Bæredygtigt landbrug vil bæres lige som andre liberale (Ideologisk forurenet miljø og debatmiljø) (kommentaren til uge 34, 2011.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtigt landbrug vil bæres lige som andre liberale (Ideologisk forurenet miljø og debatmiljø) (kommentaren til uge 34, 2011.)"

Transkript

1 Af Cand. Phil. i filosofi, forlægger, foredragsholder m.m. Steen Ole Rasmussen Bæredygtigt landbrug vil bæres lige som andre liberale (Ideologisk forurenet miljø og debatmiljø) (kommentaren til uge 34, 2011.) Foreningen bæredygtigt landbrug, med 3600 medlemmer, har båret ved til formuleringen af Liberal alliances miljø- og landbrugspolitik. Det nye markedsfundamentalistiske parti, finansieret af Saxo-bank o.a., har ikke haft tid til at lave sin egen politik på området. Det havde det heller ikke på uddannelsesområdet, hvor Anders Samuelsen ordret kopierede Det Radikale Venstres uddannelsesprogram over i alliancens eget program, til stor fortørnelse for hans gamle moderparti. Det blev så en ommer, da der jo trods alt er noget, der hedder Copyright, og nogle forskelle, der må opretholdes for at bevare illusionen om partiernes forskellighed.

2 Den super liberale landbrugsorganisation, Bæredygtigt landbrug bestående af medlemmer fra det tungest subsidierede erhverv af alle, storbønder, godsejere, eller små bønder med ambitioner om at blive store orienterer sig retorisk i bæredygtige baner. Retorikken dækker dog kun over viljen til at lade sig bære økonomisk af offentlige midler herfra og i al evighed, hvor man fundamentalt set nægter at gå ind i den rolle og funktion i forhold til administrationen af de ca. 60% af det danske areals miljø som det omgivende samfund reelt betaler dem for at udfylde. Bønderne vil have penge af det offentlige, men kalder det offentliges ønsker og krav om miljøbeskyttelse for hysteriske og urimelige. Ifølge organisationen er den danske landbrugsjord til for at blive dyrket i økonomisk bæredygtig forstand, og organisationens selektive opmærksomhed i forhold til offentlige forskrifter, ønsker og forordninger over for erhvervet, f.eks. i forhold til pleje og vedligeholdelse af vandløb, centrerer sig 100% om vandløbenes drænende funktion. Det er der nemlig økonomi i. I øjeblikket er man internt i bevægelsen fuldt optaget af en øvelse, der handler om at stille kommunerne til ansvar for de oversvømmelser, man har set på de danske landbrugsjorde over de sidste uger, måneder. Der opfordres internt medlemmerne imellem til at medlemmerne fotograferer oversvømmelserne på deres jordlodder, så de kan bære erstatningskravene over for kommunerne, der har en del af ansvaret for at pleje vandløbene. Ifølge organisationen er det ikke den globale opvarmning 1, de ekstreme nedbørsmængder, der er skyld i ulykkerne, men derimod offentligheden med dens krav om at vandløb og vådområder skal tjene mere end det formål, at fjerne overskydende vand fra jorden der gør sig skyldig her, fuldstændigt ekstremt og uretfærdigt, siger organisationen! De liberale er ikke liberale Hvis de liberale bønder var liberale, så ville de forlange landbrugsstøtten fjernet, de teknisk insolvente landbrug, som heller ikke kan betale deres regninger, overtaget af kreditorerne, i stedet for af staten (der nu som følge af bankpakke 4. overtager den finansielle sektors tab). Men det gør de liberale bønder ikke, hvorfor man kan fundere lidt over, hvordan de mon ser ud inde i deres hoveder. De kalder sig liberalister i en situation, hvor de lever på offentlig bistand, uduelige bankers hæmningsløse investeringer i erhvervet og statens, det offentliges, 1 På trods af fortsat global opvarmning, så er der sket en overraskende sænkning af verdenshavenes vandspejl med 5 millimeter over 8 år, dvs. i en periode, hvor afsmeltningen er steget eksponentielt omkring nordpolen f.eks. Man forklarer det med stor transport af vand fra hav til land, der selvfølgelig vender tilbage til havet igen, men som ind til da netop afspejler sig som ekstreme nedbørsmængder i mange egne af verden, samtidigt med at den globale opvarmning igen afstedkommer ekstrem tørke andre steder.

3 stiltiende accept af alle de brud, som erhvervet begår, ikke bare mod sig selv, sin egen ideologiske og mentale integritet, men først og fremmest mod alle de nedskrevne og uskrevne love for, hvordan vi bedst bevarer vort eget biologiske livsgrundlag, grundvand, biodiversitet, havmiljø, osv. Det er alt sammen beskæmmende, sårende og dybt kritisabelt set ud fra en hvilken som helst intellektuel og sagligt vidensbaseret forståelse for erhvervet og dets rolle i samfundet. Karen Ellemann 2 er del af denne elendighed I 2009 blev det konstateret, at det mest anvendte ukrudtsmiddel, Roundup, indeholdende det aktive stof, glyphosat, i stor stil kan konstateres i det danske grundvand. Miljøstyrelsen med Karen Ellemann (tredje generations levebrødspolitiker efter Uffe og Jens Peter, venstrefolk, bønder, markedsfundamentalister og antimiljøfolk, så det gør noget) i spidsen påstod, uden at kunne dokumentere det, at det var løgn. Nu her et par år efter er det så blevet bekræftet endegyldigt, at hun selv med magten over sit ministerium var ude af stand til at tilbagevise resultaterne, dokumentationen for forureningen. Men hun fortsætter, arrogant og mod bedre vidende, med at påstå, at der ikke er grund til at anse stoffet, glyphosat, for at være et problem for grundvandet! På den måde bidrager hun til miljødebatten, på en måde der er lige så beskidt, som det miljø landbruget efterlader. For øvrigt uden at en eneste politiker kan finde ud af at blive alvorligt forarget over det. Dansk landbrugs sande tilstand Dansk landbrugs bidrag til det danske BNP anløber sig til mindre end 2 %. Man administrerer som sagt ca. 60% af landets areal, og modtager i direkte og indirekte former for subsidier omkring 26 milliarder kr. årligt. Erhvervet skylder i omegnen af 360 milliarder kr. væk. Mange landmænd er blevet teknisk insolvente, fordi man har fulgt sine rådgiveres, maskinproducenternes og den kemiske industris råd om at investere alt, hvad der kan rejses af kapital i forsøget på at intensivere produktionen. Over en bred kam, har man fulgt sine rådgiveres råd og vejledning, hvorfor man nu beviseligt er endt op i en dybt uøkonomisk og på mange måder forfærdelig økologisk tilstand. Dobbeltmoralen og den systematiske misinformation hersker ude på landet, hos landmændene, hvis orienteringsmønster er gennemdetermineret af skruppelløse kommercielle interesser. Når det her drejer sig om optegnelser over de forskellige tilbud på kemiske og maskinelle virkemidler, som landmændene hver dag investerer deres tillid i, så henholder man sig til sælgerens statistikker over relationen mellem investering og afkast. Her er man helt på det rene med, at høsten kan falde anderledes ud, og at der kan ske uforudsete ting, der gør, at det ikke altid flasker sig som forudsagt af de altid super optimistiske sælgere af ydelser til landbruget. Resultatets kun sand- 2

4 synlige udfald har ikke forhindret dansk landbrug i at investere, så man i dag har noget af det mest kapitaltunge landbrug på jorden. Det kapital- og kemitunge landbrug har en lang række utilsigtede bivirkninger for naturen og medmennesker; kvælstofudvaskning og forurening med fremmed kemi, faldende biodiversitet, elendige forhold for dyrene i de store dyrehold, multiresistente bakterier som følge af umådeholden anvendelse af vækstfremmere (antibiotika, der også bruges i sundhedsvæsenet mod infektioner, og kobber til pattegrise) osv. Men landbruget forlanger absolutte beviser, dvs. absolut dokumentation for sammenhængen mellem deres urentable kapitalintensive produktion og dens utilsigtede bivirkninger for natur og medmennesker. Dvs. når det drejer sig om det tilsigtede i deres produktionsformer, så kan de sagtens nøjes med statistik og sandsynlighedsberegninger (uanset om det holder eller ej), men ikke når det drejer sig om de utilsigtede virkninger af selv samme produktion, dvs. når det drejer sig om hensynet til resten af samfundet, miljøet og alt det andet, som lever. Her er det noget helt andet. De utilsigtede virkninger vil landbruget ikke forpligtes på at tage hensyn til, i hvert fald ikke før disse skader på miljø og medmennesker er dokumenteret i overensstemmelse med nogle krav om absolut dokumentation, hvorom det kun kan vides med sikkerhed, at disse krav aldrig vil kunne honoreres. Dobbeltmoralens autistiske konstitution, den hæmningsløse manifestation af sig selv som ukrænkelig dommer i alle sager, der har med sin funktion og betydning for natur og medmennesker at gøre, kan ikke være mere gennemført. Man ser klart, hvordan en kognitiv praksis lukker sig performativt om sig selv, patetisk, destruktiv og fuldstændigt uden for pædagogisk rækkevidde. På trods af kapitalintensiveringen er den grundlæggende produktion i erhvervets primære fødekæde dvs. den vegetabilske stort set ikke steget over de sidste 30 år. Og den smule kvantitativ stigning, der er konstateret, skyldes bl.a. den globale opvarmning, der har muliggjort dyrkelsen af majs, der hvad foderenheder angår, giver større udbytte end f.eks. byg og hvede pr. hektar. Landbruget har ikke problemer med at anerkende den globale opvarmning, når det drejer sig om dens positive effekter for produktionen. Anbefalingerne til erhvervet bygger på konstateringen af en gennemsnitlig stigning af temperaturen under vore himmelstrøg. Produktionen af majs er blevet anbefalet af samme grund, og anbefalingerne er blevet fulgt af landmændene, der nu dyrker majs i stor stil. Men når det drejer sig om anerkendelsen af den globale opvarmnings negative betydning, så kan erhvervet ikke få øje på dem. De oversvømmelser, der er set nu over de sidste år, og som svarer fint overens med klimatologernes forudsigelser,

5 kan derfor ikke bære ansvaret for deres tab i den forbindelse. Det må kommunerne gøre, det offentlige. Erhvervsgruppen har sammen med resten af de liberale erhverv haft mere end svært ved at indrømme sine bidrag til den globale opvarmning. På den måde orienterer man sig som VKOR-regeringen, der har stået for de sidste 10 års sære form for markedsfundamentalistisk politik her til lands. Sammenholdet i dansk politik Bankpakke 4. 3 blev besluttet umiddelbart før udskrivelsen af valget. Den er helt i overensstemmelse med den måde, som man orienterer sig mod markedet på i resten af den vestlige verden: Det liberale marked anses for at være løsningen på alverdens problemer, derfor må det offentlige ofre sig for markedet, netop der hvor markedet svigter (vi ser paradokset klart for os, hvor det politiske system, det liberale marked og medierne sådan set bare udlever skizofrenien). Den nye pakke til bankerne: 1) Et udvalg nedsættes til at udpege systemisk vigtige banker! 2) Det betyder i praksis de tre-fire største danske banker. 3) Staten skal garantere likviditet til de større banker, der overtager en nødlidende bank. Likviditet er penge, det betyder således, at disse banker får adkomst til penge fra nationalbanken. Sagt på en anden måde, hvis du overtager en bank, der ikke giver penge, så får du penge af nationalbanken (uøkonomisk økonomi)! 4) Samtidig skal den såkaldte medgiftsordning udvides, så sunde banker lettere kan overtage hele eller dele af en nødlidende bank. Medgift! 5) Staten skal overtage de dårlige engagementer i banker, inden de går konkurs. Lånene overtages af skraldespandsselskabet, Finansiel Stabilitet. Det betyder, at bønder og andre erhvervsdrivende, der ikke kan betale deres regninger, overtages af staten. 3 l Børsens lille artikel viser hvordan sektoren formulerer sine behov, interesser, pakket ind som sande almen interesser endelig.ashx Under overskriften: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer udformes pakkens indhold, så det er relativt umuligt for almindelige mennesker at finde ud af, hvem der skal betale til hvem. Den endelige regning, dvs. den endelige udgiftsfordeling vil da også afhænge af udviklingen. Men i sidste ende kan man sige, at der er tale om en forsikring, hvor bankerne måske betaler en præmie, men hvor usikkerheden læsses af på det offentlige. Det har været lidt af en regneopgave at finde ud af, hvor mange penge de første pakker har kostet staten, 6 milliarder, har man indrømmet fra finansrådets side, hårdt presset efter dokumentation samlet sammen af Enhedslistens Frank Åen.

6 De store banker får med andre ord nogle fordele, der svarer helt til det at være selve nationalbanken, samtidigt med at de beholder fordelene ved at være et liberalt erhverv! Sagt på en anden måde: Bankernes tab bliver nationaliseret, imens at evt. indtjening, udbytte, stadig falder som de store bankers. Risici for de store banker fjernes, uden at deres indtjeningsmuligheder indskrænkes! Pakken er vedtaget af SF, S, R, K, V, DF og LA ud fra vor tids fremherskende troserklæring: DET FRIE MARKED ER LØSNINGEN PÅ ALLE PROBLEMER DET ER STATEN, DER ER PROBLEMET DERFOR SKAL STATEN OFRE SIG FOR MARKEDET, DER HAR VIST SIG AT VÆRE UDE AF STAND TIL AT HOLDE SIG SELV OPPE! Bankpakken strider mod alt, hvad der har med liberalisme at gøre. Der er tale om en hån mod alt, hvad man kan kalde både liberal men også mere socialistisk ideologi. Valget d Valget d blev udskrevet eller iscenesat med et brud mellem RKV og O. KV og S-SF er enige om at forære/bestikke boligkøbere, boligejere med fritagelse fra stempelafgifter i forbindelse med huskøb og fritagelse i forhold til betaling af ejerboligskatter de første par år. Begrundelsen er, at boligmarkedet er frosset til, og at der skal sættes gang i handlerne med boliger. De danske boliger bliver ikke handlet ret meget i øjeblikket, selv om der er et rekord stort udbud af boliger til salg. Det er der indlysende grunde til. Priserne er for nedadgående, dvs. sælgerne vil have mere for dem, end køberne vil give med de udsigter, der er til fortsatte prisfald på boliger. Prislejet på boliger er blevet holdt kunstigt oppe i Danmark med afdragsfrihed de første ti år efter køb af bolig og andre former for begunstigelse af låntagere i fast ejendom. Danmark er af samme grund det land i EU, hvor den enkelte gennemsnitligt har den største personlige gæld. Der er blevet lånt ud til boligejere, bønder og industri med rund hånd. Der er på den måde blevet genereret kolossale pengebeløb, mængder af købekraft i det danske samfund, der igen har været med til at få kapitalværdierne, grundlaget for belåning, til at stige. Men det er ikke kun i Danmark, at kapitalværdierne er steget urealistisk. Det gælder stort set over alt i den vestlige verden. Det er sket på baggrund af en gennemgribende gensidig forståelse det politiske system, den italesættende orden (her til lands de politisk styrede public-service-institutionerne DR og TV2 og alle de kommercielle medier) og markedets parter imellem.

7 Forandringen kommer ikke som følge af et valg Sådan som den vestlige verdens økonomiske overherredømme har været skruet sammen over de sidste par årtier, eller rettere sådan som dette overherredømme er søgt vedligeholdt de sidste måske 20 til 30 år, er det nemlig sket på den relativt simple måde, der handler om at leve på kapitalens inflationsværdier. Dollars (Amerikanske, Australske, Canadiske o.a.), Euro og andre europæiske møntenheder udgør sammen med Japans mønt langt hovedparten af verdens reservevaluta, dvs. købekraften, pengene, genereres hos disse lande. Det sker dels via nationalbankerne, deres betalinger, og dels ved de nationale pengeinstitutters udstedelse af lån i lokale kapitalværdier, herunder andre lånebeviser, statsobligationer, realkredit osv. Så længe kapitalværdierne stiger, dvs. så længe der er prisinflation på kapitalværdier, så længe vil der være grundlag for udstedelse af flere penge. Penge udstedes som lån i kapitalværdier. Men i det øjeblik, hvor kapitalværdierne falder, der falder mulighederne for at oprette lån også. Dvs. for at lave penge i finanssektoren og hos nationalbankerne, så må der være prisinflation på kapitalværdierne, når der nu ikke finder en reel produktion, værditilvækst sted. Det ved man godt i det politiske system. Derfor har man vedtaget politisk, at prisstigninger på aktier og ejendomme ikke tæller som inflation, men det er de altså, uanset. De aktiver, der findes i den finansielle industri i form af tilgodehavender hos industriens debitorer, skyldnere, forsvinder tilmed som dug for solen, afslører sig som ubegrundede krav på fremtiden, når kapitalværdierne falder. Det sker til stor ærgrelse for alverdens kreditorer, men det siger egentlig ikke noget om verdens størrelse, dens beholdning af varer og forudsætninger for at kunne honorere fremtidens efterspørgsel på varer og ydelser. Derfor kan man slet ikke sige, at kloden bliver fattigere, bare fordi den vestlige verdens kapitalværdier og pengeværdier falder og forsvinder. Det eneste, som man helt sikkert kan sige, er, at vores krav på fremtiden svinder ind i takt med vore pengeværdier. Det er noget helt andet, end at selve kloden skulle blive fattigere. Det, som man har set med finanskrisen, er, at kapitalværdierne er faldet sammen, dvs. kurserne på alverdens børser er faldet og husene og den faste ejendom har mistet salgsværdi. Det offentlige trådte ind over alt i den vestlige verden, da finanskrisen slog igennem i 2007 og 2008, og opkøbte dårlige aktiver, skød penge ud i det frie marked, for at skabe købekraft. Staterne satte sig i gæld for at redde det frie marked, som følge af sin trosbekendelse, sit patetiske forsøg på at bevare den syge økonomi. Nationalbankerne kan kun reparere på forholdene ved at holde hånden under den finansielle sektor. Men det hjælper ikke ret meget nu, hvor det er selve den vestlige verdens måde at skabe vækst (kunstige værdier, inflation i sin egen kapital) på, der er truet.

8 Med faldet i kapitalværdierne falder vor købekraft i forhold til det udland, hvor vi henter vore varer og ressourcer, dvs. Kina, Indien, Latinamerika, Mellemøsten og dele af Afrika. Den vestlige verden har eksporteret/flyttet sin industriproduktion til udlandet, hvor arbejdskraften er billig, og hvor råvarerne findes. Det eneste, man stort set har beholdt hjemme, det er evnen til at generere købekraft, penge, lånebeviser, gæld og så den lettere infantile tro på, at vi på markedets vilkår vil kunne blive ved med at svømme oven på alverdens fattigrøve. Og da penge dybest set er gæld, der kan fungere som et aktiv i en situation, hvor kapitalværdierne ser ud til fortsat at stige, men som snarere fungerer som et passiv, der hvor kapitalværdierne ser ud til at falde, så må man nu sande, at verden blev mindst lige så fattig som rig, både da kapitalværdierne tog deres himmelflugt som da de faldt mod jorden ingen. Det er kun herfra, at det ser ud som om at vores købekraft er identisk med rigdom. Dem der står i gæld til os, oplever vores tilgodehavender som fattigdom. Det, der nu afslører sig på det globale marked, er at den vestlige verdens evne til at gøre krav på fremtidens ydelser og vareproduktion falder. Og det er slet ikke sikkert, at det gør verden fattigere, sådan som de traditionelt højtflyvende forsøger at beskrive deres egen isolerede ulykke. Det, at vores krav på fremtiden synker sammen, er måske endda udtryk for en højere retfærdighed! Bankpakke 4 og bestikkelsen af de danske boligejere, vælgere, er et lille og slet skjult forsøg på at bidrage til vedligeholdelsen af en relativt syg form for fordelingsnøgle til verdens goder. Der er mange paradokser forbundet med den pågående udvikling og den måde, som den bliver beskrevet på. F.eks. forsøger man at forhindre, at det grimme bliver sagt med kravet om, at ingen må sige noget grimt. Men hvordan skal man så beskrive det grimme, hvis man ikke må sige det? Det grimme kan ikke beskrives pænt, uden at det bliver en løgn. Sagen er, at der også gemmer sig en slags krav om at kommunikere selvmodsigende i kravet om at holde kammertonen, når man skal beskrive elendigheden. Imens hele den kommercielle medieverden har kæmpet for sin ret til at sparke den muslimske verden i skridtet under højtidelige erklæringer om kun at gøre det af principielle grunde, i sin selvudråbte heroiske kamp for ytringsfriheden så er man anderledes konkret intolerant og direkte censurerende over for den i øvrigt videnskabeligt sande beskrivelse af sig selv. Man har systematisk bortcensureret den beskrivelse, der peger på og omtaler mediernes og deres brugeres sande karakter, sådan som den afslører sig i parternes gensidige afhængighedsforhold, i mødet, udvekslingen, der hvor produktet, sekretet, de populære budskaber, driver ned af brugerfladen, som den tyktflydende stinkende og selvfede remulade brugeren elsker og tiltrækkes af.

9 Opinionsmanipuleringerne handler om mediernes og brugerens fælles værdigrundlag. Det fælles værdigrundlag består i, at man lever i troen på den hellige forening mellem medier og brugere, hvis værdi måles i oplagstal. Værdigrundlaget, trosindholdet, går på, at forbrugeren umuligt kan tage fejl, lidt lige som i argumentet for, at hundelort er godt, fordi så mange fluer umuligt kan tage fejl. Det afgående folketing er kommet frem til, at de danske efterretningstjenesters aldeles forkastelige og illegitime adfærd over for venstrefløjen op gennem 1970 erne og 1980 erne måske nok var forkastelig og illegitim, for ikke at sige forfatningsstridig, dybt ulovlig, magtfordrejende. Men der skal for guds skyld da ikke gøres noget som helst ved det, da det jo sådan set var den stadigt siddende orden, der stod bag forbrydelserne, og som derfor ikke kan have nogen som helst sund egeninteresse i, at der bliver rippet op i sagen igen. Så sådan bliver det, klart for enhver, at man i perioden har regeret på baggrund af magtmisbrug, efterretningstjenesternes informationer omkring legitime politiske modstandere, og at man, fordi man er de skyldige, er enige om at bruge sin magt til at forhindre, at de skyldige bliver stillet til regnskab, eller at sagen får fornyet aktualitet. Det er så i sig selv en hel aktuel betragtning, og den bliver ikke mindre aktuel, så længe de ansvarlige grupper fortsætter. 4 Det egentlig bekymrende i udviklingen på den lille blå planet er ikke de økonomiske tab eller den krise, som vi ser her hos os selv for os selv. Vi tager ikke skade af lidt krise og lidt smalhals. Men derimod alle de problemer, som vor fremfærd har skabt i verden, dvs. i det noget større perspektiv, det perspektiv der ikke kan slås politisk mønt på hos de danske vælgere, forbrugerne af medier og politiske budskaber. Vor livsstil har skabt mangel, forurening, tab af livsrum for mennesker, dyr og planter. Det er en del af forklaringen på de oprør, som vi ser rundt om i øjeblikket. At vi selv bliver ramt i sidste ende med tab af evne til at sætte verden i debit, sætte verden i gæld, fordi vore pengeværdier er sunket sammen, har afsløret sig som gæld, der hvor vi pludselig må identificere vore pengeværdier som gæld hos os selv, eller værdiløse krav på fremtiden ja det er slet ikke så slemt i forhold til de katastrofer, som vi har påført den blå planet med vor jagt på succes i snæver økonomisk forstand. 5 I og for sig så kan det segment, som SF, S, R, V, LA, DF og K appellerer til med sine slagtilbud, stikke sin livsstil et vist sted hen Dårligt vejr giver borgerkrige, har nogle forskere påvist, uden at gå ind i de konkrete begivenheder, som vi ser i Mellemøsten og Nordafrika i øjeblikket. Det er let at bevise, at global opvarmning og vestens ødelæggelse af de mere traditionelle og bæredygtige økonomier vil føre til krig og ufred.

10 Resultatet af valget d. 15/ kan være ligegyldigt. Forskellen vil under alle omstændigheder være nogen lunde den samme. Mvh. Steen Odense d. 27/8 2011

Har vi råd til økonomien?

Har vi råd til økonomien? 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter forlægger m. m. Steen Ole Rasmussen Har vi råd til økonomien? Det pengeøkonomiske systems problemer kan til dels afgrænses til det at være det økonomiske systems

Læs mere

Occupy Odense Demonstrationen på flakhaven i Odense, d. 15/10 2011 (Kommentaren til uge 41)

Occupy Odense Demonstrationen på flakhaven i Odense, d. 15/10 2011 (Kommentaren til uge 41) 1 Af Cand. Phil., forlægger, skribent for Det Stenske Forlag, Steen Ole Rasmussen. Occupy Odense Demonstrationen på flakhaven i Odense, d. 15/10 2011 (Kommentaren til uge 41) Året 2011 har været præget

Læs mere

Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011)

Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011) Cand. Phil., forfatter, foredragsholder Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5270 Odense N. Tlf. 36 93 23 63 Forvekslinger af nytte og bytteværdier i ugen der gik (uge 12, 2011) Ideologisk betinget essensmysticisme

Læs mere

Økonomisk vækst eller hvad!

Økonomisk vækst eller hvad! Økonomisk vækst eller hvad! Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d.12/7 2012 Finanskrise og EU's gældskrise bunder i social dysfunktionel kognitiv adfærd og en simpel forveksling af inflation i priserne

Læs mere

Mere end 25 % arbejdsløse i Spanien og Grækenland 1

Mere end 25 % arbejdsløse i Spanien og Grækenland 1 Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Mere end 25 % arbejdsløse i Spanien og Grækenland 1 Kun tysk kapital og arbejdskraft lever i øjeblikket op til den model, der er lagt til grund for institutionaliseringen

Læs mere

Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40)

Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40) Af Cand. Phil. i filosofi, Steen Ole Rasmussen, d. 9/10, 2011. Staten, det frie marked og civilisationens byrde (Kommentaren til uge 40) Så længe, at civilisationen ikke bare kan levere sine tabere tilbage

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

(M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012)

(M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012) 1 Af Cand Phil Steen Ole Rasmussen (M x V = P x Y) = ((M x V)/Y = P) 1 Afgrænsningen af det frie marked Priser og værdier Pareto optimum Finanskrise (kommentaren til uge 4, 2012) Der, hvor markedet, loven

Læs mere

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen d.9/5 2012 Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Det er ikke sikkert, at verden bliver ved med at bestå.

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 5-2008

ØkonomiNyt nr. 5-2008 ØkonomiNyt nr. 5-2008 Kontrakter Futures Det finansielle marked Kontrakter, -salg og køb. Handelsaftaler vedr. varer i relation til en landbrugsbedrift får større og større betydning, dels fordi prisudsvingene

Læs mere

Begrebet finanskrise, i krise!

Begrebet finanskrise, i krise! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Begrebet finanskrise, i krise! Hvis et begreb kan være i krise, så må det være begrebet finanskrise Begrebet finanskrise, i krise!... 1 Krisebegrebet er altså for upræcist...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Hvorfor diskuterer man så demokratisk, hvad der ikke er et demokratisk spørgsmål?

Hvorfor diskuterer man så demokratisk, hvad der ikke er et demokratisk spørgsmål? Demokratisk økofascisme Har demokratiet med de kommercielle succeskriterier spillet fallit over for de problemer, der skyldes netop den succes det moderne samfund har med at leve op til sine egne succeskriterier?

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008.

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008. 2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015 Penge og priser Penge og priser...1 Prisen og markedet i klassisk forstand...2 Pengene i klassisk forstand...2 Virkelighedens penge...3 Virkelighedens priser...3

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

Rationalitet eller overtro?

Rationalitet eller overtro? Rationalitet eller overtro? Forestillingen om kosmos virker lidt højtravende i forhold til dagligdagens problemer. Kravet om værdiernes orden og forenelighed tilfredsstilles heller ikke af et samfund,

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Finanskrisens grundlæggende begreber

Finanskrisens grundlæggende begreber Finanskrisens grundlæggende begreber Den finansielle krise, der brød ud i slutningen af 2008, har udviklet sig til den mest alvorlige økonomiske krise siden den store depression i 1930'erne. I dette fokus

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer

BNP skabelsen. Output. Input. Arbejdskraft. Kapital. Varer og tjenesteydelser. Råvarer BNP skabelsen Input Output Arbejdskraft Kapital Varer og tjenesteydelser Råvarer Produktivitetskommissionen Hvis den danske produktivitet havde fulgt den amerikanske, ville samfundet i 2013 have været

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011.

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juli 2011 128 Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. a. Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af den

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Opgavedel A: Paratviden om økonomi

Opgavedel A: Paratviden om økonomi Prøve i økonomi Denne prøve består af en hel række delopgaver. Du skal besvarer så mange som muligt opgaven er lavet, så det helst ikke skulle være muligt at alle når at besvarer alle opgaver på den givne

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 De danske boligejere betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter. Derfor har man en bred politisk aftale om at fastfryse ejendomsværdiskatten. Det har

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Bitcoin, legal sort økonomi!

Bitcoin, legal sort økonomi! Bitcoin, legal sort økonomi! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Det klæder skatterådet, at det nu definitivt har lovliggjort en form for sort økonomi, som myndighederne alligevel aldrig får magt over,

Læs mere

25. august 2011. 1. Baggrund

25. august 2011. 1. Baggrund 25. august 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Individuelt forbrug og fælles betingelser

Individuelt forbrug og fælles betingelser Individuelt forbrug og fælles betingelser Principielle overvejelser (Et diskussionsoplæg/foredrag af Steen Ole Rasmussen, tlf. 36 93 23 63) De kommercielle medier, der lever af at sælge budskabet, og de

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Økonomi og metafysik

Økonomi og metafysik Økonomi og metafysik Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen Om de matematiske modellers indre og ydre nødvendighed Især om formlen Y = (MxV)/P og dens sociale liv I systemteoretisk forstand er økonomi et funktionssystem,

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

S Offentligt. Til Folketingets Lovsekretariat

S Offentligt. Til Folketingets Lovsekretariat S 5052 - Offentligt J.nr. 2007-418-043636 Dato: 28. juni 2007 Til Folketingets Lovsekretariat Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål S 5052 af 21. juni 2007 indleveret af Morten Homann (SF). Kristian

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Budskab, fællesskab og forskning

Budskab, fællesskab og forskning Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.7/3 2015 Budskab, fællesskab og forskning Fra forskning til faktura og videre ud i intet Budskabet, om at der er forskel på det at skabe penge og det at tjene dem,

Læs mere

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion

Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion Juni 2016 Opsummering 1 Opsummering Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer et billede af Danmark som et rigt

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

Herfra hvor jeg står, kan jeg ikke se nogen curlingbørn

Herfra hvor jeg står, kan jeg ikke se nogen curlingbørn DIMISSIONSTALE 2015 Kære studenter. I medierne beskrives de unge ofte som curlingbørn. Curlingbørn fordi deres forældre har fejet alle problemer og forhindringer væk, så de aldrig har oplevet, at noget

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

BANKERNE PUMPER BOLIGPRISERNE I VEJRET OG KONCENTRERER EJERBOLIGER PÅ FÆRRE HÆNDER

BANKERNE PUMPER BOLIGPRISERNE I VEJRET OG KONCENTRERER EJERBOLIGER PÅ FÆRRE HÆNDER KONTAKT: Rasmus Hougaard Nielsen (Formand) M.: rasmus@godepenge.dk T.: 51903741. 27. September 2017 BANKERNE PUMPER BOLIGPRISERNE I VEJRET OG KONCENTRERER EJERBOLIGER PÅ FÆRRE HÆNDER Prisen på boliger

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Angela Merkels Ferienland!

Angela Merkels Ferienland! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.4/5 2013 Angela Merkels Ferienland! (Soraya Sáenz de Santamaría, den korrupte spanske regerings vicepræsident) Mere end 6 millioner spaniere har fået fingeren. De

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Udviklingen på det københavnske boligmarked er derimod bekymrende. En fortsat prisstigningstakt på op mod 10 pct. pr. år er uholdbar i længden.

Udviklingen på det københavnske boligmarked er derimod bekymrende. En fortsat prisstigningstakt på op mod 10 pct. pr. år er uholdbar i længden. TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2016 DET TALTE ORD GÆLDER 5. oktober 2016 Tak for invitationen til at tale. Jeg har i dag disse tre overordnede budskaber: 1. Udviklingen

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Når vi løfter blikket og ser på verden omkring os, må vi konstatere, at det er vanskelige

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Facebook. Markedsværdi. X-faktor. (kommentaren til uge 5, 2012)

Facebook. Markedsværdi. X-faktor. (kommentaren til uge 5, 2012) Af Cand. Phil. forlægger, forfatter, Steen Ole Rasmussen Facebook Markedsværdi X-faktor (kommentaren til uge 5, 2012) Finanskrisen var resultat af, at markedsværdierne skrumpede i store dele af verden.

Læs mere