Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009"

Transkript

1 Exact Invest A/S Research & Analyse Økonomisk Analyse 24. nov Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 KONTAKT: Exact Invest A/S Research & Analyse Anders Christiansen RESUMÉ: Brasilien er kommet godt og hurtigt igennem den økonomiske krise og fremtiden tegner sig positiv. Konsensusforventningen for brasiliansk BNP vækst er 0,21 % for 2009 og 5,0 % for Exact Invest A/S forventer en stigning i BNP de kommende år støttet af flere væsentlige faktorer: o Stigning i befolkningstilvæksten. o Storleverandør af råvarer til verdensøkonomien. o VM og OL kommer til landet. o Stigende indenlands forbrug fra den voksende middelklasse. SELIC renten er faldet fra 10,25 % til 8,75 % i På kort sigt forventer vi en stigning i renten, hvorimod på den lange bane tror vi på yderligere rentenedsættelser pga. den relativt høje realrente. INFORMATION: Den brasilianske real er den bedst performende valuta overfor dollaren og Euroen i Exact Invest A/S ser stadig stigningspotentiale i valutaen på længere sigt. Nøgletal: Data og konsensusforventninger BNP vækst 0,21 % 5,0 % Arbejdsløshed (september 2009.) 7,7 % - Offentlig gæld/bnp (aug.) 44,0 % - Inflation (IPCA p.a. end of year) 4,17 % 4,7 % Renten (SELIC end of year) 8,75 % 10,5 % Valutakurs (DKK/BRL) (1o. november) 2,91 - Betalingsbalance/BNP -1,18 % INCC byggeprisindeks (sidste 12m, okt.) 3,53 % Kilde: BCB, IBGE, oanda.com Dette materiale må på ingen måde videredistribueres uden forudgående aftale med Exact Invest A/S.

2 BNP Exact Invest A/S har haft en stærk tiltro til den brasilianske økonomi, og det har også vist sig at være berettiget. Brasilien er kommet godt og hurtigt igennem den økonomiske krise, og fremtiden tegner sig positiv. Det er grundlæggende det indenlandske forbrug, der har ført Brasilien ud af den økonomiske recession. Vi venter en fortsat bedring i den brasilianske økonomi primært drevet af det indenlandske forbrug samtidig med at en bedring af verdensøkonomien, vil kunne styrke væksten i BNP. Konsensusforventningen blandt økonomerne er en BNP vækst på 0,21 % i 2009 og 5,0 % i 2010 (kilde: BCB). Figur 1: BNP vækst og forventet BNP vækst, procent p.a. Konsensus forventning ifølge BCB er 0,21 % og 5,0 % vækst henholdsvis i 2009 og Kilde: Banco Central do Brasil (BCB) Væsentlige faktorer der understøtter væksten i BNP de kommende år: En stigende befolkningstilvækst over de næste 40 år. Mere end 55 % af befolkningen er under 30. Storleverandører af råvarer til verdensøkonomien. Begivenheder som VM og OL kommer til landet. De skaber øgede investeringer i infrastruktur, transport, turisme, banktransaktioner og byggeri. Exact Invest A/S side 2

3 Befolkningstilvækst: Brasilien har en ung befolkning der er med til at drive væksten fremad. En voksende middelklasse vil være med til at udvikle Brasilien til et konsumentsamfund, der vil skabe økonomisk vækst og et forbedret velfærdssamfund. Figur 2: Brasiliens befolkningstilvækst i antal tusinde fra I år 2050 vil der være 65,4 mio. flere indbyggere i Brasilien. Periode Brasilien Kilde: OECD Den stigende befolkningsmasse vil være med til at højne den fremtid vækst og velfærd. Brasilien vil i de kommende år opleve, at befolkningen bliver større. Samlet set for perioden 2009 til 2050 estimeres en stigning i befolkningen på 33,6 %, hvilket svarer til en stigning på 65,4 mio. indbyggere (figur 2). Alene de næste 10 år vil Brasilien have en forventet befolkningstilvækst på personer, svarende til en stigning på 11,7 %. Befolkningstilvæksten er med til at understøtte den økonomiske udvikling, og er derfor vigtig for den fremtidige vækst (BNP) og velfærd. Råvarer: Brasilien er storleverandør af råvarer til verdensøkonomien, såsom fødevarer, malm, olie og andre råvarer. De enestående naturressourcer vil der være stor efterspørgsel efter i de kommende år. Det statsejede brasilianske olieselskab, Petrobras, vil investere op mod 170 milliarder dollar i olieindustrien pga. af nye oliefund syd for Rios kyst. Brasilien vil dermed opnå en estimeret stigning i olieproduktion fra 2 mio. tønder olie om dagen til 5 mio. tønder olie om dagen Brasilien er storleverandør af råvarer til verdensøkonomien. Exact Invest A/S side 3

4 Begivenheder: I 2014 er Brasilien vært for verdensmesterskabet i fodbold, og i 2016 skal der afholdes de olympiske lege i Rio de Janeiro. De to begivenheder vil booste den brasilianske økonomi, alene Olympiaden vil tilføje nye arbejdspladser årligt indtil 2016 (kilde: bloomberg). I byen Fortaleza, hvor Exact Invest A/S har kontor, er der afsat ca. 27,5 mia. DKK til forbedringer som følge af VM. Pengene er bl.a. øremærket til infrastruktur, kloakering, sundhedsvæsen og forbedringer af det i forvejen imponerende stadion. Begivenhederne er således med til at sætte gang i sektorerne indenfor infrastruktur, transport, turisme, bank/finansiering og byggeri i hele landet. Detailhandlen Forventningerne til den halvårlige vækst i detailhandlen steg med 5,36 % å/å for andet halvår i Den indenlandske efterspørgsel, der har været drivkraften i den brasilianske økonomi i 2009, forventes i 2010 at forsætte samme positive takter. Dette er positivt, idet det voksende indenlandske forbrug og den voksende middelklasse i Brasilien er en nøglefaktor i vores brasilianske case. Figur 3: Stigning i detailhandel halvårligt Detailhandlen er positivt stigende for 2. halvår Kilde: BCB og IBGE Arbejdsløshedsniveau og forbrugertillid Arbejdsløsheden ligger nu på det laveste niveau i år på 7,7 % (september 2009). Det, at arbejdsløshed er faldet de foregående måneder siden marts, er med til at styrke forbrugernes købelyst og tillid til økonomien. Exact Invest A/S side 4

5 Exact Invest A/S forventer et yderligere fald i arbejdsløsheden, samtidig med at økonomien forbedres i Figur 4: Arbejdsløshed i procent Arbejdsløsheden er på det laveste niveau i år på 7,7 % i september. kilde: IBGE Den positive udvikling i arbejdsløsheden vil være med til at stimulere antallet af bolighandler over de kommende måneder. Forbrugertilliden (ICC indekset) er ligeledes steget siden april 2009 og afspejler de positive tendenser fra faldet i arbejdsløshedstallene. Figur 5: ICC forbrugertillidsindeks* Forbrugertilliden er positiv voksende siden april. I oktober lå forbrugertilliden på 155. *Indekset går fra 0 (absolut pessimisme) til 200 (absolut optimisme) Kilde: Fecomercio SP and CNI Exact Invest A/S side 5

6 Forbrugertillidsindikatoren ICC lå i oktober 2009 på 155. Som det fremgår i figur 5. har forbrugertilliden været stabil over hele perioden. En fremtidig stigning i forbrugertilliden i 2010, vil øge sandsynligheden for en større økonomisk vækst. Inflation og rente Inflationen er på nuværende tidspunkt på et historisk lavt niveau på 4,17 % i november måned som er under centralbankens inflationsmålsætninger med target på de 4,5 % (figur 6). Forventningerne på kort sigt er at inflationen vil stige op til ca. 4,7 % i Figur 6: IPCA p.a., og forventede IPCA p.a.* Inflationen ligger nu på 4,17 % p.a. (IPCA, november). *forventet IPCA fra april og frem er konsensusforventningen. kilde: BCB Forventningerne til inflationen i 2010 vil være på et niveau omkring de 4,7 %. Renten er i 2009 sænket med 5 procentpoint fra 13,75 til 8,75 % og er på det laveste niveau nogensinde i den brasilianske økonomis historie (kilde: BCB). Nøglerentens niveau afspejler overensstemmelsen med centralbankens inflationsmålsætning. Konsensusforventningen til SELIC renten er, at den beholdes på det nuværende niveau på 8,75 % året ud (kilde: BCB). Figur 7: SELIC renten i procent p.a. SELIC Renten er nu historiske set nede i det lavet niveau nogensinde, 8,75 %. kilde: BCB Exact Invest A/S side 6

7 I 2010 er konsensusforventningerne fra BCB, at SELIC renten vil stige til 10,5 %. Exact Invest A/S tror på en rente omkring de ca. 10 % i På den lange bane forventer vi, at renten generelt vil følge den faldende tendens fra de seneste år. Dette afspejles i den aftagende stiplede linje i figur 7. Øget politisk- og økonomisk stabilitet, især mere stabil inflation, vil gøre det muligt for BCB at sænke renten. Figur 8: Boliggæld i brasilianske mia. kilde: BCB I Brasilien har man historisk set ikke været vant til ikke at kunne låne penge i banken. Dette er så småt ved at ændre sig og Brasilien oplever en stigende udvikling i antallet af lån til køb af boliger. Som det også fremgår i figur 8. har boligælden i brasilianske mia. været stigende i perioden. I september 2009 nåede boliggælden op på 82,7 mia. BRL, svarende til ca kr. pr. brasiliansk indbygger. Bankerne er begyndt at tilbyde attraktive lån til boligkøbere. Den primære årsag til større udlån, har været en positiv ændring i kreditgivers mulighed for at tvangssælge boligen ved misligholdelse af lånet. De brasilianske forbrugere har således fået muligheden for at optage realkreditlån. En tilsvarende finansiering som vi kender til i Danmark med pant i fast ejendom. Boliggælden i Brasilien udgør kun 2,8 % af den samlede BNP i september (kilde: BCB). Bankerne har således i fremtiden plads til at åbne endnu mere op for kreditgivning til de brasilianske ejendomskøbere. I 2010 vil bankerne formentlig forhøje udlån med op til 25 % (kilde: Bloomberg). BRL er næsten tilbage på samme niveau som før Lehman krakkede. Valuta Den brasilianske valuta er den bedst performende valuta overfor dollaren og euroen i år. Inflationen og olieprisen har udviklet sig favorabelt, og dette har været med til at udenlandske investorer har købt BRL pga. investorernes øgede risikoappetit samt en stigende tiltro til den Brasiliens eksportværdi. Forventningerne til de direkte investeringer (FDI) i 2010 er på 35 mia. USD. På den lange bane er der stigende forventningerne til de Exact Invest A/S side 7

8 direkte investeringer (FDI), da Brasilien fortsat vil have høje vækstrater i fremtiden. Den brasilianske regering indførte i oktober en 2 % skat på kapitalinflows fra udlandet. Skatten rammer udlændinges køb af børsnoterede obligationer og aktier. Skatten er indført for at begrænse den igangværende markante styrkelse af den brasilianske valuta og dermed beskytte de eksporterende erhverv. Investeringer i Exact investorselskaber har status som FDI og rammes dermed IKKE af den nye skat. Figur 9: DKK pr. BRL september 2008 november 2009 Realen er verdens bedst performende valuta overfor dollar og euro i år kilde: Oanda.com Exact Invest A/S forventer en styrkelse af valutaen på længere sigt. I takt med at den økonomiske cyklus i verdensøkonomien vender, forventes stigende efterspørgsel efter brasilianske råvarer, med deraf følgende prisstigninger og faldene risikoaversion, der medfører stigende aktiekurser i emerging markets som Brasilien. Dette sammenholdt med det øgede kapitalflows som følge af stigende direkte investeringer samt, at BRL handles under sit fundamentale PPP niveau er med til, at vi tror på en styrkelse af kursen fremadrettet. Præsidentvalg i 2010 Når den nuværende præsident Lula går af den 3. oktober 2010, kan markederne reagere nervøst overfor uvisheden til fremtiden. Nervøsiteten vil komme til udtryk i unormale svingninger på markederne hen over valgperioden. Nervøsiteten er ganske normal, og Exact Invest Exact Invest A/S side 8

9 A/S ser ingen risiko forbundet med valget. Vi tror på, at den nye præsident vil føre Lulas stabile og økonomiske ansvarlige kurs videre og føre Brasilien frem til øget vækst og velstand i fremtiden. Samtidig med den nye præsidentudvælgelse skal Lula udpege en efterfølger til den vellidte og konservative centralbankchef Meirelles i april Heraf forventes der ligeledes en del spændingerne i markedet omkring udvælgelsen. Vi forventer, at Lula vil vælge en lignende centralbankchef som Meirelles, der kan videreføre den konservative stil. Exact Invest A/S side 9

10 Disclaimer Denne analyse er udarbejdet af Exact Invest A/S. Analysen indeholder udtalelser om fremtiden herunder om valuta-, rente- og markedsudviklingen. Disse udtalelser er generelt baseret på Exact Invest A/S forventninger og er således forbundet med en række usikkerheder som ligger udenfor Exact Invest A/S kontrol. Ændringer i relevante økonomiske forhold samt andre faktorer vil sandsynligvis medføre, at analysens konklusioner vil ændres i større eller mindre omfang. Analysens informationer, beregninger og estimater er tilvejebragt for, at potentielle investorer kan danne eget skøn over, hvorledes eventuelle investeringer skal disponeres. Exact Invest A/S påtager sig intet juridisk ansvar for eventuelle tab der følger af investeringer foretaget på baggrund af analysen. Dette materiale må på ingen måde videredistribueres uden forudgående aftale med Exact Invest A/S. Exact Invest A/S side 10

Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (nov.) 4,9 % - Offentlig gæld/bnp (nov. 2012) 35,2% - Renten (SELIC p.a.

Data og konsensusforventninger 2012 2013* Arbejdsløshed (nov.) 4,9 % - Offentlig gæld/bnp (nov. 2012) 35,2% - Renten (SELIC p.a. - 2012 d. 20.12.12 Resumé Kontakt: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller-Larsson sml@exactinvest.dk +45 28 49 84 61 Information: Den brasilianske økonomi

Læs mere

Data og konsensusforventninger 2011 2012. Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % -

Data og konsensusforventninger 2011 2012. Arbejdsløshed (nov.) 5,2 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 11,00 % - d. 03.01.12 Resumé I de første tre kvartaler af 2011 vokser økonomien akkummuleret med 3,2 %. Forventningerne til BNP-væksten i 2011 ligger på 3 %, svarende til en nedjustering på 0,5 %-point siden sidste

Læs mere

Data og konsensusforventninger 2011/12 2012* Arbejdsløshed (feb.) 5,7 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 9,75 % -

Data og konsensusforventninger 2011/12 2012* Arbejdsløshed (feb.) 5,7 % - Renten (SELIC p.a. end of year) 9,75 % - - 2012 D. 30.03.12 Resumé BNP i 2011 voksede med relativt beskedne 2,7 % og lader noget tilbage at ønske sammenlignet med 2010. Det til trods kan Brasilien nu officielt kalde sig verdens sjette største

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv

Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv Investorernes appetit på EM ser fortsat intakt ud, og de seneste opgørelser af indstrømningen til EM-aktiver peger fortsat i retning af, at den tiltagende

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

BankInvest Latinamerika

BankInvest Latinamerika 2. kvartal 2015 BankInvest Latinamerika Brev til investorerne Kære investor I årets andet kvartal blev afdelingens afkast på -1,2 procent, hvilket var 0,8 procentpoint dårligere end benchmarkafkastet.

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5

INDHOLD. Resume 3. Beskeden fremgang i 2004 4. Usikkerheden på retur i den globale økonomi 4. Fremgangen i dansk økonomi kommer ikke udefra 5 Dansk økonomi Danmark taber markedsandele Låneomlægninger giver plads til forbrug Beskæftigelsesfaldet fortsætter ind i 2004 Boligbyggeriet vinder frem Regeringens udmeldinger mangler konsistens 10. december

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere