Bæredygtigt landbrug vil bæres lige som andre liberale (Ideologisk forurenet miljø og debatmiljø) (kommentaren til uge 34, 2011.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtigt landbrug vil bæres lige som andre liberale (Ideologisk forurenet miljø og debatmiljø) (kommentaren til uge 34, 2011.)"

Transkript

1 Af Cand. Phil. i filosofi, forlægger, foredragsholder m.m. Steen Ole Rasmussen Bæredygtigt landbrug vil bæres lige som andre liberale (Ideologisk forurenet miljø og debatmiljø) (kommentaren til uge 34, 2011.) Foreningen bæredygtigt landbrug, med 3600 medlemmer, har båret ved til formuleringen af Liberal alliances miljø- og landbrugspolitik. Det nye markedsfundamentalistiske parti, finansieret af Saxo-bank o.a., har ikke haft tid til at lave sin egen politik på området. Det havde det heller ikke på uddannelsesområdet, hvor Anders Samuelsen ordret kopierede Det Radikale Venstres uddannelsesprogram over i alliancens eget program, til stor fortørnelse for hans gamle moderparti. Det blev så en ommer, da der jo trods alt er noget, der hedder Copyright, og nogle forskelle, der må opretholdes for at bevare illusionen om partiernes forskellighed.

2 Den super liberale landbrugsorganisation, Bæredygtigt landbrug bestående af medlemmer fra det tungest subsidierede erhverv af alle, storbønder, godsejere, eller små bønder med ambitioner om at blive store orienterer sig retorisk i bæredygtige baner. Retorikken dækker dog kun over viljen til at lade sig bære økonomisk af offentlige midler herfra og i al evighed, hvor man fundamentalt set nægter at gå ind i den rolle og funktion i forhold til administrationen af de ca. 60% af det danske areals miljø som det omgivende samfund reelt betaler dem for at udfylde. Bønderne vil have penge af det offentlige, men kalder det offentliges ønsker og krav om miljøbeskyttelse for hysteriske og urimelige. Ifølge organisationen er den danske landbrugsjord til for at blive dyrket i økonomisk bæredygtig forstand, og organisationens selektive opmærksomhed i forhold til offentlige forskrifter, ønsker og forordninger over for erhvervet, f.eks. i forhold til pleje og vedligeholdelse af vandløb, centrerer sig 100% om vandløbenes drænende funktion. Det er der nemlig økonomi i. I øjeblikket er man internt i bevægelsen fuldt optaget af en øvelse, der handler om at stille kommunerne til ansvar for de oversvømmelser, man har set på de danske landbrugsjorde over de sidste uger, måneder. Der opfordres internt medlemmerne imellem til at medlemmerne fotograferer oversvømmelserne på deres jordlodder, så de kan bære erstatningskravene over for kommunerne, der har en del af ansvaret for at pleje vandløbene. Ifølge organisationen er det ikke den globale opvarmning 1, de ekstreme nedbørsmængder, der er skyld i ulykkerne, men derimod offentligheden med dens krav om at vandløb og vådområder skal tjene mere end det formål, at fjerne overskydende vand fra jorden der gør sig skyldig her, fuldstændigt ekstremt og uretfærdigt, siger organisationen! De liberale er ikke liberale Hvis de liberale bønder var liberale, så ville de forlange landbrugsstøtten fjernet, de teknisk insolvente landbrug, som heller ikke kan betale deres regninger, overtaget af kreditorerne, i stedet for af staten (der nu som følge af bankpakke 4. overtager den finansielle sektors tab). Men det gør de liberale bønder ikke, hvorfor man kan fundere lidt over, hvordan de mon ser ud inde i deres hoveder. De kalder sig liberalister i en situation, hvor de lever på offentlig bistand, uduelige bankers hæmningsløse investeringer i erhvervet og statens, det offentliges, 1 På trods af fortsat global opvarmning, så er der sket en overraskende sænkning af verdenshavenes vandspejl med 5 millimeter over 8 år, dvs. i en periode, hvor afsmeltningen er steget eksponentielt omkring nordpolen f.eks. Man forklarer det med stor transport af vand fra hav til land, der selvfølgelig vender tilbage til havet igen, men som ind til da netop afspejler sig som ekstreme nedbørsmængder i mange egne af verden, samtidigt med at den globale opvarmning igen afstedkommer ekstrem tørke andre steder.

3 stiltiende accept af alle de brud, som erhvervet begår, ikke bare mod sig selv, sin egen ideologiske og mentale integritet, men først og fremmest mod alle de nedskrevne og uskrevne love for, hvordan vi bedst bevarer vort eget biologiske livsgrundlag, grundvand, biodiversitet, havmiljø, osv. Det er alt sammen beskæmmende, sårende og dybt kritisabelt set ud fra en hvilken som helst intellektuel og sagligt vidensbaseret forståelse for erhvervet og dets rolle i samfundet. Karen Ellemann 2 er del af denne elendighed I 2009 blev det konstateret, at det mest anvendte ukrudtsmiddel, Roundup, indeholdende det aktive stof, glyphosat, i stor stil kan konstateres i det danske grundvand. Miljøstyrelsen med Karen Ellemann (tredje generations levebrødspolitiker efter Uffe og Jens Peter, venstrefolk, bønder, markedsfundamentalister og antimiljøfolk, så det gør noget) i spidsen påstod, uden at kunne dokumentere det, at det var løgn. Nu her et par år efter er det så blevet bekræftet endegyldigt, at hun selv med magten over sit ministerium var ude af stand til at tilbagevise resultaterne, dokumentationen for forureningen. Men hun fortsætter, arrogant og mod bedre vidende, med at påstå, at der ikke er grund til at anse stoffet, glyphosat, for at være et problem for grundvandet! På den måde bidrager hun til miljødebatten, på en måde der er lige så beskidt, som det miljø landbruget efterlader. For øvrigt uden at en eneste politiker kan finde ud af at blive alvorligt forarget over det. Dansk landbrugs sande tilstand Dansk landbrugs bidrag til det danske BNP anløber sig til mindre end 2 %. Man administrerer som sagt ca. 60% af landets areal, og modtager i direkte og indirekte former for subsidier omkring 26 milliarder kr. årligt. Erhvervet skylder i omegnen af 360 milliarder kr. væk. Mange landmænd er blevet teknisk insolvente, fordi man har fulgt sine rådgiveres, maskinproducenternes og den kemiske industris råd om at investere alt, hvad der kan rejses af kapital i forsøget på at intensivere produktionen. Over en bred kam, har man fulgt sine rådgiveres råd og vejledning, hvorfor man nu beviseligt er endt op i en dybt uøkonomisk og på mange måder forfærdelig økologisk tilstand. Dobbeltmoralen og den systematiske misinformation hersker ude på landet, hos landmændene, hvis orienteringsmønster er gennemdetermineret af skruppelløse kommercielle interesser. Når det her drejer sig om optegnelser over de forskellige tilbud på kemiske og maskinelle virkemidler, som landmændene hver dag investerer deres tillid i, så henholder man sig til sælgerens statistikker over relationen mellem investering og afkast. Her er man helt på det rene med, at høsten kan falde anderledes ud, og at der kan ske uforudsete ting, der gør, at det ikke altid flasker sig som forudsagt af de altid super optimistiske sælgere af ydelser til landbruget. Resultatets kun sand- 2

4 synlige udfald har ikke forhindret dansk landbrug i at investere, så man i dag har noget af det mest kapitaltunge landbrug på jorden. Det kapital- og kemitunge landbrug har en lang række utilsigtede bivirkninger for naturen og medmennesker; kvælstofudvaskning og forurening med fremmed kemi, faldende biodiversitet, elendige forhold for dyrene i de store dyrehold, multiresistente bakterier som følge af umådeholden anvendelse af vækstfremmere (antibiotika, der også bruges i sundhedsvæsenet mod infektioner, og kobber til pattegrise) osv. Men landbruget forlanger absolutte beviser, dvs. absolut dokumentation for sammenhængen mellem deres urentable kapitalintensive produktion og dens utilsigtede bivirkninger for natur og medmennesker. Dvs. når det drejer sig om det tilsigtede i deres produktionsformer, så kan de sagtens nøjes med statistik og sandsynlighedsberegninger (uanset om det holder eller ej), men ikke når det drejer sig om de utilsigtede virkninger af selv samme produktion, dvs. når det drejer sig om hensynet til resten af samfundet, miljøet og alt det andet, som lever. Her er det noget helt andet. De utilsigtede virkninger vil landbruget ikke forpligtes på at tage hensyn til, i hvert fald ikke før disse skader på miljø og medmennesker er dokumenteret i overensstemmelse med nogle krav om absolut dokumentation, hvorom det kun kan vides med sikkerhed, at disse krav aldrig vil kunne honoreres. Dobbeltmoralens autistiske konstitution, den hæmningsløse manifestation af sig selv som ukrænkelig dommer i alle sager, der har med sin funktion og betydning for natur og medmennesker at gøre, kan ikke være mere gennemført. Man ser klart, hvordan en kognitiv praksis lukker sig performativt om sig selv, patetisk, destruktiv og fuldstændigt uden for pædagogisk rækkevidde. På trods af kapitalintensiveringen er den grundlæggende produktion i erhvervets primære fødekæde dvs. den vegetabilske stort set ikke steget over de sidste 30 år. Og den smule kvantitativ stigning, der er konstateret, skyldes bl.a. den globale opvarmning, der har muliggjort dyrkelsen af majs, der hvad foderenheder angår, giver større udbytte end f.eks. byg og hvede pr. hektar. Landbruget har ikke problemer med at anerkende den globale opvarmning, når det drejer sig om dens positive effekter for produktionen. Anbefalingerne til erhvervet bygger på konstateringen af en gennemsnitlig stigning af temperaturen under vore himmelstrøg. Produktionen af majs er blevet anbefalet af samme grund, og anbefalingerne er blevet fulgt af landmændene, der nu dyrker majs i stor stil. Men når det drejer sig om anerkendelsen af den globale opvarmnings negative betydning, så kan erhvervet ikke få øje på dem. De oversvømmelser, der er set nu over de sidste år, og som svarer fint overens med klimatologernes forudsigelser,

5 kan derfor ikke bære ansvaret for deres tab i den forbindelse. Det må kommunerne gøre, det offentlige. Erhvervsgruppen har sammen med resten af de liberale erhverv haft mere end svært ved at indrømme sine bidrag til den globale opvarmning. På den måde orienterer man sig som VKOR-regeringen, der har stået for de sidste 10 års sære form for markedsfundamentalistisk politik her til lands. Sammenholdet i dansk politik Bankpakke 4. 3 blev besluttet umiddelbart før udskrivelsen af valget. Den er helt i overensstemmelse med den måde, som man orienterer sig mod markedet på i resten af den vestlige verden: Det liberale marked anses for at være løsningen på alverdens problemer, derfor må det offentlige ofre sig for markedet, netop der hvor markedet svigter (vi ser paradokset klart for os, hvor det politiske system, det liberale marked og medierne sådan set bare udlever skizofrenien). Den nye pakke til bankerne: 1) Et udvalg nedsættes til at udpege systemisk vigtige banker! 2) Det betyder i praksis de tre-fire største danske banker. 3) Staten skal garantere likviditet til de større banker, der overtager en nødlidende bank. Likviditet er penge, det betyder således, at disse banker får adkomst til penge fra nationalbanken. Sagt på en anden måde, hvis du overtager en bank, der ikke giver penge, så får du penge af nationalbanken (uøkonomisk økonomi)! 4) Samtidig skal den såkaldte medgiftsordning udvides, så sunde banker lettere kan overtage hele eller dele af en nødlidende bank. Medgift! 5) Staten skal overtage de dårlige engagementer i banker, inden de går konkurs. Lånene overtages af skraldespandsselskabet, Finansiel Stabilitet. Det betyder, at bønder og andre erhvervsdrivende, der ikke kan betale deres regninger, overtages af staten. 3 l Børsens lille artikel viser hvordan sektoren formulerer sine behov, interesser, pakket ind som sande almen interesser endelig.ashx Under overskriften: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer udformes pakkens indhold, så det er relativt umuligt for almindelige mennesker at finde ud af, hvem der skal betale til hvem. Den endelige regning, dvs. den endelige udgiftsfordeling vil da også afhænge af udviklingen. Men i sidste ende kan man sige, at der er tale om en forsikring, hvor bankerne måske betaler en præmie, men hvor usikkerheden læsses af på det offentlige. Det har været lidt af en regneopgave at finde ud af, hvor mange penge de første pakker har kostet staten, 6 milliarder, har man indrømmet fra finansrådets side, hårdt presset efter dokumentation samlet sammen af Enhedslistens Frank Åen.

6 De store banker får med andre ord nogle fordele, der svarer helt til det at være selve nationalbanken, samtidigt med at de beholder fordelene ved at være et liberalt erhverv! Sagt på en anden måde: Bankernes tab bliver nationaliseret, imens at evt. indtjening, udbytte, stadig falder som de store bankers. Risici for de store banker fjernes, uden at deres indtjeningsmuligheder indskrænkes! Pakken er vedtaget af SF, S, R, K, V, DF og LA ud fra vor tids fremherskende troserklæring: DET FRIE MARKED ER LØSNINGEN PÅ ALLE PROBLEMER DET ER STATEN, DER ER PROBLEMET DERFOR SKAL STATEN OFRE SIG FOR MARKEDET, DER HAR VIST SIG AT VÆRE UDE AF STAND TIL AT HOLDE SIG SELV OPPE! Bankpakken strider mod alt, hvad der har med liberalisme at gøre. Der er tale om en hån mod alt, hvad man kan kalde både liberal men også mere socialistisk ideologi. Valget d Valget d blev udskrevet eller iscenesat med et brud mellem RKV og O. KV og S-SF er enige om at forære/bestikke boligkøbere, boligejere med fritagelse fra stempelafgifter i forbindelse med huskøb og fritagelse i forhold til betaling af ejerboligskatter de første par år. Begrundelsen er, at boligmarkedet er frosset til, og at der skal sættes gang i handlerne med boliger. De danske boliger bliver ikke handlet ret meget i øjeblikket, selv om der er et rekord stort udbud af boliger til salg. Det er der indlysende grunde til. Priserne er for nedadgående, dvs. sælgerne vil have mere for dem, end køberne vil give med de udsigter, der er til fortsatte prisfald på boliger. Prislejet på boliger er blevet holdt kunstigt oppe i Danmark med afdragsfrihed de første ti år efter køb af bolig og andre former for begunstigelse af låntagere i fast ejendom. Danmark er af samme grund det land i EU, hvor den enkelte gennemsnitligt har den største personlige gæld. Der er blevet lånt ud til boligejere, bønder og industri med rund hånd. Der er på den måde blevet genereret kolossale pengebeløb, mængder af købekraft i det danske samfund, der igen har været med til at få kapitalværdierne, grundlaget for belåning, til at stige. Men det er ikke kun i Danmark, at kapitalværdierne er steget urealistisk. Det gælder stort set over alt i den vestlige verden. Det er sket på baggrund af en gennemgribende gensidig forståelse det politiske system, den italesættende orden (her til lands de politisk styrede public-service-institutionerne DR og TV2 og alle de kommercielle medier) og markedets parter imellem.

7 Forandringen kommer ikke som følge af et valg Sådan som den vestlige verdens økonomiske overherredømme har været skruet sammen over de sidste par årtier, eller rettere sådan som dette overherredømme er søgt vedligeholdt de sidste måske 20 til 30 år, er det nemlig sket på den relativt simple måde, der handler om at leve på kapitalens inflationsværdier. Dollars (Amerikanske, Australske, Canadiske o.a.), Euro og andre europæiske møntenheder udgør sammen med Japans mønt langt hovedparten af verdens reservevaluta, dvs. købekraften, pengene, genereres hos disse lande. Det sker dels via nationalbankerne, deres betalinger, og dels ved de nationale pengeinstitutters udstedelse af lån i lokale kapitalværdier, herunder andre lånebeviser, statsobligationer, realkredit osv. Så længe kapitalværdierne stiger, dvs. så længe der er prisinflation på kapitalværdier, så længe vil der være grundlag for udstedelse af flere penge. Penge udstedes som lån i kapitalværdier. Men i det øjeblik, hvor kapitalværdierne falder, der falder mulighederne for at oprette lån også. Dvs. for at lave penge i finanssektoren og hos nationalbankerne, så må der være prisinflation på kapitalværdierne, når der nu ikke finder en reel produktion, værditilvækst sted. Det ved man godt i det politiske system. Derfor har man vedtaget politisk, at prisstigninger på aktier og ejendomme ikke tæller som inflation, men det er de altså, uanset. De aktiver, der findes i den finansielle industri i form af tilgodehavender hos industriens debitorer, skyldnere, forsvinder tilmed som dug for solen, afslører sig som ubegrundede krav på fremtiden, når kapitalværdierne falder. Det sker til stor ærgrelse for alverdens kreditorer, men det siger egentlig ikke noget om verdens størrelse, dens beholdning af varer og forudsætninger for at kunne honorere fremtidens efterspørgsel på varer og ydelser. Derfor kan man slet ikke sige, at kloden bliver fattigere, bare fordi den vestlige verdens kapitalværdier og pengeværdier falder og forsvinder. Det eneste, som man helt sikkert kan sige, er, at vores krav på fremtiden svinder ind i takt med vore pengeværdier. Det er noget helt andet, end at selve kloden skulle blive fattigere. Det, som man har set med finanskrisen, er, at kapitalværdierne er faldet sammen, dvs. kurserne på alverdens børser er faldet og husene og den faste ejendom har mistet salgsværdi. Det offentlige trådte ind over alt i den vestlige verden, da finanskrisen slog igennem i 2007 og 2008, og opkøbte dårlige aktiver, skød penge ud i det frie marked, for at skabe købekraft. Staterne satte sig i gæld for at redde det frie marked, som følge af sin trosbekendelse, sit patetiske forsøg på at bevare den syge økonomi. Nationalbankerne kan kun reparere på forholdene ved at holde hånden under den finansielle sektor. Men det hjælper ikke ret meget nu, hvor det er selve den vestlige verdens måde at skabe vækst (kunstige værdier, inflation i sin egen kapital) på, der er truet.

8 Med faldet i kapitalværdierne falder vor købekraft i forhold til det udland, hvor vi henter vore varer og ressourcer, dvs. Kina, Indien, Latinamerika, Mellemøsten og dele af Afrika. Den vestlige verden har eksporteret/flyttet sin industriproduktion til udlandet, hvor arbejdskraften er billig, og hvor råvarerne findes. Det eneste, man stort set har beholdt hjemme, det er evnen til at generere købekraft, penge, lånebeviser, gæld og så den lettere infantile tro på, at vi på markedets vilkår vil kunne blive ved med at svømme oven på alverdens fattigrøve. Og da penge dybest set er gæld, der kan fungere som et aktiv i en situation, hvor kapitalværdierne ser ud til fortsat at stige, men som snarere fungerer som et passiv, der hvor kapitalværdierne ser ud til at falde, så må man nu sande, at verden blev mindst lige så fattig som rig, både da kapitalværdierne tog deres himmelflugt som da de faldt mod jorden ingen. Det er kun herfra, at det ser ud som om at vores købekraft er identisk med rigdom. Dem der står i gæld til os, oplever vores tilgodehavender som fattigdom. Det, der nu afslører sig på det globale marked, er at den vestlige verdens evne til at gøre krav på fremtidens ydelser og vareproduktion falder. Og det er slet ikke sikkert, at det gør verden fattigere, sådan som de traditionelt højtflyvende forsøger at beskrive deres egen isolerede ulykke. Det, at vores krav på fremtiden synker sammen, er måske endda udtryk for en højere retfærdighed! Bankpakke 4 og bestikkelsen af de danske boligejere, vælgere, er et lille og slet skjult forsøg på at bidrage til vedligeholdelsen af en relativt syg form for fordelingsnøgle til verdens goder. Der er mange paradokser forbundet med den pågående udvikling og den måde, som den bliver beskrevet på. F.eks. forsøger man at forhindre, at det grimme bliver sagt med kravet om, at ingen må sige noget grimt. Men hvordan skal man så beskrive det grimme, hvis man ikke må sige det? Det grimme kan ikke beskrives pænt, uden at det bliver en løgn. Sagen er, at der også gemmer sig en slags krav om at kommunikere selvmodsigende i kravet om at holde kammertonen, når man skal beskrive elendigheden. Imens hele den kommercielle medieverden har kæmpet for sin ret til at sparke den muslimske verden i skridtet under højtidelige erklæringer om kun at gøre det af principielle grunde, i sin selvudråbte heroiske kamp for ytringsfriheden så er man anderledes konkret intolerant og direkte censurerende over for den i øvrigt videnskabeligt sande beskrivelse af sig selv. Man har systematisk bortcensureret den beskrivelse, der peger på og omtaler mediernes og deres brugeres sande karakter, sådan som den afslører sig i parternes gensidige afhængighedsforhold, i mødet, udvekslingen, der hvor produktet, sekretet, de populære budskaber, driver ned af brugerfladen, som den tyktflydende stinkende og selvfede remulade brugeren elsker og tiltrækkes af.

9 Opinionsmanipuleringerne handler om mediernes og brugerens fælles værdigrundlag. Det fælles værdigrundlag består i, at man lever i troen på den hellige forening mellem medier og brugere, hvis værdi måles i oplagstal. Værdigrundlaget, trosindholdet, går på, at forbrugeren umuligt kan tage fejl, lidt lige som i argumentet for, at hundelort er godt, fordi så mange fluer umuligt kan tage fejl. Det afgående folketing er kommet frem til, at de danske efterretningstjenesters aldeles forkastelige og illegitime adfærd over for venstrefløjen op gennem 1970 erne og 1980 erne måske nok var forkastelig og illegitim, for ikke at sige forfatningsstridig, dybt ulovlig, magtfordrejende. Men der skal for guds skyld da ikke gøres noget som helst ved det, da det jo sådan set var den stadigt siddende orden, der stod bag forbrydelserne, og som derfor ikke kan have nogen som helst sund egeninteresse i, at der bliver rippet op i sagen igen. Så sådan bliver det, klart for enhver, at man i perioden har regeret på baggrund af magtmisbrug, efterretningstjenesternes informationer omkring legitime politiske modstandere, og at man, fordi man er de skyldige, er enige om at bruge sin magt til at forhindre, at de skyldige bliver stillet til regnskab, eller at sagen får fornyet aktualitet. Det er så i sig selv en hel aktuel betragtning, og den bliver ikke mindre aktuel, så længe de ansvarlige grupper fortsætter. 4 Det egentlig bekymrende i udviklingen på den lille blå planet er ikke de økonomiske tab eller den krise, som vi ser her hos os selv for os selv. Vi tager ikke skade af lidt krise og lidt smalhals. Men derimod alle de problemer, som vor fremfærd har skabt i verden, dvs. i det noget større perspektiv, det perspektiv der ikke kan slås politisk mønt på hos de danske vælgere, forbrugerne af medier og politiske budskaber. Vor livsstil har skabt mangel, forurening, tab af livsrum for mennesker, dyr og planter. Det er en del af forklaringen på de oprør, som vi ser rundt om i øjeblikket. At vi selv bliver ramt i sidste ende med tab af evne til at sætte verden i debit, sætte verden i gæld, fordi vore pengeværdier er sunket sammen, har afsløret sig som gæld, der hvor vi pludselig må identificere vore pengeværdier som gæld hos os selv, eller værdiløse krav på fremtiden ja det er slet ikke så slemt i forhold til de katastrofer, som vi har påført den blå planet med vor jagt på succes i snæver økonomisk forstand. 5 I og for sig så kan det segment, som SF, S, R, V, LA, DF og K appellerer til med sine slagtilbud, stikke sin livsstil et vist sted hen Dårligt vejr giver borgerkrige, har nogle forskere påvist, uden at gå ind i de konkrete begivenheder, som vi ser i Mellemøsten og Nordafrika i øjeblikket. Det er let at bevise, at global opvarmning og vestens ødelæggelse af de mere traditionelle og bæredygtige økonomier vil føre til krig og ufred.

10 Resultatet af valget d. 15/ kan være ligegyldigt. Forskellen vil under alle omstændigheder være nogen lunde den samme. Mvh. Steen Odense d. 27/8 2011

Økonomisk vækst eller hvad!

Økonomisk vækst eller hvad! Økonomisk vækst eller hvad! Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d.12/7 2012 Finanskrise og EU's gældskrise bunder i social dysfunktionel kognitiv adfærd og en simpel forveksling af inflation i priserne

Læs mere

Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40)

Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40) Af Cand. Phil. i filosofi, Steen Ole Rasmussen, d. 9/10, 2011. Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40) Så længe, at civilisationen ikke bare kan levere sine tabere tilbage

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

(M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012)

(M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012) 1 Af Cand Phil Steen Ole Rasmussen (M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012) Der, hvor markedet, loven

Læs mere

Begrebet finanskrise, i krise!

Begrebet finanskrise, i krise! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Begrebet finanskrise, i krise! Hvis et begreb kan være i krise, så må det være begrebet finanskrise Begrebet finanskrise, i krise!... 1 Krisebegrebet er altså for upræcist...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Bitcoin, legal sort økonomi!

Bitcoin, legal sort økonomi! Bitcoin, legal sort økonomi! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Det klæder skatterådet, at det nu definitivt har lovliggjort en form for sort økonomi, som myndighederne alligevel aldrig får magt over,

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015 Penge og priser Penge og priser...1 Prisen og markedet i klassisk forstand...2 Pengene i klassisk forstand...2 Virkelighedens penge...3 Virkelighedens priser...3

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Budskab, fællesskab og forskning

Budskab, fællesskab og forskning Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.7/3 2015 Budskab, fællesskab og forskning Fra forskning til faktura og videre ud i intet Budskabet, om at der er forskel på det at skabe penge og det at tjene dem,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Angela Merkels Ferienland!

Angela Merkels Ferienland! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.4/5 2013 Angela Merkels Ferienland! (Soraya Sáenz de Santamaría, den korrupte spanske regerings vicepræsident) Mere end 6 millioner spaniere har fået fingeren. De

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, forlægger m.m. Steen Ole Rasmussen.

Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, forlægger m.m. Steen Ole Rasmussen. Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, forlægger m.m. Steen Ole Rasmussen. Once upon a time in the west 1 Om de skabte skabere, de kreative kreaturer, bødlerne der faldt som ofrer for sig selv i en og samme

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation?

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? v/ Heidi Alsing, Landbrug & Fødervarer Børge Sørensen, Landrbugsrådgivning Syd Hvorfor Selveje? Fordi:

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Europas viden og information om Europa 1

Europas viden og information om Europa 1 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter og foredragsholder Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5270 Odense N. tlf. 36 93 23 63 Europas viden og information om Europa 1 Om pressefrihed, oplysningsidealer,

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Det økonomiske menneske

Det økonomiske menneske Det økonomiske menneske Et filosofisk og systemteoretisk essay over Homo Economicus, markedsværdierne og den økonomiske rationalitet (udkommer 2015) Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Indhold Indledning

Læs mere

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring

Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet sætter tæring over næring men prædiker tæring efter næring Bankvæsenet og den finansielle sektor tærer på den fælles kage. Det sker på en måde, som vi ikke har råd til i længden. Siden starten

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Den halve sandhed er den bedste løgn

Den halve sandhed er den bedste løgn Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen d.20/10 2012 Den halve sandhed er den bedste løgn Selv de onde har brug for at beskrive sig selv som gode. De lyver ikke kun, men pynter bare lidt på resultatet, lige

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Penge af navn og af gavn

Penge af navn og af gavn Penge af navn og af gavn Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen Odense, 2015-01-05 Penge af gavn, ikke kun af navn, er hvad de gør, og fordringer på dem kan i opgangstider være lige så gode som pengene selv.

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Kontrollen over de tre truer med at glide Den fjerde magt af hænde (De nye medier er alt for demokratiske)

Kontrollen over de tre truer med at glide Den fjerde magt af hænde (De nye medier er alt for demokratiske) Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.22/7 2013 Kontrollen over de tre truer med at glide Den fjerde magt af hænde (De nye medier er alt for demokratiske) Kontrollen over de tre truer med at glide Den

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Professor, dr.jur. Jens Evald Juridisk Institut (Retslære) Aarhus Universitet. je@jura.au.dk. Underviser i: 1. Retshistorie og alm. retslære. 2.

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere