NV Comfort Standard / Plus KNX-STYRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NV Comfort Standard / Plus KNX-STYRING"

Transkript

1 VERSION 8 STYRING KOFORTVENTILATION NV Comfort Standard / Plus KNX-STYRING NV Comfort software-kort NV Comfort påbygningsramme 230V 1.20 NV Comfort touch screen med adaptor NV Comfort basispakke Anvendelse central styring af indeklimaet med mulighed for individuel styring i alle rum velegnet til både nybyggeri og renovering af mindre og mellemstore bygninger styring af den naturlige ventilation i op til fire/otte rum/zoner Standard-versionen kan styre den naturlige ventilation og varmen (radiatorer) Plus-versionen kan styre den naturlige ventilation, varmen (radiatorer), mekaniske ventilatorer (hybrid ventilation), lys samt solafskærmning skal kombineres med Windowaster otorlink vinduesmotorer og otorcontrollere, der sikrer millimeter-præcis styring af vinduesåbningen i tre hastigheder Beskrivelse NV Comfort er en effektiv løsning til sikring af det optimale indeklima i de enkelte rum/zoner i henhold til deres indivi duelle fastsatte setpunkter. Styringen er velegnet til både nybyggeri og renovering af mindre og mellemstore bygninger som f.eks. kontorer, hoteller, skoler, udstillingsbygninger og sportshaller, hvor der er fokus på et godt og sundt indeklima samtidig med, at løsningen har et lavt energiforbrug og en minimal klimabelastning. ed NV Comfort kan de forskellige luft-, varme- og lysfunktioner i bygningen styres centralt, således at der opnås synergi effekt mellem funktionerne og bygningens energiforbrug derved reduceres. NV Comfort leveres i to versioner: Standard: styring af vinduer og varme (radiatorer) Plus: styring af vinduer og varme (radiatorer) samt mekaniske ventilatorer, lys og solafskærmning Vinduer (Standard- og Plus-versionen) ed den automatiske styring af tag- og facadevinduernes åbning sikres et sundt og komfortabelt indeklima. Vinduesåbningernes størrelse og åbningsfrekvens fastlægges på baggrund af de individuelle fastsatte værdier og driftsparametrene for temperatur, CO 2 -niveau og luftfugtighed sammenholdt med målingerne af udetemperatur, vindhastighed og regn fra den tilkoblede vejrstation. Derudover er det også muligt at indstille udluftningsperioder på fastlagte tidspunkter. Systemet har en indbygget sikkerhedsfunktion, således at vinduernes åbning begrænses ved høje vindhastigheder og lukkes ved hård blæst og regn. Varme (Standard- og Plus-versionen) NV Comfort kan styre radiatorerne via KNX-varmeaktu atorer, således at der ud fra individuelt fastlagte temperatursetpunkter tændes/slukkes for varmen. Derved sikres der både i opvarmnings- og afkølingsperioder en behagelig og stabil rumtemperatur. NV Comfort kan desuden integreres med bygningens varmecentral. ekanisk ventilation (Plus-versionen) Er antallet eller størrelsen af en bygnings vinduer ikke tilstrækkelig til at opnå et optimalt indeklima med naturlig ventilation, kan der anvendes hybrid ventilation. Dvs. at eksterne ventilatorer (mekanisk ventilation) tilkobles og anvendes ved spidsbelastninger. NV Comfort Plus kan give signal (ON/OFF signal og/eller 0-10V (0-100%)) til ventilatorer og spjæld i det balancerede ventilationsanlæg. Lys (Plus-versionen) Tilkobling af PIR-detektorer giver mulighed for, at lyset automatisk slukkes, når et rum forlades og derved reducerer bygningens energiforbrug.

2 Solafskærmning (Plus-versionen) ed solafskærmningsfunktionen kan persienner, markiser m.m. styres automatisk både sommer og vinter, således solafskærmningens position løbende tilpasses til den aktuelle lys- og varmesituation i et rum. Dette giver en optimal brug og udnyttelse af solafskærmningsproduktet såvel som optimeret udnyttelse af solens termiske energi. Selve styringen er bl.a. baseret på lux- og temperaturmålinger. Betjening Den overordnede betjening af anlægget foretages på touchscreenen, der har menuer for den daglige drift på såvel bygnings- som zoneniveau samt menuer for indstilling af driftsparametre, således at vinduer samt eventuel tilsluttet varme, mekaniske ventilatorer, lys og solafskærmning styres fuldautomatisk. Brugerne har desuden mulighed for at overstyre funktionerne direkte på touchscreenen dvs. åbne/lukke vinduerne, styre varmen, solafskærmningen, persiennerne osv. Derudover kan der monteres individuelle manuelle betjeningstryk i alle de tilsluttede rum, således en bruger hurtigt og nemt selv har mulighed for åbne/lukke vinduerne og styre en eventuel solafskærmning i et rum. Efter en sådan manuel betjening vil systemet automatisk skifte tilbage til automatisk drift indenfor et selvvalgt tidsinterval. Det er muligt at låse touchscreenen med PINkoder i to niveauer. På en skole vil dette f.eks. betyde, at en skærm kan låses, således kun pedellen har adgang til alt på touchscreenen (overordnet niveau), lærerne har adgang til den daglige drift (bruger niveau) medens eleverne ingen mulighed har for at betjene touchscreenen. Funktion NV Comfort er et forprogrammeret KNX-produkt med kombineret styring og trykfølsom farveskærm, der indeholder algoritmer og funktioner, der sikrer ukompliceret design, implementering, installation og idriftsættelse. Styringens forprogrammerede parametre kan således ændres på touchscreenen på det overordnede niveau, så styringen tilpasses specifikt til en given bygning med mulighed for også at indstille individuelle værdier for hvert af de tilsluttede rum/ zoner. Vinduesåbningerne styres automatisk, således at inde klimaet forbliver optimalt. Styringen sker på baggrund af rummets temperatur, CO 2-niveau og den relative luftfugtighed sammenholdt med udendørsfaktorerne: udetemperatur, vindhastighed og regn. Vinduerne kan styres i to grupper pr. rum/zone, således at f.eks. facade- og tagvinduer kan styres individuelt. Kommunikationen mellem NV Comfort og anlæggets sensorer og aktuatorer sker via KNX-bussen. Kommunikationen mellem NV Comfort og de enkelte vinduesmotorer sker tillige via otorlink, der hele tiden registrerer og styrer vindues åbningerne med millimeter- præcision og samtidig giver mulighed for, at vinduerne kan åbnes og lukkes med tre forskellige hastigheder: langsom lydløs hastighed ved automatisk styring af vinduerne hurtigere hørbar hastighed ved manuel styring af vinduerne (betjening på betjeningstryk) hurtig hastighed ved brandventilation og sikkerhedsfunktioner Kombinationsmuligheder NV Comfort kombineres med Windowaster otorlink vindues motorer og otorcontrollere samt betjeningstryk, sensorer og KNX-produkter se tilbehørslisten. For kombination med io-homecontrol produkter eller brandventilation kontakt venligst Windowaster for nærmere information. Installation NV Comfort er en busbaseret løsning der benytter KNX standarden, der skal konfigureres og idriftsættes med ETS (KNX Engineering Tool software) af en ETS-uddannet elektriker. Funktionerne kan implementeres og aktiveres uafhængigt af hinanden og efter behov, således at systemet til enhver tid kan tilpasses det enkelte projekt. Naturlig ventilation Varmestyring Funktionalitet ekanisk ventialtion (hybrid) Lysstyring Solafskærmning Standard 4 zoner: NV Comfort software-kort, 4 rum/zoner, Standard Standard 8 zoner: NV Comfort software-kort, 8 rum/zoner, Standard Plus 4 zoner: NV Comfort software-kort, 4 rum/zoner, Plus Plus 8 zoner: NV Comfort software-kort, 8 rum/zoner, Plus

3 Sammensætning af en NV Comfort løsning Vi anbefaler følgende trin i sammensætning af en NV Comfort løsning: 1. Funktionaliteter Definer, om der foruden den naturlige ventilation og varmen, også skal styres yderligere funktioner f.eks. mekaniske ventilatorer, lys og solafskærmning. Hvis nej vælg Standard, hvis ja vælg Plus. 2. Antal zoner Fastlæg antallet af zoner, der skal styres. Ved 1-4 zoner - vælg software-kort 4 rum/zoner, ved flere zoner (op til 8 zoner) vælg software-kort 8 rum/zoner. Ved flere end 8 zoner, vælges yderligere en skærm/skærme samt det/de nødvendige software-kort. 3. Basispakke Vælg NV Comfort basispakke (KNX-strømforsyning + vejrstation) 4. Antal vinduer samt antal motorer Bestem antallet af vinduer, der skal styres samt antallet af motorer. Ved nye vinduer kan vinduesproducenten eventuelt levere vinduerne med indbyggede otorlink motorer. 5. Antal otorcontrollere Bestem antallet af otorcontrollere. Én otorcontroller kan styre op til otte vinduer i forskellige zoner. Afstanden mellem vindues motorerne og otorcontrolleren afhænger af kabel dimensionen dog max. 50m. 6. Antal sensorer og betjeningstryk Hver zone forsynes med en rumsensor (kombineret temperatur-, CO 2- og fugt-sensor) samt, hvis Plus er valgt, eventuelt også en lux-sensor og en PIR-detektor. I hvert rum bør der endvidere være mindst ét betjeningstryk og gerne ét betjeningstryk per vindue/arbejdsplads. 7. Øvrige komponenter Hvis der tilsluttes varme, mekaniske ventilatorer, lys eller solafskærmning, skal der tillige vælges komponenter til disse funktioner. NV Comfort kan tilsluttes en række komponenter, så styringen tilpasses det specifikke projekt. Her er vist et eksempel med 2 zoner samt komponenttilslutninger. Endvidere er kabeldimensioner og maksimale kabellængder til vejrstationen angivet. WLA 340 WEP 005 6x0,5mm 2 max. 50m WOT 100 WEA V AC 2x0,75mm 2 max. 1m WEI 12 2x0,75mm 2 max. 100m 230V AC sensor C sensor Zone 1 2 vinduer med hver 2 motorer og 4 vinduer med hver 1 motor Zone 2 2 vinduer med hver 1 motor

4 Nord Syd Eksempler på løsninger NV Comfort kan anvendes til mange forskellige bygninger. Nedenfor er vist, hvorledes NV Comfort løsningen kan sammensættes for to typiske bygninger: et kontor og en skole. Eksempel 1: Kontor med naturlig ventilation Kontorbygningen består af et storrumskontor, der er opdelt i to zoner, fem enkeltmandskontorer hver i en zone, samt indgangspartiet ligeledes i en selvstændig zone. Hvert vindue er forsynet med enten en eller to motorer samt et betjeningstryk til overstyring af automatikken, bortset fra indgangspartiet, der styres automatisk uden betjeningstryk. I hver zone er monteret en rumsensor (temp./co 2/fugt). NV Comfort touchscreen er placeret umiddelbart indenfor indgangsdøren til højre. Der er anvendt følgende komponenter: 1 x - NVC KNX A02 1 x NV Comfort software-kort, 8 rum/zoner, Standard - NVC SC 8S 0 1 x - NVC BP KNX 11 9 x motorer, single 22 x motorer, synkro 4 x otorcontroller - WEC B KNX 8 x rumsensorerer (temperatur/co 2 /fugt) - WET x betjeningstryk, enkelt - WEK ZONE 8 C C ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 6 ZONE 7 C C Eksempel 2: Skole med hybrid ventilation Skolebygningen består af fem r med hybrid ventilation og et lærerværelse. Hvert har fire vinduer hver forsynet med en motor, og vinduet i lærerværelset er forsynet med to motorer. Vinduerne i rne 3, 4 og 5 har desuden solafskærmning. I hvert rum er der monteret et betjeningstryk, en rumsensor (temp./co 2/fugt) samt en PIRsensor. I rne 3, 4 og 5 er der tillige monteret en LUXsensor. NV Comfort touchscreen er placeret i lærerværelset. Der er anvendt følgende komponenter: 1 x - NVC KNX A02 1 x NV Comfort software-kort, 8 rum/zoner, Plus - NVC SC 8P 0 1 x NV Comfort basispakke - NVC BP KNX x motorer, single 2 x motorer, double 3 x otorcontroller - WEC B KNX 6 x rumsensor (temperatur/co 2/fugt) - WET x PIR-detektor loft - WEO x betjeningstryk, enkelt - WEK x betjeningstryk, vindue/solafskærmning - WEK x Luxsensor - WEL x solafskærmnings-interface for 8 afskærmninger - WEA x thermoaktuator for 12 radiatorer - WEV x thermoventilaktuator - WEV x ventiladaptor - WEV x outputmodul for mekanisk ventilation - WEA 165 ZONE 1 ZONE 2 ZONE 6 lærerværelse WC WC C C WC Øst Vest C ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 Symboler: sensor C Betjeningstryk Rumsensor otorcontroller Kædemotor NV Comfort PIR-detektor ekanisk ventilation Varmestyring Luxsensor Solafskærmning (hybrid)

5 NV Comfort touchscreen - NVC KNX A02 ateriale Skærm Størrelse ontage Plastkabinet med børstet elokseret frontramme i aluminium + adaptor 7 LCD Wide VGA Touchscreen Aluminiumsfrontramme 185 x 126 x 52mm (B x H x D) 211 x 140 x 5mm (B x H x D) Touchscreenen kan påbygges eller indbygges: Påbygning: påbygningsramme NVC A100 (bestilles separat) Indbygning: kan indbygges uden boks eller i en indbygningsboks type NVC A201, NVC A202 eller NVC A203 (bestilles separat) Strømforsyning Touchscreen: 24VDC, 0,65A via netadaptor (typisk forbrug 6W) Netadaptor: VAC, 50-60Hz, 0,4A, ledningslængde 1,8m, adaptoren leveres med stik til Vesteuropa, UK, AUS/NZ Strømforsyning KNX Bustilslutning NV Comfort software-kort - NVC SC xx x ateriale ax. 10mA KNX busklemme SD-kort NV Comfort basispakke - NVC BP KNX 11 - indeholder: 1. Vejrstation WEW 02 Vind- og regnsensor - WLA 340 ateriale Hus/vindhjul i plast, montagebeslag i metal Størrelse 80 x 160 x 55mm (B x H x D) uden vindhjul Forsyningsspænding 24VDC (+20/-10%) (typisk forbrug 100mA) Relæudgang 1 x potentialfri skiftekontakt, 60V/1A Vindhastighed Pulsudgang IP65 Kabel til vind- og regnsensoren - WLL 608 ateriale 4m UV-resistent kabel 4 x 2 x 0,75mm 2 Udetemperatursensor - WOT 100 ateriale Grå plast Størrelse 52 x 71 x 26mm (B x H x D) IP43 KNX vejrsensor interface - WEI 12 ateriale Hvid plast Størrelse 180 x 110 x 70mm (B x H x D) Forsyningsspænding 24VDC ±5% Strømforsyning til vejrstation - WEP 005 ateriale Grå plast, 2m netledning med stikprop, 1m sekundær ledning Størrelse 69 x 90 x 60mm (B x H x D) Spænding Forsyningsspænding: 230VAC ±6%, udgangsspænding 24VDC IP44 2. KNX strømforsyning - WEA 102 Størrelse 4 DIN-skinnemoduler á 18mm Forsyningsspænding VAC, 50-60Hz Effektforbrug Ca. 24VA (nominel) Udgangsspænding 29VDC, 640mA, op til 64 KNX enheder på en buslinie Udgangsstrøm 640mA, kortslutningsstrøm begrænset til 1,5A IP20 Generelt Driftsbetingelser Forbehold NV Comfort, WEA 102, WEI 12, WEP 005: -5 C C, max.90% RH, ikke kondenserende WLA 340: -20 C C WOT 100: -40 C C Der tages forbehold for tekniske ændringer

6 NV Comfort Standard / Plus KNX-STYRING Varianter Varenummer NVC KNX A02 NV Comfort software-kort, 4 rum/zoner, Standard NVC SC 4S 0 NV Comfort software-kort, 8 rum/zoner, Standard NVC SC 8S 0 NV Comfort software-kort, 4 rum/zoner, Plus NVC SC 4P 0 NV Comfort software-kort, 8 rum/zoner, Plus NVC SC 8P 0 NVC BP KNX 11 Tilbehør Varenummer NV Comfort påbygningsramme i børstet aluminium, 209 x138 x 52,5mm (B x H x D) NVC A102 Temperatur-, CO 2- og fugtsensor WET Luxsensor, udendørs WEL 100 PIR-detektor væg (presence detector) WEO 100 PIR-detektor loft (presence detector) WEO 110 otorcontroller KNX med 4 udgange à 4A (kan styre op til 4 vinduer) WEC A KNX otorcontroller KNX med 8 udgange à 4A total dog max. 16A (kan styre op til 8 vinduer) WEC B KNX Betjeningstryk til ét vindue eller én vinduesgruppe, FUGA m/vinduesikon, KNX, hvid WEK Betjeningstryk til to vinduer eller to vinduesgrupper, FUGA m/vinduesikoner, KNX, hvid WEK Betjeningstryk til ét vindue m/solafskærmning, FUGA m/vindues- + solafskærmningsikoner, KNX, hvid WEK Tilbehør KNX Varenummer KNX ventilaktuator til varmestyring WEV 110 Termoaktuator, 24V, 6 udgange til styring af termoaktuator WEV 113 WEV 111 Termoaktuator, 24V, 12 udgange til styring af termoaktuator WEV 113 WEV 112 Termoaktuator til WEV 111 / WEV 112 (ventiladaptor bestilles separat) WEV 113 Ventiladaptor med gevind-flange til WEV 113. Passer til Danfoss RA. WEV 114 Ventiladaptor med gevind til WEV 113. Passer til Onda, Schlösser, Oventorp (30x1,5), Heimeier m.fl. WEV 115 Solafskærmningsaktuator shuttermodul med 2 kanaler WEA Solafskærmningsaktuator shuttermodul med 4 kanaler WEA Solafskærmningsaktuator shuttermodul med 8 kanaler WEA Analogt indgangsmodul med 4 indgange WEA 163 Digitalt indgangsmodul med 4 indgange WEA 164 Digitalt udgangsmodul med 4 udgange, potentialfri WEA 165 Analogt udgangsmodul med 4 udgange 0-10V (master) WEA 166 Analogt udgangsmodul med 4 udgange 0-10V (slave) WEA 167 Strømforsyning 24 VAC, 0,83A for WEA 166/167 WEP For yderligere data se de respektive produktblade. Ovenstående KNX komponenter er funktionstestet med NV Comfort. Anvendes alternative komponenter er det følgende op til andre at sikre sig, at kombinationen af produkterne fungerer problemfrit og efter hensigten. DK Windowaster 2009, 2015 Windowaster is a registered trademark used under license by Windowaster Group

Version 9 Styring komfortventilation. NV Comfort Standard / Plus KNX-Styring

Version 9 Styring komfortventilation. NV Comfort Standard / Plus KNX-Styring Version 9 Styring komfortventilation NV Comfort Standard / Plus KNX-Styring NV Comfort software-kort 230V 1.20 NV Comfort touch screen med adaptor NV Comfort basispakke Anvendelse central styring af indeklimaet

Læs mere

FutureVent HYBRID VENTILATIONSLØSNING

FutureVent HYBRID VENTILATIONSLØSNING VERSION 1 STYRING KOFORTVENTILATION FutureVent HYBRID VENTILATIONSLØSNING Naturlig ventilation med elektriske vinduesåbnere monteret i det øverste vinduesbånd kombineret med mekanisk ventilation bestående

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

Version 1 Styring komfortventilation. WCC 310 / 320 PLUS MotorController

Version 1 Styring komfortventilation. WCC 310 / 320 PLUS MotorController Version 1 Styring komfortventilation WCC 310 / 320 PLUS 3.20 Anvendelse til daglig komfortventilation til styring af 24V DC standard vinduesmotorer og vinduesmotorer med MotorLink 2, 6 eller 10 motorlinier

Læs mere

FlexiSmoke WSC 520 / WSC 540 / WSC 560 MODUL-BRANDCENTRAL 20-60A

FlexiSmoke WSC 520 / WSC 540 / WSC 560 MODUL-BRANDCENTRAL 20-60A VERSION 8 STYRING BRAND- OG KOFORT VENTILATION FlexiSmoke WSC 520 / WSC 540 / WSC 560 ODUL-BRANDCENTRAL 20-60A EN 12101 AX 60A 230V 400V 2.20 WSC 520 2 x WSA 017 WSC 540 4 x WSA 017 WSC 560 6 x WSA 017

Læs mere

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL Recognized Component Version 5 Motorer WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL kædemotor S-version E-version 1.61 Egenskaber designet gør den velegnet til påbygning WMX 526 / 526 UL / 826 UL: til komfortventilation

Læs mere

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Version 1 Styring brand- og komfort ventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt Brandcentral 10-20A EN 12101 MAX 10A MAX 20A 1.50 STANDARD Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation

Læs mere

Version 5 Styring komfortventilation. WUF 110 / 121 / 150 Motorinterface

Version 5 Styring komfortventilation. WUF 110 / 121 / 150 Motorinterface Version 5 Styring komfortventilation WUF 110 / 121 / 150 otorinterface 6.05 WUF 121 WUF 110 WUF 150 Anvendelsesområde motorinterfacet muliggør 230V AC drift med ±24V DC vinduesmotorer interfacet har en

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Højdepunkter. PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DALI 2012/1. www.beg-luxomat.com. Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Lamper og skumringsrelæer

Højdepunkter. PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DALI 2012/1. www.beg-luxomat.com. Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Lamper og skumringsrelæer Højdepunkter 2012/1 www.beg-luxomat.com Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DAI amper og skumringsrelæer V-bokse SMARTHOME KNX Kontakture SAFETYUX Side 4-5 Helt bekvemt

Læs mere

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept Avancerede funktioner i elegant dansk design KNX-koncept Velkommen til Schneider Electric s komplette KNX-koncept Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj funktionalitet. De

Læs mere

Version 11 Motorer. WMU 842 / 861 / 862 / 863 / 864 / 882 / 883 / 884 / 885 / 895 inkl. ETL/UL-versioner Kædemotor op til 1500N

Version 11 Motorer. WMU 842 / 861 / 862 / 863 / 864 / 882 / 883 / 884 / 885 / 895 inkl. ETL/UL-versioner Kædemotor op til 1500N Version 11 Motorer WMU 842 / 861 / 862 / 863 / 864 / 882 / 883 / 884 / 885 / 895 inkl. ETL/UL-versioner Kædemotor op til 1N Bemærk: ETL-certificerede motorer til USA og Canada leveres uden tilledning Beskrivelse

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT INDHOLD 4 5 6 7 8 9 10 GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG TRÅDLØST RELÆ KOMBINERET GULVVARME- OG RADIATOR- SYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT MAKSIMUMKONFIGURATION

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Version 01 Styring brand- og komfortventilation. WLS xxm Brandcentral LON MotorLink

Version 01 Styring brand- og komfortventilation. WLS xxm Brandcentral LON MotorLink Version 01 Styring brand- og komfortventilation WLS xxm Brandcentral LON MotorLink 2.40 Anvendelse til brandventilation kombineret med komfortventilation via LON 1 brand- / flere komfortventilationsgrupper

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

ARGUS 360 loft PIR. Produktoversigt og datablade. Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside www.schneider-electric.com/argus360/dk og læs mere

ARGUS 360 loft PIR. Produktoversigt og datablade. Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside www.schneider-electric.com/argus360/dk og læs mere RGUS 360 loft PIR Produktoversigt og datablade y RGUS 360 loft PIR legant design som dækker mange installationsbehov RGUS 360 loft PIR er en serie til styring af lys fra Schneider lectric. De nye produkter

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus

TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESSENSOR DK PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus TRE ZONER, TO REGULERINGER, ÈN LØSNING: DUODIMplus ENERGIEFFEKTIVITET A-PLUS DUODIMplus FRA ESYLUX RUMMER

Læs mere

Avancerede funktioner - elegant design

Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Velkommen til Schneider Electrics komplette KNX-koncept. Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon.

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. KV2_2b beskrivelse Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. 1 Kortbeskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lys1 og 2med dagslysstyring 1-10 volt... 4 1.3 Lys3

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler

FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler Én samlet løsning baseret på fordelene ved naturlig og mekanisk ventilation Som noget nyt på det danske marked tilbydes nu én samlet hybrid

Læs mere

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721. Ordliste. Anvendelse. Indstilling. Installation

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721. Ordliste. Anvendelse. Indstilling. Installation Brugervejledning Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721 41Y721_03_R0_130619KOE DK Tilslutning: Tilstedeværelsessensoren må først tilsluttes spænding, når alle ledningsforbindelser er tilsluttet. Efter

Læs mere

Styringssystemer. Effektiv rumstyring AIRCONTROL

Styringssystemer. Effektiv rumstyring AIRCONTROL Styringssystemer Effektiv rumstyring AIRCONTROL AIRCONTROL Tilstedeværelse Fugtighed Temperatur Luftkvalitet 2 Behovsstyrede rumstyrings-strategier Effektiv rumstyring med X-AIRCONTROL Stadig strengere

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Motorstyringssystemer

Indholdsfortegnelse. 5. Motorstyringssystemer 5. Motorstyringssystemer Indholdsfortegnelse 5.0 Generelt... Side 1 5.0.1 System 20... Side 2 5.0.1.1 Betjening... Side 3 5.02 De enkelte komponenter... Side 3 5.0.2.1 Motor... Side 3 5.0.2.2 Styreenhed

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Version 01 Styring brand- og komfortventilation. WBS xxm Brandcentral BACnet MotorLink

Version 01 Styring brand- og komfortventilation. WBS xxm Brandcentral BACnet MotorLink Version 01 Styring brand- og komfortventilation WBS xxm Brandcentral BACnet MotorLink 2.30 Anvendelse til brandventilation kombineret med komfortventilation via BACnet eller Modbus én brand- / flere komfortventilationsgrupper

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

www.ojelectronics.com Alle specifikationer og oplysninger kan ændres uden yderligere varsel.

www.ojelectronics.com Alle specifikationer og oplysninger kan ændres uden yderligere varsel. www.ojelectronics.com Generelt Standard KNX produkter som eks. PIR følere, CO2-følere, fugtfølere (%rh), VOCog temperaturfølere kan anvende sammen med OJ GreenZone systemet. Følerne skal være placeret

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

DIN modul eller færdig IBI boks

DIN modul eller færdig IBI boks Komfort og Lysregulering oct. 2004 DIN modul eller færdig IBI boks IBI boks arbejdsgang Finde DIN hardware Specificere software versioner Projektere bokse Producere bokse Komfort- og lysregulering Lonbox

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Roombox Program 2.0.1.0.1.1 Dagslysstyring med PIR og solafskærmning med manuel betjening, Kontrol funktioner Roombox er den eneste løsning på markedet som

Læs mere

Tekniske data. Solafskærmning til åbent system, RMM xxxxxx 408xA. VELUX ovenlysmoduler

Tekniske data. Solafskærmning til åbent system, RMM xxxxxx 408xA. VELUX ovenlysmoduler VELUX ovenlysmoduler Tekniske data VELUX 1 Solafskærmning til åbent system, RMM xxxxxx 408xA Applikation Den integrerede solafskærmning til VELUX ovenlysmoduler er velegnet til styring af mængden af dagslys

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

TVIP82900 Dette indendørs fiskeøje kamera har fuld HD opløsning på 1920 x 1080p pixels v/35 billeder pr. sekund. Kameraet har en synsvinkel på 186 grader og integreret bevægelses sensor, med mulighed for

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer.

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer. Side 1 af 6 Anvendelse Proportional 0-10V, 3-punkt modulerende eller on/off kontrol af Frese OPTIMA Compact ventiler i varme-, køle-, ventilations- og aircondition anlæg. Aktuatoren kan monteres på ventilen

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

HMO 24. Hurtigt drejende spjældmotor, on-off

HMO 24. Hurtigt drejende spjældmotor, on-off HMO 4 Hurtigt drejende spjældmotor, on-off HMO 4 er en hurtigt drejende spjældmotor til anvendelse i punkt-udsugningsanlæg. HMO 4 er forsynet med elektroniske endestop og er beskyttet mod overbelastning.

Læs mere

Montage- og brugsanvisning PST. plantørringsstyring

Montage- og brugsanvisning PST. plantørringsstyring Montage- og brugsanvisning PST plantørringsstyring Montage- og brugsanvisning for Kongskilde PST plantørringsstyring Generelt Kongskilde PST plantørringsstyring anvendes til automatisk start/stop af lavtryksblæser

Læs mere

Brugermanual til System 2000

Brugermanual til System 2000 Brugermanual til System 2000 Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_system2000.pdf

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

GENVEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

GENVEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA INTELLIGENT STYRINGS KOMFORT GENVEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA VEJLEDNING - matisk styring af din naturlige ventilation Komfortventilation letter din hverdag Intuitivt og overskueligt betjeningsdisplay Den

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

FlexiSmoke WSC 520, 540 & 560. Anvendelseseksempler

FlexiSmoke WSC 520, 540 & 560. Anvendelseseksempler FlexiSmoke WSC 520, 540 & 560 Anvendelseseksempler DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik Info@windowmaster.de

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering Elektriske installationer på et helt nyt niveau KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering KNX Roombox Zonestyring, forsyning, beskyttelse og energimåling i én enkelt boks Velkommen

Læs mere

Med denne nye quick guide byder Solar den professionelle installatør indenfor til et udvalg af relæer og andre produkter fra Eltako.

Med denne nye quick guide byder Solar den professionelle installatør indenfor til et udvalg af relæer og andre produkter fra Eltako. Eltako Quick Guide Med denne nye quick guide byder Solar den professionelle installatør indenfor til et udvalg af relæer og andre produkter fra Eltako. Quick guiden henvender sig først og fremmest til

Læs mere

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af:

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af: Manual Installation og kalibrering af: ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Elektrisk strøm! Risiko for elektrisk chok! Kun trænet eller instruerede personer bør udføre de

Læs mere

Indeklima i medborgerhus

Indeklima i medborgerhus Indeklima i medborgerhus Om Hvidovre Medborgerhus Anlæg og resultater Tekniske løsninger Case for metodeudvikling Brugerne før og under byggeprocessen Kontakter Fokus på indeklimaproblemer for medarbejderne,

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil ØLAND udsugningsventil KSO-M-TH er udviklet og testet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut Anvendelse Øland udsugningsventil KSO-M-TH anvendes til udsugning fra baderum, bryggers, toilet, køkken og

Læs mere

Brandventilation Komplette brandløsninger til alle bygningstyper

Brandventilation Komplette brandløsninger til alle bygningstyper Brandventilation Komplette brandløsninger til alle bygningstyper Naturlig brandventilation udnytter naturens egne kræfter og sikrer hurtig og effektiv bortledning af røg og varme i tilfælde af brand Hvorfor

Læs mere

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer.

Technote. Frese OPTIMA Compact aktuatorer DN10-DN32. Anvendelse. Funktioner termiske aktuatorer. Funktioner motoriske aktuatorer. Side 1 af 6 Anvendelse Proportional 0-10V, 3-punkt modulerende eller on/off kontrol af Frese OPTIMA Compact ventiler i varme-, køle-, ventilations- og aircondition anlæg. Aktuatoren kan monteres på ventilen

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Elektriske data Nominel spænding AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Elektriske data Nominel spænding AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering 24A Ventilmotor 24A Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 5... 8 Moment 2 Nm Nominel spænding AC/DC 24 V Styring: On-off (-leder) eller 3-punkt (2-leder) ekniske data Elektriske data Nominel spænding

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX PD-C180i KNX DK PD-C180i KNX CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1/10 BETJENINGSVEJLEDNING 4 IBRUGTAGNING

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX PD-C180i KNX DK PD-C180i KNX CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1/10 BETJENINGSVEJLEDNING 4 IBRUGTAGNING DK 4 IBRUGTAGNING Alle parametre indstilles ved hjælp af ETS (Engineering- Tool-Software). Ved berøring af den sænkede knap forneden til højre ved siden af linsen med fingeren aktiveres programmeringsfunktionen

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 2.0.1.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR, manuel betjening og solafskærmning Styrefunktioner til lys og persienner/markiser Lysstyringsfunktioner:

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

CTS Drift og strategier. Kristian Kærsgaard Hansen Energi og Klima

CTS Drift og strategier. Kristian Kærsgaard Hansen Energi og Klima CTS Drift og strategier Kristian Kærsgaard Hansen Energi og Klima Varme-, brugsvands-, ventilation- og køleregulering med passende automatik Ved hjælp af moderne reguleringsudstyr kan man "skræddersy"

Læs mere

SIGMAGYR Varmeregulator med eller uden brugsvandsproduktion

SIGMAGYR Varmeregulator med eller uden brugsvandsproduktion 2 462 SIGMAGYR Varmeregulator med eller uden brugsvandsproduktion RVP200 RVP210 Anvendelse Funktioner Hovedfunktion Andre funktioner Varmeregulator for beboelsesejendomme og mindre erhvervsejendomme med

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel betjening - enkelt Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 10.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR i master/slave funktion Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon. Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

SunFlux Varenr.: 03104

SunFlux Varenr.: 03104 SunFlux Varenr.: 03104 Guide og specifikationer for SunFlux Master Sensor LED loftlampe m. RF mikrobølge sensor & Master-Master trådløst netværk SunFlux Master Sensor Lampe V.2. er fjerde generations mikrobølgesensor

Læs mere

CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme. VD.UH.J2.01 Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 11.2005 VVS-Automatik 8.01.

CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme. VD.UH.J2.01 Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 11.2005 VVS-Automatik 8.01. CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme Datablad VVS-Automatik 8.01.05 Eksempler på anvendelse Gulvvarmesystemer CF-MC CF-RS CF-RD CF-RF CF-MC CF-RC CF-RP CF-RD CF-RF 2 Kombinerede gulvvarme- og radiatorbaserede

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger.

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger. Fugtovervågning 7:0 Fugtovervågning Formålet med et alarmsystem er: at kontrollere for fugtfejl at lokalisere fugt at konstatere afvigelser ( og sammenholde de fugtrelaterede parametre med de værdier der

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

Armatec. Type FQ. El-aktuator 90 -drejende "fjederretur" for nødlukning eller åbning

Armatec. Type FQ. El-aktuator 90 -drejende fjederretur for nødlukning eller åbning Armatec El-aktuator 90 -drejende "fjederretur" for nødlukning eller åbning Type FQ L. Bernard 90 - drejende el-aktuator type FQ med "fail-safe" funktion er en kompakt og robust kombination af selvspærrende

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Udbudstekster LK OPUS Intelligente systemer

Udbudstekster LK OPUS Intelligente systemer Udbudstekster LK OPUS Intelligente systemer Formål Tekster i dette dokument er beregnet til brug ved udformning af udbudsbeskrivelser gældende for offentlige udbud, hvor produkt- og firmanavne ikke må

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere