Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011"

Transkript

1 Rapportering om udviklingen i - April april 2011

2

3 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster, indtægter og passagerer i den kollektive trafik. Afrapporteringen leveres efter aftale til departementet, hvert halve år. Formålet med disse rapporter er at holde departementet underrettet om den overordnede udvikling på de nævnte områder. I denne rapport gives en status for den seneste udvikling for passagertakster inden for offentlig servicetrafik med bus og tog. Endvidere leveres en kort status for udviklingen af takster for de færgeruter, der varetages af staten som samfundsbegrundede overfarter. Som særligt tema for denne rapport beskrives Uddannelseskortet, der er en rabatordning for unge i gang med en ungdomsuddannelse. Den individuelle handicapkørsel følger Trafikstyrelsen fortsat, og udviklingen på dette området vil blive afrapporteret i 2012.

4

5 5 Rapportering om udviklingen i Indhold Indhold Takstudviklingen Baggrund 6 Trafikselskabernes takststigninger 6 DSB, DSBFirst og Arrivas takster 10 Taksterne Samfundsbegrundede færgeruter 11 Baggrund Udviklingen i taksterne Uddannelseskort 12 Baggrund 12 Administration af kortet 12 SU-styrelsens kompensation 12 SU-kortet 12 HyperCard 13

6 6 Rapportering om udviklingen i Takstudviklingen 2011 Baggrund Trafikselskabernes takster på billetter og kort må i gennemsnit ikke stige udover prisudviklingen, som fastsættes i henhold til bekendtgørelse nr. 251 af 22. marts 2010 om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaberne m.v. 1. Trafikstyrelsen udmeldte i foråret 2010 et takststigningsloft på 0,0% for På baggrund af indberetninger fra trafikselskaberne har Trafikstyrelsen konstateret, at alle trafikselskaber overholder takststigningsloftet. Fra 2010 har trafikselskaberne kunne opspare uforbrugt takststigning i op til to år. Hermed har trafikselskaberne fået en øget fleksibilitet til at fordele takststigninger mere strategisk. Trafikselskabernes takststigninger Trafikselskaberne har indberettet følgende (tabel 1) gennemsnitlige takststigninger for 2010 til Trafikstyrelsen: Tabel 1. Trafikselskabernes taksstigninger for 2011 i procent-point, samt antal påstigere, passagerindtægter og tilskud for 2009 Trafikselskab Opsparet fra tidl. år Takststigning Opsparet takststignin g fra 2011 Påstigere (mio.) Passagerindtægter (mio. kr.) Tilskud (mio. kr) Movia hovedstaden Movia vest Movia syd 2,0 1,3 1,7 2,0 1,3 1,7 0,0 0,0 0,0 202, , ,2 Nordjyllands Trafikselskab 0,9 0,0 0,9 26,9 258,5 349,8 Midttrafik 1,7 1,7 0,0 73,8 628,7 816,9 Sydtrafik 0,8 0,0 0,8 23,1 237,1 351,9 FynBus 1,8 1,8 0,0 17,6 228,2 331,9 BAT (Bornholm) 1,7 0,0 1,7 1,9 24,9 18,3 Kilde: Tal indberettet af trafikselskaberne til Trafikstyrelsen. Der er sket et fald i antallet af påstigninger på knap 5% i 2009 set i forhold til Ud fra en rundringning til samtlige trafikselskaber, er det Trafikstyrelsens forventning, at der derimod er sket en stigning i antallet af passagerer på 3-4% i 2010 set i forhold til Dette afspejles i trafikselskabernes indtægter, der er steget mere end takststigningen i Takster i hovedstadsområdet Taksterne i hovedstadsområdet steg i 2011 med i gennemsnit 2,0 % som anført i tabellen. Den forventede økonomiske effekt af takststigningen for de enkelte selskaber 1 Tidligere har bekendtgørelse nr af 2. oktober 2007 reguleret området

7 7 Rapportering om udviklingen i er 1,8 % for DSB S-tog, 2,2 % for DSB Re-tog, ligeledes 2,1 % for Movia og 2,1 % for Metroselskabet. Taksstigningen i 2011 blev udformet så den belønner de faste kunder, idet at prisen på periodekort er uændret i forhold til Denne type rejser er der særligt mange af i DSB S-tog. Prisen på kontantbilletter er til gengæld steget markant med 4,3 %. Denne billettype benyttes især i bus og metro. Tabel 2. Takstigninger i 2010 i hovedstadsområder fordelt på hovedprodukter Hovedprodukter Takststigning Rejsefordeling Periodekort 0 pct. 41,4 pct. Klippekort 3,5 pct. 37,7 pct. Kontantbilletter 4,3 pct. 8,0 pct. Andet 2,6 pct. 12,8 pct. Gennemsnitlig stigning 2,0 pct. Pris pr rejse (der er regnet med 40 rejser på et periodekort) Kr. pr. rejse Kontantbillet, 2 zoner Klippekort, 2 zoner Periodekort, 2 zoner Takster i de øvrige trafikselskaber Movia Vest I Movia Vest er den gennemsnitlige takststigning på 1,3%. Dette tal dækker over en gennemsnitlig takststigning for periodekort på 4,2%, mens de øvrige produkter har uændrede priser. Movia Syd For Movia Syd ses en samlet takststigning på 1,7%. Kontantbilletter stiger gennemsnitligt med 4,3%, mens prisen på periodekort stiger med 3,3% i 2011.

8 8 Rapportering om udviklingen i Herudover falder prisen på de rejsekortlignende Boomerangkort med 0,7%. Prisen på de øvrige produkter holdes uændret i Nordjyllands Trafikselskab For Nordjyllands Trafikselskab foretages ingen takstændringer i 2011 Midttrafik I Midttrafik eksisterer der i 2011 to prissystemer: Dels Midttrafik Øst, Syd og Midt og dels Midttrafik Vest. I Midttrafik Øst, Syd og Midt er takststigningen på 1,1%. Her er takststigningen især placeret på kontantbilletter og klippekort. I Midttrafik Vest er takststigningen på 9,7%. Denne stigning placeres spredt på alle produktgrupper. Taksterne er fastsat med henblik på at opnå en harmonisering af taksterne i de to prissystemer. Sydtrafik Sydtrafik foretager ikke takstændringer i 2011 Fynbus FynBus takststigning på i gennemsnit 1,8% er fordelt på SMS-billetter og enkeltbilletter. Rabatten på SMS-billetter mindskes i forhold til tidligere år. BAT BAT foretager ikke takstændringer i Trafikselskaberne generelt Generelt stiger taksterne for kontantbilletter mere end de øvrige produkter. Periodekort stiger til gengæld mindre end de øvrige produkter. Der er dog store forskelle trafikselskaberne imellem på hvilke produkter de vælger at lave takststigninger for. Flere trafikselskaber har i 2011 valgt at holde taksterne i ro. Udviklingen i taksterne hos trafikselskaberne Det vægtede landsgennemsnit for takststigningerne i har, som det ses af tabel 2, svinget mellem 2,9% og 3,1%. I 2011 er takststigningerne markant lavere, hvilket skal ses i lyset f den økonomiske krise og hermed det lavere takststigningsloft. Samtidig ses, at taksterne de sidste 10 år samlet er steget med 47,8%. Tabel 3. Trafikselskabernes gennemsnitlige procentvis takstudvikling, og udvikling over perioden Trafikselskab Udvikling Movia hovedstaden Movia vest Movia syd 2,6 2,6 2,6 3,0 3,0 3,0 2,7 3,1 3,1 2,8 3,5 3,1 2,0 1,3 1,7 51,0 51,6 51,6 Nordjyllands Trafikselskab 3,0 2,9 3,1 3,9 0,0 42,2 Midttrafik 3,2 3,0 3,1 3,1 1,7 42,4 Sydtrafik 3,2 2,9 2,9 4,0 0,0 41,6 Fynbus 3,0 3,0 3,1 3,0 1,8 50,7 BAT 5,0 0,0 3,1 3,1 0,0 27,8 Vægtet landsgennemsnit 2,9 3,0 2,9 3,1 1,5 47,8 Noter: Data for 2007 fra Midttrafik og FynBus muliggør ikke en præcis opgørelse og skal derfor tages med et vist forbehold. De vægtede landsgennemsnit for takstudviklingen er beregnet på baggrund af trafikselskabernes indberettede regnskabs- og budgettal for passagerindtægter. Kilde: Tal indberettet af trafikselskaberne til Trafikstyrelsen

9 9 Rapportering om udviklingen i I figur 1 nedenfor ses de gennemsnitlige takststigninger (vægtet landsgennemsnit) i forhold til stigningerne i forbrugerprisen for perioden 2000 til Den for 2011 benyttede stigning i forbrugerprisen er den af Finansministeriet skønnede værdi jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Det ses, at takststigningerne var betydelige i 2004 og årene før. Udviklingen omkring 2004 skal ses i lyset af bortfaldet af den statslige kompensationsordning for nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive trafik i det år. Det ses endvidere, at taksterne er holdt nogenlunde i ro i de senere år, hvor takststigningsloftet har været gældende. Figur 1. Trafikselskabernes gennemsnitlige takststigning angivet som et vægtet landsgennemsnit og stigning i forbrugerpriserne, % 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Takststigninger Stigning i forbrugerprisindeks Kilde: For årene : Analyse af amters og kommuners administration af det statslige tilskud til takstnedsættelser i den lokale og regionale kollektive trafik , rapport udgivet af Trafikministeriet, For årene : Passagerudvikling , rapport udgivet af Danske Regioner og trafikselskaberne. For årene : Data indberettet af trafikselskaberne til Trafikstyrelsen. Danmarks Statistik og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning I nedenstående figur 2 ses udviklingen i de reelle takster, dvs. taksterne deflateret med årlig stigning i forbrugerprisindekset for perioden Siden 2000 er taksterne steget med næsten 30% mere end udviklingen i forbrugerprisindekset. Siden 2005 har takstudviklingen dog været moderat og i 2011 falder taksterne set i forhold til forbrugerprisindekset.

10 10 Rapportering om udviklingen i Figur 2. Trafikselskabernes takstudvikling deflateret med forbrugerprisindekset (2000=100) Takster deflateret med fpi Kilde: For årene : Analyse af amters og kommuners administration af det statslige tilskud til takstnedsættelser i den lokale og regionale kollektive trafik , rapport udgivet af Trafikministeriet, For årene : Passager udvikling , rapport udgivet af Danske Regioner og trafikselskaberne. For årene : Data indberettet af trafikselskaberne til Trafikstyrelsen. Danmarks Statistik og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. DSB, DSBFirst og Arrivas takster DSB, DSB-first og Arriva s takster er gældende for rejser ud og ind af hovedstadsområdet og for de øvrige takstområder i landets trafikselskaber. Siden 2009 har disse takster i gennemsnit ikke måtte overstige takststigningsloftet, som jf. ovenfor også er gældende for trafikselskaberne. DSB, DSBFirst og Arrivas takster er i 2010 således i gennemsnit steget med 3,0%. Disse selskaber har dermed opsparet en takststigningsmulighed på 1,8% til brug i 2011 eller Denne takststigningsmulighed benytter selskaberne i 2011, hvormed taksterne i 2011 gennemsnit steg med 1,8%. Taksterne på pendlerkort er for tredje år i træk ikke steget, klippekort er steget moderat, men enkeltbilletterne igen i år står for den væsentligste del af stigningen. Den særlige øresundstakst for rejser over Øresund er fra 2010 til 2011 i gennemsnit steget med ca. 2,5%. Taksterne 2012 Loftet for takststigningen i 2012 er opgjort til 3,1%. Endvidere kan opsparede takststigninger fra 2010 og 2011 benyttes i 2012, se tabel 1. Således kan der forventes takststigninger i 2012 på op til 4%. I opgørelse af takstloftet for 2012 indgår bl.a. en niveaukorrektion for eventuelle fejlskøn vedrørende takstloftet for Denne niveaukorrektion er foreløbigt opgjort til 1,08%. Baggrunden for niveaukorrektionen er især at brændstofpriserne har været højere i 2010 end forventet.

11 11 Rapportering om udviklingen i Samfundsbegrundede færgeruter Baggrund De samfundsbegrundede færgeruter omfatter færgebetjeningen af Bornholm, dvs. Rønne-Ystad og Sjællandsruterne Rønne-Køge (fra 2001) og Rønne-København (frem til 2004) samt Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Trafikstyrelsen varetager udbud af den samfundsbegrundede færgebetjening, der forbinder landsdelene, og som ikke udelukkende kan drives på kommercielle vilkår. Udviklingen i taksterne Som det fremgår af nedenstående figur 3, har priserne på færgebilletter på statens ruter ikke ændret sig væsentligt fra 2010 til 2011, ud over indeksreguleringer. Dog kan der forekomme ændringer i priserne på visse billettyper, der er større end indeksreguleringen, fordi færgeoperatørerne i særlige tilfælde har mulighed for at fastsætte taksterne højere end indeksreguleringen, hvis de har været fastsat væsentligt under året før. På ruterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg er taksterne generelt lidt højere i 2011 end i Dette skyldes, at der i 2010 ikke var mulighed for at tillægge billetpriserne et oliepristillæg, hvilket der er mulighed for i Der var også oliepristillæg på billetpriserne i 2009, men dengang var oliepristillægget væsentligt højere end i Figur 3. Færgetakstudvikling for standardbillet til biler under 6 meters længde inkl. op til 5 passagerer (eller det der kommer nærmest), deflateret med forbrugerprisindekset (indeks 2003 = 100) Rønne-Ystad, lavsæson Rønne-Ystad, højsæson Bornholm Sjællandsruter, lavsæson Bornholm Sjællandsruter, højsæson Bøjden-Fynshav, lavsæson Bøjden-Fynshav, højsæson Samsø-Kalundborg Forbrugerprisindeks Kilde: Færgeoperatørernes publikumssejlplaner. Der findes ikke sammenlignelige takstoplysninger for denne billettype for Bornholm Sjællandsruter før Takstoplysninger for Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg er først tilgængelige fra 2003.

12 12 Rapportering om udviklingen i Uddannelseskort Baggrund Uddannelseskort udstedes til studerende, som går på en ungdomsuddannelse. Der gives rabat på abonnementskort (personlige periode- eller pendlerkort med en valgfri gyldighedsperiode) til befordring med bus, tog eller metro. Det er en betingelse for at få rabat, at uddannelsesforløbene er tilrettelagt som heltidsundervisning og er SU berettigede. Administration af kortet Befordringsordningen for ungdomsuddannelser administreres i samarbejde mellem SUstyrelsen, uddannelsesinstitutionerne og trafikvirksomhederne. Den uddannelsessøgende søger om rabat gennem det elektroniske selvbetjeningssystem mituddannelseskort. Her angiver den uddannelsessøgende sin uddannelsesinstitution og eventuelle via-zoner, der bruges hvis en del af undervisningen foregår på en anden uddannelsesinstitution, eller hvis den direkte rejsestrækning ikke er den hurtigste. Den uddannelsessøgendes adresse findes automatisk via opslag i CPR. Systemet finder selv rejsestrækningen og antal zoner mellem skole og hjem. Den enkelte uddannelsesinstitution godkender, at den uddannelsessøgende er indskrevet på uddannelsen og angiver start- og sluttidspunkt for uddannelsen. Uddannelsesinstitutionen godkender endvidere elevens zonevalg. Når ansøgningen er godkendt af uddannelsesinstitutionen udsteder den relevante trafikvirksomhed, der enten er et regionalt trafikselskab eller en togoperatør, et uddannelseskort på den angivne strækning. Kortet er således teknisk set et almindeligt standard periodekort med en særlig rabat. SU-styrelsens kompensation SU-Styrelsen refunderer kvartalsvis trafikvirksomhederne beløbet, der er ydet i rabat på baggrund af indberetninger om brug af ordningen. Refusionen beregnes således som forskellen mellem egenbetalingen og den konkrete normalpris for det udstedte kort. Elevens egenbetaling er fra 2011 ændret fra 324 kr. til 551 kr. (2010 priser). SU-kortet SU-kortet, som er den rabatordning der tilbydes studerende ved videregående uddannelser, er blevet harmoniseret med Uddannelseskortet for så vidt angår priser og rabatter. Trafikvirksomhedernes refusion for den ydede rabat er dog kun 90%, hvor den for Uddannelseskortet er 100%. SU-styrelsen er i gang med at lave en hjemmeside, hvorfra både Uddannelseskortet og SU-kortet kan anskaffes. Systemet forventes ibrugtaget den 1. juni 2011.

13 13 Rapportering om udviklingen i HyperCard Der arbejdes i øjeblikket på at tilbyde et nyt produkt til elever på ungdomsuddannelser. HyperCard, som er arbejdstitlen på dette produkt, forventes etableret i en forsøgsperiode på 2 år, med virkning fra d. 1. august Kortet skal fungere som uddannelseskortet og endvidere give mulighed for at rejse ubegrænset med kollektiv trafik inden for hjemtakstområdet samt at rejse på fordelagtige vilkår i og imellem øvrige takstområder. Det forventes at kortet for kunden kommer til at koste 300 kr. om måneden. Samlet forventes udgifterne til HyperCard at beløbe sig til 200 mio. kr. om året. Tabel 4. Befordringsrabat til uddannelseskort i ungdomsuddannelser 2010 fordelt efter alder ultimo Alder (år) Rabatmodta gere(tusind er) Periodekort (tusinder) Salgspris* (mio. kr.) Rabat (mio. kr.) Egenbetaling (mio. kr.) Månedskort** (tusinder) Under 16*** I alt *) Salgspris før rabat. **) Samlet antal kort opgjort som månedskort. ***) Rabatmodtagere under 16 år udgør 100 personer. Oplysningerne i tabellen er baseret på SU-styrelsens registreringer pr. 9. januar Der kan eventuelt blive registreret yderligere rabat for 2010 efter denne dato.

14 14 Rapportering om udviklingen i Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 DK-1117 København K. Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - Marts 2012 Rapportering om udviklingen i - Marts 2012 19. marts 2012 1 Rapportering om udviklingen i Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2012 vedrørende udviklingen i den kollektive

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - første afrapportering 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - første afrapportering 2014 Udviklingen i sektoren for den - første afrapportering 2014 14. november 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Denne rapport indeholder Trafikstyrelsens første afrapportering i 2014 vedrørende

Læs mere

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor

Udviklingen i den kollektive trafiks takster og rejser - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor Udviklingen i den kollektive - Afrapportering til departementets Kollektive Trafikkontor September 2008 3 Udviklingen i den kollektive Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - 1. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik - 1. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den - 1. halvår 2013 10. juni 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i første halvår 2013 vedrørende udviklingen

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0255 Fax 7262 6790 nzj@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016

Handicapkørsel. Statistik, budget 2016 Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet)

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet) Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med takststigningsloftet, som sikrer, at

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort

Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 mva@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Journal TS50604-00012 Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om Ungdomskort Dato 17. maj 2013 En

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK

Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK Priserne på bus og tog er steget voldsomt under VK De sidste ti år under VK-regeringen er det i gennemsnit blevet dobbelt så dyrt at køre med bus og tog i hovedstadsområdet. Alene i hovedstadsområdet er

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) BEK nr 1217 af 22/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011

Handicapkørsel. Statistik, budget 2011 Handicapkørsel Statistik, budget 2011 8. december 2010 3 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 5 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel 5 Økonomiske nøgletal 7 Rejsenøgletal 8 Årrækker 9 Takster

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST

Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST Aftale om Ungdomskort ordningen UDKAST 16. april 2013 3 Aftale om Ungdomskort ordningen Indhold Indhold 1 Parterne 5 2 Formål 7 3 Ikrafttrædelse 7 4 Kortets funktion 7 5 Kortets kundegruppe 7 6 Kortets

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013

Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid. Trafikstyrelsens rapport for året 2013 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Trafikstyrelsens rapport for året 2013 April 2014 3 Evaluering af takstnedsættelsen uden for myldretid Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvordan

Læs mere

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

Læs mere

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG

OVERBLIK OVER BUSSERNES OG 25. maj 2009 OVERBLIK OVER BUSSERNES OG LOKALBANERNES ØKONOMI - Teknisk baggrundsnotat Indholdsfortegnelse Resume...2 1. Formål...4 2. Situationen i 2009...5 3. Fremskrivning af udgifter til kollektiv

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser LBK nr 1189 af 10/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm

Takstforsøg ved BAT. Baggrund for forsøget. af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Takstforsøg ved BAT af Jørgen Hammer, BAT - din bus på Bornholm Baggrund for forsøget I morgenmyldretiden har BAT 26 busser i sving på det regionale rutenet for at bringe alle på arbejde, til uddannelsesstederne

Læs mere

Vejledning til dokumentation af overholdelse af takststigningsloftet

Vejledning til dokumentation af overholdelse af takststigningsloftet Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0215 Fax 7221 8888 mva@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning til dokumentation af overholdelse af takststigningsloftet Baggrund

Læs mere

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Instruks vedrørende fjernbusoperatører der anvender undtagelsesbestemmelse. ( de minimis-støtte )

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Instruks vedrørende fjernbusoperatører der anvender undtagelsesbestemmelse. ( de minimis-støtte ) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Trafikstyrelsen Instruks for aftalte arbejdshandlinger vedrørende indberetninger til

Læs mere

Baggrundsbilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Baggrundsbilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 14. juni 2013 Baggrundsbilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 6 Aftale om Ungdomskort ordningen

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2012-2022 20. september 2011 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2012-2022 Trafikselskabernes samlede forventede udbud

Læs mere

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet Til trods for at regeringen indførte skattestoppet i 2001, er priserne på offentligt regulerede ydelser, de såkaldte skjulte skatter, steget

Læs mere

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017

Handicapkørsel. Statistik, budget 2017 Handicapkørsel Statistik, budget 2017 14. maj 2017 Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK De usynlige skatter er steget voldsomt under VK VK-regeringen har utallige gange advaret om, at en ny socialdemokratisk ledet regeringen vil bryde med skattestoppet, og at skatterne vil stige. Faktum er

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2015 27. januar 2015 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2013 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2013 15. oktober 2014 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

1 Lovgivning og organisation

1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation...1 1.1 Lovgivning indtil 1. januar 2007...1 1.1.1 Koncessioner indtil omkring 1980...1 1.1.2 Ny lovgivning i 1970'erne...1 1.2 Ny lovgivning,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2014 om harmonisering

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Marts 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Marts 2009 Rapportering om udviklingen i - Marts 2009 05. marts 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens anden afrapportering vedrørende udviklingen i takster, indtægter

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010

Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Entreprenørstatistik, køreplanlægningsperiode 2009/2010 Notat Journal T214-000002 Dato 08.06.2010

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til busfremkommelighed Samlet ansøgningsmateriale 29. oktober 2014 3 Pulje til busfremkommelighed Indhold Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 4 Formål 5 Økonomisk ramme

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008

Tabel 2 Efterregulering af kommunale tilskud pr. trafikselskab (i kr.) (1), handicapkørsel, regnskab 2008 Tabel 1 Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i 1.000 kr.), handicapkørsel, Bruttoudgifter (1) Entreprenørudgifter Movia BAT Fynbus Sydtrafik (2) Midttrafik (3) Taxi-bevilling 64.256

Læs mere

Notat om gratiskørsel, 0-takst

Notat om gratiskørsel, 0-takst Bestyrelsesmøde, den 8. maj 2008 Dagsordensnr.: 34/08, bilag nr.: 1 J.nr.: 50-50-01-2-07 Jørgen Kannerup Notat om gratiskørsel, 0-takst I løbet af det sidste års tid har en række kommuner henvendt sig

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Budget 2016 29. januar 2016 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 1 Offentlig buskørsel, budget

Læs mere

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel

Handicapkørsel Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7044 Fax 3338 1439 mni@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Handicapkørsel 2009 Den individuelle handicapkørsel udføres af erne, som jf. Lov om er, 11,

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2009 6. oktober 2010 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Vurdering af mulighederne for harmonisering. i den kollektive trafik

Vurdering af mulighederne for harmonisering. i den kollektive trafik Vurdering af mulighederne for harmonisering og forenkling af særlige rabatordninger i den kollektive trafik Juni 1999 2 Indhold Udvalgets baggrund, kommissorium og deltagere... 4 1.1. Udvalgets baggrund

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v. 1. Indledning Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 lije@tbst.dk www.tbst.dk Notat Sagsnr. TS50000-00017 Dato 16. september 2015 Høringsnotat Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Udkast December 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser (Målretning af befordringsrabatordningen) 1 I lov om befordringsrabat til studerende

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2016-2026 22. juni 2015 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2016-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Kortlæsere og automater Prototyper

Kortlæsere og automater Prototyper Kortlæsere og automater Prototyper Hans Ege, Hovedstadens Udviklingsråd 4. sept 2006 1 Visionen: Enkelt at bruge Kort til al kollektiv trafik i Danmark (inklusiv Øresund) Samme system i hele landet Ensartede

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Forslag. til. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Forslag. til. Uddannelses- og Forskningsministeriet Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (Befordringsrabat og -godtgørelse

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne

Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne. Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne SIDEN SIDST Nyt uniformsregulativ på vej; drøftes og forhandles med selskaberne Videoovervågning i alle busser, drøftes og forhandles med selskaberne Fly High obligatorisk fra nu, drøftes og forhandles

Læs mere

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006

Læs mere

Handicapkørsel 2008 Takster

Handicapkørsel 2008 Takster Takster Tabel 9 Abonnement og kilometer-, og kommunetakster, handicapkørsel 2008 Abonnementsbetaling Kvartalsvis abonnementsbetaling 89 kr. Årlig abonnementsbetaling 300 kr. 300 kr. 424 kr. 300 kr. 355

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014

Flextur, fordi Danmark er mere end København. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk november 2014 Flextur, fordi Danmark er mere end København Movia er Danmarks største trafikselskab og har hovedstaden

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Ét takstområde på Sjælland

Ét takstområde på Sjælland Ét takstområde på Sjælland - Oplæg ved Trafikstyrelsen d. 08. oktober 2013 - Kontorchef Jan Albrecht Opgaven Kan der laves et sammenhængende takstsystem for Sjælland? Hvad bliver: - Kundekonsekvenser?

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2015 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2015 19. september 2016 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2010 24. oktober 2011 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Entreprenørstatistik. For perioden 2014-2015

Entreprenørstatistik. For perioden 2014-2015 Entreprenørstatistik For perioden 2014-2015 20. november 2014 Indhold Entreprenørstatistik for offentlig buskørsel i køreplanlægningsperiode 2014-2015 4 Nøgletal for entreprenørstatistik 6 4 Entreprenørstatistik

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Bus & Tog Ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter i det landsdækkende Bus & Tog samarbejde

Bus & Tog Ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter i det landsdækkende Bus & Tog samarbejde Maj 2016 Jobprofil Bus & Tog Ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter i det landsdækkende Bus & Tog samarbejde 1. Indledning Bus & Tog ønsker at ansætte en ledende drivkraft til Rejsekort Kundecenter,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. august 2012 Mads Lund Larsen 06 Takster i Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, At Flextur grunden inkl. 5 km ændres fra at følge en

Læs mere

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning.

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 15 Trafikbestillingsgrundlag 2016 Indstilling: Administrationen indstiller At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

NY VISION FOR BUS & TOG FREMTIDENS REJSER

NY VISION FOR BUS & TOG FREMTIDENS REJSER NY VISION FOR BUS & TOG FREMTIDENS REJSER 29 09 2008 VISIONER FOR BUS&TOG - Bus & Tog - Mission, visioner og strategier - Handlingsplan 2009 Fremtidens rejser/ 2 Fælleskontoret For Kollektiv Trafik Rejseplanen

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 6. november 2009 kl. 12:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 12.30-14.15. Mogens Nyholm var forhindret

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på DSBbillet i metroen

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på DSBbillet i metroen AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0334 Klageren: XX 8200 Aarhus N Indklagede: Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på DSBbillet i metroen

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 5

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 5 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni Punkt nr. 5 Forslag om takster gældende fra Bilag Indledning og baggrund Underudvalget vedtog på sit møde

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Udkast 23. oktober 2015

Udkast 23. oktober 2015 Udkast 23. oktober 2015 Takst Sjælland 2016 Banekonferencen 17. maj 2016 Centerchef i Movia Eskil Thuesen Områdechef i Movia Peter Rosbak Juhl Hvorfor takstharmonisering? Kritik af manglende takstharmonisering

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Rejst på Fynbus HyperCard i Movia bus i Kø benhavn. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. Rejst på Fynbus HyperCard i Movia bus i Kø benhavn. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0326 Klageren: Indklagede: XX 5854 Gislev Movia Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Rejst på Fynbus HyperCard

Læs mere

* OBS : Periodisering 2011/12

* OBS : Periodisering 2011/12 Tidsplan Mulig implementering forår 2014 - evt. 1. april 2014 Kortafdeling i Midttrafik : Ungdomskort pr. 1. august 2013. Midttrafiks systemleverandør Budgetvedtagelse i Randers - oktober 2013 Midttrafiks

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år.

November 2008. Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå godt 2 pct. lavere end på samme tid sidste år. November 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.475 boliger var til salg på internettet ved udgangen af november 2008, hvilket var 17 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere