Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen"

Transkript

1 21. december 2004 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordninge ns effekt Fødevarestyrelsen Udarbejdet af: Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater Hovedkonklusioner Behovsanalyse Analyse Set-up Detailresultater Detailvirksomhedernes holdning til smiley-ordningen Smiley-ordningens effekt på detailvirksomhedernes handlinger Smiley-ordningens effekt på detailvirksomhedernes omdømme Produktionsvirksomhedernes holdning til offentliggørelsen Offentliggørelsens effekt på produktionsvirksomhedernes handlinger...42 Offentliggørelsens effekt på produktionsvirksomhedernes omdømme...47 Bilag A: Om undersøgelsens metode og gennemførelse...49 Bilag B1: Spørgeskema Detailvirksomheder Bilag B2: Spørgeskema Produktionsvirksomheder...67 Bilag C: Regler for gennemførelse af markedsforskningsprojekter...76 Bilag D: Definition af specialvariabel...81

2 Hovedresultater Holdning generelt Detailvirksomheder Detailvirksomhederne er fortsat og i stigende grad meget positive overfor smiley-ordningen. I alt er det nu 83% af samtlige detailvirksomheder, der synes ordningen er en god eller meget god idé. Sidste år var det 77%. Argumenterne for ordningen handler især om, at ordningen gør det synligt for forbrugeren, hvordan standarden er i de forskellige virksomheder. Det skaber sikkerhed for forbrugeren og får virksomhederne til at stramme sig an. Holdning til kontrolrapporter på internettet Detail- og produktionsvirksomheder Argumenterne fra de 14%, der er imod offentliggørelsen af smiley- administration, samt at bedømmelserne ikke gives rapporterne, handler især om, at bedømmelsen også inddrager ensartet. Siden januar 2004 har fødevarekontrollens kontrolrapporter været tilgængelige via internettet. Holdningen til dette er klart positiv, idet 77% af samtlige detailvirksomheder mener, det er en god eller meget god idé. Sidste år var andelen 62%, så der er tale om en klart positiv udvikling i holdningen til offentliggørelsen på internettet. Blandt produktions- virksomhederne er det hele 84%, der er positive over for offentliggørelsen. 27% af detailvirksomhederne har selv, i et eller andet omfang, benyttet sig af muligheden for at se kontrolrapporterne på internettet. For produktionsvirksomhederne er denne andel helt oppe på 45%. Andelen af forbrugere, der selv har benyttet internetadgangen til kontrolrapporterne, er noget lavere (ca. 12%). Retfærdig bedømmelse Detail- og produktionsvirksomheder Et stort flertal af både detail- og produktionsvirksomheder (84% i begge målgrupper) opfatter deres seneste bedømmelse som retfærdig. For detailvirksomhedernes vedkommende er der tale om et uændret højt niveau fra sidste måling (83%). Selv blandt de detailvirksomheder, der fik en mindre god bedømmelse, er der bred enighed om, at bedømmelsen var retfærdig. Side 2 af 81

3 Offentliggørelsens effekt på virksom- hedernes handlinger Detail- og produktionsvirksomheder 14% af de adspurgte detailvirksomheder har foretaget ændringer som en direkte effekt af offentliggørelsen af kontrolrapporterne. Denne andel er signifikant lavere end sidste år, hvor 19% havde gennemført ændringer. Blandt produktionsvirksomhederne er det kun 7%, der har foretaget ændringer. For detailvirksomhedernes vedkommende er det forventeligt, at andelen af virksomheder, der har gennemført ændringer, er faldende. Flere virksomheder har sandsynligvis gennemført ændringer i starten af smiley-ordningens levetid (dette fremgår også af sidste års måling). Men som tiden går, opleves smiley-ordningen ikke længere som noget nyt. Rutiner og procedurer er justeret i overensstemmelse med ordningens krav og er indarbejdede, så de ikke længere opleves som sammenhængende med smiley-ordningen. De ændringer, der især er gennemført i begge målgrupper, handler om egenkontrollen og de deri inkluderede tjekprocedurer og kontrol af f.eks. varer og temperatur. Desuden er der især i detailvirksomhederne foretaget ændringer vedrørende rengøring, renovering og indretning. I alt 5% af detailvirksomhederne overvejer at foretage ændringer, enten i det hele taget eller ud over dem, de allerede har gennemført. For produktionsvirksomhederne er denne andel kun 3%. En mere udbredt effekt af offentliggørelsen af kontrolrapporterne er formelle eller uformelle samtaler mellem ledelse og personale. Blandt de virksomheder, der har personale ansat, er det ca. halvdelen af detailvirksomhederne og omkring ⅓ af produktionsvirksomhederne, hvor man har diskuteret offentliggørelsen med personalet. I både detail- og produktionsvirksomhederne taler ledelsen med personalet om rengøring og hygiejne, samt om virksomhedernes egenkontrol og de regler og procedurer, der indgår heri. Side 3 af 81

4 Smileyordningens effekt på omdømme Detail- og produktionsvirksomheder 53% af samtlige detailvirksomheder har en formodning om, at en dårlig smiley ville gå mindst lidt ud over virksomhedens omdømme. Blandt produktionsvirksomhederne tror 74%, at et dårligt resultat ville gå mindst lidt ud over omdømmet. Ser man udelukkende på detailvirksomhederne er frygten for at miste den bedste smiley større end den oplevede konsekvens blandt dem, der allerede har prøvet at have en mindre god smiley-rapport. Blandt de detailvirksomheder, der kun har haft den bedste smiley, mener 69%, at det mindst vil have lidt effekt på omdømmet, hvis de mistede deres smiley med stort smil. I 28% af detailvirksomhederne er en smiley med lille smil den dårligste smiley, de nogensinde har haft. I denne gruppe af detailvirksomheder mener 18%, at det lille smil har haft mindst lidt betydning for deres omdømme. I undersøgelsen har 10% af detailvirksomhederne på et eller andet tidspunkt haft en smiley med lige eller sur mund. Blandt disse virksomheder mener 29%, at den dårlige smiley-rapport er gået mindst lidt ud over omdømmet. Smileyordningens effekt på omsætning Detailvirksomheder Oplevelsen af at miste omsætning på grund af en dårlig smiley-rapport er ikke overvældende. I de detailvirksomheder, der har haft en smiley med lille smil som den dårligste smiley nogensinde, siger 16%, at de i et eller andet omfang har kunnet mærke en effekt på omsætningen. Blandt de virksomheder, der på et eller andet tidspunkt har haft en smiley med lige eller sur mund siger 14%, at den dårlige smiley-rapport i et eller andet omfang er gået ud over omsætningen. Side 4 af 81

5 Hovedkonklusioner Alt i alt har detailvirksomhederne fortsat en stigende og meget positiv holdning til smiley-ordningen, og bedømmelserne opleves som retfærdige. Der er også en stigende positiv indstilling til, at smiley-ordningen siden januar 2004 er blevet tilgængelig via internettet. Lidt over hver syvende detailvirksomhed har ændret adfærd som en direkte effekt af offentliggørelsen af smiley-rapporterne. Desuden har ledelsen i ca. halvdelen af detailvirksomhederne talt med personalet om at undgå en dårlig smiley. Detailvirksomhederne opfatter ikke selv en samtale med personalet som en reel ændring i virksomhedens drift - snarere er det en opstramning eller en påmindelse om eksisterende regler og arbejdsgange. Frygten for en dårlig smiley s effekt på omdømmet er tilstede i detailvirksomheder, der hidtil ikke har oplevet andet end den bedste smiley. Blandt detailvirksomheder, der faktisk har fået en mindre god smiley, vurderes konsekvenserne dog tilsyneladende som små for både omdømme og omsætning. Detailvirksomheder Produktionsvirksomheder Produktionsvirksomhederne har en meget positiv holdning til offentliggørelsen af deres kontrolresultater på internettet. Også blandt produktionsvirksomhederne opfattes den seneste bedømmelse som overvejende retfærdig. Næsten halvdelen tilkendegiver, at de selv har gjort brug af muligheden for at se andres eller egne resultater på internettet. Produktionsvirksomhederne har kun i meget begrænset omfang foretaget eller planlagt ændringer som følge af offentliggørelsen. Ca. 1/3 af produktionsvirksomhederne har dog talt med personalet om at undgå et dårligt kontrolresultat. Et stort flertal af produktionsvirksomhederne mener, at et dårligt kontrolresultat vil have konsekvenser for virksomhedens omdømme. Side 5 af 81

6 Behovsanalyse Formål Den 1. oktober 2001 be gyndte Fødevarestyrelsen (tidligere Fødevaredirektoratet) at offentliggøre resultaterne fra kontrollen med de danske detailvirksomheder, som sælger mad- illustreres ved ét af fire ansigtsudtryk. På internettet kan man se enhver detailvirksomheds seneste smiley-rapport samt smiley en for de seneste tre eller drikkevarer direkte til forbrugerne. Offentliggørelsen sker i form af smiley-rapporter, hvor den samlede vurdering tilsyn. I januar 2004 blev offentliggørelsen udvidet til samtlige danske fødevarevirksomheder. Den omfatter nu også engros- og produktionsvirksomheder, dvs. virksomheder, som fremstiller eller sælger mad- og drikkevarer til andre virksomheder. Engros- og produktionsvirskomheder får ikke smiley-kategorier. Deres seneste fire kontrol-rapporter kan ses på internettet. For virksomheder, der har mere end 12 tilsyn om året, offentliggøres kontrolresultaterne i stedet i form af kontrolresuméer. I december 2003 gennemførtes en undersøgelse for at måle effekten af offentliggørelsen af smiley-rapporterne i de berørte detailvirksomheder. Dette er altså anden runde af effektmålingen blandt detailvirksomhederne, mens produktionsvirksomhederne for første gang er med i undersøgelsen. Undersøgelsen afdækker virksomhedernes holdning til offentliggørelsen af rapporterne, samt hvorvidt ordningen har medført, at der er gennemført eller overvejet ændringer eller om ledelsen har talt med personalet for at undgå et dårligt kontrolresultat. Desuden spørges til, hvilke smiley er detailvirksomhederne har fået, samt hvorvidt de mener, kontrolresultatet har betydning for virksomhedens omdømme. Der spørges endvidere til virksomhedernes holdning til - og br ug af - offentliggørelsen på den nye hjemmeside. Denne rapport indeholder kommentarer og hovedresultater fra virksomhedsundersøgelsen både blandt detaillister og producenter. For en mere detaljeret viden henvises til tabellerne, der findes i fem særskilte filer: Samtlige Detailvirksomheder, Butikker, Restaurationsvirksomheder, Kantiner & institutionskøkkener samt Produktionsvirksomheder. For en nærmere beskrivelse af undersøgelsens metode og gennemførsel henvises til bilag A. Det anvendte spørgeskema er indsat i bilag B, mens regler for gennemførsel af markedsforskningsprojekter fremgår af bilag C. Den anvendte specialvariabel er defineret i bilag D. Side 6 af 81

7 Analyse Set-up Interviewmetode Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview via ACNielsen AIMs eget CATI-system (Computer Assisted Telephone Interviewing) i perioden 25. oktober 5. november Målgruppe Detailvirksomheder Produktionsvirksomheder Undersøgelsens målgruppe er virksomheder, der sælger mad- og drikkevarer til forbrugere, og som derfor er omfattet af smiley-ordningens krav om offentliggørelse af kontrolresultaterne. I hver virksomhed/afdeling er interviewet gennemført med virksomhedens ejer eller bestyrer eller med den person, der på anden måde er ansvarlig for virksomheden eller afdelingen. Målgruppen er virksomheder, der producerer eller forarbejder fødevarer, som sælges til andre virksomheder, og som ikke får smiley er, men hvis kontrolresultater offentliggøres på Fødevarestyrelsens smiley-hjemmeside. I hver virksomhed/afdeling er interviewet gennemført med virksomhedens ejer eller bestyrer eller med den person, der på anden måde er ansvarlig for virksomheden eller afdelingen. Der er gennemført interview med i alt 500 virksomheder. Heraf er 250 interviews gennemført med butikker, 125 med restauranter, caféer, værtshuse mv. samt 125 med kantiner, hospitals- og institutionskøkkener. I skemaet (Bilag B1) kan ses en detaljeret beskrivelse af de anvendte NACE-koder. I rapporten kommenteres særskilt på de tre målgrupper gennem anvendelse af følgende referencer: Butikker Restaurationsvirksomheder Kantiner/køkkener Antal interview Detailvirksomheder Produktionsvirksomheder Der er ialt gennemført 100 interview med et bredt udvalg af forskellige produktionsvirksomheder. For at sikre en passende spredning er interviewene fordelt på 55 interview med virksomheder inden for slagteri og forarbejdning af kød, fisk, vildt mv. (heraf 10 med virksomheder, der kontrolleres dagligt), 15 interview med producenter af bl.a. konserves og drikkevarer, samt 30 interview med producenter af f.eks. brød, kager, mejeriprodukter mv. I Bilag B2 kan ses en detaljeret beskrivelse af de anvendte NACE-koder. I rapporten kommenteres kun på totaltal, da de enkelte kvoter er for små til selvstændig rapportering. Side 7 af 81

8 Stikprøve Samtlige deltagende virksomheder er udvalgt tilfældigt og telefonnumrene er leveret af TDC. Numrene er trukket på baggrund af NACE-koder. Kvoter Detailvirksomheder Produktionsvirksomheder For at sikre en repræsentativ sammensætning af hver målgruppe, er interviewene gennemført i kvoter. Antallet af interview i hver kvote er bestemt på baggrund af Fødevarestyrelsens oplysninger om fordelingen af de virksomhedsgrupper, der indgår i undersøgelsen. Kvoteringen blandt detail-virksomheder er foretaget som følger: Restaurantionsvirksomheder: 125 interview med restauranter, caféer, pølsevogne, grillbarer, værtshuse, bodegaer mv. Kantiner og institutionskøkkener: 62 interview med kantiner 63 interview med hospitals- og institutionskøkkener samt børne- og ungdomsinstitutioner Butikker: 100 specialbutikker/-afdelin ger 45 interview med butikker/afdelinger inden for slagteri, fisk og vildt 25 interview med butikker/afdelinger inden for bageri 30 interview med butikker/afdelinger inden for grønt, ost, vin eller konfekture 150 dagligvare- og kolonialbutikker 100 interview med butikker/afdelinger inden for dagligvare/kolonial 50 interview med kiosker Kvoteringen blandt produktions-virksomheder er foretaget som følger: Kødproducenter: 10 interview med producenter af kød, fisk eller vildt, der kontrolleres dagligt 45 interview med producenter af kød, fisk eller vildt, der kontrolleres sjældnere end dagligt Konserves & drikkevarer: 15 interview med virksomheder, der producerer eller forarbejder frugt, grønt, øl, vin, spiritus eller andre drikkevarer Brødproducenter mv.: 30 interview med virksomheder, der producerer fedtstoffer, mejeriprodukter, brød, kager, smørrebrød mv. Side 8 af 81

9 Antallet af interview i de tre målgrupper svarer ikke til den reelle fordeling af butikker, restaurationsvirksomheder og kantiner/institutionskøkkener. For at undgå en skævvridning af undersøgelsens totalresultater (resultaterne fra samtlige 500 interview) er data derfor vejet på plads i forhold til den reelle fordeling af virksomheder i de tre målgrupper. Vejningen er baseret på Fødevarestyrelsens oplysninger om antallet af virksomheder, der bedømmes efter smiley-ordningen, fordelt på de tre målgrupper. Antal interview s uvejet Antal interviews vejet Total Restaurationsvirksomheder Kantiner og institutionskøkkener (25.0%) 125 (25.0%) (45.0%) 110 (22.0%) Butikker 250 (50.0%) 165 (33.0%) Vejning Detailvirksomheder Produktionsvirksomheder Resultaterne fra undersøgelsen blandt producenter præsenteres uvejet, da de anvendte kvoter er fastsat i overensstemmelse med den reelle fordeling af de forskellige virksomhedstyper. Side 9 af 81

10 Statistisk usikkerhed Repræsentative undersøgelser er behæftet med usikkerhed. Helt generelt vil man kunne finde afvigelser betinget af: 1. Kvaliteten af de svar analysepersonerne afgiver ("målefejl") 2. Skævheder som følge af at ikke alle træffes hjemme ("non-response") 3. Den statistiske udvælgelse af materialet ("statistisk usikkerhed") Med hensyn til den statistiske usikkerhed gælder det, at den bliver større, jo mindre udsnittet er. I undersøgelsen blandt detailvirksomheder, der er baseret på interview med 500 personer, ligger den statistiske usikkerhed på omkring +/- 4%. Detailundersøgelsen er gennemført i tre målgrupper, hvor stikprøvestørrelsen er hhv. 125 og 250 svarpersoner. Betragtes disse udsnit isoleret, bliver usikkerheden naturligvis noget højere. Med en stikprøve på 125 personer vil den statistiske usikkerhed ligge omkring +/- 9%, mens en stikprøve på 250 svarpersoner har en usikkerhed på ca. +/- 6%. For produktionsvirksomhederne, hvor stikprøven er 100 svarpersoner, ligger den statistiske usikkerhed på ca. +/- 10%. Side 10 af 81

11 Detailresultater Struktur Denne rapport indeholder resultater af effektmålingen blandt detail- virksomheder og produktionsvirksomheder. I alt har 125 restaurationsvirksomheder, 125 kantiner og institutionskøkkener samt 250 butikker deltaget i undersøgelsen af smiley -ordningens effekt på detailvirksomheder. Yderligere har 100 virksomheder deltaget i undersøgelsen af ordningens effekt på produktionsvirksomheder. Begge undersøgelsers resultater belyses i nedenstående rækkefølge: Detailvirksomhederne & smiley-ordningen: Detailvirksomhedernes holdning til smiley-ordningen Smiley-ordningens effekt på detailvirksomhedernes handlinger Smiley-ordningens effekt på detailvirksomhedernes omdømme Produktionsvirksomhederne & offentliggørelsen af kontrolresultater: Produktionsvirksomhedernes holdning til offentliggørelsen Offentliggørelsens effekt på produktionsvirksomhedernes handlinger Offentliggørelsens effekt på produktionsvirksomhedernes omdømme Side 11 af 81

12 Detailvirksomhedernes holdning til smiley-ordningen Holdning generelt Detailvirksomhederne er blevet spurgt om deres holdning til, at resultaterne af fødevarekontrollen offentliggøres i form af smiley-rapporter. 83% af samtlige virksomheder mener, smiley-ordningen er en god eller meget god idé. Dette er en signifikant stigning i forhold til sidste år, hvor andelen var 77%. Samlet set er det 14%, der synes, det er en dårlig eller meget dårlig ide. 100% 90% 80% 70% Gennemsnitlig holdning (1-4) Butikker 2003/2004: 3,08/2,99 Restauranter 2003/2004: 3,04/3,13 Kantiner 2003/2004: 3,39/3,30 Samtlige detailvirksomheder 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13% 12% 12% 12% 6% 7% 10% 7% 4% 5% 2% 57% 42% 53% 32% 54% 42% 22% 36% 39% 36% 30% Meget dårlig ide (1) Dårlig ide (2) God ide (3) Meget god ide (4) 47% 4% 5% 2% 3% 3% 3% Ved ikke Butikker 2004 (Base: 250) Butikker 2003 (Base: 250) Restaurationsvirksomheder 2004 (Base: 125) Restaurationsvirksomheder 2003 (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener 2004 (Base 125) Kantiner og institutionskøkkener 2003 (Base: 125) I alle tre målgrupper er der fortsat en helt overvejende positiv holdning til ordningen. 79% af butikkerne (sidste år 78%), 83% af restaurationsvirksomhederne (71% i 2003) og 90% af kantiner/køkkener (89% fra sidste år) mener, at smiley-ordningen er en god eller meget god idé. For restaurationsvirksomhederne er det en statistisk signifikant stigning. Det er dog interessant, at den gennemsnitlige holdning udviser vigende tendens både for butikker og kantiner/køkkener 1. Dette udtrykker, at en mindre del af dette års svarpersoner mener, at ordningen er en Meget god ide, sammenlignet med Overordnet set er den positive holdning altså steget, men begejstringen, dvs. den meget positive holdning, er fladet lidt ud. 1 De fire svarkategorier er tillagt en talværdi fra 1-4, som står i parantes efter svaret i grafikken. Ved beregning af et simpelt gennemsnit fås et samlet tal for holdningen. Alle gennemsnit ligger omkring eller lidt over 3.00, hvilket illustrerer, at den gennemsnitlige holdning ligger omkring "god idé", som har værdien 3. Side 12 af 81

13 Lige under 1 / 5 af butikkerne synes, at ordningen er en dårlig eller meget dårlig idé. For restaurationsvirksomheder er det 14% og for kantiner/køkkener kun i alt 7%, der har en negativ holdning til smiley-ordningen. Kantiner/køkkener udtrykker fortsat den samlet mest positive holdning til smiley-ordningen, set i forhold til restaurationsvirksomheder og butikker. Demografi I restaurationsvirksomhederne er der tendens til, at det især er de yngre svarpersoner og de større virksomheder, der er mest positive. For butikker og kantiner/køkkener er der ingen demografisk sammenhæng med holdningen. Side 13 af 81

14 Hvorfor er smiley en dårlig idé? Som nævnt er det mindretallet (i alt 14% af alle virksomheder), der synes, det er en dårlig idé, at kontrolrapporterne offentliggøres for forbrugerne. Fordelt på de tre målgrupper er der tale om hhv. 9 kantiner/køkkener (svarende til 7%), 17 restaurationsvirksomheder (14%) samt 43 butikker (18%). Disse virksomheder blev efterfølgende spurgt, hvorfor de synes, det er en d årlig idé. De vigtigste svar i hver målgruppe fremgår rangordnet af nedenståe nde tabel. På grund af de små baser er svarene ikke angivet i %. Delbase: Har en negativ holdning til ordningen Butikker (Base: 43) Restaurationsvirksomheder (B ase: 17) Kantiner/køkkener (Base: 9) 1. Vurderer administration Forskel på bedømmelser Vurderer administration ikke ensartede retningslinier 2. Forskel på Tidskrævende/spild af Forskel på bedømmelser bedømmelser ikke ressourcer ikke ensartede ensartede retningslinier retningslinier 3. Tidskrævende/spild af Interesserer ikke ressourcer kunderne Den vigtigste indvending mod smiley-ordningen er, på tværs af målgrupper, at man kan få en dårlig bedømmelse for ting, der hører ind under virksomhedens administration. Bag dette ligger en implicit formodning om, at smiley en primært skal handle om hygiejne og den konkrete håndtering af fødevarerne, og mindre om dokumentationen. Baserne for de respektive målgrupper er for små til, at der kan siges noget definitivt om udbredelsen af de beskrevne holdninger. Besvarelserne af dette spørgsmål viser, at holdningerne er til stede blandt virksomhederne, samt at der på dette område ikke er markante forskelle på de tre målgrupper. Side 14 af 81

15 Hvorfor er smiley en god idé? Et stort flertal af virksomhederne (83%) mener, at offentliggørelsen er en god eller meget god idé. Nedenstående grafik viser de væsentligste årsager til dette, fordelt på de tre målgrupper. Delbase: Har en positiv holdning til ordningen Positivt (NET) Kan se at tingene/standarden er i orden Indsigt om det sted man handler/spiser Forretningerne strammer sig an Større gennemskuelighed/åbenhed Skaber sikkerhed/garanti Man kan se de brodne kar Godt for forbrugerne med kontrol 16% Negativt (NET) Vurderet på administration/omgivelser Forskel på bedømmerne Vurderet for meget på detaljer 4% 6% 6% 1% 4% 3% 2% 1% 3% 1% 24% 19% 19% 13% 10% 11% 9% 10% 10% 6% 4% 3% 14% 7% 8% 3% 6% 7% 5% 37% 37% 79% 89% 90% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Butikker 2004 (196) Restaurationsvirksomheder 2004 (Base: 104) Kantiner og institutionskøkkener 2004 (112) På tværs af målgrupper er der i store træk enighed om de vigtigste grunde til at have en positiv holdning til smiley-ordningen. Den primære enkeltstående årsag er, at smiley gør det muligt at se, at standarden det pågældende sted er i orden. Flere af de øvrige årsager handler reelt om det samme: at smiley-rapporten formidler indsigt, gennemskuelighed og åbenhed over for forbrugerne, så de derved kan få sikkerhed og undgå de brodne kar. Omkring hver tiende virksomhed i hver målgruppe mener også, at virksomhederne strammer sig mere an på grund af smiley-ordningen. Selv om svarene naturligvis er overvejende positive 2, er der alligevel nogle virksomheder, der udtaler sig negativt om ordningen ofte formuleret som et men til deres positive svar. Især butikkerne giver udtryk for en blandet opfattelse af smiley-ordningen. 2 Øverste bjælke i grafikken (Positivt NET) viser den samlede andel af positive svar. I spørgsmålet har svarpersonerne mulighed for at svare mere end en ting, og i de enkelte underpunkter kan en person derfor tælles med mere end en gang. I beregningen af Positivt (NET) er der taget højde for dette, således at hver svarperson kun tælles med én gang. Side 15 af 81

16 Var seneste smiley retfærdig? Detailvirksomhederne er blevet spurgt, om de mener, den seneste smiley, de fik tildelt, blev givet på grundlag af en retfærdig bedømmelse. 84% af alle detailvirksomheder mener, deres seneste bedømmelse var retfærdig. Som det fremgår af nedenstående grafik er der stort set ingen forskel på resultaterne fra denne undersøgelse og sidste år, hvor den tilsvarende andel var 83%. 100% 90% 80% 90% 89% 85% 84% 80% 80% 70% 60% Samtlige detailvirksomheder 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 4% 7% 8% 10% 10% 8% 6% 4% 5% 3% 3% Retfærdig Delvist retfærdig Uretfærdig 2% 5% 3% 2% Ved ikke Butikker 2004 (Base: 250) Butikker 2003 (Base: 250) Restaurationsvirksomheder 2004 (Base: 125) Restaurationsvirksomheder 2003 (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener 2004 (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener 2003 (Base: 125) Igen i år er der i alle tre målgrupper et stort flertal af virksomheder, der oplever, at det seneste møde med fødevarekontrollen forløb retfærdigt. Kun en lille andel synes, at bedømmelsen var delvist retfærdig eller direkte uretfærdig. Det er fortsat restaurationsvirksomhederne, der føler sig mest forurettede, og det er i alt 17% af denne gruppe, der ikke synes, deres seneste smiley er helt retfærdig. Dette gælder for 13% af butikkerne, mens 7% af kantiner/køkkener er uenige i den seneste bedømmelse. 3%3% Side 16 af 81

17 Der findes, naturligt nok, en sammenhæng mellem ansigtsudtrykket på den smiley, en virksomhed fik sidste gang, og oplevelsen af retfærdighed i bedømmelsen. Virksomheder, der sidste gang fik tildelt en smiley med stort smil, mener i højere grad, at bedømmelsen var retfærdig. Et interessant resultat er dog, at også adskillige virksomheder, der blev tildelt mindre gode smiley er, erkender det retfærdige i dette. Dette antyder, at der eksisterer en hel del selverkendelse i de forskellige virksomheder. Opfattelsen af bedømmelserne som grundlæggende retfærdige er nok også en del af forklaringen på den udbredte positive holdning til ordningen, som er beskrevet i det foregående. Demografi Både i butikker og restaurationsvirksomheder er der en tendens til, at de større virksomheder opfatter deres smiley som mere retfærdig end de mindre virksomheder. For kantine/køkkener er der ingen sammenhæng med demografiske karakteristika. Side 17 af 81

18 Holdning til offentlig- gørelse på internettet Fra januar 2004 er alle smiley er og kontrolresultater blevet tilgængelige på internettet. Virksomhederne er blevet spurgt, om de synes, det er en god idé eller ej. I alt er det 77% (mod sidste års 62%), der synes det er en god eller meget god idé. 100% Gennemsnitlig holdning (1-4) 90% 80% Butikker 2003/2004: 2,85/2,93 Restauranter 2003/2004: 2,84/3,10 Kantiner 2003/2004: 3,09/3,19 70% Samtlige detailvirksomheder 60% 50% 40% 30% 58% 53% 50% 40% 35% 32% 30% 30% 27% 26% 26% 20% 10% 0% 18% 14% 15% 13% 14% 14% 11% 11% 12% 11% 10% 10% 11% 8% 6% 7% 4% 2% 1% Meget dårlig ide (1) Dårlig ide (2) God ide (3) Meget god ide (4) Ved ikke Butikker 2004 (Base: 250) Butikker 2003 (Base: 250) Restaurationsvirksomheder 2004 (Base: 125) Restaurationsvirksomheder 2003 (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener 2004 (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener 2003 (Base: 125) I alle tre målgrupper opfattes det også i år generelt som en god ide 3, at ordningen er tilgængelig på internettet. Virksomhederne er altså overvejende positive over for, at smiley også kan ses på internettet. Andelen af butikker (17% i år mod 29% sidste år) og restaurationsvirksomheder (13% i år mod 26% sidste år), der synes, det er en meget dårlig eller dårlig idé, er faldet signifikant siden Dette gælder i lidt mindre grad også for kantiner/køkkener (12% i 2004, mod 16% i 2003). Demografi Ingen af målgrupperne viser sammenhæng mellem holdningen til internettet og diverse demografiske karakteristika. 3 De fire svarkategorier er tillagt en talværdi fra 1-4, som står i parantes efter svaret i grafikken. Ved beregning af et simpelt gennemsnit fås et samlet tal for holdningen. Alle snit ligger, både i 2003 og 2004, lige omkring 3,00, hvilket svarer til holdningen God ide. Side 18 af 81

19 Egen brug af smiley på internettet I forlængelse af spørgsmålet om deres holdning til offentliggørelsen af smiley-rapporterne på internettet, er detailvirksomhederne blevet spurgt om, i hvilken grad de selv har benyttet sig af muligheden for at se deres egen eller evt. konkurrenters og leverandørers kontrolrapporter på internettet. Før ordningen blev tilgængelig på internettet regnede 35% af alle detailvirksomheder med, at de selv i et eller andet omfang ville benytte internetadgangen til smiley-ordningen efter januar Realiteterne lever ikke helt op til dette niveau, da i alt 27% af svarpersonerne siger, de mindst én gang har set en smiley-rapport på internettet. Ikke desto mindre er det et uventet højt resultat, der ligger mere end dobbelt så højt som resultatet blandt almindelige forbrugere (12%). 100% 90% 80% 70% 78% 74% 72% 60% Samtlige detailvirksomheder 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16% 17% 6% 7% 13% 4% 3% 3% Slet ikke 1-2 gange 3-5 gange Mere end 5 gange 3% 4% Husker ikke hvor mange gange Butikker 2004 (Base: 250) Restaurationsvirksomheder 2004 (Base: 125) Kantiner og institutionskøkkener 2004 (Base: 125) Kantiner/køkkener er den målgruppe, der i størst omfang har benyttet sig af internet-adgangen til smiley-rapporterne (16% har set den mere end 3 gange). For butikker og restaurationsvirksomheder er profilen lidt anderledes, da de fleste her kun har set smiley på internettet 1-2 gange (henholdsvis 16% og 17%). Et stort flertal i alle målgrupper siger dog, at de slet ikke har benyttet sig af muligheden. Demografi I butikker og restaurationsvirksomheder har en signifikant større andel af virksomhederne med mere end 5 ansatte selv benyttet internetadgangen til smiley-ordningen. Den samme tendens gælder for kantiner/køkkener. Side 19 af 81

20 Senest tildelte smiley Detailvirksomhederne er blevet spurgt, hvilken smiley de fik tildelt ved det seneste kontrolbesøg. Ifølge Fødevarestyrelsens tal fra 2003 er fordelingen af smiley er følgende: Ca. 75% har en smiley med stort smil lille smil Ca. 21% har en smiley med Ca. 2% har en smiley med lige mund Ca. 2% har en smiley med sur mund Butikker 2004 (Base: 250) 1% 1% 16% 82% Butikker 2003 (Base: 250) 1% 1% 15% 82% Kantiner og institutionskøkkener 2004 (Base: 125) 1% 10% 88% Samtlige detailvirksomheder Kantiner og institutionskøkkener 2003 (Base: 125) 1% 2% 9% 87% Restaurationsvirksomheder 2004 (Base: 125) 2% 13% 83% Restaurationsvirksomheder 2003 (Base: 125) 2% 17% 81% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Smiley med stort smil Smiley med lille smil Smiley med lige mund Smiley med sur mund Den overvejende del af stikprøven angiver, at de i øjeblikket har en smiley med et stort smil. Samlet set er det 84% af detailvirksomhederne. Andelen af virksomheder med lille smil er i alle tre målgrupper noget lavere end i de officielle tal fra Dette gælder uændret i forhold til resultaterne fra undersøgelsen i Som det vil fremgå af næste side er smiley-ordningen dynamisk. Andelen af virksomheder med dårlige smiley er ligger på et par procent i alle tre målgrupper. Side 20 af 81

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater...2

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup

Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Ny metode bag læsertal i Index Danmark/Gallup Parterne bag Index Danmark/Gallup har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret en række ændringer til optimering af metoden bag læsertallene i Index Danmark/Gallup.

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling Afrapportering af: Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling November 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsesresumé 3 Facts om målingen og begrebsdefinitioner 6 Brug af smileys 6

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Mad politik for plejecentret Fortegården.

Mad politik for plejecentret Fortegården. Mad politik for plejecentret Fortegården. Mål Fortegårdens mad politik har som formål at sikre den enkelte beboer det bedst mulige tilbud om mad service i forhold til den enkeltes behov og ønsker. Mad

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere