Høring om brintteknologi den 31. marts 2009 Region Midt

Brintteknologiernes udviklings- og kommercialiseringsniveau Høring om brintteknologi den 31. marts 2009 Region Midt Brintteknologiernes udviklings- og kommercialiseringsniveau Høring om brintteknologi den 31. marts 2009 Region Midt Frank Elefsen Teknologichef, Energi og Klima Teknologisk Institut Indhold n Brintkæden

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Social kapital og arbejdsmiljøet

Social kapital og arbejdsmiljøet Social kapital og arbejdsmiljøet Arbejdsmiljørådet d. 24.11.06 Tage Søndergaard Kristensen & Peter Hasle Danmarks konkurrenceevne 2005 2006 Growth Competitiveness Index: 1. Finland 5,94 4. Danmark 5,65

Læs mere

Begejstring skaber forandring

Begejstring skaber forandring DI og Industriens hus 04. jun. 13 Begejstring skaber forandring Lars DI Konkurrenceevne dagens debat Konkurrenceevne: Lønomkostninger, Produktivitet, Kursforhold 2000: 100 2008: 75 2013: 85 Overskud på

Læs mere

Velkommen til Teknologisk Institut AVANCERET ENERGILAGRING

Velkommen til Teknologisk Institut AVANCERET ENERGILAGRING Velkommen til Teknologisk Institut AVANCERET ENERGILAGRING 2017 2017-11-30 Frank Elefsen, Centerchef Transport og Elektriske Systemer, Teknologisk Institut Hvorfor er der behov for energilagring? VE er

Læs mere

Fremtidens distribuerede energisystem med fokus på micro-chp Vejle, 9. September Danfoss A/S Per Balslev, Danfoss Fuel Cell Business

Fremtidens distribuerede energisystem med fokus på micro-chp Vejle, 9. September Danfoss A/S Per Balslev, Danfoss Fuel Cell Business Fremtidens distribuerede energisystem med fokus på micro-chp Vejle, 9. September 2009 1 Danfoss A/S 20090909 Per Balslev, Danfoss Fuel Cell Business Fremtidens distribuerede energisystem Indhold: 1. Danfoss

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere