Betingelser for prækvalifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for prækvalifikation"

Transkript

1 Betingelser for prækvalifikation Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Begrænset udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af håndværkerydelser (tømrer og snedker, maler, ventilationsarbejder og hovedentrepriser) til Horsens Kommune

2 Indhold 1 INFORMATIONER TIL ANSØGER GENEREL BESKRIVELSE AF UDBYDER PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALETS OPBYGNING...3 Tidsfrister og kontaktoplysninger...3 Prækvalifikationsbetingelser...3 Bilag 1 - Afgivelse af oplysninger ved prækvalifikation...3 Herunder samles...3 Bilag 1a Underskrift og oplysninger...3 Bilag 1b Nøgletal...3 Bilag 1c Referenceliste...3 Bilag 2 Eksempel på udfyldelse af Bilag 1 - Afgivelse af oplysninger ved prækvalifikation TIDSFRISTER OG KONTAKTOPLYSNINGER UDBUDDETS OMFANG OG VILKÅR GENEREL BESKRIVELSE AF UDBUDDET EKSEMPLER PÅ HVAD DER ER OMFATTET AF DE UDBUDTE DELAFTALER OVERORDNET PROCES FOR DET BEGRÆNSEDE UDBUD OG EFTERFØLGENDE TILDELING AF OPGAVER PÅ DELAFTALERNE VEJLEDENDE TIDSPLAN FOR DET BEGRÆNSEDE UDBUD (PRÆKVALIFIKATION OG UDBUD) FORMKRAV SPROGKRAV SPØRGEMØDE UDGIFTER VED PRÆKVALIFIKATION PROCEDURE FOR PRÆKVALIFIKATION UDBUDSFORM ANSØGNING OM PRÆKVALIFIKATION ANSØGNINGER AFGIVET MED STØTTEERKLÆRING ANSØGNINGER AFGIVET AF KONSORTIER VALG MELLEM FLERE KVALIFICEREDE ANSØGERE ÅBNING AF INDKOMNE ANSØGNINGER UNDERRETNING OM PRÆKVALIFIKATION TJEKLISTE...18 Side 2 af 19

3 1 Informationer til Ansøger 1.1 Generel beskrivelse af Udbyder Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner er et samarbejde mellem Hedensted, Horsens og Odder Kommuner og agerer som tovholder i forbindelse med gennemførelse af udbuddet. 1.2 Prækvalifikationsmaterialets opbygning Det samlede udbudsmateriale består af følgende dokumenter: Tidsfrister og kontaktoplysninger Prækvalifikationsbetingelser Bilag 1 - Afgivelse af oplysninger ved prækvalifikation Herunder samles Bilag 1a Underskrift og oplysninger Bilag 1b Nøgletal Bilag 1c Referenceliste Bilag 2 Eksempel på udfyldelse af Bilag 1 - Afgivelse af oplysninger ved prækvalifikation Side 3 af 19

4 1.3 Tidsfrister og kontaktoplysninger Spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet Spørgsmål til prækvalifikation materialet skal formuleres skriftligt. Det anbefales, at Ansøger fremsender spørgsmål så tidligt som muligt i ansøgningsperioden, således der er tid til at svare på spørgsmålene og til at tage svarene til efterretning i udarbejdelsen af tilbud. Spørgsmålene skal sendes pr. og vil blive besvaret skriftligt. Alle spørgsmål og svar vil, i anonymiseret form, blive offentliggjort på Horsens Kommunes hjemmeside: gaver.aspx Frister og kontaktoplysninger Alle spørgsmål, der er modtaget senest den , kl vil blive besvaret. Spørgsmål sendes til følgende adresse: med emnet Spørgsmål udbud på håndværkerydelser. Frist for tilmelding til spørgemøde: Tilmelding skal ske til senest kl Spørgemøde afholdes: Ansøgningsfrist Fristen for ansøgning om prækvalifikation: Prækvalifikationsmaterialet skal fremsendes/afleveres skriftligt i originalt eksemplar, dvs. i alt 1 eksemplar. Endvidere skal den samlede ansøgning, inkl. alle bilag, vedlægges elektronisk på en CD-rom eller USB-nøgle. Ved aflevering skal ansøgningen være mærket og lukket. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at ansøgningen når rettidigt frem. Ved aflevering af ansøgningen ved personligt fremmøde til Indkøbskontoret vil Ansøger få en kvittering på, at ansøgningen er modtaget samt dato og tidspunkt for modtagelsen. Forventet kontraktstart , kl , Foredragssalen Horsens Rådhus, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Ansøgningen skal senest afleveres d , kl Ansøgningen skal mærkes med Ansøgning prækvalifikation håndværkerydelser. Horsens Kommune Indkøbsafdelingen lokale Rådhustorvet Horsens Att.: Dorte Pernille Vestergaard Normal åbningstid for kontoret er mandagonsdag kl , torsdag kl og fredag kl Forventet kontraktstart d Side 4 af 19

5 2 Udbuddets omfang og vilkår Generel beskrivelse af udbuddet. Udbyder ønsker at samle sine indkøb af håndværkerydelser for så vidt angår: Udvendig vedligehold af tømrer -, snedker- og malerarbejder for alle kommunale bygninger (undtagen bygninger på øen Endelave) og indvendig vedligehold af tømrer-, snedker- og malerarbejder på Horsens Rådhus og i ældreboliger. Etablering og renovering af komfortventilationsanlæg for alle kommunale bygninger (undtagen bygninger på øen Endelave). Det skal bemærkes, at ventilationsservice ikke er en del af den udbudte opgave. Hovedentrepriser i relation til udvendig vedligeholdelsesarbejder for alle kommunale bygninger (undtagen bygninger på øen Endelave og indvendig vedligeholdelsesarbejder på Horsens Rådhus og i ældreboliger). For yderligere beskrivelse af ovenstående punkter se afsnit 2.2 Eksempler på hvad der er omfattet af de udbudte delaftaler. På baggrund af udbuddet indgås en række rammeaftaler inden for følgende delaftaler: Delaftale 1a: Tømrer og Snedker geografisk område 1 Delaftale 1b: Tømrer og Snedker geografisk område 2 Delaftale 1c: Tømrer og Snedker geografisk område 3 Delaftale 1d: Tømrer og Snedker geografisk område 4 Delaftale 2a: Maler geografisk område 1 Delaftale 2b: Maler geografisk område 2 Delaftale 2c: Maler geografisk område 3 Delaftale 2d: Maler geografisk område 4 Delaftale 3: Ventilationsarbejder Delaftale 4: Hovedentrepriser For delaftalerne 1a 1d og 2a 2d er det fagentrepriser, der udbydes. For delaftale 3 Ventilationsarbejder gælder at der under delaftalen kan ske konkurrenceudsættelse af enten fagentrepriser eller hovedentrepriser. For delaftale 4 gælder at der kun kan ske konkurrenceudsættelse af hovedentrepriser. For fagentrepriser er opgaverne mangeartede og omfatter både akutte og planlagte vedligeholdelsesarbejder/opgaver. Hovedentrepriser omfatter alene planlagte vedligeholdelsesarbejder/opgaver. Ved akutte vedligeholdelsesarbejder/opgaver er der tale om opgaver der kræver hurtig afhjælpning af hensyn til bygningsmassen og bygningens drift. Behovet for udbedring har karakter af at være pludselig opstået. Ved planlagte vedligeholdelsesarbejder/opgaver er der tale om istandsættelsesopgaver, reparationer og forebyggende vedligeholdelsesopgaver. Planlagte vedligeholdelsesopgaver kan både være fagentrepriser eller hovedentrepriser afhængigt af typen af vedligeholdelsesopgaven Den årlige volumen for delaftalerne er i 2016 estimeret til dkr. ekskl. moms. Estimatet er udelukkende vejledende og bygger på Udbyders vurdering ud fra omfanget af planlagt vedligehold samt vurdering af akutarbejde. Der er ikke garanteret en fremtidig omsætning. I skemaet nedenfor angives den forventede fordeling af det forventede årlige volumen i 2016 på de enkelte delaftaler: Side 5 af 19

6 Delaftaler Estimeret omsætning i dkr ekskl. moms Bygningsmasse i m 2 Delaftale 1a: Tømrer og snedker geografisk område 1 0,25 4 million m 2 Delaftale 1b: Tømrer og snedker geografisk område 2 0,25 4 million m 2 Delaftale 1c: Tømrer og snedker geografisk område 3 0,25 4 million m 2 Delaftale 1d: Tømrer og snedker geografisk område 4 0,25 4 million m 2 Delaftale 2a: Maler geografisk område 1 0,25 1 million m 2 Delaftale 2b: Maler geografisk område 2 0,25 1 million m 2 Delaftale 2c: Maler geografisk område 3 0,25 1 million m 2 Delaftale 2d: Maler geografisk område 4 0,25 1 million m 2 Delaftale 3: Ventilationsarbejder 1,5-4 millioner m 2 Delaftale 4: Hovedentrepriser 2,5 8 millioner m 2 Hver delaftale er på 2 år med mulighed for op til 2 x12 måneders forlængelse. Forventet kontraktstart er den Tildelingskriteriet for alle delaftaler er laveste pris. Se afsnit 4 Tildelingskriteriet i indeværende dokument for yderligere beskrivelse. Efterfølgende kort viser opdelingen af Horsens Kommune i 4 geografiske områder. Opdelingen gælder alene for delaftalerne vedrørende Tømrer og Snedker og delaftalerne vedrørende Maler. Side 6 af 19

7 Prækvalifikation For delaftalerne 1a 1d Tømrer og Snedker kan der maksimalt søges om prækvalifikation til 2 af de 4 delaftaler. For delaftalerne 2a 2d Maler kan der maksimalt søges om prækvalifikation til 2 af de 4 delaftaler. Ansøges om prækvalifikation til mere end 2 delaftaler, vil Udbyder anse det som om at der er søgt om prækvalifikation til de 2 delaftaler med de to første bogstaver i alfabetet. Ansøges for eksempel om prækvalifikation til delaftale 1a, 1b og 1c vil Udbyder anse det som, at der er søgt om prækvalifikation til 1a og 1b. Ellers kan der frit ansøges om prækvalifikation på én, flere eller alle af de udbudte delaftaler. Der kan ikke ansøges om prækvalifikation på dele af én enkelt delaftale. Den enkelte Ansøger kan blive prækvalificeret mellem 0 til det antal delaftaler de har søgt om prækvalifikation til. Bemærk, at det kun er muligt at fremsende én ansøgning om prækvalifikation per delaftale per virksomhed eller konsortium. Af det efterfølgende skema fremgår antallet af leverandører, der ønskes prækvalificeret til hver delaftale og antallet af leverandører, der kommer på hver enkelt delaftale: Delaftaler Antal prækvalificerede Antal leverandører på rammeaftale Delaftale 1a: Tømrer og snedker geografisk område Delaftale 1b: Tømrer og snedker geografisk område Delaftale 1c: Tømrer og snedker geografisk område Delaftale 1d: Tømrer og snedker geografisk område Side 7 af 19

8 Delaftale 2a: Maler geografisk område Delaftale 2b: Maler geografisk område Delaftale 2c: Maler geografisk område Delaftale 2d: Maler geografisk område Delaftale 3: Ventilationsarbejder 10 6 Delaftale 4: Hovedentrepriser Udbud De endelige delaftaler vil blive tildelt efter tildelingskriteriet laveste pris. Tildeling på rammeaftale Akutte vedligeholdelsesopgaver vil blive tildelt ved direkte tildeling. Planlagte opgaver under en kr. ekskl. moms for delaftale 1a 1d Tømrer og Snedker og delaftale 3 Ventilationsarbejder vil blive tildelt ved direkte tildeling. Planlagte opgaver under kr. ekskl. moms for delaftale 2a 2d Maler vil blive tildelt ved direkte tildeling. Planlagte opgaver over ovenstående beløb vil blive tildelt ved gennemførelse af miniudbud. 2.2 Eksempler på hvad der er omfattet af de udbudte delaftaler Delaftale 1a 1d: Tømrer og Snedker Følgende er eksempler på hvad der er omfattet af delaftalerne: Udvendig vedligehold f.eks.: Tagdækninger, underbeklædninger, sternkanter, tagvinduer Lette facader af alle typer, døre- og vinduer af alle typer. Trapper og værn af træ- og metal Indvendig vedligehold rådhuset og ældreboliger f.eks. Om forandringer (lofter, flytning af vægge af forskellige typer, døre m.v.) Opgaverne der konkurrenceudsættes under delaftalerne kan størrelsesmæssigt og typemæssigt variere meget f.eks. fra reparation af en dør til facaderenovering. Listen med eksempler er ikke udtømmende. Delaftale 2a 2d: Maler Følgende arbejder er omfattet af delaftalerne: Side 8 af 19

9 Udvendig vedligehold f.eks.: Tagstern, underbeklædninger, gavle mv. Vinduer og døre i facader, udvendigt Facader af træ, puds, beton, murværk og lign. Indvendige vedligehold og nybehandling på rådhuset og i ældreboliger f.eks. Vedligehold af overflader (vægge, døre og vinduer, lofter, radiator, rør mv.) Nybehandling af overflade (gipsvægge, paneler mv.) Opgaverne der konkurrenceudsættes under delaftalerne kan størrelsesmæssigt og typemæssigt variere meget f.eks. fra maling af enkelte vægge til maling af alle facader på en eller flere ejendomme. Listen med eksempler er ikke udtømmende. Delaftale 3: Ventilationsarbejder Der kan udbydes både fag- og hovedentrepriser under delaftalen. Følgende er eksempler på hvad der er omfattet af delaftalen. For alle punkterne gælder at det er komfortventilationsanlæg: Vedligeholdelsesopgaver på ventilations- og udsugningsanlæg (eksklusiv ventilationsservice) Ændringer på bestående anlæg (F.eks. alt fra montering af armaturer til udskiftning af kanalsystemer) Fejlfinding og indregulering på bestående anlæg Etablering af nye ventilations- og udsugningsanlæg, herunder teknisk isolering af anlæg Følgende er eksempler på, hvad der er undtaget fra delaftalen: Årlig ventilationsservice Lovpligtig ventilationseftersyn CTS-automatik Procesventilation af enhver art Delaftale 4: Hovedentreprise Der udbydes enten enkelt opgaver eller en pulje af (mindre) opgaver fordelt på forskellige fysiske lokationer. Eksempler på enkelt opgaver: Tagudskiftninger af alle typer Facaderenovering Eksempler på puljer af opgaver: Side 9 af 19

10 Udskiftninger af vinduer og døre, træværk, fuger, facader af alle typer, murværk, malerarbejder, el mv. Tagudskiftninger af alle typer Der kan ikke udbydes en hovedentreprise på ventilationsarbejder under delaftalen. En sådan hovedentreprise vil blive udbudt under delaftale 3. Side 10 af 19

11 2.3 Overordnet proces for det begrænsede udbud og efterfølgende tildeling af opgaver på delaftalerne Processen for udbud af håndværkerydelser består af 3 delprocesser: 1. Prækvalifikation 2. Udbud 3. Anvendelse af rammeaftale (miniudbud eller direkte tildeling) Punkterne 1 og 2 skal gennemføres 1 gang og resultatet er en række rammeaftaler inden for de specifikke delaftaler (f.eks. Delaftale 1a: Tømrer og Snedker geografisk område 1). Under delprocessen, prækvalifikation udvælges de ansøgere, der kan byde på rammeaftalen. Under delprocessen udbud tildeles leverandører til de enkelte delaftaler. Under delprocessen anvendelse af rammeaftale indgås konkrete entrepriseleverancer med én leverandør. Med andre ord skal punkt 3 gennemføres hver gang, der skal gennemføres en konkret entreprise enten en fagentreprise eller en hovedentreprise. Tildeling af opgaver på rammeaftalen kan ske enten ved mini-udbud eller direkte tildeling. Overordnet kan hele processen for udbuddet af håndværkerydelser skitseres på følgende måde: Side 11 af 19

12 2.4 Vejledende tidsplan for det begrænsede udbud (prækvalifikation og udbud) Fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til TED og offentliggørelse på Horsens Kommunes hjemmeside Ansøgningsfrist for prækvalifikation Vurdering af ansøgere Uge32-37 Forventet underretning af ansøgere og fremsendelse af udbudsmateriale Uge Tilbudsfrist Uge 44 Tilbudsvurdering Uge 45 Underretning om udbudsprocedurens udfald Uge 46 Standstill-periode udløb Uge 47 Forventet kontraktunderskrivelse Uge Kontraktstart Formkrav Ansøgningen inkl. eventuelle bilag skal fremsendes/afleveres skriftligt i originalt eksemplar, dvs. i alt 1 eksemplar. Ansøgningen inkl. alle bilag skal mærkes med emnet Ansøgning - prækvalifikation håndværkerydelser til Horsens Kommune. Endvidere skal den samlede ansøgning, inkl. alle bilag, vedlægges elektronisk på en CD-rom eller USB-nøgle. Tilbud inkl. alle bilag skal være kompatibelt med Microsoft Office pakken eller PDF. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder den skriftlige ansøgning. 2.6 Sprogkrav Tilbud samt al kommunikation i ansøgnings-, udbuds- og aftaleperioden skal være på dansk. Bilag (udover Bilag 1) kan imidlertid accepteres på engelsk, såfremt der ikke eksisterer danske udgaver. Såfremt Udbyder måtte kræve det, skal Ansøger oversætte relevante dele af disse til dansk indenfor 5 arbejdsdage. Ansøger skal oversætte de dele som Udbyder udpeger som relevant. Udgifter forbundet hermed, er Udbyder uvedkommende. Side 12 af 19

13 2.7 Spørgemøde Der afholdes et særskilt spørgemøde for alle interesserede ansøgere. Spørgemødet har til formål at sikre, at alle ansøgere har mulighed for at få en introduktion og gennemgang af det samlede prækvalifikationsmateriale og stille spørgsmål. Potentielle ansøgere opfordres til at deltage i spørgemødet. Ansøgere kan inden spørgemødet fremsende spørgsmål, som de gerne vil have svar på til spørgemødet. Spørgsmål skal sendes til og mærkes Spørgsmål til spørgemødet. Udbyder vil gerne have spørgsmålene senest d kl Spørgsmål behøver ikke at være fremsendt inden spørgemødet, men kan stilles på mødet. Hver ansøger har mulighed for at deltage med op til 2 personer. Alle deltagere fra ansøgeren skal tilmeldes spørgemødet. Tilmelding foregår til Tilmelding til spørgemødet skal ske senest d kl Spørgemødet foregår d kl i Foredragssalen på Horsens Rådhus, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. 2.8 Udgifter ved prækvalifikation Ansøgers omkostninger i forbindelse med nærværende ansøgning er Udbyder uvedkommende. Modtagne ansøgninger vil ikke blive returneret eller udleveret efter endt vurdering. Side 13 af 19

14 3 Procedure for prækvalifikation Udbudsform Udbudsforretningen gennemføres efter reglerne om begrænset udbud i henhold til udbudsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter), som er implementeret i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbudsforretningen er derfor omfattet af EU s udbudsregler. Dette medfører, at Udbyder er forpligtet til at følge en række af formelle regler og procedure i forbindelse med tildeling af kontrakt. I den forbindelse ønsker Udbyder at henlede Ansøgernes opmærksomhed på; Udbyder er berettiget til og kan være forpligtet til at se bort fra ansøgninger, der ikke overholder forskrifterne i disse udbudsbetingelser, eller hvis den indeholder væsentlige uklarheder 3.2 Ansøgning om prækvalifikation Ansøger bedes i ansøgningen om prækvalifikation fremsende følgende informationer. Informationerne under punkter d), e), f) og g), vil danne grundlag for vurderingen af Ansøgers økonomiske og finansielle formåen samt tekniske og faglige formåen: a. Kontaktoplysninger på Ansøger (Virksomhedens navn, virksomhedens CVR/SE-nr., Virksomhedens adresse, Navn på kontaktperson, på kontaktperson og telefonnummer på kontaktperson). Angives i Bilag 1 Afgivelse af oplysninger ved prækvalifikation. b. Angivelse af hvilke delaftaler, der søges om prækvalifikation til. Angives i Bilag 1 Afgivelse af oplysninger ved prækvalifikation. c. Tilbud og prækvalifikation er ikke koordineret med andre. Angives i Bilag 1 Afgivelse af oplysninger ved prækvalifikation. d. Antal ansatte i virksomheden. Angives i Bilag 1 Afgivelse af oplysninger ved prækvalifikation. e. Underskrevet tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, samt hvorvidt Ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene nævnt i artikel 45, stk. 1 samt art. 45, stk. 2, litra a-c samt litra e-f i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Angives i Bilag 1 Afgivelse af oplysninger ved prækvalifikation. Mindstekrav: - Ansøger må højst have ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på DKK. - Ansøger må ikke befinde sig i blot en af udelukkelsesgrundene i art. 45, stk. 1 og stk. 2, litra a-c samt litra e-f. Side 14 af 19

15 I disse tilfælde vil Ansøger blive udelukket. f. Oplysninger om Ansøgers økonomiske og finansielle formåen skal være oplysninger for den virksomheds CVR-nr., som Ansøger om prækvalifikation på opgaven og står for udførelsen, medmindre der foreligger en ubetinget støtteerklæring fra en anden virksomhed. 1. Nøgletal fra de seneste 2 regnskabsår skal fremgå af Bilag 1 - Afgivelse af oplysninger ved prækvalifikation. Udbyder forbeholder sig retten til at indhente det seneste årsregnskab fra ansøgeren. g. Følgende skal udfyldes for hver delaftale, der ansøges om prækvalifikation til. Referenceliste over de 3-5 betydeligste, sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de seneste 5 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Ved sammenlignelige leveringer forstås opgaver inden for samme fagområde (fagentreprise) og/eller hovedentreprise afhængigt af hvilke delaftaler, der ansøges om prækvalifikation til. Det er uden betydning, om leverancen er foretaget til det offentlige eller en privat virksomhed undtagen for delaftale 3 Ventilationsarbejder, hvor leverancen skal være foretaget til en offentlig virksomhed. Følgende oplysninger skal angives: 1. Beskrivelse af sammenlignelige leveringer 2. Tidspunkt/periode for levering 3. Modtager af levering 4. Kontaktperson (navn, tlf.nr., ) Angives i Bilag 1 Afgivelse af oplysninger ved prækvalifikation. Bemærk, selvom der ansøges om prækvalifikation til flere delaftaler er det kun nødvendigt at medsende Bilag 1 én gang. Hvis der ansøges som konsortium skal Bilag 1 medsendes og udfyldes for hver konsortiedeltager. Dog skal oplysninger under punkt a) og b) kun udfyldes for den konsortiedeltager, der er underskriftsbemyndiget af de øvrige konsortiedeltagere jf. afsnit 3.4 Ansøgning afgivet af konsortier. 3.3 Ansøgninger afgivet med støtteerklæring Støtteerklæringen skal afleveres rettidig sammen med ansøgningen, for at den kan indgå i tilbudsevalueringen. Såfremt Tilbudsgiver ønsker, at en underleverandørs økonomiske, finansielle og/eller tekniske kapacitet skal indgå i bedømmelsen af Tilbudsgivers egnethed til at udføre kontrakten, skal underleverandøren afgive en støtteerklæring. Udbyder har en skabelon til støtteerklæring, der kan anvendes. Denne kan rekvireres hos Udbyder, ved at sende en mail til Støtteerklæringen findes også på Indkøbsfællesskabet HHO s hjemmeside: Ved støtteerklæring dokumenterer Ansøger, at denne er berettiget til at råde over underleverandørens økonomiske, finansielle og/eller tekniske kapacitet for den del af opgaven, som underleverandøren forventes at udføre. Ud over støtteerklæringen skal for afgiveren af støtteerklæringen medsendes: Side 15 af 19

16 - Bilag 1 kontaktoplysninger og antal ansatte i virksomheden. - For støtteerklæringer vedrørende underleverandørs økonomiske eller finansielle kapacitet: Bilag 1b Nøgletal Udbyder forbeholder sig retten til at indhente det seneste årsregnskab. - For støtteerklæringer vedrørende underleverandørs tekniske kapacitet: Bilag 1c Referenceliste Støtteerklæringen skal afleveres rettidig sammen med tilbuddet, for at den kan indgå i tilbudsevalueringen. 3.4 Ansøgninger afgivet af konsortier Ansøgning kan afgives af konsortier. Et konsortium er et samarbejde eller en sammenslutning mellem to eller flere virksomheder. I et konsortium kan virksomhederne lægge deres tekniske, faglige, økonomiske og finansielle formåen sammen. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal ansøgningen indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle deltagere i konsortiet samt bemyndigelse til at en deltager i konsortiet ubegrænset kan forpligte alle medlemmer i konsortiet ved sin underskrift. Ved ansøgning afgivet af konsortier skal oplysningerne, der kræves jf. afsnit 3.1, gives for hver deltager i konsortiet for undtagelse se under afsnit 3.1. I ansøgninger afgivet af konsortier skal det sikres, at ordretilgang og fakturering behandles ens af alle konsortiets medlemmer. Såfremt Ansøger afgiver ansøgning som et konsortium, kan Ansøger bede Udbyder om en formular til udfyldelse af erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle deltagere i konsortiet, samt bemyndigelse til at en deltager i konsortiet ubegrænset kan forpligte alle medlemmer i konsortiet ved sin underskrift. Ovennævnte krav til konsortier gælder kun, hvor flere virksomheder i fællesskab afgiver ansøgning og omfatter således ikke virksomheder, der skal fungere som underentreprenør/underrådgiver/samarbejdspartner til en Ansøger. 3.5 Valg mellem flere kvalificerede Ansøgere For delaftale 1a-1d, 2a-2d og 3 Ordregiver vil for hver af de udbudte delaftaler udvælge de 10 egnede virksomheder/ansøgere, der på baggrund af opgaverne omfattet af de konkrete delaftaler tilsammen sikrer den bedste konkurrence om de udbudte delaftaler. Ordregiver vurderer, at den bedste konkurrence sikres ved at udvælge 10 egnede virksomheder/ansøgere med forskellige virksomhedsprofiler (små håndværksvirksomheder; under 5 ansatte, mellemstore håndværksvirksomheder; 5-15 ansatte og store håndværksvirksomheder; mere end 15 ansatte) og ved at vælge de virksomheder/ansøgere inden for de forskellige virksomhedsprofiler, der har de bedste referencer fra udførelse af tilsvarende opgaver som de, der er omfattet af de enkelte delaftaler. Side 16 af 19

17 Udbyder vil ved vurderingen af referencerne lægge vægt på i hvilket omfang, virksomheden/ansøgeren via referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af opgaver svarende til de i prækvalifikationsmaterialet afsnit 2.2 oplyste eksempler på opgaver omfattet af de enkelte delaftaler. For delaftale 4: Hovedentreprise Ordregiver vil for delaftalen Hovedentrepriser udvælge de 15 egnede virksomheder/ansøgere, der på baggrund af opgaverne omfattet af den konkrete delaftale tilsammen sikrer den bedste konkurrence om den udbudte delaftale. Ordregiver vurderer, at den bedste konkurrence sikres ved at udvælge 15 egnede virksomheder/ansøgere med forskellige virksomhedsprofiler (små håndværksvirksomheder; under 5 ansatte, mellemstore håndværksvirksomheder; 5-15 ansatte og store håndværksvirksomheder; mere end 15 ansatte) og ved at vælge de virksomheder/ansøgere inden for de forskellige virksomhedsprofiler, der har de bedste referencer fra udførelse af tilsvarende opgaver som de, der er omfattet af delaftalen. Udbyder vil ved vurderingen af referencerne lægge vægt på i hvilket omfang, virksomheden/ansøgeren via referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af opgaver svarende til de i prækvalifikationsmaterialet afsnit 2.2 oplyste eksempler på opgaver omfattet af delaftalen. 3.6 Åbning af indkomne ansøgninger Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af ansøgninger. 3.7 Underretning om prækvalifikation Gennemgang og vurdering af ansøgninger er planlagt til perioden uge 32 til uge 37 i Når der foreligger en afgørelse, vil alle Ansøgere blive skriftligt underrettet om prækvalifikationsbeslutningen. Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til klagenævnet for udbud inden 20 dage regnet fra den dag ordregiver har afsendt en underretning til de berørte Ansøgere om hvem der er blevet prækvalificeret. Side 17 af 19

18 4 Tjekliste Følgende huskeliste er ment som en hjælp til Ansøgerne for at gøre det mere overskueligt at aflevere en ansøgning, der opfylder de nødvendige formkrav. Det anbefales derfor at gennemgå huskelisten. Formkrav Krav til materiale Beskrivelse Afleveringssted: Tilbud skal indleveres i: Sammenslutninger af Ansøgere: Støtteerklæring Ansøgning skal sendes eller afleveres til: Horsens Rådhus Indkøbsafdelingen, lokale Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Att: Dorte Vestergaard Ansøgningen skal fremsendes skriftligt i originalt eksemplar, dvs. i alt 1 eksemplar. Ansøgningen skal mærkes med emnet Ansøgning prækvalifikation håndværkerydelser. Endvidere skal den samlede ansøgning, inkl. evt. bilag, vedlægges elektronisk på en CD-rom eller USB-nøgle. Ansøgningens skal være kompatibelt med Microsoft Office pakken eller PDF. Se desuden 1.3 Tidsfrister og kontaktoplysninger ved prækvalifikation og afsnit 2.5 Formkrav for yderligere information herom. Hvis der ansøges som konsortium skal Bilag 1 medsendes og udfyldes for hver konsortiedeltager. Dog skal oplysninger under punkt a) og b) kun udfyldes for den konsortiedeltager, der er underskriftsbemyndiget af de øvrige konsortiedeltagere jf. afsnit 3.4 Ansøgning afgivet af konsortier. Såfremt der skal vurderes på en underleverandør i ansøgningen om prækvalifikation (se afsnit 3.2), skal der afgives en støtteerklæring. Denne skal indsendes sammen med tilbuddet. For at være sikker på, at støtteerklæringen er tilstrækkelig klar, har Udbyder en skabelon som kan anvendes af Ansøger. Se desuden afsnit 3.3. Ud over støtteerklæringen skal der for underleverandøren medsendes: - Bilag 1 kontaktoplysninger og antal ansatte i virksomheden - For støtteerklæringer vedrørende underleverandørs økonomiske eller finansielle kapacitet: Bilag 1b Nøgletal samt seneste årsregnskab - For støtteerklæringer vedrørende underleverandørs tekniske kapacitet: Bilag 1c Referenceliste Side 18 af 19

19 Bilag Dokumentation / Titel Bilag 1 - Afgivelse af oplysninger ved prækvalifikation Bemærkninger Medsend bilag. Udfyld og underskriv bilaget. Side 19 af 19

Betingelser for prækvalifikation

Betingelser for prækvalifikation Betingelser for prækvalifikation Udbudsbekendtgørelsesnummer: xxxx/s xxx-xxxxxx Begrænset udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af håndværkerydelser (tømrer og snedker,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbud af håndværkerydelser

Udbud af håndværkerydelser Udbud af håndværkerydelser Program Hvilke håndværkerydelser udbydes? Hvordan udbydes håndværkerydelser? Hvordan ansøges om prækvalifikation? Hvilken hjælp kan Horsens Kommune tilbyde? Hvilke håndværkerydelser

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016

Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Opdateret den 21-06-2016 Nr. 1 Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål 07-06-2016 07-06-2016 2 07-06-2016 07-06-2016 Spørgsmål

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelse nummer 2016/S 096-171717 Offentligt udbud Genudbud Vintertjenester til Hedensted Kommune, Rute 11 Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Indhold

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbud af håndværkerydelser

Udbud af håndværkerydelser Udbud af håndværkerydelser Program Hvorfor udbydes håndværkerydelser som rammeaftale? Hvilke håndværkerydelser udbydes som rammeaftale? Hvordan udbydes håndværkerydelser som rammeaftale? Hvordan tildeles

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Udbud af håndværkerydelser

Udbud af håndværkerydelser Udbud af håndværkerydelser Program Hvorfor genudbud af tømrer-snedker og maler? Hvordan er det nye udbudsdesign? Hvordan udbydes håndværkerydelser? Hvordan ansøges om prækvalifikation? Hvilken hjælp kan

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Danmark-Charlottenlund: Trykning og distribution 2016/S 013-017816. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Charlottenlund: Trykning og distribution 2016/S 013-017816. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17816-2016:text:da:html Danmark-Charlottenlund: Trykning og distribution 2016/S 013-017816 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Prækvalifikationsskema

Prækvalifikationsskema Prækvalifikationsskema til brug for prækvalifikationsoplysninger vedrørende Det Kriminalpræventive Råds begrænsede udbud af kontrakt om hælerikampagne, jf. udbudsbekendtgørelse nr. [ ] Generelle oplysninger

Læs mere

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268522-2012:text:da:html DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation EU-udbud Offentligt udbud af ydelse Indsamling af dagrenovation marts 2015 Udbudsbetingelser Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. INFORMATIONER TIL TILBUDSGIVER... 4 1.1. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

Ny skole i Aabybro som OPS

Ny skole i Aabybro som OPS PRÆKVALIFIKATIONSBESKRIVELSE Jammerbugt Kommune November 2013 Ny skole i Aabybro som OPS INDLEDNING Dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af Hobby- og beskæftigelsesmaterialer

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af Hobby- og beskæftigelsesmaterialer Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2015/S 013-018646 Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af Hobby- og beskæftigelsesmaterialer Indhold 1 INFORMATIONER

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Virksomheder, der er leverandør af håndværkerydelser til Næstved Kommune ved Center for Trafik og Ejendomme (CTE)

Virksomheder, der er leverandør af håndværkerydelser til Næstved Kommune ved Center for Trafik og Ejendomme (CTE) [Indsæt logo] [Indsæt dato] Dynamisk indkøbssystem: Virksomheder, der er leverandør af håndværkerydelser til Næstved Kommune ved Center for Trafik og Ejendomme (CTE) Det dynamiske indkøbssystem indføres

Læs mere

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Udbudsbetingelser For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Generelt om indkøbsfællesskabet Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af Legetøj (Inde og ude)

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af Legetøj (Inde og ude) Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelsesnummer: 201X/S XXX-XXXXXX Offentligt udbud Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Levering af Legetøj (Inde og ude) Indhold 1 INFORMATIONER TIL

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6 Januar 2016 Fjernvarme Fyn Halmudbud til Fynsværkets blok 8 Udbudsbetingelser S i d e 1 6 1. Indledning... 3 2. Generelle oplysninger... 3 2.1 Køber... 3 2.2 Udbudsform... 4 2.3 Kontraktform... 4 2.4 Tidsplan...

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser Offentligt udbud. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Udbudsbetingelser Offentligt udbud. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Udbudsbetingelser Offentligt udbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37195900.aspx Ekstern udbuds ID 88554-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj.

Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj. Udskiftning af hovedmaskineri i lodsfartøj. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/32679116.aspx Ekstern udbuds ID 107763-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Generelt... 5 3.1. Formål og baggrund... 5 3.2. Udbudsdesign... 5 3.3. Vigtige

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen.

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43029030.aspx Ekstern udbuds ID 35155-2014 Udbudstype Udbud

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere