Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen"

Transkript

1 21. december 2004 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen Udarbejdet af: Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater Hovedkonklusioner Behovsanalyse Analyse Set-up Detailresultater Detailvirksomhedernes holdning til smiley-ordningen Smiley-ordningens effekt på detailvirksomhedernes handlinger Smiley-ordningens effekt på detailvirksomhedernes omdømme Produktionsvirksomhedernes holdning til offentliggørelsen Offentliggørelsens effekt på produktionsvirksomhedernes handlinger...42 Offentliggørelsens effekt på produktionsvirksomhedernes omdømme...47 Bilag A: Om undersøgelsens metode og gennemførelse...49 Bilag B1: Spørgeskema Detailvirksomheder Bilag B2: Spørgeskema Produktionsvirksomheder...67 Bilag C: Regler for gennemførelse af markedsforskningsprojekter...76 Bilag D: Definition af specialvariabel...81

2 Hovedresultater Holdning generelt Detailvirksomheder Detailvirksomhederne er fortsat og i stigende grad meget positive overfor smiley-ordningen. I alt er det nu 83% af samtlige detailvirksomheder, der synes ordningen er en god eller meget god idé. Sidste år var det 77%. Argumenterne for ordningen handler især om, at ordningen gør det synligt for forbrugeren, hvordan standarden er i de forskellige virksomheder. Det skaber sikkerhed for forbrugeren og får virksomhederne til at stramme sig an. Holdning til kontrolrapporter på internettet Detail- og produktionsvirksomheder Argumenterne fra de 14%, der er imod offentliggørelsen af smiley- administration, samt at bedømmelserne ikke gives rapporterne, handler især om, at bedømmelsen også inddrager ensartet. Siden januar 2004 har fødevarekontrollens kontrolrapporter været tilgængelige via internettet. Holdningen til dette er klart positiv, idet 77% af samtlige detailvirksomheder mener, det er en god eller meget god idé. Sidste år var andelen 62%, så der er tale om en klart positiv udvikling i holdningen til offentliggørelsen på internettet. Blandt produktions- virksomhederne er det hele 84%, der er positive over for offentliggørelsen. 27% af detailvirksomhederne har selv, i et eller andet omfang, benyttet sig af muligheden for at se kontrolrapporterne på internettet. For produktionsvirksomhederne er denne andel helt oppe på 45%. Andelen af forbrugere, der selv har benyttet internetadgangen til kontrolrapporterne, er noget lavere (ca. 12%). Retfærdig bedømmelse Detail- og produktionsvirksomheder Et stort flertal af både detail- og produktionsvirksomheder (84% i begge målgrupper) opfatter deres seneste bedømmelse som retfærdig. For detailvirksomhedernes vedkommende er der tale om et uændret højt niveau fra sidste måling (83%). Selv blandt de detailvirksomheder, der fik en mindre god bedømmelse, er der bred enighed om, at bedømmelsen var retfærdig. Side 2 af 81

3 Offentliggørelsens effekt på virksom- hedernes handlinger Detail- og produktionsvirksomheder 14% af de adspurgte detailvirksomheder har foretaget ændringer som en direkte effekt af offentliggørelsen af kontrolrapporterne. Denne andel er signifikant lavere end sidste år, hvor 19% havde gennemført ændringer. Blandt produktionsvirksomhederne er det kun 7%, der har foretaget ændringer. For detailvirksomhedernes vedkommende er det forventeligt, at andelen af virksomheder, der har gennemført ændringer, er faldende. Flere virksomheder har sandsynligvis gennemført ændringer i starten af smiley-ordningens levetid (dette fremgår også af sidste års måling). Men som tiden går, opleves smiley-ordningen ikke længere som noget nyt. Rutiner og procedurer er justeret i overensstemmelse med ordningens krav og er indarbejdede, så de ikke længere opleves som sammenhængende med smiley-ordningen. De ændringer, der især er gennemført i begge målgrupper, handler om egenkontrollen og de deri inkluderede tjekprocedurer og kontrol af f.eks. varer og temperatur. Desuden er der især i detailvirksomhederne foretaget ændringer vedrørende rengøring, renovering og indretning. I alt 5% af detailvirksomhederne overvejer at foretage ændringer, enten i det hele taget eller ud over dem, de allerede har gennemført. For produktionsvirksomhederne er denne andel kun 3%. En mere udbredt effekt af offentliggørelsen af kontrolrapporterne er formelle eller uformelle samtaler mellem ledelse og personale. Blandt de virksomheder, der har personale ansat, er det ca. halvdelen af detailvirksomhederne og omkring ⅓ af produktionsvirksomhederne, hvor man har diskuteret offentliggørelsen med personalet. I både detail- og produktionsvirksomhederne taler ledelsen med personalet om rengøring og hygiejne, samt om virksomhedernes egenkontrol og de regler og procedurer, der indgår heri. Side 3 af 81

4 Smileyordningens effekt på omdømme Detail- og produktionsvirksomheder 53% af samtlige detailvirksomheder har en formodning om, at en dårlig smiley ville gå mindst lidt ud over virksomhedens omdømme. Blandt produktionsvirksomhederne tror 74%, at et dårligt resultat ville gå mindst lidt ud over omdømmet. Ser man udelukkende på detailvirksomhederne er frygten for at miste den bedste smiley større end den oplevede konsekvens blandt dem, der allerede har prøvet at have en mindre god smiley-rapport. Blandt de detailvirksomheder, der kun har haft den bedste smiley, mener 69%, at det mindst vil have lidt effekt på omdømmet, hvis de mistede deres smiley med stort smil. I 28% af detailvirksomhederne er en smiley med lille smil den dårligste smiley, de nogensinde har haft. I denne gruppe af detailvirksomheder mener 18%, at det lille smil har haft mindst lidt betydning for deres omdømme. I undersøgelsen har 10% af detailvirksomhederne på et eller andet tidspunkt haft en smiley med lige eller sur mund. Blandt disse virksomheder mener 29%, at den dårlige smiley-rapport er gået mindst lidt ud over omdømmet. Smileyordningens effekt på omsætning Detailvirksomheder Oplevelsen af at miste omsætning på grund af en dårlig smiley-rapport er ikke overvældende. I de detailvirksomheder, der har haft en smiley med lille smil som den dårligste smiley nogensinde, siger 16%, at de i et eller andet omfang har kunnet mærke en effekt på omsætningen. Blandt de virksomheder, der på et eller andet tidspunkt har haft en smiley med lige eller sur mund siger 14%, at den dårlige smiley-rapport i et eller andet omfang er gået ud over omsætningen. Side 4 af 81

5 Hovedkonklusioner Alt i alt har detailvirksomhederne fortsat en stigende og meget positiv holdning til smiley-ordningen, og bedømmelserne opleves som retfærdige. Der er også en stigende positiv indstilling til, at smiley-ordningen siden januar 2004 er blevet tilgængelig via internettet. Lidt over hver syvende detailvirksomhed har ændret adfærd som en direkte effekt af offentliggørelsen af smiley-rapporterne. Desuden har ledelsen i ca. halvdelen af detailvirksomhederne talt med personalet om at undgå en dårlig smiley. Detailvirksomhederne opfatter ikke selv en samtale med personalet som en reel ændring i virksomhedens drift - snarere er det en opstramning eller en påmindelse om eksisterende regler og arbejdsgange. Frygten for en dårlig smiley s effekt på omdømmet er tilstede i detailvirksomheder, der hidtil ikke har oplevet andet end den bedste smiley. Blandt detailvirksomheder, der faktisk har fået en mindre god smiley, vurderes konsekvenserne dog tilsyneladende som små for både omdømme og omsætning. Detailvirksomheder Produktionsvirksomheder Produktionsvirksomhederne har en meget positiv holdning til offentliggørelsen af deres kontrolresultater på internettet. Også blandt produktionsvirksomhederne opfattes den seneste bedømmelse som overvejende retfærdig. Næsten halvdelen tilkendegiver, at de selv har gjort brug af muligheden for at se andres eller egne resultater på internettet. Produktionsvirksomhederne har kun i meget begrænset omfang foretaget eller planlagt ændringer som følge af offentliggørelsen. Ca. 1/3 af produktionsvirksomhederne har dog talt med personalet om at undgå et dårligt kontrolresultat. Et stort flertal af produktionsvirksomhederne mener, at et dårligt kontrolresultat vil have konsekvenser for virksomhedens omdømme. Side 5 af 81

6 Behovsanalyse Formål Den 1. oktober 2001 be gyndte Fødevarestyrelsen (tidligere Fødevaredirektoratet) at offentliggøre resultaterne fra kontrollen med de danske detailvirksomheder, som sælger mad- illustreres ved ét af fire ansigtsudtryk. På internettet kan man se enhver detailvirksomheds seneste smiley-rapport samt smiley en for de seneste tre eller drikkevarer direkte til forbrugerne. Offentliggørelsen sker i form af smiley-rapporter, hvor den samlede vurdering tilsyn. I januar 2004 blev offentliggørelsen udvidet til samtlige danske fødevarevirksomheder. Den omfatter nu også engros- og produktionsvirksomheder, dvs. virksomheder, som fremstiller eller sælger mad- og drikkevarer til andre virksomheder. Engros- og produktionsvirskomheder får ikke smiley-kategorier. Deres seneste fire kontrol-rapporter kan ses på internettet. For virksomheder, der har mere end 12 tilsyn om året, offentliggøres kontrolresultaterne i stedet i form af kontrolresuméer. I december 2003 gennemførtes en undersøgelse for at måle effekten af offentliggørelsen af smiley-rapporterne i de berørte detailvirksomheder. Dette er altså anden runde af effektmålingen blandt detailvirksomhederne, mens produktionsvirksomhederne for første gang er med i undersøgelsen. Undersøgelsen afdækker virksomhedernes holdning til offentliggørelsen af rapporterne, samt hvorvidt ordningen har medført, at der er gennemført eller overvejet ændringer eller om ledelsen har talt med personalet for at undgå et dårligt kontrolresultat. Desuden spørges til, hvilke smiley er detailvirksomhederne har fået, samt hvorvidt de mener, kontrolresultatet har betydning for virksomhedens omdømme. Der spørges endvidere til virksomhedernes holdning til - og br ug af - offentliggørelsen på den nye hjemmeside. Denne rapport indeholder kommentarer og hovedresultater fra virksomhedsundersøgelsen både blandt detaillister og producenter. For en mere detaljeret viden henvises til tabellerne, der findes i fem særskilte filer: Samtlige Detailvirksomheder, Butikker, Restaurationsvirksomheder, Kantiner & institutionskøkkener samt Produktionsvirksomheder. For en nærmere beskrivelse af undersøgelsens metode og gennemførsel henvises til bilag A. Det anvendte spørgeskema er indsat i bilag B, mens regler for gennemførsel af markedsforskningsprojekter fremgår af bilag C. Den anvendte specialvariabel er defineret i bilag D. Side 6 af 81

7 Analyse Set-up Interviewmetode Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview via ACNielsen AIMs eget CATI-system (Computer Assisted Telephone Interviewing) i perioden 25. oktober 5. november Målgruppe Detailvirksomheder Produktionsvirksomheder Undersøgelsens målgruppe er virksomheder, der sælger mad- og drikkevarer til forbrugere, og som derfor er omfattet af smiley-ordningens krav om offentliggørelse af kontrolresultaterne. I hver virksomhed/afdeling er interviewet gennemført med virksomhedens ejer eller bestyrer eller med den person, der på anden måde er ansvarlig for virksomheden eller afdelingen. Målgruppen er virksomheder, der producerer eller forarbejder fødevarer, som sælges til andre virksomheder, og som ikke får smiley er, men hvis kontrolresultater offentliggøres på Fødevarestyrelsens smiley-hjemmeside. I hver virksomhed/afdeling er interviewet gennemført med virksomhedens ejer eller bestyrer eller med den person, der på anden måde er ansvarlig for virksomheden eller afdelingen. Der er gennemført interview med i alt 500 virksomheder. Heraf er 250 interviews gennemført med butikker, 125 med restauranter, caféer, værtshuse mv. samt 125 med kantiner, hospitals- og institutionskøkkener. I skemaet (Bilag B1) kan ses en detaljeret beskrivelse af de anvendte NACE-koder. I rapporten kommenteres særskilt på de tre målgrupper gennem anvendelse af følgende referencer: Butikker Restaurationsvirksomheder Kantiner/køkkener Antal interview Detailvirksomheder Produktionsvirksomheder Der er ialt gennemført 100 interview med et bredt udvalg af forskellige produktionsvirksomheder. For at sikre en passende spredning er interviewene fordelt på 55 interview med virksomheder inden for slagteri og forarbejdning af kød, fisk, vildt mv. (heraf 10 med virksomheder, der kontrolleres dagligt), 15 interview med producenter af bl.a. konserves og drikkevarer, samt 30 interview med producenter af f.eks. brød, kager, mejeriprodukter mv. I Bilag B2 kan ses en detaljeret beskrivelse af de anvendte NACE-koder. I rapporten kommenteres kun på totaltal, da de enkelte kvoter er for små til selvstændig rapportering. Side 7 af 81

8 Stikprøve Samtlige deltagende virksomheder er udvalgt tilfældigt og telefonnumrene er leveret af TDC. Numrene er trukket på baggrund af NACE-koder. Kvoter Detailvirksomheder Produktionsvirksomheder For at sikre en repræsentativ sammensætning af hver målgruppe, er interviewene gennemført i kvoter. Antallet af interview i hver kvote er bestemt på baggrund af Fødevarestyrelsens oplysninger om fordelingen af de virksomhedsgrupper, der indgår i undersøgelsen. Kvoteringen blandt detail-virksomheder er foretaget som følger: Restaurantionsvirksomheder: 125 interview med restauranter, caféer, pølsevogne, grillbarer, værtshuse, bodegaer mv. Kantiner og institutionskøkkener: 62 interview med kantiner 63 interview med hospitals- og institutionskøkkener samt børne- og ungdomsinstitutioner Butikker: 100 specialbutikker/-afdelin ger 45 interview med butikker/afdelinger inden for slagteri, fisk og vildt 25 interview med butikker/afdelinger inden for bageri 30 interview med butikker/afdelinger inden for grønt, ost, vin eller konfekture 150 dagligvare- og kolonialbutikker 100 interview med butikker/afdelinger inden for dagligvare/kolonial 50 interview med kiosker Kvoteringen blandt produktions-virksomheder er foretaget som følger: Kødproducenter: 10 interview med producenter af kød, fisk eller vildt, der kontrolleres dagligt 45 interview med producenter af kød, fisk eller vildt, der kontrolleres sjældnere end dagligt Konserves & drikkevarer: 15 interview med virksomheder, der producerer eller forarbejder frugt, grønt, øl, vin, spiritus eller andre drikkevarer Brødproducenter mv.: 30 interview med virksomheder, der producerer fedtstoffer, mejeriprodukter, brød, kager, smørrebrød mv. Side 8 af 81

9 Antallet af interview i de tre målgrupper svarer ikke til den reelle fordeling af butikker, restaurationsvirksomheder og kantiner/institutionskøkkener. For at undgå en skævvridning af undersøgelsens totalresultater (resultaterne fra samtlige 500 interview) er data derfor vejet på plads i forhold til den reelle fordeling af virksomheder i de tre målgrupper. Vejningen er baseret på Fødevarestyrelsens oplysninger om antallet af virksomheder, der bedømmes efter smiley-ordningen, fordelt på de tre målgrupper. Antal interview s uvejet Antal interviews vejet Total Restaurationsvirksomheder Kantiner og institutionskøkkener (25.0%) 125 (25.0%) (45.0%) 110 (22.0%) Butikker 250 (50.0%) 165 (33.0%) Vejning Detailvirksomheder Produktionsvirksomheder Resultaterne fra undersøgelsen blandt producenter præsenteres uvejet, da de anvendte kvoter er fastsat i overensstemmelse med den reelle fordeling af de forskellige virksomhedstyper. Side 9 af 81

10 Statistisk usikkerhed Repræsentative undersøgelser er behæftet med usikkerhed. Helt generelt vil man kunne finde afvigelser betinget af: 1. Kvaliteten af de svar analysepersonerne afgiver ("målefejl") 2. Skævheder som følge af at ikke alle træffes hjemme ("non-response") 3. Den statistiske udvælgelse af materialet ("statistisk usikkerhed") Med hensyn til den statistiske usikkerhed gælder det, at den bliver større, jo mindre udsnittet er. I undersøgelsen blandt detailvirksomheder, der er baseret på interview med 500 personer, ligger den statistiske usikkerhed på omkring +/- 4%. Detailundersøgelsen er gennemført i tre målgrupper, hvor stikprøvestørrelsen er hhv. 125 og 250 svarpersoner. Betragtes disse udsnit isoleret, bliver usikkerheden naturligvis noget højere. Med en stikprøve på 125 personer vil den statistiske usikkerhed ligge omkring +/- 9%, mens en stikprøve på 250 svarpersoner har en usikkerhed på ca. +/- 6%. For produktionsvirksomhederne, hvor stikprøven er 100 svarpersoner, ligger den statistiske usikkerhed på ca. +/- 10%. Side 10 af 81

11 Detailresultater Struktur Denne rapport indeholder resultater af effektmålingen blandt detail- virksomheder og produktionsvirksomheder. I alt har 125 restaurationsvirksomheder, 125 kantiner og institutionskøkkener samt 250 butikker deltaget i undersøgelsen af smiley -ordningens effekt på detailvirksomheder. Yderligere har 100 virksomheder deltaget i undersøgelsen af ordningens effekt på produktionsvirksomheder. Begge undersøgelsers resultater belyses i nedenstående rækkefølge: Detailvirksomhederne & smiley-ordningen: Detailvirksomhedernes holdning til smiley-ordningen Smiley-ordningens effekt på detailvirksomhedernes handlinger Smiley-ordningens effekt på detailvirksomhedernes omdømme Produktionsvirksomhederne & offentliggørelsen af kontrolresultater: Produktionsvirksomhedernes holdning til offentliggørelsen Offentliggørelsens effekt på produktionsvirksomhedernes handlinger Offentliggørelsens effekt på produktionsvirksomhedernes omdømme Side 11 af 81

12 Detailvirksomhedernes holdning til smiley-ordningen Holdning generelt Detailvirksomhederne er blevet spurgt om deres holdning til, at resultaterne af fødevarekontrollen offentliggøres i form af smiley-rapporter. 83% af samtlige virksomheder mener, smiley-ordningen er en god eller meget god idé. Dette er en signifikant stigning i forhold til sidste år, hvor andelen var 77%. Samlet set er det 14%, der synes, det er en dårlig eller meget dårlig ide. 100% 90% 80% 70% Gennemsnitlig holdning (1-4) Butikker 2003/2004: 3,08/2,99 Restauranter 2003/2004: 3,04/3,13 Kantiner 2003/2004: 3,39/3,30 Samtlige detailvirksomheder 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13% 12% 12% 12% 6% 7% 10% 7% 4% 5% 2% 57% 42% 53% 32% 54% 42% 22% 36% 39% 36% 30% Meget dårlig ide (1) Dårlig ide (2) God ide (3) Meget god ide (4) 47% 4% 5% 2% 3% 3% 3% Ved ikke Butikker 2004 (Base: 250) Butikker 2003 (Base: 250) Restaurationsvirksomheder 2004 (Base: 125) Restaurationsvirksomheder 2003 (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener 2004 (Base 125) Kantiner og institutionskøkkener 2003 (Base: 125) I alle tre målgrupper er der fortsat en helt overvejende positiv holdning til ordningen. 79% af butikkerne (sidste år 78%), 83% af restaurationsvirksomhederne (71% i 2003) og 90% af kantiner/køkkener (89% fra sidste år) mener, at smiley-ordningen er en god eller meget god idé. For restaurationsvirksomhederne er det en statistisk signifikant stigning. Det er dog interessant, at den gennemsnitlige holdning udviser vigende tendens både for butikker og kantiner/køkkener 1. Dette udtrykker, at en mindre del af dette års svarpersoner mener, at ordningen er en Meget god ide, sammenlignet med Overordnet set er den positive holdning altså steget, men begejstringen, dvs. den meget positive holdning, er fladet lidt ud. 1 De fire svarkategorier er tillagt en talværdi fra 1-4, som står i parantes efter svaret i grafikken. Ved beregning af et simpelt gennemsnit fås et samlet tal for holdningen. Alle gennemsnit ligger omkring eller lidt over 3.00, hvilket illustrerer, at den gennemsnitlige holdning ligger omkring "god idé", som har værdien 3. Side 12 af 81

13 Lige under 1 / 5 af butikkerne synes, at ordningen er en dårlig eller meget dårlig idé. For restaurationsvirksomheder er det 14% og for kantiner/køkkener kun i alt 7%, der har en negativ holdning til smiley-ordningen. Kantiner/køkkener udtrykker fortsat den samlet mest positive holdning til smiley-ordningen, set i forhold til restaurationsvirksomheder og butikker. Demografi I restaurationsvirksomhederne er der tendens til, at det især er de yngre svarpersoner og de større virksomheder, der er mest positive. For butikker og kantiner/køkkener er der ingen demografisk sammenhæng med holdningen. Side 13 af 81

14 Hvorfor er smiley en dårlig idé? Som nævnt er det mindretallet (i alt 14% af alle virksomheder), der synes, det er en dårlig idé, at kontrolrapporterne offentliggøres for forbrugerne. Fordelt på de tre målgrupper er der tale om hhv. 9 kantiner/køkkener (svarende til 7%), 17 restaurationsvirksomheder (14%) samt 43 butikker (18%). Disse virksomheder blev efterfølgende spurgt, hvorfor de synes, det er en d årlig idé. De vigtigste svar i hver målgruppe fremgår rangordnet af nedenståe nde tabel. På grund af de små baser er svarene ikke angivet i %. Delbase: Har en negativ holdning til ordningen Butikker (Base: 43) Restaurationsvirksomheder (B ase: 17) Kantiner/køkkener (Base: 9) 1. Vurderer administration Forskel på bedømmelser Vurderer administration ikke ensartede retningslinier 2. Forskel på Tidskrævende/spild af Forskel på bedømmelser bedømmelser ikke ressourcer ikke ensartede ensartede retningslinier retningslinier 3. Tidskrævende/spild af Interesserer ikke ressourcer kunderne Den vigtigste indvending mod smiley-ordningen er, på tværs af målgrupper, at man kan få en dårlig bedømmelse for ting, der hører ind under virksomhedens administration. Bag dette ligger en implicit formodning om, at smiley en primært skal handle om hygiejne og den konkrete håndtering af fødevarerne, og mindre om dokumentationen. Baserne for de respektive målgrupper er for små til, at der kan siges noget definitivt om udbredelsen af de beskrevne holdninger. Besvarelserne af dette spørgsmål viser, at holdningerne er til stede blandt virksomhederne, samt at der på dette område ikke er markante forskelle på de tre målgrupper. Side 14 af 81

15 Hvorfor er smiley en god idé? Et stort flertal af virksomhederne (83%) mener, at offentliggørelsen er en god eller meget god idé. Nedenstående grafik viser de væsentligste årsager til dette, fordelt på de tre målgrupper. Delbase: Har en positiv holdning til ordningen Positivt (NET) Kan se at tingene/standarden er i orden Indsigt om det sted man handler/spiser Forretningerne strammer sig an Større gennemskuelighed/åbenhed Skaber sikkerhed/garanti Man kan se de brodne kar Godt for forbrugerne med kontrol 16% Negativt (NET) Vurderet på administration/omgivelser Forskel på bedømmerne Vurderet for meget på detaljer 4% 6% 6% 1% 4% 3% 2% 1% 3% 1% 24% 19% 19% 13% 10% 11% 9% 10% 10% 6% 4% 3% 14% 7% 8% 3% 6% 7% 5% 37% 37% 79% 89% 90% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Butikker 2004 (196) Restaurationsvirksomheder 2004 (Base: 104) Kantiner og institutionskøkkener 2004 (112) På tværs af målgrupper er der i store træk enighed om de vigtigste grunde til at have en positiv holdning til smiley-ordningen. Den primære enkeltstående årsag er, at smiley gør det muligt at se, at standarden det pågældende sted er i orden. Flere af de øvrige årsager handler reelt om det samme: at smiley-rapporten formidler indsigt, gennemskuelighed og åbenhed over for forbrugerne, så de derved kan få sikkerhed og undgå de brodne kar. Omkring hver tiende virksomhed i hver målgruppe mener også, at virksomhederne strammer sig mere an på grund af smiley-ordningen. Selv om svarene naturligvis er overvejende positive 2, er der alligevel nogle virksomheder, der udtaler sig negativt om ordningen ofte formuleret som et men til deres positive svar. Især butikkerne giver udtryk for en blandet opfattelse af smiley-ordningen. 2 Øverste bjælke i grafikken (Positivt NET) viser den samlede andel af positive svar. I spørgsmålet har svarpersonerne mulighed for at svare mere end en ting, og i de enkelte underpunkter kan en person derfor tælles med mere end en gang. I beregningen af Positivt (NET) er der taget højde for dette, således at hver svarperson kun tælles med én gang. Side 15 af 81

16 Var seneste smiley retfærdig? Detailvirksomhederne er blevet spurgt, om de mener, den seneste smiley, de fik tildelt, blev givet på grundlag af en retfærdig bedømmelse. 84% af alle detailvirksomheder mener, deres seneste bedømmelse var retfærdig. Som det fremgår af nedenstående grafik er der stort set ingen forskel på resultaterne fra denne undersøgelse og sidste år, hvor den tilsvarende andel var 83%. 100% 90% 80% 90% 89% 85% 84% 80% 80% 70% 60% Samtlige detailvirksomheder 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 4% 7% 8% 10% 10% 8% 6% 4% 5% 3% 3% Retfærdig Delvist retfærdig Uretfærdig 2% 5% 3% 2% Ved ikke Butikker 2004 (Base: 250) Butikker 2003 (Base: 250) Restaurationsvirksomheder 2004 (Base: 125) Restaurationsvirksomheder 2003 (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener 2004 (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener 2003 (Base: 125) Igen i år er der i alle tre målgrupper et stort flertal af virksomheder, der oplever, at det seneste møde med fødevarekontrollen forløb retfærdigt. Kun en lille andel synes, at bedømmelsen var delvist retfærdig eller direkte uretfærdig. Det er fortsat restaurationsvirksomhederne, der føler sig mest forurettede, og det er i alt 17% af denne gruppe, der ikke synes, deres seneste smiley er helt retfærdig. Dette gælder for 13% af butikkerne, mens 7% af kantiner/køkkener er uenige i den seneste bedømmelse. 3%3% Side 16 af 81

17 Der findes, naturligt nok, en sammenhæng mellem ansigtsudtrykket på den smiley, en virksomhed fik sidste gang, og oplevelsen af retfærdighed i bedømmelsen. Virksomheder, der sidste gang fik tildelt en smiley med stort smil, mener i højere grad, at bedømmelsen var retfærdig. Et interessant resultat er dog, at også adskillige virksomheder, der blev tildelt mindre gode smiley er, erkender det retfærdige i dette. Dette antyder, at der eksisterer en hel del selverkendelse i de forskellige virksomheder. Opfattelsen af bedømmelserne som grundlæggende retfærdige er nok også en del af forklaringen på den udbredte positive holdning til ordningen, som er beskrevet i det foregående. Demografi Både i butikker og restaurationsvirksomheder er der en tendens til, at de større virksomheder opfatter deres smiley som mere retfærdig end de mindre virksomheder. For kantine/køkkener er der ingen sammenhæng med demografiske karakteristika. Side 17 af 81

18 Holdning til offentlig- gørelse på internettet Fra januar 2004 er alle smiley er og kontrolresultater blevet tilgængelige på internettet. Virksomhederne er blevet spurgt, om de synes, det er en god idé eller ej. I alt er det 77% (mod sidste års 62%), der synes det er en god eller meget god idé. 100% Gennemsnitlig holdning (1-4) 90% 80% Butikker 2003/2004: 2,85/2,93 Restauranter 2003/2004: 2,84/3,10 Kantiner 2003/2004: 3,09/3,19 70% Samtlige detailvirksomheder 60% 50% 40% 30% 58% 53% 50% 40% 35% 32% 30% 30% 27% 26% 26% 20% 10% 0% 18% 14% 15% 13% 14% 14% 11% 11% 12% 11% 10% 10% 11% 8% 6% 7% 4% 2% 1% Meget dårlig ide (1) Dårlig ide (2) God ide (3) Meget god ide (4) Ved ikke Butikker 2004 (Base: 250) Butikker 2003 (Base: 250) Restaurationsvirksomheder 2004 (Base: 125) Restaurationsvirksomheder 2003 (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener 2004 (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener 2003 (Base: 125) I alle tre målgrupper opfattes det også i år generelt som en god ide 3, at ordningen er tilgængelig på internettet. Virksomhederne er altså overvejende positive over for, at smiley også kan ses på internettet. Andelen af butikker (17% i år mod 29% sidste år) og restaurationsvirksomheder (13% i år mod 26% sidste år), der synes, det er en meget dårlig eller dårlig idé, er faldet signifikant siden Dette gælder i lidt mindre grad også for kantiner/køkkener (12% i 2004, mod 16% i 2003). Demografi Ingen af målgrupperne viser sammenhæng mellem holdningen til internettet og diverse demografiske karakteristika. 3 De fire svarkategorier er tillagt en talværdi fra 1-4, som står i parantes efter svaret i grafikken. Ved beregning af et simpelt gennemsnit fås et samlet tal for holdningen. Alle snit ligger, både i 2003 og 2004, lige omkring 3,00, hvilket svarer til holdningen God ide. Side 18 af 81

19 Egen brug af smiley på internettet I forlængelse af spørgsmålet om deres holdning til offentliggørelsen af smiley-rapporterne på internettet, er detailvirksomhederne blevet spurgt om, i hvilken grad de selv har benyttet sig af muligheden for at se deres egen eller evt. konkurrenters og leverandørers kontrolrapporter på internettet. Før ordningen blev tilgængelig på internettet regnede 35% af alle detailvirksomheder med, at de selv i et eller andet omfang ville benytte internetadgangen til smiley-ordningen efter januar Realiteterne lever ikke helt op til dette niveau, da i alt 27% af svarpersonerne siger, de mindst én gang har set en smiley-rapport på internettet. Ikke desto mindre er det et uventet højt resultat, der ligger mere end dobbelt så højt som resultatet blandt almindelige forbrugere (12%). 100% 90% 80% 70% 78% 74% 72% 60% Samtlige detailvirksomheder 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16% 17% 6% 7% 13% 4% 3% 3% Slet ikke 1-2 gange 3-5 gange Mere end 5 gange 3% 4% Husker ikke hvor mange gange Butikker 2004 (Base: 250) Restaurationsvirksomheder 2004 (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener 2004 (Base: 125) Kantiner/køkkener er den målgruppe, der i størst omfang har benyttet sig af internet-adgangen til smiley-rapporterne (16% har set den mere end 3 gange). For butikker og restaurationsvirksomheder er profilen lidt anderledes, da de fleste her kun har set smiley på internettet 1-2 gange (henholdsvis 16% og 17%). Et stort flertal i alle målgrupper siger dog, at de slet ikke har benyttet sig af muligheden. Demografi I butikker og restaurationsvirksomheder har en signifikant større andel af virksomhederne med mere end 5 ansatte selv benyttet internetadgangen til smiley-ordningen. Den samme tendens gælder for kantiner/køkkener. Side 19 af 81

20 Senest tildelte smiley Detailvirksomhederne er blevet spurgt, hvilken smiley de fik tildelt ved det seneste kontrolbesøg. Ifølge Fødevarestyrelsens tal fra 2003 er fordelingen af smiley er følgende: Ca. 75% har en smiley med stort smil lille smil Ca. 21% har en smiley med Ca. 2% har en smiley med lige mund Ca. 2% har en smiley med sur mund Butikker 2004 (Base: 250) 1% 1% 16% 82% Butikker 2003 (Base: 250) 1% 1% 15% 82% Kantiner og institutionskøkkener 2004 (Base: 125) 1% 10% 88% Samtlige detailvirksomheder Kantiner og institutionskøkkener 2003 (Base: 125) 1% 2% 9% 87% Restaurationsvirksomheder 2004 (Base: 125) 2% 13% 83% Restaurationsvirksomheder 2003 (Base: 125) 2% 17% 81% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Smiley med stort smil Smiley med lille smil Smiley med lige mund Smiley med sur mund Den overvejende del af stikprøven angiver, at de i øjeblikket har en smiley med et stort smil. Samlet set er det 84% af detailvirksomhederne. Andelen af virksomheder med lille smil er i alle tre målgrupper noget lavere end i de officielle tal fra Dette gælder uændret i forhold til resultaterne fra undersøgelsen i Som det vil fremgå af næste side er smiley-ordningen dynamisk. Andelen af virksomheder med dårlige smiley er ligger på et par procent i alle tre målgrupper. Side 20 af 81

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater...2

Læs mere

ACNielsen A/S. Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Telefon ad hoc - uge 43 og 44, 2007

ACNielsen A/S. Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Telefon ad hoc - uge 43 og 44, 2007 Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning Side 1 Sp1. Hvad synes du om, at kontrolrapporterne med smiley er de seneste par år har skullet offentliggøres, så forbrugerne kan se, hvor gode virksomhederne

Læs mere

Telefonbusundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefonbusundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefonbusundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Holdning til offentliggørelse

Holdning til offentliggørelse Holdning til offentliggørelse Side 1 K.1. Branche Specialforretninger og -afdelinger Slagter, fisk & vildt Bager Grønt, ost, vin eller konfekture Kolonialforretninger og -afdelinger Dagligvare & kolonial

Læs mere

6% 8% 2% 8% 17% 4% 6% - 4% 4% - 4% 10% 5% 5% 4%

6% 8% 2% 8% 17% 4% 6% - 4% 4% - 4% 10% 5% 5% 4% Holdning til offentliggørelse Side 1 K.1. Branche Grønt, ost, vin eller konfekture Specialforretninger og - afdelinger Slagter, fisk & vildt Bager Kolonialforretninger og - afdelinger Dagligvare & kolonial

Læs mere

ACNielsen A/S. Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Telefon ad hoc - uge 43 og 44, 2007

ACNielsen A/S. Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Telefon ad hoc - uge 43 og 44, 2007 Sp1. Hvad synes du om, at kontrolrapporterne med smiley er de seneste par år har skullet offentliggøres, så forbrugerne kan se, hvor gode virksomhederne er til at overholde fødevarelovgivningen? Meget

Læs mere

ACNielsen A/S. Kendskab til smiley-ordningen Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen. Online - uge 44 og 45, 2007

ACNielsen A/S. Kendskab til smiley-ordningen Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen. Online - uge 44 og 45, 2007 Sp1. I hvilken grad kender du smiley-ordningen, dvs. fødevarekontrollens rapporter med små ansigter som smiler eller er sure? De hænger fremme i butikker, restauranter, kantiner og andre steder hvor man

Læs mere

Kendskab til Smiley-ordningen

Kendskab til Smiley-ordningen Kendskab til Smiley-ordningen Side 1 K.1. Køn K.2. Alder K.46. Geografi Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover Hovedstadsområdet Øerne i øvrigt Århus Amt Jylland i øvrigt Sp.1.

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes

Fødevarekontrol. Hvad tjekkes Fødevarekontrol Virksomhederne har ansvar for maden. *Fødevareregionerne har ansvar for at kontrollere, at virksomhederne lever op til ansvaret. Landet er inddelt i to fødevareregioner. Fødevareregionen

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet

Økonomisk analyse. Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet Økonomisk analyse 14. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mere end en tredjedel af danskerne køber fødevarer på internettet En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød

Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød J. nr.: 2014-25-60-00039 27-11-2015 Slutrapport for kampagnen PAH i røget kød og fisk samt grillet kød INDLEDNING Hvorfor er PAH i fødevarer interessant? Fødevarer kan blive forurenet med PAH under røgning,

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005. i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005. i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 119 Offentligt Samråd i FLF 11. maj 2005 Samrådstale til spørgsmål R om smiley og rotter den 11. maj 2005 10. maj

Læs mere

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag Post Danmark Analyse af danskernes brevvaner 2008 Januar, 2008 Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag 1 Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund og formål 3 Side Resultater Hovedresultater 4 Præference

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

KOMMENTARRAPPORT. Onlineundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt 2008 Fødevarestyrelsen. Jobnr. 27359

KOMMENTARRAPPORT. Onlineundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt 2008 Fødevarestyrelsen. Jobnr. 27359 19. januar 2009 KOMMENTARRAPPORT Onlineundersøgelse blandt forbrugere Smiley-ordningens effekt 2008 Fødevarestyrelsen Jobnr. 27359 Udarbejdet af: Anne Stürup Charlotte Egholm Nielsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne.

Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne. Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne. Epinion Capacent Indhold 1 Indledning...3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Karakteristik af respondenter... 3 1.3 Centrale

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 1 2018 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener

Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener J. nr.: 2015-21-60-00135 29-11-2017 Slutrapport for kampagnen Oplysning om allergener INDLEDNING Temaet for kampagnen er fødevaresikkerhed. Kampagnens fokus er indholdet af allergene ingredienser. Utilsigtet

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Børns vilde og farlige lege

Børns vilde og farlige lege 1. oktober 2018 Børns vilde og farlige lege To tredjedele af de FOA-medlemmer, der arbejder som pædagogisk personale i dagtilbud eller SFO/fritidshjem/-klub, griber mindst en gang om ugen ind i børns leg,

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE SUNDHED OG OMSORG HJEMMEPLEJE 2019 INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BAGGRUND OG METODE..... 3 OPSUMMERING OG SAMMENLIGNING AF RESULTATER.... 8 SAMLET TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN.......

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Markedsanalyse. 11. juli 2018

Markedsanalyse. 11. juli 2018 Markedsanalyse 11. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Officielle anbefalinger og kostråd ja tak Sundhedsdebatten fortsætter, og der

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 4 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer. Konjunkturbarometeret

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup I 2008 har Metodeudvalget gennemført en række test for at optimere metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup. Disse test har resulteret i en ny tilgang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Musik-organisationerne og Kulturministeriet. Marts 2003

Musik-organisationerne og Kulturministeriet. Marts 2003 Musik-organisationerne og Marts 2003 KOMMENTARRAPPORT Musik-organisationerne og Udarbejdet af: Katja Elberg Kirsten Have Indholdsfortegnelse Management Insights...3 Behovsanalyse...6 Analyse Set-up...7

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente

Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente Oktober 2009 Denne analyse bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 353 rådhus-, biblioteks- samt regionsbetjente og er gennemført i perioden

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Danskerne er blevet mere demensvenlige.

Danskerne er blevet mere demensvenlige. Danskerne er blevet mere demensvenlige Undersøgelse af danskernes viden og holdning til demenssygdomme 16 1. Resumé... 1. Flere ved mere og færre ingenting om demens... 3. Flere ved hvordan de kan hjælpe

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Kendskab til borger.dk. December 2018

Kendskab til borger.dk. December 2018 Kendskab til borger.dk 2018 December 2018 FORMÅL Undersøgelsens formål Formål Digitaliseringsstyrelsen ønsker i 2018 at få gennemført en kendskabsanalyse af borger.dk Digitaliseringsstyrelsen har tidligere

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Visitation 1 Brugerundersøgelse 2016 Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER

ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER DANSK TELE SUPPORT A/S - DANMARKS STØRSTE ANNONCEHAJ Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2016 Center for Kræft

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 7. april 2014 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling. Journal

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere