Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner"

Transkript

1 Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelse nummer 2016/S Offentligt udbud Genudbud Vintertjenester til Hedensted Kommune, Rute 11 Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

2 Indhold 1 UDBUDSMATERIALETS OPBYGNING... 4 Nærværende udbudsbetingelser... 4 Bilag 1 Underskriftsbilag... 4 Bilag 1a ESPD... 4 Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD... 4 Bilag 2 Tilbudsliste... 4 Bilag 3 Kravspecifikation... 4 Bilag 4 ABService 2003 med Udbyders ændringer og præciseringer... 4 Bilag 5 TAG - Tilbuds- og afregningsgrundlag... 4 Bilag 6 Regulativ for Vintervedligeholdelse i Hedensted Kommune... 4 Bilag 7 Instruks for arbejdets udførelse... 4 Bilag 8 Arbejdsklausuler... 4 Bilag 9 Kontrolklausuler... 4 Bilag 10 Kortmateriale... 4 Bilag 11 Kontrakt... 4 Bilag 12 Konsortieerklæring... 4 Bilag 13 Støtteerklæring UDBUDDET OG UDBUDDETS OMFANG GENERELT UDBYDER UDBYDERS KONTAKTOPLYSNINGER DEN UDBUDTE YDELSE OG OMFANG DELAFTALER OG TILDELING RUTEOPLYSNINGER FORMKRAV UDBYDERS FORBEHOLD TIDSPLAN YDERLIGERE INFORMATIONER OG SPØRGSMÅL SKRIFTLIGE SPØRGSMÅL SPØRGEMØDE BESIGTIGELSE VILKÅR FOR AFGIVELSE AF TILBUD SPROG ALTERNATIVE TILBUD TILBUDSVARIANTER FORMKRAV FRIST FOR AFLEVERING AF TILBUD OG AFLEVERINGSADRESSE VEDSTÅELSESFRIST OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED UDBUDSFORRETNINGEN BETINGELSER FOR DELTAGELSE (UDELUKKELSE OG EGNETHED) GENERELT SÆRLIGT VEDRØRENDE KONSORTIER SÆRLIGT VEDRØRENDE TILFÆLDE HVOR TILBUDSGIVER BASERER SIG PÅ ANDRES FORMÅEN UDELUKKELSESGRUNDE OG EGNETHED TILBUDSGIVERS PERSONLIGE FORHOLD Økonomisk og finansiel formåen Teknisk og faglig formåen TILDELINGSKRITERIUM Side 2 af 18

3 8 TILBUDSGIVERS FORBEHOLD FORTROLIGHED ORIENTERING OM RESULTATET AF UDBUDSFORRETNINGEN TJEKLISTE FOR TILBUDSGIVER Side 3 af 18

4 1 Udbudsmaterialets opbygning Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter: Nærværende udbudsbetingelser Bilag 1 Underskriftsbilag Bilag 1a ESPD Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD Bilag 2 Tilbudsliste Bilag 3 Kravspecifikation Bilag 4 ABService 2003 med Udbyders ændringer og præciseringer Bilag 5 TAG - Tilbuds- og afregningsgrundlag Bilag 6 Regulativ for Vintervedligeholdelse i Hedensted Kommune Bilag 7 Instruks for arbejdets udførelse Bilag 8 Arbejdsklausuler Bilag 9 Kontrolklausuler Bilag 10 Kortmateriale Bilag 11 Kontrakt Bilag 12 Konsortieerklæring Bilag 13 Støtteerklæring Tilbudsgiver bedes kontrollere, at Tilbudsgiver via Udbyders hjemmeside har hentet det samlede udbudsmateriale i henhold til ovennævnte oversigt. I det samlede udbudsmateriale indgår desuden evt. rettelsesblad samt spørgsmål og svar. Disse vil løbende blive offentliggjort på hjemmesiden. Materialet på hjemmesiden har forrang ved eventuelle uoverensstemmelser med Tilbudsgivers version. 2 Udbuddet og udbuddets omfang 2.1 Generelt Nærværende udbudsbetingelser gælder for udbuddet af rammeaftale vedrørende levering af vintertjenester på Rute 11 til Hedensted Kommune. Udbuddet gennemføres efter Udbudsloven 1 i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i EU-Tidende 2. Udbuddet gennemføres for Hedensted Kommune i regi af Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner (herefter benævnt HHO ). HHO er tovholder for udbudsprocessen, men indgår ikke kontrakt på vegne af Hedensted Kommune. Således vil Hedensted Kommune på egen hånd skulle indgå kontrakt for at kunne aftage de tjenesteydelser der er omfattet af udbuddet. HHO kan dog med bindende virkning agere på Hedensted Kommunes vegne i spørgsmål vedrørende drift eller kontraktretlige emner. HHO er dermed at betragte som en samarbejdsmodel for organisering af fælles - og tværkommunale udbud. Yderligere information om Indkøbsfællesskabet HHO kan findes på hjemmesiden Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør (tilbudsgiver) kan afgive tilbud. 1 Jf. Lov nr af 15. december 2015, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24 EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud. 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Side 4 af 18

5 2.2 Udbyder Udbyder er i forbindelse med nærværende udbud: Hedensted Kommune Fritid og Fællesskab Infrastruktur og Transport Tjørnevej Uldum Hedensted Kommune benævnes i udbudsmaterialet Udbyder. Side 5 af 18

6 Udbudsbetingelser Den 18. maj 2016 Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Genudbud: Vintertjenester til Hedensted Kommune Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Side 6 af 18

7 2.3 Udbyders kontaktoplysninger HHO er ansvarlig for udbuddets gennemførelse på vegne af Hedensted Kommune, og kan således kontaktes såfremt Tilbudsgiver måtte have spørgsmål mv.: Kontaktperson: Jacob Holm Jørgensen adresse: Følgende ses gerne anført på samtlige henvendelser vedr. dette udbud: "Spørgsmål Vintertjenester til Hedensted Kommune - Rute 11. Alle henvendelser vedrørende dette udbud skal ske skriftligt, på dansk, til ovennævnte kontaktperson. 2.4 Den udbudte ydelse og omfang Udbuddet omfatter levering af vintertjenester til Udbyder i form af glatførebekæmpelse, sne- og isrydning og kombikørsel på ruten. Aftalen der indgås dækker vintersæsonerne (beredskabsperioderne) , og Slutdato for kontrakten er sat til 1. maj Der er ikke mulighed for at forlænge aftalen. Aftalen kan ikke opsiges før aftaleudløb, medmindre der er tale om ophævelse eller opsigelse grundet mislighold eller lign. Dette udbud er et genudbud, og omfatter udelukkende Rute 11. Det understreges, at de i kontrakten anførte bodsbestemmelser er indført med formål at sikre, at Udbyder alene i tilfælde af utilfredsstillende præstationer af en leverandør eller dennes underleverandører har mulighed for at motivere Leverandøren til at udføre opgaven på den aftalte måde. Det er således udgangspunktet for enhver kontakt mellem Udbyder og den valgte Leverandør, at samarbejdet sker på basis af dialog, ordentlighed og respekt over for hinanden; for de krav der er stillet af Udbyder og (ved afgivelse af tilbud) accepteret af Leverandøren, samt ikke mindst over for den opgave, hvis korrekte og rettidige udførelse er af stor betydning for lokalsamfundene i Hedensted Kommune. 2.5 Delaftaler og tildeling Nærværende udbud omfatter udelukkende genudbud af Rute 11. Alle veje der er omfattet af Rute 11 er Klasse III-veje. I Bilag 3 Kravspecifikation er angivet kravene vedrørende opgavens udførelse. Der skal ved afgivelse af tilbud anvendes Bilag 2 Tilbudsliste, der skal udfyldes med de tilbudte priser. Der skal afgives tilbud på udførelsen af hele Rute 11. Der kan ikke afgives bud på dele af ruten, og der kan ikke stilles forslag til ændringer af ruten. Der vil blive indgået en kontrakt med én leverandør, således at leverandøren er eneleverandør på Rute 11. Udbyder kan uden videre trække på aftalen i dennes løbetid, idet Udbyders træk på rammeaftalen til enhver tid er afhængig af det skønnede konkrete behov for udførelse af vintertjenester på ruten. Såfremt der anvendes underleverandører til at opnå den krævede kapacitet (materiel og mandskab) til at varetage ruten der bydes ind på, skal hver underleverandør desuden kunne afgive oplysninger om hvor meget materiel og mandskab de stiller til rådighed for opgavens udførelse i form af en støtteerklæring (findes som Bilag 13 Støtteerklæring). Desuden skal der for hver underleverandør udfyldes separat ESPD (se herom afsnit 6.3 Særligt vedrørende tilfælde hvor Tilbudsgiver baserer sig på andres formåen). Ved tvivlstilfælde: Stil skriftlige spørgsmål til materialet eller deltag i spørgemødet (se afsnit 3 Tidsplan). Side 7 af 18

8 2.6 Ruteoplysninger Vejstrækning fordelt på rutens nummer og vejklassificering fremgår af nedenstående tabel. Rutens placering i Hedensted Kommune fremgår af Bilag 10 Kortmateriale. Nedenstående estimater udtrykker forventningerne til en gennemsnitlig beredskabsperiode. I beredskabsperioden var der 46 udkald for Rute 11 og i beredskabsperioden var der 20 udkald. Rute nr. Stedangivelser for ruten (se Bilag 10 Kortmateriale) for nærmere detaljer Længde af vejstrækning i meter. Klasse 3 Antal m 2 Antal udkald Estimater Snerydning (timer) kørebane Kombikørsel (timer) Rute 11 Hjortsvang Hammer Aale - Tørring Nord m m Formkrav Tilbuddet inkl. alle bilag skal afleveres skriftligt i ét eksemplar, samt i ét elektronisk eksemplar, enten på en CD-rom eller USB-nøgle. Tilbuddet skal sendes pr. post, med kurér eller afleveres ved personligt fremmøde. Tilbud inkl. alle bilag skal være i lukket forsendelse og skal mærkes med Tilbud Vintertjeneste - EU Udbud 2016/S Må kun åbnes af Indkøbsfællesskabet HHO. Tilbud inkl. alle bilag skal i elektronisk format være kompatibelt med Microsoft Office pakken eller i PDFformat. Bilag 2 Tilbudsliste skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. 2.8 Udbyders forbehold Udbyder forbeholder sig ret til under udbudsprocessen, inden for de rammer hvor dette er muligt i henhold til udbudsretten, at ændre mindstekrav. Ingen mindstekrav er således at anse som grundlæggende elementer. Den estimerede omsætning er cirkatal, der har baggrund i statistiske oplysninger fra tidligere regnskabsperioder og tjener alene det formål at give et indtryk af det mulige omfang. Alle de angivne mængder kan variere ubegrænset og være forskellige fra år til år i kontraktperioden, afhængig af vejrforholdene i den pågældende periode. Der tages forbehold for kommunalbestyrelsens fortsatte bevilling til det pågældende område i kontraktperioden. Ligeledes tages der forbehold for ændringer i ruten grundet omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger, der følger af administrative - eller politiske beslutninger. Udbyder forbeholder sig ret til at besigtige det materiel, der agtes anvendt af den vindende tilbudsgiver for at sikre, at det opfylder kravene til opgavens udførelse. En sådan indledende besigtigelse vil i givet fald finde sted efter meddelelse om agtet tildeling, men før kontraktunderskrift. Ligeledes vil tildeling ske med forbehold for tilfredsstillende fremvisning af: Side 8 af 18

9 Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen højest 3 måneder før dato for kontraktunderskrift eller tilsvarende fuldgyldig attestation for overholdelse af de samme forhold. Fremlæggelse af registreringsbevis eller lignende dokumentation, der viser, at virksomheden er registreret hos Skat efter momsloven og kildeskatteloven. Fremlæggelse af dokumentation for gyldig produkt- og erhvervsansvarsforsikring med en forsikringssum på 5 mio. kr. 3 Tidsplan Udbuddet forventes gennemført i henhold til følgende tidsplan: Dato for elektronisk afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EU-tidende Frist for tilmelding til spørgemøde , kl kl Spørgemøde, jf. afsnit 4.2 Spørgemøde, der afholdes på følgende adresse: Materielgården Solkrogen Hedensted , kl Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet med sikkerhed for svar. Spørgsmål, der modtages efter denne frist, vil dog blive besvaret, såfremt det er muligt, jf. afsnit 4.1 Skriftlige spørgsmål Til og med denne dato kan der ske offentliggørelse af eventuelle supplerende oplysninger og supplerende dokumenter, herunder spørgsmål og svar mm., på Udbyders hjemmeside, jf. afsnit 4.1 Skriftlige spørgsmål , kl Frist for modtagelse af tilbud Uge Gennemgang af tilbud Uge Periode hvor Udbyder kan foretage indhentning af dokumentation for de oplysninger, som fremgår af afsnit 6.4 Udelukkelsesgrunde og egnethed, såvel som yderligere verificering af afgivne tilbud. Uge Tilkendegivelse om foreløbig tildeling af kontrakt henholdsvis afslag til Tilbudsgivere (start på standstill-perioden). Side 9 af 18

10 Uge 29 Udløb af standstill-periode. Forventet kontraktindgåelse Forventet kontraktstart 4 Yderligere informationer og spørgsmål 4.1 Skriftlige spørgsmål Udbyder opfordrer Tilbudsgiver til at stille opklarende spørgsmål, såfremt Tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav, kontraktvilkår eller udbudsmaterialet i øvrigt. Såfremt Tilbudsgiver finder, at der er uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, opfordres Tilbudsgiver til hurtigst muligt at gøre Udbyder opmærksom herpå. Udbyder vil herefter overveje at ændre det/de pågældende forhold, såfremt det er muligt inden for de udbudsretlige rammer. Det vedlagte Bilag 11 Kontrakt vil være gældende for det udbudte og vil i lighed med de øvrige bilag ang. opgavens udførelse, bodsbestemmelser osv. regulere det efterfølgende kontraktforhold mellem Udbyder og den vindende Tilbudsgiver. Udbyder ser gerne, at spørgsmål opstilles på listeform med angivelse af det sted i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører. Spørgsmål sendes til Udbyder pr. til den anførte kontaktperson i afsnit 2.3 Udbyders kontaktoplysninger. Spørgsmål der er modtaget inden d. 9. juni 2016, vil med sikkerhed blive besvaret. Spørgsmål der modtages efter denne dato, besvares kun såfremt det er muligt at besvare spørgsmålene senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen kan ikke forventes besvaret. Alle spørgsmål vil sammen med svarene på disse blive offentliggjort i anonymiseret form på Udbyders hjemmeside. Herefter indgår spørgsmål og svar som en del af udbudsmaterialet. Tilbudsgiver opfordres derfor til at holde sig orienteret på Udbyders hjemmeside indtil tilbudsfristens udløb. 4.2 Spørgemøde Udbyder afholder et spørgemøde, hvor Udbyder vil besvare spørgsmål om udbudsforretningen og udbudsmaterialet. Spørgsmålene vil, i det omfang det er muligt, blive besvaret på mødet. De spørgsmål, der kræver yderligere afklaring, vil blive besvaret efterfølgende og offentliggjort hurtigst muligt i anonymiseret form på Udbyders hjemmeside, Referat af informationsmødet (indeholdende evt. spørgsmål og svar og andre generelt relevante informationer fra spørgemødet) vil i anonymiseret form hurtigst muligt blive offentliggjort på hjemmesiden. Tilmelding til spørgemødet skal senest ske d til Indkøbsfællesskabet HHO enten på adressen eller pr. telefon til Der kan for hver Tilbudsgiver deltage maks. 2 personer. 4.3 Besigtigelse Afgivelse af tilbud forudsætter, at Tilbudsgiver har gjort sig bekendt med ruten og dens beskaffenhed. Side 10 af 18

11 5 Vilkår for afgivelse af tilbud 5.1 Sprog Tilbud skal afgives på dansk og al kommunikation i aftaleperioden skal være på dansk. Dokumentation som kun den vindende Tilbudsgiver skal fremsende i henhold til afsnit 6.1 Generelt kan imidlertid accepteres på engelsk, såfremt der ikke eksisterer danske udgaver. Såfremt Udbyder måtte kræve det, skal Tilbudsgiver sørge for en dansk oversættelse af dokumenterne. Udgifterne forbundet hermed er Udbyder uvedkommende. Eventuelle bilag omfattende produktdatablade, tekniske specifikationer, brochuremateriale eller lignende må gerne være på engelsk, såfremt dokumentationen ikke foreligger på dansk. Såfremt Udbyder måtte kræve det, skal Tilbudsgiver oversætte disse til dansk. Udgifter forbundet hermed er Udbyder uvedkommende. 5.2 Alternative tilbud Der kan ikke afgives alternative tilbud. 5.3 Tilbudsvarianter Selvom Tilbudsgiver har mere end én ydelse, der opfylder Udbyders mindstekrav, kan der i tilbuddet kun bydes ind med én ydelse pr. varelinje. 5.4 Formkrav Tilbuddet skal indeholde de dokumenter og oplysninger, der anmodes om i udbudsmaterialet. Der henvises i den forbindelse til tjeklisten i afsnit 11 Tjekliste for Tilbudsgiver. Der skal afleveres følgende eksemplarer af tilbuddet: 1 eksemplar i papirformat indeholdende det samlede tilbud med bilag. Bemærk, at det samlede tilbud således også skal inkludere ESPD en (se mere herom i afsnit 6.1 Generelt). Der ønskes derudover: 1 eksemplar på USB-nøgle indeholdende det samlede tilbud med bilag i et format, der er kompatibelt med Microsoft Office pakken, eller i pdf-format, dog bør Bilag 2 Tilbudsliste og Bilag 3 Kravspecifikation være vedlagt i uændret filformat, dvs. Microsoft Excel-format. ESPD kan om ønsket vedlægges i xml-format. USB-nøglen bør mærkes med Tilbudsgivers navn. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige materiale. Bilag 2 Tilbudsliste skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i Tilbudsgiverens tilbud. Tilbuddet skal afleveres i forseglet emballage og mærkes med følgende tekst: Side 11 af 18

12 FORTROLIGT Tilbud på: Genudbud, Vintertjenester til Hedensted Kommune, Rute 11 Må kun åbnes af Jacob Holm Jørgensen 5.5 Frist for aflevering af tilbud og afleveringsadresse Tilbud skal fremsendes eller afleveres personligt til følgende adresse: Tilbud skal være modtaget på ovennævnte adresse senest den kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt vil blive udelukket fra vurdering. Det er Tilbudsgivers ansvar, at tilbud fremkommer rettidigt. Efter anmodning udsteder Udbyder kvittering for modtagelse af tilbud på ovenstående adresse. Bemærk, at tilbud ikke kan afgives pr. . Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud. 5.6 Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i sin helhed indtil fire måneder efter udløbet af tilbudsfristen. 5.7 Omkostninger i forbindelse med udbudsforretningen Samtlige omkostninger i forbindelse med tilbudsgivningen påhviler Tilbudsgiver. Modtagne tilbud returneres ikke af Udbyder. Indkøbsfællesskabet HHO Horsens Rådhus, Lok Rådhustorvet Horsens Att.: Jacob Holm Jørgensen 6 Betingelser for deltagelse (udelukkelse og egnethed) 6.1 Generelt Enhver Tilbudsgiver skal udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument (herefter benævnt ESPD ) og vedhæfte dette til sit tilbud. ESPD en er vedlagt det øvrige udbudsmateriale som Bilag 1a ESPD. For at Tilbudsgiver kan udfylde sin del af ESPD en, skal Bilag 1a ESPD indlæses i et bestemt elektronisk EU-program. Programmet tilgås via denne adresse For hjælp til udfyldelse af ESPD en henvises til Indkøbsfællesskabet HHO s vejledning Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD. I de tilfælde hvor Tilbudsgiver baserer sig på én eller flere underleverandørers formåen, fx disses uddannelsesmæssige eller faglige kvalifikationer, skal der udfyldes en separat ESPD for hver underleverandør. Side 12 af 18

13 Dokumentet fungerer som et foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til egnethed, udelukkelse og udvælgelse. Såfremt de afgivne oplysninger viser, at Tilbudsgiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund eller ikke opfylder mindstekravene til egnethed, vil tilbuddet ikke komme i betragtning. Såfremt et tilbud er, eller synes at være, ufuldstændigt eller fejlbehæftet eller hvis der mangler specifikke dokumenter forbeholder Udbyder sig ret til at anmode Tilbudsgiver om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet ved at indsende de relevante oplysninger og/eller den relevante dokumentation. Udbyder kan forlange, at Tilbudsgiver efter tilbudsfristen fremlægger dokumentation for de oplysninger der er afgivet i ESPD. Denne dokumentation skal være Udbyder i hænde uden ugrundet ophold (Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at for så vidt angår serviceattest bruger Erhvervsstyrelsen ca. to uger på at imødekomme en anmodning.). Lignende krav til dokumentation gælder for de enheder, som pågældende Tilbudsgiver måtte basere sit tilbud på. Bemærk, at det kun er efter anmodning, at der skal fremsendes anden dokumentation for overholdelse af krav til egnethed end ESPD. Såfremt det efter fremsendt dokumentation viser sig, at de oplysninger Tilbudsgiver har afgivet i ESPD en er urigtige og at Tilbudsgiver ikke opfylder kravene til egnethed, vil det medføre, at Tilbudsgivers tilbud afvises. 6.2 Særligt vedrørende konsortier Såfremt Tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (dvs. hvor flere virksomheder byder sammen som konsortium) skal særskilt ESPD udfyldes for hver deltager i konsortiet. Der stilles ingen særlige krav til konsortiets retlige form, men der skal blandt konsortiets deltagere udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle deltagerne i konsortiet. Endvidere skal deltagerne i konsortiet hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og opfyldelse af kontrakten. Konsortiet skal som en del af sit tilbud fremsende udfyldt Bilag 12 Konsortieerklæring. For så vidt angår Tilbudsgiverens egnethed, jf. afsnit Økonomisk og finansiel formåen og afsnit Teknisk og faglig formåen, skal det fremgå af tilbuddet, hvilken deltager i konsortiet, der opfylder et givet mindstekrav, eller om mindstekrav opfyldes i forening. 6.3 Særligt vedrørende tilfælde hvor Tilbudsgiver baserer sig på andres formåen Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (Jf. afsnit Økonomisk og finansiel formåen) og/eller tekniske og faglige formåen (jf. afsnit Teknisk og faglig formåen) uanset den retlige karakter af forbindelserne mellem Tilbudsgiver og den eller de enheder, som Tilbudsgiver baserer sig på. Dette kan fx ske, hvor Tilbudsgiver ikke på egen hånd kan overholde Udbyders mindstekrav til egnethed. Baserer Tilbudsgiver sig således på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal Tilbudsgiveren kunne fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at Tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige formåen. Støtteerklæringen eller anden dokumentation skal dokumentere følgende: At der foreligger en juridisk bindende aftale mellem Tilbudsgiver og den enhed, som Tilbudsgiveren baserer sig på; At den juridisk bindende aftale medfører, at den enhed, som Tilbudsgiveren sig på, stiller sin økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen til rådighed for kontraktens opfyldelse, samt At Tilbudsgiveren og den enhed, hvis økonomiske og finansielle formåen Tilbudsgiveren baserer sig på, hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse. Side 13 af 18

14 Den virksomhed, der yder støtten, skal oplyse, i hvilken grad der stilles økonomisk og finansiel formåen til rådighed, samt hvilken konkret teknisk og faglige formåen, der stilles til rådighed i forbindelse med kontraktens opfyldelse. Dette vil sige, at den enhed, som Tilbudsgiveren baserer sig på, kan stille en begrænset formåen til rådighed, såfremt Tilbudsgiveren kan påvise rådighed over den specifikke formåen. I det omfang der alene stilles en begrænset formåen til rådighed, er det alene den begrænsede formåen, som kan indgå i vurderingen af Tilbudsgiverens egnethed. Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer og/eller faglige erfaringer vedr. udførelsen af konkrete dele af opgaven, skal de enheder som Tilbudsgiver baserer sig på, ligeledes udføre de relevante dele af kontrakten. Det anbefales, at Tilbudsgiver, ved behov for at give dokumentation, anvender formularen i Bilag 13 Støtteerklæring, da bilaget ved korrekt udfyldelse overholder de krav, som Udbyder stiller. Den virksomhed der yder støtten skal opfylde Udbyders mindstekrav til egnethed og må ikke være omfattet af en udelukkelsesgrund, hvorfor tilbuddet både skal indeholde en udfyldt ESPD for Tilbudsgiveren selv, samt en separat udfyldt ESPD for hver af de enheder (virksomheder), som Tilbudsgiver baserer sig på. Bemærk, at de relevante oplysninger også omfatter oplysningerne i afsnit Tilbudsgivers personlige forhold og afsnit Økonomisk og finansiel formåen og/eller afsnit Teknisk og faglig formåen. 6.4 Udelukkelsesgrunde og egnethed I nærværende afsnit fremgår udelukkelsesgrundene og mindstekravene til Tilbudsgivers egnethed. Bemærk, at de oplysninger, som Udbyder anmoder om, skal angives ved anvendelse af ESPD, jf. afsnit 6.1 Generelt, og anses som en del af tilbuddet Tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsgiver skal udfylde de oplysninger, der anmodes om i ESPD Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør, A, B og C. Tilbudsgiver skal i ESPD Del III: Udelukkelsesgrunde, A og B erklære ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsdirektivet 2014/24/EU art. 57, stk. 1 og stk. 2. Tilbudsgiver skal i ESPD Del III: Udelukkelsesgrunde, C erklære ikke at være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudsdirektivet 2014/24/EU art. 57, stk. 4, der i Udbudsloven er gjort obligatoriske. Det drejer sig om: - Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren, jf. Udbudsdirektivets art. 57, stk. 4, litra e) - Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure, jf. Udbudsdirektivets art. 57, stk. 4, litra f) - Afgivelse af urigtige oplysninger, tilbageholdte oplysninger, ude af stand til at fremlægge de dokumenter, der anmodes om, og indhentede fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure, jf. Udbudsdirektivets art. 57, stk 4., litra h) Økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgiver skal i ESPD Del IV,, erklære, at Tilbudsgiver opfylder alle de stillede mindstekrav til udvælgelseskriterierne, dermed alle stillede mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen og teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver skal opfylde nedenstående mindstekrav vedr. årsomsætning for hvert af de seneste 2 disponible regnskabsår: Den samlede årsomsætning (nettoomsætning pr. år): Side 14 af 18

15 Det er et mindstekrav, at den samlede årsomsætning for hvert af de anførte regnskabsår er minimum DKK Hvis oplysningerne vedrørende omsætning ikke er til rådighed for hele den periode der anmodes om, angives den dato hvor virksomheden blev etableret eller den økonomiske aktør startede sin virksomhed. Desuden skal Tilbudsgiver opfylde nedenstående mindstekrav hvis Tilbudsgiver har en årsomsætning for det seneste regnskabsår. Egenkapital: Det er et mindstekrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det anførte regnskabsår er minimum DKK Vindende Tilbudsgiver skal forud for kontraktunderskrift fremlægge bevis for gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på minimum DKK 5 mio. Dokumentationen skal ikke vedhæftes tilbuddet. Som dokumentation for den samlede årsomsætning, egenkapital og soliditetsgrad skal Tilbudsgiver efter anmodning og efter tilbudsfristen fremsende følgende: Revisorpåtegnede årsregnskaber for Tilbudsgivers 2 seneste afsluttede regnskabsperioder. Hvis den samlede årsomsætning og egenkapital ikke fremgår af årsregnskaberne, da skal Tilbudsgiver indsende et dokument hvoraf årsomsætningen, egenkapitalen og soliditetsgraden med revisorattestering fremgår. Attesteringen skal være af registreret eller statsautoriseret revisor Teknisk og faglig formåen Tilbudsgiver skal opfylde nedenstående mindstekrav til den tekniske og faglige formåen: Referencer: Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år. Ved sammenlignelige leverancer forstås opgaver med vintertjeneste med lastbil. Det er uden betydning om referencerne er til offentlige eller private virksomheder. Tilladelse til at udføre erhvervet ved anvendelse af lastbil. Eventuelle underleverandører skal ligeledes opfylde kravet. Dokumentationen for ovenstående skal ikke vedhæftes tilbuddet: Som dokumentation for Tilbudsgivers referencer skal Tilbudsgiver efter anmodning og efter tilbudsfristen fremsende følgende: Underskrevet referenceliste. Udbyder forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed. Referencelisten skal indeholde en beskrivelse af de betydeligste leveringer inklusive datoer og kundens navn (samt kontaktperson hos kunden). Herudover skal Tilbudsgiver angive størrelsesordenen af referencen (enten i omsætning i danske kroner eller ved beskrivelse af de ydelser der er leveret og omfanget og varigheden heraf). Som dokumentation for Tilbudsgivers tilladelse til at udføre erhvervet skal Tilbudsgiver efter anmodning og efter tilbudsfristen fremsende følgende: Nummer på køretilladelse for hvert køretøj, der agtes anvendt til udførelsen af opgaven. Side 15 af 18

16 7 Tildelingskriterium Identifikation af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet Pris. Kontrakten tildeles til den Tilbudsgiver, der afgiver tilbuddet med den laveste pris. Det enkelte Tilbuds pris opgøres på baggrund af det beløb der ved korrekt udfyldelse af Bilag 2 Tilbudsliste står ud for Total tilbudssum. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem et skriftligt og et elektronisk eksemplar, vurderes der på det skriftlige eksemplar. Såfremt der i en skriftlig version er fejl i udregningen af summerne, vurderes der på de enhedspriser der er indført for de enkelte linjer ganget med det estimeret antal enheder plus de faste omkostninger for de to honorarer, hvilket giver Total tilbudssum. 8 Tilbudsgivers forbehold Det understreges, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet medfører, at Udbyder har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Udbyder ret til at se bort fra tilbuddet, eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Udbyder pligt til at se bort fra tilbuddet. Såfremt Tilbudsgiver tager forbehold over for mindstekrav i kravspecifikationen vil tilbuddet blive anset for ukonditionsmæssigt og derfor blive forkastet af Udbyder. Tilbudsgiverne opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet inden for fristen. Tilbudsgiver bør nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at Udbyder er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Udbyder fraråder Tilbudsgiver at vedlægge eller henvise til Tilbudsgiverens almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller lignende. Sådanne salgs- og leveringsbetingelser vil typisk indeholde bestemmelser, der reelt indebærer et forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, således at Udbyder vil være forpligtet til at forkaste det pågældende tilbud. Afgivelse af tilbud indebærer automatisk, at Tilbudsgiver garanterer, at samtlige mindstekrav opfyldes. Dette gælder dog ikke, såfremt det af tilbuddet konkret kan udledes, at ét eller flere mindstekrav ikke opfyldes. 9 Fortrolighed Tredjemand kan begære og opnå aktindsigt i dokumenterne i dette udbud, herunder indkomne tilbud og hele eller dele af kontrakten i henhold til Forvaltningslovens eller Offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Anmodes Udbyder om aktindsigt, vil Tilbudsgiver så vidt muligt blive hørt, inden Udbyder træffer afgørelse om hvilke dele af tilbuddet, der måtte være undtaget fra aktindsigt. Udbyder vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, der følger af lovgivningen. Side 16 af 18

17 10 Orientering om resultatet af udbudsforretningen Med henblik på indgåelse af kontrakt modtager samtlige tilbudsgivere hurtigst muligt og samtidigt meddelelse om, hvem Udbyder har til hensigt at indgå kontrakt med. Denne meddelelse sendes pr. til den kontaktperson, som Tilbudsgiveren har anført i ESPD Del II, A. Bemærk, at meddelelsen kun sendes elektronisk. Kontrakt forventes herefter indgået med den vindende tilbudsgiver efter udløbet af standstill-perioden. Meddelelsen til den vindende tilbudsgiver om, at deres tilbud er det vindende tilbud, er ikke et bindende tilsagn om at ville indgå kontrakt. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, før kontrakten er underskrevet ubetinget af alle kontrakten parter, ligesom Udbyder ikke anser udbudsforretningen for afsluttet før dette tidspunkt. 11 Tjekliste for Tilbudsgiver Følgende huskeliste er ment som en hjælp til Tilbudsgiverne for at gøre det mere overskueligt at aflevere et tilbud, der opfylder de nødvendige formkrav. Ansvaret for at aflevere et komplet tilbud påhviler dog til enhver tid Tilbudsgiver. Formkrav Krav til materiale Beskrivelse Afleveringssted: Tilbud skal sendes pr. post, med kurér eller afleveres personligt til: Indkøbsfællesskabet HHO Horsens Rådhus, lokale Rådhustorvet Horsens Att.: Jacob Holm Jørgensen Tilbud indleveres i: 1 eksemplar i papirformat af det samlede tilbud inkl. alle bilag. Der ønskes derudover et eksemplar på USB-nøgle. Se desuden afsnit 5.4 og afsnit 5.5 for yderligere information herom. Bilag Dokumentation Bemærkninger Bilag 1 Underskriftsbilag Bilag 1a ESPD Bilag 2 Tilbudsliste Underskriv og medsend bilaget. Følg Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD. Udfyld de krævede felter i ESPD og medsend det udfyldte bilag. Udfyld de krævede felter og medsend det udfyldte bilag. Side 17 af 18

18 Bilag 3 Kravspecifikation Bilag 4 ABService 2003 med Udbyders ændringer og præciseringer Bilag 5 TAG - Tilbuds- og afregningsgrundlag Bilag 6 Regulativ for Vintervedligeholdelse i Hedensted Kommune Bilag 7 Instruks for arbejdets udførelse Bilag 8 Arbejdsklausuler Bilag 9 Kontrolklausuler Bilag 10 Kortmateriale Bilag 11 Kontrakt Bilag 12 Konsortieerklæring Bilag 13 Støtteerklæring Bilaget er til Tilbudsgivers orientering og skal ikke medsendes tilbuddet. Bilaget er til Tilbudsgivers orientering og skal ikke medsendes tilbuddet. Bilaget er til Tilbudsgivers orientering og skal ikke medsendes tilbuddet. Bilaget er til Tilbudsgivers orientering og skal ikke medsendes tilbuddet. Bilaget er til Tilbudsgivers orientering og skal ikke medsendes tilbuddet. Bilaget udgør en integreret del af aftalen mellem vindende tilbudsgiver og Ordregiver, og underskrives i forbindelse med kontraktindgåelse. Bilaget skal ikke medsendes tilbuddet. Bilaget udgør en integreret del af aftalen mellem vindende tilbudsgiver og Ordregiver, og underskrives i forbindelse med kontraktindgåelse. Bilaget skal ikke medsendes tilbuddet. Bilaget er til Tilbudsgivers orientering og skal ikke medsendes tilbuddet. Bilaget er til Tilbudsgivers orientering og skal ikke medsendes tilbuddet. Kontrakten vil blive udfyldt af Udbyder ved tildeling af kontrakt. Såfremt Tilbudsgiver afgiver tilbud som et konsortium skal alle deltagere i konsortiet udfylde konsortieerklæringen og denne skal medsendes tilbuddet. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds formåen kan Tilbudsgiver fremsende dokumentation for rådighed over støtten sammen med tilbuddet eller fremsende denne dokumentation efter anmodning fra Udbyder efter tilbudsfristen. Side 18 af 18

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af grønne poser til KOD til Horsens Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2017/S

UDBUDSBETINGELSER. Levering af grønne poser til KOD til Horsens Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2017/S UDBUDSBETINGELSER Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2017/S 039-070415 Offentligt udbud Levering af grønne poser til KOD til Horsens Kommune Indhold 1 UDBUDSMATERIALE...3 NÆRVÆRENDE UDBUDSBETINGELSER...3 UDBUDSBEKENDTGØRELSE...3

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation

Betingelser for prækvalifikation Betingelser for prækvalifikation Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Begrænset udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af håndværkerydelser (tømrer og snedker,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Udbudsbetingelser For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Generelt om indkøbsfællesskabet Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017 25. maj 2016 Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017 Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S [tal]-[tal] Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3 3. UDARBEJDELSE AF

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ordregiver... 4 3 Udbudsmaterialet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX. Indkøb af. Klinisk ernæring og tilhørende utensilier. til

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX. Indkøb af. Klinisk ernæring og tilhørende utensilier. til UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 20XX/S XX-XXX Indkøb af Klinisk ernæring og tilhørende utensilier til Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark Sagsnummer: 15/35662 Region

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af acceleratorforløb. til. SCALE-UP Denmark. Region Midtjylland

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af acceleratorforløb. til. SCALE-UP Denmark. Region Midtjylland UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af acceleratorforløb til SCALE-UP Denmark Region Midtjylland Sagsnummer: 1-30-76-29-14 Indholdsfortegnelse 1 Udbuddet og udbuddets omfang... 3 2 Ordregivers kontaktoplysninger...

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Juni 2017 Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Udbudsvilkår Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision 0

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde Udbudsbetingelser for offentligt udbud Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde 2/25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver...

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens N O T AT 16. januar 2014 Ref. RIN Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om kortlægning af erhvervslivets energiforbrug 17. januar 2014 Side 1 Indhold 1 Regler for udbudsprocessen...

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Udbudsbetingelser Levering af vekslere, beholdere og automatik mv. til varmecentraler 2015+ Delrammeaftale 1, pladevarmevekslere og varmtvandsbeholdere Delrammeaftale

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Udbudsbetingelser for Rammeaftale om køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Side 1 af 7 1 Indledning Nærværende udbudsbetingelser gælder for Søfartsstyrelsens udbud rammeaftale

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 07-06-2016 07-06-2016 2 07-06-2016 07-06-2016 Spørgsmål

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet EU-udbudsnummer: 136322-2015 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 VINTERTJENESTE UDBUDSBETINGELSER (UB)

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 VINTERTJENESTE UDBUDSBETINGELSER (UB) Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 VINTERTJENESTE UDBUDSBETINGELSER (UB) PROJEKT Vintertjeneste Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt nr. 225389 Dokument nr. 1220070910 Version 1 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Indkøb af. Kæbekirurgiske implantater. til

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Indkøb af. Kæbekirurgiske implantater. til UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Indkøb af Kæbekirurgiske implantater til Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland 1 Indholdsfortegnelse 1 Udbuddet og udbuddets omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere